Colocviu Microunde Proba practică:  Măsurarea lungimii de undă în ghid și a frecvenței (deplasarea sondei, deplasarea scurtcircuitului, undametru).

 Măsurarea raportului de undă staționară (metoda directă, metoda dublării minimului, metoda atenuatorului).  Măsurarea impedanței normate (analitic și grafic). Exemple de întrebări teoretice: 1. Ce se poate afirma despre amplitudinea undei reflectate comparativ cu cea a undei directe în cazul celor 3 distribuții ridicate experimental: gol, scurt circuit, sarcină adaptată? Argumentați răspunsul. 2. Pe ce fenomen fizic se bazează determinarea lungimii de undă în ghid cu ajutorul liniei de măsură? 3. Ce terminații se pot folosi pentru măsurarea lungimii de undă în ghid cu ajutorul liniei de măsură? 4. Ce tip de undametru ați folosit pentru determinarea directă a frecvenței și cum ați stabilit în ce moment frecvența proprie de rezonanță a devenit egală cu frecvența de lucru? 5. Este lungimea de undă în ghid dependentă de sarcina de la capătul ghidului? Argumentați răspunsul. 6. Este lungimea de undă în ghid dependentă de amplitudinea undei? Argumentați răspunsul. 7. Poate influența sarcina de la capătul ghidului precizia de determinare a lungimii de undă în ghid? Argumentați răspunsul. 8. Indicați o metodă de determinare precisă a poziției unui minim al distribuției amplitudinii în cazul unui ghid terminat în scurt circuit. Justificare. 9. Dați un exemplu de terminație a ghidului care sa permită modificarea raportului de undă staționară (explicați mecanismul). 10. Să se descrie o metodă de determinare a raportului de undă staționară în ghid cu ajutorul liniei de măsură. Să se indice pentru ce plajă de valori ale raportului de undă staționară este recomandată metoda. 11. În ce condiții nu se poate determina raportul de undă staționară pe baza metodei dublării minimului? 12. Metoda de determinare a coeficientului de reflexie cu ajutorul liniei de măsură. 13. Semnificația fizică a noțiunii de plan echivalent planului sarcinii. 14. Metoda de determinare a poziției unui plan echivalent planului sarcinii. 15. Ce se schimbă în procedura de determinare a coeficientului de reflexie cu ajutorul liniei de măsură dacă în locul minimului din stânga planului echivalent planului sarcinii se utilizează minimul din dreapta? 16. Cum se definește banda unui circuit de adaptare? 17. Cum se modifică banda circuitului de adaptare cu un tronson inversor dacă raportul rezistențelor terminale crește? 18. Cum se poate aprecia calitativ, folosind diagrama circulară a liniilor, gradul de adaptare? 19. La câte frecvențe se poate realiza adaptarea riguros folosind un circuit de adaptare cu linii de transmisiune? Justificare.