You are on page 1of 129

PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN VAKSIN DI KLINIK

Hassmah bt Yussoff Penyelia Jururawat Kesihatan U42 PKD Tanah Merah 30 April 2013

5/14/2013

1

Anggaran dan Perolehan Vaksin

2

1. Membuat anggaran penduduk yang perlu diberi imunisasi setiap tahun.

i. Untuk Bayi: Pengiraan kelahiran hidup untuk tahun akan datang: (PIK) ii. Kanak-kanak yang berumur 1 ½ tahun hingga 2 tahun: % kanak-kanak berumur 1-2 thn x jumlah penduduk di tahun tersebut iii. Umur 7 tahun (Tahun 1): Jumlah kanak-kanak yang didaftar tahun 1 pada tahun tersebut.

iv. Umur 15 tahun (Ting 3): Jumlah kanak-kanak yang didaftar untuk Ting 3 pada tahun tersebut
v. Ibu mengandung (bagi Tetanus toxoid): Jumlah kelahiran hidup pada tahun tersebut x 4/3
3

. .Contoh :Vaksin DTap-IPV/Hib   Jumlah kelahiran 2010 = 1000 Bilangan dos untuk DTap-IPV/Hib = 4 dos  Pembaziran DTap-IPV/Hib Sasaran =5% = 95%  PEMBAZIRAN: Vaksin yang dibuang semasa penggunaa. rosak dan tarikh telah tamat tempoh.

Bagaimana mengira anggaran vaksin yang diperlukan (untuk semua jenis vaksin) Langkah 1: Dapatkan bilangan dos yang diperlukan dalam setahun = Anggaran penduduk yang perlu diberi imunisasi Bil dos X yang perlu diberi % liputan X yang dianggarkan tercapai Dos tahunan (tanpa pembaziran) = = 1000 3800 dos X 4 dos X 95% 5 .

Langkah 2: Dapatkan berapa banyak pembaziran (Wastage) Dos pembaziran = Dos tahunan (tanpa pembaziran) = 3800 X 5 % = 190 dos X Peratus (%) pembaziran 6 .

Langkah 3: Dapatkan jumlah dos yang diperlukan dalam setahun Dos tahunan = = = Dos Tahunan (tanpa pembaziran) 3800 + 190 3990 dos + Peratus pembaziran 7 .

Langkah 4: Tentukan bilangan ampul atau vial yang diperlukan dalam setahun Ampul atau vial (setahun) = Jumlah dos tahunan (dos per vial/ampul) = = 3990 dos 1 dos per vial 3990 vial 8 .

Langkah 5: Simpanan (reserve) dalam satu tahun (20%) = Jumlah ampul atau vial setahun = 3990 vial X 20% = 798 vial setahun X 20 100 9 .

Langkah 6: Jumlah ampul/vial yang diperlukan dalam setahun = = Jumlah dos tahunan + 3990 vial + 798 vial Jumlah simpanan (reserve) = 4788 vial diperlukan dalam setahun 10 .

5 ml 0.5 ml 2 titik 0.Data vaksin untuk mengira keperluan vaksin Jenis Dos yang diperlukan untuk imunisasi Bil dos BCG (Bayi) Hepatitis B DTap-IPV/Hib Oral polio Measles MMR DT Tetanus toxoid 1 1 4 1 1 2 1 3 Kuantiti dos 0.1 ml Bayi 0.5 ml 0.5 ml Pembaziran yang dianggarkan 50% 5% 5% 25% 25% 5% 25% 25% Dos per vial/ampul 10 dos/ampul 1 dos/vial 1 dos/vial 10 dos/vial 10 dos/vial 1 dos/vial 10 dos/vial 10 dos/vial .5 ml 0.

Anggaran stok Minima dan Maksima Simpanan stok vaksin mengikut peringkat pengurusan Peringkat/Unit Pembekal Peringkat Negeri Stor Intergrasi Peringkat Daerah Klinik Kesihatan Stok Maksima 8 bulan 3 bulan 3 bulan 1 bulan Stok Minima 3 bulan 1 bulan 1 bulan 2 minggu Klinik Desa 2 minggu 1 minggu 12 .

Mar. Vial 50 45 40 35 minima 30 25 20 15 10 5 Paras stok maksima Paras stok minima Feb. April 13 Gambarajah : Contoh graf stok vaksin di peringkat Klinik Kesihatan .Terima bekalan Rekod di sini Bil.

Vial 5000 Paras Stok maksima 4000 3000 minima 2000 1000 bulan Paras Stok minima J F M A M J J O S O N D Gambarajah : Contoh graf stok vaksin di peringkat daerah 14 .Terima bekalan Rekod di sini Bil.

Aliran Pesanan Vaksin Klinik Desa Klinik Kesihatan Pejabat Kesihatan Stor Intergrasi/ Farmasi Kesihatan Daerah Pembekal 15 .

3. Jadual Pesanan Suku tahun pertama  Suku tahun kedua  Suku tahun ketiga  Suku tahun keempat  ( Jan – Mac) ( Apr – Jun) ( Jul – Sept) ( Okt–Dis ) 4. Penyimpanan Stok  Catat dalam Buku Rekod Vaksin KKK 104  Lembaran KKK205 (Stok Vaksin) – pengiraan yang masuk /guna/terbuang (Bulanan & Tahunan) 16 .

Rekod Inventori Lengkap & Berterusan  Rekod Inventori  ◦ Terima ◦ Pengeluaran ◦ Administrasi ◦ Pembaziran ◦ Kerosakan ◦ Dos luput Pemeriksaan Inventori ◦ Rekod fizikal setiap bulan ◦ Anggaran penggunaan tahunan .

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN REKOD PERLALIAN DI KLINIK KESIHATAN KANAK KANAK KKK103 Pind. 2/2007 JENIS VAKSIN BAYI BERUMUR < I THN JUMLAH TARIKH KANAK BERUMUR 1 -<2 TAHUN JENIS VAKSIN BCG DTP TARIKH PERMULAAN BCG DTP PERMULAAN PERTAMA KEDUA PERTAMA KEDUA KETIGA KETIGA DOUBLE ANTIGEN PERTAMA DOUBLE ANTIGEN PERTAMA KEDUA KEDUA KETIGA KETIGA POLIO PERTAMA POLIO PERTAMA KEDUA KEDUA .

6.1 5 6 50 7 100 8 150 9 0 10 53 11 17 12 80 13 .1 1 3 10 dos 4 XXX 5 20.KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN REKOD PERLALIAN DI KLINIK KESIHATAN KANAK KANAK KKK 104 Pind.12. 2/2007 Jenis vaksin: DT TARIK H UNIT UKUR AN NO BATC H TARIK H TAMAT TEMPO H BAKI DIBAWA KEHADAP AN JUMLAH DITERIM A JUMLAH DALAM STOK TELAH DIAGIHK AN KE KD/ KK /DAERAH JUMLAH DIGUNA -KAN JUMLAH PEMBAZIRA N BA KI CAT ATA N 2 14.

M. R. 10 dos 10 dos 10 dos 1 dos 10 dos RUB Ruang ELL A HEP ATIT 9 = Ruang 8 X 100 Ruang 7+8 .KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN REKOD PERLALIAN DI KLINIK KESIHATAN KANAK KANAK Jenis vaksi n 1 Unit Ukuran (dos) 2 Lebihan dibawa kehadapan Diterima Jumlah vaksin dalam stok 5 Telah diagihkan Telah digunakan Jumlah Pembaziran % Pembaziran Bakid dalam stok 3 4 6 7 8 9 10 POLI O DPT Hib DT 10 dos 1 dos 10 dos TT MEA SLE S M. G. B.C.

Tafsiran Tarikh Luput  Guna vaksin / diluent sehingga dan termasuk hari terakhir pada bulan yang dinyatakan pada label .

 Penanda tarikh bagi vial multidose .

  Vaksin sepatutnya mencegah penyakit yang serius dan kadangkala boleh membawa maut Pengendalian/simpanan yangtidak sempurna boleh menjejas keberkesanan vaksin..konsep. mengakibatkan perlindungan terhadap sesuatu penyakit tidak dicapaidisease It is better to NOT VACCINATE than to administer a dose of vaccine that has been mishandled .

4 juta 2009: RM61.9 juta .Kerosakan Vaksin Boleh Melibatkan Kos Yang Tinggi Perolehan Vaksin 2010 (konsesi) 2010:RM74.

khususnya vaksin virus seperti campak dan polio  Bila berlaku: .CARA PENYIMPANAN VAKSIN: Pengendalian tidak tepat: APA BOLEH BERLAKU? Daya vaksin berkurangan (impotent) .semasa penggunaan  5/14/2013 25 .semasa pengangkutan .semasa penyimpanan .

Polio. Suhu tidak mengikut kehendak vaksin yang telah ditetapkan : . antiseptik . disinfeksi .pembekuan /terlalu sejuk – DTP. ATT  Tarikh vaksin luput (walaupun diberi penjagaan yang begitu rapi) Bahan Kimia . BCG .Apa boleh menyebabkan vaksin rosak?  Tiada penjagaan yang betul : .suhu panas – Campak. alkohol (Spirit) . sabun 5/14/2013 26  .

Pengurusan Rangkaian Sejuk Cawangan Logistik Farmaseutikal BPF KKM Cawangan Logistik Farmaseutikal BPF KKM .

Rangkaian Sejuk  Rangkaian sejuk bermula dari waktu sesuatu ubat dikilangkan sehingga administrasi kepada pesakit ◦ Pengilang Pengedar ◦ Pengedar Stor ◦ Stor Klinik ◦ Klinik Pesakit .

Plan Pengurusan Item Rangkaian Sejuk  Garispanduan  Kemudahan & Peralatan  Penyimpanan  Langkah kawalan  Pemantauan Suhu .

Plan Pengurusan…  Pengangkutan & pengedaran  Gangguan bekalan tenaga  Lain-lain ◦ Rekod & Inventori ◦ Tarikh luput ◦ Vial Multidos .

Garispanduan Penyimpanan & Pengendalian  Panduan Program Imunisasi Kebangsaan – BPKK KKM. 2008  Perlu lantik anggota yang diberi tanggungjawab terhadap urusan penyimpanan & pengendalian item rangkaian sejuk  Perlu juga lantik anggota ‘back-up’  Latihan pengendalian .

Kemudahan & peralatan .

ruang mencukupi untuk susun atur yang baik –Ruang penyimpanan terkawal perlu dipantau secara berterusan .Premis & Kemudahan –Bersih.

perlu ada peti sejuk & freezer yang berasingan .Peralatan Untuk Simpanan Unit penyimpanan perlu dipastikan:    berada dalam keadaan yang baik berupaya mengekalkan suhu sepanjang tempoh masa simpanan bagi penyimpanan vaksin sebaik-baiknya perlu ada peti sejuk khas  Bagi simpanan amaun vaksin yang banyak.

. atau 2) Peti sejuk dengan pintu berkembar.Peti sejuk yang disarankan 1) Peti sejuk ‘Top Loading’.

Peti Sejuk / freezer  Perlu dipasang sekurangkurangnya dua hari sebelum mulai digunakan .

Lain-lain peralatan  Jangkasuhu Minimax  Jangkasuhu ‘Dial’  Ais Pek  Vaccine Cold Chain Monitor  Vaccine Vial Monitor .

Jika membuat lebih dari satu pek ais jangan letak semua pek ais sekali dalam peti sejuk tetapi beri masa antara satu pek dengan pek ais lain. 5/14/2013 38    . Sebelum memasukan pek ais ke ruang pembekuan. letakkan diruang am (1 jam) untuk menyejukan cairan didalamnya.Cara menyediakan pek ais  Paras air dalam pek ais jangan melebihi garisan yang dihadkan. Jumlah maksima pek ais dibuat pada satu masa ialah 6 pek sahaja.

Jumlah maksima pek ais dibuat pada satu masa ialah 6 pek sahaja 5/14/2013 39 .

Peti sejuk khas (Freezer) – Pek ais 5/14/2013 40 .

Jenis bekas : Kotak sejuk vaksin (‘Vaccine Cold Box’) .mengangkut vaksin dalam kuantiti yang banyak. 5/14/2013 41 .

mengangkut vaksin dalam kuantiti yang kecil 5/14/2013 42 .Jenis bekas : Bekas vaksin (Flask) .

Jangkasuhu Minimax .

Vaccine Cold Chain Monitor

5/14/2013

46

5/14/2013 47 .

Vaccine Vial Monitor .

Pengedaran & pengangkutan .

Dial thermometer    Pek ais 5/14/2013 50 . Memerlukan bekas – bekas berpenebat (Insulated) dan dipek dengan betul.Penjagaan vaksin semasa pengangkutan  Diangkut / disimpan = Sama Penting.

Amalan Pengedaran & Pengangkutan ◦ Rangkaian sejuk perlu sentiasa dikekalkan ◦ Sebarang gangguan perlu dilaporkan kepada penyelaras yang dilantik ◦ Item rangkaian perlu diperiksa serta merta dan disimpan terus dalam peti sejuk sejurus selepas proses penerimaan ◦ Tempoh masa pengangkutan tidak melebihi 48 jam .

bekalan vaksin kkm Syarikat konsesi yang dilantik .

BUNGKUSAN UNTUK PENGANGKUTAN .

..BUNGKUSAN UNTUK PENGANGKUTAN.

Penyimpanan vaksin .

Tetanus Toxoid. DTaP-IPV+Hib. Rubella.Suhu yang disyorkan oleh WHO dan tempoh masa penyimpanan vaksin Vaksin Daerah Setor Stor Pusat Intergrasi Pembekal Negeri Sehingga 8 bulan Sehingga 3 bulan Tempoh masa penyimpanan maksimum Klinik Kesihatan / Klinik Desa Sehingga 1 bulan Pasukan Bergerak Sehingga 1 minggu Hepatitis B. BAHAGIAN AM +2°c KE +8°c 5/14/2013 56 . Polio. DT.BCG. Pencair . MMR. Campak.

.

.

.Penyimpanan Vaksin. Unit Dormitori TIDAK SESUAI digunakan sebagai unit simpanan stok vaksin .

Perkara yang perlu diingat:  Keluarkan pek ais dari bahagian penyejuk dan biarkan 5-10 minit sehingga air kelihatan di permukaan pek ais. 5/14/2013 60 .

5/14/2013 61 .

bagi mengelakkan suhu di bawah 0°C (.Cara untuk mengelakkan vaksin menjadi beku di dalam kotak sejuk Tunggu sehingga pek ais mencapai 0°C sebelum dimasukkan ke dalam kotak sejuk. . 5/14/2013 62 . pek ais dikeluarkan 5 .0°C ) Atau .10 minit sehingga kelihatan air di permukaannya. pek ais diletakan bawah running water dari paip air dan kemudian dilapkan kering sebelum diguna.

Penjagaan vaksin dalam simpanan 5/14/2013 63 .

mengikut tarikh luput Keluarkan vaksin dari bungkusan asal pengilang Asingkan jenis vaksin yang berlainan dengan jelas Biarkan 1-2 sm di antara barisan vaksin .Penjagaan vaksin dalam simpanan      Simpan teratur (FIFO) . 5/14/2013 64 .memudahkan pergerakan udara. .vaksin baru ke kanan (ambil dari kiri ke kanan) ( top loading – ambil dari atas) .dulang plastik yang berlubang Vaksin tidak boleh sentuh ke plet belakang peti sejuk.

Hanya vaksin. Pencair vaksin tidak boleh di simpan dalam tempat beku. pek ais . pencair dan air botol dalam peti sejuk vaksin Jangan letak vaksin di rak bawah kerana suhunya yang lebih tinggi. Ruang kosong dalam peti sejuk – simpan botol penuh dengan air. 5/14/2013 65    .

5/14/2013 66   . lakukan apa hendaki dengan cepat dan tutup pintu semula. Tiada makanan atau minuman di dalam peti sejuk vaksin(menyebabkan peti sejuk menjadi panas) Jangan letakkan vaksin di rak-rak pintu. Pintu peti sejuk mestilah sentiasa ditutup: . rancang apa hendaki dibuat sebelum membuka. .suhu tidak meningkat .

CATATAN :      Jangan membuka pintu peti sejuk lebih dari 2 atau 3 kali sehari. Tampal pelekat “BUKA BILA PERLU” pada pintu peti sejuk. 5/14/2013 67 . Biarkan vaksin di dalam peti sejuk/kotak sejuk sehingga anda bersedia untuk memulakan pelalian. Elakkan dari menggunakan kipas siling di mana peti sejuk di tempatkan.label jika jenis vaksin di dalam. Jika ada > 1 buah peti sejuk .

Tanda amaran: BUKA BILA PERLU 5/14/2013 68 .

‘Freezer’ terletak berasingan dari bahagian lain peti sejuk.Peti Sejuk Disarankan Mengapa ‘Top Loading’ atau peti sejuk berkembar? Peti sejuk ‘Top Loading’ Peti sejuk pintu berkembar Mengurangkan udara sejuk dalaman meluru keluar apabila pintu dibuka. Membuka pintu ‘freezer’ tidak akan menjejaskan suhu di bahagian simpanan vaksin. .

Bahan-bahan lain yang disimpan di dalam peti sejuk yang sama mempunyai suhu tersendiri yang boleh mengubah suhu dalaman peti sejuk anda. Jika suhu dalaman peti sejuk terlalu kerap berubah ianya kemungkinan besar akan menjejaskan potensi vaksin. x x x .Peti Sejuk Khas Mengapa anda perlu peti sejuk khas untuk vaksin? Peti sejuk yang kerap dibuka akan menyebabkan perubahan suhu yang tidak diingini.

Cara Menyimpan Vaksin di Klinik Guna Minimax Thermometer – berdiri tegak di tengah X← 5/14/201 3 71 .

Ruang kosong dalam peti sejuk: simpan botol berisi dengan air. 5/14/2013 72 .

Cara menyimpan vaksin di klinik.top loading fridge 5/14/2013 73 .

Cara menyimpan vaksin di klinik – top loading fridge Guna Minimax Thermometer – gantung tegak di tengah 5/14/2013 74 .

Penjagaan vaksin semasa sesi imunisasi 5/14/2013 75 .

1 stok .1 vaksin kegunaan harian .Semasa sesi imunisasi (Peralatan yang perlu ) Cold box/flask .1 vaksin BCG Dial thermometer Tray suntikan Bawah troli - .

Rubella dengan ais pek untuk mengelakkan vaksin dari menjadi beku  5/14/2013 77 . BCG. Hepatitis B. MMR. Susun vaksin dan pencair di dalam kotak tersebut Letakkan foam plastik atau bahan untuk menghalang sentuhan antara vaksin DTaP-IPV+Hib. DT. TT. Campak.

Catatan:  Jika pek-pek ais tidak boleh muat dalam bekas.  5/14/2013 78 . TT. letakan vaksin dan pencair di dalam bekas dahulu. BCG . Campak. DT. DTaP-IPV+Hib.Rubella dan Hepatitis B jangan dibekukan. Kemudian letak blok-blok ais yang tertutup rapat di dalam beg-beg plastik diatasnya. MMR.

Letakkan pek ais yang betul-betul beku yang mana disusun rapat pada dinding dalam dan lantai kotak sejuk 5/14/2013 79 .

Letakkan dial thermometer untuk menentukan suhu yang sesuai dalam kotak sejuk sebelum memasukkan vaksin 5/14/2013 80 .

Letakkan foam plastik atau bahan untuk menghalang sentuhan 5/14/2013 81 .

Vaksin harian (tidak termasuk BCG) 5/14/2013 82 .

Sampel pek ais yang disarungkan dengan span 5/14/2013 83 .

Perhatian:   BCG .bekas berasingan OPV .diletakkan dalam suhu yang lebih sejuk (dikelilingi dengan pek ais) Letakkan pek ais di atas vaksin dan pencair (yang telah dilapis dengan foam plastik atau bahan) supaya vaksin tertutup sepenuhnya   Tutup penutup dengan kemas 5/14/2013 84 .

5/14/2013 85 .

A. Penjagaan vaksin semasa sesi imunisasi  vaksin dalam picagari perlu diguna sertamerta  jangan dedah vaksin kepada hawa panas dan matahari   hanya keluarkan apabila perlu sahaja vaksin -kembalikan ke dalam flask dengan serta merta  apabila ais pek cair – PASTIKAN anda ganti pek ais baru 5/14/2013 86 .

Pada akhir sesi kembalikan vial vaksin yang tidak digunakan ke dalam peti ais dengan serta merta. 5/14/2013 87  . lindungi dari matahari. Catatkan dalam Buku KKK104 semua vaksin yang dikeluarkan dan digunakan.Pasukan bergerak / klinik tambahan / Pasukan Kesihatan Sekolah    Bawa vaksin yang secukup untuk lawatan Sentiasa sejuk.

Jadual pelupusan vial vaksin Jenis Vaksin Polio Rubella/ mmr/ campak Dpt /Dt TT/ Dpt –Hib BCG Hep B Tempat Klinik kesihatan /klinik Desa Baki di buang dalam tempoh 1/52 Baki di buang setelah tamat hari tersebut Baki di buang dalam tempoh 8 jam Baki di buang dalam tempoh 8 jam Simpan di tempat yang betul sehingga vial di kosongkan Simpan di tempat yang betul sehingga vial di kosongkan Baki di buang dalam tempoh 4 jam Baki di buang dalam tempoh 4 jam Baki di simpan untuk 1/52 Klinik bergerak /klinik tambahan / Perkhidmatan sekolah Baki di simpan untuk 1/52 .

vial tidak pernah beku: . . keladak bolih dilihat . selepas 30 minit keladak mendap 5/14/2013 89 .apabila disyaki pembekuan telah berlaku. larut sebati & bersih .vial pernah beku & cair semula: .Kawalan Mutu Vaksin  Ujian ‘Shake’ .

.

pemantauan .

5/14/2013 92   . Sambung bacaan suhu dengan garisan lurus bukan scallop.  Suhu yang tertinggi semenjak bacaan lalu (Suhu maksima) . Catat & simpan bersama dengan peti sejuk.indikator di bahagian maksima pada jangka suhu.Carta suhu peti sejuk Catat dalam carta suhu peti sejuk:  Tarikh   Masa Suhu sekarang di raksa ketika membaca suhu.

00 pagi & 4. Tutup pintu rapat dengan segera.Pengawasan sistem rangkaian sejuk semasa simpanan  Jangka suhu minimax – dalam peti sejuk     Periksa suhu 2 kali sehari .00 petang Jadual tugas di sebelah peti sejuk vaksin Tempat letak jangka suhu – di rak tengah peti sejuk Jangkasuhu dibaca dalam peti sejuk dan setelah dibaca ‘reset’ sehingga hujung kedua indikator tersebut kembali bersentuhan dengan raksa.8. 5/14/2013 93  .

Catitkan suhu pada carta yang disediakan. Pastikan suhu di antara 2°C hingga 8°C .Memantau Suhu Bagaimana anda memantau suhu dalam peti sejuk?    Periksa suhu 2 kali sehari dan pada masa .

5/14/2013 95 .

Carta suhu peti sejuk 5/14/2013 96 .

5/14/2013 97 .

5/14/2013 98 .

5/14/2013

99

5/14/2013

100

Regulator temperature control 5/14/2013 102 .

Freezer defrost 5/14/2013 103 .

Jagaan peti sejuk dan pembeku 5/14/2013 104 .

.Lokasi Peti Sejuk Lokasi terbaik untuk peti sejuk anda Lokasi peti sejuk di klinik anda amat penting untuk memastikan suhu dalaman peti sejuk tidak terjejas.  Letakkan peti sejuk anda jauh dari sumber suhu panas seperti terikan matahari.

Jagaan peti sejuk dan pembeku   Pastikan pintu sentiasa tertutup setiap masa Defrost (apabila ketebalan ais 1mm) – semasa defrost: vaksin ? Jangan guna alat tajam.  5/14/2013 106 .

Lokasi Peti Sejuk

Lokasi terbaik untuk peti sejuk anda
• Ukuran yang disarankan: > 30cm dari dinding kanan dan kiri peti sejuk. > 20cm dari dinding di belakang peti sejuk. > 40 cm dari dinding di atas peti sejuk • Jangan meletakkan sebarang benda di atas peti sejuk. • Pastikan bilik di mana peti sejuk disimpan mempunyai ‘ventilasi’ yang sempurna.

Jagaan peti sejuk dan pembeku
   

Tiada makanan/minuman Baca suhu 2 kali sehari Peti sejuk rosak – pindah vaksin Periksa-penebal pintu peti sejuk - rosak ganti

5/14/2013

108

Suhu Dalaman

Bagaimana anda akan memastikan suhu dalaman peti sejuk anda diantara 2°C hingga 8°C?

Bersihkan peti sejuk anda jika terdapat ‘frost’ di bahagian ‘freezer’.

Jika suhu meningkat lebih daripada had yang selamat:       BAGI PETI SEJUK ELEKTRIK Periksa suis telah dipasang (on) Periksa sambungan bekalan letrik adalah baik Periksa fius tidak terbakar Tukar kepada kuasa kecemasan jika ada. 5/14/2013 110 . Beritahu pegawai penyelia.

pencair dan pek ais balik ke peti sejuk. . Letak Minimax thermometer dalam peti sejuk dan tunggu sehingga suhu peti sejuk + 2 °C hingga + 8°C Pindah vaksin.   Rekodkan suhu dan tandakan X di carta suhu peti sejuk .Semasa pembersihan peti sejuk   Off butang defrost.peti sejuk dicuci .

 AMALAN – AMALAN YANG BAIK 5/14/2013 112 .

Suiz (Plug) 5/14/2013 113 .

5/14/2013 114 .

5/14/2013 115 .

5/14/2013 116 .

AMALAN-AMALAN YANG SALAH .

x 5/14/2013 118 .

x 5/14/2013 119 .

x 5/14/2013 120 .

x 5/14/2013 121 .

x 5/14/2013 122 .

x 5/14/2013 123 .

x 5/14/2013 124 .

x 5/14/2013 125 .

Peti sejuk domestik – jenis 2 pintu Amalan yang salah: -Minimax thermometer disimpan di rak paling bawah X 5/14/2013 126 .

Gangguan bekalan elektrik .

perlu pindah stok ke peti sejuk lain yang berfungsi kepada penyelia  Jika  Laporan .gangguan bekalan elektrik  Peti sejuk top-loading boleh bertahan sehingga 72 jam jika ianya tidak dibuka (tanpa kenaikan suhu melebihi 5 C gangguan bekalan elektrik melebihi 72 jam.

5/14/2013 129 .