You are on page 1of 1

Kumpulan Pembentangan PJM3112 (Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan ) Topik Nama Ahli Pembentangan 1 2 3a 3b / 2 6 ,a ,b = Mohamad

Asrul!"obinathan #ing $ee Kie%!Mohd Amiruddin &ee 'huang(i!Sia #eh )hing $eng &un Jia!Siti Nurimah Mohd A0i0!Ahmad As Siddi1ue 3o(anna 4eli5!Suhaila 7ebagar A!# Anumundan Ka:ithrra!7hurris%ar; Angelina #o%!Ta; Kian Mian #ee .ong Pin!#ee >en Shuang Ta uk Pembentangan Pengurusan dan Pentadbiran Sukan Pentadbiran Sukan dan Agensi Sukan Kebangsaan dan Antarabangsa Pengurusan PJ dan Sukan (Pt* 1 +,) Pengurusan PJ dan Sukan (Pt* , - .nd) Pengurusan Permainan Tradisional Program Pembangunan Sukan 8ndang+8ndang 9 Pertandingan Sukan <su+<su dalam Sukan (3 poin atas) <su+<su dalam Sukan (3 poin ba%ah) Nilai dan .tika 7alam Sukan