2013 оны 4-р улирлын талархалын эзэд.

Сэтгэлийн илгээмж самбараар ирсэн
талархалын хуудасны эзэд:
/ Нийт 94 ш талархалын зүрх ирсэн/
Д/д
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Нэр
Н.Мөнхжаргал
Д.Улаанхүүхэн
Ж.Жаргалсайхан
Ц.Жаргаласайхан
Д.Мөнхжаргал
Б.Энхжаргал
И.Ариунаа
Б.Золзаяа
Л.Эрдэнэхүү
Я.Дашпагма
Д.Санжаа
Ж.Жаргалсайхан
Д.Цагаан
Б.Сэлэнгэ
Д.Уянга
Ц.Саранчимэг
Ё.Бат-Өлзий
Д.Болорчимэг

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Ж.Оюунцэцэг
С.Шүрэнцэцэг
И. Базаррагчаа
Р.Амараа
П.Долгормаа
Р.Байгаль
Ц.Ганзориг
Ч.Батдолгор
М.Буянхишиг
Ү.Санчин
Б.Ган-Эрдэнэ
О.Мөнхсайхан
Т.Цэндсүрэн
Б.Дөлгөөн
Оюунгэрэл
Энхцэцэг
Х.Чимгээ
Г.Алтанцэцэг
С.Алтанчимэг
Б.Эрдэнэбилэг
Д.Самбуудорж

Тасаг
Поликлиник
СЗЭТ
Поликлиник
Дотрын 1
Мэдрэл
Поликлиник
Мэдрэл
Дотрын 2
Дотрын 2
Поликлиник
МЭЭЯТТ
Поликлиник
СЗЭТ
ҮОЗ
Мэдрэл
Мэдрэл
Поликлиник
СЗЭТ

Албан тушаал
Их эмч
Сувилагч
Их эмч
Их эмч
Их эмч
Сувилагч
Сувилагч
Их эмч
Их эмч
Их эмч
Их эмч
Их эмч
Их эмч
Их эмч
Их эмч
Их эмч
Сувилагч
Хөдөлгөөн
засалч
ҮОЗ
Их эмч
ҮОЗ
Сувилагч
СЗЭТ
Сувилагч
Дотрын 1
Их эмч
Дотрын 2
Их эмч
Дотрын 2
Их эмч
Мэдрэл
Их эмч
Мэдрэл
Сувилагч
Мэдрэл
Сувилагч
Мэс засал
Их эмч
Мэс засал
Их эмч
Поликлиник
Их эмч
ҮОЗ
Их эмч
Дотрын 1
Их эмч
ҮОЗ /дуран/
Сувилагч
Поликлиник /гемодиализ/ Сувилагч
Дотрын 2
Асрагч
СЗЭТ
Сувилагч
СЗЭТ
Сувилагч
Поликлиник
Их эмч
УЭТ
Их эмч

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Б.Борхүү
Н.Алтанчимэг
И.Золжаргал
Л.Оюунчимэг
Д.Тунгалагтуяа
Б.Энхболор
Б.Батзаяа
Б.Гантулга
Л.Оюунхүү
Т.Оюунтуяа
Ц.Баасансүрэн
Б.Батгэрэл
Ч.Сэржмаа
Б.Оюунсүрэн
А.Мөнхцэцэг

СЗЭТ
Мэс засал
Поликлиник
Дотрын 1
Поликлиник
Мэдрэл
Мэдрэл
Поликлиник
Мэдрэл
Мэдрэл
Дотрын 1
Дотрын 1
СЗЭТ
СЗЭТ
СЗЭТ

Их эмч
Их эмч
Сувилагч
Хоол зөөгч
Сувилагч
Сувилагч
Сувилагч
Сувилагч
Асрагч
Сувилагч
Асрагч
Асрагч
Сувилагч
Сувилагч
Сувилагч

4-р улиралд хамгийн олон талархал авсан Поликлиникийн
тасгийн их эмч Н.Мөнхжаргал, СЗЭ-ний тасгийн
сувилагч Д.Улаанхүүхэн нар “Талархалын эзэн” –ээр
шалгарсанд баяр хүргэе!