KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PENDIDIKAN KHAS

PROGRAM PEMULIHAN KHAS Instrumen Penentu Penguasaan Membaca Dan Menu !s "IPP#M$ #%&'

1 Borang Rekod IPP2M Tahap Satu

BORANG REKOD UJIAN IPP#M 2 Borang Rekod IPP2M Tahap Satu .

me pah bang nyak tai ( . KKVK. 3 Borang Rekod IPP2M Tahap Satu . KVK. - Suku kata KV.BORANG REKOD UJIAN IPP2M BAHASA MALAYSIA I Nama____________________________________ Kelas_________ Bil ! Senarai Kemahiran Diuji Mengenal a"jad #huru$ ke%il dan "esar& ' " K m i Skor Analisis uru Tahun___________ N p r h ( !) 2 Mengenal huru$ *okal+ a u o i e ( . KVKK.

3 Perkataan/ K0 1 K0K2 K0 1 K0 1 K02 K0 1 K0 1 K0KK2 K0KK 1 K0K2 0 1 K0K+ cicak kelapa belalang songkok awan ( . 4 Borang Rekod IPP2M Tahap Satu . Perkataan/ K0K 1 K02 K0 1 K0K 1 K0KK2 K0 1 K0K2 0KK 1 K02 K0K( lembu belimbin g gajah angsa jam ( . Perkataan / K0 1 K02 0 1 K02 0 1 K0K2 K0 1 K0K2 K0K 1 K0 1 K0K2 K0KK2 0 1 K0KK2 K0 1 K0KK2 K0K 1 K0KK2 K0KK 1 K0KK+ sudu api ikan lalat rambuta n wang udang pisang kambing longkang ( !) .. 4 Perkataan / Di$tong2 Konsonan Berganding+ harimau bunga singa tupai kerbau ( .

ori Abu bersih. ( . Kamal pergi ke zoo. Abang bermain bola. !) Mem"a%a dan mem"ina a6at mudah+ beg cawan tangga tempurung tengkorak ( . !ihak polis datang ke situ. 7 A6at mudah / Susun perkataan+ Bapa beli baju itu. 8umlah skor ++++++ (3.5 A6at mudah2 Perkataan / K0K 1 K0K2 K0 1 K0 1 K0K+ Baju ayah cantik. !! Ba%aan dan pemahaman+ #ni gambar apa$ Bolehkah ayam betina bertelur$ Ayam suka makan apa$ Ayam ada berapa kaki$ Bolehkah ayam betina berketuk$ ( . ( . #ni meja guru saya. Ali suka baca buku. Rasa cili pedas. 5 Borang Rekod IPP2M Tahap Satu . Ra"i ada guli baru.

Kumpulan murid ini berkemungkinan murid Bermasalah Penglihatan. )) ( ** Murid yang mendapat skor ini perlu mengikut Program Pemulihan Khas atau Program isleksia. Bermasalah Pendengaran dan Bermasalah Pembelajaran. ! Borang Rekod IPP2M Tahap Satu .'atatan Penguji/_______________________________________________________ Tanda tangan Penguji / __________________________ Nama Penguji Tarikh /# / _________________________ & !enskoran #!!%& Skor Keterangan Murid yang mendapat skor ini perlu dirujuk kepada pakar setelah '' ( )' mengambil kira kekerapan kehadiran murid ke sekolah. *+ ( .+ Murid yang mendapat skor ini tidak perlu mengikuti Program Pemulihan Khas.