You are on page 1of 2

Bharatiya Jana Sangh 1951 - 1977

Janata Party 1977 - 1979


Bharatiya Janata Party 1980

Chronological List of Bharatiya Jana Sangh Presidents


S.No. Name Year
1 Dr. S.P. Mookerjee 1951
2 Dr. S.P. Mookerjee 1952
3 Pt. Mauli Chandra Sharma 1954
4 Pt. Prem Nath Dongra 1955
5 Acharya D.P. Ghosh 1956
6 Acharya D.P. Ghosh 1956
7 Acharya D.P. Ghosh 1958
8 Acharya D.P. Ghosh 1958
9 Shri Pitamber Das 1960
10 Shri A. Rama Rao 1961
11 Acharya D.P. Ghosh 1962
12 Acharya D.P. Ghosh 1963
13 Shri Bachhraj Vyas 1965
14 Shri Balraj Madhok 1966
15 Pt. Deen Dayal Upadhyaya 1967
16 Shri Atal Bihari Vajpayee 1969
17 Shri Atal Bihari Vajpayee 1969
18 Shri Atal Bihari Vajpayee 1971
19 Shri Lal Krishna Advani 1973

Chronological List of Bharatiya Janata Party Presidents


S.No. Name Year
1 Shri Atal Bihari Vajpayee 1980
2 Shri Lal Krishna Advani 1986
3 Dr. Murli Manohar Joshi 1990
4 Shri Lal Krishna Advani 1992
5 Late Shri Kushabhau Thakre 1998
6 Shri Bangaru Laxman 2000
7 Shri K. Jana Krishnamurthy 2001
8 Shri M. Venkaiah Naidu 2002
9 Shri M. Venkaiah Naidu 2004
27th Oct. 2004 to
10 Shri Lal Krishna Advani
31st Dec. 2005
1st Jan. 2006 to
11 Shri Rajnath Singh
26th Nov., 2006
26th Nov., 2006
12 Shri Rajnath Singh
to till now