COMPETENŢE SPECIFICE – CLASA a VII-a

1. Receptarea informaţiilor din lumea vie. 1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale corpului uman. 1.2 Stabilirea relaţiilor între funcţiile organelor, ale sistemelor de organe din corpul uman si influenţa factorilor de mediu. 2. Explorarea sistemelor biologice. 2.1 Utilizarea metodelor şi a mi loacelor adecvate studierii organismului uman. 2.2 !ealizarea activităţilor e"perimentale şi interpretarea rezultatelor. 3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii. #.1 !eprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor. #.2 $laborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, e"perimentare şi rezolvare a unor situaţii%problemă. &. Comunicarea orală şi scrisă utiliz nd corect terminologia specifică biologiei. &.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare. &.2 'rezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare. !. "ransferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru ale biologiei în contexte noi. (.1 Interpretarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de sănătate. (.2 !ezolvarea situaţiilor problemă, acordarea primului a utor în cazul unor urgenţe medicale simple.

)*)+. 3.U/01II.2. 2. '()!*++. #. igienă. &.  Sistemul respirator şi respiraţia.1. (.  2lande endocrine8 alcătuire. 1. &R. 1. 2.  Sistemul circulator şi circulaţia s. igienă. #. &. funcţii si igienă.1. Ana Vo/+ A!iza" PLANIFICA0E AN1AL2 N0. #.1. "E/" 0&0"045 0 )*)+.*! +/+)*3I06 7I /*1IU/I -$ I2I$/6 2.1 Ciorogârla.2. 2. 1uncţii de relaţie#  Sistemul nervos8 alcătuire.Şcoala gimnaziala nr. fiziologiei şi igienei umane.  $lemente generale de topografie a organelor . fiziologie.( Pro )#or. 1uncţia de reproducere#  Sistemul reproducator8 alcatuire. funcţii.1.  -e la celulă la organism. igienă.".1..2.  Sistemul e"cretor şi e"creţia. $RE C$%-E"E&.ngelui. (. &. #.. +.1.1.). &r. 4+5+ .2 #& I% 9:II .UI U3+/.0U&0 0&"R$6UC"07E  *biectul anatomiei.%. (. funcţii.1.2. 1uncţii de nutriţie#  Sistemul digestiv şi digestia . Predareînvăţare +3 ore Recapitulare Evaluare ( ore 3' ore 1.Il o! An #colar $%1& – $%1' (iologi) cla#a a VII-a $ or) * #+.1.+.2.1. SEM.2. ore #1 III % 9:III 00 +. funcţii. C0T .$ *!2+/IS3U.  *rgane de simţ8 alcatuire. 33 ore &$. Programa -colar+ #$. 2. (.2.  Sistemul locomotor8 alcătuire.  /oţiuni generale de metabolism. &.E /-EC010CE CONŢIN1T10I N0 3E O0E S2PT O(S REC4-0"U54RE. Predareînvăţare +3 ore ( I % III 2.2 Recapitulare Evaluare 2.2. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful