72

cartellera

DIJOUS 25 DE JUNY DEL 2009

p etita llibreria

Clàssics anglosaxons
EL LLIBRE AMB SENTIT / EL LIBRO CON SENTIDO
Porter & Coates
Editorial: Flamboyant Pàgines: 38 Preu: 18 €

Cines
Alexandra
Rambla de Catalunya, 90. T. 93 215 05 03. Dimecres, 5,80 euros. Matinals: cada dia, excepte que s’especifiquin. 16.10 17.45 19.20 20.55 22.25 Vacaciones de Ferragosto Vacaciones de... ds., dg. i dc. h11.00 h12.20 16.20 18.10 20.00 Cher ami 14.05 22.20 Génova 14.15 17.00 19.40 22.15 Séraphine h12.00 16.10 18.30 Cerezos en flor 14.15 20.50 22.40 No-Do 16.25 18.30 20.35 22.40 7 minutos h10.10 Sin límites h10.05 París, París h12.20 The visitor h10.00 La reina Victoria h10.30 Dos billetes h12.20 La belle personne Rescat català 14.10 ¿Hacemos una porno? Monstruos contra alienígenas Transformers: la venganza... Transformers: la venganza... Transformers: la venganza... Terminator Salvation Noche en el museo 2 No-Do Cher ami Te quiero, tío X-Men orígenes: Lobezno Kika superbruja... Coco, de la rebeldía... Los mundos de Coraline 3D Jonas Brothers en concierto 3D Cleaner Ejecutiva en apuros Ángeles y demonios Corazón de tinta Obsesionada Millennium 1: Los hombres... Los mundos de Coraline Fuga de cerebros h12.00 h12.00 h12.00 h12.00 h12.15 h12.20 h12.15 h12.30 h12.30 h12.30 h12.00 h12.00 h12.20 h12.00 h12.00 h12.00 16.10 16.00 16.30 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.05 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.15 18.20 20.30 22.40 i00.50 18.00 17.00 18.15 18.10 18.05 18.00 17.30 18.05 18.05 18.15 18.10 18.30 20.15 19.45 19.00 20.30 20.20 21.00 22.00 22.45 i01.00 22.30 i00.15

En el món anglosaxó hi ha una gran tradició d’obres infantils que es ca­ racteritzen per l’humor absurd i els contrasentits lingüístics que des­ afien les regles de la lògica. El cas més conegut és, sens dubte, Alícia al país de les meravelles, el gran clàssic de l’anglès Lewis Carroll. Però n’hi ha molts més. Com El llibre amb sentit, un dels títols que inicien la col·lecció Petits grans tresors de la nova editorial in­ fantil Flamboyant. Publicada per

primera vegada a Filadèlfia el 1878 per l’editorial Porter & Coates, aquesta joia il·lustrada per a lectors de totes les edats consta de senzilles escenes independents protagonit­ zades per una sèrie de personatges molt extravagants. Així, per les seves pàgines desfilen una vella dama ir­ landesa arrossegada per la pluja, un jove príncep del Nepal que badalla sense parar o un avi mallorquí molt xerraire. A més de l’esforç per adaptar al català i castellà els textos rimats de l’anglès original, cal destacar la cui­ dada imatge dels llibres, editats en tapa dura amb un look molt d’acord amb la seva època. En la mateixa col·lecció també es publica Terronets de sucre, una obra del 1881, d’estètica similar, amb tex­ tos de Mabel i il·lustracions de Geor­ ge Lambert. CARLES VALBUENA

20.00 22.35 i00.20

Arenas Cine gai
Tarragona, 5-7. T.934231169. Sessió contínua, des de les 10.30 hores. Círculo de engaños / Matar a un rey

20.00 19.40 20.05 20.10 19.00 20.30 20.20 19.00

22.15 i01.00 22.00 i00.10 22.05 i00.10 22.15 i00.20 22.00 i00.45 22.45 i01.00 22.30 i00.40 22.00 i00.50

20.40 22.45 i00.50

Aribau Club
Gran Via de les Corts Catalanes, 567. Tel. 902 42 42 43. Los mundos de Coraline 3D 16.00 18.00 20.00 22.00 Ángeles y demonios 16.15 19.10 22.00

Cinesa Heron City
Andreu Nin, s/n. T. 902333231. Golfes: divendres, dissabte i vigílies de festiu. Matinal: dissabtes i festius. Dimecres, 6,20 euros. Te quiero, tío 20.20 22.30 Terminator Salvation h12.15 16.00 18.15 20.30 22.45 i01.00 Hannah Montana... dv. a dg. h12.00 15.50 Coco, de la rebeldía a la... 20.30 22.50 i01.00 Cher ami h12.15 16.00 18.00 22.10 No-Do 22.45 i00.50 Presencias extrañas 22.00 i00.30 22.20 ¿Hacemos una porno? h12.15 16.00 18.05 20.10 22.20 i01.00 22.20 Los mundos de Coraline h12.00 16.20 22.00 Los mundos de Coraline 3D cat. h12.15 17.30 19.30 22.00 Ángeles y demonios 19.15 22.10 i00.50 Cleaner h12.25 16.20 18.20 20.20 22.20 i00.20 7 minutos h12.00 Noche en el museo 2 h12.10 16.00 18.10 Millennium 1... h12.00 16.00 19.00 22.00 i00.50 22.20 Jonas Brothers en concierto 3D 16.00 22.30 Kika superbruja... h12.10 16.30 18.30 22.05 Corazón de tinta h12.30 16.00 18.15 20.30 22.45 i01.00 22.35 Obsesionada h12.30 16.00 18.10 20.20 22.35 i00.45 Ejecutiva en apuros h12.15 16.00 18.05 20.15 22.25 i00.30 Transformers: la venganza... h12.00 16.00 20.15 22.00 Transformers: la venganza... 18.00 21.00 Transformers: la venganza... 17.00 19.00 22.00 i00.45 El primer día del resto de tu vida h12.15 16.00 18.15 20.30 22.45 i01.00 22.30 i00.45 22.00 i00.40 22.10 i00.45 22.15 i00.40 22.00 i00.45 22.00 i00.40 22.30 i00.45 22.00 i00.45

Aribau Multicines
Aribau 8 i 10. T.902424243. Gran Torino Kika superbruja y el libro de hechizos La sombra del poder El primer día del resto de tu vida La caja de Pandora Coco, de la rebeldía... 16.10 19.10 16.00 18.00 20.00 16.00 18.10 20.15 16.00 19.00 16.20 19.10

Boliche
Avinguda Diagonal, 508. T.902510500. El primer día del resto de tu vida VO Coco, de la rebeldía... VO Millennium 1: Los hombres... VO Terminator Salvation VO 16.15 18.20 20.20 16.10 18.15 20.25 16.05 19.05 16.00 18.10 20.25

Bosque Multicines
Rambla del Prat, 103. Tel. 902 42 42 43. Golfes: divendres i vigílies de festiu. Transformers: la venganza de... 16.00 Kika superbruja y el libro de hechizos 16.20 18.20 ¿Hacemos una porno? Coco, de la rebeldía... 16.00 Cleaner 16.10 18.10 Ejecutiva en apuros 16.00 18.05 Ángeles y demonios 16.00 Terminator Salvation 16.00 Corazón de tinta 16.00 18.10 Millennium 1: Los hombres... 16.00 19.00 20.20 19.00 20.10 20.10 19.00 19.00 20.20 19.00

Cinesa La Maquinista

Stilton en perill
LA GRAN INVASIÓ DE RATALONA LA GRAN INVASIÓN DE RATONIA
Geronimo Stilton Estrella Polar -Destino / 384 pàgines / 19,95 €

Un somni agitat
ELS VIATGES DE L’OLGA LOS VIAJES DE OLGA
Paul Maar. Takatuka / 42 pàgines. / 15 €

Geronimo Stilton i els seus insepa­ rables amics tornen amb un nou vo­ lum especial ple d’aventures i sor­ preses. En aquesta ocasió, el famós ratolí haurà de fer front als seus pit­ jors enemics: uns gats pirates co­ mandats pel malvat emperador Ga­ tardo que intentaran envair l’illa de Ratalona a bord dels seus navilis de guerra. Una missió impossible per­ què Geronimo Stilton ha preparat una estratègia invencible per enge­ gar a rodar els seus pèrfids plans. A partir de 7 anys.

A la manera d’Alícia al país de les meravelles, la petita Olga emprèn un fascinant viatge a través del món dels somnis en aquest original àlbum per a primers lectors que transcorre en escenaris poblats per criatures amb forma rodona, tri­ angular o que viuen cap per avall. Alternant el color amb el blanc i negre, Eva Muggenthaler accentua l’atmosfera onírica d’una histò­ ria que està plena de sorpreses.

‘La gran invasió de Ratalona’ Geronimo Stilton Estrella Polar El famós ratolí s’enfronta a uns gats pirates. 384 p. 19,95 € ‘Campions 2008-2009! Un equip de somni’ Diversos autors. Estrella Polar Un Barça de dibuixos. 44 p.

‘La gran invasión de Ratonia’ Geronimo Stilton Destino El famós ratolí s’enfronta a uns gats pirates. 384 p. 19,95 € ‘Tercer viaje al reino de la fantasía’ Geronimo Stilton. Destino Aventures de ratolins. 378 p.

9,95 €

19,95 €

C. Ciutat d’Asunción. T. 902333231. G.: dv., ds. i vigílies de festiu. M.: ds. i festiu. Dc., 5,70 euros. Obsesionada h12.15 16.00 18.15 20.30 22.45 i01.00 Fuga de cerebros 22.00 i01.00 ¿Hacemos una porno? h12.30 16.00 18.10 20.20 22.30 i00.40 Te quiero, tío 16.00 18.15 20.30 22.45 i01.00 Los mundos de Coraline 3D h12.15 16.00 18.00 20.00 Presencias extrañas 20.30 22.45 i01.00 Ejecutiva en apuros h12.15 16.10 18.20 20.30 22.40 i00.50 Terminator Salvation h12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 Casablanca Gràcia Ángeles y demonios h12.00 16.00 19.00 22.00 i00.45 Girona, 173-175. T. 93 459 03 26. Dimecres, 4,80 euros. Tancat fins a nou avís. Kika superbruja y el libro... h12.15 16.00 18.15 Cleaner h12.15 16.00 18.10 20.20 22.30 i00.40 Hannah Montana... h12.15 Casablanca Kaplan Transformers: la venganza... h12.00 17.00 20.15 Passeig de Gràcia, 115. T. 932184345. Dilluns, 4,80 euros. Programació i informació del Festival de Ci- Transformers: la venganza... h12.30 16.00 19.00 22.00 nema Trans i Intersex a: http://mostrans.wordpress.com Corazón de tinta h12.15 16.00 18.15 20.30 22.45 i01.00 Parque Vía 15.55 17.30 19.05 20.40 22.15 Millennium 1... h12.00 16.00 19.00 22.00 i00.50 Vacaciones de Ferragosto VO dv. a dl. 16.00 17.30 19.00 20.30 Vacaciones de Ferragosto VO resta 15.50 17.10 18.35 Génova VO dv. a dl. 22.00 Festival de Cinema Trans i Intersex. dt. a dj. 20.00 22.00 Cinesa Maremàgnum Port Vell. T.902333231. Golfa: dv., ds. i vigílies de festius. Matinals: dg. i festius. Dc., 5,60 euros. Ángeles y demonios 19.30 22.15 Cinesa Diagonal Kika superbruja... h12.10 16.00 17.45 Santa Fe de Nou Mèxic, s/n. Tel. 902 33 32 31. Golfes: dv. i vig. fest. Matinal: ds. i fest. Presencias extrañas i00.50 16.00 19.00 22.00 i01.00 Millennium 1: Los hombres... 19.10 22.00 i00.50 Millennium 1: Los hombres... Terminator Salvation h12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 Noche en el museo 2 h12.00 16.10 h12.00 17.00 Transformers: la venganza... h12.00 16.00 19.00 22.00 i01.00 Noche en el museo 2 Obsesionada h12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 i01.00 Transformers: la venganza... h12.00 17.00 20.00 i23.00 Transformers: la venganza... h12.30 16.00 19.00 22.00 Obsesionada h12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 i01.00 Transformers: la venganza... 17.00 20.00 ¿Hacemos una porno? h12.15 16.00 18.10 20.20 22.30 i00.40 Ejecutiva en apuros h12.10 16.00 18.00 20.00 22.00 i00.15 Terminator Salvation 18.15 20.30 22.45 i01.00 Ángeles y demonios 19.00 22.00 i00.50 Los mundos de Coraline h12.10 16.00 20.30 22.45 Corazón de tinta h12.05 16.05 18.20 20.30 22.40 i00.50 Coco, de la rebeldía... ¿Hacemos una porno? h12.15 16.10 18.20 20.30 22.40 i00.50 Corazón de tinta h12.00 16.00 18.15 20.30 22.45 i01.00 h12.15 16.00 18.15 Club Coliseum Kika superbruja y el libro... 22.20 Rambla de Catalunya, 23. T.934120114. Te quiero, tío Hannah Montana... dimecres h12.10 Corazón de tinta 16.45 19.15 22.00 Los mundos de Coraline 3D h12.00 16.00 18.10 20.15 Jonas Brothers... 3D, dc. h12.00 14.00 Fuga de cerebros 22.45 Comedia Passeig de Gràcia, 13. Tel. 93 318 23 96. Dimecres, 5,00 euros. Ejecutiva en apuros 16.10 18.10 20.10 22.20 Cinesa Diagonal Mar Millennium 1: Los hombres... 16.00 19.00 22.00 Diagonal, 3. 902333231. Golfes: divendres, dissabtes i vigílies de festius. Matinals: dissabte i festius. Nunca es tarde para enamorarse 16.10 18.10 Dimecres, 5,70 euros. Te quiero, tío 20.10 22.20 Hannah Montana... h12.15 16.00 18.05 ¿Hacemos una porno? 16.10 18.10 20.10 22.20 Presencias extrañas 20.10 22.05 i00.01 Cleaner 16.10 18.10 20.10 22.20