ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

Tehnologia informației și comunicației
pentru antreprenori

Rolul tehnologiei informației și comunicațiilor în
afacerilor


Sistemul informatic și strategia firmei


ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI P a g i n a | 2

Sistemul informatic și strategia firmei

Proiectarea şi planificarea sistemului informatic trebuiesc privite din perspectiva concepţiei firmei
referitoare la elementele definitorii: viziune, misiune, punctul de vedere al conducerii referitor la sistemul
informatic şi stadiul dezvoltării sistemului informatic în cadrul firmei.
Proiectarea sistemului informatic trebuie să fie adecvată şi să susţină întreaga strategie a firmei.Punctul de vedere managerial în ceea
ce priveşte sistemele informatice

Misiunea şi viziunea
corporaţiei


Stadiul dezvoltării
sistemului informatic
Planul sistemelor
informatice


Figura 1. Contextul proiectării şi planificării sistemului informaticACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI P a g i n a | 3

Viziunea reprezintă imaginea pe care conducerea o are pentru viitorul companiei. Ea este în
general exprimată prin scopuri. Se creează un model prin care se descrie cum va evolua firma în mediul în
care îşi va desfăşura activitatea. Realizarea viziunii managementului depinde de gradul de dezvoltare şi de
utilizare a resurselor.
Misiunea reprezintă motivul pentru care există firma. Misiunea dă înţeles şi substanţă viziunii şi
oferă legitimitate şi scopuri pentru personalul care va trebui să realizeze viziunea. Pentru îndeplinirea
viziunii, o organizaţie are nevoie să stabilească scopuri şi obiective, o strategie clară, să obţină consens şi
angajament din partea angajaţilor şi să implementeze cu succes proiecte.
Scopurile permit definirea generală a rezultatelor finale pe care firma intenţionează să le atingă
în desfăşurarea activităţii.
Obiectivele reprezintă măsuri specifice şi tangibile ale rezultatelor pe care firma vrea să le atingă.
Strategia reprezintă descrierea modului în care se poate îndeplini viziunea şi se pot atinge
obiectivele organizaţiei. Strategia implementată de o organizaţie este demarcată de limitările resurselor
şi de percepţiile, imaginaţia şi de apetitul pentru risc a conducătorilor săi. Diferenţa între o strategie de
succes şi una fără succes în orice organizaţie este dată de cât de bine integrează realităţiile mediului sau
cât de bine utilizează ceea ce are spre alocare şi cât de bine compensează aceasta limitările la care este
supusă. Într-o situaţie concurenţială acerbă, cea din urmă poate fi cel mai important factor.
Conducerea firmei trebuie să agreeze şi să se dedice reuşitei viziunii şi misiunii.
Managerul coordonează prin intemediul managerilor de proiect realizarea şi implementarea cu
succes a proiectelor aferente strategiilor, în vederea atingerii obiectivelor. De regulă, managerul
realizează delegarea autorităţii şi a responsabilităţilor către managerii de proiect pentru a iniţia proiecte
de sisteme informatice, în vederea susţinerii viziunii corporative a firmei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful