You are on page 1of 8

Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.

hu

P. Tom Campbell

A konferencia második témája az állatok. Jel 5-ben van a két kedvenc állatom.

Jel 5:4-5 Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és
elolvasására, a ránézésre sem: 5 És egy a Vének közûl monda nékem: Ne sírj: ímé gyôzött a Júda
nemzetségébôl való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét
pecsétét.

Jel 5:6 És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint
egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész
földre.

Jézus Kr. az oroszlán és a bárány. Mát 16-ban Kr. megkérdezte a tanítványokat:


mit mondtok ki vagyok? Péter készen állt : te vagy az élő Isten fia. Igen, és
annyira több ennél.

Nem foghatjuk fel annak, hogy Ő ki. De Isten igéje elmagyarázza. Ő a teremtő,
1Kor 8:6 minden általa lett. Zsid 1:2,10

Zsid 1:2 A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette,

Zsid 1:10 És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek mûvei az egek.

Jézus a teremtő és annyival több is. Zsid 1:3 Ő annak a tökéletes megtestesítője,
aki Isten. Az Ő teste az Ő teljessége. Jézus KR. Isten a teremtő, kilépett az időből
és emberré lett. Zsid 10:6 Jézusról mondja: testek készítettem neked. Ez nem
olyan test mint más. Ján 1:14,17 ez a test teljes volt kegyelemmel és igazsággal.
Ő mindannak a megtestesítője aki ISTen.

Kol 1:16 Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, a láthatók és
láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok;
mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;

Kol 1:17 És Ő elôbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.

Kol 1:19 Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;

Kol 2:9 Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg,

Ő dicsőséges és magasztos. De még egy fontos dolog.

Kol 1:18 Ő a feje a testnek, az egyháznak. Az új lénynek a bevezetője, egy


csoport egyén, akikben önmagukban nincs semmi érdem, amit Istentől
érdemelne. De amikor látjuk Jézust és elfogadjuk, amit tett értünk, egyének,
akiknek nincs meg a képességük, lehetőségük, egy személyes kapcsolatba lettek
behozva vele. Ott lakozik a teljesség. Az Istenség teljessége a testben, bennünk.
Kr. bennetek. Kol 2:10 mert Őbenne lettük teljessé. Semmi másra nincs
szükségünk, Jézus Kr. a Sz.Sz-en keresztül bennem lakozik és élő kapcsolatba hív
magával. Zsid 10 bátran beléphetünk a jelenlétébe, mert Jézus a teljesség. ÉS
betöltött minket a saját teljességével. A kiváltságunk, hogy Isten tróntermébe
léphetünk és onnan meríthetjük az életünket. Megtapasztalhatjuk annak a
teljességét aki KR. maga. Ahogy a szeretet kiárad.
Mert meg van ez a kiváltságunk, van felelősségünk. Zsid 10:22 hogy közel
húzódjunk, igaz szívvel, hitnek teljességével. Az a mi kötelességünk, hogy
fenntartsuk a hitünket, a reménybeli megvallásunkat. Ezek belső felelősségek. Az
utolsó egy külső felelősség. Mert Jézus személyes bennem lakozik, arra vagyok
bátorítva hogy egymást szeressük. Ez a hívő missziója. Hogy egy olyan életet
éljen amit természetileg lehetetlen. Egyetlen módon lehet élni, hogy azáltal
élünk, amit Ő tett.

P. Kende

Ján 13:1-ben van egy kifejezés: szerette az Övéit mindvégig a világon, szerette
őket. Az Övéit e világon. Ez az egyedi jellemzője ennek a kornak. Isten munkája
jelenleg annyira hatalmas a világban, lenyűgöző. Meglepő. Csel 2 óta amióta a
Sz.SZ. kitöltetett a gyülekezetbe, azóta a Sz.SZ. hívőket bekeresztel a Kr. testébe,
1Kor 12:13. Ami azt jelenti, hogy amikor valaki elfogadja KR., a Sz.Sz. bemeríti ŐT
a Kr. testébe. Eféz 1:13 ugyanebben az időben, egy hívő amikor döntést hoz , a
SZ.Sz. elpecsételi, beleköltözik. A Sz.Sz. jelen van az életedben, az arcod mögött,
a cselekedeteidben, hitedben, imáidban. A Sz.Sz. jelen van a világban egy
közvetlen módon, ahogy azelőtt nem lehetett találkozni itt. Ez annyira nagyszerű,
mert azelőtt nem így volt.

A Sz.SZ. korábban kitöltetett egy különleges munkára. A Szent sátor építésénél


volt két ilyen ember pl. Megkapták a szellemet erre a munkára. De nem úgy mint
most, hogy amint megismered az Urat, a Sz.Sz. mindvégig veled marad. Zsolt
51:13-ban Dávid imádkozott: ne vedd el tőlem a szellemed. De az
Újszövetségben nem látjuk ezt az imát, mert nincs meg ez a fenyegetés. Lehetek
bolond, megolthatom a Szellemet, lehetek bűnös és megszomoríthatom a
Szellemet. De Róm 8:9 mondja, nincs hívő Sz.Sz. nélkül.

EZ a kontraszt a világban. Vannak hívők, az Övéi a világban, és a világnak nincs


meg az Isten szelleme. Nem ismerik. Ezért van egy hatalmas kontraszt, közted és
a világ között. Lehet, hogy tegnap születtél újjá, de közted és a világ között óriási
kontraszt van. Lehet már sok éve, lehet visszacsúsztál, de akkor is ott van a
kontraszt. Nem lehet összehasonlítani téged a világgal. Ez nagyon fontos. Mert az
Övéi vagyunk.

UGYanakkor itt vagyunk a világban, annyira közel, de nem lehetnénk távolabb


tőle, mert Krisztusé vagyunk. A világban vagyunk, de nem a világból valók. Olyan
közel, de nem különbözhetnénk jobban.

Mint a fogvatartott és a börtönőr. Nagyon közel vannak egymáshoz. De a


helyzetük nem lehetne eltérőbb. Mi is így vagyunk. Itt vagyunk a világban és nem
különbözhetnénk jobban. Ugyanúgy nézünk ki, ugyanúgy elmegyünk kiváltani a
receptet a gyógyszertárban, vitatkozunk a taxisofőrrel. Vannak dolgaink. De van
valami nagyobb bennünk, amit nem lehet a világgal összehasonlítani. Isten
szelleme bennünk van, megvéd, használ minket. De a kontraszt így erős, a kettő
közel van egymáshoz. Menny és a világ és a pokol. A világbanlátjuk mind a kettőt
egy kicsit. Egy kicsit látni itt a pokolból. Látni szenvedést, fájdalmat, magányt,
elveszettséget – persze ez semmi a pokolhoz képest. Ugyanakkor kicsit látni a
Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.hu

menny örömét közöttünk, ahogy hitben vagyunk, bízunk, együtt gondolkodunk


Istenről.

HA ez a kettő távol lenne egymástól, ha valami hegytetőn csinálnánk, hogy senki


ne lássa, felköltöznénk és ott élnénk, akkor nem látszana a kontraszt. De Isten
akarta, hogy nyilvánvaló legyen. Ezért adta a Sz.Sz.-t. Hogy egyértelmű legyen,
ha valaki elég közel kerül hozzád akkor azt mondja: mi ez nálad? Hol nevelkedtél?
Hogy van ez? Másként beszélsz, valami más veled kapcsolatban, de nem tudod
jól megfogni. Hogy van ez? Ez az az izé amiről beszélsz, ez az Isten dolog? Hogy
van ez? Miért? Mert a Sz.Sz. benned van és dolgozik, közel van, látszi ka
kontraszt, Isten így akarta, hogy egyértelmű legyen. Odatette a feketét a fehér
mellé, hogy egyértelmű legyen.

A szívünkben ott van az RBT és az új ember lehetősége. Nappal és éjszaka. A


kettőt nem lehet összemérni. Tudjuk mennyire különbözik. A Sz.SZ. munkálkodik
bennünk. Valaki azt mondja: ma annyira nagyszerű, de mi volt tegnap? Tegnap én
voltam. De ma... Nyilvánvaló a kontraszt, mert Isten egyberakta a két dolgot
bennünk. Isten idetette a gyülekezetet, a hívőket, hogy nyilvánvaló legyen a
különbség. Itt vagyunk a világban, Mát 5-ben só vagyunk és világosság. Más
ízünk van, más a lényegünk. 2Kor 2:16 van egy bizonyos szagunk, van akinek ez
illat, van akinek ez bűz. Mások vagyunk, van különbség. Nincs kérdés. De e
világban vagyunk. Mát 13-ban, 7-8 példázatot látunk. Isten országára.
Mindegyiknél látunk munkát. Ott az ellenség munkája. Ott van Isten munkája és
az ellenség munkája egyértelműen. Ott van a konkoly a búza mellett, a madarak
a bokor ágain, a rossz halak a jó halak mellett. Valaki mondta ezt Baltimore-ban:
a gyümölcs nem csak jó embereket vonz, hanem az ellenségeket is. Nem csak a
barátokat, hanem az ellenségeket, a tolvajt, a rablót. A gyümölcsöskert körül kell,
hogy legyen kerítés. De Isten idetett a világba, itt vagyunk, a gyümölcs ami meg
van közöttünk, vonza az ellenséget is.

Az ellenség munkája valós és kísérletezik, szeretne dolgozni, fertőzni, szeretné ha


feladnánk, ha összezavarodnánk az Úrral kapcsolatban. Itt van a világban és
közel van hozzánk. De Isten így csinálta meg. Így fog látszani a dolog, így fog
ragyogni a világosság, a sötétségben, hogy nektek más illatotok van, a SZ.SZ.
bennetek annyira más.

Ez jó, mert amikor meglátták a szolgák a gyomot a búza között, azt mondták:
szedjük ki. Ne, mert kiszaggathatjátok a jót is. Várjatok míg felnő és majd akkor
meglátjátok a különbséget. A konkonly nem tudja megfertőzni a búzát és
gyommá tenni. A rossz halak nem tudják a jó halakat rosszá tenni, a madarak
nem tudják megváltoztatni a bokrot valami mássá. Az ellenség munkája nem
képes megváltoztatni annak a természetét amit Isten csinált az életünkben. A
SZ.SZ. az marad ami, akkor is ha a gonosz közel van. Ha behódolok a gonosznak,
akkor is Ő a Sz.SZ., ha gyenge vagyok és elbukok, Isten munkájának természete
nem változik. A konkoly nem képes mássá tenni. Lehet nem megyek előre Isten
akaratában, nem növekszem, de annak a lényege, akivé Isten tett nem változik.
Ez a valóság, ez a mi Istenünk. Nem lehet elvenni, mert Ő nekünk adta. Senki
nem fordíthatja vissza. Az Újszövetség írói ezt mondják. Kiválasztott vagy.
Emlékezz erre. Papsághoz tartozol. 1Pét 2. 1Jánosban sok helyen mondja, hogy
Isten szeret téged. Pál, Péter, János, miről beszélnek? Isten munkája benned nem
változik meg. ISTen szerelmese vagy.

1Korintust írja Pál. Össze voltak zavarodva a gyülekezetben, testiek voltak.


Gyermekek akik nem értenek semmit. Pál nagy szeretettel, hívőként beszél
hozzájuk. Azt mondja: menjetek előre Istennel, az Ő munkája nem változik
bennetek. Újra meg újra a figyelmünket Isten megérinthetetlen munkájára
irányítják.

Isten ezt mondja. Mi volt a recept tegnap? Isten azt mondja: az örömöm, az
életem, annyit tartogatok neked, erre figyelj, bízz bennem, az utolsó időkben is.
Figyelj. Az Újszövetség világosan beszél erről. EZ a világ nem lesz jobb. Olyan
mint egy 100 éves Hollywood-i sztár. Literszámra kapja a botoxot. Már a
arcfelvarrásoktól már nincs arca. Keni magára a kenőcsöket, igyekszik 20
évesnek látszani. Ilyen a világ. Egyre ocsmányabb, egyre rosszabb. Egyre
nyilvánvalóbb, hogy ki ő.

DE ugyanakkor keni magát és előadja magát. AZ ige világosan mondja: a


különbség egyre nyilvánvalóbb lesz. Egy nap, eljön az Antikrisztus és nagyon
nyilvánvaló lesz. MERt elhozza a békét amire vágynak. Nagyszerű vezető lesz.
Egy hirtelen dologként gondolunk rá. 2Thess 2:7 már működik a törvényszegés
titkos bűne. A világban jelenleg is zajlik egy felkészítés az ő uralmára.

Nyilvánvaló, erkölcsiség, minek összeházasodni, éljünk paráznaságban,


homoszexuálisok. Értékek, a jót rossznak mondják és a rosszat jónak. Ésa 5:20 Ha
azt mondod a homoszexualitás bűn, akkor azt mondják beteg vagy. Nem ő a
beteg, hanem te. Ez megy a világban és összezavarja az emberek gondolkodását
és nem képesek követni. Szükségük van Isten igéjére. A harmadik terület ahol
készítik az uralmát: okkultizmus. Nagyon nyomul. Van a nevetséges oldala, mint
a horoszkóp. De egy ajtó, amin be lehet menni és az ember továbbmegy vele és
belekerül ebbe a világba. Idióta démoni filmek. Vámpírok, egy ajtó. Menjél be
rajta. Hívogató az embereknek. Egy híd. Aztán ott van a valódi része, ahol sok
démoni történik, jövendőmondás, gyógyítás Kr. nélkül. Kézrátétel, erő, fehér
mágia, woodoo. Mocskos dolgok, amik készítik elő az ő uralmát. A Harry Kókler
filmek. Van aki azt mondja, hadd olvassa gyerek. Ja. Vannak könyvek amiket
érdemes elégetni. Apcselben látjuk ezt. Elolvastam az elsőt, csak mert kíváncsi
voltam mi ez. De ezt mondhatom: pokolian jól van megírva. Elviszi a
gondolkodást. Egy film is ment egyszer a repülőn, és ugyanúgy volt ahogy
gondoltam. A 84. rész, amit most játszanak, szabályos horrorfilm. De hát ez
gyerek. Mi történik? Zajlik egy előkészület. AZ emberek szívét készítik erre.

2Thess 2:7 második fele azt mondja: annak aki még azt most még visszatartja,
félre kell tolatnia az útból. Miről szól ez? A SZ.SZ. ebben a világban van. Az
antikrisztus nem jelent meg, a törvénytaposó nem jelent meg. A hívőben a
gyülekezetben, a Sz.SZ. visszatartja a világot. Az ellenség végzi a munkáját, de
mi is. Nem ijedünk meg, hogy annyira bátor és kreatív. ÉS akkor mi van. Csináljuk
azt amit mindig, egy új módon, szólítsuk meg az embereket frissen, keressük
őket. Azt csináljuk amit az elmúlt 2000 évben. Felemeljük Krisztust az igén
keresztül, a gyülekezetben. Nyugodtan vagyunk, nem aggódunk, mert tudjuk,
Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.hu

hogy nagyobb aki bennünk van mint aki a világban. Isten munkája leronthatatlan
bennünk. Nem lehet tönkretenni. Az ellenség is dolgozik persze. Na és.
Nehémiásék építették a falta és azt mondták: nyavajás zsidók mit képzeltek. Csel
2-ben a SZ.Sz. által szóltak, érthető nemzeti nyelveken. ÉS ott valaki azt mondta:
sok volt a bor.

Az ellenség hazugsága ott van, na és akkor mi van. Meg fog állítani?


Bekopogtatok egy ajtón és elmondom az evangéliumot és elküldenek, mert a
Jehovák is ezt csinálják. És akkor mi van. EZ a kettő egymás mellé van téve, jó
okkal, hogy nyilvánvaló legyen. A SZ. Sz. bennünk van.

Van egy szellem a világban, ami szeretne megijeszteni, ha félelemben élnél.


Tudtad, hogy a nap és a tej rákkeltő és a hangszóró is, meg minden. De amit én
gyártok az nem. És az én naptejem nem. Ha úgy próbálod eladni a terméked,
hogy megfélemlíted az embereket, akkor felvettél egy szellemiséget ami nem Kr.
szellemisége. Ne hozd be a gyülekezetbe. Van egy rettentés a világban folyton.
Mindig. Lehet, hogy van benne igazság. Holnap összedől a gazdaság. Biztos
hallasz ilyet. Mi a válaszunk?

Amikor elhiszed ennek a szellemnek a tanácsát, akkor elmenekülsz, apátiába,


visszahúzódsába. Vagy őrült módon nekiállsz csinálni dolgokat. Bepörögsz és
csinálod és nagyon aktív vagy. A világ tele van ezzel. Ján 16:33-ban Jézus azt
mondja: örvendj, legyen a szívetek könnyű, miért félnétek?

Egyszer hallottam ezt egy prédikátortól. Arra ébredt, hogy van valaki a szobában.
Azt mondta: csak te vagy és aludt tovább. Igaza van. Kimegyünk a világba és
belenéz az arcunkba az ellenség, valaki aki gonoszban van. ÉS azt mondjuk: te
vagy az. És? Legyünk bölcsek. NE éljünk félelemben, ne vegyük fel ezt a
szellemet. Ján 16:33 ne ingasson ez meg minket.

2 Thess 2:2 Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektôl, se ne háboríttassatok meg, se


lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama
napja.

Ne tántorítass el, ne háborítass meg, ne engedd, hogy kirázzanak a békességből. NE engedd, hogy
valaki kirúgja alólad a lábad egy ilyen fenyegetéssel, félelemmel.

Az utolsó időkben élünk. Ilyen a világ. A világ nem változik. Egyre nyilvánvalóbb,
hogy milyen. Ne engedd, hogy megrettentsen, megrázzon. Ján 16:33 nézz
Jézusra. Bízzál. Nyugodj.

Thessalonikában voltak tanítók akik azt mondták: KR. már visszajött. Megesik ez
hívőkkel, összezavarodnak az időkkel. Vagy ezt hallod: Kr. visszajön egy héten
belül. Garantált. Most már nem fogok dolgozni. Felveszek egy nagy kölcsönt és
elköltöm.

2Thess 3:11 ha egy testvér ilyen , ne is legyetek közösségben vele. Ez egy ok


arra, hogy valaki ne legyen a gyülekezetben. Pál komolyan vette. Tudod minek
van itt az ideje? Annak, hogy szolgáljunk, hogy hűségesek legyünk, hogy
komolyan vegyük a hitünket, az Urat, az akaratát. Hogy Őt kövessük.
Péter azt mondja: 2Pét 1:13

2 Péter 1:13-14 Méltónak vélem pedig, a míg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által
ébresztgesselek titeket; 14 Mint a ki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, a miképen a mi Urunk
Jézus Krisztus is megjelentette nékem.

Péter azt mondja: ennek van itt az ideje. Mindjárt megyek, úgyhogy ideje, hogy
szolgáljak, higgyek, végezzem a munkát amire el lettem hívva. Amíg itt vagyunk,
legyen nyilvánvaló a kontraszt, hogy ne legyünk ostobák, zavarodottak az időket
illetően, a fontos dolgokat illetően és ragaszkodjunk Őhozzá, aki a fej.

P. Kiss Laci

Ez a 18. konferenciám. Gyorsan elszállt ez az idő. Azokra gondoltam akik itt


voltak, Isten munkájára amit elvégzett. Legyen Isten neve áldott a munkáért amit
Ő végez. Tisztelet a számár testvéreknek.

Az egyháztörténelemben Asziszi Szent Ferenc a saját testét nevezte


szamártestnek. Nem autóval jártak akkor hanem gyalog. Egyik városból a
másikba. Az egyik reggel elkezdett beszélni szamár testéhez: tovább kellene
vinned. Azt mondta: több óráig tartott mire meggyőzte, mert nagyon makacs volt
és nem akart továbbmenni. De aztán továbbvitte.

Még egy szerzetes történet: amikor megtértek az emberek akkoriban, bevonultak


egy szerzetesrendbe. Volt egy nagyon fontos része a szerzetesi életnek, az írás
másolása. Akkor még nem volt oktatás. Tényleg szerették az embereket,
másolták az írásokat. A rend vezetője egy, hogy kicsit felébressze a másoló
szerzeteseket, megkérte őket, hogy naponta osszanak meg a pulpitusról. Volt
János testvér aki nagyon szorgalmas volt de nagyon félt, hogy beszéljen. Rákerült
a sor, előtte nagyon sokat tanulmányozott, de ideges volt. Azt mondta a
gyülekezet előtt: tudjátok mit akarok mondani? Azt felelték: nem. Erre azt
mondta: én sem és leszaladt. Az apát azt mondta: többet vártam tőled. A
következő alkalommal is te fogsz beszélni. Az egész este tanulmányozott a
gyülekezet is felkészült. Felállt a színpadra. Testvérek tudjátok mit akarok
mondani? Akkor nem mondom el. És gyorsan leszaladt. AZ apát odament: többet
vártam tőled János testvér. Következő alkalommal is te fogsz beszélni. AZ egyik
fele azt mondta igen, a másik, hogy nem. A testvér azt mondta: azok akik tudják
mit akarok mondani mondják el azoknak akik nem tudják. Az apát mondta: ez
csodálatos üzenet. EZ az evangélium lényege. Akik tudják, mondják el azoknak
akik még nem. Összefoglaltad az egész Bibliát.

Akik meghallották azok mondják el azoknak akik nem hallották.

Szeretnék felemelkedni a mennyei dimenziókba.

4Móz 23:19-20 Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék.
Mond-é ô valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené? 20 ìmé parancsolatot
vettem, hogy áldjak; ha ô áld, én azt meg nem fordíthatom.

Ez Isten munkájáról szól. Szeretném ha úgy gondolnátok magatokra ahogy


elmentek, hogy ti Isten tökéletesei vagytok. Isten nem lát bennetek semmi
Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.hu

szeplőt. Szeretném ha úgy gondolnátok magatokra, mint Isten szeretetének


alanyaira. Isten bennünk fejezte ki szeretetét. Ő egy tökéletes teremtő és mi az Ő
mesterművei vagyunk, akár tetszik akár nem.

Kezdetbne Isten szólt. Azt mondta: teremtsünk embert a saját képünkre,


hasonmásunkra. Megteremtette Isten az embert a saját képére. Csak hogy
mindenkinek nyilvánvaló legyen. Asszonnyá és férfiúvá. Ne aggódj ha nő vagy
vagy ha férfi vagy, Isten képmásának hordozója vagy. Amikor Isten végignézett a
hatodik nap végén azt mondta: ez nagyon jó.

Mi nem vagyunk ilyen jók, amikor létrehozunk valamit. Vannak különleges


emberek, akik szépet tudnak csinálni. Amikor egy csodálatos munkát létrehozol,
akkor elkezdesz benne gyönyörködni és azt modnod: ez férfimunka volt.
Csodálatos mű. Szeretném ha úgy gondolnál magadra, hogy Isten csodálatos
műve vagy. Örömet okozol nekem, gyönyörködöm benned. A bűn ott van
bennünk még egy ideig, elszakított minket a teremtőtől. De szeretnélek
benneteket emlékeztetni, hogy Jézus Kr.-ban Isten mesterművei vagyunk és csak
idő kérdése, hogy nyilvánvaló lesz.

Képzeld el amikor a tökéletes Isten arra vágyik és ezt teszi, hogy egyesüljön
velünk, akkor mit fog ez létrehozni bennem? Az Ő tökéletességét. Mi az Ő
tökéletes alkotásai vagyunk. Isten szeretet. Ő nem tartja vissza a szeretetét
hanem kiárasztja. Ha az emberi életre gondolok, a szeretet legmélyebb kiáradása
az emberi életben, a gyerek szülő kapcsolat, és a szerelmesek kapcsolata. Mi
nem vagyunk Isten nélkül tökéletesek. De ha megengedjük Istennek, hogy ott
legyen az életünkben, akkor Ő tökéletessé tesz. Ő tökéletes teremtő, apa,
szerelmes. Így lát bennünket. Tökéletes apa.

1Ján 3:2 szeret minket Isten és a gyermekei vagyunk. Nem lett nyilvánvaló mivé
leszünk. De egyszer nyilvánvaló lesz. És hasonlóak leszünk Őhozzá. Vannak itt
szülők, egyrészt nagyon szeretjük a gyermekeinket. A legjobb esetben nem a
rosszaságukkal azonosítjuk őket. Hanem ő a mi kis szeretettünk és az életünket
adjuk érte, mindennél drágább, bármilyen rossz is legyen. Szeretném ha így
gondolnál magadra. Te Isten gyermeke vagy. Lehet, hogy követsz el dolgokat
amik nem tetszenek az apának, de több vagy mint a viselkedésed. Észrevesszük
a gyerekeken, hogy hasonlítanak a szüleikre. Ugyanazok a vonások, ugyanaz a
kifejeződés. Ugyanaz a hang. Nálunk egy probléma, mert a gyerekek a rosszat is
átveszik.

Gondolj a mennyei apánkra, benne nincs gonoszság. Olyan tökéletes vagy mint
Ő, mert az Ő gyermeke vagy, rá fogsz hasonlítani. Nem itt most az időben, bár itt
is lehetséges, de amikor vége lesz.

4Móz 23:21 Nem vett észre Jákóbban hamisságot, és nem látott gonoszságot Izráelben. Az ùr, az ô
Istene van ô vele; és királynak szóló rivalgás hangzik ô benne.

Mi után írta ezt Isten? AMikor a népe rég hátatt fordíott neki.

Isten szeme mást lát. Mi látjuk a földi dolgot, Isten lájta a végét. Mi el lehetünk
foglalva a földi dolgainkkal, azonosíthatjuk magunkat a viselkedésünkkel, de Ő
önmagával azonosít bennünket.

Fogunk kiabálni a királyunknak. Az Úr velünk lesz és soha eszedbe sem jut, hogy
egyedül vagy. Ő a te drága atyát, nem csak az örökkévalóságban, hanem most is.
Te az Ő szeretett gyermeke vagy. Azt mondta Isten: soha nem azonosít a
cselekedeteiddel. Mi az Ő képmása vagyunk. Tökéletes teremtő, és mi az Ő
tökéletes alkotása vagyunk. Ő úgy döntött, hogy a mennyei atyánk lesz és mi az
Ő gyermekei vagyunk. Mi hasonlókká leszünk Őhozzá.

1Ján 2:3 meglátjuk ŐT úgy ahogy van. P. Győző üzenete. Milyen fajták vagyunk
mi? Nem tacskók. Nem kutyák. Mi Jézus fajták vagyunk. Mi a mi apánkra fogunk
hasonlítani. DE még nem nyilvánvaló.

A legcsodálatosabb érzés a szerelem, amikor bele akarsz merülni valakibe aki


nem te vagy. A szerelmesed. Képzeld magad, hogy van valaki aki a mindened. A
legszebbnek látod és minden vágyam, hogy együtt legyek vele. Így gondolkodik
Isten rólad. Tudom, hogy ti magatokra gondoltatok. De Isten a szerelmes. Sokszor
reménytelenül szerelmes belénk és vágyakozik utánunk. De ez nem változtatja
meg a szerelem érzését. Milyen csodálatos egyesülés, amikor nem reménytelen a
szerelem, hanem egyesül.

Eféz 1:23 az Ő teste vagyunk, az Ő teljessége. Mi az Ő gyermekei vagyunk, de az


Ő szerelmese is. Tudod, hogy lát téged mint szerelmesét? 2Kor 11:2 nem tudom
mit jelent ez számodra, de azt mondja: szeplőtlen szűz vagy. Soha nem érintett
téged senki. Az enyém vagy. Szeplőtlen szűz. Jel 19:8 nekünk tiszta és ragyogó
gyolcs adatott. Ő felkészít bennünket, hogy a menyasszonya vagyunk. Én 4:7
gondolj magadra így: mindenestül szép vagy én mátkám. Semmi szeplő nincs
benned. Engem nem érdekelnek a gondolataid, viselkedésed, tetteid. Istent sem.
Isten vágya, hogy minden legyen mindenekben. Elfoglalhatod magad, magaddal,
de jobb, sokkal jobb Isten gondolatival elfogalni magad. Sokkal jobb Istenről
gondolkodni, a tökéletes teremtőnkről, akinek mi a gyülekezet, tökéletes alkotása
vagyunk. Én Isten gyermeke vagyok. Az én apám tökéletes. A legerősebb. A
legjobb, legszeretőbb. Te is ilyen leszel. Előbb vagy utóbb. Akár akarod, akár nem.
Te Isten családjába tartozol.

Lesz egy nagy egyesülés. Csodálatos, tiszta, szerelmes egyesülés. A mi tökéletes


szerelmesünkkel. Sok mindent magaddal viszel a konferenciáról. Ne engedd
magad félrevezetni, te Isten tökéletes alkotása vagy Jézus Kr.-ban. Nem látott
benned semmi hamisságot, az Ő szerelmese vagy. Gyönyörködik benned. Te
szeplőtlen szűz vagy. És most készít téged. Gyönyörű, fehér, ruhát ad neked.
Hamarosan vezet téged az esküvőre és én mátkám vagy - mondja.

4Móz 23:19 Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é
ô valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?

Válaszolj te.