P. 1
Gandirea-Critica

Gandirea-Critica

|Views: 0|Likes:
Published by Popa Dani

More info:

Published by: Popa Dani on Jan 08, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2015

pdf

text

original

Charles TEMPLE, Jeannie L. STEELE, Kurtis S.

MEREDITH

APLICAREA TEHNICILOR DE DEZVOLTARE A !NDIRII CRITICE
Adaptare: Tatiana CARTALEANU, Olga COSOVAN Au colaborat: Lia SCLIFOS, Serghei LlSENCO, Nicolae CRETU hidul IV Chi!in"u, #$O%

Pre"a#$ Ce pute& 'ace ca lec(ia !" decurg" intere!ant, capti)ant* +n ce &od +i pute& i&plica acti) pe ele)i,!tuden(i +n proce!ul de cunoa-tere, de de.)oltare* Cu& ar trebui !ti&ulat" g+ndirea -i !chi&bul !"n"to! de idei* /ute& de!'"-ura de&er!ul didactic a!t'el +nc+t to(i ele)ii,!tuden(ii !" ating" re.ultate +nalte* 0ac" )1a(i pu! &"car o dat" a!e&enea +ntreb"ri, atunci acea!t" carte !e adre!ea." du&nea)oa!tr"2 S+nte& con)in-i c" )e(i g"!i +n ea r"!pun!urile c"utate gra(ie pre.ent"rii +n detaliu a tehnicilor de de.)oltare a g+ndirii critice2 For&atorii progra&ului 0e.)oltarea +ndirii Critice con!idera c" un proce! de +n)"(are e'icient e!te deter&inat de anu&ite legit"(i -i de tehnologia didactic" utili.at"2 Tehnologia didactic" aplic" di)er!e in!tru&ente &enite !" contribuie la !tabilirea clar" a !copurilor -i Ia a!igurarea cone3iunii in)er!e2

Succe!ul oric"rui de&er! educa(ional depinde de principiile ce !tau la ba.a lui2 +n ca.ul no!tru, +n)"(area e!le perceput" ca o cale con!tituit" din trei etape: e)ocare, reali.are a !en!ului -i re'lec(ie2 Tehnicile de!cri!e +n ace!t ghid repre.int" re.ultatul acti)it"(ii a &ii de pedagogi -i &anageri, care au &editat +ndelung a!upra unor proble&e neobi-nuite, g"!ind noi c"i -i !olu(ii pentru re.ol)area lor2 O parte dinire ele au ap"rut pe nea-teptate, altele 1 ca rod al &ai &ultor re'lec(ii, e3perien(e2 S" nu )" &ira(i dac", lu+nd cuno-tin(" de unele tehnici, )e(i a)ea i&pre!ia c" le1a(i utili.at de4a2 Oa&enii, prin natura lor, !+nt creati)i, ace!t poten(ial +n!" trebuie e3er!at, de.)oltat5 e!te nece!ar !" con-tienti."& e3perien(a proprie -i !" o )alori'ic"& continuu2 hidul de 'a(" +n!u&ea." cuno-tin(ele -i e3perien(a 'or&atorilor -i !u!(in"torilor progra&ului 0e.)oltarea +ndirii Critice2 Toate tehnicile e3pu!e !+nt aplicabile +n di)er!e condi(ii2 /articiparea cadrelor didactice din 6oldo)a la proiectul Lectur" -i Scriere pentru 0e.)oltarea +ndirii Critice, de!'"-urarea 'raining1urilor repre.int" o practic" )aloroa!" de 'olo!ire a tehnicilor cu educabili de di'erite )+r!te 7 de la cei din -coala pri&ar" p+n" la !tuden(i -i pro'e!ioni-ti2 /rin inter&ediul lor poate 'i reali.at orice tip de cunoa-tere -i acti)itate care !olicit" ac(iuni con-tienti.ate2 +n ace!t !en!, ghidul e!te util tuturor pro'e!orilor, deoarece aplicarea tehnicilor de!cri!e de!chide noi per!pecti)e pentru co&unicarea didactic"2 O +n(elegere &ai pro'und" a tehnicilor poate 'i a!igurat" prin participarea la training1urile 0e.)oltarea +ndirii Critice, organi.ate de Centrul Educa(ional %&' /RO 0I0ACTICA2 I&plicarea acti)" +n proce!ul de cunoa-tere -i anali.a lui detaliat" din per!pecti)a pro'e!or1ele),!tudent )a +&bog"(i !ub!tan(ial e3perien(a du&nea)oa!tr"2 La pre.entarea tehnicilor ne )o& !tr"dui !" re!pect"& ur&"torul algorit&: Scopul utili."rii 1 re.ultatele !contate -i etapa cadrului de +n)"(are pentru care tehnica dat" e!te &ai e'icient"2 Nu&"rul de !tuden(i 1 prin 8grup" acade&ic"9 a)e& +n )edere un nu&"r de #$1%$ de !tuden(i:2 Ti&p 1 ti&pul nece!ar pentru de!'"-urarea ac(iunilor, pa-ilor !peci'ici tehnicii aplicate2 Ti&pul +n!" poate !" di'ere +n 'unc(ie de ni)elul de de.)oltare a abilit"(ilor de !criere, lectur", di!cu(ie, 'or&ulare a +ntreb"rilor etc, precu& -i de )olu&ul de in'or&a(ii propu!2 Re!ur!e 1 &aterialele nece!are pentru aplicarea e'icient" a tehnicii2 Algorit&ul utili."rii 1 con!ecuti)itatea ac(iunilor pentru organi.area proce!ului de +n)"(are2 Se reco&and" ca &odel pentru 'or&ularea !arcinilor didactice +n ti&pul aplic"rii tehnicii2 0up" 'iecare pa! reali.at )e(i pri&i un 'eedbac;, care )a !er)i drept !e&n c" pute(i trece la ur&"torul pa! !au e!te nece!ar a1< repeta pe cel anterior2 Condi(ii de aplicare 1 !+nt indicate condi(iile care, 'iind re!pectate, )or per&ite utili.area opti&al" a re!ur!elor &ateriale, intelectuale -i de ti&p, !peci'ice tehnicii date, pentru a atinge re.ultatele !contate2 Varia(iuni 1 )ariante po!ibile de utili.are a tehnicii +n 'unc(ie de condi(ii =ti&p, re!ur!e, ni)el de preg"tire etc>2 V" )e(i 'a&iliari.a cu )ariate &odalit"(i de +&binare a tehnicilor, care a!igur" di)er!itatea in!truirii, orient+nd1o !pre per!onalitate -i nece!it"(ile ei, -i o'er" noi per!pecti)e creati)e pentru pro'e!or -i ele)i,!tuden(i2
: Strategiile 0 C de!cri!e +n ghid !+nt aplicabile -i pentru +n)"("&+ntul preuni)er!itar2

%('

Ca)rul *entru )e+,-ltarea ./n)irii 0riti0e 1 2-)el )e ./n)ire 3i /n,$#are
Elevii trebuie să-şi spună unii altora şi să spună lumii ceea ce ştiu -pentru a afla ce ştiu. Spunînd, vor învăţa. Spunînd, vor interpreta lumea aşa cum o văd ei. Judith Renyi

Cunoştinţele au valoare cînd sînt utile şi înţelese conceptual2 /edagogii au de.b"tut &ult" )re&e proble&a +n!u-irii de in'or&a(ii, di'erit" de dob+ndirea cuno-tin(elor practice -i conceptuale2 Adep(ii te.ei con'or& c"reia in'or&a(iile !+nt cele &ai i&portante cred c", odat" +n)"(ate +n &od adec)at, ace!tea +i preg"te!c opti& pe ele)i pentru )ia(a !ocial"2 Cei ce con!ider" e3perien(a practic" -i conceptele drept e!en(iale, +-i argu&entea." po.i(ia prin 'aptul c" in'or&a(ia +n !ine nu e!te !u'icient"2 6ai degrab", a'ir&" ei, cuno-tin(ele au )aloare nu&ai c+nd !+nt utile -i nu pot 'i utile dec+t dac" !+nt +n(ele!e +n ter&eni conceptuali, 'iind aplicate creati) -i critic2 Ni&eni nu conte!t" 'aptul c" in'or&a(iile !+nt i&portante2 /entru a 'ace 'a(" e3igen(elor cotidiene trebuie !" -ti& 'oarte &ulte lucruri2 +n!", pe &"!ur" ce !ociet"(ile !e !chi&b" tot &ai rapid, ideea c" e3i!t" un )olu& de cuno-tin(e care +i )or preg"ti pe ele)i pentru )iitor !e bucur" de tot &ai pu(in" !u!(inere2 0i'icultatea +n de!crierea unei a!e&enea ?colec(ii de +n(elepciune? de)ine )i.ibil" atunci c+nd reali."& c" <$$@ din ceea ce -ti& a!t".i con!tituie doar <$1<A@ din ceea ce !e )a cunoa-te pe!te <A ani2 6ai &ult, acea!t" ba." de cuno-tin(e +n e3ten!iune )a de)eni tot &ai acce!ibil" publicului larg2 /rin inter&ediul &i4loacelor de co&unicare electronice, -colile de)in centre cu acce! la in'or&a(ia de ulti&" or" de pe +ntregul glob p"&+nte!c2 Viitorul este al celor care examinează critic informaţia şi îşi construiesc propriile realităţi. /entru a !e +ncadra cu !ucce! +ntr1o lu&e +n !chi&bare, ele)ii, !tuden(ii )or a)ea ne)oie de abilitatea de a !electa in'or&a(iile -i a +n(elege corela(ia dintre ele, de a decide ce e!te,nu e!te i&portant, de a p'a!a +n di)er!e conte3te idei -i cuno-tin(e noi, de a de!coperi e!en(a lucrurilor +nt+lnite %4' pentru pri&a oar", de a re!pinge datele irele)ante,'al!e, de a da !en! critic, creati) -i producti) acelei p"r(i din uni)er!ul in'or&a(ional cu care !e )or con'runta2 /entru a &ane)ra bine in'or&a(iile, ele)ii,!tuden(ii trebuie !" -tie !" aplice opera(ii de g+ndire, !" +n)e(e +n &od critic, !" trie.e e'icient datele, !" le o'ere !en!uri care, la r+ndul lor, )or 'i &ateriali.ate +n anu&ite co&porta&ente2 I&pactul nu !e produce auto&at =Collin! -i 6angieri, <BB#>2 Ele)ii,!tuden(ii )or 'i obi-nui(i !" identi'ice, !" proce!e.e, !" +n!u-ea!c" -i !" utili.e.e in'or&a(ii -i idei, de a!e&enea li !e )a 'or&a abilitatea de anali." -i re'lec(ie critic"2 /entru ca ace!t lucru !" !e produc" +n cla!", pro'e!orii trebuie !" le o'ere un cadru de g+ndire -i +n)"(are !i!te&atic -i tran!parent: !i!te&atic 1 pentru ca !" +n(eleag" -i !" aplice cu con!ec)en(" procedeul5 tran!parent 1 pentru ca ele)ii,!tuden(ii !" con-tienti.e.e, !" ur&"rea!c" -i !"1-i &onitori.e.e propriile proce!e de g+ndire pe parcur!ul !tudiului independent2 Ca)rul12-)el )e ./n)ire 3i /n,$#are /entru a1i ghida pe ele)i,!tuden(i !pre +n(elegere, pro'e!orii le o'er" un cadru de g+ndire -i +n)"(are, care poate 'i de!cri! doar prin p"r(ile !ale co&ponente, 'iind perceput ca o !trategie integr" -i bine !tructurat"2 Cadrul e!te con!truit pornind de la ur&"toarea pre&i!": ceea ce -ti& deter&in" ceea ce pute& +n)"(a2 Cadrul pre.entat +n ghid a 'o!t de.)oltat +n ba.a unei lec(ii1&odel de +n!u-ire a unui con(inut -tiin(i'ic, utili.abil la orice !itua(ie de +n)"(are2 Etapele cadrului 52 E,-0area 1 E =di!cu(ia pre&erg"toare> <2 Care e!te !ubiectul* =identi'ica(i1<> #2 Ce -ti(i de!pre el* =!crie(i pe tabl"> %2 Ce )re(i !i,!au trebuie !" a'la(i de!pre el* =!crie(i pe tabl"> C2 0e ce trebuie !" cunoa-te(i ace!te a!pecte*

62 Reali+area sensului1R E!te e'ectuat" de ele) pe &"!ur" ce caut" in'or&a(ii care !"1i con'ir&e anticip"rile2 72 Re"le0#ia 1 R =di!cu(ia ulterioar"> <2 Ce a(i a'lat* =r"!pun!uri c+t &ai a&pie> #2 /une(i +ntreb"ri pentru a e3trage in'or&a(ii rele)ante ce nu au 'o!t &en(ionate la etapa e)ocare2 %8' %2 Ca reac(ie la r"!pun!urile lor, +ntreba(i: Cu& argu&enta(i acea!t" opinie* Relua#i 0i0lul2 Cu alte cu)inte: E)ocarea =pentru ur&"torul !eg&ent de con(inut> Ce altce)a crede(i c" )e(i a'la* !au: Ce n1a(i a'lat +nc" din ceea ce a(i )rea !" cunoa-te(i* 0e ce e!te i&portant ace!t lucru* !au: 0e ce crede(i a!t'el* =Apro'unda(i di!cu(ia -i co&pleta(i in'or&a(iile !cri!e pe tabl">2 Ar.u2ente *entru eta*a e,-0are Evocaţi, provocaţi interesul, stimulaţi elevii să se gîndească la ceea ce ştiu. La acea!t" pri&" etap" !+nt reali.ate &ai &ulte acti)it"(i cogniti)e i&portante2 Ele)ul, !tudentul e!te antrenat acti) +n +ncercarea de a1-i a&inti ce -tie de!pre un anu&it !ubiect2 Acea!ta +l oblig" !"1-i e3a&ine.e cuno-tin(ele -i !" +nceap" !" re'lecte.e a!upra !ubiectului pe care +l )a cerceta +n detaliu2 Se&ni'ica(ia i&plic"rii ini(iale )a de)eni &ai clar" o dat" cu de!crierea celorlalte dou" etape2 Totu-i, i&portant e!te 'aptul c", prin acea!t" acti)itate ini(ial", ele)ul,!tudentul !tabile-te un punct de plecare ba.at pe cuno-tin(ele proprii, la care pot 'i ad"ugate altele noi2 In'or&a(iile pre.entate +n a'ara conte3tului !au cele pe care ele)ii,!tuden(ii nu le pot corela cu cele cuno!cute !e uit" 'oarte repede2 /roce!ul de +n)"(are pre!upune conectarea noului la ceea ce e!te de4a cuno!cut2 Ele)ii,!tuden(ii +-i edi'ic" +n(elegerea lucrurilor noi pe 'unda&entul o'erit de cuno-tin(ele -i con)ingerile anterioare2 A!t'el, a4ut+ndu1i !" depi!te.e con'u.iile, erorile -i !"1-i recon!truia!c" achi.i(iile anterioare, !e poate cl"di o ba." !olid" pentru +n(elegerea pe ter&en lung a noilor in'or&a(ii2 învăţarea este un proces activ şi asiduu. Al doilea !cop al etapei e)ocare con!t" +n !ti&ularea ele)ului,!tudentului2 +n)"(area e!te un proce! acti), -i nu unul pa!i)2 0e!eori +n!" !e +nt+&pl" c" ele)ii,!tuden(ii a!cult" pro'e!orul care g+nde-te +n locul lor, lu+nd noti(e !au )i!+nd cu ochii de!chi-i2 /entru a a!igura +n(elegerea critic", de durat", ele)ii,!tuden(ii trebuie i&plica(i acti) +n proce!ul de +n)"(are: ei ur&ea." !"1-i con-tienti.e.e propria g+ndire, !" %9' 'olo!ea!c" li&ba4ul propriu, !"1-i e3pri&e cuno-tin(ele +n !cri! -i,!au oral2 +n 'elul ace!ta, e!te deter&inat" ?!che&a? de g+ndire a 'iec"ruia pri)ind un anu&it !ubiect !au idee2 Con!truind +n!" acea!t" !che&" +n &od con-tient, ele)ul,!tudentul poate intercala in'or&a(ii noi, deoarece conte3tul nece!ar pentru +n(elegere e!te e)ident2 0urabilitatea +n(elegerii depinde de proce!ul de corelare a in'or&a(iilor noi cu !che&ele e3i!tente2 0e aceea, al treilea !cop aD etapei e)ocare )i.ea." intere!ul pentru e3plorarea !ubiectului -i obiecti)ul in)e!tiga(iei 1 a!pecte i&portante +n &en(inerea i&plic"rii acti)e a ele)ului,!tudentului2 Atunci c+nd e3i!t" un !cop, !tudiul de)ine &ult &ai e'icient2 Se re&arc" +n!" dou" tipuri de !copuri: i&pu! de pro'e!or -i !tabilit de ele),!tudent2 F"r" un intere! !u!(inut, &oti)a(ia pentru recon!truirea !che&elor !au pentru introducerea de noi in'or&a(ii e!te &ult di&inuat"2 +nainte de citirea unorte3te, intere!ul poate 'i incitat prin brain!tor&ing, care !coate la

i)eal" o !erie de in'or&a(ii, iar di!cu(ia +n grup per&ite co&pletarea datelor din li!tele indi)iduale =unele dintre ele pot 'i contradictorii 1 a!pect i&portant, deoarece di'eren(ele,di)ergen(ele dau na-tere unor +ntreb"ri, iar +ntreb"rile pot de)eni un puternic 'actor &oti)a(ional pentru lectur" -i +n(elegere>2 Ceea ce ştim determină ceea ce putem învăţa.

Un cercet"tor a&erican a'ir&" c" de'ini(ia +n(elegerii e!te, de 'apt, ?a g"!i r"!pun!uri la propriile tale +ntreb"ri? =/ear!on, <BB<>2 Ar.u2ente *entru eta*a reali+are a sensului En cadrul celei de a doua etape a cadrului pentru g+ndire -i +n)"(are 1 reali.area !en!ului 1 ele)ul,!tudentul )ine +n contact cu noile in'or&a(ii,idei !ub di)er!e 'or&e: lectura unui te3t, )i.ionarea unui 'il&, a!cultarea unui di!cur! !au e'ectuarea unui e3peri&ent2 La 'a.a re!pecti)" pro'e!orul are in'luen(" &ini&" a!upra educabilului, +ntruc+t ace!ta trebuie !"1-i &en(in" +n &od independent i&plicarea acti)" in proce!ul de +n)"(are2 E3i!t" &ultiple !trategii de predare, care +i pot a4uta pe ele)i,!tuden(i !" !e anga4e.e deplin +n proce!ul de in!truire2 +n ace!t !en!, e!te reco&andabil" &etoda SINEL =Si!te&ul Interacti) de Notare pentru E'icienti.area Lecturii -i +ndirii> %:' =Vaughan -i E!te!2 <BFG>, care e!te un in!tru&ent util, pentru c" 'e per&ite !" ur&"rea!c" +n &od acti) +n(elegerea a ceea ce cite!c2 Nu&"rul de !e&ne pe care le )or utili.a ele)ii +n cla!" )a depinde de )+r!ta lor2 /entru cei din cla!ele pri&are !e reco&and" cel &ult dou" !e&ne2 V" !uger"& 'olo!irea !e&nuiui H?V ?, ?Itiu?, -i ?*? !au ?1? pentru ?Nu -tiu?2 Se&nele )aria." -i +n 'unc(ie de !copul lecturii, de e3perien(a pe care o au ele)ii +n aplicarea !i!te&ului de adnotare2 Realizarea sensului cere implicarea susţinută, automonitorizarea înţelegerii Sarcina principal" a celei de a doua etape, reali.area !en!ului, con!t", +n pri&ul r+nd, in a &en(ine i&plicarea -i intere!ul, !tabilite la etapa e)ocare, a !u!(ine e'orturile ele)ilor, !tuden(ilor +n &onitori.area propriei +n(elegeri2 +n ti&pul lecturii, cititorii buni )or re)eni a!upra pa!a4elor pe care nu le +n(eleg2 Educabilii care a!cult" o prelegere pun +ntreb"ri !au notea." ceea ce nu le e!te clar, !olicit+nd ulterior l"&uriri2 Ele)ii,!tuden(ii care +n)a(" +n &od pa!i) trec, pur -i !i&plu, pe!te ace!te goluri +n +n(elegere, '"r" a !e!i.a con'u.iile !au o&i!iunile2 +n plu!, c+nd ele)ii,!tuden(ii +-i &onitori.ea." propria +n(elegere, ei !e i&plic", introduc+nd noua in'or&a(ie +n !che&ele de4a e3i!tente -i corel+nd1o +n &od deliberat cu cea cuno!cut"2 A-a cu& !e arat" +n 'igura <, ei con!truie!c pun(i +ntre cuno!cut -i nou pentru a a4unge la o nou" +n(elegere2

La acea!t" etap" !e +ncura4ea.", +n !pecial, !tabilirea de !copuri, anali.a critic" -i co&parat", !inte.a2 %5;' învăţarea se reflectă în schim area de durată. Etapa re'lec(iei e!te cea de a treia 'a." a cadrului2 Ade!ea uitat" +n predare, acea!ta e!te +n!" la 'el de i&portant" ca -i celelalte2 La etapa dat" ele)ii +-i con!olidea." cuno-tin(ele noi, +-i re!tructurea." acti) !che&a, pentru a include +n ea alte concepte2 +n)"(area +n!ea&n" !chi&bare, +n!ea&n" a de)eni alt'el2 Chiar dac" di'eren(a !e &ani'e!t" !ub 'or&a !acă înveţi pentru a"ti aminti, vei uita. !acă înţelegi ceea ce înveţi, îţi vei aminti. unui alt &od de a +n(elege, a unui nou !pectru de co&porta&ente !au a unei con)ingeri noi, +n)"(area e!te deter&inat" de o !chi&bare autentic" -i durabil", ce !e produce doar +n ca.ul unei i&plic"ri acti)e +n &odi'icarea tiparelor )echi2 Elevii însuşesc ideile cînd le pot expune cu propriile lor cuvinte. Acea!t" etap" ur&"re-te c+te)a &o&ente e!en(iale2 +n pri&ul rind, ele)ii trebuie !"1-i e3pri&e prin propriile cu)inte ideile -i in'or&a(iile ate!tate,a!i&ilate 1 opera(ie nece!ar" pentru con!truirea unor !che&e noi2 +n(elegerea e!te te&einic" dac" in'or&a(iile !+nt pla!ate +ntr1un cadru conte3tual care are !en! =/ear!on -i Fieiding, <BB<>2 +n)"(area durabil" -i +n(elegerea apro'undat" !+nt ab!olut per!onale2 Ne a&inti& &ai bine ceea ce 'or&ul"& cu propriile noa!tre cu)inte, cre+nd un conte3t per!onal !e&anti.at2 #îndirea critică şi flexi ilă este favorizată de o atmosferă in care este încura$ată diversitatea de opinii. Al doilea !cop al etapei pre!upune generarea unui !chi&b !"n"to! de idei +ntre ele)i,!tuden(i, pentru a le de.)olta )ocabularul, capacitatea de e3pri&are -i a le pre.enta di)er!e !che&e, pe care !" le anali.e.e +n ti&p ce le con!truie!c pe ale lor2 +n cadrul unor di!cu(ii, ele)ii,!tuden(ii !e con'runt" cu o )arietate de &odele de g+ndire2 E!te un &o&ent al !chi&b"rii -i reconceptuali."rii +n proce!ul de +n)"(are2 6ultiplele &oduri de integrare a in'or&a(iilor noi au ca e'ect con!truirea unor !che&e 'le3ibile, ce pot 'i aplicate +n practic" &ai bine2 %55' Rea0#ia ele,il-r<stu)en#il-r Cadrul le o'er" pro'e!orilor un conte3t pentru a pre.enta e3perien(ele de +n)"(are -i a1i !u!(ine pe ele)i,!tuden(i +n proce!ul de in!truire2 Ace!ta per&ite: <2 !" acti)i.e.e g+ndirea ele)ilor,!tuden(ilor5 #2 !" !tabilea!c" !copuri pentru +n)"(are5 %2 !" o'ere &aterial bogat de di!cu(ie5 C2 !"1i &oti)e.e pe ele)i,!tuden(i pentru +n)"(are5 A2 !"1i i&plice acti) pe ele)i,!tuden(i +n proce!ul de +n)"(are5 G2 !" !ti&ule.e !chi&barea5 J2 !" !ti&ule.e re'lec(ia5 F2 !" aborde.e +&preun" cu ele)ii,!tuden(ii di)er!e p"reri5 B2 !"1i a4ute pe ele)i,!tuden(i !"1-i 'or&ule.e propriile +ntreb"ri5 <$2 !" +ncura4e.e e3pri&area liber"5 <<2 !" !e a!igure c" ele)ii,!tuden(ii prelucrea." in'or&a(ia5 <#2 !" 'acilite.e g+ndirea critic"2

%tunci cînd clasa devine o comunitate de învăţare, ia amploare diversitatea de opinii Endru&+nd in!truirea, pro'e!orii repre.int" &ai &ult dec+t !ur!e de in'or&a(ie ce trebuie &e&orat"2 Ei de)in 'acilitatori, parteneri ai +n)"("rii autentice de cuno-tin(e conte3tuali.ate =6eredith -i Steele, <BBA>, pe care ele)ii,!tuden(ii le pot aplica ulterior +n practic"2 /entru a putea produce !chi&b"ri per!onale dictate de achi.i(ionarea unor cuno-tin(e durabile, educabilii trebuie !" !e i&plice cu !u'icient" energie +n proce!ul de +n)"(are2 /ro'e!orii care 'olo!e!c un cadru pentru predare -i +n)"(are ba.at pe anga4area acti)" a ele)ilor,!tuden(ilor bene'icia." de cuno-tin(ele, capacitatea de !inte." -i creati)itatea ace!tora2 Ele)ii de)in pro'e!ori, iar cla!a 1 o co&unitate de +n)"(are2 Cei care parcurg ace!t cadru de +n)"(are +n!u-e!c un cod co&porta&ental ce +i conduce la integrarea cu !ucce! a in'or&a(iilor noi +n !i!te&ul cuno-tin(elor anterioare2 &redarea tre uie să fie transparentă. S" nu uit"& c" ace!t cadru e!te at+t un proce! de predare, c+t -i un proce! de +n)"(are2 /rin ur&are, ele)ii,!tuden(ii trebuie in!trui(i pe dou" ni)eluri: !tudierea con(inutului, adic" a &ateriei cur!ului, -i a!i&ilarea proce!ului de +n)"(are2 Cea &ai e'icient" predare e!te cea tran!parent", c+nd ele)ii,!tuden(ii pot )edea cu& !e de!'"-oar" re!pecti)ul proce!2 +n 'elul ace!ta, ei pot +n)"(a !"1-i diri4e.e g+ndirea2 %56'

/n)irea 0riti0$ 3i 0a)rul ERR #îndirea critică solicită timp, atenţie şi intenţie. Care e!te interdependen(a dintre cadrul de predare1+n)"(are -i g+ndirea critic"* 0up" cu& a& ar"tat &ai !u!, g+ndirea critic" pre!upune abilitatea de a +n(elege -i de a re'lecta a!upra celor ce -ti&, nu +nainte +n!" de a con-tienti.a propriile achi.i(ii -i capacit"(i2 Ade!ea, ele)ii,!tuden(ii nu reu-e!c !"1-i reactuali.e.e cuno-tin(ele anterioare, &oti) pentru care le )ine greu !" &edite.e a!upra in'or&a(iilor noi -i !" le p"trund" !en!ul, r"&+n+nd cu idei con'u.e !au chiar contradictorii, care le inhib" +n)"(area2 /entru a g+ndi critic, e!te e!en(ial ca ele)ii,!tuden(ii !" a4ung" !" con-tienti.e.e ceea ce -tiu2 La re'lec(ie -i anali." critic" !e )a (ine cont de &odalit"(ile prin care noile cuno-tin(e pot 'i !uprapu!e celor anterioare2 +ndirea critic" e!te un proce! acti), care !olicit" ti&p, aten(ie -i inten(ie2 0e regul", ace!ta nu !e produce +n &od !pontan, de aceea ele)ii,!tuden(ii au ne)oie de ti&p pentru a1-i reactuali.a cuno-tin(ele -i a1-i recon!trui !che&ele2 /redarea care are drept !cop de.)oltarea g+ndirii i&plic" at+t proce!e cogniti)e =ele)ii,!tuden(ii trebuie !" cugete a!upra con(inutului, adic" a!upra ideilor -i !en!urilor, in'or&a(iilor -i cuno-tin(elor +n general>, c+t -i &etacogniti)e =ele)ii,!tuden(ii trebuie !"1-i ur&"rea!c" proce!ul de g+ndire>2 Cei care g+nde!c critic !e +ntreab": 1 Ce cred de!pre ace!t lucru* 1 Care e!te corela(ia dintre in'or&a(ia dat" -i cuno-tin(ele &ele anterioare* 1 Cu& )a in'luen(a acea!t" in'or&a(ie ac(iunile &ele ulterioare*

1 Care e!te i&pactul ace!tor idei a!upra con)ingerilor &ele* %57' Cei care g+nde!c critic operea." !i!te&atic -i re'le3i) cu cuno-tin(ele pe care Ie po!ed" -i, pe &"!ur" ce cre!c -i +n)a(", !e rede'ine!c pe ei +n-i-i -i 'elul +n care percep lu&ea2 Atunci c+nd ele)ii,!tuden(ii !+nt con-tien(i de propriile lor proce!e &etacogniti)e -i Ie !t"p+ne!c, a4ung !" +n(eleag" &ai bine noile idei, !i!te&e, &odalit"(i de a rela(iona in'or&a(iile -i conceptele2 Sche&ele lor de)in &ai 'le3ibile -i &ai re.i!tente datorit" con-tienti."rii !porite a propriului !i!te& de con)ingeri2 Ele)ii,!tuden(ii +ncep !" re'lecte.e &ai ad+nc a!upra in'or&a(iei noi, pentru c" de(in controlul a!upra propriei g+ndiri2 +n 'elul ace!ta, ei pot a!i&ila &ai bine in'or&a(iile, deoarece au &ai &ult" +ncredere +n capacitatea lor de a integra cuno-tin(ele2 Kene'iciile !+nt &ultiple2 Ele)ii,!tuden(ii care !t"p+ne!c proce!ul &etacogniti) -i g+nde!c critic !+nt &ai pu(in e3pu-i pre!iunilor generate de capricii de &o&ent2 +n acela-i ti&p, ei !+nt &ai recepti)i la ideiie -i in'luen(ele noi, care pot 'i +ncorporate producti) +n !che&ele lor de g+ndire2 +n !'+r-it, cei ce g+nde!c critic pot co&bina cu &ai &ult" u-urin(" idei -i in'or&a(ii, +ntruc+t porne!c de la o ba." de cuno-tin(e 'a&iliar" -i e)ident"2 Fiind !iguri de propriile achi.i(ii, ei !+nt preg"ti(i !" 'olo!ea!c" +n &od creati) acea!t" ba.", pentru a re.ol)a proble&e, a 'or&ula opinii -i a genera noi idei2 %5&'

Strate.ii )e )e+,-ltare a ./n)irii 0riti0e
A.en)a 0u n-ti#e *aralele<Jurnalul )u=lu S0-*ul utili+$rii Co&pletarea unei agende cu noti(e paralele e!te o tehnic" de !criere in!pirat" din lectura unui te3t arti!tic, -tiin(i'ic !au publici!tic2 0ac" !e aplic" la etapa e)oc"rii, te3tul !e )a alege +n core!pundere cu !ubiectul care )a 'i abordat ulterior2 Tehnica e!te reco&andabil" -i pentru reali.area !en!ului, c+nd !e cere lectura atenta a te3telor de propor(ii2 Ea poate !ub!titui con!pectarea tradi(ional"2 Si&ilar" cu tehnica de co&entariu oral al unui te3t 1 reac(ia cititorului 1agenda e!te che&at" !" racorde.e te3tul la )ia(a -i tr"irile proprii ale cititorului, '"c+ndu1< !"1-i anali.e.e +n !cri! !tarea po!tlectoral", adic" !e produce reali.area !en!ului2 /ro'e!orul utili.ea." o a!e&enea tehnic" de lucru atunci c+nd +-i dore-te per!onali.area lecturii, )i.+nd aplicarea, !inte.a, e)aluarea 7 dincolo de +n(elegere Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* #A1CA de &inute: <$1<A &inute pentru lectura te3tului, !electarea citatului -i elaborarea co&entariului2 <A1%$ de &inute pentru lectura te3telor elaborate2 Re!ur!e Te3t pentru lectur" =arti!tic, -tiin(i'ic !au publici!tic>2 Foi -i in!tru&ente de !cri!2 Al.-rit2ul utili+$rii a> Studen(ii preg"te!c o 'oaie de caiet, di)i.at" +n dou" printr1o linie )ertical", +n raport de <:#2

%5('
Citatul C-2entariul

b> /ro'e!orul o'er" un te3t pentru lectur" -i 'or&ulea." !arcina: !" citea!c" te3tul, !" !electe.e un pa!a4 pe care !"1< re!crie +n coloana +nt+i -i !"1< co&ente.e +n coloana a doua2

c> Se preci.ea." c" pa!a4ul trebuie !" aib" o !e&ni'ica(ie aparte pentru cititor !au !" con(in" o i&agine care <1a &i-cat2 Ace!t pa!a4 )a 'i un enun(, un )er! !au doar o +&binare ie-ita din co&un2 d> Se !tabile-te o li&it" de ti&p pentru !crierea co&entariului2 e> Studen(ii lucrea." indi)idual -i +n lini-te, !e creea." at&o!'era atelierului de !criere2 '> E!te indicat -i pro'e!orul !" !crie +n ace!t ti&p, co&plet+nd o agend" cu noli(e paralele2 g> /re'erin(ele -i co&entariile ur&ea." !L 'ie !trict per!onale, '"r" di!cu(ii prealabile2 h> La e3pirarea ti&pului re.er)at, pro'e!orul !e docu&entea." a!upra alegerii pe care au '"cut1o !tuden(ii -i !olicit" co&entariile +n ordinea apari(iei +n te3t a citatelor e3tra!e2 0ac" &ai &ulte per!oane au pre'erat aceia-i pa!a4, pro'e!orul )a di!cuta cu !tuden(ii a!upra &o&entului de a+egere !au De )a o'eri tuturor doritorilor po!ibilitatea !" citea!c" notele din agend"2 i> La !'ir-it !au +ntr1un &o&ent pe care +l )a con!idera oportun, pro'e!orul +-i )a citi co&entariul2 Condi(ii M Te3tul nu trebuie !" 'ie unul cuno!cut, anali.at -i di!cutat +n prealabil2 M +n ca.ul te3telor -tiin(i'ice, !e )a lua un articol de di&en!iuni re.onabile, pe care !tuden(ii nu l1au citit, iar pentru te3tele publici!tice cea &ai bun" !ur!" de !elec(ie ar 'i .iarul de di&inea("2 M Volu&ul te3tului o'erit pentru lectur" +n auditoriu nu trebuie !" dep"-ea!c" dou" pagini2 M Lectura te3tului -i co&pletarea agendei trebuie !" 'ie indi)iduale2 M Lectura noti(elor +ncepe doar atunci c+nd to(i au ter&inat de co&pletat agenda2 Varia(iuni M /entru a 'acilita elaborarea co&entariilor, &ai ale! la pri&a aplicare a tehnicii, pro'e!orul poate 'or&ula +naintea lecturii c+te)a +ntreb"ri generale pri)ind e!en(a te3tului: %54' La ce )1a(i g+ndit +n ti&pul lecturii* Ce &o&ente )e(i re(ine* La ce +ntreb"ri n1a(i g"!it r"!pun! +n te3t* Ce e!te &ai i&portant ca &e!a4 +n ace!t te3t* +ntreb"rile ar putea )i.a -i )aloarea e!tetic" a te3tului !au &"ie!tria autorului: Cu& -i1a e3pu! ideile autorul* Ce !1ar putea !chi&ba +n ace!t te3t* Ce a(i )rea !" 'ie !pu! alt'el* M C+nd tehnica e!te de4a a!i&ilat", !tuden(ilor Ii !e )a propune !arcina de a lectura un te3t necuno!cut -i de a co&pleta agenda +n prealabil =ca te&" de aca!">, +n auditoriu de!'"-ur+ndu1!e doar lectura 'rag&entului !electat -i a co&entariului2 M O )ariant" de aplicare a lecturii, de !electare -i co&entare a citatului e!te tehnica p"!trea." ulti&ul cu)+nt pentru &ineD A.en)a /n trei *$r#i<Jurnalul tri*lu S0-*ul utili+$rii Includerea tehnicii +n de&er!ul didactic apare ca !trategie de lung" durat", care )i.ea." un cur! +ntreg2 /roiectarea ace!tor acti)it"(i !e )a edi'ica pe o li!t" de te3te care trebuie citite 'oarte atent2 /ro'e!orul )a o'eri li!ta la +nceputul cur!ului2 Tehnica apare drept una co&ple&entar" agendei cu noti(e paralele, deoarece !e ba.ea." pe co&pletarea per&anent" a ace!teia2 Scopul aplic"rii con!t" +n core!ponden(a !tudentului =care cite-te -i cuget" a!upra celor citite> cu pro'e!orul2 /ro'e!orul &onitori.ea." a!t'el lecturile !tuden(ilor, d" !'aturi -i o'er" !uge!tii indi)iduale, iar !tuden(ii pri&e!c un 'eedbac; !cri! pentru ceea ce reali.ea."2 6aterialul din !ec(iunile co&pletate de !tudent )a !er)i ulterior ca !ur!" de in!pira(ie pentru di)er!e lucr"ri 1 e!euri, &edita(ii, ra(iona&ente, te.e, iar cel co&pletat de pro'e!or +i )a ghida pa-ii la lectur" -i !criere2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 0intre ace-tia, A1G !tuden(i, !electi), pentru )eri'icare

Ti2* Nu nece!it" ti&p alocat !pecial la ore, ci recla&", din partea !tudentului, ti&p pentru lectur" -i co&pletarea 4urnalului, iar din partea pro'e!orului 1 pentru citirea agendelor -i co&pletarea rubricii care +i e!te de!tinat"2 %58'

Resurse
Caietele !au 'oile !tuden(ilor, cu rubricile < -i # co&pletate2 Al.-rit2ul utili+$rii a> Tehnica e!te co&ple&entar" agendeiN cu noti(e paralele, de care !e deo!ebe-te prin rubrica a doua, co&pletat" pe parcur! cu ideile -i g+ndurile !tudentului, -i rubrica a treia, re.er)at" core!ponden(ei cu pro'e!orul2 Titlul te>tului sau 0itatul 3i 0-2entariul stu)entului /n)uri 3i i)ei *-stele0t-rale ?ntre=$rile stu)entului 0$tre /n)uri re+ultate )is0u#ii *r-"es-r C-2entariul 3i su.estiile *r-"es-rului

b> +n proce!ul lecturii -i al di!cu(iilor, !tudentul co&pletea." !ec(iunile < -i # ale agendei, care, pentru agenda +n trei p"r(i, !+nt cele din tabel2 c> Studentul +-i notea." g&durile -i a!ocia(iile de idei re'eritoare la !ubiectul lecturii2 El trebuie !" aib" con)ingerea c" orice in'or&a(ie !au g+nd e!te rele)ant pentru +n(elegerea -i aprecierea !ubiectului2 0in c+nd +n c+nd, pro'e!orul di!cut" indi)idual cu !tuden(ii, )eri'ic+nd dac" ace-tia (in corect 4urnalul -i ur&"rind obiecti)ul de a le de.)olta intui(ia2 d> /artea a treia a agendei e!te re.er)at" core!ponden(ei cu pro'e!orul2 Studen(ii elaborea." te3te +n care +i adre!ea." pro'e!orului +ntreb"ri !au dau un 'eedbac; acti)it"(ilor -i &uncii pe care o depun2 Obiecti)ul e!te de.)oltarea abilit"(ii de a1-i anali.a e3perien(a de +n)"(are: Care +i erau g+ndurile la +nceput* Ce !copuri -i1a propu!* Cu& a a)an!at +n +n)"(are* 1 Ce ob!tacole +nt+&pin"* 1 Ce l1ar a4uta* e> La 'iecare acti)itate, pro'e!orul ia c+te)a agende pentru a !e in'or&a a!upra !t"rii de lucruri !au, o dat" pe lun", le adun" pe toate, le cite-te -i r"!punde +n !cri! +n rubrica de!tinat" core!ponden(ei2 Condi(ii M Ni&eni nu !e poate e!chi)a de la co&pletarea agendeiD M Co&pletarea agendei trebuie !" !e e'ectue.e !i!te&atic -i indi)idual, de)enind o 'or&" de e)aluare, de ate!tare a !tuden(ilor2%59' Varia#iuni M Co&pletarea unor agende !i&ilare ar putea 'i aplicat" la elaborarea te.elor de cur! !au de licen("2 M Agenda +n trei p"r(i !e poate centra pe lecturile indi)iduale ale !tudentului, tar" o li!t" de lucr"ri reco&andate !au obligatorii2 M Se poate !tabili o li&it" cantitati)" pentru agenda dat" =de e3e&plu, un nu&"r de pagini co&pletate de !tudent>2 Anali.a tr"!"turilor !e&antice S0-*ul utili+$rii Tehnica )i.ea." a!i&ilarea con-tient" a ter&enilor, 'eno&enelor, e)eni&entelor dintr1un do&eniu !au a unit"(ilor de )ocabular dintr1un c+&p ling)i!tic2 Ea poate 'i aplicat" la toate etapele cadrului, pe care !e centrea." de&er!ul didactic: e)ocare, reali.are a !en!ului, re'lec(ie2

Obiecti)ul acti)it"(ii con!t" +n co&pararea tr"!"turilor cuno!cute cu in'or&a(iile noi -i &onitori.area propriei +n)"("ri2 Nr. )e stu)en#i G1<#, +n ca.ul grupelor &ai &ari !e )a recurge la organi.area lucrului +n echipe2 Ti2* #$1%$ de &inute2 Re!ur!e Tabl" -i cret" !au 'oi de po!ter -i &ar;ere2 Alternati) 1 'oi &ultiplicate con(in+nd tabelul neco&pletat2 Te3te rele)ante pentru !ubiectul dat2 Al.-rit2ul utili+$rii a> Se actuali.ea." !au !e di!tribuie o li!t" de ter&eni,cu)inte,+&bin"ri care )or 'i !upu!e anali.ei2 b> Se con!truie-te un tabel +n con'or&itate cu ur&"toarele cerin(e5 'iecare unitate de )ocabular di!pune de o linie ori.ontal", iar nu&"rul liniilor )erticale e!te dictat de nu&"rul tr"!"turilor !e&antice detectate2 Tr"!"tura !e&antic" trebuie !" aib" &ai &ulte rubrici, +n 'unc(ie de caracteri!ticile rele)ante pentru deli&itarea no(iunilor2 %5:'

Cu,/ntul Ter2enul 5 Ter2enul 6 Ter2enul 7...

Tr$s$tura se2anti0$ Tr$s$tura se2anti0$ Tr$s$tura se2anti0$ 5 6 7 A@ 5 A 6 A7 A5 A6 A7 A5 A6 A7

: A 7 a!pectul2 c> La etapa e)oc"rii, !tuden(ii +-i actuali.ea." cuno-tin(ele, 'ac pre!upuneri -i &archea." +n 'iecare rubric" prin !e&nele ?O?,?1? !au ?*? ce -tiu !au cred c" -tiu2 d> La etapa reali."rii !en!ului, !tuden(ii cite!c un &aterial !au a!cult" o prelegere care +i )a a4uta !"1-i clari'ice ni-te incertitudini2 e> La etapa re'lec(iei, !tuden(ii re)in a!upra !e&nelor pu!e anterior, 'ac preci."rile -i corect"rile nece!are2 Condi(ii M Nu r"&+n rubrici neco&pletateD M +n ca.ul ter&enilor, nu !e )or pune +n circula(ie =+n r+nduri aparte> !inoni&ele2 M Acti)itatea !e +ncheie prin deli&itarea clar" a no(iunilor2 Varia(iuni M O parte a acti)it"(ii, -i anu&e co&pletarea tabelului, !e poate proiecta ca te&" indi)idual" e3traauditonal", la +ncheierea unui capitol !au cur!2 M +ntreg in)entarul de ter&eni pentru anali." !e poate reparti.a perechilor !au echipelor, 'iec"reia re)enindu1i o linie din tabel2 M Studen(ii pot alege !inguri ter&enii pentru anali."2 Argu&ent +n patru pa-i Scopul utili."rii For&area abilit"(ilor de e3pri&are a opiniei, po.i(iei +ntr1o anu&it" proble&", +n re.ultat, ob(ine& o apreciere pro'und argu&entat"2 +n ca.ul proble&elor contro)er!ate, tehnica per&ite o anali." a di'eritelor p"reri,opinii pentru a !tabili +n ce &"!ur" !+nt con)ing"toare2 Se poate aplica la etapele reali.area !en!ului -i re'lec(ie2 %6;' Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2

Ti2* A1<A &inute pentru preg"tirea unui argu&ent, dar per'ec(ionarea lui ar putea nece!ita un ti&p &ai +ndelungat2 Resurse Te3te -i alte &ateriale care con(in in'or&a(ii de!pre proble&a di!cutat", &ateriale pentru !cri!2 Algorit&ul utili."rii a> Studen(ilor li !e propune !tructura argu&entului: te.a =a'ir&a(ia>, e3plica(ia =pre&i!ele>, do)ada =e)iden(a1!uport>, conclu.ia2 b> 0up" ce 'ac cuno-tin(" cu in'or&a(ia, li !e !olicit" !" 'or&ule.e te.e =a'ir&a(ii> +n ace!t conte3t2 Te.ele trebuie !" 'ie cit &ai !curte =o !i&pl" propo.i(ie a'ir&ati)">2 c> Ur&ea." e3plica(ia 1 dou"1trei propo.i(ii, &enite !" de.)"luie e!en(a a'ir&a(iei, !" e3plice unele no(iuni, principii care !tau la ba."2 d> Se pre.int" do)ada2 0in &aterialul !tudiat !e !electea." 'apte, tri&iteri la opinia !peciali-tilor, !e con!truie!c lan(uri logice cu !copul de a ilu!tra te.a lan!at"2 /entru !u!(inerea unei te.e pot 'i utili.ate c+te)a do)e.i2 e> Se 'ace conclu.ia2 +ntr1o 'ra." !curt" -i clar" !e accentuea." )eridicitatea te.ei ini(iale2 C-n)i#ii M Re!pectarea neap"rat" a !tructurii propu!e: te.a =a'ir&a(ia>, e3plica(ia =pre&i!e>, do)ada =e)iden(a1!uport>, conclu.ia2 M Sti&ularea c"ut"rii &ai &ultor do)e.i =nu &ai pu(in de dou"1trei> pentru !u!(inerea unei te.e2 Varia#iuni M Acea!t" tehnic" poate 'i aplicat" !eparat !au +&preun" cu alte tehnici =e!eu, de.batere>, c+nd apare nece!itatea de a 'or&ula o po.i(ie 'a(" de o +ntrebare2 +n de.bateri !e propune utili.area a dou"1trei argu&ente +ntru !u!(inerea po.i(iei2 +n re.ultat, !tuden(ii +-i !i!te&ati.ea." cuno-tin(ele, iar 4udec"(ile lor !+nt con!truite logic2 Argu&entele pot 'i alc"tuite at+t indi)idual, c+t -i +n grupuri2 %65'

Ar.u2ente *e 0artele
S0-*ul utili+$rii Tehnica !e aplic" la di!cutarea unui !ubiect contro)er!at, atunci c+nd a!upra ace!tuia !e poate 'or&ula o +ntrebare binar", pro'e!orul di!pun+nd de un &aterial !cri! care !pri4in" a&bele po.i(ii =!au de dou" &ateriale di'erite, contradictorii>2 /rin acea!t" &odalitate, !e )a 'or&a deprinderea de a g"!i argu&ente )alide +n di'erite !ur!e -i de a cerceta o e)entual" !olu(ie din puncte de )edere dia&etral opu!e2 Acti)it"(ile edi'icate pe tehnica dat" )or 'i pre&erg"toare lu"rii de deci.ii2 Obiecti)ul ur&"rit pre!upune -i de.)oltarea abilit"(ii de di!cernere (i de !tructurare a argu&entelor2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* #$1%$ de &inute2 Resurse Te3te &ultiplicate,&ateriale rele)ante pentru proble&a di!cutat"2 Fi-e !au 'oi deta-abile, in!tru&ente de !cri!2 Al.-rit2ul utili+$rii a> 0up" o acti)itate de e)ocare adec)at" proble&ei ce ur&ea." a 'i di!cutat", !e pre.int" +n linii generale !ubiectul -i !e 'or&ulea." o +ntrebare binar"2 b> Studen(ii !+nt di!tribui(i +n dou" tabere ad)er!e, egale cantitati), 'iec"ruia indic+ndu1i1!e op(iunea pentru care )a pleda2

c> rupurile create pri&e!c !uportul in'or&a(ional, &enit !" !pri4ine acti)itatea de c"utare a argu&entelor2 d> /e cartele aparte, !tuden(ii )or 'or&ula indi)idual cel pu(in trei argu&ente +n !pri4inul po.i(iei pe care o au2 e> rupul !e +ntrune-te -i di!cut" a!t'el: 'iecare &e&bru pre.int" cel &ai puternic, +n opinia lui, argu&ent de pe cartelele !ale5 dup" di!cu(ie, !e aleg doar C1A argu&ente2 '> rupul elaborea." declara(ia 'inal" -i alege per!oana care o )a pre.enta2 g> Se con'runt" cele doua po.i(ii, care !e e3pri&" prin declara(ia 'inal" a 'iec"rui grup2 h> 0up" pre.entarea declara(iei, 'iecare !tudent are dreptul !" e3pun" un argu&ent 'orte !au !" de.bat" argu&entele p"r(ii ad)er!e, !tructur+ndu1le2 %66' 4> La e3pirarea ti&pului alocat pentru de.baterea propriu1.i!" !au la epui.area argu&entelor rele)ante, pro'e!orul !chi&b" acti)itatea -i le propune !tuden(ilor !" !crie un te3t argu&enta(i)2 C-n)i#ii M Fiecare participant trebuie !" !crie +nainte de di!cu(ie -i !" accepte po.i(ia care i1a re)enit grupului2 M /entru a e)ita de.ordinea, pro'e!orul are gri4" !" cree.e un cli&at propice di!cu(iei -i !" a!igure cal&ul2 Varia#iuni P /ro'e!orul ar putea co&plica acea!t" acti)itate, propun+ndu1le !tuden(ilor !" e3pun" doar argu&entele, partea ad)er!" 'Sc+nd 1 +n nu&ele celorlal(i 1declara(ia2 Va ur&a de.baterea2 0up" <$ &inute, 'iecare grup +-i reia po.i(ia -i are cu)intul pentru argu&entul 'inal2

As-0ieri li=ere
S0-*ul utili+$rii Tehnica )i.ea." lan!area a!ocierilor indi)iduale +n leg"tur" cu o idee, un ter&en, un nu&e, o dat"2 un 'eno&en2 E!te e'icient" pentru e)ocare -i !er)e-te ca !uport pentru e3a&inarea unor proble&e ale -tiin(ei2 A!ocierile libere, de!tul de pre)i.ibile +n &ediul !tuden(e!c cuno!cut, per&it totu-i &ani'e!t"ri de indi)idualitate -i de!chid noi per!pecti)e de anali." a cone3iunilor dintre realit"(i2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* %1A &inute2 Resurse Fi-e2 Tabl" -i cret" !au 'oi de po!ter -i &ar;ere2 Al.-rit2ul utili+$rii a> 0ac" pro'e!orul )a con!idera nece!ar, )a e3plica e!en(a a!ocierii ca opera(ie intelectual"2 b> Studen(ii pri&e!c 'i-e, tiot+nd pe ele, la cererea pro'e!orului, pri&ele a!ocieri pe care le 'ac cu un ter&en dat =cu)inte !au +&bin"ri de cu)inte>2 %67' c> Nu&"rul cu)intelor cerute poate o!cila +ntre unu -i cinci, +n 'unc(ie de nu&"rul !tuden(ilor -i de obiecti)ul ur&"rit2 Un !ingur cu)+nt !olicitat li&itea." aria a!ocierilor5 un nu&"r prea &are de !tuden(i -i de cu)inte )a recla&a &ult ti&p pentru e3a&inarea a!ocierilor2 d> /ro'e!orul adun" 'i-ele -i, a4utat de !tuden(i, +n!crie toate cu)intele -i +&bin"rile o'erite2 e> Se anali.ea." a!ocierile2 /ro'e!orul !olicit" co&entarii -i de!ci'r"ri ale a!ocierilor catalogate2 C-n)i#ii M Se !criu a!ocieri2

M Se lucrea." repede, rar" pau.e de &edita(ii2 M Nu !e re!pinge nici o a!ociereD Varia(iuni M 0ac" grupul e!te &are, !e pot 'ace a!ocieri cu di'eri(i ter&eni2 M Se pot con!trui lan(uri a!ociati)e, rele)+ndu1!e leg"tura dintre -iruri de cu)inte, !en!uri, de'ini(ii etc2 M /oate 'i +&binat" cu tehnica g+nde-te1perechi1pre.int", ca procedur" de colectare a a!ocierilor2

Arainst-r2in. %Asalt )e i)ei<E,aluare a2/nat$<Marele DA>
Cu)+ntul =brain 1 creier -i !tor& 1'urtun"> +n traducere 'idel" din engle." +n!ea&n" 'urtun" +n creier2 E!te o &etod" colecti)" de c"utare a ideilor -i !olu(iilor, dar nu a cuno-tin(elor, +ntr1un &od c+t &ai rapid -i c+t &ai pu(in critic po!ibil2 Krain!tor&ing1nQ !e poate aplica la orice !ubiect care !e pretea." di!cu(iei -i ad&ite &ai &ult dec+t o !olu(ie2 Se aplic" la etapa e)oc"rii2 S0-*ul utili+$rii Lan!area ne!t+n4enit" a ideilor, acu&ularea lor, !epararea inten(ionat" a actului i&agina(iei de etapa g+ndirii critice2 Krain!tor&ing1ul !e utili.ea." ca pri& pa! pentru cercetarea unei proble&e, pentru acu&ularea ideilor +ntr1o di!cu(ie2 %6&' Nr. )e stu)en#i A1<G2 0ac" !+nt &ai &ult de <G, !e reco&and" +&p"r(irea lor +n echipe -i lan!area !eparar" a ideilor, apoi con'runtarea celor propu!e2 Ti2* %$1A$ de &inute: +n 'unc(ie de proble&" -i de pro'un.i&ea e3a&in"rii ei, pentru lan!area ideilor trebuie acordate <$1#$ de &inute2 /e l+ng" ace!ta, !e )a re.er)a ti&p =#$1%$ &in2> pentru anali.a, !i!te&ati.area, ordonarea ideilor2 Resurse Tabl" -i cret" !au 'oi de po!ter -i &ar;ere2 Al.-rit2ul utili+$rii a> Iedin(a de brain!tor&ing trebuie !" aib" un &oderator =conduc"tor, in!tructor, ani&ator, 'acilitator> -i un !ecretar =pot 'i -i doi !ecretari, care )or +n!crie pe rind ideile lan!ate>2 b> A-e.area +n !al" !e )a 'ace +n cerc !au +n 4urul unor &e!e, a!t'el +ne+t to(i participan(ii !" !e perceap" )i.ual2 Eta*a I a> Se enun(" proble&a care )a 'i pu!" +n di!cu(ie -i !e purcede la anali.a ei: de!co&punerea +n a++tea p"r(i, a!pecte !au 'a(ete, c+te )"d pentru &o&ent !tuden(ii2 b> 6oderatorul poate participa la acea!t" anali."2 Eta*a II a> Se purcede La c"utarea colecti)" de idei, !ugerindu1!e !olu(ii pentru re.ol)area proble&ei2 b> Secretarii notea." toate inter)en(iile =nu neap"rat &ot L &ot, dar e)it+nd re'or&ul"rile principiale -i redact"rile>, chiar -i repet"rile, !olu(iile care li !e par inutile, ab!urde2 +nregi!trarea nu trebuie !" o&it" ni&ic din ideile enun(ate2 Ni&eni nu co&entea."D c> Inter)en(iile )erbale !e )or 'or&ula +n enun(uri !curte, de&on!trarea -i detalierea !e )or 'ace ulterior2 d> 6oderatorul are gri4", dac" ni&eni nu &ai !ugerea." ni&ic, !" !coat" grupul din i&pa!, prin unul din procedeele: M pla!ea." o idee proprie, M d" cu)+ntui celor care au t"cut,

M o'er" c+te)a &inute de concentrare indi)idual" etc2 e> 0ac" !e creea." i&pre!ia c" toate ideile !1au epui.at, !e poate recurge la brain!tor&ing1ul 'rag&entat: &oderatorul !chi&b" !ubiectul de di!cu(ie, %6(' 'ace o pau." !au organi.ea." un 4oc2 0up" acca!i" pau." energi.ant", a!altul de idei continu"2 Eta*a III a> 6oderatorul diri4ea." categori!irea, cla!i'icarea, ordonarea ideilor2 b> Se recurge la trierea -i cali'icarea ideilor: po!ibilit"(i de aplicare, ter&en de reali.are, co&patibilitate etc2 c> Ideile !e pot re!crie +n 'unc(ie de prioritatea !olu(ion"rii lor !au, a-a cu& !+nt !cri!e, li !e poate atribui un indice core!pun."tor =liter", ci'r"> ori !e )or bi'a cu di'erite culori2 C-n)i#ii M Fiecare participant are dreptul la un nu&"r neli&itat de idei -i inter)en(ii2 M La etapa II aprecierile critice !+nt inter.i!e2 Ni&eni nu are )oie !" 'ac" ob!er)a(ii negati)e !au negati)i!te, !" conte!te, !" pun" Ia +ndoial" ideea lan!at" !au )alabilitatea !uge!tiei2 M I&agina(ia trebuie l"!at" +n )oia ei2 /entru &o&ent, orice idee trebuie acceptat", chiar dac" pare e3tra)agant"2 E!te &ai u-or !" !e re)in" ulterior la o idee de4a lan!at", pentru a o per'ec(iona, dec+t !" !e g"!ea!c" o idee original"2 M Stabili& un inter)al de ti&p pentru lan!area ideilor2 La +nceput, apar cele &ai banale -i neoriginale idei, cele &ai u.uale r"!pun!uri la +ntreb"rile pu!e2 Trebuie !" per!e)er"&, c"ut+nd -i !uge!tii neobi-nuite, proa!pete2 M Se +ncura4ea." ideile deri)ate, co&bin"rile -i a!ocia(iile neobi-nuite, cele care )in !" co&plete.e o idee anterioar"2 M Nu !e notea." nu&ele participan(ilor care au lan!at ideile2 M Inter)en(iile )eTbale care produc bloca4e !+nt !anc(ionate de c"tre 'acilitator2 R"!pun!ul !au ideea unuia poate !ugera o idee,!olu(ie ingenioa!" altuia, de aceea trebuie !ti&ulat" in!pirarea din ideile de4a lan!ate2 Se )a !olicita participan(ilor !" co&bine dou"1trei idei, pentru a ob(ine una nou"2 Condi(iile brain!tor&ing1uhii de grup pot 'i 'or&ulate !uccint a!t'el5 M Spune(i tot ce )" trece prin &inteD M Nu critica(i ideile celorlal(i, nu )" autocen.ura(i ideileD M 0a(i 'riu liber i&agina(ieiD M Lan!a(i cit &ai &ulte ideiD M /relua(i ideile celorlal(i -i per'ec(iona(i1leD %64' Varia#iuni M /entru brain!ior&ing1QiQ +n perechi, nu )a 'i ne)oie de !ecretar -i &oderator2 M La 'iecare etap", !e poate !chi&ba &oderatorul2

ArainsBet0hin. %Arainst-r2in. 0u s0hi#e'
S0-*ul utili+$rii Se aplic" la etapa e)oc"rii atunci c+nd !olu(ionarea proble&ei trebuie !" !e &ani'e!te +n reali.area unui de!en, plan, a unei !che&e, !chi(e etc2 /rin aplicarea brain!;etching1ulai !+nt cu&ulate )alen(ele &uncii indi)iduale cu cele ale e'ectului de grup, a!igur+ndu1!e detali.area, apro'undarea ideiior prin acti)area inteligen(ei !pa(iale, nu doar a celei ling)i!tice2 Nr. )e stu)en#i

A1#A de !tuden(i2 0ac" !+nt &ai &ult de G !tuden(i, ei trebuie grupa(i c+te A1G, ca !" !e lucre.e &ai ordonat -i &ai e'icient, dar to(i )or e3a&ina aceea-i proble&"2 Ti2* %$1CA de &inute: A1<$ &inute pentru anali.a proble&ei -i elaborarea !chi(ei ini(iale2 <$1<A &inute pentru de.)oltarea !chi(elor2 <A1#$ de &inute pentru anali.a !chi(elor -i elaborarea )ariantei 'inaie2 Resurse Foi de h+rtie deta-abile !au 'oi de po!ter -i &ar;ere pentru elaborarea !chi(elor2 O 'oaie de po!ter -i &ar;ere pentru )arianta 'inal"2 Al.-rit2ul utili+$rii a> Se anun(" proble&a -i !e anali.ea." +n plen, '"r" a !e o'eri !olu(ii2 b> Se +&part !tuden(ii +n grupuri de c+te C1G2 c> Fiecare !tudent de!enea." o !chi(" a &odului +n care )ede el re.ol)area proble&ei2 Se lucrea." indi)idual, +n t"cere, A1<$ &inute2 d> La +ncheierea etapei de !chi(are, !e depla!ea." 'oile !pre )ecinii din dreapta =c+te)a runde>2 Fiecare &odi'ic" !au co&pletea.", la dorin("2 e> Schitele !+nt colectate -i e3a&inate, pentru a ob(ine o !chi(" 'inal" co&un"2 %68' '> 0ac" !int &ai &ulte grupuri, 'iecare dintre ele )a e3a&ina toate !chi(ele -i )a elabora una co&un", pe care o )a pre.enta celorlal(i participan(i2 g> Se poate alege o !chi(" de ba.", iar grupul de.)olt" !olu(ia 'inal", lu+nd -i ele&ente din alte !chi(e2 C-n)i#ii M Nu !e )a aprecia calitatea de!enelor, ci doar ideile lan!ate prin !chi("2 M Se )a utili.a un !i!te& general acceptat de !e&ne con)en(ionale -i !i&boluri2 Varia(iuni M Tehnica !e co&bin" 'oarte bine cu turul galeriei, dac" !chi(ele elaborate nu !e )or di!cuta +n grupuri -i +n plen, ci !e )or a'i-a, iar !tuden(ii )or circula, e3a&in+ndu1le2

ArainCritin. %Arainst-r2in. s0ris'
S0-*ul utili+$rii Se utili.ea." la etapa e)oc"rii, +n acela-i !cop ca -i brain!tor&ing1QiQ, dar are ur&"toarele a)anta4e: M E!te &ai pro'und dec+t lan!area oral" a ideilor2 M +i oblig" pe to(i !" participe, chiar -i pe cei ti&i.i, o'erindu1Ie -an!a concentr"rii indi)iduale -i a e3a&in"rii detaliate a proble&ei2 M Nu gr"be-te participan(ii2 M O'er" o ga&" de idei in!pirate, +n lan(, a!igur+nd a!t'el cercetarea e3hau!ti)" a proble&ei2 Nr. )e stu)en#i A1#A de !tuden(i, grupa(i c+te A1G, ca !" !e lucre.e &ai ordonat -i &ai e'icient, dar to(i )or e3a&ina aceea-i proble&"2 Ti2* #$1C$ de &inute2 Studen(ii !criu p+n" !e con!tat" c" nu &ai au idei, dup" care !e di!cut" -i !e pre.int" cele !cri!e2 Resurse Foi de h+rtie deta-abile5 tabl" -i cret" !au 'oi de po!ter -i &ar;ere2 Algorit&ul utili."rii Etapa < a> /articipan(ii !tau +n 4urul unei &e!e2 %69'

b> Se enun(" proble&a2 c> Fiecare participant pri&e-te o 'oaie alb", iar pe &a!" &ai e!te una +n plu!2 d> Fiecare !crie pe 'oaia lui o idee care ar putea 'acilita re.ol)area proble&ei2 e> Cel care a ter&inat de !cri! pri&ul, pune 'oaia lui pe &a!" -i o ia pe cea alb" pe care notea." alt" idee2 '> Cel care a ter&inat ai doilea, pune -i el 'oaia pe &a!", ia 'oaia pri&ului participant -i de!'"-oar" +n continuare ideea de4a lan!at"2 Aplicarea poate continua p+n" la epui.area tuturor ideilor2 Etapa II a> Fiecare !tudent +-i preia 'oaia, iar &oderatorul o ia pe cea r"&a!"2 b> Se e3a&inea." indi)idual ideea lan!at" -i !uge!tiile care au ur&at2 c> Se 'ace !i!te&ati.area -i cali'icarea ideilor2 d> Se 'ace o pre.entare +n 'a(a grupului2 e> Ideile aprobate +n ur&a di!cu(iei !e !criu pe tabl" !au pe po!ter2 C-n)i#ii M A-e.area +n !al" !e )a 'ace +n cerc !au +n 4unii unor &e!e, pentru a 'acilita !chi&bul de 'oi2 M 0up" ce a lan!at ideea proprie -i a l"!at1o !" circule, !tudentul trebuie !" de.)olte ideile !tr"ine, lu+nd de 'iecare dat" alt" 'oaie2 M Studentul ar putea re)eni -i la propria lui idee, dac" ia la un &o&ent dat 'oaia pe care a !cri! el +n!u-i2 Varia#iuni M Se poate reali.a '"r" circula(ia 'oilor, atunci +n!" 'iecare !tudent +-i de.)olt" ideea proprie -i o e3a&inea." &ultilateral, dRp" care o pre.int" colegilor2 +n ace!t ca., !e c+-tig" ti&p, dar !e pierde din ideile po!ibile2 M Se poate recurge la tran!&iterea 'oilor din &in" +n &+n", pe cerc, +n cadrul unor echipe &ai &ici =G per!oane> !au +n grup, dar !e pot !e&nala e'ecte nedorite ale rit&ului di'erit de lucru al participan(ilor: unii 'iind !tre!a(i de acu&ularea 'oilor, al(ii plicti!indu1!e +n a-teptarea 'oilor de la colegi2

Cer0etarea /2*$rt$3it$
S0-*ul utili+$rii 0i!cu(iile de cercetare +&p"rt"-it" !+nt bine)enite la etapa re'lec(iei, c+nd !tuden(ii cuno!c bine te3tul2 Ace!te acti)it"(i con!tituie )eritabile de!chideri %6:' !pre g+ndirea critic"2 /entru cercetarea +&p"rt"-it" trebuie ale! un te3t arti!tic, publici!tic !au -tiin(i'ic, care !" la!e ni-te ?capete libere?, o'erindu1nc po!ibilitatea interpret"rilor di)ergente2 Obiecti)ul ur&"rit de pro'e!or e!te e3er!area abilit"(ilor de a purta o di!cu(ie2 Nr. )e stu)en#i <$1#$ de per!oane5 dac" grupa e!te &ai &are, !e recurge la alte tehnici, bun"oar", pi'i.ct di!cu(iei2 Ti2* %$1CA de &inute2 Resurse Un !et de +ntreb"ri elaborate anterior2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /roiect+ndu1-i acti)itatea, pro'e!orul elaborea." un !et de +ntreb"ri euri!tice =A1<$>2 pe care +nc" nu le1a di!cutat cu !tuden(ii2 b> 0up" ce !1a epui.at acti)itatea de reali.are a !en!ului unui te3t, pro'e!orul enun(" o +ntrebare -i o !crie pe tabl" !au pe po!ter2

c> +ncetinind inten(ionat )ite.a cu care !e )or da r"!pun!urile, in!i!t" ca !tuden(ii !" !crie propriul lor r"!pun! ia +ntrebare2 d> A!+gur+ndu1!e c" !tuden(ii au !cri!, pro'e!orul o'er" cu)+ntul c+tor)a dintre ei -i +ncura4ea." di!cu(ia2 e> /entru a acti)i.a grupa, pro'e!orul poate ghida di!cu(ia -i prin alte +ntreb"ri dec+t cele elaborate -i o poate apro'unda prin detali.area proble&elor di!cutate2 '> R"!pun!urile nu !e aprecia.", dar !e &onitori.ea." participarea !tuden(ilor, !olicit+nd co&entarii celor care !e ab(in, !ugerindu1li1!e a!t'el c" -i opiniile lor !+nt con!iderate i&portante2 C-n)i#ii M Trebuie ale! un te3t care pro)oac" +ntreb"ri autentice2 M /ro'e!orul trebuie !" e)ite e3punerea propriei p"reri -i a conc lu.i o n"rilor predeter&inate2 M Se ur&"re-te ca di!cu(ia !" !e &en(in" +n li&itele te3tului2 Varia(iuni M 0up" ce e!te a!i&ilat" tehnica, !arcina de elaborare a +ntreb"rilor poate re)eni unui grup de !tuden(i2 %7;'

CinDuain S0-*ul utili+$rii
CinSuain e!te o tehnic" de elaborare a te3tului propriu, in!pirat d+ntr1un !ubiect luai +n di!cu(ie2 E!te reco&andabil" pentru etapa re'lec(iei, c+nd !tudentul +-i )a e3pri&a +ntr1o 'or&" netradi(ional" op+nia1generali.are, -i re.id" +n !crierea unei poe.ii de cinci rinduri2 Opera(iile &intale pe care le recla&" !crierea cinSuain1ului includ: M no&inali.area M de!crierea M generali.area2 E!en(ial e!te ca per!oana ce !crie poe.ia de cinci )er!uri !" re!pecte !tructura ace!tui te3t, dar -i !"1-i culti)e creati)itatea2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* <A1## de &inute: A1J &inute pentru !criere5 <$1<A &inute pentru lectur" -i o'erire de 'eedbac;2 Resurse In!tru&ente de !cri!, h+rtie2 Al.-rit2ul utili+$rii a> La 'inele unei di!cu(ii libere !au pe un te3t literar, pro'e!orul )a e3plica tehnica cinSuain =!e reco&and" a'i-area regulilor>, ea con!t+nd +n !crierea unei poe.ii de c&ci )er!uri, dup" cu& ur&ea.": M < !ub!tanti) cu !tatut de titlu5 M # ad4ecti)e deter&inati)e pentru acel !ub!tanti)5 M % )erbe, e)entual predicate ale acelui !ub!tanti)1!ubiect5 M C cu)inte !e&ni'icati)e, care +ncheag" i&aginea general"5 M < !ub!tanti) echi)alent cu pri&ul, la ni)el le3ical !au intrate3tual, prin &i4locirea celor patru cu)inte anterioare2 b> Se alege diapa.onul te3tului care )a 'i !cri!: !e d" un titlu, un !ubiect, !e reperea." un do&eniu etc2 c> Studen(ilor li !e o'er" ti&p pentru a produce un te3t +n para&etrii da(i2 d> To(i doritorii cite!c te3tul produ!2 e> Studen(ii !+nt l"!a(i !"1-i aprecie.e reciproc lucr"rile2 '> Se e3a&inea." !itua(ii de aplicare a tehnicii2 %75'

Varia#iuni M In )ariant" cla!ic", cinSuain1ttl !e poate utili.a pentru de'inirea conceptelor, no(iunilor, ter&enilor etc, pentru e3pri&area opiniei +ntr1o di!cu(ie2 M /rin e3tindere, cinSuain1uQ poate !er)i drept &aterial pentru elaborarea unui te3t &ai a&plu, a!t'el ca &ai &ulte poe.ii de cinci )er!uri !" !e lege, con!ecuti), prin )er!ul A1<2 M /oate 'i +&binat" cu procedeul g+nde-te1perechi1pre.int"2 M Studen(ilor a)an!a(i +n !crierea cinSuain1ului li !e propun -i alte criterii de e)aluare a produ!ului,)er!ului2

Citate
Scopul utili."rii /oate 'i 'olo!it" pentru a e3a&ina o per!onalitate, un e)eni&ent la etapa e)ocare2 /re!upunerile !tuden(ilor )or !er)i drept &oti)are pentru !tudierea ulterioar" a unui te3t2 Nr )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* J1<$ &inute2 Resurse Citate2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul alege &ai &ulte citate ce caracteri.ea." o per!onalitate, un e)eni&ent -i le !crie pe 'oi !eparate2 b> Organi.ea." !tudierea +n grupuri cooperante de %1C per!oane2 c> 0" 'iec"rui grup c+te o 'oaie cu citatul, pe care !e )or nota c+t &ai &ulte caracteri!tici pri)ind per!onalitatea, e)eni&entul de!cri!2 d> 0up" ce grupurile 'ac li!ta, un !tudent )a enun(a citatul, iar altul li!ta calit"(ilor, caracteri!ticilor2 In'or&a(ia !e notea." la tabl"2 Studen(ii !+nt pre)eni(i c" toate calit"(ile,caracleri!ticile enun(ate !e re'er" la o !ingur" per!onalitate,e)eni&ent2 e> Utili.+nd in'or&a(ia de la tabl", +n grupuri cooperante, ei )or de!crie per!onalitatea,e)eni&entul +n C1A 'ra.e2 '> Se reparti.ea." te3tul -i !tuden(i +i cite!c, apoi re)i.uie!c cele !cri!e, co&plet+nd dac" e nece!ar2 /ro'e!orul +i roag" !" !electe.e din te3t -i alte citate din care pot deduce in'or&a(ii noi2 Scriu )arianta 'inal"2 %76' Varia#iuni P +n locul citatelor pot 'i utili.ate a'ir&a(ii care ar per&ite +n(elegerea te3tului !tudiat +n continuare2 E!te o tehnic" de e)ocare, dar poate 'i aplicat" -i Ia re'lec(ie2

Clusterin.
S0-*ul utili+$rii Clu!lering1ul e!te o &odalitate de organi.are gra'ic" a in'or&a(iei, ce pro)ine dintr1un brain!tor&ing nclinear, util" pentru e)ocare -i pentru re'lec(ie2 /rin acu&ularea -i pre.entarea gra'ic" a in'or&a(iei, !e o'er" po!ibilitatea de a crea a!ocia(ii noi, !e !ti&ulea." proce!ul de g+ndire, !tuden(ii 'or&+ndu1-i o )i.iune de an!a&blu a!upra unor cuno-tin(e -i cone3iuni ce e3i!t" +ntre realii -i concepte2 Se aplic" la etapa e)ocare -i la etapa re'lec(ie2 La e)ocare 1 pentru !tabilirea ni)elului de cunoa-tere -i +n(elegere, pentru actuali.area unor no(iuni, categorii, cla!i'ic"ri5 Ia etapa re'lec(ie 1 ca !uport pentru pre.entare !au !criere2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2*

<$1<A &inute2 Resurse Tabl" -i cret" !au 'oi de po!ter -i &ar;ere2 Al.-rit2ul utili+$rii a> Se 'or&ulea." !ubiectul =rele)ant -i actual pentru !tuden(i> -i !e +n!crie +n &i4locul clu!tering1 ului pre!upu!2 b> Se acu&ulea." -i !e +n!criu in'or&a(iile lan!ate de !tuden(i, +n )ariante c+t &ai laconice: cu)inte !au +&bin"ri de cu)inte2 c> /e &"!ur" ce !e +n!criu cu)intele, !e tra!ea." linii +ntre ideile care !e leag" +n )reun 'el2 d> Se +n!criu toate 'or&ulele )erbale, p+n" la epui.area ideilor !au p+n" la e3pirarea ti&pului2 e> Se e3a&inea." alte po!ibilit"(i de &arcare a cone3iunilor +ntre idei, no(iuni, ter&eni2 Varia#iuni M 0up" ce tehnica )a 'i a!i&ilat", pro'e!orul o )a aplica drept una de colaborare, d+nd po!ibilitate perechilor, grupurilor &ici !au echipelor !" !tructure.e in'or&a(ia actuali.at" prin acu&ulare2 %77' M La aplicarea tehnicii, !e poate recurge la tra!area liniilor prin culori di'erite, relie'ind a!t'el di)er!itatea leg"turilor2 M /oate 'i reali.at" +n dou" etape: 'i-area ideilor =brain!tor&ing> -i pla!area 'i-elor +n 4urul cu)+ntului principal, !tabilirea cone3iunilor2

C-l#uri
S0-*ul utili+$rii +n)"(area prin colaborare, conceput" +n acea!t" cheie, ur&"re-te organi.area -i de!'"-urarea unor de.bateri -i di!cu(ii +n contradictoriu2 =A !e )edea -i: p+n.a di!cu(iei, contro)er!a con!tructi)", contro)er!a acade&ic">2 Obiecti)ul ur&"rit e!te de a1i 'ace pe !tuden(i !" ia o atitudine +n leg"tur" cu proble&a di!cutat" -i !" o poat" !u!(ine2 La 'el de i&portante apar -i 'le3ibilitatea, -i aten(ia cu care !tuden(ii trebuie !" !e a!culte2 Se aplic" la etapa reali.area !en!ului2 Nr )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* C$1A$ de &inute2 Resurse Un te3t adec)at pentru di!cu(ie2 Al.-rit2ul utili+$rii Etapa < a> /ro'e!orul alege un !ubiect di!cutabil, !ugerat de un te3t arti!tic ori publici!tic !au de a!cultarea unei prelegeri2 Alternati), !1ar putea lua +n di!cu(ie un !ubiect in!pirat din )ia(",un ca.2 /rintr1o tehnic" de e)ocare, !e 'ace o !curt" pre.entare a proble&ei, pentru a1i 'a&iliari.a pe to(i cu !ubiectul -i di)ergen(ele2 c> Se reperea." po.i(iile pe care le pot adopta participan(ii Ia di!cu(ie2 d> Se pre.int" argu&entele adep(ilor e3terni =&a!!1&edia> ai a&belor po.i(ii2 e> Studen(ilor li !e acord" ti&p pentru a1-i e3pri&a +n !cri! opinia -i a recurge la acele argu&ente, care li !e par &ai con)ing"toare2 Eta*a II a> +n 'unc(ie de po.i(ia pe care o +&p"rt"-e!c, !tuden(ii !+nt ruga(i !" treac" +n col(uri opu!e2 Cine nu ader" la nici o p"rere, r"&+ne +n &i4loc, de1a lungul peretelui2 %7&'

b> Ti&p de A &inute, participan(ii dintr1un grup +-i aduc la cuno-tin(" ce au !cri! -i aleg doi purt"tori de cu)+nt, care !"1i repre.inte +n de.bateri2

E#a*a III a> +ncepe de.baterea2 Fiecare grup are cu)+ntul, ca !"1-i e3pri&e !uccint punctul de )edere -i argu&entele2 b> 0e.baterea continu" +n plen +ntre di'eri(i &e&bri ai grupului -i pro'e!orul +ncura4ea." di!cu(iile2 c> Se re)ine a!upra argu&entelor, !tuden(ilor !olirit+ndu1Ii1!e e3plica(ii -i co&entarii2 Eta*a IV a> 0up" ce pro'e!orul generali.ea.", !tuden(ii !+nt +ncura4a(i !" !e depla!e.e +n con'or&itate cu p"rerea pe care o au acu&2 b> 6i-carea poate 'i +n!o(it" de argu&entarea !cri!" a &odi'ic"rii !au notarea ideilor pe cartele2 c> C+nd di!cu(ia !1a +ncheiat -i 'iecare participat a ocupat locul re!pecti), grupurile con!tituite !+nt rugate !"1-i re.u&e punctul de )edere2 d> 0up" +ncheierea di!cu(iei, 'iecare !tudent +-i e3pri&" +n !cri! po.i(ia -i argu&entele2 C-n)i#iiE M Sti&ularea &ultidircc(ionalit"(ii argu&entelor2 A!igurarea -an!elor egale de pre.entare a argu&entelor =prin regle&entarea ti&pului>2 Co&er(ul cu o proble&" S0-*ul utili+$rii Tehnica )i.ea." at+t +n)"(area, c+t -i e)aluarea, 'iind reco&andabil" pentru reali.area !en!ului =+n!u-irea unor !ubiecte teoretice, !tudierea unei te&e dintr1un :iclu, de.)oltarea abilita(ii de a !e!i.a proble&a -i de a o 'or&ula>, -i pre!upune i&plicarea tuturor !tuden(ilor +n cercetarea unui !ubiect -i e)aluarea reciproc"2 Nr. )e stu)en#i <#1#C2 Ti2* CA1G$ de &inute: <A1%$ de &inute pentru prelegere !au lectur"2 <$ &inute pentru lucrul +n perechi2 %7(' <$1<A &inute pentru di!cu(ie +n grupuri de C2 <$1<A &inute pentru interogare reciproc"2 Resurse Un te3t la !ubiectul ale!2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul reali.ea." o acti)itate de e)ocare adec)at"2 b> /ro'e!orul (ine o prelegere !au o'er" un te3t care ur&ea." a 'i citit2 c> Studen(ii 'or&ea.", aleatoriu, perechi2 d> Lucr+nd +n perechi, identi'ic" +n te3tul pre.entat,di!tribuit C1A proble&e i&portante2 e> /erechile 'or&ea." grupuri de C -i di!cut" proble&ele e!en(iale, &ai ale! +n !copul !olu(ion"rii incertitudinilor -i al re.ol)"rii !e&nelor de +ntrebare2 '> Fiecare pereche !crie c+te)a +ntreb"ri !au proble&e, pe care cealalt" pereche trebuie !" le !olu(ione.e,re.ol)e2 g> /erechile !e interoghea." reciproc -i +-i anali.ea." r"!pun!urile, h> Studen(ii !criu A &inute un re.u&at al celor +n)"(ate2

C-nsulta#ii in .ru*. Varianta I %Pi>uri in *ahar'
S0-*ul utili+$rii

Tehnica dat" poate 'i utili.at" la toate etapele cadrului de +n)"(are2 Scopul de ba." con!t" +n organi.area proce!ului de di!cu(ie +n a-a 'el +ne+t 'iecare participant !" aib" la !'ir-it un ?produ!? concret, care )a pre.enta +n(elegerea proprie a celor di!cutate2 Aplicarea tehnicii per&ite +&binarea a dou" 'or&e de organi.are a proce!ului de +n)"(are 1 in grup -i indi)idual2 Cu a4utorul ei poate 'i identi'icat tabloul po.i(iei &e&brilor grupului 'a(" de o proble&", care re'lect" -i puncte co&une, -i deo!ebiri2 Nr.)e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2p A1#$ de &inute2 Resurse Tot ce e!te nece!ar pentru !cri!, un pahar pentru pi3uri2 %74' Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul preg"te-te c+te)a +ntreb"ri, care, 'iind di!cutate, )or &onitori.a +n(elegerea ulterioar" a le&ei !au )or a4uta la re.ol)area unor proble&e, +ntreb"rile pot 'i pre.entate pe o 'oaie !au !eparat2 b> Se 'or&ea." grupuri din C1G participan(i2 c> To(i participan(i au 'oi de lucru identice2 d> Fiecare pune pi3ul !"u +n paharul co&un2 e> Liderul cite-te pri&a +ntrebare -i anun(" +nceputul di!cu(iei2 '> To(i &e&brii echipei o'er" !olu(ii po!ibile2 g> Liderul +ntreab": TTo(i !+nt gata*? h> 0ac" r"!pun!ul e!te NU, di!cu(ia continu"2 i> 0ac" r"!pun!ul e!te 0A, atunci 'iecare ia pi3ul din pahar2 4> +n lini-te, &e&brii echipei !criu pe 'oile de lucru r"!pun!ul la +ntrebare =r"!pun!urile pot 'i di'erite>, ;> 0up" 'ini!are to(i pun pi3urile +n pahar2 l> Liderul nu&e-te un alt lider -i ace!ta cite-te +ntrebarea a doua =procedura continu" dup" algorit&ul dat p+n" la epui.area +ntreb"rilor>2

C-nsulta#ii in .ru*. Varianta II
Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul preg"te-te c+te)a +ntreb"ri, care, 'iind di!cutate, )or &onitori.a +n(elegerea ulterioar" a te&ei !au )or a4uta la re.ol)area unor proble&e, +ntreb"rile !+nt pre.entate pe 'oi !eparate2 b> Studen(ii !e +&part +n grupuri de C2 c> Fiecare pereche din grup are c+te o +ntrebare2 0i!cut" +n pereche, apoi !criu r"!pun!ul indi)idual2 d> /ro'e!orul !e )a a!igura c" !tuden(ii di!cut" +nainte de a !crie2 e> E!te i&portant ca dup" 'inali.area di!cu(iei !" nu &ai cear" a4utor de la coleg +n 'or&ularea !cri!" a r"!pun!ului2 '> 0up" ce ter&in" de !cri!, !tuden(ii !e une!c +n grupuri de C -i di!cut" r"!pun!ul2 g> Studen(ii trebuie +ncura4a(i !" co&ente.e ceea ce 'ac2 C-n)i#ii M rupul nu )a dep"-i nu&"rul de G2 %78'

M

/entru di!cu(ie !e propun nu &ai &ult de %1C +ntreb"ri2

M E!te bine ca !tuden(ilor !" li !e co&unice ti&pul pentru di!cutarea 'iec"rei +ntreb"ri, iar pro'e!orul !" &onitori.e.e ace!t proce!2 M O aten(ie deo!ebit" !e )a acorda re!pect"rii condi(iilor pi3uri +n pahar U di!cuite, pi3uri luate U lini-te2 M 0ac" e g"l"gie, !e )a lucra independent2 Varia#iuni M La etapa e)oc"rii ar 'i bine)enit" o !ingur" +ntrebare pentru di!cu(ie2 /entru e'icienti.area lucrului indi)idual con!ulta(ii in grup poate 'i +&binat" cu &o.aicul2 R"!pun!urile pot 'i notate +ntr1un gra'ic conceptual !au +n tabelul anali.ei tr"!"turilor !e&antice2

C-ntr-,ersa a0a)e2i0$
S0-*ul utili+$rii E!te o acti)itate de +n)"(are prin cooperare, apropiat" de alte tehnici a3ate pe de.batere2 /rin e3er!area ei, !e ob(ine de.)oltarea abilit"(ilor de co&unicare e'icienta oral -i +n !cri!, de !tructurare a unui di!cur!, de pre.entare a propriei po.i(ii2 Tehnica !e poate utili.a atunci c+nd a)e& un nu&"r &are de !tuden(i -i de.baterea +n dou" grupuri ar 'i pu(in e'icient"2 +n!criindu1!e +n 'a&ilia tehnicilor de di!cu(ie +n ba.a lecturii, contro)er!a acade&ic" 1 la etapa reali.area !en!ului 1 per&ite 'iec"ruia !"1-i pre.inte -i !"1-i apere po.i(ia, cre+ndu1!e, pe acea!t" cale, condi(ii opti&e de e3pri&are a propriei per!onalit"(i2 Acti)it"(ile de !criere din 'inal !+nt, la r+ndul lor, o po!ibilitate de re'lec(ie, de )erbali.are a ideilor nu !ub 'or&" de argu&ente, ci ca te3t coerent2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic", dar nu &ai pu(in de F per!oane2 Ti2* C$1A$ de &inute: <A1#$ de &inute pentru anali.a !ubiectului -i elaborarea argu&entelor2 <A1#$ de &inute pentru de.bateri2 <$ &inute pentru !criere2 Resurse Un te3t !au un ca. pentru !tudiu2 Al.-rit2ul utili+$rii %79' E(apa I a> /ro'e!orul pre.int" auditoriului un !ubiect contro)er!at, citind un te3t !au un ca. pentru !tudiu, -i 'or&ulea." +n ba.a Iui o +ntrebare binar"2 b> Studen(ii !+nt reparti.a(i +n grupuri c+te C2 +n 'iecare grup doi !tuden(i !e !ituea." obligatoriu pe po.i(ia pro -i doi pe po.i(ia contra2 c> ini(ial, !tuden(ii lucrea." +n perechi: cei de pe o po.i(ie di!cut" -i +-i !tructurea." argu&entele2 0i!cu(ia durea." J1F &inute2 Etapa II a> /erechile !e de!'ac: participan(ii di!cut" 1 unul de pe po.i(iapra -i altul de pe po.i(ia contra2 /entru acea!ta le acord"& C1A &inute2 b> /erechile !e re1'or&ea." originar, co&par" noile argu&ente, elabor+nd o Vi!t" nou", co&pletat"2 Se acord" C1A &inute2 Etana III a> +ncepe de.baterea !ubiectului2 Fiecare parte +-i pre.int" po.i(ia2 Ur&ea." o de.batere a argu&entelor 'iec"rei p"r(i2 b> +n 'inal, 'iecare pane 'ace o declara(ie a!upra propriei po.i(ii2 c> La +ncheierea de.baterii, !tuden(ii ar putea 'i ruga(i !" !crie <$ &inute un e!eu la !ubiectul propu!2 C-n)i#ii

M /e parcur!ul di!cu(iei, !tuden(ii trebuie !" !e pronun(e de pe po.i(ia care le1a re)enit, '"r" a1-i e3pri&a opinia per!onal"2 M +ncura4a(i &odi'icarea po.i(iei, lu+nd +n con!idera(ie argu&entele oponen(ilor2

C-ntr-,ersa 0-nstru0ti,$
S0-*ul utili+$rii E!te o tehnic" aplicabil" +n ca.ul c+nd obiecti)ul con!t" +n a1i a4uta pe !tuden(i !"1-i pre.inte argu&entele proprii, dar -i !" a!culte atent partea ad)er!"2 O dat" cu abilit"(ile de pre.entare, !e de.)olt" abilit"(ile de a!cultare acti)"2 Contro)er!a con!tructi)" !e poate aplica atunci c+nd proiect"& o di!cu(ie +n ba.a lecturii, ca o 'or&" a de.baterii2 Speci'icul !"u ne )a per&ite !" e3a&in"& holi!tic proble&a -i !" 'or&"& abilitatea de a anali.a argu&entele p"r(ii ad)er!e cu cea &ai &are aten(ie2 Nr. )e stu)en#i <#1#C2 %7:' Ti2* C$1F$ de &inute2 Resurse Un te3t !au un ca. pentru !tudiu2 Algorit&ul utili."rii Etapa I a> /ro'e!orul preg"te-te un te3t +n !ubiectul ale!2 b> rupa e!te +&p"r(it" +n echipe, 'iecare a)+nd !arcina de a !u!(ine o op(iune2 +n interiorul echipei, !tuden(ii 'or&ea." perechi2 c> /erechile parcurg +&preun" &aterialul pre.entat -i elaborea." argu&ente co&une +n 'a)oarea op(iunii enun(ate2 d> Fiecare pereche pre.int" echipei li!ta argu&entelor !ale2 e> Echipa elaborea." o li!t" co&un" -i !e preg"te-te !" o pre.inte +n plen2 Etapa II a> Echipa =&ai +nt+i cea care optea." pentru> +-i pre.int" argu&entele +n 'a(a echipei ad)er!e2 b> La acea!t" etap", echipa ad)er!" doar adre!ea." oponen(ilor +ntreb"ri de preci.are2 c> Apoi +-i pre.int" argu&entele echipa a doua, iar pri&a +i adre!ea." +ntreb"ri de preci.are2 Etapa III a> Rolurile !e !chi&b"2 b> Echipele !e +ntrune!c din nou, de acea!t" dat" +n!" di!cut" argu&entele p"r(ii ad)er!e, li&it+ndu1!e la A, pe care le con!ider" probante2 c> Echipele !e con'runt" din nou, pentru a1-i pre.enta li!tele cu argu&ente2 0eoca&dat", !e pot pune doar +ntreb"ri de clari'icare2 Etapa IV a> +ncepe de.baterea2 b> Studen(ii )in +n 'a(a auditoriului cu argu&entele pe care partea ad)er!" le1a con!iderat eloc)ente pentru po.i(ia !u!(inut" ini(ial2 c> La +ncheierea de.baterii, to(i !tuden(ii ur&ea." !"1-i e3pri&e +n !cri! po.i(ia pentru care optea." per!onal =nu pe care au !u!(inut1o atunci c+nd i1a reparti.at pro'e!orulD>2 Acea!t" argu&entare !cri!" poate a)ea ur&"toarea !tructur": M 0eclararea po.i(iei5 M /re.entarea argu&entelor ce !u!(in acea!t" po.i(ie -i co&baterea nega(iei po!ibile5 M 0eclara(ia de +ncheiere =&odul +n care argu&entele !pri4in" po.i(ia>2 %&;'

C-n)i#ii M Subiectul ale! pentru a e3er!a acti)itatea nu trebuie !" 'ie prea e&o(ionant, pre.ent+ndu1li1!e !tuden(ilor +n 'or&a unui ca. pentru !tudiu !au a unei nara(iuni M La etapa IV +ncura4a(i !tuden(ii !" utili.e.e argu&ente de pe di'erite po.i(ii2

Cu=ul
S0-*ul utili+$rii Tehnica cubul e!te una de e3a&inare a !ubiectului, de organi.are a cuno-tin(elor pri)ind un !ubiect2 E!te reco&andat" pentru !criere, dar, odat" a!i&ilat", !e pretea." (i co&unic"rii orale, atunci c+nd inten(ion"& !" e3a&in"& e3hau!ti) o proble&"2 Se aplic" preponderent pentru reali.area !en!ului, dac" !ubiectul luat +n di!cu(ie e!le nou !au par(ial cuno!cut2 /oate 'i utili.at" la e)ocare !au re'lec(ie, ca algorit& de actuali.are a in'or&a(iilor !au de !i!te&ati.are a celor a!i&ilate +ntr1o alt" tehnic"2 +n linii &ari, acea!t" tehnic" !e pretea." pentru de.baterea oric"rui !ubiect -tiin(i'ic, de!crierea unei e3perien(e !au a re.ultatelor unei cercet"ri, 'or&ularea opiniei 'a(" de un 'eno&en2 E!te 'oarte util" pentru elaborarea e!eului !tructurat2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* #$1%$ de &inute: <$1<A &inute pentru !criere !au preg"tirea pre.ent"rii orale2 <$1<A &inute pentru lectur" -i di!cu(ie2 Resurse Un cub, cu 'e(ele con(in+nd in!crip(iile nece!are2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul pre.int" obiectul -i e3plic" pa-ii aplic"rii tehnicii2 Cubul are G 'e(e, pe care !+nt !cri!e, cu indicarea ordinii, )erbele ce nu&e!c opera(iile de g+ndire: <2 0e!crie,de'ine-te +nainte de a +ncepe !" co&unic"& de!pre ce)a, preci."& ter&enii, con)eni& a!upra de'ini(iilor, re'erindu1ne la !ur!e credibile =0EW, enciclopedii>5 +n lip!a unei atare de'ini(ii, )o& de!crie !ubiectul2 %&5'

#2 Co&par" E!en(a co&para(iei con!t" +n a lega !ubiecte -i in'or&a(ii noi cu cele de4a a!i&ilate2 Co&para(ia trebuie !" a4uie a )edea !peci'icul 'eno&enului, obiectului +n raport cu altele, de4a e3a&inate2 %2 A!ocia." Fiecare !ubiect e3a&inat poare declan-a di)er!e a!ocia(ii, due+ndu1i pe !tuden(i cu g+ndul la di'erite concepte, locuri co&une, tangen(e -i a'init"(i2 E!ie i&portant !i !e )alori'ice &ai &ulte a!pecte ale a!ocierilor po!ibile, !" !e &ani'e!te din plin per!oana care a!ocia."2 C2 Anali.ea." /rocedura de anali." pre!upune de!ci'rarea !tructurii unui obiect, interpretarea leg"turilor dintre con!tituen(i -i a con!tituen(ilor ca ele&ente ale +ntregului2 A2 Aplic" /o!ibilit"(ile de aplicare +n )ia(a cotidian" a !ubiectului =!au a in'or&a(iei de!pre eD> !+nt de!tul de )a!te2 Studen(ii )or rele)a ce !e poate 'ace cu !ubiectul !au cu& poate 'i utili.at ace!ta, de.)olt+ndu1-i !piritul de ob!er)a(ie2 G2 Aprecia.",Argu&entea." =pro !au contra>

Acordul 'inal al de!crierii +l con!tituie aprecierea argu&entat" a )alorii acelui obiect2 Atitudinea poate 'i po.iti)" =cu argu&ente pro> !au negati)" =cu argu&ente contra>2 Not": +n unele !ur!e, !e in)er!ea." ordinea pa-ilor # cu %, C cu A2 b> /ro'e!orul anun(" !ubiectul -i acord" ti&p pentru !criere, !peci'ic+nd li&itele te&porale2 La pri&a aplicare a tehnicii !e poate e3er!a &ai +nt+i oral, pe un !ubiect 'a&iliar2 c> Studen(ii !criu independent te3tul !olicitat2 d> Se 'ac publice te3tele produ!e2

%&6'

C-n)i#ii M /entru aplicarea tehnicii, trebuie !" !e parcurg" toate etapele +n con!ecuti)itatea dat"2 Nici una dintre opera(ii nu poate 'i o&i!"D M Chiar dac" !arcinile !e +&part +ntre !tuden(i !au echipe, 'iecare trebuie !" reali.e.e toate opera(iile intelectuale, dar !a pre.inte &o&entul care i1a re)enit2 Varia#iuni M Tehnica )eri'ic"rii !i di!cu(ia ulterioar" pot lua di'erite 'or&e, 'iind deter&inate de obiec+i)eie de&er!ului didactic: Se cite!c +n perechi te3tele !cri!e, !e di!cut", !e aprecia." reciproc lucr"rile2 E!te bine ca !tuden(ii !" nu !e li&ite.e la !i&ple cali'icati)e, dar !" 'ac" anu&ite preci."ri, !"1-i &oti)e.e -i !"1-i co&ente.e atitudinea5 1 0up" di!cu(ii +n perechi, pro'e!orul -i grupa +ntreag" )or a!culta c+te)a =cele &ai )aloroa!e -i apreciate de parteneri> lucr"ri2 M S1ar putea o&ite di!cu(iile +n perechi, c+nd tehnica e!te de4a 'a&iliar"2 M Studentul ar putea 'i l"!at !" citea!c" doar pa!a4ele &ai reu-ite, la alegere2 M /ro'e!orul poate in!i!ta a!upra unui !ingur a!pect citit pe r+nd de &ai &ul(i !tuden(i: co&para(ia !au aplicarea, aprecierea !au anali.a2 +n 'ine, trebuie !" !e 'ac" <1# lecturi integrale, pentru a !e )edea c" te3tul nu r"&+ne !eg&entat, ci e!te unul coerent2

Dia.ra2a Venn
S0-*ul utili+$rii 0iagra&a Venn e!te o tehnic" de organi.are gra'ic" a in'or&a(iei, re.ult+nd din di!cutarea a dou" -i &ai &ulte concepte, no(iuni, idei, te3te, care au a'init"(i Si deo!ebiri2 Se aplic" la etapa e)oc"rii !au a re'lec(iei2 La etapa e)oc"rii, diagra&a Venn !e proiectea." pentru centrarea aten(iei a!upra unei proble&e, pentru actuali.area unor cone3iuni -i coinciden(e drntre 'eno&ene, 'apte, pentru 'i3area unor in'or&a(ii cuno!cute2 La etapa re'lec(iei tehnica !e utili.ea." pentru introducerea +n !che&e proprii a conceptelor anali.ate, a !en!urilor dedu!e etc2 Tehnica acti)i.ea." &ai &ulte inteligen(e -i de.)olt" g+ndirea analitic"2 Re!pecti), de4a con!truit", diagra&a de)ine reper pentru de.)oltarea !ubiectului2

Nr. )e stu)en#i G1<#5 dac" grupa e &ai &are, !e )a lucra +n echipe2 %&7' Ti2* J1<$ &inute2 Resurse Tabl" -i cret"5 coli de po!ter -i &ar;ere2 Al.-rit2ul utili+$rii a> Se enun(" proble&a ce ur&ea." a 'i di!cutat"2 b> /ro'e!orul 'or&ulea." un !ubiect care !e pretea.", di!cu(iei -i co&para(iei cu un alt !ubiect cuno!cut2 c> Studen(ii le )or e3a&ina prin pri!&a unor no(iuni, concepte nu&ite de pro'e!or, pe care le )or pre.enta prin cercuri par(ial coincidente2 d> Indi)idual, +n perechi !au +n echipe, !tuden(ii de!enea." cercurile -i !criu te3tul,ter&enii,cu)intele nece!are, prin care !e reperea." !peci'icul 'iec"rei no(iuni2 e> Supra'a(a co&un" a cercurilor e!te ha-urat" -i pe ea !e !criu a'init"(ile2 0i&en!iunile !upra'e(ei co&une !+nt raportate la &"!ura coinciden(ei, di'eren(ei2 '> /erechile, echipele !au 'iecare +n parte =dac" e o grup" pu(in nu&eroa!" -i !1a lucrat indi)idual> 'ac pre.ent"rile2 g> Ur&ea." un co&entariu oral pentru 'iecare di)ergen(" +n repre.entarea gra'ic"2 C-n)i#iiE M Solicita(i argu&entarea tr"!"turilor co&une -i a di)ergen(elor2 Varia(iuni M La etapa e)ocare poate 'i +&binat" cu br&n!tor&&g, clu!tering -i alte tehnici, care per&it colectarea in'or&a(iei ini(iale2 La etapa re'lec(ie !e pre.int" ca re.ultat al de.baterii, di!cu(iei2 0iagra&a poate 'i co&pu!" -i din &ai &ulte cercuri =%, C, A>2

Dis0u#ia .hi)at$
S0-*ul utili+$rii 0i!cu(ia pe &arginea unui te3t citit =arti!tic !au publici!tic, &ai rar -tiin(i'ic> poate 'i organi.at" a!t'el ca pro'e!orul !" 'ie doar 'acilitatorul, -i nu per!oana care interoghea."2 Sarcina pro'e!orului e!te de a ghida di!cu(ia, renun(+nd la ideea de a1-i i&pune +ntreb"rile -i de a cere r"!pun!uri la ele2 Nici e)aluarea particip"rii %&&' la di!cu(ie nu e +n obiecti)ul tehnicii date2 Tehnica e!te bine)enit" pentru etapa re'lec(iei -i e!te i&portant ca te3tul !" in)ite la di!cu(ie2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* #$1%$ de &inute2 Resurse Un te3t !u!ceptibil di!cu(iei2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul +-i proiectea." o di!cu(ie ghidat" pe un te3t !u!ceptibil de.baterilor2 b> /entru ca di!cu(ia !" nu 'ie &onologul pro'e!orului, ci un !chi&b dina&ic de replici -i ob!er)a(ii, e!te bine ca ea !" !e !tructure.e din declara(ii, +ntreb"ri, !e&nale -i pau.e de t"cere2 c> +n cadrul di!cu(iei, care porne-te de la declara(ii =orice !tudent are dreptul la o declara(ie +n leg"tur" cu te3tul>, pro'e!orul do.ea." -i alternea." acti)it"(ile !peci'ice2 d> Orice !tudent, dar -i pro'e!orul, are dreptul !" adre!e.e +ntreb"ri celui care a a)ut o inter)en(ie )erbal" !au auditoriului +n general2 +ntreb"rile pe care le abordea." !tuden(ii !e di!cut" cu &ai &ult entu.ia!&, de aceea e!te bine !" culti)"& obi-nuin(a de a +ntreba ne!tandard2

e> 0ac" di!cu(ia !e blochea.", pro'e!orul o )a reani&a prin +ntreb"ri2 '> L"!+ndu1i pe !tuden(i !" 'ac" declara(ii -i e)it+nd el +n!u-i ace!t tip de inter)en(ii, pro'e!orul re.u&" cele a'ir&ate de !tuden(i -i 'or&ulea." proble&e certe, a!t'ei de&on!tr+ndu1le, +n per&anen(", un &odel de co&unicare e'icient"2 g> Se&nalele non)erbale pe care le utili.ea." pro'e!orul1diri4or trebuie !" 'ie 'a&iliare grupului -i !" !ti&ule.e de!'"-urarea di!cu(iei, nu !" o bloche.e2 +n a'ar" de !e&ne general acceptate de a o'eri cu)+ntul !au de a opri pe cine)a dintre )orbitori, po.i(ia -i &i-c"rile &+inilor, e3pre!ia 'e(ei, i&aginile iconice trebuie !" 'ie eloc)ente -i de!ci'rabile, pentru a cere clari'ic"ri -i a +ncura4a, pentru a a4uta !" !e g"!ea!c" un cu)+nt potri)it etc2 h> /au.ele care !e la!" dup" +ntreb"ri &ai co&plicate !+nt un i&bold pentru a &edita, a c"uta r"!pun!ul, a aborda !ub alt unghi !ubiectul2 Condi(ii M /ro'e!orul trebuie !" e)ite a 'ace declara(ii proprii2 M rupa e!te a-e.at" +n 'or&" de cerc2 %&('

Eu 0er0ete+
S0-*ul utili+$rii Tehnica ur&"re-te per!onali.area cercet"rii prin elaborarea de c"tre !tuden(i a unor te.e de cercetare 7 e!euri !tructurate, ur&"rind procedeul cercet"rii de Ia per!onal Ia i&per!onal2 Aplicarea ei con!tituie etapa de re'lec(ie a unui proce! de reali.are a !en!ului de lung" durat"2 Cercetarea pre!upune &unc" intelectual" +ndelungar" -i !e )a !olda cu o lucrare de porto'oliu2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* E!te o acti)itate care nu !e reali.ea." +n !ala de cur!2 Nece!it" ti&p !pecial alocat doar pre.entarea lucr"rilor2 Resurse X+rtie -i in!tru&ente de !cri!2 Fiind o in)e!tiga(ie de lung" durat", e!te bine !" !e (in" un 4urnal !pecial2 Al.-rit2ul utili+$rii a> Studen(ii reali.ea." o cercetare, pre.entat" !ub 'or&" de re'erat, te." etc2 b> /ro'e!orul care diri4ea." reali.area ace!tor lucr"ri 'or&ulea." !arcina de a !e aplica -i tehnica eu cercete.2 c> /aralel cu cercetarea propriu1.i!", !tuden(ii !+nt ruga(i !" !crie 1 aparte 1un 'eD de i!torie, un CV al in)e!tiga(iei reali.ate2 d> /ro'e!orul le o'er" c+te)a repere pentru a (ine ace!t 4urnal al cercet"torului: 1 0e!pre ce !criu* 1 0e ce &" intere!ea." ace!t !ubiect* 1 Ce )reau !" a'lu +n &od !pecial de!pre el* 1 Ce !pun !peciali-tii de!pre ace!t !ubiect* 1 Ce in'or&a(ii a& g"!it +n literatura de !pecialitate de!pre el* 1 Ce g+nduri +&i )in +n leg"tur" cu !ubiectul, pe &"!ur" ce !e apro'undea." cercetarea* 1 Care e!te cel &ai i&portant lucru pe care l1a& a'lat +n leg"tur" cu ace!t !ubiect* e> Te3tul din 4urnal )a 'i pre.entat o dat" cu in)e!tiga(ia -i pro'e!orul )a decide care dintre lucr"rile reali.ate )or 'i audiate de c"tre to(i2 Varia#iuni M 0ac" !e reali.ea." o in)e!tiga(ie de grup, !tuden(ii au roluri di'erite, unuia dintre ei re)enindu1 i roiul de a co&pleta 4urnalul2 %&4'

$se3te *e 0ine,a 0are...
S0-*ul utili+$rii Studen(ii +n)a(" unii de la al(ii !" 'ie acli)i, +&p"rt"-iri du1-i ideile, di!cut+nd concep(iile1 re-elile !+nt corectate i&ediat, interac(ion+nd cu al(ii pentru a g"!i r"!pun!uri2 Studen(ii pleac" aca!" cu un ghid de !tudiere2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* #A1%$ de &inute2 Resurse Foaia cu +ntreb"ri2 Al.-rit2ul utili+$rii <2 Fiecare !tudent pri&e-te c+te o 'oaie, pe care !+nt !cri!e +ntreb"ri2 Apoi u&bl" prin auditoriu -i caut" un coleg care -tie r"!pun!ul Ia cel pu(in o +ntrebare2 +n ti&p ce colegul +i r"!punde oral, el 'ace noti(e2 #2 /artenerul cite-te ce a !cri! pri&ul -i !e&nea." dac" e!te de acord cu cele enun(ate2 %2 Se !chi&b" cu rolurile2 0up" ce a&bii au r"!pun! la c+te o +ntrebare, +-i caut" al(i parteneri, C2 Acti)itatea !e ter&in" atunci c+nd to(i au r"!pun!urile !cri!e +n 'oaia lor2 A2 /ro'e!orul organi.ea." o di!cu(ie +n ti&pul c"reia !tuden(ii +-i e3a&inea." r"!pun!urile notate2 Scopul ei e!te ca !tuden(ii !" corecte.e toate gre-elile +n 'oaia lor -i Da plecarea din auditoriu !" po!ede un bun ghid de !tudiere2 Varia#iuni M Tehnica poate 'i utili.at" la toate etapele cadrului de +n)"(are, 'iind di'erit doar nu&"rul de +ntreb"ri, tipul lor -i ti&pul acordat pentru co&unicare2 R"!pun!urile pot 'i notate +ntr1un gra'ic conceptual2 "!i(i cu)+ntul1(int" S0-*ul utili+$rii E!te o tehnic" in!pirat" din e3erci(iile &ate&atice, !ubordonate +nde&nului g"!e-te nu&Lrul1 (int"2 Obiecti)ul ur&"rit prin aplicarea ace!tei tehnici con!t" +n %&8'

de.)oltarea aten(iei -i a !piritului de ob!er)a(ie, e3er!area opera(iilor de anali." -i !inte.", a capacit"(ii de pre!upunere -i di!cern"&+nt, a abilit"(ii de a r"!punde uni)oc -i laconic la +ntreb"ri clare2 Nr.)e stu)en#i G1<#5 dac" !+nt &ai &ul(i, !e +&part +n echipe2 Ti2* %1A &inute pentru un cu)+nt2 Al.-rit2ul utili+$rii a> 0eoarece e!en(a tehnicii )i.ea." de!coperirea unui cu)+nt prin indicii di!cutate, pro'e!orul preg"te-te pri&a e3er!are a tehnicii, aleg+nd un cu)+nt rele)ant pentru di!ciplina pe care o pred" !au !ubiectul orei de cur! re!pecti)e2 b> Studen(ii !+nt 'a&iliari.a(i cu regulile ce ur&ea." a 'i re!pectate2 c> /ro'e!orul, !ingurul care -tie cu)+ntui, r"!punde doar prin da,nu la +ntreb"rile 'or&ulate de !tuden(i2 d> Obiecti)ul e!te !" !e 'or&ule.e corect +ntreb"rile, (in+nd cont de toate +ntreb"rile -i r"!pun!urile precedente, triind in'or&a(ia, a!t'el +ne+t !" !e a4ung" c+t &ai repede Ia cu)+ntul1 (int"2 e> La de!coperirea cu)+ntului, !e debri'ea." +ntreg proce!ul, ur&"rindu1!c +ntreb"rile deci!i)e -i cele ce nu au a)ut nici un i&pact a!upra acti)it"(ii2

'> 0ac" !itua(ia o cere, !e di!cut" cau.ele di'icult"(ilor de r"!pun!, a dubl"rii +ntreb"rilor etc2 C-n)i#ii MM +ntreb"rile !e adre!ea." pe r+nd, +n 'unc(ie de r"!pun!ul la cele precedente, pentru a nu le repeta2 M Regula general" e!te !" !e r"!pund" doar prin da,nu la orice +ntrebare2 M 0ac" +ntrebarea e!te 'or&ulat" +n a-a 'el &c+t r"!pun!ul !olicitat !" 'ie altul dec+t da !au nu, ea e!te ignorat"2 M Se operea." doar cu !en!urile directe ale cu)intelor Ydac" nu !1a &en(ionat +n !pecial o alt" po!ibilitate>2 M /entru +nceput, !e poate preci.a do&eniul din care pro)ine cu)+ntui2 M 0ac" 4ocul inir" +n i&pa!, cei care +l conduce poate da un indiciu2 Varia(iuni M Odat" a!i&ilat ca tehnic", 4ocul poate continua +n cadrul echipelor, +ntre echipe, +n perechi2 M Aplicarea tehnicii poate porni de la ter&enii dintr1un do&eniu, de la o !erie de cu)inte !au ter&eni da(i de pro'e!or2 %&9>

enerali+area 0ate.-rial$
S0-*ul utili+$rii Tehnica !e aplic" pentru !i!te&ati.area in'or&a(iei !au ideilor, care !e lan!ea." +n proce!ul di!cu(iilor de grup, +n brain!tor&ing etc2 La +ncheierea unei etape, de acu&ulare a in'or&a(iilor !au a ideilor, !tuden(ii trebuie !" ob!er)e -i !" e)iden(ie.e raportarea lor la anu&ite categorii logice2 Enun(ul aleatoriu recla&" o re'or&ulare, co&patibila cu +nregi!trarea in'or&a(iei -i co&od" pentru a !e re)eni la ea2 E!te i&portant" at+t 'or&ula propriu1.i!", c+t -i categoriile adiacente, !ubordonate !ubiectului, pe care le )or deduce !tuden(ii2 Se aplic" la etapele e)ocare -i reali.are a !en!ului2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* #A1CA de &inute: <$1<A &inute pentru lan!area ideilor !au actuali.area in'or&a(iilor2 <A1%$ de &inute pentru !i!te&ati.area in'or&a(iei !au a ideilor2 Resurse Tabl" -i cret" !au 'oi de po!ter -i &ar;ere2 Al.-rit2ul utili+$rii Etapa I a> Organi.area unei di!cu(ii !au a unui brain!tor&ing pentru acu&ulare2 b> +n!crierea tuturor in'or&a(iilor rele)ante -i a ideilor )aloroa!e +ntr1o 'or&" acceptabil"2 Etapa II a> 0etectarea categoriilor potri)ite pentru 'iecare dintre ideile -i in'or&a(iile +n!cri!e2 b> Reparti.area tuturor in'or&a(iilor re!pecti)e +n n categorii2 Varia(inni M C+nd !tuden(ii au abilitatea 'or&at", !e poate organi.a lucrul +n grupuri, echipe, re.er)+nd ti&p pentru con'runtarea )ariantelor, bun"oar" prin tehnica unuD !t", ceilal(i circul"2 M /oate 'i +&binat" cu clu!tering, con!tituind pri&a etap" de creare a %&:'

hi)ul *entru /n,$#are
S0-*ul utili+$rii

hidul pentru +n)"(are +i a4ut" pe !tuden(i !" cercete.e &odele co&plicate de g+ndire -i !" de!copere idei !ubtile2 Ca tehnic" de lectur", procedeul !e poate aplica la etapa reali.area !en!ului -i +n lip!a pro'e!orului2 E!en(a lehnicii con!t" +n con'runtarea unui -ir de +ntreb"ri elaborate anterior cu te3tul care con(ine r"!pun!ul la ace!te +ntreb"ri2 E!te o tehnic" e'icient" de pro&o)are a g+ndirii critice, de)enind un !ti&ulent pentru di!cu(ii -i de.bateri, dar nu pentru detectarea ade)"rului +n ulti&" in!tan("2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* CA1JA de &inute: <A1%$ de &inute pentru lectura te3tului -i g"!irea r"!pun!urilor2 %$1CA de &inute pentru di!cutarea r"!pun!urilor o'erite2 Resurse Un te3t -tiin(i'ic, rele)ant pentru !ubiectul abordat2 Un !et de +ntreb"ri a!upra lui2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul preg"te-te un te3t -tiin(i'ic pentru lectur" independent" -i un !et de +ntreb"ri a!upra lui2 b> Studentul parcurge independent te3tul -i +ncearc" !" r"!pund" la toate +ntreb"rile 'or&ulate2 c> Ulterior, e)aluarea !e )a 'ace prin di!cu(ii, prin di'erite acti)it"(i de +n)"(are, +n 'unc(ie de obiecti)ul pro'e!orului2 C-n)i#ii M Setul de +ntreb"ri )a con(ine di)er!e 'or&ule interogati)e, +ntr1o ordine arbitrar"2 Se reco&and" ca +ntreb"rile !"1< 'ac" pe !tudent !" g+ndea!c", nu doar !" g"!ea!c" r"!pun!ul literal la o +ntrebare !tandard2 Varia#iuni M E)aluarea ace!tui tip de acti)itate !e poate 'ace prin tehnica inter)iul In trei trepte2 M +ntreb"rile pentru ghid pot 'i 'or&ulate pe ni)eluri =interogare &ultiproce!ual">2 M 0up" lectura indi)idual" a te3tului, !tuden(ii pot 'or&ula r"!pun!uri +n grupuri &ici =#1C per!oane>2 %(;'

/n)e3te1*ere0hi1*re+int$ % PP'
S0-*ul utili+$rii // e!te o tehnic" de participare la di!cu(ii -i de 'or&ulare +n pereche a unei atitudini2 Ea !e co&bin" cu alte tehnici de +n)"(are -i pre.entare a !olu(iilor, cu hraZn!tor&ing1nQ +n perechi2 Se aplic" la etapele e)ocare !au re'lec(ie2 Nr. )e stu)en#i Orice nu&"r par de !tuden(i2 Ti2* <$1#$ de &inute: %1A &inute pentru 'or&ularea -i +n!crierea opiniei indi)iduale2 %1A &inute pentru di!cu(ie +n perechi2 C+te <1# &inute pentru pre.ent"ri din partea 'iec"rei perechi2 Resurse X+rtie -i in!tru&ente de !cri!2 Al.-rit2ul utili+$rii a> Studen(ii !+& +&p"r(i(i +n perechi2 b> Studen(ii !+nt ruga(i !" !e g+ndea!c" %1A &inute a!upra unei proble&e, !"1-i 'or&ule.e +n !cri! opinia, !"1-i a&intea!c" -i !" de!crie indi)idual o P e3perien("2

c> Te3tul 'iind elaborat, partenerii +-i pre.int" reciproc in'or&a(ia, d> /erechea di!cuta a&bele p"reri,e3perien(e,te3te -i, +n con!ecin(", 'or&ulea." o alocu(iune co&un", pe care o pre.int" co&unit"(ii de in!truire2 e> /ro'e!orul a!culta o parte din perechi !au d" cu)+ntul tuturor2 '> 0i!cutarea opiniilor ar putea !" !e produc" la +ncheierea tuturor pre.ent"rilor2 C-n)i#ii M Acti)itatea indi)idual" =de e3a&inare a proble&ei -i de !criere> e!te obligatorie2 M O pereche poate 'ace o !ingur" pre.entare, elaborat" de co&un acord, +n ca.ul c+nd perechea nu a putut con)eni pentru o pre.entare co&un", pro'e!orul are tot dreptul !" nu dea cu)+ntul nici unuia dintre !tuden(i2 Varia#iuni M 0ac" nu&"rul de !tuden(i e!te prea &are, // poate !" nu !e !olde.e cu pre.entarea +n 'a(a +ntregii a!i!ten(e, ci !" continue cu pre.entarea +n grupuri de %(5'

C1F per!oane,#1C perechi2 +n ace!l ca., pre.entarea +n plen !e )a 'ace din partea grupului, care )a alege o )ariant" din cele a!cultate !au )a elabora una opti&a2 M 0ac" !tuden(ii au )ite." di'erit" de &unc", pro'e!orul poate 'or&a perechi la pa!ul al doilea: !tudentul care a !cri! !e ridic" -i 'ace pereche cu ur&"torul care -i1a ter&inat te&a5 +n ace!t &od, cei care lucrea." &ai +ncet nu !+nt gr"bi(i de partenerii lor, iar cei care lucrea." repede au &ai &ult ti&p pentru di!cu(ie -i cercetare2 +n ace!t ca., nu )o& li&ita ti&pul pentru !criere indi)idual" la % &inute, ci )o& l"!a ca grupul !" !e autoregle.e +n reali.area acti)it"(ii2 M O )ariant" a tehnicii apare cu nu&ele de'or&ula(i1co&[iica'i1a!culta(i1crea(i, acti)itate +n care partenerii 'or&ulea." r"!pun!uri indi)iduale, apoi le co&unic" partenerului, +l a!cult" pe ace!ta -i, +n 'inal, creea." +&preun" cu partenerul, ca ur&are a di!cu(iilor, un r"!pun! !au o per!pecti)" nou"2

ra"i0ul 0-n0e*tual
S0-*ul utili+$rii Aplicarea ace!tei tehnici la etapele reali.area !en!ului -i re'lec(ie e!te o cale de a organi.a in'or&a(ia dup" o di!cu(ie, atunci c+nd pot 'i co&parate trei !au &ai &ulte concepte,idei2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* <A1#A de &inute: A1<$ &inute pentru acu&ularea in'or&a(iei2 <$1<A &inute pentru co&pletarea tabelului2 Resurse Tabl" -i cret" !au 'oi de po!ter -i &ar;ere2 Al.-rit2ul utili+$rii a> Acu&ularea in'or&a(iei care )a 'i anali.at" !e poate 'ace +n ba.a unui clu!tering !au +n re.ultatul di!cu(iei2 b> Accentul !e )a pune pe 'or&ularea enun(ului -i aran4area in'or&a(iei in gra'icul conceptual c> /ro'e!orul trebuie !" 'ie !igur de rubricile enun(ate: ce tr"!"turi anu&e )or 'i pu!e +n relie' -i ce concepte )or 'i e3a&inate +n raport cu ele2 %(6'

d> 0up" co&pletarea gra'icului, el de)ine !uport pentru di!cu(ii,!criere de!pre proble&a abordat"2

C-n)i#ii M ra'icul1tabel !e con!tituie din coloane -i linii, pe )ertical" !criindu1!e conceptele, 'eno&enele, iar pe ori.ontal" 1 tr"!"turile care !e co&par"2 M Spre deo!ebire de anali.a tr"!"turilor !e&antice, +n dreptunghiul re!pecti) !e !crie enun(ul1 in'or&a(ie de!pre raportarea tr"!"turii date la conceptul enun(at2 Tr$s$turile Tr$s$tura 5 Tr$s$tura 6 Tr$s$tura 7 C-n0e*tul 5 C-n0e*tul 6 C-n0e*tul 7

Varia#iuni M ra'icul conceptual poate 'i propu! la etapa e)ocare2 +n ace!t ca., +n rubrici )or 'i notate cuno-tin(e -i pre!upuneri, di!cutate -i &odi'icate pe parcur!ul etapelor reali.area !en!ului -i re'lec(ie2

ra"i0ul T
S0-*ul utili+$rii Se proiectea." pentru organi.area -i &onitori.area unei di!cu(ii +n )ederea 'or&ul"rii de conclu.ii, lu"rii de deci.ii2 E!te o tehnic" !i&pl" -i acce!ibil", de c"utare a argu&entelor -i de con'runtare a po.i(iilor2 E!te aplicabil" at++ pentru proble&e de ordin -tiin(i'ic, c+t -i pentru di!cu(ii +n ba.a lecturii unui te3t arti!tic !au publici!tic2 Se reco&and" la etapa e)ocare =pentru a !coate +n e)iden(" 'a(etele unei /roble&e, a1i relie'a caracterul contro)er!at> -i la etapa re'lec(ie =pentru 'or&ularea atitudinii per!onale +ntr1o proble&", elaborarea unor reco&and"ri !au luarea de deci.ii>2 Nr. )e stu)en#i G1<#5 dac" grupa e!te &ai &are, trebuie !" !e lucre.e +n echipe2 Ti2* #$1%$ de &inute: %(7' <$1<A &inute pentru co&pletarea gra'icului2 <$1<A &inute pentru anali.a argu&entelor2 Resurse Tabl" -i cret" !au coli de po!ter -i &ar;ere2 Al.-rit2ul utili+$rii Etapa I: a> Se 'or&ulea." o proble&" binar"2 b> Se poate ulili.a un tabel cu dou" coloane !i&etrice, con(in+nd, +n !t+nga, partea a'ir&ati)" a bino&ului: da, bine, pro, 'orte, prioritate, iar +n dreapta 1partea negati)" a bino&ului: nu, contra, puncte )ulnerabile2 da, ine, pro, forte, prioritate c> d> a> b> c> d> nu, contra, puncte vulnera ile

Studen(ii cercetea." proble&a -i lan!ea." argu&ente pentru a&bele aripi ale gra'icului2 Se +n!criu toate argu&entele -i contraargu&entele )alide2 Etapa II Se e3a&inea." rela(ia dintre argu&ente -i contraargu&ente2 Se bi'ea." argu&entul -i contraargu&entul1pereche2 Se +n!criu +n continuare argu&e&e -i contraargu&ente care apar +n proce!ul di!cu(iei2 Se e!ti&ea." ponderea unei aripi a gra'icului2

e> Se 'or&ulea." conclu.ia general" a!upra proble&ei2 C-n)i#ii M Spre deo!ebire de brain!tor&ing1ul cla!ic, nu !e )a in!i!ta pe !pontaneitatea ideilor, ci pe )alabilitatea lor ca argu&ente2 0e aceea, la +nceput !e )or acorda %1A &in2 pentru 'or&ularea indi)idual" a argu&entelor2 M /er!oana care lan!ea." argu&entul +l cali'ic" drept pro !au contra -i +l 'or&ulea." laconic2 M Co&pletarea gra'icului !e 'ace +n ordinea lan!"rii argu&entelor2 M Se ur&"re-te ca argu&entele !" nu !e repete, !" nu !e !uprapun" !au !" !e re'or&ule.e2 M +n proce!ul de anali." a argu&entelor, ace!tea pri&e!c indici de prioritate =ci're !au litere>2 Varia#iuni M 0up" ce tehnica a 'o!t a!i&ilat", !e poate organi.a co&pletarea gra'icului T +n echipe !au grupuri de A1G per!oane2 %(&' M 0i!cu(ia !e poate de!'"-ura pe parcur!ul proce!ului de co&pletare a gra'icului !au la 'inele ace!tuia M /oate 'i utili.at" -i +n !cop de e)aluare2 M /entru acu&ularea de argu&ente poate 'i +&binat" cu tehnica p+n.a di!cu(iei2

Inter-.area 2ulti*r-0esual$
S0-*ul utili+$rii Orice de&er! didactic, la 'el ca orice di!cu(ie, de.batere, cercetare i&plic" -i 'or&ularea unor +ntreb"ri2 6"ie!tria de a lan!a o +ntrebare adec)at" !itua(iei -i de a o )alori'ica din plin ar putea de)eni un atu al celui care o po!ed"2 Interogarea &ultiproce!ualL per&ite e3a&inarea unui te3t !au a unei proble&e ur&+nd pa-ii ta3ono&iei lui Kloo&, adaptat" de Sander!2 /ri)it" ca tehnic" ulterioar" lecturii -i racordat" la un te3t literar =&ai rar publici!tic !au -tiin(i'ic>, interogarea &ultiproce!ual" apare ca o e-alonare 'irea!c" a +ntreb"rilor, printre care nu do&in" un anu&it tip, iar +ntreb"rile literale !+nt pu!e doar pentru a ne con)inge c" te3tul a 'o!t citit atent -i con(inutul a 'o!t +n(ele!2 Tipologia +ntreb"rilor +n cadrul interog"rii &ultiproce!uale e!te ur&"toarea: +ntreb"ri literale Cer in'or&a(ii e3acte de!pre cele pre.entate +n te3t2 +ntreb"rile recla&" un e'ort &ini& din partea !tudentului, &obili.+ndu1i aten(ia, dar ri!curile de a da un r"!pun! gre-it !+nt &ari2 +ntreb"ri de traducere Ace!tea nece!it" o &odi'icare a in'or&a(iei, o re!tructurare a ei, o repre.entare +n alte i&agini, tran!punerea celor e3pri&ate prin cu)+nt +n i&agine !au a i&aginii gra'ice in e3pre!ie )erbal"2 Ace!te +ntreb"ri creea." o noua e3perien(" !en.orial", care trebuie tradu!" dintr1un li&ba4 +n altul2 Tot aici )o& include -i +ntreb"rile prin care elucid"& !e&ni'ica(ia unor detalii, e3plicarea unor cu)inte, !e&ne -i !i&boluri2 +ntreb"ri interpretati)e Cer de!coperirea cone3iunilor dintre idei, 'apte, de'ini(ii, )alori2 Studentul trebuie !L1-i dea !ea&a cu& !e leag" di)er!e concepte pentru a a)ea un !en!2 Ace!te enun(uri interogati)e !e )or !tructura pe rele)area unor leg"turi -i pe nece!itatea de a le argu&enta2 %((' Studentul care are de4a abilitatea de a interpreta te3tul e!te obi-nuit !" atribuie !e&ni'ica(ii -i )alori unor 'apte, !" ad&it" -i !" !e con'runte cu po!ibilitatea de a interpreta di)er!,di'erit acelea-i 'apte2 +ntreb"ri aplicati)e

O'er" po!ibilitatea de a re.ol)a proble&e autentice, proble&e de logic", !au de a de.)olta ideile !ugerate, a e3plora !u!pan!ul2 R"!pun!urile la ace!t 'el de +ntreb"ri cer o racordare a &odalit"(ii de a g+ndi logic la di'erite !itua(ii din )ia(a cotidian"2 /rin a!e&enea che!tiuni, (inti&, +n &are &"!ur", -i obiecti)ele atitudinale2 'olo!ind te3tul ca prete3t -i ur.eal", pentru a (e!e o di!cu(ie2 +ntreb"ri analitice Se 'or&ulea." pentru a cerceta +n pro'un.i&e te3tul, e3a&in+ndu1l din unghiuri di'erite2 Fiecare trebuie !" aib" libertatea de a 'or&ula o idee, de a )edea lucrurile din di)er!e per!pecti)e, de a anali.a &inu(io! proble&ele -i de a1-i e3pune logic argu&entele -i contraargu&entele2 /entru un te3t literar, la acea!t" etap" +ncepe anali.a lui dup" caracteri!ticile de gen -i !pecie, apartenen(a la un curent literar etc2 +ntreb"ri !intetice +ncura4ea." re.ol)area creati)", ne!tandard a proble&elor2 /entru a r"!punde la +ntreb"rile !intetice, !tuden(ii )or 'ace apel la cuno-tin(ele pe care le au -i la e3perien(a, )or o'eri !cenarii de alternati)"2 +ntreb"rile de ace!t tip oblig" !tudentul !" !e i&plice per!onal -i !" propun" o !olu(ie, '"r" !" o aib" de1a gata2 Ace!te +ntreb"ri )or )i.a &ai &ult re'lec(ia, ur&"rindu1!e de ce autorul !coate +n e)iden(" anu&ite detalii, in!i!t" a!upra unor &o&ente2 +ntreb"ri e)aluati)e Recla&" aprecieri din partea !tuden(ilor, ur&+nd ca ace-tia !" dea cali'icati)ele bun,r"u, corect,gre-ii, +n 'unc(ie de !tandardele de'inite de ei +n-i-i -+ cu re'erire la un !ubiect !tudiat2 Abordarea unor +ntreb"ri e)aluati)e +i o'er" !tudentului po!ibilitatea de a1-i per!onali.a proce!ul de +n)"(are, de a1-i +n!u-i cu ade)"rat noile idei -i concepte, dar -i anu&ite )alori etice2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* A$1F$ de &inute: <$1#$ de &inute pentru lectura te3tului -i 'or&ularea +ntreb"rilor2 #$1%$ de &inute pentru di!cutarea +ntreb"rilor2 #$1%$ de &inute pentru o'erirea r"!pun!urilor2 %(4' Resurse Te3t pentru lectur" 1 c+te un e3e&plar pentru 'iecare !tudent2 Fi-e pentru 'or&ularea +ntreb"rilor =c+te %1A1J de per!oan">2 Algorit&ul utili."rii /ri&a aplicare a tehnicii a> /ro'e!orul preg"te-te te3tul pe care !e )a lucra -i +l di!tribuie !tuden(ilor2 b> Studen(i au ti&p !u'icient pentru lectura -i +n(elegerea lui2 c> 0eoarece e pri&a aplicare a tehnicii, !tuden(ilor li !e di!tribuie -i de!crierea tipurilor de +ntreb"ri !au pro'e!orul 'ace o pre.entare a ace!tora2 Ulterior, ei )or cunoa-te tipologia interog"rii &ultiproce!uale -i )or opera independent cu ter&enii din do&eniu2 d> /ro'e!orul +-i elaborea." a priori o li!t" de +ntreb"ri, prin care cuprinde tot !pectrul de 'or&ule interogati)e -i le aran4ea." +ntr1o ordine logic"2 e> /ro'e!orul enun(" c+te o +ntrebare, +nde&n+ndu1i pe !tuden(i !" caute r"!pun!uri prin de!ci'rarea te3tului, le per&ite !" re)in" la te3t2 '> 0up" ce !1a o'erit r"!pun! la +ntrebare, !e e3a&inea." +ntrebarea ca !peci&en: categoria din care 'ace parte, &odul +n care a 'o!t con!truit"2 g> /articipan(ii ia di!cu(ie )or a)ea po!ibilitatea !" r"!pund" c+t &ai a&plu -i c+t &ai co&plet la +ntreb"ri, iar pro'e!orul nu )a c"uta un !ingur r"!pun! corect -i nu )a gr"bi de&er!ul didactic2 Abordarea 'irea!c" a +ntreb"rilor -i at&o!'era de di!cu(ie, nu de e3a&en !au interogatoriu, )a da de&er!ului un a)anta4 +n ceea ce pri)e-te atingerea obiecti)elor 'or&ati)e -i atitudinale2 A*li0$rile ulteri-are a> Studen(ii cuno!c tipurile de +ntreb"ri -i !+nt co&peten(i +n a le 'or&ula, de aceea 1 dup" lectura te3tului 1 !arcina pu!" +n 'a(a lor ar putea 'i cea de a 'or&ula +ntreb"ri de toate tipurile, e3a&in+nd te3tul +n cele &ai &ici detalii2

b> Studen(ii ar putea 'i +&p"r(i(i +n perechi !au +n grupuri, adre!+ndu1-i reciproc +ntreb"ri -i o'erind r"!pun!uri2 c> Se reco&and" utili.area c+t &ai larg" a )erbelor din ta3ono&ia lui Kloo& +n 'or&ulele interogati)e2 d> S1ar putea l"!a ti&p pentru +nregi!trarea +ntreb"rilor -i a r"!pun!urilor2 e> Se pot proiecta lucr"ri !cri!e +n ba.a te3tului2 E!te 'oarte u-or a !crie ulterior de!pre un te3t care a 'o!t e3a&inat +n &odul ace!ta2 C-n)i#ii M Con!ecuti)itatea +ntreb"rilor1 de la literale la e)aluati)e 1 trebuie re!pectat", dat 'iind c" ea re'lect" ordinea 'irea!c" a opera(iilor intelectuale2 M Tehnica !e reco&and" a 'i aplicat" con!ec)ent, nu !poradic2 %(8'

Varia#iuni M C+nd abilitatea de a 'or&ula +ntreb"ri de toate tipurile de)ine opera(ional", !tuden(ii pot 'i +&p"r(i(i +n grupuri, 'iec"rui re)enindu1i !arcina de a 'or&ula +ntreb"ri de un anu&e tip2 M Ulterior, 'or&ularea +ntreb"rilor !1ar putea 'ace nu pe un te3t, ci +n raport cu o proble&" care nece!it" e3a&inare &ultilateral"2 M La 'el, +n locul te3tului ar putea !" apar" i&agini )i.uale 7 tablouri, 'otogra'ii, !ec)en(e de 'il& !au 'il&e +n +ntregi&e2 M Tehnica !e poate utili.a pentru a de!crie o e3cur!ie, o )i.it" la &u.eu !au o e3perien("2 Inter,iul /n trei tre*te Scopul utili."rii E!te o tehnic" de +n)"(are prin colaborare, utili.at" la toate etapele2 +n cadrul ace!teia partenerii !e inter)ie)ea." reciproc +n leg"tur" cu un anu&it !ubiect2 Nr2 de !tuden(i Un nu&"r di)i.ibil la %: G1#C2 Ti2* /entru e)ocare !au re'lec(ie: %1A3% U B1<A&inute2 /entru reali.area !en!ului: <$1<A &inute pentru lectura te3tului -i 'or&ularea +ntreb"rilor2 C+te A1J &inute pentru un dialog U <A1#< de &inute pentru o tur"2 Un te3t pentru lectur" -i inter)ie)are2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul creea." echipe de c+te % per!oane, ur&"re-te !" !e di!tribuie rolurile -i !" !e decid" a!upra !chi&b"rilor ulterioare de rol2 b> 0ac" tehnica !e aplic" pentru e)ocare !au re'lec(ie, !e anun(" !ubiectul a!upra c"ruia )or di!cuta !tuden(ii2 c> 0ac" tehnica !e )a aplica pentru reali.area !en!ului, pro'e!orul )a di!tribui te3tele care )or 'i citite -i la care !e )or adre!a +ntreb"ri2 d> +n ti&pul inter)iului =unul +ntreab", altul r"!punde>, un al treilea &e&bru al echipei e3ercit" 'unc(ia de !ecretar -i +nregi!trea." toate in'or&a(iile2 %(9'

/rin rota(ie, 'iecare dintre participan(i e!te -i inter)ie)at, -i !ecretar, -i inter)ie)ator2 ra'ic, tehnica !e pre.int" a!t'el: e> La pri&ul pa!, !tudentul A =reporterul> +l inter)ie)ea." pe !tudentul K, iar C +nregi!trea." +n !cri! a!pectele principale ale di!cu(iei2 '> Ti&pul pentru un inter)iu e!te li&itat =%1A1J &inute>2 g> Rolurile !e !chi&b" -i A )a 'i !ecretar, K )a inter)ie)a, iar C )a r"!punde la +ntreb"ri2 h> La a treia treapt" a inter)iului, A r"!punde la +ntreb"ri, K e!te !ecretar, iar C pune +ntreb"ri2

C-n)i#ii M /ro'e!orul )a +ncura4a 'or&ularea +ntreb"rilor, uneori +i )a delega !ecretarului !arcina de a +n!crie toace +ntreb"rile adre!ate2 Varia#iuni M La !'ir-it, e!te bine !" !e di!cute +n plen cele &ai intere!ante +ntreb"ri =din % inter)iuri ale unei echipe> !au !" !e 'ac" o generali.are a celor +n)"(ate2

Intra1a0t
S0-*ul utili+$rii Tehnica !e utili.ea." pentru e'icien(i .area di!cu(iilor +n cadrul echipei, la etapa reali.area !en!ului2 Ca tehnic" e'icient" de &oti)are pentru o co&unicare corect", intra1actul poate 'i aplicat la orice &aterie de !tudii2 Acti)itatea nu poate !er)i ca !uport pentru e)aluare, 'iind o tehnic" de &oti)are a co&unic"rii e'iciente, de !olu(ionare a proble&elor pe care le pre.int" at+t lucrul +n grup, c+t -i di!cu(iile +n plen2 Nr. )e stu)en#i C+te A1G !tuden(i +n echip"2 Ti2* %$1C$ de &inute: %(:' A1J &inute pentni lectura te3tului2 <A &inute pentru di!cu(ie2 A1J &inute pentru co&pletarea che!tionarului2 A1J &inute pentru )eri'icare2 Resurse Un te3t pentru di!cu(ie2 Foi cu grila de apreciere2 Al.-rit2ul utili+$rii Etapa < a> Acti)itatea porne-te de Ia un te3t necuno!cut anterior, o'erit pentru pri&a lectur", te3t care abordea." proble&e di!cutabile -i e!te !u'icient de tran!parent pentru !tuden(i2 Cu alte cu)inte, ei trebuie !" poat" +n(elege -i di!cuta ace!t te3t, !" )ad" de!chiderile proble&elor enun(ate, nu !"1D +n)e(e2 b> 0up" o acti)itate de e)ocare potri)it" cu te3tul dat, pro'e!orul +l di!tribuie -i acord" ti&p pentru lectur"2 E!te bine ca te3tul !" 'ie publici!tic, iar lectura !" !e 'ac" independent2 Etapa II a> /ro'e!orul con!tituie echipe de c+te A1G !tuden(i, care )or di!cuta te3tul2 b> /o&ind de la +ntreb"rile !ugerate de pro'e!or, !tuden(ii di!cut" +n echipe te3tul,probie&ele abordate +n te3t -i !olu(iile o'erite de autor2 c> 0up" ce e3pir" ti&pul pentru di!cu(ie +n echip", !tuden(ii trebuie !" !e reparti.e.e a!t'el +nc+t &e&brii unei echipe !" nu !tea al"turi -i !" nu &ai co&unice2 Etapa III a> Fiecare !tudent pri&e-te un che!tionar, pe care +l co&pletea." indi)idual, cu =O> !au =1>, +n dreptul a'ir&a(iilor pe care le accept" =O> !au nu =1>2 d> Che!tionarul )a a)ea, pe ori.ontal", o !erie de +ntreb"ri pri)ind opinia colegului de echip" +n leg"tur" cu !ubiectul di!cutat2 e> 0up" ce +-i &archea." r"!pun!urile proprii, &e&brii echipei 'ac pre!upuneri a!upra opiniei 'iec"ruia dintre colegi2 +n proce!ul de.baterii, p"rerea 'iec"rei per!oane trebuia !" !e 'i '"cut clar", iar cei i&plica(i +n di!cu(ie nu puteau !" n1o re&arce2 Etapa IV

a> 0up" co&pletarea che!tionarului, echipele !e reune!c -i !e )eri'ic" ='"r" a !e reitera di!cu(ia> corectitudinea pre!upunerii a!t'el: 'iecare +-i anun(" op(iunea, dar '"r" a re)eni a!upra a'ir&a(iei2 Coinciden(a opiniei e3pri&ate -i a pre!upunerii !e punctea." cu i pentru cel care a '"cut pre!upunerea corect"2 %4;' b> Se !corea." che!tionarul2 6a3i&u&ul po!ibil, de e3e&plu, e!te de <# puncte2 c> /ro'e!orul !e )a in'or&a a!upra puncta4ului acu&ulat de 'iecare2 0ac" puncta4ul e!te &ai &ic de A$@, 'aptul trebuie !"1< aten(ione.e pe pro'e!or pri)ind i&plicarea per!oanei re!pecti)e +n acti)itatea de grup2 Condi(ii M Elaborarea che!tionarului re!pect" ur&"toarele cerin(e: 7 /e )ertical" )or 'i at+tea rubrici c+(i &e&bri ai echipei !+nt, 'iecare )a trece +n ele, nu&ele per!oanelor cu care a colaborat, pri&a dintre coloane re.er)+ndu1-i1o !ie2 Che!tionarul pentru co&pletare )a ar"ta a!t'el:

M A-e.area !tuden(ilor +n echipe -i co&pletarea independent" a che!tionarelor recla&" circula(ia !tuden(ilor prin !ala de !tudii2 M Co&pletarea che!tionarului !e 'ace indi)idual -i +n lini-te total"2 Varia (iuni M Tehnica intra1act !e poate aplica pentru o di!cu(ie a proble&ei, '"r" lectura te3tului, &ai ale! +n cadrul unor !e&inarii pentru care !tuden(ii erau obliga(i !" citea!c" di'erite &ateriale la !ubiect2 M +n aceea-i tehnic" !e poate anali.a !pectrul de !olu(ii pentru o proble&" ce (ine de !ubiectul di!cutat la !e&inar2

In,esti.a#ia )e .ru*
S0-*ul utili+$rii E!te o tehnic" de &unc" intelectual", bine)enit" pentru !e&inarii !peciale, /entru elaborarea te.elor -i a re'eratelor2 Aplicarea ei are +n obiecti) at+t 'or&area unui !til intelectual per!onal +n cadrul cercet"rii, c+t -i de.)oltarea abilit"(ilor de %45' a lucra +ntr1un colecti) de crea(ie -i de a 'ace pre.ent"ri2 0e a!e&enea, obiecti)ul aplic"rii in)e!tiga(iei de grup poate 'i producerea te3telor -tiin(i'ice proprii la cur!urile &etodologice de ini(iere2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2*

Acti)itatea !e poate proiecta pentru &ai &ulte .ile,ore con!ecuti) -i, +n co&binare cu alte tehnici, !" con!tituie e!en(a unui cur! +ntreg2 Resurse 6ateriale nece!are pentru cercetare con!t+nd din literatura -tiin(i'ic" reco&andat", ba.e de date de!tinate pentru e3peri&entare2 Al.-rit2ul utili+$rii Etapa I a> /ro'e!orul identi'ic" -i anun(" !ubiectul !au !ubiectele de cercetare, intere!ante -i rele)ante pentru di!ciplina dat"2 b> /ro'e!orul preg"te-te -i pune la di!po.i(ia !tuden(ilor !u'iciente !ur!e, &ateriale pe care !e )a !pri4ini cercetarea2 c> /ro'e!orul anun(a te&a -i indic" !ur!ele de cercetare2 d> Studen(ii con!ult" !ur!ele, deter&in" co&parti&entele ce )or 'i cercetate -i 'or&ulea." +ntreb"ri la care ur&ea." !" g"!ea!c" r"!pun!2 Etapa II a> Studen(ii !e organi.ea." +n grupuri de cercetare -i elaborea." un plan al in)e!tiga(iei2 b> /ro'e!orul &onitori.ea." acti)itatea de in)e!tiga(ie % !tuden(ilor, !e in'or&ea." -i !e con)inge c" au 'o!t cuprin!e toate a!pectele proble&ei2 c> +n ca. de nece!itate, pro'e!orul )a inter)eni, )a !ugera ce a!pecte &ai pot 'i abordate2 d> Cercetarea durea." &ai &ulte .ile -i !e +ncheie prin pre.ent"ri +n 'ala grupei2 /re.ent"rile trebuie !" 'ie interacti)e -i intere!ante, cu i&plicarea tuturor &e&brilor2 e> 0up" pre.ent"ri, !e di!cut" &odul +n care !1a lucrat, !e generali.ea." in)e!tiga(ia co&un"2 C-n)i#ii M To(i !tuden(ii din co&unitatea de in!truire trebuie !" !e +ncadre.e +ntr1un grup de lucru2 M La 'or&area grupurilor de lucru pro'e!orul !tabile-te li&ita cantitati)", +&p"r(ind echitabil grupa acade&ic"2 %46'

/n 0$utarea aut-rului
S0-*ul utili+$rii Obiecti)ul acti)it"(ii e!te de.)oltarea abilit"(ilor de anali." -i !inte." a 'eno&enelor culturale2 Lectura in atelier, ghidat" -i diri4at" de pro'e!or, pune +n pri&1plan +ntreb"ri legate de identitatea autorului2 /e &"!ur" ce !e aplic" tehnica dat", pe te3te necuno!cute -i '"r" a anun(a nu&ele autorului, !e )a 'ace de!ci'rarea detaliilor din care !1a ?)".ut? ace!ta2 0e regul", !e aplic" la etapa e)ocare2 Nr )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* %$1C$ de &inute2 Resurse Un te3t arti!tic !au publici!tic necuno!cut !tuden(ilor =ne!tudiat>2 Al.-rit2ul utili+$rii a> Studen(ilor Ii !e di!tribuie un te3t nu prea &are -i li !e propune !L1< citea!c"2 b> 0up" ce te3tul a 'o!t citit, +n decur! de %1A &inute ei trebuie !" !crie ce cred de!pre autor, apoi !" di!cute +n tehnica g+nde-te 1 perechi 1 pre.int"2 c> /ro'e!orul 'or&ulea." -i notea." o !erie de +ntreb"ri: 1 Ce a(i dedu! de!pre autor* 1 Ce )+r!t" are* 1 E!te b"rbat !au 'e&eie* 1 C+nd =+n ce ani !au !ecol> e !cri! te3tul* 1 0e ce etnie (ine !criitorul* etc2

d> Studen(ii +-i cite!c a'ir&a(iile -i argu&entele2 Se in!i!t" a!upra indiciilor te3tuale ale )+r!tei, etniei, epocii etc2 e> /ro'e!orul diri4ea." di!cu(ia2 La &o&entul potri)it, !ublinia." unele detalii din te3t pe care nu le1au ob!er)at !au nu le1au !co! +n e)iden(" )orbitorii2 '> C+nd argu&entele !e epui.ea." !au di!cu(ia de)ine ine'icient", pro'e!orul di)ulg" per!onalitatea autorului -i o'er" date din biogra'ia lui2 g> Studen(ii recite!c te3tul, g"!e!c argu&ente care le1au !c"pat ini(ial, apoi generali.ea." in)e!tiga(ia2 C-n)i#ii M Te3tul trebuie ale! cu gri4", a!t'el +nc+t !" nu anun(e prea e3plicit autorul, !" nu 'ie nici rodul unei 'ic(iuni =c+nd autorul e!te con'undat cu per!ona4ul pe care +l creea.">, dar nici total lip!it de indicii a!upra paternit"(ii2 %47' M 0up" +ncheierea di!cu(iei, !e )or 'ace pre!upuneri no&inale2 M Nu&ele autorului -i datele lui biogra'ice =dac" e ne)oie de ele> !e )or pTe.enta +n &od obligatoriu la 'inele acti)it"(ii2 Varia#iuni M 0ac" o per&ite !peci'icul di!ciplinei, +n locul te3tului poate 'i luat" i&aginea unei opere de art", a unui an!a&blu arhitectural, o reproducere de tablou !au o bucat" &u.ical"2 M +n ca.ul !pecialit"(ilor de crea(ie, !e poate utili.a ca obiect de cercetare un produ! =te3t, tablou ctc2> o'erit de !tuden(ii +n-i-i2 M /oate 'i aplicat" la !tudierea docu&entelor i!torice2

Ji.1saC<M-+ai0<Zi.+a.
S0-*ul utili+$rii E!te o tehnic" de +n)"(are prin colaborare a !ubiectelor de natur" teoretic"2 Se poate aplica pentru cercetarea unui &aterial a&plu, de propor(ii2 Obiecti)ele atitudinale ur&"rite prin aplicarea ace!tei tehnici !+nt educarea re!pon!abilit"(ii -i de.)oltarea abilit"(ilor de pre.entare2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* F$ de &inute2 Resurse Te3tul de !tudiat, &ultiplicat -i !eg&entat +n n p"r(i2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul preg"te-te un te3t -tiin(i'ic -i +l +&parte in c+te)a 'rag&ente =%1C>, relati) independente2 b> Se 'or&ea." c+te)a echipe de ba." cu acela-i nu&"r de per!oane =%1C>2 c> +n cadrul echipei, 'iecare !tudent are un nu&"r ce core!punde !arcinii pe care o )a reali.a ='rag&entului pe care +l )a citi, proble&ei pe care o )a cerceta>2 d> Studen(ii din di'erite echipe !e +ntrune!c +ntr1un grup de e3per(i, cite!c, di!cut" -i con)in a!upra 'elului +n care )or pre.enta partea lor din !ubiectul %4&' e> Sarcina 'iec"rui !tudent e!te !" +n(eleag" 'oarte bine &aterialul -i !" !tructure.e adec)at &odalitatea de predare2 E!te i&portant ca 'iecare !"1-i dea !ea&a c" +n grupul de ba." ei nu !+nt dubla(i de ni&eni -i r"ni& !ingurii re!pon!abili de predarea unei por(iuni a te3tului !au de elucidarea unui !ubiect2 '> Strategia -i tehnicile de predare r"&+n la latitudinea grupului de e3per(i2

g> C+nd grupurile de e3per(i -i1au +ncheiat lucrul, 'iecare e3pert !e +nioarce la grupul !"u ini(ial -i pred" por(iunea ce i1a re)enit2 h> +n proce!ul pred"rii, colegii +i adre!ea." e3pertului +ntreb"ri de clari'icare, di!cut" -i elucidea." toate nedu&eririle, i> 0up" ce a ter&inat de e3plicat, e3pertul 'or&ulea." +ntreb"ri a!upra !ubiectului, pentru a !e con)inge c" in'or&a(ia a 'o!t a!i&ilat", 4> /entru a !e a!igura c" in'or&a(ia !e tran!&ite corect, pro'e!orul )a &onitori.a predarea -i )a inter)eni acolo unde +naintarea e!te ane)oioa!"2 ;> 0ac" o per&it condi(iile, pro'e!orul e)aluea." +n!u-irea !ubiectului -i calitatea &uncii e3per(ilor2 C-n)i#ii M Aplicarea tehnicii 4ig1!a[ pre!upune o di!tribuire a 'unc(iilor +n cadrul echipei,grupuiui, care !e )a con!titui dintr1un nu&"r de &e&bri egal cu nu&"rul de p"r(i +n care a 'o!t di)i.at" &ateria de !tudiu2 M E!te oportun ca nu&"rul e3per(ilor !" nu 'ie &ai &are de C2 0ac" !+nt G per!oane, !e 'or&ea." c+te # grupuri de !tuden(i cu aceia-i nu&"r, e3per(i +n proble&a dat"2 M To(i !tuden(ii au acce! la +ntreg te3tul, nu nu&ai Ia 'rag&entul lor2 Varia(iuni M /oate 'i un !ingur te3t =-i atunci to(i !tuden(ii )or citi te3tul integral>, dar, p"!trindu1!e roiuriie de e3per(i, ace-tia )or pri&i 'i-e cu %1C +ntreb"ri la care )or c"uta r"!pun!uri +&preun"2 Alternati)a e!te ca e3per(ii !" !e docu&ente.e din !ur!t1 di'erite2 M C+nd !+nt !tabilite r"!pun!urile, &e&brii grupului de e3per(i ie notea." -i au gri4" de 'or&ul"ri2 M E3per(ii re)in la grupurile ini(iale -i pre.int" r"!pun!urile la +ntreb"rile de pe 'iecare 'i-"2 M /oate 'i +&binat" cu tehnica gra'icul conceptual2 %4('

Le0tura .hi)at$
S0-*ul utili+$rii Lectura ghidat" e!te o tehnic" de lucru pe un te3t narati), care nu a 'o!t citit anterior -i care, prin !ubiectul lui capti)ant, trebuie !"1i &oti)e.e pe cititori !" lan!e.e di)er!e pre!upuneri2 Acti)itatea !e )a !ubordona obiecti)ului de a1i 'ace pe !tuden(i cititori pa!iona(i -i de a Ie 'or&a abilit"(i de anali." -i re'lec(ie critic"2 Nr. )e stu)tn#i O grup" acade&ic"2 Ti2* %$1C$ de &inute2 Resurse Un te3t narati) ne!tudiat, 'rag&entat2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul preg"te-te din ti&p un te3t narati), pe care l1ar putea di!tribui !tuden(ilor2 b> 0up" ce !e de!'"-oar" e)ocarea 1 )i.+nd autorul, epoca !au proble&a 1 !e di!tribuie te3tul !au, dac" e po!ibil tehnic, doar pri&u' 'rag&ent al ace!tuia2 c> Studen(ii !+nt ruga(i !" citea!c" conco&itent 'rag&entul !au, dac" au te3tul integral, doar p+n" la pri&a oprire indicat"2 d> C+nd !arcina e!te reali.ata, pro'e!orul adre!ea." cite)a +ntreb"ri, &ai ale! +n leg"tur" cu !enti&entele pe care le1au tr"it la lectura te3tului -i cu pri)ire la reperele te&atice din pri&ul 'rag&ent2 e> E!te i&portant ca +ntreb"rile !" 'ie pu!e pe rind, iar pro'e!orul !" nu aprecie.e pe loc -i categoric r"!pun!urile2 '> La +ncheierea di!cu(iei, !e anun(" lectura pa!a4ului ur&"tor2 Studen(ii cite!c p+n" la o nou" oprire, apoi pro'e!orul reia di!cu(ia prin c+te)a +ntreb"ri !peci'ice, +nde&n+ndu1i !" 'ac" pre!upuneri de!pre ce !e )a +nt+&pia ulterior2

g> /rocedura !e )a repeta p+n" !e )or citi toate 'rag&entele2 Seria de +ntreb"ri )a 'i de 'iecare dat" alta, +n leg"tur" cu bucata citit"2 Kun"oar", +nainte de a citi ulti&ul 'rag&ent, pro'e!orul )a !olicita predic(iuni a!upra de.nod"&+ntului ace!tui te3t2 h> 0up" lectura +ntregului te3t, !e )a relua di!cu(ia pri)ind detaliile rele)ante2 Acu& 1 c+nd de.nod"&+ntul e!te cuno!cut 1 !e )a in!i!ta a!upra cu)intelor -i enun(urilor care le1ar 'i putut !ugera2 %44' C-n)i#ii M 0i&en!iunile te3tului trebuie !" 'ie re.onabile pentru a !e reali.a lectura ghidat" la o acti)itate, de a!e&enea, trebuie !" e3i!te po!ibilitatea de a 'rag&enta -i de a citi pe rind pa!a4ele te3tului2 M Frag&entarea te3tului !e )a e'ectua +n cele &ai acute &o&ente ale !ubiectului2 Varia#iuni M /ro'e!orul cite-te 'rag&entele +n gla!2 Lectura inten!i)"

S0-*ul utili+$rii
Lectura inten!i)" e!te o tehnic" de lucru pe te3tul -tiin(i'ic, a)+nd drept obiecti) 'or&ularea unor +ntreb"ri Ia care !e )a c"uta un r"!pun! +n ti&pul citirii2 Tehnica re!pect" etape le1cadru -i +n etapa preg"titoare 1 e)ocare \ !e !tabile-te o !arcin" ce ar 'ocali.a aten(ia panic+pan(i lor a!upra &aterialului ulterior2 Spectrul de !trategii po!ibile pentru e)ocare e!te )a!t, ele pu(ind 'i co&binate2 Nr )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* #A1%$ de &inute2 Resurse Un te3t -tiin(i'ic de #1% pagini2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul preg"te-te un te3t -tiin(i'ic -i +l +&parte +n c+te)a 'rag&ente, a!t'el ca lecturarea 'iec"ruia !" nu dep"-ea!c" li&ita de <$ &in1, dar -i !" !e p"!tre.e !tructura logica a te3tului2 b> Se reali.ea." un e3erci(iu de e)ocare, cu& ar 'i: 'ace(i o li!t" +n tehnica //222 c> Studen(ii +-i pre.int" li!tele =#1%>, pe &arginea c"rora !e di!cut", d> A)+nd la +nde&+n" li!ta elaborat", !tuden(ii cite!c te3tul,'rag&entul2 e> Ur&ea." reali.area !en!ului 1 lectura par(ial" a te3tului, dup" care !e )eri'ic": 1 0ac" !1a ate!tat r"!pun!ul la +ntreb"ri5 %48' 0ac" in'or&a(ia din te3t coincide cu ideile anterioare ale !tuden(ilor2 '> 0up" lectur", !tuden(ii +-i re)"d li!tele2 g> Acti)it"(ile !e reiau +n aceea-i con!ecuti)itate pentru ur&"torul 'rag&ent =ur&"toarele 'rag&ente>, &odi'ic+ndu1!e doar tehnicile de e)ocare -i re'lec(ie2 Tehnica lectur" inten!i)" are e'icien(" pentru di'erite &aterii2 C-n)i#ii M Re!pectarea obligatorie a etapelor cadrului ERR2 M Lectura par(ial" a te3tului nu durea." &ai &ult de <A1#$ de &inute2 Varia(iuni M Lectura poate 'i +nlocuit" cu o &ic" prelegere a pro'e!orului2

Le0tur$ In *ere0hi. Re+u2ate /n *ere0hi
S0-*ul utili+$rii

Tehnic" !e 'olo!e-te pentru lectura unui te3t -tiin(i'ic ce con(ine in'or&a(ii co&plicate !au nu&eroa!e, +n cadrul reali."rii !en!ului2 E!te aplicabil" -i +n a'ara orelor de cur!, +n preg"tirea pentru di!cutarea unor !ubiecte care nece!it" lectura unui nu&"r &are de te3te !ua a unui te3t de di&en!iuni &ari2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic", pre'erabil cu nu&"r di)i.ibil la F2 Ti2* +n 'unc(ie de )olu&ul te3tului =#A1C$ de &inute: <A pentru lectur", #$1#A 1pentru inter)iu -i pre.ent"ri>2 Resurse Te3te adec)ate, relati) independente, +&p"r(ite echitabil +n 'rag&ente2 Coli de po!ter -i &ar;erc pentru pre.ent"ri2 Al.-rit2ul utili+$rii Etapa I a> Studen(ii 'or&ea." perechi con!tante pe tot parcur!ul orei2 b> Fiecare pereche pri&e-te un nu&"r de ordine, de la < la C2 c> /ro'e!orul preg"te-te un te3t pe care +l +&parte +n C 'rag&ente2 %49>

d> Fiecare pereche )a lucra doar pe un 'rag&ent, e> Fiecare pereche cu nu&"rul < )a colabora ulterior cu o pereche cu nu&"rul #, cu o pereche cu nu&"rul % -i una cu nu&"rul C2 '> +n 'iecare pereche !e di!tribuie dou" roluri: cel de reporter -i cel de interlocutor Etapa II a> Studen(ii cite!c 'rag&entul care le re)ine -i !e preg"te!c !" re.u&e in'or&a(ia, !" pun" +ntreb"ri -i !" r"!pund" la ele2 b> +n continuare, !tudentul cu rol de reporter relatea." cu propriile cu)inte de!pre ce a 'o!t )orba +n 'rag&ent2 c> Studentul cu rol de interlocutor, care de a!e&enea a citit 'rag&entul, +l a!cult" cu aten(ie pe partenerul !"u -i +i pune +ntreb"ri, pentru a e3trage c+t &ai &ulte in'or&a(ii2 d> Apoi !e !chi&b" rolurile -i acti)itatea !e reia2 e> Fiecare pereche ur&ea." !" pre.inte grupului de!pre ce a 'o!t )orba +n !ec(iunea ce i1a re)enit -i !" r"!pund" Ia +ntreb"rile colegilor2 '> /ro'e!orul alege cine )a pre.enta grupului 'rag&entul, no&inali.+ndu1!e o pereche, -+ a&bii parteneri !e i&plic" +n predare2 g> Studen(ii decid a!upra 'elului +n care )or pre.enta in'or&a(ia Y+n ce 'or&" gra'ic", cu ce &i4loace etc2> -i con'ec(ionea." &aterialele nece!are2 C-n)i#ii M To(i trebuie !" lucre.e +n acela-i rit& -i !" re!pecte ti&pul Pacordat pentru lectur"2 M Ni&eni nu !e poate e!chi)a de la acti)it"(i2 Varia(iuni M Se poate cerceta o proble&" din !ur!e di'erite =articole de re)i!t", de di&en!iuni re.onabile>, dac" ace!tea nu !e contra.ic, ci !e co&pletea." reciproc2

Linia ,al-rii
S0-*ul utili+$rii Tehnica !e aplic" pentru aprecierea indi)idual", per!onali.at" a unui !ubiect luat +n di!cu(ie2 E!te adec)at" at+t pentru e)ocare c+t -i pentru re'lec(ie2 Atitudinal, !e poate ur&"ri educarea toleran(ei -i a 'le3ibilit"(ii +n e3pri&area opiniilor 'a(" de o proble&" contro)er!at"2 E!te utii" la e)iden(ierea nuan(elor, a po.i(iilor e3tre&e2 %4:'

Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* <$1<A &inute2 Resurse Spa(iu prin care !e pot &i-ca !tuden(ii2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul pune +n di!cu(ie o proble&" a c"rei !olu(ionare poate !" !e +ncadre.e +ntre dou" e3tre&e2 b> Se enun(" proble&a -i !e deter&in" a'ir&a(iile dia&etral opu!e, care ar putea 'i !olu(ii pentru !ubiectul dat2 c> Studen(ii re'lectea." a!upra !ubiectului, +-i deter&in" po.i(ia -i, 'acultati), d> Se !tabile-te un loc +n !pa(iu unde !e )a con!trui linia )alorii -i !e &archea." con)en(ional punctele dia&etral opu!e2 e> Fiecare !tudent +-i g"!e-te po.i(ia +n !pa(iu )! aprecierea per!onal" pe care o d" !ubiectului di!cutat2 '> Studen(ii di!cut", pentru a1-i !tabili,)eri'ic a po.i(ia, +n 'unc(ie de a'ir&a(ia )ecinilor din dreapta -i din !t+nga2 g> Linia !e poale &odi'ica pe parcur!ul di!cu(iei dintre !tuden(i2 h> /entru ca !tuden(ii cu opinii di)ergente !L1-i poat" di!cuta a'ir&a(iile, linia !e ?'ringe? la &i4loc -i 'iecare di!cut" cu per!oana de )i.a)i2 i> La +ncheierea acti)it"(ii, !tuden(ii +-i pot !chi&ba atitudinea 'a(" de !ubiectul +n di!cu(ie -i locul +n !pa(iu2 C-n)i#ii MSubiectul pu! in di!cu(ie irebuie !" 'ie intere!ant -i rele)ant pentru !tuden(i aici -i acu&2 M Fiecare per!oan" decide !ingura unde !e )a pla!a2 M Ni&eni nu are )oie !" &odi'ice a-e.area +n !pa(iu a participan(ilor2 M 0i!cu(ia dintre participan(i trebuie !" 'ie una real", nu &i&at" !au !uper'icial"2 M In!i!ta(i la e)iden(ierea nuan(elor pentru e)itarea grup"rii +n trei po.i(ii: pro, contra, centru2 M Fiecare !tudent trebuie !" aib" argu&ente pentru pla!area !a +n !pa(iu2 M 0ac" opiniile &ai &ultor !tuden(i coincid, per!oanele re!pecti)e )or 'or&a o coloan" +n linie2

%8;'
Varia#iuni M 0ac" !pa(iul nu per&ite &i-carea !tuden(ilor, linia !e poate !ub!titui prin i&aginea ei =pe tabl" !au po!ter> -i !tuden(ii +-i &archea." po.i(ia gra'ic !au prin 'i-e cu lipici2 M Utili.area tehnicii pentru e)ocare ar putea 'i ur&at" de anali.a unui &aterial ce con(ine in'or&a(ii -i argu&ente -tiin(i'ice, care )or &odi'ica op(iunile ini(iale ale !tuden(ilor2 M Utili.area tehnicii pentru re'lec(ie, dup" di!cutarea unor proble&e, e!te bine)enit" pentru conclu.iona(i a!upra !ubiectului di!cutat2 M /entru ca di!cu(ia !" 'ie antrenant", !e pot opera -i alte &odi'ic"ri ale liniei2

Manus0risul *ier)ut
S0-*ul utili+$rii Tehnica &anu!cri!ul pierdui e!te una co&ple&entara oric"rei alte tehnici de !criere -i redactare -i poate 'i aplicat", preponderent, la etapa re'lec(iei2 Ea recla&" de!chiderea altor per!pecti)e a!upra proble&ei de!pre care !1a !cri! de4a -i producerea unor lucr"ri calitati) noi +n co&para(ie cu te3tele !cri!e anterior2 6anu!cri!ul pierdui !e proiectea." pentru crearea oportunit"(ii de a )edea -i alt'el, dec+t -ablonard, lucrurile, pentru renun(are la reproducerea unei in'or&a(ii a!i&ilate2

Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* #$1%$ de &inute2 Resurse Foi deta-abile pe care !e )a !crie te3tul2 Al.-rit2ul utili+$rii a> 0up" ce !1a elaborat un te3t =+n cheie de 'ree[riting, agenda cu noti(e paralele, i&agina(ie ghidat", &araton etc2> -i !1au citit -i di!cutat &ai &ulte )ariante ale ace!tuia, pro'e!orul adun" lucr"rile2 b> F"r" a le re!titui, dar -i '"r" a 'i anun(at +n prealabil, !olicit" !" !e &ai !crie o dat" )arianta 'inal" a te3tului, '"r" a repeta to(i pa-ii pre&erg"tori2 c> +n atelierul de !criere !e !i&ulea." !itua(ia bine cuno!cut" +n lu&ea celor care !criu: !1a pierdut &anu!cri!ul, deci el trebuie recon!tituit2 %85' d> /ro'e!orul re!tituie lucr"rile -i le per&ite !tuden(ilor !"1-i co&pare te3tele2 e> Se di!cut" &odi'ic"rile -i ino)a(iile )ariantelor II ale te3telor2 Condi(ii M La lan!area acti)it"(ii, to(i !tuden(ii trebuie !" aib" un te3t !cri! Ia !ubiectul dat2 M /entru producerea altei )ariante, !tudentul are doar 'oaia -i !tiloul5 nu poate utili.a &aculatoare -i noti(e de la lucrarea precedent"2 M Studen(ii !+nt aten(iona(i c" nu trebuie !"1-i a&intea!c" te3tul pe care l1au !cri! ei -i !"1< reproduc", ci trebuie !" !crie un alt te3t, !" )alori'ice alte a!pecte ale proble&ei, !" o )ad" din alt" per!pecti)"2 M La e3pirarea ti&pului, !e )or citi cite)a lucr"ri2 E bine !" citea!c" at+t per!oane care au pre.entat -i alte )ariante, c+t -i !tuden(i care nu au citit +nc"2 Variatiuni M /ro'e!orul poate )eri'ica -i e)alua o )ariant" a te3tului !au a&bele )ariante2 M 0ac" grupa acade&ic" e!te &are, !tuden(ii )or lucra +n echipe de cite G1F per!oane -i 'iecare )a trebui !" citea!c" -i !" pre.inte te3tele produ!e2 M 0ac" di!ciplina -i &anage&entul ti&pului o per&it, !e poate 'ace o anali." &inu(ioa!" a proce!ului de !criere a )arianteiHII a te3tului2

Marat-nul )e s0riere
S0-*ul utili+$rii 6aratonul de !criere e!te o tehnic" de elaborare a te3telor cu para&etrii indica(i, nece!it+nd &ult ti&p -i o preg"tire detaliat"2 Obiecti)ul aplic"rii ace!teia con!t" +n producerea te3tului coerent de 'ic(iune =i&aginati)> -i )i.ea." e3a&inarea &ultia!pectual" a unei proble&e, reali.area unui !ubiect din per!pecti)e di'erite2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* F$1B$ de &inute2 %86'

Resurse Seturi de +ntreb"ri, in!tru&ente de !cri!2 Algorit&ul utili."rii a> /ro'e!orul 'or&ulea." un !ubiect de !criere, care !e pretea." abord"rii din di)er!e per!pecti)e -i care e!te co&patibil cu di!ciplina predat"2

b> Se anun(" !ubiectul, !e dau para&etrii te3tului de 'ic(iune =per!oana !au per!oanele, ti&pul, locul, acti)it"(ile !au proble&ele per!oanelor>2 c> /ro'e!orul lan!ea." !au +n!crie o !erie de +ntreb"ri prin care )a ghida i&agina(ia !tuden(ilor2 d> Se acord" ti&p pentru !crierea pri&ului pa!a4 =J1<$ &inte> -i !e creea." condi(ii opti&e pentru declan-area i&agina(iei2 e> La e3pirarea ti&pului, !e cite!c unele lucr"ri2 '> /ro'e!orul !chi&b" para&etrii =alte per!oane !au alt ti&p, !au +n alt loc etc2> g> Se reiau pa-ii c, d, e2 h> Se 'ace a doua !chi&bare a para&etrilor2 i> Se reiau pa-ii c, d, e2 4> Se di!cut" te3tele produ!e, e)entual !e 'ace unul !ingur din cele trei te3te di!parate !au !e de.)olt" unul dintre ele2 C-n)i#ii M Schi&barea para&etrilor !e )a e'ectua +ntr1o con!ecuti)itate logic" -i +n aceea-i direc(ie =!chi&barea !e )a 'ace nu&ai +n raport cu unul dintre para&etri>2 M To(i trebuie !" !crie2 M Se cite!c te3tele !cri!e, nu !e di!cut" oral !ubiectul2 Varia(iuni M Scrierea poate 'i +nlocuit" prin de!en2

Masa r-tun)$ 1 0er0ul
S0-*ul utili+$rii Tehnica &a!a rotund" =+n )arianta !cri!"> 1 cercul =+n )arianta oral"> !e con!truie-te pe principii !i&ilare brai&)riting1ului !au brain!tor&ing1uQui, dar, +n plu!, +i oblig" pe to(i participan(ii !"1-i e3pun" opinia, !" contribuie la !olu(ionarea proble&ei etc2 Obiecti)ul care !e atinge prin aplicarea tehnicii date e!te acela %87' de a1i &obili.a pe !tuden(i, de a1i 'ace !"1-i !pun" 'iecare p"rerea +n leg"tur" cu proble&a di!cutat"2 Aplicabil" la etapele e)oca,) -i re'lec(ie2 Nr. )e stu)en#i <#1#$2 Ti2* Nu&"rul de !tuden(i +n&ul(it la: /entru )arianta !cri!" 1 &a!a rotund" 1 %1A &inute de !tudent2 /entru )arianta oral" 1 cercul 1 < 1# &inute de !tudent2 Resurse Foi deta-abile pentru )arianta !cri!"2 Al.-rit2ul utili+$rii /entru )arianta !cri!" a> +n 'unc(ie de !arcina pe care trebuie !1o re.ol)e, pro'e!orul creea." echipe &ici de c+te C1G per!oane !au +i +ncadrea." pe to(i !tuden(ii +n acela-i i b> /ro'e!orul abordea." un !ubiect, ini(iind o di!cu(ie !au !olicit+nd de'inirea conceptelor cuno!cute2 c> Fiecare !tudent are +n 'a(" o 'oaie deta-abil"2 La lan!area acti)it"(ii, el )a !crie pe acea!t" 'oaie ideea lui2 d> +n cadrul cercului, to(i participan(ii pe r+nd, +n con!ecuti)itatea +n care !+nt a-e.a(i, !criu la un !ubiect !au +n continuarea celor notate de4a de colegi2 e> 0e Ia 'iecare !tudent, dup" ce !crie pri&a idee, 'oaia circul" din &Ln" +n &+nL, +n acela-i !en! =bun"oar", orar> -i 'iecare +-i aduce opinia +n di!cu(ie !au contribu(ia la de'inire2 '> Circula(ia !e opre-te c+nd 'oaia re)ine la cel care a lan!at1o2 g> 0up" ce !e +ncheie un cerc, !e anali.ea." -i !e generali.ea." in'or&a(ia

acu&ulat" +n ace!t 'el2 h> E!te oportun !" !e co&ente.e cu& !1au &odi'icai opiniile pe parcur!, ce i1a &oti)at pe !tuden(i !" !crie ace!t lucru, dac" au )rut de la +nceput !" !crie anu&e a-a2 /entru )arianta oral": a> To(i !tuden(ii !+nt a-e.a(i +n cerc -i !e !tabile-te ordinea lu"rilor de cu)+nt =+n cerc, +n !en! orar>2 b> /aralel, e3i!t" un obiect =!tiiou, 4uc"rie etc2> pe care +l (ine +n &+n" cel care )orbe-te -i doar el are dreptul la cu)+nt2 O dat" cu tran!&iterea obiectului, !e tran!&ite -i dreptul la e3pri&area opiniei2 %8&' c> /ro'e!orul abordea." un !ubiect, ini(iind o di!cu(ie !au !olicit+nd de'inirea conceptelor cuno!cute2 d> +n cadrul cercului, to(i participan(ii pe rind, +n con!ecuti)itatea +n care !+nt a-e.a(i, )orbe!c la !ubiect, 'ie c" )in cu o idee nou", 'ie c" !e pronun(" +n continuarea celor re&arcate de colegi2 Ni&eni nu !e poate e!chi)a atunci c+nd ii )ine rindulD e> 0i!cu(ia !e +ncheie c+nd to(i !1au pronun(at +n proble&a abordat"2 '> 0up" ce !e +ncheie un cerc2 !e anali.ea." -i !e generali.ea." ideile acu&ulate +n ace!t 'el2 C-n)i#ii /entru )arianta !cri!": M Ni&eni nu !e poate e!chi)a atunci c+nd +i )ine r+ndul !" !crieD /entru )arianta oral": M Ni&eni nu !e poate e!chi)a atunci c+nd +i )ine r+ndul !" )orbea!c"D M 0ac" e!te i&portant !" !e -tie contribu(ia 'iec"ruia la de!'"-urarea proce!ului dat, !e )a in!i!ta ca 'iecare !tudent !" !crie cu pi3 de o alt" culoare2 Varia#iuni M 0ac", Sa +ncheierea unui cerc, !tuden(ii &ai au idei -i )or !" continue di!cu(ia !au !crierea, pro'e!orul poate per&ite continuarea Luciului, dar 'ace &ai +nt+i generali.area pri&ului cerc2 M /er!oanele care )or !" !e retrag" din acti)itate la cercul al doilea trec la categoria ob!er)atorilor2

M/na -ar=$
Scopul utili."rii E!te o &odalitate de lucru care are drept obiecti) de.)oltarea abilit"(ilor de a !tructura logic -i de a ordona &ateria !tudiat"2 Se utili.ea." la etapa reali."rii !en!ului2 Nr. )e stu)en#i <#1#C2 Ti2* <A1#$ de &inute2 Resurse Un te3t -tiin(i'ic 'rag&entat2 %8('

Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul di!tribuie !tuden(ilor &ateria care ur&ea." a 'i !tudiat" la acea!t" or", reparti.at" +n c+le)a p"r(i =c+(i !tuden(i )or 'i +n echip">2 b> Studen(ii 'or&ea." echipe de c+te %1C2 c> Fiecare !tudent +-i anali.ea." partea, pentru a o putea pre.enta colegilor de echip"2

d> Colegii de echip" lucrea." +&preun", pentru a !tabi]i ordinea cea &ai bun" +n care trebuie pre.entate in'or&a(iile2 e> Fiecare participant relatea." in'or&a(ia, dup" care echipa di!cut" coti!ecuti)itatea logic" a ordon"rii &ateriei2 '> 0up" ce &aterialul a 'o!t organi.at, !tuden(ii di!cut" de!pre el ca de!pre un te3t +ntreg, +ncere+nd !"1< )ad" +n integritatea Iui2 g> 0ac", +n ti&pul di!cu(iei, !e con!tat" c" e3i!t" o )ariant" &ai bun", !tuden(ii trebuie !" 'ie di!pu-i !" re1organi.e.e &ateria, precu& -i !" 'ie preg"ti(i a1-i 4u!ti'ica,argu&enta op(iunea2 h> La +ncheierea acti)it"(ii, +n cadrul echipei !au,-i +n plen, !e debri'ea." !trategia +n care au lucrat -i &oti)ele pentru care au pre'erat acea!t" ordine2 Condi(ii M Studen(ii +-i pot pune +ntreb"ri de preci.are, dar nu au )oie !" !e uite in 'rag&entele celorlal(i2 Varia#iuni M La +ncheierea lucrului +n echipe, pro'e!orul ar putea !" recurg" la lucra^ echipelor c+te dou", pentru a !e con'runta )ariantele -i a !e pune +n di!cu(ie +n 'a(a auditoriului doar &o&entele contradictorii2

Pa.ina )e Furnal
S0-*ul utili+$rii /agina de 4urnal e!te o tehnic" de e)ocare, adec)at" pentru actuali.area unei e3perien(e per!onale +n leg"tur" cu un !ubiect care ur&ea." a 'i di!cutat2 /rin aplicarea ei, !e e3er!ea." !crierea per!onal" din care ar putea deri)a un te3t pentru publicare2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* <#1<A &inute: %84' /entru !criere 1 A1J &inute, /entru pre.ent"ri 1 J1<$ &inute2 Resurse In!tru&ente de !cri!2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul 'or&ulea." un !ubiect pentru !criere per!onal", +n!o(indu1< de o in)e!tigare a !itua(iei care ur&ea." a 'i pre.entat" =o li!t" de +ntreb"ri>2 b> Studen(ii +-i de!criu e3perien(a2 c> Ur&ea." pre.entarea =lectura te3telor !cri!e>2 C-n)i#ii M E!te bine)enit" orice e3perien("2 M /re.entarea e3perien(ei )a 'i e'ectuat" reie-ind din principiul nu e3i!t" e-ecuri, e3i!t" e3perien("2

P$strea+$ ulti2ul 0u,/nt *entru 2ineG
S0-*ul utili+$rii /"!trea." ulti&ul cu)+htpentru &ineD e!te o tehnic" de di!cu(ii +n ba.a lecturii, preconi.at" pentru etapa re'lec(iei2 0e a!e&enea, prin aplicarea ei, !e e3er!ea." o &odalitate de pre.entare +ntr1o di!cu(ie2 Tehnica )i.ea." -i atingerea obiecti)ului atitudinal de educare a re!pon!abilit"(ii pentru reali.area !arcinii2 Nr. )e stu)en#i <#1#A2 Ti2* #$1#A de &inute2

/entru !criere 1 A1J &inute2 /entru pre.ent"ri 1 <A1#$ de &inute2 Resurse Te3te literare !au -tiin(i'ice2 Al.-rit2ul utili+$rii a> Acti)itatea !e poate de!'"-ura pe parcur!ul &ai &ultor ore con!ecuti), de 'iecare dat" ulti&ul cu)+nl re)enindu1i unui alt !tudent2 b> Se ia +n di!cu(ie un te3t arti!tic !au -tiin(i'ic, +n cheia tehnicii agenda cu noti(e paralele, dar utili.+ndu1!e pentru !criere 'i-e !au 'oi aparte2 %88' c> Studen(ii !+nt ruga(i !" e3trag" +n ti&pul lecturii citatele care le par &ai intere!ante -i,!au a'ir&a(iile care !e pretea." di!cu(iilor2 d> Citatul e3tra! !e !crie pe o 'i-" !au 'oaie, iar pe )er!o !e 'ace un co&entariu al ace!tuia =co&entariul poate con'ir&a !au conte!ta enun(ul e3tra!>2 e> /ro'e!orul !e docu&entea." a!upra citatelor e3tra!e -i !electea." unul pentru di!cu(ie2 '> 0e!'"-urarea di!cu(iei2 g> Au dreptul !"1-i e3pun" opinia +n leg"tur" cu enun(ul di!cutat to(i +n a'ar" de participantul care <1a !electat2 h> C+nd di!cu(ia !1a +ncheiat, are cu)+ntul cel care a ale! citatul, pentru a1-4 citi co&entariul2 Ace!ta e!te ulti&uD cu)+nt +n di!cu(ie2 Condi(ii M +ncura4a(i !tuden(ii !" e3pun" di'erite opinii re'eritor la citat2 M Co&entariul autorului )a 'i citit, '"r" a i !e o'eri cu)+ntul dup" di!cu(ie2 M 0up" citirea co&entariului, di!cu(iile, replicile !+nt inter.i!e2 Varia(iuni M 0ac" &ai &ulte per!oane au !electat acela-i citai, !e )a citi un !ingur co&entariu !cri! anterior2

Pin+a )is0u#iei
S0-*ul utili+$rii Tehnica ur&ea." 'ire!c anali.a unui &aterial +n tabeluD -tiu1)reau !" -tiu1a& +n)"(at -i !e apiic" la !ubiecte contradictorii2 A!e&enea di!cu(ii a!igur", prin po!ibilitatea unei op(iuni libere -i prin per&i!iunea de a1-i !chi&ba po.i(ia, o i&plicare atitudinal" &ai &are +n raport cu alte tehnici de de.batere2 O pute& reco&anda ia di!cutarea unor !ubiecte care nece!it" &ai pu(in" in'or&are -i &ai &ult" logic" argu&entati)", dar -i acolo unde e!te i&portant ca !tudentul, con-tienti.+ndu1-i po.i(ia +n re.ultatul unor lecturi, !" o poat" 'or&uia -i argu&enta2 E!te o &odalitate de organi.are a di!cu(iei, pe care o preg"te!c -i o !u!(in !tuden(ii2 Scopul aplic"rii riguroa!e a tehnicii e!te organi.area auditoriului -i re!pectarea pa-ilor2 Nr. )e stu)en#i F1<G per!oane2 %89' Ti2* %$1C$ de &inute2 Resurse Fi-e !au 'oi pentru gril"2 Al.-rit2ul utili+$rii Etapa I a> Subiectul pentru aplicarea tehnicii trebuie !" ad&it" o !olu(ionare binar"2 b> /ro'e!orul elaborea." grila pentru p+n.a di!cu(iei: 0A Ar trebui ca proble&a 222 !" 'ie !olu(ionat" a!t'el* NU Argu&ente Argu&ente

Conclu.ii222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 c> Studen(ii, +&p"r(i(i +n perechi, di!cut" !ubiectul -i co&pletea." grila2 Fiecare pereche +-i co&pletea." o gril" proprie, g"!ind argu&ente de a&bele p"r(i2 d> Nu e!te nece!ar ca participan(ii !" !olu(ione.e dile&a,2ci &ai degrab" !" o pri)ea!c" de pe dou" po.i(ii di'erite -i !" caute argu&ente plau.ibile pentru a&bele2 Etapa II a> Se di!cut" +n patru 1 c+te dou" perechi, 'iecare co&plet+ndu1-+ li!ta cu argu&entele celorlal(i2 b> C+nd toate grupurile de c+te patru au +ncheiat di!cu(ia, !tuden(ilor li !e o'er" un &inut pentru a1-i aduna g+ndurile -i a reali.a pe ce po.i(ie !e pla!ea." de 'apt2 Etapa III a> /ro'e!orul indic" locul unde !" treac" per!oanele care au adoptat po.i(ia 0A -i locul unde !e )or a'la cei !itua(i pe po.i(ia NU2 b> Studen(ii au )oie !" !e ab(in" de la a lua o po.i(ie cert" 1 ace-tia !e )or pla!a +ntr1un loc indicat2 c> Fiecare grup, 'or&at acu& din adep(ii unei !au altei op(iuni, are J1F &inute ca !" di!cute -i !"1 -i !tructure.e argu&entele2 Etapa IV a> Un )oluntar din 'iecare grup pre.int" argu&entele p"r(ii !ale2 b> /ro'e!orul ar trebui, pe tot parcur!ul di!cu(iei, !" !e i&plice -i !" !ti&ule.e inter)en(iile !tuden(ilor, prin +ntreb"ri de preci.are: A(i putea o'eri -i e3e&ple* %8:'

1 Cu& e po!ibil ace!t lucru* 1 0e ce* in ce !en!* 1 Cu& !e +&pac" ideea d)!2 cu ceea ce a !pu! N2* 1 V1a(ig+ndit la222* 1 S+nte(i de acord cu222* c> 6e&brii grupului !e reune!c, pentru a elabora contra argu&ente -i noi argu&ente2 Fiecare !tudent trebuie !" aib" dreptul de a participa la de.bateri2 Se )a aloca pentru o inter)en(ie doar c+te un &inut -i de.baterile !e )or de!'"-ura <$1<# &inute2 d> /ro'e!orul )a +ncura4a trecerea dintr1un grup in altul -i aderarea Da un grup a celor nehot"r+(i2 0epla!area e!te &ai teatral" dac" are loc i&ediat dup" ce a 'o!t lan!at un argu&ent ?ucig"tor?2 e> 0i!cu(ia !e +ncheie prin declara(ia 'inal" a grupului2 Acea!ta !e poate 'ace at+t oral, c+t -i +n !cri! 1 pe un po!ter2 C-n)i#ii M Nu !e poate o&ite nici una dintre etape2 M Ur&"rind obiecti)ul particip"rii 'iec"ruia la di!cu(ie, !trategia !e )a aplica doar +n grupuri nu &ai &ari de <G per!oane2 M 0ac" !tuden(ii )or 'i i&plica(i ulterior +n !crierea unui e!eu argu&entati), e!te I bine ca, dup" 'iecare etap" de lucru, !" li !e dea ti&p pentru a1-i 'ace noti(e2 Varia#iuni M /oate 'i +&binat" cu tehnica gra'icul T2

Pre)area 0-2*le2entar$
S0-*ul utili+$rii Tehnica predarea co&ple&entar" e!te una de reali.are a !en!ului, c+nd !tuden(ilor li !e creea." condi(iile nece!are pentru a +n)"(a2 Se poate utili.a pentru !tudierea unor &ateriale, care recla&" o parcurgere &inu(ioa!" -i atent" a te3tului -tiin(i'ic dat2 Nr. )e stu)en#i

O grup" acade&ic", +&p"r(it" echitabil +n echipe2 Ti2* A1J &inute pentru un 'rag&ent de te3t2 %9;' Resurse Un te3t -tiin(i'ic &ultiplicat +&p"r(it +n n 'rag&ente2 Sche&e de reper pentru 'iecare 'rag&ent2 Algorit&ul utili."rii a> /ro'e!orul preg"te-te un te3t +n nu&"r !u'icient de e3e&plare -i +l +&parte +n at+tea 'rag&ente =care pot cuprinde &ai &ulte alineate>, c+(i !tuden(i )or 'i +n echip"2 Kun"oar", A2 b> 0ac" e!te nece!ar ca !tuden(ii !" 'ie 'a&iliari.a(i cu tehnica, pri&ul pa!a4 +i )a re)eni pro'e!orului +n!u-i2 c> Ulterior, rolul de pro'e!or +l )a a)ea, pe r+nd, 'iecare !tudent2 Cel care de)ine pro'e!or pentru o etap", pri&e-te o !che&" de reper de la pro'e!or, acea!ta 'acilit+ndu1i acti)itatea2 d> Studen(ii cite!c +n lini-te pri&ul pa!a42 Studentul cu rol de pro'e!or: 1 generali.ea." cele citite5 1 lan!ea." c+te)a +ntreb"ri, la care trebuie !" r"!pund" colegii din echip"5 1 'ace preci."rile nece!are, dac" e3i!t" incertitudini -i neclarit"(i pentru cine)a5 1 'ace ni-te predic(iuni a!upra pa!a4ului ur&"tor5 alege o alt" per!oan" pentru rolul de pro'e!or2 e> /rocedura !e reia -i !e repet" !i&ilar pentru 'iecare 'rag&ent2 M To(i !tuden(ii trebuie !" e3ercite rolul de pro'e!or2 M Echipa +l poate a4uta pe !tudentul cu rol de pro'e!or, dac" reali.ea." c" el nu a reu-it !" 'ac" o generali.are adec)at"2 Varia#iuni M Ca )ariante, apar alte tehnici de lectur" a te3tului -tiin(i'ic2 M /ro'e!orul poate lan!a +ntreb"ri, poate r"!punde la +ntreb"rile !tuden(ilor, poate nu&i pe cine)a !" 'ac" re.u&atul te3tului2

Presu*unerea *rin ter2eni
S0-*ul utili+$rii E!te o tehnic" de crea(ie, ce !e aplic" pe di)er!e te3te -i !e !pri4in" pe c+(i)a ter&eni =nu &ai &ult de A> rele)an(i pentru ace!t te3t2 Obiecti)ul ur&"rit con!t" +n %95' e3a&inarea po!ibilit"(ilor de co&binare a di'eritelor idei, concepte, ter&eni 1 +n ulti&" in!tan(", declan-area proce!ului de crea(ie2 Aplicabil" la etapa e)ocare2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* C$1G$ de &inute2 Resurse Un te3t necuno!cut !tuden(ilor, 'rag&entat +n %1C1A !eg&ente2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul !electea." din te3t ter&enii +n ba.a c"rora !e )a 'ace pre!upunerea2 b> Te3tul ale! !e !eg&entea." +n &o&entele de &a3i&" ten!iune narati)"2 c> Ter&enii !+nt adu-i la cuno-tin(a !tuden(ilor )erbai =!e !crie li!ta de cu)inte> !au gra'ic =!e e3pune i&aginea,de!enul ace!tor obiecte>2 d> Se e3plic" !arcina, apoi !e di!cut" +n perechi ideile pe care le au !tuden(ii +n leg"tur" cu ter&enii propu-i2 e> /ro'e!orul o'er" cu)+ntul c+tor)a !tuden(i, pentru a1-i e3pune )er!iunile, a)+nd gri4" ca participan(ii care nu !1au pronun(at la acea!t" etap" !" poat" contribui ulterior la de!'"-urarea pre!upunerii2

'> +nainte de a +ncepe lectura te3tului !eg&entat =a pri&ului 'rag&ent>, !tuden(ii )or !chi(a un tabel al pre!upunerii2

g> Studen(ii co&pletea." di!cutind in perechi pri&ele dou" coloane, dup" care cite!c 'rag&entul I -i co&pletea." -i coloana a treia2 h> /rocedura !e repet" pentru 'iecare 'rag&ent al te3tului2 i> La +ncheierea lecturii +ntregului te3t, tabelul pre!upunerii 'iind de4a co&pletat, pro'e!orul !olicit" reac(ii libere din partea !tuden(ilor: %96' 1 Ce p"rere au acu&* 1 Care !+nt !enti&entele lor* 1 0e ce* 1 Ce !1ar 'i +nt+&plat dac" 222* 4> Ur&ea." o di!cu(ie +n ba.a lecturii, dar !pri4init" pe pre!upunerile anterioare2 Condi(ii M Te3tul e3plorat nu trebuie !" 'ie cuno!cut eie)ilor2 M Ter&enii e3tra-i pot 'i nu&e de obiecte, 'iin(e, ac(iuni, 'eno&ene2 M Ter&enii enun(a(i trebuie !" con!tituie chinte!en(a nara(iunii -i !" e3pri&e &oti)ele de ba."2 M Ter&enii !+nt obligatorii pentru nara(iunea pe care o )or produce !tuden(ii2 M E!te po!ibil" orice co&binare a ter&enilor, orice rela(ie +ntre ei -i orice co&pletare prin al(i ter&eni2 Varia#iuni M Tehnica predic'iunile in perechi apare ca o )aria(iune a tehnicii pre!upunerea prin ter&eni -i con!t" +n predic(iunea unor 'apte de!cri!e +n le3t2 Studen(ii di!cut" +n perechi -i 'ac predic(iuni pri)ind ceea ce !e )a +nt+&pla +n te3t2 Tehnica reia algorit&ul de!cri! &ai !u!, cu di'eren(a c" toate di!cu(iile !e 'ac +n perechi2 M /oate 'i aplicat" -i '"r" tehnica tabelul pre!upunerii2

Rea0#ia 0itit-rului
S0-*ul utili+$rii Tehnica e!te orientat" !pre per!onali.area lecturii, !pre perceperea -i interpretarea te3telor literare2 Acea!t" tehnic" trebuie !"1i +ncura4e.e pe !tuden(i !" re'lecte.e a!upra ce+or citite -i !" raporte.e te3tul !tudiat la propria lor e3perien("2 Reac(ia cititorului )a a)ea un i&pact a!upra 'or&"rii per!onalit"(ii, a!upra concep(iei de!pre lu&e2 Ea creea." cone3iuni per!onale +ntre cititor -i autor2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* A1<$ &inute2 %97'

Resurse Te3tul literar !tudiat2 Al.-rit2ul utili+$rii a> 0up" ce !tudia." un te3t literar, pro'e!orul, +n cadrul re'lec(iei, re)ine la te3t -i propune !" !e r"!pund" la c+te)a +ntreb"ri, de e3e&plu: 1 Ce a(i notat din te3t* 1 Ce !enti&ente )1a in!pirat te3tul* 1 A!upra c"ror pa!a4e ale te3tului a(i &ai re'lectat* 1 Care per!ona4e )1au i&pre!ionat* etc2 b> 0i!cu(ia ulterioar" are o 'or&" libera, dar !e a3ea." pe i&pactul lecturii a!upra propriului !i!te& de )alori al cititorului2 C-n)i#ii M Nu e3i!t" r"!pun!uri ade)"rate !au 'al!e2 Toate au dreptul la e3i!ten(" -i argu&entare2 Varia#iuni M Tehnica !e poate aplica Da etapa e)ocare, i&ediat dup" lectura cogniti)" a te3tului2 M Uneori, la etapa e)ocare, !e poate recurge la 'or&a !cri!" a reac(iei cititorului2

ReDuiest
S0-*ul utili+$rii ReSuie!t !au procedeul cercet"rii e!te o tehnic" de lectur" a te3tului -tiin(i'ic, ce !e poate co&bina cu alte tehnici de &unc" intelectual"2 R_ e!te oportun pentru Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"5 nu&"r par de !tuden(i2 Ti2* +n 'unc(ie de )olu&ul te3tului, <A1%$ de &inute2 Resurse Te3tul de cercetat2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul preg"te-te un te3t -tiin(i'ic, clar deli&itat +n alineate apro3i&ati) egale ca &"ri&e2

%9&'
b> Se 'or&ea." perechi de !tuden(i, care )or lucra +&preun" pe parcur!ul acti)it"(ii2 c> Se e3plic" tehnica reSuie!t d> rupa(i c+te doi, !tuden(ii cite!c te3tul -i !e opre!c dup" 'iecare alineat, pentru ca unul dintre parteneri !" r"!pund" la +ntreb"rile celuilalt2 e> /rocedura !e repet" dup" 'iecare alineat, in)er!+ndu1!e rolurile2 '> La !'ir-itul acti)it"(ii, pro'e!orul poate !" anali.e.e de&er!ul, rug+ndu1i pe !tuden(i !" enun(e cele &ai intere!ante !au cele &ai co&plicate +ntreb"ri2 Se poate proceda Ia 'el -i cu r"!pun!urile2 Acea!ta )a ridica gradul de re!pon!abilitate pentru reali.area !arcinii -i )a recla&a dep"-irea !tereotipurilor, renun(area la cli-ee2 C-n)i#ii M E!te i&portant ca +ntreb"rile !a )i.e.e nu doar in'or&a(ii de la !upra'a(a te3tului, ci !" i&pun" cercetarea lui pro'und"2 M Studen(ii trebuie !" 'ie capabili a pune +ntreb"ri de ni)el !uperior celui literal2 Varia#iuni M 0ac" tehnica !e aplica pri&a dat" !au te3tul e!te co&plicat -i !e cere participarea ne&i4locit" a pro'e!orului la procedeul cercet"rii, e po!ibil ca !tuden(ii !" nu 'ie grupa(i c+te doi, ci to(i !" citea!c" indi)idual alineatul -i, +nchi.+nd c"r(ile, !" +i adre!e.e +ntreb"ri pro'e!orului2 M +n ace!t ca., dup" lectura alineatului II pro'e!orul le pune +ntreb"ri !tuden(ilor2

M +n !itua(ia c+nd !tudentul interogat nu )a putea da un r"!pun! !u'icient de clar, pro'e!orul poate propune una dintre !olu(iile: Se )or di!cuta la !'+r-it toate +ntreb"rile neelucidate2 Ur&ea." !" r"!pund" chiar cel care +ntreab"2 Se re)ine la te3t -i partenerii g"!e!c +&preun" !olu(ia2

Re,i+uirea 0ir0ular$
S0-*ul utili+$rii /entru de'initi)area unui te3t !cri!, !e recurge ia re)i.uirea circular"2 E!te o tehnic" prin care !e de.)olt" abilit"(ile de redactare -i per'ec(ionare a te3tului brut2 %9('

Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic", +n echipe de c+te A1G !tuden(i2 Ti2* %$1CA de &inute2 #$1%$ de &inute pentru circula(ia lucr"rilor2 <$1<A &inute pentru re)i.uirea -i re!crierea te3tului2 Resurse Lucr"rile !tuden(ilor !cri!e din ti&p2 Foi deta-abile cu cla&e2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /rin orice tehnic" de !criere, !tuden(ii elaborea." un te3t2 Subiectul -i !arcina !+nt acelea-i pentru toat" grupa !au pentru &e&brii unei echipe, care !e )a 'or&a ad1noc2 b> /ro'e!orul )a con!titui echipe eterogene dintr1un nu&"r egal de !tuden(i =C1G per!oane>2 c> Foile cu te3tul lucr"rilor produ!e de 'iecare &e&bru al echipei circul" +ntr1un !en! =!en! orar> de Ia autor la ceilal(i !tuden(i2 d> Studentul care pri&e-te o lucrare din dreapta o cite-te -i 1 '"r" a inter)eni +n te3t 1 +-i !crie !uge!tiile -i ob!er)a(iile pe 'oaia cu cla&"2 0up" ce a !cri!, +ndoaie 'oaia ca !" nu !e )ad" ce a !cri!, prinde cla&a -i tran!&ite lucrarea -i 'oaia &ai departe2 e> /rocedura !e repet" p+n" c+nd lucrarea -i ane3a a4ung Ia autor2 '> C+nd lucrarea re)ine la autor, !e acord" ti&p pentru ca autorii !" ia cuno-tin(" de !uge!tiile -i aprecierile colegilor2 g> Se di!cul" a!upra unor ob!er)a(ii concrete, !e detali.ea.", !e caut" +&preun" cu echipa e3pre!ia,'or&ula opti&"2 h> +n !ala de cur! !au ca te&" de aca!", !tuden(ii )or redacta te3tul +n )ariant" de'initi)"2 Condi(ii M To(i !tuden(ii trebuie !" aib" te3lul !cri!2 M Fiecare lucrare e!te !cri!" li.ibil pe o 'oaie deta-at"2 M La 'iecare lucrare !e ata-ea." o 'oaie cu cla&"2 M Lucr"rile circul" +ntr1un !en! =+n !en! orar>2 Varia#iuni M /oate 'i aplicat" -i la re)i.uirea produ!ului grupului2 %94'

Re,i+uirea ter2enil-r10heie
S0-*ul utili+$rii E!te o tehnic" de e)ocare -i de re'lec(ie, +ntre ele utili.+ndu1!e o tehnic" de reali.are a !en!ului2 E!en(a re)i.uirii ter&enilor1cheie con!t" +n pre.entarea unui -ir de ter&eni1cheie +nainte de

lectura te3tului, ur&+nd ca dup" lectur" !tuden(ii !" de'inea!c" ace-ti ter&eni2 E!te o &odalitate e'icient" de a 'ocali.a aten(ia a!upra con(inutului =-tiin(i'ic> al te3tului -i o tehnic" de de.)oltare a abilit"(ii de generali.are, de 'or&ulare a de'ini(iilor2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* C+te A1J &inute pentru e)ocare -i re'lec(ie2 Resurse O li!t",&ai &ulte li!te de ter&eni, care !e )or ate!ta +n te3tul propu!2 Te3tul pentru reali.area !en!ului =+ntr1o tehnic" de lectur">2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul preg"te-te un te3t pe care +l )or citi !tuden(ii -i o li!t" de ter&eni1cheie rele)an(i pentru ace!t te3t2 b> E!te po!ibil ca 'iecare !tudent !" aib" aceea-i li!t" de ter&eni =!e )or preg"ti at+tea e3e&plare de li!te c+(i !tuden(i !+nt> !au !e )a recurge la di'erite )ariante de li!te2 c> +n cadrul e)oc"rii, pro'e!orul di!cut" cu !tuden(ii +n pri)in(a ace!tor ter&eni, +i orientea." !pre po!ibilitatea de a1i de'ini2 d> Studen(ii cite!c te3tul2 e> Ei iau noti(e -i identi'ica +n te3t &o&entele de care au ne)oie2 '> Studen(ilor li !e acord" ti&p pentru de'inirea ter&enilor -i re)i.uirea conceptelor anterioare2 Varia#iuni M /oate 'i +&binat" cu tehnica tabelul pre!upunerii2

S0rierea li=er$<"reeCritin.
S0-*ul utili+$rii Scrierea liber",'ree[riting e!te o tehnic" ele&entar" de declan-are a creati)it"(ii, de 'or&are a abilit"(ii de ordonare a g+ndurilor -i de orientare a %98' i&agina(iei2 Aplicarea 'ree[r+ting1ului !er)e-te pentru acu&ularea de idei, pentru +nceperea unei acti)it"(i de !criere, Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* A1J &inute2 Resurse Un citat !au un enun(, o +&binare, un cu)+nt adec)at pentru declan-area i&agina(iei -i !crierii2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul d" in!truc(iuni =dac" e!te pri&a aplicare a tehnicii> -i !tabile-te li&ita de ti&p2 b> /ro'e!orul enun(" !au a'i-ea." un citat !au un enun(, o +&binare, un cu)+nt adec)at pentru declan-area i&agina(iei -i !crierii, cu &ultiple )alen(e -i interpret"ri2 c> Studentul e!te obligat !" !crie '"r" a !e opri, !" +nregi!tre.e orice a!ocia(ii -i g+nduri ce +i )in +n &inte, '"r" a ur&"ri logica e3punerii !i corectitudinea de li&b", '"r" a !e opri din !cri! -i '"r" a di!cuta cu cine)a !ubiectul pe parcur!ul ti&pului alocat2 d> E!te corect ca -i pro'e!orul !" !crie o dat" cu !tuden(ii2 e> Te3tele re.ultate d&'ree[riiing )or !er)i ca !uport pentru elaborarea altor lucr"ri !cri!e2 '> La e3pirarea ti&pului, pro'e!orul )a !olicita lectura unor !crieri libere +n 'a(a grupei +ntregi !au )a utili.a ace!te lucr"ri ca !uport pentru aplicarea altor tehnici2 C-n)i#ii M Se +nregi!trea." orice g+nd in leg"tur" cu enun(ul dat2 M Se !crie +n regi& non!top, '"r" a !e di!cuta2 M +n lip!a ideilor, !e &en(ionea." +n !cri! ace!t lucru, dar nu !e opre-te proce!ul de !criere2

M Nu !e acord" aten(ie a!pectului gra'ic -i nu !e redactea.", la acea!t" etap", te3tul odat" !cri!2 Varia#iuni M 0ac" !+nt prea &ul(i doritori !" citea!c", pro'e!orul organi.ea." lectura te3telor +n grupuri &ici2 M /ro'e!orul +-i poate citi te3tul propriu, dar o )a 'ace la +ncheierea lecturii !tuden(ilor2 %99'

Se0,en#e 0-ntra)i0t-rii
S0-*ul utili+$rii Tehnica e!te util" pentru e)ocare -i pentru re'lec(ie, atunci c+nd !ubiectul luat +n di!cu(ie !e pretea." !i!te&ati."rii, ordon"rii +ntr1o !ucce!iune logic" a ter&enilor !au a datelor e!en(iale2 Ea per&ite reali.area unor cone3iuni noi +ntre ele&entele pri)ite di!parat, Nr )e stu)en#i F1<#2 Ti2* <A1#$ de &inute2 Resurse Fi-e cu ter&eni, no(iuni, date pentru !i!te&ati.are2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul preg"te-te din ti&p 'i-e cu ter&enii, nu&ele !au datele nece!are2 b> +n cadrul acti)it"(ii, !tuden(ii )or pri&i 'i-ele date -i )or a)ea !arcina !" le aran4e.e +ntr1o ordine pe care o pot e3plica !au co&enta, ur&"rindu1!e leg"tura cau."1e'ect, loc1ti&p2 nu&e1 e)eni&e!it, dat"1e)eni&ent, loc1e)eni&ent, ter&en1de'ini(ie etc2 c> Studen(ii trebuie l"!a(i !" di!cute +nainte ca pro'e!orul !" )eri'ice reali.area te&ei2 d> /ro'e!orul d" cu)+ntul 'iec"ruia dintre participan(i doar atunci c+nd apar dubii !au nece!itatea unor co&entarii5 +n ca. contrar, dac" )arianta propu!" de !tuden(i e!te acceptabil", nu !e &ai in!i!t" a!upra aran4"rii 'i-elor, &o&entul e)oc"rii 'iind con!u&at2 C-n)i#ii M Fi-ele !e pla!ea." pe r+nd, pe o !upra'a(" re.er)at" ace!tora =o &a!", un !uport>2 M Studentul care pla!ea." 'i!a co&entea." !uccint acea!t" cone3iune -i &oti)ea." pla!area 'i-ei2 M Toate 'i-ele trebuie aran4ate +n !i!te&ul ce !e proiectea."2 M Odat" pu!", 'i-a nu poale 'i &i-cat" din locul ei 'arL acordul general al grupului2 Varia#iuni M +n c".ui unui !ubiect di'icil, !tuden(ii )or co&enta )erbal toate cone3iunile, )or lua note -i )or produce te3te argu&entati)e2 %9:' M 0ac" nu !e )a lucra +n grup, 'iecare !tudent )a a)ea <1# 'i-e pe care le )a pla!a c+nd +i )a )eni r+ndul, '"c+nd co&entariile de rigoare2

SINEL
S0-*ul utili+$rii SINEL 1 !i!te& interacti) de notare pentru e'icienti.area lecturii -i a g+ndirii 1 e!te o tehnic" de lectur" interogati)",analitic" a unui te3t, lectur" care !e operea." la etapa reali.area !en!ului, dup" ce, +n cadrul e)oc"rii, !1au actuali.at unele in'or&a(ii2 SINEL e!te un &i4loc de &onitori.are a +n(elegerii te3tului -i o &odalitate de a 'ace lectura te3tului -tiin(i'ic 'unc(ional"2 Nr.)e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2*

%$1C$ de &inute, +n 'unc(iei de )olu&ul te3tului2 Resurse Te3te -tiin(i'ice ne!tudiate, c+te un e3e&plar pentru per!oan"2 Foi de po!ter, &ar;ere2 P Al.-rit2ul utili+$rii a> /reg"tindu1-i ele)ii pentru SINEL , pro'e!orul )a ghida di!cu(ia prin inter)en(ii -i 'or&ulare de +ntreb"ri, care )or !coate +n e)iden(" in'or&a(ii adiacente celor din te3t2 b> In'or&a(iile actuali.ate +n ace!t 'el !e +n!criu laconic la rubrica V2 c> 0up" etapa e)oc"rii, pro'e!orul d" in!truc(iunile pentru SINEL : Citi(i atent te3tul2 /une(i un ?V? pe &argine, dac" in'or&a(ia citit" con'ir&" ceea ce -tia(i !au credea(i c" -ti(i2 /une(i un ?1? pe &argine, dac" in'or&a(ia pe care a(i citit1o contra.ice !au di'er" de ceea ce -tia(i !au credea(i c" -ti(i2 /une(i un ?O? pe &argine, dac" in'or&a(ia pe care a(i citit1o e!te nou" pentru d)!2 /une(i un ?*? pe &argine, dac" in'or&a(ia pare con'u." -i recla&" o docu&entare !upli&entar"2 d> +n proce!ul lecturii, !tuden(ii aplic" !e&nele SINEL 1u6 pe &arginea te3tului2 %:;'

e> 0up" ce !e +ncheie lectura, te3tul citit !e )a anali.a din per!pecti)a !e&nelor aplicate pe &argini2 Fire-te, !e )a in!i!ta a!upra !e&nelor ?1? -i '> /entru &onitori.are, !e )a co&pleta un tabel: V H 1 I

g> Ur&ea." o di!cu(ie de!pre pre!upuneri,cuno-tin(e anterioare -i con'ir&"ri, conte!t"ri2 E!te i&portant ca ea !" 'ie cal&", agreabil", iar at&o!'era 1propice +n)"("rii2 C-n)i#ii M Co&pletarea tabelului S<NEL e!te indi)idual" -i re'lect" ni)elul de in!truire al 'iec"rui !tudent2 M In'or&a(iile cuno!cute, dar neactuali.ate +n cadrul e)oc"rii !e pot ad"uga la rubrica V2 Varia#iuni M /ri)it ca reali.are a !en!ului, SINEL !e poate reali.a -i pe capitole de &anual, co&pletarea tabelului SINEL 'iind o te&" de aca!"2 +n ace!t ca., la !e&inar !e )or di!cuta cele +n!cri!e +n rubricile cu !e&nele ?1? -i ?*?2 In'or&a(ia din rubrica cu !e&nul ?7? poate !er)i drept !ur!" pentru 'or&ularea de noi +ntreb"ri1

Jtiu1,reau s$ 3tiu1a2 /n,$#at
S0-*ul utili+$rii /otri)it" &ai ale! pentru !ubiecte de4a 'a&iliare !tuden(ilor, tehnica -tiu1)reau !" -tiu1a& +n)"(at `!te conceput" +n a-a 'el ca !" +nceap" cu e)ocarea -i !" !e !olde.e cu re'lec(ia2 E!te o tehnic" de &onitori.are a propriei +n)"("ri -i are drept obiecti) de.)oltarea !piritului de in)e!tigare2 Nr. )e stu)en#i O grup" acade&ic"2 Ti2* C$1F$ de &inute, +n 'unc(ie de !ubiect2

Resurse 6ateriale &ultiplicate din care !e poate +n)"(a un !ubiect2 %:5' Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul anun(" !ubiectul !au proble&a care )a 'i !tudiat" +n cadrul lec(iei2 b> Studen(ii lucrea." +n perechi -i di!cut" ti&p de C1A &inute ce -tiu !au cred c" -tiu +n leg"tur" cu !ubiectul enun(at2 c> +n ti&p ce !e de!'"-oar" di!cu(ia, pro'e!orul !chi(ea." tabelul -tiu1)reau !" -tiu1a& +n)"(at:

d> Fiecare pereche +-i +&p"rt"-e-te ideile 1 Ce cred c" -tiu, iar pro'e!orul co&pletea." tabelul2 /ro'e!orul e +n drept !" +n!crie in'or&a(ia, categori!ind1o pe parcur!2 e> 6o&entele a!upra c"rora !tuden(ii nu au o )i.iune clar", de care nu !+nt !iguri )or 'i +n!cri!e +n coloana a doua2 '> Se cite-te &aterialul preg"tit de pro'e!or -i !e caut" r"!pun! la +ntreb"rile din coloana a doua2 g> /ro'e!orul le cere !tuden(ilor !"1-i enun(e r"!pun!urile la che!tiunile din coloana Vreau !" -tiu -i le +n!crie +n coloana A& +n)"(aD2 h> La 'el, !tuden(ii 'or&ulea." !uccint ideile pe care De1au !electat din te3t2 '"r" ca ace!tea !" 'i 'o!t pre!upu!e ini(iaD, -i pro'e!orul le +n!crie, de a!e&enea, +n coloana a treia, i> Se trec +n re)i!t" +ntreb"rile din coloana a doua2 0ac" te3tul nu a o'erit r"!pun! la ele, pro'e!orul poate propune alte !ur!e de in'or&a(ie !au )a !ugera unde !e pot docu&enta a!upra lor cei intere!a(i2 C-n)i#ii M La rubrica Ce cred c" -tiu utili."& tehnica brain!tor&ing1ului2 M +ncura4a(i 'or&ularea +ntreb"rilor pentru rubrica Vreau !" -tiu2 Varia#iuni M /oate 'i co&pletat indi)idual2 %:6'

Turul .aleriei
S0-*ul utili+$rii E!te o tehnic" e'icient" pent& !tudierea !ubiectelor, a c"ror e!en(" !e poate repre.enta gra'ic =pe tabl", pe po!ter>2 Ea recla&" i&plicarea abilit"(ilor de pre.entare gra'ic" a in'or&a(iei -i de.)olt" abilit"(ile de co&unicare, de di!cu(ie -tiin(i'ic"2 Nr )e stu)en#i O grup" acade&ic" +&p"r(it" echitabil +n C1G echipe2 Ti2* C$ de &inute2 Resurse 6ateriale +n ba.a c"rora !e )or 'or&ula op(iunile2 Foi pentru po!tere, &ar;ere2 Spa(iu pentru a'i-area po!tere lor2 Al.-rit2ul utili+$rii a> /ro'e!orul 'or&ea." grupuri din %1C !tuden(i, care iau +n di!cu(ie un !ubiect, +-i e3pri&" atitudinea +n raport cu o proble&" -i 'or&ulea." !olu(ia2

b> E!en(a celor di!cutate -i elaborate )a 'i e3pri&at" +ntr1o !che&LVdagra&", 'or&ul" )erbal" laconic", a'i-at" la )edere2 c> La !e&nalul pro'e!orului, grupurile circul" prin !al", de la un po!ter la altul, le e3a&inea.", not+nd direct pe po!ter ob!er)a(iile, +ntreb"rile, d> 0up" +ncheierea circula(iei, grupurile +-i e3a&inea." po!terele, anali.ea." noti(ele colegilor, le co&par" cu po!terele altor echipe2 e> Se 'ace aprecierea -i debri'area lucrului2 Varia#iuni M UnuD !t", cel"lalt circul" !au unul circul", ceilal(i !tau di'er" prin &odalitatea de di!tribuire a rolurilor2 M La etapa c+nd !e +ncepe circula(ia, +n 'unc(ie de tehnica propu!", echipele pot l"!a o per!oan" l+ng" po!ter, ceilal(i e3a&in+nd alte po!tere5 +n alt ca. circul" doar un repre.entat al echipei, iar ceilal(i r"&+n !" o'ere e3plica(ii l+ng" po!ter2 %:7'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->