Statutul real al LS IAŞI - Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Art. 1. Durata societății este până în clipa în care ultimul obiectiv se va îndeplini. Din acel moment, LS IAȘI se desființează automat de drept și de fapt. Art.2. Asociația se compune dintr-o serie nelimitată de grupe, compuse din 3 membri selecționați riguros. Art.3. Fiecare membru formează și inițiază un nou grup de 3 membri, fiecare din acești 3 membri repetând operația ș.a.m.d. Art.4. Orice membru, odată intrat în asociație, nu-și pierde calitatea și nu poate fi desărcinat de nimeni de obligațiile sale fundamentale, până la desființarea asociației sau în caz de moarte. Art.5. Obligațiile fundamentale ale fiecărui membru al LS IAȘI sunt următoarele: A fi oricând la dispoziția ligii cu trup și suflet; A se supune disciplinei LS IAȘI; A-și îndeplini fără întârziere, cu prudență și pricepere misiunile ce-i sunt încredințate; A propaga, în mediul său profesional și social, obiectivele, doctrina și acțiunea LS Iași; e) A nu-și trăda camarazii din ligă și tot ce va ști despre acțiunea și secretele ligii, să rămână secret; f) Totuși pentru motive de tact, de boală, de constrângere și prigoană din partea dușmanilor și adversarilor noștri, membrii ligii pot fi scutiți de unele misiuni; g) Trădarea va fi pedepsită foarte drastic și necruțător. a) b) c) d)