You are on page 1of 1

• Continua el camí senyalat tot seguint

la forma de la sanefa.

• Retalla amb els dits una sanefa igual


de paper i enganxa-la.