You are on page 1of 106

"‪ 6 :"
." 16.90 :"
• 910  • " ' 
 " 
.‬‬

‫ 
 
 ‬

‫"  ‬
‫   

‫ 
 
 ‬
‫  
‬
‫   "‬
‫) "
 ' "
(‬

‫התקשרות‬
‫לחינו‬

‫הרב אס פרומר בהתוועדות‪-‬חג‬
‫מיוחדת לכבוד יו"ד שבט‬
‫ע הרב שמעו ויצהנדלר על‬
‫משנת החינו של הרבי‪ .‬מרתק‬

‫מגיליו‬
‫יוחד‬

‫לרגל‬
‫יו"ד‬
‫‪-‬י"א שבט‬

‫תעלומה‬
‫בקורדובה‬

‫מפגש מרתק של חסיד בעלז‬
‫מבלגיה וס‪ .‬שגריר ארה"ב בעיראק ‪-‬‬
‫בקורדובה שבספרד‪ ,‬חש ‬
‫בדידי הווה עובדא מפעי‬

‫מהפכה במזוזה‬

‫אגרות ופרוטוקולי‪ ,‬קטעי עיתונות‬
‫ועדויות מרתקות על המהפכה‬
‫שחולל הרבי בייסוד 'מבצע מזוזה'‬
‫לפני ‪ 40‬שנה‪ .‬תחקיר‬

‫מה'קליפות' לפרי‬

‫מי שהיה 'גורו' נער וסח אחריו‬
‫"מאמיני" ‪ -‬מכה היו כשליח הרבי‬
‫בגליל העליו‪ .‬הרב נע וולפי ע‬
‫סיפור חיי רווי תהפוכות‬

‫מנושאי הארו‬

‫במסע הלוויה פנה אליו הרבי מה"מ באופ אישי‪ ,‬והורה לו לעלות‬
‫לרכב החברה קדישא‪ 64 .‬שנה אחר–כ‪ ,‬הרב לייבל פוזנר משחזר‬
‫ל"בית משיח" את יו"ד שבט תש"י‪ .‬ראיו נדיר‬

‫  
 

 ‬ 

"

** 

‡

$10 

‰ 

5pm-11pm

*  

‡ 

˜ ‡

$7 

‰ 

9am-1pm

. 
‰ - ‰‡ ˜ ‡*
. 
‰ - ‰ 
  
˜ 
‰ **
347-770-0670  


 
      
  

‫‪60‬‬

‫‪22‬‬

‫‪54‬‬

‫‪44‬‬

‫‪68‬‬
‫תוכן עניינים‬

‫‪22‬‬

‫מנושאי הארון‬

‫‪30‬‬

‫קונטרס שחולל מהפך‬

‫‪32‬‬

‫באתי לגני ‪ -‬השביעי‬

‫‪36‬‬

‫תעלומה בקורדובה‬

‫‪42‬‬

‫ההשגחה יצאה לאור‬

‫במסע הלוויה ביקשו הרבי לעלות לרכב החברה‬
‫קדישא‪ .‬הרב לייבל פוזנר משחזר את יו"ד שבט‬
‫תש"י בראיון נדיר‬

‫‪54‬‬

‫החוט המקשר‬

‫הקשר הנשמתי בין הרבנית רבקה ונכדה האדמו"ר‬
‫הריי"צ‪ ,‬ששניהם הסתלקו באותו תאריך ‪ -‬יו"ד‬
‫בשבט‪ .‬מוגש במלאת מאה שנה להסתלקותה‬

‫הרב חיים מענץ מספר על מופת מהרבי בחיי‬
‫השליחות‬

‫‪60‬‬
‫אגרות ופרוטוקולים‪ ,‬קטעי עיתונות ועדויות‬

‫הרב שלום דובער הלוי וולא במסה מאלפת על‬
‫מעלת דור השביעי ופעולתו על הדורות שלפניו ‪-‬‬
‫לרגל י' שבט‬

‫‪68‬‬

‫חסיד בעלז מבלגיה וסגן שגריר ארה"ב בעיראק‬
‫נפגשו באורח מפתיע בקורדובה שבספרד‪ .‬בדידי‬
‫הווה עובדא מפעים‬
‫סיפור מופלא על השגחה פרטית שהביאה שני‬
‫אנשים להיפגש על מנת שידפיסו ספר חדש‬

‫‪ 44‬התקשרות לחינוך‬

‫הרב אסף פרומר בהתוועדות‪-‬חג מיוחדת לכבוד‬
‫יו"ד שבט עם הרב שמעון ויצהנדלר על משנת‬
‫החינוך של הרבי‬

‫ 
‬
‫ 
"  
 ‬
‫©  ‬
‫    ‬

‫מהפכה במזוזה‬

‫מרתקות על המהפכה שחולל הרבי בייסוד 'מבצע‬
‫מזוזה' לפני ‪ 40‬שנה‪ .‬תחקיר‬

‫‪77‬‬
‫‪82‬‬

‫מה'קליפות' לפרי‬

‫מי שהיה 'גורו' נערץ וסחף אחריו "מאמינים" ‪ -‬היום‬
‫שליח הרבי בגליל העליון‪ .‬הרב נעם וולפין וסיפור‬
‫חייו רווי התהפוכות‬

‫הרבי אינו בודד‪ ,‬וחסידים אינם בודדים‬

‫מדורים‬
‫‪ 6‬דבר מלכות‬
‫‪ 11‬דבר המערכת‬
‫‪ 14‬הפרשה החסידית‬
‫‪ 15‬מאוצר המלך‬
‫‪ 18‬התוועדות חסידותית‬
‫‪ 85‬לוח שבועי‬
‫‪ 86‬יומנו של תמים ב–‪770‬‬
‫‪ 89‬נקודת מלכות‬
‫‪ 90‬מהנעשה והנשמע‬
‫‪ 94‬חסידים איין משפחה‬

‫לקט נבחר של סיפורים על יחסו המיוחד של הרבי‬
‫מלך המשיח לתלמידי התמימים‪ ,‬ביטויים מיוחדים‬
‫אודות ההתקשרות לנשיא‪ ,‬וההנהגה החסידית‬
‫הנדרשת מבני הדור השביעי‬

‫למלך מגיעה מנורת זהב‬

‫קוים לדמותו של ר' אהרן קליין ‪ -‬חסיד שפשוט‬
‫אהב את הרבי‪ ,‬ועשה עבורו הכל‬


 ‬
‫  ‬
‫ 
‬
‫ 
 ‬
‫ 
‬
‫ 

‪:‬‬
‫  ‪  ,‬‬


  ‪– , -‬‬
‫‪744 EASTERN PKWY, BROOKLYN, NY 11213‬‬

‫ ‪0800–778–718 :‬‬
‫‪222 :‬‬
‫‪241 :‬‬

‫ ‪8000–778–718 :‬‬
‫ ‪240 :‬‬
‫ ‪242 :‬‬
‫ ‪BMoshiach@gmail.com :‬‬
‫  ‪http://chabadshop.co.il :‬‬

‫ ‪60840 " 
 201 ..‬‬
‫ ‪03 9602–600 :‬‬
‫ ‪03 9607–289 :‬‬
‫ ‪bm770@netvision.net.il :‬‬
‫ ‪kyr770@gmail.com :‬‬
‫ ‪BM_mazk@netvision.net.il :‬‬
‫‪beis7701@gmail.com :‬‬

Đ"č

ĐĚĕĘĥĐđ ĦĕĦĕĚČĐ ĐĘđČĎĐ ěĞĚĘ ĐďđĎČĐ
ĐĘđČĎĐ ĤĕĞ ęĕ-Ħč 67 ĦđČĚĢĞĐ 'ďĥ
www.hageula.com 03-658-4633 :'ĘĔ

Č"ĕ-'ĕ
Ĕčĥ
ĦđČĕĥĜĐ ęđĕ

ĐĥĚ ďĞ ĐĥĚĚ"
"ĐĥĚė ęģ ČĘ

ĦđďĞđđĦĐĐ
ĦĕĒėĤĚĐ
Ęĥ
Ęĥ ęĕĦĠđĚđ Ħđ
ĦđĦđČ
đĦđČ
ĐĐĘ
ĘđČĎĐ
đČĎĐ ěĚĒ
ěĚĒĒ
ĐĘđČĎĐ

ġĤČĐ ĦđĚĕĘĥ
ęĞ ěđēĔčđ
ĘČĤĥĕ
ĘČĤĥ

ĕĜĠ ĦĘčģ
đĜģďĢ ēĕĥĚ
y

ĦđėĘĚ Ĥčď

ęđĕĝ
ę"čĚĤĐ
čĘ ĤđĒēĚ
ĎĘ ĤđĒēĚ ĦĘēĦĐđ
ęĕģĤĠ 'Ď ĕďĚđĘĘ
ĦđđĢĚĐ ĤĠĝđ

30

ğĔđ ęĕĥĜ ,ęĕĥĜČ - ĘČĤĥĕ Ħĕč ĕĜđĚĐđ ĤđčĕĢ ĕĥĕČđ ęĕēđĘĥ ,ęĕĞĕĠĥĚ ,ęĕĜčĤ ĦđĠĦĦĥĐč

ĘĞđ ĖĝĕĜ ĘĞ"
"ĖĦđČĘĠĜ

ĕĒėĤĚĐ ďĚĞĚĐ
ĐĤđĦ Ęĥ ĐďđčėĘ

Ě" ď ĥ Ħ

ď"Ğ ĥ Ħ

ĐĜĥ 30
ĦĜģĦĘ
ę"čĚĤĐ
ĕĚđĕĐ

,18:30 ĐĞĥč (12/1/14) ď"ĞĥĦ'Đ Ĕčĥ Č"ĕ ,ěđĥČĤ ęđĕ

ěđĕĢĘ ěđĥČĤ .Ħ.Č ,4 ěđĞĚĥ ĕĘČĤĥĕ 'ēĤ ,"ĤďđđĘč" ĕĚĘđČ

ĐĘđČĎ ĕĤĕĥđ ď"čē ĕĜđĎĕĜ ĐĤĚĒđ ĐĤĕĥ čđĤč
ęđČčĜĒđĤ ĕĚđĤčČ ĕďĕĝēĐ ĤĚĒĐ ęĞ
ęĕĕē ğĝđĕ ěďĕĘģĐ Ęĥ đĦĤđĚĒĦđ
ęĕĥĜĘ ęĕď
ęĕďēđĕĚ
ďēđĕĚ
Ě ĦđĚđģ
ĦđĚđģĚ
ģĚ .ēĕĥĚđ
.ēĕĥĚ
Ěđ ĐĘđČĎ
ĐĘđČĎ ďĕĤĕ .ĦĕĥĠđē ĐĝĕĜė .ęĕėđĤĞ ĦđĜēĘđĥ ďĕ ĘĞ ĦđďĞđđĦĐĐ

ďĞđ ęĘđĞĘ ēĕĥĚĐ ĖĘĚ đĜĕčĤđ đĜĤđĚ đĜĜđďČ ĕēĕ
ďĚĘĚ ĐĕĘďĎ :ěđĘģĥČ y 054-2112770 ĎĕĜĞģ ģēĢĕ :ĐĜģĘČ y 050-8741295 ěĚĔėĎ čČĒ :ęĕģĠđČ :03-6584633 :ĕĢĤČ ďģđĚ - ġĤČĐ ĕčēĤ ĘėĚ Đ"ĕČ ĦđĞĝĐ
050-4177082 ĐĤđĔĜđ ĕčĢ ,072-2986770 čđĔ ěĚĕĝ 'ĥĚ :ģĤč ĕĜč y 054-6307770 ĥđĤĞč ĕģĕĢĕĜĕĘč :ĥĚĥ Ħĕč y 050-8717703 ģĕ'ĢĠđģ ĦēĠĥĚ :Ğčĥ ĤČč y 050-7811492
050-4770029 Ħĕďđĝ ğĝČ ,050-5429791 ěđĐĦĝ ĘČĕĜď :ěđĘđē y 052-5917770 ĕĝđĤĝ čĕĎĥ :ĐĤďē y 050-7754731 đĜĚđĤ ěĤđČ :ĐĜđĚĕď y 054-7826770 ĐđđĤ ęēĜĚ :ęĕ-Ħč y
:Ččĝ ĤĠė y 054-9950562 ğĝđĕ ĕĥĕčČ :ĐĜđĕ ĤĠė y 052-5917770 ĕĝđĤĝ čĕĎĥ :ěđĤĥĐ ĕčđĥĕ y 03-9601981 ģĕ'ĢĠđģ ĕđĘ :ď"čē ĤĠė y 077-2100631 ěĤđČ ěđĤđď :ęĕĘĥđĤĕ y
054-5549232 đčĚđĘđĠ ĐĕďčđĞ : ĐĜđĕĢ ĝĜ y 052-8027772 ď"čē Ħĕč :ęĕčēĤĚ y 054-2443770 :ģĚĞĐ ĘďĎĚ y 052-5371668 ĖđĘč ĘČĤĥĕ :ďđĘ y 09-7680050 ď"čē Ħĕč
y 054-8056107 ĕĜĤĚĞ ĘČĕĜď :ĐĘđĠĞ y 054-3926493 ġĤĠ 'ĠĥĚ :ĐĕĜĦĜ y 052-8572770 ĐėĘĚ ĤđČĕĘ :čĎĜĐ ěđĠĢđ ĦđčĕĦĜ y 054-6377021 ēĕĥĚ ĐĔĚ :ĦĕĘĕĞ ĦĤĢĜ y
ĘđčĔđč ĕĜđĤĐČ :ĦĎ ĦĕĕĤģ y 054-6883770 đģĕĝĤĠ ĤđČĕĜĥ :đĜđČ ĦĕĕĤģ y 050-8754616 ĖđĘč ĕĦčĥ ,076-5455770 ĝČĕĘČ čģĞĕ :ĦĠĢ y 050-2289770 ďđď đĜĕĐĥ :ĘČđĜĚĞ
ěĐė ęďČ :ěđĕĢĘ ěđĥČĤ y 054-4315552 ČčĕģĞ ěĕĚĕĜč :ěĕĞĐ ĥČĤ y 054-7702365 ĘĚģĚ đĐĕĘČ :(ĐĠĕē) ĘČđĚĥ ĦĕĕĤģ y 050-6680212 :ĕėČĘĚ ĦĕĕĤģ y 050-6438014
ĘĦ y 053-4213588 ęĚĦ đĐĕĘČ :đĠĕ-čĕčČ ĘĦ y 050-2407706 ěĐė ĐĥĚ :ĐĜĜĞĤ y 052-7073314 ěđĚĕĝ ğĝČ :ěĎ ĦĚĤ y 052-7080583 đčĥ ěč ĤđČĕĘ :ĦđčđēĤ y 050-2279770
ęĘđČĘ ĖđĚĝ ,Ģ"ĘĥČĤ ěĕĕď ĐĥĚ ĦĜēĦ :ĘČĤĥĕ ĦčėĤ y 6, 7, 10, 11, 83, 84, 138, 139, 173 :ĝđčđĔđČ ĕđđģ y 053-4213588 054-2542770 ġđĠēĚ ĘČđĚĥ :ĤĠđĞ ĐđđĜ-čĕčČ 

“ ‘ 
' •

4

ÆÆÆÌÈȯÙÒÓ ‡ÈˆÂ‰ ¯ÎÂÓ‰ ÌȘÏÁ ≥ ‰ÙÈÏÁ ˘È ̇ Âχ˘
˘
Æ˙Â¯È˘ ˙ÒÙ¯Ó ÂÏ·˜ ¨‰ÎÂÒ ˙ÒÙ¯Ó ÌÚ ‰¯È„ ÂȈ¯¯
¯Â‰Ë ‡Â‰˘ ¯¯·˙‰ ¯Â‰Ë ÛÒÎÓ ÚÈ·‚ ÂÈ˜˘ Â·˘Á
Á
È˙Ȉ¯ ÆÌÈÂ˯˜ ÂÏ Â‡È·‰ ÌÈ˘ ÌÈÓÁÏ Â˘˜È· ÆÛÒÎÓ
„·ÎÏ Âˆ¯ Æͯ˘ È˙ϷȘ ÆÆÆÛÂÒ· ¨˙·˘ „·ÎÏ ÌÈËÂÁ ∂∑ Ï˯‡‚
¨¯Úχ‚ ÂȈ¯ ÛÂÒ· ÆÔÚ˘˜ÂÏ ÂϷȘ Ï·‡ ¨ËÈ˘ ̯˜· Â˙‡
ÂϷȘ ¨˙ÈÊÁ ÌÚ ‰¯È„ ÂÏ ÂÁÈË·‰ Æ͇È≠˘ÈÙ ˜¯ ÂÏ ¯‡˘ Ï·‡ 

˜ƒ–—

’‹‡~

˜”•ƒ–

ŠŒ‹‡‡…

—’˜˜

5

• 910 ‘  

‚

‫דבר מלכות‬

‫לגרש את‬
‫היהודי מהגלות!‬

‫לע"נ הרב רחמים ב"ר יואב אנטיאן ע"ה‬

‫‪ 
–... .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪   -‬‬
‫– 
‪: 
.‬‬
‫ ” 
“  ‬

‘  ) ( ‪  :‬‬
‫  ”
“ 

‪  ,‬‬‫ 
  ‪ ,‬‬
‫ 
  
‪  ,‬‬
‫‪
- ;(‘
) “ ” :‬‬
‫  
 ‪   ,‬‬
‫ 
” 
“ ‪ -‬‬
‫  

 ‬
‫ ! 
   
‬
‫ ‪ 
   
 ,‬‬
‫!‪...‬‬
‫   
‪  :‬‬
‫  “
“‪  
  ,‬‬
‫    ‪  -‬‬
‫    ‪
,‬‬
‫   
‪ , ,‬‬
‫  ‪ 
 
,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 

 ‪  -‬‬
‫     ‬

‫‪6‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫   ‪ , 
 ,‬‬
‫ ‪    :‬‬
‫  ‪ 
 – 
 -‬‬
‫
‪,     ,‬‬
‫ 
‪ 
  -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫‪   “ 
“ ,‬‬
‫ 
 ”
“ 

‪ ,‬‬
‫    ” ‬
‫ “‪    ,‬‬
‫   ‪-  – ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫  
  

‫ ‪ 

  -‬‬
‫“ “ 
‘‪  .‬‬
‫  
  ‪,‬‬
‫  ‪(“ 
” ,)   -‬‬
‫ 
‪   
,‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫‪ ,   .‬‬
‫ 
‪ 

,‬‬
‫  ‪ -  
 ,‬‬
‫ 

 
 “ ) ‪,‬‬
‫ (   
 ‬
‫) “ (   

‫‪:‬‬
‫  
– ‬
‫ 

  ‬
‫ ‪  
“  -‬‬
‫  ”  ‬
‫  ‘“‪“ 
-  ,‬‬
‫ ”   
‪ ,‬‬
‫ 
    ‪   . .‬‬
‫ 
“ “‪.‬‬
‫  
‪: 
-‬‬
‫ “  

 

‫)“(   
 
“‬
‫ 
  ‪ 

-‬‬
‫ ” 
  ‬
‫ 
‪  
 () . .‬‬
‫
 
“‪ 
-  .‬‬
‫  
 
–‬
‫   ‪.‬‬
‫  
 
‪ 
-‬‬
‫ 
“   

‫ 
–  
 ‬
‫ ‪ ‘ -  ,‬‬
‫ 
 
!  ‪ :‬‬
‫ 
–  
 ‬
‫   ‪,   -‬‬

‫צילום‪ :‬שמעון רומנו‬

‫לשם מה הי‘ צורך שפרעה יגרש את בני–ישראל‬
‫ממצרים ‪ -‬הרי בהיותם במצרים היו בני–ישראל במצב‬
‫של גלות‪ .‬עבודת פרך וכו‘‪ ,‬ובודאי רצו בעצמם לצאת‬
‫מגלות מצרים?! אלא מאי ‪ -‬היו יהודים כאלו שהיו‬
‫שקועים כל–כך בגלות וגוי‘שקייט‪ ,‬עד שחשבו שהגלות‬
‫הוא דבר טוב‪ ,‬ולכן‪ ,‬הי‘ הכרח שפרעה יגרשם מגלות‬
‫מצרים • משיחת שבת פרשת בא תשד“מ‪ .‬בלתי מוגה‬

‫      ‬
‫‘   ) 
 ‬
‫ ‘(‪  , ,‬‬
‫ –  
 

‫ ‪    ,‬‬
‫   
“ ‬‫‘!‪...‬‬
‫ ‪  
 , .‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪   
 -‬‬
‫ ‪ 

  ,‬‬
‫ ‪ ”  ,‬‬
‫“‪!   ,‬‬
‫  ‪-  –  ,‬‬
‫ 
 ! ” “  ‪,‬‬
‫  !‬
‫ ‪ 
  
 ,‬‬
‫” “ ) ‪ ,(
,‬‬
‫ 
  “ ‪,‬‬
‫

  
 ‬
‫ “ “ ‘ ‪–
 
-‬‬
‫  – 
 “ 
“‪.‬‬
‫    

‫   “ ‬
‫ “‪ 
” “  ,‬‬
‫  

“ ‪ 
 -‬‬
‫ “ “ ‘ 
‬
‫ “ 
“!‪...‬‬
‫ ‬
‫” 

‫ 

‫‬
‫ “   ‬
‫ ‪ – -‬‬
‫ ” “‪  ,‬‬
‫ – “ ‘“  
‪– -‬‬
‫   ‪   .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫!‪( )  ...‬‬
‫ 
!‬
‫   ‘  ‬
‫ ‘ ) 
‪“ -  ,( ,‬‬
‫) ‪  ‘  ” (
“ ,‬‬
‫ 
“‪ ,    , ,‬‬
‫  ‘‪- “ ”  ,‬‬
‫  ‪   
,‬‬
‫” “ ‪( ,  “ ) 
-‬‬
‫  ‪  , ,‬‬
‫ “
“ ‪, 

 -‬‬
‫  

  ‬
‫ ‪ 
 , 
 ,‬‬
‫‪!  
 ,  “
,‬‬
‫    
‪ -‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫ ‘‪ 
   
.‬‬
‫ !‬

‫ƒ‬

‫אם בדורות שלפנינו היו צריכים להמתין עד לעבודה‬
‫ופעולה של דורנו זה ‪ -‬הרי בימינו אלו לא נותר‬
‫עוד על מה להמתין‪ ,‬שהרי נמצאים כבר בעקבתא‬
‫דמשיחא ממש‪ ,‬מכיון שזהו ”אחרית הימים“‪ ,‬אחרית כפשוטו!‬
‫ומכיון שכן‪ ,‬הרי על–ידי התפלה נרו ‪ -‬פועלים ביאת משיח נרו!‬
‫”נרו“ כפשוטו‪ ,‬ללא כל פירושים!‬
‫     ‬
‫ 
 ‪   
-‬‬
‫ !‬
‫‪
- “ 
 

,‬‬
‫‘ “ ‘ ‘   

‫  “‪
- 
 
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  
 ‬
‫   ‪ 
  -‬‬
‫ 
 ” 
 ‘ ‬
‫  

“‪–
  “ ” ,‬‬
‫   

‬
‫ ‪ ,‘ 
  ,‬‬
‫ ”  “‪ ,‬‬
‫ ”   ‘ ‬
‫ 
“‪  ( ) ” ,‬‬
‫ 
 ‪ ( )  ,‬‬
‫  
  “ ) “‬
‫ ‪   ,( 
,‬‬
‫ “  “‪
  ,‬‬
‫ !‬
‫‪  -  .‬‬
‫  
 ‬
‫–     

‫ “ 
“‪:‬‬
‫  
 ‬
‫ 
 ‪  ,– ...‬‬
‫  ” 
 “ ‪, – -‬‬
‫  
  ‬
‫ 
‪” 
,“ 
 ” ,‬‬
‫  
  “‪  ,‬‬
‫
    ‬
‫ 
‪.‬‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫    ‪ -‬‬
‫ 
 ‪,    ,‬‬
‫  
 ‪- 

-‬‬
‫ 
 
– ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪  -‬‬
‫ ‪ ,‘ ‘   .‬‬

‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪ 
  -‬‬
‫ 
” 
“‪! ,‬‬
‫ 
‪
 –

 ,‬‬
‫ 
‪     .‬‬
‫    ‬
‫ 
‪.‬‬
‫ ‪  - 

,‬‬
‫  ‪
 ‘
 -‬‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫ 
‪:“ 
 “
,‬‬
‫   
‬
‫  
    ‬
‫ 
   ‬
‫ ‪,   ‘  ,‬‬
‫ ‪,  
-‬‬
‫      ‬
‫ 
‪  
 
.  -‬‬
‫  

 
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
 ‪  
:‬‬
‫ 
   ‘ ‬
‫ “ 
“ ‪ 

  -‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫ 
   
 ‬
‫  ‪ - 
– -‬‬
‫ ;  
  

‫ 
“ 
“ ‪  -‬‬
‫ 
  
 ‘‪ ,‬‬
‫  ‪- 
,‬‬
‫  
 ” 
“‪,‬‬
‫ ‪    -‬‬
‫ 
‪ 
  ,‬‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫   
 
‬
‫ ‘ ‪. 
  
 -‬‬
‫ ‪ 
   ‘
-‬‬
‫ 

‪  ,  ,‬‬
‫‪ 
   
,‬‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪7‬‬

‫דבר מלכות‬

‫ ‪.‬‬
‫    ‪ -‬‬
‫ 
   ‘‪,‬‬
‫ ‪,    -‬‬
‫  ‘ ‘‪- ,‬‬
‫ ” 
“ 
‪  ,‬‬
‫
  !   ‬
‫ 
   
?! ‬
‫ 
 
 ‬
‫    

?! ‬
‫     ‬‫   
“ ‪  ,‬‬
‫    !!‬
‫ 

” “  ‬
‫  
‪ 
 -‬‬
‫  ‪  -‬‬

‫ƒ‬

‫–   ‪ – ,‬‬
‫ 
–  – 
 ‬
‫ 
 !‪ -  ...‬‬
‫   

‬
‫  
– !‬
‫ ‪ – 

 :‬‬
‫  – ‪ ,‬‬
‫ 

–  
‬‫  ‪ 
,‬‬
‫ 
‪ 
  

,‬‬
‫“ ‪  ‘ ‘ 
 ,‬‬
‫  ! ‪ -  
 -‬‬
‫    !‬
‫    ‬
‫  
   ‬
‫ ‪  
,‬‬

‫אם לא היו מחזירים למצרים את שדות הנפט וכו‘‬
‫וכו‘ ‪ -‬לא היתה מצרים מסוגלת לעודד ולתמוך‬
‫את פעולותיהם של המחבלים‪ ,‬הן תמיכה באותם‬
‫מחבלים שחודרים משטחה לשטח של ארץ–ישראל‪ ,‬והן‬
‫תמיכה בשאר המחבלים‪ .‬אם על–ידי משלוחי כסף ונשק‪,‬‬
‫או על–ידי קבלת–פנים חמה לראש–המחבלים מתוך חיבוקים‬
‫ונשיקות!‪ ...‬וכל זה ‪ -‬כתוצאה מהתעצמותה של מצרים בעקבות‬
‫כל הוויתורים של בני–ישראל!‬
‫ 
 
– ?!‬
‫ ”   
“  ‬
‫ !    ‬
‫    !‬
‫     ‬
‫   
 ‬‫ 
 
 
– ! ‬
‫    –‬‫
!!‬
‫‪– –  .‬‬
‫   )   ‬
‫  
(  – ‬
‫ ‪    - .‬‬
‫
‪:   ,‬‬
‫    ‬
‫  ‘ ‘ ‪  -‬‬
‫    ‬
‫ 
‪ 
 
 ,‬‬
‫   –‬
‫ ‪ . 

 ,‬‬

‫‪8‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫  
 
 ‪
 -‬‬
‫ ‪ 
 - 
 ,‬‬
‫” 
 
“  

“ 

‫“ ‪   ,“ ” -‬‬
‫”  
“   ”‬
‫ “‪ –
   ,‬‬
‫ 
 ‪.“ 
”  ,‬‬
‫ ‪ “  -‬‬

 ‪  
 -  ,‬‬
‫ 

‪
 
 ,‬‬
‫ ‪ ,( “ ) “  ,‬‬
‫ 
  

‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
 
– 
“!‬
‫ ‪ 
, , 
 .‬‬
‫  ? ‪   -‬‬
‫  “‪:‬‬
‫   ‪ 
” -‬‬
‫ 
   “‪.‬‬
‫  ‪  ‘  :‬‬

‫  
–  ‪ -‬‬
‫ 

 
– 

‬
‫ ‪
 
,‘  
.‬‬
‫  ?!‬
‫ ‪   -‬‬
‫ – 
 ‘‪ ,‬‬
‫
  

‪‘ . ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  
‪–   :‬‬
‫    ‘‬
‫  – ‪  .‬‬
‫   ‬
‫ ‪
  -   ,‬‬
‫
‪,“ 
 ”  

,‬‬
‫ !‬
‫ 
  ‬
‫   ‪ , ,‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫   ‪   -‬‬
‫ ‪.   
,‬‬
‫  ‪  ,   ,‬‬
‫ ‪. 
    ,‬‬
‫  
  
‬
‫  ‪” -   ,‬‬
‫   “ )‘ ‪ :( ,‬‬
‫
  ‪ ,   -‬‬

 ‪ , 
  -‬‬
‫ 
 
 

!‬
‫  

 

‫ ‘‪ 
   
,‬‬
‫  ‪.‘  
,‬‬
‫‪ 
 
  .‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫  ‪- 
,‬‬
‫ 
  
– ‪
 ,‬‬
‫  ‪.‬‬‫   ‪ 
” ,‬‬
‫ 


 

“‪.“ ” ,‬‬
‫ 
  ‪ -  ,‬‬
‫ ‪,   
,‬‬
‫ 
‪  
 
-‬‬
‫ 
  ‪ 
,‬‬
‫”  
 
 ‘“‪, ,‬‬
‫   
– ‬
‫ ‪,‬‬
‫   
  ‪,‬‬
‫”  ‘  ‘ 

‫   “‪ ,‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫ 
 
‪ “ 
,‬‬
‫ “‪.‬‬

˙ȇÂÙ¯ ˙ÂÎȇ 
~Š‚„Š

¯ÂÒ‡ ̉· ÌÈÓÂÁ˙ Ì˘È Ï·‡ ¨ßÌȯÂ˙È ˙¯˘Ù ÌȇÏÓ ÌÈÈÁ‰
ÆÂÏ˘ ÌÈ„Ïȉ ‰ÁÙ˘Ó‰ Ï˘ ˙‡ȯ·‰ ÂÓÎ ¨¯˘Ù˙‰Ï
¨˙ÈÏÏη Æ˙ȇÂÙ¯‰ ˙ÂÎȇ‰ Ï‚„ ˙‡ ÌÎÏÈ·˘· ‰ÓÈ¯Ó ˙ÈÏÏÎ
Ì„˜˙Ó‰ È‚ÂÏÂÎˉ ¯Â˘ÎÓ‰ ¨ÌÈÈ˙ÂÎȇ ÈΉ ÌȇÙ¯‰ ÌȇˆÓ
Æ˙ÂÎȇ ÂÏÂ΢ ȇÂÙ¯ ˙Â¯È˘Â ˜È„Ó ÈÎ„Ú È‡ÂÙ¯ Ú„ÈÓ ¨¯˙ÂÈ·
ÌÎ˙‡ȯ·Ï ˙ÈÏÓÈÒ˜Ó‰ ˙ÂÎȇ‰ ˙‡ ÌÈ˘˜·Ó‰ Ìȇ¯Á‡ Ìȯ‰Î
Æ˙ȇÂÙ¯ ˙ÂÎȇ ‰ÏÂ΢ ‰Ù˜‰ ˙‡ ¯ÈΉ – ÌÎ˙ÁÙ˘Ó ˙‡ȯ·Â
Æ˙ÂÎȇ· Ï„‚ ÔÈÓ‡Ó È‡

ÌÈ·ςÈÊ ÌÁÓ

˙ÂȈÓÏ È˘È‡ ÔÓ‡Ó ¯ÙÂÒ

9

• 910 ‘  

‹‡–—’˜Œ 

 
     
"
 
 
" - ' 
 

– " 
" -  . . ' 
.   

 
- 
' 

 - . '  . ' 

770– 
 
  
- – . ' 
.    ,   
.  -  
" - 
  
 

.   
 "  
-  
   
  
"    
 
  

 
.   

      
( ,  ) : 
   
 
 
, . , ' " , 
.. ' "   , . " " , 
. 
, " , . , 
 , . , .
 ,
 . 
. 
. , 
.. , . , . ,  . . " ' , , .
, , ' , 
. ' . . ' , . ' , . ' ,  . ' , 
. ' , 
. '  
. ' , . ' 
.   . , . ,
 . ' , 
. '  
 , 
  -      
- " 
. 
.    ' ' 
:
  
.  . . . ' : 
 
.'
 . .  . . 
. . 
. : 
 
. - . . . . – . : 

 
. ,– . , . , 
. , . , . ,
. , . , 
. :  

. .  . , . ,  . , . , . ,  

 
 
 
 
  " 
 "
.  

   , "   
 
" 

      

 '   

' 
  

.    
" 
 

‫דבר המערכת‬

‫זכות שהיא‬

‫ג חובה‬
‫להיות מקושר אל הרבי‪ ,‬זו אינה משימה פשוטה‪ .‬אמנ הרבי‬
‫מקרב כל אחד מבלי להביט על מעמדו ומצבו בשו תחו‪,‬‬
‫א אסור לנו להתפתות ולחשוב כי הדבר פוטר אותנו מכל‬
‫החובות‪ .‬להיות קשור לרבי זוהי זכות‪ ,‬זכות שבעיקר מחייבת‬
‫ותובעת מאתנו התמסרות וביטול מוחלטי‪.‬‬

‫ה‬

‫ 
‪ "  "   , 
' ,‬‬
‫ " "‪-  , 
 ,‬‬
‫ "  " ‬
‫" 
' ‪   -‬‬
‫  
"‪'
  
 ,‬‬
‫ 
"‪,      
" ,‬‬
‫ 
" 
"‪. 
  
,‬‬
‫  ‪,
    
,‬‬
‫   
 
  ‬
‫ 
  " ‪   -‬‬
‫   
‪   
 
,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫‪"  -   , 
,‬‬
‫ 
  !  ‪.    ,‬‬
‫ 

 
 
 ‬
‫ 
    
‪ ,‬‬
‫    ‪  
  ,‬‬
‫ 
"‪"  

  ,‬‬
‫ "
‪"  "    
,‬‬
‫   ‪ 
  -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
  
"   "‪ ,‬‬
‫   
   ‬
‫‪  ,
    ,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫  ‪ 
  ,‬‬
‫ ‪ . 
   , 
,‬‬
‫   ‪     ,‬‬
‫ 
   ‪." 
 ,‬‬

‫   
‪.   ,‬‬
‫ 

  
 
 

‫ 
 ‪ 
 
   ,‬‬
‫   
‪,  
  .‬‬
‫  
 
 
  

‫ ‪.‬‬
‫   -‬‬
‫  ‪  .  
  ,‬‬
‫ 
 ‪  ,   ,‬‬
‫   
    ‪,‬‬
‫     
 ‪.‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,  
 ,‬‬
‫   ‪ ,    ,‬‬
‫' ' 
‪  , 
 
,‬‬
‫  
‪  ,  -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫     

‫  
 
 ‪   ,‬‬
‫ ‪  .    
 ,‬‬
‫   "" 
 ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪. "  ,‬‬
‫   
"‪    ,‬‬
‫ 
‪ " 
     ,‬‬

 ‪,
    
,‬‬
‫ 
  
‪""  
 .‬‬
‫ " "   
 
 ‬
‫ "  " ‪  
  
,‬‬
‫  ‪:‬‬
‫     
‬
‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪11‬‬ 

“ ‘ 
' •

12

13

• 910 ‘  

‫הפרשה החסידית‬

‫פתגם השבוע בענייני גאולה‬

‫בשלח פרעה‬

‫הרב יוסף אברהם פיזם‪ ,‬מנהל ת"ת חב"ד ומשפיע בתות"ל הקריות‬

‫כוח הצומח‬

‫" " ‪  
  :‬‬
‫   
 ‪
 - 
  ,‬‬
‫ 
  
 
‪ : ." -‬‬
‫  ‪ 
 ,"  
" 
  ,‬‬
‫     
‪   .‬‬
‫  
‪   " ,‬‬
‫   ‪   
 ," " -‬‬
‫ 
‪.‬‬

‫לע"נ הרב זלמן יודא ב"ר שלום ישעי' דייטש ע"ה‬

‫ראו את הוי' הנגלה‬

‫)  ‪( , ,
,‬‬

‫) ‪(
 ,‬‬

‫)   " "
' ‪(392‬‬

‫" " ‪  - "  
 " :‬‬
‫ ‪.  , 
 
   :‬‬
‫  ‪ ,   .‬‬
‫ 
 ‪   , ,  .‬‬
‫ 
‪ .   , 
 ,‬‬
‫   
‪  , 
 
  ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫פדיית הניצוצות‬

‫" " ‪ " 
 " " :‬‬
‫  
     "‪, .‬‬
‫    ‪  ,  .‬‬
‫ 
  
  
‪  ,‬‬
‫     
  ‪.‬‬
‫     

 ‬
‫ 
   ‪ 
 .‬‬
‫  
  
‬
‫‪ ,   .    
 ,‬‬
‫  ‪    . 
 ,‬‬
‫ 
 ‪  ,  
  .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫)  ‪(  , ,‬‬

‫פרעה ועמו ‪ -‬הקליפה שקדמה לפרי‬

‫" " " ‪ 
    :‬‬
‫   '  ‪.  -‬‬
‫   ‪     
,‬‬
‫ ‪,  , 
 
 ,  .‬‬
‫   
‪ .  
 ,‬‬
‫   ‪,   ,‬‬
‫   !‬
‫)   " " ' (‬

‫‪14‬‬

‫)" 
" ‪(" " 
-‬‬

‫" "  "‪" 
  
:‬‬
‫" "‪   
" 
  
,‬‬
‫ 
 ‪ 

 
 

 ,‬‬
‫‪?
  .    ,‬‬
‫  
 
 "
  
‪.16–15‬‬
‫ 
 
 "
‪."    " : :‬‬
‫  ‪     
:‬‬
‫' 
 ‪ - "'   " , 
 
-‬‬
‫ ' ‪
- " 

" , ' - "'
 " ,‬‬
‫ ‪...‬‬

‫"פרעה" עם העם‪...‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫‪   , :   ...‬‬
‫  
 
   
 ‪,‬‬
‫  ‪ 
,  ,‬‬
‫ 
  ‪   -‬‬
‫ 
?!‪ 
" ," "  " 
...‬‬
‫  

 ‪  
,‬‬
‫
" "‪ 
 , 
 
,‬‬
‫" "‪   ," ,‬‬
‫ 
!‪ 

 " 

, 
...‬‬
‫  ‪...‬‬

‫פ"ו ניצוצות בגימטריא "הטבע"‬

‫" " "‪ 
  
 :‬‬
‫ " 
  "‪
,"  
"  ,‬‬
‫‪: 
 . {288) " 
  ,‬‬
‫" 

 "‪(202)
"  
 
,‬‬
‫ ‪ .(86) " 
" 
,  " ,‬‬
‫  
 "  ‪.   ,‬‬
‫)" " ' ‪(205‬‬

‫צפה לרגליו של משיח‬

‫" "  "‪   :‬‬
‫ ‪       ,‬‬
‫  
"  
'   

‫ "‪,   " :"  .‬‬
‫  ‪ 
 ' 
  
.‬‬
‫ ‪  '
(?  
) 

 .‬‬
‫ "‪ ," "    :  .‬‬
‫ 
    
 
‪ ,‬‬
‫ 
      
 
‪,‬‬
‫   
 ‪."  " -‬‬
‫  ‪, 
 
    
:‬‬
‫ 
 
   
 ‪"  ,‬‬
‫"     " ‪. " -‬‬
‫) ‪( 20 '
" , ,‬‬ 

‫מאוצר המל‬

‫בוודאי דיבר‬ 
‫כמתאי למל‬
'‫מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לרה"ח ר‬
‫ שהתראיין ל'קול ישראל' בקשר‬,‫אברהם דוב העכט‬
"‫לתיקון החוק "מיהו יהודי‬ 

 


-  - 
'  

Making a Simcha in New York?
?˜ ‰ 
 
‚‡ „ , 
 ˆ˜ ‡

A professional makeup artist at your service
Tammy Holzman ˆ‰ 

tammyholtzman@gmail.com 8684–756–718

Keter
Van Service
Reasonable Prices

JFK
LGA
NEWARK
Airport pickup

ohdvb
a"btn
,hrcg hrcus

hsbe
vhsrd–vk
$62+ ertub

$32

718–644–4444
vpug,v vsan ;uxht ,urapt 

  

"
"   

("
 "
)

15

• 910 ‘  

r,f
,ugxv h,ura
ohkzun ohrhjnc

‡úú‰‰ ‚‰
‡"'‰ 
„"ú ‡" ú ‰ ú "„‡ ˜" 

herp sunkk _ ,gk ,gnv lanc
/oav ,uh,ut ka ,uhbanv
,uagk _ ,gk ,gnv lanc
/,usgu,v
,gk ,gnv lanc vga gucek
j"un e"f ,usut wha u,hc hbck rtck _
kf vc scg rat u,sucgu n"fv r"unst
/uhhj hnh
ukt) reck _ ,gk ,gnv lanc
s"nvccu ,uhxbfv h,cc (vzk ohutrv
od,p ut trnhn oa ruzjk rhgc rat
'n"fv r"unst j"un e"f ka u,ru,n
'uka k t r a h k f , c v t , u s u t r t c k
,rhnt s"g u,be, rhcxvku ghsuvk
h"arhp og anuj sunhk 'ohkv,
s"g od _ ohnht,nv ,unuencu _
/vbav ,unhk uekja hpf thb,v sunhk
lu,n k"bv kf ,uagk hraptc ot _
/,usgu,v
reck _ ,gk ,gnv lanc
rgubv hxubf ouenc (vzk ohrafunv)
ouenc od 'ouka hfrsc hraptv kff 'ks,avku _ hsrjv
lht ovk rtcku _ hsrj ubht ihhsg v,g ,gka rgubv hxubhf
'n"fv r"unst j"un e"f ,tn shn, ovk ,gsub vrh,h vcja
jyc rat iujycvu vue,vu ovn gc, rat ,t ovk rtck
,usvhv ,ezjvc oshep, ,t utknh ;ux ;ux rat 'ovc
/rgubv ,kudxn ova ,uhjvu oujv .rnv kfc vru,v ,mpvu
^ ^ ^
kfc ufhanh 'ouenv htb,k oht,n uvz ot 'rat icun
/uhrjtka e"av ouhc yrpcu yhhmrthv hrjt rat ohnhc k"bv
^ ^ ^
'ubthabu 'rpg hbfua ubbru umhevu ubktud ,thc ahjh whuvu
ubghnah ofu,c 'tkukhvv kgc 'n"fv r"unst j"un e"f tuv
/k-t ,hc vkugv lrsc ubkvbhu ,utkpb
ivtxruthba ksbgn ojbn
iuatrv yhhmrth s"g n"fv r"unst j"un e"f wfn od vtr :vzc hbbv
/(dk wg 'y"agc ktrah hnfj) g"b (c"aruvn) r"unst e"f uhct ka
oac n"fv r"unst j"un e"f ,truv :;hxuvk tk kct / / / utreh
/v"kx j"utj m"m ,"ua ihhgu /uhct
/rpwg hbfuwa ubbrwu umhewv ,"r :vuga ka
/y"a,wvu 'j"a,wv ixhb wc xrybue vtr :(ohhxh) / / ,urb vanj
/n"fv r"unst j"un e"f dvb lf :thb,c / / ajkc

/t"ha,wv 'yca asj atr 'v"c
/h/b 'ihkeurc
kt 'ohnhn,v hshnk, 'a"bt kt
j"un e"f kt ohfhhav ut ohrauenv
wv 'n"fv g"hz n"dcb v"vkkeumz r"unst
uhjh ovhkg
!vfrcu ouka
rsx ,usut ohcr ,kta kg vbgnc
tuv 'k"gcv ycac hrhagv ouhc yrupn
r"unst j"un e"f ka yhhmrthv ouh
:ghmvk vzc hbbv 'n"fv
uks,ah yhhmrthv hbpka ase ,cac
/vru,k ,ukgk
utreh _ ehpxn ,uhkgv rpxn iht ot
kg ; h x u v k t k k c t ' o h b u a o h r s j c v r u , c
/ohturev rpxn
vrucjca kusdv whvh rhypna uks,ah
/krudv hp kg ut _ ihbnv cur humhrc _
vch,v hbpk kkp,ha hn unhrhu urjch
sjt kkp,ha ekjk iufbu 'yhhmrthv ouhc
vjbn _ hahka ',hrja _ hba ',hcrg
/a"bt ka kusd r,uh rpxn vzc ,ufzk hsf
ka rb _ kec rapt ot /,gk ,gnv kf eksha rb ehksvk
/vuga
/,urb vanj ueksh ,ukp,v ,gac
(ohhxh) sunkh (ohkv, ,rhnt rjt _ recc) vkp,v rjt
rnth f"jt /,utuens z"pu ohkfs s"fp vch,v hbpk kkp,nv
,urua vzht _ ajkc /rhsthu wuf thaeg ic thbbj wr vbanv
/ibcrs ahse 'thb,c
,uek,xvv ouhs rntnvn ekj urzjh _ ,hcrg ,kp, rjt
ruzjha hn iht otu /p"gc (sg xrybuec xpsb 'hbdk h,tc v"s)
rjt unhhxku /reucv ,kp, rjt ifu /ohbpc uvusnkh p"gc
/vjbn ,kp,
/vjbn ,kp, rjtk ifu /thb, erp _ vkp,v osue reucc
ohbhbgvk vnur, sjt kf ohrh vkp,v osue reucc
unmg sgc 'n"fv r"unst j"un e"f tuv 'ubthabk ohfhhav
/vjbn ,kp, osue ifu 'uhjha u,hc hbcn sjt kf sgcu
) b"p s"jt kf treh – j"ts ,rzju reucv ,kp, rjtk
p"fg ut ',ushjhk xbfvk ufza ukt /(ybct ,rhdjc icunf
,gc 'unmg rhhmh _ n"fv r"unst j"un e"f hbp ,t ,utrk
hps ihc f"jt b"pv jhbvk /uhbpk snug uktf 'b"pv ,thre
ujkaku /n"fv r"unst j"un e"f ,ru, ka wufu xrybue 'rntn
/uka iuhm kg u,utrek ,bn kg (ouhc uc _ hraptc ot)

³Å´Ç

- ĝđĠď - ęđĝĤĠ - ĎđĦĕĚ Ä®°²¯½Á¬¹

$¼´ÀÇûÈ

Ǹ¯½ÆÀ¸²

³´Å½Ç°¼´»¸Å 

ÆÇ
ÆÇ 

Ç´Á½ǯ´Ã½¼´°»¯aÉ´¿´½Éa´¯²¸´
Ç´Á½
Ç´
Ç
´Á
Á½
½ ǯ
¯´Ã
¯´
´Ã
ý
½ ¼´´°
´°»
°»
»¯
¯ a É´´¿
´¿´½
¿´´½
½É
Éa´´¯
´¯²¸
¯²
²¸¸´

³¸·¸»ÆɻɴÇÈï 
¶½È¼º»³ÈÁÉÈ

¼´°

É´¿´É¶»ɸ»·¸±¸²³Æó 

ÆÇ 

a¼¸·Çû

a DVDa´¯²¸´a¾·¸»ÆÉa¼»Åa

¼¸È¿»ɽ»Å»É´ÇÈï

WWW.DISKMEIR.CO.IL 

¼´¸ ¸²¸½´ ²Á´½´ ±¶° ³¿È³ »±Á½½ Ȳ´Æ É´Á´¿É´ ¼¸±³¿½ ·Æ» É´ÇÈÆɳ ´»´ºÈ ÇÃÀ³ 
¶¸È½³¹»½È·¸´´¯°´¸»½¯·¸»È¸°Ç³»È´¸É´±³¿³´´¸É´º¸»³»È¸ƽ´Ǹ²¿·´Æ¸»´½´¸° 
É´°ÇÉ´ÃÀ´³¼ÁÉ°¶Ç´½´³È²¶³Ç´²³½ɴǸ²¿É´¿´½ÉÉ´¯½°³´´»½ 

Ƚ½ 

É´¿½µ³» 

ɴǶ°´½³¼¸ÇÃÀ³É´¸´¿¶°±¸È³»

²Á´¼»´Á»¶¸È½³¹»½´¿¸°Ç´´¿Ç´½´¿¿´²¯¸¶¸

‫התוועדות חסידותית‬

‫מדוע הרמב"ם שהנו ספר הלכות‪ ,‬פותח‬
‫ומסיים את ספרו ה"יד החזקה" בתכנים שהם‬
‫לכאורה רחוקים לגמרי מסגנון ההלכות‪ ,‬אלא‬
‫דברים בסגנון האגדתא או דברי השקפה? ומהי‬
‫המטרה שצריכה לעמוד לנגד עיניו של כל‬
‫יהודי כאשר הוא מבצע את עבודתו בעולם?‬
‫מאת הרב חיים לוי יצחק גינזבורג‪,‬‬
‫משפיע בישיבת תומכי תמימים ראשון לציון‬

‫לדעת ולזכור‬
‫דמוקרטיה וסוצאליזם‬
‫‪ -‬מה עדיף?‬

‫     ‬
‫ 
 "‪ ,‬‬
‫ 
" ‪
  
.‬‬
‫      ‬
‫ 
‪ 
 
   ,‬‬
‫
 

 
 "
‪-‬‬
‫   
 ‪ ,‬‬
‫    
 ‬
‫ 

‪.‬‬
‫  
 
 ‬
‫ 

  
– ‬
‫    ‪  ,‬‬
‫ ‪    -‬‬
‫  
 
‪ ' .‬‬
‫'‪,   .'
  .‬‬
‫  
 
 ‪.‬‬
‫ 
  
 

 ‬
‫  

  ‬
‫  
  ‪,‬‬
‫   

'  ‬
‫ 
   ‪,‬‬‫  
––
 ‪ 
 .‬‬
‫  "  " " "‪,‬‬
‫ 
  ‬

‫‪18‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫   
 
 
‪.‬‬
‫  
   ‬
‫  ‪  
,‬‬
‫ 
‪ , 

 " 
 .‬‬
‫   

‬
‫  
 ‪ -‬‬
‫     ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪  
 .‬‬
‫ 
 "  ‪
 .‬‬
‫ "  ‪  :‬‬
‫ –  

‪.‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ ‪,  
  ,‬‬
‫ – –‪.‬‬
‫ ‪ 

,‬‬
‫  ‪   
,‬‬
‫    ‬
‫  

'‪ 
: 

 .‬‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫  
  

‫ 
‪  
 .‬‬
‫ 
   

‫ ‪ 
'    .‬‬
‫ 
  ' ) ‬
‫  ( 

‫ ‪ 
  .‬‬

‫ ""  ‪"" 
,‬‬
‫  ‪, , 
-‬‬
‫‪  .  ,‬‬
‫   ‬
‫     ‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫  

‪
.‬‬
‫   ‬
‫ 
    ‪,‬‬
‫    

‫  ‪ – .‬‬
‫ 
)" "   " "‬
‫  
(‪   ,‬‬
‫  
 
   ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 

 ‪  
 
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
‪  ,  ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫ 
    

‫
 ‪   
.‬‬
‫ 

  
 ‬
‫ 
‪ 
  .‬‬
‫    ‬
‫     
 ‪.‬‬
‫   '  '‪,‬‬
‫'  '‪ ' ,'  ' ,‬‬

‫ 
'  
‪  .‬‬
‫  
  


‫ 

  ‪ ,‬‬
‫ ‪."  

 " -‬‬
‫  

' ‬
‫ ‪
," 
  ,‬‬
‫ ‪ ' 

 :‬‬
‫  ‪,    .‬‬
‫ 
 –  ‪ 
,‬‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫‪  , , 
,‬‬
‫    
‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪

 .‬‬
‫   ‪  
,‬‬
‫ 
‪ . 
  
,‬‬
‫'    

‫  " "‪,"" ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪,  
 ,‬‬
‫"
   


‬
‫ "‪ 
 
'   .‬‬
‫  ' – 

‫  ‪.‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫" 
 ' "‪, 
,‬‬
‫    
‪,‬‬
‫    
 ‬
‫  
 ‪ 
 ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫ 
 

‪  ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬

‫ספר ההלכות‬
‫נפתח בדברי אגדתא?‬

‫  ‪ 
 
-‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫  – 
  

‫ 
" "  
"‬
‫  
"‪.‬‬
‫ 
"‪ 
,
  ,‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫ 

   ‬
‫ ‪  
 -‬‬

‫ƒ‬

‫ראשית הכל‪ ,‬מה שיהודי צריך לחשוב בהתחלה‬
‫ובראשית של כל הלכה והלכה מהלכות התורה כולן‬
‫הוא ‪ -‬שבכל דבר שיהודי לומד או עושה צריך הוא‬
‫תמיד לזכור לפני זה ובתוך זה את מציאות ה' ואת הביטול‬
‫שלו לרצון ה'‪ .‬שזה יהיה היסוד והעמוד לכל פרט ופרט שהוא‬
‫מקיים ועושה‪.‬‬
‫ 
 ‪   .‬‬
‫ " "‪.‬‬
‫   


‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  
 " 


‫   ‪,‬‬
‫  
 

‫   ‬
‫ ‪
, 
,'  ,‬‬
‫ ‪,  , 
 ,‬‬
‫ '‪ " 
 
.‬‬
‫ ‪ , .‬‬
‫'  ‪
,  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
"  "  "‪,‬‬
‫  
 
 ' '‪.‬‬
‫ ‪ 
" 
  ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫ ‪, , 
, -‬‬
‫  ‪   -‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  '‪   ,‬‬
‫  
" 
‪.‬‬
‫ 
 " ‬
‫" 
  


‫   ‪ ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫ 
"   

‫"    ‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‬
‫ 
  ‬
‫ "‪.‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  '  ‬
‫ ‪    .‬‬
‫"   "‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   
‬
‫   '‪  ,‬‬
‫ 

‪  ,‬‬

‫ 
  ‬
‫‪" 
  , .‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫ 

 "  ‬
‫   " ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪  
 -‬‬
‫‪
"  ,   ,‬‬
‫   ‬
‫ 
   ‬‫ 
 
 ‪ ,‬‬
‫
 
  

‫‪ 
"   .‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ' 

‪  .‬‬
‫  ‪
 ,‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ '  "‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬

   ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪  , .‬‬
‫   
"‪ ,‬‬
‫ ‪.  
 
,‬‬
‫‪ ," 
  ,‬‬
‫ 

 ‪  ,‬‬
‫ 
  
" ‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬

‫להיות אנשי צבא‬

‫   
"‬
‫ 
  " ‬
‫  " ‪ 

 :‬‬
‫    ' ‪,‬‬
‫    ‬
‫    
 ‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪19‬‬

‫התוועדות חסידותית‬

‫  ‪.‬‬
‫  
 ‬
‫  ‬
‫ 
    ‪ -‬‬
‫  
  ‬
‫ 
"‪     ,‬‬
‫     ‬
‫  ‪ ,  .‬‬
‫ 

   ‬
‫    
 ‪ -‬‬
‫    ‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ 
 
  ‪ .‬‬
‫    ‬
‫  ‪  .‬‬
‫   ‪,  -‬‬
‫ ‪ ,  ,‬‬
‫ 
‪ 
 , 
 
 ,‬‬
‫ 


  ' ‪ -‬‬
‫    ‬
‫"   "  ‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫ 
  
 ‪,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫
   ‬
‫ ‪    -‬‬
‫   
 
‪,‬‬
‫   '‪ 
,‬‬
‫ 
  '‪.‬‬
‫ ‪  
 ,  ,‬‬
‫ 
"‪ 
"  
 ,‬‬
‫"‪ 
  :‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫‪    .‬‬
‫    ‪ -‬‬
‫ 


  ‬
‫   ‬
‫) (‪.‬‬
‫ 
‪ ,‬‬
‫ 
 ‪  
.‬‬
‫ 
 
   ‬
‫  ‪  
 ,‬‬
‫ 
 ‪  
  .‬‬
‫     ‬
‫  ‪  
 .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   ‪   -‬‬
‫ ‪     ,‬‬
‫ 
   ‬
‫  
  ‪ .‬‬
‫    ‬
‫    ‪-‬‬
‫   ‬

‫‪20‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫  ‪   
,‬‬
‫  
  ‪ ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫   
 ‬
‫  
  ‪ .‬‬
‫
   ‬

" "‪  , .‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
   
 

‫  
 ‬
‫ ‪ . 
  ,‬‬
‫    ‬
‫  
 
 ‬
‫
 ‪  ,  .‬‬
‫   ‪  -‬‬
‫  
 " "‪  :‬‬
‫ ‪, 
  .  ,‬‬
‫ 
‪ ,   .‬‬
‫ ' ‪    -‬‬
‫    
‪,‬‬
‫     ‬
‫    
‪ .‬‬
‫   
‪.‬‬
‫ 
  " 
"‪.‬‬
‫   
 
 ‬
‫ 
‪ 
,  
,‬‬

    

'‪.‬‬
‫   
"  ‪.‬‬

‫יש התחלה ויש יעד‬

‫  
"   ‬
‫     ‪,‬‬
‫ ‪" 
 ,
  ,‬‬
‫ 
  

‫ 

  ‬
‫    ‪ .‬‬
‫ 
"  
  

‫ 
   ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫


 ‬
‫     ‬
‫ 

   ‬‫    

‫  '  
 ‬
‫  '‪   .‬‬

‫    ‪.‬‬
‫   
'‬
‫ 
 
 
"‪,‬‬
‫    

‫ 

  ‬
‫     ‬
‫ "  "‪  ,‬‬‫ ‪  , " ,‬‬
‫  
"‪ ," " ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   "‬
‫ " ‪   -‬‬
‫   

‫ 
"‪   
,‬‬
‫   ‬
‫‪ 
" 
 .‬‬
‫ ‪ 
" 
 ,‬‬
‫"‪  
,‬‬
‫ ‪
  ,‬‬
‫   ‬
‫" "‪, 
" :‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ' 

‪  .‬‬
‫  ‪
 ,‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ '  "‪.‬‬
‫" " ‪ -‬‬
‫   
‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
‪, ,  ,‬‬
‫  ‪ ,  -‬‬
‫ ‪  :'  ,‬‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫ "  '"‪  ,‬‬
‫

‪,  .‬‬
‫   
‪.‬‬
‫ 
 ‪ 
 " :‬‬
‫   
"‪.‬‬
‫ ‪, 
 

,‬‬
‫
  ‪  :‬‬
‫
  
‪ ,‬‬
‫ 

  ‬
‫   ‪ 
 .‬‬
‫ 
  ‬
‫  
‪,   .‬‬
‫    ‬
‫      ‬
‫    ‪  -‬‬

,   - 

  
 
 ,  . 

,   
  
 -   ,  

"  
   

.  

  
.   

  , 

'  
  -  
   ," " 
    .  

  ," "  
 
   

 
  - 
.  

    
   

 
,   

 
 

 " 
."  
   

" 
  
    , 
:   
 
 
 ,  

 

ĐĕĘĢĤĐ ď"čē ĦđďĝđĚ
ĒėĤĚĐ ĤđĒČč ěđĦēĠĥĚĘ

ĐĥđĤď
ĦĜĜĎ\ĦĘĠĔĚ
ĦĕČĤēČđ ĐĤđĝĚ
ęĕďĘĕĘ ĐĥĕĎ ęĞ

ĐĚĕČĦĚĘ ęĕčđĔ ęĕČĜĦ
052-8883018 - ęĕĔĤĠĘ
ĦĤĠČ
ďĞđ ęĘđĞĘ ēĕĥĚĐ ĖĘĚ đĜĕčĤđ đĜĤđĚ đĜĜđďČ ĕēĕ

Mermelsteins
Shabbos Kiddush special!
For up to 50 people!

$cas3h an6d ca0rry

• Fish platter (gefilte fish) • Meat
platter • Cholent • Two types of kugel
• 15 LB of assorted salads • Hamotzi rolls

Call: 718–778–3100
All orders must be made by 4:00 pm on Wednesday before.

351 Kingston Ave.

21

• 910 ‘  

‫רו | "שלושה מזקני החסידים ישבו ברכב החברא קדישא והח‬
‫וַ יְ ִהי ִ ּבנְ סֹ ַע ָה ָא ֹ‬

‫הרבי הריי"צ הביט בנו בחיו ואמר‪:‬‬

‫"את‬

‫הילדי‬
‫הרוחניי‬
‫שלי!"‬
‫ראיין‪ :‬ר' ירון צבי‬

‫צילום ראיון‪ :‬מיכאל הלל‬

‫הרב יהודה לייב )לייבל( פוזנר‪ ,‬מזקני אנ"ש‬
‫בקראון הייטס‪ ,‬שזכה להיות מראשוני‬
‫התלמידים בישיבת הצעירים של תומכי‬
‫תמימים בארצות הברית בשנת תש"א‪ ,‬להיות‬
‫מהשלוחים הראשונים של הרבי הריי"צ‬
‫במסגרת "מרכז שליחות"‪ ,‬ולקבל שליחות‬
‫מהרבי מלך המשיח בשנת תש"י ‪ -‬ניאות לשחזר‬
‫לקוראי 'בית משיח' את זיכרונותיו משנות‬
‫הבראשית של חסידות ליובאוויטש בארצות‬
‫הברית • ראיון נדיר ומיוחד לרגל יו"ד שבט‬
‫‪22‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫חזיקו את הארון הקדוש תחת כפות ידיהם‪ ,‬ואז קרא לי הרבי‪' :‬לייבל‪ ,‬עלה לרכב!'"‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪23‬‬

‫יו"ד שבט ‪ /‬זכרונות‬

‫ƒ‬

‫ב‬

‫  ‬
‫  
 ‬
‫‪  ,‬‬
‫   

‫
   
‪
,‬‬
‫  
 ‬
‫‪  ," "  " ,‬‬
‫ 

 ‬
‫ 
‪,    .‬‬
‫  " '  
) 
(‬
‫ ‪'   
,‬‬
‫  "‪  ,‬‬
‫  

‪" 
 ,‬‬
‫ 
 ‪   " :‬‬
‫ )= ‪."(   ,‬‬
‫  " –" 
‪ ,‬‬
‫  
 "‪ ,‬‬
‫ 
  
" ‪-‬‬
‫ ' 
 ‪ ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ 
    ‬

‫  
 ‬
‫    ‬
‫
 ‪ ," 
  " .‬‬
‫  
 ‬
‫
  ‪  ...‬‬
‫ 

  ‬
‫  ‪ 

 ,‬‬
‫ 
  ‪  -‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫‪   
:‬‬
‫ 
 

 ‬
‫ ‪  ,   
 ,‬‬
‫   ‪  -‬‬
‫' '  ‬
‫  –   ‬
‫– 
 
‪,  .‬‬
‫ ' 
 ‬
‫  ‪,    ,‬‬
‫  
 ‬

‫"באותן שנים"‪ ,‬מתאר ר' לייבל‪" ,‬כיתת הצעירים הייתה‬
‫בחדר ששימש אחר–כך כחדר המזכירות‪ ,‬והזאל שימש‬
‫מקום לימודים לתלמידים המבוגרים יותר‪ .‬היום קוראים לזה‬
‫'הזאל הקטן'‪ ,‬יחסית לזאל הגדול למטה‪ .‬אבל בשנים ההן‪ ,‬זה‬
‫היה 'הזאל'‪ .‬לא היה אולם אחר"‪ ,‬מדגיש ר' לייבל תוך שהוא מציג‬
‫בפניי תמונות מ–‪ 770‬בשנים ההן‪ ,‬שימחישו את דבריו‪.‬‬
‫ ‪
" 
,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫ 

  ‬
‫ ' 
 ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ' 
‪ 
 
,‬‬
‫    

‫ " ‪  ,‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫ 
  ' 

‫  

 ‪ ,770‬‬
‫  
 ‪ -‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪    770‬‬
‫ ‪    
.‬‬
‫   
 "‬
‫ 
"‪ 
 ,‬‬
‫
 
   ‪ ,‬‬

‫‪24‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫
 ‪
 ,‬‬
‫ 
  
‪ 
' .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 

  ‬
‫  

‪
 ,‬‬
‫ "  
"‪  ,‬‬
‫ 
  
‪.‬‬
‫  
  ‬
‫ ' 
 
‬
‫ 
 
‪ 
.‬‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 

 
 
‪– ,‬‬
‫  
‪  
,‬‬
‫  
  
‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪.‬‬

‫אמריקה אינה שונה!‬
‫   
 "‬
‫ 
'  "‪ ,‬‬
‫ 
   

‫   

‪.‬‬
‫" 
  
‪ ,‬‬
‫ 
 
‪  ,11‬‬
‫‪ , 
 
 ,‬‬
‫    

‪  ,‬‬
‫  
 
  
‪.‬‬
‫   
‬
‫ "‪  ,‬‬
‫ 
 "‪,
  .‬‬
‫
   ‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
 
  

‫ 
   ‪
 ,‬‬
‫ 
 "‪.‬‬
‫" 
‪ 
 ,‬‬
‫ 
–‪,  
 770‬‬
‫ ‪   -‬‬

– ‪   ,‬‬
‫ 
 "‪ 
'  ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫" 
"‪, 
' ,‬‬
‫"  
‬
‫ –  ‪ ,‬‬
‫    
‬
‫ "‪.‬‬
‫"   ' '‪,‬‬
‫  ‪
 
.‬‬
‫‪  .''  ,‬‬
‫ "‪  
'  ,‬‬
‫ 
  –‪, 
770‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫" 
  
‪ ,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫  
 
‬
‫   ‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫‪ ,' '   ,‬‬
‫ ‪," 
  .‬‬
‫ ' 
‪  

,‬‬

  
 ‬
‫–‪." 770‬‬
‫  
 
 "‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 
‪  
  
' ,‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫  
 "‪
" .‬‬
‫ 

 
‪.‬‬
‫ 
 
 
‬

‫ 
‪   .‬‬
‫   
"
‪,‬‬
‫  
 " 
‬
‫   
‪ .‬‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫   ‪,  
.‬‬
‫ 
 
 ‪ 
,‬‬
‫   
""‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫   
 ‪' 
,‬‬
‫ 

  
 ‬
‫  
 ‪,‬‬
‫   '‪  .‬‬
‫ 

'  ?'  ‪:‬‬
‫"  
?  ‬
‫ 
?    

‫ 
  
‬
‫ –  
 ‬
‫!    

‫ ‪  .‬‬
‫ 

!"‪.‬‬
‫    ‬
‫
   ‪,‬‬
‫
  

‫ 
  
‪ 
.‬‬
‫    ‬
‫ ‪ - ,‬‬
‫    ‬
‫  
 
‪ .‬‬
‫ 
!‬

‫יחידות פתאומית‬
‫במוצאי שבת‬
‫"  "‪' ,‬‬
‫ 
‪ 
 " ,‬‬
‫ 
‪ – 
  .‬‬
‫ 
" ‪ 
,‬‬
‫' ' ‪  ,‬‬
‫ ‪  
.‬‬
‫   

‪ -‬‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪ 
   .‬‬
‫  

    ‪,‬‬
‫ 
   
‪.‬‬
‫ 
 
  

‫  
 ‪
 ,‬‬
‫‪
  
 ,‬‬
‫ 
‪  ,  .‬‬
‫
 
 
‪  ,‬‬
‫  
 
‪.‬‬

‫ƒ‬

‫"לפני שנכנסנו‪ ,‬ביקשתי מאחי זלמן שהוא ידפוק על‬
‫הדלת‪ .‬הוא דפק על הדלת‪ ,‬ופתח אותה מעט‪ .‬הרבי ישב‬
‫ליד שולחנו הק'‪ ,‬עסוק בענייניו הקדושים‪ ,‬אך כאשר שם לב‬
‫שנכנסנו ‪ -‬הרים את ראשו והסתכל עלינו‪ .‬שמתי לב שכאשר‬
‫הרבי ראה אותנו‪ ,‬הוא חייך חיוך רחב‪.‬‬
‫ ‪ 
 ,  ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫"  
‪ 
 .‬‬
‫ 

   ‬
‫ 
‪   .‬‬
‫ ?   "‬
‫ '  ‪'   .‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫ ' 
‪
  ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫" ‪  ,‬‬
‫   
‪  .‬‬
‫'   '‪  .‬‬
‫  
  
‪,‬‬
‫ 
    ‪ ' :‬‬
‫  
!'‪ 
 .‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫ 
 
  ‪...‬‬
‫" ‪ 
,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫ ‪
 .  ,‬‬
‫
  '‪ 
 ,‬‬
‫ ‪- 
  ,‬‬

‫   ‪ .‬‬
‫
 
  ‪  ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫"  ‪.  ,‬‬
‫ ‪
 . 
  ,‬‬
‫‪ ."? 

" :‬‬
‫ 
‪
 
  ,‬‬
‫ ‪
 , 
  .‬‬
‫ 
 
 
 ‪.‬‬
‫   
‬
‫‪
 .
  ,‬‬
‫ ‪. 

 ,‬‬
‫ – 
  ‬
‫  

? 

‬
‫ ‪ =] '?   ' .‬‬
‫[  
‪, 

 .‬‬
‫ ' '‪ 

  ,‬‬
‫ 
–  ‪.‬‬
‫ –  
‪ 
' :‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ ‪ 
.  ,‬‬
‫ 
  

‪-‬‬
‫  ‪ 
 , .‬‬
‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪25‬‬

‫יו"ד שבט ‪ /‬זכרונות‬

‫ 

)'   ‬
‫ '(‪.‬‬
‫ –  
 ‬
‫ 

 ‪'  ' :‬‬
‫ 
'   ‬
‫ 
 ) '  (‪ ,‬‬
‫  ) ' ‬
‫ ('‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
‪  
 ,‬‬
‫" ‪ ] "   ,‬‬
‫[‪.‬‬

‫השליח הראשון של הרבי‬
‫הריי"צ ב'מרכז שליחות'‬
‫ 
' 
 ‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪, 770–
 .‬‬
‫  
 ‬
‫  ‪' 
.‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
 "  ‪,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
 

 ‬
‫ 
 
 ‪  ,‬‬
‫    

‫ 
 " "‪ 
.‬‬
‫ 
 
  ‬
‫   ' 
‪.‬‬
‫  "  

‫ " '  '‪ 
,‬‬
‫  
  ‬
‫ 
 
‪  ,‬‬
‫
" ‪   
' .‬‬
‫  
   ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫ 

   
‪.‬‬
‫" 
  ‬
‫ 

 '  '"‪,‬‬
‫ ' 

 ‪
" .‬‬
‫ ' ‪, ,‬‬
‫ 
 – 
"‪.‬‬
‫ ' 
 

‫  ? ‪ -‬‬
‫ 

 

 ‪" :‬‬
‫ ? 
  ‬
‫  
‪ ,‬‬
‫   
‬
‫  
!  ‬
‫ 

!"‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫   ' 

‫     

‫ "‪   .‬‬
‫  
 '  '‪,‬‬
‫
 ' 
 ‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"  "‪ ,‬‬
‫ ' 
‪  
 " ,‬‬
‫ 
‪    ' :‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪ 
   .‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫    
  ‬
‫   
 "‪.‬‬
‫ ' 

 

‫ 

 ‪  
" :‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫   
 ‬
‫  "‪.‬‬

‫מנושאי ארונו‬
‫של הרבי הריי"צ‬
‫ 
 ' 
 ‬
‫    ‬
‫ 
 "‪.
  ,‬‬
‫ –  
‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫ 
  
‬
‫ 
 ‪  
,‬‬
‫‪   .‬‬

‫ ‪.  ,‬‬
‫  

  
‪,‬‬
‫ " 
"‪,  ,‬‬
‫ 
 


‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ 
 "‪ 
   .‬‬
‫    ‬
‫ ‪  
' .‬‬
‫ " ‪ 
,‬‬
‫ 
–  
– ‪-‬‬
‫ 


‪ ,‬‬
‫‪. 
 770– ,‬‬
‫ ' 
   ‬
‫  
 "‪ 
,‬‬
‫  
‪,‬‬
‫     ‬
‫ ‪
  
 .‬‬

‫ƒ‬

‫ר' לייבל מראה לי את התמונה מהלוויית הרבי הריי"צ‪ ,‬בה‬
‫רואים את אלפי האנשים שהשתתפו בהלווייה‪ ,‬ופשוט‬
‫כיסו את כל שדירת איסטערן פארקוויי‪ .‬הוא מצביע על הארון‬
‫בו הונח הרבי‪ ,‬וסיפר כי התוכנית הייתה לקחת את ארונו של‬
‫הרבי עד לבניין הישיבה ברחוב בעדפורד‪ ,‬אבל מפאת הדוחק‬
‫והצפיפות וויתרו על הרעיון ונשאו את הארון רק עד הפינה של‬
‫איסטערן פארקוויי וברוקלין‪.‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫   
 

‫ 


 
‪ 
,‬‬
‫    ‬

‫    ‬
‫  
‪.‬‬
‫"   ‪ 
,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪27‬‬

‫יו"ד שבט ‪ /‬זכרונות‬

‫ 
 

"  "  " " 
 '‬
‫ " ' ‪:   

    ,‬‬
‫      '  ‬
‫ ‪   
   '   
  ,‬‬
‫  ‪     ,    ,‬‬
‫‪. '  ,‬‬
‫      ‪ ,‬‬

    
‪  , 
   ,‬‬
‫ 
   
  ‪.‬‬
‫   
 ;     ‬
‫ ‪        ,‬‬
‫   —     ‪  ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫
        ‪ 
,‬‬
‫  
   ‪,    ,  ,‬‬
‫      ‪    ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫ƒ‬

‫ברק מיוחד נדלק בעיניו של ר' לייבל כשהוא מספר על‬
‫פנייתו האישית של הרבי והוראתו לעלות לרכב עם זקני‬
‫אנ"ש‪" .‬פתאום מצאתי את עצמי הרביעי שמחזיק את ארונו של‬
‫הרבי יחד עם זקני אנ"ש‪ ,‬ואני בתחילת שנות העשרים שלי"‬
‫ 
   
 ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫    ‬
‫‪   .‬‬
‫ 
"‪. 
' ,‬‬
‫"   ‬
‫
– ‪  
,‬‬
‫ 
  
‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  
‪ 

,‬‬
‫   
‪ 
,‬‬
‫ 
" " 
  ‬
‫ 

"‪.‬‬
‫"  
"‬
‫ 
  ‪ 
 ,‬‬‫ 


 
‪-‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫  
 

  
‪.‬‬
‫" 
   "‬
‫ 
 "‪' ,‬‬
‫ 
‪  " 
" ,‬‬
‫ ‪:    ,‬‬
‫' 
‪."'! 
 ,‬‬

‫‪28‬‬

‫• ' 
‘ “‬


   
‬
‫ ' 
   ‬
‫  
  ‬
‫ 
 "
  ‬
‫ ‪  " .‬‬
‫ 
   

‫  "‪
 ,‬‬
‫  "‪. 
'  ,‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 

  

‫ 
 
 
‪' ,‬‬
‫ 
 
 ‪,‬‬
‫   
 ‬
‫ 
 ‪.‬‬

‫בין הזמנים‬
‫"  
 ‬
‫ 

" 
"‪ ,‬‬
‫   
 "‪ 
.‬‬
‫  
 "‪' ,‬‬
‫ 
‪"  " .‬‬
‫ "    ‬
‫ ‪!   
 ,‬‬
‫    
‪ ,‬‬

‫    

‫ 
"‪.‬‬
‫" 
 
 
 "‪,‬‬
‫ 
"‪ 

  ,‬‬
‫  
  "‬
‫    "‪,‬‬‫ ' 
‪  
" .‬‬
‫  
 

‬
‫ 
 
 ‪
 
,‬‬
‫    ‬
‫
  
 "‪.‬‬
‫" 
  "‬
‫    ‬
‫  " ‪ 
.‬‬
‫ ‪    
 ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ ' ' 
 

‫ 
 ‪.  
 ,‬‬
‫" 


 ‪ ' :‬‬
‫     ‬
‫   
?'‪ 
 – .‬‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫  
‪10  
-‬‬
‫‪ , 5  
 ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‬
‫ 
   

‫ 
 ‪
 . ,‬‬
‫ ‪."'!  
,' :‬‬
‫   

 ‬
‫ ' 
 ‪" :‬‬
‫ 
 

 ‪,‬‬
‫ 
 
 
 ‬
‫ ‪
 . 
   ,‬‬
‫‪
   
,‬‬
‫ 

‪   .‬‬
‫ 
‪     
,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪ – ,‬‬
‫ ‪ 
-  .‬‬
‫ ‪
  
,‬‬
‫  

  ‪,‬‬
‫ 
‪
 , ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫"‪.‬‬
‫  ' 
‬
‫ 
' 
"‪   ,‬‬
‫  
 "‪ " .‬‬
‫    ‬
‫" "   
"‪,‬‬
‫ ' 

  ‪.‬‬
‫  
 ‬
‫ ' 
 
 

‫ 
 ‪  -‬‬
‫ 
  ‪ 
" .‬‬
‫   
 ‬
‫   
‬
‫ 
‪  ' : 
 .‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫    ‬
‫?'‪ ' , 
 
 ,‬‬
‫   

‫  
 ‬
‫  
‪ ,‬‬
‫  ‪ -‬‬
‫  
!'"‪.‬‬

‫למה לא הייתי במעמד‬
‫קבלת הנשיאות‬
‫    ‬
‫  ‪ 
 -‬‬
‫ 
" ‪   ,‬‬
‫   ‪  
,‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ 
  
 
‬
‫ 
 ' 
'‪
 ,‬‬
‫ "   ‪ 
.‬‬
‫ ' 
 
 

‫ 
‪" 
 
,‬‬
‫   

‫ ‪ 

" .‬‬
‫    ‬
‫ !"‪. 
' ,‬‬
‫  
‬
‫    
 ‬
‫ 
‪   
' .‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫    

‫   ' 
‪ 
' .‬‬
‫
  
‬
‫  ‪.‬‬
‫   
 ‪,‬‬
‫   ‪ 
' ,‬‬
‫' 
'   ‬
‫ 
 ‪ 
 
,‬‬
‫  
 ‬
‫    

‫ ‪   ,‬‬
‫  
 
 ‬
‫  ‪ 
 
.‬‬
‫ 
‪ 
" :‬‬
‫   "‪ 
'  ,‬‬
‫ 
 '' 

‫  ‪.‬‬

‫ƒ‬

‫חתונתו של ר' לייבל התקיימה בל' שבט תשי"א‪ ,‬זמן קצר‬
‫לאחר סיום השנה של הרבי הריי"צ‪" .‬זכיתי שזו הייתה‬
‫החתונה הראשונה אליה הגיע כ"ק אד"ש לאחר תום שנת האבל"‪,‬‬
‫מספר ר' לייבל בהתרגשות מיוחדת‪.‬‬
‫  
  ‪:‬‬
‫" ‪   
 ,‬‬
‫ ?‪,"!  
  ,‬‬
‫  
‪
  
.‬‬
‫    

‫ ‪  
 .‬‬
‫   " "  ‬
‫    ‬
‫ 
‪   .‬‬
‫   
‪
 
 ,‬‬
‫ 

  ‪ " :‬‬
‫  ?    

‫  ‪   .‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ 
"‪.‬‬
‫ 
    ‬
‫   ‪:‬‬
‫   ‬
‫ 
‪  
' 
,‬‬
‫ ‪   , ,‬‬
‫ ‪ 
 
 ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫   ‬

‫  
 ' 
‪, ,‬‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫ 
 – 
  ‬
‫  
‪:‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ' 
 
‪  ,‬‬
‫  
‪25 
.‬‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫   

  ‪,‬‬
‫  

 ‬
‫ 

 ‪ 
,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫‪ 
  ,‬‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫  
? 
 ‪:‬‬
‫"
   
 ‪,‬‬
‫ !"‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫" ' 
 
‪ ,‬‬
‫ 

 
 
‬
‫ "   ‬
‫ "‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪29‬‬

‫מופתים בחיי השליחות‬

‫הקונטרס‬
‫
  " " 
 "  "

‫חולל מהפ‬
‫כעת עשיתי את מה שנדרש ממני ‪ -‬אמרתי לו את כל‬
‫האמת וללא היסוס נוסף‪" :‬הרבי נתן לך ספר בשם‬
‫'דרושי חתונה' ובו מבואר כיצד מתכוננים לנישואין‬
‫יהודיים‪ .‬אתה מוכרח להתחתן עם יהודיה!" הדם נעלם‬
‫מפניו‪ .‬הוא הפך לבן כסיד‪ .‬הוא הסתכל על הבחורה‪.‬‬
‫האווירה הפכה כבדה‬
‫הרב חיים מענץ‪ ,‬שליח הרבי בבל אייר‪ ,‬קליפורניה‬

‫‪30‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫ƒ‬

‫"  ‪   ,‬‬
‫כעת עשיתי את מה 
 
 ‪ 
.‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  
  ‪ .‬‬
‫"‪.‬‬
‫שנדרש ממני ‪ -‬אמרתי     ‬
‫  "  " ‬
‫ 
   
לו את כל האמת וללא היסוס‬
‫   ‪.‬‬
‫‪
 , 

 ,‬‬
‫נוסף‪" :‬הרבי נתן לך ספר בשם‬
‫ 

 ‪. ,‬‬
‫ 
‪" .‬‬
‫ ?    

‫ 

‫ ‪,‬‬
‫ ‬
‫ 
 ‪'  :‬דרושי חתונה' ובו מבואר כיצד    
‬
‫ 
 
 
 ‪ .‬מתכוננים לנישואין יהודיים‪"?   .‬‬
‫ 
 
‪ 
 ,‬‬
‫""‪" . 
 ,‬‬
‫ 
 
  ‪ 
.‬אתה מוכרח להתחתן עם  
  
"‪.‬‬
‫ 
  

‫   ‬
‫ 
 יהודיה!" הדם נעלם מפניו‪ .‬הוא‬
‫ 

‫ ‬
‫ ‪ 
,  
.‬‬
‫ ‪   -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‬
‫‪  ,30‬‬
‫הפך לבן כסיד‪ .‬הוא הסתכל על   ‪ 
" :‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ 

‫ 
 ‬
‫ 
'  '

‫כבדה‬
‫הפכה‬
‫האווירה‬
‫הבחורה‪.‬‬
‫ 
!‬
‫ 
  ‬
‫  
 

‪ 
-‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫ !"‬
‫ 
 
‬
‫  ‪ 
  .‬‬
‫ 
‪   .‬‬
‫ ‪. 
  .‬‬
‫ 
 
 ‬
‫   
‪  ,‬‬
‫‪    ,‬‬
‫   

‪.‬‬
‫  


‪...‬‬

  ‬
‫   
‬
‫ 
   


‫ ‪.‬‬
‫  
 

‫ 
  ‪...‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪ ?   ,‬‬
‫" "‪  ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    
‬
‫  ‪:‬‬
‫ 
  ‪. 
  ,‬‬
‫"   
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫?  ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪
 
 .‬‬
‫ ‪,

 
.‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫  
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
 ‪   .‬‬
‫• • •‬
‫ 
‪    .‬‬
‫   ‬
‫ 
 ‪  
,‬‬
‫   ‬
‫‬
‫ 
 ‪ 

 .‬‬
‫  ?    ? ‬
‫  "‪.‬‬
‫ 
? 
"‪
 "  
,‬‬
‫ ‬
‫ 

‫‬
‫

‫‬
‫ 

‫ 
‪,‬‬
‫ ‬
‫ 

‫  "‪   
   .‬‬
‫‪,‬‬
‫ 

‫ ‬
‫ 

‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫‪.‬‬
‫     
‬
‫ ‪,‬‬
‫‬
‫‬
‫ ‬
‫ 
‬
‫ !‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‬
‫ 
 ‪     .‬‬
‫‪.‬‬
‫ ‬
‫‬
‫ ‬
‫ ‬
‫‬
‫ 
‪.  
   ,‬‬
‫""  ‪   
" :‬‬
‫  
 
‪   ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫ 
‪ ,  

   .‬‬
‫ 
 
‪. 
 
    
  " :‬‬
‫ 
 ‪."
  
   ,‬‬
‫ 

   
  ‬
‫
    ‪..  
-   
  ,‬‬
‫ 
   
 
   ‬
‫      ‬
‫   
‪.‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫‬
‫ ‬
‫‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ 

‫  ‬
‫)  
 ‪( ' :‬‬
‫  
 
‪,""  
 
,‬‬
‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪31‬‬

‫מחשבה חסידית‬

‫מעלת דור‬
‫השביעי‬
‫ופעולתו‬
‫על הדורות‬
‫שלפניו‬
‫ראשון או שביעי?‬
‫ 
 

‪  .‬‬
‫    " 
‪.‬‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫   

‬
‫ ‪  " 
 ,‬‬
‫
  
‪ .‬‬
‫   " 
"  ‬
‫  
 ‪.‬‬
‫ ‪ -  ,‬‬
‫   

 
?‬
‫ 
 
‪
 ,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ ‪ 
 – ,‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫ ‪," "  
 .‬‬
‫ 
 ‪ " " 
,‬‬

"   "‬
‫) 
" " " ‬
‫ 
 (‪:‬‬
‫" 
‪  
,‬‬
‫   

‬

‫‪32‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫ " ) 
 ‬
‫ ‪ 
 
,‬‬
‫ (;  

‬
‫ 
 
 ‪,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬

‫סיפור מופלא על רב‬
‫כהנא שנפטר על ידי‬
‫קפידתו של רבי יוחנן‪,‬‬
‫אך הוא החזירו לחיים‬
‫ואז התהפכו היוצרות‪,‬‬
‫הרב נעשה לתלמיד‪,‬‬
‫והאורח מבבל פשט‬
‫ל"ירושלמי" את כל‬
‫ספקיותיו • ואיך זה‬
‫קשור לדור השביעי‬
‫ולי' בשבט? על כך‬
‫במשא מאלפת‬
‫שלפנינו • באתי לגני‬
‫הרב שלום דובער הלוי וולפא‬

‫   
 
‪ ,‬‬
‫ 

  ‪,‬‬
‫    


"‪   ..‬‬

   ‪ ..‬‬
‫ 
   

‫ "‪.‬‬
‫ 
 ‪ 
 :‬‬
‫   
 ‪ ,‬‬
‫  

‪  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬

  ‪  
.‬‬
‫ "‪  ,‬‬
‫  ‬
‫    ‬
‫  ‪ ,
 ,‬‬
‫    ‬
‫  
‪.‬‬

‫תחיית המתים בטבריה‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ 

 
‪,‬‬
‫  "   ' ‬ 

 


.  
  
 .  

" :( , ) 
,"    
 

, ( 
)  " : 

   
 
,   , 
"   
 

 
 ) "   

, .( 

,  ,   
.    

 :

 
   
  ,  

     
  
, 
,    
"   
,  
 , "!
, 
 

 
, 
.   
 
  
, 
 ,   
. 

,  

 . 

 
  

  , 
 
 
  
.  
 
  
   

 ,   

  :  
 :
 ? 
 : ? 
 ,    
  
)  
  
, 
 
.(  
,   
. 

   
 
   
." 

 " :


  : 
 
,   

...     

 :   

  
 
. 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
  . 

 )   

33

• 910 ‘  

," "     

 

  
 , 
  
.   
.(
– ,) 

  
   
.  "  

• • • 
 ," "   

   
    

   . 
 
, 
 

 

  
"  "  : 

.
    
   


 .

  

   
: 

 
!  
 
.   : 


 

   ,  

) " 
 
, 

" :(  
,  
 
  ."  
 
  
   , 

. 
  
 
 
," 


) " " 


 (" " : 
  ," " 
 
  .  

.  
 
,    

   
 

 
 
  
," 

" 
.  

 
() 
 
  
) ""  ,
 
  ( 
 
 .  


 
 

‫מחשבה חסידית‬

‫ 
  
(‪.‬‬
‫ 

  

‫    
‬
‫ 
   ‪  ,‬‬
‫
  ‪,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  
  ‬
‫ ) ‪.( ,‬‬
‫ 
  ‪ " :‬‬
‫  "!  ‬
‫   
‪ ,‬‬
‫ 
  
‪  ,‬‬
‫ 
   

‫ ‪    ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫
 

‪  :‬‬
‫‪
 
,‬‬
‫ 
  ‬
‫    
‪,‬‬
‫  
  ‬
‫
‪
   .‬‬
‫ ‪ 
 :‬‬
‫ ‪
 
 .‬‬
‫ 
  
 ‪.‬‬
‫ 

 ‪. 
,‬‬
‫   
 
‪,‬‬
‫ 

‬
‫   
‪ ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
   


‫  
 
‬
‫  ‪  .‬‬
‫  
 ‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫ ‪ 
.   ,‬‬
‫ 
 
 
‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪.
 ,‬‬
‫ 
   

‫‪   
,‬‬
‫ ‪
   ,‬‬
‫‪  :   
 .‬‬
‫  
   ‬

‪
 
  .‬‬
‫  ‪
  
 .‬‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫
   ‪ ,‬‬
‫   

‫  
  
 ‬
‫) " ‪ 
,‬‬
‫    ‬
‫ ‪,
   ,‬‬

‫‪34‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫   (‪.‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫
‪ 
  .‬‬
‫ ‪   :‬‬
‫ 


  
,‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ?   

‫ ‪  , "  
:‬‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 
  
‬
‫
‪ 

 ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫ 
 ‪ 
 , " :‬‬
‫  ‪
 ,‬‬
‫ "‪ 
. ,‬‬
‫" 
 
"‪ . ,‬‬
‫ "  "‪ ,‬‬
‫ ‪ 
 
 ,  .‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫ 

  '‪ ,‬‬
‫
‪
 
 .‬‬

 ‪   :‬‬
‫ 

  ‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫ 
    ‪.‬‬
‫   
‪.‬‬
‫ 
 
 ‪ :‬‬
‫  
 ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫
‪

  ,‬‬
‫ ‪ ,  , ,‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪  
,‬‬
‫ 
 )  ‪
...‬‬

 
(‪  
 .‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
   ‬
‫)  ‪  
 :‬‬
‫ 
 
 ‪,‬‬
‫ 

 
‪ ,‬‬
‫  
  (‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪  .  ,‬‬
‫ 
‪
  .‬‬

‫   


‫   ‪.‬‬
‫   ‪:‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪  
 :‬‬
‫ 
  ‪ 
,‬‬
‫ 
   

‫ 

‪.‬‬

‫הסבר מופלא של הסיפור‬
‫ 
 
  ‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ 

 

 ‬
‫ 

 ‪ 
 .‬‬
‫ 
 
" 

‫  " ) ‬
‫ "( "‪:‬‬
‫" 
 

 ‬
‫ ‪
 
 ,‬‬
‫      ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫ )  
 ‪  ,‬‬
‫  (‪  

 ,‬‬

 
  ‪
,‬‬
‫ 
 

‪  .‬‬
‫ 

‪   ,‬‬
‫ 

  ' ‬
‫ ‪ 
  
,‬‬
‫‪ 

  ) ..‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ (‪.‬‬
‫"‪  ]  ...‬‬
‫ 

[ 

‫ 
‪  
  ..‬‬
‫ 
 
  '‪ ,‬‬
‫ 
 
  ‬
‫  ‪
 ...‬‬
‫ 
) 

(‪  ,‬‬
‫ 
)
 
 ‬
‫ '(  
‪'  ,‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫  "‪,‬‬
‫    
 
 ‬
‫   ‬
‫   
 ‪,‬‬
‫"    ‬
‫ ‪ 

 
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 
 ) ‬
‫   
(‪:‬‬

   

‪ ,‬‬

‫
    ‬
‫ 
  ) ‬
‫  

  (‪ ,‬‬
‫   

‫ 
 
 ‬
‫  ‪ 
, .‬‬

‪  

 ,‬‬
‫" " 
 ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ "  " 

‫ 

‪.‬‬
‫     ‬
‫ 
 ‪

 ,‬‬
‫  

  
 

‫)  ( 
 ‬
‫  
  ‬
‫ ) (‪
 .‬‬
‫  
  
‬
‫ 

   ‪.‬‬
‫   
   ‪,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   
 
‬
‫) 
 (‪.‬‬
‫  
 ‬
‫    ‬
‫ 
‪  
 ,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬


  
 

‫     ‬
‫   
 ‪.‬‬
‫  
 
 
‬
‫     
 ‬
‫ 
 ‪ 
,‬‬
‫    ‬
‫ ‪  
 -‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 

‪ 
  ,‬‬
‫  " 
 
"‪,‬‬
‫     ‬
‫ ) 
" 
(‪.‬‬
‫ 
 ‬
‫
 
 ‪  
,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫    
‬
‫ 
  ‪ 
 ,‬‬
‫  ‪ 
  
.‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫   ‬
‫ 
' ‪ 
  ,‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪   ,‬‬

‫ƒ‬

‫זוהי גם מעלת הדור השביעי‪ ,‬אף על פי שהוא מקבל‬
‫מהדורות הקודמים ומעלתו היא שהוא שביעי לראשון‪,‬‬
‫אבל על ידי זה מתגלית מעלתו בשרשו עד שהוא נעשה משפיע‬
‫לדורות הקודמים‪ ,‬ומביא להם קיום שלימות וברכה‪.‬‬
‫
  )" ‬
‫  "‪ " "  ,‬‬
‫ (‪ 
   ,‬‬
‫   " ‬
‫"‪ .   ,‬‬
‫ 

   ‬
‫  
‪   ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫‪ 
   ,‬‬
‫
   
‪,‬‬
‫ ;   
 

‫ 
  
 ‬
‫ 
 ) "‪  " ,‬‬
‫ "(‪ ,
  .‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ 

‪  ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  


‪.‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    

‫ 

 
 
‪ ,‬‬
‫     

‫  
‪ 
, .‬‬
‫ 
 
  ‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫ 
 ) ( 

‫ 
)  (‪ .‬‬
‫  
 ‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫  
 ‬
‫    ‬
‫ 
‪.‬‬
‫   " "‪,‬‬
‫    ‬
‫  ‪,"" ,‬‬
‫ ‪ 
) 

 ,‬‬
‫ 
  

‫ 
(‪     ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    
‬
‫" 
" "‪ 
 ,‬‬

    ‬
‫ 
‪ ,   ,‬‬
‫    ‬

‫‪  

  ,‬‬
‫   
 ‪,‬‬
‫    ‬
‫  
‪-   ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪     ,‬‬
‫ 
 
) ‬
‫  

=  ‬
‫  

(‪ ,‬‬
‫    
 ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ) 
 

‫ ‪
 
,‬‬
‫ 
 (‪.‬‬

‫סוף סוף‪ :‬הדור השביעי!‬
‫   
‪ ,‬‬
‫   
  ‬
‫   
 ‪,‬‬
‫ 
   
 ‬
‫   ‬
‫ ‪   
,‬‬

‪.‬‬
‫ 

'  ‬
‫ ‪ 

 
,‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫     "‬
‫ "   ‬
‫" "‪
   
,‬‬
‫  
‪ 
 
.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  
 ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  "  "‪.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫  ‬
‫ 
‪ 

  
,‬‬
‫   ' ‪ ,‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫ ‪ , 

 
 ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫   ) ‬
‫" ( ‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪35‬‬

‫עיניי צופיות | חסיד בעלז שורשי וסגן שגריר ארה"ב בעיראק נפגשו בק‬

‫‪36‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫ורדובה שבספרד ‪ -‬עירו של הרמב"ם‪ ,‬והתוועדו על 'בעלשם'סקע מעשה'‪...‬‬

‫הרבי‬
‫צופה‬
‫ביחידות שמיימית בחדרו הק'‬

‫את העתיד להתרחש‬
‫בקהילה יהודית על‬
‫גבול עיראק‬

‫יהודי חסיד בעלז נוסע לקורדובה שבספרד‬
‫לצורך השגחה על ייצור שמן כשר לפסח‪ ,‬ומוצא‬
‫עצמו תחת מעקב של אדם בעל חזות ערבית‬
‫מאיימת‪ .‬כאשר הוא מניח את ידו על פנקסו‬
‫של האלמוני העוקב אחריו‪ ,‬הוא נרעש לגלות‬
‫שהשערתו כלל לא התקרבה למציאות‪ ...‬ואיך כל‬
‫זה קשור לשליחות מהרבי מלך המשיח להכשיר‬
‫מקווה השוכן במקום בו לא מתגורר אף יהודי? •‬
‫חיים ברוק בעקבות בדידי הווה עובדא מפעים‬
‫על דאגתו של ראש בני ישראל לכל יהודי‬
‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪37‬‬

‫בדידי הווה עובדא‬

‫ה‬  

‫ ‪  :‬‬
‫   ‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫  ‪ 

 
,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  ‪ ...‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   

‫ 
  " 
"‬
‫  
  ‬
‫    ‬
‫ 
 ‪    ,‬‬
‫  ‪ "   ,‬‬
‫" ‪. 
 -‬‬

‫מעשה במציאה‬
‫שבאה ב'היסח הדעת'‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫  

  

‫
 ‪   ,‬‬
‫  
  ‪ .‬‬
‫ 
   ‬
‫     ‬
‫  
  ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
"   ‬
‫ 
‪   
,‬‬
‫ 
‪ 
''  .‬‬

' '‪:   ,‬‬
‫ 
 ‪
'

.‬‬
‫' '‪  
 ,‬‬
‫ ‪...‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ "  ' ‪,‬‬
‫ "‪ ,‬‬
‫ 
'  ‪.‬‬
‫"  "‪ ,‬‬
‫ ' ‪  

" ,‬‬
‫ 
 "‪ 
 ,‬‬
‫  
 
 ‪ ,‬‬
‫ 
  ‪  .‬‬
‫   
 

‫‪  . 
 
,‬‬
‫   ‪ " :‬‬
‫  
 
‪ .‬‬
‫   
"‪...‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫   
–‬
‫' " "‪  .‬‬
‫  
 ‬

‫‪38‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫   
‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪...‬‬

‫מחמאה של נשיא הדור‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫   ' '‬
‫ 
  ‬
‫  
‪  .‬‬
‫  ' ' 
‪ ,‬‬
‫    ‬
‫  
  ‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫    
 ‬
‫‪.‬‬
‫  ‪ :‬‬
‫ 
"  "‬
‫)' "( 

 ‪  
,‬‬
‫" ' " 
‪
" :  ,‬‬
‫   

‪, .‬‬
‫ 
 
 
 " ‬
‫
" ‪ 
") ""  ,‬‬
‫ 
  
 


‪,‬‬
‫ ‪."(  
 

 .‬‬
‫
 
  ' 

‫ 
 
'‪  ,‬‬
‫  ‪, " 
" :‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ 
" 
' 
‪ " :‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ ' ‪ 
'  -‬‬
‫    "‬
‫ ‪."   : ,‬‬
‫  –
 

‫  
 ‬
‫  
‪ 
 .‬‬

   
‪,‬‬
‫  
 ‬
‫ 

 ‪  ,‬‬
‫ 
   
‪:‬‬
‫"  ‪ ,‬‬
‫ 
 '"‪.‬‬
‫  " " ‬
‫ "   
‬
‫"  

"‪ 
 
,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫חיוך של נשיא הדור‬
‫   
‬
‫   
‪  :‬‬
‫ ‪  , 
,‬‬

‫  ‪  .‬‬
‫   ‪ 

.‬‬
‫   
  ‪,‬‬
‫ 
  

‫ 

 ‪.‬‬
‫
 
 ‪,‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
 ‪
    .‬‬
‫  
 


‫ ‪  
 ,‬‬
‫    ‬
‫
  

 ‪.‬‬
‫ 

   ‬
‫    
 ‬
‫  
‪.‬‬
‫ 
  
‪,‬‬
‫    
‪,‬‬
‫ 
 
   ‪,‬‬
‫    ‬
‫    ‪ ...‬‬
‫ 

  
 
 ‬
‫ ‪    -‬‬
‫ 
 ‪,
   .‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫ ' '  ‪ .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•‬
‫ 
‪ :‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪,' 
..
' " -‬‬
‫  ) 
 

‫  ‪  ,‬‬
‫ 
(  ‬
‫ 
  ‪  .‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫
  ‪  .‬‬
‫ 
 

 ‪,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫ ‪:‬‬

‫נסיעה לספרד‬
‫עם לא מעט פחד‬
‫'   ‬
‫‪ 
.30–28 
 ,‬‬
‫    ‬

‫    
‪ 
 
,‬‬

‫ 
 
‪ 
,‬‬
‫   
‬
‫   
"‪ .‬‬
‫ 

 ‪ Hotel Cordoba‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫ 

   ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪ 
 
,‬‬
‫ 
  
 
 
‪.‬‬
‫ 
  
‪ ,‬‬
‫   

 ‬
‫
  

 


‫ 
 ‪    .‬‬
‫  ‪ 
.‬‬
‫    ‬
‫ 
– ‪  
 
,‬‬
‫ 
 ‪   .‬‬
‫ ‪. 

   ,‬‬
‫ 

‪  ,‬‬
‫ 
 ‪ 
  ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
 
 
  ‬
‫‪ '   ,‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫    ‬
‫ 

‪   ,‬‬
‫  

 ‪,‬‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫   
‬
‫ 
   ‬
‫ 
  ‬

‫ƒ‬

‫"מה עושה תמונה של הרבי מליובאוויטש בלב קורדובה‪,‬‬
‫בסביבה בה אין כמעט יהודים"‪ ,‬תמהתי‪" .‬ומיהו האדם‬
‫הזה שמחזיק בפנקס עם התמונה ומה הביא אותו לחפש את‬
‫קרבתי?!"‪ ,‬הוספתי לתמוה‪" .‬האם ייתכן שהוא יהודי"?!‬

‫     ‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫     ‬
‫‪    ,‬‬
‫    ‪  ...‬‬
‫
 
 ‪ ,‬‬
‫   
 
‬
‫   
   ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫
 ‪ 
' ' , ,‬‬
‫ ‪ 
 ...‬‬
‫ 
 
 ‪,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬

‫פנקס מסתורי שאולי יביא‬
‫את התעלומה לקיצה‬
‫  

 ‪,‬‬
‫
 
 
 ‪ 
,‬‬
‫  

   ‪,‬‬

‫ ‪ 

 

-‬‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫ 
 

‪ ,  .‬‬
‫ 
 
‪ ...‬‬
‫
‪   ,‬‬
‫ 
 '  

‫ ‪ , 
 ,‬‬
‫'  ‪ 
,‬‬
‫   
 
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫   
‬
‫ 

 ‪  
,‬‬
‫  
‪ 
 .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫     

‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪ 
   .‬‬
‫   


‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  
 


‫  ‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪39‬‬

‫בדידי הווה עובדא‬

‫    ‬
‫ 
‪  
 ,‬‬
‫ 
‪ 
,' 
,‬‬
‫  
 ‪  .‬‬
‫ ‪

 
,‬‬
‫ ‪ , 
 
.‬‬
‫   ‪
  ...‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫"    

‫ 


 
‪ 

,‬‬
‫ 
  "‪. ,‬‬
‫"   
‬
‫  
  ‬
‫ 
?!"‪   ...‬‬
‫ 
‪!?"   " :‬‬
‫
 
  ‬
‫  ‪   ...‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ 
  
‪ ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫  
 
 
‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
  
 ‬
‫    ‬
‫
 ‪,   .‬‬
‫    

‪.‬‬

‫חיפושים אחרי האבדה‬
‫שבכיסו של המשגיח‬
‫ 

 ‪  ,‬‬
‫‪  .
 

,‬‬
‫  
 ‪ .‬‬
‫    

‫ 
 
 ‬
‫ ‪ 
,

 .‬‬
‫   
 ‬
‫  
 ‪.‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫    

‫ 
‪  ,‬‬
‫  
‪ " :‬‬
‫ "?‬
‫‪ 
 ,‬‬
‫   ‪ ,  
,‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫"   ‬
‫ "‪. 

  .  ,‬‬
‫    ‬
‫ 
 ‪ " :‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫  ‪' ,‬‬

‫‪40‬‬

‫• ' 
‘ “‬


 "‪...‬‬
‫"  ?"‪ ,‬‬
‫‪.‬‬
‫"  ? ‬
‫ 
 "? 
' ' ‬
‫   
‬
‫ 
 ‪...‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ' 
' ‬
‫   
'  

‫  
‪.‬‬
‫  
 ‬
‫  ‪,  " :‬‬
‫ 

  ‬
‫ 
 
"‪...‬‬
‫  ‪ " :‬‬
‫"?‬
‫"   "‪,‬‬
‫ 
‪   " ,‬‬
‫  "‪...‬‬
‫" "‪ " , 
,‬‬
‫ 
 ‪   :‬‬
‫ 
  "‪.‬‬
‫ 
 ‪,‬‬
‫ 
 ‪ 
 -‬‬
‫ 
‪  
" :‬‬
‫ 
 
"‪...‬‬
‫""‪ 
" , 
  ,‬‬
‫    ‬
‫   "‪.‬‬

‫שליחות תמוהה‬
‫שהגיעה אל פתרונה‬
‫   

‫ ‪ , 
 " :‬‬
‫    –
‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫ 
 

 ‬
‫    ‬
‫
 
‪  ,‬‬
‫   ‪...   .‬‬
‫"  ‬
‫ ‪, 
,‬‬
‫ 
 
‪  
:‬‬
‫  

 ‬
‫ 
 
 ‪,‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫   

‫ 
‪
  ,‬‬
‫ 
‪  
,‬‬
‫    ‪.‬‬

‫" 
 

‫ ‪ 

  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪" :
  .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  
 "?  

‫ 

 
‪" :‬‬
‫  ‪ 
  .‬‬
‫ ‪..."  ,‬‬
‫"  ‪ ,‬‬
‫   
‬
‫  
‪  .‬‬
‫ 
 
  
‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫‪    ,‬‬
‫ 

‪   :‬‬
‫ ?‬
‫"   ‪ .‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫    


‫   
  ‬
‫   
‪  .‬‬
‫    ‪...‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫ ‪  

" :‬‬
‫    ‬
‫  
 
 

‫ ‪ 
  
.‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ 
   
 ‬
‫  
 ‪  .‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫   "‪...‬‬
‫  
 ‬
‫    ‬
‫  
‪ 
.‬‬
‫ 
   
‪...‬‬
‫ 

‫‬
‫‬
‫‬
‫ 
  ‬
‫ ) ' '‬
‫ 
   ‬
‫   ‪
 ,‬‬
‫ ( 
 
 ‬
‫  
‪   ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫   

‬
‫ 
   
‬
‫  ‪    ,‬‬
‫   ‬
‫  
‪.‬‬
‫    ‪.‬‬

‫ 
 ‪  
Hotel Cordoba‬‬

‫  
 ‬
‫   

 ‪ 
...‬‬
‫   ‬
‫ ' 
'  ‪,‬‬
‫ 
‪    " :‬‬
‫    ‬
‫' '  
"‪...‬‬

‫חיפש פנקס ומצא‬
‫בעלשם'סקע מעשה‬
‫   ‬
‫ 
   ‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫  
 


‫  ‪  ,‬‬
‫ 

 ‪–  ,‬‬
‫  '    ‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫
    ‬
‫ 
 
   ‬
‫ 

 ‪...‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫""  ‪ 
 .‬‬
‫ 

‪ 
  ,‬‬
‫     !‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫ ‪
 
 ,‬‬
‫  –‪ ,‬‬

‫ƒ‬

‫הייתי נרעש מאוד גם נוכח העובדה שיהודי שאיננו שומר‬
‫תורה ומצוות‪ ,‬שמספר ימים חשבתי שהוא ערבי ופחדתי‬
‫ממנו‪ ,‬פועל כשליח שמיימי של הרבי מליובאוויטש עבור יהודים‬
‫אחרים‪ ,‬זאת על אף שכפי שהבנתי מתוך דבריו‪ ,‬לאותו סגן–קונסול‬
‫לא הי' מושג אפילו מדוע יהודי זקוק בכלל למקווה‪ ,‬והוא סיפר‬
‫לי את הדברים לפי תומו רק כדי למלא את מבוקשי ולהסביר‬
‫לי מה עושה תמונת הרבי בתוך פנקסו‪ ...‬מה אומר ומה אדבר‪,‬‬
‫הסיפור "לקח" אותי לגמרי‪ .‬כשחזרתי לביתי שבבלגיה‪ ,‬סיפרתי‬
‫את הסיפור במספר מקומות וגופי ממש רעד מהתרגשות!‬
‫  ‪ " :‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫    
 ‬
‫   

– ‪,‬‬
‫    
 ‬
‫    ‪
  -‬‬
‫ 
' ‪...‬‬
‫  ' ' ‬
‫     "

‫     ‬
‫ 

 
‪ 
 ,‬‬
‫   ‬
‫
  ‪  ,‬‬
‫''  '  
 ‬
‫   ‪  
,‬‬

‫ " "  
 ‬
‫ ‪'–
 ,‬‬
‫ !‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫   
‪:‬‬
‫"  ! 
! ‬
‫  
‪  
,‬‬
‫  ‬
‫    ‬
‫  
"‪...‬‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪41‬‬

‫סיפור‬

‫ההשגחה‬
‫יצאה לאור‬

‫ה'השגחה הפרטית' הביאה שני אנשים להיפגש בדרך–לא–‬
‫דרך על מנת שיבררו את דרכי ההשגחה העליונה‪ ,‬וכבונוס‪,‬‬
‫גם להדפיס ספר חדש והוצאתו לאור עולם • סיפור מופלא‬
‫צבי ג'ייקובס‬

‫ה‬

‫ 
"‪.‬‬
‫ 
‬
‫ ‬
‫  
‪.‬‬
‫  ‬
‫ ‪ 
 
 ,‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪ 
.‬‬
‫   ‬
‫
  ‪.‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
 
 
 

‫ 
  

‫  
"
 ‪ .‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫  
  
‪.‬‬
‫
  ‪,  
:‬‬
‫ ‪  - ,‬‬
‫  
‪   .‬‬
‫    
 
‪.‬‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬
‫ ?  ‬
‫ 
  ‪ , 
" :‬‬
‫  ‪ 
 :‬‬
‫ "‪.‬‬
‫" 
  ? ‬
‫ 
‪." 
,‬‬
‫ 
   ‪ " .‬‬

‫‪42‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫ 
‪  .‬‬
‫ 

 ‪ 
, ' ,‬‬
‫‪   ." 1260‬‬
‫ 
  
‪.‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪ 
, .‬‬
‫ 
  
‪ 
 ,‬‬
‫ "
‪  . 
 ,‬‬

‫  

‪ , 
 -‬‬
‫ 
  ‪ .  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ 
‪.     ,‬‬
‫  
  ‬
‫ 

" ‪  , .‬‬
‫' 
‪  . ,‬‬
‫' 
‪
  ,  .‬‬
‫?!‬
‫ 
   ‬
‫  ' 
 ‪.‬‬
‫" ' 
 


" ?"‬
‫‪ " .
  .‬‬
‫' 
  
 ‬
‫ ‪  
.‬‬
‫ 

  ‬
‫ 
 
 

‬
‫ "‪.‬‬
‫    ‬
‫' 
‪ .  
 ,‬‬
‫   

)  ‬
‫(  ' 

‫ 
 ‪.‬‬
‫
 
  ‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
 ‪ 
" .‬‬
‫   ‪, 200
,‬‬

‫  
‬
‫ 
‪

 ,‬‬
‫ 
‪"... ,‬‬
‫ ‪   :‬‬
‫     

‫ ?    ‬
‫ 
‪  
 " .‬‬
‫  
 "‪,‬‬
‫ ' 
‪.‬‬
‫  

 ‪ " .‬‬
‫   ?"‬
‫ ' 
 
  ‬
‫   ‬
‫ 
‪ 
.   ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  
!   ‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫     ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ ‪ 
 
,‬‬
‫ ‪,"  " .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫""‪   
" ,  ,‬‬
‫    ‬
‫ 
  
 ‪, 
.‬‬
‫    !"‬
‫   

 ‪,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
 ‪ 
:‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
‪ ,   .‬‬
‫   
)‬
‫  

  ‬
‫ 

(‪.‬‬
‫ 
???‬
‫"‪  ! 
,‬‬
‫  ‪ ,‬‬

‫ƒ‬

‫רק רגע‪ :‬מאין האיש יודע מה אני רוצה להדפיס ומה‬
‫הדרישות שלי עבור הספר? הרי לא השארתי את המפרט‬
‫בהודעתי‪" .‬עדיין לא הקשבתי להודעות המוקלטות במזכירה‬
‫האלקטרונית"‪ ,‬הצהיר מר ג'ייקובס‪ .‬כעת התבלבלתי לגמרי‪" .‬אז‬
‫מאין אתה מכיר את כל הפרטים?"‬
‫  
  ‪ .‬‬
‫  
  
‪,‬‬
‫   ‪   .‬‬
‫   !‬
‫  
‪  -‬‬
‫ 
  "‪.‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ 

    ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫" ‪  .‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫‪.( 
  ) ?ISBN‬‬
‫  
 ‬
‫‪"... ,‬‬
‫   

‪.‬‬
‫  

  ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
 ' 
 ‪,‬‬
‫  
 
‪ ,‬‬
‫  

‪ ' ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  
  ‪ ...‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬

 

‪ 
 ,‬‬
‫  ‪    .‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫  
  
‪.‬‬

‫   ‪,   ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ‪ 
 
 .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫  
‪, 
  ,‬‬
‫ ‪ ,   ,‬‬
‫ 

   ‬
‫    
‪.‬‬
‫   
 ‬
‫  " 
"‬
‫ 
  
 ‪.‬‬
‫     ‬
‫ 
  
‪ 
,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 

  
 ‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫ ‪   -‬‬
‫ ‪
 
" .‬‬
‫ 

  "‪. 
,‬‬
‫ "  ‬
‫ 
  

 ‪  ,‬‬
‫    

‫ ‪  200  :‬‬
‫  " 
"‪.‬‬
‫‪' ,  , ,‬‬
‫ 
– –' 
‪  ,‬‬
‫ 

 ‪.‬‬

‫½‪²»Ã¿µ´Ç¾¸¸·È·Ç³¼¸Æ´·Ç¸À³Ç´Æ‬‬

‫‪¼¸Æ´·Ç¸À»Ǵƽ³‬‬
‫‪´Á¸±³‬‬
‫‪¹»·ÇÁ±‬‬
‫½‪¸È‬‬
‫‪¼´¸»º¶´ÉÃ‬‬
‫‪É´Áȳ¾¸°‬‬

‫¶‪²¸À‬‬

‫¯‪³É‬‬
‫¯¸‪É´°´·´¼¿¸¸»¸²Å‬‬
‫‪°‬‬

‫‪¼¸Æ´·Ç¸À»Ǵƽ³‬‬

‫‪²¸¸¿»·ɽ¯ÉÃÈÆÇ°¸¿°¸¿À‬‬
‫‪²¸¸¿»·ÁÆÇÆɽ´Æ·¸°½³ ¶Ç³»´¯±¼¸»È´Ç¸¸¿À‬‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪43‬‬

‫התקשרות לחינו | הרב אסף פרומר בהתוועדות‪-‬חג מיוחדת ומרתקת לכ‬

‫‪44‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫כבוד יו"ד‪-‬י"א שבט עם הרב שמעון ויצהנדלר על משנת החינוך של הרבי‬

‫וארד‬
‫להצילו‬

‫הספר "איגרת החינוך"‪ ,‬המלקט את משנת החינוך‬
‫של הרבי מלך המשיח‪ ,‬הוא סיבה טובה לראיון‬
‫לקראת יו"ד שבט • אך חרף הרצון הטוב לערוך‬
‫ראיון עם המלקט–העורך הרב שמעון ויצהנדלר‪,‬‬
‫ראש ישיבת חב"ד בראשון–לציון‪ ,‬החליט המרואיין‬
‫להתוועד‪ :‬על משנת החינוך של הרבי‪ ,‬על הרבי‬
‫ה"צייד" של כל החיות הטורפות ברוחניות‪ ,‬על‬
‫רועה הדור שכבר לפני חמישים שנה הזהיר ‪-‬‬
‫והציל ‪ -‬מדברים שמחנכים בגיל עשרים–וכמה‬
‫אומרים עליהם "בזמני לא היו כאלו דברים"‪• ...‬‬
‫הרב אסף פרומר בא לראיין ונמצא מתוועד‬
‫לאורך הכתבה‪ ,‬ציטוטים מאיגרות הקודש המופיעות בספר‪,‬‬
‫ולשם מפנים מספרי העמודים‬
‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪45‬‬

‫יו"ד שבט ‪ /‬ראיון מיוחד‬

‫כרך שהכל בו‬
‫    
 ‬
‫ ‪     . .‬‬
‫ ‪    :‬‬
‫ ‪  , 
 ,‬‬
‫   ;   ‬
‫ 
    ‬
‫ '!‬
‫) – " ) ( ‪(103 ' -‬‬

‫ ‪...    . .‬‬
‫      ‬
‫     ‪ ..."  ...‬‬
‫   
   

 ‬
‫  
    ‬
‫  ‪...    ...‬‬

‫) ' " ‪(431 ' -‬‬

‫ ‪  470 
  ,‬‬
‫   
''‪ -  " :‬‬
‫  

"‪"    ,‬‬
‫ " " ‪  
 .‬‬
‫   
 ‪  :‬‬
‫""‪  ,
 
  :‬‬
‫ 
 ‪-  
 


 ,‬‬
‫      ‪, 

 :‬‬
‫ 
    ‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 

 ‪-    -‬‬
‫      
‪:‬‬
‫  – ‪ 
  
,‬‬
‫ – ‪,  

 
 
,‬‬
‫  
    " "‪ 
,‬‬
‫ 
" 
"  ‪.‬‬
‫  
 
  ‪ ,‬‬
‫ 
" "  ‪   :‬‬
‫ 
  
 
‪,  
 -‬‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫ 
 
‪ , 
   .‬‬
‫   
‪.‬‬
‫    
‪ -‬‬
‫  
‪    
:‬‬
‫ "  "‪,"   ,‬‬
‫   ' ' ‪   ,456‬‬
‫"
‪.  –   -‬‬
‫‪  
" :  , ,‬‬
‫ 
  
 "
‪ 
 ,‬‬
‫  ‪   
 . .‬‬
‫ ‪  
, , ,‬‬‫ "!‬
‫ 

  
   ‬
‫  ‪    (! ) -‬‬
‫   
"  " "
"  " ‬
‫ "‪"
   " 

 .‬‬

‫‪46‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫ 
 
‪  


 ,‬‬
‫ 
 "
 
"   ‬
‫ 

  ‪     . .‬‬
‫  "‪ 
  , 
 .‬‬
‫ 
 
‪    
 
.‬‬
‫  
‪.  , ," ,‬‬
‫   ‪ :‬‬
‫  ;  ;  ‪  .‬‬
‫ 
 
 ‪    .‬‬
‫" 
 " ‪'
 

 
 -‬‬
‫ 
 ‪ "  " 
 " :‬‬
‫ "";  ‪   ,‬‬
‫ " "  
 " ‪   -‬‬
‫ 
‪ 
     ,‬‬
‫ 

 
‪    ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 ‪      ,‬‬
‫ ‪   ,   ,‬‬
‫ 
  
‪  : .‬‬
‫    ‪.   ,‬‬‫     
‪  
,‬‬
‫ ‪ :–   
 ,‬‬
‫ ‪.'  
,‬‬
‫ 
 ‪ , ,"   " -‬‬
‫    ‪  
 :‬‬
‫ 
  ) 
‪ "  ,‬‬
‫  "  
 (‪  ,‬‬
‫ 
 " " ‪ " -‬‬
‫  " )   (‪,‬‬
‫ 
"  " )  ‬
‫ (‪  ,62 '
 ?   .‬‬
‫   "  ‪"  ,‬‬
‫) 
‪  
  ,(!  ,‬‬
‫   " "‪"" 
 .‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫  
  ‪ 
,‬‬
‫   

  " ‬
‫ "; ‪ 
  
 ,‬‬
‫ 

"  "  
' ‪400‬‬
‫ ) " ‪"
 ,(" 
 ,‬‬
‫
"  
‪407 '  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫     
 ‪ ,‬‬
‫ "  " )' ‪, – .(245‬‬
‫ 
!    
  
 

‫"   
 
 ‬
‫ " ‪,      -‬‬
‫ 
"      ‬
‫ ‪ ,   
  ,‬‬
‫     "‪.‬‬
‫ 
!‬

‫"רבי ‪ -‬צייד"!‬
‫     ‪...‬‬
‫'‪ ,  ,   ...‬‬
‫  ‪ " "
"  ,‬‬
‫ "‪   
  ....‬‬
‫  "   ‬
‫ ‬
‫)" " '"‪(115 ' ,‬‬
‫ 
   ‪   ,‬‬
‫    
  ‬
‫  
 "
" " ‬
‫ 
" " " ' '‬
‫)" "‪(115 ' ,‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 " 
‪
 " 
  ,‬‬
‫ "  
 ‪   ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫   
 
  ‪,‬‬
‫    

 


‫   ‪  
 -‬‬
‫ 
 
"   
" )' ‪260‬‬
‫ (‪" ' '") " 
 "  , :‬‬
‫"  
 (‪ 
 
 , ,‬‬
‫ 
    

‫ )"  ‪
...
  
...‬‬
‫  "(‪  
 ,‬‬
‫ ‪."   " 

 ,‬‬
‫   
 – ‪
 ,‬‬
‫  "  " 
 ‪ .‬‬
‫  ‪  " - 
"  
,‬‬
‫  "‪     ,‬‬
‫ ‪. 
 
,‬‬
‫ 
   
  ‪ 
,‬‬
‫   " 
   ‪ .‬‬
‫ " "   ‪
    ,‬‬
‫  ' ‪ 
 ''   ,‬‬
‫
"
  ‪"  "  
 .‬‬
‫  
  
 ‪ 
 ,‬‬‫ ‪  . " "  ,‬‬
‫ –‪ 
 ,  ,
   
,‬‬
‫  ‪.   ,‬‬
‫     ?‬
‫ 
    
 ‪ ,‬‬
‫ 
  ‪,    
 

 ,‬‬
‫  
  

 – ‪ ,‬‬
‫ 

 ‪ 
   
 
-‬‬
‫ 
‪
  

 
  .‬‬
‫  
  
  
‬‫ 
‪.‬‬
‫  " "  
 
‪,‬‬
‫  ?‬

‫ 
   
 
‪ ,‬‬
‫    

 

‫ ‪     : ,‬‬
‫  
 

  ‪ ,‬‬
‫   
 
 ‪...‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ " "‪,  
 " " ,‬‬
‫  
   ‪   .‬‬
‫ 
  " "‪ " ,‬‬
‫ " " 
"‪  
 .‬‬
‫  ‪  ,  
,‬‬
‫   ‪ 
, . " " -‬‬
‫  
‪ " 
  

,‬‬
‫  ! )' ‪.(405‬‬
‫   ‪  
 ,‬‬
‫    ‪  .  ,‬‬
‫ 
     
‪,‬‬
‫   

  
‪.‬‬
‫
‪" "    ,‬‬
‫  
 ‪  
  .‬‬
‫ ‪     :‬‬

‫ƒ‬

‫ממש לפני שהספר ירד לדפוס‪ ,‬החלטתי‬
‫שלא יתכן שלא תהיה בו התייחסות לסוגיה‬
‫הבוערת מאוד בימינו ‪ -‬השימוש בריטלין‪ .‬לא‬
‫יתכן ליקוט בנושאי חינוך‪ ,‬בלי ריטלין! התחלתי‬
‫לחפש‪ ,‬ואז מצאתי איגרת מתורגמת מאידיש‬
‫שכבר צוטטה בספר במקום אחר‪ ,‬ובה מופיעות‬
‫השורות הבאות‪...‬‬
‫ ‪ ;   
  ,‬‬
‫  ‪-   :‬‬
‫ 
  
‪,
  
.‬‬
‫ 
 
  ‪ " 
" -‬‬
‫ ‪, 
 
   ,‬‬
‫   
‪     .‬‬
‫ ‪.
   
 ,‬‬
‫ 
    
‪ ,‬‬
‫ 
 ;   ‬
‫   ‪" " " 
" ,‬‬
‫]=   
[‪ 
  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫     ?‬
‫ ‪ ,    :‬‬
‫  
   
 ‬
‫ 
‪,  
  .
 -‬‬
‫ 
! ‪    ,‬‬
‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪47‬‬

‫יו"ד שבט ‪ /‬ראיון מיוחד‬

‫ 
 ‬
‫ 
 
 ‪
,‬‬
‫    
‪:‬‬
‫" 
‪  ...‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   
‪...‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪
  -‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
 
‪, ,‬‬
‫ 
 ‪,‬‬
‫  ‬
‫""  "‪ .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
? 
 

‫ 
 

‫"‪   ,‬‬
‫  
 ‬
‫" 

 "‪,‬‬
‫    ‬
‫   


‫ ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫ ‪
 
.‬‬
‫ 
 

 ,‬‬
‫
    ‪   :‬‬
‫ 
‪   
 ,‬‬
‫ ‪ 
   ,  ,‬‬
‫   ‪
 , ,  .‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫ ‪ 
 
-  ,‬‬
‫   ‪    ,‬‬
‫? ‪ 
  -  ,‬‬
‫ ‪,  
 ,    .‬‬
‫      
  ‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪ :    ,‬‬
‫ 
   
 "  
" ‪ -‬‬
‫ ""‪   
 ,‬‬
‫  
‪    ,‬‬
‫ 
   
‪ '  .‬‬
‫ ‪ 
 - "  " -‬‬
‫   ‪:   
  ,‬‬
‫      ‬
‫  ‪ 
 
,
 
,‬‬
‫‪.‬‬
‫ ‪:  
 ) 
 ,‬‬
‫" 
 ‪
  (!"
 
,‬‬
‫ ‪  

"' " ,  :‬‬
‫
  ‪  , ,‬‬
‫   

  ‪-  ,‬‬
‫ 
‪ '  – 
  ,‬‬

‫‪48‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫‪
" 

 ,‬‬
‫ ‪
 
,‬‬
‫  ‪

,‬‬
‫ 
‪ ,‬‬
‫ "‪
 ,  ,‬‬
‫ 
  " ‬
‫ "  ‬
‫ ‪, " "  ,‬‬
‫ 
‪.‬‬

‫ארבעה שלבי גיל‬
‫  ‬
‫ '  ‪:‬‬
‫" 
 ‬
‫  ‬
‫ ‪."  .‬‬
‫) "
  "‪.‬‬
‫ ' ‪(131‬‬

‫ ‪ ...‬‬
‫
 ‪ ,‬‬
‫  ‪,‬‬
‫    ) ‬
‫ (‪   ,‬‬
‫ "
" " "‬
‫    ‬
‫ 
‪,  , ,  ,‬‬
‫  
‪     ,‬‬
‫   
 ‪...‬‬
‫    
 
 ‬
‫ ‪... 
  ,‬‬

‫)" '"‪(102 ' ,‬‬

‫    "  " ‪-‬‬
‫  ?     ‪ :‬‬
‫ ? 
 ?‬

 ""  
  ‪ -‬‬
‫ 
   
" "‪ 
 ,‬‬
‫  ‪    .‬‬

" 

 " "  "  
‪ -‬‬
‫    
‪ 

 ,‬‬
‫ 

  " 
‪.‬‬
‫  

 ‪  ,‬‬
‫ 
 
 ‪, , :‬‬
‫ ‪.  
 
 

.  ,‬‬
‫ ‪  .    -‬‬
‫  ‪   ,  ,‬‬
‫ ‪" 
  "   ,‬‬
‫ '‪.

 
  .‬‬
‫ ‪  .–   -‬‬
‫" 
"‪   
 .‬‬
‫   ‪ ,  , -‬‬
‫  
‪ . , 
 
  ,‬‬

‫
 

 "   ‬
‫  
    ‬
‫ 
  "‪ 
 " 
 .‬‬
‫ 
 ‪    ,‬‬
‫       ‪ ,‬‬
‫   
" )' ‪ "  
 .(98‬‬
‫ " ‪   , 
  -‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   " " ‪ 
 -‬‬
‫ ‪   .16 – ,‬‬
‫  ‪ ," " 
  ,‬‬
‫   
‪  , , ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪ 
 . "  "  -‬‬
‫"   " ‪ !   -‬‬
‫   
 
 ‪.‬‬
‫   
‪
 
 
 ,‬‬
‫ ‪
     .‬‬
‫ ‪      ,‬‬
‫
 
‪  :
   .‬‬
‫‪ 
 .  
  ,‬‬
‫  ‪. 
 ,  
 :‬‬
‫ 
  
  

 ‬
‫  ‪ ?  

" "
 -‬‬
‫
 
  ?‬
‫  
 ‪ 
" 
"  ,‬‬
‫‪   
   ,‬‬
‫ 

‪  .( 
 )  
  ,‬‬
‫  
    ‬
‫   ‪   
 .‬‬
‫ 
 ‪ ,   
 ,‬‬
‫ ""   
‪  
 .‬‬

‫ƒ‬

‫אתה מבין? הרבי כותב את המכתב הזה‬
‫בשנת תשי"ח‪ ,‬עוד לפני שידעו להגדיר‬
‫במדוייק את המושג "בעיות קשב וריכוז"‪ ,‬כשרק‬
‫החלו לגלות חומרים שעוזרים לטיפול בבעיה‬
‫האמורפית הזאת‪ ,‬ולפני שהיה למישהו מושג‬
‫ירוק מהו המנגנון הפיזיולוגי של פעולתם‪ .‬וכבר‬
‫אז הרבי כותב במדוייק‪ ,‬את מה שגם היום הוא‬
‫התשובה הכי המדוייקת‬
‫ ‪. ,   
,  
 ,‬‬
‫ 
‪  
  
 ,‬‬
‫   

   ‪ ,‬‬
‫' " 
"‪, "
 ,"  
,‬‬
‫ 
  "‪
    .‬‬
‫  ‪ 
 

  ,‬‬
‫   ‪ 

   ,‬‬
‫  
  ‪. " ,‬‬
‫  
 
 
 
 ‪,‬‬
‫     ‪  -‬‬
‫ ‪!"  
  
" 
 ,‬‬
‫    "  " ‪-‬‬
‫ ‪ , ;  
 ,‬‬
‫ 
 " 
"‪   ,‬‬
‫ 
‪? 
    ,‬‬
‫  ‪   :‬‬
‫ ‪, " 
  – ,  ,‬‬
‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪49‬‬

‫יו"ד שבט ‪ /‬ראיון מיוחד‬

‫ 
  
 " "" ‪ 
, -‬‬
‫  ‪  
 ,  .‬‬
‫ 
 ‪   , : ,‬‬
‫ 
 ‪ ,   

 ,‬‬
‫ 
 
?!‬
‫    ‪ ,
," :‬‬
‫  
 
‪   ,‬‬
‫"‪ :    .‬‬
‫ ‪ 
   !   
,‬‬
‫ 
 
   
‪ .‬‬
‫ 

   ‪. .‬‬
‫ 
 ‪,    :‬‬
‫    ‪ 

 ,‬‬
‫ 
  
‪  , 
.‬‬
‫  

 ‪ 
  -‬‬
‫  ‪ , 
  

  .‬‬
‫ 

  
 ‬
‫ 

 
  ‪. 
 
 .‬‬
‫    " ‪   -‬‬
‫"   " 
‪  ,‬‬
‫" 
"   "‪, 
 , .‬‬
‫    ‪ 

 ? "
 
,‬‬
‫  
  ?   
‬
‫  "‪
 
. " ,‬‬
‫" ‪  , 
,
 " #$ #‬‬
‫ 

  ‪  ) 
 ,‬‬
‫ ( "
‪."   ,‬‬

‫סגולת ה"גבוה ביותר"‪ ,‬וסוגיית ה"מתורגמן"‬
‫ ‪    ...‬‬
‫     ] ‬
‫ [‪,    ....‬‬
‫ 
    "   ‬
‫ "‪.‬‬
‫     ‪-‬‬
‫    ‪ ,    ,‬‬
‫    ‪...‬‬
‫)' "‪(430 ' ,‬‬

‫    " "‪ 
,‬‬
‫  " "  
  ‬
‫ ?‬
‫ 

    ‪-‬‬
‫  
  
‪   ,‬‬
‫  
‪    ,‬‬
‫    
 " 
"‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ "  
  " '‬
‫  ‪  - 
  -‬‬
‫ ‪ 
 
 :‬‬
‫
  
 ‪   
 ,‬‬
‫" 
"  "‪   ,‬‬

‫‪50‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫ " 
 
 " '‪  ' .‬‬
‫ ‪...‬‬
‫‪ , 
  
  
 ,‬‬
‫  !    ‪,‬‬
‫    " 
 "‬
‫   
? 
 
‪,‬‬‫  
 ‪   ,‬‬
‫  
   
 
‪,‬‬‫  
‪–  , 
 
,‬‬
‫     ‪   .‬‬
‫" 
 
 "  
"  
"‪.‬‬
‫  
" "‪  ,‬‬
‫" "   
‪ ,‬‬
‫" "  " "‪  

.‬‬
‫  
 ‪ 
 
 ,‬‬
‫ 
‪  "  "   ,‬‬
‫ ‪
 
 : 
  
 .‬‬
‫ ?!   

  ?!‬
‫ "  
"‪  ,‬‬
‫ 
 "   
  ‬
‫ 
" ‪,   

 -‬‬
‫  
 ‪!"
 ...   " .‬‬
‫       ‪  -‬‬
‫ 
     


– ‪ ,‬‬
‫    
 ‪  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
 ? 
‪, 
 ,‬‬
‫  ‪ "  "   -‬‬
‫

 ?‬
‫  
 ‪.  -‬‬
‫ ‪ 

,  
 ,‬‬
‫     ‪ 
-‬‬
‫ 
   ‪ ,   ,‬‬
‫ 
 "  " ‪ 
  ,‬‬
‫ ‪   
 
  ,‬‬
‫  ) 
'‪.( 68 ' ,‬‬
‫]   

  


‫ ‪ 
,     :‬‬
‫  "   "‪  ,‬‬
‫ 
 
‪  ,   .‬‬
‫   
‪  , ,  .‬‬
‫     
‪ -   ,‬‬
‫ 

 
   [‪.‬‬
‫

   
 

 ‬
‫  ‪ ,   ,   ,‬‬
‫    ‪   . ,‬‬
‫ 

"" ‪ 

,  
-‬‬
‫ ‪ 
 . ,   

,‬‬
‫ 


 ‪. 
  
,‬‬
‫ 
   
" 
 "‪ ,‬‬
‫  ‪
" "  
.‬‬
‫ 
 
 
 ‪  
 
,‬‬

‫  – 
  

‫‪" " 
  .   
,‬‬
‫  ‪ 
 
 ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ ‪  
 
 ,‬‬
‫ 
  ‪?  
 ,‬‬
‫ ‪  . 
 
 

,‬‬
‫ 
    
  

‫ 
  
  ; " ‬
‫ "‪ 

 ,    .‬‬
‫    ‪    -‬‬
‫ 
‪ 
  
 ,‬‬
‫ 
 
– 
‪ 
  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪"     ,‬‬
‫ " "  
"‪ 
"   
.‬‬
‫  ‪ ,   ,‬‬
‫  –  
 " 
–‬
‫‪ ,
 
 ,   
,‬‬
‫    ‪, . – .‬‬
‫ 
  
 
‪  ,‬‬
‫ 
 ‪  '   , 
.‬‬
‫   ‪.  
"  ,‬‬
‫ 
 
 ‪  " :‬‬
‫  

     ‬
‫  
  
" ‪" "
 -‬‬
‫      ‬
‫  "  " ] ‪
 
 ,‬‬
‫      ‬
‫  ; 
  
 ‬
‫ 
––
" 
' 

"  ‬
‫   
‪    ,‬‬
‫  " "  
[‪.‬‬
‫  
" " ‪" " 
 -‬‬
‫    
 ;‬
‫  "  
" ‪ -‬‬
‫ '  
‪   ,‬‬
‫
 ‪.   
,‬‬
‫  " 
" ‪  
-‬‬
‫ 
  ‪
 
,‬‬
‫  –  ‪ 
 
 ,‬‬
‫ ?‬
‫ ‪ . 
 
  ,‬‬
‫ "   
"‪   ,‬‬
‫    
 
 ‪-‬‬
‫ 
‪   :‬‬
‫  ‪ 

 ,‬‬
‫  
‪ ,'
–"  
.‬‬
‫   ‪"  -‬‬
‫ " 
 
‪.   ,‬‬
‫   
"
 
"‪,‬‬
‫  

   ‪:‬‬

‫ ‪ 
,  
 ,‬‬
‫ " "    ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 " 
"  ‪ ,  -‬‬

  
    ‪,‬‬
‫ 
 
 
 
‪

.‬‬

'  

‪.‬‬
‫‪ -     ,‬‬
‫   ‪ ,
  .‬‬
‫ 
 

   
‪, ,‬‬
‫
  
    
‪.‬‬
‫    
‪ :‬‬
‫   ‪    " 
" ,‬‬
‫     ‪    .‬‬
‫ 

  ‪    ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    
  " ‬
‫" ‪  
 ? 
  -‬‬
‫ 
 
!    ‬
‫ ‪ 

 
 
, 
.‬‬
‫ "" "
" 
 
‪ 
.‬‬
‫  
  
 
  ‬

‫ƒ‬

‫חינוך על טהרת הקודש הוא לא "אנשי‬
‫מקצוע" ש"פותרים בעיות"‪ .‬במוקד סדנת‬
‫חינוך וכיו"ב צריך לעמוד יהודי חסידי‪ ,‬שמכיר את‬
‫תורתו של הרבי‪ ,‬שיודע את הלכות תלמוד–תורה‬
‫לרבינו הזקן וסימן שמ"ג באורח–חיים‪ ,‬ומדבר על‬
‫צדקה ואמונה‪ ,‬על התלהבות בתפילה‪ ,‬על סיפורי‬
‫צדיקים וחסידים וכך הלאה‪ .‬זה ה–חינוך‪.‬‬
‫ )" " ' ‪,(   ,‬‬

 
    ‪ ,‬‬
‫" "  

‪  , 
" :‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫‪    ,   ,‬‬
‫ 
 ‪
 ,‬‬
‫    
‪  ...‬‬
‫ 
     


‫"  ‪'  

- ,‬‬
‫  ‪." 

   
 
-‬‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫‪ ) 
   ,‬‬
‫ 
 "  
  ‪
  
-‬‬
‫   " " 
 "; ‬
‫   (‪ 
 , 
 .‬‬
‫ " " 
‪. 
 
,‬‬
‫ 
   '‬
‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪51‬‬

‫יו"ד שבט ‪ /‬ראיון מיוחד‬

‫ 
 "‪  
 ,‬‬
‫  
‪ " : 
  .‬‬
‫ 
‪." 
 - 
, 
 - 
,‬‬
‫   
 ‪:"
" 

 ,‬‬
‫   ‪ 
  ,‬‬

 " 
 "  ; 
 

 
‪,‬‬
‫ 

 ; 

   

‫ 

 ‪.'    ,  -‬‬
‫
 ‪ 
"
 "  ,‬‬
‫ 
  ‪ 

   -‬‬
‫ ‪ 
 )      ,‬‬
‫ 
  
 

(‪  .‬‬
‫ 
‪   
 –   .‬‬
‫ " "‪   
: 
.‬‬
‫  ‪ 
     ,‬‬
‫   
‪.‬‬

‫חינוך להתקשרות של "משיחי"‬
‫  ‪ - 
 -‬‬
‫  ‪ , 
   ,‬‬
‫  )  )" 
"((‪,‬‬
‫    
‪   ,‬‬
‫ 
" ‬
‫) 
" " ' ‪( 273 ' ,199‬‬

‫      ‬
‫ )      ‬
‫ ‪ ...   (– ,‬‬
‫   
‪  ...‬‬
‫   
   ‪...‬‬

‫) " "‪(37 ' ,‬‬

‫' ‪     
 ,‬‬
‫' '  
  ?‬
‫    
   ‬
‫‪    
 :  ...‬‬
‫ 
‪.   :  ' 
,‬‬
‫
 ‪  
 
: 
,‬‬
‫ ‪   ,   


,‬‬
‫"    "‪"  "  .‬‬
‫    ‪  
-‬‬‫   

 ‪ "   ,‬‬
‫ "‪ – ""    
,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫ 
‪    
,‬‬
‫ 
‪ 
 . 
   
 ,‬‬
‫     
 
; "" ‬
‫  – ‪  

 
 .‬‬
‫    
) 
 
 ‬
‫( ‪ " " 
 

"   -‬‬
‫   
 ' 
 ‪.‬‬
‫  ?
  
? ‬
‫""  "  " 
 ‬

‫‪52‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫ 
 ‪ .    
,‬‬
‫ 

 )   '(‪ 
,‬‬
‫  ‪  ." " ,‬‬
‫     ‪  ,‬‬
‫   
‪ 
   .‬‬
‫ 
  "" ‪.‬‬
‫   
 ‪,  ,‬‬
‫ 
  " " ‬
‫ " "  " "  
 "  "‪,‬‬
‫  
 
‪,    .‬‬
‫ " "  
 
‪.‬‬
‫ ''‪ 
- "  "   
,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  
   
‪ 
,‬‬
‫ 
‪  
,   ,‬‬
‫ 
 

 
 ‪,  .‬‬
‫  
  
‪ 

 ,‬‬
‫ " 
"‪,   .‬‬
‫ 
 
 
 
 
‪ 
,‬‬
‫ 
     ‪ .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 

 
 ?‬
‫     
 ' ‬
‫ '  ‪  (101 ') 
.‬‬
‫  

 
 "
‪ 
 

,‬‬
‫     ''‬
‫ 
  ) "(‪ '  - .‬‬
‫  
" ‪   

 -‬‬
‫ "  '"‪ 
 :

 
,‬‬
‫ 
  
"?   ‬
‫ ‪..."'  ' :‬‬
‫ 
    
 ‬
‫ '‪
" 
 ." 
  ...‬‬
‫ 
 

 
   ‬
‫   
!    ‬
‫
  
"  !  ‬
‫    !‬
‫ 
  
  ' 

‫    ‪ . 
" "  ,‬‬
‫   
‪, 
 ,  .‬‬
‫ ‪ 
] 
   ,‬‬
‫ 

   
 
  ‬
‫  
" 
‪
   

:‬‬

  
" 
  ‬
‫! )' ‪.[(120‬‬
‫ 
 ‪ - " "  ,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫   
'‪   
  :‬‬
‫ 
‪,"  
 " ,‬‬
‫ 

'     ‬
‫
 ' 
‪.‬‬
‫ 
 "  " ‪  -‬‬

‫   "  "‪ ...‬‬
‫ ?‬
‫ 

     ‬
‫  ‪  
 
,‬‬
‫ 
 ‪ ,    , 
.‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫‪.  
 ,‬‬
‫ 
  
  ‪ :‬‬
‫     ‪    ,‬‬
‫ 
""  ‪ .‬‬
‫ 
  

‪    ,‬‬
‫  ‪ ,   ,‬‬
‫ ‪  
  "  " ,‬‬
‫‪.‬‬
‫  – 

 
‪ "  ,‬‬
‫" 
 –‪ - 
  ,‬‬
‫ 
 ‪ '  "  
,‬‬
‫ 
"‪.  ,   ,‬‬
‫ 
  '  "  
–‬
‫ ‪ 
 
- "   " -‬‬
‫  
" "‪

"" 
 ,‬‬
‫" "; 
  
  ‬
‫" "‪" :  
 
 
 ,‬‬
‫     ‬
‫ 
  ‪."   " ,‬‬
‫  ‪  
  
 ,‬‬
‫ 
 ‪
 
    .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  " "‪ 
 :‬‬
‫   ‪
  ,  ,‬‬
‫ "  
   " ‪-‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫" "  
 
‪ 
,‬‬
‫ 
  ‪. 
 ,‬‬
‫  
  ‪ "  -‬‬
‫ " ‪,    
 ,‬‬
‫ "   "‪  ,‬‬
‫ 
‪    
 ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫ ‪?  
  ...‬‬
‫    "" ‬
‫" ";  
 "  

 ‬
‫   "‪  
 .‬‬
‫ ‪  ,
   " " 
 .‬‬
‫ 
‪  
   .‬‬
‫ ‪ - – 
 
 , ,‬‬
‫ " 
"‪ ,
  
 .‬‬
‫ 

 ‪,  ,
  
,‬‬
‫   
   

" ‬
‫  ‪." #‬‬
‫  
 


 
 ‪" :‬‬
‫      
  "‪ .‬‬

‫  ‪-  "  " 
 .‬‬
‫    
‪ 
 .‬‬
‫ 


 
   " ‬
‫     "‪   :‬‬
‫ ‪  " ," 
 " 
,‬‬
‫  " )' ‪.( 
101‬‬
‫ 
      ‬
‫ " "    
; 

‫ 
 

 
   ‬
‫  ‪ " : 
 
 ,‬‬
‫   "‪  
 
 ,‬‬
‫  
‪.‬‬

   ‪- 
 " " :‬‬
‫  
‪  ;   
,‬‬
‫  ‪ "   "
,‬‬
‫ ‪ 

 
 " "  .‬‬
‫  ‪ .    ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫• • •‬
‫    ‪
  ,‬‬
‫ ‪ .
   , 

 .‬‬

‫ƒ‬

‫זה מתחיל מהדוגמא האישית של ההורים‪.‬‬
‫אם האבא "מכור" לוידאו של הרבי‪ ,‬זה יקרין‬
‫על הבית‪ .‬אם הילדים רואים שההורים מבטלים‬
‫את רצונם ועושים‪ ,‬גם כשקשה‪ ,‬מה שהרבי עונה‬
‫באיגרות–קודש ‪ -‬הם יידעו ש"יש מלך בישראל"‪.‬‬
‫  ‪ 
 
  
-‬‬
‫   ' 

'‪ 
 ,‬‬
‫ 
)' ‪   " :(93‬‬
‫  
 ‪ ...   ,‬‬
‫  

   ‬
‫ ‪ 
 

   ...‬‬
‫ "  
 "‪.‬‬
‫ 
     ‪,‬‬
‫  
 
‪ 
 
" :‬‬
‫ 

‪   ,   ,‬‬
‫ ‪ 
      
.‬‬
‫ –  "! )' ‪
 
  .(104‬‬
‫) 
 (  " "  " ‬
‫ 
 "‪,"  " 
 ,‬‬
‫ 
" "  
 ‪,‬‬
‫  "  "  ‬
‫ ‪.‬‬
‫  
 ‪ 
  ,‬‬
‫  ‪."  " :‬‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪53‬‬

‫‪ 100‬שנה להסתלקות | כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע במאמר הערכה על סבתו‬
‫הרבנית רבקה זכתה להיות החוט המקשר בין‬
‫תקופת אדמו"ר האמצעי ועד לתקופת אדמו"ר‬
‫הריי"צ‪ ,‬כאשר היא ממשיכה את השושלת כפי‬
‫שראתה שמעה וקיבלה‪ ,‬והעבירה זאת לדור‬
‫הבא‪ ,‬באלפי הסיפורים והזכרונות שסיפרה‬
‫באוזני נכדה האהוב‪ ,‬אדמו"ר הריי"צ • הקשר‬
‫הנשמתי ביניהם היה חזק‪ ,‬ושניהם הסתלקו‬
‫באותו תאריך ‪ -‬יו"ד בשבט • מוגש במלאת‬
‫מאה שנה להסתלקותה של הרבנית רבקה‬
‫• י' שבט תרע"ד ‪ -‬תשע"ד‬

 ‬

‫החוט‬

‫המקשר‬
‫א‬

‫ 
  

   ‬
‫" 

"
 
 ‪   
   ,‬‬
‫       ‪ -‬‬
‫  ‪ 
," "  " ,‬‬
‫  " "     ‬
‫
 


  ‪.‬‬
‫  
  

‪,  ,‬‬

‫‪54‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫  ‪   ,   ,‬‬
‫      ‪ , -‬‬
‫  ‪ 
 


   ,‬‬
‫  

 
" "‪ ,‬‬
‫ 
  ‪ ," 
 ,‬‬
‫ " "

   

‫ 
‪.‬‬
‫  

‪ 
   ,‬‬

‫הרבנית רבקה‪" :‬מדותיה הכי תרומיות היו לסמל גם לגדולי החסידים"‬

‫  
  ‪  , ,‬‬
‫  
‪.     ,‬‬

‫ב‬
‫ 

   
 

 ‬
‫

‪ "  
,  
 ,‬‬
‫‪.‬‬

‫ 

 

*  

 ‬
‫   

 
   ‪.‬‬
‫ 

 ‪   
,‬‬
‫ 
 
  "  
 " ‪.‬‬
‫   


  

 ‬
‫‪.‬‬
‫  ‪   ,
% ,‬‬
‫ ‪.%      
,‬‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪55‬‬

‫יו"ד שבט ‪ /‬זכרונות‬

‫ 
  
‪
%‬‬
‫ 
  
"‪.‬‬
‫  

  ‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫    

‫     ‬
‫ ‬
‫   ‪ .‬‬
‫  

‪ 
 ,‬‬
‫‬
‫" 

‫  
 ‪.‬‬
‫ 
  ‪
.‬‬
‫‬

‬
‫ ‪,   ..‬‬
‫   

  
‬
‫ " ‬
‫ ‬
‫  "‪ ,‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫ "‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
  ‬
‫

 ‪
 ,‬‬
‫ 

  ‪ .‬‬
‫   
 ‬
‫  

 

‫ 
‪  
 ,‬‬
‫‪
 
 ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫‪ , "  ,‬‬
‫ 
 ‪,‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫ 
" "  ‬
‫ 

‪
   .‬‬
‫ 
 
 
‪ 
,‬‬
‫ ;   ‬
‫ ‪ 

  ,
 .‬‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫ 
   ‬
‫   
‪.‬‬
‫   
 ‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
 ‪ 
 .‬‬
‫  
 ‬
‫ 
    

‫ 
 
  
–‬
‫  
‪  
 .‬‬
‫  ‪
  .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ 
‪"
" " " ,‬‬
‫ 
  "‪  ,‬‬
‫   
  ‬
‫    

 ‪.‬‬
‫ 
‪,    ,‬‬
‫• • •‬
‫  

‪.‬‬
‫      " "‪,‬‬
‫ 
    
 

‫ 
  ‪.    

 ,  
 
,‬‬
‫" "‪    
 ,‬‬
‫
 

 
 

 "‬
‫   

‪. 


  
.‬‬
‫  
  

‪   ,‬‬
‫" 
' "  "    “‬
‫ 
‪.‬‬
‫ “ ‪
  
()  
 ...‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫‬
‫ ‬
‫"

‫ 
‪:‬‬
‫ 

‫ ‬
‫ 
   
‪ 
 ...‬‬
‫‬
‫‬
‫‪.‬‬
‫ 

‫‬
‫ ‬
‫ 

‫ ‬
‫ 

‫ ‬
‫ ‪  
  
"  "  ..‬‬
‫?"‬
‫ ‬
‫‬
‫ 

‫ ‪  

 
  
,‬‬
‫ 
 
  
‪
" "   
- "     ," :‬‬
‫ ‪.
  ,    
 .‬‬
‫  
 ' 
'   
"‪.‬‬
‫    ‪   ,‬‬
‫ 
" " ‪ 
 


     
  ," :‬‬
‫ "‪.‬‬
‫ 
 ‪ 

 
 

  .‬‬
‫" "     ‪ , ""  
 
, .  ,‬‬
‫   


‪. 
 
   
.‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫    ‪ 
  
" :‬‬
‫ 
 ‪ ,  
 .   
 ," , 


  
," ,‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,
  
  
 .–
 
 ,‬‬
‫ 

  ‪  
 ," 
 

 ,   ," " .‬‬
‫"   
  

‪." 
-  ,‬‬
‫ 
 
‪   
,  -‬‬
‫ 
 
" "   
 

‫ ‪.    
 

,   
    .‬‬

 
 ‪" 
    
 

     ,‬‬
‫ ‪." 
 
  
,‬‬
‫ 
  

"‪    .‬‬
‫ "  
‪ 
  
      ,‬‬
‫  ‪ 

  , 
 
 . 
 ,   " :
 
.‬‬

‫‪56‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫ 
  ‪
,‬‬
‫   " "‬
‫ 

‪ 
,‬‬
‫ " 

 " " ‬
‫ 
‪ 
,  
,‬‬
‫ 
  
‪  ,‬‬
‫ 

'‪ 
 
,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫
   

‫  ‪ ,‬‬
‫   
 
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫   

 

‫ ‪" 
  .‬‬
‫  
 ‪ 
,‬‬
‫ 
  
  ‬
‫ 
 
 
‪
  .‬‬
‫ 
‪   -‬‬
‫ "    

‫ ‪ .   ,‬‬
‫ 
 


‫  
 
‪ ,‬‬
‫ ‪  
 
.‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫
  

 ‬
‫ 
 ‪,  .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪ " 
  ,‬‬
‫"  ‪ ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ ‪ , 
 ,‬‬
‫ 
   

‫‪" " " " ,‬‬
‫ ‬
‫  ‬
‫"‪
 

 ,‬‬
‫

‫

‫   ‬
‫  

 ‬
‫ ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ ‬
‫‬
‫ ‬
‫ 
‪,‬‬
‫ 
   
  ‪ 
 ,‬‬
‫"‪,‬‬
‫ 

‫ 

‫ ‬
‫ ‪,‬‬
‫ ‬
‫‬
‫‪ ,‬‬
‫  ‪    
,‬‬
‫ 
‪.‬‬‫‬
‫ ‬
‫‬
‫ "‬
‫ " ‬
‫  ‬
‫ 


 
‪.‬‬
‫    
 "   ‬
‫ 
 " 
‪ 
 
    ,‬‬
‫ג‬
‫ 

‪
 
   ,‬‬
‫ 

   
   
 ‪.‬‬
‫ 
  
 ‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪   , 
 .‬‬
‫ 


  
  
 
‪.‬‬
‫ד‬
‫ 
  
 
 ‬
‫ 
 
  ‪, "  ,‬‬
‫ ‬
‫ 
     ‬
‫   ‪ , 
 
   -‬‬
‫ 

‫‬
‫ 
  
  ‬

 
    " " ‬
‫‬
‫ ‬
‫‬
‫ 
‪" " 
 .

 ,‬‬
‫   
 
‪  -‬‬
‫ 

‫‬
‫‬
‫   
‪ ,‬‬
‫  
 ‪    ,‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 

  

 

‫ 
    
 

‫ ‪- "  
    - 
   ,   
 .‬‬
‫ 

‪ -  "   
,  
  
 ,‬‬
‫ 


  ‪ 
 ,
   .   
.‬‬
‫ 
 
  
‪.‬‬
‫ 

 

 
‪  ,‬‬
‫ ‪,‬‬
‫‬
‫ 

‫‬
‫ ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    –  ‬
‫‬
‫ ‬
‫‬
‫ "‪,‬‬
‫ 

‫  " " "‬
‫
‪.  ,‬‬
‫ ‬
‫ 

‫ ‬
‫ ‬
‫‬
‫  ‪.‬‬
‫" 
 
    
"‪,‬‬
‫ 

‫ ‬
‫‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ 

‫ 
" "‬
‫  "‪  
 " ,‬‬
‫ 

‫ ‬
‫ ‬
‫ 

‫ 


 ‪.‬‬
‫ 

‫‪ 
.‬‬
‫ 

 
  "‪.‬‬
‫ ‪
 , 
 
 
-‬‬
‫ 
 
 ‪
  ,‬‬
‫ ‪   ,

 ,‬‬
‫    

 
‪ 
  ,‬‬

  ‪.‬‬
‫ 
‪  ,    .‬‬
‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪57‬‬

‫יו"ד שבט ‪ /‬זכרונות‬

‫ƒ‬

‫ 

 ‪ 
 
,‬‬
‫"וכל יום בבואי מהחדר 
 
 
‪ ,‬‬
‫   

‬
‫ 
  ‬
‫  ‪ .‬‬
‫הייתי הולך אל הסבתא מרת ‪.‬‬
‫ 

‪    ,‬‬
‫ 
 
 "
  ‬
‫ רבקה לבקשה לספר לי סיפור‪.‬‬
‫‬
‫ 

‫    ‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫ 

‫ ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫סדר ביקוריי אצל הסבתא נמשך 

   
‪,  .‬‬
‫ ‪,‬‬
‫ ‬
‫ ‪

 .‬‬
‫  

 
‪  ,‬‬
‫נ"ע"‪,‬‬
‫להסתלקותה‬
‫עד‬
‫השנים‪,‬‬
‫כל‬
‫ ‪...‬‬
‫‬
‫‬
‫  ‪,‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫‬
‫ ‬
‫ 

‫ ‬
‫ ‪,‬‬
‫ 
 

 ‬
‫ 
‪  , 
,‬כותב הרבי הריי"צ בגעגוע‬
‫ 

‫ ‬
‫‪  
 
,‬‬
‫ ‪,‬‬
‫ 

‫ ‬
‫‬
‫‬
‫ 

‫ 
‪ 
 .‬‬
‫    
 

‫  

‪, 
   ,‬‬
‫‬
‫‬
‫ ‬
‫ 
‪,‬‬
‫‬
‫ 
‪
 
 
" .‬‬
‫    
 
   ‪.‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫‬
‫ ‬
‫ 

‫ ‪  :‬‬
‫  
" "  
 " ‬
‫ !"‬
‫ ‬
‫ ! 
 
 ‬
‫ "

 "‪   
  ,‬‬
‫ 
 "
  
    
 ‪ .    ,‬‬
‫ 
 
‪
 
  ,    
  " "   ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫ 
‪  
  
 
,‬‬
‫ ‪  


   ; ,
 
 

 .‬‬
‫   ‪     . 
  .
   
,‬‬
‫   ‪  , 
   
,
 
 
  ,‬‬
‫ ‪. 
  .  
  ,‬‬
‫ 
   
‪ ,‬‬
‫" 
 

 
 ‪  ,‬‬
‫    "‪, 
  ." " 
 
    ,‬‬
‫ 
  
‪  ,   
 
  
  .‬‬
‫ ‪      

     ,‬‬
‫   ‪ 

   . 

    

  " .‬‬
‫ 
 
 
  ‪  , 
 
" "  
 
 .‬‬
‫ 
 ‪ 
   
  ,  
 
 
,""  ,‬‬
‫ " 
‪  ,
   .   
  
 
 " .‬‬
‫ ‪."   ? " :‬‬
‫ 
 "‪.‬‬

‫ה‬

‫ו‬

‫
  "‪.‬‬
‫ 
 "    ‫   
 
 

‬
‫‪    

 


 .‬‬
‫ 
 
 
  ‪
  .‬‬
‫ 

 ‪.‬‬
‫  
   
‪ " :
 .‬‬
‫  ?"‬
‫ 
 
 ‪ " :  ,‬‬
‫      ‬
‫  "‪ 
   
,‬‬
‫  
 
   ‪  -‬‬
‫ " ‪.‬‬
‫    
 ‪ 
,‬‬
‫  
‪
 , 
   .‬‬
‫ "
‪ 
,    ,‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫  ‪ 

 ,
 %‬‬

‫ 
  

  ‪  .‬‬
‫  
  
 ‪ 
.‬‬
‫   
  ‪  ,‬‬
‫   
 ‪   .‬‬
‫  
‪  
 
 
,‬‬
‫  " " 
 ‪ 
" :‬‬
‫ 
 ‪    
 ,‬‬
‫ ‪."  ,    ,‬‬
‫ ‪ 

   ,‬‬
‫" " 
 " "‪ 
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    
‪ 
, "  

‘ ,‬‬
‫ ‪ . 

  
 -‬‬
‫ 
 
‪ 

 
 ,‬‬
‫ " " ‪
 
  
.‬‬

‪ 
   ,  ,‬‬
‫ 
 ‪ 
, 
   .‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ 
 ‪  

  ,‬‬

‫‪58‬‬

‫• ' 
‘ “‬

,  
    " 

,   
 
,  
...     

• • • 

 
 
  
 
  . 
 

" 
," "  , 
 , 
 
 
 
 - 
 
 

"    ,  

." 
  % 

 . 
  , 
  " 
"    
" "  
 

.%   
 ,"  

" : 
  
, 
 

." 
 .  

  

 
,  
 
  

, 

   ' '  
,  
 
. 

    

     

 
 ,
.  , 
"  
 
 
 


   
," 

  .   
 
 ."   " 

,
   "  
."    ,  

" 
 
  
  
.  
: 
  
.  
 
 " 
  
. 
   
 
  
, 
  

   
 
 
  .. " 
. 
.   ,   
, "     "  
."     
   
,
" 
, 
  
  " 
 , 
  
."

"  
 
  , 
 

  ,    
  
   


 
    

  " : 
" " 
 
,"   
." 
"

 
"    ," 

'    
 ," 
" 
  " 
   -  
.  

,   
" 
   - - -     

59

• 910 ‘  

  . 
   
    
 , 


. 
  , 
 
.  
  
" .

 ,   
 

   , 

 
 
. 
" "  ," ,  

  , 

   

   .  ,   
  .
   ,  

 , 
  
   

.  
, "  

' , 
,  

" 
 ,
  
 , 

,
 
    ." 
.    
.    " :
" 
 
!  
. 
  
 
, 
   , 
  
   . 

 , 
 
  

 .   
, 
,    , 

 ..   " 

,   
  
,  
 
   "  

  -  
. 
  ,   
!  [ ] 
" 
–  -  .  
 
 

 . 
  ..   , 


  ,   , 

  
 ,  

 ,  
. 
    , 
, 
  [  " ]
."    
 

 

  
 
 

    

 ,
" " 
. 
       
 
 
  
,
 
.
 
 , 
  

" 
 

"  , 
  ,  
  
 ,
 
   ," 
 .  

  
– 

 
 
 ,
   
.   


 
, "  

'  
 
   .    
  .
 
   
 " 
 
 
   
." 

‫‪ 40‬שנה | "עסקתי בלהט בענין מבצע מזוזה‪ ,‬דחפו אותי ולא נתנו לי מרגוע מלת‬

‫שומר‬

‫דלתות‬
‫ישראל‬

‫ויהי בארבעים שנה‪ .‬במוצאי יום הבהיר י' שבט תשל"ד‪,‬‬
‫נתן הרבי את האות למהפכת המזוזות‪ .‬הרבי עורר‬
‫על חשיבות קביעת מזוזות בכל פתח בכל בית יהודי‪,‬‬
‫כמו גם בדיקה רצופה של מזוזות הבית בכל י"ב חודש‬
‫• מספר חודשים לאחר מכן אירע "אסון מעלות"‬
‫ולמרבה התדהמה התברר כי ישנם ‪ 21‬הרוגים כנגד ‪21‬‬
‫מזוזות פסולות שנמצאו בבית ספר בו למדו התלמידים‬
‫שנהרגו! הרבי אישר באופן נדיר כי אכן יש קשר בין‬
‫הדברים • הרבי מעורר את החסידים לצאת לכל מקום‬
‫בקמפיין רחב היקף כדי לעורר על חשיבות מצוות‬
‫מזוזה‪ ,‬ואף שיגר עשרת אלפים דולר לצורך כך •‬
‫סקירה מרתקת על ייסוד והתפתחות מבצע מזוזה‬
‫מאת שניאור זלמן ברגר‬

‫‪60‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫בוע ולדבר על מזוזה ‪ . .‬ועכשיו ראו איך שכל המאורע הזה היה קשור במצות מזוזה"‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪61‬‬

‫‪ 40‬שנה ‪ /‬מבצע מזוזה‬

‫מזוזה כשרה ‪ -‬מזוזה שומרת‬

‫ 
 "‪ 
  .‬‬

‫" 
  ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫ ‪ " 
  ,‬‬
‫ ‪ 
, 

 
 ,‬‬
‫ 
  ‪,  ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫"   ‪,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.  -‬‬
‫    
‪.‬‬
‫
 
 
 
 

‫ 
    ‪,‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫   ‫  "  ‬
‫ "‪.‬‬
‫   
 

‫' 
' 
  ‬
‫ 
  
 ‪ ,‬‬
‫  
‬
‫ 
‪:‬‬
‫" 
" ‪ 
 ,‬‬
‫  

' 
 '‬

 
 ‪   ,‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫  
   ‪,‬‬
‫  ‪  
 -‬‬
‫ 

  "‪ ,‬‬‫  ‪ .‬‬
‫   
‪,‬‬

‫‪62‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫ ‪,  ." 22‬‬
‫  
 ‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫ 
 
  ‬
‫  
‪  -‬‬
‫ 
 
 

‪ ,‬‬
‫
 ‪." 100–
 ,‬‬
‫" 
   
‬
‫ 
"  ‪ 
,‬‬
‫ 
  ‪ 
,‬‬
‫' ' 
  
‬
‫  
  

‫  ‪ 
" 

-‬‬
‫    

‫ 
 "‪.‬‬
‫ 
"  ‬
‫ 
  
 ‬
‫ 
 ‪ " 
  .‬‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫ 
 
 ‪,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
‪ -  
-‬‬
‫ 
' 
"  ‬
‫ 
  ‬
‫ ‪ 
  
 .‬‬
‫ 
 ‪,   ,‬‬
‫     
‪,‬‬
‫    

‫ ‪,    ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫    ‪.‬‬

‫ 
  
" ?‬
‫  
‪, ,‬‬
‫
   

‫ 
  ‪ .‬‬
‫ 
 
 

‫  
‪  
,‬‬
‫   
  
‪,‬‬
‫ 

 

‫ 
 "
 ‪  ,‬‬
‫ ‪ 

 .‬‬
‫ 
 
‪  ,‬‬
‫  
‪ 
 .‬‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫ 

 
 

‫ 
‪ 
 " 
 ,‬‬
‫ 
  
 ‪.‬‬
‫
 

 ‬
‫ 
  ‪
 .‬‬
‫  ‬
‫  ‪,  .‬‬
‫   
‪,‬‬
‫  
 
" ‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫ 
 ‪ 
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 
 
‬
‫ ‪  

 
,‬‬
‫' 
    ‪:‬‬
‫   ‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫ 

  ‪.‬‬
‫ 

 ‪.‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫ 
 
 

‪.‬‬
‫  
 


‫ 
 

  ‬
‫   

‪.‬‬
‫ 
 
 " 


" ‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫   


‬
‫ ‪, 


  

.‬‬
‫   
 
‪ ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫  ‪:‬‬
‫"   ‬
‫   ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪'  '  ,‬‬
‫ ' '‪ 

,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ ‪ 
 
' :‬‬

‫ 
 
‪," 
-  
   .‬‬
‫   ‪   

   ,‬‬

‫   ' 

‫ '  
 ' ‬
‫  
   ‬
‫ ‪.‬‬
‫"    ‪:‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  
  ‪,‬‬
‫   "‪.‬‬
‫ 


  ‬
‫      ‬
‫  
 
 
 ‪– :‬‬
‫ – – ‪ 
 .‬‬
‫ 
   
 ‪,‬‬
‫  
  
‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
  

‫   ‪  -‬‬
‫      ‬
‫ ‪: 

 
,‬‬
‫"  

‬
‫  
 
 


‫    
"‪.‬‬
‫ 
  
  ‬
‫  ‪ , -‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ " ";  ‪ ,‬‬
‫ 

‪.
   ,‬‬
‫ ‪ 
- 
 -‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
"‪  ,‬‬

‫ 
 
‪  , 
,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  "  ‬
‫ "  
 

‫ 

 
‪.‬‬
‫ 
   

‫   
‪ ,‬‬
‫ 
 
   ‪:‬‬
‫" 
" ‪ 
:‬‬
‫   
 

‫  
"‪,‬‬
‫ 
 ‪, ( 
) 
,‬‬
‫ 
  
 ‪.‬‬
‫   "‬
‫ 
"  
‪ ,‬‬
‫
 
 " 
‬
‫ 

 ‪ 
  
-‬‬
‫ ‪"   
,‬‬
‫ "‪.‬‬

‫תעמולה רחבה‬
‫בקרב בתי הספר‬
‫   ‬
‫    
‪ ,‬‬
‫
 ‪ '  ,‬‬
‫  '‪   .‬‬
‫  
 ‬
‫' '‪     ,‬‬
‫ 
 
 
 ‪.‬‬
‫  ‬

‫    
 ‬
‫ 
 
  
"‬

‫
  
 ‪:‬‬
‫"
 
" ‬
‫
 
 
" ‬
‫ 
!‬
‫    

‫ 

 ‪ 
 ,‬‬
‫     ‬
‫ 

  ‪  .‬‬
‫    ‬
‫   
 ' '‪.‬‬
‫  
 " 
 "‬
‫ " "   

‫  
‪:‬‬
‫‪
    .‬‬
‫ 

 )"(‬

‪
   .‬‬
‫ 

 ) 
(‪.‬‬
‫‪
   .‬‬
‫ 

 ) (‪.‬‬
‫ ‪( )    .‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫‪
"  .‬‬
‫" 
 
 "‪.‬‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫
  ‪ " :‬‬
‫ 
 
 ‪,‬‬
‫   ‬
‫  

 ‪  .‬‬
‫     ‬
‫   
"‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪63‬‬

‫‪ 40‬שנה ‪ /‬מבצע מזוזה‬

‫ ‪ " -‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫   

 ‪:‬‬
‫" 
   
 

‫ 
   
 

‫ 
‪   ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫     ‬
‫    ‬
‫ 
 ‪ 
 .‬‬
‫    ‬
‫ 
  
‬
‫ 

  
‪  ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫  

 ‬
‫   
 ‬
‫ 
 
 
 

‫ 
  
 ‬
‫ 
   ‬
‫ 
) 
  
 ‬
‫ '  '‪ 
 ,‬‬
‫ 
 (‪.‬‬
‫• • •‬
‫  
" 
‫ 
 
 ‪  ,‬‬
‫ 
   

‪.‬‬
‫ 

   ‪,‬‬
‫   

"‬
‫ 
‪     ,‬‬
‫  
 
 ‪:‬‬
‫"   "‬
‫ " " 
 
 ‬
‫ 
 
 ‪ 
 -‬‬
‫ 
 
‪  
 
 ,‬‬
‫ ‪:‬‬
‫(  ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪   -‬‬
‫   ‪  
-‬‬
‫   
  

‫ ‪ 
- ,'   -‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 

  ‬
‫  ‪ ,  
-‬‬
‫ " 
" ]‪[...‬‬

(  

‪ 
,‬‬
‫  
 

‬
‫ ‪

  ,‬‬

‫‪64‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫ 
 ‬
‫ 
 
 ‪  
,‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫ 
"‪
  ,‬‬
‫"  " "  

‫" 
 

‫ " 
 
 "‪.‬‬
‫ 

  ‪ ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  
 

‫‪   ,  .‬‬
‫   
 ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ 
 
 
  

‫  ‪.‬‬

‫חסיד אחד קבע אלפיים‬
‫מזוזות בחודש וחצי‬
‫    ‬
‫ ‪
 
   ,‬‬
‫ 

 ‪  ,‬‬
‫ "  "  
 

‫ ‪  
  ,‬‬
‫" "‪.
  ,  ,‬‬
‫   ‬
‫  
 
‪ ,‬‬
‫ 
  ‬
‫    ‬
‫ 
‪-  
  .‬‬
‫ 
' '‪' ,‬‬
‫  
' '‪ ' ,‬‬
‫ ‪ .' ' -‬‬
‫ 
 
‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫‪  
 

 ,‬‬
‫
  ‪  ,‬‬
‫    

‫
 
  ‬
‫    ‪.‬‬
‫ '  '  ‬
‫  ' 
 
‪ ,‬‬
‫   
" ‬
‫ 
‪ 
 
 
.‬‬
‫ 
  
" ‬
‫    ‬
‫  
 
 ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
 ‪   
,‬‬
‫  ‪ 
 
 ,‬‬
‫ 
   
 
‪.‬‬
‫  ‬

‫  ‪ 
   ,‬‬
‫   
‪  .‬‬
‫ 


 
‪'  .‬‬
‫  
‪  
,‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫ !    ‬
‫ 
 
 ‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪ 
 .‬‬
‫ 
 '  ‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
   
‪, .‬‬
‫  
 

‫  ‪ 
  ,‬‬
‫‪   

.‬‬
‫  
 


‫ ‪ 

 
  .‬‬
‫  
   '‬
‫  
' 
" ‪:‬‬
‫" '  

) " ‬
‫
"   
( 

‫ 
 ‪ 
  ,‬‬
‫][    ‪,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫
 ‪." 50,000‬‬
‫ 
 

 ‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫    
‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫ ‪ 
  
" :‬‬
‫  

   


‫    
" ‪ ,‬‬
‫  " 

' 

‫ 
– " )'
' " " (‪.‬‬

‫מזוזות פסולות‬
‫כמספר ההרוגים‬
‫   

‬
‫ " " ‪  
.‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫ 

 
‪ 

.‬‬
‫  
 
 ‬
‫ 
 
 
‪ 
.‬‬
‫ 
  ‬
‫  
‪  .‬‬

 ‪  
20‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  
  ‬
‫  
 ‪  .‬‬
‫   ‪

 .‬‬
‫ 
 ‪ , 21‬‬
‫ 
‪.   ,‬‬

‫" " 
‪ 

 

 ,‬‬

‫ 
   ‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫  
 
‪

,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫    ‬
‫ 

  

‫   
‪.‬‬
‫ 

"  

‫‪ 

 

 ,‬‬
‫   ‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫  
  ‬
‫   ‬
‫ ‪    ...‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ 

 ‪
 
,‬‬
‫ 

    ‬
‫ 

  
 ‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫"  " 
‪  ,‬‬
‫ 
    

‫ 

‪...‬‬
‫"
]

 

‫ 

"  
 ‪-‬‬
‫‪]  ,  [.
..‬‬
‫  
 
[ ‬
‫    ‬
‫ 
  
 
‪,‬‬
‫  

  ‬
‫ ‪.
 ,‬‬
‫" 
 ‬
‫ 

  
 ‬
‫] 
[  ‪,  17‬‬
‫ 
    ‪,‬‬
‫    ‪.17‬‬

‫   
  ‬
‫  ‪.  .‬‬‫ 
 
 

‫  

 ‪ 
,‬‬
‫   
‪,  4‬‬
‫    

‫  ‪ .‬‬
‫ 
 
 ‪ 
,‬‬
‫   ‪ , 17‬‬
‫  ‪ ,   17‬‬
‫    ‪ -‬‬
‫      "‪.‬‬
‫  
  

‫‪  

  ,‬‬
‫ "  " ‪:‬‬
‫" 

 
 ‪,‬‬
‫      

‫ 
 ‪  
 .‬‬
‫‪  
 ,‬‬
‫   '‪  
,‬‬
‫  ‪, 
  ,‬‬
‫ 
   ‪ -‬‬
‫    
 ‬
‫   
" ‪ -‬‬
‫     ‬
‫ 
 " )   

‫" " ' ‪.(9‬‬
‫• • •‬
‫ 
 
 

‫ 
 ‪   ,‬‬
‫   
 
 ‬
‫" 
 "‪  

.‬‬
‫  
 
 ‪ 
:‬‬
‫ ‪ 
 
,  
,‬‬
‫ ‪ -  
 ,‬‬
‫ " 
"  ‬
‫ 
 
 
‪.‬‬

‫   "‬
‫"  ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
 " 
‬
‫"  
 ‪-‬‬
‫" 
"‬

‫ 
 
  

‫   
 ‬
‫ ‪   
,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ 
   
; ‬
‫     ‬
‫  ‪.
  ,‬‬

‫אסיפת עסקנים ותמימים‬
‫ 
 " 
‬
‫  

" ‪
,‬‬
‫     ‬
‫ 
 
 ‪:‬‬
‫ "  ‬
‫ 
 
 
 

‫ ‪.‬‬
‫  

‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 

‪
   ,‬‬
‫    ‬
‫  
‪.‬‬
‫   ‬
‫ 


 " ' ‬
‫

 "  
" ‪ 
.‬‬
‫ ‪ 

 
 :‬‬
‫ "  
" ‪, 
 ' ,‬‬
‫ '
 '  ‪ ,‬‬
‫ ‪  ' :‬‬
‫)  
"  (‪,‬‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪65‬‬

‫‪ 40‬שנה ‪ /‬מבצע מזוזה‬

‫כשבמזוזה נכתב ברכת כהנים במקום שמע ישראל‪...‬‬
‫ 
 
 
 
   

"
 ‪ ,‬‬
‫ 


 
‪   
    .‬‬
‫‪: " 
–
' 
  

 
 ,‬‬
‫‪ 
   
 
 , 
 .‬‬
‫ ‪... 
  
 
 ,   
 ,‬‬

‪,  ," 
  
  .‬‬
‫  
‪.‬‬
‫‪ ,     
 
,
 ' ' .‬‬
‫ 
  ‪.‬‬

‫  
" 

" "‬

‫'  )  
"‬
‫ ( '  ) ‬
‫ 

(‪.‬‬
‫ 
 ‬
‫ ‪ ' ,‬‬
‫  
  


‫  
 ‪ ,‬‬
‫  
 


‫  
 
‪.‬‬
‫ '  
 ‬
‫ 
   
‪ ,‬‬
‫ 
 
‪,‬‬
‫ 
  ‬
‫    
‪.‬‬
‫ '  

 ‬
‫ 
‪   
,‬‬
‫   

 ‪,‬‬
‫    

‫  
‪ 
 .‬‬
‫ ‪  
,‬‬
‫   

  

‫
   ‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫ 
  '‬
‫   

‪
 .‬‬
‫ ‪   
,  120‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ 

 '  ‪  ,‬‬
‫ "   ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  
  ‪,‬‬
‫ 
   
‪.‬‬
‫ 

  ‬
‫ 
    

‫  
  
‪.‬‬
‫  
  

‫     
 
‪.‬‬
‫ 
    ‬
‫ 
" 
 
 ‪,‬‬
‫  "  
 ‬
‫ 
   

‫ " ]  ‪.[" " :‬‬

‫התוועדות הפתעה של הרבי‬
‫בעיצומו של יום חול‬
‫ 
 
" ‬
‫ ' ' 

  ‪,‬‬
‫    
" ‬
‫ 
"‪    ,‬‬
‫  
" ‪
 
,‬‬
‫ 
"  
 ‬
‫    ‬
‫
"  
" 
‪ 
 .‬‬
‫  


 
‬
‫ ‪   
 ,‬‬
‫ '  '‪
 .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 
 
   ‬

‫‪ .  
,‬‬
‫  

  

‫ 
 
  ‬
‫   ‪ .‬‬
‫   
 ‬

–‪  .  770‬‬
‫   ‬
‫ 
   –‬
‫ ‪   

.‬‬
‫   ‪ 
.‬‬
‫  ‪ 
  ,‬‬
‫    ‬
‫
  ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫  
  
‪.‬‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫ 
''  ‪.‬‬
‫ 
 
 " 

‫ "‪ 
  
,‬‬
‫  "  
‬
‫ " ‪ ,   " " -‬‬
‫ "  "‬
‫ " 
" ‬
‫ 
"   ‪ ,‬‬
‫  
 " ‪ -‬‬
‫ 
" ‪  ,‬‬
‫ 
‪, 
  .‬‬
‫   ‫ 
‪.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ 
   ‬
‫  
  
‪,‬‬‫    
 

‫ 
 
‪ ,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫

 
‪  ,‬‬
‫] 
 
 

‬
‫ [ 
  ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ ' ' 

‪ ,‬‬
‫ 
   
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 
‬
‫ 
" 
  

‫  
‪ '  ,‬‬
‫   
" 
 ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ '   
 

‫ 
 
"   ‬
‫ 
 
‪.‬‬

‫' 
 
 " 

 
  

‫ 

 
‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ 
  
" 
 


‫ 
 "  
 ‬
‫ ‪  .‬‬
‫   
  ‬
‫ 
  
 ‬
‫  
‪   .‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ "  ‬
‫ 
"   
" ‬

 
 

‪  .‬‬
‫    
‬
‫  
  ‬
‫
"  

‫ 

 
‪ 

.‬‬
‫   ‬
‫
"
   
 ‬
‫ 
 
 

‫ 
  
  


‫ 
" 
‪ 

 .‬‬
‫    ‪.‬‬

‫הרבי דורש‪:‬‬
‫סערה ארצית בתוך יממה!‬
‫ 
   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫ 
  
‪ 
"
.‬‬
‫ 
 

  ‬
‫ 

   
‪,‬‬
‫ ‪  , 

  ,‬‬
‫
 
 ‬
‫ 
 
 "‬
‫ 
‪:‬‬

‫"   ‬
‫  
‪ ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   
‪ 
,‬‬
‫  
 ‬
‫   ‪  .‬‬‫ 
  ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫     ‬
‫ "‪.‬‬
‫ 

  ‬
‫   
‪ ,‬‬
‫  
 
‬
‫ 
  
  ‬
‫ ‪ 
  -‬‬
‫  

 
‪  ,‬‬
‫ 
‪  ,‬‬

  
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫  

 ‬
‫ 
  
 ‬
‫ 
 ‪ 
 

 ,‬‬
‫ "  
‪.‬‬
‫
  
‬
‫   
 

‫
‪"    " :‬‬
‫"" 
  ‬
‫   

 ‬
‫


 
 ‪.‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  

‪, 
,‬‬
‫
 
 ‪ 
 ,‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
" 
 ‪ ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ 

 ‪.‬‬

‫'
' 
  "  
‬

‫  
‬

 
 
 
‪,‬‬
‫  " 
 ‬
‫     ‬
‫ "‪:‬‬
‫"  '   ‪:‬‬
‫ 
 ‪ 
 60‬‬
‫ 
 
 

‪ 
 ,‬‬
‫ 
 
‪.‬‬

‪
 , ,‬‬
‫ 
 

 


‫  ‪.‬‬
‫   
 


‫ ‪.  3‬‬
‫ '  '  
‬
‫ 

   ‪.‬‬
‫ "
‪.‬‬
‫ ' '   ‬
‫   ‪.‬‬
‫ ' '  ‪,‬‬
‫  
  

‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
 

  

‫ 
‪.‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫ ' 
' 
  ‪:‬‬
‫ 

 

–‪
39‬‬
‫ ‪  
24–
,‬‬
‫
 "  " "‪ " .‬‬
‫"   ‪" 40‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫ 

 
 
  ‬
‫  
‪  
.‬‬
‫  ‪81‬‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪67‬‬

‫מה'קליפות' לפרי | מי שהיה 'גורו' נערץ וסחף אחריו "מאמינים" ‪ -‬מכהן ה‬

‫מהפ בלתי נתפס‬

‫‪68‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫היום כשליח הרבי בגליל העליון‪ .‬הרב נעם וולפין עם סיפור חיים רווי תהפוכות‬

‫הוא היה גורו נערץ בהודו‬
‫הרחוקה‪ ,‬אחריו הלכו‬
‫"מאמינים" רבים שביקשו‬
‫ללמוד מפיו עוד ועוד‪ ,‬והיו‬
‫צמאים לכל מילה היוצאת‬
‫מפיו‪ .‬הוא לגמרי כבש את‬
‫לבם‪ .‬העניק להם ממה שהיה‬
‫לו‪ ,‬אך בעצמו חש ריקנות‬
‫רבה‪ .‬יום אחד קם ועזב‬
‫את כל אשר לו ושב לארץ‬
‫ישראל • שורה של מקרי‬
‫השגחה פרטית שנתקל‬
‫בהם‪ ,‬הביאו אותו לדרך של‬
‫תורה וחסידות‬
‫ראיין‪ :‬נתן אברהם‬
‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪69‬‬

‫סיפור חיים‬

‫" ‪,   ,‬‬
‫   ‪
,‬‬
‫  "‪ 
,‬‬
‫   


‫  
  


‫'
' 

 ‪.‬‬
‫   ‬
‫  
  ‬
‫ 
  

‫    
‪.‬‬
‫   

‬

 
 ‪ '" .‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫
 
 
‪  ,‬‬
‫
  
; 
‬
‫   ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‬
‫  
 
‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
   ‪ .‬‬
‫  
‪ 
– ,‬‬
‫    ‬
‫ 
‪   .‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
 ‪ 

 ,‬‬
‫    ‬
‫ 

 ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫ 
 
 
‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫ 
   
‪,‬‬
‫    ‬
‫  
' ' ‪ -‬‬
‫ 
‪– , 
  , ,‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫   ‬
‫ ‪,  
, .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  ‪  " .‬‬

 ‪    .‬‬
‫     

‫
 ‪ 
 ,‬‬
‫  ‪  
.‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ 
 "‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫
  ‪ , -‬‬

‫הרחק מתורה וממצוות‬
‫  


‬
‫    ‬
‫ 
   
‪.‬‬
‫"
–  ‬
‫     ‪.‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.   
.‬‬
‫ 
   
 

‫ 
  "‪  
,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
 
 "‪.‬‬
‫"   ‪ ,‬‬
‫ 
‪  , 

,‬‬
‫   

‫  

 
‪   ,‬‬
‫  
 ‬
‫   
"‪.‬‬
‫  
  ‬
‫ 
   ‪
" .‬‬
‫  
   ‬
‫ 
 ‪ 
 
.‬‬
‫ 

   

‫  ‪ .   ,‬‬
‫   
 ‬
‫  
  
‪,‬‬
‫    

‫    ‬
‫    ‬
‫  
"‪.‬‬
‫   " 

‫ "‪ 
 .‬‬

‫   ‪ .‬‬
‫  
 ‬
‫  
‪  
 ,‬‬
‫ 
 
 

‫      ‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫ 
   
 ‬
‫    ‬
‫   
 ‪.‬‬
‫    ‬
‫   
 

‫ 
‪  ,  .‬‬
‫ 


‫  
‪  ,‬‬
‫    

‫‪   .‬‬
‫   
 ‬
‫ 
‪   .‬‬
‫ 
–‪  
 ,‬‬

  ' ' ‬
‫ 
   ‬
‫ ‪.‬‬
‫   
‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   ‪" .‬‬
‫ 
   

‫
 ‪  .‬‬
‫ 
 

  ‬
‫
  
 ‬
‫      ‪.‬‬
‫    

‫  ‪   ,‬‬
‫   ‪.‬‬

‫" 
  
      

" 
  
"‪.
  .‬‬

‫
 

‪ 
,‬‬
‫    
‬
‫ ‪.‬‬
‫" 
 ‬
‫    ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫  
 ‬
‫    ‪ .‬‬
‫     
‪,‬‬
‫  
 ;‬
‫   
‬
‫    

‫ 
‪   
 ,‬‬

" "‪  , ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫   


‫  
 ‬
‫"‪.‬‬

‫עם הפנים‬
‫לטומאה של הודו‬
‫  

 ‪ ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫    
‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
   ‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
  
 
 ‬
‫ 
 ‪.‬‬

‫ƒ‬

‫שבע שנים חי נעם בהודו עם הגלימה של הגורו ואף לא פעם‬
‫אחת נכנס לאחד מבתי חב"ד הרבים הפזורים במדינה‪" .‬לא‬
‫היה לי שום רקע מסורתי כדי שאמשך לשם"‪ ,‬הוא מסביר‪" .‬פעם‬
‫נתקלתי בשליח הרבי הרב דני וינדרבאום‪ .‬הוא הבחין בי על אם‬
‫הדרך והזמין אותי להיכנס להשלים מניין בבית חב"ד‪ .‬משהו בדמותו‬
‫משך אותי‪ ,‬אך הגבתי בציניות להצעתו ומיהרתי להתרחק משם"‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪  .‬‬
‫   
   ‬
‫   ‪  .‬‬
‫   ' '‪" .‬‬
‫  

  ‬
‫ 
' '‪   ,‬‬
‫ 
   ‪ .‬‬
‫  ‪.   ,‬‬
‫  
 

 

‫   "‪.‬‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  
‪   .‬‬
‫ 
‪
  ,‬‬
‫ 
 " "‪, 
.‬‬
‫ 
 
   ‬
‫ ‪.‬‬
‫"    


‫   ‬
‫  ‪   .‬‬

‫ 
  

‫ 
‪
  
 .‬‬
‫
;   ‬
‫ ‪    .‬‬
‫  

 ‬
‫   
 ‬
‫
‪ 
 
.‬‬
‫ 
 "‪.‬‬
‫ 
  
‬
‫   ‬
‫  

" 

‫  
‪  " .‬‬
‫    "‪,‬‬
‫  
‪  " .‬‬
‫
   ‪.‬‬
‫  
 
‪.‬‬
‫ 
 
 ‪,‬‬
‫  
‬
‫  
‪  
 
 .‬‬
‫   ‬
‫ 


" ‪,  
 .‬‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪71‬‬

‫סיפור חיים‬

‫דו–שיח עמוק בענייני אמונה‬
‫ 
 ‪:‬‬
‫"
   
 "    

‫  ‪  
 

  .‬‬
‫
   
 ‪     .‬‬
‫   –  
 ‪.‬‬
‫" 
 
  
 
‪ 
 

.‬‬
‫  ‪ ,    .  
 ,‬‬
‫ "    " 
 
   
‪,‬‬
‫   
  ‪.‬‬
‫"  

'     
‪,‬‬
‫    "‪.‬‬
‫  
  ‪053–5226770 -‬‬

‫ 
 
 ‬
‫ "‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫   

‬
‫ ‪
 

 ,‬‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫   
 ‬
‫  
  ‪,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ ;  ‪ 


,‬‬
‫‪  ,  .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"   

‫ ‪  -‬‬
‫    ‬
‫‪   ,‬‬

‫‪72‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫   ‬
‫‪   .‬‬
‫  
  ‪ ,‬‬
‫ ' '‪  ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫ 
‪ ,‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪ .  
  ,‬‬
‫  
  ‬
‫ 
‪     ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   
 

‫   ‪.‬‬
‫" 
  ‬

 
 

‫  
‪
,
 .‬‬

‫  ‪. ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫ 

 
‪ ,‬‬
‫   ' '‪.‬‬
‫   
‬
‫ ‪    ' :‬‬
‫ '?‬
‫"   '  
'‬
‫    
‪,‬‬
‫ 

 
 ‬
‫   

‫ ‪   ...‬‬
‫   ‬
‫  
‪  
.‬‬

 ‪ :   ,‬‬
‫
  

 ‪,‬‬
‫  
  ‬
‫ 

  ‪.‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫   

‫  ‪   .‬‬
‫
  ‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫"   ‬
‫ 

 
‪ ,‬‬
‫ 

  
  ‬
‫ 
‪   
.‬‬
‫  
 
 ‪.‬‬
‫ 
    ‬
‫ 
 
‪,‬‬
‫     ‬
‫‪, 
  
.‬‬
‫  ?  
 ‬
‫ 

 ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ ‪   
 .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫  
  
‪.‬‬
‫ ''   ‬
‫ ' '  ' ‬
‫ '‪  
  ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
‪.   ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪ 
 – .‬‬
‫ ‪ 
 
 ,‬‬
‫    

‫
 
‪ 
 " .‬‬
‫ 
‪.   
,‬‬
‫ 

  
 
‪,‬‬

‫    ‪ .‬‬
‫   
‪.‬‬
‫    

‪,‬‬
‫    

‬
‫ 
 
‪ .‬‬
‫    ‬
‫     ‬
‫ 
"‪.‬‬

‫'אחורה פנה' מפתיע‬
‫
   ‬
‫   
  ‬
‫  ‪  .‬‬
‫    ‬
‫ ‪   
,‬‬
‫  ‪
 
,‬‬
‫  

 ‬
‫
  ‪ 
.‬‬
‫‪   
 .‬‬
‫  
‪.‬‬
‫   
 ‬
‫ 

  ‬
‫ 

 
 

‫ ‪  
 " .‬‬
‫ 
 ‪,' ,  ,‬‬
‫   
 ‪,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫'‪   .‬‬
‫  
‪ .‬‬
‫ 
 
 

‪.‬‬
‫" 
 
‬
‫   
 ‪.‬‬
‫" 
 
  ‬
‫   ‬
‫ 
‪  .‬‬
‫ 
 
"   ‬
‫  ‪; 

 
.‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
 
 
 ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪  
 ,‬‬
‫  –  ‬
‫  ‪  
.‬‬
‫  ‪."   ,‬‬
‫‪   
 ,‬‬
‫ ‪   .  ,‬‬
‫  

 ‪.‬‬
‫ 
  ; ‬
‫ 
' '‪ 
,‬‬

'
 '‪   .‬‬
‫ ;    
 ‬
‫ 
‪   .‬‬

‫‪   
 : . 
    
:‬‬

‫   ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪.  .‬‬
‫"   ‬
‫‪   , ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫ 
 
 
 ‬
‫   ‪ .‬‬
‫     ‬
‫  ‪ '? ' .‬‬
‫ 

‪ .  
,‬‬
‫   
 ‬
‫     ‬
‫ 
  
‬
‫    "‪.‬‬
‫
   ‪,‬‬
‫     ‬
‫ 
  
 ‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬

‫השגחה פרטית‬
‫באזור התעשיה‬
‫" 
   ‬
‫     

‫ 
  ‪ 
.‬‬
‫    


‫   
‪.‬‬
‫    ‬

‫ 

‪ .‬‬
‫  
  ‬
‫ 
 

‫   
‪ .‬‬
‫ 
 

‪ ,‬‬
‫  ‪...‬‬
‫"  
‬
‫‪ 
 
  
.‬‬
‫
 


‪  .‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
  ‬
‫ ‪   
.‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪'? ' .‬‬
‫  ‪
' .‬‬
‫ ?' '   ‬
‫ 

   
?' ‬
‫ 
    ‪.‬‬
‫" 
 
‪ ,‬‬
‫  ‪ ' -‬‬
‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪73‬‬

‫סיפור חיים‬

‫ 
 ‪  
 , 
 
" :‬‬
‫ 
 
‪ 
   
 
 


, 
 ,‬‬
‫  ‪   ,   ,  
 .‬‬
‫ 
  
 
‪. ' ,‬‬
‫"
    

‪     ,‬‬
‫ 
 ‪   
 
 

   .‬‬
‫    
‪,   
 .‬‬
‫    


‪.‬‬
‫"   ‪ 
 
     

.‬‬
‫ 
  
  
‪ 
" 
 
  .‬‬
‫ ‪  .
   
- " 
    -‬‬
‫ 
  
"‪.‬‬
‫'    ‪.‬‬
‫ 
‪  .‬‬
‫ 

 
 ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
 
‪  .‬‬
‫ 
‪ , 
 .‬‬
‫ 
   
‪,‬‬
‫  
 ‪ 
 ,‬‬
‫   ‬
‫ 

‪   ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫   ‬
‫‪   
 ,‬‬
‫   

‫ 
  ‪.‬‬
‫ 
 
  ‬
‫  
 ‬
‫   
 

‫ 
 ‪ " .‬‬
‫  

 ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  
 

‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
 

 ‬
‫ ‪ , 
 .‬‬
‫  
‪  .‬‬
‫  
‪ .' 

' :‬‬
‫ 
‪  ' :‬‬
‫ '‪."...‬‬
‫  – 

 ‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫
 
‪ 
  ,‬‬
‫ 
‪  
.‬‬
‫  

 ‬
‫    
" ‬
‫ 

 


 ,‬‬
‫ 
 ‪  
" .‬‬
‫   ‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫ ' 
' ‪ .‬‬
‫ 
  ‬
‫‪   
 .‬‬
‫  


‫  
  ‬
‫  
  ‪ " 
 .‬‬

  
 ‬
‫ ‪, , ,‬‬
‫   

‫ ‪.‬‬
‫"   ‬
‫ ;  


‫  ‪ 
 ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  
   ‬
‫   ‬
‫    ‪.‬‬
‫  
   

‫ 
  ‬

    
‪,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  ‪
 .‬‬
‫   
 ‬
‫   
 
‪ " .‬‬
‫ 
   ‬
‫ 

  
‪
  .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪  .  
,‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫ 
  

‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 

   ‪.‬‬

‫   "‪.‬‬

  ‬
‫   ‬
‫   ‪ 
" .‬‬
‫ 
 
 ‬
‫   "‪.‬‬

‫חוזרים לקיבוץ‬
‫  
  ‬
‫‪ 


 ,‬‬
‫   
‪
" .‬‬
‫ 
  ‪  .‬‬
‫ 
 ‬
‫ 
‪ ' :  .‬‬
‫ ?  
 ‬
‫ 
  ‪ 
 ,‬‬
‫   
  '‪.‬‬
‫"
  
‬
‫  

  ‪.‬‬
‫  
  
 ‬
‫   ‪   ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ 
‪ 

  .‬‬
‫ ‪   
.‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪ 
.‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪  .‬‬
‫    ‬‫ 
‪  
 ,‬‬
‫ 
 "‪.‬‬
‫  
 

‫ 
  

 

‫ 
'  ' ‬
‫   ‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫   
 ‬
‫ 
  ‪
, 
' ,‬‬
‫      ‪:‬‬
‫"   ‬
‫" ]   ‪  ,‬‬
‫  " " ‪.[ -‬‬
‫ 
  ‬
‫  
 

‫ 
‪ 
  ,‬‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫"'"‪   ,‬‬
‫  ‪''' 
.‬‬
‫ 
 
‪ .‬‬
‫  
‬

‫ 
   ‬
‫    ‬
‫
‪.‬‬
‫   


‫ ‪ 
 
  ,‬‬
‫ ‪ 
'  '  .‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫  


‫   

 ‪ 
-‬‬
‫
‪  ,‬‬
‫ ‪ 

 
 :‬‬
‫ 

  ‪.‬‬
‫" 

 ‬
‫ 

  ‪ ,‬‬
‫  
 ‬
‫‪    ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫
"‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪ ,  

 .‬‬
‫    
 ‬
‫  
 

‪.‬‬
‫"  


‫ 

‪   ,‬‬
‫ 
 ‪ 
  -‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫"   

‫ ‪.   ,  ,‬‬
‫   
 ‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫‪  
  ,‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  
 

‫    ‪ .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪    .‬‬
‫ ‪   
  ,‬‬
‫ 
 

 
"‪.‬‬

‫תפנית מן‬
‫ה'קליפות' אל הפרי‬
‫  
‬
‫ 
 ‪    .‬‬
‫    

‫   
  ‬
‫  ‪ 
 " .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
 
  ‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫   

‫ƒ‬

‫"סעודות השבת בהן התארחנו אצל השלוחים‪ ,‬היו עבורנו‬
‫כמו מים קרים על נפש עייפה‪ .‬במקומות אחרים אנשים‬
‫דורשים אך לא מקיימים ואילו אצל השלוחים ראינו מה זה נאה‬
‫דורש ונאה מקיים‪.‬‬
‫
 
–"‪.‬‬
‫

  

‫ 
‪  ,‬‬
‫ 
 ' 

'‪
 ,‬‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫     ‬
‫  
 ‬
‫ 
  
" 

‫ 
 ‪.‬‬
‫ '  
 ‬
‫   
 
 ‬
‫‪      .‬‬
‫  
‪  
 .‬‬
‫ 

   


‫  
 ‪.‬‬
‫ ‪    -‬‬
‫  
  ‬
‫""  
‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫   

‫  

" 
 ‬
‫ 
 
 ‪ 

 
,‬‬
‫ 
 ‪
    .‬‬

‫   ‬
‫ 
‪ " .‬‬
‫  
 

‫  ‪  ,‬‬
‫     ‬
‫ 
"‪.‬‬
‫ 
 ‬
‫ 
  ‬
‫ ?‬
‫" 
  
‪ .‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ 
  ‪  -‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪ 

  ,‬‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫  
 ‬
‫  ‪ 

  .‬‬
‫
  ?!‬
‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪75‬‬

‫רבי וחסידי | כשראש הישיבה אמר מתי בכוונתו לחזור לניו יורק‪ ,‬תמה ה‬

‫‪76‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫רבי‪" :‬מדוע הינך מתעכב שם כל כך הרבה זמן?! ניתן לחזור יומיים קודם"‪...‬‬

‫הרבי אינו בודד‪,‬‬

‫וחסידי‬
‫אינ בודדי‬
‫לרגל יום הבהיר יו"ד שבט‪ ,‬דב לבנון מגיש לקט נבחר של‬
‫סיפורים על יחסו המיוחד של הרבי מלך המשיח לתלמידי‬
‫התמימים‪ ,‬ביטויים מיוחדים אודות ההתקשרות לנשיא‪,‬‬
‫וההנהגה החסידית הנדרשת מבני הדור השביעי • מיוחד‬

‫תמימים‬
‫  
 ' 
 ‬
‫   ‪: 
,‬‬
‫"   "‪.‬‬

‫"    ‪,‬‬
‫    ]= ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ?!["‪ 
 
.‬‬
‫   

 
‪ 
,‬‬
‫ 
‪    " :‬‬
‫ ]=  
 ‬
‫ 
 ["‪.‬‬

‫היחידות הקצרה ביותר‬

‫למה נועד המעיל?‬

‫מהי לחלוחית?‬

‫ 
  –‪ " .    770‬‬
‫  ' ‪ ,‬‬
‫ 
? ]=    ‪,‬‬
‫ 
["  
‪ 
,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫לא לערב בין קודש לחול‬
‫  
 
 ‬
‫   ‪:
 
,‬‬

‫ 
  
 '‪,‬‬
‫ 
–‪,   770‬‬
‫ 
   
 ‪ ,‬‬
‫ ‪,    .‬‬
‫ 
     ‪.‬‬
‫ 
   ''‬
‫
‪   

 -‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 
‪: 
 ,‬‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪77‬‬

‫יו"ד שבט ‪ /‬סיפורים קצרים‬

‫ 
 ["‪.‬‬
‫ 
  

‫ 
 
  ‪,‬‬
‫  
 
 ‬
‫‪  , .‬‬
‫ 
 
 ‪
 ,‬‬
‫  
 
 ‪ ,‬‬
‫ 
 

"‬
‫ 
 ‪  
 .‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
 

" ‪,‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫ '  
  

‫ 
‪   
 ,‬‬

' '  ‪
  ,‬‬
‫ 
 ) 
(‪.‬‬

‫משמועה רעה לא יירא‬
‫"   ]= ‬
‫ [?"‪ ," " . ,‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫ 
 ?!‬
‫"  ‬
‫    ]= ‬
‫ 
  
["‪ 
,‬‬
‫ 
‪ 
  ,‬‬
‫ ‪,  
  .‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪...‬‬

‫רמב"ם מפורש‬
‫ 
  ‪ 
 ,‬‬

–‪
  ,770‬‬
‫ 
   
  
‪.‬‬
‫  
  ‪" .‬‬
‫  ?!   ‬
‫ !"‪  
" .
 ,‬‬
‫? '  
"‪ ,‬‬
‫  ]=  ?‬
‫ 
" ‪
 ."[  ,‬‬
‫ 
"‪ 
 
.‬‬
‫ 
   
"‪,‬‬
‫ 
 ‪...‬‬

‫לא על חשבוני‬
‫    

‫ 
 
 
‪ ,‬‬
‫ 

–‪   
 770‬‬
‫ 
‪ , 
 
.‬‬

‫‪78‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫ 
  ‪ 
.‬‬
‫   ‪ ,770‬‬
‫ 
 
‪  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
 

 ‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫ 

‪.‬‬
‫ 
  
‪.‬‬
‫ 
  
‬
‫   ‪, 
.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫
 ‪" ?   ,‬‬
‫ 
  
?‬
‫"?!"‪ 
  
 ,‬‬
‫'  ‪ " .‬‬
‫  
 ?!  ‬
‫   

‫ 
   ‬
‫   !"‪.‬‬

‫שהתמימים ידעו ללמוד‬
‫    

‫    ‬
‫
‪ 

  .‬‬
‫  
  ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ' '? 
 ‬
‫ 
    ‪,‬‬
‫ 
–   ‬
‫ ‪ 
,  
" :‬‬
‫  
 ]= 
 ‬
‫ 
  
‪ 
,‬‬

‫ 
"‪ 
  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
  "‪ .‬‬
‫    ‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪ .  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
‪,  

 ,‬‬
‫  
  ‬
‫  
‪ 

" .‬‬
‫ 
 "‪.
 
,‬‬
‫"  

 ‬
‫ 
 
 "…‬

‫התקשרות‬
‫איך עוקבים אחר הרבי?‬
‫ 
"  
 ‬
‫   ‪" .‬‬
‫  ?!"‪

 ,‬‬
‫ " ‪ 
 

" .‬‬
‫  
!"‪.‬‬

‫איך אפשר להחליף?‬
‫ ' 
  ‬
‫  
 
‪.‬‬
‫" 
 "‪ 
 ,‬‬
‫ ‪."!?  " .‬‬

‫לצייר פני הרב‬
‫ 
  '‬
‫  ‪" :
  ,‬‬
‫
   
‪  ,‬‬
‫ 

‪ 
   -‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  " "  " ‬
‫   
 "‪.‬‬

‫תהילים חדש‬
‫   "‪,‬‬
‫ 
" "
‪ 
' ,‬‬
‫ 
 
" 
 "‪,‬‬
‫   
" 

‫ "? "  
‪ ,‬‬
‫   "‪,‬‬
‫
 
‪...‬‬

‫לרבי זה לא קשה‬
‫ 
 

  ‪,‬‬
‫ 
 

 ‬
‫ 
  ‪
 
.‬‬
‫   
‪,
 ,‬‬
‫   ‬

 ‪ 
 '  ' .‬‬
‫ 
  ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪ . . 
 
. " :‬‬
‫   ‪' 
 .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫] 
‪ . 
 ,‬‬
‫ ‪."[   
,‬‬

‫איפה עומד התור?‬
‫ 
   

‫ 
  ‬
‫  
' 
 ‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ 

 ‪  .‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫   

 ‬
‫ 
‪  
  .‬‬
‫ 
 ‪  -‬‬
‫    ‬
‫ " ?!‬

‫לא צריך להתעכב‬
‫ 
" ‪ 
 ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫   ‪ .‬‬

‫ƒ‬

‫ר' יעקב יהודה העכט רצה פעם להחליף את המנורה בחדרו‬
‫של הרבי‪" .‬קיבלתי זאת מחמי"‪ ,‬שלל הרבי את הרעיון‪" .‬איך‬
‫אפשר להחליף את זה?!"‪.‬‬
‫ ‪
 
 
 ,‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫  ‪, 
 
.‬‬
‫ 
‪ 
 " :‬‬
‫  
?!  ‬
‫ "‪...‬‬
‫
  ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫  
‪   .‬‬
‫  
‪ 
,‬‬
‫  
  ‬
‫ 
 ‪   .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫    ‪58 .‬‬
‫   ‪.‬‬

‫גם על הרבי צריך לרחם‬
‫  
 '  ‪,‬‬
‫  
  
‬
‫ ‪   .‬‬
‫ ‪...    ,‬‬
‫ 
  
‬
‫    

‪.‬‬

‫ ' 
 ‬
‫ 
 
  ‬
‫   

 ‬
‫    ‬
‫ 
 
‪ " :
 
,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫    ]= ‬
‫ ‪."[!  ,‬‬
‫   
‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪  
 
.‬‬
‫ 
  
‪:
 
,‬‬
‫" 

 "‪...‬‬

‫הנהגה חסידית‬
‫כך הולך חסיד‬
‫ '  


‫ 
‪   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
 –‪ , 770‬‬
‫ 
 

‪  " :‬‬
‫   ]= 
 ‬
‫   ["‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪79‬‬

‫יו"ד שבט ‪ /‬סיפורים קצרים‬

‫עסוקים ברוחניות‬
‫ '  
‬
‫ 
 
 

‫ 
‪ 

 .‬‬
‫  

‪.   ,‬‬
‫  
  ' ‬
‫  
 
‬‫ ‪" :
  
,‬‬
‫  
‪   -‬‬

 "‪.‬‬

‫שנה תמימה‬
‫  '   ‪:‬‬
‫"  ‪  ,‬‬
‫  
‪
   .‬‬
‫ 

 ‪  .‬‬
‫   ‫  

‪.  -‬‬
‫   
‬
‫  
  ‬
‫
‪,    ,‬‬
‫ 
  
‪ ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  

 

‪.‬‬
‫ 

  ‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫  
 

‫
‪" : 

   ,‬‬
‫ 
 "‪ . ,‬‬
‫ 
  
‪ ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  
‪  
 .‬‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫' '‪ .   ,‬‬
‫    
!‬

‫משיח יבקר אצלך בבית‬
‫  "‪' ,‬‬
‫ 
   

‫    ‬
‫  
‪ " .‬‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫ "‪" .  
 ,‬‬
‫ "‪  " , 
 ,‬‬
‫  
"‪  " .‬‬
‫   

‫]= 


 ["‪,‬‬
‫
 
‪.‬‬
‫‪  ,‬‬
‫ 
 
 
  ‪-‬‬
‫    ‪
 ,‬‬

‫‪80‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫  
 
‬
‫    ‪.‬‬

‫רפואה שלמה לאלתר‬
‫ ' ‪ 
,‬‬
‫ ‪ 
 
,‬‬
‫ 
  


   
'

‫'‪  " .‬‬
‫ "‪...

,‬‬

‫זיו השמש לעומת השמש‬
‫ 
" 
 
‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ 
 
' '‬
‫  
" ‪"  ,‬‬
‫ ‪  " :
 
.‬‬
‫ 
" 
" ‪ 
' ,‬‬
‫
" ]=   
" ‪,‬‬
‫ 
" ?![‪.‬‬

‫גם נוטיק יהודי‬
‫ 
  ‬
‫  
 
‪ ,‬‬
‫   ‪ ,

.‬‬
‫ 
 
  

‪.‬‬
‫"   ?!"‪ ,‬‬
‫ 
   
‬
‫ 

"‪ " .‬‬
‫  ]=   ["‪ 
,‬‬
‫ 
 ‪...‬‬

‫‪ 
 ,‬‬
‫ 
 
‪ .‬‬
‫ 
‪ 
' , ,‬‬
‫ 
  
‪
 .‬‬
‫  ‪   " :‬‬
‫ "‪.‬‬

‫איך בוחרים ישיבה?‬
‫ ' 
'  
 ‬
‫  
 ‬
‫ 
‪ 
   -‬‬
‫  ‪ ,‬‬

 
‪   
" .‬‬
‫  
]= 
 ‬
‫ 
  
["‪
 ,‬‬
‫     '‬
‫‪...‬‬

‫ראש ישיבה אמיתי‬
‫  

" ‪ ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫‪,  
  .‬‬
‫ '  
  ‬
‫‪ " :  ,‬‬
‫ 
  ‪   ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫   ' ‪ ,‬‬
‫  ‪."! .‬‬

‫מנהג חסידי ומנהג ליטאי‬

‫ 
  ‬
‫  ‪  
 ,‬‬
‫ '  ‪ ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   
 
 ‬
‫ ‪,' '   .‬‬
‫ 
   
‬
‫ ‪  ,  " .‬‬
‫]=  ‪
 ,"[  ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬

‫  ‪ 

 ,‬‬
‫   
 

‫ 
   ‪ .‬‬
‫ '   ‬
‫  ‬
‫ 
‪  " :
 
,‬‬
‫    ]=‬
‫   
["‪.‬‬
‫   

‫ ‪.  
 ,‬‬
‫  
‪,‬‬
‫ 
' 
"
‪ ,‬‬
‫ 
   ‬
‫   
‪.‬‬

‫לא בורחים ממשקה‬

‫ניסים מתגלגלים ברוסיה‬

‫המלמד שלי‬

‫ 
  "‪ ,‬‬
‫  


 

‫  
  ‬
‫‪
 
 
 .‬‬

‫  

‪:‬‬
‫  
 
‪
 ,‬‬
‫  ‪ 

 .‬‬
‫ 
 
 
‪,‬‬

‫  
 

‪.‬‬
‫"‪    ,‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫   

‫   ‪  .‬‬
‫ ‪, 
  ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫  
 
‬
‫
 ‪ 
 .‬‬
‫    ‪.
..‬‬
‫ 
 
‪  
.‬‬
‫ 
 
 ‪ 
,‬‬
‫  ‪'   ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫"    ‬

‫‪67   / 40‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ 

 
  

 ‪,‬‬
‫  
 
 

‪,‬‬
‫
 "  " " ‬
‫ '  
"‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪, 
,‬‬
‫   
‪,‬‬
‫  
 
‪ 

" :‬‬
‫ 
" '   ‪,‬‬
‫    

‫ ‪ 
 
[ 
]
.‬‬
‫ " 
 
 ‪.‬‬
‫ 

" 
 


‫  

 ‪,‬‬
‫ 
 ‬
‫  
 ‬
‫ 
‪."    ,‬‬

‫הרבי שולח ‪ 10,000‬דולר‬
‫באופן של "בזבוז האוצרות"‬
‫  
 ‬
‫
" 
   

‫ 
  ‪ 
,‬‬
‫   ‪
 .‬‬
‫ 

 
 

‫ 

  
‪.‬‬


  '   ‬
‫ 
   
]=‬
‫  
 
 ‪,‬‬
‫  
  
["‪.‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫  ‪  
 ,‬‬
‫  
    ‬
‫  
‪ ,‬‬
‫  ‪ 
 ...‬‬
‫ 
‪ 
  ,‬‬
‫ ‪ 
  
 .‬‬
‫ 
‪."... " :‬‬

‫   
 ‪.‬‬
‫  
 
 ‪.‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫ 
    ‬
‫ 
 ‪ 
 .‬‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪ ,  " :‬‬
‫
  

 ‪,‬‬
‫  

 ‬
‫   ‪  .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪."   ,‬‬
‫   
‪,‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪...‬‬

‫ 

 

 

‫    ‪,‬‬
‫    
 
‪,‬‬
‫    ‬
‫ 

 
 
‪:‬‬
‫"   ‬
‫  

‪ ,‬‬
‫ 
 
‪
 
,‬‬
‫  ‪]   -‬‬
‫ [   ‬
‫ 
"  " " ‬
‫ 
    ‬
‫]  [  
‬
‫ ‪." "  ,‬‬
‫
 
  
‬
‫    ‬
‫   
 

‫  

" 

 "‪,‬‬
‫ 
  ‪ 
 
,‬‬
‫  
 
 ‬
‫ 
" 

 "‪
,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  

 
 ‪,‬‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  ‪ 
, ,‬‬
‫ 
  
 ‪ 
-‬‬
‫  
 ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫בעקבות המבצע‬

‫ירושלים עירו‬
‫  

‪ :‬‬
‫  
  
‬
‫ 
 
 ‪,‬‬

‫    ‪ ,‬‬
‫ 
 " ‪ 
 ,‬‬
‫     

‫  
‪ ,‬‬
‫ 
 
  '‬

' ‪  ." " 

" ,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
‪   .‬‬
‫ –  ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫   
 
 
‪.‬‬
‫ 
   

‫   ‪,  .‬‬ 
"   ‬
‫‪ . 
 ,‬‬
‫ 

 
 ‬
‫   
‪ .‬‬
‫ 


   ‬
‫   

 ‬
‫ 
‪
   .‬‬
‫ 

 ‪  
 ,‬‬
‫ 

 
 ‬
‫  
‪,    ,‬‬
‫   ‪
.  ,‬‬
‫  
   
‪.‬‬
‫ ‪,   ,  :‬‬
‫‪," ,  , 
 ,‬‬
‫‪    , ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪81‬‬

‫למל מגיעה‬

‫מנורת זהב‬

‫ 
‬

‫ר' אהרן קליין שיום היארצייט שלו חל השבוע‪ ,‬זכה‬
‫לזכות ראשונים בכמה עניינים בליובאוויטש‪ .‬מ'טנק‬
‫המבצעים' הראשון‪ ,‬ציון שנת ה–‪ 150‬לאדמו"ר הזקן‪,‬‬
‫ועד לקניית ‪ 770‬ופירסום הילקוט שמעוני המפורסם‬
‫אודות הכרזתו של מלך המשיח "ענוים הגיע זמן‬
‫גאולתכם"‪ .‬קוים לדמותו של חסיד שפשוט אהב‬
‫את הרבי‪ ,‬ועשה עבורו הכל‪.‬‬


‪ :‬‬

‫‪82‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫ ‘   
‬
‫  
 ‬
‫‪   , 
.‬‬
‫' 
'‪.'  ' 
,‬‬
‫   ‬
‫ 

‪  ,‬‬
‫ ‘  ‪  
,‬‬
‫  
‪  
,‬‬
‫    ‬
‫ 
‪.‬‬

‫מחנה מעצר בקנדה‬
‫  ‬
‫ “ 
 ’ 

‘‪,‬‬
‫   
 ‬
‫  
‪ ,‬‬
‫  

 ‪,‬‬
‫    ‬
‫   

‫‪ 
 

.‬‬
‫‪, 

 
 ,‬‬
‫    ‬

 ‪  
 ,‬‬
‫  ‬
‫ 
‪.‬‬
‫ ‘  
 ‪ ,‬‬
‫   
‪
.‬‬
‫  
‬
‫ ‪ 
 :‬‬
‫   ‪  
 ,‬‬
‫ 
 
‪-  ‘ .‬‬
‫  
“ ‪ 
 -‬‬
‫  " "‪ 
 
,‬‬
‫ 

 
 ‬
‫ 

 ‪.‬‬
‫ " "  ‬

‫    ‪ .‬‬
‫  

‬
‫ “   “‪ ,‬‬
‫“ 

 “
 ‬
‫ 
 
 ‬
‫  ‪
 


.‬‬
‫ “  

 ‬
‫  
‪  ,‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫ ‪  

,‬‬
‫ "
‪  ,‬‬
‫ 
   

‫   ‪ 
.‬‬
‫ 


“ ‬
‫  


‫   
 “‬
‫
 
 


‬
‫ 
   ‬
‫  

 ‪.‬‬
‫ ‘    


‫   ‪ 
,‬‬
‫ ' 
 ‪  .‬‬
‫  
  ‬
‫
 
 ‪.‬‬

‫גבאי הכולל‬
‫ 
" ‪  ' ,‬‬
‫‪
 . " 
  
 ,‬‬
‫ " 

 ‪ ,‬‬
‫ 
‪  
.‬‬
‫ 
 
 
 ‪  .‬‬
‫ 
‪ 

  ,‬‬
‫  
   ‬
‫
" ‪  ,   .‬‬
‫   !‬
‫ 

‪   ,‬‬
‫ ‪  '  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪ .‬‬
‫  ‪ '  ,‬‬
‫    ‪ -‬‬
‫  
 ‪   .‬‬
‫ 
  ‪.‬‬

‫מראשוני החסידים‬
‫בקראון הייטס‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ 
  
 ‪
,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫ ‘  
  ‬

‫ 

 
 “‬
‫  

‪: 
 .‬‬
‫” 
 
 ‪,‬‬
‫  
 “‪  ‘ .‬‬
‫    ‬
‫ 
‪.‬‬
‫ '   ‪ ,‬‬
‫    

‫ ‪ ,150–  .‬‬
‫  
  
‪150‬‬
‫ ‪ 
 
 ,‬‬
‫ ‪ , 
 .‬‬
‫ 
' 
'  ‪  -‬‬
‫  
 

‫ ‪    ,150‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ '    

" ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫'' 
‪, 
  .‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
" 
"  "‬
‫ 
 " 

‫  
 ‪...‬‬
‫ 
 
 '‬
‫ ‪  – ...‬‬
‫ "‪
  
 .‬‬
‫ ''‪.‬‬

‫‪ 770‬רשום על שמו‬
‫ 
 “ ‬

  
  ‬
‫‪    .‬‬
‫   
 ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ 

 
 ‪  ,‬‬
‫  
   ‪:‬‬
‫ 
‪. 
, 
,‬‬
‫ 

   ‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫ ‘  

 ‬
‫  


  ‪ 
 .‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
“ 
‪,‬‬
‫    

‬
‫  
‪  
,‬‬
‫  
 
 ‬
‫  

‪ 
.770‬‬
‫   

,‬‬
‫    
 


‫ 
 
‪  ' .‬‬

‫    
‬
‫  
‪.770‬‬
‫  
 ‬
‫    

‫ –‪  ,788 784 ,770‬‬
‫ 
‪   
" :‬‬
‫ ?!"‪  
 " .‬‬
‫"‪.   ' 
,‬‬
‫   

‫ "‪ ,  
 
,‬‬
‫ 
 
 
 

‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫  
 
'‬
‫  ‪  '' 
.‬‬
‫    ‪,‬‬
‫     ‬
‫ 
‪,   .‬‬
‫  
 
 ‬
‫   

‫ 

‪

   .‬‬
‫ 
 ‪ 
 " :‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
 
‪  .‬‬
‫ ?!"‪.‬‬
‫  
  
 

‫ '   ‬
‫‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫ '    

‫ 

 
‪ .770‬‬
‫   ‪ :
,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
   

‫ ‪   ' .‬‬
‫  )‪( " 
 ,‬‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫ 
‪ 
 
 
.‬‬
‫ 
  ‪.‬‬

‫גזר הדין שבושש להגיע‬
‫  
 
' ‬
‫    ‬
‫ ‪, 
   ,‬‬
‫ 
 
 ‪ .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ 
‪ 
   .‬‬
‫ "‪  
,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪83‬‬

‫יו"ד שבט ‪ /‬סיפורים קצרים‬

‫ערכתי נר למשיחי‬
‫  ‪ 
 
,‬‬
‫ 
 
 
‪
 ,‬‬
‫
‪ '" 
 
.‬‬
‫ '    ‬
‫] '  
["‪.‬‬
‫  
 '  ‬
‫ "  "‪ 
 ,‬‬
‫   
  

‫‪  
 '  
 .‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫ 
 
‪  
,‬‬
‫  
‪ ,  .‬‬
‫ 

  '  


‫  
‬
‫ ‪.‬‬
‫ '    ‬
‫ 
  ‪
 .‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫   ‬
‫ 
‪   ,  .‬‬
‫"  ‪ .‬‬
‫ ‪...  ,‬‬

‫אהבת עולם אהבתיך‬
‫ '  
 ‫ ‪.  

 
 .‬‬
‫ 
'  

‪,‬‬
‫  
'  

‫‪ '  .  ,‬‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫   
  ‬
‫ 
 ‪
  
,‬‬
‫ 
‪..."  ," :‬‬
‫ 
" ‪ 
 ‘ ,‬‬
‫
 
 ‬
‫  
–‪  ) 7,000$‬‬
‫ 
(  
‪ 
 .‬‬
‫ 
‪ 
" :‬‬
‫ 
"   " "‪.‬‬
‫ "  ‬
‫ 
‪.
  ‘ ,‬‬
‫ '   
 
‪ .‬‬
‫      
‪,‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫    

 ‪   ,‬‬

‫‪84‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫ ‪ 
 .‬‬
‫ 

   
‬
‫ 
  ‪ ' ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
  ‘  

‫ 
‪    .‬‬
‫ 
  
 ‘ ‬
‫
‪    .‬‬
‫  
 ‘  ‬
‫ 
 
 ‪  
.‬‬
‫ 
   
 ‘‬
‫ ‪.‬‬

‫מנורת זהב למלך‬
‫ 
  


‫" ‪   
 ,‬‬
‫
 ‪ ,   .‬‬
‫ 
   ‬
‫ 

 ‪ 
.‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ ‪ 
 ' ,‬‬
‫ 
‪   " :‬‬
‫  
 
"‪ .‬‬
‫
 ‪.‬‬
‫  
 
 ‬
‫ 
‪ '  ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪ , .‬‬
‫ '    
 ‬
‫ 
 ) 
‬
‫ 
' (‪,   ,‬‬
‫    ‪ ' .‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ 
‪  
-‬‬
‫ 
 
‪  ,‬‬
‫‪  , .‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪   ' ...‬‬
‫ ‪' 24  
,‬‬
‫ ‪, 
  151‬‬
‫
  ‪.‬‬
‫ '  
  ‬
‫ ‪ " .  " :‬‬
‫" ‪."  .‬‬
‫ 

 
  ‬
‫ '     

‫ 
‪ ,  .‬‬
‫ ‪ "? 
" .‬‬
‫ 
‪ 
,‬‬
‫ 
 ‪  ' .‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪  
" .‬‬

‫ ?" "  ‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫ ‪," 
 
 ,‬‬
‫
'  
‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪ 
 ' ,‬‬
‫   
 ‬
‫ 
 ‪-  
,‬‬
‫   
!‬

‫מגלה בשורת הגאולה‬
‫  
‪,‬‬
‫ 
 

‬
‫    
‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫ 
' '‪.‬‬
‫   
 ''‬
‫ '  ‪  .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
    ‬
‫ 
‪ 
  ,770‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
  ‬
‫''  
‪  ...‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ 
   
 ‪.‬‬
‫  
''  ‬
‫  

"‪.‬‬
‫  ‪
 ,‬‬
‫ 
  
 ‪.‬‬
‫
    

‫ 
  
 ' ‬
‫ '‪
   .‬‬

 ‪.‬‬
‫ 

 ‬
‫ 
 
  ‬
‫ 
 
  
 ‬

  ‪'' 
 ,‬‬
‫  
  ‬
‫'   '''?‬
‫
  ‬
‫‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪   .‬‬
‫ 

 
 
‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  !‬
‫ '  
' 
‪ 
 ,‬‬
‫  ' 
‪

 ,‬‬
‫   
 ‪ .‬‬
‫ 
 
‬
‫ 
 
 ‪.‬‬  

  

 

 
- 

15:54 16:56 16:29 16:21 16:32 16:13  
17:11 18:08 17:33 17:32 17:34 17:33  

 , 

 " 

16:57 9:15 6:42 

16:50 9:41 7:18 - 

 " 

16:56 9:16 6:43 

16:49 9:41 7:19 - 

 , 

 , 

...  : ' 
   : 
 
)  : 
"  –   
,'  " " 
   

)   
(.(  

 " 

16:58 9:15 6:42 

16:53 9:41 7:18 - 

 : ' 
- 
  : 
 

" , " , " : 

 , 

 " 

17:00 9:16 6:42 

16:55 9:41 7:17 - 

 : ' 
-  . 
  : 

, " ," " : 
" " , "

85 

 , 

• 910 ‘   

 : ' 
   : 
 
)  : 
"  –   
,'  " " 
   

)   
(.(  

 " 

16:57 9:15 6:42 

16:52 9:41 7:18 - 

 : ' 
- 
  : 
 

, " , " : 
" 

 ,


 " 

16:59 9:16 6:42 

16:54 9:41 7:17 - 

 : '
- 
  : 
 
 
" ," " : 
" " ,"

 
 

" 

16:55 15:51
12:14 11:49 9:16 6:43 
16:48 15:48
12:27 12:03 9:41 7:19 -
.  : ' 
   : 
 
"  –    )  :  
   ,'  " "
(.(   
)   

‫ 
 
–‪770‬‬

‫כשמגיע יום קדוש כיו"ד שבט‪ ,‬מוכרחים לעצור לרגע‬
‫משאון החיים‪ ,‬לעמוד מול דמותו של אבינו האהוב‬
‫הרבי שליט"א ולהיזכר באותם הרגעים שעודד את‬
‫שירתנו ודרישתנו‪" :‬יחי אדוננו ‪ . .‬מלך המשיח" •‬
‫שבוע פרשת 'בא' בבית משיח‬

‫קבלת המלכות‬
‫בשמחה ובפנימיות‬
‫ 
   
"‬

 
 
‪ 
" 
  ,‬‬
‫     ‪-‬‬
‫ " 
‪ 
 , 
.‬‬
‫  ‪ . 
  
,‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫  
 
 ' 

‫"‪   

 .‬‬
‫  "  "  " "‬
‫ 
    ‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪   

 ,‬‬
‫
‪ "  " -  ,‬‬
‫" 
' 
' ‬
‫  
‪.‬‬
‫   
 " 

‫ 
‪ ,  ,‬‬

   
"‪.‬‬
‫ 
 
 

‫"‪  
  ,‬‬
‫  ‪.. .. .‬‬

‪  

,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪  ,   .‬‬
‫    ‪:‬‬
‫   "‬
‫ " " ‪  -  -‬‬
‫ " ‪.‬‬
‫ 
‪, 
  ,‬‬

''  
 
 
‪-‬‬
‫ "  " "  ‪,‬‬
‫   "   ‬

‫‪86‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫   
" 

‫ 
 

 
‪ !
:‬‬
‫ ‪..!   .‬‬
‫    

‫
   ‪  ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬
‫  

‪ ,‬‬
‫ 

    ‬
‫ 
‪.‬‬
‫ ‪!  " ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫   
‪  ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫
‪
 
 
 -‬‬
‫ ‪ 
 
   -‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫   
 ‬
‫  
 

‪ ,‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ ‪ -    :‬‬
‫ 
!!‬
‫ 

 ‪  ,‬‬
‫ 
!!‪ 
 ...!?  ...‬‬
‫ 
   ‪ .‬‬
‫  "    ‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫‪
,


 ,‬‬
‫ 
     ‬
‫ 

 
 
‪  ,‬‬
‫    

‪,‬‬

‫   

‬
‫  ‪:‬‬
‫    ‬
‫ 
‬
‫" 
  
"‬
‫ ‪. 
- 770 ,‬‬

‫יו ראשו‪ ,‬כ"ו טבת‬

‫ 
 ‪   ,‬‬

–‪   770‬‬
‫ 

  


‫
‪  , 
.‬‬
‫ 
  
 '‬
‫ 
"‪ '   ,‬‬
‫
'‪.‬‬
‫   ‪
 
,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 

‪ '  ,‬‬
‫   "  " ‬
‫" '  
" ‪ ,'" -‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪.‬‬

‫יו שני‪ ,‬כ"ז טבת‬

‫ 
 ' 
"

‫  
‪" 
  ,‬‬
‫
   ‪,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬

‫ " " 
‪ " 
 ,‬‬

‫  
‪
,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫ 
 ' 
‬
‫ '  
 ‬
‫  ‪.‬‬

‫יו שלישי‪ ,‬כ"ח טבת‬
‫יו הולדת הרבנית חנה ע"ה‬

‫ 

  ‪
,‬‬
‫  
  

‫  ‪, 
  
.‬‬
‫    ‬
‫  

 ‬
‫ ‪.'
   ' -‬‬
‫ 
‪ ,‬‬
‫‪  
 
 ,‬‬
‫ ‪ ,"   -‬‬
‫    " ‬
‫‪ 
 
  .‬‬
‫   ''‬
‫  
  "‪ ' :‬‬
‫ '‪.‬‬
‫ 
    

‫   " ‪,  -‬‬
‫"  "  " ‪-‬‬
‫ 
 
‬
‫ 
"  
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫    "‪,‬‬
‫  '' ‬

‫ 
 
   
‪770-‬‬

‫   ‪.‬‬
‫  

 "‬
‫ ‪ 
) 
770 -‬‬
‫ 
 "
 
 
( 

‫ " –" 
‪  ,‬‬
‫  
 ‪.770 -‬‬
‫ " 

‫ 
  "‪ ,‬‬

" 
"  

‫ ‪
 
 -‬‬
‫ 
‪; "  ,‬‬
‫‬
‫‬
‫"
‬
‫ 
" ‪ 
  -‬‬
‫ 

   
‬
‫  "  "‪ ,‬‬
‫   ‪  -‬‬
‫ ;‬
‫"  " ‪  -‬‬
‫ '
 ' "‬
‫ 
"
‪  ,‬‬
‫ 


   
‬
‫ 
‪"   ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫   ' ‬
‫ 
" 
‪ 
.‬‬
‫ ‪     ,‬‬
‫ 
‪.‬‬

‫יו רביעי‪ ,‬כ"ט טבת‬

‫ ‪    ,‬‬
‫   


 ‪.‬‬

‫    

‫    ‬
‫  ' '';‬
‫   ‬
‫  
  ‬
‫  
 ‬
‫' '   ‬
‫ 
   ‬
‫ 
 
  ‪.‬‬
‫ 

‪
 ,‬‬
‫    
‪.‬‬
‫"  "  " ‬
‫ " ‪ 
 -‬‬
‫  
" 
"  ‬
‫ " 
‪,
  
-‬‬
‫  
‬
‫  " 
‪.‬‬
‫ 
 
 ‪
 ,‬‬
‫   
"‪.‬‬

‫יו חמישי‪ ,‬ר"ח שבט‬

‫ראש חודש של התקשרות וגאולה‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫   ‪  
 .‬‬
‫ ‪ '  
' ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  '  ? ‬
‫  
  ‬
‫ ?   
‬
‫   
"‬
‫ ?‪..‬‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪87‬‬

770–
  

 1:33 
.  " 
   
." 
 
 ,  

 ''   
 

 ,  
.    

' 
 '  
.  ,  "
.'!? ' 
  

  , 

 

,"  
.''   " 
 

,   
  

 
.
' ' 
'

 , 

'  
 - ' 
' 

 - '
   
  .  
.  "  
 ,
 

  
," 
 
.  

"

. 
 
 

 
 ,   

  -   
  ' 
.' 
  
     
 ,  

 "
.  
 
 

 
  

," 
  
   
. 
,  

- ''  

    
 
  
 (
)  . 
   

‫ פ' בא‬,‫שבת קודש‬ 

'  
  
 . ' 
  , 
 
 ." 
 

. '  ' 
   

- 1:30 

'  

15- 
" 
 
!    


 

,'' 
 
"  " 
 

1-718-756-5656
We Specilize in
15 Pass. Vans

ANASH 

"

Noach Holtzman

7565656@Gmail.com
03-9770270 # 1

,   

  
 
 
  . 
   
   . 
''   
. " "  


 
.    ;  
'  

 


 
.  

  
. 
'  , 

  

. 
  

‫ ב' שבט‬,‫יו שישי‬ 

 , 
 
  

 
  

  . 
 
  , 

 
, 
 
. 
" 
    
" 
 , 
.  

.    

 ,10   
      

  - 
, 
 , 
.'   
'   
 , 
 
," "  "   
 
   
 
, 
.  


²»Ã¿µ´Ç¾¸¸·È·Ç³¼¸Æ´·Ç¸À³Ǵƽ

¼¸Æ´·Ç¸À»Ǵƽ³

¼¸Æ´·Ç¸À»Ǵƽ³ 

²¸À¶

³É¯
É´°´·´¼¿¸¸»¸²Å¸¯
° 

²¸¸¿»·ɽ¯ÉÃÈÆÇ°¸¿°¸¿À 
²¸¸¿»·ÁÆÇÆɽ´Æ·¸°½³ ¶Ç³»´¯±¼¸»È´Ç¸¸¿À 

´Á¸±³ 
¹»·ÇÁ± 
¸È½
¼´¸»º¶´Éà 
É´Áȳ¾¸° 

“ ‘ 
' •

88

‫מה שיהיה‪,‬‬
‫ומה שישנו‬

‫ 

 
 
  ‬
‫ ‪ ,
 
 .‬‬
‫   
  

‫ ''  ‪  .‬‬
‫      ‬
‫ 
 ‪    
.‬‬
‫   ‪ 
–    
,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‪  
  .‬‬
‫ ‪   


 .‬‬
‫ ‪ 
  
 
 .‬‬
‫ ‪   
  
.‬‬
‫     ‪ 
.‬‬
‫ 
   ‪   ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫•‬
‫
      ‬
‫ 

 ‪ " 
"  .‬‬
‫ 
 
  ‪ 
  
.‬‬
‫ ""   ‪   -‬‬
‫ 
 
‪    .‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫ ' '  ‪    
,‬‬
‫ 
 

 ‪ ,   .‬‬‫   ‪ 

  ,
.‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ' '    


‫ ?    
  ‬
‫  ‪ " "  

"  ,‬‬
‫ 

 "   ""‪.‬‬
‫ ‪ 
" : ' '  ,‬‬
‫ " 
 
  

' 
 -‬‬
‫'   ''‪  
  .‬‬
‫ 
 " "‪ 
 
 .‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬

‫  
 
‪   .‬‬
‫ 
 ‪ " 
" – 
  ,‬‬
‫'‪.‬‬
‫•‬
‫  

 
 
‪
 ' 
.‬‬
‫"  
 " " ‪. -‬‬
‫ 

'‪ 

  .  - " " ,‬‬
‫  
' ‪  

-‬‬
‫    ‪!  
 .‬‬

" 
" 
   
! ‪,‬‬
‫ ‪, 
    .  
,‬‬
‫ 
  
 
‪ 
, ,‬‬
‫ ‪..‬‬
‫ 

  
   
‪ .‬‬
‫

   ‪  ) 
 
 .‬‬
‫ 
 (‪

  
 

,‬‬
‫  
 ‪  
 
 .‬‬
‫   !‬
‫•‬
‫ –   
  " 
–‬
‫ 
" ‪   
.  
 -‬‬
‫   
   
‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
‪   ("
  " - )  ,‬‬
‫    
 "

"‪ .‬‬
‫""   ‪ 
   ,‬‬
‫ ‪ 
    
.‬‬
‫ "  
" " "‪.‬‬
‫    
‪ 


 ,‬‬
‫  
‪ 
    .‬‬
‫   ‪ 
 ,"  
 .‬‬
‫"‪..‬‬
‫     
"‬
‫ 
 !‬
‫   
   ‬

‫ ‬

‫ה‬

‫נקודה מתוך "דבר מלכות" השבועי‪ ,‬עם מסר לחיים •‬
‫והשבוע‪ :‬מהו הרגע בו האור האלוקי החל את דרכו‬
‫למטה‪ ,‬לעולם הזה הגשמי?‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫ ‬

‫‪89‬‬

‫ ‬

‫"ונפלינו"‪ :‬התעוררות רבתי לקראת‬
‫יו"ד–י"א שבט‬

‫  " –" 
 ‬
‫ 
   ‬
‫   ‬
‫ 
 
 ‬
‫  
 ‬
‫    ‬
‫ 
   ‬
‫" 
"  
 ‬
‫ " 
"!‬
‫   
 ‬
‫ 
 
   ‬
‫" " 
 ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ 
     
 ‬
‫   '   
 

‫‪.‬‬

‫נערכי לחגיגות סיו הרמב"‪:‬‬
‫"ויהי בשלושי שנה"‬

‫   ‬
‫   
"‬
‫ "
 
 '‬
‫ 
 "‬
‫ ‪
  .‬‬
‫"  
" 

‫   

‫   ‬
‫ 
"‪.‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ 
 
 

‫' 
 
  ‬
‫‪,    .‬‬
‫  
 ‪ .‬‬
‫  
  
 ‪ 
 .‬‬
‫ 
 ‪.‬‬

‫ 
       ‪.‬‬
‫  
    
'–" 
‪ ,‬‬
‫      

‫   
"‪ 
   
.‬‬
‫ 
  '    ‪.‬‬
‫ 
    ' 
  
 ‬
‫   '  ‪.‬‬
‫ 

  
"  "‪  ,‬‬
‫   
   
"‪.‬‬
‫ ‪,  
 
 ,‬‬
‫‪.  
    "  .‬‬

‫ראשו לציו‪ :‬התניא הודפס בישיבת‬
‫תומכי תמימי‬

‫ ‬
‫ 
‬
‫  


‫ ‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‬
‫  

‫  


‫ ‬
‫  
‪,‬‬
‫ ‬
‫"‬
‫  
‪,‬‬
‫
" 
‪.‬‬
‫  
 
 

 ‬
‫  ‪ "  
 
 ,‬‬
‫ ‪


 
 
 . "  ,‬‬
‫‪
   
 
 ,‬‬
‫  
‪  

  
 .‬‬
‫ 

  ‪.‬‬
‫ 
  

   


‫ 
"
  ‪ 
  ,‬‬
‫ 
‪,  
 
 
 30  -‬‬
‫ 

" 
 
  

‫    
 
 

 ‬
‫"

 
‪."
 
 -‬‬

‫‚–‡Žƒ˜–ˆ‬
‫‪ĦđĕđĜēč ĐŠ‬‬
‫‪ĦđĤēčđĚĐ Ďĕĥ‬‬
‫‪ęĕĤĠĝĐ‬‬
‫‪:ĦĕĥČĤ‬‬

‫‪ĐĢĠĐ‬‬
‫‪077-5123‬‬
‫‪-770‬‬

‫‪.ĖŠĥ ĥďēĐ ĖđĜĕēĐ ĤĠĝ .ĖđĜēij ĦķĎČ‬‬
‫‪ďĞđ ęĘđĞĘ ēĕĥĚĐ ĖĘĚ đĜĕčĤđ đĜĤđĚ đĜĜđďČ ĕēĕ‬‬

‫‪90‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫אורו של משיח‬

‫בירושלי‬
‫מאות משפחות אנ"ש ומקורבים‪ ,‬התאחדו לשבת שכולה משיח‬
‫במלון רמדה בירושלים • רשמים וסיפורים משבת של אמונה וציפייה‬
‫בארגון 'מטה משיח' בארץ הקודש • צילום וכתיבה‪ :‬חיים טויטו‬

‫    

‫ "  
 ‬
‫   
  ‬
‫   
 

‪,‬‬
‫   

 ‬
‫ 

 ‪  
.‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫  
 


‫  ‪ 
 .‬‬
‫ ‪ 
 -‬‬
‫" 

  ‬
‫
"   
‪  .‬‬
‫ "   ‬
‫ 
" 
   ‬
‫ 
   ‬
‫  
 
‬
‫  
 ‪
 .‬‬
‫ 
  

‫ ‪   ,‬‬
‫ 


 
‪.‬‬
‫  
‪ 

 ,‬‬
‫   

‪ .‬‬
‫ 
 
 ‪  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 

   ‪.‬‬
‫ 
"  

‫ 
‪  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 

‪ 
  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪.‬‬
‫ '  
‪
 -‬‬
‫    ‬

‫
 ‪
 
 
 ,"
    " ,‬‬

‫ 
   
" ‬
‫
 
‪  ," -‬‬
‫ 
  
" 
"‬
‫
 
   
"‬
‫
‪  
,‬‬
‫ 
 "‬
‫  

"‬
‫)" –" (‪   .‬‬
‫ 
'  ‪" -‬‬
‫   
‬
‫    

‫   ‪.‬‬

‫ 
  ‬
‫   ‪,‬‬
‫" 
  " ' 

‫ ' ‪   -‬‬
‫ ‪ - 
 ' ,‬‬
‫" 
" ‪ " -  ' ,‬‬
‫ 
" 
"  ‬
‫  
‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ 
‪  ,‬‬

   ‪  ,‬‬
‫    ‪.770‬‬
‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪91‬‬ 

 

   


  

 
 
 , 
  
 
 
  
 ,    

     
 .    

   
 
 ,  
  

  ,  '
.  
   

 
  
 
, 
      

     

 .    

  
 

- 
'   
 
" 
   
 
   . 
 , 
 

 , 
  
 
, 

 

 
' 
. 
  

 ,   
. 

    

 
  
     
 '  
 ,  
 ,   
 
    
.  
  
 

  

  ,
 
-    
!     
 
   
   

   , 
  
  
  
: 

.  

 
  

 ' " 

 ' " 

.
   

 ,  
 : 

 , 
 , 
 

 , 
 ,  

  ...   
" -    
,  
 

 

... 

 
    

   
  
 
" -  ' " 
. " 

 

 
 ' "

, 
"" 
  
.
   

, 
 
 . 
 

   
  

 , 
    
  ,' ' 

   
, 
'  
" , 

    
. 
 

 
   

  
 
, 

    

“ ‘ 
' •

92

‫'מבצע התקשרות עולמי' בישיבות חב"ד‬

‫ 
  

 "‬

 
 
 
 " –" 
‪,‬‬
‫    

‫ ‪.770 -‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
  ‬
‫  "  " ‬
‫ "‪:‬‬
‫‪
" .1‬‬
‫ 
  "‪ ,‬‬

" 
"  

‫ ‪
 
 -‬‬
‫ 
‪. "  ,‬‬
‫‪" 
  
" .2‬‬
‫  
 

 ) ‬‫ 

(   
‬
‫  "  "‪ 
 ,‬‬

‫   
‪.‬‬
‫‪ 
- "  " .3‬‬
‫   "‪.‬‬
‫  
 '
 '‬
‫ " 
"
‪  ,‬‬
‫ 


  ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 
 ‪   ,‬‬

‫"  
‪.‬‬
‫ 
 
‪  -‬‬
‫  
 " " –‬
‫" 
‪ - 
 ,‬‬
‫   
 "‪.‬‬
‫‪  
 65‬‬
‫  
"‪.‬‬
‫  
 

‫ 
    ' ‬
‫ ‪.'  -‬‬
‫ 
 "
‪ 770-‬‬
‫  
  

‫ 

 

 

‬
‫ 
‪'    ,‬‬
‫ 
' 

  ‬
‫   ‬
‫"‪!  ,‬‬

‫אס השיקה מכירה סינית חלומית למגזר החרדי‬
‫ 

   ‬
‫ 

 ''‪, 
 ,‬‬
‫ " 
‪  ,‬‬
‫" 
  "‬
‫ 
‪ 
"  ,‬‬
‫  
 
'‪  ,‬‬
‫  
  ‪,‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫  "
  ‬
‫ 

 
 "‪  .‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪ 
 " :‬‬
‫ 
  ‪
.‬‬
‫ 
‪   
,‬‬
‫
   ‫ 
 ‪,   ,‬‬
‫      ‬
‫ "‪.‬‬
‫    ‬
‫     


‫ ‪' '   ,‬‬
‫   

‪  .‬‬
‫ 
 
 
‬
‫ ‪     
,‬‬
‫    ‪  
,‬‬

‫ 
‪    ,‬‬
‫ 
‪  
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ 
‪ 
 .‬‬
‫      

)‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ (‪     .‬‬

‫  ‪    ,‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫ 
 
 
 ‬
‫ ‪ ,  
,‬‬
‫   ‪ 
.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   
 
 ‬
‫) 
    (‬
‫ 
    ‪.‬‬
‫  ‪03-9411444‬‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪93‬‬

‫נולדו במזל"ט‬
‫• ' 
 ‪,‬‬
‫' ‪; 
  -  ,‬‬
‫ 
 ‪ , ,‬‬
‫ ; '  
‪,‬‬
‫ " " " ' ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '   ‪,‬‬
‫ 
" ‪ ; 
  -‬‬
‫ '  
‪" ,‬‬
‫ " " " 
" " ‬
‫; ' 
 
‪ ,‬‬
‫
" ;   
‪; " 
 ,‬‬
‫ '  
‪.

,‬‬
‫• '   ‪ ,‬‬
‫ ‪; 
  -‬‬
‫• '  ‪-  ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫• '  ‪ ,‬‬
‫   
;  '‬‫
‪' ;  ,‬‬
‫ 
‪.  , ,‬‬
‫• '  ‪,  ,‬‬
‫ ‪. 
  -‬‬
‫• ' 
  ‪,‬‬
‫ 
" ‪ ; 
  -‬‬
‫ ' 

‪  ,‬‬
‫
" ; ' 
 
‪,‬‬
‫ 
" ;   
 ‪ ,‬‬
‫
" ‪.‬‬
‫• ' 
‪ ,‬‬
‫" " "  
‪- ,‬‬
‫  
;  '‬
‫ 
‪" " " ,‬‬
‫ ‪  ;  ,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• ' 
 ‪,‬‬
‫ ‪ ; 
  -‬‬
‫ '  
‪;  , 
,‬‬
‫ '  ‪ ; ,‬‬
‫ '  
‪' ; ,‬‬
‫ 
‪. " 
 ,‬‬
‫• ' 

‫ ‪,‬‬
‫‬

‫‪94‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫" " "  ‪ 
,‬‬
‫   
;  '‬‫  ‪" " ,‬‬
‫" "  
 ‬
‫  ‪' ; ,‬‬
‫  
‪ 
" ,‬‬
‫ "
 ‪. ,‬‬
‫• '  ‪  - ,‬‬
‫ 
;  ' 

‪,‬‬
‫ ; ' 

‪,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫• '  ‪
,‬‬
‫ ‪'  ; 
  -‬‬
‫ ‪' ; " 
 ,‬‬
‫ 
 ‪. 
,‬‬
‫• '  ‪ ,‬‬
‫
" ‪ ; 
  -‬‬
‫ ' ‪ ;  ,‬‬
‫ ‪ 
' ; ,‬‬
‫ 
‪. " 
 ,‬‬
‫• '  ‪, 
,‬‬
‫  ‪ ; 
  -‬‬
‫ ' ‪,  ,‬‬
‫ ; ‪, 
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ 
 ‪ ; 
  -‬‬
‫ '  ‪,‬‬
‫ " " " " "‪,‬‬
‫; ' ‪,‬‬
‫  ; ' ‬
‫ 
‪ 
  
,‬‬
‫;   
‪; ,‬‬
‫   
‪. ,‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ 
‪ ; 
  -‬‬
‫ ' 
‪  ,‬‬
‫
" ; '  ‪. 
,‬‬
‫• '   ‪,‬‬
‫ 
" ‪ ; 
  -‬‬
‫ 
  ‪
,‬‬
‫ 
" 
; '‬
‫ 
 
‪ ; " 
 ,‬‬
‫ ' 
 
‪ ; ,‬‬
‫ '  ‪. " 
 ,‬‬
‫• '  ‪" ,‬‬
‫ " " ‪ ,
,‬‬
‫ ‪ ; 
  -‬‬
‫ '  ‪" " ,‬‬
‫" ‪' ;  ,‬‬
‫
 ‪.  ,‬‬

‫• '  ‪ " 
 ,‬‬
‫   
‪.‬‬‫• '    ‪,‬‬
‫ 
" ‪; 
  -‬‬
‫  '   ‪,‬‬
‫; ' 
 ‪  ,‬‬
‫
" ‪.‬‬
‫• '  ‪ , 
,‬‬
‫ ‪. 
  -‬‬
‫• '  ‪- ,‬‬
‫  
;  '‬
‫  ‪. ,‬‬
‫• '  ‪, 
,‬‬
‫ 
‪. 
  -‬‬
‫• '   ‪,‬‬
‫ ‪ 
  -  ,‬‬
‫   ‪, ,‬‬
‫ 
;   
‪,‬‬
‫ ‪. 
,‬‬
‫ '  ‪,'  ,‬‬
‫ ‪. 
  -‬‬
‫• '   ‪,‬‬
‫ 
" ‪ ; 
  -‬‬
‫   ‪;  ,‬‬
‫ '   ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ 
 ‪ ; 
  -‬‬
‫ ' 
‪; ,‬‬
‫ '  
‪. ,‬‬
‫• ' ‪  ,‬‬
‫ ‪. 
  -‬‬
‫• '  ‪,  ,‬‬
‫  ‪. 
  -‬‬
‫•‬
‫• ' 
 ‪,‬‬
‫ " " " 
‪,‬‬
‫ 
 ‪ ; 
  -‬‬
‫ '   
‪,‬‬
‫ 


" "  ;‬
‫ '  
 
‪ ,‬‬
‫ 
; ' 
 
‪ ,‬‬
‫
" ;  
 ‪ ; ,‬‬
‫ '  
 ‪.

,‬‬
‫• '  ‪ ,‬‬
‫
" ‪;  
  -‬‬
‫  ' ‪ ,‬‬
‫
" ;  ‪; " 
 ,‬‬
‫ ' 
 
‪. ,‬‬
‫• '    ‪,‬‬

‫ ‪; 
  - ,‬‬
‫  '   
‪,‬‬
‫ 
" ;   ‪ ,‬‬
‫" " " "‪. ,‬‬
‫• '  ‪ " 
 ,‬‬
‫   
;  '‬‫ 
 ‪ ;  ,‬‬
‫ '   ‪. " 
 ,‬‬
‫• ' 
 ‪,‬‬
‫‪; 
  - ' ' ,‬‬
‫  '   ‪,‬‬
‫ " " "  ‪ ,‬‬
‫ ; '  ‪, ,‬‬
‫' '‪,  
 ' .‬‬
‫ " " "  ‬
‫ 
‪.  ,‬‬
‫• '   ‪,‬‬
‫  ‪. 
  -‬‬
‫• '   ‪- ,‬‬
‫  
;  '‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• '  ‪ ,‬‬
‫" " " ‪-  ,‬‬
‫  
 ; ‬
‫ 

 ‪" ,‬‬
‫ " "  ; '‬
‫  ‪. ,  ,‬‬
‫• '  
‪ ,‬‬
‫ 
" ‪;  
  -‬‬
‫  ' ‪,‬‬
‫ 
" ;  ‪,‬‬
‫ ; 
 
 

,‬‬
‫  
  

‫ ; ' 

‫ ‪,   ; ,‬‬
‫ ; ' 
 ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '  ‪ ,‬‬
‫'‪. 
  -  ,‬‬
‫• '  ‪ " 
 ,‬‬
‫   
;  '‬‫ ‪. " 
 ,‬‬
‫• '  ‪ 
,‬‬
‫   
;  '‬‫ ‪' ;  ,‬‬
‫  ‪. 
,‬‬
‫• ' 
‬
‫ ‪-  ,
,‬‬
‫  
;  '‬
‫
 
‪" " ,‬‬

‫" 
‪ ;  ,‬‬
‫ ‪.  , 
,‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ 
 ‪  -  ,‬‬
‫ 
;  ' 

‫ 
‪" " " ,‬‬
‫ 
‪.  ,‬‬
‫• ' 
 ‪,‬‬
‫ 
" ‪ ; 
  -‬‬
‫ '  ‪,‬‬
‫ ;  
 ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ ‪  -   ,‬‬
‫ 
;  ' ‬
‫ ‪  ; ,‬‬

 ‪.  ,‬‬
‫• ' ‪- ,‬‬
‫  
; ‬
‫ '  ‪; " 
 ,‬‬
‫  ‪; " 
 ,‬‬
‫ '   ‪. ,‬‬
‫• '  ‪,  ,‬‬
‫ ‪ ; 
  -‬‬
‫ ‪; ,  ,‬‬
‫  ‪. ,  ,‬‬
‫• ' 
  ‪,‬‬
‫ ‪;  
  -‬‬
‫    ‪, ,‬‬
‫ 
; '  
‪,‬‬
‫ " "  
‪. ,‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫
‪; 
  -  ,‬‬
‫  '  ‪,‬‬
‫
‪ ' ;  ,‬‬
‫ ‪" " " ,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫• ' ‪ 
,‬‬
‫   
; ‬‫ '   ‪" " ,‬‬
‫" 
;    ‪,‬‬
‫  ;    ‪,‬‬
‫ ; ' ‬
‫ ‪ 
 ' ; ,‬‬
‫ ‪
  ;  ,‬‬
‫ 
‪.

,‬‬

‫הגיעו למצוות‬
‫• '   ‪,‬‬

‫ ‪ ' 
 -‬‬
‫ ;   ‬

‪' ; " 
 ,‬‬
‫ 
‪. ,‬‬
‫• '   ‪,‬‬
‫  ‪' 
 -‬‬
‫   ‪.‬‬
‫• '  ‪ ,‬‬
‫  
' 
 ‬‫ ‪.‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫  ‪ 
' 
 -‬‬
‫ ‪.‬‬

‫באו בקשרי שידוכי‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ ‪ 
 ' 
 
-‬‬
‫ 
"  ' ‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫•  ‪ ,  ,‬‬
‫ 
 
'  
 ‬‫
"  ‪, ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  ‪ 
-  ,‬‬
‫ 
' 
 
 ‬
‫
"  ‪, -‬‬
‫;  ' ‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• '  '‪, 
,‬‬
‫ ‪ ' 
 
-‬‬
‫ 
  
"  ‬
‫ ‪. ,  ,‬‬
‫• '   ‪ ,‬‬
‫" " " 
 ‪  ,‬‬
‫ 
 
'  
 ‬‫
"  ' ‪,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫• ' 
 ‪,‬‬

‪ ' 
 
- 
,‬‬
‫ 
  
" ‬
‫ '  ‪,‬‬
‫ 

‪.‬‬
‫• '  ‪, ,‬‬
‫  ‪ 
' 
 
-‬‬
‫ 
  
" ‬
‫ ' ‪" ,‬‬
‫ " " ‪.‬‬
‫• ' 
  ‪,‬‬
‫ " " " ‪,‬‬

‫  ‪ 
 ' 
 
-‬‬
‫ 
"  '‬
‫  ‪" " " ,‬‬
‫  ‪. ,‬‬
‫•  ‪,  ,‬‬
‫' ‪ ' 
 
-‬‬
‫ 
  
" ‬
‫‪. , ,‬‬
‫• '  ‪  ,‬‬
‫ ‪ 
 ' 
 
-‬‬
‫ 
"  ‪,‬‬
‫ " " "‪. ,‬‬
‫• '  ‬
‫ ‪' 
 
-  ,‬‬
‫ 
  
" ‬
‫  ' 

‫ ‪ ; 
,‬‬
‫ '   
‪,‬‬
‫ ;  ‪
,‬‬

; ' 
‪,‬‬
‫ ; '  
‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  ‪  ,‬‬
‫ 
 
'  
‬‫ 
"  ‬
‫' ‪.  ,  ,‬‬
‫• '  ‪ ,‬‬
‫ 
 
'   
‬‫ 
"   ‬
‫ '  ‪. ,‬‬
‫• ' ‪,‬‬
‫  ‪' 
 
-  ,‬‬
‫ 

  
" ‬
‫ ' 
 ‪" ,‬‬
‫ " " ‪. ,‬‬
‫• ' 
‪ 
,‬‬
‫ ‪ 
 ' 
 
-‬‬
‫ 
"  '‬
‫  ‪" " " ,‬‬
‫  
;  '‬
‫ ‪' ; ,‬‬

 ‪' ;
  ,‬‬
‫ 
 ‪. ,‬‬
‫• '  '‪ ,‬‬
‫ ‪ ' 
 
-‬‬
‫ 
  
"  ‬
‫ ' 
 ‪,‬‬
‫ ;   ‬
‫ '‪
,   ; ,‬‬
‫;  

 ‪; ,‬‬

‫ '  
'‪ ,‬‬
‫‪.‬‬

‫הקימו בית בישראל‬
‫ בית חב"ד‬‫• '  ‪ ,‬‬
‫ ‪ ' 
 -‬‬
‫ 
" ‬
‫ '   
‪,‬‬
‫ 
" ;   ‬
‫
 ‪ ; ,‬‬
‫
 
 ‪ 
,‬‬
‫ 
" 

"
 
 ‬
‫ ; ' 
 ‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ ‪ -  ,‬‬
‫ 
' 
 
" ‬
‫ '    ‪,‬‬
‫  ‪ ; ,‬‬
‫  ;   ;‬
‫ '   ‬
‫

; '  

‫  ‪.‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ ‪' 
 -‬‬
‫ 
 
" ‬
‫ '  ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '  ‬
‫ ‪-  , 
,‬‬
‫  
'  ‬
‫
"   ‬
‫ '  ‪ ,‬‬
‫ ‪ ;  ,‬‬
‫ '  ‬
‫ ‪  " ,‬‬
‫  ‪-‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫; '‬
‫ 
‪" ,‬‬
‫ " "  ‪,‬‬
‫;  ‬
‫ ;  ‬

‪.‬‬

‫‪:khhn ujka _ ohbufsgk‬‬
‫‪chsidim@gmail.com‬‬

‫  ‘ ‪• 910‬‬

‫‪95‬‬

‫מדור צרכנות‬
‫בנק הפועלי משיק‬
‫את "ארנק פועלי"‬
‫חבילת שירותי תשלו‪ ,‬העברות‬
‫וקניות באמצעות הסמארטפו‬
‫   ‬
‫  ‪ 
.‬‬
‫ "  "‬
‫ 
  ‬‫ 
  ‬
‫    ‬
‫ 
 

‫ ‪ 
 ,‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫"  " 
‬
‫  ‬
‫   
 

‫  ‪ .‬‬
‫   
‪,‬‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫   ‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫  
 ‪:‬‬
‫• 
  ‬
‫ 
 ‪ 
 :‬‬
‫ 
  '‪  ,‬‬
‫  
  


‫ 
‪   ,‬‬
‫' ‪:    -‬‬
‫
   ‬
‫ 
 ‪    .‬‬
‫ 
 
   
 ‬
‫    ‪ 
.‬‬
‫  

 
 ) 

‫ 

(‪  
,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫•    ‪:‬‬
‫  
  
 ‬
‫   
 

‫  
  
‪.‬‬
‫• 
‪ 
CashBack‬‬
‫ ‪ CashBack   :‬‬
‫ 
 ‪ 
   ,‬‬
‫ 
   ‬
‫  
‪  
 ,‬‬
‫  
 
 


‫ ‪"  " .  
-‬‬
‫ 
 
‪ 
CashBack‬‬
‫ ‪ 

    ,‬‬
‫ 
  

 ‪.‬‬
‫•  ' ‪ :‬‬
‫    ‬
‫  
"  "‪ ,‬‬

‫‪96‬‬

‫• ' 
‘ “‬

‫    ‬
‫'  


‪,‬‬
‫ ' 
 ‬
‫)  ‪ 
(' 10,000‬‬
‫‪ 
'  
,‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫"  "  ‪:‬‬
‫•    

‫  ‪ :‬‬
‫ 
"  "‬
‫‪,MyCheck‬‬
‫ 

‫  
 ‬
‫
   ‬
‫ 

‬
‫ 
 ‪, 
.‬‬
‫  
" ‬
‫ " 
‪Taxi‬‬
‫‪ 
  Pay‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   

‫ ‪.‬‬
‫•   

 ‪:‬‬
‫  
 ‬
‫ 
   ‬
‫  
 
‪ 
,‬‬
‫‪.   SMS‬‬

‫קנית חטיפי של עלית?‬
‫תשמרו את החשבונית ותוכלו‬
‫לזכות בחדר ילדי מתנה!‬

‫   
 ‪ !+ 10,000‬‬
‫‪.  + 500 
  25 :‬‬
‫ ‪ 20 :‬‬
‫ 
?  ‪5‬‬
‫    ‬
‫‪03–6060601  ,‬‬
‫  
‬
‫ ‪"   
.‬‬
‫ 

" 
 ‪.‬‬

‫תנובה החליטה על הורדת‬
‫מחירי של מוצרי נוספי‬
‫שאינ בפיקוח‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
 
 ‪:‬‬
‫• 
 
‪9% ,3% ,1/2%  250‬‬
‫  
   ‪21.4%‬‬‫–‪" 5.11‬‬
‫• 
 
‪- 
 250‬‬
‫  
   ‪15.4%‬‬
‫–‪." 5.5‬‬
‫•  ‪  - 32% ' 250‬‬
‫ 
   ‪7.59– 16.4%%‬‬
‫"‪.‬‬
‫ 
    ‬
‫  
 ‬
‫    ‬
‫ 
   ‪.‬‬

‫בערב מיוחד שערכה מאוחדת‬
‫בשיתו ביה"ר הדסה מאות‬
‫נשי אמרו כ לבריאות‬
‫ 
  

‫ ‪   
.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
‪  -  
,‬‬
‫ ‪,' -   , ..‬‬
‫ ‪  , '  ,‬‬
‫   ‬
‫  
  
‪  :‬‬
‫  ? 
   

‫‪?   ?+ 500‬‬
‫  !  ‬
‫     ‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
 ?  ‪  :‬‬
‫   ‪,   ,‬‬
‫  
   ‬

‫ 
   

‫ 
 
  ‬
‫     

‫ 
> ‪  
 .‬‬
‫  
  ‪ .‬‬
‫  

  
> ‬
‫   
‪    .‬‬
‫

    ‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫   
‪.  > -‬‬
‫> 
    ‬
‫ 
    
‬
‫  
 
 ‬
‫ 
   >   ‬
‫  
> ‪ 
 ,‬‬
‫  
 
‪  
 ,‬‬
‫    ‬
‫‪.‬‬ 

! # # $  ! 

¡£³¨ž£¦££¡±¡žŽ ¦Ž¬²Ž›¬ Ø
 ›Ž²ž
 
§£¥³¨ž›²Ÿ®£«©Ó²‰¡šŽ ž¬
 œŽ ² ܏ «Œª 
«²®›´Ÿ›±¬§£³¡§£²³± 

›£²¬¨¦ž¡ª¨©£›¦ÓÝžŽ ¢
› Ø
‡ à£ 
´££«¡ž›£³¡´Ÿ²³±´ž£
²Ÿ£°

& 

§£‹²±‡£§£‹¦ãŽ¡›Ó¢§Ó£¢àÝ 
£®‹ ܇ š²±‹‡ ª ¼ ¢› ؇ š£࣠¼ ž  §Ó£ 

´à²ÚŽ
‡ ±´‡ ž‹ ¦ž
‡ ªÚ žŽ ؚ² 
§££
‹ «‰
‹¡ 

¦å ²ï¡Ž
‡ ¦ §£¥£
‹ ²‹ °‡ ડŽ
‡ ªš‰ ž£
 ¦šŒ Ÿ‡ ´¡Ž šŽ 
§£›Ó¢
‹ §žŒ §£‹ªàãދ žŽ Ÿ‡ §£²àÜ
‹ ދ žŽ ´Ó›Ø ¡‡ çŽ žŽ 
´š àªï š‹ ¨Œ §£¬‡‹ ªÓ¨ §žŒ ¬Žœ² å ¦› š‰ §£®
‹ £Ÿ‡ 
©£šŒ ¦ŒæêŽ ´‡ ž‹ ¦àæ
‡ ®‰
‹ š Ž¬ŽãžŽ ²›¬Œ ¦´à¨
‡
ގ
‡ ±´‡ ž‹ žŽ 
§š§Ž
‹ Ýž²â çŽ žŽ ¦š §ŒÞ±Ž ´‡ ž‹ ¦Í£
‡ ²‹ ° ŸØ ¥Ž
‡ ¬©¨‡
Ž  
ӴӚ¬°‡ ¦ણŒ
‹ ¦¬ › ¦‡ ܝ
‹ ¡ š Ž¬°Ž ž ž£ž‹‡ £
"͌ب‡ žŽÜž£‡ž‹£žŽ¨à 
ણŒ¦¬ ´Œ¬å §‹£¨Ž ؏ ´ÓªÓÜ؇ ¡ ²› å‡ à暌 
šàžÍà²Ü ØÓì ¦Ž ©ïŒ એæ؍ ´š ´Óى¬¦Ž 
͏岡Ž šŽ ž²±‹‡ £ž¨œ
Ž š‡ ¦‹ 
£‹¦ ²£‹å‡ ¨Ž žïŽš §£‹ÜŽ²©Ó؇¦‹Ü ²ŒÜŽ‡¦ ï‡²Ž›¬ 
°£Ž£Ž²ž£‹ÜŽ²ž´š
"£ÜŽ
‹ ²ž £šŒ 
²Ž«¨ £‹ÜŽ²ž ¢›Ø‡ à£¦Ø š¦à拞Žž ¦Ž¬ŽÜ 
ಇ«¨‡‹ãØŸ££‹«¡‰¨Œ ¬Ž›ïšæšÓ؇®Žª´š±Ž²šÏ 
´à‰žŽãŽž´Ž°®ž‰²à›‰¬§Ø‡®Žª´š§Œž­Žš 
²Ó«‡¨‹¦ ´àªçŽ
‡ Þ ‡ ž‹ ٌꡎ ¨‡ šÏ £‹ªš‰ žš ²‡ ï‹ 

ž ©Ó°²‡ ´š §Œã±Ž ¦‡ Í£²‹ ° ¢àØê ؍®èžŽ ´š 
´¥¦ ¦ Ÿ‡ 
؍®ª´à²£‹«¨‡ ٌꡋ šÏ°£Ž£Ž²ž £‹ÜŽ²ž §ŽÝ 
¯£‹®ž‡¦à 
ž ©Ó°‡² ´š §ŒãŽ±‡¦ ž°² ±Ž² šàž 
ž£ž šÏ¢à؏ê ͍²ÞŽÜ Ž¨¬Ø žŽ¨ ¦å ´à‰žŽ£ 
ž²â çŽ Žž ±Ž²ž¨‡¬Ÿ£ª£Œ¬œª‡¦Ó´ª£‹¡‡Ü¨‹ §ãŽ± 
žªà¨‡´Ž¦¯à¡‹¨࣏ž§£‹¦Ó؇¥ç‹Žž 
žš
 ²Óž§ï ¦Ž
‡ ܱž
‹ ²â ¨،
Ž £ §¥¦ §ŽÝ ¬Žœ² 
Óæ‘å §¦Ó¬ž ´š Ÿ‡ §¥¨‡ °Ž
‡ ¬ ´š ©£¥‹ ž ¦‡ ž²à²Ü‡ 
ઌ±‡ °‹ ¡£
Ž ؋ ¨£Œ
‡ ªê´Ž
‡ ¦Ü ±Ž ¦‡ 
ž¨£‹± §£‹²à܋‡¦ ©Ž¨‡áŽž šÏ ž  ©Ó؇¡Žª 
§£‹°‡®Ó± 

¬š¡³Ÿ±¦®¬ 

"©°¨‡ ¡Ž ©Ó¦Ü´šŒ›Œž 
šÏ
"ž¦ëŽž´Ž®£‹¦¡‰ 
šÏ§ŽÝ
"àžÚ¨Ž §£‹®Ó°‡¨¦ŽÝ‡¦ŽÝ 
§à¦å£
‡ ´šŒ
‹ ›žŒ šÏ 
Ó¨‡å ŒãŽ¢‡°‹ï ͌¦ «ŒèŽž ¦Ž¬ §£‹¥¨‡ Ó« ©£Œš 
² ¡‡Ž´‡ŸÍ£‹²ë؍ 
§ŒÞ±Ž ´‡ ž‹ ¦¡
‡ ²¥‘
‡ ¨£‹ªš‰ ŸØ ¥Ž
‡ ¬©¨‡
Ž  ©£šŒ 
žïŽš §‹£çŽ¦ ž¥å «Œªå‹ž‡¦ ¦Ó¥£ šÏ žïŽš
"§Ø²Ó¡ÚŽž¦œÞŽž´šžšÓ² 
²¢ ¨ ¨ž
‹ š Ó²šÏ£‹ªš‰ 
«Œªå‹ž‡¦©å‘«¨‡´²Ü‘¨‡´£‹²‡›‹¬‡¦·¦§ŒÝ‡²Ž´š‰ 
Ž¬Ü¢‡‹¦¦à¦¬žïŽš§ãŽ¦ 
²¢ ¨ ¨Ž
‹ ¬¨ÓؚϧŽ
Œ
Ý£‹ªš‰ 
؍®ª ´à²£‹«¨‡‹Ü ž¨£‹± ¯² žïŽšØ £Œª‡®‹¦ 
§£‹±‡«Óê §ª‡ØãØ ¬ŽŒïڍ £šŽ‡å ´£‹š¦£‹¬ 
؍®èŽž´š²«¨‡‹¦એ¦²à«šØ §£‹²à›‡é؍ 
ŸØ ¥Ž
‡ ¬§£‹ã´
‹ ¥¦‡ ž§£‹
‹ ªà㝋 ¦©
‡ ¨‡
Ž  ©£šŒ 
²à܋뎞 ¦Ø Ó摥‡å Óܑ²Ø ¬ŽŒïڍ §ŽÝ£šŽ‡¥à 
§£‹¨Œ¦Ø‡ à §£‹šŒ²‡£ §£‹›Ó¢‡Ÿ §£‹¦Ó‡Ý Ó¥Ó´‡›à 
؏²®¨‡‹Ü ´²¨ Ӛ ž²Ó ·程 ´²¡Žš ›ŒØÓ¡ 

´Ó⎞‡¦§£‹ÜŽ²£Œ²¡‰Žš 

£Ý‹ ïŽ ­£«Óž
‹ ¦‡ àžÚ ¨Ž Ó¬ Φ‡ ،£ §š‹ 
Ž¬Ó¨Ø‡ ¦‹ ¦Ž¥àš šÏ ²› å‡ ¢Ž¬¨‡ Ó¬ £å‹ ŸØ ¥Ž
‡¬ 
žš ¦‡ žÍ£
 ؋ ¨‡ ¨£‹
Ž ªš‰ δӚ
‡
"žÙÓ¬žïŽšØ ›ŒØÓ¡žïŽšžŽ¨ 
ž²â ¨એ
Ž ¦ ،£ žÙÓ¬£‹
 ªš‰ ›ØÓ¡šÏ£‹
Œ
ªš‰ 

ž¬ ²‡ šŒ §£‹ªØ £Œª®‡ ¦‹ ¢› ؇ ࣠§Ó£Ü‡ 
§Ó£›à
‡ ¬ª ¯£Žã²Ž ž £ÜŽ
‹ ²ž ¦Ø Ó´à±æ‡ ïŽ «‡ ž‹ 
¼ ž¨Œ
 ¦Ø‡ žªØ ²¡Ž šŽ ¦‡ š£³´ ¢› ؇ š£ 
š¢£
 ¦‹ Ø
‡ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨£
 ܎
‹ ²žÓ¨
 °Ž
‡ ¬ ¦Ž¬ ¦ŒÜ±‹ 
£¬£
‹ ›‹ ڇ žŽ ²ÓޞŽ ´àš£Ù‡
‹ ª´š £à¦œÜ‡ 
²¨Ž š ´àš£Ù‡
‹ 螎 ´Ž¦Ü ±Ž ²¨‰
Ž š¨Ž ܇ ã¨‹ 
£¬£
‹ ›‹ ڇ žŽ ²ÓޞŽ ¦Øӝ£
 ±‹ ®‡ ïŽ £åš
‹ ¢£
 ¦‹ Ø£
‡ ܎
‹ ²ž 
´š š£›‹ ž ¦àž
‡ ⏠¨Ž ¦ž
‡ ª£¥‹ ڇ žŽ ´š £²Óž
‹ ¦šàž
‡ 
´à¦Ý¦Ž ©Ó²‰¡šŽ ž ²ÓޞŽ àž  ¦Ž¬®Ü‡ žæš‘ ݇ žŽ 
žæš‘ ݇ ¦Ž ©Óؚ²‹ ž‡
Ÿ 
­£«Óž
‹ ¦‡ žá¨‹ ²´Œ Ó£ ¡‘
 £¨‡ §Ó£ ©£šŒ 
નŒ °Ž
‡ ¬¦‡ š¢£
 ¦‹ ؇ £ÜŽ
‹ ²ž ´š §Œ«²Ž
‡ ®¦à
‡ 
§£›‹ ›Óé
‡ žŽ ¦¥¦à
‡ àªïŒ ¡Ž
‡ ê؇ ¨‹ ¦‡ ણŒ²›Œ ¡‰ ¦Ž 
žšŒ
 ¦ç‡ žŽ Ó´àæŽÝ´‡ ž‹ ´š š£›‹ ž ¦à
‡ ઴Ӛ
 
ã¨à­
‹ ¥ïŒ ´¨
 ¦Ø‘
‡ 瞎 Ÿ‡ 
àš²‡ ± §£®‹ « Óª§£‹ ¡‘
 £¨§£
‡ ¬à²
‹ šŒ £ŒªØÓ¬
‡ 
¦³´ ¢› ؇ ࣠›²¬ ܇ à暌 §£¥£
‹ ²‰
‹ š´Ž ܇ 
£Œªê‡ ´Ž¦Ü ±Ž ¦‡ ž²Óï ²®«Œ
´Ž›£´‹ å‡ §à㫋 ͎²¬ˆ ª 
²ÓçŽ
 Üž ©Ó£æœ‹ Üš
‡ ²±‡ ¦à¦
‹ ¥à
‡
¦¬ 
¡£
Ž ؋ ¨ 

›£²‰
‹ ¬¨Ž ¦ž
‡ ¡‡
 ª¨©£Œ
‹ Ü 

͎²¬ˆ ª œª³´ ´ŽªØ‡ ¦Ø ¢› ؇ ࣛà
‡ 
´à¬° ¨‡ š ܇ £¨
‹ ¦Ó¬ ´à¥¦‡ çŽ žŽ ´Ž¦Ü ±Ž ¨‰
Ž ¬¨Ž 
¦šŒ ² ً
‡ £ £ŒªÜ´Ó›
‡
›‡ ²à‰
‹ ¡šŽ ´‡ žÓÜ©
‹
£Ÿ‡ ¦Ž ²àÞ؋ 
£ÜŽ
‹ ²ž¦
 ØŸ£
 ªê ¦à¨¦š 
ઌªÓ‰š£¡‡
‹ £ 
´Ž ² ¥‡ žŽ ܇ 
š¢£
 ¦‹ ؇ 
ž ² ¥‡ žŽ žŽ ´š  £²‹ ¥Ž
‡ ªŸ‡ ડŽ
‡ ªš‰ §ŽÝ ­£«Óª
‹ 
´š ´¦¬ Ӯ഍ ²  ¨à͍
‡ ¦çŽ
 Ü ´àã¡ž
Ž ® £«Óç
‹ ؍ 
ž¨Œ
 ¦Ú‡ žŽ Ó´àæŽÝ´‡ ž‹ 
Ž¡£‹Øç Žž ͍¦¨ ણŒÜŽ²‡Ÿ ઌ²Ó¨ ઌªÓ‰š £‹¡‡£ 
¬Ÿ§¦Ó¬‡¦

Áš²¿š –¹µ›Ÿ «´
› ¤À™ ¨”Ÿ 

¹Ç´Á
$ 
$% $% ¼¸ÃÉÉȽ 

$ % 
$$$¼¸Ç´¸¯
% ²´½¸Á´°´Å¸Á
Ƴǯ  ÇÁ´¿³ÉÁ´¿É!! 


! 

*

±¡Žž¦Ž¬²Ž›¬Ø
 ›Ž²ž 
©£Œ¬¨Œ ´Ó²à°Ü‡ žì ¦‘ ¡‰ ²¨ ¡ ¯£®‹ ž ¦‡ ²à隋 ž š£ž‹ Ó²° ¬‰ ¨Ž ´ŽÜ«‹ 
à暌
 šåŽ ž²£±‰
‹ ¡žŽ ¬Ž°¨‡ š ܇ 
²ŒÜ«‡ ž ž±
°£
‡ š‹ 
²¨Œ ¢Œ®ÓڞŽ ،ì܋ ²Ø‰ 
²› ޏ àž  ¡àï‹
Ž è؍ ­šŽ ¢Œ®Óڎ¦ ž±
°£
‡ š‹ 
² Ž¬£Óž
‹ Ÿ£Ù‰
 ¬¨Ž ¦Ž¬ 
¦Ž¦œ‡ ܋ ؝
 š¨£
‡ ¦›
‹ šŒ Óå´¨ˆ
 šÜ ›šŒ Ó垍 ӴӚ§£¬‹ ëŽ
‡ ›ç‡ ؍ å›Ó¢
‡ 
žæš‘ ݇ žŽ ´Ž²ÓÙܧà«
‡
²‡ ê´
‹ š ͚Ž ²Œ°¡ ž ž¥¦‡ ¥Ž
‡ ¦´‡ ž£‹
‹ ªÚŽ
Œ ¦ £Ù‰
Ž ¬¨Ž 
£´Óš«£‹
‹
ª¥‡ žŽ ¦¢Œ
‡ ®ÓڞŽ Ó›åž
‡ ï šŽ ž°Ó²§š‡
‹ Ÿ Ž¬ëŒ ›Ž ¦§£
‡ ¡
‹ ²¥‘
ଠ
ž¡ ¨‡ ً Ü 
‡ šš
 ¦å ¦Ž 

² ¦Ø Ÿ£Ù‰
 ¬¨Ž ´š 
à›‰žš šÏ
ž²¢ ؇ ç‹ žŽ žâŒ ¨Ž ܇ ؍ ´Ó²¨Ž
‡ ¦Ÿ‡ 
¦Ž¬ই㢇
Ž £§£›Ó²
‹ ì‡ žŽ ©Óؚ²£
‹ ¨£
Œ ܋ ØÓ¦Ž
 ¬£Óž
‹ ¦§
‡ žŒ àœ‰šÞ ž±
°£
‡ š‹ 
²åً
‡ ãØ£šŽ
 å©Œ
‡ ¥¦ Ÿ‡ Ø£š©Ó£
‹ ¦£
‡ ¨ž
‹ ڏ ¨‰
‹ ¡åŽ ±²Ó£ࣇ
‡ ª ²£¬‹ ž£Œ
 ®Ó¡ 
¡£
Ž ؋ ç žŽ ´šŽ £Ü´ÓÓš±
‹
ª¬‰ ¢¦Ø£à¦
 
 £ž‹‡ £Ÿ£²Ó¡‰šçŒ Ø«Ó¢

¨ 
´Óª‰¡´Ž Ÿ‡§£‹ªÓ﬋ ž¦
 ¥Ü´Ó²
‡ ´Ó嫐
 괇 ¦‹ ¡£
Ž ¦‹ °‡ ž
‹ ¡‘
 £ç‡ žŽ ž²±‡ ç‹ žŽ 
²£¬‹ ë žŽ ££ŽÜšŽ²ž ¦Ø ´àã²Ó±
‹ ç‡ žŽ ¨Œ ઈžª §æå‘ §£‹ã¨Ó±
‹ ç‡ žŽ Ó£Ž
‡ ²ž 
ž±
°£
‡ š
²‡
‹ Ÿžæš‘ ݇ žŽ ´Ž²ÓÙܲ
‡ «¨´
 š §Œ«²‡ ê±Óé
‹
¨´à¬
Ž ° ¨‡ š ܇ ؍ 
ӴӚÜàى
‡ ¬èŽØ´Óæ‘
 ¬ê‡ žŽ ¦Ž¬¢²®¨à­£
‡ ì‹ ¨
Ž ¡àÞ£
Ž
܎
‹ ²¦ ›´Ž ¥ Ÿ‡ ›Ø
Ž£ 
§Ó㞎 
´š ©› àçŽå ž±
°£
‡ š
²Ž
‹ ¬ëŒ ÜŽ
‹ ¬à²šŒ ž²
 ¡Ž šŽ æ‡ Ø©Óؚ

²§Ó£
‹ ›à
‡ 
§£Ü‘
‹ ²¨‡ §£¨
‹ Ü‡ «Ó¢¨ ²Ž¥Ù šàž ߚӦ
 ¨‡ ܋ ž²¢ ؇ ç‹ žŽ ´Ž¬ë žŽ 
ž® ێ
 Ü 
šÜ ²› å
‡ ¡£
Ž ؋ ¨ 
§£

ދ ¨Ž ¨²£
‡ ދ šŽ Ÿ‡ ±ª¬‰ ¢¦Øž
 ¦ïŸ£
 ¦¬ 
§à«²‡ ®‹ ¦œ
‡ šŽ ޏ ²àښ‹ ܧŽ
‡ ¬êŽ žŽ Ÿ‡ ž¨‡
 £¨Ž ڏ žŽ š£²‹ ¨‡ ž͏
‹ å ´£¦‹ ݇ ª‡ šŽ ž 
±²Ó£ࣇ
‡ ª²£¬‹ ž£Œ
 ®Ó¡͍²š¦¥¦ž
‡ 暑 ݇ žŽ ´Ž²ÓÙ܇ 

ž  ž±
°£
‡ š
²¦
‹
ØŽ
 ¬œŒ ãžŽ Ó¡°‡ ¨¦Ž
‹ ¬ à°Ü‡ °‡ ܧ£
‹ ܎
‹ ² ž¬ Œ  £Œ¦œ‡ š 
§£‹ªÓ¦‰¬ž ²àᮋ ¦‡ ž¬ £«‡‹ ª §ØŒ ¦‡ ±Ó騎 ¦Ž¬ÜŽ §¬‹ ž Ó¡ §´Ž ¡ žïŽ
¬ 
ણŒã¡´£Œ
Ž ›¦Ž
‡ ¬£Ý‹ žž
‹ ¨£
 ً çŽ
‡ ¦Ó´šŒ°§²¢ Ü´Œ
‡ ¬¥ Ÿ‡ ¡£
Ž ؋ ¨§à«
 ²‡ ®‹ ¦‡ 
žØӝ
 ì‡ žŽ Ó´å²‡ Ü´
‹ š ¦ŒÜ±Ž ¦à£
‡ ܎
‹ ²¦ §£‹ªÓ¦‰¬²Žê«‡ ¨Ø£
‹ ݋ žŽ ¦£Œ
‡ å‡ 

²‡Ÿ ´à²£å‡‹  çŽ žŽ ²Ž¡‰ ܎ ²ªÓ²Ý‡ ¦Ü££Œ
‡ ¦ 
² ¡Ž¥ª ž¬ ؏ ߴӚ
 ܇ 
¦ØŸ£
 £¦§
‡ ²«Ó¨
‡ ¦´
‡ ª¨¦Ž
‡ ¬§£‹ªÓ¦‰¬´¨Œ
Ž ²¬‰ ´š Ó¦أ݋ žž
‹ ±
°£
‡ š‹ 
£ÜŽ
‹ ²ž 
²£å‡‹  çŽ žŽ ´š ›àØ ž±
°£
‡ š‹ 
² ؎œê ž¬ ؏ ¬Ž›² ²›¬‰ åŽ 
¡Ž¦Ú ؍ §£êŽ
‹ Þ §´Óš
 §£¡
‹ 訑 Ÿ££Ü‡ ؍ ©£¡‹ ›‡ ž‹ žÜ ²Ž ž Ó´¬ ï ®‡ žŽ ¦à
‡ 
´š ï «Ž
‡ ª¥‡ žšÏŽ
‹
¬àÞ¨ž
Ž ±
°£
‡ š
²šŒ
‹
æêŽ ´‡ ž¦
‹ Ü££Œ
‡ ¦ 
²£ÜŽ
‹ ²¦ 
£ÜŽ
‹ ²ž¦
 ØÓ²
 ‡ ¡¦
Ž š à暌 ž§£
 êŽ
‹ ޞŽ 
¡Ž±¦ £ÜŽ
‹ ²žÍ
 šŽ ¦Ü££Œ
‡ ¦ žª¬ £ÜŽ
‹ ²¦ §´Óš£
 ï‹ «Ž
‡ ª¥‡ ž§
‹ ª¨‡ š
 
´ª¨‡ ¦Ž¬ Φ‡ ²£‹ ¡‡ žŽ ¦‡ ،£ ²š ڇ žŽ ´š ؍ ©çŒ «‡‹ Ÿ ¡ š Ó¦£›‹ ؇ ܋ 
žì ¦‘ ¡‰ ¦Ž ²¨ ¡Ó¬Φž
‡ £ž‹‡ ã؍ 
¦Ž¬ ž¦¬ £ÜŽ
‹ ²ž ¦Ø Ó´› àœï‡ ¨‹ ²Ú‘
 š¨à
‡ ¡Ž ¨Œ ُ ž±
°£
‡ š‹ 
² 
ࣇª²£¬‹ ž£
 ¨Œ ؇ Üš£
‹ ²‹ ¨‡ žŽ ¦¦
‡ ¡Œ žŒ Ÿ‡ §£¦£
‹ ¬‹ êž
‡ çŽ
 åÓ¬§¬
‹ ¡Ž
Ž £±Ó騎 
Ÿ£´ÓªÓæ
 ¡Ž ¨à±Óé
Œ
çŽ žŽ ²Ž°¬ ²£¬‹ ž¦
 ا£‹
 㠋 å ²‡ ç žŽ ž£
 ±Ó¨
‡ ܱ
‡ ²Ó£
‡ 
§£›‹ ØÓ
 ªÓ¨‰ž£Œª£Œ¬¦ž
‡ 暑 ݇ žŽ ´Ž²ÓÙܦ
‡ ا£‹
 ªÓ¦‰¬´Ó²Ù
‡ ¬ࡦ‡ ؋
໠
§£¨à¨‰
‹ ž 

²´š ž²¢ ؇ ç‹ žŽ ž« ®‡ ï±Óé

çŽ žŽ ¦ØŸ£
 ´Óã‹
 ª¡‰ ¨´
Œ ¡Ž šŽ ÜžŒ
‡ 螇
‹Ÿ 
£åÓ¦²Ž
‹
«¨‹
‡ ª §Øž
 ²£±‰
‹ ¡¦Ž ¡Ž±¦‹‡ ªŸ‡ ²Ž°¬ˆ ª šàž
§¡¦Ž
Ž ¬ 
ž±
°£
‡ š‹

³¶½È 

¯¿ÇÁ·È´¯ÆÈ´½
ÉÞ¿´Ç³Æ°Ç´

´¿¯¸È¿´¿¸É´°Ç 

·Ã´È»²¿Á½¼¶¿½
³¸»Ådz 

!#$%  

+ 

ØàݞŽ ´š š£°Óž
‹ ¦©Ó£
‡ é ª‹ ܧ£
‡ ¨‹ ¬ êž
‡ çŽ
 å ß܏ ݎ ¦Ž¬ ±ê‡ ¦ž
‹ 桌 žŒ Ÿ‡ žâ ¨Ž 
š‡ŸÚŽ
 ¦͚Ž
Œ ¦ž
 ›Üž
‡ š °
‡ £ ž²Ó›Þ‡ 
¦š ž° ²‡ ® àž£
 ´ Ó¬Ó²‡ Ü´
‹ ±ª£ï‹ žŽ ؍ å´‹
‡ £ÜŽ žŽ ¨ž 
šàž ­šŽ ´Ó鎪¦‡ ²žŒ ¨à
‹ ´±ª£ï‹ žŽ žšŒ ²‡ ¨Ž ¦‡ Ž²¡
‡ ª ©Œ¥Ú žŽ §£‹ª¥Œ ڇ žŽ ´£ŒÜ 
¡Ž°ª Ó¨å‡ ਝ‹‡ è؍ §£‹ ¡‰
 š §£¬
‹ œ²‡ ²›¬‰ åŽ ߏ¦£ë‹ žŽ ¦à
‡ žÞ¦Ž
‡ ã܎ ¦Œê¢Ž ¦‡ 
ž¥£´‰
‹ ¡žŽ ´š ž¨£‹
 ªêž
‡ ¬ ¦‡ ܏ žš ²‹‡ èåŽ ž¬ ª ¡£
Ž ¦‹ °‡ ž©Ó£
‹ é è‹ žŽ Øž
 £žž
 š ²‹‡ ª 
§¡Üž
‡ ± ܇ ¡š£
‹ žž
‹ ¡
 Ÿ²´
‡ ¡‡
Ž ªšŽ ž²²‡ ¡‡ Øž
‹ ²Ó›Þ
‡ ž£
 ¦šŒ ž² ‡ ¡ž
 ¨£
 ؇
‹ 螎 Ÿ‡ 
´Œ¬ž ¦å §£Œ
‹ ²¡‰ à¨‡ ¬ ؍ §£‹ª¥Œ ڇ žŽ ž£
 ª£Œ¬Ü‡ àŸ±‹‡ ª ´Ó¬¨ à
‡ žÞ¦Ž
‡ 㞎 ´š 
߬ £Ý‹ ²‡ žŽ ¦§£
‡ ²‹ ± §‹£¨«Ó垏
Ž
²Ó›‡ ¦àØ£
‹ ݋ ž‡
‹ Ÿ ¦ÓÝžŽ «ŒèžŽ ¦Ž¬ 
žŽ¦ àÓž 
š£ž‹ ß܏ ¦‹ ¦š ± ¡ ߴӚ
 ž£¨‹ °‡ ž‡
‹ Ÿ žÞ¦Ž
‡ 㞎 ´š ž± £‹ ¡‡ ž ž²Ó›Þ‡ 
š£ž‹ ؍ ߏ¦ ž£ž ž¨ ‹‡ ª ¬´Ž ® ¦‡ žªï ¨Ž ܇ ›àØ ߴӚ
 ž¦Ü‡ ì‹ Ø žØ£
 ݋ ²‡ ž‹ 
©Œå žè¢Ž ì‡ žŽ ¦Ø
 ž£
 ´ Ó¨£Ø‡
‹ ª ¦š ›¢£
Œ žŒ ž› £Ø‹ ±‡ žš£
‹ žàž
‹ ڍ ¨´Ž
Ž ¬¨ÓØ
Ž 
²«Œ ܚϞ
‡
¨£
 ؇
‹ è܎ àžÚ ¨­à°
Ž
®‡ °‹ Ü´Óà‘
‡ ¦¨à£
‡ ž´Ó¨£

؇
‹ 螎 
à²Ú‡ š§
‹ žŒ Ÿ‡ §£‹ª¥Œ ڇ žŽ ¦°šŒ ž²Ó›Þž
‡ ²²Œ
‡ Ü"§£¬‹ ¨ÓاŽ
‡
Ý§ï šŽ 
ž¬ ª Í، ¨‡ ž ›Ž à§Ó㞎 ¦å à¥Ø‡ ¨‹
‡ ª ž¬ ª ¦Øß
 ´ ¨£
 ؇
‹ ªÜ§£
‹ ®à°
‹ ®‡ ë‹ žŽ 
²Ž ¡ ž¬ ª ¦Ø ž£
 ›‹ š ؍ å‡ ž¦¬ ß® àÝ §¡ ›Ó¢ šÏ أ݋ ²‡ žŽ ¦‡ žæ¡Œ žŒ 
šŒ®Ó²¦à¥
‡ ¦‡ ž‡
 Ÿ§£‹ª¥Œ ڇ žŽ ¦°šŒ §£
‹ ¦ã‡ žŽ ´š ಣš‹ ؇ žž
‹ ´‡
 £ÜŽ žŽ 
ž¬ ¦‡ ܏ š£ž‹ Øž
 š ²‹‡ èåŽ ²¨Ž š²
 ¡Ž šŽ Ÿ‡ ›¢£
Œ žŒ žÞ¦Ž
‡ 㞎 ´š ±ŽÜ šŒ®Ó²ž 
žšà®
 ²‡ ž´£Œ
 ›¦àØ
‡ ݇ ´ÓšŒ²ž ¨­à°
Œ
®‡ °Ž
‹ ¬¨ÓØ£‹
Œ ªš‰ žªì žŽ ͍²Þ àžÚ ¨Ž 
§£š‹ ®Ó²
‡ ž‡
 Ÿ §£°‹ ® ¡‰ §£¬‹ ¦Óܧ£
‡

‹ ¦£‡ žŒÜ²‡ žŽ £àš²å ß܏ ¦Œê¢Ž ¦à¦
‡ ¥à£§
‡ ؏ 
à暌 å §£²‹ ±‡ ¨‹ ܦŒ
‡ ꢎ ¦Ž
‡ °£Œå§£¬‹ Ó£²
‡ › å‡ 
´£ŒÜ ¦š ´£‹ªÓ¨ ã¨‹ ࡱ
‡ ¦ §žŒ àž¨‡ ž‡ ¨Ž ´‡ ž‹ šÏ ߏ¦¬Ž
‡ ›à ž²Ó›Þ‡ 
ž´‡
 £žšÏ§£

š‹ ®Ó²
‡ ž´Ž
 ²ÓÙÜ´ÓšŒ
‡
²Ü §àæ°ž
‹ ¬ ª¦à¥
‡ ²‡ ¬ §Øž
 šà®
 ²‡ ž 
£Œå‡ ¡Ž ïŒ ªŽ¦‡ Í£²‹ ° Ÿ‡ žšŒ
 ²¦ £²‹ ê‡ ´Ž¥£´‰
‹ ¡ ߏ¦ ž« ª‡ ¥‹‡ ª ´¡Ž çŽ ÙŽ ¨‡ ͏å ¦å 
ߴӚš£

°Óž
‹ ¦‡ 
ž¨
 㨞
‹ ¬ 
‡ £ š£ž§£
‹ š‹ ®Ó²
‡ ž´
 ¢
Ž ¦¡‡ žŽ ¨ž
Œ ¬ àœ²ž
‡ ´‡
 £žšÏž

²Ó›Þ‡ 
´£ŒÜžŽ §¬‹ ž¥² ܇ ،웎 ¦à
‡ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨ £ÜŽ
‹ ²¦ ´Óª®‡ ¦‹ ´Óى¬¦Ž ž£
 ¦¬ 
©Ó®¦â žŽ ²Žê«‡ ¨‹ ­šŽ Ÿ‡ ž› Ó²±‡ ´à²Œåž ߏ¦ ž´‡
 £ž ©š ؇ ´£ŒÜ ¦Ø ŽÜ¡Ž 

´Ó²£¬‹ ë‡ žŽ ž£
 ´ Óª›àž
‡ ²Ó›Þž
‡ ²Óï´¡Ž ¨‡ Ù§Ó£¦
‹
ØÓ²
 ±‡ › Üž
‡   ž£ž 
ž´‡
 £ž ž²Ó›Þ‡ ´«ªå‡ žŽ ´£Œ›Ü‡ àžØ §£‹ªÜ žŽ Ÿ‡ ›š ž Ó¬Ü‡ ´‹£ÜŽ ܎ ಉšØ‹
໠
ž¨ž
Ž ªÝ‡ ²‡ š‡
‹ Ÿ ¡Ü ¢‡ ç‹ žŽ ´š ž²Þ‡ «´‹
‹ £ÜŽ žŽ £Œª£‡ ª‡ ¬‹ Üš
‡ ç š¦
‹ å Ó¨åž
‡ ± ૉ¬ 
œ¡ ž ´Žà¬«²à›‰
‡ ¬Í£²‹ ë Ú 
žªÚ žŽ ´ŽÜ žè¢Ž ì‡ žŽ ž¬ ªŸ‡ ²¡Ž
 Ü ©´ š
 ªž‰ ¦Ž ౉¡Ù´Óª
‹ ܏ žŽ §‹£´Ž ª‡ £ŒÜ 
›Œ¦´¨àÙ
Ž ïÓ¬¦Œ
‡
ܱŽ ¦©Ó£
‡ é ª‹ Üß
‡ ç š¦
‹ Øß
 ´
 ¦¨‡ ً Ü›à؇
‡
Ÿ›àØž¥Ø‡ ¨ 
¦Ž¬Ø ؎잎 ´Žæ«‹ ¦Ž
‡ « ²›¬Œ ¦‡ ž¬ £Ü‹ °‡ ž‡
‹ Ÿ žè¢‡
Ž ª¢Ž ì‡ žŽ ž²¨‡ š ž å ž° Ӛ 
§Ø ࣞ §Ž¬êŽ žŽ §£‹ã«£
‹ «‰
‹ ¬ ´Ó²Œê £¨‹ ï ࡏª žæ«‹ ¦Ž
‡ 鞎 ÍӴ܇ ©¡ ¦‡ ڑ žŽ 
žªÓ¬ž´Ž
 桋 ï¦
‡ Ø´Óª£

¢‡
‹ ª¨
 ¦±à§£
‡ «
‹ ݚŽ §£¡àê
‹ ïŽ 
ž²¨‡ šž
  šÏ¼žè¢‡
Ž ª¢Ž ìŽ
‡ ¦ž´‰
 š²‡ ž Ÿ‡ ¡àê
Ž ïŽ ž¨£
 ²‹ žŒ ž²Ó›Þ‡ 
›à㡋 Üß
‡ ؚ
 ²Üž
‡ ªž‰ ª‡ žž
‹ ¬ ª§šŒ ž›àØž

´ 鋇 ª"«ÝšŽ 
£²‹ ê‡ ´Ó«à²ê‡ ߏ¦ žØ£
 ݋ ž‡
‹ Ÿ ӴӚ ž¥´‡ ¡ «ÝšŽ ž ´š ž® æ‡ ±‹ ž²Ó›Þ‡ 
£ŒÞ¨´‹
‹ £ÜŽ ܎ ²²Ù‡ ¦›
‹ Ø¢
 ±Ú žŽ Ÿ‡ £²‹ ê‡ žŽ ´š žš
 ªž‰ ܎ ž« ¬‰ ¦ ž¬ ª ´Ó莪¬‰ ²Ž 
´²Þ ïŽ «‡ ¨à²
‹ «Œ Üš£
‡ ž‹ ØšŒ
 ޟŽ¦ž
‡ 袎 ì‡ žŽ ßï Ü²
‹ ›¬Œ ¦ž
‡ ° £°‹ žŒ ž²Ó›Þ§Ž
‡ ¬êŽ 
²à¨Ý ²«Œ Ü´£
‡ šŒ ²‹‡ ª ž´‡
 £žž
 ¬ ª ߏ¦ žª´
‡ èØ£
 ²‹ ê‡ žŽ ´Ó¥£´‰
‹ ¡ §¬£àš
‹ ²å 
ž¡ ¨Œ Ùàž
‡ ë ²‘ ¨‡ 
›Ž²©¨‡
Ž  ͎²ššÏ͏

²›ç‡ žŽ ¢±Ú žŽ ͚Ž 
žš °
‡ £ ²¡Ž
 Ü ±¡ ه ç‹ žŽ ¨²
Œ › åž
‡ ¨ ¨Ž
‡ ¬ïŽ ؇ žž
‹ š ²‹‡ èåŽ Ø´Óª

܏ žŽ ´¡Ž šŽ 
žæ¡‹ ïŽ
‡ Üžæ¬‘ êž
‡ ® ï‡ Øž
‹ ¬ ªžè¢Ž ì‡ žŽ §¬Ž
‹ ¬Ø‰
Œ ¬ïŽ ؇ ž‹ ¦ž
‡ 桌 žŒ Ÿ‡ ©Ó¦é žŽ ¦š 
žè¢Ž ì‡ žŽ ž¬ ªŸ‡ ±¡ ه ¨‹ ²Ý ¨‹ ²› å‡ š° £ ±¡ ه ç‹ žŽ ›¦Ø àžØ
  £šŒ ܇ ͚Ž 
ž£
 ®‹ Ü©‹
‡ £Ž ¬‰ £²‹ ê´Ž
‡ ¥£´‰
‹ ¡Ø 姣
‡ ²à²
‹ ¨‡ ïŽ £¥‹ Ü´Óå
‡
›‡ ¦ž
‹ 桌 žŒ 
žé ªŽ¨à
‡ ž¦ÓÝ‡ ܎ ´® Óª š£ž‹ Ó¬Ü‡ ©Ó¦é ¦Ž ã¨‹ žØ ݇ ª‹ ž²Ó›Þ‡ 
¦£ž‹ ›‡ ¨¢
Ž ±Øž
 › £œ‹ ¨ߏ
‡ ª£šŒ ž¬ èØž
 ª£¡‹ ›‡ ¨š£
Ž žž
‹ 袎 ì‡ žŽ ´š Ž¬£Ý‹ ²‡ žŽ ¦‡ 
š£ž‡
‹ Ÿ ©Ó²Ý܎ ±¨¬ ž¬ ª¦‡ ž¬ ±‡ ´‹‡ ª žš ²‹‡ èåŽ £²‹ ê‡ ´Ž¥£´‰
‹ ¡ ©Ó¦é ܎ ²Œ²ï ه ž‹ 
ž¨£
 ؇
‹ ªŒÜšŽ ¦ž
‡ 桌 žŒ 
šÏš£žÍ
‹ šŽ ß܏ ž ¡‰ šž
 ¦ÓÝ‡ ž¦ž
 ›àž± ´
‡ ¬ª ßç š¦
‹ Øß
 ´ ¨£
 ؇
ܻ 
£Œê¦Ž å‡ ßؚ
 ² ´š ž´ ⇠ž‹ žè¢Ž ì‡ žŽ ´š ž¨£
 ²‹ žŒ ²žŒ ¨Ž ´ÓªÓï؍
‡ ¬ žÜ‡ š‹ 


! 

/ 

§£²Óž
‹ žŽ 
ߏ¦¬Ž
‡ ›à žª£‡‹ Ÿ žšà®
 ²‡ ž ´£ŒÜ ´âŽ ¨‹ ܇ žªØ‡
Œ £ ž¬ ª ž¦£‡ æŽ ÜŽ §‹£ïŽ ؇ 
Œ›å ¦à¬Ø¦Ó±
‹
¦§£
‡ ²Óž
‹ žŽ ಲӬ
‡ ´‡ ž¬
‹ ´Ž ® ¦ߏ
‡ Þ°‹ ¦§£‹
‡ ª²  ‡ ¨¦Ž
‹ ¬§£‹ªØ‡
Σ 
´š ±£¬‡‹  žŽ ¦ಉ
‡ ž¨§£
‹ ²Óž
‹ žŽ ¦£ž‹ ›‡ ¨©
Ž ®šÜž
‡ ¦¬‰ ïŽ Ø‡ ž‡
‹ Ÿ ž¦¬‰ ïŽ Ø‡ žž
‹ ¬ ª
‹ ڋ žŽ ´¨Ž °‡ ¬ ´š ž¬ ¨‡ ڏ ؍ å‡ š£ž‡
‹ Ÿ ´Ó¡š ž 
´š ©£¨‡
‹  žŽ ¦‡ ž° ² §£¦à¬ 
©° ¨‡ ¡´Ž
Ž ¥éŒ ¨Ž ¦ž
‡ ¬ ª´š ²ŒÜ¡šŒ
‹ ®Ó²žšŒ
 ®Ó²ž 
ß® àÝ Óš¨‡ ± ¡ ¦à¬Ø‹ ž¦¬‰ ïŽ Ø‡ ž‹ ž¬ ª §£‹ ¡‰
 š §£¬
‹ œ²‡ ²›¬‰ åŽ 
žŒèž‡
‹ Ÿ§£¦‹ ž ›¨ߏ
‡ Þ°‹ ¦à
‡ ¨‡ ¬ §£²Óž
‹ žŽ ¯¨‰
 šçŽ ¨ਣ
‹ ދ š‡ ž ž£
 ª® ௌàåŽ ´‡ ž‹ 
©° ¨‡ ¡Ž žŽ ´Ž¥éŒ ¨ÍÓï¦
Ž
š ž¥£´‰
‹ ¡ߏªÓ²Ý‡ ¨ž
‹ š °
‡ £¦à¬Ú‹ žŽ §¬‹ 
žæ¡Œ žŒ ž¬ ª ¼ š¦ê ž  žšŒ ²à
‡ ©° ¨‡ ¡Ž žŽ ´Ž¥éŒ ¨Ž ´š ²£«‹ žŒ šŒ®Ó²ž 
§š‹ žŽ Ž¬¨Ø‡ ¦ߏ
‹ ª ‡ š´
 š ž£¨‹ °‡ žž
‹ ²Ó›Þ§
‡ š ž
 ¡Ž šŽ å´à¡Óè‹
‡
ªÜ§
‡ ت‡ ¦‹ 
´à¡Ó苪Üž
‡ ¨ ؏
‡ ª ž¬ ª šÏ§ã±Ž ©‹£Ž ¬‰ ž£
 ´ Ó¨£Ø‡
‹ ª ´š žàæ‹ Ø­à°

®‡ ë‹ žŽ 
ž£
 ªê ¦Ž¬Í૏ª£¥‹ š ¦‡ ¨Íàã
Ž ¡‡
‹Ÿ 
žÞ¦Ž
‡ 㞎 ¦Ž¬ ²¨ÓØ
Œ §ÚŒ žŽ ©£¨‰
‹ š¨Ž šÏå‡ §£²ÓžŽ
‹ Ü ¢£Ü‹ ž‹ šŒ®Ó²ž 
žê å،
‹ ›Ó¡ž£žšÐ
 Ø´Ó²
 ¨Ž
‡ ¦£¬‹ žŒ §¥æ ؍ 
£šà®
‹ ²«Œ
‡ ª Øç ¨ž
Ž  žÞ¦Ž
‡ 㞎 ´š ´Óš²‡ ¦§£
‹ š‹ ®Ó²
‡ žàš
 ܏ ²±Ü܎ 
¦šŒ ² ً
‡ £Ü£
‡ ܎
‹ ²،
£«Œè¦ŽžÜ é‹ žŽ ´š ›¢¢£
،«Œ
Œ žŒžž¬ 
‡ £ žª£‡‹ Ÿ ž ¦ ž  ನ‡ š 
²£š‹ ؇ žŽ ¦‡ ࢣ¦‹ ¡‡ ž §£š‹ ®Ó²
‡ ž 
´Ó±£‹ ›‡ ¦‹ ­« Óª §Ó£ ž¬ ª ´š 
ž¬ ª¦à¥
‡ ²‡ ¬ ´
´²¡Š ¨ ¦´Ó²‡
‡
 Ó¡ 
¡£
Ž ¥Óž
‹ ؍ ­« Óª ´ÓšŒ² §à氋 
͍²° ©£šŒ ¬Ž
¬Ž²šŒ ©Œ¥š «ŒèžŽ 
¡àï‹
Ž ªÜ‡ 
²ÚŽ
Œ ±´‡ ž‹ ¦‡ ž
ž²ž‰ ¨‹ žª£Þ‹ 
²ÛŽ
Œ ›¦‡ ¯£›
‹ ¦à¨Ø‡ £‹è¡Ž ´£‹ªÜ ²Ž ¦ 
²àê«´Ó›Óâ
‹
žŽ ´Ó²ÓÙ܇ žŽ ¦Ž¬ ߏ¦ 
Ó¬²ÚŒ ±‡‹ Ÿ ž²žŒ ¨‡ ܧŒ
‹ «²Ž
‡ 괇 ž«Œ
‹ 螎 
¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨£
‹ £
 ܎
‹ ²¦ §£àž‡ 

!#$%  

ž¡£
 ¦‹ ڇ žŽ ¯£›
‹ ¦à¨Ø£‹
‡ è¡´£‹
Ž ªÜ ²Ž ¦ ²ÚŽ
Œ ±´‡ ž‹ ¦ž
‡ ²ž‰ ¨š£
‹ žß
‹ ´àØ
 ²‡ Üž
‹ £ž 
؍±´Ó²Ý‡ š‹ ܏ £ÜŽ
‹ ²¦ ߏ²à›‰¬›ï¥‡ ï‹ Øž
 ؏ ì‡ ›à
‹ 
›ï¥‡ ¦‹ ؍± ´Ž²‡ ¡ ܇ ž› ڎ
‡ £´‡ ž‡
‹ Ÿ žØ ì ÜŽ žŽ ´š šŒæ¨Ž ¦‡ ž²ž‰ ¨‹ £‹è¡Ž 
´àØ݇ ²Ž ´‡ žž
‹ ¬ ¨‡ ؋
‡ ª ߏ¦Ó±›à£‹
‡ è¡ž
Ž ²ÚŽ
‡ ±´‡ ž´Ó
‹
¡‰
 š ´ÓìŽÞ ²›¬‰ åŽ £ÜŽ
‹ ²¦ 
à殉
‹ šØÓæ
 Ø©
 ¥ïžŽ Ÿ‡ Ø££
‹ š‹ Üšàž›
‡
ï ¥‡ ç‹ žŽ £ÜŽ
‹ ²ž ¨ž
Œ ¥² Ü،
‡ £žÜ ²Ž 
ؚŒ £´‡ ž‹ ¦²à«
‡ š‡
 Ÿ ¦ÓÝ ²Óš¦Í
‡ ؐ ¡¨´šŒ
Œ °¦ §£¦Ó¥‡
‹ £ ±¨¬ §£¦‹ ®Óª§
‡ š‹ 
§Ž¬ ´š š£°Óž
‹ ؍ Ó¨å‡ ӴӚ š£°Ó¨à
‹ Ó¦ ²Œ Ó¬ Ó¨°Ž
‡ ¬›à
‡ ӝӛ¥‡ ܋ 
ž 
§‹£²Ž °‡ ç‹ ¨¦
‹ šŒ ² ً
࣠
¦Ø žØà¡
 ï‡ ž²Ó›Þ‡ ¦Ž¬ à²Ø‡ ž‹ ž¡£
 ¦‹ ڇ žŽ ¦Ø ´Ó硎 žŽ ž£
 ´ Ó樋 
ӴӚÜš
‡ ܏ šŽ ¦Ø§‹
 £Ž ã܎ ´Ó›Ó¢§‹£Ž £Üž
‡ Ø£
 ݋ ²‡ žš£
‹ ž¬Ž
‹ œ²Ÿ ´à¨£¨‰
‹¡ 
žÙ ¬ 
žØÓ¨
 å´£
‡ 鋋 ª žæš‘ ݇ §ž æ Ø´£
 ¢
‹ ²ê‡ žŽ žæš‘ ݇ ¦Ž ž´ å‡ ¡š£
‹ ž¬Ž
‹ œ² 
§‹£²Ž °‡ ç‹ ¨¦
‹ šŒ ² ً
‡ £§Ž¬¦‡ 
ࢣ¦‹ ¡‡ ž §ž £ŒªØà
‡ £ÜŽ
‹ ²ž ¦Ø Ó´å²‡ ܋ ¦Ž¬ ߏ¦¬Ž
‡ ›¦‡ ž²ê‡ «‹ ž²Ó›Þ‡ 
͚Ž ૉ¬å §£š‹ ®Ó²
‡ ž
 ¡àï‹
Ž 螎 ´š Ž¬ëŒ ›Ž ¦²
‡ žŒ ¨Ž ¦šÏ‡
‡ Ÿ žªà¨ˆšÜ ±Œá¡Ž ´‡ ž‹ ¦‡ 
§ž ¨ž
Œ ±  ¡‰ ž´‡
 £žߏ
 ¦¬Ž
‡ ›àžª£Þ¦
‹ ا
 ´
 ªà¨ˆš 
¦Ž¬ ¯¡¦‡ ¦‹ à桌 žŒ §£š‹ ®Ó²
‡ ž žèïŽ Ø‡ ž‹ šÏ ›ë çŽ žŽ Ÿ‡ ஦‡ ¡ §‹£¨Ó£
Ž 
´¨
Ž 嫇 žŽ £¦‹ Üàæ
‡ ®‰
‹ š´š ´Óى¬¦Ž §£¡
‹ ²¥‘
‡ çØà²
 ¨‡ š£
 坎
‹ ¬¡àï‹
Ž 螎 Ž¬àë܋

; 
Ÿ¥²¥ §£±ž £Ÿ¦ ›²ž ž¡ª¨ ´¦£®´ £ª®¦ £³£¨¡ §Ÿ£› ž  ž£ž 
´›³ž´³²´š©£¥ž¦ŸŸ›Ÿ¨¦¦Ÿ´›³¦´ª¨¦¬´«ª¥ž´£›¦šŸ›¦ 
§¬ ¦Ÿ¨´š¥ ¢²›¦š ¨¬ ²›¥ ¦Ÿ¬ªž ´«ª¥ž ´£› ²¬³ £¦ ž›Ÿ²±ž 
²´Ÿ££´¨±ž³žš²ª­´¥ž¦¬§Ÿ¡ž¦£¨²´žŸ¦Ÿ¡¥žž£¡°¨ž¬›Ÿ¥ 
¡¡Ÿ³¦ ¦¥Ÿª ¤¥³ ›Ÿ¢ £¦Ÿš ¦›š £Ÿ¦ ›²ž ´š žš²³¨ ²¨š £¨ 
¢¬¨ 
¡Ÿª›³¡š¦ž¡£³›©¨ ž´š²£›¬ž¦©ª¥´š¦³´Ÿ²¨¦£Ÿ¦›²ž 
§œ£¦ŸšŸ²Ÿ›¬›©¨ ž´š³£±ž¦¢£¦¡žŸ³¡ž¦¦®´¨ž´š´Ÿ¡¦ 
²›¦³Ÿ®Ÿ«›´¦¬Ÿ´¤¥¨¡¨°´Ÿ¦ 
¢²›¦š´š©£¨ žŸ²Ÿšž´šž¦¬ž´«ª¥ž´£›´¦´š¡´®šŸž 
£Ÿ¦›²ž¦³Ÿ´¬°ž´š´Ÿª£¬›ž¡¢²›¦š´Ÿª¡¦Ÿ³ž¡š£¦´›³¦ 
¡¡Ÿ³¦£¨¦¢Ÿž¦žš²ªž£žšŸž´«ª¥ž´£›¡›¢¨¨ž¨¡ž®±«Ÿ¥¦ 
´Ÿ²¥£žž´š±£¨¬ž¦Ÿ 
ž¦Ÿœ ²£¬ ¢²›¦š ²®£«  š²£³› Ÿ²²Ÿœ´ž £¦³ §£²Ÿžž 
ž³¬¨¦ž²£›ž©³Ÿ³§¬ž´Ÿš´Ÿ²³Ÿ±´Ÿ²Ÿ«¨ž³©š²£š›´¨«²Ÿ®¨Ÿ 
´££¦¬ ²¡š¦ §££´ª³ £´¦Ÿž £ª®¦ žª³¥ ´£²›ž ´Ÿ°²š¦ Ÿ¡²› §ž 
£¦³£§Ÿ£ž¬¦›š©š²£š›²Ÿœ¦
£´£¥  
š¦£ªš³¤¥©Ÿ¢¦³¦£ª££¨Ÿ¡ 
©›Ÿ¨¥´Ÿ®£±¬§£¥²›§³§£²²Ÿœ´¨žž¡®³¨£ª›§¬²³± 
£Ÿ¦›²ž©££ª¬´ž"š±ŸŸ š²£³›ž¡®³¨£ª›§¬²³±¤¦³£ 
¢²›¦šš¦®´ž"¦šŸ³ž´š¬Ÿ¨ 
›£³ž£²¨œ¦±´Ÿª§¨¬²³±ž³©š²£š›ž¡®³¨£›Ÿ²±£¦³££¥ 
£Ÿ¦›²ž 
žªŸŸ¥¤Ÿ´¨´«ª¥ž´£›¦¬œ²Ÿ´Ÿš›Ÿ«ª¥ª³£ª¬¨Ÿž
¦²¬›£±Ÿ³ 
š¦ £Ÿ¦ ›²ž ´«¥²®š¥ §ª š Ÿ¢£ž š²¨œ› ©¡›¨¦ ²¨Ÿ¡ž ¦¬ ²Ÿ ¡¦ 
¬Ÿ¨³¦´ª££Ÿ°¨´Ÿª¨ žžªž©š²£š›Ÿ´¡®³¨¦¬²›¦ž›²ž 
¢²›¦š¦š³"§£²œ§ž©¥£ž 
²®«¦£Ÿ¦›²ž¦¡ž§³§£²œŸª££žŸªš§œ©²ž¢›§£²œŸ£ž§ž 
£›š ¦³ Ÿ´ž£¨¥ ¦³› ž¥®ž¨ž £ª®¦ §££´ª³ ©š²£š ´š Ÿ› ¬ £²Ÿž 
© š ² £ š ›Ÿ ² ´ Ÿ ª 
§ž£´Ÿ¡®³¨ ¦š²³£ ¯²š¦ ´Ÿ¦¬¦ 
£¨š ¦³ ž´¡®³¨ £ª› ›Ÿ² 
§³¨ ´š°¦ Ÿ¡£¦°ž 

‹‡–—•
‹‡—…

…•–’ 

Ÿš°£ ²±Ÿ› Ÿ´Ÿš› 
ž¬³› ´£›ž ©¨ §£¨Ÿš´ž 
Ÿªžª §ž £Ÿª£³ §³¦ ´£«¡£ ´¨±Ÿ¨ 
´Ÿ¦£¦±›¢®¢®¦Ÿ›Ÿ¡²›´¡ª›Ÿ¬°¦ 
§Ÿ£ž§±Ÿ¨´š°¦§´¢¦¡ž§´š§œ³žšŸ²£ªš›Ÿ¢²±Ÿ›£ž 
³£›¥¦²›¬¨¯²¨›£›œ§ž¦­ª®ª 
§ž£¦š­²¢°£³§£®°¨Ÿ²°¬ªŸŸ¥££¡§££ª³ž 
ž¨§£¨¬®ž¨¥²›¥³œ®ž¦Ÿª¦š°Ÿ£³žšŸ²£ªš"§¥¨Ÿ¦³ž¨ š 
§ž£¦š¬£œž³¨£›œ¦š³"¬Ÿ›±¦ž ´š¤Ÿ®žª³§¥´¬ 
£ª¬¨žž´"´²¨Ÿš´š ž¨ 
ŸšŸ›  š £›œ ²£›«ž ©ŸŸ£¥ Ÿ´Ÿš¦ §£¥¦Ÿž £²ž š¦£¨¨ Ÿª¡ªš 
¤£š §Ÿ£ §Ÿ£ ¡£ Ÿ¬°¦ ¦¥Ÿª ¤¥Ÿ ž¢¨¦ ©š¥ ³œ®ª ž›³ ž¬³ ¬›±ª 
"§¥¦žš²ª 
¬›±ª ¦›š ­£«Ÿž £ª¬¨Ÿ ¡š ž® §££ª³ž Ÿª¬ ž¦Ÿ¬¨ žš²ª 
²±Ÿ›´°£²´Ÿ³¬¦¤²¢°ªš¦Ÿ´¡ª›´¥¦¦¦¥Ÿª³£¥ž²£›«ž¬³ 
š¦›Ÿ¢©Ÿ£¬²´Ÿ£ž¦¦Ÿ¥£š±ŸŸž £±Ÿ³¡›´ž"š¦ž¨¦ 
£ª¬¨Ÿ›¬±´³ž²ž šž£¢›¨žš²¨¦£¨­£«Ÿž£´±¡°§´« 
§£¥«ž¦Ÿ²ž¨§££ª³žŸ£›œ§¥£«"£°¡Ÿ¬›³¦¬›±ª š££±Ÿš 
٬ 
§ž£Ÿ¨£¦¦¬§£¡¡Ÿ³¨§ž³¥§£¨£¬ª›§ž£¦¬ž²›¬¤²ž´£²š³ 
´Ÿ±«®žžŸŸ¨£¦ž´Ÿ¬³²®«¨§ž£´Ÿ´£¥›¨¦ªž²¨Ÿ¡ž©£›§£ŸŸ³¨ 
Ÿ¬ŸŸ¬Ÿ 
²¡š¦ £±Ÿ³ £ª Ÿš› ±Ÿ®£«› £ª¬¨ §¥£« ³¡ ²›¡ Ÿª¡ŸŸ²ž 
´´ž£²¬³›Ÿ«ª¥ªŸ£›œ¨Ÿ²®ª³  

¬Ÿ£ ©š²£š› ¤£²Ÿž Ÿ²²Ÿœ´ž ©¥£ž  š 
´š £Ÿ¦ ›²ž ¦š³ "¤¦ 
¢²›¦š

ƒ–ƒ~‡Ž—Š‡ 


! 

!

< 

!  
 $  
 

{mjkimrl”i”mmg 

 ®¨²±£©¨ ¥Ÿ¦°š¬›±£´  

¯Ÿ²®¦´Ÿª¨ žž´šš°¨³ž²Ÿ›¡›³ ¬Ÿªž£±Ÿ³ž ž£ž›Ÿ³Ÿ 
£ªš²£šžš³Ÿª›¦¦¥¤²›Ÿ£›š´šž®®š³ž±£´³ž´¨Ÿ¡›±« 
Ÿ² ®´ž ´¬ ´£›²¬ ´¦£®´ §Ÿ£« ²¡š¦ Ÿ£›š ¦š žª® š›š 
ž²´Ÿª³ ¤¦³ ž¡®³¨ž ¦¬ ´°± Ÿª¦ ²®« Ÿ´£›¦ ³£š §£¦¦®´¨ž 
¢²›¦š¦§Ÿ£žž£¦¬´²®«³Ÿ ©š²£š› 
›Ÿš¥±¦¡›Ÿ£¦£´š­´³¦›žšš¦¦¦¥¤²›¡ªšª£Ÿ¦žŸž£›²ž 
§´Ÿª²±«¦Ÿ§›£¦¦›¢£ž©£›ž¤šŸ££¡¦³ž  
¤¥ ¦¬ ¬Ÿ¨³¦ £¥ ±£®«¨ §£¦Ÿœ ²›¥ ´¨š› §´š³ ›³Ÿ¡ £ªš 
ž
¦²¬›¬Ÿ¨³¦¦Ÿ¥£ž´š§œ¤¥¦¬²›ªŸŸ›³ŸšŸ›²¨š¢¬¨ 
´š›Ÿ ¬¦§šŸ´¬›¤¥Ÿ¡¥žš²ª³Ÿ£ª›¦³›Ÿ¢ž§²›¡²›¬¦­£«Ÿž 
´«ª¥ž´£› 
£¨´ žž´³ £ª¬¨ £®¦¥ ¢¬¨¥ ´³œ²Ÿ¨ £´¦› ž°£²± ¡¦³ £±Ÿ³ 
§¦Ÿ¬›³ š³Ÿª ¦¥› ¢¬¨¥ §ž£›š ´š ¬ª¥³¦ £±Ÿ³ ¡£¦°¨ ž  °£¥ 
 ¬¨ ž£ž š¦ §¦Ÿ¬¦ £±Ÿ³ ¦³ §Ÿš´ž Ÿ£¡š Ÿ´Ÿ£ž ´Ÿ²¨¦ Ÿ¨°¬ šŸž 
šŸž©Ÿ¬¢šŸžž¨¥¬¬Ÿ£šŸž³ž žš³Ÿª›š›š´š¦Ÿš³¦Ÿ´Ÿ«ª¦ 
£¥žª±«¨¦¬£œ¨šŸžž›žªŸ³š²ž§¬®žžª£šŸ ³¤¥›²ž²ž 
±²šŸž§žª£›³²®žž³´Ÿ²¨¦§£¨Ÿš´§´Ÿ£ž´Ÿ²¨¦ 
š¨§£¨Ÿ§ž³ž›Ÿ¬ž´Ÿ²¨¦Ÿ´Ÿ±³Ÿ¦³¦³ 
¦£›ž¦ Ÿ¨¦¦ ›² ©¨  ¡±Ÿ¦ §£²Ÿ¨¦³ ¤¥ £¥ ¬ 
§š šŸž §ž¨ ¡š ¦¥ ´š  ¦¥ ´Ÿ²¨¦ §ž£ª£› 
£ªŸ°£¡ž ©Ÿ£¨ž ¦¥ ´Ÿ²¨¦ ¼ ©££¬Ÿ Ÿ¨°¬ £ª®› 
©ª³£¼§£¨Ÿ¡´ž›²ž›§ž£ª£›§££±³£¨£ª®ž§œŸ 
²´£¦£¦ŸšŸ´ŸªŸ³©ž£ª£›š¨´ŸªŸ³£®Ÿš´ŸŸ±ª 
´Ÿ¨£¦³¨±Ÿ£ 

~ƒ‡ˆ—Œ‚ 

# 

!#$%  

§£ª³›Ÿ£ª›£ª³ŸŸ´³š§¬§³²´Ÿª£›š¦³Ÿ£¡š¤šž¥®ž¨ž²¡š¦ 
±´Ÿª³²³±§£¥²š¦§£¥²›§¨¬§£›´¥¨²³±Ÿª¦ž£ž´ŸªŸ³š²ž 
¬›³¥£ª®¦¼£´š³£ªž›ž®Ÿ±´›¤²¬›©¥¨²¡š¦¤š´Ÿ®£¦¡³Ÿ¡Ÿ 
£²¨œ¦²³±ž±´Ÿª¼žª³ž²³¬ 
Ÿ´¡®³¨§¬²³±ž©›Ÿš´š§£ª³ž¦¥›š¥£›š¡ªšª£Ÿ¦›²ž 
Ÿ´¡®³¨´š¬ª¥³¦¡£¦°žš¦³¤¥¦¬ž›³¡¨›²«££´žšŸžŸ£¡š¦³ 
³±£›¼§£ª³³¨¡¥£ª®¦¼Ÿ´²£¢®§²¢ž¥®ž¨ž§²¢›¯²š¦´Ÿ¦¬¦ 
Ÿ´¡®³¨ £ª› ´š ²´š¦Ÿ ´Ÿ«ª¦ ¯¨š¨ ¦¥ ž³¬š³ Ÿ¦ ¡£¢›š £¥ £ª¨¨ 
¤²› ¯²š¦ ´Ÿ¦¬¦ §¬ª¥³¦ ­š £¦ŸšŸ £ªš²£šž ¦Ÿ›œ¦ ²›¬¨ Ÿ²´Ÿª³ 
¢Ÿ¡ ¦³ ž°± £´š°¨ š¦ §£ªŸ³ž ££°¨š¨ ´Ÿ²¨¦ §Ÿ£ž ¬ š£ž³¦¥ 
§´Ÿš²´š¦´Ÿ²³®šŸ 
§ª¨š ²ž²Ÿž¨ ¢²›¦š ²¨š ¤¦ ²Ÿ ¬¦ ´š  ¦¥› ¦¥Ÿš £¦Ÿš 
¦¥›š£ž©²ž¢¦›š´Ÿ¥Ÿ¨«§£²¬›š¦š©²ž¢›§£²²Ÿœ´¨§ª£š££›Ÿ²± 
§£³ªš³Ÿœ®¦Ÿš§³¦¬Ÿ«ª¦§ž¦©¨ ¨³©£¨š¨£ªšŸž²£›ž²£¬´š  
š£°ŸžšŸž²Ÿ›££¥¤Ÿ´¤´¡®³¨¦¬²²›¦Ÿ¦¥Ÿ££¦ŸšŸ§³¨Ÿš›³ 
³±£›§ž£¦¬¬Ÿ£ž´š³§£¢²®ž´š£¦©´¢¬Ÿ©¢±«±ª®Ÿ¦£¨²´¨ 
©Ÿ£ª›Ÿž³¨´Ÿ³¬¦¡£¦°š£¦Ÿš 
š²±ª £›š ¦³ Ÿ£¡š š¬¨± ¬² £Ÿ¦ ›²ž ¦³ Ÿ¦Ÿ± ¤¦ žŸ´ 
§£ª¢± §£¦£ Ÿ£ž §ž  š ž³¨Ÿ ©›Ÿš² ¼ Ÿ£ª›Ÿ £Ÿ¦ ž¨¦³ ¼ ž¨¦³ 
ž³¨Ÿ´¡šŸ§£³Ÿ¦³©›´Ÿ£ž¦¤£²°©›Ÿš²¬œ²¦²ž²žšŸž§Ÿ£žŸ 
ž¨¦³¦´Ÿ¡®³¨Ÿ¨£±žŸ²›¥Ÿš³ª£šŸŸ³²¬³¨£ªš³³Ÿ§£²³¬©› 
Ÿ£ª› §šŸ ©££¬ ´¨££± š£ž §š ¬Ÿ£ £ªª£š §£¢£³¥´ ¦³ ´Ÿª¡ ž´£ž 
±«¬›Ÿ¨¬Ÿ¥£³¨ž 
²œŸ«ŸŸ¦£¨²´¦¢¬žŸ«±ª®ž´š²£ ¡¨¢²›¦š²¨š²²›¦ž«ªš 
Ÿž³¦¥¬£¨´Ÿ¦¬ž¦¡£¦°š£´¨Ÿž¨¬Ÿ££ªª£šž£®±›©«¥Ÿ²ž´š 
¦¥Ÿš³ž¨ž³¬š¤š£´¥¡› 
Ÿ¬ ž¦£¡´¨ ž¡ª¨ ´¦£®´ ŸªŸ¬³› ¯£°ž £Ÿ¦ ›²ž ¤¦ žŸ´ 
©¨ ž§²¢©š¥¦´¬œž´£¢²®ž¡œ³ž›³žš²ª²¨š´Ÿ±³¨¡ 
¦›±¦žª®ª£Ÿ¦›²žŸ´«ª¥ž´£›¦§£«ª¥ªŸ¦¡ž§£¬Ÿ›±ž§£¦¦®´¨ž 
±£²¦ž´£žš¦žªŸ²¡šžž¬³ž´£°¡¨£¥²ž²žŸ¥Ÿ´¤Ÿ´›§ž£ª®´š 
¡´®ªŸ©¥´££¬Ÿ›³žŸ²Ÿ¬£³´šž›©£¥ž¦±£®«žš¦³ž›Ÿ¬ž´Ÿ²¨¦ 
§šŸ£›š´šŸŸ°´š§££±¦¤²šŸ°¨¦´Ÿ²³®šŸžŸŸ±´¦³¡´®©š¥ 
Ÿ žž¬³ž´£°¡¨³£²žŸ´¡®³¨¦¬¬£¨Ÿ¦œ£³ž¦¢²›¦š¡£¦°£©¥š

=

ĔčĀ ĺ
ø ď"Ņĕ
!ĘŖďłĀ Đÿ 
§šž
 ® £¢‹ ±Ž
‡ Ü ž¢‰
Œ ¬¨´
Ž ¡Ž ïŽ žÙ‰
 ¬èŽÜŽ ž åŽ
‡ ²´‡ žž
‹ œ£œ‹ ¡‰ žŽ ͏å Ӛ͏å 
²®«Œ ž£ž ¯²¨‹
‡ 螎 Ÿ‡ ²£¬‹ ë žŽ žªà¥Ú‡ žŽ ›Ž² ¦Ø Ÿ££Ü‡ ›¢£
Œ žŒ ±à›¡ §Ø 
ž²Ó ²®«Œ ´Ž«ª¥‡ žŽ ´Žœ£œ‹ ¡‰ ŽÜ¡´
Ž «ªå´£Œ
‡ ›¦§Ž
‡ ²´‹‡ èØ؏
 ¡ ž ž²Ó 
žªà¥Ú‡ žŽ Ž¬ બŽ
‡ ݞàª
‹ ¡Ž
‡ ªš‰ ŸŽ ͍¦¨´Ž
 ²‡ žŽ §¬ ›²Ü´Óš
‡
㥎 àžš ãåŽ žœÝ‡ ¡
໠
ž¡ ¨‡ ێ
‹ Ü­ïŒ ïŽ Ø‡ ž‹ ¦£Œ
‡ ¥‡ Ü´
‹ ±¡‘
 ²ç‡ žŽ 

›°± ܇ Íé ÜŽ à‰¬° §££
‹ êŽ
‹ ¦ £Œ²à¢ £ŒªØ‡ 
§£ì‹ ¡Ž ²‡ ¨ ¦ಣ
‡ š‹ žŒ ´ÓªØ‰
Œ ¬ž´Ó›
 ž
 枎 £¡‹ š 
±£ìŽ
‹ Þ ¦à«¦‡ «‹ ܇ §£¨Ó²
‹ çŽ
‡ ¦ ­ŒÞªŽ´‡ ž‹ ©Ø ¬ ž Ÿ‡ 
´Ó¬° ±‘
‡ ž¨à´Ó²
‡
؇
 £ ´Ó²àØÜଏ
‡ ª Íé ÜŽ §££‰
‹ ¬Ó랎 
´£Ü‹ °‡ ±ž
‹ ª£Ý‹ ª‡ ¨¦Ó±
Ž ܧ£
‡ £¨‡
‹  ¨Ž
‡  ¨‡ 

ã܎ £êŽ
‹ ¦ ¯Ž¬ª‡ ª‹ §ž ¨Œ ¡ š ¦å Ž£Ü‡ ¦œÞ ¦Ž àš²‡ ±‹‡ ª žªà¥Ú‡ žŽ £Œ¦Ž
࣠
´²¬ Ó鞎 ž± £‹ à瞎 £Œ¦£¦‹ °‡ ¦‡‹ Ÿ §£‹ª¥Œ ڇ žŽ ¦å §¬
‹ ¡Ž
Ž £ ͏¥Ÿ‡ ¦œÞ ¼žãª‹ ڇ žŽ 
´Ó¦Ó¡¨‡ ›à§£
‹ àì
‹ ²‹ Üž
‡ ²Ó ´¡Ž ¨‡ ً ¦ž
‡ ªà¥Ú‡ žŽ ¦åž¡‰ šŽ ´‡ ž‹ 

©Ó¨ž§£
 ؏
‹ ªš‰ ¦Øž
 ¦ÓÝ‡ ž° à›±Ó¬ž
‡
¬ ª ÍÍéÜ
é ÜŽ §£
‰
‹ ¬Ó랎 £Œ
²Ó¡‰š¨Œ
»
§£¬Óëž
£²Ó¡š¨ 
´ÓªÓ桎 žŽ ¨´Óã‹
Œ ªÓ¥ç‡ ¨©
‹ ± £Œ²žØ£
 ›‹ å‡ žŽ ¦Ž¬ଏèا£
 ²
‹ ݛ‘ ¨à§£
‡ ²£
‹ ¬‹ °¦
‡ Ø›
 ² 
ž£ž²
 媋 ŽëžŽ ©¨¢£
‹ ܋ çŽ
Ž ¦² à瞎 ž ¡‰ çŽ
Ž ÜઇªÓÜ´‡ ž‹ ا£
 ܎
‹ ²§£‹ª² ±Ž
‡ «àš²‹‡ ª 
 Žå²‡ ¨›£
 ›‹ «§£
‡ ¦
‹ ݬ‡ ¨Ž ܬ
‡ ª §£Ø
‹ ªš‰ ¦Ø´Ó܎

² ´Óš¨ž
Œ ªç Ø›Ž
 ²ž¦
 ž ì žŽ ؍ 
Ø£›‹ å‡ žŽ 

¡‘
 £¨‡ ܋ ²š ®¨‡ ²´ å «Œ«Óª´‡ ž‹ ¦¡å žŽ ¦£¬‹ çŽ
‡ Ü؍ ž²Ó ²®«Œ ¦Ž¬ 
ž®£šŒ ¨Œ £¦‹ ²à¥  ž£ž žážŽ ²´ å žŽ £Ü‹ ¦‹ ´¨àÙ
Ž ï‡ ´š ž¨ §àÚ¨‹ Í؎ ç Ø 
²› ¬ ܍ ӴӚ£´£
‹ š
‹ ²²› å©Œ
‡ åšàžØ 
Ž¬ £¦‹ ±£°‹ ž ¦‡ ͣ؋ ¨‡ ž‹ £‹ª ²Óâ
‡ žŽ ØàïŽãžŽ "´Ó£ž‡ ¦‹ ¦¥£ ž  Í£šŒ 
¡Ž°çŽ
Œ ¦ §Ó¦Ø ²à²¨‡ ïŽ ¦Ž £å‹ ²Ž
‡ Ü‡ ž²±‹‡ è؍ ­à°¡ ²à²¨‡ ´Ž ܇ £ï‡
‹ ª¡Ž ›‡ ž‹ šÐ؍ 
§£¡‹ ¨Œ Ùৣ
‡ ً Ù§
 æå‘ Ó¬Ü´
‡ «ªå‡ žŽ ´£Œ›Ü´Ó®
‡
ì žŽ žŽ ©¨‡
Ž  Ü´Ó¡
‹
ê £æ‹ ؍ 
žæ‘ÝžŽ ´š ¯Œà¥Ž ¦‡ ž²à¨‰šØ §£Þ‹ ¨Ž ¨´Ž
‡ ›¬‰ ¡Ž²± ´Žãܑ
‹ ± £Øš
‹ ²¦‡ £ï‹ ‡ ¨Ž °‡ ž‹ 
§£‹ãª‹ Ó£œ‡ ž §£Þ‹ ¨Ž ¨‡ ¦£
‹ ¡‹ °‡ ¨¦Ž
‹ ¬ž° ë Ø´
 ¡Ž
Ž ꪎ´‡ ç‹ žŽ 

Ø¡Ž
Œ ²´‡ ¨
©Óæ
‹
šŽ žŒŸª‡ 
´Žªà¥Ø‡ Ü£
‹ å´àæŽ
‹
±Ü©£
‡ ¡‹ ›‡ žŽ ¦ž
‡ £ž¦
 ¥£ ²Œà¬§Ž
‹ Ý 
´š ž£¬‹ ²‡ ž‹ ؍ ž²£Þ‹ šŽ ž ž £²‹ å‡ žŽ ´¥² ¬‰ ¨Ž ¦Ø ܇ ´š Ÿ‡ œ£²‹ ¡ Ž¬à²šŒ 
´ŽÞ¨‹ ܇ ²Œ¬ØŽ ¦‡ ©¥à¨ £‹ªš‰ §‹£ªŽ ‡ š£
 Ø£
Œ ²‹ ¡‡ ¨Ž §£ê‘
‹ ï ›Ž°±‡ ¨‹ ܇ ߏæå‘ žªà¥Ú‡ žŽ 
§£²‹ ¡‰
Œ šӚà暌 å §£¦£
‹ ¦‹ °§£
‡ ¬‹ ¨ ؋
‡ ªž¥à¨é‡ žŽ ²£¬‹ ܏ §ŽÝ£å©Ó¡
‹
⏠ܦ
‹ Øž
 ¨ 
´£‹ª´ ¨£
‡ šŒ žž
 ²Ü œ‡ žŽ žŽ ´¥² ¬‰ çŽ ¨‹ 

ž¦£¡‹ ´‡ ž‹ ؍ £Œª®‡ ¦‹ Ó¬ ߏªÓ²´‡ ®‹ ¦‡ ž¬ £Ý‹ ž‹ ž¨à¦‰
 ¬ïŽ žŽ 
›£›‹ ¡ ž ͌²›‡ šŽ žž
 ¡ ¨‡ Ù§£
‹ ¬Œ
‹ ²´¡£
Ž Ù£
‹ ï‹ ¬‡ ¨Ž Ø£Ž
 ²Ó¡‰šçŒ ؍ å‡ 
šàžØ å‡ ´²å ¨‘ £ï‹ ¦‡ ܋ ´ÓãØ£
‹ š‹ §¬‹ ²ŒÜދ ´Ó¨‡ šŽ £Œ¦¬‰ 
´£‹ª›‡ ´Ž ܇ ±à㝋 ܇ žÙ‰
 ¬ªŽ ؏¡ ž ²´ å žŽ Ø
 Óç‘ï £®‹ ¦‡ ¡£
Ž ً ¨Œ 
¡£
Ž ؋ ¨¦
 Øž
 ²Óﲍ®«Œ ¦Ø²
 ´ å žŽ 
²®«Œ Ó¨å‡ ±à㝋 ܇ ž  ©Ó¥ª ³³³Ø££Œ£ 
žçŽ
 ¥Ÿ‡ žçŽ
 ¥Ü‡ ±£‹ ¡‡ ¨Ž £ÜŽ
‹ ²ž ؍ ž²Ó 
´Óªà¨ï‡ 
£ï‹ °Ž
‡ ®± ´à›‰ž¦Ž ´‡ ž‹ ›²¨Œ 
§£²‹ ® «­Ž
‡ Þ¨Ž Ü£
‡ ï‹ ¬Ž
‡ œ® àߎ›Ý¦Ž 
ӴӚ܇ ›àØ £ï‹ ¬Ž
‡ Ý®‹‡ ª Œ›å 
£¨‹ °Ž
‡ ¬¦‡ £ï‹ ¡‡ ¨Ž °‡ ž‡
‹ Ÿ ›²¬ ž 
§¬
‹ ¡Ž
Ž £ ´Ó²ØŒ 始
‡ £ªŽ²Ž
‡ ± œà  
ž´‡
 Ÿ¦‹‡ èØž
 ± ¨ «‡ žŽ žŽ Ÿ‡ žØàÜ
 žŽ 
Ó¨å‡ ¡¢
Ž ›¦ £´£
‹ šŒ ²‹‡ ª ߏ¦ 
£´‹ ¬ ؍ Ó å‡ žç‘
 š‰ ž²ê 


! 

$

>

Ęėĕ
ø Ěü .ĕ 
£ÜŽ
‹ ²ž§Œ
 æز
‹ ®éŒ žŽ ´Ž›£´‹ ¥‡ Ü´Ó¥à²
‹
åà£
‡ ž Ø´Ó܎

²ž´Óš

° ӞžŽ ¦å ´š 
žª®‡ žšàžŸ£
‹
¦šŒ ଣ݋ ž‹ Ø´Ó¨à²

ï‡ žŽ ´š ؍ 坎
‡ ›¦‡ Ü£
‹ ¢
‹ ²ê‡ žŽ Ó«£å‹ ¨°£Ž
‹ 㲎 ž 
´ÓÜé‹ ¨‹ ͚Ž ž¨ ¦‡ ؑ
‡ ž ¢Ž¬¨‡ å‹ ²®éŒ žŽ ´Ž›£´‹ å‡ žÙ‰
 ¬¨Ž ¦‡ §£²‹ ¡‰
Œ š §£¥
‹ ²°‡ ¦‹
‹ ¨Œ ؇ 
´«ªå´£Œ
‡ ›¦§
‡ ¦Ó¬¨«Ž
Œ ª¥‘
‡ žšÏšàž´Ó㨣 
´Ó܎²§£‹ªØ©
 ž ¦ ಛ‡ ¬ ͏å 
›Œ²± ´‡ ž‹ £ÜŽ
‹ ²ž ¦Ø Ó´àš£Ù‡
‹ ª¦‹ žªØ §£²‹ ٍ
‡ ¬ §Ó£ ¦³´ ¢› ؇ ࣠
›àØ¡ ž ¬²šç‡ žŽ ©à㰋 ¦‡ §£‹ªÓØ ´ÓªÓ£¬Ž
‡ ²Ü‡ ಉž²‡ ž‹ §£ÜŽ
‹ ² §££
‹ «‰
‹ ¡ŸŽ š› à 
´š ¦ŒÜ±‡‹ Ÿ ­Ó鎛¦¦Œ
‡ ܱŽ ´‡ ž¼Ž
‹
Ü¡´Ó؇
Ž
訴
‹ ¡Ž šŽ ž¬ £ë‹ ž‹ ؝
 ¡ š ©Ó£¬Ž
‡² 
£ÜŽ
‹ ²ž¦
 ØÓ²àÚ

š‹ 
­Ó« ¦‹ Ó«£‹ª¥‡ žŽ ¦à
‡ š¦®‘
‡ 瞎 ²®éŒ žŽ ´š §£¦‹ ؇ žŽ ¦‡ ž¬ £ë‹ ž‹ š£ž‹ 
¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨ £ÜŽ
‹ ²ž žªï ¨‡ žŽ ¦Ø ͏å¦å ´Ó呲š‰ §£‹ªØ £Œ²¡‰ šŽ ­Ó« 
±¥Ž¬£Óž¦³´¢
‹
› Ø
œ´à‰
‡
¬ŸŽ´‡ ž‹ ›àÓá
‡
žŽ ž¬ ë žŽ žŽ ´š ¦ŒÜ±š
‹ ¢£
 ¦‹ ؇ 
¡‘
 £ç‡ žŽ ž²Ó ²®«Œ ¦Ø§àã
 é‹ žŽ ¦Ž¬š¢£
 ¦‹ زӨ
‡
‡ šŽ 
¦žŽ ±‡ ©£ŒÜ ž²²‡ ۏ ؍ žÜ ²Ž ž ´àØ݇ ²Ž ´‡ ž‹ žŽ ´š ´à掱܇ ©£›‹ ž ¦‡ ²Ø ®‡ š 
°£Žã²Ž ž £ÜŽ
‹ ²ž ¦£¡‹ ´‡ ž‹ ؍ ¡£
Ž ؋ ¨£Œ
 ªê´Ž
‡ ¦Ü ±Ž ¦‡ ž²Ó ²®«Œ §££
‹ «‰
‹ ¡žŽ 
š¢£
 ¦‹ Ø£
‡ ܎
‹ ²ž
 ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨£Œ
 £‡ ¦Ž¬¦«
‹ ª¥‘
‡ ¨›ï¥‡ ¦‹ 
´à‰¬ŸŽ´‡ ž‹ ܦ³´¢
‡
› ؝ࣚ
‡
ܴ؏
Ž ²ê ´Ü Ø›
Ž ²¬ £Ú‹ اӣ
‹ Ü©Œ
‡ ¥š‡
Ÿ 
²®«Œ «Žª¥‘
‡ ž §¦Ó¬ž ¦å¨‹ ŽÜ¡Ž £Œ£«‰
‹ ¡ à®ï‡ ïŽ Ø‡ ž‹ ß܏ ؍ ¡‘
 £¨‡ ܋ ž¦ÓÝ‡ 
ØÓì žŽ ¨‰
 ¬çŽ
Ž Ü­ïŒ ïŽ Ø‡ ¨š
‹ ¢£
 ¦‹ Ø£
‡ ܎
‹ ²ž ؍ 垏
‡ ²Ó 
¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨ £ÜŽ
‹ ²ž ²®éŒ žŽ ¦Ž¬ أ܋ ¦‡ ž‹ ž²Ó ²®«Œ ¦‡ 
²´ å žŽ
´š 
´Ž£Ÿ‡ ¦‹ ›àž
‡ ê ¡‘ ´¡Ž ïŽ ؍ìžŽ ©Ó²‰š¦Ž ž²Ó ²®«Œ ´šŽ £Ù‡
‹ ª ²¡Ž šŽ ¦àš
‡
¢£
 ¦‹ ؇ 
£²‹ ê‡ ¦Ž¥š‡
 Ÿ ¦Ó±Ü‡ એ£¡ˆ ž Ø
 ´Žå²‡ ܋ š¢£
 ¦‹ ؇ ²Ó¨‡ šŽ ±¥ ͌²ÜŒ ´Ó²Œª 
¦¡Œ žŒ ؍ Ž¬à²šŒ ž Ó›¥‡ ¦‹ ¡‘
 £¨‡ ´à£«‰
‹ ¡²¨‰
Ž š¨Ž ²¨Ž š ­šŽ £ÜŽ
‹ ²ž ؏¡ 
ž²Óﲍ®«Œ ´Ž›£´‹ å©Ž
‡ £ª‡ ¬©£
‹ ›‹ ž ¦§£
‡ æ‹ çŽ
‹Ü 
£ŒªÓ¨‰ž à¨‡ ¬ §Ø ´Ó܎² ´Ó°²š‰ ¦Ž 
£¡²àÞ
Ž
Ø

‹ ܇ ž²›‡ ¬ ´à‰¬ŸŽ´‡ ž‹ žŽ 
žæ¨àž
‹ 樦
‹ ¥¦ણ‹
‡  šˆ ž Ÿ‡ §££
‹ «‰
‹¡ 
¡£‹
Ž ªž ¦‡ ŽÜ¡Ž ܇ ¦Ü ±‘ ¨‡ ž£ž šÏ ¦¦å‡ ¬Žœ² ӴӚ Ž¬Ø ´Ž¬Ž ¦ £šŽå‡ 
žážŽ ²´ å žŽ ©› àçŽåÓš¨¦
‡ ܏ ±‘ ¨²
‡ › ޏ žŽ  š ¨Í
Œ šŽ ž²Ó ²®«Œ ¦Ž¬
²´ å 

²¡Ž ܏ š¢£
 ¦‹ Ø£
‡ ܎
‹ ²ž´
 ®« ÓªžÜ é‹ ¨
‹ ¡‘
 £¨

‡ ¡£
Ž ؋ ¨¦
 Øž
 ²Óﲍ®«Œ 
¦Ø 
¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨£
 ܎
‹ ²žš£
 °Óž
‹ جŽ
 œ² ܏ £å§£
‹ ²‹ êŽ
‡ «¨§£
‡ £
‹ «‰
‹ ¡ Ó¨°Ž
‡ ¬ÜӴӚ
‡ 
Óؚ²¦Ž¬²´ å žŽ ´š ¡£‹
Ž ª££ÜŽ
‹ ²žžŒ
 螣
‹ 姏
‹ æå‘à›Ø‡ ¡š
 « ®‘
‡ 잎 ¨²
Œ ´ å žŽ ´š 
ž ¦ ણ¥
‹  §²¢ઌ
 ²¬‰ °Ž ¦
‡ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨ 垍
‡ æݎ ´‹‡ £Ÿ‡ 
ž¨ ²
‡ Ý ž²Ó ²®«Œ ´Ž«ª¥‡ žŽ 
¦å ¦°šŒ ž¦ÓÝ‡ ´à²²Ó¬
‡ ´‡ ž‹ ¦‡ 
ಲӬ
‡ ´‡ ž‡
‹ Ÿ ేᡎ ´‡ ž‹ ؍ §££
‹ «‰
‹ ¡žŽ 
¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨ £ÜŽ
‹ ²ž ؍ žªà¨ˆšÜ 
´š ¦šœ‡ ¦‹ ¨Ó¬
Œ š¢£
 ¦‹ ؇ 
¬Žœ² ¦¥Ü‡ ¦šŒ ² ً
‡ £§Ž¬ 
´¥¦ Ӟ؍ 
žªà¨ˆš 
§Ó㞎 Ž¬ ´±á¡Ž ´‡ ¨à
‹ 
Ž¬ ¬Žœ² ¦‡ ¬Žœ² ¨Œ 
´àæŽÝ´‡ ž‹ žŽ ¬Žœ² 
ŸØ ¥Ž
‡ ¬ã¨‹ 

% 

!#$%  

©Ó°²£ž‡‹ £©Œå©¨Œ šž
 ¦Ý £‹ ž²žŒ ¨
‡ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨´Óى

¬¦Ž 
¦« ®Ž
‡ 鞎 ¦Ž¬ £ç‹ ¬‹ ›Ø
Ž £ ž¡ ¨‡ ً £ï‹ ¬Ž
‡ Þ ´š ¡£‹
Ž ªž ¦à
‡ £´Óš
‹ «Œã®Ž ¦‡ £Œå‡ 
´Ó¡® ¦
‡ ¡£
Ž ؋ ¨¦
 Øž
 ²Ó ²®«Œ ¦Ž¬´Ó呲š‰ ´ÓìŽÞÍ؍ ¨ Ü£
‡ ¦²Œ
‹ ꫇‹ Ÿ¯à¡ŽÜ 
à暌 ž´Ó¢

› ¡‰ žŽ ¨›Ó¢àž
Œ
ڍ ¨š
Ž ° £ 
£šŽå‡ ¡‘
 £ç‡ žŽ ²´ å ¦Ž Ž¬£Ý‹ èŽØ £Œª®‡ ¦‹ Ó¬
Ó¬ 
¡‘
 £ç‡ žŽ ž²Ó ²®«Œ ¦Ž¬´° ±²Œ
‡ ꫎ ¦‡ 
¦Øž
 ²Ó ²®«Œ ¦‡ ©› àçŽå ©ŒàåŽ ´‡ ¨‹ £‹ªš‰ 
£Œª®‡ ¦‹ Ó´æ¡‹ ï‡ Ø š¦®‘
‡ ¨à £¨£
‹ ¨Œ ؇ ²à꫋ ¡£
Ž ؋ ¨ 
͍¦¨ ´šŽ £›‹ ܇ Ó®Ó«‡Ÿ §£‹ªØ §‹£ïŽ Øà
‡ §£
§£¬‹ ›‡ ؋ 
Øç ¨›Ó²
Ž ›Ó²± Ü
‡ ¡£
Ž ؋ ç žŽ 
£ÜŽ
‹ ²žŽ
 ¬£Óž›³´´Ž
‹
ªØ‡ Üž
‹ ²Óï´¡Ž ¨‡ Ù¦£Œ
‹ ¦Üž
‡ ¦¡ ´‡ žŽ žŽ ¨¦£
Œ ¡‹ ´Ž
‡ ªŸ‡ 
£ÜŽ
‹ ²ž ²¨Ž š ͍²¬Œ ܇ ͏¥Ÿ‡ ´ª£ª‡ ¬Ž ¨à
‡ žœ£²‰
‹ ¡ ž¬  Ӟ ´à‰¬ŸŽ´‡ žŽ
‹ Ü °£Žã²Ž ž 
´Ó£ž‡ ¦£
‹ ´£
‹ ¥
‹  §£Øӝ
‹ ì‡ žŽ £´Ž ӛ‰š´à¥‡ ›à͌
‹ ²Ü ´‹‡ £§ÚŒ žŽ ´Ž² ‡ ¬ Ü°£Ž
‡
㲎 ž 
ž²Óï ²®«Œ ¼ ¡‘
 £¨‡ ž²Óï ²®«Œ ›ï¥‡ ¦‡‹ Ÿ ¦šŒ ² ً
‡ £ ¦Ž¦å‡ ´Ž›Ó¢¦‡ ¡£
Ž ¦‹ ؏ 
§¥ï‡ š
‹ ¡Ž
Ž £›´Œ å ã‹ Ø²
 ®«Œ ¼¡£
Ž ؋ ¨£Œ
 ªê´Ž
‡ ¦Ü ±Ž ¦‡ 
©Ü ¦¥¦‡ ²à²Ü Óš¨‡ Ž¬ àØ݇ ²Ž ´‡ ž‹ ¨‰
 ¬¨Ž ӴӚ܇ ࣞ ؍ §££
‹ «‰
‹ ¡žŽ 
²®«Œ Ü£
‡ ¥‡‹ Ÿ ͏å §´ «´
‡ ªï ª‹ šÏ§‹£¨Ž ڏ žŽ ©¨Ó 
‹ å ž› à؉¡ ´à¡£¦‹ ڇ Ø´Ž
 ¬ÞŽ 

›¦ž
‡ ¡ ‹‡ ªž› £´‹ å‡ žŽ ´Žæ¡‹ 
‡ ¬Ó¨§£ÜŽ
‹ ²´ÓÓ«§£²‹ ï‡ ïŽ «‡ ¨ž
‹  Øӝ± ž²Óï 
´à㚋 ؉
 ¡ÜŽ ²¨Ž ؋
‡ ª¨‰
 ¬çŽ žŽ ͚Ž žªØß
 ´Óš
 ܲ
‡ 㚋 
´š ›ï¥‡ ¦›
‹ ؎ ¡ž
 桋 ïŽ
‡ ܣ垏
‹ ªØß
 ´Óš
 Ü›
‡ ï ¥‡ ¨‹ ܲŒ
‡ ê«°£Ž
‹ 㲎 ž£
 ܎
‹ ²ž 
´à¡£¦‹ ڎ
‡ Ü §££
‹ «‰
‹ ¡žŽ ¦žŽ ±‡ ´š ­ïŒ ؎ ¦‡ šÏ‡Ÿ ´à㢏
‹ ²®‡ ›à
‹ ´àãÓ«
‹ ܇ ²®éŒ žŽ 
§££
‹ «‰
‹ ¡žŽ ¦Ž¦å´
‡ š ͏¥Ü­
‡ ïŒ ØŽ ¦¢£
‡ ¦‹ ¡‡ ž ­Ó鎛¦Í
‡ šŽ žØӝ
 ì‡ žŽ 
´Ó¨žŒ ܇ ²Ó¬ ¦Ø ¡‘
 £¨‡ ­¦±‡ £ŒÜݎ ¦Ž¬ ž´‡
 £ž ž²Ó ²®«Œ ´Ž›£´‹ å‡ 
ŽÜ¬‘ £‡ ­¦ì‡ žŽ ؍ ž£ž °£Žã²Ž ž ²Ó¨‡ šŽ ¦Ø ÓªÓ°²‡ ؍ å‡ ´Ó²ØŒ ¥à
‡ ´Ó¢à¡Ø‡ 
­¦ì‡ žŽ Ž¬£Ý‹ ž‹ ž¨ ¡ ¦‡ ¨‹ ´Ž¬Ø‡ Ó  ž´‡
 £ž ؍ ©Ÿ£Œå žÙ‰
 ¬¨Ž ¦‡ ؍ìžŽ ¯²š ܇ 
ž´‡
 £ž Ó  §ŽÝ؍ å‡ ›žŽ ²‡ šŽ ¨Œ ­Ó鎛¦‡ 
ž¢àØ
 ê‡ šÏ ž¨£
 ً ¨‡ 
¦¦å‡ 


! 

&