Agatha Christie

CASA DIN SHIRAZ1
Era şase dimineaţa când domnul Parker Pyne plecă spre Persia, după ce se oprise la Bagdad. Numărul de locuri pentru pasageri în micul monoplan era limitat şi scaunul atât de strâmt, neconfortabil pentru un tip masi de natura domnului Parker Pyne. !e mai aflau încă doi pasageri " un bărbat înalt, solid, pe care omul nostru îl plasă în categoria orbăreţilor, şi o femeie subţire, cu gura făcută pungă şi cu un aer sigur de sine. #$n orice ca% " se gândi domnul Parker Pyne " nu arată ca şi cum ar dori să mă consulte din punct de edere profesional&. Nici ei nu se gândeau la asta. 'emeia cea micuţă era o misionară americană, foarte acti ă şi fericită şi bărbatul cel oinic era anga(atul unei companii petroliere. )mândoi îi po estiseră pe scurt iaţa lor, înainte ca a ionul să*şi ia %borul. + Eu sunt doar un turist, le declară Parker Pyne cu modestie. ,ă duc la -e.eran, /spa.an şi !.ira%. 0i simpla mu%icalitate a acestor nume aşa l*a încântat când le*a rostit, încât le*a repetat1 -e.eran, /spa.an şi !.ira%. 2omnul Parker Pyne se uită la regiunea pe care o sur olau. Era simplu deşert. !imţi misterul acestor aste pustietăţi. 3a 4ermans.a. a ionul ateri%ă pentru controlul paşapoartelor şi ămuire. 5n geamantan de*al domnului Parker Pyne a fost desc.is. 6 anumită cutie din carton a fost cercetată cu oarecare interes. / s*au pus întrebări. 2in moment ce domnul Parker Pyne nici nu orbea, nici nu înţelegea persana treaba a fost dificilă. Pilotul se îndreptă spre el. Era un german tânăr, blond, arătos, cu oc.i de un albastru înc.is şi faţa bron%ată. + Poftim7 $ntrebă el cu amabilitate. 2omnul Parker Pyne, care până atunci recursese la o e8celentă pantomimă, fără să aibă, după cât se părea, mult succes, se întoarse spre el ca spre un sal ator. + E praf contra gândacilor, %ise el. 9redeţi că le*aţi putea e8plica7 Pilotul îl pri ea uluit1 + Poftim7

2omnul Parker Pyne se uită în (os. 2umneata o să pilote%i mâine a ionul până la !. un produs cam tare din ciocolată. Până acum n*am a ut nici un accident " unberufen= Bătu în lemn. :ra ele şi tristele autorităţi părură satisfăcute.ira% la /spa. foarte frumoasă. 3ocuieşte la !. )u trebuit îndeplinite mai multe formalităţi poliţieneşti. )şa trebuie să trăiască o lady de familie bună7 + )u mai fost şi altele. )u făcut o escală la <amadan pentru a lăsa şerpii. + !unteţi de mult timp aici7 + 2e trei ani. 9ontractul meu a fost stabilit numai pentru trei ani. 5nul c.ira%7 + ). + 5na era o tânără de familie foarte bună. Poartă îmbrăcăminte orientală. remarcă domnul Parker Pyne. )poi mă întorc de la !. încercând să %ărească stânca de la Be. + 9ă numele de bote% al tatălui este -urist.ira%7 + 2a.ope> . ) găsit oraşul din cale*afară de modern. + )şadar. 2ouă engle%oaice. feţele lor îngri(orate se rela8ară. + 0i7 $ntrebă Parker Pyne.ira% într*o casă din partea locului.eran.otel. locul acela romantic unde 2arius îşi descrie întinderea imperiului şi a cuceririlor sale în trei limbi diferite " babiloniană. /deea li se părea comică. nu.ă întorc la Bagdad.err !c. că profesia dumnea oastră este 9. asta e tot ce cer.lagal. 6spătarul georgian se înclină în faţa lor şi primi comen%ile.eran cu maşina.an şi -e.iar râse. 2omnul Parker Pyne a fost de%amăgit. . 2intr* un impuls îl in ită la cină şi germanul acceptă. !osi şi mâncarea. în timp ce domnul Parker Pyne termina să răspundă la un lung interogatoriu pe care nu*l înţelesese. 3i s*au adus ceşti groase cu cafea dulce.istan. 9ei doi au aprins câte o ţigară. când se întâmplă să dea peste . + 9e am %is7 $l întrebă el pe german. fără ca a ionul să se oprească. Pilotul german se apropiase şi stătea în prea(mă %âmbind. /au a ionul până acolo.er 9arr. mergeţi la !. Nu rea să adă europeni. )sta*i părerea pe care şi*a e8primat*o în seara următoare. tocmai când intra în .. 2e e8emplu lady <ester !tan. 9ei trei pasageri şi*au reluat locul în a ion şi %borul continuă. %âmbiră. dar nebună.arles. 9ând au a(uns la tort. începu germanul gânditor. -rebuie să spuneţi ce a. Pilotul %âmbi şi traduse propo%iţia în persană. + Primii mei pasageri au fost două doamne. + 9ontea%ă7 + 9âtuşi de puţin. mediană şi persană. pilotul. că numele de fată al mamei este Bagdad şi că eniţi de la <arriet. + Nebună7 + 9omplet nebună. germanul %ise. fiica unuia dintre miniştrii dumnea oastră " cum i se %ice7 + 3ady Est. Era frumoasă.2omnul Parker Pyne îşi repetă rugămintea în limba germană. 3a ora unu au a(uns la -e.

normali. 0i. ro% şi galbenă. Nebună . )spectul primiti al .err !c. numai uscăciune şi pustietate. 9ând m*am întors din nou la Bagdad. deodată. !trăbătu ba%arurile goale şi ieşi într*o %onă larg desc.err !c. $ntr*o %i.ira%ul mai mult decât -e.otelului nu*l incomodă. care a făcut o frumuseţe u%ând de po%iţia lui oficială. nu*i aşa7 ) fost construită de un fost gu ernator bogat al 3uristanului. )cum aparţine unei engle%oaice. .icuţa. tatăl Est. nici pri eliştea la fel de simplă a stră%ilor. 9iudat că . 2oamna aceea mi s*a părut cât se poate de frumoasă. -oată acoperită cu ţiglă albastră. ) doua %i. 2omnul Parker Pyne că%u pe gânduri. aride. de%olante. floarea mea. dar cu toate astea era ce a nebunie în familia 9arr. 9e a în ocea omului îl făcu pe Parker Pyne să*şi ridice pri irea alarmat.ic. 9elebrarea Nan Au%ului începuse în seara precedentă " perioada de cincispre%ece %ile în care persanii îşi petrec )nul lor Nou. ?ă spun că e nebună. am au%it că murise.+ 2ar asta*i nebună. !ur olaseră lanţuri muntoase întretăiate de ăi înguste. cu oc. Poţi să*ţi dai seama după oc. 0i sentimente. 0i*l amintea bine pe lordul . .ic.*am dus să le i%ite% odată " la casa din !. luminoşi.ira%ul " o bi(uterie erde ca smaraldul în inima deşertului. plimbându*se.erei 9arr.isă situată în partea de nord a oraşului.ira%ul.ii ei. !e tre%i în mi(locul unei sărbători persane. 0tiţi cum se întâmplă.i albaştri. -rebuie să fi au%it de ea. )cum e internat într*un a%il. spunea . 6ftă din nou şi Parker Pyne comandă benedictine.lagal. 2omnului Parker Pyne îi plăcu !. -ot !. ieşi din oraş. / se păru o casă de is. renumită pentru părul ei negru şi oc. )şa erau şi oc. .er 9arr.iar după prân%. repetă celălalt tăios. după ce sărea o generaţie. lucrurile astea te iau prin surprindere.elde er " o frumuseţe irlande%ă. + 9ura@ao e bun. se temea de ce a. + )m şi eu inimă. + 'ascinantă.eranul. 6 ă%use odată pe lady .urise= !e opri şi apoi spuse gânditor1 + !*ar putea ca cealaltă s*o fi omorât.ii de un albastru " iolaceu. + 0i cealaltă doamnă7 $ntrebă el într*o doară.ira%ul era în straie de sărbătoare. -ocmai fusese la mormântul poetului <afi% şi dorea să se întoarcă când %ări o casă care îl atrase.er m*a in itat. 3ady Est. c.lagal accentuase aşa de mult acest aspect.ii comandantului submarinarului meu în timpul ră%boiului. după cum mi*am putut da seama. 3ucrase sub conducerea lui când acesta fusese ministru de interne " un bărbat înalt. + 9ealaltă a murit. blond. 6ftă adânc. 3ady Est.ira%. $n seara aceea ser i cina împreună cu consulul britanic şi întrebă de casă. )părea din când în când. le recomandă 6spătarul georgian şi le aduse două cura@ao.elde er. domnul Parker Pyne %ări pentru prima dată !. Era ca o floare " o floare. se i i !. )mândoi erau oameni frumoşi.

e8clamând de durere. + Ea cum a murit7 $l întrebă direct Parker Pyne. apoi se uită curios la Parker Pyne. $n final ieşi cât se poate de simplu.er 9arr şi îşi permise să o informe%e că rămâne la . ci rămăsese neutili%at în mâna sa înţepenită. a murit pe neaşteptate. în ca% că ea ar dori să*l consulte. #2a. nu s*a putut face nimic.ai puse în plic o tăietură din %iar " faimosul său anunţ1 #!unteţi fericit7 2acă nu. Este o persoană. !*a întâmplat a doua %i după ce mi*am luat postul de aici în primire. îi ducea ta a cu micul de(un şi a călcat peste margine. )re reo trei%eci de ani. nu*i aşa7 6 femeie care a murit. -rist. 3ady Est. domnul Parker Pyne scrise un bileţel. îşi %ise Parker Pyne. ar putea să meargă&. 2omnul Parker Pyne îşi pre%entă omagiile sale doamnei Est.mond !treet. )proape m*a înfricoşat cu manierele ei de a comanda şi cu oc. 2e fapt. Nu rea să aibă nimic de*a face cu tot ce*i britanic.ă scu%aţi= + $ţi aduni gândurile7 + -rei coşuri pline. $ncepu să râdă ca şi cum s*ar fi scu%at. sau Billis= Nu. + 9um o c. cum s*ar %ice.de tot.er supărată7 + 2a " nu. !*a adaptat complet acestui loc. + 2a.am. Parker Pyne %âmbi. .er 9arr a fi bucuroasă dacă domnul Parker Pyne îi a face o i%ită la ora nouă în seara aceasta. )cesta părea să pri ească în gol. dominatoare. + ) mai fost o engle%oaică cu ea.ema7 + 4ing.ii ei negri din care ieşeau scântei. n*am putut să*mi dau seama. acum reo trei ani. asta este misionara. $n seara aceea.otelul #'ars& următoarele trei %ile. aproape trei ani. 2e fapt nu ştiu.ibritul pe care îl aprinsese nu mai a(unsese la ţigară. ştiţi. Era foarte ciudată. $i fu adus de un ser itor persan care nu orbea engle%eşte. 6 fată destul de drăguţă. 6ricum. + ) fost lady Est. 9. ) doua %i.erei. !imţi că e cine a. . + . + E tânără7 + Prea tânără ca să se prefacă în felul acesta. răspunsul sosi pe la ora patru. + ) că%ut de la terasa sau balconul aflat la primul eta(. consultaţi*l pe domnul Parker Pyne. DE Aic.& #)r trebui să meargă&. Bar. predecesorul meu. -recură la alte subiecte. )rse până îi pârli degetele şi atunci îl aruncă. la lumina unei mici lămpi cu petrol. răspunse Parker Pyne enigmatic. în timp ce se urca încântat în patul lui confortabil. am uitat ce anume. $i luă mult timp ca să îl compună. 0i*a spart capul de pietrele de dedesubt. Cări e8presia mirată a consulului şi*i %âmbi. Era ser itoarea sau însoţitoarea Est. cred. înţelegeţi ce reau să spun.

în )nglia.u%uri. Era o relic ă moştenită şi trebuia să alore%e o a ere frumuşică. încât ea îl pri i cuprinsă de curio%itate. Printr*o uşă desc. + Nu sunteţi nebună. 9onsulul spusese că e dominatoare şi într*ade ăr părea dominatoare. $şi ţinea bărbia ridicată şi pri ea cu aroganţă. 2umnea oastră trebuie să ă par " e%ită o clipă " nebună. pe o scară e8terioară. + 9red că se spune că sunt nebună. E%ită. .ă simt perfect fericită. o face pentru că este nefericit= !upărare. de%amăgire " lucruri de*astea credeţi că m*au împins în e8il7 Ei bine. 5n ser itor apăru aducând cafeaua. + !unteţi domnul Parker Pyne7 3uaţi loc acolo. + 2a. 9a fire sunt o orientală. de ţară. sus. + 2e ce mi l*aţi trimis7 )şa obişnuiţi> !ă faceţi afaceri când călătoriţi7 Era ce a e ident imperati în tonul ei. $l conduse prin grădina întunecată.işi.)celaşi ser itor îl primi la ora fi8ată. 9ând călătoresc reau să am o acanţă ade ărată şi nu să fac afaceri. + )tunci de ce mi l*aţi trimis7 + Pentru că am a ut un moti să cred că sunteţi> Nefericită. ocolind casa până spre capăt. eram ca un peşte pe uscat. 9el puţin. El era foarte curios. spuse domnul Parker Pyne. Aăspunse simplu1 + Nu. + Aecunosc că eram curioasă să ă ăd. Nu se grăbi să înceapă con ersaţia. $n cele din urmă rosti1 + )şadar. reau să aflu ce se mai petrece> . !e aşternu tăcerea. + 0i totuşi m*aţi c.otărî să râdă. 2ădu ascultare in itaţiei cu oarecare dificultate. Pe degetul mi(lociu strălucea un smarald uriaş pe care era gra at bla%onul familiei. rupt de naţia mea. cu toate acestea. 9e oameni proşti= $ţi poţi face o lume cum rei.emat aici.er purta eşminte orientale şi s*ar fi putut ca un moti pentru preferinţele sale să constea în faptul că i se potri eau tipului ei de mare frumuseţe orientală. dar domnul Parker Pyne nu*i dădu importanţă. :a%da sa îşi însuşise obiceiul oriental de a . a(utaţi oameni nefericiţi. $mi place această i%olare. se gândi domnul Parker Pyne. Era multă siguranţă în glasul său. dar. 0i apoi nu mai reau să mă întorc niciodată acolo. 3ady Est. cum să înţelegeţi7 )colo. 9um a ea ea să interprete%e asta7 2upă un minut ea se . 5n di an mare se găsea lângă perete şi pe el te i%bea o siluetă culcată. spuse domnul Parker Pyne. + Presupun că ă gândiţi că oricine abandonea%ă lumea şi trăieşte ca mine. %ise ea. asta pretindeţi în anunţ. )rătă cu mâna spre o grămadă de perne. )ici mă simt eu însămi.isă trecu într*o curte centrală sau balcon care era neacoperită.ii pe (umătate înc. 2omnul Parker Pyne luă o ceaşcă şi sorbi încântat. 0i ea sa ura cafeaua cu oc. 9red că nu prea înţelegeţi. în )nglia. Pentru un bărbat de statura sa nu era prea uşor să se aşe%e pe (os cu eleganţă.

de ce nu o faceţi7& + Nu. Nu ă este aşa de uşor.+ $n lumea pe care aţi părăsit*o7 )probă înclinând uşor din cap. + 9um să mai suport. ea clacă şi începu să plângă în . *a făcut i%ite. cred că aţi folosit noua linie aeriană germană de la Bagdad. curse de cai. cu tram aie şi autobu%e şi mulţimi grăbite să a(ungă acasă după programul de peste %i. 5n #da& oarecum diferit. 2omnul Parker Pyne nu mai spunea nimic. înroşindu*se.oti ul pentru care nu pot să plec nu*l eţi g. $n cele din urmă ea îşi ridică pri irea. moda de la Paris. lady Est. 6bser > 0i clasific. spuse pe un ton amabil domnul Parker Pyne. + Ei.lagal. să nu mai ăd niciodată din nou pe nimeni= !trigătele parcă îi fuseseră smulse din piept. la început gra ă. se referi la bulbi şi la grădinărit şi creionă o seară obişnuită londone%ă. . + ?ăd că trebuie să ă con ing. do edind ample şi neobişnuite cunoştinţe şi o înşiruire inteligentă a faptelor. . + Nu g. Parker Pyne clătină din cap. se ridică din când în când.ote. atunci când. un #da& mai moale. + 0tiţi de ce nu pot să mă întorc7 + 9red că da. cum să mai suport7 9um să nu mai plec niciodată de aici. ultimele % onuri. despre buticurile de pe stră%i lăturalnice.icesc. acum sunteţi satisfăcut7 + )cum. în fine. 9ând aţi enit aici. + 2a. o iaţă de familie tipic engle%ă. satisfăcută a unui om care făcuse o e8perienţă şi obţinuse re%ultatul dorit. Nu faceţi obişnuita remarcă7 Nu spuneţi1 #2acă reţi atât de mult să ă întoarceţi în ţară. 0i mă rog7 $ntrebă ea pro ocatoare. sc. 2ădu din cap. cu căsuţele care*i aşteptau.ici niciodată. ) fost un tur de forţă cu totul remarcabil.er îşi lăsă capul să cadă. şi7 + ) ionul a fost pilotat de tânărul !c. !tătea şi o pri ea. îi împărtăşi ultimele noutăţi despre filme. + Nu Ftiţi absolut nimic. 3ady Est. mai apoi. Pentru prima dată o undă de teamă se strecură în oc.o. + Poftim. despre noile restaurante şi cluburile de noapte. + ?ă înşelaţi. $şi stăpâni sentimentele. 9ât a timp lacrimile i se prelinseră încet şi când el termină.iţând. Pe faţă i se citea e8presia liniştită. partide de ânătoare şi scandaluri din lumea bună de la ţară. Po esti despre 3ondra. cred că da. continuă cu construirea suburbiilor pline de erdeaţă. femei şi bărbaţi celebri. îşi abandonase aroganţa sa afişată.er. ?orbi despre îmbrăcăminte. ?ocea sa caldă şi plăcută. %ise cu amărăciune.ii ei. atunci când roia să sublinie%e câte ce a anume. 2escrise teatre şi cinematografe. unde puteai cumpăra la preţuri foarte con enabile. care. 2omnul Parker Pyne începu să orbească.

rosti domnul Parker Pyne. + <err !c. + Nu. domnule Pyne. cu cât ă opriţi mai repede din a mai (uca teatru şi plecaţi în ţară cu atât mai bine. o însoţitoare care a> murit. ) fost foarte şocat de moartea ei şi de felul în care a murit. în termenii cei mai clari. .+ )ţi a ut o prietenă. <err !c.i*era folositoare. după care întrebă1 2e ce credeţi că> 9ă !c. + $nsoţitoarea mea. Nu arătă prin nici un semn că se simţea (ignit.er.lagal ţinea la ea7 + Pentru că aşa mi*a spus el. + 9e insinuaţi prin #a (uca teatru&7 . + 9redeţi că am ucis*o eu7 2omnul Parker Pyne nu sări în sus. + !e numea> + . dacă înţelegeţi ce reau să spun. + 2e ârsta dumnea oastră7 + Pe*aproape.uriel 4ing. 6 spuse dându*şi aere şi Parker Pyne şi*a reamintit cu intele consulului1 #6 să edeţi că e cine a.iar7 Cise abia şoptit. + Gineaţi la ea7 + 9e reţi să spuneţi prin #ţineaţi&7 'ăcu o pau%ă ca să se controle%e. !ă presupunem că ar eni. 6 pau%ă.ie> Normal= Pe cu ântul meu. el e un tânăr sentimental. lady Est. )ţi fost foarte amabil că aţi enit. + Nu> Nu ştiu la ce ă referiţi. !puse pe un ton nesigur. da. $ncă se mai gândeşte la ea.& + ?*a părut rău când a murit7 + .er sări în sus. + )şa= Era o tânără destul de drăguţă. + . ce fel de om era7 2e unde să ştiu eu7 + -rebuie să ă fi uitat la ea uneori. că tânărul !c. )ţi mai putea adăuga ce a7 )rmura aroganţei pe care o afişase că%u pentru o clipă. gânditor. l*aţi primi7 + Bineînţeles că nu. Nu era tipul care s*o facă. 2a. tăioasă ca oţelul acum. + 9. + E un refu% definiti 7 + 2efiniti . 2ar sunt puţin obosită. 6 oce rece. + )ţi ştiut. + 9e fel de om era ea7 + 9um adică. aşa stând lucrările. Nu cred că aţi omorât*o şi.lagal s*a îndrăgostit de .uriel 4ing7 E un sentimental.lagal nu *a mai i%itat de când ea a murit.erse mai departe cu şirul întrebărilor.lagal nu a fi primit. insistă cu blândeţe Parker Pyne.da. . trebuie să mergem aşa departe7 Era supărată şi continuă fără să mai aştepte reun răspuns. !*a bucurat să*mi împărtăşească acest lucru. Puteţi să*mi spuneţi cât ă datore%7 2ar Parker Pyne nu se mişcă. 9um ă mărturiseam. o asigură el. dragă doamnă. 3ady Est.

uriel 4ing. nu ca Est. !*a speriat cu ade ărat. eu eram mai puternică decât ea.i*am %is că o să se considere că eu am împins* o să cadă. întoarcerea acasă cu autobu%ul şi tram aiul aţi reacţionat la toate astea. dar *am pus la încercare pentru a fi pe deplin sigur. 9ât timp *am po estit adineauri. mi s*a părut aşa de romantic. . !e prefăcea ca să*şi sal e%e reputaţia " singurătate în deşert " c. ?*aţi gândit că eţi fi acu%ată că *aţi ucis stăpâna. 2omnul Parker Pyne continuă1 + Nu sunteţi lady Est.i*am pierdut capul. 'aţa i se crispă. şi*a> 0i*a că%ut de pe margine. de fiecare dată. )m cre%ut că nimeni n*o să mă asculte. )m ştiut înainte de a eni aici.*am împotri it. )r fi stat o reme şi apoi s*ar fi întors în ţară. )m făcut un pas spre ea " nu ştiu la ce s*a gândit că a eam să*i fac. /*am spus că dacă încearcă să*mi facă ce a. 9ă eram scla a ei. 3ady Est. ce se întâmplă în . neştiutoare. 9ă putea să*mi . şi fata îngro%ită. El enea să mă adă pe mine şi ea credea> Ei bine. cu mici i%bucniri. înţelegeţi. Era îngro%itor. El nu a rut să aibă de*a face cu ea şi afacerea a transpirat.estii de*astea. cre%ând tot ce i se debita. N*aţi omorât*o pe lady Est. ) mers cu spatele. 2eodată fata tresări.iar nebună> Numai puţin. aşa cum înnebuniseră mai înainte alţii din familia sa. 2omnul Parker . mai părintească. Proasta de mine= )sta am fost " o prostuţă. + -rebuie să încep> la început mi*a> . Era nebună> Nu c. aţi reacţionat ca . noile cluburi de noapte. $şi imagina situaţia. .er. deodată. noile suburbii în erdeaţă.ayfair.otărască soarta. !puneţi*mi doar cum s*au întâmplat toate astea= 'ata trase adânc aer în piept. cursele " nimic de felul acesta nu ă interesea%ă. !punea că n*am să mă mai întorc niciodată acasă. . ea s*a întors împotri a mea. )sta e= ?*aţi pierdut rău de tot cu firea. $şi etala un %âmbet plăcut şi bine oitor. . 2ar a de enit din ce în ce mai ciudată. + 2ar într*o %i. 9ă sunt în puterea ei. + 3uaţi loc şi po estiţi*mi.*a adus aici. . 9ă am s*o arunc pe pietrele de (os. )m fost încântată ca o proastă. *am studiat şi. apoi se aşe%ă din nou pe di an şi începu să orbească. dar aţi cre%ut că aţi putea fi acu%ată că aţi fi făcut*o. 9ă oi fi aruncată în reo înc. 2omnul Parker Pyne dădu aprobator din cap. 9red că mă considera un om de nimic. cinematografele.uriel 4ing îşi îngropă faţa în mâini1 + 0i apoi7 6 îndemnă cu blândeţe domnul Parker Pyne. 'usese o c.er 9arr.estie cu un şofer. /*a că%ut cu tronc. + .isoare groa%nică de pe meleagurile astea.i*a fost frică de ea. )tunci s*a certat cu familia şi a enit încoace. Precipitat. ce a s*a răsculat în mine. prietenele ei au aflat şi au râs de ea.er întrecând încet orice măsură.+ )de ărul e că *aţi pierdut cu firea. Era nebună după bărbaţi " nebună de tot. $ntocmai*scla ă. El trebuie să*i fi e8plicat> 0i atunci.aga%inele ieftine.er 9arr. ?ocea sa de eni mai con ingătoare. fără e8perienţă. 0i apoi a fost pilotul. C onurile despre lumea bună de la ţară. mă înfricoşa.

am <ill7 2a. . îi %ise Parker Pyne %âmbind. 0i atunci mi*a trecut prin cap " ce*ar fi să mi se fi întâmplat mie= 0tiam că trebuia să ină un nou consul britanic care n*o ă%use pe niciuna dintre noi.er 9arr dinainte de*a mă edea. răspunse domnul Parker Pyne. + Nu mă or crede niciodată. 9e %iceţi.i*am dat seama c* o luasem ra%na. s*o elimini pe lady Est. ce să fac7 9e să fac7 + !ă faceţi7 2omnul Parker Pyne se ridică cât de iute îi permitea silueta. 2omnul Parker Pyne încu iinţă dus pe gânduri. 9ând s*a îndreptat spre uşă. + 'ata %âmbi şi se înroşi. )cesta a sosit şi l*am primit în calitate de lady Est. s*a răsucit.uriel 4ing e%ita. 9elălalt murise. dar am să ă a(ut şi. ino acum cu mine la consulul britanic. 2raga mea.er 9arr ar fi putut fi nebună de dus la balamuc. )ţi spus că ştiaţi că nu sunt lady Est. dacă se găsea şi o ta ă acolo.icit. ?ii.*am> .am <ill " nu*i aşa că se numeşte !treat. 2e fapt. %ise ea simplu. + 3asă asta în seama mea. a fost singurul lucru care m*a făcut să mă întreb dacă ai fi putut. de ce s*a găsit ta a cu micul de(un lângă cada ru7 + Eu am aruncat*o. care*i un om foarte amabil şi de treabă. 3ady Est. 0tiu câte ce a despre istoria familiei. dar era totuşi lady Est. Nu*ţi promit că totul a merge strună. <aide.*am gândit c*ar părea mai plau%ibil că eram eu. . mergem7 6 să ne confruntăm cu o treabă neplăcută. desigur. dar n*o să fii spân%urată pentru omucidere. dragă. oare. ?a trebui. El a fost foarte drăguţ şi a aran(at totul. Nu edeam cum aş mai fi scăpat reodată. am g.ai bine am aran(a să pleci la Bagdad cu a ionul lui. 9ând una a murit. cealaltă i*a luat locul. să faci faţă unor formalităţi neplăcute. Pentru ei erau două engle%oaice trăsnite. Eram condamnată să rămân aici să*mi (oc rolul. 2omnule Pyne. 9um aţi putut să %iceţi aşa ce a7 + !tatisticile. a fost destul de inteligent. )propo. continuă . ?*am ă%ut faţa crispându*se când am pomenit de un anumit număr de autobu%. . aş fi rut să n*o fi făcut.er> )sta până când *am ă%ut.uriel.*am gândit că i*aş putea păcăli pe ser itori. repetă ea ner oasă. + !tatisticile7 . + Pentru că n*am cura(7 + Nu a eţi refle8e de tipul acesta. + !unt gata. draga mea7 . . )minteşte*ţi că e un tânăr care suferă în tăcere. + 0i apoi. ar fi părut mai mult decât oricând că eu aş fi omorât*o. 2acă mărturiseam acum.er 9arr.Pyne edea destul de clar teama firească care pusese stăpânire pe ea. Ei nu or crede că ea s*ar fi putut purta într*un aşa mod. )tunci mi*am dat seama că indiferent ce*ai face în iaţa dumitale.er. nu mai fă pe laşa. după aceea acasă la !treat. 'amilia ei şi toţi ceilalţi. Nimeni nu a părut să aibă nici cea mai mică bănuială. Purtam inelul ei la deget. le*am dat sume frumoase de bani şi le*am %is să*l aducă pe consulul britanic. ) fost o prostie din partea mea7 + 2a. n*ai omorî niciodată pe cine a.

strălucitori.ii albaştrii.ic. .ira%&. dar nu in ers. $n DJKL. + !unteţi de*a dreptul fantastic. 6amenii cu oc.e <ouse at !.uriel 4ing. e8clamă .+ 2a.i negri. 0i lordul şi lady . Publicată în #Parker Pyne /n estigates& de Billiam 9ollins !ons I 9o. 9ând consulul a menţionat că fata lor a ea oc.elde er a eau oc.i albaştri. mi*am dat seama că ce a nu se potri ea. !'HA0/D titlul original1 #-. ?ă asigur că e un lucru ştiinţific.ii negri pot a ea un copil cu oc.