You are on page 1of 7

Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.

hu

Tocsa (Tóth Csaba)

Gondolkoztam ezen a szón, hogy konferencia, nem tudtam mit jelent.


Megkérdeztem a feleségem. Ő nagyon okos és tudja ezeket. De olyan igazi
választ ő sem tudott adni. Aztán megkérdeztem a barátaimat. Ők sem tudtak
igazi választ adni. Ezért kitaláltam mit jelent. Leírtam, mert bonyolult.

Három szó: növekedést serkentő koncentrátum.

Itt vagyunk, együtt és hallgatjuk Isten igéjét töményen. Jön ige, ige után. Aztán a
személyes beszélgetéseink, találkozásaink. Egymás hite által épülünk. Valahogy
máshogy megyünk haza, mint ahogy idejöttünk. Tegnap este volt egy nagyszerű
imaalkalom. Az fogalmazódott meg bennem: beszélgetés Istennel.

Eszembe jutott egy történet. Sógoromnál dolgoztam egyszer. Nagy felújítás volt,
a fürdőszobát újítottuk. Egy ismerősének szólt, hogy jöjjön nekem segíteni
segédmunkásnak. Ez a srác egy 90 kilós srác volt, body buildingezett, nem volt
rajta zsír csak izom. Kezébe adtam a vésőgépet, alig bírta megfogni. Nagy erős és
bátor ember. Az első nap beszéltünk az imádkozásról. Azt mondta: mi az? Akkor
mondtam: beszélgetés Istennel. Mosolygott a bajsza alatt ami nem volt. Azt
mondta: nekem fogalmam nincs erről az egészről. Elmondom nektek hogy lehet
egy-két óra alatt valakit megtanítani buzgón imádkozni.

Fogtam a gázpalackot és az oxigén palackot. Bevittem a helyiségbe.


Összeszereltem a kábelekkel és elkezdtem hegeszteni. Egy lánghegesztő volt. Ez
teljesen normális. Ahogy hegesztettem, és láttam hogy az ember bebújt a
sarokba. Egy nagy ember. Aki mindig feszeng. Sok ember előtt. Aztán na
mondom kicsit ráadok. Levettem a nyomást és akkor halkabb lett, de durrogott.
Az ember már remegett. Persze az egész a létre tetején volt.

Aztán elzártam. Lenéztem: mi van – kérdeztem? Ilyen gyorsan megtanultál


imádkozni? Meg volt a témánk egész évre. Az imának hatalmas ereje van.
Tényleg. És aztán a végén a fiú csak sírt, énekeltem neki egy éneket az
ebédszünetben. De annyira megérintette. Egy nagy ember és ott pityereg mint
egy kisgyerek.

Isten használ minket, ha akarom ha nem. De mi van akkor ha akarom?

Psalm 89:27-28 Ő így szólít engem: Atyám vagy te; én Istenem és szabadításom kôsziklája! 27

(89:28) Én meg elsôszülöttemmé teszem ôt és felébbvalóvá a föld királyainál.

Tavaly beszéltem a vízről, télen a sóról. Most fogok egy tál lencséről. Lehet hogy
gasztronómiai prédikátor vagyok. Szeretem a hasam ez igaz. Mit jelent az
elsőszülöttség? Szerintem itt bárkit megkérdeznék sokkal jobban tudná a választ
mint én. De én erről fogok beszélni.

Annyire szíven ütött ez az ige. Én vagyok a családunkban a legfiatalabb, van két


bátyám. Tehát nem én vagyok az elsőszülött. Mit jelent ma ez nekünk? Semmit.
Felhívtam a tesóm és megkérdeztem tőle. Hogy érzed magad? Kösz jól. De azért,
mert te vagy az elsőszülött? Miről beszélsz? Kb. ennyit jelent számunkra az
elsőszülött. Persze szerintem.

Aztán azon gondolkoztam, Dávid jutott eszembe. A legkisebb a testvérek között,


József, Gedeon. Ezeknek azt mondta az ÚR, téged akarlak használni. Mózes. Nem
elsőszülöttek voltak. Ők lettek megáldva. Az elsőszülöttség mindig egy áldással
van összekötve. Jákobnak miért volt fontos az elsőszülöttség? Ő mindig kicsikarta
valahogy az áldás, kiharcolta. Őneki ez volt az életének a legfontosabb, hogy
meg legyen áldva. Ő mindent elkövetett ezért. Tudjátok, belegondoltam, hogy én
nem csak hús testileg vagyok a legkisebb a családban, hanem abba gondoltam
bele, hogy én vagyok a legutolsó ezen a világon. HA ismernétek, ne menjünk
tovább. Persze ez a hús testem. Csak belegondoltam, hogy te jó ég, mennyire
utolsó vagyok. Melyikünk az aki azt mondaná, hogy figyelje: én vagyok a minta.
Engem kövess. Vak vezet világtalant. Élővé vált az ige, Mát 19:30. Sok elsőből
lesz utolsó és utolsóból első. És értelmet kapott az ige számomra. Mert Jézus a
kereszten elsővé tett engem utolsót. Nem egyzser, hanem minden nap. Olyan jó
ebben megerősödni. Kaptunk egy levelet, hogy fogunk kapni egy csekket a
rendőrségtől, mert rossz helyen parkoltam. Rosszul esett. Miért nem azt büntetik
meg aki gondoszkodik? Arra gondoltam aztán: dehát a csekk is Jézusé. A pénzem
Jézusé. Utolsó vagyok, az Övé vagyok, ami az enyém az Övé. Mindenem amim
van, jó és rossz az az Övé. A fájdalmainkat Ő hordozta el a kereszten, a
bűneinket, a betegségeinket. Ez olyan csodálatos. Szabaddá tesz.

Elsőszülöttséggel ajándékozott meg minket. Ez azt jelenti, hogy áldott vagy.


Szeretném elmondani az áldást. Az áldás így hangzik: elhívtalak téged, hogy
boldog legyél a körülmények ellenére, elhívtalak téged, hogy örvendezzél a
csekkek ellenére, elhívtalak azért, hogy békességed legyen a bántalmazások és a
legyek ellenére. Ha légy röpül a kenetedbe, akkor is boldog legyél. Elhívtalak,
hoyg boldog legyél ha fájdalmaid vannak, ha beteg vagy, ha fekszel. Vagy ha
éppen belül fáj valami. Ez az én áldásom neked. Erre vagy elhívva, elítélve,
örökre. Nem arra, hogy hisztizz és nem arra, hogy nyavajogj, szidd a rendszert.
Hanem arra, hogy imádd Istent, hangosan vagy magadban, autóban, vagy
buszon,vonaton, mindegy hol vagy. Otthon a zárt szobádban, családodban,
szomszédodban. A jelenléted, lényeg az imádat a dícséret. Az ének csak egy
része. Az imádat az, hogy te és én együtt vagyunk, közösségünk van egymással.
Erre vagy elhívva, vedd tudomásul. Felejtsd el a láthatót. Csukd be a szemed és
lásd meg a láthatatlan. És nyisd ki és lásd a láthatatlant a testvérben, ne azt ami
látható. Mert csalódni fogsz.

P. Balu (Botár Balázs)

Jó az Úr. Tetszett tegnap P. Borci üzenete. Említette Józsefet. Tényleg nem volt
egyszerű élete. Az apja szerette. Sok minden történhetett volna az életében. Ha
az apja tudja igazgatni az életét, de beleesett a légy kenetbe. Sokan lehetünk így.
Amikor gondoltam, hogy mi lehet az erőforrásunk, amikor ilyenek történnek? Mi
az ami erőt ad? AZ egyik dolog az, Isten terve. Róm 8:28 Minden a javára van a
hívőnek, akik Istent szeretik. Tudhatjuk és biztosak lehetünk benne, hogy Isten
használja azt a helyzetet, a jóra. Lehet a helyzet nem jó, de a jóra fogja
használni. Ebből meríthetek erőt. Isten tudja.

A másik amiből meríthetek erőt, Isten ígérete, sok ígérete. Van egy könyvünk,
tele van ígérettel, több mint 6000. Olyanok mint az aláírt de kitöltetlen csekkek.
Annyit fogsz élvezni, amennyit használsz belőle. Minden nap támaszkodhatsz 100
ígéretre vagy még többre. Ez is egy nagy erőforrás minden nap.
Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.hu

A harmadik amire gondoltam, ez a témánk, Isten népe. Isten terve, ígérete és


népe.

Zsid 12:1 a hit embereinek nagy serege körülvesz bennünket, az Ő életük


mutatja meg igazán mit jelnet a hit.

A kép amit az író leír, egy aréna. A hit emberei ott vannak a lelátókon és
szurkolnak. Hittel, fussál, hittel. Szurkolnak. Ez a gyülekezet. Szurkolunk
egymásnak. Szükségünk van arra, hogy szurkoljanak, bátorítsanak.

Zsid 10:24-25 figyeljünk oda egymásra is, azon gondolkozzunk hogyan tudjuk
egymást bátorítani abban, hogy jobban szeressük egymást és jó dolgokat
tegyünk. Ne hagyjuk abba a zt a törekvésünket, hogy egyre inkább
összegyülekezünk. Bátorítsuk egymást és folytassuk az összegyülekezést, mert
látjuk, hogy közeleg az a nap. Hordozni egymás terhét, szurkolni egymásnak.
Hogy hordozhatnánk egymás terhét ha nem is ismerjük őket. Legyenek barátaink.
Találkozzunk egymással, beszélgessünk egymással. Nagyszerű kérdés: hogy vagy.
Ne hagyd magad lerázni. Hagyd, hogy Isten vezesse a kapcsolataid. Szólni akar
rajtad keresztül.

Gondoltam egy-két szurkolói mondatra, hogyan szurkoljunk egymásnak.


Elmondom nektek. Van egy ilyen: amikor megkapja a labdát, nem azért kapja
meg, hogy eldobja. „Megkaptad, hát használd, lődd be.” Hogyan gondolunk a
gyülekezetre? Megkaptad hát használd. Szülők, van vasárnapi iskola, bababölcsi,
megkapdtad hát használd. Van Bibliaiskola, megkaptad hát használd. Van
tiniszolgálat tinik, megkaptátok, használjátok. A gyülekezet szurkol. Használjuk
amit kaptunk. Használod-e amit kaptál? Használod-e Isten ajándékát, a
gyülekezetet?

A másik: használd amit kaptál Istentől. Használd az ajándékodat, idődet,


pénzedet, nyomorúságodat, hogy megérts valakit aki nyomorúságban van.
Megkaptad hát használd. Mi vagyunk a legkreatívabb embercsoport a földön.
Láttál már képet Las Vegasról. A világnak semmi mondanivalója nincs, de tudja,
hogyan kell elmondani. Itt vagyunk mi, minden mondanivalónk meg van és nem
tudjuk, hogy mondjuk el. De mi vagyunk a legkreatívabb embercsoport. 1Móz 1:1
Isten szelleme ott lebegett a vizek felett, ez van bennünk. Kr. teste egységes, de
különböző tagok vannak, meg van a helyed, szolgálatátod, ajándékod, kaptál
szellemi képességedet.

Megkaptad hát használd. Mát 16:18 Jézus mondta: én építem az én


gyülekezetemet. Nem az iskolát, kórházat, hanem a gyülekezetet. Amit kaptam
erre fogom használni. Azt sem mondja, hogy építem az életed, karriered ami
sikerekkel van kikövezve. Hanem azt mondja: az egyházam építem. Sok minden
elvonja a figyelmem, hogy ne használjam amit kaptam. Hogy folytatódik: a pokol
kapui sem vesznek rajta diadalt. Amikor a gyülekezet feláll az ördög leül. Az
ördög hazudik mint a vízfolyás. Azt mondja: nem tudod használni amit kaptál,
nem is kaptál semmit, csak egy bütyök vagy a kisujjon. Amúgy is mit tettél öt
éve? Hogy bántál a testvéreddel?

De Isten azt mondja: megkaptad hát használd. Mi pedig szurkolunk a


testvérünknek. NE figyelj az ördög hangjára. Nekünk már nem kell győzni,
olvastuk a könyv végét. Győztünk. Győztes csapatban vagyunk. Nem a
győzelemért kell küzdeni, hanem győzelemből harcolunk. Mert Ő győzött és
győztesek vagyunk. HA megkaptad hát használd.

Még egy mondat: viszlát. A barát aki mindig rossz útra visz, annak mond, hogy
viszlát. Ha vannak fiúk akik ígérgetik, hogy elvesznek, de előbb feküdj le velük,
mond azt: viszlát. HA van egy pletykáló, negatív barátod, aki rossz hatással van
rád mond azt: viszlát.

Tit 3:10 figyelmeztesd egyszer, még egyszer és aztán: viszlát. Ne szólj hozzá.

Vannak helyek, személyek, akik megpróbálnak bennünket félretenni az útból.


Hogy ne abban éljünk amit Isten akar, hogy ne azzá váljunk amivé Isten akar.
Nem azt mondom, hogy legyél durva az emberrel, hogy kiabálj. Csak énekelj neki
egy dalt és mond viszlát.

Ez szurkoljuk egymásnak. Szükségünk van arra, hogy szurkoljanak. Szükségünk


van bátorírátásra. Vannak gondok, házasságban, gyereknevelés, depresszió,
alkohol, gyógyszer. Lehet egy szurkolásnyira van valaki, hogy Kr. követője legyen.
Meg van váltva, meg van térve. De a bátorítás az ami lendíteni fogja.

Tényleg ne engedjük, hogy az életünk a saját házunk körül forogjon. Hanem


forogjon Isten háza körül. A házamban minden rendben lesz. Mert Ő ott lakik
benn a házban. Átjárja az összes helyiséget még a titkos pincébe és be fog menni
és kipakolja.

Mi az erőforrásunk? Isten terve, ígérete, és népe.

A negyedik a legnagyobb és legcsodálatosabb: Isten jelenléte. Ami az érdekes,


hogy ez a három dolog, terve, ígerete, népe, ezek olyan csatornák amin keresztül
megtapasztaljuk Isten jelenlétét. Amint bízom Isten tervében, amint
támaszkodom az Ő ígéreteire, amint beállok a helyemre Isten népében, Isten
jelenlétét meg fogom tapasztalni. Csodálatos Isten munkája. Képzeld el Ő értem
szenvedett. Értem. Érted.

Ha egy kicsit fel akarod melegíteni a szíved, akkor nézd meg a Passió filmet.
Érted tette. Isten jelenléte bennünk, ez a világ legnagyobb csodája. Ámen.

Bakonyi Attila

Egy szón gondolkodtam. Ha azt a szót, amit a Tocsa mondott 100-ra értékeljük
egy 100-as skálán, akkor amin én gondolkodtam az a nullához. Nem kérdeztem
meg a feleségem a szóról.

Amikor emberek megkérdezik mivel foglalkozom, azt mondom: az


államigazgatásban dolgozom. Ezen a szón gondolkodtam. Államigazgatás. Van
akinek még problémája van ezzel rajtam kívül.

Gondolkodjunk erről kicsit másképp. Kol 1:13 aki megszabadított minket a


sötétség hatalmából, és átvitt a szerelmes fiának országába és tett minket
királlyokká és papokká az Ő Istenének és Atyjának, annak dicsőség és tisztelet
örökkön örökké. Jel 1:6

Krisztusért járva követségben,kérünk béküljetek meg IStennel 2Kor 5:20 Beszél


királyokról, papokról, de beszél képviselőkről. Hogy ha államigazgatásban
Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.hu

gondolkodunk. Mert a pap képviseli a népet Isten előtt. És képviseli ISTent a nép
előtt. Nagykövetekké is tett minket Isten. Jel 20:4 éltek és uralkodtok Krisztussal
1000 évig. Mit gondoltok most az államigazgatásról? Ez lehetne egy
államigazgatási konferencia.

Pál azt mondja: Gal 4-ben, ameddig az örökös kiskorú nem különbözik a szolgától
jóllehet ura mindennek. Mi urai vagyunk mindennek. Arra gondoltam, hogy úgy
járunk a világban, mint ahogy Mátyás az igazságos tette annak idején. Elment a
nép közé álruhában. Ki az aki felismer bennünket az emberek között amikor kinn
vagyunk az utcán? Ki mondaná meg, hogy mi királyok vagyunk? A Biblia azt
mondja, azok vagyunk.

Még egy kis dolog az államigazgatásról. Nagyon fontos, hogy a törvényhozásnak


az igazságszolgáltatásnak, és a végrehajtó hatalomnak az egyensúlya meglegyen
– kinn a világban. Látjuk, hogy ez hol működik, hol nem. 2Móz 19:3 Isten adta a
törvényt, a törvényhozásban Isten volt aki a törvényt adta. Ami az
igazságszolgáltatást illeti, Ján 5:22 Jézus azt mondja: az Atya, az ítéletet egészen
a fiúnak adta. A végrehajtó hatalom, a Sz.Sz., Zak 4:6 nem erővel és nem
hatalommal, hanem az Én Szellememmel, mondja a seregek Ura. Egy
személyben, Jézusban válik eggyé a törvényhozás, az igazságszolgáltatás és a
végrehajtás. Mert Jézus azt mondja, Máté 5-ben, azért jöttem, hogy betöltsem a
törvényt. Ján 5-ben azt mondja: amíg az Atya munkálkodik én munkálkodom. Az
ítélet pedig az Övé.

Mi Jézus Krisztusban vagyunk beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és


hatalmasságnak, Kol 2:10. Úgyhogy semmi nem hiányzik belőlünk. Teljesek
vagyunk. Azért mert Isten, Jézus teljessé tett minket. Krisztus testeként mint
Isten kormányzata, Isten államigazgatása, együtt fogunk vele uralkodni, legalább
1000 évig. Erre készülünk most. Hálásak vagyunk ezért Istennek.

Ő tett bennünket azzá akik vagyunk.

P. Androlunis

Dalvezetőként kezdtem és a világ legnagyszerűbb énekese a feleségem. Ámen?

Sárdobálás, P. Schaller vezette be. Elmentek egy városba és az evangéliummam


megszórja és megnézzük hol ragad meg. P. Schaller könyvében ott van ez.
Jelentést teszünk neki a konferenciáról rendszeresen, irigy rám, hogy én vagyok
itt és nem ő.

Luk 12:27 Tekintsétek meg a liliomokat, mimódon növekednek: nem fáradoznak és nem fonnak; de
mondom néktek: Salamon minden ô dicsôségében sem öltözött úgy, mint ezek közûl egy.

P. Graham beszél arról, hogy beszélünk a száraz csontoknak, amikben nincs élet,
lélek. Amikor szólunk a dolgok életre kelnek, Isten igéje miatt. Előtte beszéltünk a
templomról. A templom belsejében áldás van. Szóljuk az igazságot az utcán, de
Isten házában a történelem elmúlik. Belépünk az ajtón és a múltunkat elmossa a
vér. A bűneinket elmossa. A kegyelem trónjához nyitva áll az út. Van helyünk a
kegyelem trónjánál KR. vére miatt. Mi vagyunk Isten háza népe. Isten házában
csak áldás van. A múlt elmúlik. Csak kegyelem.

Ki az aki szólhat Isten nevében? P. Kende mondta, hogy akár a szamár is, ahogy
Bálámnak. A légy is hallja Isten hangját, ahogy P. Borci mondta. A csontok is
halljék Isten hangját. Ki képes Isten házában? A vér miatt mindannyian. De nem
érted, hogy minden kapcsolatom egy összevisszaság, nem hiszem, hogy Isten
tud használni, nem tartozom én az Ő házába. Akkor beszéljünk ezzel a hölggyel:
én vagyok a samáriai asszony. Jézus egyszer beszélt velem. HA zavaros
kapcsolatokról van szó, akkor én már a 6. férjnél tartottam. Az első öthöz hozzá is
mentem és ehhez már nem tudom hozzá menjek-e. Elmentem vízért és a Messiás
mondott valamit. Azt mondta: én vagyok akit keresel. Az asszony mindent
eldobott, visszarohant a városba és mindenkinek elmondta. Jézussal a
legnagyszerűbb két napos konferencia volt. Ne mond, hogy nem tud ISTen
használni ha rosszak a kapcsolataid. Mert Isten a szívembe költözött és az
emberek Krisztushoz jöttek, mert elmondtam nekik.

Nézzük ezt a másik fickót: mik ezek a sebek a csuklódon? Márk 5-ben olvashatsz
rólam. Márk 5-ben régebben megszállott voltam. Egy egész légiónyi démon lakott
bennem. Tisztátalan szellemek serege. Ezek a sebek a láncok miatt vannak.
Próbáltak megláncolni, de a démonok annyira erősek voltak ,hogy elszakítottam a
láncokat. Jézus odajött és megszabadított. Kértem Jézust, hogy menjek vele. A
démonok belementek a disznókba, azok a vízbe. Jézust meg elküldték emiatt és
én vele akartam menni. De azt mondta: mond el a családodnak, barátaidnak mi
történt. Tehát elment.

Szamár, a laza erkölcsű hölgy, egy démonizált ember. Jézus ilyen embereket
keres. A nép elküldte Jézust. Ott sétálgattam a városomban, az országomban. Ott
sétálgattam .Ezer démon lakott bennem. Jézus odajött és megszabadított engem.

Márk 7-8-ban olvasunk valamit. Jézus visszament oda később. Akkor kész volt az
ország. Mi történt a szolgálatomon keresztül. Hallottam Istentől, megszabadított,
és amikor visszajött akkor egy barátom aki néma volt és süket. Jézus
megszabadította őt. Ott volt egy hatalmas tömeg, de nem volt mit enni, Jézus
megetette őket. Egy vakot meggyógyított Jézus .AZ én országomban. Elküldték
korábban. De én mentem és elmondtam, hogy démonok voltak bennem, nem
tudtak leláncolni. Jézus megszabadított, és én elmondtam. ÉS mikor Jézus
visszajött akkor azt mondták: Jézus szabadíts meg minket. Ez Isten munkája és
odatartozunk Isten házához.

Elámulok miket tud ISTen használni. Szamarakból, megszállottakból nagyszerű


evangelisták lettek.

Luk 12-ben azt mondja Jézus: nézd meg a liliomokat, gondolkodtál rajtuk? A kicsit
magon amiből gyönyörű virág lesz? Gondolkodtál a halott emberen, Lázáron?
Lehetsz egy szamár, megszállott, sőt halott. Ez a legnagyszerűbb dolog. Egy
halott ember, halott mag, nem követelőzik, csak hallgat. Jézus mondta: Lázár
gyere ki és kijött és megszabadult és beszélt a feltámadásáról. 4 napig halott volt
és most él.

Sok ember jött Lázár, Mária, Márta asztalához, hogy meghallgassák a történetet.
Lázár olyan mint egy mag, ami meghalt, benn volt a földben. Beissza az esőt és
valami gyönyörű lesz belőle. Valami nagyon apró dolog és nagyon gyönyörű lesz
belőle. Jézus mondja magáról, hogy nagyobb van itt Salamonnál. Ezt mondja
Jézus a népének: ti nagyobb dolgokat hordtok mint Salamon. A dícséret köntöse
van rajtatok. A bölcsességetek örök, az a fajta bölcsesség amit én adok
Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.hu

fantasztikus.

Péld 30:1-25 a derék asszony dícsérete. Ez Kr. menyasszonyát írja le, ami a
gyülekezet. Erő és tisztesség a ruhája. Kr. tekintélye és hatalma, az Ő
igazságának a palástja, ez takar be bennünket. Ugyanabban a versben (30:25):
örvendezünk az eljövendő időben. Királyok és papok vagyunk, ahogy Jelenések
könyve mondja. De próféták is. A kijelentés idején, az igazság annyira győztes
lesz az igazság. A célunk az lesz, hogy a Bárányra nézzünk. Meglássuk a vért és a
mi részünket.

Luk 12:28 egy kicsi hit elég. :32 ne félj kicsiny nyáj, Isten kicsiny háza. Mert az
Atya jóakarata, hogy nektek adja az országot. Nem azért mert igazak vagyunk,
hanem mert ez az Ő jóakarata, tetszik neki. Hogy befogadjon a házába. Ahogy a
filedalfiai gyülekezet, Jel 3-ban, nyitott ajtó előttünk és kicsi erőnk van, de elég.
Mert Jézus szeret a liliomok közt lenni. Szeret azok között, amiket Ő gyönyörűvé
tett a maga idejében.

Noé, egyetlen család. De hallotta az igét, hitt a nyitott ajtóban és bement a


bárkába. Kicsiny nyáj. Tetszik nekem. EZ a tiétek. ez a ház, a templom, a
kegyelem trónjánál a hely. Az eljövendő idében örvendzni fogtok, újjá teszem
majd és örökké veletek élek. Legyetek liliomok. Nyissuk meg a Bibliát és
engedjük, hogy a fénye belénk áradjon. Köszönjük meg Istennek amivé tett
minket.