You are on page 1of 87

DIỆN CHẨN - ĐIỀU KHIỂN LIỆU PHÁP BÙI QUỐC CHÂU

SOÅ TAY

DIEÄN CHAÅN

Nguyeãn Vaên San bieân soaïn
http://dienchan.vn/

MỤC LỤC
1. GIỚI THIỆU...................................................................................................... 9
1.1. Diện Chẩn là gì? ......................................................................................... 9
1.2. Tại sao phải học Diện Chẩn? ................................................................... 11
1.2.1. Hệ thống huyệt của Diện Chẩn ......................................................... 11
1.2.2. Đồ hình phản chiếu và đồng ứng của Diện Chẩn ............................. 12
1.2.3. Diện Chẩn có chữa được bệnh không? ............................................. 13
1.2.4. Ai nên học thực hành Diện Chẩn? .................................................... 14
1.2.5. Giới hạn của nhận thức ..................................................................... 14
1.2.6. Y học hiện đại và Y học bổ xung...................................................... 15
2. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU ............................................................................... 18
2.1. Đồ hình phản chiếu ngoại vi cơ thể nam & nữ trên mặt .......................... 18
2.2. Đồ hình Penfield....................................................................................... 19
2.3. Đồ hình Rodin và các đồ hình ngoại vi khác ........................................... 20
2.4. Đồ hình phản chiếu nội tạng trên mặt ...................................................... 21
2.5. Đồ hình phản chiếu nội tạng trên trán...................................................... 22
2.6. Thái cực đồ và đồ hình phản chiếu cột sống............................................ 23
2.7. Đồ hình phản chiếu não............................................................................ 25
2.8. Đồ hình phản chiếu tim ............................................................................ 27
2.9. Đồ hình phản chiếu bộ phận sinh dục nữ và nam .................................... 28
2.10. Đồ hình phản chiếu trên lòng bàn tay .................................................... 29
2.11. Đồ hình phản chiếu trên lòng bàn chân.................................................. 30
2.12. Đồ hình phản chiếu trên lưng và bụng ................................................... 31
2.13. Đồ hình phản chiếu trên loa tai .............................................................. 32
3. ĐỒ HÌNH ĐỒNG ỨNG.................................................................................. 33
4. HỆ THỐNG HUYỆT VÀ BỘ HUYỆT .......................................................... 37
4.1. Bảng tra tọa độ huyệt ............................................................................... 37
4.2. Bản đồ huyệt nhìn thẳng........................................................................... 39
4.3. Bản đồ huyệt nhìn nghiêng ...................................................................... 40
5. CHÌA KHÓA VẠN NĂNG ............................................................................ 41
ĐẦU ................................................................................................................ 41
Chấn thương sọ não và hôn mê ................................................................... 41
Nhức đỉnh đầu ............................................................................................. 41
Nhức đầu một bên ....................................................................................... 41
Mỏi cổ gáy................................................................................................... 41
Nhức cổ gáy................................................................................................. 42
Nhức trán ..................................................................................................... 42
Nhức thái dương.......................................................................................... 42
Nhức đầu xây xẩm....................................................................................... 42
Nhức đầu như búa bổ .................................................................................. 42
Rèn trí nhớ................................................................................................... 42
Rối loạn tiền đình ........................................................................................ 42
Tâm thần phân liệt....................................................................................... 42
2

Tóc rụng ...................................................................................................... 42
MẶT ................................................................................................................ 43
Chóng mặt (bình thường không đo huyết áp cao)....................................... 43
Hàm mặt đau cứng bên trái (dây thàn kinh số 5) ........................................ 43
Mụn, nám..................................................................................................... 43
Viêm dây thần kinh sinh ba......................................................................... 43
MẮT ................................................................................................................ 43
Bụi vào mắt ................................................................................................. 43
Cận thị ......................................................................................................... 44
Chảy nước mắt sống.................................................................................... 44
Cườm mắt (cườm nước, cườm khô)............................................................ 44
Đỏ mắt ......................................................................................................... 44
Lẹo mắt........................................................................................................ 44
Liệt mắt (không cử động được vì liệt dây thần kinh thị giác)..................... 44
Màng, mộng mắt ......................................................................................... 44
Mờ mắt ........................................................................................................ 44
Mờ mắt (vì giãn đồng tử, gần như mù) ....................................................... 45
Mủ ở mắt (mắt có mủ)................................................................................. 45
Nhức mắt ..................................................................................................... 45
Nháy, giật mắt ............................................................................................. 45
Quầng thâm ở mắt ....................................................................................... 45
Sụp mí mắt................................................................................................... 45
Thị lực kém (mắt kém)................................................................................ 45
MŨI ................................................................................................................. 45
Không ngửi thấy mùi................................................................................... 45
Nghẹt mũi .................................................................................................... 46
Nhảy mũi ..................................................................................................... 46
Sổ mũi.......................................................................................................... 46
Viêm mũi dị ứng.......................................................................................... 46
Viêm xoang mũi .......................................................................................... 47
MIỆNG / LƯỠI / RĂNG / HÀM .................................................................... 47
Đắng miệng ................................................................................................. 47
Lở miệng ..................................................................................................... 47
Co lưỡi......................................................................................................... 47
Tê lưỡi, cứng lưỡi........................................................................................ 47
Răng nhức, sưng.......................................................................................... 48
Quai bị ......................................................................................................... 48
TAI .................................................................................................................. 48
Điếc tai ........................................................................................................ 48
Mủ trong tai (tai giữa có mủ) ...................................................................... 48
Nhức tai (khi máy bay gần hạ cánh) ........................................................... 48
Ù tai ............................................................................................................. 48
HỌNG ............................................................................................................. 49
Amiđan ........................................................................................................ 49
Bướu cổ đơn thuần ...................................................................................... 49
3

Bướu độc (basedow) ................................................................................... 49
Bướu cổ các dạng ........................................................................................ 49
Ho ngứa cổ .................................................................................................. 49
Ho ngứa cổ liên hồi, không đàm ................................................................. 49
Ho khan ....................................................................................................... 50
Ho khan lâu ngày......................................................................................... 50
Ho đàm ........................................................................................................ 50
Ho lâu ngày muốn thành suyễn ................................................................... 50
Hóc (các loại xương và hột trái cây) ........................................................... 50
Họng đau ..................................................................................................... 50
Khan tiếng ................................................................................................... 50
Nấc cụt......................................................................................................... 50
Ngứa cổ ....................................................................................................... 51
Tắc tiếng ...................................................................................................... 51
Viêm họng hạt ............................................................................................. 51
Viêm phế quản ............................................................................................ 51
Viêm tuyến nước bọt ................................................................................... 51
CỔ / GÁY / VAI ............................................................................................. 51
Cứng mỏi cổ gáy ......................................................................................... 51
Ngứa cổ ....................................................................................................... 52
Vẹo cổ.......................................................................................................... 52
Bả vai đau.................................................................................................... 52
Khớp vai đau ............................................................................................... 52
Viêm cơ vai và cánh tay trên....................................................................... 53
TAY................................................................................................................. 53
Tay run ........................................................................................................ 53
Tay không giơ lên được .............................................................................. 53
Cánh tay đau................................................................................................ 53
Cánh tay và lưng trên nhức ......................................................................... 53
Cánh tay tê (hay bàn tay tê)......................................................................... 53
Khuỷu tay (cùi chỏ) đau .............................................................................. 53
Bàn tay đau.................................................................................................. 54
Bàn tay lở loét ............................................................................................. 54
Mồ hôi tay (chân) ........................................................................................ 54
Khô dịch các khớp tay (khi cử động các khớp kêu lóc cóc) ....................... 54
Khớp ngón tay khó co duỗi ......................................................................... 54
Viêm đầu xương các ngón tay..................................................................... 54
U đầu xương các ngón tay (ngón chân) ...................................................... 54
Lở phao móng tay........................................................................................ 54
NGỰC / VÚ..................................................................................................... 55
Khó thở........................................................................................................ 55
Khó thở (do tức ngực) ................................................................................. 55
Khó thở (do nóng ngực) .............................................................................. 55
Khó thở (do thiểu năng vành) ..................................................................... 55
Khó thở (do rối loạn tâm thất-tim đập nhanh, mạnh) ................................. 55
4

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 55 Khó thở (do mệt tim)......................................................................... 58 Chai chân (tạo mắt cá trong lòng bàn chân)................................................................................. 59 Mồ hôi chân.............................................................................................. 58 Đau bụng kinh .... 57 Đau bụng (do tiêu chảy) ..................... 55 Ung thư vú.......................................... 58 Đau bụng sau khi tắm............................................................................................................................................................................................................................... 56 Đau cơ lưng .... 56 Không cúi được ...... 55 Khó thở (do ngộp thở muốn xỉu).... 60 Âm đạo (tử cung đau).................................................................................................................................................................................... 58 Đau mông hay đau thần kinh tọa......... 57 Đau bụng (do trùn lãi) ...................................................................... 57 Đau cột sống cùng cụt ..... 59 Đau khớp háng ...................................... 58 Đau bụng (do kiết lỵ) . 57 Đau bụng ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 57 Gai cột sống........ 58 Sình bụng (ăn không tiêu) .................................................................................................................................................................... 60 U đầu xương các ngón chân .................................................................. 59 Nhức chân và lưng dưới .............................................................................................................................................................. 59 Đau gót chân (hoặc gai gót chân)............... 59 Đau khớp gối ............................. 60 BỘ PHẬN SINH DỤC............ 57 BỤNG...................................................................................... 60 Thoát vị bẹn (hernie) ............................................... 57 Cụp cột sông...................................................... 56 CỘT SỐNG LƯNG................. 56 Đau lưng vùng thận ......................................................................................................................Khó thở (do nhói tim và thở gấp)..... 57 Đau cột sống.................................................................................................................................. 59 Đau cổ chân . 56 LƯNG / MÔNG .................................................................. 58 Đầy hơi ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 56 Không ngửa được ......................... 55 Đau thần kinh liên sườn .... 59 Đau kheo (nhượng) chân ........... 58 CHÂN / ĐÙI / NHƯỢNG CHÂN / BÀN CHÂN ...................... 56 Đau ngang thắt lưng .......................................... 60 5 .................................. 57 Đau đốt xương cùng (ngồi không được) ........................................................... 57 Đau cột sống cổ .......................................................................................................................................................... 55 Thiếu sữa ............................................................................. 56 Mông đau (đau thần kinh tọa) ....................................................................................................................................... 60 Nứt chân (tổ đỉa)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 60 Vọp bẻ (chuột rút) ..................................................

.......... 66 U toàn thân .............................................................................bế (mất kinh) ................................................................................................................................................................................................................................................................ 61 Kinh nguyệt . kinh giật .......................................................................................................................... 65 Suy nhược cơ thể.............................................................. 67 Bạch bì (hay bạch biến)........................................................... 62 Tử cung (có u bướu)................................................................ 62 Tử cung (đau không do u bướu)................................................................................................. 65 Ngứa ........................................... 66 NỘI TẠNG TRONG CƠ THỂ .................................................................................................................................. 66 An thần .......................................................................................................................... 65 Nóng sốt.................... 62 Liệt dương ........................ 64 Cảm nóng ........ 63 Tảo tinh....Huyết trắng .............................................................................................................................................................................................đau bụng kinh... 65 Ớn lạnh ...... 61 Kinh nguyệt bị rong (rong kinh) ...................................... 65 Phỏng................................................................................................................................................... 62 Tử cung (bị u xơ)........................................................................................................................................................................................... 65 Phù toàn thân (bàng quang không nước tiểu) .......................... 65 Nhức mỏi toàn thân ....................................................................................... 62 Bướu đầu dương vật ............................................................................................................ 63 TOÀN THÂN.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 61 Kinh nguyệt không đều ...................................................................................................................................................................................................................................................... 63 Xuất tinh ............... 61 Sa tử cung ............................................ 60 Kinh nguyệt ............................................................................................................................................................................................................... 65 Suy nhược thần kinh................................................................................................... 61 Ngừa thai ........................................................................................... 64 Mồ hôi toàn thân (bẩm sinh) ........................................................... 67 6 ..................... 63 Cảm lạnh (rét run) ............ 66 Ăn kém ................................................................................ 64 Dời ăn ............................. 64 Co giật liên tục ............. 62 Dương nuy.............................................................................................................................................................................................................. 66 Tê liệt nửa người ......................................... 63 Bướu các loại trong cơ thể ................................................. 62 Di mộng tinh................................................................................................................................................................ 67 Ăn không tiêu ................................................................................................................................ 62 Cường dương (làm cường dương)...................................... 63 U xơ tuyến tiền liệt ........................... 63 Tinh hoàn đau nhức.. 64 Dị ứng nổi mề đay ..... 64 Mề đay (nổi khắp người)........................................... 61 Kinh nguyệt trễ.................................................................................. 67 Bầm máu và sưng do chấn thương...................................................

...........tiểu gắt ............................................................................................................................................................................. 69 Hắt hơi ....................................................................................................... 69 Huyết áp cao................................................................................................................................................................ 68 Cai thuốc lá .......................................................... 73 Tiểu ít ................................................................................................................................................................ 68 Chàm lác.... 72 Sốt rét ........ 70 Lãi đũa................... 73 7 ........................... 68 Cầm máu.................................... 71 Sạn (sỏi) thận............................................................................................................ 71 Nóng sốt................. 71 Sa ruột.. 73 Tiểu nhiều ................................................................. 73 Tiểu gắt................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. kinh giật ....................................................................................................................................................... kinh giản.... 73 Tiểu nhiều..........................................................................rượu................ 70 Mất ngủ..................................................... 67 Bổ máu ......................................................................................................................... 72 Say nắng ......................... 68 Đinh râu.................................................................................................................................... 70 Mụn cóc..................................................................................................................................................................................................... 71 Ngứa do bị dời leo................................................................................................................. 71 Phong xù.. 68 Chóng mặt ................................................................................................... 72 Say xe .................................................................................................................................................... 70 Lãi kim .......................... 69 Hiếm muộn ............. Ói ............................................ 72 Tiểu dầm (đái dầm) .................................................... 68 Dạ dày (bao tử) đau .................................................................................. 70 Nôn... 70 Mỡ trong máu (hoặc gan nhiễm mỡ)................................ 69 Huyết áp thấp............................................................................Bí tiểu ........................................................................................................................................................... 72 Tiểu đường ...... 72 Say sóng ....................................... 72 Tiểu đêm...................................... 69 Lá mía đau (pancreas) do uống rượu mạnh.............................................................. 69 Huyết áp kẹp............................ 71 Ngủ hay giật mình ................ 73 Tiểu liên tục không kềm được (do giãn bàng quang) ................................................ 71 Rối loạn nhịp tim (ngoại tâm thu) ........................................................................................................................................................................................................................................................ 71 Rối loạn tiêu hóa (đi cầu phân sống)........................................................................... 72 Say rượu ..................................................................................................................................................................................................................................... 67 Bón (táo bón)..................................................................................................................... 71 Rụng tóc ........................................... 69 Điều chỉnh âm dương (lúc nóng lúc lạnh bất thường) ..................................................................................................................... 72 Tiểu đục..........................................................

.................................................................. 73 Thiếu máu cơ tim................................. 74 Viêm gan mạn tính (các loại) .......... 75 6.......................................................................................................................................3....................... 73 Trĩ ............................................................................................................................4........ 74 Vẩy nến.................2.......................................................................... 75 Xơ gan cổ trướng....................................... hẹp van tim ..... 74 Viêm phế quản ............................................................................ Một số bộ huyệt thường dùng ... 74 Viêm thận ....... 82 7......................................... 80 6................................ 74 U mỡ ................................................................................................................................................................................................. 75 6....................... Bản đồ huyệt kèm phác đồ ............. Bản đồ huyệt do CLB Diện Chẩn Hà Nội chỉnh sửa ..... 74 Viêm đại tràng ........................................................ 75 6................................................................................. Huyệt Diện Chẩn chiếu lên tay và chân ........................................................................ Các bước làm Diện Chẩn ................................................... 75 6......................Tim lớn ........................................ Các bộ huyệt do CLB Diện Chẩn Hà Nội sưu tầm .... 86 8 .................................1.....

cách gọi này không được dùng phổ biến bằng: Multi-reflexology (Phản xạ học đa hệ). Tuy nhiên. hỗ trợ sức khỏe không dùng thuốc. được dịch từng chữ ra tiếng Anh là “Face Diagnosis and Cybernetic Therapy”. Paris năm 2009. Vọng chẩn là xem bệnh thông qua quan sát hình thể.1. trước kia thế giới có Xoa bóp bàn chân (Food Massage) và Nhĩ châm (Auricular Acupuncture). ta cần phân biệt Diện Chẩn với Vọng chẩn. Tên đầy đủ của phương pháp là “Diện Chẩn – Điều khiển Liệu pháp”. gồm: Vọng (nhìn) – Văn (nghe và ngửi) – Vấn (hỏi) – Thiết (xem mạch và sờ nắn). Về mặt ngôn từ. Trong lĩnh vực phản xạ thần kinh. hoặc dùng luôn tiếng Việt không dấu là “Dien Chan”. Thạc sĩ Nguyễn Văn San và thầy Bùi Quốc Châu tại Hội thảo Quốc tế về Diện Chẩn. Trong tiếng Việt. Trên thực tế thì Diện Chẩn đã trở thành một danh 9 . xem xét các triệu chứng lâm sàng. thì nay có thêm Su Jok (Châm cứu trên tay và chân) của người Hàn Quốc và Diện Chẩn (với cái tên ban đầu là Diện châm – châm cứu trên mặt) của người Việt Nam. Vietnamese Reflexology (Phản xạ học Việt Nam). là một trong Tứ chẩn của Đông y. Facial Reflexology (Phản xạ học vùng mặt). của Việt Nam. Diện Chẩn là gì? Diện Chẩn là một phương pháp mới.1. Diện Chẩn có thế được hiểu nôm na là xem mặt đoán bệnh và rất dễ nhầm nó thành một phần của Vọng chẩn. “Chẩn” là chẩn đoán. GIỚI THIỆU 1.

đồng bào sẽ cho ta phần thưởng cao quý nhất!” (11/2/1981). giáo sư Phạm Song. gõ. một chiếc lược với một tấm keo dán và một cái gương soi mặt mà đem lại hạnh phúc cho người đau khổ. còn Diện Chẩn dùng que dò để day ấn vào các sinh huyệt là các điểm nhạy cảm trên da nằm trong các vùng phản xạ thần kinh rồi cũng dùng ngải cứu để hơ nóng. đầu. giúp kích hoạt các cơ chế tự chữa bệnh của cơ thể. Về mặt hình thức. bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng. khẳng định giá trị phương pháp chữa bệnh của mình. Diện Chẩn còn dùng các dụng cụ có hình dạng và kích thước khác nhau để lăn. nóng khác nhau. tê. rát. Chỉ một năm sau ngày Diện Chẩn ra đời. Trung tâm Diện chẩn-điều khiển liệu pháp đã thực hiện ý trên ! Rất hoan nghênh lương y Bùi Quốc Châu đã trao cho bệnh nhân phương pháp đó. cố Bộ trưởng Bộ Y tế. tức. Một vài năm sau.” (Thành phố Hồ Chí Minh 7/1/1989). Tôi sẽ tổ chức hội nghị đánh giá theo những tiêu chuẩn pháp quy hiện hành. kiên trì khắc phục khó khăn. 10 . Ngoài day và cứu các sinh huyệt. cổ. Mong sao mỗi người Việt Nam nắm vững phương pháp để phòng bệnh và chữa bệnh cho mình và giúp đỡ đồng bào với dụng cụ đơn giản: một cây kim. cố Bộ trưởng Bộ Y tế đã nhấn mạnh: “Biệp pháp chữa trị tốt nhất. Tôi chúc anh Châu và các cộng sự sức khỏe. Các tác động của Diện Chẩn theo đồ hình và sinh huyệt này sẽ tạo ra các cảm giác đau. buốt. hơ. là 'tự mình chữa bệnh cho mình'. theo tôi. Tôi khuyến khích phương pháp này. cào vào các vùng theo đồ hình phản chiếu hoặc đồ hình đồng ứng. Kiên trì giúp đồng bào.xưng riêng để chỉ đến một phương pháp hỗ trợ sức khỏe mới của Việt Nam – phương pháp Phản xạ học đa hệ. có nhận định: “Tôi được nghe anh Bùi Quốc Châu báo cáo về phương pháp chữa bệnh bằng Diện chẩn-điều khiển liệu pháp vào các huyệt vùng mặt. Tôi hy vọng tôi sẽ có đủ tài liệu để công nhận phương pháp chữa bệnh này. một cái gõ bằng cao su. một cây hương. gáy. ta có thể so sánh Diện Chẩn với Châm cứu như sau: Châm cứu là dùng kim để châm vào các huyệt đạo của hệ kinh lạc và dùng ngải cứu để hơ nóng.

chân. nhưng thay vì tìm các điểm nhạy cảm. thì Diện Chẩn lại tỉ mỉ. tê cứng. ruột non. sinh dục… của Tây y và đặc biệt có huyệt có tác dụng giống như một số loại thuốc Tây y như kháng sinh. tương ứng với một bệnh nào đó của cơ thể.2. Ta có thể tạm ví việc tìm huyệt Diện Chẩn giống như việc đi tìm một điểm âm rất nhỏ nằm trong một điểm dương vậy. tay. mà còn có những huyệt phản ánh các hệ thần kinh. Nhờ nối kết các điểm này với nhau.1. trên dưới của cơ thể. không những có những huyệt có tác dụng tương tự như một số huyệt và đường kinh của Đông y. … 11 . Vì vậy. phổi. an thần. tiêu hóa. nội tiết. Tại sao phải học Diện Chẩn? 1. và cũng không đo đếm được. các huyệt cũng được tìm theo cách quan sát người bệnh. đặc biệt là 12 đường kinh chính chạy thông suốt khắp trong ngoài. cơ xương. cần tiếp tục nghiên cứu và qua thực tiễn mà xác định những hướng nào thu được nhiều kết quả nhất. Từ đó họ tìm ra được các hệ tim mạch. hô hấp. người ta dùng phương pháp mổ xẻ. đi tìm các điểm rất nhỏ không nhạy cảm nằm trong các điểm nhạy cảm. 1. cổ. nội tiết. Nói tóm. Trong Diện Chẩn. khô.Rồi chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã có nhận xét: “Lĩnh vực rất mới. tiết chất nhờn. lưng. … Trong hệ thống huyệt của Diện Chẩn. Một số điểm nóng lên. đổi màu hay có những chấm. Các huyệt của Diện Chẩn khác hoàn toàn với hệ kinh lạc của Đông y. Tuy nhiên các huyệt của Diện Chẩn lại thể hiện được rất nhiều điều: nó có các huyệt liên hệ một cách chi tiết đến tất cả các bộ phận ngoại vi của cơ thể như: đầu. thực nghiệm để nghiên cứu một cách rất chi tiết về cơ thể con người. … và đến các bộ phận nội tạng bên trong cơ thể như: tim. người ta quan sát thấy bệnh có ảnh hưởng đến một số điểm nhất định nào đó trên cơ thể. mò mẫm trên mặt. dạ dày (bao tử).” (Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó họ tìm ra được 657 điểm nhạy cảm. Các đường kinh này hoàn toàn không liên hệ gì với hệ thần kinh hay mạch máu của Tây y và không đo đếm được. người ta xác định được các đường kinh lạc trong cơ thể. Chúc tiếp tục cố gắng. cộm đau. Trong Châm cứu của Đông y.2. Tết Canh Ngọ 1990). ruột già. không có liên hệ gì với hệ thần kinh hay mạch máu của Tây y. giảm đau. … và đặc biệt là hệ thần kinh. thực tiễn phải là căn cứ để đánh giá một phương pháp trị liệu. Hệ thống huyệt của Diện Chẩn Trong Cơ thể học của Tây y.

biết cách an trú thân tâm trong hiện tại. nuối tiếc cũng nhiều. mang quá nhiều tính dương trong người. Các phương pháp của Y học chính thống thường chỉ chú trọng đến việc điều trị cơ thể.Như vậy. lòng bàn chân. việc khoa học dựa vào thống kê để mong có được các kết luận “khách quan” đôi khi là rất đáng nghi ngờ. mà ham muốn cũng nhiều. quan tâm không ngừng. tìm đến trạng thái trống không. có thể nói hệ thống huyệt của Diện Chẩn rất độc đáo. rất khó có thể tĩnh tâm và an trú được trong hiện tại. chặt chẽ và khoa học. 1. tập thiền không dễ một chút nào. Khoa học và triết lý hiện đại dựa quá nhiều vào thực nghiệm và suy luận thuần túy lô-gíc. Đồ hình phản chiếu và đồng ứng của Diện Chẩn Ta có thể nói Diện Chẩn được đặt trên một cái kiềng ba chân gồm sinh huyệt. Cuốn sách “Thiên nga đen: xác suất cực nhỏ. Con người hiện đại.2. Mà một khi trí óc được khai thông thì cơ thể cũng sẽ được khai thông theo.2. lòng bàn tay. bắt đầu bắng đồ hình ngoại vi và nội tạng trên mặt. Chúng ta chỉ biết máy móc thống kê lại quá khứ để tìm cách dự đoán tương lai. Càng ngày người ta càng thấy rõ nguyên nhân. chứ không biết cách nhìn vào “cái tổng thể” và không đủ phóng khoáng để hình dung được “những cái không thể”. lưng và bụng rất đầy đủ. ta mới thấy sức tưởng tượng phong phú. mà không biết tin vào cảm nhận trực quan của con người. điều trị phần xác. mãn tính. tác động cực lớn” của tác giả Nassim Taleb đã chỉ ra rất rõ điều này. không nghỉ đến quá khứ và tương lai. đồ hình phản chiếu và đồ hình đồng ứng. coi nhẹ mọi chuyện là các vấn đề của trí óc sẽ được giải quyết. Đặc biệt. sau được phản chiếu lên trên đầu. đầy đủ. Các nghiên cứu về y học tự nhiên cho thấy một cách rõ ràng rằng. thảnh thơi. và tự nhiên bệnh sẽ lành. Những băn khoăn không giải quyết được dần dần tích tụ lại hoặc những lo lắng thái quá có thể dẫn ngay đến những nghẽn nghẹt trong cơ thể và biểu hiện ra thành một bệnh nào đó. cái gốc sâu xa nhất của bệnh tật là từ tâm trí con người. Nhưng chỉ đến khi nghiên cứu các đồ hình đồng ứng. Phối hợp và sử dụng các huyệt một cách khéo léo ta có thể phòng và chữa được hầu hết các loại bệnh. 12 . Tuy nhiên. chỉ cần biết buông xả. chỉ cần tập thiền. mà lờ đi việc điều trị trí não. khả năng phát triển không có giới hạn của Diện Chẩn. một cách rất nhanh chóng và hiệu quả. điều trị phần hồn của con người. Các đồ hình phản chiếu. từ đơn giản đến nan y.

và người bệnh thì nhiều khi không tưởng tượng nổi làm sao mà bệnh nó biến đi đường nào mất! Tuy nhiên. rồi qua đó mới gián tiếp chữa bệnh cho tâm hồn. không cố nhắm tới việc “can thiệp”. cũng như Yoga.3. Có thể nó đi hơi ngược. với sức tưởng tượng. năng lượng thường được xếp sang một bên thành “chữa bệnh không dùng thuốc”. Diện Chẩn thuộc về môn “phản xạ học thần kinh” và nằm trong các ngành “y học bổ xung”. Chúng ta có một tâm lý phổ biến. Diện Chẩn. mà hướng đến việc hỗ trợ giúp cơ thể tự điều chỉnh. 1. các Đồ hình Đồng ứng. nếu bị bệnh nhẹ thì cứ ra hiệu thuốc mà mua thuốc về uống cho thoải mái! nếu uống thuốc thoải mái mà vẫn không có kết quả gì thì cứ tìm đến những bệnh viện tốt nhất và 13 . Diện Chẩn chính là một phép màu. Như chúng ta đều biết.2. Y học từ xưa đến nay thường chú trọng đến việc dùng thuốc. rất tai hại: mình không biết gì và không thể can thiệp gì được vào cơ thể của mình. Diện Chẩn cũng giống như nhiều phương pháp y học bổ xung khác. chữa bệnh là phải dùng thuốc và người đi chữa bệnh là thầy thuốc. liên thông phong phú vô bờ của mình. giúp mọi người có thể tích cực phòng bệnh.Trong bối cảnh đó. “chữa bệnh không dùng thuốc” và “liệu pháp tự nhiên”. “thuốc đắng giã tật”. “chữa bệnh” theo cách chúng ta thường quan niệm. tất cả các phương pháp chăm sóc sức khỏe khác chỉ được phép bổ xung. khi bắt đầu bằng chữa bệnh cho cơ thể trước. Nhưng có lẽ đó là giải pháp duy nhất có thể thành công khi mà cái trí. cơ chế tự điều chỉnh. Vì thế các phương pháp sử dụng các tác động cơ học. hít thở và các phương pháp tự nhiên khác sẽ chỉ là một phương pháp “hỗ trợ sức khỏe không dùng thuốc”. phòng bệnh luôn là chỗ yếu nhất của toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe. Diện Chẩn có chữa được bệnh không? Xin được nhắc lại. Tuy nhiên. Các liệu pháp “tự nhiên” thì rộng hơn. Diện Chẩn sẽ là một công cụ “thể dục hữu hiệu thường xuyên” của mọi nhà. chính là chìa khóa để mở cánh cửa vào trí não. chứ không được phép thay thế y học chính thống. tự chữa bệnh của cơ thể thần kỳ đến mức chính người làm Diện Chẩn cũng thường xuyên ngạc nhiên. cái duy lý đang thống trị như hiện nay. … Cái tên “y học bổ xung” được đặt ra để chỉ đến tính độc tôn của “y học chính thống”. Diện Chẩn không mong chờ được công nhận là một phương pháp chữa bệnh. nó bao gồm không chỉ các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc mà cả các phương pháp dùng thuốc làm từ cây cỏ trong thiên nhiên. không mong muốn trở thành một phương pháp cạnh tranh với các phương pháp chữa bệnh khác. tránh đến mức tối đa việc phải đi khám chữa bệnh.

Ai nên học thực hành Diện Chẩn? Thực tế. nhìn ra xung quanh. Người ta hay gọi cái phần tiếp giáp này là nghiên cứu chuyên sâu hay những ngành mũi nhọn. Nếu chúng ta chỉ chúi mũi hướng vào tâm quả cầu. Nhưng thực ra. đã chính thức được công nhận và phổ biến rộng rãi chắc chắn đã là những cái tốt nhất rồi! những cái khác thì chẳng có gì đáng kể! 1.4. lắng nghe những điều tưởng như không thể ở cái bề mặt của quả cầu 14 . vào cơ chế tự điều chỉnh thần kỳ của một bộ máy thần kỳ là chính “cơ thể và tinh thần” của chúng ta. nhìn vào những điều đã biết.2. Cái từ “mũi nhọn” này dễ làm mọi người hiểu nhầm là những cái chúng ta chưa biết rất ít. những cái chúng ta chưa biết là phần mênh mông bên ngoài quả cầu mà chúng ta cảm nhận được thông qua việc xem xét diện tích bề mặt của quả cầu. Tất cả chúng ta đều là thầy bói mù đang đi xem voi cả thôi! Những cái đã biết của con người giống như thể tích bên trong của một quả cầu. thốt lên: chà chà chà. Những người biết nhiều về y khoa. Bề mặt của quả cầu là phần tiếp giáp giữa cái đã biết và cái chưa biết. những người bình thường nhất là những người thích hợp nhất với việc thực hành Diện Chẩn. chỉ bé như đầu mũi kim thôi. Họ thường có định kiến với những phương pháp “chưa có cơ sở khoa học” và “chưa được chính thức công nhận”. Đối với họ.2. một niềm tin rất đáng hy vọng vào chính những cảm nhận của mình. Giới hạn của nhận thức Tích “thầy bói xem voi” không phải để chê các thầy bói mù. những cái chưa biết là phần không gian bên ngoài. Khi chúng ta càng biết nhiều. sao mà chúng ta biết nhiều thế! Nhưng chúng ta hãy ngẩng đầu lên. thể tích quả cầu càng tăng. nơi tiếp giáp giữa những cái đã biết và chưa biết. từ những con người bình thường cho đến các nhà bác học. có một niềm tin lớn vào việc dùng các liệu pháp mình đã biết sẽ rất khó tiếp cận với Diện Chẩn. thì chẳng chóng thì chầy chúng ta sẽ tự vỗ ngực. thì diện tích bề mặt tiếp xúc này lại càng rộng. đặc biệt là những thầy thuốc hoặc lương y giỏi.đắt tiền nhất để mà điều trị! nếu điều trị không được thì mới bắt đầu lao tâm khổ tứ đi tìm cho bằng được một ông lang thật giỏi để mong còn nước còn tát! 1. Điều kiện duy nhất để bắt tay vào làm Diện Chẩn là chúng ta bớt đi một chút sự lệ thuộc vào thuốc và bắt đầu nhen lên một ngọn lửa mới.5. những cái có cơ sở khoa học. mà chính là chỉ đến cái giới hạn nhận thức của tất cả chúng ta.

Y học hiện đại hoặc là cứ mải tìm cách tấn công một cách vô vọng những tác nhân gây bệnh bên ngoài. chế ngự được những con vi trùng này. nhưng có ngờ đâu chúng lại có thể sống sót và thích nghi được với thuốc kháng sinh. Như vậy Y học hiện đại mới chỉ có tuổi đời là khoảng 130 năm. sự liên kết huyền bí giữa thân và tâm. nếu tính từ khi có cái khẳng định “sự lây bệnh là do vi khuẩn”. thì chúng ta lại sợ sệt. giao phó hết cơ thể của chúng ta cho bác sĩ. ngay từ đầu Y học hiện đại đã cho rằng bệnh tật là từ bên ngoài vào. thực sự rất lớn của xã hội hiện đại là gánh nặng chi phí y tế. mà không để ý gì đến các cơ chế tâm lý.ngày càng rộng ra ấy. cơ chế tự chữa lành bệnh thần kỳ của cơ thể con người. Y học hiện đại và Y học bổ xung Vận mệnh của một xã hội. Loài người đã nhầm tưởng rằng mình có thể chế ngự được thiên nhiên. Một vấn nạn lớn. Gánh nặng này đang ngày càng tăng và là một nguyên nhân gây ra nhiều tranh cãi về bảo hiểm y tế ở các nước giàu và tình trạng quá tải bệnh viện ở các nước nghèo. như là vi trùng và siêu vi trùng. Thay vì chúng ta có thể tự lắng nghe lấy cơ thể mình để tự điều chỉnh lấy nó. Tại sao chi phí y tế lại ngày càng gia tăng? Đó là vì chúng ta đang ngày càng lệ thuộc nhiều hơn vào thuốc men và bác sĩ. đồng thời tìm cách điều trị bằng các thuốc kháng sinh và các loại thuốc có dược tính cao khác. chúng ta sẽ thấy sự mênh mông thực sự của những điều chưa biết.6. nên nó chỉ tập trung tìm hiểu về những tác nhân gây bệnh. 15 . không dám làm gì. một quốc gia hay một nền y học đều có quy luật của nó. Tuy nhiên. hoặc là chỉ chú trọng thuần túy đến các cơ chế sinh-hóa-lý của cơ thể. Diện Chẩn đang nằm ở bề mặt của quả cầu nhận thức và nó đang chờ các bạn đến khám phá! 1.2. Y học hiện đại đã làm một cuộc cách mạng thực sự. Mốc thời gian đánh dấu sự ra đời của Y học hiện đại khi Robert Koch phát hiện sự lây bệnh do vi khuẩn vào khoảng năm 1880 và khi người ta tìm ra thuốc kháng sinh vào khoảng năm 1900. cho những người “có chuyên môn” và “có thẩm quyền” trong việc định đoạt những vấn đề có liên quan đến “tính mạng con người”. khi nó có thể điều trị bệnh tật một cách thần kỳ bằng kháng sinh và phòng chống các dịch bệnh bằng tiêm phòng.

Qua khảo cứu sơ bộ. 16 . Y học thay thế và Y học bổ xung. chúng ta có thể rút ra một số nhận xét như sau: . “trường sinh học”. làm cho những người mới tiếp cận thường bỡ ngỡ. Diện Chẩn là một phương pháp hữu hình. và thế là chúng ta lại càng hay bị bệnh. Các nền Y học này chú trọng đến việc nâng cao thể trạng của người bệnh. Điều chỉnh thân tâm (Body work: reiki. tác giả có liệt kê các phương pháp Y học thay thế mà người Mỹ hay dùng bao gồm: Châm cứu (Acupuncture). không phải ai cũng có thể học được. Chữa bệnh bằng xoa bóp (Therapeutic touch). Thôi miên (Hypnotherapy).… một cách vô hình. thì chúng ta lại càng không biết cách tự chăm sóc bản thân. kết nối thân và tâm. giảm thiểu sự lệ thuộc vào thuốc men. Cứ như thế. Y học Ấn Độ (Ayurvedic medicine).Trong khi đó. Y học thảo dược (Herbal medicine).Y học Ấn Độ hay Y học Trung Quốc vốn đã có một lịch sử tồn tại rất lâu đời. bác sĩ. Vi lượng đồng căn (Homeopathy). …). và hỏi rằng có nền kinh tế nào mà có thể chịu cho được? Chính những thiếu sót này của Y học hiện đại đã dẫn đến sự trở lại ngày càng mạnh mẽ của các nền Y học cổ truyền. mà lại hiệu quả và rẻ tiền. shiatsu. . Y học cổ truyền Trung Quốc (Traditional chinese medicine). Liệu pháp thiên nhiên (Naturopathy). . nó dần dần sẽ lấy lại thế quân bình với Tây y. t’ai chi. Thuật nắn xương (Osteopathic Manipulative Therapy). Y học thể thống nhất (Holistic medicine).Có một số liệu pháp tự nhiên khác dùng “năng lượng vũ trụ”. dễ tiếp cận. nên Đông y và Tây y sẽ vẫn chỉ cạnh tranh nhau sức ảnh hưởng ở trong các bệnh viện và các trung tâm chữa bệnh. qigong. hoài nghi. Nhưng các phương pháp Đông y cũng phức tạp chẳng kém gì Tây Y. và lại càng hay phải đến bệnh viện hơn.Một điều chớ trêu là. Phản hồi sinh học (Biofeedback). Trong cuốn sách nổi tiếng “Lành bệnh tự nhiên – khám phá và tận dụng khả năng tự nhiên của cơ thể để tự duy trì và chữa lành bệnh”. Kỹ thuật sử dụng hình ảnh và sự tưởng tượng (Guided imagery and visualization therapy).Các phương pháp cổ truyền như Châm cứu. yoga. Chữa bệnh bằng tôn giáo (Religious healing). xuất bản năm 1995 của bác sĩ Andrew Weil. “nhân điện”. khi chúng ta càng lệ thuộc vào bác sĩ. chi phí y tế sẽ ngày càng gia tăng. theo như mong muốn mà người ta vẫn hay nói: “Đông Tây y kết hợp”. Kỹ thuật cột sống (Chiropractic). điều chỉnh tâm lý và phát động cơ chế tự chữa lành bệnh của cơ thể. Ai cũng có thể học để tự phòng và chữa bệnh trong gia đình.

lăn hơ sống mũi. Phải chăng điều này gắn với môn Diện Chẩn? Có thể trong tương lai. đầu ngón chân.vn/ 17 . Một nhà tiên tri người Kiến An – Hải Phòng gần đây có những bình giảng mới về những lời sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. nhưng lý thú về vũ trụ. giảm thiểu nỗi khổ và nỗi đau trong lòng mỗi người dân. sống tay. Ông kể về những điều rất huyền bí. mà nó cùng với các liệu pháp tự nhiên khác. đặc biệt trong đó có đoạn “sau này tiếng Việt sẽ được phổ biến ra khắp trên thế giới. gần gũi hơn với thiên nhiên. để biết cách lăn hơ dái tai giúp hỗ trợ điều trị các bệnh ở bộ phận sinh dục nam. lan tỏa trong quần chúng.dienchan@gmail. … Chính vì nét văn hóa đặc sắc này mà Diện Chẩn đang được Trung tâm UNESCO Hỗ trợ Sức khỏe Cộng đồng triển khai nghiên cứu và ứng dụng. sống chân giúp làm giảm đau ở sống lưng. ngày 23/3/2013 Thạc sĩ Nguyễn Văn San 09 45 68 95 73 san. các nước trên thế giới sẽ phải học tiếng Việt để tìm hiểu về Diện Chẩn.. sống tai.com http://dienchan. Hà Nội. khi mà nhân loại chuyển từ tranh đấu sang cùng chung sống trong thái bình. xoa đầu gối giúp làm giảm đau nhức ở đầu. sấm Trạng Trình dự báo về một sự thay đổi lớn lao đang và sẽ diễn ra trong những năm đầu của thế kỷ 21. về cuộc sống của loài người trên trái đất. góp phần làm giảm gánh nặng cho các cơ sở y tế và giảm bớt chi phí chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. giống như tiếng Anh hiện tại”. Ông nói. về vận mệnh của nước Việt Nam trong tương lai. ấn vào đầu ngón tay. biến bệnh nhân thành thầy thuốc. góp phần xây dựng một xã hội hài hòa hơn.Diện Chẩn trong tương lai sẽ không cạnh tranh với Đông y và Tây y trong các bệnh viện.

Đồ hình phản chiếu ngoại vi cơ thể nam & nữ trên mặt Đồ hình này tuân theo thuyết âm dương: dương là cái tổng quát và có tính co gọn. bàn tay và bàn chân lệch đi và trùm ra ngoài. Đồ hình nam màu đỏ mô tả đầy đủ một con người. Đồ hình nữ màu xanh. đau tay. thường dùng để chữa chi tiết các bộ phận (mắt. âm là cái chi tiết và có tính bành trướng. đau chân).2. 18 . vẽ đầu mặt phóng to ra. ĐỒ HÌNH PHẢN CHIẾU 2.1. thường dùng để chữa tổng quát các bộ phận (đau đầu. mồm. mũi. … các ngón tay và các ngón chân).

c. e. Cổ tay. Gáy. Khuỷu tay.2. (Sơ đồ Penfield so sánh diện tích phóng chiếu của từng bộ phận cơ thể trên các vùng khác nhau của vỏ não: hệ thống chức năng nào càng quan trọng thì diện tích phóng chiếu của nó ở vùng tiên phát trên vỏ não càng lớn. Penfield. Đồ hình Penfield Chú thích: a. d. f. b.2. Khí quản – Thực quản. Vai. Đồ hình trên cho thấy sự tương đồng kỳ lạ giữa phản xạ thần kinh trên mặt của Diện Chẩn với các kết quả nghiên cứu của nhà phẫu thuật thần kinh W.) 19 . Mông.

hậu môn huyệt 143. Đồ hình ngoại vi trên tóc: toàn bộ thân mình nằm dọc sống đầu. mông ở đầu xương hàm. thắt lưng ở huyệt số 1. lưng ở sống tai. đầu gối và khuỷu tay ở gò má. hai đùi xuôi xuống đỉnh tai. bả vai ở vùng tóc mai. toàn bộ thân mình nằm trên mũi. Đầu gối huyệt số 9. cẳng chân xuôi từ đỉnh tai ra sau gáy.3. hậu môn ở giữa đỉnh đầu. bả vai ở đầu mày. Đồ hình Rodin và các đồ hình ngoại vi khác Đồ hình Rodin màu xanh: đầu ở thái dương. bộ phận sinh dục huyệt 19. dưới dái tai.2. huyệt 65. mông huyệt số 5. huyệt 103. đầu gối và khủy tay huyệt 139. ngang huyệt số 0 đi ra. 20 . mỗi bàn chân là một nửa gáy. vùng bụng nằm dưới tóc mai. Đồ hình ngoại vi trên mặt: đỉnh đầu ở giữa trán.

đi sang huyệt 38 bên trái rồi đi xuống cằm. từ lông mày xuống đến cằm phản chiếu toàn bộ nội tạng trong cơ thể. Bên trái và dưới cánh mũi là dạ dày màu vàng. Mật. Thận. môi trên là bụng trên. ruột già bắt đầu từ huyệt 104 (ruột thừa – ruột dư). Lá lách. Tụy. Bàng quang. d. 21 . Lá lách nằm cạnh dạ dày bên trái cánh mũi. Đồ hình phản chiếu nội tạng trên mặt a. Phổi. j.4. rốn ở giữa mồm. Toàn bộ vùng mồm phản chiếu bụng. f. Tiền liệt tuyến. e. h. k. trong gan có mật. Hai bên mép phía môi trên là thận. n. Gan. i. g.2. môi dưới là bụng dưới. Từ lông mày xuống hết mũi phản chiếu ngực: mũi là tim màu đỏ. Bàng quang và tuyến tiền liệt ở cằm. vùng nhân trung. c. Ruột non. b. Ruột non bao quanh sát mồm màu đỏ. Tụy nằm ở môi trên. Ruột già. Hai phần ba của mặt. Dạ dày. bên phải cánh mũi là gan màu xanh. mắt và vùng dưới mắt hai bên cánh mũi là phổi màu trắng. vòng lên huyệt 38 bên phải. Tim.

phía trên hai lông mày là phổi. e. n. phần sát mí tóc là bàng quang và tuyến tiền liệt. Dạ dày. Lá lách. Ruột non. Mật. c. 22 . Tiền liệt tuyến. Nửa trên của trán là bụng. f. Phổi. Tim. Gan. Nửa dưới của trán là ngực. Ruột già. j. Bàng quang. i.5. d. Toàn bộ nội tạng ở mặt lật ngược lên phía trên ta có đồ hình phản chiếu nội tạng trên trán.2. Tụy. Ấn đường là tim. Thận. b. k. g. Giữa trán là dạ dày bên trái và gan bên phải. h. Đồ hình phản chiếu nội tạng trên trán a.

huyệt số 1 và 342 là đốt L1. Đồ hình bên trái tương ứng với đồ hình nội tạng trên mặt và đồ hình bên phải tương ứng với đồ hình nội tạng trên trán: huyệt 106 và số 8 tương ứng với đốt C1.6. tác động phía trên để chữa cho phía dưới và ngược lại. phần mặt phải là dương (Yang). 23 . huyệt 143 và 557 là đốt xương cùng. huyệt 26 là đốt C7. Thái cực đồ và đồ hình phản chiếu cột sống Thái cực đồ: Phần mặt trái là âm (Yin). Ta có thể tác động vào phần mặt hoặc cơ thể bên trái để chữa cho phần mặt hoặc cơ thể bên phải. huyệt 173 và 126 là đốt L5.2.

sẽ kích hoạt đến tất cả các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Dùng tay chà sát. 24 .Tác động trực tiếp dọc cột sống. giải quyết nhiều bệnh tật. hoặc lăn hơ kỹ hai vùng này giúp hỗ trợ. Các vùng hay bị tắc nghẽn là các đốt C1-C7 và L1-L5.

do thịt thừa (pôlip). phân nhánh vào các cơ ở đầu.7.2.là các sợi bắt nguồn từ niêm mạc mũi. Rối loạn về ngửi có thể do viêm niêm mạc mũi. Dây số 2 . Tình trạng mất hẳn cảm giác ngửi có thể do các sợi này bị chèn ép do u hoặc bị đứt do chấn thương. chui qua lỗ sàng xương bướm ở đáy não vào hành khứu đi vào não. Các huyệt sau đây tương ứng với 12 đôi dây thần kinh sọ não: Huyệt 197: dây số 1 (khứu giác) Huyệt 34: dây số 2 (thị giác) Huyệt 184: dây số 3 (vận nhãn chung) Huyệt 491: dây số 4 (cảm động) Huyệt 61: dây số 5 (tam thoa) Huyệt 45: dây số 6 (vận nhãn ngoài) Huyệt 5: dây số 7 (thần kinh mặt) Huyệt 74: dây số 8 (thần kinh thính giác) Huyệt 64: dây số 9 (thần kinh thiệt hầu) Huyệt 113: dây số 10 (thần kinh phế vị) Huyệt 511: dây số 11 (gai sống) Huyệt 7: dây số 12I (hạ thiệt-dưới lưỡi) 12 đôi dây thần kinh xuất phát từ não. Đồ hình phản chiếu não Mặt phản chiếu não. Chúng nhận cảm giác về các mùi khi ngửi.bắt nguồn từ các tế bào ở võng mạc. điểm tận cùng là trung tâm thị giác ở vỏ não. tập trung lại thành dây thần kinh thị giác. chui qua 2 lỗ thị giác vào sọ. và nếu bị tổn thương sẽ gây ra loại bệnh đặc trưng. cổ và cơ quan nội tạng. mặt. Mỗi dây thần kinh có nhiệm vụ riêng.dây thị giác . Dây số 1 .dây khứu giác . Dây thần kinh thị giác dẫn truyền cảm giác về ánh sáng và các đồ 25 . chui qua các lỗ của hộp sọ.

bám vào các cơ ở mặt. đôi khi nói khó. Dây số 9 . Dây số 8 . Nhánh mắt. bệnh ở tai giữa. hốc mũi. các tuyến hạnh nhân. có người liệt kín đáo (chỉ nhìn rõ khi cười. chi phối cơ chéo to. Khi bị tổn thương dây số 10. Phần ốc tai phụ trách nghe và phần tiền đình phụ trách giữ thăng bằng và tư thế. chạy vào ổ mắt. cảm giác 1/3 sau lưỡi. do khối u trung thất. vào ổ mắt.dây vận nhãn chung .dây cảm động . Hai nhóm hợp lại thành dây số 8 chui vào hộp sọ và tận cùng ở vỏ não. đưa nhãn cầu liếc ra ngoài. tuyến nước bọt. lỗ ức . Có người liệt rõ. Các sợi vận động chi phối cơ cắn. phổi.dây thần kinh mặt . Tổn thương dây số 6 khiến mắt bệnh nhân bị lác vào trong. xuống dưới. ngực. chi phối vận động. Ngoài ra. liệt dây quặt ngược sẽ nói giọng khàn. bệnh nhân hay bị sặc thức ăn lỏng. Dây số 4 .cầu ra trước. nhánh hàm trên và nhánh hàm dưới. phân nhánh vào cơ thẳng ngoài.đi từ rãnh hành . chạy ra phía trước. Nguyên nhân tổn thương: có thể do các phẫu thuật vùng cổ. làm hàm dưới kém vận động. do viêm màng não. nhánh hàm trên nhận cảm giác vùng mắt. Khi tổn thương dây số 4.dây thần kinh thiệt hầu .dây thần kinh thính giác . Nguyên nhân là do bị chảy máu não. chấn thương nền sọ hay viêm tắc tĩnh mạch xoang hang. Đến ngực. nhiễm độc. chỉ nhìn thấy một bên mắt. Tổn thương dây số 5 thường gây mất cảm giác các phần dây phân nhánh. vận động một số cơ mắt đưa nhãn cầu lên xuống và vào trong. đi vào khoang hầu. Dây số 3 . Nguyên nhân tổn thương giống dây số 3. huýt sáo).dây tam thoa . ngực và bụng. tiêu hóa.vật về não.gồm hai nhóm sợi. Dây số 3 bị tổn thương sẽ gây mắt lác ra ngoài.dây vận nhãn ngoài . do một số bệnh xơ động mạch ở tiền đình. Khi bị liệt dây thần kinh mặt. cơ nhai. ù tai. Nguyên nhân thường do viêm màng não. vận động đưa mắt ra ngoài. Nhánh hàm dưới nhận cảm giác 2/3 trước lưỡi và răng hàm dưới. xương đá. chấn thương sọ. ốc tai.chũm. do can thiệp sản khoa bằng focxep. viêm thận mạn.dây thần kinh phế vị . há miệng. nước mắt. tiết niệu. ăn và uống nước hay bị rơi vãi. cảm giác hầu hết các phủ tạng ở ngực và ổ bụng (tim. qua xương đá. làm bệnh nhân nhức đầu hoặc không cắn chặt.đi từ cuống đại não (trung não). cặp dây số 10 xuống cổ. vào ổ mắt. u não thường kèm liệt nửa thân. viêm đa dây thần kinh. Nếu dây này bị teo sẽ khiến người bệnh nhìn các vật như nhìn vào một ống nứa. sinh dục). trong đó có thể do dùng một số thuốc như Streptomycin. Tổn thương dây số 8 có thể ảnh hưởng đến sức nghe và hội chứng tiền đình là chóng mặt. nghẹn thức ăn đặc. mắt sẽ không đưa xuống thấp được. nhũn não (tai biến mạch máu não). Zona và liệt do lạnh. bệnh Zona thần kinh. chảy máu ở cuống não. Nguyên nhân tổn thương cũng giống như dây số 3. Dây số 6 . nếu khối u đè vào dây thị giác sẽ sinh bệnh bán manh. phần trên hầu. Dây số 5 . nhận cảm giác một số tuyến nước bọt.bắt nguồn từ trung não. da đầu. Nguyên nhân có thể do u chèn ép. Nó vận động các cơ vùng hầu. nhân trung kéo về bên không liệt.xuất phát từ rãnh bên hành não. chúng tách ra 2 nhánh quặt ngược lên vận động dây thanh âm. Dây số 10 . do viêm đa dây thần kinh. da mí trên. Liệt dây số 7 ngoại biên do viêm màng não. trán. Xuất phát từ rãnh hành cầu. Mắt bên liệt nhắm không kín nếu liệt dây thần kinh ngoại biên.là dây thực vật phó giao cảm lớn nhất của cơ thể. Dây số 9 không bao giờ bị liệt riêng. tăng huyết áp. 26 . Dây số 7 . các triệu chứng thường gặp là lệch mặt về bên lành.xuất phát từ cầu não và được chia thành 3 nhánh gồm nhánh mắt. Thoát qua hộp sọ. Nguyên nhân là do tổn thương nền sọ.vận động các cơ ở mặt.

27 .8. chúng ta rửa mặt nước nóng. 2.dây gai sống . chui qua hộp sọ. Đồ hình phản chiếu tim Mặt phản chiếu tim. Dây số 12 . Hàng ngày vào buổi sáng. Gạch hay lăn khắp mặt sẽ kích hoạt hệ thống tuần hoàn. Tổn thương ở hành tủy thường liệt cả 3 cặp dây 9.xuất phát từ rãnh bên sau của hành não. cơ thang và cơ thanh quản.Dây số 11 . chui qua nền sọ vào vùng hàm hầu. Nguyên nhân do viêm màng não hay vỡ xương nền sọ. 11. làm tăng huyết áp và làm nóng cơ thể. lấy khăn mặt chà kỹ nhiều lần bộ mặt sẽ làm cho tinh thần sảng khoái. khí huyết trong cơ thể lưu thông và chẳng bệnh tật nào xâm nhập được. vận động cơ ức đòn chũm. Liệt dây 12 khiến lưỡi sẽ đẩy sang bên lành khi thè lưỡi. đi xuống phân nhánh. 10. chi phối vận động các cơ ở lưỡi.dây hạ thiệt (dưới lưỡi) .xuất phát từ rãnh trước hành não.

Bộ phận sinh dục nam: mũi là dương vật.2. lông mày là vòi trứng và mắt là buồng trứng. 28 . lông mày là ống dẫn tinh và mắt là tinh hoàn. Đồ hình phản chiếu bộ phận sinh dục nữ và nam Bộ phận sinh dục nữ: mồm là cửa mình.9. mũi là tử cung.

Hàng ngày xoa tay.10. 29 . giúp điều chỉnh tất cả các vấn đề xương khớp trong cơ thể. vỗ tay. hoặc dùng dụng cụ lăn hơ lòng bàn tay sẽ giúp khai thông các tắc nghẽn trong cơ thể.2. Đặc biệt ta có thể lăn hơ hoặc day ấn các khớp ở ngón tay. Đồ hình phản chiếu trên lòng bàn tay Lòng bàn tay phản chiếu ngoại vi và nội tạng trong cơ thể.

giữa lòng bàn chân bên phải là gan. Bàn chân phản chiếu nội tạng: nửa trên của lòng bàn chân phản chiếu ngực. gót chân là mồm. cạnh bàn chân phản chiếu lưng. gót chân phản chiếu bàn chân.11. Bàn chân phản chiếu mặt: phía dưới các ngón chân là mắt. Việc lăn hơ lòng bàn chân giúp cải thiện rất tốt các vấn đề nội tạng trong cơ thể. Nửa dưới của lòng bàn chân phản chiếu bụng. Giữa lòng bàn chân bên trái là dạ dày. Đồ hình phản chiếu trên lòng bàn chân Bàn chân phản chiếu ngoại vi cơ thể: hai ngón cái phản chiếu đầu. 30 .2. phía dưới ngón cái là tim. cạnh chân là mũi.

Lưng phản chiếu nội tạng: Nội tạng trong cơ thể phản chiếu ra lưng. Ngực bụng phản chiếu mặt: vú phản chiếu mắt. sống lưng phản chiếu mũi. phần lưng dưới phản chiếu chân. hai xương quai xanh phản chiếu tay.12. tức là ta có thể tác động vào gan để chữa dạ dày và ngược lại. bả vai phản chiếu bàn tay. thắt lưng phản chiếu mồm. phần lưng trên phản chiếu lưng. gan lại nằm bên trái và dạ dày nằm bên phải. gót chân nằm ở dưới rốn. hai bả vai phản chiếu tay. Lưng phản chiếu mặt: Hai bả vai phản chiếu mắt. bụng phản chiếu chân. 31 . rốn phản chiếu mồm. Đồ hình phản chiếu trên lưng và bụng Lưng phản chiếu ngoại vi: gáy phản chiếu đầu.2. Ngực bụng phản chiếu ngoại vi: cổ phản chiếu đầu.

tai phải phản chiếu nửa mặt bên phải. Tai phản chiếu nội tạng: phía trên là phần ngực. tai trái phản chiếu nửa mặt bên trái.13. ở giữa là mũi.2. 32 . Phía trên là mắt. vành tai trên là cánh tay. lưỡi. họng. vành tai dưới là đầu gối. phía dưới là mồm. Đồ hình phản chiếu trên loa tai Tai phản chiếu ngoại vi: sống tai là sống lưng. Tai phản chiếu mặt: Tai là nơi đặc biệt dùng để chữa mặt. phía dưới là phần bụng. cẳng chân và bàn chân.

ấn tìm điểm đau hay hơ trên ngón tay để hỗ trợ việc điều trị hoặc tìm ra các bộ phận gây bệnh (ấn vào thấy đau) đồng ứng trên từng ngón tay. ĐỒ HÌNH ĐỒNG ỨNG Mỗi ngón tay đồng ứng với một con người: Ta có thể xoa bóp. hơ hay ấn vào các ngón tay (để úp) cũng là cách tác động vào các khu vực đồng ứng ở phía sau cơ thể. Các ngón tay đồng ứng với khung xương: Xoa bóp hay hơ trên ngón tay giúp cho việc điều trị sự đau nhức các xương và khớp xương trên cơ thể.3. Bàn tay úp đồng ứng với các bộ phận phía sau lưng của cơ thể: Xoa bóp. 33 . Các ngón tay cũng tương ứng với các cơ quan nội tạng – tác động lên các đốt ngón tay cũng có thể giải quyết các vấn đề của nội tạng.

có tác động làm giảm đau các phần gây đau nơi lưng hay trên cánh tay. Cánh tay úp đồng ứng với lưng – cổ gáy – đầu: Hơ hay ấn trên các điểm đồng ứng vùng cánh tay hay vùng lưng.Bàn tay nắm với ngón cái gấp vào trong đồng ứng với cái đầu: Khi tác động vào các điểm trên lưng bàn tay. lại đồng ứng với trái tim:Khi tác động (bằng việc hơ ngải cứu) trên bàn tay trong tư thế này là ta đã tác động trên trái tim. Cánh tay ngửa đồng ứng với phần ngực – bụng… 34 . Bàn tay nắm với ngón cái duỗi thẳng. sẽ có hiệu quả trên các khu vực ở đầu.

bằng cách hơ ngải cứu trong lòng bàn tay.Hai nắm đấm chọi nhau tạo thành đồng ứng của các khớp xương lớn như khớp vai. có thể tác động bên trong 2 ngón để chữa các bệnh đau mắt đỏ. Bàn tay nắm trong tư thế này. Hỗ trợ điều trị các bệnh tai biến mạch máu não. Bàn tay với ngón cái và trỏ tạo thành vòng tròn. đồng ứng với đại não – Tác động qua việc hơ ngải cứu hay lăn bằng cây lăn có thể chữa bệnh nhức đầu. nhức đầu. hơ nóng vùng khoanh tròn để hỗ trợ chữa gan. Bàn tay khum như hình bên đồng ứng với gan. khớp khuỷu tay và khớp gối. Hai bàn tay mở. nóng đổ ghèn hay bụi vào mắt. tâm thần. đồng ứng với phía dưới não bộ.. mất ngủ. 35 . đồng ứng với mắt: Trong tư thế này. đau dầu một bên. Ta có thể day hai nắm đấm vào nhau để hỗ trợ việc chữa các khớp trong cơ thể.

động mạch thận ( màu đỏ). Bàn chân đồng ứng cột sống Hai bàn chân đồng ứng với hai quả thận : Các ngón chân : Tuyến thượng thận. Cạnh trong bàn chân: tỉnh mạch thận (màu xanh). 36 .Các tư thế bàn tay – đầu gối đồng ứng với bộ phận sinh dục nữ – hỗ trợ điều trị các bệnh phụ khoa liên quan đến bộ phận này bằng cách tác động trên các vùng đồng ứng. Mỗi một ngón chân tương ứng với một đầu người: Khi tác động lên ngón chân sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề trên vùng đầu. mặt. Phần gan bàn chân: Quả thận.

từ K đến Q là ở bản đồ huyệt nhìn nghiêng. số la mã là ở bản đồ nhìn thẳng. Bảng tra tọa độ huyệt Chú thích: Cột đầu tiên là huyệt (có 256 huyệt đánh số từ 0 đến 633). giữa mũi là O. từ A đến K là ở bản đồ huyệt nhìn thẳng. 37 . số latin là ở bản đồ nhìn nghiêng.1. HỆ THỐNG HUYỆT VÀ BỘ HUYỆT 4. Cột thứ ba tung độ.4. Cột thứ hai là hoành độ.

Cột thứ hai là hoành độ. Hình bên trái trang này là sau tai (oreja / ear / oreille).Chú thích: Cột đầu tiên là huyệt (có 256 huyệt đánh số từ 0 đến 633). từ A đến K là ở bản đồ huyệt nhìn thẳng. từ K đến Q là ở bản đồ huyệt nhìn nghiêng. số latin là ở bản đồ nhìn nghiêng. giữa mũi là O. 38 . Cột thứ ba tung độ. số la mã là ở bản đồ nhìn thẳng. Hình bên phải trang trước là đầu mũi nhìn từ dưới lên (nariz / nose / nez).

4. Bản đồ huyệt nhìn thẳng 39 .2.

3. Bản đồ huyệt nhìn nghiêng 40 .4.

CHÌA KHÓA VẠN NĂNG ĐẦU Chấn thương sọ não và hôn mê 1.126. 51. 180. 126. 3. Lăn đầu gờ mày.26. 156-. Nhức đỉnh đầu 1. 5. Hơ khoảng giữa ngón tay giữa và ngón tay chỏ (của bàn tay trái). 106. 37. 87. 3. Hơ đầu gu xương ngón giữa (của bàn tay trái nắm lại). 19. Và hơ các huyệt. Nhức nửa đầu bên phải: hơ nửa mu bàn tay bên phải (bàn tay nắm lại). 2.195. 130. Hoặc hơ cạnh trái đốt đầu ngón giữa. 19.240 hoặc H. Day ấn H. 290-. Gõ và hơ H. lăn vùng Ấn đường và Sơn căn. 3. 4. 3. 50. Day ấn H. 437. 7-. 61. 37 và thêm bộ vị chấn thương. 278. hoặc xoa dầu cù là rồi vuốt mạnh nhiều lần vùng cổ tay trái (dưới ngón tay cái) độ vài phút.320. 54. Hơ vùng H. 4. 2. Hoặc hơ cạnh phải đốt đầu ngón giữa. Mỏi cổ gáy 1. 235. 87.103. Day ấn vùng H. 51. 39.240. 37. Day ấn H. Hơ đầu ngón tay giữa (của bàn tay trái). Hơ gõ H. 61-. 2. 5.103 hoặc H. 131. Nhức nửa đầu bên trái: hơ nửa mu bàn tay bên trái (bàn tay nắm lại). 6. 0. Lăn các đầu ngón tay chụm lại. 103. Nhức đầu một bên 1. 41. 63. 127. Hơ lăn vùng cổ tay ngoài. 100. Hơ.422. 38. 2. 3-. Day ấn H. 50. 4. 50. 53.127. Day ấn H. 55. 61. 184. 5. 56. 16-. 41 .41.5.

189. 99. 103. 106. Dùng cây cầu gai đôi nhỏ lăn hai cung mày rồi lăn dài xuống H. 290. Để rèn trí nhớ và luyện trí thông minh cho các cháu nhỏ. 195. 37.300+. 1. 477. 103.8 sẽ hết chóng mặt. 2.124. 39. 127. 50.156. Day ấn H. 127. Gõ và hơ H. Day ấn H.103. 19. 2. 106. 1. 39. Hơ và lăn vùng H.34.60. 126. 60. Day ấn H. hơ thái dương đối xứng. 107. Rèn trí nhớ 1.34. 37. 65. Nếu nhức hai bên hơ cả hai bên. Day ấn H. 61. Day ấn H. Day ấn H. Day ấn H. 42 .22. 3. Nhức trán 1. 39. 65. 103. Tâm thần phân liệt 1. 145. 235. 124.50. 127. 37. 61. 16.124. 51. 97. Nếu là người lớn cần gõ thêm H. 19. Nhức thái dương 1. Nhức đầu như búa bổ 1. 191. 2. Day ấn H. mỗi tối trước khi đi ngủ nên dùng đầu ngón tay giữa gõ vào H. 16. 175. Nếu nhức một bên. 63. Rối loạn tiền đình 1. 106. 103. 63. 300.127.103 độ2-30 cái.139. 50. 34. Day ấn H.Nhức cổ gáy 1. Hoặc hơ góc móng tay giữa bên đau. 2.103. 258. 3.26 hoặc hơ cổ tay ngoài bàn tay trái. 1. 185. 2. Day ấn H. 175. 34. 50. 98. 14. Nhức đầu xây xẩm 1. 26. Gõ H. Tóc rụng 1. 60. 106. 34. 180. 3. 3. 8. 0. 4. 287. Day ấn H.127. 100. 278.

Thè lưỡi ra liếm khoé miệng chéo với bên mắt đang có bụi. 324+.8. 3.34. 61. 3. Day ấn H. 63.300. 103. 73. MẶT Chóng mặt (bình thường không đo huyết áp cao) 1. 555. 3. Liếm độ vài giây là hết bụi. 19. 73.61. 19. 0. 12. 61. Hàm mặt đau cứng bên trái (dây thàn kinh số 5) 1. 4. Hơ mặt ngoài ngón tay cái (cùng bên đau) từ đầu ngoài đến giáp cổ tay. 38.4. Day ấn H. 300. Rồi hơ và lăn trực tiếp vùng đau. 3.8. 15. 51. 7. Day ấn H. 53. 17. Day ấn H. 2. độ vài ngày là hết rụng tóc). 26. 65. 94 (bên đau) và 3 (bên không đau). 143. 3. 188. 196. 2. Day ấn H. 0. 43 .34. 4.45. 156. 138. 63. 127. 106. Day ấn H. Xây xẩm mặt mày Day ấn H. 275. 34. 124. 3. 277. 61. 70. Day ấn “dọng cừ” H. 290. 156. Cào đầu (rảnh là cào.300. nám 1. 14. Day ấn H. 4. 28.107. 5.156. 73. 61. 156. Day ấn H.63.34.60. 20. 60. Cào đầu còn giúp cho đầu hói mọc lại tóc. Viêm dây thần kinh sinh ba 1. 61. 3. Day ấn H. 5. 63. 0. 38. 61 (làm bên đối xứng với bên đau). 19. 156. 1. 19. 45.103. MẮT Bụi vào mắt 1. 41. 0. Day ấn H. 276. 45. 275. 131+. Mụn. Gõ và hơ H. 63. 16. Day ấn H. 235. 5.17. 8. Day ấn H. 113. 100. 2. 17.

44 . Day ấn H. 100.197). 87.16.283. 2.332. 290. 16. Day ấn H.267. 3. Day ấn H. Day ấn H.421 & H. 100.324. 2. 130. 17. 3. 3. 180.34. 195. 184. chủ yếu là lòng bàn tay và đầu ngón tay út độ vài phút. Mờ mắt 1. 3. Day ấn H. Gạch các sinh huyệt theo đồ hình mắt. 437. 3. Mắt cườm tan dần và nước mắt sống cũng khỏi. 127 và lăn quanh mắt. Mắt đỏ giảm dần cho đến hết. cườm khô) 1. 50. Cườm mắt (cườm nước. 50. 3.34. 199 (giữa H. mộng mắt 1. 388. Lẹo mắt 1. 38-. 3. 2. 41. 130. 6. 131. Day ấn H. Day ấn H. 16. 184. Dò sinh huyệt trên chân mày rồi dùng cây cầu gai lăn nhiều lần trong ngày.98. 50. 3-.16. 51. 38.34.16. Liệt mắt (không cử động được vì liệt dây thần kinh thị giác) 1. Lăn gõ H. 3. Day ấn H. 73. 195. Gõ H. 2. Dùng cây cầu gai nhỏ lăn khắp mi mắt. 65. Day ấn H. 97. Day ấn H. Màng. 235. Day ấn H. 60.34. 130. 16. Day ấn H. 3. 215. 1. 2. Chảy nước mắt sống 1. 61. Rồi gạch các sinh huyệt theo đồ hình mắt. 7. 215. 197. 6 và lăn các sinh huyệt quanh mắt. 38. 34. 267.38 trước rồi day ấn ngay chân mụn lẹo.34. 2.195. 17-. 50.195. Đỏ mắt 1. Day ấn H.Cận thị 1. 21. Day ấn H.

Thị lực kém (mắt kém) 1. 2.124. 2. 4 (liền sát khoé mắt trong). 38.188 & H.131. 130. 100. 113. 102. Day ấn H. gần như mù) 1. 34.41. 99.6. Day ấn H. Nhức mắt 1. 34. 7. 73.34. 290. 19 rồi lăn quanh mắt nhiều vòng. 102. 3. 197. Rồi gạch các sinh huyệt theo đồ hình mắt. Day ấn H. 267.197.97.34. Day ấn H.6.65. Vạch vùng xung quanh mắt giữa H.87 và từH.50. Day ấn H. 34. Mủ ở mắt (mắt có mủ) 1. 2. 50. Day ấn H. MŨI Không ngửi thấy mùi 1. Day ấn H16. rồi hơtừH. Day ấn H. Day ấn H. Day ấn H. Gõ các vùng mắt theo đồhình.290. Lăn và day ấn H. 99). giật mắt 1. Nháy.0 đến Nhân trung. Mờ mắt (vì giãn đồng tử. các huyệt trên gờ mày (97. 2. Quầng thâm ở mắt 1. 102. 195. 102. 65. 267. Hơ trực tiếp chỗ thâm. Chỗ nào có sinh huyệt thì day nhẹ. 143. 12. 179. 127. 98. 100. 2. Day ấn H. 3. Sụp mí mắt 1.197. 2. Day ấn H. Hơ mắt đối xứng. 156. Day ấn H. sau vài tuần mới hết hẳn.179. 39. 45 . 21 . 50. vùng H. Mắt sẽ sáng dần. 2 (liền sát khoé mắt ngoài). 16. 100.34. 98.138. 34.126 đến H. 555. 130. 3.2.

360. 127. 39. Day ấn H. 23. 50. Day ấn H. 4.87. 65. 127. 7. 61. Day ấn H. 0.41. Hơ đồ hình mũi trên trán từH. 61. 300.126. Nhảy mũi Kéo mạnh H. Day ấn H.16. 126.184. 0. 61. 7. 3. sau đó day ấn H. 87. Bôi đầu đánh nóng vùng mang tai rồi day ấn H. 6. 21. 8. 2.Nghẹt mũi 1.127. 275. 6. Hơ lòng bàn tay thấy mao mạch ở mũi nở ra. Sổ mũi 1. Viêm mũi dị ứng 1. Day ấn H.184. 39. Day ấn H. 45.3. 7.103 tới H. 61. 138. 184. Day ấn H. Day ấn H. Day ấn H.0. 4. 2. 184. day ấn: 143.287 hoặc H. 16. 6. 233.143 hay H. 2. Hơ cạnh bàn tay hoặc vành tai.184. 330. Day ấn H. 173.16. Day gõ H.61. 300. 467. 49.34. 46 . 138. 37. 7. 5. Gạch H. 103 . hết hắt hơi. 5.26 độ vài chục giây là hết nghẹt. hơ đi hơ lại chỗ bắt nóng nhất. 287. 423. 49.287 xuống vài chục cái là hết. 39 chừng vài phút sau mũi khô. Chà hai cung mày.7. sau đó chấm cao deep heat vào các huyệt 61. 0. mũi thông ngay. 61. 4. 12. 3.39. 565. 61.0.219. Nếu viêm mũi dị ứng do nhiệt. Day ấn và hơH. Day ấn H. 184. Lấy cây ráy tai chấm dầu cù là xoa vào lỗtai. 6. 0. Day ấn H. 287.126 hoặc H. 184. Day ấn H. 287. 5. 37. 17.197 ngược lên 3. 65. 7. 45. 8.

Viêm xoang mũi 1. 38. 379. 189. 79. 0. 2. 38. Nếu còn nhức ở đầu (đỉnh đầu. 8. Day ấn H. 50. Day ấn H. 1. 1.282. 37. 37.240. 85. lăn ngón tay cái của bàn tay trái. 61. Hơ. 48. Day ấn H. 97. 180-. 5. 184. 19. môi và cằm. 39. 7. 61. 38.12. Day ấn và hơ H.26. Rồi hơ đồ hình mũi (trên trán). 2. 37. 3. MIỆNG / LƯỠI / RĂNG / HÀM Đắng miệng 1.60. Nếu viêm mũi dịứng do hàn và kéo thành suyễn. thái dương. Day ấn bộ “thăng”: 127. 0. Day ấn H. 47 . 3. 113. cứng lưỡi 1. 126.26. 51. 2.79. 3. Day ấn H. 103. 103. 73. 50. 56. 189. 103.39. 38. 184. vài lần là hết. Co lưỡi Day ấn H. 3. Day ấn H. 16. 4.9. Lở miệng 1. 121. 300. 227. 38.65. ót) thì hơ tiếp theo đồ hình phản chiếu trên mu bàn tay nắm lại. 3. 106. 39. 235. Day ấn H.235. Day ấn H. 61.38. 8. 87. 3. 39. Day ấn H. Tê lưỡi.209 rồi hơ. Day ấn H. day ấn: 127. 6. 79. 99. 2. 132. 184. 7. 2. 14. Day ấn H. Sau đó chà xát hai mang tai + hai cung mày + hai bên mũi. 184. 360-.12. 65. 17.14 Lở lưỡi 1. 39. 73. 50. hơ sống mũi + sườn mũi + cánh mũi. 300. Day ấn H.63. 19. Day ấn H. 61. 51. 287. Chấm kem deep heat 467-. 3. 0. 8.

300. Day ấn H. 3 (đau bên nào day ấn bên đó). 61. 2. 179. 17. 17. Mủ trong tai (tai giữa có mủ) 1.0.61 bên nhức 3.34. TAI Điếc tai 1. Day ấn H. 477. 300. Day ấn và hơ H. 61. 45.65. 188. 179. 57. 189. 275.3. 300. Day ấn H. 0. mở miệng hít vào cố nuốt xuống ba lần là khỏi. 3. 0.13. Day ấn H. Day ấn H. 2. 2. 138. 0. Day ấn H. 2. sau đó thổi hơi nóng vào lỗtai có mủ. 3.0. sau tai. 0. 57. sưng 1. Day ấn H. 4. Day ấn sinh huyệt ngang 106 dọc trên đỉnh tai (trong óc). 3. 45. Quai bị 1. 0. Hơ vào lỗ tai ù và day huyệt trên tai và hơ sinh huyệt tai ở ngón trỏ. 60. 188. 14. 39. 6.8. Day ấn H.65. 14. 14. 235. 3. 567 và hơ lằn chỉ thứ ba của ngón tay trỏ co lại.14. 1.15. 57. Ấn H. Hơ ngải cứu quanh vùng má bị sưng. Day ấn H. 8. 16. 196. Day ấn H. 38. 37. 16.57. 196. 4. 180. 16. 7. 1. Day ấn H. 0.209. 48 .Răng nhức. Nhức tai (khi máy bay gần hạ cánh) Bịt mũi. 0. 5. 1 . 60. 2. 0. 15. Day ấn H. 54. Ù tai 1. 15. 138. 65. 132.43. **Day ấn một trong những phác đồ trên kết hợp với cào đầu phía trên đỉnh tai. 138. 3. Day ấn H.16.14 (bên đau) rồi hơbên đối xứng hoặc tại chỗđều được. 290.188. Day ấn H. 15.

8.8. 39. 49 . 3. 87.26. Bướu cổ đơn thuần 1. 7. Bướu cổ các dạng 1. Rồi hơ và lăn như trên. 287. 20-. 87. 113. 61. 60. 50.26. Day ấn H. Day ấn và gõ: 39. 87. 12. 100. 274.19. 275-. Rồi hơ và lăn như trên. Hơ phản chiếu tai ở mặt (đồ hình âm) và quanh mắt cá chân. Day ấn H. 8. 2. 14. Ho ngứa cổ 1. 60. 3. 277. 51-. 196. Chà sát hai cổ tay vào nhau nhiều lần. 275. 233. 275.8. 12+. 19 rồi hơ và lăn như trên. 2. 20. 275+. 3. 2. 50. Rồi hơ và lăn như trên. Day ấn H. 50. Day ấn H. 12. 15. 64-. Bướu độc (basedow) 1. 39. 8.12. 176-. HỌNG Amiđan 1.5.26. 12. 100. 74. 12-. 60. 127 rồi hơ cổ tay và nơi có bướu.8. 38. 61. 64. 8-. 50. 14. 34. 37 . 38 rồi gõ và hơvùng H. 39. 38. 3. Chấm kem deep heat các huyệt: 8. 113. 286. 17-. 3. Day ấn H. Day ấn H. Day ấn H. 14 và hơ cổ tay. 14. 38. 467+. 176+. 12-. 51. Nếu tròng trắng mắt không có gân đỏ là ho hàn thì day ấn H. 12. 74. Ho ngứa cổ liên hồi. Day ấn H. 156. 3. 61. 467-.14. 308. 143. 12 và hơ cổ tay. không đàm 1. Day ấn và gõ: 14-. 37. Cuối cùng có thể lăn trực tiếp cái bướu nhiều lần trong ngày. 2. 235. 2. 87.26. 275 rồi hơ và lăn như trên.61. 64. Nếu tròng trắng mắt có gân màu đỏlà ho nhiệt thì day ấn H. 20+. 124. 57.

19. 0. hết ho. 3. 64. 491 rồi gõ như trên. 180. Chưng cách thủy 3 trái tắc (quất) + một củgừng bằng ngón tay cái. 61.14.14. Họng đau 1. Bấm mạnh H.73. 14. 4. 3 rồi gõ H. Ấn H. 275. 58. Ho lâu ngày muốn thành suyễn 1. 2. Day ấn H. 132. 156.19. 312. 3. 64. Day ấn H. 277 và hai bên sườn mũi. Day ấn H. Hóc (các loại xương và hột trái cây) 1. Bốn cộng hành (lấy phần rễ và thân trắng) và bốn lát gừng nấu riu riu một chén còn nửa chén uống hết đàm. 14. Day ấn và hơ H. Hơ H. 12.26. 2. 38. 20 rồi gõ như trên. 61. Day ấn H. 127.37. 50 .14. 3. 5. 467. 275.17. 275. 64. 276. 301.Ho khan 1. Chia hai lần ăn. 3. Day ấn H.300. 2. Khan tiếng 1. 8. 74. hai bên sườn mũi + 26. 4. 60. 275. 274. Ho khan lâu ngày 1. cổ tay. 14. 2.61. 2.26. Hơ vùng mang tai từ H. 74. 51. 2. Dùng ngón tay trỏ gõ mạnh vùng trước dái tai nhiều lần trong ngày.8. Nấc cụt 1. Day ấn H. 3. 63. Day ấn H. Day ấn H. 3. Day ấn H.275. Day ấn H.275 và tại chỗ.61.19 nhiều lần.0 đến H. Ho đàm 1. Day ấn H. Chà xát vùng gáy cho nóng lên độ vài lần là hết.

17. 5. Gõ vùng H. Vuốt xuống cạnh chân mũi bên trái.26. 20.14. 34. Day ấn H. 70. 277 nhiều lần trong ngày (không có búa hoa mai thì dùng đầu ngón tay trỏ gõ cũng được). 4. 5. 61. 20. 491. 38. 34. 17. 61 bảy lần đếm thành tiếng mỗi huyệt. 87. 12. Day ấn H. Viêm phế quản 1. 14. Day ấn H. 467.61. 98. 4. Day ấn H. lăn H. 38. 64. Day ấn H. 8. 12. 2.138. Day ấn H.2. Day ấn H. 467.8. 204. 290. 8. Day ấn H. 132. 12. 61. 477.26. 38. Day ấn H. 3. Ngoáy lỗ tai bằng dầu khuynh diệp. 2. 312. 3. 3. 28. 65. 61.565. 97. Vạch dọc giữa đầu 10 cái là hết ngay. 20. 274. Viêm họng hạt 1. 61. 491. 287. 4.5. 61. 275. hơ. Tắc tiếng 1. Day ấn H. Day ấn H. Ngứa cổ 1. 312. CỔ / GÁY / VAI Cứng mỏi cổ gáy 1. Day ấn H. 275. 99.124. 74.14.14. 74. 2. 61. 275. Day ấn H. Day ấn H. 5.8. 2.8. 51 . 3. Day ấn H. 127. Hơvùng thái dương. Viêm tuyến nước bọt 1. Gõ H. 64. Hết nấc cụt liền. 50.38.19. Ấn. 100. 275.188.16.65. 3. 6. 61. 467.

88. Hơ.26. 65. Lăn vùng H. 98. hoặc xoa dầu cù là rồi vuốt mạnh nhiều lần vùng cổ tay trái (dưới ngón tay cái) độ vài phút. 97. 99. 106. 12. 278. Gạch mí tóc trán sau đó hơ. Day ấn H.156.26. 2.65.26. 19.Hơ. 278. Bôi kem deep heat vào H. 16. Bả vai đau 1. 108. 564. 13. lăn vùng Ấn đường và Sơn căn. c. b. sau đó gõ H. 2.Hơ lăn vùng cổ tay ngoài. 7.Day ấn vùng H. 3. 88. 19. Hơ. Khớp vai đau 1. 8. Lăn vùng phản chiếu vai đau.65. 3.477. Day ấn H.240 hoặc H. 564. 52 . gõ 240. 2. Gõ H. Day ấn H.422. Gạch và hơ hai gân gót chân.332. 34.195. Day ấn H. Ngứa cổ 1. Nếu đau khớp vai a. 97. 65. Lăn vùng 73 xéo lên 330. 29.7. 156.26. 4. 14.Lăn đầu gờ mày. 11. Day ấn H.6. Ngoáy lỗ tai bằng dầu khuynh diệp. 3.106. 4. Day ấn H.64. Day ấn H. Vạch viền mũi nhiều lần.Hơ khoảng giữa ngón tay giữa và ngón tay trỏ (bàn tay trái). Gạch vùng H. 5. 9. 97. Vẹo cổ 1. gõ H. 10. 360. 34.

Hơ kẽ mu bàn tay.60.0. Cánh tay và lưng trên nhức 1. 0.45. 3. TAY Tay run 1. Day ấn H. 2. Gõ vài chục cái vào H. 180. 560. Day ấn H. Hơ và lăn gờ mày. 3. 127. 98. 217. 4. Cánh tay đau 1.65. 130. Day ấn H.98. 2. 39. 124. sau đó lăn trực tiếp bàn tay tê. 19. 4. 28. Hơ khuỷu tay đối xứng hoặc gõ H. 97. Cổ tay đau 1.88. 99. Day ấn H. 100. Hơ và lăn đồ hình phản chiếu bàn tay trên mặt (gờ mày. 88. Vê quả cầu gai một lúc là hết. 2. 61. 6. 53 . Lăn sát chân tóc trán lăn xuống thái dương (đau bên nào lăn bên đó). 131. 191.98. 97. Day ấn H. 179. 180.60. 98.219. Day ấn và hơ H. 99. 100. Day ấn H. 100. Gõ H. 2. Tay không giơ lên được 1. 50.278.3. 3.0. Day ấn H. 130. thái dương).98.559. 130. 19. Cánh tay tê (hay bàn tay tê) 1. Dò các sinh huyệt ở gờ mày và day ấn các huyệt 50. 5. Gõ H. 10. Khuỷu tay (cùi chỏ) đau 1. 300. Lăn vùng gờ mày (đồ hình phản chiếu cánh tay trên mặt) và day ấn H. 100.Viêm cơ vai và cánh tay trên 1.

36. 0.50. 300.300. 51. Day ấn H. 127. Day ấn H. 3. Day ấn H. 222. Bàn tay đau 1. 4. Day ấn H. 45.19. 73.37. 48. Day ấn H. Day ấn H. 127. 290.127. 127. 60. 61. 2. 103. **Day ấn một trong những phác đồ trên. 60. 39. 1. 38. Day ấn H.460. Khớp ngón tay khó co duỗi 1. 300. 3. Sau đó hơ tại chỗ. 460. Hơ và gõ H. 236. Khô dịch các khớp tay (khi cử động các khớp kêu lóc cóc) 1. Hơ đầu xương các ngón tay rồi lăn nhiều lần. Bàn tay lở loét 1. 0. Day ấn bộ “tiêu viêm”: 41. 5. 54 .19. 16. 61. 156. 19 2. Day ấn H.38 + bộ vị. 127. 143. 1. Viêm đầu xương các ngón tay 1. Hơ ngón tay bên bàn tay đối xứng hoặc ngón chân cùng bên. 3. Day ấn H. 2. 2. 19. 50. 19. 1.0. 60. 2. 19. Lở phao móng tay 1. 17.100.2. 64.19. 87. 0. 50. 17. 61. 38. 130. 460. 0.26. Day ấn H. rồi hơ vùng phản chiếu tay (chân).103.26. 38 + bộ vị. 6. 61.50. 235. 290. Day ấn H. 22. Ngày làm nhiều lần. Day ấn H. 106. 41. Day ấn H. 60. 87. 1. U đầu xương các ngón tay (ngón chân) 1.103. Mồ hôi tay (chân) 1. 61. Sau đó hơ và lăn tại chỗnhiều lần sẽ khỏi. 17. 127. Hơ và lăn các đầu xương ngón tay. Day ấn H. 63. 16. Day ấn H. 87. 3. 53. 85.

53 vài phút). 235. Day ấn H. Day ấn H. 0. 3. 28. Day ấn H. Hơ và lăn đồ hình tim trên mũi. 60. 55 . Day ấn H. 73.NGỰC / VÚ Khó thở 1.189. Hơ gan bàn tay trái dưới ngón út và ngón áp út. Vê đầu ngón tay giữa (bàn tay trái) một lúc.73. Khó thở (do nhói tim và thở gấp) 1. Khó thở (do tức ngực) 1. Khó thở (do nóng ngực) 1. 3. 2. 2. Day ấn H. Hơ từ H. 100. 2. 61+. Vạch rãnh Nhân trung (vùng H. 2. Khó thở (do ngộp thở muốn xỉu) 1.19.0. Khó thở (do rối loạn tâm thất-tim đập nhanh. Vạch và hơ vùng tâm thất trái (quanh H.312. 37.61. 63.26. 73. Hơ H. 28. 19.432-. Đau thần kinh liên sườn 1. Thiếu sữa 1.26. 2. 113. Hơ lòng bàn tay và day ấn H. 3). Khó thở (do mệt tim) 1. 39.120. 3. Day ấn H. 3. 127.0 đến H. Khó thở (do thiểu năng vành) 1. Day ấn H. 60-.34.189. 50.28. Ấn H. 28+. 156. mạnh) 1. 290.41. Day ấn H.

Day ấn H. Không cúi được 1. 56 . Hơ sống tai (khoảng 1/3) bên trái. 3. 3. 5. Lăn hai gờ mày. 14. 143. 7. 64. 16. Dùng cầu gai đôi nhỏ lăn trên trán theo đồ hình phản chiếu ngoại vi cơ thể trên vỏ não. 210. 99. 174. 143.1.0. 17. 15. 5.87.127. 43. 15. 300.41. Day ấn H. Day ấn H. Day ấn H. Sau đó hơtrước tai vùng H. 74. 189.138 và tại điểm đau.Ung thư vú 1. 19. 143.175 hay H. 19. 8. LƯNG / MÔNG Đau cơ lưng 1. Day ấn H. 9. 253. Đau ngang thắt lưng 1. Đau lưng vùng thận 1. 45. 103.45. 8. 4. Day ấn H. 37. 0.1 đến H.1. Dùng cây cào cào trên da đầu theo đồ hình dương phản chiếu phần ngoại vi cơ thể trên da đầu (đau bên trái cào bên phải và ngược lại). 2. Cào đầu theo đồ hình phản chiếu ngoại vi cơ thể trên vỏ não. 106. 2.275+. Day ấn H. hơ.423. Day ấn H. 73.210. Day ấn H. Day ấn bộ “tiêu u bướu”: 41. 3. 197. 560. 5. 300. Không ngửa được 1. 3. 210. 5. Mông đau (đau thần kinh tọa) 1. 421. 173. Day ấn H. Day ấn H. 467. Hơ lăn sống mũi từH. 43.210. 4. 3. 219. 253. 38. 51. 38. 210.1. 127. 34.8. Gạch. 2. 6. lăn trên trán theo đồ hình số Penfield. Day ấn H. 5.

143. 45.19.365. sau đó lăn trực tiếp nơi có gai ở lưng. 2. 3. Hơ ngải cứu vào hai lòng bàn chân độ10 phút. Day ấn H. Vài phút sau hết đau bụng.53 đến H.61. 113. 127. 64. Gai cột sống 1. 57 . Day ấn và hơ H. 63. 300. 50. 300+. Lấy búa cao su to đập vào chỗ đau. 3. 28. 3. 22.23. 127. 143.26. Hơ và lăn vùng H. 1. 37. 19. Hơ và lăn sinh huyệt ở mặt. 19. 37.45. Đau cột sống cùng cụt 1. 63. Dùng cây cầu gai đôi nhỏ lăn lòng 2 bàn tay. mau hết hơn lăn. 22. 2. Nếu cứng cơ thành bụng. 8. Đau cột sống cổ 1. 19. BỤNG Đau bụng 1. Đau cột sống 1. Hơ đốt sống cùng vùng H. Day ấn H. 41. Hơ rốn và lăn quanh miệng độ vài phút. 233.342.127. Day ấn H. 4. Đau đốt xương cùng (ngồi không được) 1. 0. 1. 3. 50. Day ấn và hơ H.CỘT SỐNG LƯNG Cụp cột sông 1.87. 61. Gõ nhẹ H. 348 (trên trán). 3.63. Day ấn H. Hơ và lăn mặt ngoài đốt giữa ngón tay giữa (bàn tay trái). 38. 2. 2. Day ấn H. Day ấn H. 4. Đau bụng (do tiêu chảy) 1. 132. day ấn thêm H.19 và hai bên sát liền 19. Hơ và lăn dọc sống mũi.19 2.143. 19. Day ấn H.

58 . 127. 2. Nếu bị tiêu chảy do lạnh (hàn thấp) thì day ấn và hơ H. 38. 3. 50. Day ấn H. 63. 127 vài phút. 6. 127. Day ấn H. Day ấn H. 365. 5. 9. hết đầy hơi. Lăn lòng bàn tay bằng quả cầu gai hay cây cầu gai đôi một lúc. Đau bụng (do kiết lỵ) 1. Day ấn H.365. 2. Day ấn H. 3. Day ấn H. 63. 17. Vuốt quanh môi từ trái sang phải nhiều lần. và ngược lại tắc nhiều hơn nghệ ở bệnh tiêu chảy do nhiệt. 3. 365 vài phút. Day ấn H.26. Hơ hai bàn chân độ10 phút. hết sình bụng). Nếu tiêu chảy do nóng (nhiệt thấp) thì day ấn và hơ H. 143. Hơ rốn và quanh vùng rốn. 41.127. 39. 3. 51. Day ấn H. Day ấn H.26. Đau bụng kinh 1.63. Day ấn và hơ H. 19. 38. 19. 7. 4. 127.127. 61. 156. 7.63. 8. CHÂN / ĐÙI / NHƯỢNG CHÂN / BÀN CHÂN Chai chân (tạo mắt cá trong lòng bàn chân) 1. 7.1.26.19. Đau bụng sau khi tắm 1.127 2. Lăn bờ môi trên một lúc (trung tiện nhiều. Vuốt môi trên độ vài phút. Có thể dùng toa tắc nghệ với lượng nghệ nhiều hơn tắc (quất) ở bệnh tiêu chảy do hàn.4. Đầy hơi 1. 50. 143. Đau bụng (do trùn lãi) 1. Day ấn H. Sình bụng (ăn không tiêu) 1. 22. 6.0. 22.19. 3. Giã một nắm bồ ngót lấy nước cốt uống hoặc bột sắn dây. 5.

2. 39. Đau khớp háng 1. 38. 107.347. 3.129. chai chân sẽ hết. 174. 127.41. Đau cổ chân 1. 59 . Hơ cùi chỏ. 127. 74. 100. Cào đầu theo đồ hình chân trên da đầu. Hơ vài lần trong ngày. 210. hơ.17. 2. 2. Day ấn H. 0. Đau kheo (nhượng) chân 1. 156. 38. 210.1. 2. 5. 156. 2.64. 3. 5. 43. Đau mông hay đau thần kinh tọa 1. Day ấn H. Day ấn H. 45. 253. 14. 4.461. Đau khớp gối 1. 127. Gạch. 5. 2.87.17. 4. Day ấn H. 143. 9. Day ấn H. 210. 63. 96. 3. Hơ và gõ cổ tay. Gạch viền mũi (cánh mũi) nhiều lần. Mồ hôi chân Xin xem phần mồ hôi tay. Hơ gót chân đối xứng. 51. 5. 3. 300. 15. 253. 3. 45. Day ấn H. 74. Hơ phản chiếu bên chân đối xứng.29. 16. 222. 197.9. 0. Day ấn H. Hơ kheo tay. Day dò tại chỗ. Đau gót chân (hoặc gai gót chân) 1. Day dò tại chỗ (trực tiếp nơi đau). Day ấn H. Day ấn H. 64. lăn đồ hình chân trên trán.2. Day ấn H. 4. 210. Day ấn H.

Day ấn H. 17. 38. Thoát vị bẹn (hernie) 1. 63. Day ấn H. 143.19. 2.53. 156. 19. 4. Vọp bẻ (chuột rút) 1. 19.26. 85.34. 53. 235. 85. 222. 3. 16. 1.53 nhiều lần. Day ấn H. Day ấn H. 104.53.16. 105. Hơ kẽ mu bàn chân. Day ấn H. 300. 98.19 đến H. 3. 341. 127. Day ấn H. 7. Hơ và lăn những chỗ nứt.34. 63. U đầu xương các ngón chân 1.38. 310. BỘ PHẬN SINH DỤC Âm đạo (tử cung đau) 1. 87. 9. 0. Huyết trắng 1. Gạch vùng rãnh nhân trung từ H. 3. 63. 38. Day ấn H. 287. 236. 561. 5. 61. 39. 2.103. 7. Day ấn H. Day ấn H. Gạch 2 bờ nhân trung và bờ môi trên. Lăn và hơ theo đồ hình phản chiếu chân trên mặt và da đầu. 22. 197. 287. 4. Lăn bắp tay bằng cây cầu gai đôi. Sau đó hơ và lăn tại chỗ đau nhiều lần sẽ khỏi. 87. 7. Nứt chân (tổ đỉa) 1. 38.0. 6. 2. 290. 2. 50. 64. Day ấn H. 127. 275. Cào theo đồ hình phản chiếu chân trên da đầu. 19. 1. Day ấn H. 45. 2. 14. 51. 43. 60 . 53.Nhức chân và lưng dưới 1. 17. 2. 156. 61.342.26. 61. 6. 127. Day ấn H.132. 22. Day ấn H. 1. 63. Day ấn H. 3.39. 5.

7. 26. 37.50. 63. 45.64 lên đầu mày.287. 2. 7. 37. 61 . 7. Day ấn H. 61. 50. 1. 63. 63. 180. 37. Ngừa thai 1. 156. 158. Dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa chà sát hai bờ môi trên và dưới 200-300 lần/ngày. Day ấn H. 3. Day ấn H.26.26. 51. 51.16. Sau đó hơ H. 63.đau bụng kinh Xin xem phần bụng. 87. 5. 16.7. 50. 19.22.127. 63. 4. 37. Day ấn H. Day ấn H. 50. Lăn từ 3 tới 5 ngày là ra. 37. Kinh nguyệt bị rong (rong kinh) 1. Kinh nguyệt . 2. Kinh nguyệt trễ 1. 7. 7. Gõ H. 7. 7. Kinh nguyệt không đều 1. 7. 6. 3. 3. 156. Kinh nguyệt .bế (mất kinh) 1. 3. 0. 63. Day ấn H.26. Day ấn H. 61. 50. Day ấn H. 287. 127. 2. 3. 156. 63. 127. 58. 37. 1.124. Day ấn H. 7. 50. 235. Chà môi nhiều lần. 0. 103. 63. 87. 127. Day ấn H. 87. 275. Day ấn H. 7. Chà môi trên 100 cái mỗi ngày. Vuốt mũi từ H. Day ấn và gõ H. Day ấn H. 127. 2.16. 87. 2. 63. 235. 247. 7. 3.127. 3. 8. 26. 103.87.26. Day ấn H. Dùng cây lăn cầu gai đôi lăn từrốn xuống hang cho đến khi bụng nóng lên. 1.16.1. 37. Day ấn H. 65. 287. 127. 4. 37.85. 7.

day ấn mãi sẽ hết. 53. 39. 5. 143. 57.41. 0. 2. 38 . 62 . 127. 1. 36. 2.87. 16.124.16. 23. Cường dương (làm cường dương) 1. 3. 4. 126. 19. 267. 50. Vuốt mũi từ H. 173. 63. 127. 15. Di mộng tinh 1. Day ấn H. 63. Day ấn H. 34. 0. 39. 6.19. 19. Day ấn H. 3.106. 37. 3. 53. 61. 127. 2. 63. 63. 103. 53.22. Day ấn H. 45. Day ấn H. 1. 103. 38. 19. Day ấn nhiều lần H. 1. 143.26.0. Tử cung (có u bướu) 1. 39. 348. Tử cung (đau không do u bướu) 1.43. 26. 103. 50. 143 và hơ quanh mắt. 5. Ngồi ép hai đùi vào phần dương vật (3 lần/ngày. Day ấn H. Day ấn H. 43.300. 103. 1. 7. 63. 127. 1. 19. 63. 16. 0. 127. 126. 2. 365. 45. 45.1. Day ấn H. 50. 19. 37. 127. 3. 50. 127. 7. 127.103. Day ấn H. Day ấn H. 127. Tử cung (bị u xơ) 1.143. 14. mỗi lần 5 phút). 4.557. 17. Bướu đầu dương vật 1. 50. Day ấn H. 50. 19. 103.Sa tử cung 1. 2. 63. Day ấn H. 4. 37. 19. 63. 17. 8. Dò sinh huyệt ở đầu mũi. 1. 143. 37. Gạch nhiều lần bờ môi trên hoặc lăn môi. Day ấn H. Day ấn H.127. Dương nuy 1. Day ấn H. 143.50. 7. Day ấn và hơ H.1. Day ấn H. 38. 127. 7. 60.19. 61. 3.64 lên đầu chân mày nhiều lần trong ngày. 1. 45.

127. 19. 2. 37. 64.63. 1.19. 2.287. 300. 50. 0. 34. 2. Lăn gõ H. 6. 17. 63. 19. 7. 8. U xơ tuyến tiền liệt 1. Tinh hoàn đau nhức 1. 156. kết hợp chưng cách thủy cật heo (bỏ vùng nước tiểu) + bộ óc heo (bỏ chỉ đỏ) + củ sen + thục địa.184. 29.103. 1. 61. Day ấn H. Xuất tinh 1. Sau đó hơ phản chiếu nơi có u 63 . 287. 3. Tốt nhất là dùng cây lăn nhỏ lăn ngược lên. 63. Day ấn H. 19. 50. 1. 7. 63. 127.126 xuống đỉnh cằm. 34. 1. Lúc sắp xuất tinh. 127. Nhớ không bỏ tiêu. TOÀN THÂN Bướu các loại trong cơ thể 1. 4. Ăn độ 1 tuần lễ là có kết quả.143).287. 290. 63. 103. 0. 26. 300+. 50. 7. 5. 1.124. Day ấn H. 37. 7.53 lên H. 50. 10. 300+. 290. Dùng ngón tay trỏ vuốt ngược hai bên mũi lần trong ngày. 3. 0. 45. 16. 21.Dùng cây cầu gai đôi lăn hai bên cánh mũi ra tới mí tóc mai nhiều lần. 50.19. 143. Day ấn H.124.Liệt dương 1.0. 45.19. 19. 1. Day ấn H. Lăn dọc từ H. dùng ba đầu ngón tay vuốt nhẹ từ đầu mũi nhiều lần (ngón trỏ và ngón giữa vuốt xuôi xuống.38. 2. Day ấn H. 22. Tảo tinh 1. Day ấn H. chỉ bỏ chút nước mắm.127. Gạch nhiều lần từ H. 7. 9. 127. 127. 1. 60. 5. 34. 39. 0. 36. Day ấn H. 7.124. 1. 87.41. Day ấn H. 0. 38 + bộ vị đau. 7. 17.300+. ngón cái vuốt vùng H. Day ấn H. 3. 0. 19. 0. Day ấn H. Day ấn H. 7. Day ấn H. 132. Day ấn H. 34. 127. 290.

87. 189. Day ấn H. 38. 26. 0.61. 50. 3. Day ấn H. 50 và hơtrực tiếp. 73. 38-. 17.61. 63. nhai sống đắp vào. 87. 34.63. hai sườn mũi. Day ấn H. 50. Day ấn H. 19. Day ấn H. 39. 61. 3. Cảm nóng 1. 3. 50. 50. 60. 127. 17. Mề đay (nổi khắp người) 1. 3. 61. Day ấn H. 124. 14. Dời ăn 1. **Cách lăn như sau: Lăn từ mí tóc trán xuống sống mũi đến ụ cằm và hai bên mang tai. 3. 3. 143. 26. Day ấn H. 156. Day ấn H. 2. 3. 87. 103. Làm nhiều lần trong ngày. Day ấn H. 7. Lá mướp rửa sạch.127. 34. 300. 3.124. 38. 7. 3. 38.61. 85. 64 . 61. 106. 87 kết hợp chườm nước đá ở trán. 1. 103. 37. 2. 60. 103. 34. 184. 1. Nếu cần cho uống thêm nước gừng pha đường (uống nóng). 50. 2. 85. Dị ứng nổi mề đay 1. Dùng cầu gai đôi lăn hai long bàn tay độ 10 phút. Day ấn H. 60. 4-. Co giật liên tục 1. 156-. 17. 63.41.41. 222. Cảm lạnh (rét run) 1. Day ấn H. 19. 34. 39. hai đường pháp lệnh (ở cạnh chân mũi). 184. 1.19. Day ấn H. Day ấn H. 2. 1. 73. 50. 43.26. Day ấn bộ “giáng”: 124. 8. 50. hai bên quai hàm. 50. 19. 64 và hơtrực tiếp. Day ấn H.61. 222-. Sau đó lăn khắp mặt nhiều lần. 4.bướu. 0.127. 0. 61. 37. 87. 2. 4.127.124. 300.

184. 3. 3. 63.61. Phỏng 1. 3. 300. 15 rồi lăn cột sống. Day ấn H. 17. 290. 61. 61. 103 và hơ các sinh huyệt ở cung mày. 26. Xoa tinh dầu oải hương (lavender).26. 29. 50. Day ấn H. 61. 3. Day ấn 26. 17. 50. 19. 39. Day ấn H. 15. 6. 7. 61. 87.0. 85. Day ấn H. 290. 2. 61. 85.38. 87. 0. Day ấn H. 16. 2. 2. 222. Gõ H.61. 16. 14. 65 . Đắp con giấm lên chỗ phỏng. 3. Hơ ngải cứu tại chỗ. 50. Xoa mật ong nguyên chất. Day ấn H. Day ấn H. 1.61. 4. Mồ hôi toàn thân (bẩm sinh) 1. Phù toàn thân (bàng quang không nước tiểu) 1. Day ấn H. 5. Xoa long trắng trứng. 19. 60. 2. Lăn khắp mặt.17. 17.60-.34. 21. 34. Day ấn H. 5.51. 85. 29. Nhức mỏi toàn thân 1. 3. kinh giật 1. Nóng sốt. 38. 127.41.4. 45.26. 127. Hơ vùng giữa trán và vùng tim.16. Suy nhược cơ thể 1. Day ấn H. 50. 16. 37. 61. 19. 0. Day ấn H. 143. 2. 38. Ngứa 1. 106. Day ấn H. 2. 51. Ớn lạnh 1. 3. 17. 3.

127. để phục hồi chân.2. 50. 73. Day ấn H. 4. 1. 7. 19. 0.đầu gối. U toàn thân 1. 19. 1. 460. 300. 1. 66 . Lăn đồ hình phản chiếu chân. 37. Day ấn H. Day ấn H. 41 để ổn định não (đặc biệt chữa bệnh nhũn não). đầu gối .127. Lăn lưng ngược từ xương cùng lên xương cổ. 22. 2. 41. 103. Lăn trực tiếp chân xuôi từ hông . 19. Sau đó hơ và lăn theo đồ hình phản chiếu bộ vị đau. 37. Tê liệt nửa người Thực hiện tám động tác cơbản sau (ngày làm 3 lần hay hơn cho đến khi khỏi bệnh). 156. khớp vai . Suy nhược thần kinh 1. 63. 1. 162. 17. Day ấn H. 6. 107. 38 + bộvị. 5. 301.khớp vai. Day ấn H. 8. Day ấn H. cổ chân . 50. 290. Day ấn H. 37. 62. 1. Hơ nhượng tay. 0. Dành cho những người khó ngủ.cổ chân. 127. Day ấn H. 1. 290. 3. 0. 64. hoặc mất ngủ.37. 324. 143. 3. 103. 300.127. 100. 37.26. 37.34.các ngón tay. Day ấn H. 97. Day ấn H. 103.các ngón chân. 106. 113. NỘI TẠNG TRONG CƠ THỂ Theo triệu chứng bệnh: An thần 1. 3. 19. 19. Lăn hai gờ mày (chân mày) và gõ 65.22. để phục hồi tay. cùi chỏ. 50. 28.41. 14. cùi chỏ . 175. 61. 103. 7. 1. 19.61.0. 127. Nếu kết hợp với lăn hai lòng bàn chân mỗi tối thì sẽ ngủ ngon. 565. 477. cổ tay . 4. 50. 2. 50. Cào đầu.22. 312. Lăn trực tiếp tay xuôi từ bả vai . 63. 188.cùi chỏ. 39. đầu xương các ngón tay.cổ tay. 106. 100. 432. 127. 5.

26.Ăn kém 1. **Công dụng làm ngưng chảy máu. Day ấn H.156+. Ăn không tiêu 1. 50. xanh xao. rõ nhất là trên mặt. 132. 3+. 2. 2. 3. 38. 357. 38. 17. 61.26. 113. 63. 19. ngón chỏ và ngón giữa chụm lại (ở trên) vuốt đầu mũi. 87. Bạch bì (hay bạch biến) Là những vệt trắng loang lổ trên da. Day ấn H.19. 39. 127. 7+. 41. 143. làm tan máu bầm. Day ấn H. 4. Nếu thấy ăn kém. Day ấn H. vùng miệng và cằm). 174. 1.126 độ10 phút. Bón (táo bón) 1. Rất cần thiết cho trường hợp bại liệt do chấn thương sọ não hoặc tai biến mạch máu não có xuất huyết.41. 67 . Bầm máu và sưng do chấn thương 1. Chấm deep heat H. Chấm deep heat H. 29. 29. 290. Dùng ba đầu ngón tay—ngón cái (ở dưới). Hết đầy hơi cảm thấy đói bụng. 51. 61+. 3. 64. 1. 365. 60.22. Vuốt đến khi nào thấy rùng mình là được. Day ấn H. 0.87) mỗi lần 60 cái.63. Vuốt quanh môi 60 lần rồi hơ vành môi trên. 3. 57. gầy ốm thì nên dùng bộ này. 5. 37. 50. và xẹp chỗ sưng. 290+. 50. **Đây là bộ bổ âm huyết dùng cho mọi lứa tuổi. Lăn mặt 3 lần cách quãng (chủ yếu là vùng trán. Chà cung mày (chân mày) và vuốt quanh môi từ phải sang trái đến giữa ụ cằm (h. Người muốn lên cân ngày làm 3 lần. 7. 3. Hơ phản chiếu nơi bầm sưng. Ngày làm 6 lần. Bí tiểu 1. Hơ vùng rốn và lăn quanh miệng vài chục vòng.26. Gõ hoặc day ấn nhiều lần trong ngày H. có thể lên 8-9 ký/tháng. 2. 3. 106. Day ấn H. 85. 87.

50. 127.62. 2. Cầm máu 1. 7. 39.3. 19. 3. 106. 39. Chóng mặt 1. 64. Day ấn H. 8. Day ấn H. 34. Day ấn bộ “bổ âm huyết”: 22. 103. 39. Day ấn H. 37. 37. Day ấn H. day ấn thêm: H.16 cho đến khi máu ngừng chảy. 4.61. 127. 34.235. Day ấn và lăn H.127. 50. 64. 26 rồi hơ trực tiếp vào nơi đau.64 nằm trong mũi). 189. 120.Bổ máu 1. 3. 630 rất hiệu quả. 19. Nếu khó ợ. 300. Cai thuốc lá . 113. 124. Day ấn H. 1. 63. 35. 59. Day ấn H. 127. 37. 0. 156. 630 (huyệt đối xứng với H. 3.124. Day ấn H. 1. 3. 63.126.34. 39. Chàm lác 1. 2. 57. 0. Chấm kem deep heat H. Day ấn H. 19.124. Nếu khó thở.73. 17. 61. 120. 0. 347. 3. 121. 70.61. 19. 156. 290. nặng ngực day ấn thêm H. 50. 2. 50. Dạ dày (bao tử) đau 1. 51 rồi hơ trực tiếp vào nơi đau. 50. 38 rồi hơ trực tiếp vào nơi đau. 38. Lăn và gõ hai bên mang tai và dái tai (vùng huyệt 275-14) sau đó day ấn H. Day ấn H. 19.16. Day ấn H.61. 39. Day ấn H. 290. 390. 42. 63. 4. 0.127. 121. 2. 1. Day ấn H. 51 rồi hơ trực tiếp vào nơi đau. 0.rượu 1. 61. 19. 4. Day ấn H.63. 3. Day ấn H.124. 19. 39. 3.16. Day ấn H.124. 64. 51. 61. 162. 51.61. 2. 68 . 3. 2. 62.8. Day ấn H. 19. Day ấn H.

Day ấn H. Day ấn H. Day ấn H.106 tới H. 16. 1. 0. 87. 3. Day ấn H. Day ấn H. 290. 0. 1. 156.285. 19.124. 50.100) hoặc hai mang tai từ (H. 5. 113.14). Day ấn H. 50. Day ấn H. 96. Hắt hơi 1.8) hoặc 2 cung mày (từ H. Day ấn H.127 kéo xuống ụ cằm vài phút để cho số dưới nhỏ dần. 61. 15. 34. 19. 127.17. 38. 19. 2.19 nhiều lần. Hiếm muộn 1. 50. Huyết áp cao 1. 2. 1. 57. 50. 1. Day ấn H.15 hoặc H. 88. Day ấn H. 104.34. 16. 4.16 tới H.209. Day ấn H.Đinh râu 1. 39. 3.26. 63. 0. Hơ từ H. 19. 188. Day ấn H. Lăn vùng Sơn căn-Ấn đường (từ H. 19.7. 139.1. 6. 2. 0. 65. 41.19. 3. Day ấn H.3. Day ấn H. Điều chỉnh âm dương (lúc nóng lúc lạnh bất thường) 1. 4. 50. 156. 127. Huyết áp kẹp Huyết áp kẹp là khoảng cách giữa huyết áp tâm thu (số trên tối đa) và huyết áp tâm trương (số dưới tối thiểu) xích lại gần nhau. Day ấn H. 0. 103.103. Huyết áp thấp 1. Day ấn H. 69 .6. Day ấn H. 23. Day ấn H.15. 0.19. 2. 63. 14. 1. 37.14.127. 3. 0.65 tới H. 39.127. 37. 2.103 tới H. 127. 50.

Lãi đũa 1. 156. 233. 3.51. Day ấn H. 8. 38. 173. Day ấn H. Day ấn nhiều lần H. 61. 0. 129. 51. 37. Hơ vùng phản chiếu gan ở bàn tay. 28. 7. 29. 2. 460. 7. 51. 38. 6. 3. 217. Day ấn H. 127.19. 50. 41. 11. 38.26. 0. Day ấn H. 5. 312. Dùng cây cào cào đầu vài phút trước khi ngủ. 51. 51. Day ấn H. 0. 34. Gõ và hơ H.Lăn hai chân lên bàn lăn chân độ10 phút. 14.124. Day ấn H. 39. 50. 461. Day ấn H. 64.53.50.127. 85. 9.163 (giữa 63 và 53). 85. Gõ H. 3.113.184. 2.26. 103. 38. 100. 3.124. Day ấn H. 63. 37. 103. Day ấn H. 0. Day ấn bộ “thăng”. 34 khoảng 30 cái. Mụn cóc 1.300. 113. 34. 41. 26. 3. Day ấn H.26. 9. 365. Mất ngủ 1. 2.5. 98. 63. 127. 70 . Day ấn H. No hơi (không ợ được) 1. Lãi kim 1.124. Day ấn H. 22. 41. Day ấn H. 63. 267.16. Mỡ trong máu (hoặc gan nhiễm mỡ) 1. 3. 73. 4. 7. 50. Dùng cây cầu gai đôi lăn từchân lên hang.124. 10. Day ấn H. 106. Lá mía đau (pancreas) do uống rượu mạnh 1. 290. 2. 3.

19. 127.124.Nôn.37. Dùng cây cào cào đầu vài phút mỗi ngày. 79. 300. 50. 45. Day ấn H. Day ấn H. 0. Dùng cây cầu gai đôi lăn đồhình phản chiếu tim ởvùng dưới ngón tay út (bên trái). 61. 34. kinh giản 1. 103. 38. 290. Rối loạn tiêu hóa (đi cầu phân sống) 1. Nôn. ói khi vừa ăn xong. kinh giật 1. 50 rồi lăn quanh miệng. 34. Day ấn H. 103. 50. 3. Ngủ hay giật mình 1. Day ấn H. 3. 2. 29. 63. Nôn. 50. Sa ruột 1. 37. 38. 2. 145. 1. 258. 1. 29.300. 106.156. Rụng tóc 1. 71 . 50. Rối loạn nhịp tim (ngoại tâm thu) 1.16.127. 124.61. 39. 50. Day ấn H. 3.124. 143. Day ấn H. Day ấn H. 39. 175. 290. 5. 19. 2. 15 rồi lăn cột sống. 45. Hơ các sinh huyệt giữa hai vú và quanh dưới vú. 175. Day ấn H. Day ấn H. ói khi có thai day ấn H. 37.26. 106. 3.104. 19.50. 85. 127.127. Day ấn H. 143. day ấn H. Day ấn H. Nóng sốt. Day ấn H. 4.0. 3. 19. 0. 1. Phong xù.51. 34. 2. 1. Day ấn H. 16.1. Ngứa do bị dời leo 1. 39. 2.103. 14. 103. 19. 3. 107. 41. 222. 50. Ói 1. 22. Day ấn H.

4. H.19. Sau 15 phút hết say. Ngậm hai lát gừng tươi. Cắt 5 lát chanh mỏng đặt vào H.113. 87.29.124.32. Sốt rét 1. 60.0. Sốt rét nặng (bụng chướng) day ấn H. 3. 2. 19. 3.0.143 đến khi hết đau.63. 290. 300. 39.124. Day ấn H. Tiểu đêm 1. Day ấn H. 1. 37. 34. 3.127. 15. 2. 21.50. 87. 2. 37.57 hoặc 28. 300. 300. 222. Say xe 1. Day ấn H. 34. 26. 300. Nếu chỉlạnh người và rét run. 63. Day ấn H. 3.127. 277. 87. 2. 45. 156. 19. 3. 85. Day ấn H. 19. 3. 3. 0. Tiểu đục 1. 38. Tiểu dầm (đái dầm) 1. 45.100. 64. Day ấn H. Day ấn H. 2. 2. Day ấn H.130. Dán salonpas vào giữa rốn. 132. 290. 100.50. Day ấn H. 19. 39. 34.Sạn (sỏi) thận 1. Day ấn H. Day ấn H. 26. 2. Say sóng 1. 85.184. 64.26. Say rượu 1. Day ấn H. Day ấn H.85. Day ấn H.124. 103. hơnóng các H. Say nắng 1. 3. 106. 37. 87. 15. H. Day ấn H. 275. 72 . Day ấn H.

2. 19. 2. 16.87. 235. 51. 63. 37. rồi hơ đồ hình phản chiếu bang quang ở tay. Day ấn H. 87. 38. Lăn khắp mặt rồi gõ H. 2. 156. Day ấn H. 85. 113. Day ấn H.29.19. hẹp van tim 1. 3. 29. Tiểu ít 1. 61.Tiểu đường 1. 87. 4. Day ấn H.16. Tim lớn 1. 235. Day ấn H. 0 rồi vuốt ụ cằm. Day ấn H.26. 3. Day ấn H. Lăn và bóp quả cầu gai một lúc. 41. 87. Day ấn H.87. Day ấn H.189 đến H. 37. 37. 0.87. 2. Tiểu liên tục không kềm được (do giãn bàng quang) 1. 73 . Day ấn H. 4. Day ấn H. 87.26.0. 100. 156. 113.87. 37. Day ấn H. 88. 357.37. 2. 7. 1. Tiểu nhiều 1. 85. tim khoẻ liền. 73. Day ấn H.342. 1. 29. 57. Day ấn H. 113. Day ấn H. 87. 3.1 thường xuyên. 2. 220. 300. 2. Day ấn H. Tiểu nhiều . 3. 60. 50. 3. 87.26. Lăn sống mũi từ H. 40 khoảng 40 cái cho mỗi huyệt. Day ấn H. 3.37. 37. 19. 85. 37. 3. 103. 2.63. Tiểu gắt 1.34. 63.127. 19. 269. 50.138. 174. 37.73. Thiếu máu cơ tim. 3. 43. Day ấn H. 37. Day ấn H.26. 143. 0. 38.tiểu gắt 1. 103.

Viêm phế quản 1. 38. 39.85. Day ấn H. vừa làm co trĩ vừa làm tăng cường sinh lý. 74 . 467.127.19. 467.41. 37. 43. 41. 103. 4. Hơ ngải cứu cách búi trĩ độ10cm. 50. Day ấn H. 300. Viêm đại tràng 1. Viêm gan mạn tính (các loại) 1. 233. 143. Day ấn H. Day ấn H. 1.365. 26.41.138. Day ấn và hơH. 87. Day ấn H.38. 37. 106. 2. 24. 38. 19. 2.41. Day ấn H. 50. 1. 74. 74. 26. 61. Day ấn H. Day ấn H. 38. 3. 197. 43. Day ấnH.41. 127. 6. 38.127. 3. 23. Day ấn bộ“tiêu u bướu” H. 103. 28. 126. Hơquanh chân khối u rồi lăn tại chỗbằng cây cầu gai. 51.64. 87. 143. 85. 4. 2. 233. 126. 103. 41. 19. 50. 3. 70. 17. 37. 173. 2. 17. 143. 2.Trĩ 1.124. 61. 87. 491. 38. 85. 29. 34. 37. 3. U mỡ 1. 38. 34. 37. 37. Day ấn H. 3. 5. 37. 50. 0. Day ấn H. 2. 3. 41. 19.365. 19. 127. 37. 104. 467. 19. Lăn và gõ H.50. 41. 50. 51. 58. Day ấn và hơH. Gõ H. Day ấn H. 23. Day ấn H. 124. 61.565. 491.143. 348. 7. 63. 7. 8. 50. 61. 127. 17.19. 143. 103.34. Chườm nước đá vào H. 51. 103. Day ấn và hơ H. 22. 19. 3.50. 64. 348. Vẩy nến 1. 233. 36. Day ấn H.124. 58.

3.2. 85.50. 2. 106. 28. Bản đồ huyệt kèm phác đồ 6. 2.126 bằng ngón tay trỏ độ 10 phút hoặc day ấn H. 233.0. 87 để lợi tiểu. 29. 41. 29. 275.Viêm thận 1. 41. Xơ gan cổ trướng 1. 1. 132. 36. 9. 17. 300. 38 và hơ đồ hình phản chiếu thận trên mặt.1.126. 63. Một số bộ huyệt thường dùng 6. Day ấn H. Day ấn H. 6. 222. Day ấn H. Hơ vùng rốn trên và hai bên rốn (mỗi chỗ cách rốn độ 1cm) để xẹp bụng. Huyệt Diện Chẩn chiếu lên tay và chân 75 . 127.50. Day ấn H. 45.

76 .

77 .

78 .

79 .

7. 85. 156. 37. 61-. 189. 19. 275. 127. 50. 1. 1. 19. 26. Bộ điều hòa: 34. 37. 1. 61-. 16. 17. 3. Tiêu mỡ: 233. 7. 87. 23. 19. 14. 113. 37. 127. 19. 63. 0. Bộ thăng khí: 127. 25. 64. 103. 19. 287. 26. 7. 50. 85. Trị các loại u bướu: 41. 27. 235. 63. 57. 38. 28. 50. 156. 6.156. BỘ BA TIÊU: . 38. 127. 143. 38.Tiêu viêm: 61. 127. 39. 37. 51. 51. 22. 19. 189. 14. 41 (437). Bộ bổ âm huyết: 22. 34. Bộ tiêu viêm khử ứ: 156. 0. 3+. 10. 54. 3.Tiêu bướu. Làm giãn cơ: 19. 1. 26. 106. Mồ hôi chân tay: 60+. 30. 7. 18. teo cơ): 16. 269. 9. 38+. 7+. Các bộ huyệt do CLB Diện Chẩn Hà Nội sưu tầm 1. 41. khối u: 41. 55. 104±. 34. 104. 28. Cầm tiểu: 16. 50. 5. 6. 143. 300. 38. Gõ 26. 21. 59+. 0. 64. 50. 38. 50. Bộ tan máu bầm: 156+. 2. 235. 87. Tức ngực. 290. 103. Cầm máu: 16-. 37. 290. 235. Giản cơ toàn thân: 19. 26. 3. 1. 11.6. 9. 290. 3. 290. 0. 0. 7. 173 (143). Tiêu đờm. 14. 127. 29. 57. 19. Cầm mồ hôi. 103. 184. 29. 16-. 16. 235. 19. 235. 16. 222. 64. 156. 87. 23. 41. 39. 59. 63. 31. 127. 39. 15. 37. 26. 16-. 103. Lọc thấp: 240. 347. 1. Ổn định thần kinh: 34. 290. 26. 127. 236. 127. 3. 37. 61. 0. Giãn cơ + Thông tắc: 19. 24. 113. 50. Bộ thăng cho người già: 22. 3. 217. 16-. 17. . 61. 275. 19. Trừ thấp: 521. 3+. 37. 60. 3. Bộ thiếu dương: 324. 184. 22. 61. 87. 50. 290. 26. . 87. 16. 290. 39. 8. 103. khó thở: 73. 38. 467. Chóng mặt: 63. 10. 64. long đờm: 132. 50. 290. 38. Điều chỉnh cơ (chống co cơ. 127. 85. Tăng trí nhớ: gõ: 103. 14. Bộ tiêu viêm: 106. (hoặc: 106. 53. 73. 7. 7. 34. 50. 1. 61. 61+. 80 . 5. 267. 33. 124. 13. 37. 103. Suy nhược thần kinh: 124. 240. 156. 41. 300. tiết dịch: 8. 127. 85. 20. 37. 19. 290. Tăng huyết áp: 50. 24. 15. 300. 222. 53. 85. 143. 26. 37. 36). 50. 477. 19. 236. 59. 19. 156. 87. 12.Tiêu độc: 26. 29/222. 103. 16+. 37. 17. 347. 0. 61-. 12. 106. 87. 300+. Bộ kháng sinh nội: 126.3. 85. 61. 39. 63. 74. Bộ tiêu viêm giải độc: 106. 61. 37. 437. 4. 143. 61. 32. 63. 3. 126. 61. Mất ngủ: 124. Bộ trừ đàm thấp thủy: 103. Bộ bổ trung: 127. 22. 1. 0. 37. 16. 87. 50. 126. 34. Hạ huyết áp: 26. 85. Bộ giáng khí: 124. 156. 53. 491. 19. 1. 127.

73. 8. 0. 16. 50. 87.Ấn sâu và mạnh. 287. 20.Nếu có lở loét (như loét bao tử) . Viêm amedan. 0. 106. 6. 38. 40.tránh châm : 19 . 565. 0. Cầm tiểu đêm: 19. Đau mắt đỏ: Chườm đá 2 mắt cá chân phía trong. 124. 45. 1. 37. Cấp cứu ngất xỉu. Tê gót chân: 127.Người có huyết áp thấp . viêm họng: 14. 46. Viêm cơ khớp: 19. 126. 63. CHỐNG CHỈ ĐỊNH . 0.không châm hay day ấn : 19. 300. 38. 35. 47. 16. 189. 8. Viêm đa xoang. 87. Lưu thông máu: 60. 49. 275. 16. 189. 7. D: 19. 156. 102. 42. 14. 1. Chống co giật: 50. 222. 0. 130. Say xe: 127. 3. 53. 124. 37. 6. 0. 17. 405. 103. 61. Run rẩy: 50. 50. 1. 16. 40. 38. 222. 19. 156. 0. 235.Khi có thai . 61. 60. 54. 87. 61. 50. 57. Say xe. 58. 143. 63. 38. 3. 422. 26 . 61. 85. 37. 127. 324. 45. 235. 8. 59. 16. 50 . 16. 29. 103. 14. 180. 188. Đau khớp khi cử động: 26. chườm đá lên 2 mắt (mắt dễ chịu) .tránh dùng : 1. 113. 423. 113. Bộ giảm đau: 41. 45. 50. 85. 127. 300. 7. 13. Phác đồ nội tiết tố: 28. Phác đồ tạng phủ bệnh do nhiều tạng gây ra: 8.2 lần/ngày. 16. 290. 63. 44. 7. 41. 19. 461. 37. 26. 50. 127. 189. 50. Lợi tiểu: 26. 3. 100. 87. 22. Nóng sốt: 26. 51. 37. 48. 87. 56. 15. 41. 37. Bộ giảm nhức: 39. 103. 87 vuốt 87 0. 0.Vùng nhân trung và môi có mụn bọc đầu . 29. 17.Người có huyết áp cao . 16. 37. 235 . 130. 41. 300. 113.tránh dùng : 17 . nhất là huyệt bên trái sẽ làm mệt tim : 61 81 . 3. 51. 20. 61. Lọc máu: 233. 73. 61. 7. Lạnh: 127. 126. 3. 55. 60 (69). 34. 45. Đau nhức cơ bắp: 17. 41. 60. 37. 300. 63. 36. 61. 43. trúng gió: 19. 39. 52. 61. 0. 300.tránh dùng : 3. 43.34. thiểu năng tuần hoàn não: 127. 87. 103. 8. 124. Say sóng: 63. 19. 286. 3.

6.4. Bản đồ huyệt do CLB Diện Chẩn Hà Nội chỉnh sửa
Bảng tọa độ huyệt của Kì Nam
-a : bên âm, -d : bên dương,
d12 : dưới hàng 12, ngQ : ngoài cột Q, Đtai : Đỉnh Tai, tr0 : trên hàng 0
Có 255 huyệt, bổ sung và sửa lần 6: 01/09/2011.
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

SH
0
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
22B
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45

CỘT
PQ
O
G
D
G
B
O
M
N
DE
B
G
PQ
Sau
PQ
E
O
A
B
O
B
O
KL
O
L
M
EG
LM
G
G-d
CD
CD
B
EG
G-a
G
EG-a
H-a
H-d
O
GH
B

HÀNG
7
7
7-8
8
10-11
9
5
10
8-9
12
5
6-7
8-9
tai
5
9
8-9
5
6-7
11-12
11-12
7-8
5
4
10
8-9
10
7-8
6-7
8
3-4
3-4
8-9
8-9
8
9
8-9
8
8-9
7-8
9
7-8

TT
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

SH
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
63M
64
65
68
69
70
71
72
73
74
75
79
80
85
87
88
89
91
94
95
96
97
98
99
100

CỘT
E-d
DE-d
EG-d
G-d
D
DE-d
O
Sau
Sau
Sau
PQ
DE-a
L
M
D
M
O
M
D
C
MN
M
G-a
DE
L
G
DE
DE
PQ
A
E
O
NP
E
C
P
PQ
N
ED
KH
HG
LM

82

HÀNG
8
8-9
8-9
8-9
12
7-8
9-10
tai
tai
tai
5-6
7-8
6
6
7-8
11
9
9
8-9
4
6-7
6-7
8-9
7-8
8-9
6
8
8-9
7-8
12
10-11
12
6
11
8
10
9-10
10
3-4
3-4
3-4
4-5

TT
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

SH
101
102
103
104
105
106
107
108
109
113
120
121
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
138
139
143
145
156
157
159
162
163
170
171
173
174
175
177
178
179
180
183

CỘT
B
H
O
G
H
O
B
O
O
D
E-a
DE-a
K
H
G
O
O
G
L
M
L
K
K
PQ
Đtai
Trước
DE
D
D
E
L
O
PQ
DE-d
O
B
B
NM
B
CD
M
NM

HÀNG
12
3-4
2
11
11
3
3
3-4
4-5
9
8
8-9
2
2
2-3
0
11
2-3
3-4
5
5
8
8-9
6-7
3
mũi
7-8
11-12
11-12
11-12
11
9-10
6-7
7-8
8
7-8
2
3-4
8
4-5
4
4

TT
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

SH
184
185
188
189
191
195
196
197
199
200
201
202
203
204
209
210
215
216
217
218
219
220
222
226
227
228
229
233
235
236
240
243
245
247
253
254
255
256
257
265
267
268
269

CỘT
B
MN
BC
O
MN
MN
AB
C
DC
Sau
Sau
Sau
Sau
Sau
D
D
LM
H
L
K
D
EG
G
DE
B
DE
H
GH-d
O
O
B
E
NP
O
2bên
AB
BC
DE
EG
NP
G
E
H

HÀNG
6-7
2-3
4-5
6
2
3
4-5
2
2
tai
tai
tai
tai
tai
5-6
0-1
3
3-4
4-5
3-4
0
10-11
10
10-11
10-11
9-10
10
8
11-12
10-11
4
7-8
9-10
8-9
143
d12
d12
d12
12
8-9
3-4
3-4
7-8

TT
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

SH
270
274
275
276
277
278
279
280
281
282
284
285
286
287
288
290
292
293
297
300
301
302
303
305
308
310
312
319
324
329
330
332
333
338
340
341
342
343
344
345
346
347
348

CỘT
K
PQ
P
K
PQ
L
L
ngQ
P
P
P
O
A
B
NP
B
G
GH
PQ
E
G
H
K
GH
PQ
C
O
LM
K
O
C
D
H
M
B
C
O
M
LM
LM
KL
B
O

HÀNG
10
7-8
8-9
7-8
8-9
0
7-8
9
6-7
7-8
7
6-7
11
8-9
8-9
7
11-12
11-12
8-9
1
1
1
1
9-10
9
3
4-5
3-4
3-4
0-1
5-6
3
2-3
7-8
1
1
1
11-12
11-12
11-12
11-12
11-12
0-1

TT
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

Huyệt số 2: liền sát khóe mắt ngoài (không vẽ trong bản đồ)
-- 4 : liền sát khóe mắt trong (không vẽ trong bản đồ)
-- 630 : nằm trong lỗ mũi, sau huyệt 64

83

SH
353
354
355
356
357
358
360
364
365
370
377
379
399
401
405
421
422
423
428
432
437
458
459
460
461
467
477
481
491
505
511
521
555
556
557
558
559
560
561
564
565
567
630

CỘT
H
E
D
H-d
DE
K
E
E
O
DE-a
C
B
D
O
C
D
E
G
K
EG
H-a
H
MN
MN
K
DE
BC
GH-a
D
C
E
O
NP
O
O
G
H
E
G
K
D
Đtai
BC

HÀNG
6
6
5-6
8
6
6
3
2-3
d12
7-8
0
0
1
0-1
2-3
2
2
2
3
6-7
8-9
2-3
5-6
5
10-11
6-7
3-4
7-8
6-7
5-6
9-10
d12
5
tr0
tr0
0
0
0
3
0
6
2
8-9

84

85

lòng bàn chân  Lăn (+hơ) vùng gáy (C1-C7) và thắt lưng (L1-L7). 86 . Chọn một hai phác đồ hỗ trợ (bộ huyệt thường dùng) ấn rồi hơ. các vùng để tác động theo thuyết âm dương. rồi mới đến những bệnh mới bị. 4. trên đầu. bị từ lâu đến mới bị. ngoại vi sau. cảm giác khó chịu. hoặc có thời gian. ngũ hành. hoặc lăn mặt. trên trán. ta lần lượt làm các bước:  Lăn hoặc vạch mặt  Cào đầu  Lăn (+hơ) lòng bàn tay. 5. vùng bị đau. Khởi động cho bệnh nhân:  Ít thời gian thì làm 6 vùng phản chiếu. * 7 Bước làm Diện Chẩn: 1.  Các triệu chứng. Lần lượt ấn các huyệt hoặc bộ huyệt tương ứng với các bệnh đã chọn (bộ vị).  Đối với những bệnh nhân nặng.  Cuối cùng mới đến các vấn đề đang gây cảm giác khó chịu cho bệnh nhân. ngứa.  Bệnh ở trọng nội tạng trước. Tìm các vùng phản chiếu để tác động:  Phản chiếu trên mặt. 2.7. Các bước làm Diện Chẩn * Hỏi bệnh nhân:  Các bệnh từ nặng đến nhẹ. 3. càng nhiều càng tốt. … * Chọn bệnh và thứ tự chữa:  Bắt đầu từ những bệnh mạn tính. trên tai.  Chỉ cụ thể các điểm. Tìm các huyệt. bị từ lâu trước. tê.

 Phản chiếu ra lòng bàn tay. cổ tay). ngón tay.  Các huyệt hỗ trợ theo thuyết âm dương ngũ hành  Phản chiếu  Đồng ứng  Trực tiếp 87 . các khớp cánh tay (bả vay. tê. 6. Tìm các vùng đồng ứng để tác động:  Đồng ứng trên cánh tay. 7. Làm trực tiếp tại vùng bị bệnh bằng các kỹ thuật khác nhau:  Lăn. ngứa. bàn tay.  Các vùng đối xứng: trái phải.  Vạch bằng cây sao chổi (có bôi trơn bằng cao xoa).… * Tóm tắt lại các bước cơ bản:  Lăn hoặc vạch khởi động  Bộ huyệt thường dùng  Bộ vị hoặc các bộ huyệt chữa bệnh. bì.  Đồng ứng trên chân. hơ bằng ngải cứu hoặc máy sấy tóc.  Phản chiếu trên lưng. cổ chân). các khớp chân (háng. đầu gối. day ấn và hơ ngải cứu trực tiếp hoặc xung quanh các vùng có cảm giác đau. lòng bàn chân. khủy tay. thắt lưng (hoặc toàn bộ lưng).  Gõ bằng búa ở các vùng vai gáy.  Dùng cây sao chổi dò. trên dưới.