You are on page 1of 6

Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.

hu

P. Mátyás Feri

Eféz 4:11 És Ő adott némelyeket apostolokúl, némelyeket prófétákúl, némelyeket evangyélistákul,


némelyeket pedig pásztorokúl és tanítókúl:

Eféz 4:12 A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:

Néha ezt felejtjük el, hogy mire kaptuk az ajándékainkat.

Eféz 4:13 Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére,
érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedô kornak mértékére:

Mi ez az érett férfiúság? A hit teljessége. Mi az amit Isten dolgozik az életünkben?


Annyi, hoigy mire érett férfiúságra jutunk a hitben tudjuk, hogy kinek és miért
hiszünk.

Amikor megtérünk, akkor nagyon boldogok vagyunk. Úgy érezzük, hogy


megkaptuk a mennyet ajándékba, repkedünk. Úgy érezzük magunkat, mint a
pápa. Hihetetlen boldogság volt bennem. Olyan voltam, mint egy gyerek. Aztán
leülepedett. Rájöttem, hogy nem én vagyok a pápa J. Nem úgy mennek a
dolgok. A problémáim maradtak.

De csak mentem a gyülekezetbe, olvastam a Bibliát. Jobb lett kicsit. Nem


ugyanolyan, de jobb. Aztán megint rosszabb. Ez így ment évekig. Fenn, lenn,
fenn, lenn. Mint a gyerekek. Minden friss hívő olyan, mint egy gyerek. Amikor jól
mennek a dolgok, olvassa a Bibliát, imádkozik órákig, mindenkihez van egy építő
szava. De várj egy kicsit. „A Biblia olyan, mint az öt éves terv. Mindenkit utálok a
gyülekezetben. Mindenkihez van egy kritikus szavam. ” Nem tetszik semmi. De
hova menjek? Fenn, lenn. Aztán beáll. Néha úgy érzem nem tudok közelebb
húzódni Istenhez. A hangulatom mondja meg ki vagyok. De nem kell, hogy így
legyen. De hogy működik másképp?

Éretekké kell válnunk. El kell jutnunk az érett férfiúságra. Az első és legftontosabb


pont a hűség. Gal 5:22. A szellem gyümölcse ez. A szellemünk meg van, csak
hagyd, hogy megteremje a gyümölcsöt. Róm 13:11 a másik, közelebb vagyunk
most az idvességhez, mint a megtérésünk pillanatában. Eféz 2:13 közelvalókká
lettünk. Isten ezt élvezi. Tetszik neki amikor lenn vagy, amikor örülsz. Amikor nem
tudod ki vagy. Amikor nem tudod ki az aki beszél, ki az aki épít, hova mész, mit
csinálsz? Tetszik neki. Visz téged az érett férfiúság felé a teljességre. A szellemi
életünk alapja nem a hangulatunk, hanem az, hogy Isten mit mond rólunk. Nem
akkor vagyok jó keresztény, amikor Isten megsimogatja a fejem. Jól van. Jót
imádkoztál. Nagyon jól van. Nem ekkor vagyunk jó keresztények.

Pl. veszel egy lakást. Nagyon örülsz. Aztán az öröm kicsit apad. Két év múlva nem
örülsz annyira. Három év múlva természetes, hogy ott laksz. De ott laksz. 11.
kerületi lakos vagy. Már nem örülsz, de még ott laksz. Mi mennyei lakosok
vagyunk. Lehet nem örülünk úgy, mint az első órában vagy az első héten. De
nem változott semmi. Krisztus személye nem változott. KR. terve nem változott.
Az Atya nem fogott vissza tőled semmit. Legfeljebb a hangulatod változott, nem
érzed olyan jól magad, de örök életünk vna. Ez nem változik soha. Lehet elmész a
gyülekezetből egy időre. Visszaköltözöl anyukádhoz, de mennyei lakos vagy.
Mi van akkor ha nem örülsz. Néha nem örülsz, nincs olyan jó kedved. Mindig van
egy embered. Egy barátod, testvéred. Mindig van egy üzeneted. Mindig lesz egy
építő szó. Vagy egy másik szó, amit nem kell mondanod. DE mindig van egy
embered. Egy másik. Mindig ott van a Sz.SZ. benned. Aki munkálkodik. Mit jelent
ez, hogy Isten a teljességre visz? Kr. munkája, hogy teljességre vigyen. Nem
vagyunk egyformák. Idejön egy ember. Hirtelen haragú. Olyan mint én. Aztán
türelmes és kedves lesz. Vagy a nagyszájú, vagy a bizonytalan. Kimegy és
evangelizál. Vagy az egyszerű. Egyszer csak nézed és bölcs. Vagy a kritikus.
Kegyelmes lesz. Vagy az erős megtöretik. Vagy a gyenge, vagy az önző szolgál
mások felé. Másokat megerősít. Milyen nagyszerű a Szellem munkája. Mert
teljessé tesz téged. Pontosan tudja, hogy mi hiányzik az életedből és teljessé fog
tenni, nem a hangulatod szerint, hanem a Szellem munkája szerint.

Néha otthon nagyon rossz a hangulatom. Egyedül érzem magam. De van egy
hangos Bibliám. Berakom és egész nap megy. Teszek veszek otthon. Egész nap
megy a Biblia. Próbáld ki. Teljesen megváltozik a házad légköre. Nem tudom kik
laktak előttünk ott, nem volt jó szelleme a lakásnak. Megváltozott. Megy a Biblia
folyamatosan. Az ige teljessé tesz, az van leírva amire szükséged van. A
Teljességet látják a szemeink, a tökéletesség munkálkodik az életünkben. Jak 4:8
amikor közeledünk Istenhez, Ő is közeledik hozzánk. MEG kell tanulnunk érett
férfiúságra jutni. A hangulatunktól függetlenül, mert erre lettünk elhívva.
Tökéletességre jutni, szolgálni, a hangulatunktól függetlenül.

Még egy utolsó dolog. HA megveszel valamit, ami becses neked, mert Kr.
megvásárolt minket, drága véren. Tehát ha megvásárolsz valamit, kidobod az
első alkalommal amikor nem tetszik valami apróság benne. Ha megveszel egy
kertet és kinő benne egy gyom, eladod? Ha a házadról leesik egy cserép, nem
kell többé? Veszel egy régi autót. Vannak férfiak akik éjjel-nappal autót szerelnek.
VALami nem tökéletes még. Egész vasárnap csupa olaj. Nem eszik, nem iszik.
Dolgozik az öreg autóján. Együtt megöregedtek. Nyugdíjas mindkettő. AZ autóba
alig van kilóméter, mert nem mer vele menni.

KR. is nyakig olajos bennünk. Dolgozik az életünkben. Nem adja fel. Személyes.
Pont azt adja neked, amire szükséged van. A hangulatodtól függetlenül. 1Ján 3:2
még nem lett nyilvánvalókká mivé leszünk. De majd ha nyilvánvalóvá lesz, mikor
ott állunk előtte, látni fogjuk, hogy olyanokká tett minket, mint Ő maga. Hitből
szeretnék élni. Nem hangulatból. Közel húzódni Istenhez. Mert ez Isten terve.

Jakó Ati

Egy történet, ami a hidegháborúban játszódott. Raegen elnökhöz jönnek a


tanácsadók, baj van. Az oroszok be akarják festeni a holdat vörösre. Raegen hívő
volt. Bölcs volt. Azt mondta: nyugi.

Kis idő múlva újra jönnek a tanácsadók: az oroszok megvették a festéket. Az


elnök azt mondta: nyugi.

Következő hír: elkészülte az űrhajó. Végül szomorúan jönnek a tanácsadók:


befestették vörösre, az egészet. Raegen mondta: vegyetek fehér festéket, nem
Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.hu

kell sok, és írjátok rá Coca Cola. J

Préd 4:9 Sokkal jobban van dolga kettônek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmok van az ô
munkájokból.

Préd 4:10 Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és
nincsen, a ki ôt felemelje.

Nem jó az embernek egyedül. Ezért adta a gyülekezetet. Hogy közösségben


lehessünk egymással, együtt sírjunk a sírókkal, együtt nevessünk a nevetőkkel,
bátoríthassuk, szerethessük egymást. Imádkozhassunk, sokasodjunk.

1Móz 2:18 És monda az ùr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítô társat,
hozzá illôt.

De Isten ott van vele, nincs egyedül. 1Móz 3:8 a hűvös alkonyatkor az ÚR vele
járt. Minden nap bejött. Közösségben volt Ádámmal. Biztos nagy buli lehetett
együtt a paradicsomban. Mégis azt mondta: nem jó az embernek egyedül.
Szüksége volt Ádámnak egy társra. Szüksége volt valakire aki őbelőle van, akivel
egy. Nagyon érdekes, hogy miután Éva elbukik, Ádám követi őt. Ellene megy
Istennek. De nem azt mondja, Eféz 5:25, hogy úgy szeresse a férj a feleségét,
mint KR. az egyházat. Hogy meghaljon érte. Közösségbe akart maradni, mert
egyek voltak. Jézus Kr. nem ezt tette? Bűnné lett értünk. AZ Atya nem tudott
ránézni, Jézus Kr. úgy szólítja, én Istenem, én Istenem miért hagytál el engem?
Előtte Atyának szólította. De most Istenhez szól, aki nem tud a bűnre nézni. Jézus
megtette ezt értünk, bűnné lett értünk, megvált tőle értünk. Hogy neki velünk
közössége lehessen.

Péld 17:17 minden időben szeret az igaz barát, 18:24 az igaz barát ragaszkodóbb
a testvérnél. Mielőtt megházasodtunk Rita volt a legjobb barátom. De mára már
egyek vagyunk. Szükségünk van barátokra. Igaz barátokra. Jóbnak is voltak
barátai. Megszabadult volna tőlük.

Nem jó egyedül lenni. Én 5:3 a menyasszony és a vőlegény kapcsolatáról beszél.


Lehet egyedül vagyok, pedig van barátom, gyülekezetem, Istenem. De mégis
egyedül vagyok.

Itt jön a vőlegény és kéri a menyasszonyt, hogy nyissa meg az ajtót.

Én 5:3 Felelék én: Levetettem ruhámat, hogy-hogy öltözhetném fel? Megmostam lábaimat, mimódon
keverném azokat a porba?

El volt foglalva magával. Mert lehet ami Ő Krisztusban, lehet megszokott volt.
Lehet azt gondolta: rendben van. Lehetünk egyedül ha visszahúzódunk, ha nincs
emberünk.

Én 5:4 Az én szerelmesem kezét benyujtá az ajtónak hasadékán, és az én belsô részeim


megindulának ô rajta.

Mit láthatott a kezén? Nem lehetséges, hogy a vért? A szavak nem indították már
meg. De a vérnek volt üzenete. A vérnek van üzenete, érted lett kiontva. Nem
vagy egyedül, nem kell félj, veled vagyok, tiéd vagyok, érted vagyok. A vér téged
tisztára mosott. Nincs több kifogás. Nincs több megszokottság. Nincs többé
visszahúzódás. Hanem egyből felkel és nyitni akarja az ajtót.

Hasonló ehhez, a két tanítvány az emmausi úton. Jézus odamegy hozzájuk. El


voltak bátortalanodva, nem látták, nem ismerték meg. De aztán, Luk 24:30-31

Luk 24:30-31 És lôn, mikor leült velök, a kenyeret vévén, megáldá, és megszegvén, nékik adá. 31
És
megnyilatkozának az ô szemeik, és megismerék ôt; de ô eltünt elôlük.

Milyen lehetett? Ketten voltak ott, Jézus megtöri a kenyeret.

Látták a vért és megismerték. Ennek a vérnek volt egy üzenete. Nem kell
szomorúnak lenni, nem kell elbátortalanodni, nem kell visszahúzódni.
Visszamentek Jeruzsálembe és ott találták a tizenegyet és együtt örültek és
közösségük volt. A vérnek üzenete van. Meg vagyunk váltva, tisztára vagyunk
mosva, nincs többé kárhoztatás, nincs bűn ami tulajdoníttatna nekünk. Meg
lettünk vásárolva a drága véren, a szeplőtelen bárányén, mennyei helyekre
lettünk ültetve. Nem jó egyedül lenni.

Ott volt Jézus a kereszten, ott volt két lator, az egyik azt mondta: ha te vagy az,
akkor emlékezz meg rólam. Ez bátorította Jézust. Jézus azt mondta: még ma
velem leszel.

Jézus Kr. örökkévaló szeretettel szeret minket. Isten szeretet. Mielőtt bármi lett, Ő
szeretett engem. Szeret téged. Ez soha meg nem változik, örökkévaló szeretettel
szeret minket. Szeressük Őt, mert Ő előbb szeretett minket. 1Pét 4:8
mindenekelőtt pedig legyetek hajlandóak az egymás iránti szeretetre. Buzgón
szeressétek egymást. Ahogyan tesszük is. Agapé szeretettel, mert erről ismeri
meg a világ ,hogy az Övéi vagyunk, ha szeretjük egymást.

P. Duló Attila

Eféz 1:22-23 És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az


anyaszentegyháznak fejévé, 23 Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt
mindenekkel.

Az egyház Kr. teljessége. Mit jelent az ,hogy az egyház Kr. teljessége? Kr.-nak
valami hiányossága van? Csak úgy lesz teljes, ha az egyház ott van vele? Nem
erről van szó. Kr. úgy teljes és tökéletes önmagában ahogy van. Ezt a
házassághoz lehetne hasonlítani. Feleségem azt mondta: ha fel merem hívni a
színpadra, akkor el fog válni.

Mielőtt elvettem volna, Ő teljes volt. Élt egy életet, kinn tanult Baltimore-ban,
teljes volt nélkülem is. Én is teljes voltam. Éltem az életem, tettem a dolgom,
szolgáltam Istent. Amikor megismertük egymást és összeházasodtunk és eggyé
lettünk, ettől a perctől kezdve elválaszthatatlanok vagyunk. Külön már nem
vagyunk teljesek, csak együtt. Nem azért vettem el, mert valami hiányzott. Nem
azért jött hozzám, mert neki valami hiányzott. Nem azért jött hozzám mert
hiányzott a bal keze, vagy nekem a jobb kezem és most ketten együtt van
mindkét kezünk. Egész más volt az ok. A szeretet.
Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.hu

Szerettem, nem akartam nélküle élni, nem tudtam nélküle élni. Szükségem volt
rá, elvettem és most már nélküle nem vagyok teljes. Krisztus is ugyanígy. Kr.
teljes volt önmagában, de az örökkévaló múltban meglátta az egyházat és
beleszeretett és szüksége volt rá. Azt mondta: nélküle nem leszek teljes.

Ján 17:21 Jézus könyörög az Atyához: add hogy egyek legyünk, hogy mi is olyan
egyek legyünk, mint ahogy te meg én, hogy ők is bennünk legyenek, ahogy én
benned.

Szükségem van az egyházra. Beleszerettem, látom magam előtt. Annyira


szeretetem az egyházat, hogy az életem is odaadom érte. Most már nem vagyok
teljes nélküle. Így vaguynk mi KR. teljessége. Ugyanúgy, ahogy mi KR. teljessége
vagyunk, Ő is a mi teljességünk. Kol 2:10. Így vagyunk egyek. KR. és az egyház
egy. A fej, nem lehet teljes a test nélkül. A fejnek szüksége van testre, ahogy a
testnek a fejre. Egymás nélkül nem teljesek. Ez csodálatos. Ő alkotta a testet, Ő
építi a testet. Máté 16:18 Mint egy igazi vőlegény. Lesz egy nagy lagzi, mi leszünk
a menyasszony. Jézus a férj. Mert mi vagyunk az Ő teljessége. Nélkülünk nem
teljes. Úgy törődik velünk, ahogy egy szerelmes férj. Dédelgeti. Mint a férj a
feleségét.

Eféz 5:25 szereti az egyházat.

Ephesians 5:29 Mert soha senki az ô tulajdon testét nem gyûlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja
azt, miképen az ùr is az egyházat;

Ő táplál minket. Éheseek vagyunk, Ő etet az igéjével. Zsolt 81 ha hallgatnál rám,


akkor kősziklából szedett mézzel etetnélek. Ez Kr. beszéde. A te beszéded
édesebb mint a méz. Táplál minket. Ápolgat. Ez azt jelenti: gyöngéden szereti és
babusgatja. Egy igazi szerető férj, vőlegény, aki szereti, dédelgeti és babusgataj
a feleségét, az egyházat. Akiért az életét odaadta. Hányan voltatok már
szerelmesek. Amikor azt mondtuk, bármire képes leszek. Az minden vágyam,
hogy kedveskedjek a szerelmesemnek, hogy kicsi ajándékokkal meglepjem, hogy
mindig tudja, hogy szeretem. Jézus így szeretett minket, dédelget, ajándékokkal
halmoz el. Eféz 4:11-12. Pásztorokkal, tanítókkal. Van pásztorunk. Ő dédelgeti a
menyasszonyát, mert az egyház nélkül nem teljes. Szüksége van rá.

Mit jelent az, hogy az egyház KR. teljessége? Ez azt jelenti, hogy az egyház KR.
munkája.

P. Kende

Gyönyörű volt, ahogy beszélt a rejtélyről, Krisztusról a gyülekezetben. P. Feri


beszélt erről és megáldott meg sokat gondolkodatt sokat rajta már előtte is. Az
egyik hibánk, hogy nem keresünk. Megállunk ott ahol vagyunk és nem kérünk
többet az Úrból. Nem kérünk többet tőle. Nem akarunk előre lépni a
szolgálatunkban. HA nem keresek többet, ha nem mondom hogy Uram még,
akkor az életem gyorsan stagnálni kezd. Ha ez megtörténik, akkor az élet
kevesebb lesz mint élet. Akkor csak fenntartás van, létezés, vegetálás. Mint egy
zöldség, csak vagyok.
2Pét 3:18 növekedjetek az Ő kegyelmében, az ismeretében. Többet kérni tőle.
Amikor megállok ebben, akkor az életem furává válik. Egy másik hiba az lehet,
hogy nem a megfelelő módon akarok növekedni. Ez a három üzenet jó volt
együtt. 2Pét 3:17 elhagyni a kegyelmet. Elesni a kegyelemtől. Ez azt jelenti, hogy
nem a kegyelmen keresztül próbálok növekedni, hanem egy másik utat találok. A
sikeren keresztül, intelleltusomon, fegyelmezettségemen keresztül majd
növekedni fogok.

De az igazi út a kegyelem, a növekedéshez. A többire is szükség van, de csak a


növekedés küszöbére tudnak elvinni, nem tudnak igazi növekedést adni. Ezért
volt jó amit hallottunk. A növekedésünk környezete, a keresztényé, az a
gyülekezet. Ez az a hely ahol növekszünk, Eféz 4:15. Mi növekszünk, a gyülekezet
növekszik. Ki lesz Kr. menyasszonya? Én, te? Mi leszünk. A gyülekezet. Nem
egyéni, hanem a gyülekezet. Ez annyira jó, hogy Isten adott egy helyet ahol
növekedhetünk. Nem jó egyedül lenni. Magánzárka. Az nem egy jó hely. Gondolj
bele milyen lenne, ha egy magánzárkában kitanulnál valami dolgot tökéletesen.
Mindent tudsz az asztrofizikáról. De soha senkinek nem mondhatod el, nem
oszthatod meg, nem kérdezhetsz. Annyira nagyszerű, hogy Isten berakott minket
a gyülekezetbe.

KR. mennyire elkötelezte magát mellettünk. Azt mondhatjuk, hogy mi vagyunk az


Ő teljessége. Micsoda gondolat ez. Ő egy értelemben függővé tette magát tőlünk.
Milyen furcsa gondolat ez Istenről. Ő vágyik ránk. A hitünkben gyönyörködik. Ez
az amit élvezünk. Közösségben vagyunk és Ő örömmel válaszol. Ez az a hely ahol
növekszünk.