ZT2413 PPU - UKM

10 peranan pemimpin/pengurus 1. Peranan Simbol Apa yang dilakukan Mewakili organisasi dalam halhal berkaitan perundangan, sosial, upacara dan aktivitiativiti simbolik Contoh aktiviti • Menandatangani dokumen rasmi (borang tuntutan, baucar, kontrak dll) • Meraikan tetamu atau pelanggan sebagai wakil rasmi organisasi • Menyampaikan anugerah dalam majlis Melaksanakan fungsi • Pengambilan kakitangan dan pengurusan untuk memastikan latihan organisasi beroperasi dengan • Memberi arahan dan "coaching" berkesan • Membuat penilaian prestasi Peranan ini dilakukan bila • Menganggotai satu pemimpin berinteraksi dengan jawatankuasa yang turut orang di luar unit atau luar dianggotai oleh ahli dari unitorganisasi yang sama. Ini unit lain termasuklah mewujudkan • Menghadiri mesyuarat atau penjaringan dengan tujuan perjumpaan pertubuhan membangunkan hubungan, profesional mendapatkan maklumat dan • Menghubungi orang lain ntuk "favour" mengekalkan hubungan Peranan ini dimainkan bila • Membaca memo, laporan, seorang pemimpin mengumpul penerbitan yang berkait degan maklumat. Kebanyakan profesion, suratkhabar dll. maklumat akan dianalisis • Bercakap/berbual dengan untuk mengesan masalah dan orang lain, menghadiri peluang, juga untuk mesyuarat di dalam dan di luar memahami peristiwa yang organisasi berlaku diluar unit. Ada juga • Melakukan pemerhatian maklumat yang akan (melawat kedai pesaing untuk disebarkan pada orang lain membandingkan produk, harga dalam unit dan organisasi. dan proses perniagaan) Menghantar maklumat kepada • Secara lisan dalam mesyuarat, ahli sesuatu unit. Pengurus perbincangan secara mendapat maklumat yang bersemuka (satu sama satu) tidak diperolehi oleh orang • E-mail atau mel biasa lain. Ada maklumat dari pengurusan atasan yang perlu disebarkan dalam bentuk asal atau yang telah di susun semula dan disampaikan dalam bentuk verbal Memberi atau menyampaikan • Berbincang dengan ketua maklumat pada orang di luar mengenai prestasi dan pegawai unit (lembaga pengarah, kewangan mengenai bajet. pemilik dan pengurusnya) atau • Menjawab surat-surat
1

2.

Pemimpin

3.

Pegawai perhubunga n

4.

Pemantau

5.

Penyebar maklumat

6.

Jurucakap

Zaharah Hassan

ZT2413 PPU - UKM

7.

Usahawan

di luar organisasi (lain-lain jabatan, pelanggan, pembekal Pemimpin memainkan peranan ini bila mereka melakukan inovasi dan memulakan penambahbaikan (improvements)

• • • •

8.

Pengendali kekacauan

9.

Pembahagi sumber

Pemimpin melaksanakan peranan ini bila mereka mengambil tindakan pembetulan semasa krisis atau konflik. Tidak seperti sesuatu yang dirancang oleh seorang usahawan, pengendali kekacauan bertindakbalas keatas sesuatu yang tidak dijangka yang menimbulkan masalah. Pemimpin selalunya memberi prioriti kepada peranan ini mengatasi peranan-peranan yang lain Pemimpin melaksanakan tugas ini bila bila mereka membuat penjadualan, memohon kebenaran untk memberi autoriti, melakukan aktiviti yang berkaitan dengan bajet

• • • •

Menghantar laporan pada badan-badan kerajaan Membangunkan atau menambahbaikkan produk atau perkhidmatan Membangunkan cara baru memproses produk atau perkhidmatan Membeli peralatan (equiptments0 yang baru Mogok atau tunjuk perasaan Kerosakan keatas mesi/peralatan yang sangat penting Bahan yang dikehendaki lewat tiba Jadual yang sangat ketat yang perlu di ikuti

• • • • • •

10

Perunding

Pemimpin melaksanakan • tugas ini bila mereka mewakili unit/organisasi dalam transaksi • rutin dan bukan rutin yang tidak melibatkan perkara• perkara yang telah ditentukan. Mereka perlu mencuba untuk mendapatkan yang terbaik sama ada sumber atau apa saja yang dikehendaki

Memutuskan apa yang perlu dilakukan sekarang atau sebaliknya Memutuskan apa yang tidak perlu dilakukan Menentukan prioriti Menentukan siapa yang akan diberi kerja lebih masa Menentukan siapa yang mendapat kenaikan gaji berasaskan merit Menjadualkan penggunaan bahan dan peralatan Pakej faedah dan gaji untuk kakitangan baru Kontrak yang melibatkan persatuan sekerja Kontrak dengan pelanggan (jualan) atau dengan pembekal (pembelian)

Zaharah Hassan

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful