You are on page 1of 1

ADAPTACIÓ DE L’ORDE 28-8-07 A LA NOSTRA ESCOLA

(nombre de sessions totals per àrea al llarg de l’E.P.)
PIP PIL
1er CICLE 2n CICLE 3er CICLE 1er CICLE 2n CICLE 3er CICLE
CM 3 3 4 4 3 4 (21) 4 4 3 3 3 4 (21)

ED ART 3 3 2 2 2 2 (14) 4 4 2 2 2 2 (16)
ED FIS 3 3 2 2 2 2 (14) 3 3 2 2 2 2 (14)
CAST 5 5 5 5 4 4 (28) 4 4 4 4 (16)
VAL 3 3 3 3 4 4 (20) 6 6 5 5 4 4 (30)
ANG 1 1 2 2 3 3 (12) 1 1 2 2 3 3 (12)
MAT 5 5 4 4 4 4 (26) 5 5 4 4 4 4 (26)
CIUTA 1 1
REL/ AE 1 1 2 2 1 1 (8) 1 1 2 2 1 1 (8)
SESSIONS 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
PATI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1