Data: 1 septembrie 1939 3 septembrie 1939 Aprilie 1939 Mai 1940 22 iunie 1940 Vara–toamna 1940 1393–1940 Septembrie

1940 Decembrie 1940 Vara–tomana 1941

               

5 decembrie 1941 7 decembrie 1941

Al Doilea Război Mondial (1939 – 1945) Evenimentul: Germania atacă Polonia; Se începe Al Doilea Război Mondial Marea Britanie declară război Germaniei Germania ocupă Danemarca şi Norvegia Germania atacă ran!a" Belgia" #u$emburgul şi %landa ran!a capitulează Germania bombardează Marea Britanie &niunea Sovietică ocupă Ba'arabia" ('tonia" #etonia" #ituania şi o parte a inlandei Se )ormează pactul tripartit" )ormat din Germania" *talia şi +aponia" denumit şi A$a ,itler acceptă planul -%perațiunea Barbaro''a . / plan ce prevedea cucerirea Mo'covei într0o perioadă de 1/2 luni Germania ocupă 3rimeea" Beloru'ia" Moldova" &craina; Blocada #eningradului; %)en'iva 'pre Mo'cova Bătălia de la Mo'cova +aponia atacă baza militară Pearl ,orbor; S&A intră în război de partea coali!iei anti4itleri'te Cotitura radicală în marele război

1 ianuarie 1942 4–7 iunie 1942 octombrie 1942 24–25 iulie 1943 28 noiembrie 1943

 5n 6a'4ington e'te 'emnată declara!ia de'pre lupta împotriva blocului )a'ci't de 78 de 'tate / Declara!ia Na!iunilor &nite  S&A ob!ine victorie împotriva +aponiei în lupta de la Mid9a:  Armata engleză trece la contrao)en'ivă împotriva Germaniei în bătălia de la (l0Almein ;A)rica de Nord<  3ade regimul )a'ci't din *talia în )runte cu Mu''olini  3on)erin!a de la =e4eran au participat reprezentan!ii S&A" &RSS" şi Marea Britanie Eta a !inală a războiului

nceputul anului 1944

! iunie 1944 S"#r$itul anului 1944 %anuarie 1945 4–11 "ebruarie 1945 1! aprilie 1945 2 mai 1945 8–9 mai 1945 8 mai 1945 17 iulie – 2 au&ust 1945 !' 9 au&ust 1945 8 au&ust 1945

      

      

Armata 'ovietică trece la o)en'ivă; Blocada #eningradului cade; >ictorie pe teritoriul &crainei De'c4iderea celui de0al doilea )ront (liberarea ran!ei %)en'iva armatei 'ovietice de0a lungul întregului )ront 'ovieto0german 3on)erin!a din 3rimeea a< capitularea Germaniei b< &niunea Sovietică intră în război după capitularea Germaniei 5nceputul bătăliei pentru Berlin 3ăderea Berlinului 3apitularea Germaniei A )o't 'emnată capitularea Germaniei dar" datorită di)eren ței dintre )u'urile orare" în Mo'cova la momentul 'emnării capitulării era ? mai #a con)erin!a de la Pot'dam organizată de S&A" &RSS şi Marea Britanie a )o't di'cutat viitorul Germaniei Bombardarea atomică de către S&A a +aponiei Se începe războiul împotriva Germaniei

2 septembrie 1945  +aponia capitulează.  S)@rşitul celui de0al Doilea Război Mondial .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful