Managementul proiectelor

I. PROIECTUL
1.1 Titlul proiectului OPTIMIZAREA ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI FIRMEI ... PRIN
IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT ERP
1.2. Acronimul proiectului I.S.I.ERP
1.3. Cuvinte cheie utilizate în cadrul proiectului (max. 10 cuvinte) ______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____.
1.4. Domeniul în care se înscrie proiectul __________________________________________
___________________________________________________________________________
1.5. Finanţatorul proiectului (dacă este cazul) ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
1.6. Scurtă descriere a proiectului ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________.
II. PREZENTAREA PROIECTULUI
2.1. Obiectivele proiectului :
achiziționarea sistemului de management al afacerii ERP și servicii de implementare sistem de
management al afacerii ERP:
1. Achiziție sistem de management al afacerii ERP
2. Servicii de implementare sistem de management al afacerii ERP

2. Justificarea necesităţii proiectului ___________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________.3. Resursa umană ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________.1. 2.4. Descrierea detaliată a activităţilor derulate în cadrul proiectului _______________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________.2. .4. Resursele proiectului: 2. 2.

Prezentaţi principalele rezultate aşteptate ale proiectului __________________________ . III. MODUL DE ORGANIZARE AL PROIECTULUI 3. Resurse financiare _________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________.2. .4.3. 2. Infrastructura disponibilă ___________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________.Corelarea resursele umane cu activităţile proiectului prin specificarea rolului membrilor proiectului.. implicarea membrilor proiectului.Corelarea planificării cheltuielilor din buget cu activităţile de execuţie şi valorificare 3.4.3. Planul proiectului _________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Obiective (Denumirea obiectivului) An * Activitati asociate 1 2008 2 3. Decembrie Activitatea Observaţii: . Fluxul de activităţi desfăşurate pe intervalul de realizare a proiectului (diagrama GANTT) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Luna Ianuarie Februarie ..2.2.1. etc.

. Alte costuri / servicii. 3. Continuitatea proiectului .5. Enumeraţi principalele probleme ivite la implementare şi cauzele acestora ____________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ________________________________________________________ IV. STRUCTURA BUGETULUI PE DURATA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI - Cheltuieli de personal.4.prezentaţi în ce măsură a fost/este continuată această iniţiativă după terminarea finanţării ______________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________. Cheltuieli de logistică.___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ____________________________. 3.6. Prezentaţi beneficiarii proiectului ____________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3.