You are on page 1of 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 / 2014

MINGGU 1
MARI BELAJAR SEJARAH

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 1.1.2 Menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah. Mengenalpasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis masa dan kronologi.

CATATAN

(K.1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan harian.) 2
MARI BELAJAR SEJARAH

1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah.

1.1.3 Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis masa. 1.1. Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di mu!ium dan tempat bersejarah. (K.1.1." Menyatakan kehidupan masyarakat masa lalu dan kesinambungannya dengan masa kini)

3
MARI BELAJAR SEJARAH

1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah.

1.1.# Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. 1.1.$ Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan. (K.1.1.% Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi melahirkan jati diri)

1.2 Pengertian diri dan keluarga.

1.2.1 Menyatakan biodata diri.

7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga) # 1.2 Pengertian diri dan keluarga. 3 'ejarah 'ekolah 11 MARI BELAJAR SEJARAH 1. 1.) MARI BELAJAR SEJARAH $ MARI BELAJAR SEJARAH 1.1 Menyatakan nama dan alamat sekolah dengan lengkap. 1. Mengenal pasti gelaran anggota keluarga.$ Menyatakan peristiwa bersejarah dalam keluarga.2 Mengenal pasti salasiah keluarga.2. 1. 1.MARI BELAJAR SEJARAH 1. Menyatakan (ogan kata) *isi dan misi sekolah.3. K1.2 Pengertian diri dan keluarga.3.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga.2. (K1.# Menjelaskan perkembangan diri dan keluarga mengikut garis masa.3 Menyatakan pengertian keluarga asas.2.2.3.3. 3 'ejarah 'ekolah 1.2 Pengertian diri dan keluarga.3 Men(eritakan sejarah penubuhan sekolah." Menyatakan kepentingan penggunaan gelaran dalam institusi keluarga.2.% Menyatakan keistimewaan mewujudkan keluarga asas.2. 1.2.3 'ejarah sekolah 1.2 Mengenal pasti lokasi sekolah. 7 MARI BELAJAR SEJARAH 1. K1.# Menyatakan maksud warna dan simbol pada len(ana dan . 12 1. 1. K1.2 Pengertian diri dan keluarga.2. 1. 1. 1.3.2." Menyatakan kepentingan penggunaan gelaran dalam institusi keluarga.2 Pengertian diri dan keluarga. " MARI BELAJAR SEJARAH % MARI BELAJAR SEJARAH 1& MARI BELAJAR SEJARAH 1.2. (K1.

3 Menyatakan sejarah tempat tinggal. .7 Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah. 1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada .% Menyatakan sejarah tempat tinggal sebagai perkara yang perlu dihargai.1. .1. 13 MARI BELAJAR SEJARAH 1. Kawasan tempat tinggal murid 1$ MARI BELAJAR SEJARAH 1.atu 2& 2. . K1.3.aman -ir .aman -ir .1 . 2." Mengenal pasti usaha+usaha untuk mengekalkankebersihan dan keindahan sekolah. K1. .3. 1. K1. .3.7 Menyatakan tanggungjawab menjaga kemudahan awam di kawasan setempat. 1.2 Menyatakan lokasi tempat tinggal." Menyatakan kepentingan mengindahkan persekitaran tempat tinggal.atu.$ Menyatakan struktur organisasi pentadbiran sekolah. .atu . 3 'ejarah 'ekolah K1.1 Menyatakan alamat tempat tinggal dengan lengkap. 2.MARI BELAJAR SEJARAH bendera sekolah. 1 MARI BELAJAR SEJARAH 1. K1.aman -ir . Kawasan tempat tinggal murid 1" MARI BELAJAR SEJARAH 1. Kawasan tempat tinggal murid 1.atu. K1.1 Menyatakan maksud . 1.# Menyatakan keistimewaan kawasan setempat. .3.1 . 2. . 3 'ejarah 'ekolah 1.aman -ir . 1. .$ Menjelaskan tokoh kebanggaan setempat.3 Menamakan benua dan lautan 17 MARI BELAJAR SEJARAH 1.% Menyatakan sekolah sebagai sesebuah institusi pendidikan yang perlu dibanggakan. Menyatakan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal. 1. Kawasan tempat tinggal murid 1# MARI BELAJAR SEJARAH 1.1. Kawasan tempat tinggal murid 1% ZAMAN AIR BATU 2.

2.1 Kehidupan Manusia Pra 'ejarah 3.1. K2.atu K 2.1 Kehidupan Manusia Pra 'ejarah 2 ZAMAN PRASEJARAH 3.# Menyatakan keper(ayaan manusia pra sejarah K 3.1.1.aman -ir . Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar.1 Menyatakan maksud pra sejarah 3.$ Menyatakan kepentingan menghargai masa yang mempengaruhi kehidupan harian.aman -ir .1.1.1.1.2 Menyatakn perubahan yang berlaku pada . 2$ .atu 2.1.1.$ Menyatakan kepentingan menghargai tinggalan sejarah 3.1 Menamakan kerajaan+ kerajaan Melayu -wal .3 Menamakan benua dan lautan di dunia selepas pen(airan air batu K.2 Menyatakan lokasi pra sejarah K 3. 2.2. Mengenalpasti alatan dan kegunaannya dalam masyarakat pra sejarah 3.1.atu 23 ZAMAN PRASEJARAH 3.1.# Menyatakan sikap yang perlu diamalkan dalam menjaga alam sekitar 3." Menyatakan sikap manusia pra sejarah yang perlu di(ontohi .1.1 Kehidupan Manusia Pra 'ejarah 2# ZAMAN PRASEJARAH 3.1.1 Kedudukan kerajaan+kerajaan Melayu -wal .2 Mengenal pasti lokasi kerajaan+kerajaan Melayu pada peta Malaysia.aman -ir .1.1 .3 Menyatakan kegiatan masyarakat pra sejarah K 3.7 Menyatakan persediaan untuk menghadapi perubahan persekitaran 21 ZAMAN AIR BATU 22 ZAMAN AIR BATU 2.1 .ZAMAN AIR BATU di dunia selepas pen(airan air batu.1.

1.# Menjelaskan kepentingan tentang nilai+ nilai murni masyarakat dahulu yang dapat di(ontohi.1. Menyatakan keistimewaan tokoh+tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka dalam pembentukan sahsiah indi*idu.1. 2% #.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh terbilang dalam membangunkan kesultanan Melayu Melaka.1 /okoh+tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka #.$ Menyatakan kepentingan 2" .1.$ Menyatakan keperluan menjaga kebersihan pesisiran pantai. Menyatakan akti*iti berasaskan laut dalam kerajaan+ kerajaan Melayu.K .7 Menyatakan kepentingan menghargai kemakmuran negara.1.1. .1 Kedudukan kerajaan+kerajaan Melayu -wal . K#. K .# Menyatakan keistimewaan kerajaan+kerajaan Melayu -wal 27 .2 Menjelaskan kedudukan tokoh+tokoh terbilang dalam masyarakat Melayu lama.3 Menamakan laut) selat) teluk dan pulau pada peta Malaysia.1.1 Kedudukan kerajaan+kerajaan Melayu -wal . K#. 3& #.1 /okoh+tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka #.1.1. #.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang. K#.1. K .1.

2 Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka #. #. K#.2 Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka 33 TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA #. K#.2 Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka 3# TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA #.2.menghargai tokoh+tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka dalam masyarakat.2 Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka #.$ Menyatakan kepentingan menghargai sumbangan seseorang pemimpin yang dihormati dalam masyarakat #.2. Menyatakan asal usul nama Melaka berdasarkan pelbagai sumber.2 Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka. .3.2 Menyenaraikan 'ultan Melaka semasa /un Perak menjadi . 31 TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA #.2.2.3 Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka. #.endahara.1 Menyatakan latar belakang Parameswara sebagai pengasas Melaka.2.7 Menjelaskan kewujudan Kesultanan Melayu Melaka sebagai warisan yang dibanggakan Pentaksiran 3 TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA #.2.3.3 Mengetahui dan memahami peranan Tun Perak sebagai Bendahara Me aka! 3$ TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA #.2 Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka #. K#. 32 TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA #.1 Menyatakan riwayat hidup /un Perak.1.# Menyatakan si0at+si0at kepimpinan tokoh yang boleh di(ontohi.

4. Mengetahui dan memahami Han" Tuah sebagai Lak#a$ana Me aka! #.4. K5.3. K5. K5.5 Menyatakan kebijaksanaan tokoh dalam menyelesaikan sesuatu masalah.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan antara 1ang /uah dengan 1ang 2ebat dalam 1ikayat 1ang /uah.3.5 Menyatakan si0at+si0at kepimpinan tokoh yang boleh dijadikan (ontoh.3 Menyatakan kebijaksanaan /un Perak dan menangkis serangan 'iam di Melaka. Menyatakan peranan /un Perak dalam membina kegemilanga Kesultanan Melayu Melaka K5.3.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara.4.2 Menyatakan peranan 1ang /uah sebagai laksamana. Mengetahui dan memahami Han" Tuah sebagai Lak#a$ana Me aka! #. K5.3.1 Menyatakan riwayat hidup 1ang /uah. . #.7 Menyatakan kepentingan nilai ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin. 37 TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA #.4 Menyenaraikan si0at+si0at kesetiaan tokoh kepada intitusi beraja. 3% TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA #. Mengetahui dan memahami Han" Tuah sebagai Lak#a$ana Me aka! & TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA . 3" TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA #. #. .6 Menghubungkaitkan kebijaksanaan tokoh dalam membentuk sahsiah indi*idu.3. .K5. #.3 Mengetahui dan memahami peranan Tun Perak sebagai Bendahara Me aka! #.