Tema proiectului: Program de loializare a clienţilor pentru compania … Condiţii de realizare a proiectului: proiectul se poate realiza individual sau

în echipe de 2, 3, 4 până la maxim 5 persoane; în cazul în care se optează pentru varianta în echipă!, va tre"ui să vă or#aniza$i sin#uri în %unc$ie de pre%erin$e sau alte criterii cunoscute de dumneavoastră& 'adrul didactic nu intervine în %ormarea echipei& 'ompania aleasă tre"uie să %ie reală, %iind de pre%erat să ac$ioneze pe pia$a românească& (ro#ramul va %i propus de dumneavoastră& Etape urmărite în realizarea proiectului: )& Prezentarea condiţiilor necesare în vederea adoptării pro#ramului * această etapă con$ine o prezentare succintă a mediului de mar+etin# în care or#aniza$ia ,aleasă de dumneavoastră- î.i des%ă.oară activitatea; Analiza mediului intern va con$ine: prezentarea companiei * denumire, pro%il de activitate, scurt istoric, arie de activitate, #ama de produse/servicii realizate/comercializate, 2 sau 3 indicatori de per%orman$ă ,volum al vânzărilor, ritm de cre.tere al vânzărilor, cota de pia$ă în cadrul sectorului de activitate, cota de pia$ă relativă-& Analiza mediului extern va con$ine: in%orma$ii cu privire la se#mentale de consumatori identi%ica"ile la nivelul pie$ei .i intensitatea concuren$ei ,cu men$ionarea concuren$ilor direc$i .i a pozi$iei de$inute de ace.tia în cadrul sectorului-& (rima etapă a proiectului se va %inaliza prin: - identi%icarea principalelor puncte %orte .i puncte sla"e ale companiei, precum .i a oportunită$ilor .i amenin$ărilor la nivelul pie$ei; precizarea în acest context a necesită$ii de realizare a pro#ramului; - identi%icarea domeniului de re%erin$ă al loializării clien$ilor * adică identi%icarea o"iectului la care se raportează pro#ramul: ce anume se dore.te0 1oializarea %a$ă de o anumită marcă sau tip de produs, %a$ă de or#aniza$ia o%ertantă sau %a$ă de intermediarul de distri"u$ie; - speci%icarea se#mentului/se#mentelor $intă de clien$i ,de văzut în acest sens ta"elul nr& ) .i %i#ura nr& ), ce prezintă se#mentele în care pot %i clasi%ica$i clien$ii unei companii în %unc$ie de pro%ita"ilitate- pe care or#aniza$ia îi vizează prin acest pro#ram ,clien$i din cate#oria persoane

încredere.%recven$a actelor de cumpărare-. ani& 7e asemenea.te or#aniza$ia să o"$ină prin acest pro#ram de loializare& 3xemple de o"iective cantitative: o anumită rată de revenire pentru cumpărare * acest o"iectiv se re%eră la ponderea de$inută de clien$ii care se estimează că vor recumpăra produsele sau serviciile %irmei din numărul total de clien$i care %ormează pu"licul $intă al pro#ramului .i importan$a acestuia din perspectiva aportului la pro%ita"ilitate or#aniza$iei. ale#ând. dintr-o anumită #rupă de vârstă.sta"ilirea perioadei de derulare a pro#ramului& 2& Stabilirea obiectivelor pro#ramului * ce anume dore. un alt o%ertant prelun#irea duratei rela$iei de a%aceri cu x luni. situa$i într-o anumită clasă de pro%ita"ilitate pentru or#aniza$ie etc&-. un anumit procent din vânzări care să %ie datorat activită$ilor de cross-"u6in# . ponderea vânzărilor realizate de către clien$ii actuali care vor reveni .i comportamental al se#mentului. an#a2ament.vor recumpăra-. o"$inerea unei anumite cote de client * o"iectivul se re%eră la ponderea de$inută de vânzările întreprinderii în cheltuielile totale alocate de client unui anumit produs sau serviciu.cumpărarea unor produse suplimentare din o%erta or#aniza$iei respective-.%izice sau persoane 2uridice.exemplu. 345 din clien$i vor recumpăra pe perioada derulării pro#ramului-. un anumit procent de clien$i care să %ie stimula$i să recomande produsele/serviciile %irmei altor persoane .i o serie de o"iective calitative ce $in de dezvoltarea unor sentimente de mul$umire/satis%ac$ie. cantitatea medie cumpărată din produsul care %ace o"iectul pro#ramului. pe perioada derulării pro#ramului. clien$i cu o anumită vechime. precizarea pro%ilului demo#ra%ic . în totalul vânzărilor %irmei.poten$iali clien$i-. . pute$i viza . precum .se re%eră la diminuarea numărului de clien$i care părăsesc or#aniza$ia. numărul mediu al actelor de cumpărare ce vor %i realizate de clien$i în perioada vizată . a unei percep$ii pozitive a pu"licului vizat %a$ă de companie& . de o"icei. reducerea ratei de mi#rare a clien$ilor cu x5 .

.urării sale& <arcina dvs& este de a construi un chestionar care sa răspundă scopului unei eventuale cercetări de mar+etin# de =investi#are a nivelului de loialitate al clien$ilor pentru compania > sau pentru produsul ? al companiei >! . costuri cu or#anizarea de evenimente speciale. nu vi se solicită să indica$i sumele în valoare a"solută implicate de realizarea pro#ramului& 5& Controlul şi evaluarea pro#ramului de loializare& .i alte o"iective ce nu au %ost descrise anterior& 3& Conţinutul programului * această etapă con$ine ansam"lul tacticilor sau descrierea instrumentelor de loializare ce vor %i utilizate de or#aniza$ie& :nstrumentele vor %i #rupate pe patru cate#orii .i 3 ale proiectului. costuri cu editarea de reviste ce vor %i distri"uite #ratuit clien$ilor. .în %unc$ie de domeniul de re%erin$ă al pro#ramului-& .de văzut în acest sens ta"elul nr& 2-: . 9u este o"li#atoriu să propune$i instrumente pentru %iecare din cei 4( ai mixului& (entru atin#erea o"iectivelor de loializare a clientelei se recomandă utilizarea inte#rată .instrumente speci%ice politicii de pre$. .instrumente speci%ice politicii de produs.instrumente speci%ice politicii de comunica$ie.8"iectivele enumerate sunt orientative& 9umărul lor poate %i mai redus la %el cum pute$i propune .care sunt tipurile de cheltuieli #enerate de implementarea pro#ramului de loializare: 3xemplu: costuri suportate de %irmă pentru acordarea de premii clien$ilor. după perioada des%ă.instrumente speci%ice politicii de distri"u$ie. costuri cu personalul implicat în ac$iuni de %idelizare etc& (entru respectarea coordonatelor de realizare a proiectului este su%icient să identi%ica$i aceste cheltuieli. ra"aturi acordate în cadrul pro#ramului de "onusuri.i corelată a mai multor instrumente speci%ice componentelor mixului de mar+etin#& 4& Bugetul programului * în această etapă va tre"ui să identi%ica$i . costuri cu emiterea de carduri de %idelizare.plecând de la etapele 2 .n această etapă va tre"ui să propune$i o modalitate prin care poate %i evaluat #radul de realizare a o"iectivelor pro#ramului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful