RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN LIMA

MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN i. 1. Sayangi Diri a. Disiplin diri - Budi pekerti ii. iii. i. ii. 1. Sayangi Diri a. Disiplin diri - Adab iii. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri. Mengurus diri dan masa secara bertanggungjawab. Berdisiplin dan mempunyai Integriti diri. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri. Melibatkan diri secara aktif dalam akti iti di ruma! dan di sekola!. Berdisiplin dan mempunyai integriti diri. CADANGAN AKTIVITI I. Melakonkan cara memberi maklum balas.positif secara lisan dan perlakuan II. Membuat jadual belajar. III. Mengulangkaji pelajaran. I. Berkongsi maklumat tentang disiplin diri dengan sa!abat pena. II. Simulasi semasa berkunjung ke ruma! jiran. III. Menyenaraikan adab-adab semasa berkunjung ke ruma! jiran" sa!abat" keluarga dan lain-lain. I. Menyenaraikan peraturanperaturan di sekola! dan dalam kelas. II. Melakonkan akti iti muridmurid semasa membeli makanan di kantin. III. Membuat peta minda $ mematu!i peraturan% I. Bersoal-jawab tentang kepentingan menga!argai masa. II. Membuat jadual !arian sendiri.

1. Sayangi Diri

a. Disiplin diri - #eraturan

i. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri. ii. Mengurus diri dan masa secara bertanggungjawab. iii. Berdisiplin dan mempunyai integriti diri.

1. Sayangi Diri

b. #engurusan masa - Di ruma!

i. Meng!uraikan kepentingan dan menguruskan masa. ii. Mengurus diri dan masa secara bertanggungjawab. iii. Meng!argai diri.

I. ii. Menyenaraikan peraturan dengan anggota keluarga asas untuk menjaga keselamatan iii Menunjukkan sikap bertanggungjawab di ruma!. Sayangi Diri b. iii. '. sebagai anggota keluarga i . Meng!ormati dan meng!argai ibu bapa dan anggota keluarga kembangan iii. '. Menulis senarai akti iti !arian ibu dan bapa serta membincangkan peranan dan tanggungjawab mereka. )ubungan keluarga kembangan ' . I.Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga I. Sayangi (eluarga a. Menyusun atur perlakuan mengikut urutan yang betul. Mengamalkan tatasusila dalam !ubungan I. Melibatkan diri secara aktif dalam akti iti di ruma! dan di sekola!. Main peranan $& meng!adiri satu temuduga% III. Meng!uraikan kepentingan menjalinkan !ubungan baik dengan anggota keluarga kembangan ii . Meng!uraikan kepentingan menjalinkan !ubungan baik dengan anggota keluarga kembangan ii . )ubungan keluarga kembangan i. Mengamalkan tatasusila dalam !ubungan II. II. Menjalinkan !ubungan yang erat dengan anggota keluarga kembangan iii . Menjelaskan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas ii . Membincangkan !ubungan !ubungan baik dengan anggota keluarga yang si!at antara ibu" bapa asas dan anak. Meng!asilkan peta minda cara menjaga warga tua* kurang berupaya dalam keluarga. #eranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas Mengenalpasti pernyataan yag sesuai berkaitan dengan diri. Meng!ormati dan meng!argai ibu bapa dan anggota keluarga. ii. . Sayangi (eluarga b .1. Meng!argai masa i . Memainkan peranan tentang konflik dalam keluarga dan cara mengatasi konflik tersebut. ' . Mengamalkan tatasusila dalam !ubungan dengan anggota keluarga iii. Sayangi (eluarga a. Meng!uraikan kepentingan menjalinkan I.. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri.Di sekola! i. #eranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas i. #engurusan masa . Sayangi (eluarga b.

Semangat kejiranan . Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat . ii. )idup Bersama Di Sekola! Dan Masyarakat a. Menyenaraikan langka! untuk mendapatkan bantuan ketika berlaku kecemasan di kawasan tempat tinggal ii. Melibatkan diri dalam projek gotong-royong di tempat ibadat" rekreasi dan kawasan tempat tinggal III. a.dengan anggota keluarga kembangan +. )idup Bersama Di Sekola! Dan Masyarakat a. Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan dipupuk dikalangan anggota masyarakat +. Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat i. Menyertai akti iti masyarakat setempat iii.egara ii. iii. ii. Melibatkan diri dalam projek" gotong-royong di tempat ibadat" rekreasi dan kawasan tempat tinggal.Menganggap jiran ii. Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan dipupuk dikalangan anggota masyarakat .Mengenali keluarga jiran i. #eka ter!adap isu dan masala! yang bole! menjejaskan keseja!teraan masyarakat i. )idup Bersama Di Sekola! Dan Masyarakat -Mema!ami cara !idup jiran .Meng!ormati agama dan budaya jiran i.)idup ber!armoni dengan jiran . Meng!asilkan pelan kawasan tempat tinggal. Menyenaraikan langka! untuk mendapatkan bantuan ketika berlaku keselamatan di kawasan tempat tinggal II. Mencadangkan akti iti !ari keluarga di kawasan tempat tinggal i. Melibatkan diri dalam projek . Meng!ormati jiran tetangga I. Semangat kejiranan +. Semangat kejiranan . Meng!uraikan faeda!" akti iti kejiranan pada masyarakat dan .

Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat. Mengamalkan adab sosial warisan budaya. )idup Bersama Di Sekola! Dan Masyarakat b. Meng!uraikan faeda! akti iti kejiranan pada masyarakat dan . Akti iti kejiranan ii. Meng!ormati jiran tetangga i. iii. Meng!asilkan pelan tempat tinggal i.egara ii. i.. Melibatkan diri dalam akti iti sukaneka di kawasan tempat tinggal ii. Mempelajari dan mengadakan persemba!an tarian pelbagai /.-otong-royong iii.uma! terbuka ii. (enali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya malaysia . Menyertai akti iti masyarakat setempat . iii. +.egara +. Meng!ormati jiran tetangga gotong-royong di tempat ibadat" rekreasi dan kawasan tempat tinggal.iada! i. Meng!uraikan faeda! akti iti kejiranan pada masyarakat dan . i.egara. Melibatkan diri dalam akti iti ruma! terbuka ii. #eka ter!adap isu dan masala! yang bole! menjejaskan keseja!teraan masyarakat. Meng!uraikan faeda! akti iti kejiranan pada masyarakat dan . i. Akti iti kejiranan . Meng!ormati jiran tetangga +. Menyenaraikan a!li jawatankuasa bagi merealisasikan akti iti sukaneka i. ii. Menyertai akti iti masyarakat setempat iii. Melibatkan diri dalam projek gotong-royong di tempat ibadat" rekreasi dan kawasan tempat tinggal. )idup Bersama Di Sekola! Dan Masyarakat b. Akti iti kejiranan Sukaneka . Menerima dan meng!ormati amalan budaya kaum lain. (enali Budaya Malaysia a. Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat iii.seperti keluarga sendiri iii. ii. )idup Bersama Di Sekola! Dan Masyarakat b. Meng!asilkan peta asal usul seni tari dan alat mu0ik mengikut negeri. Menyenaraikan langka!langka! sebagai persiapan membuat ruma! terbuka i.

(enali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia . (enali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia . Menjelaskan adab-adab sosial warisan budaya dan kepentingannya. Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat. Mengamalkan adab sosial warisan budaya. /. iii. (enali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya malaysia . iii. i. /.. Mengamalkan adab sosial warisan budaya.Ba!asa dan dialek /. ii. (enali Budaya Malaysia b. i. Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat. iii. Mempelajari dan mengadakan simulasi ruma! terbuka. ii.Seni tari dan mu0ik kaum.Adab berpakaian i. (enali Budaya Malaysia b. Mengamalkan adab sosial warisan budaya. Melakonkan adab sosial pelbagai kaum. Memainkan lagu dengan menggunakan alat mu0ik pelbagai kaum. ii. ii. Melakonkan adab sosial pelbagai kaum. Meng!asilkan peta asal-usul ba!asa dan dialek mengikut kaum. Menerima dan meng!ormati amalan budaya kaum lain.Adab men0iara!i. ii. Menunjukkan gambr-gambar yang menggambarkan budaya 0iara! men0iara!i. i. Menerima dan meng!ormati amalan budaya kaum lain. ii. iii. i. (enali Budaya Malaysia a. Meng!asilkan rekaan bentuk pakaian mengikut suku kaum. Mengapresiasi dan berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia. . i.

egara i. (enali pemerinta!an Malaysia sistem i. 2 #eranan kerajaan iii. (enali pemerinta!an Malaysia i. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab jenis pekerjaan yang memberi kerajaan warganegara. Malaysia . ii. Menunjukkan perasaan dan taat setia kepada raja dan .1. Melukis bendera Malaysia sebagai sala! satu identiti utama .egaraku a. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab kerajaan warganegara ii. ii.Menjalankan simulasi jenis 3 sistem i. Memberi sumbangan kepada pembangunan . Menjelaskan sistem pemerinta!an kerajaan kerajan Malaysia. Melukis artikel kepada ak!bar untuk mela!irkan rasa bangga * memberi cadangan untuk meningkatkan kualiti !idup seperti mengucapkan terima kasi! kepada pemimpin a. Membuat carta organisasi tentang menteri. (enali pemerinta!an Malaysia sistem i.egara 1. Malaysia . Meng!argai peranan kerajaan dalam pembangunan . sumbangan kepada kerajaan ii.egara i.egaraku a.menteri dalam kabinet Malaysia. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 2 Maksud kerajaan iii.

Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 2 D5MM Seri #aduka iii.aja * 5ang iii. Malaysia .egara. kerajaan 2 sebagai #etani" . . tempatan ii. Meng!ormati pemimpin .egaraku . (enali dan !ormati i. Dipertuan Besar * 4uan 5ang 4erutama 1. Menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu negeri ii.1.egaraku i. Menjelaskan sistem pemerinta!an kerajaan i. (enali dan !ormati i.elayan dalam 2 sebagai #endidik 2 sebagai anggota #olis" 4entera" Bomba 2 sebagai Doctor 2 Dsb i.egaraku b.egara.egara. Membuat carta organisasi pemimpin . (enali dan !ormati i.egara. Menteri .egara. Malaysia . Membuat carta organisasi tentang sistem pemerinta!an kerajaan Malaysia.aja * Sultan dan 5ang di 3 #ertua . tentang Menteri 3 Menteri dalam tempatan ii. 2 #eranan rakyat sebagai iii. Malaysia .egeri 1. Memaparkan gambar 3 gambar D5MM Seri #aduka Baginda ii.egaraku b.egara dan Malaysia.egara. Menjelaskan sistem pemerinta!an kerajaan pemimpin . Menunjukkan perasaan bangga dan taat Baginda 5ang di-#ertuan setia kepada raja dan . 2 #erdana Menteri iii.egara dan Malaysia. Meng!argai peranan kerajaan dalam 2 Menteri Besar * (etua pembangunan . Menyenaraikan negeri 3 negeri yang ditadbir ole! . Meng!argai peranan warganegara pembangunan . Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara. Agong b. 2 Sultan * . tempatan ii. Menjelaskan sistem pemerinta!an kerajaan pemimpin . 1.egara dan Malaysia. Malaysia . Memberi sumbangan kepada pembangunan kabinet Malaysia.

akyat" #eng!ulu * (etua Masyarakat. Meng!ormati pemimpin .egara dan Malaysia. Menunjukkan perasaan bangga dan taat 2 #eng!ulu * (etua setia kepada raja dan . Dipertuan Besar * 4uan 5ang 4erutama a. 2 6akil rakyat iii.egara.Mempamerkan * menayangkan gambar-gambar tempat beribadat.aja * Sultan dan 5ang di 3 #ertua . 2 Sultan * . 6akil kumpulan membentangkan !asil kerja.egeri 1. . (enali dan !ormati i.Murid mencatat adab-adab ketika beribadat berdasarkan gambar dan maklumat yang disediakan. i.(ero!anian dan keimanan i: Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji ii: Mengamalkan ciri-ciri peribadi terpuji untuk kejayaan diri. 2 #enamaan 7alon 2 (empen 2 Mengundi 2 Mengira 8ndi 2 #engumunan #emenang 2 8capan calon yang menang.egaraku b. Sedia )adapi 7abaran i.egara.aja * 5ang iii.egara. Malaysia . Masyarakat i. Membuat carta organisasi tentang 6akil . Menjalankan simulasi proses pemili!an (etua (ampung. (enali dan !ormati i.7iri-ciri peribadi terpuji .egara dan warganegara tempatan ii. Menjelaskan sistem pemerinta!an kerajaan pemimpin . Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab pemimpin . tempatan ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara. iii.egaraku b. Menyenaraikan negeri 3 negeri yang ditadbir ole! . Malaysia . iii: Berusa!a untuk meningkatkan peribadi terpuji 9. ii. Memberi sumbangan kepada pembangunan . ii.1. Menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu negeri ii.

6akil kumpulan membuat pembetulan pertuturan yang tidak sopan. iii.<% dan intelek $I<% i:Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji.7iri-ciri peribadi terpuji. 7iri-ciri peribadi terpuji .7iri-ciri peribadi terpuji -#ertuturan dan tingka! laku yang mulia i: Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji ii: Membentuk sa!sia! dan emosi yang positif.9. iii: Berusa!a untuk meningkatkan peribadi terpuji. Melakonkan akti iti konflik dengan rakan ii.tekanan keluarga i. iii: Berusa!a untuk meningkatkan peribadi terpuji.konflik dengan rakan .(eta!anan diri . 9. Sedia )adapi 7abaran a.(ecerdasan emosi $. i. iii. #enerangan peta minda ole! wakil kumpulan. PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH KHIDMAT MASYARAKAT . .masala! pembelajaran .Sedia )adapi 7abaran a. 9. Sedia )adapi 7abaran a.8sa!a meneruskan kecemerlangan i. #ameran peta minda. i: Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji.Memadankan perkataan sopan dengan gambar yang disediakan. ii: Mengamalkan ciri-ciri peribadi terpuji untuk kejayaan diri. Meng!asilkan peta minda wawasan diri $ kajian masa depan % ii.takut meng!adapi cabaran . iii: Berusa!a untuk meningkatkan peribadi terpuji. Melakonkan akti iti penyelesaian masala! berdasarkan kad gambar: . ii: Membina keta!anan diri untuk meng!adapi cabaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful