You are on page 1of 2

Am E7 E7

/B
Am E7 E7
/G
F
/A
C7
B
G7
/B
F
/A
B
F
Dm C7 C7
/E
F
F F
F F C7
/B
F
/C
B
/D
F Am
/C
F
/A
B
Moderato
gri a
ri a
le
ta
naa
can
ens do
ho raet
cor
tot
queal
ia
blau
ment
cel

el
a gra
sem blaan
del
i s'as
llum
la
pli
pa
da
ra
a
a
com
am
ri
si
ra
sols
s'hi
po
veu
e
fo
dat
tre
de
si
bon
ros
doll
i
lu
la
mon
un
da
ra
va
tan
vi
cla
me
veu
la
va
plert
te de
om
la
mai
queen
is
mar
ments
tent
au
ti
sa
con
su
sis
mals
es
pen
a tan
s
gue
nyaels
ri
fres cai
po
llu
i viu
qus
siem
quea
per
has rar
ments
mi
mo
del teu
tots
llum
ner sen
la
so
Amb
Pre
Oh
Oh

_
_

_
_

_
_

pp f
, .
, .
s
a
s
a
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
, ,

, ,
,
, , ,
, , , ,
,
,
,

,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,

,

,
,
,
,

,
,
,
,
, , ,
,
,
,

,
,
,
, ,
,
,
_

liver 2013
2
1
22
2
18
2
1
1
14
2
1
10
Msica: Jos Ribas
Armonizacin: liver.
Segona Veu
Primera Veu
Pel Teu Amor
Texto: M. Poal-Aregall
2. 1.
F C7 F
/C
B
/D
F B
Am
/C
F
/A
F
F
B Am
/C
F
C7
F C7 C
F
/C
B
/D
Bdis/D
Dm
/F
Edim
/G
C G7 G7
/B
F
/A
B
C G7 G7
/D
si mai lu fa cis no des s Ro Ro s da va vi la me llum de
s
Ro
Ro
vi da
s
me va
Ro
de la llum
si
s Ro
ser
culls
Ro
es
va
de tants
la me ser
mitg
Ro
queen
lu si
s
a
cis mai
a Ro
ny
des fa
gui
pa
no
va
me com
Ro s
la me
ges fer
fo ssin
vul
s
ells
per
b
ulls
tan
teus
bo
pels
m'hi tro
can
jo
na
i
iu
di a
ri a
tre
fa
al
et
a iun
ma teix
un di
que jo
ner
rulls
pre so
teus
tens
pels
que'm
can
ja
u na
doncs
_
_

_
_

_
_

_
_
_
_

_


f
f

,
,
,
,
,
, .
, .
, , , ,
, , , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
,
,

,
,
,
,
, ,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,

, , ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,

, , ,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,

,
,

,
,
, ,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,

,
,
, ,
, ,

, ,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
,
,
,

, ,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
, ,
,

,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
,
, ,
,

,
,
,
, ,
,

liver 2013
2
2
47
1
40
2
1
2
1
34
2
1
30
2
1
26