You are on page 1of 3

PRAVEDNOST

IZRADILI: Nikola Bubanko i Hadis Selmani

PRAVEDNOST

Pravednost je ovjekova vrlina koja se ui i vjeba od najranije dobi. Pravda je iri pojam koji demo radi boljeg razumijevanja i koritenja u ivotu podijeliti u tri kategorije: distributivna pravda pravedni naini podjele stvari unutar skupine korektivna pravda pravedni naini odgovaranja na neto pogreno proceduralna pravda pravedni naini otkrivanja stvari ili donoenja odluka.

Pravednost je udijeliti svakome ono to mu pripada. Pravednost je lijepa no teko je ostvariva, a nepravda je runa no njome se lake prolazi kroz ivot jer je isplativija. Stoga se ne treba uditi to se obini smrtnici u ivotu kite pravednodu samo kao finim uresom, a u praksi se odluuju za nepravdu.

Osobe kojima je nepravda osnovni ivotni motiv su prividno sretne i ugledne. No ak i oni moraju imati minimum pravednosti kako bi ostvarile svoje ciljeve. Ne postoji uspjeno ostvarena i provedena nepravda. Pogledajte samo nain na koji funkcioniraju zloinake organizacije-da bi uopde mogle postojati moraju zadovoljiti minimum meusobnih fair odnosa.

Ljudi po izvornoj intenciji ne postupaju moralno nego to ine iskljuivo zbog konvencionalnih razloga jer ih na to prisiljavaju neke obveze, zakoni i razliiti sporazumi koji su sami donijeli kako bi prikrili svoje slabosti i kako ne bi ugrozili svoj opstanak. BELLUM OMINEM CONTRA OMINEM. (ovjek protiv ovjeka.)

Ovom teorijom drutvenog ugovora potvruje se da je pravednost=jednakost prema kojoj se prvotno u zatitu uzimaju slabiji i obespravljeni.

Potovanje ljudskog dostojanstva i osobnosti temeljni je motiv pravednosti i sretnog ivota. Pravednost je jednakost svih, upravo zbog onih koji su nemodni, ugroeni i slabi. Predstavlja temeljnu vrijednost koja ne moe imati u jednom asu jedno obiljeje, a u

drugom; npr. nitko ne moe istodobno biti i velik i malen, zdrav i bolestan, bogat ili siromaan.

Pravednost se u stvarnom ivotu mora uvesti, a na nama je da joj pomognemo u tome. Zdrava drava nastaje kao rezultat potrebe zajednikog suivota. Drava u kojoj se graani odgajaju u duhu pravednosti i odgovornosti za suivot u dravi kod njih se razvija svijet suodgovornosti za opde blagostanje i individualnu sredu to sprijeava egoistini nagon. Graanin odgojen u duhu pravednosti nede poiniti nedjela poput potkradanja dravne blagajne, prevare, izdaje i slino.

O pravednosti govore i razni teoretiari, kao to su npr. John Rawls i Robert Nozi ck: John Rawls (Teorija pravde, 1971), proglaen teoretiarem egalitaristikog liberalizma, zagovarao je ideju distributivne pravde,tj. pravde kao nepristrasnosti. Njegov projekat pravednog drutva pretpostavlja preraspodjelu ukupnog bogatstva,kojom bi se uspostavila veda drutvena jednakost.

Robert Nozick Nozick je najpoznatiji po svojoj knjizi Anarhija, drava i utopija (1974) u kojoj iznosi najzaokrueniju viziju suvremene libertarijanistike filozofije. Sama knjiga je nastala kao svojevrstan odgovor na iznimno utjecajnu knjigu Johna Rawlsa Teorija pravednosti, objavljenu tri godine ranije. Za razliku od Rawlsa koji u svojoj knjizi nudi opravdanje egalitarnog drutvenog ureenja koje daje znatne ovlasti dravi u pogledu raspodjele bogatstva (tzv. "drava blagostanja"), Nozick se zalae za tzv. "minimalnu dravu" pri emu je uloga drave ograniena prije svega na pruanje zatite i sigurnosti pojedincima koji ive u njenim granicama. Nejednakosti u bogatstvu po Nozicku su opravdane ukoliko su proizvod slobodnih i neprisiljenih sporazuma izmeu suglasnih odraslih ljudi koji kredu s pravednih poetnih pozicija.