P. 1
orientacions didàctiques

orientacions didàctiques

|Views: 666|Likes:
Published by SONIALATORRE

More info:

Published by: SONIALATORRE on Sep 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008

Orientacions di

dàctiques per

tr ebal lar

els Pr oblemes M uts

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008

INTRODUCCIÓ
Considerant que l’objectiu del treball a l’AA és possibilitar la incorporació a l’AO el més ràpid possible, els aprenentatges s’han de fer de forma accelerada tot assegurant-ne l’assoliment dels continguts. La manera més efectiva de fer-ho és treballant de forma transversal utilitzant lèxic i estructures que es treballen a l’àrea de llengua i també vocabulari treballat a les altres àrees (el fet de treballar de manera “reiterativa” el vocabulari, ajuda tant a la contextualització de les activitats específiques de l’àrea com a la generalització dels aprenentatges lingüístics). En el període d’estada a l’AA, fins i tot a l’àrea de matemàtiques, els continguts lingüístics tenen igual o més pes que els continguts propis de l l’àrea . Aquesta consideració s’ha de tenir present tant a l’hora de plantejar les activitats d’aprenentatge com a l’hora d’avaluar. Els Problemes Muts es plantegen bàsicament a partir de situacions de comprar i vendre i, per tant, garanteixen la funcionalitat i la significació de l’activitat d’aprenentatge perquè suposen situacions properes a l’alumne. La contextualització i la significació s’afavoreixen : • Treballant a partir de situacions reals o versemblants • Utilitzant materials de suport (catàlegs de supermercats en català, objectes reals, dibuixos i/o esquemes). Aquest material propicia el treball conjunt de continguts lingüístics i matemàtics relatius a 3 objectius bàsics que es desenvolupen de forma interelacionada: . 1- Introduir/consolidar lèxic i exponents lingüístics : • camps semàntics específics • exponents lingüístics associats a les situacions que representen els problemes.

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008

2- Introduir/Treballar el llenguatge verbal en L2 associat als continguts bàsics de matemàtiques: • El nom dels nombres: reconeixement, lectura i escriptura • El nom de les operacions bàsiques: reconeixement i escriptura dels símbols i lectura i escriptura d’operacions senzilles • La comprensió de les consignes bàsiques per realitzar activitats concretes en relació als problemes en situacions de comprar i vendre • La comprensió i ús progressiu d’estructures lingüístiques que serviran per entendre i verbalitzar les diferents activitats matemàtiques que es vagin plantejant a partir del suport visual que ofereix aquest material. 3- Assegurar el domini de continguts matemàtics bàsics: • numeració (cardinals i ordinals): reconeixement, escriptura i concepte de quantitat dels nombres. • operacions bàsiques: +,-,x,:,= • comparació de nombres: > < • preus en euros: monedes i bitllets • ... Val a dir que el fet de treballar conjuntament aspectes lingüístics i matemàtics, a més d’afavorir la consolidació dels continguts de llengua treballats (el fet d’aplicar-los a situacions diverses n’afavoreix la seva generalització), també suposa un element essencial per garantir la comprensió de conceptes i procediments matemàtics bàsics/estructurals. A tall d’exemple podem plantejar algunes qüestions relacionades amb LA RESTA: El fet que l’alumne entengui la resta no suposa només que en domini l’algorisme. Cal també que relacioni i apliqui l’operació en diverses situacions de la vida real i per això cal tenir en compte, entre d’altres aspectes:

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008 1. El treball d’estructures interrogatives relacionades amb la resta a partir de contextos reals o versemblants: Quants diners em sobren/sobraran? Quants diners m’han de tornar / em tornaran? Què m’han de tornar de canvi? Quants diners em falten per poder comprar ___________? Què és més car / barat? Quant valen més les _________ que les ____________? Quants diners m’estalvio? 2. Per facilitar la comprensió de les preguntes cal especificar el subjecte de la pregunta, evitar elisions (utilitzar adjectius interrogatius en comptes de pronoms interrogatius): Quantes en sobren? / Quantes ___________ sobren?

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES
PROBLEMES MUTS: sèrie 01 Procediment matemàtic PORTADA 1- Suma sense portar lèxic Nina, ànec, noi. .Quant/s?; Verbs. Comprar, Valer (costar), gastar, sumar, necessitar; Euros, diners; comptar fins a vuit; suma, més, igual a.. Estructures lingüístiques La nina val (costa) 6€, l’ànec val 2€. Quants € s’ha de gastar el noi si compra la nina i el ànec? (Quants diners necessita?) 6 més 2 igual a 8 El noi s’ha de gastar 8 € (El noi necessita 8 €) Valoració/observacions NIVELL FÀCIL Suma senzilla; per verbalitzar/treballar situacions associades al concepte de suma

0.1 0.2

1

Sèrie 0. Graella elaborada per Sofia Puente. AA CEIP Camí del Cros.

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
Suma inversa (resta) (càlcul mental) Capsa- pallasso, paraigua Quant/s?; V. Costar, restar, sumar; Euros; comptar fins a deu; suma, més, menys, resta, igual a.. Caixa, , pala de ping-pong, pilota de ping-pong, regal. Quant/s?; V. Valer (costar),sumar, restar; Euros; comptar fins a set; suma, més, resta, menys, igual a.. Suma inversa (resta) (càlcul mental Tassa, plat, copa, beure Quant/s?; V. Costar, sumar, restar; Euros; comptar fins a nou; suma, més, resta, menys, igual a.. Martell, bombeta, senyor. Quant/s; V. Comprar, Costar, Gastar, sumar, necessitar; Euros, diners; comptar fins a cinc; suma, més, igual a.. El paraigua i el pallasso valen/costen 10€. Si el paraigua costa 5€, quants € costa el pallasso? 10 menys 5 igual a 5 El pallasso costa 5€ El regal i la pala de ping-pong valen 7 €, si el regal val 3€, quant val (costa) la pala de ping-pong?
7 menys 3 igual a 4 La pala de Ping-pong val 4€

0.3

NIVELL FÀCIL Resta senzilla; per verbalitzar/treballar situacions associades a la resta plantejada com a suma inversa.. .

0.4

5- Suma (càlcul mental)

Un cafè i una copa de vi valen 9 € Si una copa de vi costa 4 €, quants € costa un cafè? 9 menys quatre igual a 5 Una tassa de cafè costa 5 € El martell costa 3 €, la bombeta 2 €. Quants € es gastarà/necessita el senyor si compra un martell i una bombeta? 3 més 2 igual a 5 El senyor es gastarà/necessita 5€

NIVELL FÀCIL Suma senzilla; per verbalitzar/treballar situacions associades al concepte de suma.

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008

6- Suma /multiplicació

Obridor/s Quant/s?; V. Costar, sumar; Euros; comptar fins a 7; suma, més, igual a.. Màquina de fotografiar, cartera, pilota de futbol, patins, casc, bossa de mà, aparell de música Preus de Venda, Euros, Quant?; V. Costar, gastar, comprar, sumar; comptar fins a cinquanta-cinc; més, suma, igual a..,

Si un obridor costa 1 €, quants € costen 7 obridors? - 1, més 1, més 1, etc. Igual a.. 7 obridors costen 7 €

NIVELL FÀCIL Comptar fins a set. Per verbalitzar/treballar situacions associades al concepte de multiplicació. NIVELL FÀCIL Sumes emportant senzilles. Per iniciar-se a fer sumes emportant.

0.5

7- Sumes sense portar i emportant (amb tres elements)

Quants € em gastaré si compro ...... i ........?) Quants € costen ....... i ........? Quants € costen: .... , ..... i ........? X més X igual a X X més X més X igual a X Un...i un... costen/valen X €

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008

0.6

8- Dos Procediments: 1- Restes (dues) consecutives, sense portar, sobre un mateix nombre o 2- suma (una)i resta (una) sense emportar

Tassa de cafè o de te, pasta, esmorzar, bar, noi.

Aquest noi esmorza en un bar i es gasta És més complicat que els 2 € en una tassa de cafè i 2 € més en exercicis anteriors de la mateixa una pasta sèrie, perquè han de fer dues Quant/s?; operacions diferents per obtenir V. Costar, gastar, pagar, Quants €/diners es gastarà amb el resultat. restar, sumar; li quedaran..; l’esmorzar? Comptar fins a cinc; Euros, diners; més, suma, menys, resta, igual a.. Si porta 5 €, quants € li quedaran despres de pagar?
5 menys 2 igual a 3 3 menys 2 igual a 1 o 2 més 2 igual a 4 4 menys 5 igual a 1

91- Restes portant-ne, consecutives sobre un mateix nombre o 2- suma sense portar (una) i resta portant (una).

Rodet de fotos, tornavís, cargols, ninot de neu Quants?; V. Costar, gastar, comprar, restar, sumar; li quedarà; comptar fins a deu; resta, menys, suma, més, igual a..

Li quedarà.../ S’haurà gastat ...... Quants € li quedaran al ninot si amb 10 € i es vol comprar un rodet de fotos de 3 € i un tornavís de 5 €? (Quants € s’haurà gastat?)
- 10 menys 3 igual a 7 - 7 menys 5 igual a 2

- 3 més 5 igual a 8 - 10 menys 8 igual a 2

Li quedaran / S’haurà gastat

0.7

10- Dividir

Senyor, nois, llapis

Si tenim 3 llapis i els repartim entre

Per aprendre el concepte de la

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
(càlcul mental) Quants?; V. Repartir, dividir, tenir; hi ha, toquen a cadascú; comptar fins a tres. tres persones, quants llapis tocaran a divisió, (molt senzill). cadascú? • 3 dividit (repartit) entre 3 igual a 1 • tocarà un llapis a cadascú Per aprendre el concepte de la divisió (molt senzill).

0.8

11- Dividir (càlcul mental)

Noi, noia, plàtans

Si tenim 4 plàtans i els hem de repartir (donar a parts iguals) entre un noi i una Quants?, hi ha, V. tenir, noia, quants plàtans li tocaran a repartir, dividir; toquen a cadascú? cadascú ..; divisió; comptar -4 dividit (repartit) entre fins a quatre. - 2 igual a 2. Els hi tocaran 2 plàtans a cadascú.

12- Dividir en dues parts Nena, nen, pa iguals: la meitat V. Tenir, repartir, dividir; toca a cadascú..; la meitat, (càlcul mental) una meitat,mig; un pa, dos trossos.

Si tenim 1 pa i l’hem de repartir (donar a parts iguals) entre un nen i una nena. Com ho farem? - 1 dividit entre 2 igual 0’5 El tallarem per la meitat A cada nen, li tocarà una meitat del pa o mig pa.

Per aprendre el concepte de: la meitat d’una quantitat

0.9

Sumes ( sense portar-ne Espelma/ampolla/es de i portant-ne) xampú, llapis, raspall/s de

1- Quants € costen X, X i X? Sumes emportant senzilles. Per 2- Quants € m’he de gastar si compro X, iniciar-se a fer sumes emportant.

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
(càlcul mental) dents, xinxetes. Quants?, total; V. Costar, comprar, gastar, sumar; Euros, Preus de venda; comptar fins a 15; suma, més, igual a.. X i X? - X més X més X igual a X 1- Costen en total X € 2- M’he de gastar X €

Plantilla de resultats Propostes d’us observacions

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
Encara que es un material molt interessant, alguns dibuixos estan antiquats.

Exercicis d’un nivell molt bàsic, la finalitat dels quals és treballar/verbalitzar/aprendre d’una manera molt clara, el concepte de: suma, resta, multiplicació i divisió, o/i també son molt adequats per treballar vocabulari d’ objectes, eines, joguines, etc., també es pot ampliar i construir frases per saber què s’ha de dir quan s’entra a una botiga o com es pregunten els preus, etc.(es poden fer parelles on un nen sigui el que compra i l’altre el venedor). Una altra de les finalitats es aprendre el vocabulari matemàtic: suma, resta, multiplicació, divisió, igual a.., etc.

PROBLEMES MUTS. SÈRIE 12 procediment matemàtic
2

lèxic

estructures lingüístiques

valoració-observacions

Sèrie 1. Graella elaborada per Mercè Esteve (AA IES Miquel Biada de Mataró) i Laia Kötz (AA CEIP Pérez Sala de Vilassar de Mar)

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
1. Suma sense portar-ne Roba (samarreta, pantalons). En … + nom propi Verbs: comprar, valer. faltar, costar Un noi Euros /€ Quantitatius (pronom) ENUNCIAT: Un/a/s … val … €. PREGUNTA: Quant val(costa)/en … Quant fan .... més .... ? Si un/a .... val .. i un/a ....val ..... quan costen en total ? RESPOSTA En total costen ...... més...... és igual a ..... Incloure en els temes de: roba, botigues, diners, numeració, sistema monetari… NIVELL FÀCIL

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
2. 3. 4. Llibres i Contes : contes populars). Personatges Verbs: comprar, valer, costar, faltar Quantitatius (adjectius/pronoms/) L’altre Aixeta, caixa d’eines, garlopa, màquina de foradar. Verbs: comprar, valer, costar, faltar, ser Quantitatius (adjectius/pronom) ENUNCIAT: S + V + CD. Oració coordinada (nexe i). PREGUNTA: Quant val l’altre… ? Quant costa/val el llibre? ENUNCIAT: V + CD. coordinada (nexe i). NIVELL MÉS ELEVAT (pel que fa al PROCEDIMENT MATEMÀTIC; implica saber restar)

Suma inversa Resta-suma

conte/el

Oració NIVELL MÉS ELEVAT (pel que fa al LÈXIC; es pot relacionar amb l’àrea de tecnologia (eines de l’aula de tecnologia)

PREGUNTA Quant val/en…? Quant costa/en…? Quan valen/costen les dues coses ? Quants € hem de sumar/afegir a 9 perquè en total faci 25€ ? Per què serveix aquesta eina ?

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
5. Suma sense portar-ne Eines: serra, rodet. Oficis : pintor, manobre En …. + nom propi Verbs: comprar, valer, costar, pintar, serrar Un noi En + nom propi Euros/€ Quantitatius (adjectius/pronom) Pinzell/s Determinants (Un, molts, sis…) Verbs : valer. En… + nom propi Un noi Euros/€ Quantitatius (adjectius/pronom) ENUNCIAT : Un… val… €. PREGUNTA : Quant valen … ? Incloure quan parlem de les eines de l’aula de tecnologia. NIVELL FÀCIL

6.

Multiplicació per una xifra

NIVELL FÀCIL

7.

Suma sense portar-ne

Botiga (basar, llibreria…) ENUNCIAT: (S) + V + CD + (CCL) Planisferi, llibre, arxivador, cartera, grapadora, bolígraf, PREGUNTA: colors, bloc. Quant valen…? Adjectius(contraris):gran/petit. Què és això ? / això és………………. Verbs: comprar, valer, costar,

L’exigència a nivell de raonament matemàtic és baixa (suma sense portar, numeració fins al 25…). A nivell de llengua és + elevat: més vocabulari: introducció dels adjectius/contraris. Resposta múltiple

NIVELL MÉS ELEVAT

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
gastar. Quantitatius (adjectius/pronom)

8.

Suma sense portar-ne

Instruments musicals: flauta i timbal/tambor. Un noi / En… Bitllet. Bitllet de 20 €. Canvi, diners. Si (condicional). Verbs : comprar, valer, pagar, tornar, quedar. Preposició: amb Quantitatius (determinant) Pronom personal feble em Peces i accessoris de vestir Una noia. /La… Bitllet. Bitllet de 20 €. Diners. Si (condicional). Pronom personal feble em Verbs: comprar, valer, pagar, faltar.

ENUNCIAT: (S) + V + CD + prop. subordinada (que + val + … €). Oració coordinada (nexe i). Pagar amb. PREGUNTA: prop. subord. cond. (si…), Si pago amb …€, quants €/diners em quedaran/faltaran ? quin canvi…? Quants diners…? RESPOSTA: Em quedaran… € Em faltaran....€

NIVELL MÉS ELEVAT A nivell lingüístic: introduïm proposicions subordinades i ampliem el lèxic i les estructures lingüístiques.

9.

Suma inversa Suma/resta

NIVELL MÉS ELEVAT ENUNCIAT coincideix amb el nº 8. La PREGUNTA és diferent que el del número 8, tot i que manté El nivell d’aquests dos últims problemes (el 8 i el 9) és gairebé el mateix, tot i l’estructura. que varia el procediment matemàtic. La RESPOSTA també és diferent, tot i mantenir la mateixa estructura.

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
Preposició: amb Quantitatius (determinant) Menjar: dolços, pastís, part, fracció, meitat. Verbs Tenir, voler, repartir, donar, tocar menjar. Dues nenes. Preposició: per a. Quantitatius (determinant cada) ENUNCIAT: Frase condicional + interrogativa Perífrasi verbal (voler repartir) PREGUNTA: Si tenim un pastís i el volem repartir entre dues nenes, quina part/fracció de pastís toca per a cada nena? RESPOSTA: Toca … per a cada nena. ENUNCIAT: Tenim sis pomes. PREGUNTA: Si hem de repartir 6 pomes entre dues nenes, quantes pomes toquen a cada nena? RESPOSTA: A cada nena li toquen … pomes. O bé: Toquen … pomes a cada nena.
NIVELL MIG Entendre i resoldre aquest problema implica haver assolit els conceptes de la divisió i de la fracció, i saber-los expresa numèricament i verbalment. Introduïm l’ús de preposicions (per a)

10.

Divisió Fracció (meitat)

11.

Divisió càlcul mental una xifra en el quocient

Pomes, nenes, meitat. Tenir, tocar. repartir Determinants numerals cardinals. (Pronom personal feble li) Preposició: a. Quantitatius (determinant) Determinant: cada.

NIVELL FÀCIL Per entendre i resoldre aquest problema no necessàriament cal haver après a dividir. *A nivell lingüístic introduïm (o no: segons com elaborem la resposta) el pronom personal feble li.

12.

Divisió. Concepte matemàtic de

Pa/Una barra de pa/Un pa d’un ENUNCIAT : Tenim… quart de Kg/de mig kg. PREGUNTA : Quant pa toca a Per Nens. Un nen i una nena. cada nen ?

NIVELL FÀCIL

entendre i resoldre aquest problema no cal necessàriament dominar

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
meitat. Mesura de la massa. Unitat de massa : el kg
Partitiu: mig/mitja. La meitat. Verb : voler, tenim, toca., RESPOSTA: A cada nen li toca… menjar O bé: Toca … a cada nen. Quantitatius. Determinant: cada. Pronom personal feble li.
l’algorisme de la divisió. *Cal, però, conèixer i saber expressar el concepte de meitat o mig/17mitja.

PROBLEMES MUTS. SÈRIE 23
3

Sèrie 2. Graella elaborada per Mariví La Fuerza, de l’AA del CEIP Cirera i Mercè Sellarès, de l’AA del CEIP Rocafonda.

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008

Procediment matemàtic 2.1 Portada

Lèxic Problemes muts

Estructures lingüístiques Expressió Oral Què és un problema mut? Què farem?

Valoració/observacions Introducció a l’activitat

2.2 Suma, diferència, igual a...

Llibre, cartera, cinturó, Casc, pilota, rodó, pantalons, samarreta, curt/ llarg Lupa, llaç, prismàtics Patinet, raqueta, ràdio, cinta de vídeo, bitllet

Quant valen les dues coses? Quant val el cinturó? Per què serveix un casc? Com són aquests pantalons? La samarreta, és per l’estiu o per l’hivern? Per què serveixen aquests objectes?

En el segon cas, tenen dificultat Per veure la diferència.

2.3 Diferència, igual a...

2.4 Suma, càlcul mental, multiplicació 2.5 Suma, diferència, càlcul mental

Falten els signes; per tant, han de deduir l’operació L’alumne ha de fer una petita abstracció per saber quant li tornaran.

Em quedaran... “si gasto ...€, i tinc un bitllet de 50€, em quedaran...”

2.6 Repartició

Descripció dels nens. Un tot, una part.(tros)

Quants trossos tocaran per cadascú. En sobrarà cap?

No hi ha cap signe, ho han de deduir mirant el dibuix.

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
2.7 És un full buit sense res escrit ni dibuixat - Es pot donar un tema que s’estigui treballant o es pot deixar tema lliure. Persones, entrepà, mig, sencer. Estrlles de mar. Pollastre, diana, raqueta, bastó, pitzzes. - Explicació d’un problema i que els alumnes el representin. - Cada alumne s’ha d’inventar un problema i explicar-lo a la resta de companys. - Quants poden menjar? Quants es queden sense menjar? Què podem fer per què mengin tots? - Quants en toquen per a cadascú? Si compro......Quan em costarà? Quan són dues vegades 5... tres vegades 4........ Han de saber plasmar sobre paper una idea i saber-la explicar davant dels demés.

2.8 Concepte de repartició i de meitat.

Ho han de deduir, no hi ha signes no es pretén que facin cap operació.

2.9 Concepte de suma i inici de multiplicació. Es pot treballar el doble i el triple.

No s’entén massa quin tipus de botiga és. Són dibuixos amb molt poca relació entre ells. Hauríem de parlar d’uns grans magatzems o grans superfícies.

PROBLEMES MUTS: SÈRIE 34

4

Graella elaborada per Lali Cusine. AA del CEIP Àngela Bransuela

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
Procediment matemàtic 3.1 3.2 Suma lèxic Patinet, patí, casc moto, balancí ,euro Estructures lingüístiques Tinc un/una.... Quant val? Quant em costa? Quant em gasto? Em costa.... em gasto..... Tinc un/una.... Quant val? Quant em costa? Quant em gasto? Em costa.... em gasto..... Valoració/observacions

3.3 Suma i Suma portant-ne

Bota futbol, bota muntanya, anell, rellotge, euro

3.4 Suma i Multiplicació

Escriptori , cadira, Tinc un/una.... corbata Quant val? Dos, sis, euro Quant em costa/em gasto? Em costa.... em gasto..... Camera fotos, cartera, pilota, patins, casc, bossa, radiocasset Patins, raqueta tenis, camera fotos, radiocasset Tinc un/una.... Quant val? Quant em costa/ em gasto? Em costa.... em gasto..... Quant val i quants diners em quedaran? Quants diners em quedaran si pago amb 100 €? Em quedaran.....

3.5 Suma i Suma portant-ne

3.6 Suma portant-ne i resta

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
3.7 Repartició , divisió Poma, nen, nena, repartir, meitat Gelats, persones, pomes, castanyes, gelats

Quant li toca a cadascú? Li toca..... Quants........ toquen a cadascú? Toquen a.....

3.8 Repartició , divisió

PROBLEMES MUTS. SÈRIE 45
5

Graella elaborada per Núria Ballesta. AA del CEIP La Llàntia

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008

Procediment matemàtic 2.1
Multiplicació (35X3)

lèxic
Maleta/cartera

Estructures lingüístiques
Quantes ...tinc?, Vull comprar... A qui li podem regalar? Quan valen les tres ... Què em poso quan plou?, On ens posem les botes? Què vol comprar? A qui li regalarà? Quin............ val més? Quin...... val menys? Quin............ t’agrada més? Què vol comprar? A qui li regalarà? Quin val més? Quin val menys? Què són? Saps tocar algun instrument? Quin t’agrada més? Què comprarem? Quan val? Què és més barat? Què és més car?

Valoració/observacions

2.2 2.3

Multiplicació (45X5)

Botes, pluja

Suma (135+30+55)

Rellotge, llibre/conte, taula, nena

2.4

Suma (345+245+95)

Piano, guitarra, flauta, instruments, nen

2.5

Combinacions sumes (125+245+80+55)

Taula, rellotge, guitarra, flauta, regals Car/barat

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008

2.6 2.7

Multiplicació (85X4)

Flauta

Què és? La saps tocar? Com és toca? Quan val? Què són? La saps tocar? Com es toca? Quan val? Què vol comprar? Quan val? Quin bitllet donarà? Quants diners li quedaran?

Divisió (200/2)

Guitarra, meitat

2.8 2.9

Combinació sumes i restes (80+125-500) 245+125-500) Combinacions sumes, multiplicacions, restes (95X3-500) (80+55+200-500)

Flauta, Guitarra, Senyor, Regal Sofà, Radio, aspiradora

PROBLEMES MUTS. SÈRIE 56 Procediment matemàtic
6

lèxic

Estructures lingüístiques

Valoració/

Graella elaborada per Pilar Bellafont del CE GEM

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
observacions Dibuix poc atractiu.

5.1

Sumar.Unitats desenes i centenes Sumar. Unitats desenes i centenes

Electrodomèstics: cordó electricitat , nombres. €.

Quant val la rentadora i la planxa? Quant valen dues rentadores? Quant valen tres planxes? Quant val tot?

5.2

Televisió comandament ràdio, Quant val la televisió i el ràdio casset? Dibuix més adequat obrir, tancar, encendre, Quant valen tres televisors i quatre ràdio cassets? Apagar, electricitat, piles. Nom nombres Ràdio casset, portàtil, cinta, Quatre ràdio-cassets valen 400 euros. Quant val CD un ràdio-casset? Nom nombres. Tocadiscs ,altaveu, disc agulla, cable, endoll. ornar canvi. bitllets. Nombres Aspirador, tub, raspall ,batedora, pols, bossa“cutxilles”, Nom nombres. Cuina, foc, gas, forn, fogons ,rentadora, roba, planxa. Nom nombres, miler. Repassar vocabulari fitxes 5 Quant val el tocadiscs i la planxa? Pago amb un bitllet de 500 euros .Quants euros em tornaran? Quant valen l ‘ aspiradora, la planxa i la batedora? Quant euros em quedaran si pago amb un bitllet de 500 euros? Dibuixos poc encertats. Dibuix encertat.

5.3

Dividir. Càlcul mentat

5.4

Sumar i restar

5.5

Sumar i restar. Unitats, desenes i centenes.

5.6

Sumar, restar i multiplicar.Milers

Una rentadora val 340 euros. Quant valdran dues rentadores? Quant valdran la cuina i les dues rentadores? Dues cuines i una aspiradora valen 745 euros. L’

5.7

Restar, dividir. Unitats,

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
Desenes i centenes. i6 aspiradora val 125 euros. Quant valen les dues cuines? I quant val una cuina? Una guitarra val 87 euros. Quant valdran quatre guitarres? Dibuixos encertats.

5.8

Sumar o multiplicar .Unitats i desenes. Sumar o multiplicar. Unitats i desenes.

Música, instruments ,guitarra, cordes.

5.9

Timbal, tambor, picar, soroll, Mig tambor val 60 euros .Quant valdrà el tambor música, baquetes. sencer? Sencer i mig.

Valoració material i contingut sèrie 5 Propostes d’us

observacions Les quantitats dels objectes dels diferents problemes és millor posar-les amb Aquest bloc número 5, peso que és adequat per cicle lletres, perquè els alumnes tenen tendència a fer servir d’ un sol cop tots junts els mitjà i superior d’ alumnes nouvinguts o de números del problema. necessitats educatives especials. Els dibuixos no son gaire engrescadors encara que força quotidians. El problema número 9 , planteja una situació poc probable. Crec que no parlaríem mai de comprar mig tambor. PROBLEMES MUTS: sèrie 67 Procediment matemàtic
7

lèxic

Estructures lingüístiques

Valoració/observacions

Graella elaborada per Ma. Del Rosario Castro Hervàs. AA del CEIP Torre Llauder

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
6.2 Suma+*multiplicació Noms Electrodomèstics Ràdio, ràdio-cassette, altaveus, antena, càmera de fotos, màquina de fotografiar amb flash. Verbs Fotografiar, sentir, escoltar, mirar Geometria Rodona, rectangle, quadrat Numeració fins al 400. Un, una, uns, unes, el ,la, l’, les. Euros Antònims: Parell - imparell Car - barat Dreta - esquerra a dalt- a baix. Rentadora, cuina, cuina amb forn. Euros. Collaret. Euros. Regalar, comprar Frase interrogativa precedida de condicional = Si jo tinc , si tu tens, ,si nosaltres tenim *(en el cas d’escriure si tinc, es pot explicar que el subjecte o la persona es pot ometre) cadascuna val, (costa) Quant valdran, (costaran) les.............? Quant m’han costat ..................? Quants euros m’ha costat tot? Quant m’he gastat en total? . - *En el cas que els nens ja sàpiguen multiplicar. - Es poden treballar els posicionals: A dalt, a baix, a la dreta, a l’esquerra. Ex: Al dibuix de l’esquerra hi ha una ràdio i una càmera. Al dibuix de la dreta hi ha.... - Es pot treballar l’article indefinit, el nombre i el gènere i l’article definit. - Temps verbals: present, futur. - Pronoms personals Es pot treballar la concordança gènere-nombre

•Els símbols matemàtics:
igual = més gran que> més petit que< més + •Figures geomètriques: quadrat , rectangle, rodona. .

6.3

Suma+*multiplicació.

6.4

Divisió.

Frase interrogativa , temps verbal: futur o condicional. Tinc quatre collarets que valen 328€. Quant em

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
costarà o costaria un de sol? Tinc 250€ i vull comprar-me una - Article definit i indefinit. butaca que val 118 € i un anell que - Verbs reflexius. val 85€, quants euros em quedaran? - Descripcions: el domador té bigoti, és calb, és baix.... Tinc 500€ i necessito per al meu - Treballar el circ. menjador un rellotge que val 47€, - Es pot treballar el mobiliari que hi ha un sofà que val 129€ i una làmpada al menjador. que val 56€.Si m’ho compro tot, em -L’aspecte del senyordescripció quedaran.... - està content o enfadat? Com va vestit? - Parts de la cara Hi ha una oferta a un gran Es poden treballar els instruments de magatzem. música i els aparells electrònics. Si em compro un televisor, un piano i un ordinador em costen 1.060€. El televisor valen 245€ i l’ ordinador val 340€. Si només em compro un piano, quants euros em costarà el piano? Dos microscopis de tres lents sense tub d’assaig i un microscopi d’una lent amb tub d’assaig valen 1.236€. Si el microscopi d’una lent amb tub d’assaig costa 148€, quant hauré de pagar per un microscopi Es poden treballar instruments de laboratori: nom i descripció Amb, sense. (exclusió, inclusió)

6.5

Suma, Resta.

Cadira, Butaca, anell, domador,. Sofà, rellotge, làmpada,

6.6

Suma i resta

Televisor, ordinador, teclat,pantalla. Numeració fins al miler.

6.7

Suma, resta , divisió

Laboratori Microscopi amb una lent, microscopi amb tres lents, tub d’assaig,

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
de tres lents? Una senyora necessita comprar Podem treballar el nom que es dóna als cinc cotxes de nen per als seus fills nens nascuts en un part múltiple. quintigèmins. Si un cotxe val 178€, quant en valdran 5? Treballem els ingredients per fer un pastís: recepta de cuina = text instructiu. Cançó: aniversari feliç. En nen que porta la gorra es vol comprar un ordinador que val 375€ i un armari que val 195€. Si te 1000 € quants euros li quedaran? Descripció del nen: - roba, - aspecte físic Descripció de la nena, vehicles

6.8

Suma, multiplicació Divisió.

Cotxet de nen/de nines Passejar,portar

6.10 Suma, Resta.

Aniversari, anys Pastís, nata ,crema ,xocolata espelmes Bufar, tallar, menjar Dolç, bo Ordinador, armari, nen, gorra,

6.11 Suma, resta

Moto, bicicleta ,copa ,premi, trofeu, medalla,

Plantilla de resultats Propostes d’us Realitzar les operacions i omplir amb números la fitxa de solucions.

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008

Realitzar les operacions i redactar la solució a la fitxa de resultats. Crear llistat de vocabulari relacionat amb les imatges que surten a les diferents sèries, i que els alumnes trobin aquelles paraules que pertoquen a la seva imatge. Crear fitxes amb imatges del llistat del vocabulari, per a poder utilitzar-les per a diferents activitats. Muntar una graella on es classifiqui segons si és un NOM, un VERB o un ADJECTIU, i que els alumnes enganxin (velcro) la paraula a la seva categoria gramatical corresponent. Muntar una graella amb unitats, desenes, centenes i milers, i que els alumnes classifiquin els resultats obtinguts de les operacions.

SUGGERIMENTS DIDÀCTICS
PROPOSTES D’ÚS OBSERVACIONS

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008

-

Els nens/es poden simular anar a comprar o adoptar diferents rols en els quals hagin de fer servir diferents estructures lingüístiques de la vida quotidiana. Els problemes es poden representar per parelles.

-

-

Per tal que l’exercici s’ajusti més a la realitat i els conceptes no resultin tant abstractes poden utilitzar-se elements reals que es trobin a l’aula i poder experimentar amb ells. Poden emprar-se euros de joguina per simular les situacions.

Amb aquests problemes es potencia l’escriptura dels nombres en forma numèrica i amb lletres. Els nens/es es familiaritzen amb l'euro en el cas que provinguin d'un país en el que es faci servir una altra moneda. Els nens/es aprenen les normes que es donen en les diferents situacions de la vida quotidiana: salutacions, etc.

*Es necessita l’ajut del mestre/a introduint/reforçant el vocabulari, ja que no sempre el coneix/el recorda. Es podria modificar la plantilla deixant més espai per a cada problema. Ex. Dos problemes per full. *S’utilitzarà el full de respostes per escriure tots els passos que s’han anat exposant oralment, així com la solució final. EXEMPLE: problema 4-1 Tenim una maleta. La maleta val 35 euros. Volem comprar tres maletes per a uns amics. 35 euros X 3 maletes són 105 euros. Haurem de pagar 105 euros per comprar les tres maletes. •

-

VALORACIÓ GENERAL DEL MATERIAL
PROPOSTES D’ÚS OBSERVACIONS

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
Per treballar els enunciats dels problemes. Per treballar de forma implícita estructures comparatives de quantitats: més gran que, més petit que... Per repassar els algorismes (sobretot per a l’alumnat amb un nivell de CB matemàtiques més baix). Per facilitar l’èxit als alumnes que tenen una bona agilitat mental i/o un bon nivell de matemàtiques. Per ampliar el vocabulari referit als diferents temes que anem treballant al llarg del curs. Per introduir estructures lingüístiques. Per treballar de forma contextualitzada aspectes de morfosintaxi com ara: El nombre/ el gènere La concordança nom/adjectiu i subjecte/verb Els numerals Els interrogatius Quant (quina quantitat), Quin (quina cosa), Com (de quina manera), Què (quina cosa). Per donar significat als aprenentatges que fem a l’aula. (els coneixements i les habilitats que aprenem i practiquem, concretament en l’àrea de matemàtiques) els podem posar en pràctica a la nostra vida quotidiana (quan anem a comprar, per exemple). Per aprendre o reforçar els coneixements i/o les habilitats bàsiques sobre el nostre sistema monetari. La imatge facilita la comprensió i/o elaboració de l’enunciat i la posterior resolució del problema. Podem adaptar el nivell de llengua a l’alumnat que tinguem de la manera que a cadascú (cada docent) li interessi.

-

-

El mateix problema pot tenir diferents nivells de dificultat lingüística (tenint en compte la pròpia diversitat que tenim a l’Aula d’Acollida). L’alumnat amb un nivell de competència en català pot elaborar o ajudar a elaborar l’enunciat per a un/a company/a que encara no tingui suficient competència en català per elaborar-lo. Pot servir als alumnes i a les alumnes per descobrir que la manca de competència en una llengua no ha de ser un obstacle per a la comprensió d’una situació, ni l’anàlisi ni el raonament. Poden servir d’iniciació i base posterior a l’hora de fer problemes a classe sense el suport visual (l’alumne/a pot fer un esquema mental de la informació que se li proporciona i de la demanda que se li fa a partir del treball previ amb aquests tipus de problemes.

-

-

-

-

-

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
ÍNDEX Sèrie 1 Operacions numeració Suma sense portar(1,5,7,8) Suma inversa Multiplicació per una xifra Divisió: fracció/meitat Divisió Suma, diferència, igual a. Suma, càlcul mental, inici de multiplicació Concepte de repartició i de meitat. +Possibilitats de treball doble i triple Suma i Suma portant-ne Multiplicació resta Repartició , divisió Sumes portant Nombres de 2 i Multiplicacions x 1 xifra 3 xifres Restes Operacions combinades Suma, resta, multiplicació, divisió suma/multiplicació Unitats, desenes, Centenes, milers Camps semàntics Roba Eines Material papereria Instruments musicals

2

Material d’aula, d’escola, d’esports

3

Material de joc, d’esports Aliments (repartir)

4

5

Instruments Regals Objectes de la llar Maleta, cartera Botes, pluja Electrodomèstics Instruments musicals

6

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008
SOLUCIONARI RESPOSTES: SÈRIE 0 1. 8€ 2. 5€ 3. 4 € 4 5€ 5. 5€ 6. 7€ 7. 54€ 8. 1 € 9. 2€

93€

72€

10. un llapis per cadascú 11.dos plàtans a cadascú 12. mig panet a cadascú

RESPOSTES: SÈRIE 1 1. 23€ 2. 3. 4. 6€ 16 € 8€

7. (resposta múltiple: 23 €, 23 €, 25 €, 14 €, 24 €, 16 €). 8. 1 € 9. 3 € 10. mig pastís 11. la meitat/tres pomes 12. la meitat/mig pa/mitra barra 6.

5. 24 € 6. 23 € RESPOSTES: SÈRIE 2 1. 2. 3. 4 5. RESPOSTES: SÈRIE 3 1. 2. 3. 4 5. RESPOSTES: SÈRIE 4 1. 2. 3. 4 RESPOSTES: SÈRIE 5 1. 885 € 2. 1325 € 3. 100 € 4 312 € 5. 271 €

6.

5. 6.

6. 7. 8. 9.

135 € 310 € 348 € 120 €

Grup de treball de tutores d’AA de Mataró curs 2007-2008

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->