Stimate domnule Cojocariu, Conform prevederilor Legii nr.

15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, modificată şi completată prin legea nr. 175 din 2004, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 986 din 2003 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 15/2003, tinerii cu vârsta între 18 şi 35 de ani pot beneficia, la cerere, de atribuirea gratuită a unui teren în suprafaţă de 250 – 500 mp. pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. Dosarele se depun la Serviciul Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi. Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51 din 2006 prin care se aprobă Programul Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe şi a Ordinului nr. 1373 din 2006 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe, tinerii căsătoriţi cu vârsta până în 35 de ani pot beneficia de o subvenţie de la bugetul de stat, de 20% din preţul pe mp. suprafaţă construită a locuinţei pe cere şi-o construiesc . Dosarele se depun la Registratura Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, în str. Smârdan, nr. 5. Conform prevederilor Legii nr. 116 din 2006 privind prevenirea şi constatarea marginalizării sociale şi a Hotărârii Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 116/2002, persoanele în vârstă de până la 35 da ani aflate în imposibilitatea de a dobândi o locuinţă numai prin forţe proprii, pot beneficia de facilităţi pentru construirea, cumpărarea sau închirierea unei locuinţe, pe baza unor criterii stabilite de Consiliul Judeţean, Primăriei Municipiului Iaşi revenindu-i sarcina de a efectua ancheta socială. Pentru informaţii suplimentare privind aplicarea acestei legi vă îndrumăm să vă adresaţi Consiliului Judeţean Iaşi. In masura in care considerati ca nu e suficient raspunsul acesta va rog sa ne adresati neclaritatile. Multumesc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful