Purchasing Managers’ Index

January 2, 2014

PMI drops to 52.2 in December – protracted recovery for
industrial sector
 The PMI dropped 3.8 points to 52.2 in December. All component indices except the
index for suppliers’ delivery times contributed to this decrease. The production index
made the largest negative contribution, accounting for just over half of the drop.
Despite the decreases in the majority of component indices in December, all of
these indices except for the employment index remain in the growth zone.
 The employment index continues to hover around the 50 mark, dropping to 48.2 in
December, which indicates that employment growth at industrial companies remains
subdued. That the employment index continues to show weak growth suggests that
industrial companies are prioritizing improved productivity. The index for suppliers’
delivery times rose somewhat, landing above 50 for the fifth consecutive month. The
index for inventories rose by 3.9 points, thereby making a negative contribution to
the PMI.
 The index for companies’ production plans increased from 59.9 to 62.2 in
December. The indices for both production and new orders have remained in the
growth zone since the beginning of 2013, which is likely contributing to companies’
optimistic production plans for the next six months.
 Price pressure from producers remains low, though the index did rise to 53.3 – its
highest level since March 2012. The index for suppliers’ commodity and
intermediate goods prices has gradually risen during 2013, and a level above 50
could be an indication that this downward trend in commodity and intermediate
goods prices is on its way toward bottoming out.
75

Inköpschefsindex
70

PMI

65

(Purchasing
Managers’ Index)

Seasonally adjusted

60

55

50

45

40

35
Orensat
30

Säsongrensat

25
95

96

97

98

99

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Next publication of Purchasing Managers’ Index: Monday February 3, 2014
Åke Gustafsson, Swedbank Macro Research, +46 (0)70-676 1639
Sebastian Bergfelt, Silf, +46(0)73-944 6450, professionals@silf.se
1 (8)

2013

2013 Dec.
Nov.
Oct.
Sep.
Aug.
Jul.
Jun.
May
Apr.
Mar.
Feb.
2013 Jan.
Dec.
nov
okt
sep
aug
2012 jul

52.2
56.0
52.0
56.0
52.2
51.3
53.5
51.9
49.6
52.1
50.9
49.2
44.6
43,2
43,1
44,7
45,1
50,6

Inköpschefsindex
avseende december månad 2013, fortsättning

PMI-totalt sjönk till 52,2 i december från 56,0 i november. Samtliga ingående delindex
förutom leverantörernas leveranstider bidrog till den svagare utvecklingen under
månaden. PMI-totalt har noterats nära eller i tillväxtzonen under hela 2013 och sedan
maj har PMI total legat över 50-strecket, vilket antyder att den svenska
industrikonjunkturen har stabiliserats. Att samtliga delindex, förutom index för
sysselsättningen, befinner sig i tillväxtzonen och företagens positiva produktionsplaner
kan vara tecken på en gradvis förstärkning av industrikonjunkturen.
Delindex för orderingången tappade 2,8 indexenheter och noteras till 54,3 i
december, vilket bidrog med 0,8 indexenheter till månadens nedgång för PMI-totalt.
Index för orderingången från exportmarknaden steg till 52,1 medan orderingången från
hemmamarknaden dämpades till 49,8 från 54,2 i november.
80

Orderingång
70

60

50

40

30
Orensat
Säsongrensat
20

95

96

97

98

99

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Index för orderstockarna sjönk till 52,1 i december från 54,2 i november. Index för
orderstockarna befinner sig fortsatt i tillväxtzonen och växande orderstockar i
kombination med en god orderingång ger stöd för en återhämtning av
industriproduktionen.
80

Orderstock
70

60

50

40

30
Orensat
Säsongrensat

20
95

96

97

98

99

2000

2001

2002

2003

2004

2 (8)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Inköpschefsindex
avseende december månad 2013, fortsättning

Delindex för produktionen föll med 9,2 indexenheter till 53,4 i december, och gav
därmed det största negativa bidraget till PMI-totalt med 2,3 indexenheter. Delindex för
produktionen har befunnit sig i tillväxtzonen hela 2013. Detta tillsammans med god
orderingång och stigande produktionsplaner är indikationer för en stabilisering av
industrikonjunkturen och en gradvis återhämtning i industrikonjunkturen framgent.
80

Produktion
70

60

50

40

30
Orensat
Säsongrensat
20

95

96

97

98

99

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Industriföretagens produktionsplaner blev mer optimistiska även i december med en
uppgång till 62,2, vilket innebär att index för produktionsplanerna ligger på den högsta
nivån sedan juli 2011. Uppgången i företagens produktionsplaner kommer trots en
nedgång i såväl index för orderingång och produktion under månaden, men
sammanfaller med att dessa delindex noterats i tillväxtzonen sedan januari respektive
februari 2013. Uppgången i produktionsplanerna innebär att en majoritet av företagen
räkna med att behålla eller öka produktionen under det närmaste halvåret.
90

Planerad produktion
80

70

60

50

40

30

Orensat
Säsongrensat
20
95

96

97

98

99

2000

2001

2002

2003

2004

3 (8)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Inköpschefsindex
avseende december månad 2013, fortsättning

Delindex för sysselsättningen sjönk med 2,1 indexenheter till 48,2 i december, vilket
gav ett negativt bidrag på 0,4 indexenheter till PMI-totalt. Delindex för sysselsättningen
”balanserar” kring 50-strecket för femte månaden i rad. Index visar på en fortsatt
återhållsam sysselsättningsutveckling vilket tillsammans med att delindex för
produktion legat i tillväxtzonen hela 2013 indikerar att industriföretagen prioriterar en
förbättrad produktivitet.
70

Sysselsättning

65

60

55

50

45

40

35
Orensat

30

Säsongrensat
25
95

96

97

98

99

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Delindex för leverantörernas leveranstider steg till 55,0 i december från 53,3 i
november. Att index för leverantörernas leveranstider stiger och samtidigt har noterats
över 50-strecket de senaste fem månaderna är ett tecken på en ljusning av
konjunkturläget i leverantörsledet. Utvecklingen är sannolikt en följd av att både
företagens orderingång och produktion legat i tillväxtzonen sedan början av året.
90

Leverantörernas leveranstider
80

70

60

50

40

30
Orensat

Säsongrensat
20
95

96

97

98

99

2000

2001

2002

2003

2004

4 (8)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Inköpschefsindex
avseende december månad 2013, fortsättning

Delindex för lager av inköpt material steg till 53,1 i december från 49,2 i nvember.
Uppgången gav ett negativt bidrag motsvarande minus 0,4 indexenheter utvecklingen
av PMI-totalt.
65

Lager av inköpt material
60

55

50

45

40

35
Orensat

Säsongrensat
30
95

96

97

98

99

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 53,3 i december, från 49,6 i
november, vilket är den högsta nivån sedan mars 2012. Att index stiger över 50strecket samtidigt som inga rå- och insatsvaror som uppvisar fallande priser under
månaden kan vara ett tecken på att den fallande råvarupristrenden börjar ”bottna ur”.
100

Leverantörernas rå- och insatsvarupriser

90

80

70

60

50

40

30

20

Säsongrensat
Orensat
10
95

96

97

98

99

Stigande priser i december
Antal månader

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sjunkande priser i december
Antal månader

5 (8)

2012

2013

Inköpschefsindex
avseende december månad 2013, fortsättning

Silf / Swedbanks inköpschefsindex - PMI, Säsongrensat

ICI

2009

jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
2010
jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
2011 jan
feb
mar
april
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2012 jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2013 jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Ingår i ICI

Övriga nyckeltal

Totalindex

Orderingång

Produk tion

33,0
33,9
36,0
38,0
43,7
50,5
54,3
52,4
55,9
56,7
56,0
58,2
61,7
61,5
61,1
64,0
66,0
62,4
64,2
60,6
63,3
61,8
61,3
60,2
61,5
60,9
58,6
59,8
56,1
52,9
50,1
48,7
48,1
49,8
47,6
48,9
51,4
50,3
50,2
50,2
49,0
48,4
50,6
45,1
44,7
43,1
43,2
44,6
49,2
50,0
52,0
49,0
51,0
53,5
51,3
52,2
56,0
52,0
56,0
52,2

29,0
28,8
35,1
41,5
46,4
54,7
60,5
57,8
59,2
60,8
57,9
63,7
66,8
67,5
63,8
68,0
68,8
61,1
67,3
61,8
65,8
63,0
60,4
63,6
64,2
59,5
56,1
61,5
55,4
52,3
45,4
47,0
46,5
50,5
47,1
47,0
52,0
49,5
50,5
51,2
49,2
46,4
51,2
41,1
42,1
40,1
40,0
41,3
49,7
51,0
55,0
50,0
55,0
58,5
52,1
54,5
59,9
52,5
57,1
54,3

33,0
34,0
38,0
39,4
47,4
55,8
61,0
56,1
60,5
61,7
59,0
59,7
70,2
65,3
63,7
66,3
71,0
66,8
72,2
61,9
67,0
63,5
64,2
62,8
64,0
65,0
61,4
61,9
59,8
54,0
49,4
48,6
48,9
48,2
46,2
49,2
52,9
51,9
48,6
51,2
51,2
50,9
54,0
45,8
43,9
40,0
43,3
45,3
53,8
54,0
54,0
52,0
55,0
56,7
56,0
53,9
57,6
54,8
62,6
53,4

Syssel- Leve-ranssätt-ning
tider
32,1
31,0
31,1
28,3
31,1
36,0
40,0
40,6
45,0
43,8
48,7
49,5
49,6
55,0
54,9
56,6
60,1
60,3
56,3
60,5
60,3
59,0
60,2
57,1
57,7
61,1
58,3
57,7
54,4
51,3
53,7
50,9
50,0
50,7
48,3
49,5
48,0
48,3
49,5
46,7
46,3
46,7
47,7
45,1
43,0
43,0
39,0
40,5
40,0
45,0
44,0
42,0
46,0
47,8
44,9
48,2
51,8
47,5
50,3
48,2

6 (8)

30,3
28,4
28,0
29,6
34,0
42,4
44,4
46,4
53,7
56,2
55,0
56,3
61,5
61,4
67,0
68,3
71,5
69,2
66,0
64,5
66,3
66,8
67,2
64,5
64,0
67,2
66,0
65,0
61,0
58,1
55,4
49,1
47,5
47,8
45,6
49,9
51,0
52,6
49,3
49,3
46,9
46,8
46,9
45,1
45,2
40,4
44,7
45,3
50,4
50,0
51,0
49,0
45,0
47,8
47,8
51,2
52,7
52,6
53,3
55,0

Lager
41,8
36,6
39,6
35,9
33,5
34,0
38,4
40,4
40,6
41,6
41,3
42,7
48,3
53,6
50,2
46,0
50,7
50,4
51,4
52,0
52,9
47,9
50,2
55,5
51,9
54,4
52,0
54,6
55,6
51,4
50,1
51,5
52,0
47,1
46,0
48,3
47,0
51,2
43,7
46,3
47,9
46,0
48,2
45,2
42,9
37,1
42,5
40,0
49,1
47,0
46,0
48,0
45,0
49,0
45,3
49,9
46,3
48,3
49,2
53,1

OrderOrderingång
ingång hemmaexport mark nad
34,0
29,7
39,0
45,3
47,5
54,4
56,4
61,1
61,1
60,7
59,7
58,1
62,3
62,7
62,3
64,0
62,6
57,4
61,4
57,4
61,4
61,6
58,9
60,5
61,9
58,8
54,7
58,3
52,8
52,5
46,9
48,0
48,3
48,9
47,5
48,7
49,9
48,7
50,1
52,3
51,1
50,3
52,3
43,2
41,4
37,9
42,2
43,4
49,0
52,0
52,0
51,0
50,0
54,0
50,6
52,0
57,2
52,6
51,2
52,1

27,9
30,5
35,5
37,0
44,1
49,2
58,1
50,1
55,0
55,8
53,6
66,3
64,8
63,6
58,9
63,2
64,0
60,1
63,2
58,7
62,9
58,2
56,3
63,6
62,1
56,3
54,0
56,9
56,4
48,8
43,4
42,3
46,2
49,1
46,1
45,1
49,0
48,5
48,6
48,3
44,9
44,1
47,3
41,3
40,0
43,2
39,0
39,0
46,8
46,0
51,0
46,0
51,0
55,7
51,1
49,1
55,5
50,6
54,2
49,8

Prognos

Orderstock

Rå/insatsvarupriser

25,9
29,7
30,8
39,0
42,8
47,4
54,1
54,3
54,0
58,9
53,6
56,6
62,6
64,2
60,6
62,5
64,3
60,9
63,4
59,7
62,2
61,7
58,2
59,5
60,2
58,0
54,3
57,3
55,3
51,0
49,1
47,9
47,0
48,9
45,1
46,4
50,6
48,0
48,6
52,7
47,0
46,9
48,5
41,9
40,0
38,0
40,6
39,0
45,7
49,0
53,0
49,0
48,0
55,8
48,5
50,8
55,9
55,0
54,2
52,1

29,1
30,4
27,7
30,6
32,0
43,3
46,9
52,6
54,5
56,7
59,8
57,3
61,2
61,3
65,7
75,0
71,0
71,0
70,0
68,5
71,0
66,0
70,8
71,0
77,0
77,0
73,8
74,5
63,5
60,5
51,5
47,4
47,0
39,9
42,6
42,6
50,3
52,5
55,3
52,2
45,8
44,0
38,0
41,5
42,4
39,0
43,6
48,7
50,4
47,0
46,0
37,0
41,6
42,2
44,8
48,6
47,6
46,9
49,6
53,3

Planerad
produk tio
n
närmaste
Import halvåret
35,5
33,5
38,5
38,0
41,0
47,3
51,0
50,7
55,7
55,8
57,0
59,0
61,3
59,7
62,3
60,3
59,9
59,5
60,9
56,1
58,6
59,3
61,4
59,7
58,6
60,2
58,9
58,5
56,2
52,2
50,4
48,5
45,8
46,8
44,5
46,5
50,3
50,6
47,9
48,6
46,5
48,5
52,4
45,5
45,3
42,3
44,1
41,4
50,5
48,0
48,0
48,0
45,0
50,6
50,2
51,4
51,5
50,6
54,3
54,1

32,9
35,0
38,0
42,4
47,3
55,2
59,1
61,7
63,3
62,2
62,2
67,0
69,5
68,0
69,0
77,5
73,0
73,0
72,0
72,0
70,8
72,0
72,5
74,0
70,0
71,0
71,0
70,5
69,0
64,5
63,1
55,8
53,8
53,6
51,6
59,3
56,2
57,7
56,5
55,0
54,5
53,7
54,9
48,6
47,8
42,5
47,5
48,7
54,8
57,0
60,0
55,0
59,0
60,9
55,6
58,5
60,8
58,1
59,9
62,2

Inköpschefsindex
avseende december månad 2013, fortsättning

Silf / Swedbanks inköpschefsindex - PMI, icke säsongrensat
ICI Ingår i ICI

Totalindex

Övriga nyckeltal

Syssel- LeveOrder- Produk - sätt- ransingång
tion
ning tider Lager

Prognos

OrderRåPlanerad
Orderingång
/insatsproduk tion
ingång hemma- Ordervarunärmaste
export mark nad stock priser Import
halvåret

2009 nov
dec

53,9
54,2

53,8
57,9

56,1
53,5

48,1
47,2

53,5
52,8

39,3
39,3

56,1
61,6

50,8
52,8

48,5
50,8

56,9
52,8

55,4
56,0

59,5
65,7

2010 jan

59,7

65,4

67,7

47,2

57,9

47,2

61,7

62,3

61,5

59,4

60,1

70,6

feb

62,2

70,4

66,3

54,3

59,4

52,9

65,5

65,0

66,9

60,6

59,8

70,2

mar

62,4

66,7

66,4

54,5

66,6

51,4

64,8

60,3

63,4

66,1

64,2

71,6

apr

66,0

70,9

69,6

58,0

69,2

46,8

66,6

65,4

64,9

79,3

61,7

79,9

maj

67,8

70,8

73,6

62,1

73,6

52,5

64,0

66,1

66,9

74,4

61,6

73,4

juni

65,3

64,9

71,2

63,2

71,8

53,6

60,4

63,7

63,2

72,5

61,6

72,0

juli

60,3

62,1

62,4

56,3

68,2

53,6

58,0

58,4

62,1

70,8

56,8

71,6

aug

63,9

66,3

68,0

61,5

66,7

53,0

60,4

63,4

65,1

69,7

58,7

75,0

sep

64,8

66,2

70,2

61,7

68,7

52,6

61,4

64,9

61,9

73,2

60,3

70,0

okt

60,9

60,5

62,5

58,4

67,3

46,3

58,9

56,6

57,6

65,8

57,9

69,5

nov

58,9

55,9

61,0

59,4

65,3

47,9

55,2

53,1

52,8

67,6

59,7

69,6

dec

56,0

57,6

56,2

54,3

60,5

52,1

55,9

58,3

53,4

67,2

56,6

72,2

2011 jan

59,4

62,7

62,3

54,9

60,6

50,7

61,5

59,6

59,0

75,3

57,3

71,7

feb

61,5

62,2

65,9

60,3

65,0

53,7

61,6

57,4

60,5

76,4

60,3

72,8

mar

59,6

58,6

63,9

57,6

65,4

53,1

56,9

55,1

56,8

74,0

60,8

73,4

apr

61,7

64,3

65,0

58,9

65,8

55,4

60,3

59,0

59,6

78,1

59,9

72,8

maj

57,7

57,3

62,3

56,1

62,9

57,5

54,0

58,4

57,8

66,2

57,8

69,4

jun

55,6

56,1

58,1

54,1

59,9

54,8

55,8

52,4

53,7

61,8

54,0

63,1

jul

45,8

39,7

39,2

53,5

56,9

52,0

43,1

38,1

47,5

50,5

46,0

62,4

aug

51,7

51,3

54,4

51,7

50,7

52,4

50,7

46,6

53,0

47,7

50,7

57,8

sep

49,4

46,8

51,6

51,3

49,4

51,6

48,1

48,1

46,5

48,4

47,1

52,5

okt

48,9

48,1

47,1

50,0

48,1

45,1

46,2

47,7

44,9

38,5

45,2

50,3

nov

45,2

42,6

42,9

47,4

43,5

43,4

43,8

42,9

39,6

39,0

42,6

48,4

dec

44,8

41,2

42,8

46,7

46,0

44,8

44,2

39,9

40,4

37,7

43,4

57,7

2012 jan

49,6

51,0

50,7

45,2

47,3

45,5

49,7

46,9

49,7

49,0

49,3

57,2

feb

51,1

52,4

53,1

47,6

50,7

50,7

51,7

50,0

50,7

52,5

51,0

59,8

mar

51,5

53,3

51,3

49,0

49,0

44,6

52,6

50,0

51,3

56,3

50,0

58,6

apr

52,4

54,4

54,7

48,0

50,3

47,2

54,7

50,7

55,5

56,5

50,3

57,5

maj

50,8

51,3

54,0

48,0

49,0

50,0

52,6

47,0

50,0

49,0

48,3

55,0

jun

51,2

50,0

55,3

49,4

49,4

49,1

53,4

47,5

49,1

45,1

50,6

52,5

jul

46,6

45,8

44,2

47,7

48,7

50,3

48,7

42,2

47,1

37,7

48,4

54,5

aug

48,0

45,0

51,5

45,9

46,8

46,1

45,6

45,3

46,8

41,9

47,7

50,6

sep

45,9

42,1

46,3

44,2

47,2

42,5

40,9

41,7

39,6

43,9

46,6

46,4

okt

42,0

37,4

38,8

42,3

40,5

34,8

40,3

36,2

34,0

37,6

40,5

38,8

nov

40,6

35,6

39,8

37,9

42,6

39,9

38,3

36,5

34,9

40,1

42,1

44,2

dec

40,4

35,3

38,8

37,7

41,5

36,6

38,8

33,9

33,6

44,1

38,1

47,2

2013 jan

47,5

49,0

52,0

38,0

47,0

48,0

49,0

44,9

45,0

49,3

49,7

56,1

feb

52,0

54,4

56,4

44,8

49,3

47,6

55,8

48,6

52,4

48,0

48,6

60,5

mar

53,7

58,7

57,7

43,9

51,0

47,6

55,7

53,0

56,4

47,3

51,0

63,2

apr

51,9

54,4

56,4

44,0

51,0

50,0

54,4

49,3

52,4

41,5

50,7

58,7

maj

54,0

57,9

58,3

48,3

47,6

47,9

52,4

53,8

51,0

44,8

47,2

60,0

jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

56,6
47,3
55,2
57,4
50,8
53,4
47,8

62,5

61,4

50,7

50,4

52,2

57,4

59,6

58,5

43,3

52,9

60,1

46,7
58,6
60,2
49,6
52,3
48,0

46,4
59,6
60,1
53,1
59,2
46,5

45,1
49,3
53,3
46,9
49,2
45,3

49,6
53,1
54,8
52,7
51,2

47,4
51,1
45,9
46,0
46,0
49,6

47,1
54,5
56,9
49,6
48,0
47,3

45,2
51,1
57,4
48,8
50,8

47,2
55,9
55,4
50,8
48,5
45,7

44,0
49,3
49,3
45,3
46,2

46,3
53,8
52,9
48,8
52,4
50,8

55,2
60,6
59,5
54,3
56,5

51,2

7 (8)

44,1

48,8

61,6

Inköpschefsindex
avseende december månad 2013, fortsättning

Silf / Swedbanks Inköpschefsindex (PMI)
– mål och metodik
Historik

Silf (tidigare I&L) och Swedbank AB, publ, (dåvarande Sparbanken Sverige) gör den första gemensamma – interna –
beräkningen av ”Inköpschefsindex” för de fem ingående komponenterna i december 1994. Exakt ett år senare offentliggjordes indextalet för första gången. Förebild för dåvarande
ICI (numera PMI, Purchasing Managers’ Index) var NAPMindex – en av USA:s viktigaste och mest kända konjunkturindikatorer. NAPM-index har funnits sedan 1931 och har
under tiden döpts om till PMI (eller ISM-index).

Deltagare

Omkring 200 inköpschefer i tillverkningsindustrin.

Publicering

Första vardagen i varje månad, kl 0830.

Undersökningsperiod

Jämförelse med föregående månad.

Sammansättning
av PMI (%)

Orderingång (i det egna företaget)
Produktion (i det egna företaget)
Sysselsättning (i det egna företaget)
Leverantörernas leveranstider
Lager (inköpt material)

Övriga nyckeltal
(ingår ej i PMI)

Orderingång export
Orderingång hemma
Orderstock
Leverantörernas rå- och insatsvarupriser
Import
Planerad produktion närmaste halvåret

Mål

Snabb konjunkturindikator
Enkel statistik och lätt tolkning
Statistik med relativt korta publiceringsintervaller
Ständig kontakt med välinformerad yrkesgrupp

Beräkning

Enligt s k diffusionsindex. Positiva förändringar tas fram i procent för de fem delindexarna. Till detta tal adderas den procentuella andelen oförändrade svar multiplicerat med 0,5.
Sedan viktas de olika delindexarna enligt ovan för att komma
fram till totalindex. Inköpschefsindex anger inga aktivitetsnivåer utan månadsvisa förändringar av industrikonjunkturen.
De säsongrensade siffrorna redovisas i första hand.

”Break even”

Skiljelinjen mellan upp- och nedgång i industrikonjunkturen
har – i linje med amerikansk praxis – fastställts till 50. Någon
överdriven exakt tillämpning av denna gräns eller ”neutral tillväxtzon bör dock inte göras. 49,7 eller 50,3 ger inte särskilt
olikartade konjunktursignaler utifrån PM-totalindex.

30
25
20
15
10

Vid framtagningen och analysen av Inköpschefsindex (ICI/PMI) tror vi oss ha använt tillförlitliga källor och
bearbetningsrutiner. Swedbank AB (publ) och Silf kan dock inte garantera analysernas riktighet eller
fullständighet och kan inte ansvara för eventuell felaktighet eller brist i grundmaterialet eller bearbetningen
därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella beslut även på annat underlag.
Varken Swedbank, Silf eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust
eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i analyser som redovisas i
Inköpschefsindex.
8 (8)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful