COM EDUCAR ELS NOSTRES FILLS?

Aprèn les claus per educar els teus fills en la cultura de l’esforç i posar els límits necessaris des de l’amor i el respecte.

1

L’EDUCACIÓ En una família, la finalitat de l’educació és dotar els fills d’uns valors que els permetin fer front a les diferents situacions que es trobaran a la vida amb prou recursos per gaudir-ne d’una forma suficientment autònoma1. La tasca de pares i mares, per tant, serà la de transmetre aquests valors que els guiaran durant la vida.

Creixement i educació Tot i que ens estem educant durant tota la vida, ja que sempre hi ha coses que ens cal aprendre, la infància i l’adolescència són etapes clau per a assolir els valors i l’educació que ens permetran viure en societat. Si l’educació no ha estat la correcta en aquestes etapes, sempre estarem a temps de corregir-la, però serà molt més difícil a mesura que els fills creixin. 

0-3 ANYS. És quan s’assenten les bases educatives futures. En aquest període el pensament del nen/a s’enriqueix enormement i van construint la seva visió del món en relació al seu vincle amb la família. S’oposen a les normes i restriccions que els pares els fixen, i per tant és un període fonamental per a l’aprenentatge dels límits. 3-6 ANYS. El nen o nena aprèn a obeir. Els pares es converteixen en els guies i els ensenyaran amb paciència el que s’espera d’ells davant d’una ordre. És un període ple de vitalitat que els permet vincular-se molt bé amb la família i els amics. A través dels jocs també aprenen a relacionar-se amb els altres i a assajar rols socials. 6-12 ANYS. En aquesta etapa influeixen enormement els valors i les imatges que la família i la societat li presenten. Creix l’interès per conèixer i saber sobre el món. És el moment de recollir els fruits que s’han llaurat en quant a l’aprenentatge de la disciplina. ADOLESCÈNCIA. És un període que es caracteritza per emocions contradictòries, en el qual l’adolescent intenta trobar una identitat pròpia. Si aquest ha tingut en la seva infància uns límits ben definits, es presentaran els conflictes propis de l’adolescència, però és probable que la manera de resoldre els problemes sigui més eficaç. Quan la família el recolza afectivament i valida les solucions i alternatives que ell busca, aquest procés serà harmònic i vàlid. Pel contrari, si l’adolescent se sent pressionat i empès a resoldre els problemes segons el que dicten els pares, es probable que sorgeixin tensions.

Com educar-los?

1

CORBELLA, Joan. Educar amb valors. Una eina per ser feliç.

Biblioteca Can Mulà – C/Alsina, 1 (Parc de Can Mulà) 08100 Mollet del Vallès – Tel. 93 570 16 17 – A/e: b.mollet.cm@diba.cat – http://bibliotecacanmula.weebly.com

1

Els pares i mares, amb la seva conducta i les seves actituds eduquen, ja que els nens aprenen a través del mimetisme i de l’exemple. A grans trets, algunes actituds que haurien i no haurien de tenir els pares són:     

+

Una bona predisposició a acceptar als altres, i la manera de ser dels fills. Tenir una relació emocionalment positiva entre ells i amb els seus fills. Resoldre els conflictes sense perdre el caliu afectiu, sempre que sigui possible. No caure en el perfeccionisme que faci viure les errades com a fracassos greus. Saber escoltar. Cal saber esperar que els fills acabin els seus raonaments abans d’intervenir.

 

_

  

Insultar o agredir. Per molt greu que sigui el seu comportament és una conducta que no es pot tolerar. Renyar habitualment. Si es fa de manera sistemàtica el resultat és encara més negatiu. Ser autoritaris. Tot i que no s’ha de deixar d’exercir l’autoritat, cal ser raonable a l’hora de renyar o d’intentar modificar alguna conducta. Prendre decisions basades en la por, la ràbia o la rancúnia. Seria desitjable ferho sempre des del sentiment de l’estima i la comprensió. No subornar als fills amb regals o promeses.

Estratègies per solucionar les situacions conflictives Educar correctament, implica que en ocasions poden sorgir conflictes entre les dues parts, pares i fills. És molt important que els pares es posin d’acord en el que volen que facin els seus fills i mostrar-se coordinats davant d’ells, sense discutir sobre les normes en la seva presència. Quan apareixen els conflictes entre les dues parts caldria:        Procurar parlar-hi de manera positiva. Adoptar un to greu, ferm, autoritari, però no amenaçador. Baixar fins a la seva alçada per no intimidar-los amb la nostra. Expressar l’enuig de forma breu. Després d’un temps, s’ha de restablir la normalitat. Els pares han de ser conscients del que han de dir als fills, ja que no poden utilitzar paraules que els puguin provocar complexes. Ignorar les conductes dels nens encaminades a cridar la nostra atenció. Recórrer a la distracció, si el diàleg fracassa.

Conseqüències de l’educació Una bona educació és fonamental per al desenvolupament del fill/a ja que marcarà la seva personalitat. Les conseqüències d’una educació dolenta o deficitària són molt negatives per a l’infant, ja que poden conduir a problemes d’inseguretat, autoestima o agressivitat, però també poden propiciar l’aparició d’algunes malalties com l’anorèxia. L’estima i la protecció per part de la família és, per tant, fonamental per evitar el desenvolupament d’una personalitat negativa.
Font: CORBELLA, Joan. Educar amb valors. Una eina per ser feliç. Font: RAMOS-PAÚL, Rocío. Normas y límites . Madrid : Cuatro : El País, cop. 2007.

Biblioteca Can Mulà – C/Alsina, 1 (Parc de Can Mulà) 08100 Mollet del Vallès – Tel. 93 570 16 17 – A/e: b.mollet.cm@diba.cat – http://bibliotecacanmula.weebly.com

2

Bibliografia disponible a la Biblioteca Can Mulà (o a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona).

               

ALDORT, Naomi. Aprender a educar : sin gritos, amenazas ni castigos. Barcelona : Medici, 2009. BALLENATO PRIETO, Guillermo. Educar sin gritar : padres e hijos ¿convivencia o supervivencia? Madrid : La Esfera de los Libros, cop. 2007. CASALS GRANÉ, Ester. Passió pels fills : Educar és estimar... i més coses. Barcelona : Claret, 2009. CHATELAIN, Anne. Cómo educar hijos felices. Barcelona : Robinbook, cop. 2010. COMELLAS, María Jesús. Escuela para padres : las claves para educar a nuestros hijos. Barcelona : Ariel, 2007. FERRERÓS TOR, María Luisa. Porta't bé : el mètode a mida per comprendre i educar els teus fills. Barcelona : Columna, 2004. FÈRRIZ, M. Lourdes. Vull un mòbil! : com educar els nostres fills en les noves tecnologies. Badalona : Ara Llibres, 2010. FILLIOZAT, Isabelle. Los Padres perfectos no existen : educar a nuestros hijos sin culpabilidad. Barcelona : Urano, cop. 2009. FROST, Jo. Supernanny : consejos prácticos y sensatos para educar a tus hijos Barcelona : Planeta, 2009. GALLEGO ALCORCÓN, María Josefa. Educar a los hijos con inteligencia emocional Madrid : PPC, cop. 2006. GIMÉNEZ, Montserrat. Los Niños vienen sin manual de instrucciones : técnicas de una superniñera para educar a tus hijos. Madrid : Santillana, 2006 GROSE, Michael. Grandes ideas para educar sin discutir. Barcelona : Medici, cop. 2002. HAYES, Eileen. Rabietas : guía práctica para comprender y educar las emociones de tu hijo. Barcelona : Parenting, 2004. HONORÉ, Carl. Bajo presión : cómo educar a nuestros hijos en un mundo hiperexigente. Barcelona : RBA, 2008. MAcKENZIE, Robert J. Poner límites : cómo educar a niños responsables e independientes con límites claros. Barcelona : Medici, cop. 2006. NAOURI, Aldo. Educar a nuestros hijos : una tarea urgente. Madrid : Santillana, cop. 2008.

Biblioteca Can Mulà – C/Alsina, 1 (Parc de Can Mulà) 08100 Mollet del Vallès – Tel. 93 570 16 17 – A/e: b.mollet.cm@diba.cat – http://bibliotecacanmula.weebly.com

3

      

PANTLEY, Elizabeth. Educar niños hasta los diez años sin lágrimas. Barcelona : Medici, 2009. RODRÍGUEZ, Nora. Educar desde el locutorio : ayuda a que tus hijos sigan creciendo contigo. Barcelona : Plataforma , 2008. RODRÍGUEZ, Nora. Hay un adolescente suelto en casa : 21 claves para educar en el siglo XXI. Barcelona : Ceac, cop. 2008. SAMALIN, Nancy. Querer sin malcriar : 100 consejos para educar a sus hijos. Barcelona : Médici, cop. 2003. SASTRE, María Rosa. Mi hijo se porta bien : pautas, juegos y trucos para educar a los niño. Barcelona : Océano/Ambar, cop. 2007. SEVERE, Sal. Cómo educar a sus hijos con el ejemplo. Barcelona : Amat, 2009. STIPEK, Deborak. Mentes motivadas : cómo educar a tus hijos para que disfruten aprendiendo Barcelona [etc.] : Paidós, cop. 2004. TIERNO, Bernabé. Todo lo que necesitas saber para educar a tus hijos. Barcelona : Debolsillo, 2006. URRA PORTILLO, Javier. Educar con sentido común : todo lo que hay que saber para que tus hijos y tú seáis felices. Madrid : Aguilar [etc.], 2009. WOOLFSON, Richard. Entender a su hijo : guía práctica para educar mejor a su hijo. Barcelona : Parramón, 2004. WOOLFSON, Richard. Hermanos : guía práctica para educar las relaciones afectivas infantiles Barcelona : Mens Sana, 2005.

   

TROBAREU MOLTS D’AQUESTS LLIBRES AL “RACÓ DE PARES” DE LA BIBLIOTECA

Bibliografia electrònica
FAMILIA FÒRUM. http://www.familiaforum.net/. És un portal amb preguntes i respostes, consells, opinió i actualitat sobre la família i la relació entre pares i fills. SOLO HIJOS. http://www.solohijos.com/. Ofereix informació sobre com educar els fills. SOMOS PADRES. http://somospadres.com/. Hi trobareu tot un seguit de recursos i consells sobre l’educació dels fills en les diferents etapes, així com altres temàtiques com l’adopció, l’embaràs o l’oci en família.

Biblioteca Can Mulà – C/Alsina, 1 (Parc de Can Mulà) 08100 Mollet del Vallès – Tel. 93 570 16 17 – A/e: b.mollet.cm@diba.cat – http://bibliotecacanmula.weebly.com

4