CHESTIONAR INIŢIAL ELEV - PROFESOR 1. Care sunt motivele pentru care ai ales să urmezi cursurile acestui liceu? a.

alegerea mea b. alegerea părinţilor alte motive. Care? 2. Ce factori au determinat decizia Ta? a. calificarea pe care o voi obţine b. dotarea şcolii c. personalul didactic d. alţii. Care? 3. Ce profil/calificare urmezi acum? . ! fost opţiunea ta? ". #acă nu$ ce intenţionezi să faci pe viitor? %. Ce calităţi trebuie să aibă un profesor pentru a comunica eficient? &. Ce rol are instruirea practică 'n pregătirea ta? (. Care sunt disciplinele de studiu care te atrag şi care sunt necesare pregătirii tale profesionale? ). Consideri important lucrul 'n ec*ipă 'n rezolvarea unor sarcini de lucru? 1+. Care sunt metodele de evaluare care consideri că permit evaluarea corectă a cunoştinţelor tale? 11. ,-au fost cunoscute clar drepturile şi obligaţiile elevilor? 12. Cunoaşteţi procedura de motivare a absenţelor? 13. Care ar fi persoana din cadrul liceului la care aţi apela dacă aţi avea o problemă?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful