BIOLOŠKE OSNOVE MEĐUPOPULACIJSKIH RAZLIKA I LJUDSKE "RASE

"

-Biološka priroda međupopulacijskih razlika -Ljudske "rase" i problem njihove definicije -Rasizam

Biološka priroda populacije. pa i ljudsku.  Populacija je osnovni oblik grupnog biološkog postojanja i elementarna jedinica evolucije svih živih bića sa polnim dvoroditeljskim razmnožavanjem..  U prethodnim uvodnim razmatranjima bioloških osnova međugrupnih razlika izvedeni su dokazi da one počivaju na nejednakoj učestalosti fenotipova kvalitativnih i kvantitativnih svojstava. Iako se obično iste fenotipske varijante određenih osobina javljaju u većini ljudskih populacija. zapisana u strukturi DNK. te ljudske grupe se međusobno razlikuju po relativnoj (procentnoj) učestalosti fenotipova kvalitativnih ili po apsolutnoj učestalosti nekih kvantitativnih kategorija. odnosno njihovoj srednjoj vrijednosti i pokazateljima unutargrupne različitosti.  Materijalni nosilac takvih međugeneracijskih veza je genetička informacija.. svaku populaciju. odnosno genima. . možemo definisati kao prostorno i vremenski omeđenu grupu istovrsnih organizama koji su međusobno povezani reproduktivnim odnosima.  Zanemarujući rijetke izuzetke.

Aleli poligena koji omogućuju maksimalnu produkciju tjelesnog pigmenta MELANINA najučestaliji su među najtamnijim afrikancima i australskim domorocima.Koje su to razlike?  Identične genetičke šifre. uvijek nose istu genetičku informaciju u svim posmatranim dijelovima čovječanstva.  Međutim ako se javljaju. dok se u nekim mongloidnim populacijama javlja kod gotovo svih njihovih pripadnika (i do 100%). tj. Međutim. ima identičan hemijski sastav (raspored tipleta) i u bosanskohercegovačkom i u dalekoistočnom stanovništvu.  Istovremeno u nekim plemenima sjevernoameričkih Indijanaca. Takve su prirode i međupopulacijske razlike po tjelesnoj visini i svim ostalim poligenskim svojstvima. dok su veoma rijetki ili ih uopće nema npr. geni istovjetne nukleotidne strukture. koji su također mongloidnog porijekla. u skandinavskom stanovništvu. . javljaju se u većini ljudskij populacija. ali po pravilu u svakoj od njih u različitoj frekvenciji.  Alelogen koji kontrolira produkciju fenotipa B u ABO sistemu krvnih grupa npr. u BiH ga ima oko 11%. javlja se samo gen za krvnu grupu 0.

Srednje istoka te Indijce. Među njih ubrajamo australske Aboridžine i mnoge otočane Tihog oceana. šire nosnice i ispupčene usne. U ljudskoj vrsti postoje četiri osnovne rase: kavkazoidna. morali su se sve prilagođavati raznim klimama i uvjetima života: od silne hladnoće Arktika do razrijeđenog zraka u Andama. nego i prastanovnike Amerike (Indijance). svi mi pripadamo istoj skupini živih bića – biološkoj vrsti Homo sapiens. Mongoloidi također imaju svijetlu kožu. međutim. Tipični australoid ima tamnu kožu. Među njih ubrajamo većinu autohtonih žitelja Europe. Kako su se naši preci postupno širili iz Afrike u Aziju. kavkazoidi su svijetle puti. Kroz prilagođavanje raznim uvjetima razvijale su se i današnje rasne skupine. Općenito govoreći. pa zatim dalje po ostatku svijeta. Ona se. . sjeverne Afrike. Negroidi imaju tamnu kožu i jaču čeljust. Svaku je rasu moguće dalje podijeliti u populacije.~LJUDSKE RASE~ Iako se međusobno razlikujemo. Među njih ubrajamo ne samo Kineze i Inuite (Eskime). australoidna i negroidna. dijeli na nekoliko osnovnih grupa ili rasa. ali i spljoštenija lica i nosove. mongoloidna.

 Boja kože je jedno od najupadljivijih "rasnih" obilježja.. koje je nekad jedan od najprepoznatljivijih. sa mnogo magle i malo sunčanih dana. a svjetlija ima adaptivnu prednost u oblastima prohladne klime.. može se uočiti da tamna put predstavlja prilagođenu intenzivnu osunčanost.  Proučavanjem prostorno-geografske rasprostranjenosti mnogih nijansi pigmentacije.BOJA KOŽE. . a često i jedan kriterijum klasifikacije ljudskih populacija.

.  Obje ove pojave su u funkciji čuvanja tjelesne toplote.. rep i dr. kao udovi. odnosno omjerima njihovih veličina (posebno visine i težine). .  . uši.  Prema tzv. davno su uočene i dokazane.  "Allenovo pravilo" se pak odnosi na pojavu da su istureni (izbočeni) i izloženi dijelovi tijela. odnosno općih morfoloških toplokrvnih životinja i podneblja u kojem žive.su primarno određeni mjerama tjelsne visine.. "Bergmannovom pravilu" istovrsne jedinke iz populacija hladnijih podneblja obično su prosječno krupnije od svojih srodnika iz toplih krajeva. obima i mase.VELIČINA I OBLIK TIJELA. u hladnijim krajevima rasprostranjenja vrste najćešće kraći i uopće manji nego u vrelijim.  Veze između oblika i veličine tijela.

 Raznovrsnost u boji očiju nastaje zato što očni pigmenti služe kao filter za suvišne ultra-ljubičaste zrake.  Većina negroida ima jaku.. Zbog toga su svijetle oči nastale tamo gdje nema jakih ultraljubičastih zraka. . dok mongoloidi u pravilu imaju ravnu kosu i svjetlije ili tamnije smeđe oči. zelene. koje bi inače mogle oštetiti osjetljive slojeve u unutrašnjosti oka i smanjiti oštrinu slike.KOSA I BOJA OČIJU. smeđe ili crne boje. kestenjasta ili crna. većina australoida ima valovitu crnu kosu i smeđe oči. sivkaste. a oči plave.. valovita ili kovrčava. kovrčavu crnu kosu i crne oči. Kavkazoidi su najraznovrsnija rasa: kosa im može biti ravna. plava.

intelektualno nesposobnim.RASIZAM  Rasizam je nenaučena teorije vrijednonosne podjele ukupnog čovječanstva ili njegovih užih cjelina na neravnopravne grupe: "superiorne" (nadmoćne) i "inferiorne" (podređene). ali u biti redovno povlaštene i obespravljene rase. "superiorne" i "inferiorne "pokazuje kao znanstveno potpuno neodrživo.  Narodi današnjeg svijeta posjeduju jednake biološke mogućnosti za dostizanje bilo kojeg stupnja civilizacije. Prema svojoj prirodi. biološki (genetički) i kulturno inferiornim. koja se zloupotrebljava kao osnov za diskriminaciju. "više" i "niže". . pa se razvrstavanje rasa ne "niže" i "više". namjeni i posljedicama takvo razvrstavanje je SEGREGACIJA ili podjela ne nejednake skupine.  Obespravljene ljudske skupine rasisti smatraju manje vrijednim. Razlike u dostignućima različitih naroda moraju se pripisati isključivo njihovoj "kulturnoj historiji". lijenim i nedozrelim.

usmjeren na uništenje cijelih rasnih. u samu srž podstrekačkih aktivnosti i motivacije za zločin genocida nad Bošnjacima i Hrvatima utkali esencijalne rasističke elemente. pleme. po metodima često najbrutalniji. . narod. lat. ljudskih skupina. planeri. to se odnosi na "etničko čišćenje". a po posljedicama najpogubniji vid rasne diskriminacije. Primjer za to uzimamo II svjetski rat. nažalost. etničkih. vjerskih i dr.GENOCID  (grč. genos-rod. ubjedljivo dokazuje da su duhovni začetnici.  U prvom redu. vođe i izvođači agresije na našu domovinu. Ovo "narodomorstvo" je najteži "zločin protiv čovječnosti".  Naša suvremena životna zbilja. "masovno silovanje" kao instrument teroriziranja cijelih naroda i barbarski "kulturocid". nacionalnih. occidere-ubiti) je najekstremniji-po žestini najdrastičniji.

HVALA NA PAŽNJI !!! Prezentovala: Aida Sinanović .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful