You are on page 1of 6

Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.

hu

P. Kende

A világ bölcsessége és mit ért rl? Lábnyomok a holdon, piramisok Egyiptomban,


görög filozófia, görög birodalom és építészet.

Egyiptom az csak síremlékek. Halott emberek csontjai. Görögország a


filozófiájával. Vagy viseld el az éeleted, mert úgysem tehetsz mást, vagy
hedonizmus, élvezd az életet. Római építészet nagyja a föld alatt van. Ennyi. A
latin halot nyelv. A lábnyom a holdon megváltoztatta az életünket ugye?

1 Kor 3:19 Mert e világ bölcsesége bolondság az Isten elôtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket
az ô csalárdságukban.

A világ bölcsessége bolondság, mert van benne csalárdság, az önmagunk


keresése. A világ nagy vívmányai igazából mind csak egy zsákutca. Döglött, mint
a piramisok. Nagy rakás kő, egy hulla tiszteletére. Ennyi.

Micsoda hatalmas dolog egy nevetségesért, jelentéktelenért. A mai nap lehet a


világ lenyűgöz, elképeszt a teljesítmény, a politikai hatalom, szövetségek,
techológiai képességeink, orvostudomány, találmányok. De mindez el fog múlni.
Ugyanúgy, mint a római birodalom, mint a fároszi világítótorony. Ez történik ma
is. Valami nagy dolog történik és két napon belül mindenki unja, 2 éven belül
elavult, 20 év múlva elfelejtették. A világ azt hiszi megtalálta a választ. De Isten
azt mondja: az egész bolondság. Nem ér semmit. Ugyan mi ez? Minden kornak
meg van a maga bölcsessége, az ún. bölcsessége. De mind semmivé válik.

Néha lenyűgöz minket a világ és tetszik valami benne. De igazán stabil ez? Valós?
Megáll? 20 év múlva, 100 év múlva? Emlékezni fog rá valaki? Megváltoztatja az
ember életét? Mint a lábnyom a Holdon. Büszkeség. Mit csinál az életemmel?
Igazán semmit.

Romans 11:33-34 òh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen


kikutathatatlanok az ô ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ô útai! 34 Mert kicsoda ismerte meg az ùr
értelmét, vagy kicsoda volt néki tanácsosa?

Isten bölcsessége kikutathatatlan. Nem tudok a végére menni. Túl hatalmas.


Ezért Isten soha nem lehet unalmas nekünk, ha keressük, utána megyünk. Ő
mindig felfrissíthet, szolgálhat felénk. Mindig adhat valami újat az
intellektusunknak, érzelmeinknek, motivációinknak, mindig képes örömtelivel
szolgálni.

A világ azt mondja erre: mi?

Nem kell meglepődni ezen. A természeti ember, elme, képtelen megfogni ezeket.
Nem ragadhatja meg ezeket és nem láthatja be őket. 1Kor 2:14. Amikor egy
professzor, doktor, valaki feláll egy egyetemen és azt mondja:a Bibliának semmi
értelme. De hívők megrendülnek emiatt. Mert annyira biztosan mondják, hogy a
Biblia marhaság. De az írás mondta meg, hogy a világ nem értheti a
bölcsességet, mert ezt szellemileg lehet megérteni, a Sz.Sz. által.

Egy szellemi ember Róm 11:33-nak örül. Milyen nagyszerű, hogy Isten nagyobb
nálam többet ad nekem, magasabban van. A természeti ember azt mondja: ez
nem tetszik, nem mehetek a végére? Nem akarom.

A szellemi ember tudja, hogy mire való Isten bölcsessége. A Szellemi ember
tudja, hogy amikor Isten kijelenti magát akkor az mire való. Amikor dícsértük
Istent és örültünk benne, amikor Ő kijelenti magát az imádatra való. Azért jelenti
ki magát, hogy ámuljunk, örvendezzünk, lenyűgözzön minket. Nem még egy
eszelés, lecke, újabb tanítás, hanem valami amiben áhítat, imádat, öröm van.
Amikor meglátjuk ezt a bölcsességet, azt imádatra kapjuk, hogy imádjuk vele az
Urat: köszönöm, szent vagy, igaz, mindent ékesen és szép renddel teszel.
Felemelem a szent kezemet, 1Tim 2:8 dícsérem Őt.

A természeti elme, amikor azt mondja taníts engem, akkor magának akar
valamit. Mint ahogy mindent magának akar. Legyen egy szép feleségem, szép
gyerekeim, szép autóm, szép Bibliám. Rólam szól. De a szellemi ember másként
csinálja, azt mondja: köszönöm, tőled kaptam, érted van, veled járok, áldalak
téged. Amikor Isten kijelenti magát, leleplezi magát, megmutatja a bölcsességét
akkor azt mondom: köszönöm, erre van szükségem. Ez a bölcsesség, amire
vágyom.

1Kir 3:11 Isten így válaszolt Salamonnak: mivel bölcsességet kértél és nem
hosszú életet, nem gazdagságot, nem az ellenségeid halálát, ezért megadom
neked a bölcsességet. A bölcsességen keresztül Salamon mindezeket megkapta.
Megkapta a gazdagságot, hosszú életet, megszabadult az ellenségeitől. Abraham
Lincoln mondta: egy tanácsadója dühös volt rá, és megkérdőjelezte miért kedves
az ellenségével. Lincoln válasza: ha az ellenségből barátot csinálok, akkor nem
szabadulok meg egy ellenségtől? Salamon megkapta ezeket a bölcsességen
keresztül. Hasonlóképp mi is. A Sz.Sz.-en keresztül megkapunk válaszokat. Az új
szíven keresztül, amit kaptunk. De rövid távon, valaki azt mondhatná: Salamon
milyen ostoba vagy. Én gazdagságot kértem volna. Vagy hosszú életet, vagy az
ellenségeim halálát. De Salamon kérése hosszú távon jó volt.

Lehet rövidtávon azt mondjuk: Isten olyan csodálatos, nem érthetem, nem
láthatom át, nem tudok választ adni amikor jön a problémám, vagy egy áldás.
Nem tudom azt mondani, hogy ezért vagy azért kaptam. Hanem azt mondom:
Isten, nagyobb, Ő hatalmas, Ő a kikutathatatlan bölcsességű Isten. Valaki azt
mondhatná rám, hogy ostoba vagyok. De várj 10 évet, 20 évet, 50 évet. Várj
amíg látsz a mennyben és meglátjuk ki lesz csalódott. Gondolj bele ebbe. Rövid
távon néha, mikor Isten azt mondja: a válaszom neked az új szív, a Sz.Sz., az én
drága igém, akkor esetleg csalódottak lehetünk. Mifelé válasz ez? De hosszú
távon Isten ezen keresztül válaszol nekünk. Egy olyan módon ami megáld az
életünkben. Nem az a bölcsesség, amit Róma épített, amit Egyiptom épített.
Hanem egy olyan bölcsesség ami megáll. A válasz amit Isten ad nekünk. Megáll
egész életünkben és képesek vagyunk abban járni és örvendezni és bízni benne.

1Kor 1:21 a világ nem ismerte meg Istent a bölcsességében. Amikor a világ azt
mondja, mi van? Ránéz a csillagok rendjére és nem mondja azt amit Kopernikusz
mondott, hogy ebben ott van Isten dicsősége. Ránéz az élet működésére és nem
mondja amit Pasteur mondott: ez Isten dicsősége. Nem mondta a matematikára
Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.hu

azt amit Euler mondott, hogy Isten dicsősége. A világ nem ismerte meg ISTent az
Ő dicsőségében.

Isten bölcsessége így szólt: küldök nekik prófétákat. Az az egyedi, utánozhatatlan


bölcsesség, Kr. maga azt mondta: Mát 23:34 én mondtam ezt. HA egy angyal
lettem volna, akkor azt mondtam volna: el fogják utasítani őket, üldözni fogják
őket, ez nem bölcsesség. Isten azt mondja: várj, én vagyok a bölcsesség és
tudom mit csinálok és ebben látszi ka bölcsességem, nem adom fel. Eféz 5:2
kezdeményezek újra és újra és nem állok meg a szeretetemben. 1Kor 1:30 Kr.
Isten bölcsessége. Ez az első bölcsessége Istennek.

HA nem ismered ŐT, nem számít milyen okos vagy, mid van. Szükséged van rá.
És hívőként megismered-e Őt? Lépsz előre ebben? Akarod-e csinálni? A
házasságomban szeretném megismerni, a gyermeknevelésemben, a hűségben, a
közösségben, az imában. Krisztust, aki Isten bölcsessége. Itt egy kérdés: Dán
12:10 beszél az értelmesekről. Ha neked meg van Krisztus, akkor te az vagy. Tiéd
Krisztus, Isten bölcsessége van benned. Megismerted az Ő bölcsességét
Krisztusban. És túlhaladtál mindent amit a világ valaha épített. Ez maradandó
bölcsesség és nem változik.

1Kor 1:21 az igehirdetés, prédikálás, ez bolondság a világnak, de nekünk


bölcsesség. Nézd meg ezt. A világ azt mondaná: miről beszélsz? Egy korlátozott
nyelvvel beszél a bűnösöknek. Miféle bölcsesség ez? De Róma 1:16 Pál azt
mondja: nem szégyellem a Kr. evangéliumát. Itt van a bölcsesség, hogy nem
magunkat szóljuk, nem magunkat emeljük fel, hanem az evangéliumot.
Prédikálunk. Az utcákon, otthonokban, Istentiszteleteken. Mire lettünk elküldve?
Csel 1:8 tanúi legyünk. 2Tim 4:2 prédikáld az igét alkalmas és alkalmatlan
időben. 2Kor 2:14-16. Isten illattá tett minket, az Ő élete illatává. A prédikálás
Isten bölcsessége. Nem szégyeljük. Nagyon fontos. Mert a világ, nem szégyelli
azt mondani: az előző nem működött, de ez a helyes válasz. De az előző előtt
már volt sok ezer rossz válasz. 10-20 év múlva röhejes a világ válasza. De mindig
előáll egy újabbal.

Fontos, hogy azt mondjuk: nem szégyellem az örömhírt, Krisztust, hogy Isten
bizonysággá tett a világban. Mert a világ mindig ott lesz az arcunkban. Nekünk
mindig azt kell mondani: itt vagyok. A világnak egyetlen válasza sem működött.
Miért táncoljak úgy ahogy ő fütyül?

1Kor 2:7 szóljuk ezt a bölcsességet egy rejtélyben, az elrejtett bölcsességet.


Melyik ez? Milyen ez? Ez a rejtély. Mi ez? A gyülekezet. Isten bölcsessége a
gyülekezetbne. Ez lenyűgöző. Hogy lehet ez? Hogy van ez?

Eféz 3:10 Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal


az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége,

Kr. egy az egyházzal. Isten a gyülekezeten át mutatja meg az Ő sokféle


bölcsességét. Nem csak egy oldalát. Lehet a prófétákon át megmutatta az
egyiket, megmutatta, hogy látja a jövőt, hogy kitartó, hűséges. De a
gyülekezeten keresztül annyi mindent mutat meg. Látjuk Isten bölcsességét. Azt
mondom, köszönöm Uram. Látjuk a bölcsességét, hogy igazságot szólunk
szeretetben, egymásnak. Ebben van bölcsesség. Látjuk a szeretet, a türelem, a
növekedés, a lábmosás bölcsességét. Ezt csak a gyülekezetben látjuk. Ezt Isten
megmutatja naponta a közösségünkben. Hogyan ismerhetném meg ha nem
lenne gyülekezetem? Isten megmutatja a bölcsességének sok oldalát. Isten
elhívta a mellettem lévőt és Ő megmutatja magát Őbenne. Mire való ez?
Dicsőség neked Uram.

P. Androlunis

Ján 8:33 Felelének néki: Åbrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon
mondod te, hogy szabadokká lesztek?

A farizeusok Jézussal beszélnek.

Ján 8:39 Felelének és mondának néki: A mi atyánk Åbrahám. Monda nékik Jézus: Ha Åbrahám
gyermekei volnátok, az Åbrahám dolgait cselekednétek.

A világ mindig próbál valamit mondani, sok zaj van körülöttünk. Sok filozófia van
körülöttünk, mi tesz bennünket mássá? Ezek azt mondták, hogy Ábrahám magjai,
a testben, természet szerint. A nemzeti identitásukban. De mások vagyunk, mi
Isten emberei vagyunk. A mi imádságunkban összejöveteleinkben, ott van valami
más. Isten hangja. Ábrahám dolgait tesszük. Mi hallunk Istentől és hiszünk, és
ezáltal valami nagyobb részei leszünk, mint egy nemzet. Egy királyság részesei
leszünk, Isten hangja itt van köztünk. Ezért vagyunk különbözőek a világtól. A
világ nekünk adja a kolloszeumokat, fura filozófiákat, de mi szellemi magból valók
vagyunk, Ábrahámtól származunk. Közösség által vagyunk. Mert Isten hangja szól
a gyülekezetben és a Bibliában. Az Úr szelleme megvilágosít a királyságra. Isten
királyságán lehetünk közösségben Ábrahámmal, mert hallottuk a hangot és
hittünk.

Isten mindig is beszélt. Ádám hallotta Isten hangját ahoig a keretben jártak. Hol
vagy? Ádám elrejtőzött, próbált valami összeeszkábálni, hogy elrejtse
mezítelenségét. A világ ennyi információval lát el. Ez lehet ruházat, vagy egy
elmebeli gondolkodás. Gondolkozz így, kösd a fejedre és rendben lesz minden. De
a világ nem hallja a hangot amit mi hallunk. Mert a mi hangunk a Sz.Sz.-től szelíd,
halk és igaz. Honnan tudjuk, hogy mi az igaz? Pásztor prédikálja az üzenetet,
odamegyünk a Bibliánkhoz ,és megnézzük, hogy úgy van-e ahogy hallottuk. Az
ige amit olvasunk megerősíti a hangot amit hallottunk és így eggyé válunk az
elménkben. Ábrahámnak azt mondta Isten, menj el egy új országba. Ábrahám
hitt Istennek és ment. Egy nap Isten hangja szólt hozzánk és azt mondta: gyere
Jézushoz, hívővé váltunk. Valaki azt mondta: gyere a gyülekezetbe, ott kell
lenned. Az az a hely, ahol a hang nagyszerűen hallatszik. Felken Isten a
megváltáskor. A Szellem kenete betölt, amikor megtérünk. Arra hív el, hogy
gyülekezzünk össze. Menjetek el Isten házába és halljátok a szavát. A korokon át
láttuk, hogy milyen előny származott abból, hogy az emberek hallották Isten
hangját. Sámuel hallotta Isten hangját: szólj Uram, mert hallja a te szolgád.
Sámuel nagyszerű módon szolgálta Istent és királyokat kent fel. Ézsaiás 6-ban,
Ézsaiás hallotta Isten hangját. Kérdést tett fel neki. A Szentháromság tette fel a
kérdést: ki fog elmenni értünk. Ézsaiás a fülét odafordította és azt mondta: küldj
engem.
Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.hu

Keresztelő János is hallotta. Ő merítette be Jézust. Elhitte amit Isten mondott neki.
Ez az én szeretett fiam. Amikor újra látta Jézust, azt mondta: íme az Isten
báránya, aki elveszi a világ bűneit. Isten hangja. Nem természetileg vagyunk
Ábrahám magvai. Halljuk Isten hangját, ahogy Ábrahám is. Ezáltal vagyunk
közösségben egymással. Pál is. Ment előre az úton készen állva, hogy elpusztítsa
a gyülekezetet és Pál meghallotta. A gyülekezet ismeri Isten hangját. Ján 10-ben
mondta Jézus: a juhaim ismerik a hangom. Mi teszi a gyülekezetet azzá ami? Ott
van ISTen hangja. Szeretjük a könyvet. Szeretjük hallani a prédikálását is.
Szeretjük a bizonyságtételeket. Szeretjük látni, amit Isten tesz az emberek
életében. Mert ez a hang köt bennünket össze. 1Kor 14. Isten hangja a
gyülekezetben.

1 Kor 14:24-25 De ha mindnyájan prófétálnak és bemegy egy hitetlen, vagy avatatlan, az


mindenektôl megfeddetik, mindenektôl megítéltetik, 25 És ilyen módon az ô szívének titkai
nyilvánvalókká lesznek; és így arczra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonynyal az Isten
lakik ti bennetek.

A prédikálás által Isten hangja hallatszik a gyülekezetben. Ez egyesít bennünket a


Sz.Sz. ereje által. EZ meggyőz más embereket. A szívünkbe fogadjuk az igét és
megosztjuk. Van egy nagy csoport a világban, akik leveszik a cipőjüket, arcra
borulnak és ugyanabba az irányban imádkoznak. Hol van a tanács? Hol van az
üzenet? A tanácsadók sokaságában biztonság van. Kr. testében bizonságban
vagyunk. Isten hangja itt van. Érezzük a szívünkben Isten tüzét.

Zsolt 34:1 Åldom az Urat minden idôben, dicsérete mindig ajkamon van!

Zsolt 34:2 Dicsekedik lelkem az ùrban; s hallják ezt a szegények és örülnek.

Azok akik ismerik Isten hangját, velem együtt örülnek.

Zsolt 34:3 Dicsôítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ô nevét!

Vannak idők amikor leborulva imádkozunk. Sámuel édesanyja is így volt. Olyan
szavakkal amiket nem lehetett érteni. De amikor áldom az Urat, akkor szeretném
együtt magasztalni a nevét másokkal.

Zsolt 34:4 Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmembôl kimentett engem.

Vannak barátaim, akik velem együtt magasztalják az Urat és hallották , hogy


megszabadultam.

Zsolt 34:5 A kik ô reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul.

Isten hangja valamit ránk helyezett, egy kenetet. Ez felvidámít és az arcunkat


megvidámítja. Fénylik az arcunk. Miénk az evangélium. Miénk Isten hangja. Miénk
a Biblia. A Biblia elmond valamit. Elmondja, hogy egy vagyok Krisztussal Istennel
és semmi sem választhat el engem az Ő szeretetétől. Összegyűjtöm a barátaim
és együtt magasztaljuk az Urat a gyülekezetben. Mi mind Ábrahám magvai
vagyunk. Meghallottuk a hangot és hittünk Istennek. Az Ő hangja rajtunk
keresztül tovább terjed.

Mit monda hang nekünk? Mát 11:28 gyere. Jöjj énhozzám. A hang azt mondja:
elvégeztetett. Magasztaljátok velem az Urat. Elolvassuk az igét, odafordulunk
Istenhez és elmegyünk az összes nemzethez. Hogy történik meg? 1Kor 14:26
mind összejövünk. Ez a konferencia tana.

1 Kor 14:26 Hogy van hát Atyámfiai? Mikor egybegyûltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása,
nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek.

Nekem van egy királyom, aki nem hazudik.