P. 1
Invata Limba Franceza

Invata Limba Franceza

|Views: 6|Likes:
Published by Alina Pop

More info:

Published by: Alina Pop on Jan 09, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2015

pdf

text

original

FONETICĂ ŞI ORTOGRAFIE (PHONÉTIQUE ET ORTOGRAPHE

)
Alfabetul fonetic internaţional (L'alphabet phonétique international)
1. Vocale (voyelles) A. Vocale orale (voyelles orales) a) simple şi nerotunjite (simples et non-arrondies) [i] joli [e] e închis (fermé) été [ε] e deschis (ouvert) mère [a] a anterior (antérieur) papa b) simple şi rotunjite (simples et arrondies) [a] a posterior (postérieur) pas [o] o deschis (ouvert) or [o] o închis (fermé) zéro [u] u jour c) compuse şi rotunjite (composées et arrondies) [y] i rotunjit (arrondi) sur [ø] e închis rotunjit (fermé arrondi) deux [œ] e deschis rotunjit (ouvert arrondi) neuf [ ]e mut sau surd (muet ou sourd) petit B. Vocale nazale (voyelles nasales) a) simple şi nerotunjite (simples et non-arrondies) [ε] e deschis nazal matin b) simple şi rotunjite (simples et arrondies) [ã] a posterior nazal vent [õ ] o deschis nazal bon c) compuse şi rotunjite (composées et arrondies) [œ] e deschis rotunjit nazal brun 2. Semivocale (sémi-voyelles ou sémi-consonnes) [j] i consonne – numit şi yod pied [y] y consonne lui [w] u consonne oui 3. Consoane (consonnes) [b] robe [p] père [d] dur [r] rue [f] feu [s] sur [g] gare [t] tête [ j ] je [v] vous [k] sac [z] zéro [l] bal [ ş ] chat [m] mer [ni ] campagne [n] nous

Sunetele şi literele limbii franceze (Les sons et les lettres de la langue française) Sunetele

(Les sons)
4. Limba franceză are 36 de sunete, dintre care 16 vocale, 17 consoane şi 3 semivocale.

A. Vocalele
(Les voyelles) După modul de articulare a lor, vocalele limbii franceze se grupează în: orale, nazale. 5. Vocalele orale, numite astfel fiindcă se rostesc numai cu ajutorul cavităţii bucale, sunt simple şi compuse: a) simple şi nerotunjite, alcătuite dintr-un singur sunet: [i] se rosteşte ca i din limba română şi este redat în limba franceză prin: i lit, si, finis y style, stylo, dactylo, lycée. [e] se rosteşte ca e din cuvântul românesc a repeta şi este redat prin: é thé, été, année, opéra; er, ier (finale): berger, écolier - terminaţia verbelor din grupa I: donner, chanter es: în cuvintele les, des, ces, ses, mes, tes ez (final): nez, fez în terminaţia persoanei a II-a plural: parlez, donnerez, alliez ied, ef (final): pied, clef [ε] se rosteşte mai deschis decât e din limba română şi este redat în limba franceză prin: è: mère, père, crème, rivière ê: tête, être, fenêtre, forêt ai, aî: mais, fait, portrait, connaître, paraît precum şi în terminaţiile indicativului imperfect şi ale condiţionalului prezent: je parlais, je finirais. ai final: balai, essai, vrai Excepţii: gai, quai(e), precum şi în terminaţiile persoanei I sing. a perfectului simplu şi viitorului I: je parlai, je finirai. ay: rayon, crayon ei: treize, Seine, baleine eil, -eille: soleil, vieille, appareil, Marseille el: appel, bel, nouvel, culturel ès final: après, congrès, progrès, succès et final: ticket, paquet, ballet. e (urmat de o consoană dublă, sau de două consoane, dar a doua să nu fie l sau r) : belle, nouvelle, prennent, verrai, terre, allumette, bicyclette, sept, directeur, concert, veston. e+consoană în silabă accentuată: bec, fer ay: rayon, crayon [a] se rosteşte ca a din limba română: parte, table, sac, bras, dame, papa, malade. [a] nu are corespondent în limba română; se articulează în partea posterioară a cavităţii bucale: pas, pâte, âne, bas.* [o] se rosteşte puţin mai închis decât o din limba română şi este redat prin: o (final) sau +cons.nepronuţată: zéro, stylo, matelot, mot, repos. o + [z]: rose, chose, Berlioz. ô: diplôme, fantôme, tôt, le nôtre. au: chaud, au, chaussée, animaux. eau: esau, beau, chapeau, oiseau. o+(tion): émotion, notion. [ ] se rosteşte puţin mai deschis decât o din limba română şi este redat prin: o (cons. pronunţată): or, horloge, sport, soldat, violon, homme, somme, bonne, notre, octobre, photographe, poste. au: Paul, restaurant. u+m final: rhum, sanatorium, minimum, aluminium. [u] se rosteşte ca în limba română şi este redat prin: ou: ou, nous, jour, bijou, rouge. aou: août. b) compuse şi rotunjite, alcătuite din combinarea a două suntete vocale: [y] se obţine prin pronunţarea lui i cu buzele rotunjite ca la rostirea lui u şi este redat în limba

franceză prin: u: tu, mur, murmure, une, du, lune. û: mûre, sûr. eu: în forme ale verbului avoir: participiul trecut eu, perfectul simplu j'eus, conj.imperf. (que j'eusse) etc. [ø] se obţine prin pronunţarea lui e cu buzele rotunjite ca la rostirea lui o şi este redat prin: eu final sau urmat de consoană nepronunţată: jeu, deux, yeux. eu + t,k,z: mente, Polyeucte, heureuse. œu: noeud, oeufs (pl), boeufs (pl). ez final: nez, chez. [œ] se obţine prin pronunţarea lui ε cu buzele rotunjite ca la o şi este redat prin: eu + consoană nepronunţată (în afară de t,k,z): heure, neuf, seul, jeune, fleuve. oeu + consoană pronunţată: sœur, œuf (sing), bœuf (sing), œuvre. oe: œil. [ ] nu se rosteşte sau se rosteşte ca e rotunjit şi este redat prin: e: le, de, me, te, se, ce, je, devant, premier, demi, genou, regarde. ________________________ * Astăzi se face din ce în ce mai puţin deosebirea între aceste două feluri de a. 6. Vocalele nazale, numite astfel fiindcă la rostirea lor o parte a aerului este eliberat prin fosele nazale, sunt simple şi compuse. a) simple şi nerotunjite: [ε] este redat în limba franceză prin: in, im urmate de o consoamă (alta decât n, m) sau finale: cinq, matin, quinze, institut, simple, timbre. yn, ym urmate de consoană sau finale: syndicat, syntaxe, synthèse, symbole. aim: faim. ain urmate de consoană sau final: main, train, craindre, pain, vaincre. ein urmat de consoană sau final: teint, peintre, ceinture. ien: mien, tien, sien, bien, mécanicien. b) simple şi rotunjite [ã] este redat în limba franceză prin: an, am, urmate de consoană (alta decât n, m) sau finale: an, banc, dans, cadran, jambe, chambre, vendre, ample. en, em urmat de consoană (alta decât m, n): entendre, vendre, prendre, novembre, temple. aon: faon, paon, taon, Laon. [õ] este redat prin: on, om urmat de consoană (alta decât m, n) sau finale: on, non, mon, long, garçon, rond, honte, front, compte, tombe, trompe, rompre. [œ] este redat în limba franceză prin: un urmat de consoană sau final: un, brun, aucun, chacun, lundi. um urmat de consoană: humble. um final: parfum.

B. Semivocalele
(Les semi-voyelles)
7. Semivocalele sunt sunete intermediare între consoane şi vocale, care se rostesc împreună cu alte vocale într-o singură emisiune şi la producerea cărora se fac simţite vibraţiile coardelor vocale. Ele mai sunt numite şi semiconsoane (semi-consonnes). [w] se rosteşte ca u din limba română urmat de o altă vocală şi este redat în limba franceză prin: ou: oui, ouest, ouate, alouette, jouer. oi: noir, trois, mois, armoire, toilette. ua: square, équateur. oe, oê: moelle, poêle. [y] se rosteşte ca y (rotunjit) urmat de o altă vocală şi este redat în limba franceză prin: u: lui, huit, suis, nuit, cuisine.

mardi. Consoanele (Les consonnes) 8. cahier. famille. lien. pentru ca apoi să se deschidă brusc La rostirea lor. gymnastique. C. Philippe. aerul expirat se scurge uşor prin părţile laterale ale limbii Ocluzive - - Lichide alveolare velare - - - l r [b] bébé. robe.[j] (yod) se rosteşte ca i din limba română urmat de altă vocală şi este redat în limba franceză prin: i: pied. bijou. danger. y: yeux. ph: photo. dinţi. seconder. yatagan. [f] este redat prin: f: fil. bref. travail. candidat. [g] este redat prin: g gare. paille. geste. joujou g+e: génie. girafe. consoanele limbii franceze se grupează astfel: Loc de articulare (buze. étdiant. Pierre. chandail. guichet. kaki. téléphone. bec k: kilo. bille. fille. language g+i: agile. [d] dire. joli. défiler. După modul şi locul lor de articulare. coiffeur. prin strâmtarea cavităţii bucale se produce o frecare a aerului expirat La rostirea lor. concours. barbe. secondaire [з] se rosteşte ca j românesc şi este redat prin: j jambe. joug gu: guérir. guidon gh: ghetto c: second. gymnaste [k] se rosteşte asemenea lui c românesc şi este redat prin: c café. sourcil. énergie g+y: gymnase. il: fusil. cerul gurii) labiale dentale palatale velare Surde (fără vibrarea coardelor vocale) p t k f Fricative labio-dentale dentale palatale s ch Sonore (cu vibrarea coardelor vocale) b d g v z j Nazale (cu expirarea aerului prin fosele nazale) m n gn - Modul de articulare Observaţii La rostirea lor cavitatea bucală se închide mai întâi. yole il final. chien. képi .

q: coq. esprit ss: classe. science c+e. rôti. dixième. banane [p] papa. reçu t+i+altă vocală: nation. technique [l] livre. pilote th: thé. joli.: 1. Litera h nu reprezintă nici un sunet. glisser. la halte) şi care nu îngăduie legătura cu J (ji) T (te) . grappe [r] radio. bracelet. désert x: sixième. 2. fromage [n] nappe. qualité. stade. cycle ç+a. carré. base. l'héroïne) şi care permite legătura cu cuvântul care-l precedă (les hommes. soixante [t] este redat prin: t: tirer. poisson sce. gaz s intervocalic: prose. dix. Totuşi se deosebesc două feluri de h: h mut – înaintea căruia se face eliziunea (l'homme. ţ din alfabetul limbii române. exercice. manière. ş. diagnostique Literele (Les lettres) 9. thème [v] este redat prin: v: ville. archéologie. h aspirat – înaintea căruia nu se face eliziunea (le héros. exiger. pêcher sch: schéma. horizon. pomme. cinq qu qui. chien. schiste [ni] se rosteşte ni şi este redat prin: gn: signe. dix-huit. gagner dar g-n în cuvinte ca: stagnant. limba franceză se foloseşte de 26 de litere – 6 vocale şi 20 de consoane – care formează alfabetul limbii franceze: A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (œ) (εf) (je) (aş) (i) K L M N O P Q R S (ka) (εl) (εm) (εm) (o) (pe) (ky) (εr) (εs) U V W X Y Z (y) (ve) (dublve) (iks) (igrεk) (zed) Obs. expression dar: exact [εgzakt]. nu cunoaşte însă literele ă. î.i. excursion. bal.y: cercle. quel x: excès. Pentru a reda în scris aceste sunete. béret [s] se pronunţă ca s din limba română şi este redat prin: s (iniţial şi s+consoană): sucre. dix-neuf [  ] se rosteşte ca ş din limba română şi este redat prin: ch: chat. avion w: wagon [z] este redat prin: z: zéro. sci: scène. garçon.u: français. democratie x: six. les héroïnes).o. Alfabetul francez cuprinde trei litere care nu există în alfabetul român: q. république. â. w. ballon [m] mari. merci. étape. exister ch: în cuvinte ca: écho. mur. agneau. patrie. grise. orchestre. théâtre. y. civil.

ès. gn. Întâlnim de asemenea accent grav pe e într-o serie de cuvinte terminate în ès: a) substantive: abcès. e reprezintă un e deschis [ε] Obs. e iniţial dacă formează singur silabă: é-gal. après. Obs.accentul ascuţit (l'accent aigu) . E deschis [ε] nu primeşte accent grav: . 3. é-quipe. o-pé-ra. Accent ascuţit poate primi: e final pronunţat [e]. Accentele (Les accents) 10. gz): examen. décès. ph. El marchează un e închis [e] asemănător lui e din cuvintele româneşti general. ei. ré-gner. chiar dacă este urmat de e mut sau de semnul pluralului s: thé. Semnele ortografice ale limbii franceze (Les signes orthographiques de la langue française) A. b) dacă cele două consoane reprezintă un singur sunet (ch. musée. grupurile de vocale (ai. 3) consoana x (care reprezintă de fapt două consoane: cs. th. vé-gé-tal. 2) două consoane:: der-nier. Atenţie: Cuvintele care încep cu h aspirat sunt marcate în dicţionare printr-un asterisc (*): *héros. beautés. é-troit. procès. frè-re. ré-gler. ou. ù Accentul grav marchează un e deschis [ε] Vocala e primeşte accent grav când este urmată de o silabă care conţine un e mut: poè-me. Accent grav primesc vocalele: è. dres-ser.cuvântul care-l precede (les héros. tz). exercice. r): é-clat.: Vocala e primeşte însă accent: a) dacă a doua consoană este o lichidă (l. en. au. b) când este urmată de: 1) o consoană dublă: ef-fort. in) sau de consoane (ch. Accentul ascuţit (L'accent aigu) 11. De aceea se folosesc accentele. auprès. é-norme. vegetal. d) adjectivul: exprès (feminin expresse). es-prit. ré-el-le. b) adverbe: très. pre-mier. ouvriè-re. matinée. gn): é-chec. é-toffe. Vocala e nu primeşte accent: a) când reprezintă un e mut. élè-ve.accentul grav (l'accent grave) . Literele alfabetului francez nu redau toate sunetele limbii franceze. de-ve-nir. excès. à. ve-nir. re-nard. e în interiorul cuvântului dacă se găseşte la sfârşit de silabă şi este pronunţat e închis [e]: géné-ral. eau. expert. Accentul grav (L'accent grave) 12. cyprès. près. deşi se află la sfârşit de silabă: de-voir. eu) de vocale şi consoane (an. é-ther. en-ne-mi. Accentele limbii franceze sunt: . é-cran. pré-fé-rer. les haltes). c) prepoziţii: dès. télé-phone.accentul circumflex (l'accent circumflexe) 1. 2. succès. Notă: În acest caz. chanté. excepter. accès. Accent ascuţit primeşte numai vocala e (é).

b) când este urmat de x sau de două consoane (cu condiţia ca acestea să nu reprezinte un singur sunet sau ca a doua consoană să nu fie l. plutôt. flût. Accentul circumflex (L'accent circumflexe) 13. qu'il sortît. i. coûter. mûr. mâle. hôte. cigarette. -oître: il connaît. crâne. refraîchir. fête. presqu'île. û août. âme. chaîne. a III-a singular a verbului avoir: il a. pièce. poêle. spre a o deosebi de pers. prêtre. r): ferme. qu'il fût. pêcheur. bâtir. Obs. rôle. goût. tempête. mouvoir: crû. primeşte accent grav în adverbul sau pronumele relativ où (unde. il croît. prêter. Accent circumflex primesc toate vocalele. pâle. complaire. le (la) vôtre." (la sédille) se aplică lui [c] înainte de a. u pentru a-i păstra sunetul de s: ça. qu'il chantât. g) la substantivele şi adjectivele formate cu sufixul -âtre: blanchâtre. pêche.a) când este urmat de o consoană dublă: vaisselle. paraître. fenêtre. il déplaît. tôt. nous sortîmes. în care). ê bête. vous chantâtes. . tâcher. gîte. fête. veste. Cele mai frecvente cuvinte care conţin vocale marcate cu accent circumflex sunt următoarele: â âge. vous voulûtes. vous sortîtes.. pierre. . pâte. bâton. côte. diplôme. Alte semne ortografice (D'autres signes orthographiques) 14. vêtement. El marchează dispariţia unei litere (în special s) sau a unui grup de litere şi indică de regulă o vocală lungă: âge. reçu.prepoziţia à. même. pôle.prepoziţia voilà. impôt. viitorul şi condiţionalul verbelor care se termină în –aître. façade. dôme. primeşte accent grav în: . rôti. tête. déplaire: il plaît. y nu primeşte niciodată sedilă: ceci. b) la conjunctivul imperfect (persoana a II-a singular): qu'il eût. bleuâtre. âques. . gâteau. . lâche. Obs. ô aussitôt. il complaît. d) la prezentul indicativ (persoana a III-a sing). drôle. garçon.compusele acestor adverbe: deçà. hôtel. ori). drôle. exemple. delà. devoir. sûr. mêler. les vôtres. qu'il voulût. rêve. brûller. f) la pronumele posesive: le (la) nôtre. dû. cinq. contrôle.). vezi nr.: accentul circumflex mai poate fi întâlnit: a) la perfectul simplu (pe vocala ce precede terminaţia persoanei I şi a II-a plural): nous chantâmes. maître. a III-a sing. sûrement. intérêt. 3. nous voulûmes. . frêle. fantôme. bientôt. les nôtres. je connaîtrai. B. je connaîtrais. a) Consoana c urmată de e. mû. o. fraîche. examen. . e) la participiul trecut masculin al verbelor croître. î boîte.interjecţia holà. insecte. épître. blâme. grâce. herbe.adverbul déjà. merci. âne. château. sept. cela. extrême. tâche. être. spre a se deosebi de conjuncţia ou (sau. ciel. hôpital. c) la prezentul indicativului (pers.adverbele çà şi là spre a le deosebi de pronumele demonstrativ ça (forma familiară a lui cela) şi de articolul hotărât sau pronumele personal la. ils viennent. Sedila ".. mûr. théâtre. al verbelor plaire. gêner. marâtre. b) Pentru folosirea sedilei la verbe. forêt. tu connaîtrais. chêne. gîte.249. tu connaîtras.

vous-mêmes. Apostroful ' (l'apostrophe) marchează eliziune (l'élision) vocalei finale (a.Adverbul de negaţie ne: Il n'a rien dit. montrez-les. la: J'aperçois mon ami au loin. Liniuţa de unire "-" (le trait d'union) se foloseşte pentru a lega: a) elemente care alcătuiesc cuvintele compuse: timbre-poste. semn de punctuaţie. pentru a păstra pronunţia lui u. eux-mêmes f) adjectivele numerale compuse de la 17 la 99 (cu excepţia celor legate prin conjuncţia et vingt et un): dix-sept. c'est-à-dire. grand-mère. aïeux. lui-même. cu liniuţa de dialog sau cu cea de despărţire (le tiret). Joliot-Curie. Madame de Staël (pron. – Tu m'as vu au théâtre. . contiguïté.în ouïe. vas-y d) adverbele de loc ci şi là şi cuvântul care le precede sau le urmează: ce garçon-ci.Pronumele demonstrativ neutru ce: C'était une preuve d'amitié de sa part. inouï – pentru a marca existenţa a două silabe u – i. Atenţie: Pronumele relativ-interogativ qui nu se elidează niciodată: Celui qui arrive est mon meilleur ami. ï – în: ambiguïté. cette femme-là. Qui avez-vous vu au cinéma? Je ne sais qui il attendait. contigu. est-ce. naïf. b) pronumele subiect inversat şi verbul respectiv: vient-elle?. . coïncidence. cerf-volant. se le. ambiguë. ambigu. . . me te. contiguë. au-dessus. ver à soie. – Je vais à l'école. ceux-là. pentru a păstra pronunţia lui u. Obs. . Michel-Ange [Mikεl]. égoïste – pentru a semnala pronunţarea separată a vocalelor a-i.Sãs).15.i) a unui cuvânt înaintea altui cuvânt care începe cu o vocală sau cu ha mut. haïr. .în aïeul. avant-hier. semn ortografic. spre deosebire de oui care se pronunţă într-o sigură emisiune vocală. 16.în nume proprii ca: Saint-Saëns (pro. dit-on c) pronumele complement şi verb (la imperativ forma afirmativă): couche-toi. fronco-roumain. haut-parleur.arc-en-ciel. . tête-à-tête.în nume proprii ca: Tolstoï.e. Elle n'y viendra pas. vingt-trois. Aix-les-Bains. basse-cour. ceux-ci. donnez-nous. Ç'a été une bonne idée! . nous-mêmes. laissez-passer. au-dessous. ci-contre.articolele hotărâte le. toi-même. par-ci. Eliziunea vocalei finale are loc la: . Port-Saïd. Trema "˙˙" (le tréma) se pune pe vocalele e. sour-muet. ü – în Saül. disait-il. là-bas.în Noël. maïs. héroïne. dites-le-lui. Atenţie: a nu se confunda liniuţa de unire (le trait d'union). États-Unis. ils: . par-là e) un pronume personal tonic şi adjectivul même: moi-même. la: L'enfant joue au ballon. i. quatre-vingt-dix-neuf g) unele nume geografice: Grande-Bretagne. faïance.Conjuncţiile următoare: Si (dacă) numai înaintea pronumelor il. à peu près. Île-de-France h) unele nume sau prenume de persoane: Jeanne-Marie.pronumele personale atone: je. o-i. .Pronumele relativ que (pe care): Le garçon qu'il a connu était en neuvième. Caraïbe. femininul adjectivelor aigu. Craïova.Stal). Marie-Anne. va-et-vient. porte-drapeau. u pentru a atrage atenţia că vocalele respective se separă de cele care le precedă: ë – în aiguë. – unele cuvinte compuse nu sunt legate prin linioar ă: pomme de terre. . après-demain. 17.

Silaba (la syllabe) este sunetul sau grupul de sunete care se rostesc într-o singură emisiune vocală: é-té. sta-de. elle arrive toujours à temps. Cuvintele pot fi alcătuite din: . cr. gn. é-cri-vain. vr) nu se despart niciodată: agré-a-ble. nu se despart niciodată: . a-dieu . bles-ser. on. Je ne sais pas s'ils arrivent ce soir. li-bre.trei sau mai multe silabe (polisilabice): cho-co-lat. Obs. de-ve-nir. paille. 1) O consoană la începutul unui cuvânt sau între două vocale introduce întotdeauna o silabă: ca-fé.: a) Grupurile de consoane în care a doua consoan ă este lichidă (bl. en: Je crois qu'il rentrera tôt. Atenţie: Apostroful nu se pune niciodată la sfârşitul rândului ! Despărţirea cuvintelor în silabe (La syllabation) 18. – Jusqu'où irez-vous? . înainte de il. th reprezentând un singur sunet. dr. quelqu'une: Y a-t-il quelqu'un là-bas? . fin. œil.Pronumele nehotărâte quelqu'un. tr. cl. je lui montrerai ma bibliothèque. cer-cle Atenţie: celelalte consoane urmate de l. im-mo-bi-le. – Avancez jusqu'ici.S'il vient. o-pé-ra.o sigură silabă (monosilabice): cri. e-xa-men 2) Două consoane care se succedă: a) la început de cuvânt fac parte din aceeaşi silabă: sco-lai-re. porc. ph.) care se separă întotdeauna: ac-cord. lieu. ci-né-ma. Obs. pr. col-la-bo-rer. gr. cc. un. gl. Quoiqu'elle habite loin. fl. puisque (fiindcă). s'entraider.Adverbul presque numai în substantivul presqu'île (peninsulă): La presqu'île de Quiberon est située au sud de la Bretagne. ca-bi-net. ai-gle. r se despart: é-bran-ler b) Grupurile de consoane ch. Lisez le fragment jusqu'au bout. ici: Je vous conduirai jusqu'à la gare. br. vé-ri-té. rap-port.: e final din prepoziţia entre nu se elidează niciodată: Entre ces trois il y a toujours une parfaite entente comme entre amis. elle.: O silabă care conţine un e mut este o silabă mută: a-te-lier. ils. entrouvrir. elles. na-tu-rel. o-bli-ger. cré-a-tion. pl. re-nou-ve-ler.două silabe (bisilabice): ca-deau. ter-rain Obs. fr. pied. lorsque (când). sd-di-tion. une. bon-nê-te. sta-tue b) în interiorul cuvântului ele se separă trecând una la sfârşitul primei silabe şi alta la începutul silabei următoare: ar-mée. – Il faut étudier lorsqu'on est jeune. in-ter-na-tio-nal Reguli de despărţire a cuvintelor în silabe 19.Astăzi se scriu de asemenea fără apostrof cuvintele în care entre este prefix: entracte. Prepoziţia jusque înaintea prepoziţiilor à. en şi a adverbelor où. dd etc. quoique (deşi). . af-fai-re. gant . Que (că). gron-der În acest caz intră şi consoanele duble (bb. lui. bon-soir.

Obs: 1) Se face de asemenea legătura între adjectiv şi substantiv în cuvintele compuse: bonhomme şi gentilhomme. ces c) Calificative: bon. vos. petit hôtel. mien. ci-toyen. des Adjectivele: a) Posesive: mon. ou-vriè-re b) Apostroful nu se desparte niciodată de cuvântul care urmează: l'em-pi-re. Prin legătură (liaison) se înţelege pronunţarea consoanei finale mute a unui cuvânt împreună cu vocala iniţială a cuvântului următor (vocală care poate fi precedată şi de h mut): trop aimable.f se pronunţă v numai în: neuf heures. jouaient.ien. en plein hiver . la prima silabă. lien. poè-te. chiar dacă ele fac parte din două silabe diferite: boa. obs. de regulă. ele rămân. comp-ter. aux habitants . plein. două trec.s şi x se pronunţă z les enfants. un premier essai . Legătura atrage după sine unele modificări de pronunţie: . [pti-totel]. fort (la singular) nu se face legătura. aux. beaux. sculp-teur. l'en-fant Legătura între cuvinte (La liaison) 20. sub-stance. le moyen âge.în terminaţiile: . com-pren-dre. ses. -ein: un certain auteur. 2) Cu adjectivele court. b) Nehotărâte: un. l'é-co-le.d se pronunţă t un grand essor . . precedentă pct. moyen. iar a treia la silaba următoare: obs-ti-ner. cl. în silaba următoare: cham-bre. sien: ancien ouvrage. rec-tan-gle b) În caz că prima silabă este un prefix. lourd.ain.Vocalele nazale se denazalizează (devin orale): . thé-â-tre 3) Când trei consoane se succed. nos. trans-por-ter Atenţie: a) Mai multe vocale consecutive nu se despart niciodată la capătul rândului. in-struit. iar cele sonore devin surde: . pho-to. -yen: numai în cuvintele ancien.cho-co-lat. cr etc (v. grande etc. un mien ami Consoanele surde devin sonore. br.g se pronunţă k (cazuri rare) . se va ţine seama de el: con-stant. ton. mes. tien. se pronunţă [tro-pemabl]. son. sculp-tu-re Obs: a) Dacă ultimele două consoane sunt bl. Se face legătura cu: Articolele: a) Hotărâte: les. b) Demonstrative: cet. des şi substantivele sau adjectivele care le precedă. în general.Vocala orală e închis din terminaţia –(i)er se transformă în e deschis: un léger effort.a). mon-ta-gne. tes. a-chat. domp-ter. leurs. neuf ans 21.

3. ils. point. – Tu auras envoyé. mieux. Conjuncţiile: quand. divers. quelques. d) Orice verb şi pronumele il. on. în special la pers. donc şi cuvintele pe care le precedă. elles sau pronumele nehotărât on. certain. c) Relativ dont şi pronumele personale: il.numeralul un: un un. maint. b) C'est şi prepoziţia care urmează. assez. yaourt. six. dacă sunt legate prin scris de acestea: pas. Atenţie: Nu se face legătura între avant. second. y. elles. Atenţie: Nu se face legătura când en şi y sunt urmate de infinitive: Pouvons-nous en avoir? – Voulez-vous y aller? b) Adverbial en şi verb. bien. Cu cuvintele care încep cu h aspirat. dix-huitième). vingt. sau prepoziţia à urmată de infinitiv.pron. Verbele a) Être. Obs. 2. elle. un verb la infinitiv sau participiul trecut. tout. Nu se face niciodată legătura: 1. après şi pronumele personal eux. Obs. vous. huit. tel(-les). Adverbe şi cuvintele care urmează. cent (şi cele compuse cu ele). ils. a III-a. moins. jamais.: Se face legătura cu: .: Se face de asemenea legătura cu tiers în Tiers-État. beaucoup. yole etc. mêmes. yod. différent(e)s.numeralul onze în: il était onze heures. plus. – Tu seras entré. a III-a legătura se face cu eufonie: Chante-t-elle? e) Verb şi pronumele adverbial en şi y: Prenez-en! – Allez-y! Atenţie: Nu e face legătura când sunt urmate de un infinitiv. tout. Cu cuvintele de origine străină care încep cu y: yacht. pronumele nehotărât on şi verb sau pronumele adverbiale en. ils. très. nehotărât uns: les uns et les autres . .a II-a: Tu as acheté. trois un . d) Nehotărât rien şi pronumele adverbial en. trop. Cu adjectivele un. c) Être şi substantivul sau adjectivul cu funcţie de nume predicativ. une.d) Numeralele cardinale: un. yatagan. elles inversate. Atenţie: A se evita – în special – legătura la pers. yard. onzième. Obs. avoir şi participiul trecut cu care formează timpuri compuse. huitaine. e) Numerale ordinale: premier. yack. 22. les. f) Interogative – exclamative: quels. Pronumele a) Personale: nous. autres. dix. onze. Elementele unor expresii consacrate sau ale unor cuvinte compuse. y. plusieurs. quelles g) Nehotărâte: aucun. deux un. huitain.: La pers. huitièmè (fac excepţie dix-huit.trois. droit. deux. – Tu es allé. elle.

Între cuvintele care nu sunt strâns legate prin înţeles. monumente: l'Athénée. 11. école. envers. Substantivele sunt de asemenea: . 23. MORFOLOGIE (MORFOLOGIE) Substantivul (Le nom) La bergère s'en va. care sunt formate dintr-un singur cuvânt: cheval. départ. Et la fileuse va.: Numele proprii se scriu întotdeauna cu liter ă mare. după orice pauză. . ■ nume de familie: Thibault. le Louvre. moutons. Spre deosebire de limba română. 25. Louise. cele care desemnează fiinţe şi lucruri de care putem lua cunoştinţă cu simţurile noastre: bergère. oh! aïe!. 9. Cu conjuncţia et. cele care desemnează totalitatea fiinţelor şi lucrurilor de acelaşi fel: l'homme. hors. 7. 24.abstracte (abstraits). Cu substantivele a căror consoană finală este mută. a) simple (simples). . intention.proprii (propres). les Pyrénées. eh!. Voici que je m'en vais loin de tes bonnes eaux. le cheval. Bergeret. Paris. Cu prepoziţiile: vers. cu numele vocalelor. ■ nume de popoare: les Roumains. Cu s în interiorul cuvintelor compuse: arcs-en-ciel 10. les Français. les Italiens. la chaise. în limba franceză substantivul cunoaşte numai două . Genul substantivelor (Le genre des noms) 27. Cu substantivul uhlan. Obs. după un semn de punctuaţie. la France. sunt substantive. şi eaux. Capri. cu orice cuvânt citat. la Méditerranée. le Danube. cu interjecţiile ah!. délaissant ses moutons. ■ instituţii. fileuse. Cu adverbul de afirmaţie oui. maisons.comune (communes). le Panthéon. Din punct de vedere al formei sub care se prezintă. care desemnează lucruri. ouf!. mouton. délaissant les fuseaux. însuşiri: liberté. substantivele sunt: a) simple (simples). Acestea pot fi: ■ pronume: Georges.4. ■ numele locuitorilor unei localităţi: les Bucarestois. à travers. hormis. la Seine. La substantive deosebim genul şi numărul. maison. cele care denumesc idei. les Carpates. Bucarest. les Viennois. cerise. fuseaux. ■ denumiri geografice: la Roumanie. Riquet. 8. la Manche. selon. l'Atlantique. le Pacifique. les Parisiens. care sunt formate dintr-un singur cuvânt: pomme de terre. 5. sac à main. Cuvintele bergère. Cu s din terminaţia persoanei a II-a singular prezent indicativ şi conjunctiv. care desemnează fiinţe. 6. acţiuni. 26. Substantivele se grupează în două categorii: . Voici que je m'en vais bien loin de nos maisons. cele care denumesc anumite fiinţe sau lucruri spre a le deosebi de altele de acelaşi fel.concrete (concrèts).

une ordonnance (soldatul ordonanţă). -ment le bâtiment. le mouchoir. animale. le prisme. mon livre). -age un âge. le soin. -ôme un arôme. le changement. -ou le bijou. . le départ. -ème le chrysantème. feminine: la chaise (cette chaise.corpuri chimice: l'arsenic. le feu. le morceau. le romantisme. l'hiver. -eau le chapeau. le théorème etc. .genuri: masculin şi feminin. le briquet. le pin. le stratagème. -in le jardin. le rideau. le manège. un escalier. le gilet etc. -isme le classicisme. le mouvement. Louise est une fille appliquée. -as le lilas. -a 29. Le coq chante le matin. l'autumne. un annuaire.fructiferi: le pommier. le fer. le brome. le dîner etc. l'été. 28. le gâteau. Le garçon est sage.b. . -eu un aveu. Substantivele – nume de fiinţe (persoane. le retour. le combat. Obs. un ouvrage.metale: l'argent.zile: lundi. le rocher. le cobra. ma chaise). le sapin etc. le plancher. în general. La chienne est dans sa niche. le cuivre. . le plasma. Substantivele – nume de lucruri (obiecte. . poate fi indicat de terminaţie sau de sufix. -ard. le métier. un orage. . -art le brancard. le télégramme. le platine etc. le verger. le repas. acţiuni. le vocabulaire etc. le retard etc. le vœu etc. idei) – nu au decât un gen (masculin sau feminin). le fante etc. le matin. le roseau. le schéma. une estafette (ştafetă. -oir un arrosoir. le patin etc. -aire un anniversaire. le climat. 27. le magnolia. le solfège etc. un opéra. -ir le cuir. nume de lucruri. le progrès. -il le fusil. le témoin etc. le fromage. le buvard. le soir etc. le phylloxéra. le jeu. le choléra. Excepţie: une épigramme. le désir. de asemenea: le drame. -ier un encrier. păsări) – prezintă. -ège le collège. le chocolat. le filet. un espoir. le coin. le mimosa. le poirier. le monogramme. le problème. un outil. le tas etc. Genul substantivelor. Sunt de genul masculin cea mai mare parte a substantivelor terminate în: un agenda. Genul neutru nu există.anotimpuri: le printemps. le matelas. le panorama. le cerisier etc. Sunt de asemenea de genul masculin numele de: . -is le colis. la marche. le diplôme. mardi. le tréma etc. un éclat etc. -at un achat. -gramme le diagramme. două genuri. le mélodrame. – La fillette aide sa maman.arbori – de pădure: le chêne. jeudi etc. le jugement. le bracelet. le visage etc. potrivit sexului: masculin şi feminin. le cortège. le papier etc. le sofa. le miroir. le camélia. le commis. le plaisir etc. le logis etc. le dahlia. – La poule pond des œufs. Le chien est fidèle. le sourcil etc. mercredi. la paix. -er un hiver. -oin le besoin.: Unele substantive de genul feminin (termeni militari) denumesc fiin ţe de sex bărbătesc: une recrue (recrutul). une sentinelle. -et le béret. Excepţie: l'eau. le moulin. le trou etc. le thème. le regard. le radiogramme. le pyjama. curier). le dictionnaire. Atenţie: Genul substantivelor din limba franceză nu corespunde întotdeauna cu cel din limba română. Pierre est un bon garçon. le chlore etc. care este marcat prin articol sau printr-un determinativ (adjectiv posesiv sau demonstrativ): masculine: le livre (ce livre. le joujou. le chou.

le souci. la politesse etc. la scie etc. de asemenea: une étude -sion une excursion. le cacao. Iată câteva dintre cele mai des întâlnite: une âme. un ongle. le travail. la peinture etc. Iată câteva din cele mai des întâlnite: un art. Excepţii: un apogée. une automobile. la . la danse. la façade. le sort. le meuble.. . la commission. la mesure etc. -aison la combinaison. le pain. le rôti.participii trecute: le passé. la mélancolie. -ance une alliance. un musée etc. Sunt de asemenea de genul feminin numele de: . le centime. le zébre etc. une épicerie. -ense la danse. une armoire. -anse. -ence une absence. la valise etc. la connexion. le café. une apostrophe. le macaroni.infinitive: le dîner. la matinée etc. la physique. le marbre. Excepţie: un parapluie etc. le vivant .participii prezente: le passant. -ette une allumette. . Obs. l'histoire. la conduite. -ie la maladie. -sărbători religioase: la Saint-Nicolas. le citron. le masque. -ure la ceinture. la grille. -eille la corbeille. le pays. la carotte.fructe – la cerise. le coing. -ite la bronchite. Excepţii: compuşii chimici: le bromure. la récompense etc. Excepţie: un abricot. la défense. le livre. la Saint-Sylvestre.: O serie de substantive de genul masculin în limba franceză sunt de genul feminin în limba română. une habitude. la lingerie etc. la description. le sulfamide. la bonté. le sel. le raisin etc. la bicyclette. la liberté etc. la confiance etc. la cuisine. la boxe. la griotte. la poitrine etc. une annonce. le phoque. le parapluie. la reflexion etc. le chiffre. le sépale. la serviette etc. la revue. la balance. la maison. Obs. la gravure.arte: l'architecture. la trouvaille. la saison etc. un encrier. la sympathie. la nation etc.provenite din verbe: . . le légume. une oreille etc. le carbure. la journée. la fumée. le parachute. le dogme.limbi: le roumain. une auto. une attaque. le doute. le narcisse. -erie la boulangerie. 31. le poêle. le récit. -aille la marmaille (ceată de copii). la volaille. la pomme.: O serie de substantive de genul feminin în limba franceză sunt de genul masculin în limba română. -ise la chemise. un orchestre. le français. la lentille. la solitude etc. le séjour. -ille une aiguille. la statue etc. la bague. -ştiinţe: la chimie. la famille etc. -ue une avenue. la plaine etc. Sunt de genul feminin cele mai multe substantive terminate în: -ade la colonnade. 30. le champagne. le canapé. -ine la benzine. -esse la faiblesse. la surprise. le désordre. le balai (mătura). l'italien etc. -xion une annexion. la graine. la poire etc. le merle. un lycée. le chlorure etc. la réussite etc. l'être. le pair. le pétale. le monde. le casque. le crime. le devoir. la parade etc. la figure. le banc. la conscience. -té la beauté. Excepţie: le droit. -tion une admiration. le melon. -aine la fontaine. une affiche. -ée une année. la conférence etc. -itude la certitude. le navire. la profession etc. la pêche. la jeunesse. le monastère.

T . l lionne. -s marchand c o urtisan. la tour (turnul). Français marchand e. f a p. Persane ain ain (prieten. ouvrière r g . la côtelette. + e mut ami. la danse. la vendange. ser h f imbarea sunetului Turc. la charre. 32. candidate. veuve . la joue. o n compag el → n co e cham elleb at → atteb mpagnon chamea elle. la jambe. la poche. la montagne. la mosaïque. la douche. la tente (cortul). la guerre. la culotte. é p o use louve. écolie èrer. la terre. tronne p ebcu denazal championn izar atron champi e e dar eau. -t. la montre. la route.chaîne. une étable. la cloche. veuf. la rivière. une horloge. la chose. sulta n e partisane. fiancée ndidat. berg nger. la grappe. une épithète. la pomme de terre. jumelle et → e u c ttebdar . o ot → otteb jumeau colonel lonelle chattec dar Modificările consoan chatcadet préf adettte préfètesot e t ei finale x → seb tsot idio eidiot. Grec boulang boula ère. isin cousine. c gardien. pa (i)on → (i)on n ion. la pomme. faisane co u rtis uverain cop ne in → inecousin. fiancé amie. la marche. Persan paysa n paysanne r → aineda a) cu pronunţare l a consoan d t e i nazalizarea voca s lei ce precedă pe a n an → aned n ar ar . machot t e m. la pêche (pescuitul). itoyenne citoyen lycéen lycéenne baronne. une omoplate.f → vebModificări grafice . Formarea femininului (nume de fiinţe) (La formation du féminin) ă nin) Feminin după regula ge NE UNE masc. la tête. la valse. berger.) copine souv c u r i e u s e . la purée. vois ine a) cu deschiderea vocalei e (i)er → (i)èrebDubla rea consoanei final e (i)en → (i)e nneb cu denazalizare nerală cu R e e ă mod mation d ation du féminin) ific gula generală o r finale -d. baron. Fr ançaise b ) cu ne. la pantoufle. la minute. écolière. ouvrier ardienne. machot curieux. une écurie. sultan pa rtisan. la coutume. la compote. une enveloppe. la ville. la vitre etc. une épingle. une épaule. la dent. la radio. la foire. la gorge. ép fără sc oux loup. faisan ane.

traîtresse prêtresse. demandeur mineur. favori Maure. vieille Cu sufix special e → esseb nègre. demanderesse mineure. majeur. mulâtresse comtesse. sauvagesse Andalouse. pêcheresse. vengeur. tigre maître. traître prêtre. type abbé. supérieure actrice. lectrice ambasadrice impératrice doctoresse (femme docteur) servante chanteuse (cântăreaţă de muzică uşoară) cantatrice (cântăreaţă de operă négresse. inférieur. hôte poète âne. duc dieu (zeu) pauvre. diable prince Suisse. hôtesse poétesse âne.la marraine . coiffeuse gouvernante chasseresse. inférieure. tsar héros. tigresse maîtresse.la biche le frère .la fille le garçon .la fille b) nume de animale le mouton (le bélier) .la sœur le gendre – la bru l'oncle . lecteur ambassadeur empereur docteur serviteur chanteur vendeuse. Substantive cu forme speciale pentru feminin a) membri de familie (grade de rudenie) l'homme . coiffeur gouverneur chasseur. enchanteresse. enchanteur. tsarine héroïne. reine speakerine.Modificarea sunetului eur → euseb dar eur → esseb dar teur → triceb atenţie dar vendeur. typesse abbesse. sauvage Andalou.la brebis le cerf . pêcheur. vengeresse. diablesse princesse Suissesse. majeure. supérieur acteur.la femme le fils .la mère le mari . duchesse déesse pauvresse. favorite Mauresque. roi speaker.la femme le père . vieillard Adjective substantivate Cazuri speciale 33. mulâtre comte.la tante le neveu – la nièce le parrain .

une girafe mâle une alouette .la poule .un éléphant femelle un moineau .un moineau femelle une girafe .la cane .la chèvre le sanglier .la truie (le verrat) le bouc .une alouette mâle . în general.la mule le veau .la génisse le gendre .la bru le jars .une femme médecin un juge .une femme écrivain un médecin .une femme ingénieur un sculpteur . Substantive cu o singură formă pentru ambele genuri un (une) élève un (une) enfant un (une) camarade un (une) libraire un (une) patriote un (une) propriétaire un (une) secrétaire un (une) touriste un (une) locataire un (une) violoniste un (une) bibliothèquaire un (une) pensionnaire un (une) concierge un (une) adversaire un (une) artiste un (une) collègue un (une) esclaveun (une) pianiste 35. Substantive fără formă de feminin Aceste substantive denumesc. Femininul acestora se precizează cu ajutorul substantivului femme: un auteur .la vache (le taureau) le cheval .la peruche .le bœuf .le jument (l'étalon) le porc .une femme juge un magistrat .une femme magistrat un ingénieur .la laie le singe .l'oie 34.la chevrette b) nume de păsări le coq le canard le dindon le perroquet le pigeon . profesiuni exercitate în trecut exclusiv de bărbaţi.une femme auteur un écrivain .la dinde .le guenon le chevreuil . Substantive cu un singur gen Aceste substantive denumesc păsări şi animale.une femme professeur 36.une femme sculpteur un professeur .la colombe le lièvre – la hase le mulet. Genul acestora se precizează cu ajutorul substantivelor femelle şi mâle: un éléphant .

. 38. Jean-Claude. l'Égypte etc. Excepţii: le Mexique. le Japon. .mâneca la mémoire . Anne. le . le Chili.prin dublarea consoanelor finale: Adrien – Adrienne Jean – Jeanne Daniel – Danielle Marcel – Marcelle. le Portugal. la France.prin adăugarea unui sufix special: Antoine .u. Substantivele terminate în altă vocală (a. Altele derivă forma feminină din cea masculină: . le Paraguay.1. Raoul. Substantive omonime de gen diferit le critique – criticul le garde . Édouard.37.pagina la parallèle – linia paralelă la pendule .critica la garde – garda.Victorine Obs.şoarecele la tour – turnul la trompette .moda la page .Renée . le Congo. la Modavie. paza la livre – livra (1/2 kg) la manche . MarieJeanne. Odile. la Bretagne.pentru femei: Alice.tigaia la souris .o. mâlul Genul substantivelor proprii (Le genre des noms propres) 38.paznicul le livre – cartea le manche – mânerul le mémoire – memoriul le mode – modul le page – pajul le parallèle – paralela (comparaţia) le pendule – pendulul le poêle – soba le souris – surâsul le tour – strungul . Claude-Irène.înconjurul .prin adăugarea unui e mut: Armand – Armande François – Françoise Simon – Simone Louis – Louise René .turul le trompette – gornistul le vase – vasul la critique . le Cambodge. Gaston. le Danemark.Antoinette Yves – Yvonne Henri – Henriette Jacques – Jacqueline Émil – Émilie Victor . Monique. cât şi pentru femei: Jean-Marie.goarna la vase – nămolul.pentru bărbaţi: Arthur.i.y) ca şi cele terminate în consoană sunt de genul masculin: le Canada.memoria la mode . l'Italie. Denumiri geografice Substantivele nume de ţări şi de provincii terminate în e mut sunt de genul feminin: la Roumanie. le Pérou.pendula la poêle .: Unele prenume se folosesc atât pentru bărbaţi. Maurice. Pronumele de persoane Unele pronume de persoane au o singură formă: .2.

. le Danube.masculine: le Rhin. Le Ferté-Milon. Marseille est grand. les Balkans. Substantivele nume de cursuri de ape pot fi: . în general. Genève etc. La Rochelle. le Mont-Blnc. sunt. le Caucase. La Haye. Bucarest.Brésil. les Cordillières. La Nouvelle-Orléans. La Paz. Barcelone. b) Numele de oraşe care sunt însoţite de obicei de articol au genul precizat: Le Havre. La Havana. Excepţie: l(a)'Alaska. la Loire. Séville. c) În cazul substantivelor al căror gen este greu de precizat se poate folosi cuvântul ville urmat de prepoziţia de: La ville de Londres est grande. de genul feminin: Rome. la Dâmboviţa etc. La Plata. l'Etna. a) Numele de oraşe terminate în e mut. în general. les Vosges. Venise. Paris est beau. 39. Substantivele nume de munţi sunt. Sunt însă de genul feminin: les Alpes. Formarea pluralului substantivelor (La formation du pluriel des noms) ă iel des noms) s) ă ) ă iel des noms) riel des noms) ă ă ă Plu ă ă ă noms) ă riel ) ă plurie el des noms) des ă ă luriel des noms) noms) ă uriel des noms ral u modificări -X după reg ula gen erală c des noms) ă Regula generală UN (UNE) DES DES sing. le Banat. – s enfant.. Substantivele nume de oraşe sunt. Marseille etc. Le Caire. fille tte e . Prague. le Maroc. în general.feminine: la Seine. Rome est belle. lee Apennins. la Tamise. le Tibre etc. les Carpates. les Cévennes. de genul masculin: le Jura. de genul masculin: Paris. le Vesuve. Excepţie: Belgrade care este de genul masculin. Lille. Le Mans. Varsavie. aparţinând altor ţări decât Franţei. le Languedoc.

gentilshommes. caillou. cous. mesdames. récital. chacal. chandail. -al  -aux dar: bijou. madame. vitraux. pals idéaux baux. poux clous. . genou. fous. chou. iar s din interiorul acestor cuvinte se citeşte z.sing. chandails. détails.s Modificări în finalul cuvântului sing. carnavals. Substantivele care se scriu într-un singur cuvânt formează pluralul ca şi substantivele simple. carnaval. cal. trous. un portefeuille – des portefeuilles. Mademoiselle Gauche demeurait ici. pal idéal bail. éventail bétail (fără plural) aïeul (bunic) ciel œil ail (usturoi) chevaux. primind un –s sau –x la forma de singular: un passeport – des passeports. travaux. vantaux rails. -ail  -aux celelalte -s Atenţie Substantive cu două forme de plural Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 40. b) substantivele: monsieur. festivals. chacals. Atenţie: substantivele madame şi mademoiselle se folosesc atunci când ne adresăm persoanelor respective sau când sunt însoţite de numele de familie. joujoux. fou. aspecte ale cerului) œils (în cuvinte compuse) ails (mai des folosit) Atenţie: sing. corail. sou. coraux. éventails bestiaux (fără singular) aïeux (strămoşi) cieux (bolta cerească în totalitatea ei) yeux aulx aïeuls (bunici) ciels (în pictură. hiboux. cailloux. choux. Obs. hibou. Substantive care se scriu într-un singur cuvânt. mademoiselle fac la plural: messieur. genoux. travail. récitals. În celelalte cazuri. trou. vitrail. un gendarme – des gendarmes. soupirail. festival. verrou bijoux. cou. sous. joujou. signaux bals.: a) la substantivele bonhomme şi gentilhomme amândouă elementele care le compun primesc semnul pluralului: bonshommes. dar: J'ai vu une dame et une demoiselle qui regardaient les vitrines d'un magasin. pou clou. émaux. un portmanteau – des portmanteaux. détail. ele sunt înlocuite prin dame şi demoiselle: Bonjour madame (mademoiselle). mesdemoiselles. cals. émail. verrous cheval. signal bal. vantail rail. soupiraux. ou  oux (7 substantive) celelalte .

des Gallo-Romains un Anglo-Saxon .des clairs-obscurs 2.41.des demi-heures c) un radical de substantiv sau de adjectiv terminat în o sau i şi un substantiv.des grand-rues c) două adjective: un sourd-muet un clair-obscur .des électro-aimants une tragi-comédie .des demi-cercles une demi-heure . des grands-parents La feminin rămâne invariabil: une grand-mère . numai substantivul primeşte semnul pluralului: un Gallo-Romain .des wagons-poste un timbre-poste .des chefs-d'œuvre un arc-en-ciel .des gardes-barrières .des timbres-poste un bain-marie . numai substantivul primeşte semnul pluralului: un tire-bouchon .: La unele substantive sensul cere ca amândouă elementele să rămână la singular: un tête-à-tête. Substantive care se scriu în două sau mai multe cuvinte (Noms qui s'écrivent en un ou plusieurs mots) 1.des basses-cours un beau-frère .des choux-fleurs une machine-outil .des sourds-muets .des Anglo-Saxons un électro-aimant .: În cuvintele compuse cu garde.des arcs-en-ciel un ver-à-soie .: Adjectivul grand primeşte semnul pluralului numai la masculin: des grands-pères.des grand-mères une grand-rue . Numai un singur element primeşte semnul pluralului la substantivele compuse din: a) două substantive legate printr-o prepoziţie (exprimată sau nu): un chef-d'œuvre .des oiseaux-mouches. numai substantivul primeşte semnul pluralului: un demi-cercle .des tire-bouchons un cure-dent .des tragi-comédies d) un verb şi un substantiv.des pommes de terre un wagon-poste .des beaux-frères un petit-fils .des chefs-lieux un chou-fleur . b) adjectivul demi şi un substantiv.des petits-fils un coffre-fort .des vers-à-soie une pomme de terre .des bains-marie (de Marie) Obs. b) un adjectiv şi un substantiv: une basse-cour . Amândouă elementele primesc semnul pluralului la substantivele compuse din: a) două substantive: un chef-lieu . acesta primeşte semnul pluralului când desemnează persoana care face acţiunea (substantiv): un (une) garde-malade .des coffres-forts Obs. des tête-à-tête.des machines-outils un oiseau-mouche .des gardes-malades un (une) garde-barrière .des cure-dents Obs.

des en-têtes un haut-parleur . Nici un element nu primeşte semnul pluralului la substantivele compuse din verbe şi cuvinte invariabile: un laissez-passer .des sanatoria une lady . 1) Unele substantive de origine străină fac pluralul în s: un agenda .des sportsmen un désideratun .des sanatoriums .sandwiches Substantive folosite numai la plural .des opéras 2) Altele păstrează forma pluralului din limba din care provin: un condottiere .des matches un sandwich .des gratte-ciel Pluralul substantivelor de origine străină (le pluriel des noms d'origine étrangère) 42.des agendas un baza .des laissez-passer un va-et-vient .des va-et-vient un ouï-dire . numai substantivul primeşte semnul pluralului: un avant-porte .des avant-gardes une arrière-garde .des haut-parleurs une arrière-pensée .des porte-allumettes une casse-noisettes .des minimums . alături de forma de plural păstreaz şi forma de plural din limba din care provin: un minimum .des passe-partout Obs.des casse-noisettes un porte-avions .des abat-jour un perce-neige .des matchs .des coup-papier un gratte-ciel .des avant-portes une avant-garde .des presse-papiers un port-cigarettes .des sandwichs .des minima un maximum .des maxima un sanatorium .des arrière-gardes un en-tête .des condottieri un gentleman .des porte-avions un presse-papiers .: Rămân de asemenea invariabile substantivele compuse dintr-un verb şi un substantiv al cărui sens este de singular: un abat-jour .des port-cigarettes e) un cuvânt invariabil (prepoziţie.des ladies un match .des bazars un meeting .des brise-glace un coup-papier .des meetings un plano .des maximums . adverb) şi substantiv.des perce-neige un brise-glace .des désidérata 3) O serie de substantive.des arrière-pensées 3.Rămân neschimbate cele care au în componenţa lor un substantiv la plural: un porte-allumettes .des ouï-dire un passe-partout .des lady .des gentlemen un sportsman .des planos un opéra .

de oraşe. luate în sens comun. în care se pot distinge mai multe părţi: les deux Vienne.de familii (în afară de cele istorice): les Thibault. les Italiens. échecs (jocul de şah) environs (împrejurimi) fiançailles (logodnă) frais (cheltuieli) honoraires (onorariu) mathématiques (matematică) mœurs (moravuri) funérailles. desemnează tipul. les Leica etc.de grupuri de ţări. Articolul hotărât (L'article défini) Le papillon libéré voltigea quelques tours.de opere de artă denumite cu numele personajelor pe care le reprezintă. de provincii. care poartă acelaşi nume: les Gaules.de familii. automobile: les Renault. les Visconti etc. les Alpes. puis monta vers la lumière. effleura du but de son aile la joue rose de l'enfant. ci numai articolul plural. . porté par les vagues du vent. les Horaces.de familii istorice: les Graques. les Curiaces. les Scipions. . les Habsbourg. . cărţi: J'ai deux Henriade dans ma bibliothèque (exemplare din…) Articolul (L'article) În limba franceză sunt trei feluri de articole: articol hotărât. les Conta. când desemnează indivizii. . les Roumains. les Français.de familii. . les Danois. Nu primesc semnul pluralului. . les Bourbons. . les Deleanu. représailles semailles (semănături) ténèbres (întuneric) vacances.de titluri de ziare. folosite cu sens emfatic (pluralul reprezentând de fapt o singură persoană). les Rougon-Maquart. .de lanţuri de munţi: les Carpates. vivres (alimente. . Excepţie: Bonaparte.de popoare: les Romains. Dintre substantivele folsite numai la plural menţionăm: annales appointements (retribuţie anuală sau lunară) archives. les Condés etc. de aparate. les Flandres.de arhipelaguri: les Antilles. obsèques (funeralii) pierreries (pietre preţioase). numele proprii: . . . les Baléares.43. provizii) Pluralul substantivelor proprii (Le pluriel des noms propres) 46. Excepţie: les Himalaya . reviste. . care. articol nehotărât şi articol partitiv.de familie. când desemnează opere literare sau de artă prin numele autorului lor (metonimie).de familii. pe unii din membrii lor: Les deux Corneille sont nés à Rouen. Primesc semnul pluralului numele proprii: .de maşini. Rămân însă la singular substantivele de origine străină ca: les Borgia.

des. la harpe.47. care se întâlneşte în ti tluri. maîtr e ès arts. à l'Notă: Din contractarea prepoziţiei en cu articolul les a rezultat ès. de l' (enfant). à la. Atenţie: Se spune însă: licencié en droit. articolele le. c) între articolul plural les şi cuvântul următor care începe cu o vocală sau cu h m ut se face legătura (la liaison). în timp ce în limba română el stă la sfârşitul substantivului cu care face c orp comun:le papillon fluturelela lumiè re lumina b) înaintea unui cuvânt care începe cu o vocală sau cu h mut. LES hérosLES enfants. aux se numesc articole co ntractate. ca: bachelier ès lettres. emininLES LES frères. la (joue). docteur ès sciences.înaintea: adverbului de afirmaţie oui (subs tantivat). LES harpesLES école. LES roïnes Obs. LE hérosL'enfant sau h mutLA sœur . Contractarea articolelo r hotărâte Precedate de prepoziţiile de sau à. onzième. adjectivelor numerice un. după cu m urmează:de + le = dude + les = des à + le = auà + les = auxFormele du. les (vagues). les se contractă cu acestea. licencié ès lettres.45. articolele le. l'homme.înaintea cuvintelor care încep cu h aspirat: le héros. nic cu cel elidat l':de la. Formele articolului hotărât sunt: Numărul Genul Formele MasculinLE + consoană sau h ple a aspiratL' + vocală FemininLA + consoană sau omme h aspiratL' + vocală Plura éroïne h é l M asculin şi f Exemple sau h mutLE frère. le yatagan. Obs. du (vent). substantivelor de origine străină: le uhlan. 46. care introduc în frază substantive al căror sens este determinat sunt articole hotărâte. au. de l'.Valorile articolul . L ES hommesLES sœurs. Cuvintele: le (papillon). docteur en médicine (substantivul fiind la s ingular). une. le yacht .Această legătură nu are loc atunci când cuvântul începe cu h aspirat. LA harpeL'école. onze .Obs. a care sunt înlocuite prin apostrof:l'enfant. l'héroïne Atenţie: Eliziunea (l'élision) nu se pro duce însă:. l'école.: Articolul hotărât în limba franceză es te aşezat:a) înaintea substantivului şi formează un cuvânt aparte. la pierd alele e.: Contractarea nu se produce cu articolul feminin singular la. la yole. huitième.: înaintea substantivului ouate eliziunea este fa cultativă:J'ai acheté de la ouate (de l'ouate).

2) De adjectiv posesiv: J'ai mal à la tête (à ma tête).: Când substantivul este însoţit de un determinant. Camus.La formarea numeralelor ordinale având drept corespondent în limba română: . 3) De adjectiv nehotărât: Les pommes coûtent cent lei le kilo (chaque kilo). le jaune et le bleu sont des couleurs. Atenţie: Articolul acestor nume proprii nu se contractă cu prepoziţia: Les jardins de Versailles furent réalisés d'après les plans de le Nôtre. Le Nôtre. cele din limba română: C'est la plus belle toile de l'exposition. . le troisième. Le Brun. Le Naüm.fie articolul hotărât: le premier (primul). . Întrebuinţarea articolului hotărât (L'emploi de l'article défini) 49. Comparaţi: Il tendit sa main şi Il me tendit sa main glacée.În exprimarea orelor (indicate cu aproximaţie): Vers une heure je serai de retour. în cazul acesta.(Les valeurs de l'article défini) 48. Proust. Sunt însoţite de articol o serie de nume proprii formate din substantive comune sau adjective: La Fontaine.Înaintea unui numeral cardinal. corespunzând.La formarea superlativului relativ al adjectivelor şi adverbelor corespunzând articolelor adjectivale cel. Marie était la première de sa classe. corespunzând articolelor posesive (genitivale) al. a. . articolul hotărât capătă următoarele valori: 1) De adjectiv demonstrativ: L'affaire est urgente (cette affaire). ai. la première (prima). Obs.La formarea pronumelor posesive.fie articolul posesiv: le deuxième (al doilea). . lui. articolelor adjectivale cei.Înaintea oricărei părţi de vorbire substantivată: Le rouge.Înaintea substantivelor comune: J'avais l'habitude de la discussion. cele din limba română: Les deux amis se rencontraient tous les jours. Întrebuinţarea articolului hotărât înaintea numelor proprii 49. cei. Louise. . . se foloseşte adjectivul posesiv. Articolul hotărât se întrebuinţează: . .În exprimarea datei: Le 14 juillet est la fête du peuple français. pronumele şi numele proprii de persoane nu primesc articol: Georges. . Nume proprii de persoane: În general. La Bruyère. cea. . ale din limba română: Mes cahiers sont aussi propres que les tiens. În anumite situaţii.

nişte din limba română: J'ai lu un roman (un roman oarecare). la Plata.: Sunt însă însoţite de articol câteva nume de oraşe: Le Havre.Primesc însă articol: . Numele de oraşe primesc de asemenea articol când sunt precedate de un adjectiv sau determinate de un substantiv atribut: Connaissez-vous le vieux Paris? Articolul nehotărât (L'article indéfini) Enfin. la Provence . des sunt articole nehotărâte.fluvii: le Danube. vous serez dans un coin d'un petit caffé attendant les résultats… 51. un jeudi. la France. la Loire . Obs. Malte. Înaintea celor de genul masculin are loc contractarea prepoziţiilor de şi à cu articolul: Je vais au Havre. Ele precedă.Când sunt precedate de un adjectiv (sau de un alt substantiv-atribut).oceane: le Pacifique. l'Asie . Chypre.Numele proprii de scriitori şi artişti italieni: le Tasse. . . la Rochelle. la Béjart. – Il rentre du Caire. J'ai acheté des livres (nişte cărţi). l'Afrique. -Rentrer du Canada (du Mexique). à.: De asemenea. Obs. – Rentrer des Etats-Unis. în general. .Când reprezintă mari personalităţi cu nuanţă admirativă. în general.Rentrer de France.lacuri: le Léman .: nu primesc articol: Cuba. le Caire.Când desemnează popoare. . nu primesc articol: Bucarest. Rome. substantive al căror înţeles este nedeterminat şi corespund articolelor un. Numele de ţări de genul feminin. les Alpes Atenţie: Înaintea numelor de ţari de genul masculin care încep cu o consoană şi care sunt precedate de prepoziţiile de. Paris. se face contractarea: Aller au Canada (au Brésil). Obs. Saint-Hélène. Madagascar. . la Patti. la Seine.mări: la Méditerranée. une. Primesc de asemenea articol: . Contractarea prepoziţiilor à. cântăreţe. dansatoare: la Duse.provincii: la Transylvanie. o. la Haye. Cuvintele un.continente: l'Europe. . l'Atlantique . le Titzien sunt însoţite de articol. le Mans. precum şi cele nasculine care încep cu o vocală se construiesc cu prepoziţiile en şi de.munţi: les Carpates. la Havane.Când exprimă totalitatea membrilor unei familii.râuri: la Garonne. Londres. la Mer Noire .Numele proprii geografice: . la Dordogne .ţări: la Roumanie. l'Italie . Ceylon. . fără articol: Aller en France (en Italie). de are loc şi înaintea numelor de ţări precedate de articolul plural les: Aller aux Indes. prenumele le Dante. Numele de oraşe.Numele unor celebre actriţe. la FertéMillion.

la. iar ca sens.52. Rezultate din combinarea prepoziţiei de – cu nuanţă partitivă – şi a articolelor le. Întrebuinţarea articolului nehotărât (L'emploi de l'article indéfini) 53. o parte nedeterminată şi se numes articole partitive. Articolul partitiv (L'article partitif) Chaque matin. Cuvintele du. Il ne lui posa pas de question. les. articolele partitive sunt identice ca formă cu articolele hotărâte. 57. pentru a exprima o cantitate oarecare. de la sunt articole. maman sert le petit déjeuner. Articolele nehotărâte un. du lait sucré et du thé. Formele articolului nehotărât sunt: Gen Masculi Femin Exemple n in Număr Un homme parle Singular un une Une femme chante Des hommes et des Plural des femmes passent dans la rue Atenţie: A nu se confunda articolele nehotărâte un. une: J'ai un frère et une sœur. Articolul nehotărât des se înlocuieşte cu de în aceleaşi cazuri ca şi articolul partitiv. se apropie de articolele nehotărâte. Nous mangeons aussi du pain avec du beurre ou de la marmelade et du jambon… 55. Elle offre du caffé au lait. 56. une se înlocuiesc cu prepoziţia de în propoziţii negative: Comparaţi: J'ai un frère şi Je n'ai pas de frère. Formele articolului partitiv sunt: Număr Gen mple ulină em p le Forme Exemple . une: J'ai rencontré un(e) ami(e) cu adjectivul numeral cardinal un. În afară de sensul său nedeterminat. articolul nehotărât se foloseşte: a) cu sens emfatic: Tu as un courage! b) cu sens admirativ sau peiorativ (precedat de prepoziţia de): Mon père est d'une probité! c) înaintea numelor proprii luate cu sens comun: C'est un Harpagon! Înlocuirea articolului nehotărât singular cu de (Remplacement de l'article indéfini singulier par de) 54. Ele însoţesc nume de lucruri ce nu se pot număra.

du seigle. de la joie. du fer. Il n'a bu que du sirop = Il a bu seulement du sirop. Obs. . de la bière. feluri de mâncare: du fromage.Activităţi (precedate de verbul faire): faire du ski. 4) Înaintea numelor proprii de scriitori. Je bois de la bière Je ne bois pas de bière. propoziţia fiind de fapt afirmativă.Alimente. du plomb. minerale: de l'or.: a) Articolul partitiv nu are formă propriu-zisă de plural. b) Substantivul însoţit de articol partitiv are în general funcţie de complement direct. El nu are corespondent în limba română şi se traduce printr-un substantiv nearticulat: Je mange du pain et de la salade (Mănânc pâine şi salată). stări sufleteşti: du talent. faire du sport.partitiv) Quel est le prix du beurre (art. du chocolat.Metale. de la de l' şi articolul nehotărât des se înlocuiesc cu de: 1) În propoziţia negativă (când negaţia este absolută): Comparaţi: Je mange du pain Je ne mange pas de pain. du velours. du génie. . J'ai tort de m'obstiner. care introduc. J'achète des livres Je n'achète pas de livres. în general. de l'avoine. artişti plastici. du vin. . faire de la littérature.Însuşiri. de la viande. Après on n'aurait plus trouvé de billets. Atenţie: A nu se confunda articolele partitivedu. . faire du patinage. faire de la musique. care introduc un atribut sau un complement circumstanţial. du jambon. de la tendresse. de l'orge. de l'. de l'argent. Articolele partitive du. . Comparaţi: Tu as acheté du beurre (art. compozitori. cu formele asemănătoare ale articolului hotărât. de la. de la purée. du nikel. du rôti.Lichide (băuturi): de l'eau. je n'ai jamais eu de chance. de la tristesse. pentru a denumi carnea acestora ca aliment: du mouton. de la liqueur. 2) Înaintea unor substantive abstracte care denumesc: .hotărât) Întrebuinţarea articolelor partitive (L'emploi des articles partitifs) 58. Înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărât des cu de (Réduction de l'article partitif et de l'article indéfini des a la forme de) 59. . cu sensul restrictiv de "decât". de la douceur. ca şi după ne…pas que. du maïs. réciter du Prévert. du satin. când desemnăm opera cu numele autorului: lire du Balzac.Ţesături: de la toile. du café. Articolul partitiv se foloseşte: 1) Înaintea substantivelor nume de lucruri (în general de materii) care nu pot fi numărate: . de la platine. du coton. de la bonté. voir du Rubens. du champagne.: Se foloseşte însă articolul: a) după que. un complement direct. cu sensul de "nu…numai". du thé.Cereale: du blé.Obs. 3) Înaintea numelor unor animale. du houblon. du poisson. du lapin. jouer du Beethoven. du cuivre.

les enfants. tant (de). un groupe (de). peu (de). Articolul se suprimă în următoarele cazuri: 1. moins (de). combien (de). J'ai reçu des lettres. Ce jeune homme est né poète. Atenţie: După adverbul de cantitate bien (mult. cu sensul exclamativ de combien. 3) Când substantivul este precedat de adjectiv: Comparaţi: Il a cueilli des fleurs. comment ça va? . Comparaţi: Il a de l'argent. Comparaţi: Il a fait beaucoup de voyages. Când substantivul este precedat de un adjectiv determinativ care îi ia locul: . Il a beaucoup d'argent. se foloseşte articolul dacă adjectivul formează cu substantivul pe care îl precedă un cuvânt compus: J'ai vu des jeunes gens de tous les pays ici. un peu (de). plus (de). une paire (de). J'ai reçu autant de lettres que toi. mon frère est ingénieur. .: Se foloseşte însă articolul când substantivul este deter minat: Êtes-vous le professeur de nos enfants? 3. b) după verbul être la forma negativă: Ce n'était pas du lapin qu'il avait trouvé. .Posesiv: Mon ami part pour Paris. Obs. je suis élève. Suprimarea articolului (L'omission de l'article) 60.Nehotărât: Chaque homme doit travailler. Înaintea unui substantiv în cazul vocativ: Allons. multe) se foloseşte însă articolul: Elle a bien du courage (du mérite). Il a fait bien des voyages. c) când complementul respectiv este urmat de o determinare: Je n'ai pas mangé des fruits que tu m'as apportés (din fructele…) 2) Când substantivul este precedat de: . un bouquet (de). b) De asemenea. une foule (de). que (de). 2. un morceau (de).Nous ne mangeons pas que du poisson. assez (de).sau de o expresie cantitativă: un paquet (de). un verre (de). J'ai bu du bon vin. Obs. un kilo (de). autant (de).Demonstrativ: Cet enfant parle bien le français. une boîte (de).Interogativ: Quelles fleurs aimez-vous? .: a) Articolul partitiv se foloseşte din ce în ce mai frecvent înaintea substantivelor precedate de adjective: J'ai mangé de la bonne viande.. Il a cueilli de belles fleurs. Înaintea unui substantiv cu funcţie de nume predicativ: Moi.un adverb de cantitate: beaucoup (de). enfants de la patrie! Notă: În limbaj familiar se foloseşte însă articolul: Eh bien. trop (de). Elle regardait de petits oiseaux dans l'air. une tasse (de). .

Adjectivele calificative se acordă în gen şi număr cu substantivele pe care le însoţesc: Le paysan était brun. avoir chaud. În unele enumerări pentru a imprima mai multă vioiciune stilului: Hommes. Notă: Sunt câteva nume de oraşe care primesc articol (v. În afişe. longs. Il travaillait nuit et jour. 9. faire appel. Bucarest est une grande métropole.de scriere Formarea femininului (La formation du féminin) ă nin) ă mation d ation du féminin . Chambre à louer. prendre soin porter bonheur. La feminin. Louise est une fille polie. porter plainte demander pardon. Bureau de tabac.de pronunţie. provençal. rue de la Paix. avec un fin visage provençal. porter malheur. 6. avoir besoin. faire attention.33). care exprimă însuşiri ale fiinţelor şi lucrurilor desemnate de substantivele pe care le însoţesc. dictoane. femmes. Chapeaux pour dames. aller à cheval. Înaintea numelor proprii de persoane şi localităţi: Georges est un bon garçon. în stilul telegrafic: Maison à vendre. În unele proverbe. tous se dirigeaient vers la Bastille. firme. faire plaisir aller à pied. Formarea femininului adjectivelor calificative (La formation du féminin des adjectifs qualificatifs) 62. 5. brun. enfants. 8. livrer bataille. Il était brun. faire face. 11. avoir soif. În adrese: 15. 7. În titluri: Grammaire française.4. 63. tenir tête. Marcel est un garçon poli. fin. Il portait une chemise brune. Femininul adjectivelor se formează prin adăugarea unui e mut la forma masculină. Causeries du lundi. prendre garde. aller à bicyclette prendre part. À cœur vaillant rien d'impossible. 12. . sunt adjective calificative. 61. expresii: Plus fait douceur que violence. unele adjective suferă modificări: . anunţuri. Cuvintele petit. Înaintea substantivelor complemente directe legate prin conjuncţiile ni… ni: Il ne mange ni beurre ni salami. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Adjectivul (L'adjectif) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Il s'approcha: c'était un petit paysan. În locuţiuni verbale ca: avoir faim. des yeux noirs et de longs cils de fille.

prochain. Fără modificarea pronunţiei masc. libre. petite. brun plane. în e mut → invariabile 2. confus grande. fin. libre. gai. -in.Regula generală masc + e mutm 1. entier. bleu. petit. aimable grand. Cu modificarea pronunţiei: a) pronunţarea şi sonorizarea consoanei finale d. rangère. gaie. carré propre. pointu. français. t. carrée propre. gris. aimable claire. fine. -ein. grise. confuse plan. plein. jolie. dernier légère. ranger. pointue. rond. française. verte. pleine. brune léger. joli. vert. dernière . close. entière. bleue. -un c) transformarea lui e închis în e deschis -(i)er → -(i)ère clair. clos. prochaine. -ain. s b) denazalizarea vocalei care precede pe n: -an. ronde.

dousse caduque. secrète. neuf. -il nu dublează cons. franc. moyenne. aérien. incomplet. heureuse. bref. fraîche ancienne. fraternel pareil. nouveau (nouvel). civil réelle. doux caduc.: cele în -al. moyen. heureux. sèche joyeuse. vieillot manchot. incomplète. civile gentille nulle belle. païen sot. nouvelle. nette complète. jalouse fausse. vive blanche. vermeil vieux (vieil) amical. vermeille vieille amicale. jumeau -ou (ol) → -olle fou (fol). métis tiers. public. exprès. gras. mignonne actif. jumelle gentil nul -eau (el) → -elle beau (bel). nationale. naïve. publique. concret. précieuse. turque grecque . concrète. naïf. rousse. idiote basse. pâlotte maigriotte. inquiète. vif active. désuète sotte. muet. mignon bas. brève. grasse. jaloux faux. métisse tierce. précieux. culturelle. exprèsse. inquiet. franche. épais. roux. aérienne. indiscrète. discret. Cu modificări grafice: a) dublarea consoanei finale: -el → -elle -eil → -eille de asemenea: Obs. pâlot maigriot. gros. discrète. net complet. molle coquette. lasse. turc grec bon. culturel. frais ancien. vieillotte manchote. désuet -ot → -otte cu deschiderea vocalei o dar -ot → -ote -s → -sse dar b) denazalizarea vocalei care precede pe n: -(i)en → -(i)enne -on → -onne c) cu modificarea consoanei finale: . idiot folle. franc. secret. finală Atenţie: réel. neuve. fraternelle pareille.fără schimbarea sunetului: -c → -que Atenţie: joyeux. épaisse. national. las.3. païenne bonne. sec -x → -se Excepţii: . grosse. indiscret. mou (mol) -et → -ette dar -et → -ète coquet. muette.cu modificarea sunetului -f → -v -c → -che blanc. franque.

2. –al → -auxdar: un citoy e n loyal un précepte moral un milieu social fatal. neuvel. mme heureuse un n enfant sage un joli garçon une fe u s sing.1. Comparativul (le comparatif) ex primă:. vieux. Pozit ivul (le positif) exprimă doar însuşirea unei fiinţe sau a unui lucru:Cet enfant est appliqué. finals. natal. ctifs qualifica tifs)65. Plural în a n bleu un enfant sa g il x un chat gris un vieux livre u n hom j umeaux Modificarea finalului cuvân tului sing. adjectivele calificative cunosc trei grade de comparaţie: pozitivul. nouveau.Adjective cu două forme la masculin singular 64.O însuşire a unei fiinţe sau a unui lucru pusă în comparaţie cu aceeaşi îns 65. es alifica i qualificati f s ) lificatifs)65. es adjectifs qu alificatifs)65. fou şi mou capătă formele: bel. natals. Mon chien est fidèle. –eau adject tifs)6 c atifs)65. fol. adjectifs qualificatifs)65. Ca şi în limba română. Adjectivele beau. naval des citoyens loyaux réceptes moraux des milieux so ciaux fatals. jectifs qualif în -s R egula generală sing + s u e un joli garço n une femme heure use un ruban ble m e joyeux de vieux livres des hommes joyeux des chats gris sing. navals Gradele de comparaţie ale adjectiv elor(Les degrés de comparaison des adjectifs) 66. final. inv e a ux un beau jardin u n nouveau roman un fr ère jumeau de beaux a j a r d i ns de nouveaux romans de . vieil. comparativul şi superlativul. mol înaintea cuvintelor care încep cu vocală sau h mut: un beau garçon un nouveau livre un vieux monsieur dar un bel enfant un bel hôtel dar un nouvel ordre un nouvel habit dar un vieil ami un vieil homme Formarea pluralului adjectivelor calificative (La formation du pluriel des adjectifs qualificatifs) 65.

Tabloul gradelor de comparaţie 1.De superioritate (de supériorité).De superioritate (de supériorité): André (Louise) est le (la) plus sage élève de notre classe. Comparativ propre de superioritate de egalitate de inferioritate plus propre que aussi propre que moins propre que de superioritate relativ 2. Pozitiv 2. extrêmement. . bien. care se formează cu ajutorul adverbului de cantitate plus (mai. bien. ci este privită într-un grad foarte înalt: André est un enfant très sérieux. b) Absolut (absolu). când însuşirea nu este pusă în comparaţie. Pozitiv Comparativ Superlativ Exemple de inferioritate le (la) moins propre de les moins propres de très. superlativul relativ poate fi: . comparativul poate fi: . tout. Superlativul (le superlatif) exprimă însuşirea unei fiinţe sau a unui lucru privită în gradul cel mai înalt. mai mult): André est plus sérieux que Victor. les. tout à fait sau cu unele adverbe terminate în –ment: André est un élève très sérieux.Potrivit gradului însuşirii. Mon amie est bien gentille.De inferioritate (d'infériorité). care se formează cu ajutorul adverbului de cantitate moins (mai puţin): André est moins sérieux que Victor. 3. Superlativul relativ se formează din comparativul de superioritate sau de inferioritate precedat de articolul hotărât le. când însuşirea este pusă în comparaţie cu aceeaşi însuşire a altor fiinţe (lucruri) care fac parte din aceeaşi categorie: André est le plus sérieux élève de la classe. Potrivit gradului însuşirii. El poate fi: a) Relativ (relatif). Superlativul absolut (le superlatif absolu) se formează cu ajutorul adverbelor très. fort. fort propre le (la) plus propre de les plus propres de . Superlativ absolut Adjective cu grade de comparaţie neregulate 67. la. .De inferioritate (d'infériorité): André (Louise) est le (la) moins sage élève de notre classe.

La masculin plural.le (la) plus mauvais(e) de relativ . plus petit(e) que moindre que de egal. Acordul adjectivelor compuse (L'accord des adjectifs composés) .pire que m. Mon frère porte lui aussi un chandail de laine grise.: Formele pire.La masculin plural. C'est le moindre de ses défaut.le (la) plus petit(e) de relativ . Mauvais f. absolut m. dacă substantivele sunt de genul masculin: Pierre et Jean sont appliqués.le (la) meilleur(e) de . adjectivul se poate acorda cu amândouă substantivele sau numai cu ultimul. dacă substantivele sunt de gen diferit: Pierre et Louise sont appliqués. el trece la plural după cum urmează: . aussi petit(e) que de inf.très bon(ne) s . dacă substantivele sunt de genul feminin: Marie et Louise sont affectueuses.le (la) moindre i . L'hypocrisie est un des pires défauts. Mauvaise de egal. . adjectivul rămâne la singular: Êtes-vous capable de faire une pareille chose? Când adjectivul se referă la mai multe substantive. Petit f. Petite très mauvais(e) s .le (la) moins bon(ne) de absolut: . aussi mauvais(e) que de inf.le (la) moins petit(e) de Il a un petit défaut. Tot în funcţie de sens se face acordul şi în cazul când un substantiv este determinat de altul: Maman m'a acheté un chandail de laine gris. Bon f. În funcţie de sens. J'écoutais les chansons de la vieille Lorraine.le (la) moins mauvais(e) de Paul est meilleur que Jean Il est le meilleur de sa classe Le mensonge est pire que la méchanceté.le (la) pire i . dacă se referă numai la acesta: On nous a offert un gâteau et de la crème fraîche. moins mauvais(e) que de sup. J'aime bien mes amis parce qu'ils sont très gentils. moindre se folosesc pentru compararea substantivelor abstracte şi în proverbe. Le défaut de sa sœur est moindre que le sien. moins bon(ne) que . absolut très petit(e) Obs. Acordul adjectivului calificativ (L'accord de l'adjectif qualificatif) 68. meilleur(e) que de egalitate aussi bon(ne) que de infer. Obs.: Când se referă la pronumele de politeţe vous reprezentând o singur ă persoană. moins petit(e) que relativ: . Adjectivul calificativ se acordă în gen şi număr cu substantivul (sau pronumele) a cărui însuşire o exprimă: le lendemain le ciel était libre et clair.m.La feminin plural.plus mauvais(e) que de sup. . Bonne de super. .

olive. violette. ambele elemente se acordă. 2. Ele se acordă. intrate definitiv în categoria adjectivelor. Dacă primul este un adjectiv cu valoare adverbială: Les enfants nouveau-nés sont très bien soignés. rose. semi. Când nuanţa de culoare este exprimată printr-un substantiv folosit ca adjectiv de culoare: cerise. în general. gris perle.69. Dacă primul element este un cuvânt invariabil (prepoziţie sau adverb): De nos jours. franco-roumain. ces fleures roses. tragi-comique. s'il vous plaît. 4. paille: On nous avait montré des manteaux marron. cu valoare adverbială sau de prefix: Une rouille verte couvrait le marronnier jusqu'à mi-hauteur. cu substantivele pe care le califică: Ma sœur porte une robe blanche. 3. se acordă ca orice alt adjectiv: Prenez. nu. Dacă primul element este un adjectiv terminat în o sau i: gallo-romain. Când sunt două adjective. 3. des robes citron. Locul adjectivului calificativ (La place de l'adjectif qualificatif) 71. dernier-né: Les enfants premier-nés étaient des garçons. Obs. 4. Obs. on accorde beaucoup d'attention aux peuples sous-développés. bleu marine. Dacă primul element este unul din adjectivele: demi. Mon frère cadet a des yeux verts. Adjectivul calificativ cu funcţie de epitet poate sta fie înaintea. demi se acordă numai în gen. large. Obs. marron. nu şi în număr: Il avait mis deux heures et demie pour arriver au but. jaune paille: Louise a mis ce matin sa jupe bleu marine.: Aşezat în urma substantivului. Acordul adjectivelor de culoare (L'accord des adjectifs de couleur) 70. Când nuanţa de culoare este precizată de un substantiv: bleu ciel. Se acordă numai ultimul element: 1. Obs. Les enfants marchaient pieds nus sur le sable.: Se acordă de asemenea amândouă elementele la adjectivele premier-né. vert pomme. dintre care unul precizează nuanţa de culoare: Ce chat a des yeux vert clair. Rămân însă invariabile: 1. mi. La cele compuse din două adjective. nouveau (cu excepţia lui nouveau-né) se acordă chiar când au valoare adverbială: Je leur ai offert des fleurs fraîches cueillies. 2. dacă fiecare în parte exprimă o însuşire a fiinţei sau lucrului pe care îl califică: Les enfants sourds-muets étudient dans des écoles spéciales. des bouses orange. des rubans cerise. orange.: Substantivele pourpre. fie în urma substantivului pe . citron. grand.: Adjectivele frais. Când adjectivul de culoare este însoţit de un substantiv de care este legat prin conjuncţia et: Elle avait des rubans bleu et or.

C'est un triste personnage (jalnic). 2) Adjectivele care exprimă forma: Nous étions assis devant une table ronde. Notre professeur est bon (bun). Je l'ai vu la semaine dernière (trecută). petit. grand. Ce garçon est bien gentil (politicos). Mon mouchoir est propre (curată). 6) Adjectivele precedate de un adverb: Nous avons traversé une forêt extrêmement grande. 3) Adjectivele care indică naţionalitatea: Le peuple roumain lutte pour le mentien de la paix. J'ai aceté un livre cher (scump). vieux: Devant notre maison il y a un beau jardin. C'était un petit artisan (mărunt). jeune. C'est la dernière leçon (ultima). il est malade (biet). Georges est un enfant curieux (curios). beau. 8) Adjectivele formate din mai multe silabe care însoţesc substantive monosilabice: La natation est un sport admirable. J'ai mon propre mouchoir (proprie). 7) Adjectivele urmate de o determinare: Notre capitale a bien des immeubles hauts de plus de sept étages. long. 5) Adjectivele derivate din substantive: Notre industrie de produits chimiques se développe sans cesse. Mon oncle est un homme grand (înalt). Quel gentil garçon (drăguţ). joli. Pierre est un garçon brave (viteaz). Paul est un brave garçon (cumsecade). Ce pauvre homme. Candide a vu un homme pauvre (sărac). J'ai lu un certain livre (oarecare). mon cher enfant! (drag). C'est une nouvellet certaine (sigură). Dors.care îl califică: Înaintea substantivului: 1) Adjectivele formate din una sau două silabe: bon. Hugo a été un grand homme (de seamă). C'est un bon professeur (capabil). C'est un personnage triste (trist). C'est un ancien chateau (fost). Adjective care îşi schimbă sensul după locul pe care îl ocupă faţă de substantiv (Adjectifs qui changent de sens selon la place qu'ils occupent par rapport au nom) 72. gros. 4) Adjectivele de origine verbală (participiul trecut sau prezent): L'enfant blessé a été transporté d'urgence à l'hôpital. Mon père est un homme petit (scund). Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Bonjour mes amis bonjour Prenez prenez ma colombe . J'étudie l'histoire ancienne (veche). Nous avons fait un voyage faitigant. În urma substantivului: 1) Adjectivele de culoare: Cette élève porte une jupe bleue et une blouse blanche. 2) Adjectivele care însoţesc substantivele urmate de o determinare: J'ai lu un agréable roman d'aventures. Voilà un curieux écrivain! (ciudat).

mes. Formele adjectivului posesiv sunt: ă ex e apartenen primă ideea de apartenenţă. Formele adjectivului posesiv sunt: ă e posesive.Portez-la c'est votre tour Ma colombe ma colombe Portez-la c'est votre tour Ma colombe ô mes amours. Cuvintele ma. Formele adjectivului poses iv sunt: ă ideea de apartenenţă. colombe. ele sunt adjective posesive. tour. exprimă ideea de apartenenţă.74. votre. Formele t adjective posesive. ele 74. Formele adjectivului posesiv sunt: e apartenenţă. ele sunt adjective posesive. Formele adjectivului posesiv sunt: ă sive. Formele adjectivului posesiv sunt: ă rimă ideea de apartenenţă. ele sun ivului po sesiv su ţă. Formele adjectivu lui pose ele adjectivului pos esiv sunt: sunt: ă ă adjectivului posesiv sunt: ă 4. ele sunt adjective posesive. ele sunt adjective posesive. Formele adjectivului posesiv sunt: ă esive.74. ecti 74 ideea de apartenenţă adjective posesive.74. 74. ele sunt adjective pose sive. ele sunt adjective posesive. .7 ă . 74. ele s unt adjective posesive. Formele adjectivului p osesiv sunt: ă e apartenenţă. Formele adjectivulu i posesiv sunt: ă ideea de apartenenţă. Formele adjectivului posesiv sunt: ţă. Formele a nt: ă . ele sunt adjective posesive.7 4 .74. sunt Form ă sunt adjective posesive.74. Forme l e adjectivului posesiv sunt: ă 74.74.74. ele sunt ve posesiv adj e. care precedă substantivele amis. 73.74. Formele adject i vului posesiv sunt: ă lui posesiv sunt: ă n enţă.74.

J'ai gagné ce concours avec ma yole. Il vient de finir sa huitième.

77. Adjectivul posesiv se repetă înaintea fiecărui substantiv: Il a prit son chapeau et son manteau de pluie.
Obs.: Adjectivul posesiv nu se repetă: a) dacă substantivele se referă la aceeaşi persoană sau la acelaşi obiect: Mon ami et collègue arrivera ce soir à Bucarest. b) când substantivele sunt strâns legate între ele, formând un tot: Nos ancêtres ont conservé avec piété leurs us et coutumes (datini şi obiceiuri). c) când însoţeşte adjective care se referă la aceleaşi substantive: J'aime de tout mon cœur ma bonne et douce mère. Notă: Dacă adjectivele exprimă idei opuse, adjectivul posesiv se repetă: Je connais très bien et ses bonnes et ses mauvaises habitudes.

78. Adjectivele posesive votre şi vos se folosesc şi ca forme de politeţe: Monsieur, votre attitude a été très correcte. 79. Adjectivul posesiv se înlocuieşte cu articolul hotărât când suprimarea lui nu ar putea da loc la confuzii (în special când este vorba de substantive care denumes părţi ale corpului): J'ai mal à l'estomac. Tu as mal à la tête. Il lui tendit la main.
Obs.: Adjectivul posesiv nu se suprimă însă: a) dacă substantivul este însoţit de un determinant: Il lui tendit sa main froide. b) dacă este vorba de un fapt devenit obişnuit: Je vais boire mon café au lait.

80. Adjectivele posesive pot fi întărite cu pronumele personale (moi, toi, lui, elle, vous, eux, elles) de aceeaşi persoană, precedate de prepoziţia à: C'est mon stylo à moi. C'est sa cravatte à lui.

Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif)
Il y avait dans ce bois, dans ces fleurs, dans ces feuilles, dans tout cet être qui ressuscitait un tel abandon que Christophe ne sentait plus sa oppression. 81. Cuvintele ce, ces, cet, care determină substantive, arătând fiinţele sau lucrurile despre care este vorba, sunt adjective demonstrative. 82. Formele adjectivelor demonstrative sunt: Numărul Genul Formele

Exemple

ce + consoană sau h aspirat Masculin Singular Feminin Masculin Feminin cet + vocală sau h mut

Ce crayon est rouge J'aime ce héros Cet enfant est sage Regardez cet homme! Cette femme est très aimable Ces mouchoirs sont blancs. Ces petites filles sont gentilles.

cette ces Întrebuinţarea adjectivelor demonstrativ (L'emploi des adjectifs démonstratifs)

Plural

83. Adjectivul demonstrativ stă întotdeauna înaintea substantivului pe care îl determină: ce bois, ces feuilles, cet homme, cette femme.
Obs.: Înaintea substantivelor precedate de adjective demonstrative, articolul se suprimă: Le béret – ce béret. L'enfant – cet enfant. Atenţie la folosirea prepoziţiilor de şi à care rămân neschimbate înaintea adjectivelor demonstrative, atât la singular cât şi la plural: de la ville – de cette ville à la fille – à cette fille de l'enfant – de cet enfant à l'enfant – à cet enfant

84. La masculin singular, adjectivul are două forme: CE, care se foloseşte când substantivul (sau adjectivul care precede substantivul) începe cu consoană sau h aspirat: Ce garçon va à l'école. Avez-vous connu ce héros? CET, care se foloseşte când substantivul (sau adjectivul care precede substantivul) începe cu vocală sau h mut: Cet enfant ira à la montagne. Cet aimable monsieur est mon père.
Atenţie: Folosirea acestor forme este determinată numai de iniţiala cuvântului care urmează: cet enfant – ce bon enfant ce garçon – cet excellent garçon. Atenţie: La plural nu există decât o singură formă pentru ambele genuri, şi anume ces: Ces hommes et ces femmes travaillent bien.

85. Adjectivele demonstrative se întăresc cu ajutorul adverbelor de loc ci (din ici – aici), pentru a arăta apropierea, şi là (acolo), pentru a arăta depărtarea: - În spaţiu: Ce garçon-ci est sage. Ce garçon-là est désobéissant. - În timp: Cette fois-ci nous avons tout compris. L'hiver, cette année-là avait été terrible. Adverbele ci şi là se aşază în urma substantivului, de care se leagă prin liniuţă.
Obs.: Formele întărite se folosesc şi pentru a deosebi două obiecte care se găsesc la egală distanţă de cel care vorbeşte: Ce chapeau-ci est beau, mais je préférerais ce chapeau-là.

86. Adjectivul demonstrativ se foloseşte de asemenea pentru: a) A reaminti fiinţa sau lucrul despre care s-a vorbit: J'aime beaucoup mon père, cet homme si correct et si bon. b) A anunţa fiinţa sau lucrul despre care se va vorbi:

Racontez-moi cette histoire que je voulais connître depuis longtemps. 87. El poate servi şi pentru a insista asupra unei fiinţe sau a unui lucru deja exprimat printr-un pronume (mai ales în limba vorbită): Elle viendra nous voir, cette femme. Tu l'obtiendras, ce prix (tant désiré) 88. Adjectivul demonstrativ se repetă înaintea fiecărui substantiv: Ce lion, cet ours, cette giraffe, tous ces animaux, on les voit au cirque. Ce garçon et cette fille vont ensemble au cinéma.
Obs.: Adjectivul demonstrativ nu se repetă însă: a) când însoţeşte substantive care desemnează acelaşi obiect sau aceeaşi persoană: Cet ami et collègue est venu me voir. b) când însoţeşte adjective care se referă la acelaşi substantiv, cu condiţia ca aceste adjective să nu se opună ca sens: Cette bonne et douce femme aime beaucoup les enfants. Nous avons visité cette grande et belle vile. Atenţie: Să nu se confunde: CE adjectiv demonstrativ care precede un substantiv: Ce chien ne morde pas. cu CE pronume demonstrativ neutru, care însoţeşte un verb sau un pronume relativ: Je pense que ce doit être intéressant. Je ne comprends pas ce que tu dis.

Adjectivul interogativ – exclamativ (L'adjectif interrogatif-exclamatif)
Ils revenaient dans la nuit les deux enfants ensemble, le vieux et le petit. Quelle belle nuit! Quel calme clair de lune! Ils se taisaient... À quel autre retour songeaient-ils? 89. Cuvintele quel, quelle, care folosesc la formularea interogaţiei directe sau indirecte, sau la exprimarea unei exclamaţii, se numesc adjective interogativ-exclamative. 90. Formele adjectivului interogativ-exclamativ sunt: Numărul Genul masculin feminin Singular quel quelle Plural quels quelles

Întrebuinţarea adjectivelor interogative (L'emploi des adjectifs interrogatifs) 91. Adjectivul interogativ se foloseşte: 1) Ca atribut, aşezat înaintea substantivului, spre a formula o întrebare: Quel tram prenez-vous maintenant? Quelle heure est-il? 2) Ca nume predicativ, aşezat înaintea verbului être, când dorim să precizăm identitatea, numele persoanei, conţinutul, destinaţia obiectului despre care este vorba: Quel est cet enfant? – C'est mon ami Georges. (cine este acest copil?) Quelle est cette revue? – C'est une revue (cine este acest copil?) scientifique.

Adjectivul interogativ se poate întrebuinţa şi cu sens exclamativ pentru a exprima un sentiment de: . 94.es* *Aceste adjective se pot folosi şi ca pronume nehotărât e .bucurie: Quel plaisir de vous voir! .grupa d ază: Singu feminin upă cum u la r Pl masculin f seama d rmează: ur al eminin ţi n i n i n i n i n i nâ in â n d n d n d n d n d d se ue * cune* nulle* certa ne certains qu e q quelconq o maint s mainte ch tout* toute* tous* toutes* même* mêmes* autre* autr tel* telle* tels* telles* . care exprimă mai mult sau mai puţin precis cantitatea sau calitatea fiinţelor şi a lucrurilor desemnate de substantivele sau pronumele la care se referă sunt adjective nehotărâte. Pentru înlesnirea însuşirii lor. Foarte diferite ca formă şi ca sens. Cuvintele tel.dispreţ: Quel odieux personnage! .indignare: Quelle audace de sa part! ..durere: Quelle triste nouvelle! . certain. chaque. ţinând seama de sens.plusi eurs* c u pas un* au . le vom grupa după cum urmează: .Întrebuinţarea adjectivelor nehotă râte(L'emploi des adject ifs indéfinis)A. et cette image prenait une telle douceur.admiraţie: Quel beau caractère! ..ai q n . ţinând s. uneori greu de definit.92. adjectivele nehotărâte prezintă dificultăţi în clasificare. 93.. Adjectivele neh . le vom Singula r Plu ral masculin ăă c une* rt taines* u el es e l e maint tout .groază: Quelle horreur que cette guerre! Adjectivele nehotărâte (Les adjectifs indéfinis) Il mêlait l'image de son ami à sa propre vie.surpriză: Quelle nouvelle extraordinaire! .

point: Il n'avait nul besoin de cette lettre de recommandation.Elle ne devait recevoir aucune visite. Il arrivera ce soir.Însoţit de negaţia SANS: Je viendrai vous voir sans nul doute. CERTAINES (un.: a) Prezenţa lui aucun în propoziţia negativă atrage după sine suprimarea negaţiei pas. Obs. Tu peux même en être certain. c) Situat după substantiv. Obs. NUL. sans aucun doute. unele.-ă): C'est charmant. neînsoţit de articol (unii. vreo: Peut-être quelque voyageur lit-il mon livre. un. fără valoare" şi se acordă cu substantivul pe care îl determină în gen şi număr: Son intervention avait été nulle. b) Forma feminină se foloseşte cu deosebire în locuţiunea adverbială nulle part (nicăieri): Il ne pouvait se fixer nulle part. avec un certain embarras. point: Vous n'aviez réellement aucune connaissance? b) Aucun. CERTAINE. CERTAINS. 99. . unele): . o oarecare.în propoziţii dubitative: Je doute qu'il ait oublié aucune règle de grammaire. anumite): Annette reconnaissait certains noms de son monde.Însoţit de negaţia NE: Nul enfant n'était allé au cinéma. Obs. precedat. anumiţi. UNE (un. nulle hésitation. unii. Elle le considéra avec un certain fraideur. o anumit. nici una): . 96.Însoţit de negaţia SANS: Il ronfle exprès. Elle ne voulait pas faire certaines commissions. 97. PAS UN. nul devine adjectiv calificativ cu sensul de "nul. CERTAIN.în propoziţii comparative: Il s'y connaît mieux qu'aucun autre élève. de regulă. o oarecare. .La singular înlocuieşte articolul nehotărât UN şi are următoarele sensuri: vreun. 2) Cantitate parţială 98.: a) Prezenţa lui nul în propoziţia negativă atrage după sine suprimarea negaţiei pas. QUELQUE. . Ils se séparèrent sans avoir prise aucune résolution.în propoziţii interogative: Y a-t-il aucun élève qui puisse résoudre ce problème? . nici o) se folosesc numai la singular: Pas un souffle ne venait de la cour. certain devine adjectiv calificativ cu sensul de sigur. dit-il enfin. NULLE (nici unul. nulle confusion. Il doit souffrir de quelque affection cachée.La plural. oricare): . . în propoziţii eliptice: Dans sa réponse. PAS UNE (nici un. cert: Il avait appris cette nouvelle d'une source certaine. . aucune capătă valoare pozitivă (vreum vreo. . de articolul nehotărât UN. QUELQUES: .La singular.: Aşezat în urma substantivului sau folosit ca nume predicativ.Singur. Pas une idée ne me passait par la tête. nulă.

are sensul de "oricare". c'et toujours un lieu sans pareil que ces jardins de Versailles. QUELCONQUES (oarecare) stau în general după substantiv: Pour un motif quelconque elle inspire des pensées qui ne viendraient pas à tout autre. en maintes circonstances.: A nu se confunda cu adverbul de cantitate plus urmat de prepoziţia de şi care implică ideea de comparaţie: Il a plus de livres que moi. b) În locuţiunea concesivă quelque. Obs. Quelque poate fi precedat şi de un articol hotărât. à mainte(s) reprise(s). QUELQUE devine adverb cu sensul de "circa. . MAINTES (mai mulţi. Je passerai mes quelques jours de vacances à la montagne. c) Când însă însoţeşte un substantiv. 101. fermez la porte. en mainte occasion. que. nenumărate). mai multe) se foloseşte numai la plural şi fără articol. cu sensul de "orice" şi se acordă cu substantivul respectiv: Chaque jour. .. cam. Il y a dans mon porte-cartes plusieurs photos. CHAQUE (fiecare) se foloseşte numai la singular. Quel que soient l'heure et la saison. Chaque homme doit faire son devoir. Il a attiré notre attention à mainte(s) reprises. Se foloseşte mai ales în expresii ca: mainte(s) fois. având aceeaşi formă pentru ambele genuri: Sur chaque main qui se tend J'écris ton nom Liberté. QUELQUE este de asemenea adverb deci invariabil. are sensul de "oricât de" şi se construieşte cu conjunctivuk: Quelque intelligent que tu sois. MAINT. 103.. vous vous déciderez. se acordă cu subiectul în gen şi număr şi se construieşte cu conjunctivul: Quel que soit le sujet qu'il traite. oarecare: C'était une mesure qui demandait à être appliqué avec quelque discernement. însoţind un adjectiv. en maints endroits. având aceeaşi formă pentru ambele genuri: La force capricieuse disparaissait pour plusieurs jours. tu dois travailler. MAINTS. PLUSIEURS (mai mulţi. MAINTE. vreo. 100. Maintes fois je me suis indigné contre moi-même.: a) Înaintea unui numeral.La plural. il reste identique à soi-même. Obs. Obs. mai multe. quelque temps qu'il fasse. scris în două cuvinte şi însoţind de obicei verbul être.câteva: La plenitude d'impression qu'il avait depuis quelque temps avait enrichit son goût pour la peinture. de un adjectiv posesiv sau de un adjectiv demonstrativ (plural): Il avait mangé les quelques gâteaux qui étaient sur la table. Dans notre classe il y a quelque trente-cinq élèves. J'ai accepté trois places quelconques pour le spectacle de ce soir.: A nu se confunda adjectivul nehotărât chaque care însoţeşte un substantiv: Chaque homme travaille pour le bien commun. quelque are sensul de câţiva. 102. elles se promènent. QUELCONQUE. câteva: Le petit garçon fait quelques pas. Il a plusieurs livres. d) QUEL QUE. Au bout de quelques jours. aproximativ" şi este invariabil: Ils sont rentrés il y a quelque trois semaines. el rămâne adjectiv. Quelque pressées que vous soyez.

tous. Obs. . însumi etc. Ce sont des femmes toutes dévouées à leurs familles. toute la nuit. ca: à tout moment (à tous moments). TOUTES (tot.  adjective demonstrative: Toutes ces bâtisses avaient un mystérieux air de fête. MÊMES (acelaşi etc. În acest caz. Obs. toute. Adjectivele nehotărâte calitative. tout devine variabil: Toute honteuse. fiecare". de toute sort (de toutes sorts) etc. însăşi.  adjectiv posesiv: Elle faisait appel à tout son courage. "la fiecare": toutes les deux semaines. Sur toutes les pages blanches j'écris ton nom Liberté. "cu totul" şi care precedă adjective sau adverbe: Ce sont des garçons blonds. tout pareils. de toute une classe. TOUS. de un adjectiv posesiv sau demonstrativ) el are sensul de "acelaşi. întreagă". Nous allons au théâtre tous les dimanches. toutes. MÊME. une. aceeaşi. elle n'osait plus regarder dans les yeux de sa mère. capătă sensul de "fiecare". c'est la synthèse de toute une race. . Christophe repassait à son tour par les mêmes étapes. aceiaşi. are sensul de "orice. 1) De identitate 105. tous les deux jours. Ce sont des immeubles tout neufs. însoţite de substantive care exprimă diviziuni ale timpului sau diferite unităţi de măsură. înşişi. toată. chiar) . toutes.însoţind un substantiv precedat de:  articol hotărât: Tout le jour se passe en silence. Avez-vous perdu tout esprit critique? En tout pays il y a des lois. j'avais le cœur serré. Notă: A nu se confunda tout adjectiv cu tout adverb. B. toate) . c'est le type. TOUT. care are sensul de foarte". însoţind un substantiv.: Cu acelaşi sens. 104. tout formează o serie de locuţiuni care se pot folosi atât la singular cât şi la plural. Attendez… attendez… dit-elle tout bas. are sensul de "întreg.Aşezat înaintea substantivului şi precedat de articolul hotărât (uneori de la articolul nehotărât. L'inspiration se montre dans le travail même. fără articol. toţi. Nous sentions que nous étions alliés par une même tache. Ce qui est intéressant. Pendant toute ma lecture. tous les cent mètres.Tout. la même lumière sur le même sable. . chiar": Nous partirons ce jour même pour Sinaïa.Tout. însoţind un substantiv precedat de articolul nehotărât un.: Formele de plural tous. înaintea unui adjectiv feminin care începe cu consoan ă sau cu h aspirat. aceleaşi": C'était le même soleil.cu pronumele nehotărât chaque care este urmat de un verb: Chacun travaille pour le bien commun. . TOUTE. el precizează persoana sau lucrul de care este vorba şi se traduce prin "însuşi. a unui pronume personal – formă accentuată – sau a unui pronume demonstrativ. însele. tous les trois quarts d'heure.Aşezat în urma unui substantiv. C'est tout un bouleversement dans sa petite existence de chien. toute.

de pronumele relativ que. ni. alte): Un siècle finit. ou. alţi.: În acest ultim caz. . soimême. Tel était le plan de l'expédition (acesta era…) Tels furent très exactement les propos de cette femme. celelalte): Sur l'autre rive débutent les beaux quartiers. c) Valoarea de adjectiv nehotărât propriu-zis (cutare): . numeral: Vous allez prendre cette autre rue à droite (astălaltă). alte) Folosit pentru a deosebi o fiinţă sau un lucru de altă fiinţă sau de alt lucru. cealaltă. vous-mêmes. en échange. Je vous apporterai. AUTRES (alt. . un autre siècle commence. nehotărât. La beauté mettait celle-ci bien au-dessus des autres fêtes. TELS.Obs. tels des écoliers sages (ca nişte. altă. lui-même. 2) De diversitate 106. AUTRE. când même se află în urma substantivului.Un articol nehotărât (alt. În acest sens. TELLES Însoţit sau nu de articol nehotărât. Adjectivul nehotărât autre poate fi însoţit de l'un. asemenea unor). el se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină şi poate avea diferite valori: a) Valoare demonstrativă: Dans une telle compagnie le respecte lui fermait la bouche. 3) Demonstrative sau comparative 107.Un articol hotărât (celălat. În acest din urmă caz. Obs. Il n'a choisi ni l'un ni l'autre livre. ceilalţi. alţi. même les automobiles ont l'air d'être anciennes. altă. în limba român ă adjectivul nehotărât este aşezat înaintea numeralului: alte două cărţi. posesiv. Obs. même rămâne la singular: Pourquoi vous-même montrez-vous tant de dévouement? c) a nu se confunda adjectivul même cu adverbul même care este invariabil şi se traduce prin "chiar": Ici.: a) Aşezat în urma unui pronume personal accentuat.tel repetat sau urmat de articolul nehotărât. b) Când urmează după pronumele de politeţe vous (dumneavoastră).: Ca atribut. toi-même.Un adjectiv demonstrativ. Il est inutile de chercher une autre explication. el poate fi însoţit de: . même se leagă de acesta prin linioară: moimême. adjectivul se poate confunda cu adverbul: Les élèves mêmes (înşişi) jouent du piano. L'un et l'autre solution conduisent au même résultat. b) Valoare comparativă: . TELLE. Les élèves mêmes (chiar) jouent du piano. în timp ce verbul trece la plural (când l'un et l'autre au funcţie de subiect): L'un et l'autre garçon font du ski. deux autres livres (alte două). eux-mêmes. elles-mêmes. elle-même. de un verb: Ils sont assis à leurs places. TEL. Tout autre fut la fin de Raoul Rivière. nous-mêmes. dacă ne adresăm unei singure persoane. J'accepterai toute autre proposition. substantivul rămâne la singular. de care se leagă cu ajutorul conjuncţiilor et. tout se foloseşte fără articol: Mon intention était autre.

cent quinze. . Adjectivele numerale caredinale sunt: 1 un 11 onze 21 vingt et un 2 deux 12 douze 22 vingt-deux 3 trois 13 treize 23 vingt-trois 4 quatre 14 quatorze 30 trente 5 cinq 15 quinze 31 trente et un 6 six 16 seize 32 trente-deux 7 sept 17 dix-sept 40 quarante 8 huit 18 dix-huit 41 quarante et un 9 neuf 19 dix-neuf 42 quarante-deux 10 dix 20 vingt 50 cinquante 77 soixante-dix-sept 500 78 soixante-dix-huit 501 79 soixante-dix-neuf 502 80 quatre-vingts 600 81 quatre-vingt-un 601 82 quatre-vingt-deux 602 90 quatre-vingt-dix 700 91 quatre-vingt-onze 701 92 quatre-vingt-douze 702 100 cent 800 101 cent un 801 102 cent deux 802 110 cent dix 900 111 cent onze 901 120 cent vingt 902 51 cinquante et un 60 soixante 61 soixante et un 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 73 soixante-treize 74 soixante-quatorze 75 soixante-quinze 76 soixante-seize cinq cents cinq cent un cinq cent deux six cents six cent un six cent deux sept cents sept cent un sept cent deux huit cents huit cent un huit cent deux neuf cents neuf cent un neuf cent deux . Ils se rencontreront tel jour à telle heure. cinquante. la seconde à cent quinze. Son poids est de neuf millions de kilos. locul pe care îl ocupă fiinţele sau lucrurile într-un şir). la troisième à deux cent soixante-seize. Tel maître. Prenez les hommes tels qu'ils sont. Adjectivele numerale (Les adjectifs numéraux) La tour Eiffel a plus de trois cents mètres de haut. expliqua le maître. În acest caz. la troisième.Il tâchait engager une conversation avec tel ou tel membre de notre personnel. tel valet. telles quelles (aşa cum este. şi pistolul). La première plate-forme est à cinquante mètres de haut.Tel quel. tels quels. 109. Les avions faisait un tel bruit qu'on n'entendait plus rien autour. Adjectivele numerale sunt cardinale (care denumesc numerele) şi ordinale (care exprimă ordinea. la première. atât de mare). Cuvintele trois cents. J'apprécie ces enfants tels quels. d) Valoare de adjectiv calificativ (aşa de mare. (Cum e turcul. la seconde. el este urmat de pronumele relativ que şi introduce o propoziţie consecutivă: Ce lac a une telle étendue qu'on n'aperçoit pas ses bords. neuf millions. deux cent soixante-seize sunt adjective numerale. Adjectivele numerale cardinale (Les adjectifs numéraux cardinaux) 110. 108. telle quelle. aşa cum sunt): Je vous ai raconté l'histoire telle quelle.

o mie sunt precedate de numeralul feminin o. mille fără alt numeral. trente et un. de la 25 la 71 inclusiv: vingt et un.Notă: Regardez (confrontez) la note un. Obs. cent.000.: a) Numeralele compuse – pân la 99 – se scriu.Strofa unei poezii: Lisez encore une fois. VINGT şi CENT primesc semnul pluralului (s) atunci când sunt precedate de un adjectiv numeral care le multiplică: Il tira quatre-vingts lei de sa bourse. e) Numeralele de la 100 la 1000 se pot exprima în două feluri: mille cent sau onze cents. UN face la feminin une. Obs. d) Se scriu fără conjuncţie şi fără linioară: cent un. mille. etc.000 mille mille un mille onze mille cent mille cent un mille deux cents mille deux cent un deux mille dix mille cent mille un million un milliard 111.000. Mille et un jours. dar rămân invariabile şi se scriu fără s: a) Dacă sunt urmate de un alt numeral: Il avait quatre-vingt-deux ans. vingt. mille neuf cent sau dix-neuf cents. quatre-vingt-un (4 x 20 + 1). . b) Se scriu fără linioară şi legate prin conjuncţia et numeralele compuse cu un şi onze.200 1. c) Se scriu fără conjuncţie.. înmulţire. Adjectivele numerale cardinale sunt invariabile. Vous lui devez deux cent quinze lei. Fac excepţie numai: un. mille un.170 180 190 200 201 202 300 301 302 400 401 402 cent soixante-dix cent quatre-vingts cent quatre-vingt-dix deux cents deux cent un deux cent deux trois cents trois cent un trois cent deux quatre cents quatre cent un quatre cent deux 1. quatre-vingt-onze.000. page trente et un. vingt. 2. mille onze. La bibiothèque de notre classe compte trois cents volumes. . 112. b) Dacă înlocuiesc numerale ordinale: Nous étions restés à la page quatre-vingt (deux cent). dar cu linioară. cent. trente. . 81 şi 91: quatre-vingt-un. Je vois un garçon.011 1.000 10.000 1.Pagina unei cărţi: Page un.: Rămâne însă invariabil când este vorba de: . Notă: Se spune însă Mille et une nuits. vingt-deux. deux. une fille et trois hommes. cent onze. în general.001 1. mille trois cent sau treize cents.101 1. mille deux cent sau douze cents. Compuse (formate din mai multe numerale prin adunare.100 1. cu linioar ă: dix-sept.000 100. sau înmulţire şi adunare în acelaşi timp): dix-sept (10 + 7).000 1.000 1.Scena unei piese de teatru: Répétez la scène un. Atenţie: în limba română numeralele o sută. la strophe un. Ca formă. quatre-vingt-dix-neuf. adjectivele numerale cardinale sunt simple şi compuse: 1. trois. quarante. .201 2. quatre-vingt (4 x 20). soixante. folosindu-se conjuncţia et şi numeralul un (une). trente et un… soixante et onze. seize. Simple (formate dintr-un singur numeral) sunt numeralele: un. soixante-dix-neuf. în limba franceză se spune cent. cinquante.

.: La numeralele quatre-vingt-un. o cantitate nedefinită: .On était vers l'an quatre cent (quatre-vingt). mille se folosesc de asemenea pentru a exprima un număr nedeterminat. SEPT se pronunţă [set] HUIT . [dis]: Ils étaient six. se foloseşte de preferinţă mil: Nous sommes en mil (sau mille) neuf cent quatre-vingt-quatorze.singur sau la sfârşit de propoziţie [sis].se pronunţă [nœf]: neuf camarades. 113. care primeşte semnul pluralului: Les marins ont parcouru cinq milles en bateau. singur sau la sfârşit de propoziţie [yit]: huit enfants. fiind substantive. billion. Câteva observaţii asupra pronunţării unor numerale: CINQ . nous étions dix. singur sau la sfârşit de propoziţie [se~k]: cinq élèves. Atenţie: Să nu se confunde numeralul mille – întotdeauna invariabil – cu substantivul masculin mille (milă). Cette ville compte trente mille habitants. neuf ans. primesc semnul pluralului.în numeralele de la 22 la 99 se pronunţă şi t: vingt-deux. . ele sunt urmate de prepoziţia de: Notre pays compte plus de vingt millions d'habitants. . cent onze nu se face legătura. nous étions huit. . dix hommes. cinq hommes. Million. six (dix) héros. On a dépensé des milliards de lei pour le dévelop-pement de notre économie nationale. milliard.înainte de vocală sau h mut [siz[. MILLE este invariabil. NEUF . Adjectivele numerale cardinale se folosesc în primul rând pentru a exprima numărul precis de fiinţe sau de lucruri desemnate de substantiv: Cet élève a acheté un crayon. cinq dossiers et dix cartes postales illustrées. Obs. cent un. Întrebuinţarea adjectivelor numerale cardinale (L'emploi des adjectifs numéraux cardinaux) 114. ils sont cinq. cinq hangars. . six enfants. [di]: six (dix) cahiers. . cinquante. nous. deux livres. Unele adjective numerale cardinale ca: deux.singur sau la sfârşit de propoziţie [ven]: Nous sommes vingt. trente-six.înainte de vocală sau h mut. neuf enfants .: Pentru a exprima anii erei noastre. cent.dacă marchează ani dinaintea erei noastre: l'an mille deux cents avant notre ère.înainte de consoană sau de h aspirat [si].în numeralul vingt-et-un se face legătura cu conjuncţia et. huit hommes. Notă: Se scrie însă întotdeauna mille: . quatre-vingt.înainte de consoană [yi]: huit livres. de la 1001 la 1999.se pronunţă [nœv] în: neuf heures. quatre-vingt-onze.înainte de vocală sau h mut.înainte de consoană sau de h aspirat [se~]: cinq pupitres. unitate de măsură pentru distanţe. DIX-HUIT (x=z) [dizyit] DIX-NEUF (x=z) [diznœf] VINGT . el nu primeşte niciodată semnul pluralului: Nous avons empoché trois mille lei. 115.de la 2000 în sus: l'an deux mille. [diz]: six (dix) étudiants. Obs. SIX şi DIX . .

între articol şi numeralul ordinal (spre deosebire de limba română): J'ai déjà reçu les trois premiers chapitres du cours (primele trei).pentru celelalte se poate spune: tome (chapitre.: Face excepţie ziua de întâi care se exprimă prin adjectivul numeral ordinal: Le Premier Janvier.Volumul. Napoléon III (trois). . . paragraphe) un sau premier. Atenţie: . numeralele vingt şi cent rămân de regulă invariabile: Atenţie: . C'est pendant le règne de François Ier (Premier) que fut fondé Le Collège de France. . page 20 (vingt) etc. chapitre 15 (quinze).Ani: l'année mil neuf cent soixante-huit l'an deux de la République. Obs.page un. Adjectivele numerale ordinale (Les adjectifs numéraux ordinaux) .Je lui ai dit d'attendre deux secondes.: Pentru întâiul se foloseşte adjectivul numeral ordinal premier. livre III (trois). nous sommes deux. . le pape Pie IX (neuf). împăraţi. . cartea. Locul adjectivului numeral cardinal (La place de l'adjectif numéral cardinal) 117. adjectivul numeral precede substantivul: le 4 février. Je vous ai raconté cent fois cette histoire! 116.Regi.numărul casei: J'habite au numéro 17 (dix-sept). Mon meilleur ami habite a quatre pas d'ici. note un (numeralul întotdeauna la masculin). paragraful.Charles XII (douze)..între articol şi substantiv: Vous êtes quatre. . Notă: În cazul acesta. papi: Louis XIV (quatorze) fut nommé par la postérité le "Roi Soleil".înaintea substantivului la care se referă: J'ai trois amis. Adjectivele numerale cardinale se folosesc de asemenea în locul adjectivelor numerale ordinale când este vorba de: . Excepţie: În exprimarea datei. . Adjectivul numeral cardinal stă: . page 235 (deux cent trente-cinq). . capitolul. empereur des Français. în care caz este însoţit de articolul hotărât: Nous sommes le dix janvier.Zilele lunii (data). Obs. paragraphe 25 (vingt-cinq). pagina unei cărţi: Tom IV (quatre).înaintea adjectivului care precedă substantivul: Je connais deux bons garçons.Orele din zi: Il est cinq heures. Il est une heure. Obs. tome V (cinq). c'est le jour de l'An.: Adjectivul numeral cardinal se situează după substantiv când ţine locul adjectivului numeral ordinal: l'année mil neuf cent treize. les années trente.

numai ultimul număr primeşte sufixul –ième: dixseptième. 121. mille – millième.: a) adjectivele numerale cardinale care se termin ă în e mut pierd această vocală înaintea sufixulu –ième: quatre – quatrième. La numeralele ordinale compuse. cent unième.118.-e) 11 onzième 20 vingtième 3 troisième 12 douzième 21 vingt et unième 4 quatrième 13 treizième 22 vingt-deuxième 5 cinqième 14 quatorzième 23 vingt-troisième 6 sixième 15 quinzième 30 trentième 7 septième 16 seizième 31 trente et unième 8 huitième 17 dix-septième 32 trente-deuxième 9 neuvième 18 dix-huitième 40 quarantième 41 quarante et unième 90 quatre-vingt-dixième 300 trois centième 42 quarante-deuxième 91 quatre-vingt-onzième 301 trois cent unième 50 cinquantième 92 quatre-vingt-douzième 302 trois cent deuxième 51 cinquante et unième 100 centième 400 quatre centième 52 cinquante-deuxième 101 cent (et) unième 500 cinq centième 60 soixantième 102 cent deuxième 1. Pentru întâiul. există şi forma second(e). troisième etc. în afară de forma regulată deuxième. forma unième se foloseşte numai în numeralele ordinale compuse: vingt et unième. primul există forma premier (-ère). Obs. Adjectivele numerale ordinale – în afară de premier şi second – se formează din adjectivele numerale cardinale corespunzătoare la care se adaugă sufixul –ième: deuxième. b) cinq primeşte un u înaintea sufixului –ième: cinquième. soixante-dix-septième. aceste două forme se pot folosi astăzi una în locul alteia: J'habite au second sau j'habite au deuxième. 1 premier(s) – première(s) 10 dixième 19 dix-neuvième 2 deuxième (second. numai ultimul primeşte sufixul – ième: Il se décida à la cinq ou sixième visite.000 dix millième 62 soixante-deuxième 150 cent cinquantième 1. Pentru al doilea.000 millième 61 soixante et unième 110 cent dixième 10. c) neuf transformă pe f în v: neuvième.000 millionième 70 soixante-dixième 170 cent-soixante-dixième 109 milliardième 71 soixante et onzième 180 cent-quatre-vingtième 72 soixante-douzième 190 cent quatre-vingt-dixième 80 quatre-vingtième 200 deux centième 81 quatre-vingt-unième 201 deux cent unième 82 quatre-vingt-deuxième 202 deux cent deuxième Obs.: Când adjectivele numerale ordinale urmează unul după altul. 120. trente – trentième. .000. Notă: în numeralele compuse nu se foloseşte decât forma deuxième şi niciodată second: vingtdeuxième. Întrebuinţarea adjectivelor numerale ordinale (L'emploi des adjectifs numéraux ordinaux) 119.

123. 127. Înaintea lui huitième şi onzième. Fracţia 1/3 se exprimă prin un (le) tiers substantiv: Avez-vous reçu le tiers de la somme? 128. un huitième (1/8). J'ai lu les premiers chapitres. care pot fi adjective sau substantive: Un effort double était nécessaire (adj). Pentru a exprima o fracţiune dintr-un întreg se folosesc. triple. par le sens.. Pentru a exprima de câte ori se măreşte o cantitate. Il nous a rendu la moitié de la somme. numeralele premier şi second se acordă şi în gen: Le premier s'est présenté. Il prétendait le double de la somme (subst). 130. . . . numeralul ordinal primeşte semnul pluralului. quadruple. 124. Marie est la deuxième de sa classe.. douzaine. Numeralele ordinale primesc. centaine: .: Au însă un sens precis: huitaine. se folosesc cuvintele cu sens multiplicativ: double. nehotărât) sau de un adjectiv determinativ şi sunt urmate de prepoziţia de: Il y avait une centaine de personnes devant le cinéma.numeral cardinal precedat de articol hotărât: les trois cinquièmes.. ele sunt precedate de articol (hotărât. décuple.. À la moitié du XVIII-e siècle parut le premier volume de l'Encyclopédie. Articolul hotărât poate fi înlocuit de un articol nehotărât sau de un adjectiv (posesiv.41. se rapprochent des adjectifs numéraux) 125. Cuvinte cu valoare de numeral (Mots qui. centuple. Adjectivele numerale ordinale se acordă în număr cu substantivul la care se referă. trentaine. până la o pătrime: demi (1/2). Elle était la onzième de sa classe.2) Moitié: substantiv urmat de un atribut substantival genitival.articolul nehotărât masculin: un septième (1/7).articolul hotărât masculin: le cinquième.: În ultimele două cazuri. soixantaine. tiers (1/3). Fracţia 1/2 se exprimă în două moduri şi anume prin: Demi (vezi nr. articolul hotărât: Georges est le premier de son groupe.. quart (1/4). articolul hotărât (la. de regulă. . 129. quinzaine. Obs. Obs. iar de la o cincime în sus numeralele ordinale sunt însoţite de: . 126. la) nu se elidează: Il est arrivé au but le huitième.. quintuple. le sixième.huitaine şi quinzaine când se referă la zile: Il rentrera dans la huitaine (peste opt zile).adjectiv numeral cardinal: deux neuvièmes (2/9).douzaine şi demi-douzaine: . demonstrativ): Avez-vous lu cette deuxième scène? Il a remporté une troisième victoire. trois dixièmes (3/10).122. Pentru a exprima o cantitate aproximativă se folosesc substantive formate din numerale cardinale cărora li se adaugă sufixul –aine. Demain nous aurons une première épreuve écrite. Fracţia 1/4 se exprimă prin substantivul un (le) quart: Il est six heures et quart (moins le quart).

. Nous sommes amis (nous – pers.. . toiJe le vois. je n'en ai trouvé qu'une demi-douzaine.I sing. . Dativ (complement elle). şţ lar Fem. u r elle. chez. el (à elle)Tu me par les. număr. dativ). Ele ţin locul unor nume de fiinţe (pers. tu l'as remarqué.II sing. nominativ).ave c toi etc. je chanteToi. acuzativ). 132.Maman a acheté une douzaine d'œufs. Ou nous la disons ensemble. fem. à lui (elle)Tu me vois. à moiJe te pa rle. masc. Iată formele pronumelor personale: Tabelul pronumelor personale Singular ş I II III u I M şi FM şi FMasc. II. PRONUMELE (Le pronom) Pronumele personale (Les pronoms personnels) Personne ne te comprend mieux que moi. l P ş şţ (s ubiect in direct) nt direct )j e(moi me (à moi) )m e(moi )tu(toi)il elle(lui) te( à toi)lui(à lui) )te(toi)le la(lui) (elle)Moi. nominativ). III) sau de lucruri (numai la pers.III) şi au forme diferite în funcţie de gen.. elle Complement cu prepoziţie avec. Nous la disons ensemble (la phrase) (la – pers.I.I pl. à toiJe lui parle. luiJe la etc. Souvent.III sing.sur lui pour elleetc. par. Notă: Lui mille îi corespunde millier: Des milliers de citoyens attendaient sur l'aéroport. tu chantesLui. che z moi etc . Cuvintele îngroşate sunt pronume personale. je commence une phrase que tu allais dire..de la trentaine la soixantaine când se referă la vârstă: Il a passé la quarantaine (are peste 40 de ani).. caz: Je commence une phrase (je – pers.masc. il chanteElle. persoană. moi. Acuzativ (compleme . sur. masc. 131.. Je te confie toutes mes histoires (te – pers. Nominativ hante.. moiIl te voit.Tu vien s chez moiIl parl e avec toiCompt ez sur luiJe chante pour etc .

nous. tu. Pierre. atunci când accentul vorbirii cade pe el e.avec vo us et s)ils es(eux) FMasc.Întrebuinţarea pronumelor persona le(L'emploi des pronoms personnel s )133. pronume le reflexive se. atunci când accentul vorbirii nu cade pe el e. chez..153 ) . toi. tu.sur eux pour ell usJe chante pour vo esetc.136.151. Fe m. Pronumele je. eux (elles c. dumneat a.Nous irons. à no s)le usJe vous parle. soi. 152) şi pronumele adverbiale en. vous êtes étudian t ?137. s)Nous. vous chant ell (elle ezEux. tu parles.135. y (vezi nr. ils chante ntElles.Atenţie: Atunci când vous se referă la o singură persoană. il parle. il regarde et c. Folosirea lor este obligatori e. elles însoţesc verbul la modurile personale (cu excepţ ia imperativului) pentru a preciza persoana despre care este vorba.148 ) . Pronumele vous se foloseşte ca pronume de politeţe cu sensul de dumneavoastr ă. ils iron t .tonice (toniques) sau accentuate. par. Je.Tu parles avec no c.M şi Nominat iv (subiec Dat iv (complement indirec Acuzat iv (complement direc Complement cu prepoziţ ie avec. . ils nu se folosesc niciodată singure. no s)l usIl vous voit. Pronumele personale pot f i: . vous êtes gentill e. soi (vezi nr. il. chez no us et FM şi s)vo us(vou s)vo us(à vou s)vo us(vou c. ci numai însoţite de verb: je regard e. vous. Pronumele il se foloseşte şi cu sens neutru (vezi nr. ils parlen t. Pronumele moi. numele predicativ sau participiul trecut al verbului respectiv rămân la singula r:Marie. Pronumele nous se foloseşte în locul lui je : . sur. il. elles chanten s)Tu nous parles.atone (atones) sau neaccentuate. po ur et t)no us(nou t)no us(à nou t)no us(nou c.Cu nuanţă de modesti e:Nous voyons dans cette étude un instrument de formation intellectuelle de premier ordr e .1. à vo ur(à eux) (à elle usJe leur parle. elle. vo es(eux) (elle usJe les vois. Pronumele personale pot îndeplini în propoziţie funcţie de subiect. ordonons ce qui sui t. Pronumele personale subiec te(Les pronoms personnels sujet s )134. et usComptez sur eux (elles Notă: La aceste forme se pot adăuga pronumele personal on nehotărât (vezi nr. nous chanto nsVous. pentru a deosebi formele verbale care se scriu sau se pronunţă la fe l:Je parle.În limbaj administrati v:Nous. le maire de Bucarest. eux sunt întotdeauna tonic e:Attendez-moi! Lave-toi! On est bien chez so . nume predicativ s au complemen t . à eux (à elles s)Tu nous vois.210).

te) cât şi la plural (nous. atât la singular (me. . mă) Je te félicite (pe tine. Je ne m'y attendais pas.Pronumele complement: Tu le vois. în funcţie de poziţia pe care o ocupă: Tu dors. ei) Tu leur écris une lettre (lor) Complement direct Je le prends par la main (pe el. leur. le. ne) Ils vous demandent pardon (vouă. se sunt întotdeauna atone: Je te vois. se. les): Complement indirect Je lui dis bonjour (lui. me. vous) Complement indirect (dativ) Il me prête son livre (mie. La persoana a III-a. îl) . Il se promène. la. Tu n'as pas chanté. Il nous aime. te. nous şi vous. il. Pronumele personale complemente (Les pronoms personnels compléments) 140. . 2. ne) Elles vous apprécie (pe voi. les pot fi tonice sau atone. te. lui. Locul pronumelui personal subiect (La place du pronom personnel sujet) 138. me şi te. la pierd vocala şi se elidează înaintea unui verb care începe cu vocală sau cu h mut. ils. Pronumele subiect se aşază în urma verbului (în urma auxiliarului. elle. Je lui réponds. nous.Formele je.Negaţia ne: Il ne parle pas. Il viendra. vă) 141. elles. Il t'appelle. Dors-tu? Il chante. me. le. Obs. Il ne me l'a pas donné. la. Tu l'écoutes. îmi) Je te montre mon stylo (ţie. Pronumele personale complemente (direct şi indirect) de persoana I şi a II-a au forme identice. în general. Je l'honore.Negaţia ne şi pronume complemente: Je ne l'ai pas rencontré(e). verbul: Je pars. Je me lave. Tu es sorti. nr. precum şi înaintea pronumelor adverbiale en şi y: J'accepte. te) Il nous attend (pe noi. la timpurile compuse) şi întotdeauna legat de verb prin liniuţă (vezi inversiunea subiectului. vă) Complement direct (acuzativ) Il me regarde (pe mine.: Pronumele je. leur) au forme diferite de cele ale complementului direct (le. Pronumele personal subiect precede. Il s'en va. Formele tu. îţi) Tu nous donnes des conseils (nouă. pronumele personale complemente indirecte (lui.346).: Pronumele subiect poate fi separat de verb prin: . Chante-t-il? Obs. vous. 139.

Je le vois. În timp ce adjectivul şi pronumele posesiv pot primi semnul pluralului (leurs livres. Primele însoţesc verbul. regardons regardon ne pl s reg a rdons nous? regardons – nous? . cu excepţia imperativului. les). Afirmativă tu lui Negativă tu ne lui Interogativă lui Inter.: a) Formele pronumelui personal complement direct de persoana a III-a (le. celelalte însoţesc substantivul: Articole Pronume Je vois le garçon. Tu la cherches. Tu cherches la gomme.ind. les) sunt identice cu cele ale articolului hotărât (le. Un singur pronume personal complement se aşază înaintea verbului (înaintea auxiliarului.Il la rencontre souvent (pe ea. J'aaime les fleurs.ind. 4 4 parles parles parles parles 5 6 pas tu? tu pas? 5 6 ă 7 n d. care însoţeşte verbul.les leurs). 4 5 6 Afirmativă ul Negat ivăI n l t ero g ati pas a) complement direct (ac a s im un timp gativănou vă s nous n Int e nele le le le er. b) Forma pronumelui complement indirect de persoana a III-a plural (leur) este identică cu aceea a adjectivului posesiv (leur livre) şi cu cea a pronumelui posesiv (le leur.ind. la. pronumele personal leur. Locul pronumelui personal complement (La place du pronom personnel complément) 142. o) Nous les admirons (pe ei. Il les salue. la. Il salue les professeurs. pe ele). cu verb Forma verb ală1 2 3 C. cu verbul la un timp simplu: 3 Forma verbală 1 2 C. la leur). la timpurile compuse). Obs. a-t-il a-t-il 5ă a a ă ă ă ativ). negativă ne lui cu verbul la un timp compus: Forma verbală ă ă ă 1 ă2 1 2 ă 3 C. Je les aime. forma afirmativă: a) complement indirect (dativ). rămâne neschimbat (je leur parle).

la forma interogativă (şi interogativ-negativă) se foloseşte locuţiunea est-ce que fără inversarea pronumelui subiect: Est-ce que tu lui parles? Est-ce qu'il ne l'a pas vu (vue)? Atenţie: În limba română.: În limba vorbită.303). La modul imperativ. pronumele complement direct de persoana a III-a feminin.ind. singular. pronumele complement se aşază în urma verbului şi se leagă de acesta prin liniuţă: Prends ces fleurs et offre-les à ta sœur! Montrez-lui vos lunettes fumées. în limba franceză. toi: Faites-moi ce plaisir! Attends-moi devant la piscine! Lave-toi les mains! Cache-toi derrière cet arbre! Obs. forma afirmativă. je vous les offre (vi le ofer). se aşază în urma participiului trecut. ca şi în limba română: Regardez ces fleurs. 4 C. je te la rendrai demain (ţi-o voi restitui). cu verbul la un timp simplu: Forma verbală 1 2 ă ă ă c p co mpus: ma F verbală1 2 3 C . pronumele complement îşi reia locul înaintea verbului.: Dacă verbul la imperativ este la forma negativă. La valise. te sunt înlocuite prin cele tonice moi.vous pas Obs. direct 5 6 t r 7 e r o ns ă ă ă re ă ct s -nous? montrerons-nous verbul la un t im . toi devin atone me. complementul indirect precede complementul direct. les) şi altul indirect. Noi am admirat-o. pronumele atone me. la. te: Comparaţi: Cherche-le! Ne le cherche pas! Regardez-les! Ne les regardez pas! Attendez-moi! Ne m'attendez pas! 143. unul direct (de persoana a III-a – le. în gen şi număr (Acordul participiului trecut vezi nr.: Participiul trecut se acordă cu pronumele complement direct care se află înaintea verbului. m' m' m' m' 4 avez avez avez avez 5 6 pas 7 regardé(e) regardé(e) regardé(e)? regardé(e)? . el îşi păstrează locul înaintea auxiliarului. Nous l'avons admirée.ind. la timpurile compuse. iar pronumele moi. Il a acheté un beau manteau et il me l'a montré (mi l-a arătat).vous .i ă ns montre 3 C. ca şi în limba română. În acest caz. Obs. negativă 1 vous vous 2 ne ne 3 C.Forma verbală Afirmativă Negativă Interogativă Inter. Două pronume complemente Când verbul este însoţit de două complemente. ele se aşază după cum urmează: a) C2nd cele două pronume sunt de persoane diferite (I şi III sau II şi III).

Notre nouvelle maison. spre deosebire de limba rom ână.Obs. complementul direct (le.: La imperativ forma afirmativă. C. envoyer sau voir.cu verbul la gerunziuPron umele complement precede verbul: . Tu ne vas pas me le dire. fa ire. les) precede complementul indirect (lui. Tu vas me le dire. entendre. chiar dacă cele două pr onume sunt de persoane diferit e :Montrez-la-leur (Arat ă -le-o). complementul indirect precede complementul direct: i-l dau. direct 5 6 7 ă offert offert offert? o ffert? cu verbul la imperativ Fo a afirmat ivă Form egativă nd.: Dacă infinitivul urmează după unul din verbele laissser.di rect anăoffrez p erso a. Après l'avoir vu. Je le fais venir. C. C. leur): Il avait besoin de ce dictionnaire.lui nela luioffrez pas Obs.. b dire ct Ver l o Persoane Verb C. pronumele complement se aşază înaintea acestor verbe:Je l'entends c hanter. Je l'ai entendu chanter.cu verbul la infinitivPronumele complement precede infinitivul:Je veux le voir.. C. sentir (care exprimă o acţiune a simţurilor). maman les lui prépare avec soin (i le pregăteşte). nous la leur montrerons (le-o vom arăta).Afirmativă ils ont nous l' Negativă ils ne ont pas nous l' Interogativă ont -ils nous l' Inter.di rect riteoffrez d ife i Aceeaşi Verb C. Les valises.astu tu pas p 1 2 ă 6 7 ă ă ffrez 3 C. direct 5 6 7 8 AfirmativăNegat u ivă In n t ero g ati ti mp compus Forma ver vă gati Int văt er. apporté(e) apporté(e) apporté(e) apporté(e) cu verbul la un timp simplu: Forma verbală ă ă ăd ă ire offrez-vous? offerz-vous cu verbul la indirect 4 C. ind. ind. Notă: În limba română şi în acest caz. 4 C. la. b dire ct Ver e m e l' offr ez pa s nd. negativă ne nous ont -ils pas l' b) Când cele două pronume sunt de aceeaşi persoană (a II-a). je le lui ai prêté (i l-am împrumutat). Je l'ai fa i t venir. Je ne veux pas le voir. u tu ne ne al n el e le le ă l e lu i l 1 u i lu i lui 2 as as as. pronumele complement direct precede pronumele complement indirect.ind.

elle. homme intelligent. malade. comment as-tu pu faire acela? Lui. Je vais vous avouer toute de suite où ils se cachent. Locul celor două pronume complemente Schemă a) persoane diferite (I şi a III-a sau a II-a şi a III-a) complement indirect complement direct 1 2 me te se nous vous se le la les 1 lui leur 2 Întrebuinţarea pronumelor personale tonice (L'emploi des pronoms personnels toniques) 144. b) Urmate de un adjectiv: Moi. qui êtes-vous? d) Cu expresia de prezentare c'est.. . lui.. eux. je vous ai bien compris sur ce point. qui m'écoutes. nous. Lui. Subiecte: a) Urmate de o apoziţie: Toi. qui: C'est moi qui vous ai tout appris! Je sais ce que je dis. ce sont. toi. tu me rends un grand service.En me le disant. eux. elles sunt folosite în următoarele situaţii: 145. mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Atenţie: Verbul se acordă cu subiectul exprimat prin pronumele tonic: Toi.. f) Pentru a sublinia subiectul exprimat printr-un pronume aton: Moi.. lecteur passionné était devenu enragé. jamais de ma vie! c) Urmate de un pronume relativ: Vous. Eux déclarent la vérité. Pronumele personale tonice moi. me comprends-tu? C'est moi qui ai dit acela. vous.. qui parlez. elle ne souffle un mot. e) Pentru a marca opoziţia: Eux le sentaient vaguement. g) În răspunsuri şi întrebări eliptice de predicat: Qui a dit ça? Vous. qui. plus nettement.

f) Precedat de o prepoziţie: Je pars avec ou sans toi. vous pouvez le savoir. Obs. e) După adverbul de restricţie ne. Moi aussi. acest lucru) şi se înlocuieşte cu ce: Il viendra. que. A qui as-tu écrit? – À elle! b) Cu expresia de prezentare c'est. i) Însoţind un infinitiv cu sens exclamator: Moi! tenir de propos injurieux! j) Urmat de un participiu trecut (propoziţie participială absolută): Lui parti. 146.. cu excepţia pronumelui de politeţe vous reprezentând o singur ă persoană (vezi nr. Avant une heure. ce sont.. verbe folosite impersonal şi expresii impersonale. allez le chercher vous-même. În acest caz. que: C'est toi que j'attendais. il neige et il gèle.. 149. Nume predicativ. Ni lui ni moi ne pensions à ça. C'est toi le meurtrier? 147. Ce sont eux qu'il appelait. Quand ça? h) În coordonare cu un alt subiect exprimat printr-un substantiv sau pronume: Ta mère et toi. – Moi?. Pronumele neutru il (le) Le pronom neutre il (le) 148. reprezentând: a) Un adjectiv sau un participiu: . Le neutru poate îndeplini în propoziţie funcţia de: 1.. b) Subiect aparent al unei propoziţii care are şi un subiect real: Il est arrivé bien des gens (des gens – subiect real).: Când pronumele este la plural. pronumele capătă sensul de acela (aceasta. d) După un imperativ la forma afirmativă: Fais-moi le plaisir de rallumer le poste de radio. c) Cu un comparativ: Il agitait un drapeau rouge plus grand que lui.Tu l'as déjà dit. el nu reprezintă o fiinţă sau un lucru de genul masculin şi îndeplineşte în propoziţie funcţia de: a) Subiect gramatical: En hiver. même primeşte şi el semnul pluralului.: Când reprezintă o propoziţie deja exprimată. maintenant j'ai froid. que va-t-elle devenir? h) Întărit de seul. c'est possible. aussi: S'il le faut.. que: Je ne connais que lui.. Nume predicativ (atribut): Il est toujours lui-même.205). Pronumele personal il devine neutru când însoţeşte verbe impersonale. Complement: a) În răspunsuri şi întrebări eliptice de predicat: Qui avez-vous rencontré? Eux. il va pleuvoir. Eux seuls seront recompensés. Il faut travailler. Le salut de l'homme est un grand mot pour moi.. Il y avait des élèves dans la cour de l'école.. Obs. même.

b) Un substantiv neînsoţit de articolul hotărât. pronumele reflexiv se aşază înaintea verbului (înaintea auxiliarului être la timpurile compuse). mais pour tous les autres. mă). Cuvintele se. nous. 2. Ce que j'entends.: Dacă însă substantivul este precedat de articolul hotărât. 150. Je le sais.Les taxis sont-ils nombreux à Paris? – Il le sont (le = nombreux). Având aceeaşi formă pentru dativ şi acuzativ. je l'entends bien. Tu te laves les mains (ţie. unii după alţii. fie după el: Tu as bien travaillé. Obs.: a) Pronumele reflexiv se are aceeaşi formă atât la singular cât şi la plural: Il (elle) se réveille de grand matin. cu excepţia imperativului afirmativ: Timp simplu Timp compus Afirmativ: tu te laves tu t'es lavé(e) Negativ: tu ne te laves pas tu ne t'es pas lavé(e) Interogativ: te laves-tu? t'es-tu lavé(e)? Inter. Êtait-il médecin? – Non. Pronumele personale reflexive (Les pronoms personnels réfléchis) Il éprouvait l'étrange sentiment de se trouver responsible pour soi. Ils (elles) se couchent tôt le soir.: a) La imperativ forma afirmativă. te. îmi) Tu te laves (pe tine. il ne l'était pas. pronumele reflexiv se aşază după verb: lavons-nous! lavezvous! b) Forma atonă este înlocuită cu forma tonică toi: Comparaţi: tu te laves şi lave-toi! . Vous vous saluez et vous vous serrez les mains. je le suis. nu se mai foloseşte pronumele pentru le: Êtes-vous l'élève? – Oui. de un adjectiv demonstrativ sau posesiv. Êtes-vous enchantés? – Nous le sommes (le = enchantés). te).direct (acuzativ) Compl. b) Pronumele nous. Locul pronumelui personal reflexiv (La place du pronom personnel réfléchi) 151. de adjectiv demonstrativ sau posesiv: Êtes-vous élève? – Oui. îţi) Obs. vous. c) Pronumele reflexiv de persoana a III-a se poate folosi şi cu sens pasiv: Ce matin.neg. c'est moi. Complement reprezentând o propoziţie (o idee) exprimată fie înainte. Nous sortirons ensemble si vous le voulez. tu as bien travaillé. Pronumele personale complemente me. Je me lave les mains (mie. les fruits se vendaient à bon marché. vous capătă şi ele valoare de reflexive atunci când subiectul propoziţiei respective este de aceeaşi persoană.indirect (dativ) (pe cine?) (cui?) Je me lave (pe mine. pronumele reflexive ajută la formarea conjugării pronominale şi îndeplinesc – în propoziţie – funcţia de complement direct sau indirect: Compl. Folosit la formarea conjugării pronominale. se (plural) pot avea şi sens reciproc (unul după altul.: ne te laves-tu pas? ne t'es pas lavé(e)? Imperativ negativ: Ne te lave pas! Obs. je le sais. reciproc): Les eux amis se regardaient avec sympatie. soi sunt pronume reflexive propriu-zise.

c) După un verb la forma impersonală (sau un infinitiv cu subiect neexprimat): Il ne faut être indulgent vers soi.Oui.Mon romancier voudra s'en écarter. Y . tel: On a souvent besoin d'un plus petit que soi. se foloseşte pronumele personal lui: Comparaţi: L'avare (în general) n'amasse que pour soi şi Cet avare (determinat) n'amasse que pour lui. Forma tonică SOI precedată de prepoziţie sau de que. d'eux. je l'y ramènerai sans cesse.Je croyais que vous vouliez vous écarter de la réalité. il en sortait (d'ici). de cela) se foloseşte – în general – pentru lucruri şi înlocuieşte un substantiv care îndeplineşte în propoziţie următoarele funcţii: a) Complement circumstanţial de loc (valoare adverbială) introdus prin prepoziţia de: Est-elle rentrée de l'école?. elle en est rentrée. Chacun travaille à la foi pour soi et pour tous. b) Complement indirect introdus prin prepoziţia de (după verbe ce se construiesc cu prepoziţia de.Folosirea formei tonice soi (L'emploi de la forme tonique soi) 152. j'en viens (de là).en înlocuieşte un substantiv precedat de prepoziţia de: Il voudra s'en écarter (de la réalité). quiconque. e) În expresia invariabilă soi-disant (aşa-zis.: Când subiectul este determinat. zice-se): Il est venu soi-disant par hasard. se foloseşte pronumele personal lui: Comparaţi: Personne n'est tout à fait content de soi şi Pierre n'est tout à fait content de lui. d'elle. b) Când substantivul este exprimat printr-un substantiv luat în sensul general. parler de etc): Es-tu sûr de la réussite?.: Când însă subiectul este individualizat (determinat). c) Complement direct (cu valoare partitivă) precedat de articolul partitiv du. d'elles. Il faut avoir de la confiance en soi. ca: avoir besoin de. 155. După cum se vede: . personne. Obs. mais moi. Est-ce qu'il sortait d'ici? – Oui. chacun. chipurile.Oui. En are valoare de adverb atunci când ţine locul unui adverb de loc (de là – de acolo): Venez-vous de là-bas? – Oui. aucun. 153. Cuvintele en şi y – adverbe la origine – care ţin locul compelementelor de la réalité se numesc pronume adverbiale. Obs. Întrebuinţarea pronumelor adverbiale (L'emploi des pronoms adverbiaux) EN 154. nul. Ca pronume corespunzând pronumelor de persoana a III-a precedate de prepoziţia de (de lui. d) Când subiectul determinat este un nume de lucru: La loi en soi est bien souvent dure mais nécessaire.y înlocuieşte un substantiv precedat de prepoziţia à: Je l'y ramènerai (à la réalité). se foloseşte: a) Când subiectul (nume de persoană este exprimat printr-un pronume nehotărât: on. . de la sau de . . reprezentând tipul: Un (l')égoïste ne pense qu'à soi et ne vit que pour soi. j'en suis sûr. Pronumele adverbiale (Les pronoms adverbiaux) EN.

Voilà. d) Complement direct (cu valoare partitivă) însoţit de: . . Je vous ai apporté des fruits. il en a reçu une. J'en ai connu quelque-uns. c'en est trop (asta-i prea de tot. j'en ai acheté une.: În cazul acesta. Pronumele en poate înlocui chiar o propoziţie (sau un infinitiv introdus prin prepoziţia de). . en avoir assez (a se sătura de).. prea mult). s'en prendre à quelqu'un (a face răspunzător pe cineva). ca: en être (a ajunge). celle-ci en est une.un nume predicativ: Vous vouliez connaître mes sœurs. Atenţie: În acest caz en nu se poate folosi pentru persoane.Un adverb de cantitate sau o expresie cantitativă: Cet enfant aime le chocolat et il en mange beaucoup. c'en est fait (s-a zis. Notă: Uneori se foloseşte şi pentru persoane: Il a des amis et il en aura toujours. pronumele en se înlocuieşte cu pronumele personal le.. une: A-t-il reçu des lettres? – Oui. h) Atribut (cu valoare posesivă). Obs: Dacă substantivul este precedat de articol hotărât. j'en airencontré une foule. Prenez-en. 157. s'en tenir (a se mulţumi cu.Un pronume nehotărât: J'ai reçu des pommes et j'en ai mangé plusieurs. introdus prin prepoziţia de: Nous avons choisi cette carrière et nous en connaissons les risques. În acest caz. . j'en ai admiré les couleurs (de la peinture) şi Voyez-vous cet homme? J'ai toujours apprécié ses qualités (de cet homme). i yl en avait beaucoup. Obs. el este neutru şi corespunde lui de cela: Où est-il? Je n'en sai rien (de cela = où il est). en vouloir à quelqu'un (a avea pică pe cineva).Articolul hotărât un. Notă: Se poate folosi şi pentru persoane: Avez-vous des frères? – Oui. g) Complement circumstanţial instrumental: J'ai un stylo et je m'en sers journellement. Notă: Se poate folosi şi pentru persoane: J'ai vu des touristes français.).articolul des cu sens partitiv sau nehotărât: Avez-vous bu du café? . 156. n'en pouvoir plus (a nu mai suporta).un subiect real al unui verb impersonal: Y avait-il des spectateurs au théâtre? – Oui. en finir (a pune capăt). s-a sfârşit). a pleca). j'en ai trois. e) Complement de agent introdus prin prepoziţia de: J'aime mes parents et j'en suis aimé. Notă: Se poate folosi şi pentru persoane: Avez-vous rencontré des élèves? – Oui. vous en avez beaucoup? . Tu ne m'en veux pas de t'avoir rappelé ces mauvaises minutes. s'en aller (a se duce. Et des malades. en poate substitui şi: .Oui. les: Avez-vous mangé des fruits? – Oui. j'en ai bu. la.Un numeral cardinal: As-tu acheté des cravates? – Oui. je les ai mangé. f) Complement circumstanţial de cauză: Il a eu une grippe et il en a beaucoup souffert. . Pronumele en se întâlneşte de asemenea într-o serie de expresii. el este înlocuit cu adjectivul posesiv: Comparaţi: J'ai vu la peinture de Voronetz. Dans trois jours au plus tard je m'en vais.

el este neutru şi corespunde lui à cela: Rentrons dans la réalité. croire. ne vous y fiez pas! Deci. dans. ca: penser à. comme depuis toujours j'y aspire! 161. s'intéresser à etc): Penses tu à ton avenir? – Oui. 160. à eux. s'y prendre (a proceda) etc. pentru persoane se vor folosi pronumele personale à lui. il y va de (este în joc). – Negativă n' en Forma verbală Afirmativă Negativă 1 il il 2 n' 3 y y 4 a a a-t-il a-t-il 4 a a 5 6 pas pas 7 mangé mangé mangé? mangé? 7 pensé pensé 5 6 pas . à elle. Est-il ici? – Oui. se fier. Pronumele adverbiale se aşază întotdeauna imediat înaintea verbului (la timpurile compuse înaintea auxiliarului). Il revenait dans sa librairie et n'y trouvait personne à l'attendre. à elles. s'intéresser: C'est un hypocrite. à elle. 159. j'y pense toujours. În acest caz. une vieille ville et il comptait y travailler quelques jours (y = à Cahors). Locul pronumelor adverbiale (La place des pronoms adverbiaux) 162. à eux. s'y connaître (a se pricepe). a exista). Pronumele y poate înlocui chiar o propoziţie. cu excepţia imperativului forma afirmativă. – Negativă n' 3 en en en en 4 5 veux veux veux-tu? veux-tu 6 pas pas? 1 tu tu 2 n' n' 3 y y y y 4 5 penses penses penses-tu? penses-tu 6 pas pas? b) cu verbul la un timp compus (înaintea auxiliarului): Forma verbală 1 2 3 Afirmativă il en Negativă il n' en Interogativă en Interog. Y are valoare de adverb atunci când ţine locul unui adverb de loc (là – acolo): N'allez pas là: il y fait froid (y = là). à cela) se foloseşte – în general – pentru lucruri şi înlocuieşte un substantiv care îndeplineşte următoarele funcţii: a) Complement circumstanţial de loc (valoare adverbială) introdus prin prepoziţiile à.Y 158. Oh. Obs: Y nu se foloseşte în locul substantivelor nume de persoană decât cu unele verbe ca: penser. Pronumele y se întâlneşte de asemenea într-o serie de expresii ca: y avoir (a fi. sur. a) cu verbul la un timp simplu: Forma verbală 1 2 Afirmativă tu Negativă tu n' Interogativă Interog. il y est (y = ici). sous: Il allait à Cahors. b) Complement indirect introdus prin prepoziţia à (după verbe ce se construiesc cu prepoziţia à. Ca pronume corespunzând pronumelor de persoana a III-a precedate de prepoziţia à (à lui.

te (m'. t'y după imperativ se evită în general şi se preferă y-moi. Când sunt amândouă pronumele adverbiale. Y en a-t-il? Pronumele posesive (Les pronoms possessifs) . îndeosebi în expresia il y a: Il y en avait etc. formele tonice moi. y-toi: Ménez-y-moi! Prépares-y-toi! sau o altă formulare: Je vous prie de m'y mener. – Negativă 1 il il 2 ne ne 3 s' s' s' s' 4 y y y y 5 as as as-tu as-tu 5 est est est-il est-il 6 7 pas pas 8 donné donné donné? donné? 8 habitué habitué habitué? habitué? 6 7 pas pas f) cu verbul la imperativ Negativ ne m'en parle pas! ne t'y attends pas! (Littré) ne m'en parlez pas! ne vous y attendez pas! vous y! Afirmativ donne-m'en! mène-m'y! donnez-moi en! habituez- Obs. Je te conseille de t'y préparer. y precede pe en.Interogativă Interog. toi sunt înlocuite prin cele atone me.: La imperativ afirmativ. t'): Atenţie: formele m'y. – Negativă ne m' Forma verbală Afirmativă Negativă Interogativă Interog. – Negativă c) cu verbul la imperativ Negativ (înaintea verbului) n'en prends pas! n'y pense pas n'en prenez pas! n'y pensez pas n' y y a-t-il a-t-il Afirmativ (după verb) prends-en penses-y prenez-en pensez-y 4 en en en en 4 y y y y pas pensé? pensé? d) cu un alt pronume complement şi verbul la un timp simplu: Forma verbală 1 2 3 Afirmativă tu m' Negativă tu ne m' Interogativă m' Interog. Il n'y en a pas. – Negativă ne m' en Forma verbală Afirmativă Negativă Interogativă Interog. – Negativă 1 il il 2 ne ne 3 s' s' s' s' 5 6 donnes donnes donnes-tu? donnes-tu 5 6 attendait attendait attendait-il? attendait-il 7 pas pas? 7 pas pas? e) cu un alt pronume complement şi verbul la un timp compus: Forma verbală 1 2 3 4 Afirmativă tu m' en Negativă tu ne m' en Interogativă m' en Interog.

la mienne. les: le mien. la tienne. se numesc pronume posesive. Form ele pronumelui posesiv sunt: Număr . P e cele ale posesoril Pronumel e posesi numărul o 164. Formele pronumelui posesiv sunt: Număr posesorilor. genul şi numărul obiectelor posedate. Pr onumele posesive au forme d iferite în funcţie de perso ana şi numărul posesorilor.1 64. în acelaşi timp. quand j'aurai ma chambre. la . genul şi numărul obiectelor posedate. Pronumele posesive au form e diferite în funcţie de persoana şi numărul posesorilor.. genul şi num ărul obiectelor posedate.164 ele pronumelui posesiv sunt: Număr . b ) Pronumele posesive sunt precedate de articolele hotărâte (le.. genul şi numărul obiectelor posedate.164.Elle sera propre. fie . les leurs).Ah! soupirait Paul. genul şi ş cele ale numesc pr Număr i posesori onume pos pe lor. genul şi numărul obiectel . 163. la nôtre. Forme biectelor le pronumelu posedate. 164.164. pronumele posesiv înl ocuieşte un substantiv precedat de un adjectiv posesiv (la mienne – înlocuieşte pe ma chambre).Et moi. Formele pronumelui posesiv sunt: Un singur obiect Mai multe obiecte Posesori masculin feminin masculin feminin mien le tien le sien la mienne la tienne la sienne les miens les tiens les siens les miennes les tiennes les siennes Mai mulţi pose 3 le nôtre le vôtre le leur la nôtre la vôtre la leur l es nôtres les vôtres les leurs Obs. fie că este vorba de un singur obiect. Ele capătă numărul şi genul obiectelor posedate indifer ent de genul poses orilor:La chambre de Jean – la sienne.Plus propre que la tienne. i posesiv su ronumele po sesive au f orme difer în funcţie de persoana şi numărul posesorilor. care înlocuiesc. Formele pronumelui pose siv sunt: Număr au forme diferite în funcţie de persoana şi num ărul posesorilor. Pronumele p osesive au forme diferite în funcţie de persoana şi numărul posesorilor. Les cravates de Pau l – les siennes. . u ri n funcţi numărul p forme dife te e de per osesorilor î soana şi . se esive. se numesc pronume posesive. şi numee obiectelor posedate şi pe cele ale posesorilor.: a) În timp ce a djectivul posesiv însoţeşte substantivul pe care îl determină (ma chambre). Formele pronumelui posesiv sunt: Număr r posedate şi pe se numesc pronume p osesive. . Pronumele posesive au forme diferite în funcţie de persoana şi numărul posesorilor. ta chambre? .c) La persoanele I şi a II-a plural.164. Cuvintele la mienne. genul şi numărul obiectelor posedate..

ceux (aceia). cu sensul de părinţi. -Complement direct: Donne-moi ton stylo. tovarăşi de idei. simple şi c lural mpuse. eux. Cuvintele celles (acelea). care ţin locul substantivelor lettres. Forme: pronumele demonstrative prezintă două rânduri de forme: simple şi compuse. et négligent le devoir immédiat. adverbul îşi pierde accentul grav. devoir.. Jenny regarda sa mère et comprit que celle-ci souhaitait une explication. cu sensul de proprietate. toutes celles de Jacques et il les rangeait sous une rubrique commune: Lettres des enfants. 168. 167 Pronumele posesiv poate îndeplini. don’t):N . prieteni. -Atribut: Les chambres de leur appartement et de nôtre sont grandes. elles): celui. celle.b) Pronumele demonstrative compuse se formează din cele simpl e. d) În pronumele neutru cela. -Nume predicativ: La valise qu'il apportait était la vôtre. următoarele funcţii: -Subiect: Ton ami part pour la montagne.. sunt pronume demonstrative. mère.. hommes. ce i se cuvine). -Complement circumstanţial: Dans ma serviette il y a beaucoup de choses. c ela.c) În formele compuse neutre. 169. Pronum demonstrative simple nu pot fi întrebuinţate singure. Ne soyez pas comme ceux qui se croient quittés parce qu'ils ont fait face à un devoir difficile. mple şi c e forme: ngular P ompuse. celle s.166. ceux. dans la tienne il n'y a presque rien. celle-ci (aceasta). întărite cu adverbele de loc ci (ici – aici) şi là (acolo). de care sunt l e gate prin lini uţă. j'ai oublié le mien à la maison.Întrebuinţarea pronumelor demonstrative(L'emploi des pronoms démonstratifs)Forme simple: 170. fără a fi legate prin liniuţă. o ouă rându ative prez prezintă două rând onstrativ ri de fo intă două uri de fo rme: simp e prezi rme: si rânduri d le şi compuse. celui (acela). celui qui est tout près d'eux. elle. în propoziţie. de luptă: Lui aussi parle fort. de bunuri ce ne aparţin: Il ne revendiquait que le sien (ce era al său). le mien ira à la mer. deosebindu-se de altele. À chacun le sien (fiecăruia ce este al său. Pronumele poate înlocui şi un substantiv care n-a fost exprimat mai înainte: a) La masculin plural. -Complement indirect: Je parlerai à vos amis ainsi qu'aux leurs. adverbele ci şi là fac corp comun cu pronumele: ceci. Singular Plural masculin feminin neutru masculin femin luiic elleice (c')c euxic ellesi Compuse de apropierecelui-ci cel ui-là celle-ci celle-là ceci cela (ça) ceux-ci ceux-là celles-ci celles-là Obs. comme presque tous les miens.: a) Pronu trative simple au în componenţa lor formele tonice ale pronumelui personal de persoana a III-a (lui.. Ele sunt întotdeauna urmate. de:1) Un pronume relativ (qui. se. b) La masculin singular. Pronumele demonstrative (Les pronoms démonstratifs) Monsieur Thibault avait conservé toutes les lettres d'Antoine. que. Les nôtres étaient partis depuis longtemps.

Ce roman este celui-là même que je cherchais. ca subiect al verbului être: c'est. De tous les élèves de cette classe. Ce sont mes livres. C'est splendide. adverbul ci marchează ultimul termen menţionat în frază. oamenii": Celui qui ne voit s'appelle aveugle. . alegerea): J'aime toutes ces chemises. C'est le livre de Victoire. après tout. Les chambres des enfants se trouvaient tout en haut.La distanţe diferite (marcând apropierea şi depărtarea): Cet enfant est plus sage que celui-là (cet enfant-là). Pronumele demonstrative compuse se folosesc: 1) Pentru a desemna fiinţe şi lucruri ce se află în faţa ochilor noştri. mais celui d'une communion avec le cosmos. De tous ces chapeaux. Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent. 2) De prepoziţia de (mai rar de alte prepoziţii): L'art grec n'est pas un art de solitude. Forma simplă: CE (C') reprezentând un lucru. au dessous. pronumele de apropiere şi cel de depărtare se pot folosi unul în locul altuia. mais je préfère celle-ci. C'est moi (toi. pronumele demonstrative capătă sensul de Unul (unii). având ca nume predicativ un substantiv. . altul (alţii): Ceux-ci viennent. elle. Forme compuse: 171. pronumele demonstrativ poate avea şi sensul de "acesta din urmă": La mère avait fait tant de reproches à l'enfant que celui-ci n'avait pu rien dire. pronumele demonstrativ se foloseşte numai pentru persoane.. ceux-là s'en vont (unii. la chambre de ma tante et celle de mon oncle. o propoziţie.La distanţă egală (marcând preferinţa.. iar là. vous). b) Când se referă la un substantiv exprimat. se folosesc formele compuse ale pronumelui demonstrativ: Celle-là seule qui sera sage aura pour récompense une poupée. lui. ce sera. celle-ci est plus belle que celle-là. cu sensul de "omul.: a) Folosit independent. ce fût. pe care le putem arăta şi care se găsesc: .. c'est agir. b) Când nu se referă la o fiinţă sau la un lucru anumit. je choisis celui-là. Ca subiect al verbului être el se poate folosi de asemenea: a) Pentru a relua un subiect exprimat (de regulă printr-un infinitiv): Vivre. pe cel exprimat înainte: L'ouvrier et le paysan sont utiles à la société: celui-ci (le paysan) travaille la terre.pronumele relativ printr-un fragment de propoziţie. ce seront etc. De ces deux maisons. Când exprimă alegerea. alţii). C'est admirable. celui-là (l'ouvrier) travaille dans l'usine. nous. pronumele demonstrativ poate fi urmat chiar de un adjectiv sau de un participiu (prezent sau trecut): Voilà deux gros souliers pareils à ceux trouvés là-haut. Ce sont eux (elles). ceux-ci sont les plus appliqués (cet enfant-là). ce sont. în acest caz. Întrebuinţarea pronumelor demonstrative neutre (L'emploi des pronoms démonstratifs neutres) 172. un adjectiv. 2) Pentru a desemna fiinţe şi lucruri ce nu se află în faţa noastră. Obs. Obs. un pronume: C'est merveilleux. ce furent. o fiinţă.: a) În limba franceză contemporană. se foloseşte: A – Singur.

→ C'est demain qu'il viendra. Vous avez raison.. ce me semble. C'est drôle ce que tu m'as dit à propos de Richard. QUE.. → C'est mon frère que j'aime. Ce peut être utile. C'en est fait de nous (s-a sfârşit cu noi. → C'est vous qui avez raison. se vor folosi formele tonice în locul celor atone: Je fais le ménage. Obs. Pronumele neutru ce se mai foloseşte şi în expresii ca: ce disant (spunând aceasta). c'est d'être un homme.. Il faut faire ce dont on a été chargé (acel lucru cu care. b) Pronumele ce poate fi subiect şi altor verbe.. QUI. sembler: Ce doit être notre train.. C'EST. CE SONT. – C'est Paul qui va à l'école. Ce doit être vrai. → C'est lui qui apprend. c'était: C'est bon! C'était la même chose.. Et ce disant. C'EST. C'EST.. sur ce (zicând acestea. se va scrie cu sedilă ç: Ç'a été plus fort que moi.. Il apprend le français.. Il offre une fleur à sa mère.Défendre sa patrie. pouvoir être. → C'est de votre ami que nous parlions. ce dont (ceea ce): Ce qui m'intéresse. dame hirondelle s'enfuit alors à tire-d'aile (ca vântul). Tu iras à la gare. Créer. Dacă vocala care urmează este a. B – Însoţit de un pronume relativ cu care formează un tot: ce qui.: a) Pronumele ce se elidează în faţa unei vocale: c'est.. b) Pentru a anunţa subiectul care urmează (în acest caz intervine şi que): C'est une chance que se rencontrer.. C'est nous qui allons à la poste. Elles jouent au piano → Ce sont elles qui jouent au piano. QUI scot în evidenţă subiectul propoziţiei plasat între cele două elemente ale expresiei: Paul va à l'école. → C'est moi qui fait le ménage. le renard s'en fut (se duse) en remuant sa longue queue. Locuţiunea c'est rămâne neschimbată chiar dacă subiectul este la plural: Nous allons au cinéma. que se foloseşte pentru a scoate în evidenţă părţi ale propoziţiei: 1.. QUI şi C'EST. → Ce sont eux qui viennent. → C'est nous qui allons. Dacă subiectul este exprimat printr-un pronume personal. CE SONT. ce que.: Verbul se va acorda întotdeauna cu subiectul respectiv în număr şi persoană: C'est moi qui vais à la gare. c'est un devoir. Când însă subiectul este exprimat printr-un substantiv la plural sau printr-un pronume personal de persoana a III-a plural.) 173... ca: devoir être. c'est tuer la mort. → C'est toi qui ira à la gare.. Il viendra demain. QUE 174. Obs. Locuţiunea c'est întărită de pronumele relativ qui. Il n'y a rien à remarquer. Ç'aurait été très bien.. Et sur ce. c'est devine ce sont: Les élèves ecrivent → Ce sont les élèves qui écrivent... → C'est à sa mère qu'il offre une fleur. s-a zis cu noi). Nous parlions de votre ami. Ils viennent chez nous. . după aceasta). Vous le conduirez à la gare. 2. QUE scot în evidenţă un complement: J'aime mon frère. → C'est à la gare que vous le conduirez.

– Lui i-am dat cartea. Comment ça va? Ça y est! Ça suffit! Combien est-ce que ça me coûterait? Ça serait le comble! Ça nu se elidează niciodată îneintea unei forme verbale care începe cu o vocală: Ça allait bien. dont. à l'heure où les oiseaux se taisent dans les arbres. de colo. OÙ. se foloseşte mai frecvent formula cela: Tu ne t'attendais pas à cela. 176. cela est à lui (cette chose-là). hein? Je suis content que cela vous plaise. Aceste forme sunt invariabile. prin intonaţie şi prin trecerea părţii de vorbire la începutul frazei: C'est lui qui a apporté le paquet. 177. revenons à nos moutons! (Ei bine. DONT. se numesc pronume relative. c'est se schimbă în ce sont: J'attends mes amis. qui. – El a adus pachetul. Les garçons (les fillettes) que nous attendons vont arriver. indiferent de genul şi numărul antecedentului (substantiv sau pronume) pe care îl reprezintă: Les voitures (les trams) qui passent roulent à grande vitesse. CELA 175. retiens bien cela. reliefarea subiectului sau a complementului se realizează.) Pronumele relative (Les pronoms relatifs) Il s'approche du banc de bois sur lequel il avait coutume de s'asseoir dans la belle saison. heure. b) Să nu se confunde pronumele ça (fără accent) cu adverbul de loc çà (cu accent): Il allait çà et là! (ici-colo. colo) sau cu interjecţia ça: Ça.: În limba română. care ţin locul substantivelor banc.. QUOI. C'est à lui que j'ai donné le livre. Obs. → Ce sont eux (elles) que tu rencontreras au théâtre. orme. où. de regulă. c'est ça. Obs. hai. Forme compuse: CECI. Ça arrive. 2) Pentru a anunţa ceea ce urmează (ceci) sau pentru a aminti ceea ce s-a spus (cela): Retiens bien ceci: il faut être prudent. Tu les rencontreras au théâtre.. opunându-le. cela se foloseşte sub forma prescurtată ça: Oui.: a) Verbul propoziţiei relative introduse prin qui se acordă cu antecedentul în număr şi persoană . Cuvintele lequel. sous le bel orme qui entendait leurs graves entretiens. Obs. Obs.. → Ce sont mes amis que j'attends. QUE.: a) În limbajul familiar. Il faut être prudent. exprimate înaintea lor (antecedente) stabilind în acelaşi timp legătura (relaţia) între aceste substantive şi propoziţiile care urmează (propoziţii relative).. două lucruri sau două idei: Ceci (cette chose-ci) est à toi. Ça ira.: Când este vorba de un singur lucru. Formele compuse ale pronumelui demonstrativ neutru se folosesc fără nici un determinativ: 1) Pentru a desemna. et dont il avait plus d'une fois parragé le repos avec son ami.Când complementul este exprimat printr-un substantiv la plural sau printr-un pronume personal de persoana a III-a plural. Formele pronumelor relative: Pronumele relative prezintă două rânduri de forme: 1) Simple: QUI.

trempait la soupe. auquel. la. la care prepoziţia nu face corp comun cu pronumele. fem. în general. lequel. ele se acordă în gen şi număr cu antecedentul respectiv: Donne-moi le verre dans lequel tu as versé de l'eau. în limba franceză. LAQUELLE. Variabile.: Toate aceste forme se scriu într-un singur cuvânt. lesquelles se contractă dând naştere formelor duquel. participiul trecut al verbelor conjugate cu avoir se acordă cu acesta: J'ai reçu la lettre que tu m'as envoyée. de qui. vouloir: Choisissez qui vous voudrez. par qui. 2) Compuse: LEQUEL.): C'étaient deux pensionnaires à qui ma mère. sau dont) vous parliez était en dixième. fem. Les écolier (écolières) qui jouent du violon sont nos amis.: L'élève de qui (sau duquel. precedate de articolele hotărâte le. à laquelle. qui poate fi înlocuit cu lequel: Les paysans chez qui (chez lesquels) nous sommes restés quelques jours étaient des amis. les. Il y a quelque chose qui ne va pas. QUI (Care) se foloseşte atât pentru fiinţe cât şi pentru lucruri. lequel laquelle lesquels lesquelles duquel de laquelle desquels desquelles auquel à laquelle auxquels auxquelles Obs. quelle. Întrebuinţarea pronumelor relative simple (L'emploi des pronoms relatifs simples) 178. b) În propoziţiile relative introduse prin que (complement direct). Comparaţi: Iată copilul căruia (îi) dau o carte – Voici l'enfant à qui je donne un livre. Fără antecedente: qui poate fi: 1) Subiect (cu sensul de celui qui – acela care). duquel etc. chez qui etc. LESQUELLES Aceste forme sunt alcătuite din adjectivele interogative quel. savoir. lesquels. Precedate de prepoziţiile de şi à. 2) Complement cu prepoziţie. sur qui. ménage sa monture.: a) În acest caz. c) În limba română.(Vezi nr. desquels etc. LESQUELS. cu excepţia celor de feminin singular de laquelle. Obs. le soir. Voilà la table devant laquelle il était assis. Qui dort dîne. pronume demonstrativ sau nehotărât) el îndeplineşte în propoziţie următoarele funcţii: 1) Subiect (care): L'homme (la femme) qui parle est notre professeur. la persoane (à qui. cu unele verbe ca: pouvoir. masc. mai ales în proverbe şi maxime: Qui va à la chasse perd sa place. cu şi fără antecedent. Atenţie: B. 2) Complement direct (pe cine). avec qui. Amenez qui vous pourrez. quelles.: Êtes-vous contents des spectacles auxquels vous avez assisté? Singular Plural masc. acest al doilea pronume nu se exprimă. Qui veut aller loin. A. quels. referindu-se.352). Elle ressemblait à son père pour qui elle avait de la sympathie. . pronumele relativ în dativ este reluat printr-un pronume personal în acelaşi caz: căruia (căreia) îi. sans qui. Cu antecedent (substantiv. cărora le. b) Forma de qui poate fi înlocuită cu dont.

QUOI (ce) Pronume neutru. o prepoziţie): C'est justement ce à quoi je pensais. singular şi plural) şi corespunde formelor precedate de prepoziţia de: de qui. de regulă. cu şi fără antecedent: A. pronumele relativ în acuzativ este reluat printr-un pronume personal în acelaşi caz: pe care îl (o. pronume demonstrativ) şi îndeplineşte în .: Quoi nu poate avea niciodată antecedent un substantiv şi nu îndeplineşte niciodată funcţia de complement direct. acest al doilea pronume nu se exprimă. Se foloseşte atât pentru fiinţe cât şi pentru lucruri (ambele genuri.179. al căruia. On m'a offert des fleurs. Obs. Comparaţi: omul pe care (îl) văd femeia pe care (o) văd Salut pe oamenii pe care (îi) văd femeile pe care (le) văd l'homme que je vois la femme que je vois les hommes que je vois les femmes que je vois Je salue Atenţie: 2) Complement circumstanţial de timp (când. Voici de quoi il s'agit. cu antecedent sau fără antecedent. referindu-se la pronumele ce neexprimat: Voilà à quoi je faisais allusion (ce à quoi). Cu antecedent (pronumele ce. ce): Se foloseşte atât pentru fiinţe cât şi pentru lucruri. c'est. C'était quelque chose à quoi il n'aurait jamais songé. le). îi. Obs. el este înlocuit prin ce que: Je sais ce que vous voulez. desquels. pronumele nehotărâte rien. şi îndeplineşte funcţia de complement cu prepoziţie: a. Fără antecedent. enfant que vous êtes! L'homme que je'étais. ale cărora. după voici. în limba franceză. desquelles. de laquelle. B) Fără antecedent (ceea ce). DONT (de care. el reprezintă de fapt pronumele neutru ce neexprimat şi se întâlneşte în expresii ca: advienne que pourra! (fie ce-o fi!). coûte que coûte (orice ar fi): Vaille que vaille! (oricât ar face!) J'ai fait mon devoir. C'est par qoui je commencerai. în care): Je vous ai reconnu du moment que je vous ai vu (în care). ce): Et vous croyez tout cela. a căreia). mais ce n'étaient pas celles que je désirais. l'homme que je suis encore. voilà. advienne que pourra! 180. despre care. se foloseşte numai pentru lucruri. 181. pronume demonstrativ) el îndeplineşte. b) În limba română. În acest caz. B. 3) Nume predicativ (care. quelque chose. QUE (pe care. duquel.: a) Que se elidează înaintea unei vocale: Sa main jouait avec le petit agenda qu'il portait sur lui. funcţia de: 1) Complement direct: Regarde le ballon (la poupée) que je t'apporte! Ils ont choisi les places qu'ils préféraient. ai cărora. Cu antecedent (substantiv. El are întotdeauna un antecedent (substantiv.

el este înlocuit cu formele compuse: duquel. Notă: Să nu se confunde pronumele relativ où (unde. jusque: Il y a une baie d'où l'on voit la mer briller au loin. c) Al numelui predicativ din propoziţia relativă. c) Dont poate fi neutru când are ca antecedent pronumele ce sau un pronume nehotărât (rien. Atenţie: În cazul în care dont este atribut al complementului direct sau al numelui predicativ exprimat printr-un substantiv.: a) OÙ poate fi precedat de prepoziţiile de. numai pentru lucruri. lesquels. îndeplinind în propoziţie funcţia de complement circumstanţial: 1) De loc (dans lequel. dans lesquels. Obs. J'ai lu la poèsie dont tu es l'auteur. b) Dont nu poate fi folosit niciodată după un substantiv precedat de prepoziţie. dans laquelle. OÙ (în care. ale cărui. desquelles sau cu de qui (când se referă la persoane): Lisez ce livre dans les pages duquel vous trouverez les souvenirs de l'enfance de l'auteur.Substantiv (al. Am citit poezia al cărei autor eşti. . Le jardin où (dans lequel) nous nous promenons est plein de fleurs. desquels. b) Al complementului direct din propoziţia relativă: Il endossa sur sa blouse d'écolier un des grands manteaux dont il reléva le collet plissé (le collet du manteau). C'est ce dont vous avez besoin (de cela). laquelle.Adjectiv (de care): Il nous a montré le travail dont il était fier (fier de son travail). în acest caz. lesquelles): Vous souvenez-vous du moment où vous avez eu cette révellation? Nous avons reçu sa lettre le soir où nous sommes allés au cinéma. où se foloseşte şi ca pronume relativ. când) Adverb de loc. a. Il a lu la pièce à la fin de laquelle son héros préféré triomphe. iar subiectul sau complementul direct din propoziţia relativă sunt exprimate printr-un adjectiv numeral sau printr-un pronume nehotărât: J'ai vu un groupe de jeunes filles dont quelques-unes étaient étudiantes. 2) Atribut (al. 2) De timp (pendant lequel. de laquelle. quelque chose): Je me suis procuré ce dont j'avais besoin.propoziţie următoarele funcţii: 1) Complement indirect al verbului din propoziţia relativă (de care. dans lesquelles): Je portai à mes élèves une cuillerée de thé où (dans laquelle) j'avais laissé s'amolir un morceau de gâteau. ordinea cuvintelor difer ă de cea din limba română: Dont este întotdeauna urmat de subiectul propoziţiei relative: Comparaţi: Le professeur a loué l'élève dont il a corrigé le devoir. exprimat prin: . ale cărui etc): J'aime le professeur dont je suis le disciple (le disciple du professeur). a. în care): J'aime la chambre où je travaille cu adverbul interogativ où? (unde): Où travaillez-vous? . Profesorul a lăudat pe elevul a cărui temă a corectat-o. ai. Obs.: a) Dont capătă valoare partitivă când are ca antecedent un substantiv la plural. despre care): Je vous confie ces enfants dont vous vous occuperez (de ces enfants). Nous étions parvenus à la petite porte du potager par où je l'avais vue sortir. ai. 182. Tu lui as donné un demi-kilo de pommes dont il a mangé la moitié. par. cărora): a) Al subiectului propoziţiei relative: Je connais ce poète dont les œuvres viennent de paraître (les œuvres de ce poète).

2) Compuse: LEQUEL? LAQUELLE? LESQUELS? LESQUELLES? Formele compuse sunt alcătuite din adjectivele interogative quel. quoi. auquel. Cuvintele qui.În limbaj judecătoresc şi administrativ: Devant nous a comparu le témoin. Il contemplait la montagne au sommet de laquelle il y avait un chalet.b) Însoţit de verbe care exprimă originea. C'était sa sœur la fillette à laquelle (à qui) il avait parlé. que. a-l scoate în eviden ţă: Des silhouettes courbées. d'où este înlocuit cu dont. des fillettes). servind în acelaşi timp la formularea unei întrebări asupra acestor fiinţe sau lucruri. lesquelles se contractă. lesquelles se folosesc atât pentru fiinţe cât şi pentru lucruri. les. care înlocuiesc nume de fiinţe sau de lucruri. lequel a déclaré. . La beauté du lieu le saisit et lui procura un moment de paix pendant lequel elle oublia ses soucis. ele se acordă în gen şi număr cu substantivele pe care le înlocuiesc şi pot fi exprimate înaintea sau în urma acestora: Lequel de ces livres préférez-vous? Des fleurs que je vous montre. Obs. 2) Complement circumstanţial cu prepoziţie: Il revit son banc. . quxquelles etc. quels. était mon père. la. lesquels. Le professeur lui a posé une question à laquelle il a très bien répondu. laquelle choisissez-vous? În faţa prepoziţiilor de şi à. Pronumele relative compuse lequel.. des garçons.: . atunci când pronumele este precedat de două substantive de genuri diferite şi când folosirea lui qui ar putea crea confuzii: J'aime l'enfant de notre voisine. pot fi înlocuite prin de qui sau dont: Le garçon (duquel) dont (de qui) nous nous occupons est très intelligent. provenienţa. le dossier sur lequel il avait coutume de s'appuyer. pronumele lequel. Pronumele interogative prezintă două rânduri de forme: 1) Simple: QUI? QUE? QUOI? Aceste pronume sunt invariabile indiferent de genul şi numărul substantivului la care se referă: Qui chante? (un garçon. Variabile. avec un bras hallant. laquelle.Pentru a preciza antecedentul.Pentru a insista. dând naştere formelor duquel. Notă: Dont se foloseşte uneori şi dacă este vorba de lucruri: Qu'il est beau le jardin dont vous venez de sortir! Întrebuinţarea pronumelor relative compuse (L'emploi des pronoms relatifs composés) 183. lequel est très appliqué b) Când pronumele relative compuse se referă la persoane. lequel tenait un instrument très court. laquelle. desquels. quelles.: a) Ca subiect este folosit rar: . precedate de articolele hotărâte le. desquels. 185. lesquels. formele compuse duquel. în acest caz. Pronumele interogative (Les pronoms interrogatifs) Qui est là? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien quoi? Que cherchez-vous? Laquelle? 184. de laquelle etc. de laquelle. Ele au întotdeauna un antecedent cu care se acordă şi pot îndeplini în propoziţie următoarele funcţii: 1) Complement indirect (în special pentru lucruri şi animale) în locul lui qui: Elle essaierait d'écrire le roman auquel elle pensait depuis longtemps. 3) Atribut al unui substantiv precedat de o prepoziţie. ele pot fi înlocuite cu cele simple (qui): L'ouvrier auquel (à lui) tu t'es adressé. quelle. desquelles înlocuiesc pe dont: Nous avons assisté au match à la fin duquel notre équipe a remporté la victoire. une fillette. c) Formele duquel. se numesc pronume interogative.. când este vorba de descendenţa unor persoane: La famille dont il descendait avait pris part à la révolution.

cu excepţia celor de feminin singular de laquelle. în limba vorbită. în care prepoziţiile nu fac corp comun cu pronumele. Je ne sais (pas) qui vous êtes. à laquelle. Forme simple: 186. nu mai are loc inversiunea subiectului: Subiect Qui chante? (cine?) Que se passe-t-il? (ce?) Complement Qui attendez-vous? (pe cine?) Lequel choisissez-vous? (pe care?) A quoi pensez-vous? (la ce?) Qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que se passe? Qui est-ce qui chante? Qu'est-ce que se passe? Întrebuinţarea pronumelor interogative (L’emploi des pronoms interrogatifs) A. auquel.).: Toate aceste forme se scriu într-un singur cuvânt (duquel. Laquelle? De laquelle? À laquelle? Plural masc. fem. Je demande qui vous attendez. cu ajutorul expresiilor est-ce qui (pentru subiect) şi est-ce que (pentru celelalte părţi de propoziţie). QUI ? (cine?) – se foloseşte numai pentru persoane şi poate îndeplini următoarele funcţii sintactice: Funcţii sintactice Subiect (cine) Nume predicativ (cine?) Complement direct (pe cine) Interogativă directă Qui chante? Qui est-ce qui chante? Qui êtes-vous? Qui est-ce que vous êtes? Qui attendez-vous? Qui est-ce que vous attendez? Interogativă indirectă Dites-moi. Pronumele interogative – simple sau compuse – sunt întărite.masc. desquels etc. . Lequel? Duquel? Auquel? Singular fem. În acest caz. Lesquels? Lesquelles? Desquels? Desquelles? Auxquels? Auxquelles? Obs. s'il vous plaît. qui chante.

187. Dites-moi. Je demande de qui vous parlez. chez qui tu habites. QUE ? (ce? cât?): neutru singular. inversiunea pronumelui subiect nu are loc: Qui est-ce que vous regardez? Je vous demande qui vous regardez. pentru ce?) Interogativă directă Que regardez-vous? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-il devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Que coûte ce manteau? Que sert de courir? Que tardes-tu? Interogativă indirectă Je voudrais savoir ce que vous regardez. Obs. Je ne sais (pas) ce qu'il est devenu. avec qui tu partiras. Je demande ce que c'est. pronumele il (neutru) este subiect aparent: Que se passe-t-il? Que manque-t-il? Que vous faut-il? Forma întărită a pronumelui negativ. Je ne sais (pas) de qui vous attendez la réponse. despre cine?) avec qui (cu cine?) chez qui (la cine?) sur qui (pe cine?) par qui (de cine?) pour qui (pentru cine?) etc. se foloseşte pentru animale şi lucruri şi poate îndeplini următoarele funcţii sintactice: Funcţii sintactice Complement direct (ce) Nume predicativ (ce?) Subiect (ce) Complement circumstanţial (cât. Dis-moi. À qui écrit-il? À qui est-ce qu'il écrit? De qui parlez-vous? De qui est-ce que vous parlez? Chez qui habites-tu? Chez qui est-ce que tu habites? Sur qui comptez-vous? Sur qui est-ce que vous comptez? Par qui seras-tu nommé? Par qui est-ce que tu seras nommé? De qui attendez-vous la réponse? De qui est-ce que vous attendez la réponse? Avec qui partiras-tu? Avec qui est-ce que tu partiras? Pour qui travaille-t-elle? Pour qui est-ce qu'elle travaille? J'ignore à qui il écrit. în acest caz. subiectul verbului se inversează: Qui cherchez-vous? (pe cine?) À qui avez-vous parlé? (cui?) d) În propoziţia interogativă directă construită cu formele întărite ale pronumelui interogativ.Complement cu prepoziţie à qui (cui?) de qui (de. Obs. Je veux savoir pour qui elle travaille. s'il vous plaît. la ce. Je veux savoir par qui tu seras nommé.: a) Qui subiect este întotdeauna însoţit de un verb la persoana a III-a singular: Qui chante? Qui écrit? Qui dort? b) După qui subiect nu are loc inversiune: Qui travaille dans cet atelier? c) Când qui are altă funcţie. Je demande sur qui vous comptez. ce que coûte ce manteau. ca şi în propoziţia interogativă indirectă.: a) Funcţia cea mai frecventă a pronumelui interogativ que este aceea de complement direct: Que cherchez-vous? (ce?) b) Que este subiect numai în propoziţii care conţin un verb impersonal. Je voudrais savoir ce qui est arrivé. Dis-moi. este: qu'est-ce qui: .

el poate fi înlocuit cu que: Je ne sais quoi (que) répondre. ce que: Comparaţi: Que se passe-t-il? şi Je veux savoir ce qui se passe (subiect). care se construiesc cu forma întărită qu'est-ce que. B... d) Que nu se foloseşte niciodată cu prepoziţii. sur. en quoi je puis vous être utile. reprezintă nume de fiinţe sau de lucruri exprimate înaintea sau în urma lor şi cu care se acordă în gen şi număr: Laquelle de ces deux paires de gants préférez vous? De tous ces tableaux. de cele mai multe ori însoţit de prepoziţii... c) În propoziţie interogativă indirectă que devine ce qui.) Interogativă directă À quoi rêvez-vous? (la ce?) À quoi est-ce que vous rêvez? En quoi puis-je vous être utile? (cu ce. o alegere între două sau mai multe fiinţe sau lucruri şi pot îndeplini următoarele funcţii sintactice: . În cazul acesta apare pronumele interogativ quoi care este considerat ca formă tonică a lui que: À quoi pensez-vous? 188. savoir. pentru a exprima o preferinţă. lesquels choisissez-vous? Pronumele interogative se folosesc. pouvoir. Subiect (ce?) Nume predicativ (ce?) Compl. laquelle? etc. urmate de un infinitiv. Dites-moi. Je n'accepterai pas ce que vous dites.: a) Ca subiect. Je veux savoir de quoi vous vous occupez. Je ne sais quoi devenir. Notă: Să nu se confunde pronumele interogative ce qui şi ce que. precedate de pronumele demonstrativ neutru ce: Je ne suis pas d'acord avec ce qui se passe ici. Pronumele interogative compuse lequel?. direct (ce?) Obs.?) En quoi est-ce que je puis vous être utile? Sur quoi comptez-vous? (pe ce. cu pronumele relative qui. Je me demande sur quoi vous comptez. par. pronumele interogativ quoi se întâlneşte în propoziţii eliptice de verb (predicat) şi este întotdeauna urmat de un adjectiv precedat de prepoziţia de: Quoi de plus extraordinaire? b) În propoziţiile interogative indirecte quoi devine ce que: Je demande ce qu'il peut y avoir de plus extraordinaire. avec. c) Ca nume predicativ sau complement direct quoi este însoţit de un verb la infinitiv: Quoi devenir? Quoi répondre? d) În propoziţii interogative indeirecte. Forme compuse 189. s'il vous plaît. Dites-moi. la forma negativă. după verbele avoir. en etc. în care cele două cuvinte formează un tot inseparabil. şi poate îndeplini următoarele funcţii sintatctice: Funcţii sintactice Complement cu prepoziţie (à. que. Que voulez-vous? şi Je demande ce que vous voulez (complement).Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? Fac excepţie qu'est-ce qu'il y a? şi qu'est-ce qu'il faut?. Je ne sais quoi faire. Je me demande par quoi il est troublé. ce qu'il y a de nouveau. QUOI ? (ce?) se foloseşte pentru lucruri sau idei. de. de regulă.?) Sur quoi est-ce que vous comptez? De quoi vous occupez-vous? (cu ce?) De quoi est-ce que vous vous occupez? Par quoi est-il troublé? (de ce?) Par quoi est-ce qu'il est troublé? Quoi de nouveau? Quoi de plus beau? Quoi devenir? Quoi faire? Interogativă indirectă Je ne sais à quoi vous rêvez.

de. ca şi adjectivele. ngular Plural culin n mas feminin m I. astfel: upă sens Singular . Dites-moi.--. exprimând vag cantitatea sau calitatea acestora. tous. s'il vous plaît.--elq u'un es u r le vom gru --. ral i lo fel: * aucune* nulle* pas un e* --. dans) Interogativă directă Lequel de ces enfants a accepté votre proposition? Laquelle de ces deux cravates préférezvous? Auquel (căruia) des enfants donnerastu ce livre? Dans laquelle de ces boîtes gardezvous les bonbons? Pour laquelle de ces deux langues optez-vous? Avec laquelle de ces poupées aimes-tu jouer? Interogativă indirectă Je demande lequel de ces enfants a accepté votre proposition. Pronumele nehotărâte (Les pronoms indéfinis) Quelques-uns de ces établissements de bienfaisance sont utiles et rendent des services. după sens. pentru înlesnirea însuşirii lor le vom grupa. pent lor le vo Sing ular Plu ast ntitate nulăaucun* n ul* pas un --. Mais la bienfaisance universelle. de chacun --chacune -utes* --. Dites-moi.Funcţii sintactice Subiect (care?) Complement direct (pe care?) Complement cu prepoziţie (à. CANTIT asculin femini ATIVE A.---ri B.-- --nes hose e to s* TATI elque c cantitat .-II. cu nuanţă de demonstrativtel* telle* --. chacun. Je ne sais auquel des enfants tu donneras ce livre. c'est que chacun vive de son travail et non du travail d'autrui. Cuvintele quelques-uns.--ăl 'un qu s* l ru m grupa.----. La charité humaine c'est le concours de tous dans la production et le partage des fruits. d l: d upă sens. de ca sonne--. care ţin locul unor nume de fiinţe sau lucruri. laquelle de ces deux cravates vous préférez. avec. dificultăţi de clasificare. par. 190. Aje veux savoir avec laquelle de ces poupées tu aimes jouer. astfel: lasificar suşirii sens. snirea în e.--. astfe lural grupa. B tou CALI .tou t* A. autrui. Je vous demande dans laquelle de ces boîtes vous gardez les bonbons. pour laquelle de ces deux langues vous optez. se numes pronume nehotărâte. Prezentând. de c tate par en anti ţial ne quelqu'une ---les -uns certain uns quelques ques-unes certain es* qu plusieurs* C. 191.

Întrebuinţarea pronumelor nehotărâte (L'emploi des pronoms indéfinis) A. Pronumele nehotărâte cantitative 1) Cantitate nulă 192. AUCUN, AUCUNE (nici unul, nici una) Însoţit de negaţia ne şi desemnând, în general, un substantiv exprimat, aucun, la singular, se foloseşte atât pentru fiinţe cât şi pentru lucruri: Aucun des voyageurs n'avait eu mal au cœur durant ce premier voyage. De toutes ces cravates, aucune n'est à mon goût. Aucune de ces questions ne recevait jamais de réponse qui fût pleinement satisfaisante.
Obs.: Prezenţa lui aucun în frază atrage după sine suprimarea negaţiei pas (point): Les élèves étaient là; aucun n'y manquait.

Fără a fi însoţit de negaţia ne: - În propoziţii eliptice, în răspunsuri: Ont-ils accepté quelqu'une de vos proposition? - Aucune. - După prepoziţia sans: L'autobus était arrivé sans aucun de nos invités.
Obs.: Aucun capătă sens pozitiv (vreunul, vreuna): - În propoziţiile interogative: Croyez-vous qu'aucun des élèves connaisse son adresse? - În propoziţii dubitative: Je doute qu'aucun de nous puisse répondre à cette question. - După o propoziţie negativă: Je ne pense pas qu'aucun le sache. - După sans şi sans que, avant que: Il est parti sans qu'aucun de nous le sache. Elle se déplaçait sans faire aucun bruit. - După que introducând o propoziţie comparativă: Il se débrouille tout seul mieux qu'aucun autre.

193. NUL, NULLE (nici unul, nici una, nimeni), folosit îndeosebi în limba literară. - Când nu se referă la un substantiv, se foloseşte numai pentru persoane şi numai la singular; este întotdeauna însoţit de negaţia ne şi are întotdeauna funcţia de subiect (nimeni): Nul (personne) ne l'entendra plus jamais. Nul n'est prophète dans son pays.
Obs.: Prezenţa lui nul în frază determină suprimarea negaţiei pas (point): Nul près de moi ne me questionnait.

- Când se referă la un substantiv plural sau la un pronume exprimat, se foloseşte la ambele genuri atât pentru fiinţe, cât şi pentru lucruri (nici unul, nici una): Tous les élèves sont à leurs places. Nul ne manque. On m'a montré bien des chemises; nulle n'était en soie naturelle.
Obs.: a) Aşezat în urma substantivului ca atribut adjectival sau având funcţia de nume predicativ, nul devine adjectiv calificativ, cu sensul de "nul, nulă", fără nici o valoare": C'est un document nul. Du point de vue dramatique, cette pièce est nulle. b) Nul capătă sens pozitiv (vreunul) în fraze de tipul: Si nul d'entre vous fait un geste, il sera perdu.

194. PAS UN, PAS UNE (nici unul, nici una). Se foloseşte întotdeauna la singular, însoţit de negaţia ne:

Ils avaient tous dit la vérité; pas un n'avait menti. Chaque automne, les hirondelles quittent notre pays; pas une ne reste chez nous pendant l'hiver. 195. PERSONNE (nimeni) - Însoţit de negaţia ne, se foloseşte numai pentru persoane şi îndeplineşte diferite funcţii în propoziţie: Personne ne peut mieux te comprendre que moi. Tu n'as jamais haï personne, cela se voit à tes yeux. Tu n'iras chez chez personne et tu ne le diras à personne.
Obs.: Prezenţa lui personne în frază atrage după sine suprimarea negaţiei pas (point): Je n'en parlerai a personne.

- Fără a fi însoţit de negaţia ne: În propoziţiile eliptice de predicat, în răspunsuri: Personne dans toute la maison. Qui est resté en arrière? - Personne.
Obs.: Personne capătă sens pozitiv şi se traduce cu cineva: - În propoziţii interogative: Y a-t-il personne qui le sache? - În propoziţii dubitative: Je doute que personne connaisse la sollution du problème. - După sans que, avant que, trop... pour que: Je suis entré dans la chambre sans que personne s'en aperçoive. Ce problème est trop difficile pour que personne puisse le résoudre. - În propoziţii cu sens comparativ: Il savait se débrouiller mieux que personne. (oricine, oricare, nimeni altul)

196. RIEN (nimic) - Însoţit de negaţia ne, rien pronume neutru, se foloseşte numai pentru lucruri şi poate îndeplini diferite funcţii în propoziţie: Rien ici ne s'est passé dans l'ombre. Qu'est-ce que cela? Tout cela n'est rien. Ce n'est pas ta faute, parce que tu ne sais rien. À ce moment-là, il ne pensait à rien. Elle ne se doute de rien, ne désire rien, j'en ai la certitude.
Obs.: Prezenţa lui rien în propoziţie atrage după sine suprimarea negaţiei pas (point): Je ne veux rien dire.

La timpurile compuse, rien ocupă locul lui pas între auxiliar şi participiul trecut: Je ne t'ai rien dit. - Fără a fi însoţit de negaţia ne: Qu'est-ce que tu veux? - Rien. Rien à déclarer. Rien capătă sens pozitiv (ceva): - În propoziţii interogative: Avez-vous rien mangé? - În propoziţii dubitative: Je doute qu'il ait rien de plus beau. - După sans, sans que, avant de, avant que, trop... pour que: Je demeurais ébloui sans rien dire. Songez bien aux conséquences avant de rien entreprendre.
Obs.: Adjectivul sau participiul trecut care urmează după rien este întotdeauna precedat de prepoziţia

de: Il n'y a rien de plus beau qu'un honnête homme. Rien de neuf sous le soleil.

Locuţiunea rien que se traduce prin "numai": Craiquebille avait dit la vérité, rien que la vérité. Donnez-moi une pomme, rien qu'une pomme. 2) Cantitate parţială 197. UN, UNE (unul, una) - Însoţind un complement cu valoare partitivă, un, une reprezintă atât fiinţe cât şi lucruri: Prenez un de ces mouchoirs. On avait besoin de chercheurs; on en avait trouvé un. Acceptez une de ces fleurs. Mon chat ne mange pas les souris. Il n'en attrape une que pour jouer.
Obs.: Uneori, în special când complementul este exprimat prin pronume personal, un este însoţit de articolul hotărât (l'un): L'un de nous va leur téléphoner. L'un (l'une) de vous devra y aller.

- Fără complement, însoţind un pronume relativ, se foloseşte numai pentru persoane (cineva): Il parlait comme un (quelqu'un) qui s'y connaissait bien. Une que j'apprécie beaucoup c'est Lucie.
Obs.: a) Un poate avea şi valoare de neutru (una, un lucru): Promettre est un, tenir est autre chose. b) A nu se confunda pronumele nehotărât un cu un adjectiv numeral sau articol hotărât: J'ai deux livres: voulez-vous que je vous en donne un? (pronume nehotărât). J'ai un livre, tu en as deux (adj.numeral); J'ai acheté un beau livre (art.nehotărât); c) L'un (les uns) se poate asocia cu l'autre (les autres).

198. QUELQU'UN (UNE), QUELQUES-UNS (UNES) (cineva, unii, unele, câţiva, câteva). La singular (cineva) se foloseşte îndeosebi la masculin, numai pentru persoane şi îndeplineşte diferite funcţii în propoziţie: Quelqu'un viendra nous voir. Je n'ai jamais éprouvé le besoin de blesser quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui s'occupe du petit? J'avais la sensation d'être regardé par quelqu'un. a) Când are funcţia de nume predicativ, el capătă sensul de "persoană însemnată, personaj important": Il n'était rien; il est devenu quelqu'un. b) Sub forma de quelqu'un d'autre însemnă "altcineva": Est-ce que tu attends ton frère? – Non, j'attends quelqu'un d'autre. Je voudrais montrer ce livre à quelqu'un d'autre avant de le ranger dans un tiroir. La plural, quelques-uns, quelques-unes (unii, unele, câţiva, câteva) se folosesc atât pentru fiinţe cât şi pentru lucruri: Quelques-uns sont utiles et rendent des services. J'ai revu quelques-unes de ces photos. Quelques-unes avaient des bâtons pour la marche. Venez, je vais vous présenter à quelques-uns de mes intimes.
Obs.: Adjectivul sau participiul trecut care însoţesc pronumele quelqu'un (une), quelques-uns (unes) sunt precedate de prepoziţia de: Parmi les élèves de notre classe il y a quelques-uns de très appliqués.

Parmi les photos que vous avez réalisées. certaines sont de véritables œuvres d'art. Cela aurait pu donner certains. . . Obs. b) A nu se confunda pronumele chacun care ţine locul unui substantiv: Chacun se tenait bien à sa place.Când nu se referă la un substantiv exprimat. 199. Maman nous a apporté des pommes. cât şi pentru lucruri: Certains de nos amis passeront leurs vacances à la montagnet. TOUTES TOUT (totul. C'est la fin du jour et chacun écoute ses pensées.: a) Adjectivul posesiv care se referă la chacun poate fi: . je l'étudie. TOUS. dacă se adresează unui substantiv sau pronume la plural: Les élèves ont eu chacun leur part. 201. se foloseşte numai la masculin singular şi numai pentru persoane: Chacun doit faire son devoir (tout le monde – toată lumea).Parmi mes amis. se foloseşte şi pentru fiinţe. se foloseşte numai la masculin plural şi numai pentru persoane: Certains déclaraient qu'ils n'accepteraient pas la transaction. 203. ses. j'en ai mangé plusieurs. atât pentru fiinţe. cu adjectivul chaque care însoţeşte un substantiv: Chaque enfant se tenait bien à sa place.son. unele) . şi pentru lucruri şi se acordă cu substantivul pe care-l reprezintă: Il y eut un instant de silence. TOUT. il y a quelques-uns de très aimables. je l'expose. CERTAINES (unii. . având aceeaşi formă pentru ambele genuri şi îndeplinind diferite funcţii în propoziţie: Plusieurs de vos amis ont pris part à cette compétition. Obs. toată lumea) . Il est capable de tout. CHACUN. QUELQUE CHOSE (ceva) Pronumele neutru quelque chose se foloseşte pentru a desemna lucruri şi are diferite funcţii în propoziţie: Quelque chose lui était arrivé qui le dépassait. Quelqu'un d'intelligent agirait de toute autre manière. sa. 200. 3) Cantitate totală 202. atât pentru fiinţe cât şi pentru lucruri. Chacun a ses opinions. se foloseşte la ambele genuri.Când se referă la un substantiv exprimat. Chacune de ces difficultés.: Adjectivul sau participiul trecut care urmează după quelque chose este întotdeauna precedat de prepoziţia de: Il y a quelque chose d'inattendu dans cette rencontre. . orice) la singular are valoare de neutru şi se foloseşte numai pentru lucruri: Tout pour les amis. J'entends quelque chose comme vous diriez le vent de la montagne. CHACUNE (fiecare. oricine. après quoi chacun des enfants se releva. Il y avait quelque chose de changé dans Christophe.Când se referă la un substantiv exprimat. Je vous avouerai même quelque chose de plus grave.Când nu se referă la un substantiv exprimat. CERTAINS. dacă se adresează lui chacun: Chacun a son droit. leurs. PLUSIEURS (nimic) Se foloseşte numai la plural. vivent les camarades.leur.

Obs. tout était descendu. femmes. les arbres. Obs. tout était couvert de neige. pronumele nehotărât même reprezintă un substantiv deja exprimat. Tel est pris qui croyait prendre. vieillards. tel le récompense: qui a tort? În locuţiunile tel et tel. TOUS se foloseşte numai la masculin plural şi numai pentru persoane cu sensul de "toţi oamenii. heureux de ma victoire. cu sensul de "toată lumea": Femmes. les mêmes): acelaşi. dimanche plurera. MÊME (le même. aceeaşi. toată lumea" când nu se referă la un substantiv exprimat. TOUTES (toţi. aceiaşi. 2) De identitate 205. a remporté le prix. chiar un nume propriu de persoană: Un tel. les toits des maisons. Referindu-se atât la fiinţe cât şi la lucruri. desemnează o persoană pe care nu putem sau nu vrem s-o precizăm. Hommes...: Precedat de articolul nehotărât un. toutes me semblent très intéressantes. Ils sont tous. Sub forma tel. Madame une telle soutenait la cause de mon ami. je prendrai toujours le même.. cineva). se folosesc atât pentru fiinţe cât şi pentru lucruri şi îndeplinesc diferite funcţii în propoziţie: Tous ils m'aiment. J'aime ces histoires.. J'aime la cravate que tu as achetéel j'aurais choisi la même. marcând identitatea: Ce gâteau m'a beaucoup plu. TEL. QUI (acela care) Se foloseşte numai la singulare şi numai pentru persoane: Tel qui rit vendredi. dit-on. une (cutare. tel ou tel (cutare): Il ne s'agit pas de tel ou tel personnage..: În acest din urmă caz. Même este de asemenea pronume când este însoţit de un pronume relativ (qui). Ces enfants-ci sont les mêmes. Et tous je les aime. altul): Tel le grand. Obs. tel (unul. un oarecare. aceleaşi. 3) De diversitate . c'est le concours de tous dans la production et le partage des fruits. rezumând o serie de nume de fiinţe sau de lucruri. B. toate) la plural se referă la un substantiv sau pronume exprimat. în acest caz. fără a se referi la un substantiv exprimat: Ce sont toujours les mêmes qui travaillent conscieusement. moines. substituie.. la même.: La masculin singular are valoare de neutru şi se întâlneşte în expresii ca: Cela revient au même (este acelaşi lucru). tous. Monsieur un tel disait qu'il ne le connaissait pas (Domnul cutare). se poate folosi şi pentru persoane. tous se dirigeaient vers la Bastille.Les rues. sau când rezumă o serie de nume: La charité humaine. TOUS. enfants. Pronumele nehotărâte calitative 1) Cu nuanţă de demonstrativ 204. Les fautes d'ortographe que vous faites sont toujours les mêmes.

une autre (plural d'autres) (altul. alcineva": Je laisse ce soin à un autre. Il croyait devoir expliquer aux autres ses pensées. les autres préféraient des fruits. L'AUTRE.Succesiunea în grup unul (-a) după altul (-a): On entendait les portes se fermer l'une après l'autre. . celelalte) Se foloseşte atât pentru fiinţe cât şi pentru lucruri şi îndeplineşte diferite funcţii în propoziţie: Aimes-tu cet enfant? – Oui. poate avea verbul fie la singular. prepoziţia respectivă se repetă: Je vais m'adresser à l'un ou à l'autre. pronumele autre se foloseşte atât pentru fiinţe cât şi pentru lucruri.Opoziţia: (unul. cu valoare neutră.206. alţii).: Autre chose (altceva).Excluderea (totală): ni l'un ni l'autre În acest caz. 207. de un pronume personal (nous. fie la plural: . d'autres causaient. este întotdeauna la singular: Comment pourrais-je vouloir pour un autre chose que la vérité? Je m'enforçais de penser à autre chose. una.Asocierea amândoi. are sensul de "un altul. vous). amândouă): L'un et l'autre ont donné de bons réponses. Pluralul d'autres (alţii. . este însoţit întotdeauna de negaţia ne: Ca subiect. Il s'intéresse de l'un et de l'autre. sau de un numeral cardinal. alţii. . alta. Vous allez le dire à un autre. en voyez-vous une autre? Fără a se referi la un subiect exprimat.. dar: Ils ont commis la faute. o alta.. Il est toujours prêt à se sacrifier pour les uns et pour les autres.Însoţit. având aceleaşi forme pentru ambele genuri: Un autre. Ne veux-tu pas acheter ces chaussettes? – Non. Je les apprécie l'un et l'autre. . . alta) L'un chante. Obs. Les uns mangeaient des gâteaux. altele): Certains se tenaient tranquilles à leurs places. în general. însoţesc. altul. în general. C'est une sollution. mais j'aime encore mieux l'autre. l'autre joue du piano. LES AUTRES (celălalt.Excluederea (parţială): l'un (l'une) ou l'autre (unul sau altul): a) Ca subiect se construieşte cu verbul la singular: L'un ou l'autre a commis la faute. Vous direz cela à d'autres (altora).. cealaltă. de cele mai multe ori pronumele adverbial en: Voilà un garçon très sage. altele) . alta. prepoziţia se repetă: Je parlerai à l'un et à l'autre. unii (unele) pe alţii (altele): Nous nous étions tant de fois reconduits l'un l'autre jusqu'au petit jour. de articolul hotărât sau nehotărât.Reciprocitatea unul (-a) pe altul (-a).. ceilalţi. L'autre (les autres) se poate asocia cu l'un (les uns) pentru a exprima diferite raporturi şi anume: .: În cazul când îndeplineşte funcţia de complement cu prepoziţie. b) în cazul când îndeplineşte funcţia de complement cu prepoziţie. Tu iras le chercher chez les uns ou chez les autres. un complement cu valoare partitivă. je ne connais un autre plus sage. Obs. AUTRES (alt. AUTRE. je préfère les autres.

vous. on n'a pas raison. ils. 4) Relative 209. modestie): Il y a longtemps qu'on ne vous a vu (on = je). . cine) Folosit numai la singular şi numai pentru persoane. Un avocat devrait savoir ne pas interrompre autrui.. Je te defends de le dire à quiconque. La bienfaisance universelle. elle. QUICONQUE (acela care.) On crie au secours. on ne cause avec personne (on = nous). nous. elles şi are o valoare afectivă (de familiaritate.: ) On este de genul masculin. În cazul acesta substituie pronume personale: je. Când îndeplineşte funcţia de complement cu prepoziţie. 2) Oamenii. On se sépara avec de grands coups de chapeaux (on = ils). numele predicativ se acordă în gen şi număr: On est trop petits pour qu'il puisse s'occuper de nous. ON (cineva.Situarea în spaţiu: Il s'était assis l'un à côté de l'autre (l'un devant l'autre. pronumele on se foloseşte numai pentru persoane. Dacă însă se referă la substantive feminine sau la plural. On est homme de conscience. în general (se traduce de regulă cu persoana I plural sau a II-a singular): On n'est pas seul (nu suntem singuri) quand on a des souvenirs. a căror identitate nu vrem să o precizăm (cineva. verbul însoţit de pronumele on se poate traduce şi . prepoziţia respectivă se repetă: Il ne compte ni sur l'un ni sur l'autre. acesta va fi întotdeauna la plural: Ils ne sont rentrés ni l'un ni l'autre. ironie. fit le vieillard (on = tu). dispreţ. Non. On dit que cet été sera chaud (anumite persoane spun. AUTRUI (alţii. ceilalţi oameni) Invariabil. îndeplineşte întotdeauna în propoziţie funcţia de subiect însoţit de un verb la persoana a III-a singular şi reprezintă: 1) Una sau mai multe persoane nedeterminate. 208. c'est que chacun vive de son travail et non du travail d'autrui. Ma petite Paule! Douze ans qu'on ne s'est pas vues! b) Când în propoziţie este un complement direct. se): On a frappé à la porte (cineva). tu. autrui se foloseşte numai pentru persoane. afecţiune. având o întrebuinţare restrânsă. Ni l'un ni l'autre ne sont arrivés à temps. il.. quiconque este deseori precedat de prepoziţia à: Quiconque est coupable doit être puni. Comme on fait son lit. 5) Personale 210. îndeosebi cu funţie de complement cu prepoziţie: Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fit. on se couche. Je n'irai ce soir ni chez l'un ni chez l'autre. Il ne se fie ni à l'un ni à l'autre. On ne doit pas céder aux enfants quand il pleurent 3) Persoane determinate.: Când urmează după verb. on va par le droit. l'un derrière l'autre etc). se etc.Ni l'un ni l'autre n'avait raison. oricine. Obs.) Derivat din cuvântul latinesc homo (om). Obs. se spune.

grupuri de cuvinte care. as beau. suis. et récite la poésie". Tu as beau dire non. tu sais la leçon. tu peux tomber. allons. J'ai besoin d'un beau livre. Il ne comprend pas que l'on rie par santé. sais sunt verbe. luate împreună. 212. 1 Locuţiuni verbale (Locoutions verbales) Faites attention! En 1918. quoi. când urmează după ou. tenir compte. "Viens ici. Blanche. tu dois tenir compte de mes conseils. prends garde. Locuţiunile verbale.: Când un verb uneşte subiectul cu numele său predicativ (l'attribut). Verbul. récite. mai ales în scris. devenir (a deveni). se faire (a se face). VERBUL (Le verbe) La classe a commencé comme toujours. . "je pense donc je suis".starea sau existenţa unui subiect: (elle) était (au fond de la classe). que.prin diateza pasivă: On nous attend. c) Pronumele on poate fi însoţit de articolul hotărât (l'on). l'armée roumaine a tenu tête aux envahisseurs. ai besoin sunt locuţiuni verbale. On transporta l'élève dans la loge du concierge. Allons! – Je suis contents. se montrer (a se arăta) etc. qui. (un camarade) a été interrogé. viens. Obs. au valoarea unui verb. 211. prends garde. Grupurile de cuvinte faites attention. exprimă: . Le maître d'école marqua les absents. a tenu tête. parte de vorbire (partie du discours) flexibilă. sunt de obicei formate dintr-un: substantiv : avoir envie verb şi un adjectiv : tenir bon alt verb : faire croire Iată câteva locuţiuni verbale: Locuţiune Verbul care-i Sensul verbală corespunde . si: Une porte ouvrait sur un cabinet où l'on pénétrait aussi par le vestibule. où. marqua. Elle était au fond de la classe. la place est retenue (sunteţi aşteptat). În afară de être sunt socotite copulative şi alte verbe ca: demeurer (a rămâne). poartă numele de verb copulativ (copule)1. Cuvintele a commencé.o acţiune săvârşită ori suportată de subiect: (la classe) a commencé.

în general. cu prepoziţiile à sau de: Jamais Fabrice ne parla de Clélia. prouvez-leur votre reconnaissance. 213. rester nu au nici complemente directe. Ils sont rentrés à temps (compl. 1. Les chiens aboient. courir un danger. Ce garçon pense à sa mère. Elle regarde.circ. a arăta a aduce a termina a pune capăt a fi atenta la. Ils ont bien travaillé (compl. pot fi folosite fără complement: Je chante. a lua seama a da seama de a expune a mulţumi a rezista veiller exposer remercier résister Verbe tranzitive şi intranzitive (Verbes transitifs et intransitifs) Enfants. . de mod). Il veut se rendre aux Grecs. honorez-les. prouver au complemente indirecte.Indirecte şi se construiesc. remettre.Directe şi se construiesc fără prepoziţie: Il dessine la carte de notre partie. În frazele de mai sus. ci pot avea doar complemente circumstanţiale: Le soleil brille. honorer.a. întrebuinţate în expresii ca: dormir don dernier sommeil. manger.. Unele verbe tranzitive se construiesc cu două complemente (unul direct şi unul indirect): Je ne l'ai pas dit à Hector. Verbele aboyer. Ele nu au complemente directe sau indirecte.Avoir l'air Avoir peur Faire attention Faire grâce (d'une dette) Faire savoir Faire venir Mettre fin Prendre garde à Rendre compte Rendre grâce bon Tenir ferme tête paraître craindre être attentif pardonner à montrer amener terminer a părea a-i fi teamă (frică) a băga de seamă a fi atent a ierta pe cineva de.circ. la caravane passe. 2. obéir. Tu manges. savoir ş. Et puis ne remettez jamais votre travail au lendemain. vivre un moment pénible. devin tranzitive: Il a beaucoup pleuré son grand-père. Choisissez à vos maîtres.: a) Unele verbe tranzitive ca attendre. de loc).: 1. Amassez des connaissances utiles. chanter. . aimez vos parents. écouter. je vous le demande.circ. posséder au complemente directe. Verbele intranzitive exprimă acţiuni care nu se exercită asupra nici unui obiect. Restez fidèles à vos amis. intranzitive. Obs. Père. nici complemente indirecte. Verbele tranzitive sunt: . L'homme qui jouit d'une bonne santé possède un vrai trésor. Toate aceste verbe sunt numite tranzitive. verbele jouir. Ces élèves reviennent de l'école (compl. Obs. de timp). regarder.. verbele aimer. boire. (L-a regretat mult pe bunicul său). ele sunt intranzitive. b) Alte verbe.

Partir (a pleca): Nous sommes partis.a. . Elle est sortie à huit heures et est rentrée à midi. accourir– a veni în grabă grandir – a mări alunir – a aseleniza cesser – a înceta apparaître – a apărea changer – a schimba atterir – a ateriza paraître – a apărea augmenter – a mări vieillir – a îmbătrâni etc. Il s'en est allé. monter (a urca. Venir1 (a veni) şi compusele lui: Elles sont venues. Tu es passé de l'autre côté de la rivière. Rester (a rămâne): Nous sommes restés à Sinaïa tandis qu'elle nous attendait à Predeal. dormir. Aceste verbe pot fi însă folosite în mod tranzitiv şi atunci se conjugă cu avoir. Ils ont descendu l'escalier. Naître (a se naşte): A. Paul a marché très vite pour ne pas être en retard.: Uneori. rentrer (a se reîntoarce). se conjugă cu être. Mourir (a muri): Elle est morte. Éclore (a se deschide – pentru flori): Ces fleurs sont écloses cette nuit. Obs. a-i reveni.Verbele tranzitive se conjugă la timpurile compuse cu auxiliarul avoir: Nous avons fait notre devoir. Demeurer (a rămâne): Il est demeuré muet. convenir (a admite). pot fi folosite ca tranzitive şi atunci se conjugă cu avoir. Camus est né en Algérie. Je ne manque pas l'école (tranzitiv direct) – nu lipsesc de la şcoală. Astfel: commander.: L'argent manque (intranzitiv) – lipsesc banii. Échoir (a expira. tomber (a cădea). Ce garçon est tombé sur la glace. parvenir (a parveni). în al doilea cu être. subvenir (a veni în ajutor). sau ca tranzitive şi. Cet acteur a débuté dans "le Cid".. sortir (a ieşi) se conjugă cu auxiliarul être: Marie est rentrée dans sa chambre. a se urca). Tu as passé le pont.Cele mai multe verbe intranzitive se conjugă de asemenea cu avoir la timpurile lor compuse: débuter. survenir (a veni pe neaşteptate). unul şi acelaşi verb îşi schimbă sensul după cum este întrebuinţat ca tranzitiv sau intranzitiv. Verbele descendre (a coborî). în sensul de a se duce) şi s'en aller (a se duce). Il est grandi. manquer. vivre etc. prétendre etc. Il est allé à l'école. redevenir (a redeveni). devenir (a deveni). se conjugă cu auxiliarul être. Verbele intranzitive care urmează se conjugă (la timpurile compuse) cu auxiliarul être: Aller (a merge. Ne manque pas à ta parole (tranzitiv direct) – ţine-te de cuvânt. Il a monté sa valise dans la voiture. În primul caz. se conjugă cu auxiliarul avoir. Les souffrances l'ont grandi. provenir (a proveni). Convenir cu sensul de a-i plăcea. Rentrer (a pune la adăpost): Le berger a rentré ses moutons dans la bergerie. Repartir (a pleca din nou): Il est venu et puis il est reparti. Unele verbe sunt tranzitive când arată acţiunea şi intranzitive când indică sfârşitul acţiunii (starea care rezultă din ea). Sortir (a scoate): Marie a sorti son mouchoir. ele se conjugă cu avoir. (se) souvenir (a-şi aminti). Il est monté sur la montagne. passer (a trece) ş. a ajunge la termen): Le gros lot lui est échu. în acest caz.a. marcher. Tomber (a doborî): Il a tombé son adversaire (la box). prevenir (a preveni). Compusele lui venir: Contrevenir (a contraveni). ş. luând următoarele sensuri: Entrer (a băga): Il a entré ce piano par la fenêtre. a-i conveni. . Décéder (a deceda): Ma grand-mère est décédée il y a une semaine. 1 Verbele intranzitive entrer (a intra). Arriver (a sosi): Ces étrangers sont arrivés hier.

mod. gen (la part. Je cherche tu cherches nous cherchons Je cherchais il cherchait vous cherchez Je suis sorti elle est sortie Obs.. În funcţie de număr (singular sau plural): Je ne suis pas l'esclave de la mode. Acestea sunt categoriile verbului. Verbele subliniate sunt la diferite moduri. eventuală.. dépêche-toi. j’etais le maître de mes désirs. Radical şi terminaţie (Radical et terminaison) 214. timp şi diateză. que je sois. un radical şi o terminaţie. vendre. Il n'est point de sot métier. pouv(oir) sunt radicale. iar (aim)er. nous allons. nous sommes. je te dirai qui tu es.trecut)... Modul arată felul în care este prezentată acţiunea: reală. . 215.. finir. Modurile personale sunt: Indicativul (l'indicatif): Tu hantes. radicalul însuşi suferă modificări: Aller: Je vais. dire. căreia i se vorbeşte sau despre care se vorbeşte: Je me dépêche. după felul acţiunii pe care o exprimă. advienne que pourra. fin(ir). je pourrai.. Aujourd'hui personne n'était là pour me presser. vend(re). je serai. tu vas être en retard. (parl)er. timp şi. Fais ce que dois. Moduri şi timpuri (Modes et temps) Dis-moi qui tu hantes. uneori. Nous ne sommes jamais les esclaves de la mode.. Conjunctivul (le subjonctif): qu'une porte soit ouverte ou fermée. avoir. j'irai. je leur offrais une balafre. verbele au forme diferite în funcţie de persoana (I. a III-a) care face lucrarea. Verbele franceze au. je dirai. parl(er). je dirai. pouvons. que je puisse Être: Je suis. dépêche-toi. număr. Radicalul este partea relativ stabilă a verbului. Indicativul (l'indicatif): Tu hantes... Există moduri personale (modes personnels) şi moduri impersonale (modes impersonnels). supusă unei condiţii etc. je ferai. Categoriile gramaticale ale verbului (Les catégories du verbe) Allons. il se dépêche. n. etc. 2. iar terminaţia (desinenţa) este partea care se modifică în funcţie de persoană.Ils sont descendus de la montagne. pouvoir: aim(er). Verbul suferă schimbări: 1) În funcţie de persoana care vorbeşte. me disait autrefois ma mère. tu es. probabilă. de numărul (singular sau plural) la care se află subiectul. La verbele aimer. 216. que j'aille. vouloir. După cum se vede din textul de mai sus.: La verbele neregulate ca aller. 217. (pouv)oir sunt terminaţii. tu es. Faire: Je fais. (vend)re. Persoană şi număr. J'avais vingt-trois ans. a II-a. que je fasse. de regulă. Pouvoir: Je peux. precum şi de mod. valoir. je fis. (fin)ir. être. parler. Moi qui voulais présenter à mes élèves un visage net. faire. pouvoir.

laisser dire. la diateza pasivă: Je suis aimé par ma mère. c) În acelaşi timp cu altă acţiune (simultană): Quand son père est entré chez elle. Je travaillerai pour ma patrie. était. 221. J'ai rencontré les regards du journaliste. J'ai changé alors. Timpurile compuse sunt alcătuite: a) Dintr-un timp simplu al auxiliarului avoir sau être şi din participiul (trecut) al verbului de conjugat la diateza activă: J'ai regardé la salle. Am schimbat atunci. . chose due. Voi munci pentru patria mea. În viitor famille et pour moi. Verbele déclinait. * Modul numit le participe passé corespunde participiului din limba român ă. exprimând acţiuni petrecute sau pe cale de a se petrece. pentru familia mea şi pentru mine Timpurile sunt simple (temps simples) şi compuse (temps composés): 220 Timpurile simple. Am lucrat alături de el. 218. În prezent Ja travaille à côté de lui. timpurile respective sunt simple: Je devinais la douceur du soir. ea citea. Modurile nepersonale sunt: Infinitivul (l'infinitif): Bien faire. l'heure déclinait au dehors et la chaleur était moins forte.Condiţionalul (le conditionnel): On pourrait faire une ronde. Traducerea în limba română Lucrez alături de el. iar modul numit le participe présent corespunde gerunziului. J'ai travaillé à côté de lui 2. n'avais pas cherché. 219. Timpurile (Les temps) Pourtant. El mi-a arătat că tu ţi-ai sfârşit lucrul. Cela m'a donné à penser que je n'avais pas cherché Marie du regard pendant tout le procès. Obs. b) După o altă acţiune (posterioară): Ton père m'a dit que tu viendrais me voir. Aimez que vous soyez conseillé et non pas que vous soyez loués. en forgeant. Timpurile arată că o acţiune: Se petrece Exemple 1. când este precedat de en. În trecut J'arrivai au lycée à sept heures et demie.. elle lisait. pour ma 3. ai regardé. ei au înţeles-o. Participiul* (le participe passé): Chose promise.: Timpurile arată de asemenea că o acţiune se poate petrece: a) Înaintea unei alte acţiuni (anterioară): Il m'a montré que tu avais fini ton travail. ils l'ont compris. le gérondif): Venant. Tatăl tău mi-a spus că vei veni să mă vezi. fais. Je n'avais pas cherché Marie. Gerunziul (le participe présent şi. b) Dintr-un timp simplu sau compus al lui être şi din participiul (trecut) al verbului de conjugat. J'ai regardé la salle. Sosii la liceu la 7 1/2. Nous chanterons une chanson.. Imperativul (l'impératif): Dis-moi. Când verbul se conjugă fără ajutorul vreunui auxiliar. Când tatăl său a intrat la ea. Une hirondelle ne fait pas le printemps. sunt folosite la diferite timpuri.

radiodiffuser. J'aurai eu mangé. e Exemple Prezent je travailler tu travaill il je finir tu fin il partir: je pars. J'avais eu mangé. Que j'aie eu mangé. Il réfléchit toujours . Formarea timpurilor (La formaton des temps) A. vêtir cu habiller etc. alunir etc. ca şi după terminaţiile persoanelor I. se. t (sau -) Obs. atterrir. émouvoir cu émotionner. Il prend garde aux abeilles Et bouge les oreilles. Timpurile simple (Les temps simples) Prezentul indicativului (L'indicatif présent) J'aime l'âne si doux Marchant le long des houx. J'ai eu mangé. a III-a prez.c) Dintr-un timp simplu al lui être şi din participiul (trecut) al verbului de conjugat însoţit de pronumele me.: În vorbire se folosesc uneori aşa-zisele timpuri "surcomposés" (supracompuse). Obs. résoudre cu solutionner. il part recevoir: je reçois. Infinitiv e.: Primele două grupe (aproximativ 4. il reçoit rendre: je rends. În limba modernă ele tind a fi înlocuite cu verbe mai noi: clore cu fermer. nous. tu reçois. Verbele au terminaţii diferite la modul infinitiv. amerrir.ind. is. tu pars. tu rends. ca téléphoner. Nous nous sommes levés de bonne heure. a II-a. s. a II-a şi a III-a singular ale indicativului prezent. Verbele de grupa a III-a (aproximativ 150 de verbe) se împuţinează mereu. il rend (rompre) (il rompt) e es e is is it -er II -ir cu –iss în temă -ir (fără –iss) -oir -re is. es. aparţin acestor două grupe. Cele trei grupe ale verbelor (Les trois groupes des verbes) 222. Verbe noi. it III s. te. După terminaţiile infinitivului. Ele se formează dintr-un timp compus al verbului avoir (câteodată être) şi din participiul trecut al verbului de conjugat. la diateza pronominală: Pierre s'est habillé.000 şi respectiv 360 de verbe) se îmbogăţesc mereu.I. pasteuriser. J'aurais eu mangé. quérir cu chercher. se. téléviser. faillir cu manquer. choire cu tomber. vous. verbele franceze se împart în trei grupe (conjugări): Grupa I Terminaţia infinitivului Terminaţiile pers.

nous prenons... bouge. Recevoir je reçois.se aşază între radical şi terminaţie. a III-a (în –dre) –t dispare la pers.Ses yeux sont en velours. (il) prend. în general. regulate. Imperfectul (L'imparfait) .. Parler Je Tu Il (Elle) Nous Vous Ils (Elles) Je Tu Il (Elle) Nous Vous Ils (Elles) parle parles parle parlons parlez parlent finis finis finit finissons finissez finissent le français le français le français le français le français le français Finir mon devoir ton devoir son devoir notre devoir votre devoir leur devoir Vendre des fruits des fruits des fruits des fruits des fruits des fruits Rompre romps romps rompt rompons rompez rompent Je Tu Il (Elle) Nous Vous Ils (Elles) vends vends vend vendons vendez vendent Obs. infixul –iss.: 1) Astfel se formează prezentul indicativului mai ales la verbele grupelor I şi a II-a. 3) La unele verbe din gr.II în -is –is (iss)-ons (iss)-ez (iss)-ent -ir -it gr.. Prendre je prends. a II-a ca finir. remplir.... ouvrir. În general. 2) La verbele din gr. 223. Cea mai mare parte a verbelor din grupa a III-a fiind neregulate.: Unele verbe din gr. nous recevons. offrire.. souffrir primesc terminaţiile grupei I de verbe (vezi nr.a III-a ca couvrir. etc. a III-a singular: Descendre il descend.I în -e –es -e -ons -ez -ent -er gr. prezentul indicativului se formează din radicalul verbului plus terminaţiile: gr. blanchir etc.. ce sunt. Verbele (j')aime.232). îşi modifică şi radicalul: Sortir je sors..III în -ir -s –s –t -ons -ez -ent -oir (sau -) -re Obs. (il) réfléchit sunt la prezentul indicativului..

tu vendis.224. prin adăugarea terminaţiilor –ais.. Je sus. tu Je finis. -ais. tu sus. Perfectul simplu are terminaţiile: La grupa I chantas..prez. -ions. Parler Je Tu Il (Elle) Nous Vous Ils (Elles) Je Tu Il (Elle) Nous Vous Ils (Elles) Je Tu Il (Elle) Nous Vous Ils (Elles) Je parlai parlas parla parlâmes parlâtes parlèrent finis finis finit finîmes finîtes finirent vendis vendis vendit vendîmes vendîtes vendirent voulus avec toi avec moi avec nous avec toi avec moi avec moi Finir mes leçons tes leçons ses leçons nos leçons vos leçons leur leçons Vendre des fruits des fruits des fruits des fruits des fruits des fruits Vouloir voir le musée . Je vendis. de obicei. -aient la radicalul obţinut prin înlăturarea terminaţiei –ont de la persoana I plural a indicativului prezent: Infinitiv Travailler Finir Recevoir Ind.I nous travaill ons nous finiss ons nous recev ons Imperfect Je travaill ais Je finiss ais Je recev ais Perfectul simplu (Le passé simple) 225. Imperfectul se formează. iez.. -ait. pers.. radicalului verbului.. Aceste terminaţii se adaugă.pl. La grupa a II-a La grupa a III-a -ai -is -us -is -as -is -us -is -a -it -ut -it -âmes -âtes -îmes -îtes -ûmes -ûtes -imes -ites -èrent -irent -urent -irent Je chantai.... în general. tu finis.

.je ferai Venir -je viendrai Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) 227.. tu fus.. -rons. -rez. din radical. în conjugare. deşi au aceleaşi terminaţii.. tu eus.: La verbele neregulate ca aller.. -iez... Être je fus.j'aurai Valoir -je vaudrai Envoyer . -as... dar ele se adaugă unor radicale diferite: Aller . Prendre je pris. la care se adaugă terminaţiile: -rai... Venir (tenir) je vins (tins).j'assiérai Tenir -je tiendrai Avoir . -ra. -ons. -ras. -aient Parler Je parlerais Recevoir Je recevrais Finir je finirais Vendrer je vendrais Partir je partirais Imperativul prezent (L'impératif présent) . tu sus. être.. -ait. Condiţionalul prezent se formează în acelaşi mod în care se formează viitorul. -ont Parler Finir Partir Je parlerai je finirai je partirai La verbele terminate în oir şi re. Savoir je sus. -ions. Viitorul la verbele terminate în –er şi –ir se formează din infinitiv plus terminaţiile: -ai.. îşi schimbă radicalul.. îşi formează perfectul simplu în mod diferit: Avoir j'eus. dar cu terminaţiile imperfectului: -ais. -ais. -ez.a. rompre je romprai Obs. pouvoir ş.j'acquerrai Savoir -je saurai Asseoir . Pouvoir je pus. viitorul se formează. Viitorul (Le futur) 226. viitorul se formează cu ajutorul aceloraşi terminaţii.Tu Il (Elle) Nous Vous Ils (Elles) voulus voulut voulûmes voulûtes voulurent voir le musée voir le musée voir le musée voir le musée voir le musée Obs.j'enverrai Voir -je verrai Faire . tu vins (tins).. în general. avoir. Mettre je mis.j'irai Pouvoir -je pourrai Acquérir . -a.: Verbele neregulate care. -ront Recevoir je recevrai.

que je parle.228. La verbe în –er -e -ons -ez La verbe în –ir (cu iss) -is -(iss)ons -(iss)ez La verbe în –ir. terminaţiile sunt cele ale indicativului prezent de la verbele de grupa I: -e. Imperfectul conjunctivului . Iată terminaţiile imperativului prezent: Pers.ind. que vous parliez. I pl. La persoana I şi a II-a plural sunt cele ale imperfectului: -ions. prin înlocuirea terminaţiei –ent cu terminaţiile conjunctivului: -e. a II-a I a II-a sing pl. verbele sunt precedate de conjuncţia que. iar la forma negativă înaintea lui: Lave-toi bien! Ne te lave pas vite! Se laver: Lavons-nous Ne nous lavons pas bien! vite! Lavez-vous Ne vous lavez pas bien! vite! Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) 229. corespunzând conjuncţiei să din limba română. -ent. a III-a s. Pers. qu'il parle. În formarea imperativului nu se foloseşte pronumele personal. de la persoana a III-a plural a indicativului prezent. a II-a s.a.s. (Se poate forma şi din gerunziu – participe passé – prin înlocuirea terminaţiei –ant cu terminaţiile conjunctivului). que tu parles. Ind. -oir. pouvoir ş. Conjunctivul prezent se formează în general.) ca şi la être şi avoir vezi nr. -e. Pers. Imperf.: 1) La conjunctiv. La verbele regulate şi la un mare număr de verbe neregulate. il parle ils parlent prez. I şi a II-a plural. a III-a pl. qu'ils parlent. terminaţia este aceea a persoanei a II-a singular a indicativului prezent fără s.256. a II-a pl. Imperativul prezent are numai trei persoane: a II-a singular.prez. que nous parlions. -es. -ions.re -s -ons -ez Chanter: chante bien! chantons bien! chantez bien! Choisir: choisis un livre! choississons un livre! choisissez un livre! Descendre: descends l'escalier! descendons l'escalier! descendez l'escalier! La diateza pronominală se vor adăuga pronumele complement care la forma afirmativă stau după verb. imperativul se formează din prezentul indicativului. vouloir. La persoana a II-a singular a verbelor în –er. Remplir ils remplissent que je remplisse Recevoir ils reçoivent que je reçoive La persoanele I. 2) Pentru formarea conjunctivului la unele verbe neregulate (faire. Obs. a II-a şi a III-a singular şi a III-a plural. je parle. nous parlions vous parliez Conj. -es. -e. pl. -iez. -iez I. în general. -ent. tu parles.

savoir – su.. . tu tins vor face la imperfectul conjunctivului: que je vinsse (tinsse). qu'il parlât tu finis que je finisse.. conjunctivului a II-a sing. Verbele din grupa a II-a. naître – né. que tu vinsses (tinsses). avoir – ayant. de tipul finir.între radical şi terminaţie: Finir – finissant. Participiul trecut (Le participe passé) 232. -ssiez. vendre – vendant..: Verbele venir şi tenir al căror perfect simplu este je vins. Infinitiv Radical Exemplu trecut I parler parl parlé é II finir fin fini i partir part parti i recevoir reç reçu u III conduire condui conduit t prendre pri pris s Participiul trecut al verbelor auxiliare être şi avoir.. primesc –iss. se formează din radicale diferite: pouvoir – pu. Participiul prezent (gerunziul) (Le participe présent) 231... --(â) (î) (û) t. tu parlas que je parlasse. qu'il connût tu pris que je prisse. qu'il prît tu fus que je fusse. qu'il vînt (tînt) etc. faire – faisant etc.. recevoir – recevant. Imperfectul conjunctivului se formează de la persoana a II-a singular a perfectului simplu al indicativului.. -ssions. tu vins. prin eliminarea terminaţiei –s şi înlocuirea ei cu terminaţiile: -sse.remplissant La unele verbe neregulate ca şi la être şi avoir.. je tins.. être – été. -ssent Infinitiv Perfectul Imperfectul Parler Finir Connaître Prendre Être Avoir simplu pers. remplir . -sses. Participiul trecut se formează în general din radicalul verbului obţinut prin înlăturarea terminaţiei infinitivului şi terminaţia participiului trecut: Term part Gr. terminaţia –ant se alipeşte la radicale diferite: être – étant. Participiul prezent (gerunziul) are terminaţia –ant care se adaugă la radicalul verbului: Chanter – chantant.. qu'il fût tu eus que j'eusse. ca şi al multor verbe neregulate. voir – voyant.. qu'il finît tu connus que je connusse.(L'imparfait du subjonctif) 230. qu'il eût Obs. avoir – eu.

is --.TERMINAŢIILE TIMPURILOR SIMPLE ALE CELOR TREI GRUPE DE VERBE a. ez(iss) ez e z Pl (er)i ez (ir)i ez (r)i e nt(iss)e nte n t (er)a nt (ir)aie nt (r)aie -ir -oir -re i i i n e n is a is is i it ai ns o iez t a s a t --ns(iss) Plez(is en -. Moduri personale -ir Grupa Grupa a II-a Grupa Grupa Gr.ons s)ez e o z --S i n s o e a ai i a a io P l è i r t s e(i) n g ( ( i)ss -nge --ns z is s e ions (is pli ez ient s s)on (is (is a - -e es(i âmes plâte s es îmes îtes ing ûmes ûtes s i s it it ns( iez s4 us is is u ut e(i iss)ions (iss)iez ir sse5(i) (a)s r)a (â) ions(i)s sse(u)s ses( t(i)t(i) sions(u) se i)sse t(û)t ssions s ing (er) s(i) (er)ons pl (er) e( s ss)e ions iez i e ss)es îmes s îtes en nt(iss ai(r)ai (r)as (er (a) r ( ent e (er )ai(ir) ir)asi (u)sses (r)ons )ent e (a) i S )a (ir) ssions n s i a ons . a II-a Grupa -oir Pers Pers I -er -ir (cu –iss-) a III-a I -er -ir a III-a -re ţ ţ 2 e1 is s(x ) (er)a is(ir)a is(r)a s ng es is s( x ) Si ng (er)a is(ir)a is(r)a e it t3(sau ) (er)a is(ir)a is(r)a o ns(iss)o nso n s (er)i ns (ir)io ns (r)io p l.

aperçu – (apercevoir). je tins. -s -er -ir (fără –iss-) -oir -re B. -it) -u (-us). 2 Primesc x la pers. Aceste timpuri sunt formate din auxiliar şi participiul trecut.(er)ont (ir)ont (r)ont (a)ssent (i)ssent (i)ssent (u)ssent 1 Primesc aceste terminaţii şi verbele: assaillir. -t. souffrir şi tressaillir. que je tinsse etc. b) Modul şi timpul auxiliarului avoir sau être pe care trebuie să-l folosim. tu peux. B. défaillir. 5 Afară de venir şi tenir şi compusele lor) care fac: que je vinsse. spre a forma timpurile compuse ale verbelor. fait – (faire) etc.. Deci. vouloir – je veux.b d composé) Prezentul ind icativJ'ai mangé . cueillir. tu veux.I şi a II-a singular verbele: Pouvoir – je peux. tu vaux 3 Verbele în dre (afară de cele în –indre şi –soudre) nu primesc t. offrir.b b c d Perfectul ui c Exemple pen se din col compus (Le passé tru timpurile compu . FORMAREA TIMPURILOR COMPUSE Tabel rezumativ Timpul compus al verbului Timpul auxiliarului Exemple pentru timpurile compuse de conjugat din col. vu – (voir). Modul a 234. valoir – je vaux. este nevoie să cunoaştem: a) Participiul trecut al verbului de conjugat: parlé – (parler).. fini – (finir). couvrir. 4 Afară de venir şi tenir şi compusele lor) care fac: je vins. Perfectul uis venu(e) Je me suis é aimé(e) anterior (Le pa reveillé(e) J'ai ét 1 ssé antérieur Perfectul simpluJ'eus mang Mai mult ca fus venu(e) Je m'étais perfectul (Le pl aimé(e) reveillé(e) J'eus été us-que-parfait) Imperfe ctulJ'avais mangé J . Timpurile compuse (Les temps composés) 233. Moduri nepersonale: Infinitiv prezent (Infinitif présent) -ir (cu –iss-) Participiul prezent (Participe présent) -ant -é (-iss-)-ant Participiul trecut (Participe passé) -i -ant -i (-is.

) Je m'étais revei llé(e) J'avais été ai mé(e) e) Je me s fo erai re veillé(e) J'aurai été ai Viitorul ante rior (Le futur an térieur) Viitorul IJ'au rai mangé Je serai v mé(e) Imperativ Tre cut Prezentul imperativuluiAie mangé Sois venu(e)-nefolos rma pronominală-nefo losit la forma pasiv Je me serais reveillé(e) J'aurais été aimé(e e) Je me fusse r ue je me sois reveillé( e) Que j'aie été ai sse reve illé(e) ) S'être reveill é(e) Avoir été a ă ţ Trecut (prima fo e je me fu Être venu(e É rmă)(Passé 1-è re forme) Prezentu l condiţionaluluiJ'aurai s mangé Je serais ven rmă)(Passé 2) 2 Tr ème forme) Imperf ecut (a doua fo ectul conjunctivuluiJ'e usse mangé Je fusse mé(e) Perf eveillé(e) ect (Passé) Prezentu J'eusse été ai l conjunctivuluiQue j'aie mangé Que je sois venu perfect (Plus-quemé(e) parfait) Imperfectul 3.Notă: Amin t i m şi timpurile numite "surcomposés" (suprac ompuse). Mai mult ca conjunctivuluiQue j'eusse m angé Que je fusse venu(e Infiniti Que j'euss v Perfect (Pa e été aimé(e) ssé) Prezentul infi nitivuluiAvoir ma u 4 Trecut c imé(e) P ompus (Passé c articipi omposé) Participiul prezentAyant mang tant venu(e) S'étant reveillé(e) Ayant été aimé(e) Obs.2. cu alte forme verbale.3. 1. ale unui verb conjugat cu être (venir). Ele se folosesc în limba franceză mai mult în scris. ale unui verb pronomin al (se réveiller) şi ale unui verb pasiv (être aimé).235. Se vor traduce. în funcţie de corespondenţa lor.: În exemplele din col.d se va urmări form ea timpurilor compuse ale unui verb conjugat cu avoir (manger). LISTA PRINCIPALELOR RBE NER DUPĂ PARTIC OR TRECUT EGULATE C IPIUL L erbul (la infini piul t Au arul c recut xili u care avoir avoirJ'ai eu du succès Tu as été à l'école aller envoyer naître all é envoyé né être avoir ê treElle est allée au th tiv) Par se conjugăExempl e avoir être eu é e Tu as envoyé une lettre Il est né à la campagne .4 – Aceste timpuri nu au corespondent î n limba română.

cueillir dormir partir rire sentir sortir servir suivre cueilli dormi parti ri senti sorti servi suivi s avoir avoir être avoir avoir être avoir avoir Nous avons cueilli des fleurs Elle a bien dormi Ils sont partis pour Iassy Il a toujours ri Il aura senti la fatigue Elle est sortie de sa chambre Il m'a servi de guide Ols avaient suivi le cours du fleuve (s')asseoir mettre prendre assis mis pris t être avoir avoir Je me suis assis au coin du feu Il a mis son veston Il a pris la rue à droite conduire dire faire mourir ouvrir* conduit dit fait mort ouvert avoir avoir avoir être avoir Il a bien conduit l'auto Vous avez dit la vérité Elle aura fait une promenade V. Diatezele verbale J'ai couru un grand danger La maître a tenu sa classe Il sera venu me voir J'ai dû partir Son art m'a ému Il a plu à verse Tu aurait pu voir le lever du soleil Il a su répondre à mes questions Je sais ce que mon geste a valu J'ai vu un beau film Mon père a voulu voir ton ami Le maître a attendu la réponse Les enfants ont bu de l'eau As-tu connu cette personne? J'ai cru à sa parole Le blé a crû presque partout Ils sont descendus de l'escalier Les garçons ont descendu la montagne Je l'ai entendu parler Avez-vous lu Ion Creangă? Il s'est plu à chanter As-tu bien répondu? Il s'est tu dès que je fus entré J'ai tendu la main à cet ami Ils ont vaincu toutes les difficultés Elle m'a vendu du sucre Elle a vécu 80 ans. souffrir – souffert u courir couru avoir tenir tenu avoir venir venu être devoir dû avoir émouvoir** ému avoir pleuvoir plu avoir pouvoir pu avoir savoir su avoir valoir valu avoir voir vu avoir vouloir voulu avoir attendre attendu avoir boire bu avoir connaître connu avoir croire cru avoir croître crû avoir descendre descendu (être) avoir entendre entendu avoir lire lu avoir plaire plu avoir répondre répondu avoir se taire tu être tendre tendu avoir vaincre vaincu avoir vendre vendu avoir vivre vécu avoir ** Folosit mai ales sub forma pronominală: s'émouvoir. .Hugo est mort en 1885 Elle a ouvert la porte * La fel şi couvrir – couvert. offrir – offert.

În această transformare. ca s'apercevoir (a băga de seamă). subiectul este însoţit de unul din pronumele me. La aceste verbe.Alte verbe sunt folosite în mod accidental sub formă pronominală. ils se (lavent). Diateza pasivă (la voix passive) arată că acţiunea săvârşită de un agent exterior este suportată de subiect: La mère est aimée par son enfant. Din punctul de vedere al sensului. Adesea verbele reciproce sunt întărite de l'un l'autre. mai ales în vorbire: On admire les élèves appliqués (on les admire). s'écrier (a exclama). les uns les autres ş.: laver – se laver. În Paul reconnaît sa faute. Diateza activă (la voix active) arată că subiectul face lucrarea. verbele pronominale sunt reflexive şi reciproce: a) Un verb pronominal este numit reflexiv (réfléchi) când acţiunea săvârşită de subiect se reflectă tot asupra lui. aşa-zise subiective (subjectifs). numai verbele tranzitive directe pot fi întrebuin ţate la diateza pasivă: Pasteur à découvert le vaccin antirabique. care nu pot fi folosite decât la diateza pronominală. Ce roman se lit facilement = Acest roman se citeşte (este citir) cu uşurinţă. verbul reconnaît este la diateza activă. Aceste pronume sunt de aceeaşi persoană cu subiectul: Je me (lave). se. se taire (a tăcea). s'arroger (a-şi aroga). se. iar Pasteur (subiect al verbului la diateza activă în prima propoziţie) a . 237. te etc. Un verb este la diateza pronominală (la voix pronominale) când. ele provenind din verbe active.(Les voix) Diatezele sunt formele pe care le ia verbul pentru a exprima rolul subiectului în propoziţie. se etc. sunt ca încorporate verbului. jucând rolul unor complemente directe sau indirecte: Elle se réveille à 7 heures du matin (se complement direct) Elle se dit que Blanche-Neige est une fée (se complement indirect) b) Verbele pronominale sunt numite reciproce (réciproques) când exprimă acţiuni pe care două sau mai multe subiecte le exercită unul asupra altuia: Ces enfants se battent. Există trei diateze: activă.: Există şi unele verbe pronominale. le vaccin (complement direct în prima propoziţie) a devenit subiect gramatical în propoziţia a doua. .: În general. s'obstiner (a se încăpăţâna).Există unele verbe pronominale prin natura lor (essentiellement pronominaux). Sunt aşa-numitele verbe accidentellement pronominaux. vous vous (lavez). Le vaccin antirabique a été découvert par Pateur. pronominală sau reflexivă şi pasivă. * Formele pasive sunt adesea înlocuite cu forme active precedate de on (subiect). Ces fillettes se sont écrit des lettres. se repentir (a se căi) etc. habiller – se habiller. . s'emparer (a pune stăpânire pe). pronominale prin natura lor. Obs. nous nous (lavons). 238. pronumele me. Instruisez-vous. J'ai été assailli des souvenirs d'une vie qui ne m'appartenait plus. Ex. 236. Pierre et Basile se regardent l'un l'autre.a. il se (lave). vous. c) Alte verbe pronominale au sens pasiv: Ces fruits se vendent au marché = Aceste fructe se vând (sunt vândute) la piaţă. Les enfants appliqués sont admirés*. pronumele me. în conjugare. tu te (laves). nous. on se lasse sunt verbe la diateza pronominală. Obs. coucher – se coucher. La tour Eiffel s'aperçoit de loin = Turnul Eiffel se zăreşte (este zărit) de departe. Ils se cherchent dans l'obscurité. se douter (a bănui). s'évanouir (a leşina). te. te. ca s'abstenir (a se abţine).

Elles sont sorties. Je pense donc je suis. Obs.. care se conjugă la timpurile compuse cu auxiliarul être: Il est arrivé. partir. avoir arată posesia. arată existenţa: Marie a des yeux bleus. De multe ori. Subiectul logic în propoziţia cu verbul la diateza pasivă este legat de verb prin prepoziţia par (uneori prin de): Elle este soignée par sa mère. Conjugarea verbelor auxiliare 240. în general. Non. Aceste două verbe sunt numite auxiliare propriu-zise. cu un verb pasiv al cărui subiect (real) nu este exprimat: Ce livre est ouverte (par un élève). Însă ele pot fi folosite şi în mod independent. Cette porte était ouverte (par l'enfant). Verbul être înseamnă uneori "a se găsi". În acest caz. Elle était partie. subiectul logic poate lipsi: La marchandise sera vendue.devenit "complement agent" (subiect logic sau real) în propoziţia a doua. Timpurile compuse se alcătuiesc cu avoir şi être. Marie este accompagnée de son frère. Verbul AVOIR = a avea Modul indicativ (Le mode indicatif) Prezentul Perfectul compus (Le présent) (Le passé composé) j' ai j' ai eu tu as tu as eu il a il a eu nous avons nous avons eu vous avez vous avez eu ils ont ils ont eu Imperfectul (L'imparfait) j' avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient Perfectul simplu (Le passé simple) j' eus Mai mult ca perfectul (Le plus-que-parfait) j' avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu Perfectul anterior (Le passé antérieur) eus eu j' . sortir eyc. l'avenir n'est à personne. Să nu se confunde de asemenea diateza pasivă: Cette porte est fermée (par l'enfant) cu Cette porte est fermée. iar être. Verbele auxiliare (Les verbes auxiliaires) 239. în care avem de-a face cu verbul est urmat de numele predicativ (l'attribut) fermée. "a se duce" şi chiar "a aparţine": Monfrère est dans sa chambre.: Să nu se confunde un verb intranzitiv de categoria verbelor arriver. deoarece cu ajutorul lor se formează timpurile compuse ale tuturor verbelor.

tu il nous vous ils eus eut eûmes eûtes eurent tu il nous vous ils eus eut eûmes eûtes eurent eu eu eu eu eu Viitorul I (Le futur simple) j' aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront Viitorul anterior (Le futur antérieur) j' aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront eu eu eu eu eu eu Modul condiţional (Le mode conditionnel) Prezentul (Le présent) j' aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient Perfectul (1a şi a 2a formă) (Le passé) j' aurais eu tu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Modul imperativ (Le mode impératif) Prezentul (Le présent) aie ayons ayez Perfectul (Le passé) aie ayons ayez Modul conjunctiv (Le mode subjonctif) Prezentul (Le présent) que j' aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient Imperfectul (L'imparfait) que j' eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent Perfectul (Le passé) que j' aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient eu eu eu eu eu eu eu eu eu Mai mult ca perfectul (Le plus-que-parfait) que j' eusse eu que tu eusses eu qu'il eût eu que nous eussions eu que vous eussiez eu qu'ils eussent eu .

e – avut ayant eu – avut Modul gerunziu (Le mode gérondif) en ayant – având 241.Modul infinitiv (Le mode infinitif) Prezentul (Le présent) avoir – a avea Perfectul (Le passé) avoir eu – a fi avut Modul participiu (Le mode participe) Prezentul (Le présent) ayant – având Perfectul (Le passé) eu. Verbul ÊTRE = a fi Modul indicativ (Le mode indicatif) Prezentul Perfectul compus (Le présent) (Le passé composé) je suis j' ai été tu es tu as été il est il a été nous sommesavons nous avons été vous êtesavez vous avez étéeu ils sont ils ont étéeu Imperfectul (L'imparfait) j'' étaisavais tu étaisavais il étavait nous étavions vous étaviez ils étavaient Perfectul simplu (Le passé simple) je' feus tu feus il feut nous feûmes vous feûtes ils feurent Viitorul I (Le futur simple) je' seaurai tu seauras il aseura nous seaurons vous seaurez ils seauront Mai mult ca perfectul (Le plus-que-parfait) j' avais étéeu tu avais étéeu il avait étéeu nous avions étéeu vous aviez étéeu ils avaient étéeu Perfectul anterior (Le passé antérieur) j' eus étéeu tu eus étéeu il eut étéeu nous eûmes étéeu vous eûtes étéeu ils eurent étéeu Viitorul anterior (Le futur antérieur) j' aurai étéeu tu auras étéeu il aura étéeu nous aurons étéeu vous aurez étéeu ils auront étéeu .

Modul condiţional (Le mode conditionnel) Prezentul (Le présent) je' seaurais tu aseurais il seaurait nous seaurions vous aseuriez ils aseuraient Perfectul (1a şi a 2a formă) (Le passé) j' aurais étéeu tu aurais étéeu il aurait étéeu nous aurions étéeu vous auriez étéeu ils auraient étéeu Modul imperativ (Le mode impératif) Prezentul (Le présent) aiesois soayons soayez Perfectul (Le passé) aie ayons ayez étéeu étéeu étéeu Modul conjunctiv (Le mode subjonctif) Prezentul (Le présent) que je' soisaie que tu soisaies qu'il soait que soayons nous que soayez vous qu'ils soaiient Imperfectul (L'imparfait) que j' feusse que tu feusses qu'il feût que feussions nous que efussiez vous qu'ils efussent Perfectul (Le passé) aie aies ait ayons ayez aient que j' que tu qu'il que nous que vous qu'ils euété étéeu étéeu eétéu étéeu étéeu Mai mult ca perfectul (Le plus-que-parfait) que j' eusse étéeu que tu eusses étéeu qu'il eût étéeu que eussions étéeu nous que eussiez étéeu vous qu'ils eussent étéeu Modul infinitiv (Le mode infinitif) Prezentul (Le présent) êtreavoir – a fiavea Perfectul (Le passé) avoir étéeu – a fi fostavut Modul participiu (Le mode participe) .

il sera. s'arrêter. que nous ayions. nous avons. ele îşi schimbă nu numai terminaţiile. tonner. pleuvoir. tu avais. b) Verbele pasive: être attrapé. etc. s'agenouiller. Elle s'était levée. il fut.: Les enfants appliqués sont aimés par leurs professeurs. Il a bien dormi. 244. qu'il soit. entrer.. imperfectul conjunctivului se va forma. Ca urmare. în mod regulat: que j'eusse. ci şi radicalul: avoir: j'ai. c) Verbele impersonale propriu-zise: falloir. eu être: je suis. s'écrier. Întrebuinţarea verbelor auxiliare AVOIR şi ÊTRE (L'emploi des verbes auxiliaires Avoir et Être) 243. tu eus.. il eut.. În conjugare.1. été. j'aurai. je fus. que tu sois.Prezentul (Le présent) étayant – fiindavând Perfectul (Le passé) étéeu.. être aim´etc. e – fostavut ayant étéeu – fostavut Modul gerunziu (Le mode gérondif) en étayant – fiindavând Observaţii asupra verbelor ÊTRE şi AVOIR (Remarques sur les verbes Être et Avoir) 242.. persoana a III-a singular. neiger. Alte verbe folosite ca auxiliare (D'autres verbes employés comme auxiliaires) . La imperfectul indicativului ele se formează după regula generală: j'avais. que vous soyez. que je sois. Se va remarca de asemenea y la persoana I şi a II-a plural (conjunctiv): que nous soyons... 2. Nous avons connu les amis de Pierre. Il a plu à verse. prin derivare de la perfectul simplu.. se souvenir etc: Tu t'es arrêté à temps. grêler. c) Un mic număr de verbe intranzitive: aller. tu fus. La verbul avoir se va vedea că subjonctivul prezent. iar la être. b) Cea mai mare parte a verbelor intranzitive: Tu as marché vite.. format dintr-un radical diferit de cel al infinitivului... s. are terminaţia t (qu'il ait). arriver. etc: Il a fallu faire son devoir. La perfectul simplu. Verbele être şi avoir sunt neregulate. j'étais. cele trei persoane ale singularului de la conjunctivul prezent vor fi terminate în s. que je fusse. t: Que je sois. être reçu. que vous ayez. d) Verbele auxiliare avoir şi être: Elle a eu des livres propres. tu étais.. Cu auxiliarul avoir se conjugă la timpurile compuse: a) Toate verbele tranzitive (la diateza activă): Ce jeune homme a acheté un beau chapeau. que tu aies. ous avez été content de votre travail. Cu auxiliarul être se conjugă: a) Verbele pronominale (reflexive): se lever. ele păstrează aceleaşi terminaţii: j'eus.

urmat de un infinitiv. auxiliare propriu-zise. Aller. petrecută cu puţin înainte de momentul vorbirii. El se foloseşte fie la prezent. când el este la imperfect. infinitivul care urmează se traduce.a. c) Faire (auxiliar de cauză) exprimă o acţiune determinată de subiect şi efectuată de altcineva: Zadig les fit venir (Zadig îi chemă. Eva a dû se rendre compte de sa position – a trebuit să-şi dea seama. Viitorul apropiat format cu imperfectul acestui verb semiauxiliar se traduce cu a fi gata să.. Venir însoţit de prepoziţia de şi urmat de un infinitiv este semiauxiliar şi formează infinitivul recent. O acţiune trecută.. O acţiune trecută. de regulă. venir de. de un adverb de timp: îndată.. fie la imperfectul indicativului. Il doit me le dire (pentru il est obligé de me le dire) – trebuie (este obligat) să mi-o spună. cu perfectul compus. de obicei.. El se întrebuinţează deci uneori la prezent. 3. infinitivul (dire) se traduce cu viitorul obişnuit urmat. dacă este la imperfectul indicativului: J'y suivis un serpent qui venait de me mordre (am urmărit un şarpe care mă muşcase). . . imediat. Când este la prezentul indicativului urmat de un infinitiv: Je vais vous le dire (am să ţi-o spun de îndată). vous allez revenir înlocuieşte pe vous reviendrez bientôt. sunt folosite ca auxiliare şi: aller. infinitivul se traduce prin mai mult ca perfect însoţit de un adverb de timp.. 2.Être en train de (a fi pe cale să). Je viens d'apprendre que vous êtes à Bucarest (Am aflat de curând că. o supoziţie. Il est près de partir. alteori la imperfectul indicativului. Obs.) Mon ami venait de sortir lorsqu'ils firent leur apparition (Prietenul meu tocmai ieşise când. a urma să. numaidecât. devoir.În afară de être şi avoir. Când este la imperfectul indicativului urmat de un infinitiv.) – trebuie (este posibil) să vină.) 247 a) Devoir exprimă uneori o acţiune probabilă. Viitorul apropiat (Le futur proche) 245..Être sur le point (a fi pe punctul să). Je vais vous donner quatre sous se poate exprima prin: Je vous donnerai (immédiatement) quatre sous.Être près de (a fi gata să). Elle vient de partir (tocmai a plecat). o obligaţie: Il doit arriver dans une heure (pentru il est possible qu'il arrive. Il était en train de nous faire la dictée – tocmai ne făcea dictarea. petrecută cu puţin înaintea unei alte acţiuni trecute. Le train est sur le point de se mettre en marche.: Când venir este la prezent.) Faites venir une voiture (aduceţi o trăsură) Mon père s'était fait une maison (tatăl meu îşi făcuse o casă). b) Être intră în alcătuirea unor locuţiuni verbale ca: 1. verbul aller exprimă o acţiune ce urmează a se înfăptui în scurt timp după un trecut: Il ne m'a même pas dit que j'allais se rencontrer (nu mi-a spus că te voi întâlni). exprimând: 1. 1. dacă este la prezentul indicativului: Je viens d'entrer (am intrat adineauri). 2. a fi cât pe ce să. 2. faire ş. exprimă uneori un viitor apropiat în raport cu prezentul sau cu un moment al trecutului. Trecutul recent (Le passé récent) 246... În fraza: Vous allez revenir faire les honneurs.

e. Conjugarea verbelor 1.d) Faillir (manquer de): Il a failli tomber – era gata să cadă.a vorbi FORMES SIMPLES FORMES COMPOSÉES INDICATIF je tu il nous vous ils je tu il nous vous ils je tu il nous vous ils je tu il nous vous ils je tu il nous vous ils Présent parle parles parle parlons parlez parlent Imparfait parlais parlais parlait parlions parliez parlaient Passé simple parlai parlas parla parlâmes parlâtes parlèrent Futur parlerai parleras parlera parlerons parlerez parleront Conditionnel parlerais parlerais parlerait parlerions parleriez parleraient j' tu il nous vous ils j' tu il nous vous ils Passé composé ai parlé as parlé a parlé avons parlé avez parlé ont parlé j' tu il nous vous ils j' tu il nous vous ils Passé surcomposé ai eu parlé as eu parlé a eu parlé avons eu parlé avez eu parlé ont eu parlé FORMES SURCOMPOSÉES Plus-que-parfait avais parlé avais parlé avait parlé avions parlé aviez parlé avaient parlé Passé antérieur j' eus parlé tu eus parlé il eut parlé nous eûmes parlé vous eûtes parlé ils eurent parlé Futur antérieur j' aurai parlé tu auras parlé il aura parlé nous aurons parlé vous aurez parlé ils auront parlé Conditionnel passé j' aurais parlé tu aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé je tu il nous vous vais vas va allons allez parler parler parler parler parler Plus-que-parfait surcomposé avais eu parlé avais eu parlé avait eu parlé avions eu parlé aviez eu parlé avaient eu parlé Passé antérieur surcomposé j' eus eu parlé tu eus eu parlé il eut eu parlé nous eûmes eu parlé vous eûtes eu parlé ils eurent eu parlé Futur antérieur surcomposé j' aurai eu parlé tu auras eu parlé il aura eu parlé nous aurons eu parlé vous aurez eu parlé ils auront eu parlé Conditionnel passé surcomposé j' aurais eu parlé tu aurais eu parlé il aurait eu parlé nous aurions eu parlé vous auriez eu parlé ils auraient eu parlé Futur périfrastique j' allais parler tu allais parler il allait parler nous allions parler vous alliez parler . iar infinitivul în er. es. 248. Parler . Diateza activă A. Grupa I de verbe cu indicativul în e.

Verbe în –oyer.ils Présent parle parlons parlez vont parler IMPÉRATIF ils Passé aie parlé ayons parlé ayez parlé allaient parler SUBJONCTIF que je que tu qu'il que nous que vous qu'ils que je Présent parle parles parle parlions parliez parlent que j' que tu qu'il que nous que vous qu'ils Passé aie aies ait ayons ayez aient parlé parlé parlé parlé parlé parlé que j' que tu qu'il que nous que vous qu'ils Passé surcomposé aie eu parlé aies eu parlé ait eu parlé ayons eu parlé ayez eu parlé aient eu parlé Imparfait Plus-que-parfait Plus-que-parfait surcomposé parlasse que j' eusse parlé que vous par liez qu e vous ayez p que vo us ayez eu pa rlé qu parlent q u'ils aient parlé qu' ils aient eu pa Impar fait Plus -que-par fait P ue-parf ait surcompo sé que je p arlass j ' e u s s rlé tu parla sses q ue tu eusses parl qu'i l parlât qu'i l eût parlé nous parla ns que n ous eu ssions parlé e vous pa r lassie u s siez parlé z que vous e i l s p a r l ent qu'il ssent parlé INFINITIF Présent Passé Passé s urcomposé parler avoir parlé avoir eu p arlé PARTIC I PE Présent Passé Passé surc omposé parlant parlé ayant parlé ayant eu parlé parlant Particularităţi în conjugareaverbelor din grupa I(Particularités dans la conjugaison verbes du I-er groupe)249. ranger etc) primesc e după g din radical. ca să păstreze pronu nţarea de la infinitiv:Je mangeais. Il commença.2. Verbe în -cer şi -ger. Je commençais. Nous mangeons. -uyer. avancer etc) au următoarea particularitate: c din radical primeşte sedilă când această consoană se află înaintea vocalelor a. nettoyer etc) şi –uyer (essuyer) schimbă pe y în i în faţa . -ayer .Verbele terminate la infinitiv în –ger (interroger. înainte de a sau o. 1. manger. o (pentru a-şi păstr a pronunţarea de la infiniti v ):Nous commençons..Verbele terminate în –oyer (envoyer. placer.Verbele terminate la infinitiv în -–c er (commencer.

Toate verbele care au un e (surd sau mut) în penultima silabă. je lèverai mener . Verbe neregulate de grupa I . nous menons. il cède. schimbă acest e în è (deschis) în faţa unei silabe terminate în e mut: lever . când urmează silabă mută: celer geler regeler ciseler* harceler* acheter congeler marteler crocheter* déceler modeler fureter* dégeler peler corseter écarteler receler racheter * dublează uneori pe l. régner. nous jetons s'appeler je m'appelle. nous espérons. încă un i la persoana I şi a II-a plural de la imperfectul indicativului şi la persoana I şi a II-a plural de la prezentul conjunctivului: Prier nous priions que nous priions vous priiez que vous priiez Envoyer nous envoyions que nous envoyions vous envoyiez que vous envoyiez 6. alteori primesc accent pe e din ultima silabă. t. espére etc. 4.j'espère. nous levons. Toate verbele din grupa I de tipul lui céder. care dublează consoanele l. t înaintea unei consoane mute: (s')appeler ficeler renouveler feuilleter amonceler grommeler ruisseler jeter atteler morceler cacheter projeter détaler museler cliqueter rejeter déniveler niveler décacheter souffleter étinceler rappeler décolleter tacheter Iată şi verbe în –eler. Verbele terminate în –yer şi –ier vor mai primi. dar păstrează pe é la viitor şi la condiţionalul prezent: céder . nous achetons geler il gèle Iată câteva verbe.scrie indiferent: je paye sau paie (pronunţarea fiind însă diferită) Je mangeais. nous céderons j'espérai. schimbă acest é în è (deschis) în faţa unei silabe terminate în e mut. -eter dublează pe l. t.je lève. care au un é în penultima silabă.. nous espérons je céderai. tu cèdes. t când silaba următoare conţine o vocală mută.je mène. -eter care primesc accent grav pe e din penultima silabă. în aceeaşi situaţie: jeter je jette. je mènerai 5. nous nous appelons acheter j'achète. nous cédons espérer . régler. pe lângă y şi i din radical. altele primesc accent grav pe e dinaintea lui l.je cède. 3. Nous mangeons. dintre cele mai uzuale. Cele mai multe verbe terminate în –eler.

étant allé envoyer J'envoie. --. tu vas.prés. que tu ailles Que nous allions. nous envoyions J'envoyai. vous allez.passé s. la prezentul indicativ şi –ir la infinitiv (cu –iss. --.passé Inf. il va Nous allons.----. allons. nous envoyâmes J'enverrai.prés.passé aller Je vais.prés. que nous envoyions Qu'il envoie.imparf. Part.în radical) 250. qu'ils envoient Envoye. --.----. --. Part. ils envoient J'envoyais.prés. --. nous irons Que j'aille. Finir .imparf. envoyons. tu allas.a sfârşi FORMES SIMPLES FORMES COMPOSÉES INDICATIF je tu il nous vous ils je tu il nous vous ils Présent finis finis finit finissons finissez finissent Imparfait finissais finissais finissait finissions finissiez finissaient j' tu il nous vous ils j' tu il nous vous ils Passé composé ai fini as fini a fini avons fini avez fini ont fini Plus-que-parfait avais fini avais fini avait fini avions fini aviez fini avaient fini j' tu il nous vous ils j' tu il nous vous ils Passé surcomposé ai eu fini as eu fini a eu fini avons eu fini avez eu fini ont eu fini Plus-que-parfait surcomposé avais eu fini avais eu fini avait eu fini avions eu fini aviez eu fini avaient eu fini FORMES SURCOMPOSÉES . nous allions J'allai. allez Allant Allé. tu envoies Nous envoyons. --. Ind. -is. tu iras.prés. Ind.futur Sub. --. envoyez Envoyant Envoyé.prés. -it.futur Sub. ils vont J'allais. --.Inf. tu allais. nous enverrons Que j'envoie. qu'ils aillent Va.--Impératif Part.--Impératif Part. Grupa a II-a de verbe în –is. ayant envoyé B. nous allâmes J'irai.prés.passé s.prés.

je tu il nous vous ils je tu il nous vous ils je tu il nous vous ils Passé simple finis finis finit finîmes finîtes finirent Futur finirai finiras finira finirons finirez finiront Conditionnel finirais finirais finirait finirions finiriez finiraient j' tu il nous vous ils j' tu il nous vous ils j' tu il nous vous ils je tu il nous vous ils Passé antérieur eus fini eus fini eut fini eûmes fini eûtes fini eurent fini Futur antérieur aurai fini auras fini aura fini aurons fini aurez fini auront fini Conditionnel passé aurais fini aurais fini aurait fini aurions fini auriez fini auraient fini vais vas va allons allez vont finir finir finir finir finir finir j' tu il nous vous ils j' tu il nous vous ils Passé antérieur surcomposé eus eu fini eus eu fini eut eu fini eûmes eu fini eûtes eu fini eurent eu fini Futur antérieur surcomposé aurai eu fini auras eu fini aura eu fini aurons eu fini aurez eu fini auront eu fini Conditionnel passé surcomposé j' aurais eu fini tu aurais eu fini il aurait eu fini nous aurions eu fini vous auriez eu fini ils auraient eu fini Futur périfrastique j' allais finir tu allais finir il allait finir nous allions finir vous alliez finir ils allaient finir IMPÉRATIF Présent finis finissons finissez SUBJONCTIF que je que tu qu'il que nous que vous qu'ils Présent finisse finisses finisse finissions finissiez finissent que j' que tu qu'il que nous que vous qu'ils que j' z fini ils fi ient eu f -parfait Passé aie aies ait ayons ayez aient fini fini fini fini fini fini que j' que tu qu'il que nous que vous qu'ils Passé surcomposé aie eu fini aies eu fini ait eu fini ayons eu fini ayez eu fini aient eu fini Passé aie fini ayons fini ayez fini Imparfait que je finisse iez que vous aye fini qu' aient fi ni qu'ils a Imparfai t Plus-que Plus-que-parfait eusse fini que vou s aye niss ent q ini Plus-que -parf Plus-que-parfait surcomposé .

p ïrai Que je ha rés.p Hais Haïs rés.Impér sons atif Part. Fleurir (a fi în floare. are la participiul trecut formele: béni. e şi bénit. il rés. ils haïs --. --hais Nous haïssons.f haïs Je ha utur Sub.p assé rés.--. --. --ïsse Que nous haïs --. il hait. la imperfect face je florissais etc. -e. Haïr (a urî).p haïrJe hais. al cărui radical este haï (cu tremă pe i) nu primeşte această tremă la cele trei persoane ale prezentului indicativului şi nici la persoana a II-a singular a imperativu lui:Je hais. Part.pass sais Je é s. şi la participiul prezent floriss a nt. v. tu hais. tu hais.qu'ils finisseent Pré f qu'ils eussent sent P avoir fini INFIN f PARTI i assé Passé surcom ni avoir eu f i nir Pré finis s sent P ant fini ayant f i assé Passé surcom ni ayant eu f GÉRO en finis n t Particularităţi în conjug areaverbelor de grupa a II-a(Particularités dans la conjuga ison des verbes du Ie gro u pe)251. care se conjugă după modelul lui finir. a înflori) are şi forma florir (a prospera). Această din urmă formă . Bénir. haïssez. h a i Inf.imp sent Je haïs arf. Ind. --.p sant a .

cueillons Participes Ouvrant.imparf.--Qu'il ouvre Qu'il assaille Qu'il cueille --.prés.----. tu ouvres J'assaille. Fleurissons.--Impératif Part. tu assailles Je cueille.prés.passé s. J'ouvris J'assaillis Je cueillis --.Inf. cueilli (1) La fel: souffrir. . tressaillir.prés. ouvrons.passé fleurir (figuré) Je fleuris Nous fleurissons Je florissais Je fleuris Je fleurirai Que je fleurisse Que nous fleurissons Fleuris.--Il ouvre Il assaille Il cueille --. (2) La fel: défaillir.prés. --.prés. assaillons Cueille. Grupa a III-a de verbe 252.--Nous ouvrons Nous assaillons Nous cueillons --. Fleurissez Florissant Fleuri C. courir. tu cueilles --. ouvrez Assaille.prés. assailli Cueillant.passé s.--Que nous ouvrions Que nous assaillions Que nous cueillions --. Ind. J'ouvrirais J'assaillirais Je cueillirais Sub. (3) La fel compusele sale. --. J'ouvre.--Qu'ils ouvrent Qu'ils assaillent Qu'ils cueillent Impératif Ouvre. Que j'ouvre Que j'assaille Que je cueille --.prés.prés. ouvert assaillant. --.--Ils ouvrent Ils assaillent Ils cueillent --. --. ouvrir (1) assaillir (2) cueillir (3) Ind. Part.imparf.futur J'ouvrirai J'assaillirai Je cueillirai Cond. J'ouvrais J'assaillais Je cueillais --. Verbele în -ir Inf.futur Sub.

----imparf. Sub. Ind. fuir (3) Je fuis. Sub. tenu dormir (2) Je dors.----.----. --. (2) La fel compusele sale.pr és. tenons Tenant. nous tînmes Je tiendrai Je tiendrais Que je tienne Qu'il tienne Que nous tenions Qu'ils tiennent Tiens. (3) La fel: sentir şi compusele sale. --. tu sers Il sert Nous servons Ils servent Je servais Je servis Je servirai Je servirais Que je serve Qu'il serve Que nous servions Qu'ils servent Sers.prés.--Impérat if Particip es (1) La fel: conquérir. acquérons Acquérant. servons Servant. --passé s.----. fuyons Fuyant. mentons Mentant. --. tu dors Il dort Nous dormons Ils dorment Je dormais Je dormis Je dormirai Je dormirais Que je dorme Qu'il dorme Que nous dormions Qu'ils dorment Dors. tu tiens Il tient Nous tenons Ils tiennent Je tenais Je tins. dormons Dormani. tu fuis Il fuit Nous fuyons Ils fuient Je fuyais Je fuis Je fuirai Je fuirais Que je fuie Qu'il fuie Que nous fuyions Qu'ils fuient Fuis. fui .futur Cond. --. Ind.----.futur Cond. requérir. --. --passé s.----. (2) La fel compusele sale.pr és.----.Inf.prés. menti --.prés . tu acquiers Il acquiert Nous acquérons Ils acquièrent J'acquérais J'acquis J'acquerrai J'acquerrais Que j'acquière Qu'il acquière Que nous acquérions Qu'ils acquièrent Acquiers.--Impérat if Particip es (1) La fel: venir şi compusele sale.pré s.----. tenir (1) Je tiens. tu mens Il ment Nous mentons Ils mentent Je mentais Je mentis Je mentirai Je mentirais Que je mente Qu'il mente Que nous mentions Qu'ils mentent Mens. servi mentir (3) Je mens.----. Inf.prés .----imparf. acquis servir (2) Je sers.pré s. (3) La fel: s'enfuir. s'enquérir. dormi acquérir (1) J'acquiers.

futur Je partirai Je sortirai Je bouillirai Cond. --. failli gisant. sorti Bouillant.----.prés. Que je parte Que je sorte Que je bouille --.--Qu'ils partent Qu'ils sortent Inusité Impératif Pars. Je partis Je sortis Je bouillis --. --passé s. (3) Anumite timpuri puţin folosite.futur Cond. Inusité Je gisais Il saillait --. tu meurs Il meurt Nous mourons Ils meurent Je mourais Je mourus Je mourrai Je mourrais Que je meure Qu'il meure Que nous mourions Qu'ils meurent Meurs. Je pars. tu sors Je bous.prés. Verbele în -oir mourir Je meurs. (2) La fel compusele sale în afară de assortir. tu pars Je sors. Je faillis Inusité Inusité --.----.--Inusité Inusité Inusité --. partir (1) sortir (2) bouillir (3) Ind.--Que nous partions Que nous sortions Inusité --. tu cours Il court Nous courons Ils courent Je courais Je courus Je courrai Je courrais Que je coure Qu'il coure Que nous courions Qu'ils courent Cours. sailli Ces trois verbes sont défectifs. Ind. pas de passé Saillant.pr és.prés .--Qu'il parte Qu'il sorte Inusité --. tu vêts Il vêt Nous vêtons Ils vêtent Je vêtais Je vêtis Je vêtirai Je vêtirais Que je vête Qu'il vête Que nous vêtions Qu'ils vêtent Vêts. Je partirais Je sortirais Je bouillirais Sub.--Il part Il sort Il bout --.--Inusité Inusité Inusité --. sortons Bous. parti Sortant. vêtons Vêtant.--Inusité Inusité Inusité Impératif Inusité Inusité Inusité Participes pas de p. tu bous --. 253. Sub. mort vétir (1) Je vêts.pré s.futur Je faillirai Inusité Il saillera Cond.--Impérat if Particip es (1) La fel: compusele sale.prés. partons Sors. --. vêtu courir (1) Je cours. Inf.--Ils partent Ils sortent Ils bouillent --.prés. Je partais Je sortais Je bouillais --. saillir (a depăşi) faillir gésir Ind.----. bouilli (1) La fel compusele sale în afară de répartir.passé s.pres.passé s. Inusité Je gis.imparf.prés. tu gis Inusité --. Je faillirais Inusité Il saillerait Sub. bouillons Participes Partant.prés.prés. couru .----imparf. --.Inf.--Inusité Il gît Il saille --.prés.--Inusité Ils gisent Inusité --..prés. courons Courant. Inusité Inusité Inusité --. Inf.--Nous partons Nous sortons Nous bouillons --.----. mourons Mourant.--Inusité Nous gisons Inusité --.imparf.

----. voulu voir (1) Je vois.--Impératif Participes décevoir (1) Je déçois. --. tu veux Il veut Nous coulons Ils veulent Je voulais Je voulus Je voudrai Je voudrais Que je veuille Qu'il veuille Que nous voulions Qu'ils veuillent Veuille. --. mû.passé s. --.----. --.prés.prés. pu vouloir Je veux. Inf. voyons aVoyant. tu vaux Il vaut Nous valons Ils valent Je valais Je valus Je vaudrai Je vaudrais Que je vaille Qu'il vaille Que nous valions Qu'ils vaillent Inusité Valant.futur Cond. valu prévoir (2) Je prévois. --.prés. prévu (1) La fel: percevoir.----.----.prés. déçu devoir Jdois.----.----.prés.imparf.--Impératif Participes Inf. décevons Décevant.prés.----. (2) La fel compuşii săi (dar participiile ému. tu peux Il peut Nous pouvons Ils peuvent Je pouvais Je pus Je pourrai Je pourrais Que je puisse Qu'il puisse Que nous puissions Qu'ils puissent Inusité Pouvant. concevoir. tu vois Il voit Nous voyons Ils voient Je voyais Je vis Je verrai Je verrais Que je voie Qu'il voie Que nous voyions Qu'ils voient Vois.prés.----.----.--Impératif Participes savoir Je sais. Ind. --. Ind.----.passé s. prévoyons Prévoyant.prés. vu (1) Şi: revoir. Sub.----. --. due mouvoir (2) Je meus. Sub. Sub.futur Cond. promu nu au accent circumflex).----. mouvons Mouvant.Inf.prés.futur Cond. sachons Sachant. --. --. .prés. --. tu sais Il sait Nous savons Ils savent Je savais Je sus Je saurai Je saurais Que je sache Qu'il sache Que nous sachions Qu'ils sachent Sache. voulons Voulant. --. tu dois Il doit Nous devons Ils doivent Je devais Je dus Je devrai Je devrais Que je doive Qu'il doive Que nous devions Qu'ils doivent Dois.prés.----.----. devons Devant. Ind. dû.prés. (2) Şi: porvoir (în afară de passé simple: je porvus).passé s.imparf. apercevoir. tu meus Il meut Nous mouvons Ils meuvent Je mouvais Je mus Je mouvrai Je mouvrais Que je meuve Qu'il meuve Que nous mouvions Qu'ils meuvent Meus.----. su pouvoir Je peux.imparf. --. tu prévois Il prévoit Nous prévoyons Ils prévoient Je prévoyais Je prévis Je prévoirai Je prévoirais Que je prévoie Qu'il prévoie Que nous prévoyions Qu'ils prévoient Pévois. mue valoir Je vaux. tu deçois Il déçoit Nous décevons Ils déçoivent Je décevais Je déçus Je décevrai Je décevrais Que je déçoive Qu'il déçoive Que nous devions Qu'ils déçoivent Déçois.

plu pas de p. séant.----.prés. Sub.prés. échu (1) Verbul hoire se foloseşte numai la persoana a III-a.prés. .----. sursoyons Sursoyant.----. --.prés. sis Pleuvant. --. --.----.futur Il siéra.prés.prés.--Qu'ils siéent Inusité Inusité Impératif Inusité Inusité Inusité Participes Seyant. assis surseoir Je sursois. ou cherrais Inusité Inusité Inusité Inusité Inusité Pas de part. Ind. Inusité Il plut Il fallut --.prés.passé s. sau asseyerai J'assierais.prés.----.prés.prés.passé s.--Ils siéent Inusité Inusité --.Inf. tu sursois Il sursoit Nous sursoyons Ils sursoient Je sursoyais Je sursis Je surseoirai Je surseoirais Que je sursoie Qu'il sursoie Que nous sursoyions Qu'ils sursoient Sursois. sursis (1) Verb întrebuinţat mai des la forma pronominală. tu assieds Il assied Nous asseyons Ils asseyent J'asseyais J'assis J'assiérai. assoyons Assoyant..--Il sied Il pleut Il faut --.futur Cond.--Inusité Inusité Inusité --.prés. Sub.imparf. asseyons Asseyant. ou cherrai Je choirais.prés. --.prés.futur Cond.--Impératif Participes asseoir (1) J'assieds. falloir sunt impersonale – Chaloir nu are decât ind. ils siéraient Il pleuvrait Il faudrait Sub. --. tu déchois Il déchoit Inusité Ils déchoient Inusité Je déchus Inusité Inusité Que je déchoie Que tu déchoies Quil déchoie Qu'ils déchoient Inusité Pas de part.----.--Impératif Participes déchoir Je déchois.imparf. Il siérait. ils siéront Il pleuvra Il faudra Cond. Ind.imparf. --.----.--Inusité Inusité Inusité --. tu chois Il choit Inusité Inusité Inusité Je chus Je choirai. assis J'assois.----.prés.. déchu choir Je chois.----. ils seyaient Il pleuvait Il fallait --. Inf. Inusité Inusité Inusité --. Il seyait.----. il chaut. chu 254. seoir pleuvoir (1) falloir (1) Ind. fallu (1) Verbele pleuvoir. tu assois Il assoit Nous assoyons Ils assoient J'assoyais J'assis J'assoirai J'assoirais Que j'assoie Qu'il assoie Que nous assoyions Qu'ils assoient Assois.prés.passé s. Verbe în -re échoir Inusité Il échoit Inusité Inusité Inusité Il échut Il écherra Inusité Inusité Inusité Inusité Inusité Inusité Échéant. --. sau asseyerais Que j'asseye Qu'il asseye Que nous asseyions Qu'ils asseyent Assieds. Inusité Inusité Inusité --. ca rasseoir.prés. Inf.. --.--Qu'il siée Qu'il pleuve Qu'il faille --.

--Ils mettent Ils prennent Ils moulent --.--Ils cousent Ils absolvent Ils résolvent --. absolvons Résous. Je tendrais Je vaincrais Je battrais Sub. tu vaincs Je bats. tu bats Je tends.--Il coud Il absout Il résout --. mordre. prenons Mouds.prés. fondre. tendu Battant.Inf. tendre (1) vaincre battre Ind. vainquons Bats. mettre (1) prendre (1) moudre Ind. Je couds.futur Je coudrai J'absoudrai Je résoudrai Cond.--Que nous cousions Que nous absolvions Que nous résolvions --. Inf.passé s. tu absous Je résous. pris Moulant.prés. .--Qu'il vainque Qu'il batte Qu'il tende --. Que je vainque Que je batte Que je tende --.--Qu'ils cousent Qu'ils absolvent Qu'ils résolvent Impératif Couds.--Il vainc Il bat Il tend --. résolu (1) La fel compusele sale. Je mets.--Qu'ils vainquent Qu'ils battent Qu'ils tendent Impératif Vaincs. tu prends Je mouds. moulu (1) La fel compusele lor.--Que nous vainquions Que nous battions Que nous tendions --.futur Je vaicrai Je battrai Je tendrai Cond. Je vaincs.--Il met Il prend Il moud --.prés.imparf.prés.imparf.prés.--Nous cousons Nous absolvons Nous résolvons --. Je coudrais J'absoudrais Je résoudrais Sub. Je cousais J'absolvais Je résolvais --.--Qu'ils mettent Qu'ils prennent Qu'ils moulent Impératif Mets. défendre.prés. mettons Prends. tu tends --.imparf.futur Je mettrai Je prendrai Je moudrai Cond.prés. battu (1) La fel: épandre. tu résous --. descendre.prés.--Nous vainquons Nous battons Nous tendons --.--Ils vainquent Ils battent Ils tendent --. coudre (1) absoudre (2) résoudre Ind. répondre rompre (dar: il rompt) tondre.prés. Je mis Je pris Je moulus --. battons Tends. vendre şi compusele lor. Je cousis Inusité Je résolus --. tendons Participes Vainquant. Que je couse Que j'absolve Que je résolve --.passé s. Je tedis Je vainquis Je battis --. Que je mette Que je prenne Que je moule --.prés. tu mets Je prends.prés. -te Résolvant. Inf. Je mettrais Je prendrais Je moudrais Sub.passé s. perdre.--Qu'il couse Qu'il absolve Qu'il résolve --.prés. Je mettais Je prenais Je moulais --. résolvons Participes Cousant. tu couds J'absous. pendre.--Nous mettons Nous prenons Nous moulons --. fendre. cousons Absous. Je tendais Je vainquais Je battais --. (2) La fel: dissoudre.--Qu'il mette Qu'il prenne Qu'il moule --. mis Prenant. tu mouds --. absous. vaincu Tendant.--Que nous mettions Que nous prenions Que nous moulions --. cousu Absolvant. moulons Participes Mettant.

prés. tu croîs Il croît Nous croissons Ils croissent Je croissais Je crûs Je croîtrai Je croîtrais Que je croisse Qu'il croisse Que nous croissions Qu'ils croissent Crois.--Que nous riions Que nous concluions Que nous nuisions --. Je parais. Je paraissais Je naissais --. (3) La fel: luire şi compusele sale.--Ils rient Ils concluent Ils nuisent --.--Il paraît Iil naît --. vécu (1) La fel: asteindre.--Nous paraissons Nous naissons --. Je crains.--Qu'il paraisse Qu'il naisse --. tu vis --.imparf. conclu Nuisant. tu ris Je conclus.--Qu'ils craignent Qu'ils suivent Qu'ils vivent Impératif Crains. Je paraîtrais Je naîtrais Sub. tu conclus Je nuis. concluons Nuis. né (1) La fel: connaître şi compuşi săi.prés. craindre (1) suivre (2) vivre (2) Ind. croître (2) Je croîs.--Que nous craignions Que nous suivions Que nous vivions --. Que je paraisse Que je naisse --. rions Conclus. nui (1) Şi: sourire. joindre. ri Concluant. tu parais Je nais. dar accru fără accent. croissons Croissant.prés.prés. craint Suivant.--Il craint Il suit Il vit --. tu crains Je suis.--Qu'ils paraissent Qu'ils naissent Impératif Parais. (2) La fel compusele sale. .--Nous craignons Nous suivons Nous vivons --. plaindre.prés. tu nuis --. paraître (1) naître Ind. (2) Şi: exclure. contraindre. geindre.prés.prés.passé inclus). paraissons Nais. suivi Vivant.--Il rit Il conclut Il nuit --. Je craignais Je suivais Je vivais --. ceindre.--Qu'il craigne Qu'il suive Qu'il vive --.futur Je rirai Je concurai Je nuirai Cond. suivons Vis. rire (1) conclure (2) nuire (3) Ind. nuisons Participes Riant. Je craindrais Je suivrais Je vivrais Sub.passé s. vivons Participes Craignant.imparf. inclure (part. crû Inf. Que je rie Que je conclue Que je nuise --. atteindre. teindre şi componentele lor. tu suis Je vis.imparf. éteindre.prés.passé s. Que je craigne Que je suive Que je vive --.--Ils craignent Ils suivent Ils vivent --.--Ils paraissent Ils naissent --. enfreindre.prés. (2) Şi compuşii săi. peindre. paru Naissant.prés. feindre. Je parus Je naquis --. Je riais Je concluais Je nuisais --.--Que nous paraissions Que nous naissions --.--Qu'ils rient Qu'ils concluent Qu'ils nuisent Impératif Ris.--Nous rions Nous concluons Nous nuisons --.passé s. Je rirais Je conclurais Je nuirais Sub.futur Je craindrai Je suivrai Je vivrai Cond.--Qu'il rie Qu'il conclue Qu'il nuise --. tu nais --. Inf. Je ris.futur Je paraîtrai Je naîtrai Cond. Je craignis Je suivis Je vécus --. naissons Participes Paraissant.prés. Je ris Je conclus Je nuisis --.Inf.prés. craignons Suis.

imparf. écrit Croyant. écrivons Crois. faire (2) Je fais. bu Taisant.--Nous suffisons Nous disons. faites Faisant.--Qu'il boive Qu'il taise --. Je suffisais Je disais Je lisais --. Je conduisis J'écrivis Je crus --. conduit Écrivant. tu écris Je crois.--Que nous suffisions Que nous didions Que nous lisions --.--Qu'ils conduisent Qu'ils écrivent Qu'ils croient Impératif Conduis. tu bois Je tais. Je conduis.passé s. tu fais Il fait Nous faisons.imparf.prés.--Nous buvons Nous taisons --. buvons Tais.prés. instruire. boire taire (1) Ind.prés. Inf. dites Lis.--Nous conduisons Nous écrivons Nous croyons --. cru (1) La fel: construire.futur Je boirai Je tairai Cond. lu (1) La fel: confire şi compusele sale. vous faites Ils font Je faisais Je fis Je ferai Je ferais Que je fasse Qu'il fasse Que nous fassions Qu'ils fassent Fais.prés. tu suffis Je dis.prés. conduire (1) écrire croire Ind. dit Lisant.--Il suffit Il dit Il lit --. în afară de maudire (grupa a II-a) se conjugă precum dire. suffi Disant. Je conduisais J'écrivais Je croyais --.imparf. lisons Participes Suffisant.prés. Je boirais Je tairais Sub.--Qu'ils boivent Qu'ils taisent Impératif Bois. tu lis --. Je suffirais Je dirais Je lirais Sub.--Ils boivent Ils taisent --. Inf. Je bois. faisons.prés. reconstruire. Je bus Je tus --. disons.--Ils suffisent Ils disent Ils lisent --. Que je suddise Que je dise Que je lise --.prés.--Qu'il suffise Qu'il dise Qu'il lise --.--Que nous buvions Que nous taisions --. tu crois --. dar: vous redites. suffisons Dis.passé s. Je suffis Je dis Je lus --. tu (1) La fel: splaire şi compusele sale. tu dis Je lis.--Que nous conduisions Que nous écrivions Que nous croyions --.--Qu'il conduise Qu'il écrive Qu'il croie --.--Il conduit Il écrit Il croit --. (2) La fel compusele sale.prés. conduisons Écris.Inf.prés.futur Je suffirai Je dirai Je lirai Cond.--Qu'ils suffisent Qu'ils disent Qu'ils lisent Impératif Suffis.prés. Que je conduise Que j'écrive Que je croie --.futur Je conduirai J'écrirai Je croirai Cond. croyons Participes Conduisant. fait . excepţie persoana a II-a plural indicativ prezent: vous contredisez. Je suffis. Compuşii lui dire. Que je boive Que je taise --. Je buvais Je taisais --.--Il boit Il tait --. vous dites Nous lisons --.prés. Je conduirais J'écrirais Je croirais Sub. tu tais --. taisons Participes Buvant.passé s. tu conduis J'écris. cuire şi détruire şi verbele terminate în -duire.--Ils conduisent Ils écrivent Ils croient --. (2) La fel compusele sale. dire (1) lire (2) souffire Ind.

tu enclos Il enclôt Pas de pluriel Inusité Inusité J'enclorai J'enclorais Que j'enclose Qu'il enclose Que nous enclosions Qu'ils enclosent Inusité Pas de part. tu clos Il clôt Pas de pluriel Inusité Inusité Je clorai Je clorais Que je close Qu'il close Que nous closions Qu'ils closent Inusité Pas de part. (2) La fel: paître (defectiv).prés.--Que nous oignions Inusité --. --. abstraire. pas de passé (1) Poindre nu se conjugă decât la persoana a III-a.imparf. éclose sourdre Inusité Il sourd Inusité Ils sourdent Inusité Inusité Inusité Inusité Inusité Inusité Inusité Inusité Inusité Inusité enclore J'enclos.--Qu'ils oignent Inusité Impératif Oins. Ind.----.prés. J'oignis Il poignit --. Ils écloraient Inusité Qu'il éclose Inusité Qu'ils éclosent Inusité Pas de part. --. repu éclore Inusité Il éclôt Inusité Ils éclossent Inusité Inusité Il éclora. --.----. J'oins. pas de pluriel Pas de part.a III-a sing. J'oignais Il poignait --.prés.--Impératif Participes Inf.----.----.futur Cond.şi pl.).----.prés. tu extrais Il extrait Nous extrayons Ils extraient J'extrayais Inusité J'extrairai J'extrairais Que j'extraie Qu'il extraie Que nous extrayions Qu'ils extraient Extrais.prés.futur Cond.--Impératif Participes extraire (1) J'extrais. Verbe în -ir Sortir (a ieşi) şi compusul ressortir (a ieşi din nou) aparţin grupei a III-a. repaissons Repaissant.prés. oignez Inusité Participes Oignant. Particularităţi în conjugarea verbelor de grupa a III-a (Particularités dans la conjugaison des verbes du IIIe groupe) 1. --. poindre (1) oindre Ind. Dar compusele . (2) Frire este defectiv. Que j'oigne Inusité --.passé s.--Ils oignent Inusité --.prés.--Qu'il oigne Qu'il poigne --.prés. braire (folosit doar la pers. --.----. --.prés.prés.passé s. J'oindrais Il poindrait Sub. --. Sub.----. ils écloront Il éclorait. 255. tu fris Il frit Pas de pluriel Inusité Inusité Je frirai Je frirais Inusité Inusité Inusité Inusité Fris.----.----.prés. oint assaillant.--Nous oignons Inusité --. extrait clore Je clos. tu repais Il repaît Nous repaissons Ils repaissent Je repaissais Je repus Je repaîtrai Je repaîtrais Que je repaisse Qu'il repaisse Que nous repaissions Qu'ils repaissent Repais. Ind. soustraire. frit (1) La fel: traire.Inf. --. Sub.prés.--Il oint Il point --.imparf.----. extrayons Extrayant.prés.prés. tu oins Inusité --.imparf.prés. Inf. clos repaître (2) Je repais. enclos frire (2) Je fris.prés.passé s.futur J'oindrai Il poindra Cond.

interdire. faire* (refaire. déçois. sentir. nous maudissons. Répartir (cu sensul de a răspunde) aparţine grupei a III-a. se conjugă după modelul lui finir: Ils s'assortissent. es. În schimb. conçois. ouvert.. offrir. compusul lui dire. De observat că être.: Verbul cueillir. verbele couvrir. cueillir (a culege). compusul lui dire. déçu 3. je maudissais. défaites etc. nous maudissons. la persoana a II-a plural primesc es în loc de ez: vous faites. Verbele assaillir (a asalta). e: j'ouvre tu ouvres il ouvre j'offre tu offres il offre je souffre tu souffres il souffre Obs. spre deosebire de assaillir.. La fel şi contredire. s. refaites. după ce au pierdut consoana finală a radicalului (m. concevoir.. souffrir (a suferi). servir primesc s. ca şi ressortir (a fi de resortul. redites. dire (redire). Maudire (a blestema). ca şi départir şi se conjugă cu avoir. u: reçois. reçu. je maudissais. tu pars il part pars dormir je dors. offrir (a oferi). dar asservir se va conjuga după modelul lui finir: nous servons. vous prédisez. couvrir (a acoperi). de competenţa cuiva). urmează în conjugare pe finir: Je maudis. défaire). partir je pars. souffert. compusul lui dire. t la cele trei persoane ale singularului de la indicativul prezent şi s la persoana a II-a singular de la imperativ. . dar: nous asservissons. ouvrir (a deschide). offert. tressaillir (a tresări) primesc la prezentul indicativului terminaţiile verbelor din grupa I: e. t. médisez. persoana I şi a II-a singular... v). Verbe în -oir a) Verbele pouvoir valoir vouloir (a putea) (a valora) (a voi) sunt singurele verbe care. aperçois. nous desservons. la prezentul indicativului. însă répartir (a distribui) aparţine grupei a II-a şi se conjugă după modelul lui finir: Nous répartissons. primesc terminaţia x: pouvoir valoir vouloir je peux je vaux je veux tu pars tu vaux tu veux il peut il vaut il veut b) Verbele apercevoir. dédire: vous contredisez. défaillir (a leşina).. sortir.. La participiul trecut. tu sers il sert sert 2. vous dédisez. primeşte e la viitor: je cueillerai şi la condiţional je cueillerais. Médire (a bârfi).assortir (a se asorta). souffrir fac: couvert. c primeşte sedilă înainte de o. La aceste verbe.. urmează în conjugare pe finir: Je maudis. partir. Verbele dormir. Servir şi desservir aparţin grupei a III-a. décevoir. aperçu. prédire. la persoana a II-a a indicativului prezent şi la persoana a II-a plural a imperativului face: vous médisez. Verbe în -re Maudire (a blestema). mentir. ils ressortissent. tu dors il dort dors servir je sers. Partir (a pleca) şi repartir (a pleca din nou) aparţin grupei a III-a. vous interdisez. percevoir se conjugă toate după modelul lui recevoir. redire se conjugă la fel ca dire: vous redites. conçu. ouvrir.

je résous.. grêler (a cădea grindină). qu'importe? O serie de locuţiuni verbale impersonale se formează cu ajutorul verbului faire urmat de un adjectiv sau de un substantiv. cousu) păstrează peste tot pe d din radical şi nu primesc t la persoana a III-a singular a indicativului prezent: il répand. la imperativ (faisons) şi la gerunziu (faisant). Obs. obus. 256. –ordre (mordre). O serie de verbe impersonale propriu-zise exprimă fenomene ale naturii: pleuvoir (a ploua).. –oudre (résoudre) pierd pe d şi primesc s. la imperfect (je faisis... brumer (a cădea negură). nici de ce.). mouvoir. n'importe (nu interesează) sunt forme verbale impersonale. il croîtrait plaire – il plaît Participiul trecut al verbelor devoir. nous peignons. il tombe de la neige (cade zăpadă). nici de il: n'importe. fără referire la vreun subiect determinat. a fi ger). Câteodată de ce: c'était pendant la Révolution. ils croîtront. însoţite de pronumele neutru il: il pleut (plouă). neiger (a ninge). primesc accent circumflex pe i în faţa lui t din radical: connaître – il connaît. il tonne (tună) etc. s. * În pronunţarea verbului faire. Verbe impersonale (Verbes impersonnels) 257. il craint je joins. je crains. il n'y a pas (nu există). il répond. –aindre (craindre)**. Il pleut. 1. Verbele impersonale sunt cele care se folosesc la persoana a III-a singular. –ondre (répondre).. il joint.: În sens figurat. tonner (a tuna). ils connaîtront.. Verbele terminate în –andre (répandre). –endre (vendre). precum şi compusele lor. . pe care îl pierd la feminin şi plural. mû – mue. éclairer (a fulgera). il perd. –erdre (perdre). Falloir (a trebui) este verbul impersonal cel mai des folosit în limba franceză: Il faut que tout le monde travaille. crû – crue cu accent circumflex pe u. –oindre (joindre.. nous craignons.. Alteori. croître este: dû – due. Aceste verbe nu se întrebuinţează decât la modul infinitiv şi la persoana a III-a singular de la toate timpurile şi modurile. -oître şi verbul plaire. toate verbele impersonale propriu-zise se conjugă cu auxiliarul avoir: il a neigé. 2. Cele în –eindre (peindre)**.. t la cele trei persoane de la singular (indicativ prezent): Je peins. que je craigne. bruiner (a bura). verbele impersonale pot fi folosite ca un subiect real: "Boulets. grupul ai se schimbă în e la prezent persoana I plural (nous faisons). poindre). ca şi coudre (part. il coud. il avait plu etc... il peint. geler (a îngheţa. peu importe (puţin interesează). Ele exprimă în general starea timpului: beau (temps) este (timp) frumos mauvais (temps) este (timp) urât froid este frig chaud este cald Il fait sec este uscat frais este răcoare jour este ziuă nuit este noapte du vent este vânt La timpurile compuse. mitraille. il est (cu înţelesul de il y a "există").. il résout ** nd de la verbele în –indre se transformă în gh în faţa unei vocale: que je peigne. il mord. il neige (ninge). il vend. Verbele în –aître. il connaîtrait croître – il croît.vous êtes vous dites (redites).

în expresii precedate de pronumele neutru il (subiect gramatical) şi urmate sau nu de un subiect real. (ça) suffit (ajunge) etc. iar când începe cu altă parte (de propoziţie) se foloseşte expresia il y a: La gomme est dans le plumier. n'empêche (nu împiedică). Imperfect: y avait-il? viitor: y aura-t-il? perfect compus: y a-t-il eu? mai mult ca perfect: y avait-il eu? condiţional prezent: yaurait-il? etc. il s'agit (este vorba) şi il est question (este vorba) sunt foarte des folosite în vorbirea curentă: Il s'agit d'un honnête homme (este vorba despre un om de treabă) Il est question d'un exercice d'algèbre (este vorba despre un exerciţiu de algebră). peu s'en faut (cât pe-aci). Verbele impersonale se mai numesc şi unipersonale. Notă: Există şi unele expresii impersonale folosite fără neutrul il: peu importe (puţin interesează). există). deşi pronumele personal il care le însoţeşte nu reprezintă un subiect determinat: Il faut (trebuie). Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) 259. Cu verbul être urmat de un adjectiv sau de un substantiv se alcătuiesc expresii impersonale*: probable este probabil possible este posibil Il est temps este timpul bon este bine juste este drept * Être este deci precedat de il care nu se traduce. deoarece se folosesc numai la persoana a III-a singular. el nefiind decât un subiect gramatical. Verbe defective (Verbes défectifs) .: Se va observa că. se folosesc sub formă impersonală. il pleut (plouă). 260. il neige (ninge).: Formele expresiei il y a sunt de fapt cele ale verbului avoir folosite la persoana a III-a singular: Prezent: Y a-t-il des livres sur la table? (forma interogativă) Oui. se folosesc la aceleaşi moduri şi timpuri ca falloir şi pleuvoir. geler (a îngheţa. Dans le jardin il y a des fleurs. tonner (a tuna). 258. Mieux vaut tard que jamais – Mai bine mai târziu decât niciodată. sur la table il n'y a des livres (forma negativă). Obs. il grêle (cade grindină) etc.pleuvaient". a fi ger). la singular sau la plural: sembler Il semble – se pare convenir Il convient – se cuvine tomber Il tombe de la neige – cade zăpadă souffler Il soufle un vent du nord – suflă un vânt dinspre nord venir Il venait chaque jour des amis me voir – veneau în fiecare zi prieteni să mă vadă permettre Il n'est pas permis à tout le monde s'avoir des dons pour la musique – nu este dat întregii lumi să aibă darul muzicii. dar sunt verbe regulate. Il y avait. Notă: Când propoziţia începe cu subiectul se foloseşte verbul être. Il n'est pas de sot métier (nu există meserie proastă). Il n'y a pas de fumée sans feu (până nu faci foc nu iese fum). Expresiile impersonale il y a (se află. il tonne (tună). verbul impersonal rămâne neschimbat la singular. Dans le plumier il y a une gomme. Verbele impersonale neiger (a ninge). prin transformare. Obs. reste (rămâne). Există unele verbe impersonale care. sur la table il y a des livres (forma afirmativă) Non. il y aura etc. mieux vaut (mai bine). grêler (a bate grindina). oricare ar fi numărul şi genul subiectului real. Les fleurs sont dans le jardin.

262.. advienne que purra – fă-ţi datoria.a se spăla INDICATIF Présent je tu il nous vous ils je tu il nous vous ils je me te se nous vous se Imparfait me te se nous vous se Passé simple me lave laves lave lavons lavez lavent lavais lavais lavait lavions laviez lavaient lavai je tu il nous vous ils je tu il nous vous ils je me t' s' nous vous se m' t' s' nous vous s' me Passé composé suis es est sommes êtes sont Plus-que-parfait étais étais était étions étiez étaient Passé antérieur fus lavé (e) lavé (e) lavé (e) lavés (ées) lavés (ées) lavés (ées) lavé (e) lavé (e) lavé (e) lavés (ées) lavés (ées) lavés (ées) lavé (e) . a şedea bine nu este folosit la infinitiv. Luire a luci Paître a a paşte Reluire a a luci Saillir a a ţâşni Seoir . a ajunge la scadenţă Extraire a extrage Faillir a greşi. a-şi avea sediul. a prospera Gésir a zăcea. . Soustraire a sustrage Traire a mulge Tisser a ţese Transir a rebegi.Cu sensul de a fi situat. Diateza pronominală (reflexivă) Se laver . Il vous sied mal de parler ainsi – Vă stă rău să vorbiţi aşa. Câteva verbe defective: Choir a cădea Clore a închide Déchoir a decădea Distraire a distra. Maison sise au centre de la ville – Casă situată în centrul oraşului. Verbele cărora le lipsesc unele timpuri sau unele persoane sunt defective. întâmplă-se ce s-o-ntâmpla redire Il trouve à redire – el găseşte de cârtit ouïr J'ai ouï dire – am auzit spunându-se paître Envoyer quelqu'un paître – a expedia pe cineva cu brutatlitate promouvoir Promouvoir une politique réaliste – a promova o politică realistă. a distrage Échoir a-i reveni.261.cu sensul de a se potrivi. a fi pe punctul de. Florir a înflori. 264.. Expresia ci-gît (aici odihneşte) este folosită în epitafe. Multe dintre ele nu mai sunt folosite astăzi decât în anumite formule tipice sau în locuţiuni: advenir Fais ce que doit.

tu il nous vous ils je tu il nous vous ils te se nous vous se Futur me te se nous vous se lavas lava lavâmes lavâtes lavèrent laverai laveras lavera laverons laverez laveront tu il nous vous ils je tu il nous vous ils te se nous vous se me te se nous vous se fus fut fûmes fûtes furent Futur antérieur serai seras sera serons serez seront lavé (e) lavé (e) lavés (ées) lavés (ées) lavés (ées) lavé (e) lavé (e) lavé (e) lavés (ées) lavés (ées) lavés (ées) CONDITIONNEL Présent je tu il nous vous ils me te se nous vous se Présent lave-toi lavons-nous lavez-vous SUBJONCTIF Présent que je que tu qu'il que nous que vous qu'ils que je que tu qu'il que nous que vous qu'ils me te se nous vous se Imparfait me te se nous vous se Présent se laver Présent PARTICIPE Passé lavasse lavasses lavât lavassions lavassiez lavassent que je que tu qu'il que nous que vous qu'ils INFINITIF Passé s'être lavé GÉRONDIF lave laves lave lavions laviez lavent je tu il nous vous ils me te se nous vous se Passé sois sois soit soyons soyez soient lavé (e) lavé (e) lavé (e) lavés (ées) lavés (ées) lavés (ées) lavé (e) lavé (e) lavé (e) lavés (ées) lavés (ées) lavés (ées) laverais laverais laverait laverions laveriez laveraient je tu il nous vous ils IMPERATIF Passé Inusité me te se nous vous se Passé serais (fusse) serais (fusses) serait (fût) serions (fûmes) seriez (fûtes) seraient (furent) lavé (e) lavé (e) lavé (e) lavés (ées) lavés (ées) lavés (ées) Plus-que-parfait fusse me fusses te fût se fussions nous fussiez vous fussent se .

tu t'es couché(e).) (c.ind. al doilea este. 1. il (elle) se (s') Nous nous. Verbele conjugate la diateza pronominală sunt însoţite. complement direct sau indirect. Diateza pasivă 266. cum am văzut. în general.. Primul pronume este subiect.se lavant s'étant lavé(e) Observaţii asupra verbelor pronominale (Observations sur les verbes pronominaux) en se lavant 265. verbele pronominale (reflexive) se conjugă cu auxiliarul être.177).. negaţia pas se aşază după verb la timpurile simple. La timpurile compuse. ils (elles) se (s'). Je me suis couché(e). iar la timpurile compuse înainte de participiul trecut: Je ne me lave pas vite. negaţia ne precede pronumele personale reflexive. Je me lave Je me lave les mains (c. Être aimé (forma afirmativă) – a fi iubit INDICATIF je tu il (elle) nous vous ils (elles) j' tu il (elle) nous vous ils (elles) je tu il (elle) Présent suis es est sommes êtes sont Imparfait étais étais était étions étiez étaient Passé simple fus fus fut aimé aimé aimé(e) aimés aimés aimé(e)s aimé aimé aimé(e) aimés aimés aimé(e)s aimé aimé aimé(e) j' tu il (elle) nous vous ils (elles) j' tu il (elle) nous vous ils (elles) j' tu il (elle) Passé composé ai as a avons avez ont Plus-que-parfait avais avais avait avions aviez avaient Passé antérieur eus eus eut été aimé été aimé été aimé(e) été aimés été aimés été aimé(e)s aimé aimé aimé(e) aimés aimés aimé(e)s été aimé été aimé été aimé(e) . Participiul trecut al acestor verbe. se acordă cu subiectul în gen şi număr (vezi nr. vous vous. 3. La forma negativă. în general.d. de două pronume de aceeaşi persoană: Je ne (m'). Je ne me suis pas lavé vite. tu te (t'). 4.) 2.

nous vous ils (elles) je tu il (elle) nous vous ils (elles) fûmes fûtes furent Futur serai seras sera serons serezai seront aimés aimés aimé(e)s aimé aimé aimé(e) aimés aimés aimé(e)s nous vous ils (elles) j' tu il (elle) nous vous ils (elles) eûmes eûtes eurent Futur antérieur aurai auras aura aurons aurez auront été aimés été aimés été aimé(e)s été aimé été aimé été aimé(e) été aimés été aimés été aimé(e)s CONDITIONNEL je tu il (elle) nous vous ils (elles) Présent serais serais serait serions seriez seraient aimé aimé aimé(e) aimés aimés aimé(e)s j' tu il (elle) nous vous ils (elles) Passé aurais (eusse) aurais (eusses) aurait (eusse) aurions (eussions) auriez (eussiez) auraient (eussent) été aimé été aimé été aimé(e) été aimés été aimés été aimé(e)s IMPÉRATIF Présent sois aimé soyons aimés soyez aimés SUBJONCTIF que je que tu qu'il (elle) que nous que vous qu'ils (elles) que je que tu qu'il (elle) que nous que vous qu'ils (elles) Présent sois sois soit soions soyez soient Imparfait fusse fusses fût fussions fussiez fussent aimé aimé aimé(e) aimés aimés aimé(e)s aimé aimé aimé(e) aimés aimés aimé(e)s que j' que tu qu'il (elle) que nous que vous qu'ils (elles) que j' que tu qu'il (elle) que nous que vous qu'ils (elles) INFINITIF Présent être aimé PARTICIPE Présent Passé Passé avoir été aimé Passé aie aies ait ayons ayez aient Plus-que-parfait eusse eusses eusse eussions eussiez eussent été aimé été aimé été aimé(e) été aimés été aimés été aimé(e)s été aimé été aimé été aimé(e) été aimés été aimés été aimé(e)s Passé aie été aimé ayons été aimés ayez été aimez .

şi unul care face lucrarea – subiect logic sau real – numit complement de agent. Verbul la diateza pasivă are. Conjugarea interogativ-negativă La timpurile simple. Participiul trecut al verbului la diateza pasivă se acordă. Uneori nu este nevoie decât de intonaţie (interogativă) spre a pune întrebarea. Je n'ai pasété aimé (ambele participii stau după pas). La infinitivul prezent. când verbul se termină în e sau a. 4. verbul. la forma interogativă subiectul se aşază după verb (se face inversiunea subiectului): Voulez-vous un gâteau? Parles-tu le français? 1. între terminaţie şi pronumele subiect. Elles sont aimées. Forma interogativă se exprimă şi cu locuţiunea est-ce que (qu'). ambele negaţii preced verbul: Ne pas fumer. e final la persoana I a verbelor din grupa I primeşte accent ascuţit la forma interogativă: Chanté-je – Formă rară astăzi 2. Ils sont aimés. La diateza pasivă. Tu n'est pas arrivée. Il ne vient pas. 270. auxiliarul. cu subiectul inversat. 5. forma negativă. 268. în gen şi număr: Il est aimé. două subiecte: unul care suportă lucrarea. La timpurile compuse.étant aimé aimé. numit subiect gramatical. cu subiectul gramatical. iar pas se pune după verb: Tu n'entres pas.264. 273. Forma interogativă În mod obişnuit. 269. auxiliarul este încadrat de cele două negaţii: Je ne suis pas aimé. Pentru diateza reflexivă (pronominală) vezi nr. Diateza pasivă se formează din être la timpul respectiv. cele două negaţii încadrează auxiliarul: Il n'a pas parlé. ca şi în limba română. participiul trecut fiind plasat la sfârşit: N'ai-je pas parlé? Ne sont-ils pas arrivés? . fără a mai face inversiunea subiectului. 3. plus participiul trecut al verbului de conjugat. Conjugarea negativă 1. se intercalează un t (eufonic): Parle-t-il? Parla-t-elle? 271. Notă: Numai timpurile indicativului şi ale condiţionalului pot fi puse la forma interogativă. La timpurile simple. negaţia ne precede verbul. cu subiect inversat. 274. La persoana a III-a. mai ales la persoana I singular: Est-ce que je chante? Est-ce que je finis? 272. pentru uşurarea pronunţiei şi evitarea hiatului. se aşază între cele două negaţii. e ayant été aimé Observaţii asupra verbelor pasive 267. Ne pas se pencher en dehors. Elle est aimée. se aşază între cele două negaţii: Ne suis-je pas? Ne parles-tu pas? La timpurile compuse. ca şi în limba română. 2.

prin perfectul simplu. Mai mult ca perfectul exprimă o acţiune încheiată înaintea unei acţiuni trecute. trecut al conversaţiei. quand ş. Se foloseşte mai mult în scris. Perfectul compus (Le passé composé) 277. Perfectul simplu (Le passé simple) 276. L'herbe de la clairière était verte. Perfectul simplu exprimă o acţiune săvârşită o singură dată. de obicei.. fie ca o acţiune trecută păstrând un anumit contact cu prezentul: Il est arrivé à la gare peu avant du départ du train. Mai mult ca perfectul (Le plus-que-parfait) 279. Perfectul compus. ont pris l'autobus et sont rentrés à la maison. trecutul anterior se foloseşte în propoziţiile circumstanţiale de timp care încep cu après que. j'ai terminé mes leçons. lorsque. fleurie. Nu se întrebuinţează în conversaţie. l'interrogea sur son village. papa? . la persoana a III-a. Mai mult ca perfectul desemnează o acţiune petrecută înaintea aceleia exprimate de un al doilea verb. Claire avait les yeux bleus transparents comme l'eau d'une fontaine. Acest timp nu există în limba română. C'est fait. Trecutul anterior (Le passé antérieur) 278. des points lumineux brillaient.. aussitôt que. Obs. Imperfectul (L'imparfait) La lune se levait. J'ai vendu de la fraternité. dès que. sauta sur ses pieds et fit quelques pas.. exprimată. Se traduce în limba română cu perfectul compus. se foloseşte mult în dialoguri: . Elle était belle comme le jour.Tu as fait tout cela. iar altele particulare şi secundare. b) Perfectul compus în dialog ca şi în acţiunile terminate: Les élèves sont sortis de l'école.. În general.Întrebuinţarea modurilor şi a timpurilor (L'emploi des modes et des temps) 275. Perfectul simplu este un trecut istoric şi al povestirii: Un soldat l'interpella en riant. Perfectul compus exprimă în general o acţiune socotită fie ca un rezultat prezent al unei acţiuni trecute. pentru acţiunile sau stările care se prelungesc: Quelqu'un récitait quelque chose Vers ou prose. în povestiri istorice şi literare: Il se souleva. Mai frecvent. În limba vorbită este înlocuit cu trecutul numit "surcomposé". este în corelaţie cu imperfectul: J'avais déjà accompli la mission dont vous me parliez Dar şi cu perfectul compus: J'ai remarqué que l'agent s'était mépris. Imperfectul înfăţişează anumite caractere fizice sau morale. În conversaţia curentă din franceza modernă el este înlocuit cu: a) Imperfectul. El exprimă o acţiune trecută care a avut loc imediat înaintea altei acţiuni trecute.a. Modurile şi timpurile au unele valori proprii şi generale. lui demanda son nom. Je me suis rappelé ce que vous m'aviez raconté l'an .Presque tout cela.

Un sfat. în general. On rirait bien si on voyait un Cendrillon au bal.O cerere imperativă atenuată: Je vous demanderai du respect pour vos parents. 2. Viitorul exprimă. Viitorul (Le futur simple) 280. À cette heure-là je serai déjà rentré. B.: Viitorul anterior mai poate exprima: a) O afirmaţie a unui fapt trecut: J'aurai mal compris ce qu'il m'expliqua. mai mult ca perfectul înlocuieşte în propoziţia subordonată un condiţional perfect: Si tu l'avais connu. (v. în general. Obs. un ordin: Tu feras attention au feu rouge. o prescripţie. tu aurais vu sunt la modul condiţional.: Viitorul poate fi întrebuinţat şi pentru: .245) După si care introduce o condiţie. un fapt posibil. b) O poruncă. o invitaţie. Condiţionalul prezintă. eventual. a cărui realizare depinde adesea de o condiţie exprimată sau subînţeleasă. O acţiune care se va termina în viitor la un moment dat: Venez me voir à dix heures du soir. Obs. Obs. Viitorul anterior arată: 1. ci prezentul indicativului: S'il fait beau (demain). Viitorul anterior (Le futur antérieur) 281. Tu aurais vu ces enfants qui ont appris à nager tout petits. nu se va folosi niciodată viitorul.dernier. într-o propoziţie subordonată. Verbele j'oserais. Un viitor (simplu2): Il pensait qu'avant une heure il posséderait et rejetterait Buenos Aires. El se foloseşte în propoziţiile principale din frază şi în propoziţiile independente1: Il lui aurait répondu. 282. o presupunere. nr.: O acţiune viitoare apropiată de prezent se exprimă prin verbul aller urmat de un infinitiv: Je vais vous donner quatorze ans. O acţiune viitoare care va fi încheiată înaintea unei alte acţiuni viitoare (anterioritatea faţă de o acţiune viitoare): Quand tu auras reçu mon télégramme. condiţionalul are o valoare temporală şi exprimă: 1. . Modul condiţional (Le mode conditionnel) Ah! J'oserais parler si je croyais bien dire. etc: Vous aurez remarqué sa faute. tu prendras le train pour Bucarest. o acţiune care va avea loc după momentul vorbirii: J'irai à la gare. Obs.: După si. . . j'irai à la campagne. Obs. tu l'aurais aimé.: După un verb la trecut.O afirmaţie cu caracter general: Rira bien qui rira le dernier.

chaque fois que. 285. Si tu avais du courage. Construcţia numită scurt "si" condiţional ("si" conditionnel) este o construcţie specifică limbii franceze. condiţionalul (prezent sau perfect) poate exprima valori foarte variate: . du groënlandais s'il eût connu ces langues. cu înţelesul de dacă.. Prezentul condiţionalului exprimă o acţiune posibilă în viitor sau o acţiune reală.. Prezentul condiţionalului (Le présent du conditionnel) 283. În propoziţiile independente. imperfectul şi mai mult ca perfectul se pun în locul condiţionalului prezent sau perfect: Il tremble comme s'il avait froid. acţiunea verbului din propoziţia principală este supusă unei condiţii exprimate de verbul din propoziţia subordonată care stă fie la imperfect (s'il faisait). . je sortirais (acţiune posibilă). ea înlocuieşte fie mai mult ca perfectul indicativului din propoziţia subordonată. După comme si. 1 2. "Si" poate avea însă mai multe sensuri.: S'il faisait beau. tu pouvais vaincre la maladie. S'il ne vient pas. şi anume: 1. Que ferais-tu s'il était vrai? S'il l'avait aperçu. tu redemanderas la fortune à mon neveu. uită-mă repede).: În aceste cazuri.O dorinţă: Je voudrais tant venir avec toi. il l'aurait appelé. 1. Perfectul condiţionalului (Le passé du conditionnel) 284. il serait sorti. În limba română. Un sens condiţional: Si tu m'aimes. je fusse arrivé) nu apare în vorbire. fie la mai mult ca perfectul indicativului (s'il avait fait). În acest caz. il dirait des choses merveilleuses (acţiune imposibilă). condiţionalul se foloseşte şi în propoziţiile subordonate.O presupunere: La récolte aurait détruite par l'orage.. tu me feras petit. Je ne sais si les dieux veulent quelque chose. 3 2. tu me seras utile. Perfectul condiţionalului exprimă o acţiune nerealizată în trecut: S'il avait fait beau. în caz că. SI condiţional (Le SI conditionnel) Si tu me portes comme la pensée. Un viitor anterior: Je savais qu'il serait rentré avant deux heures.: Si vous désirez des sardines à l'huile.: A doua formă a condiţionalului perfect (j'eusse parlé. dacă este adevărat că3 etc. 3.O afirmaţie de politeţe atenuată: Voudriez-vous accepter ma proposition? . cu înţelesul de când.Je croyais qu'il viendrait jusqu'à Rouen.Un regret: J'aurais tant désiré la garder! . Si cet oiseau pouvait parler comme les hommes. Obs. Si tu me portes comme le vent. Si în acest caz înlocuieşte pe quand. imposibilă în prezent: Ex. oublie-moi vite (În caz că rămân acolo. Un sens pozitiv. je peux vous envoyer. Obs. je pars. mais moi j'en veux cent trente. s'il est vrai que: Si je dois y rester. Este vorba de un viitor văzut dintr-un moment al trecutului (futur du passé). fie prima formă a condiţionalului perfect din propoziţia principală: Il eût été du chinois.. iar în scris se găseşte foarte rar. . puisque. Un sens dubitativ. introducând o idee de îndoială: Je ne sais pas si c'est plus ou si c'est moins.

b) Imperfectul indicativului. Liane. dar el are înţeles de viitor: dacă mă vei purta S'il était vrai.. şi în propoziţia principală. în scris. Tablou recapitulativ al principalelor situaţii ale construcţiei "si" condiţional Propoziţia principală Propoziţia subordonată . Obs. Si la lune pouvait parler. a) Prezentul indicativului. imperfectul înlocuieşte mai mult ca perfectul în propoziţia subordonată.: În acest din urmă caz. iar alteori condiţionalul prezent înlocuieşte condiţionalul trecut în propoziţia principală. dar el are înţeles de condiţional: dacă ar fi adevărat S'il l'avait aperçu. c) Mai mult ca perfectul după "si" condiţional corespunde condiţionalului trecut din propoziţia principală. sau adverb de afirmaţie: Ne venez-vous pas? Si.. tu l'aurais aimée. Si tu l'avais connue.. Obs. verbul este la prezentul indicativului. realizarea acţiunii este imposibilă (supposition irréelle passée): Si vous étiez venus plus vite. 1 Se poate folosi şi viitorul apropiat în locul viitorului 1: Vous aller me trouver à la maison.. După conjuncţia condiţională si (adică după "si" care arată că acţiunea unui verb este subordonată unei condiţii).. verbul este la imperfect. Si elle était bonne. Regula generală. verbul este la mai mult ca perfect. elle trahirait beaucoup de secrets. În frazele de mai sus: 4. şi în cea subordonată. imperfectul şi mai mult ca perfectul indicativului. Il eût cité du chinois. Si j'étais en fonds.. După locuţiunile conjuncţionale: Si tu me portes.: Uneori. S'il faut davantage. iar în cealaltă un ireal al trecutului:: Si j'avais suivi vos conseils. s'il eût connu cette langue. realizarea acţiunii este posibilă şi uneori chiar imposibilă: Si vous veniez plus vite. corespunde viitorului din propoziţia principală. je vous le dirai. nu se întrebuinţează nici viitorul. s-ar putea întrebuinţa condiţionalul trecut (a 2-a formă). vous me trouveriez à la maison.. vous m'auriez trouvé à la maison. 286. sans doute. j'irai. il eût réussi. nici condiţionalul prezent sau perfect.Obs. după "si" condiţional. on ne me la proposerait pas. cu înţeles de condiţional perfect: dacă l-ar fi zărit Deci după "si" condiţional se întrebuinţează următoarele timpuri: prezentul. după "si" condiţional. mai ales când într-una din propoziţii este un ireal al prezentului. corespunde condiţionalului prezent din propoziţia principală. j'aurais payé mes dettes.: Si poate fi adverb interogativ: Je me demande si tu peux venir. Vous me trouverez1 à la maison si vous venez plus vite. după "si": S'il eût mieux travaillé. exprimând ideea unei realizări probabile: Si je puis. je serais très content..

Modul imperativ (Le mode impératif) 287. il chante très bien.. 288.Viitorul Je sortirai (Je vais sortir) Condiţionalul prezent Je sortirais Condiţionalul trecut Je serais sorti Prezentul (cu înţeles de viitor) s'il fait beau temps Imperfectul indicativului s'il faisait beau temps Mai mult ca perfectul indicativului s'il avait fait beau temps C. verbele se folosesc totdeauna fără pronumele subiect: Passer passe la rue. a verbelor de grupa I. nous... La diateza pronominală. Faites-moi le plaisir de. are trei persoane.A unui sfat: Ne dépensez pas votre argent avant de l'avoir gagné. – viens vite. finissons pers. finis ton travail pers.a II-a pl. care pierd s la indicativ prezent: passe. venez demain. parlez. pers. parle.: Imperativul.. – venez. marche.Unei porunci: Ne touchez pas! Ciculez! . . Prezentul imperativului (Le présent de l'impératif) indică o acţiune prezentă sau una care urmează a se împlini în viitor: Venez chez moi. Modul imperativ serveşte la exprimarea: . feu rouge! passons la rue ne passons pas la rue passez la rue ne passez pas la rue Faire fais tes devoirs ne fais pas de bruit faisons nos devoirs ne faisons pas de bruit faites vos devoirs ne faites pas de bruit Atenţie la persoana a II-a sing.A unei rugăminţi: Prends ton luth et me donne un baiser. parlons. vous: lave-toi bien lavons-nous bien . . . – venons. finissez Obs. parle fort. I pl. diateza activă. spre deosebire de limba român ă. s/il vous plaît. Obs.a II-a sing.A unei chemări sau invitaţii: Ouvrez la porte! Faisons notre devoir! .: La imperativ. chante.A unei formule de politeţe: Ayez la bonté de.A unei cereri: Passez-moi le sel. venez me voir! Écoute avec attention. feu vert! ne passe pas la rue. imperativul se foloseşte urmat de pronumele toi.

que. În propoziţiile independente sau principale. qu'on laisse un roi tout seul. în viitor sau în trecut: Il faut que tu te battes. Perfectul imperativului (Le passé de l'impératif). que tu vives. 290. se referă la o acţiune care va trebui îndeplinită în viitor: Sois rentré dans une heure. Aragon).. qu'on trouve. folosit mai rar. Il est possible qu'elle soit arrivée. îndoielnice (il est douteux qu'il reconnaisse) etc... Dar scriitorii moderni îl folosesc destul de des şi în propoziţiile principale: Vienne la nuit. legate de o poruncă. (Guillaume Apollinaire). Ayez terminé demain matin.. Acţiunea axprimată de modul conjunctiv este realizabilă în prezent.lavez-vous bien la forma negativă ne te lave pas vite ne nous lavons pas vite ne vous lavez pas vite 289. Il faut qu'on nous trouve ensemble.. Qu'il me soit permis de rendre justice à l'administration (Să-mi fie îngăduit a recunoaşte meritele administraţiei). Je veux qu'il sorte (aujourd'hui ou demain)." Qu'il sorte vite (pentru: j'ordonne qu'il sorte.. El se întrebuinţează mai frecvent în propoziţiile subordonate: Ex. (L. un ordin sau o chemare se exprimă prin conjunctiv: Qu'il entre tout de suite! Qu'il finisse vite! Qu'il ait fini! Que quatre ou cinq de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter! D. conjunctivul exprimă: a) O poruncă1 (o propunere) "Qu'on fasse l'épreuve. Que ton poème soit l'espoir. Formele verbale que j'aille. je lui répondrai. Modul conjunctiv (Le mode subjonctif) Tu veux que j'aille lire mon journal dans ma chambre. o necesitate (il faut qu'on nous trouve)..: La persoana a III-a.) Qu'il veuille m'écrire. Modul conjunctiv se foloseşte pentru acţiuni şi fapte pe care le prezentăm ca voite (tu veux que j'aille). Il est douteux que ce cocher nous reconnaisse.. Obs...: Il arrive que le Français soit passionné au point d'oublier toute logique. sonne l'heure Les jours s'en vont Je demeure. reconnaisse sunt la conjunctiv. Întrebuinţarea conjunctivului în propoziţii principale şi independente 291. Vive la Patrie! b) O dorinţă .

je demeure. (G. c'est dommage (este . obligaţia (l'obligation).: "Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée". s'attendre (à ce que).: Se va observa că. dorinţa (le désir). Vienne la nuit. deoarece imperativul nu are persoana a III-a: Ex. îndoiala (la doute). il est temps (este timpul).c) O exclamaţie Que je vous laisse sans escorte?! Que tu viennes du ciel ou de l'enfer qu'importe. afară de pct. souhaiter. Următoarele expresii impersonale cer conjunctivul: Il est possible2 (este posibil). Il doute que je puisse l'aider. când exprimarea îmbracă o recomandare cu caracter general. posibilitatea (la possibilité). Frumuseţe). préférer. (Să ştie că ştie cel puţin).: Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Il est nécessaire de travailler. sonne l'heure Les jours s'en vont. În propoziţiile subordonate dependente (P.: Qu'il se taise! Qu'il entre tout de suite! craindre De asemenea. Je souhaite que tu réussisses.: Totuşi. în aceste cazuri.c. il arrive (se întâmplă). veiller (à ce que). necesitatea (la nécessité). teama (la crainte). conjunctivul. d) O presupunere e) O concesie f) O circumstanţă legată de o condiţie Obs. exiger. tenir (à ce que) etc. Obs. attendre. verbul este la persoana a III-a singular. se întrebuinţează: 1) După verbele care exprimă: voinţa (la volonté). Întrebuinţarea conjunctivului în propoziţii subordonate 292. unde avem de-a face cu o propoziţie exclamativă. Qu'il sache qu'il sait au moins. conjunctivul înlocuieşte un imperativ. 2) După verbe şi expresii impersonale (în primul rând după falloir): Ex. Il ne faut pas que je le perde de vue. obtenir.d. O. de bucurie. Ex. un sentiment (de regret. de surpriză etc): Ex vouloir défendre a voi a interzice ordonner a porun douter a se îndoi ci désirer a se a dori teme regretter a regret avoir peur a-i fi frică a aimer s'indigner a se a-i mieux plăcea indigna mai mult 1 În acest caz.). Apollinaire). fie că vii din infern. după unele verbe impersonale se foloseşte infinitivul: Ex. il est juste (este drept). il est douteux (este îndoielnic). Il faudrait qu'il y eût une troisième catégorie. il se peut (se poate). Soit un rectangle (Fie un dreptunghi). O Beauté (Fie că vii din cer. porunca (l'ordre).: J'ai peur qu'il ne soit bien tard. il convient (se cuvine). ce interesează. introdus de prepoziţia que.

fais ton devoir (oricine ai fi. La forma negativă şi interogativă.. (le) dernier. qu'importe. se întrebuinţează indicativul: Ex. Il sort. precedând pronumele relativ que (qui): Je ne dis pas que Sand ait toujours vécu selon ces principes. 2 Ca şi după: il est nécessaire. 4. quelque. (oricare ar fi. şi aceste expresii cer conjunctivul: Ex. il est vrai. que (oricât de). peu importe.. se întrebuinţează după locuţiuni pronominale ca: quoi que (orice).) şi după (le) seul.. (l') unique.. Faites que je sois content de vous. b) Conjunctivul – când se exprimă un fapt a cărui realizare este dorită: Dessine de telle sorte que ton maître soit content de toi (desenează în aşa fel încât dascălul tău să fie mulţumit de tine). urmate de qui. qui que (oricine). (oricât de mari ar fi. il est naturel. il vaut mieux. il est utile. il est probable.. rien. il est évident. il résulte etc.. il est covenable. După un verb însoţit de o negaţie (în special după ne pas croire. tellement que se întrebuinţează: a) Indicativul – când se exprimă un fapt real: Il a travaillé de telle sorte que ses parents sont contents de lui (el a lucrat în aşa fel încât părinţii săi sunt mulţumiţi de el).) După locuţiunile: de telle manière (sorte) que. que. După superlativul relativ al adjectivelor (le meilleur. ca şi după: aucun.: Pour qu'il vive. Ex. De asemenea.) Quelque grands que soient. după o formă interogativă sau după un imperativ. pour être agronome.. personne. il est vraisemblable.: Il est certain que ton père viendra.: Il n'est pas probable qu'il puisse venir.: C'est le seul problème concret que je connaisse aujourd/hui.: După il est certain. ne vendez jamais la terre (orice s-ar întâmpla.) Quel que soit le souci que la jeunesse endure. Pierre est le meilleur ami que j'aie jamais vu.păcat). (le) suprême. Croyez-vous qu'il faille. Obs. avoir soi-même labouré la terre? Fais que ton père veuille te le permettre. les rois sont ce que nous sommes. Crois-tu que je n'aie plus d'orgueil? Je ne crois pas qu'il soit malade1. După locuţiunile conjuncţionale: afin que (pentru ca) jusqu'à ce que (până ce) à moin que (afară numai supposé que (presupudacă) nând că) à la condition que (cu pour que (pentru ca) condiţia ca) avant que (înainte ca) pourvu que (numai să) de peur que (de teamă quoique (cu toate că) ca) de crainte que (de teamă sans que (fără ca) ca) malgré que (cu toate că) soit que (fie ca) de sorte que (în aşa fel de manière (façon) que (în aşa fel încât) înncât) etc. Est-il probable qu'il vienne? 3. c'est assez. nul doute que etc... ne pas penser)....) Qui que tu sois. pas un. (le) premier.. . quoiqu'il soit souffrant. Il est juste que vous soyez récompensé de votre travail. le plus beau etc.. Ex. quel que (oricare): Quoi qu'il arrive. 5.

Je l'entendrai chanter. les) şi exprimă. Infinitivul are două timpuri: . Anouilh). avoir. f) După verbe ca: entendre.a. de nume predicativ (atribut). s'être réveillé. de complement . d) În expresii sau cu valoarea unui verb pasiv: Maison à vendre.prezentul: dire.Je ne connais personne qui puisse vous faire mal. laissez passer. fie un trecut. Ca verb. un aviz. pas du tour! b) În propoziţii imperative spre a exprima un ordin general. o reţetă medicală sau o ordonanţă: Ne pas fumer dans la voiture. laisser. avoir reçu. când subiectul lor este complementul direct al verbului principal: Elle me voit arriver.: Au sortir de la leçon. le souper (supeul). mod nepersonal.a. voir ş. chanter. Rolul infinitivului în frază (Le role de l'infinitif dans la phrase) 295. 2. Vin à boir. comment ş. Je la fais venir. chambre à louer. Défense de se pencher en dehors. où. sentir. o acţiune: le manger (mâncarea). E. Cu valoare verbală el este folosit: a) În propoziţii exclamative sau interogative directe precedate de que. e) Ca atribut substantival sau adjectival: Leçon facile à expliquer.. faire. uneori se foloseşte indicativul: Et je ne crois pas que tu es un monstre (J. Cu valoare substantivală. Infinitivul poate avea o valoare verbală şi una substantivală. Modul infinitiv (Le mode infinitif) 293. infinitivul poate juca rol de subiect. __________________________ 1 Şi totuşi.perfectul: avoir dit. infinitivul poate primi un articol (le. avoir chanté. Prière de ne pas entrer. sau fără ele: Que faire? Où trouver une corde à minuit? Où aller? Où ne pas aller? Pourquoi mentir? Elle. le dîner (cina). me haïr. fie un viitor: Je l'entends chanter. Répandons le savoir en féconde ondée. quoi. Donner à manger. Iată câteva infinitive folosite ca substantive: (le) baiser (l') être (le) rire (le) boire (le) goûter (le) souvenir (le) coucher (le) lever (les) vivre(s) (le) déjeuner (le) parler (le) devoir Ex. Infinitivul. le savoir (ştiinţa). El exprimă fie un prezent. are o întrebuinţare foarte variată. recevoir. în general. c) În exprimarea unui trecut istoric (infinitif de narration) precedat aproape totdeauna de prepoziţia de: Et flatteurs d'applaudir (în loc de: les flatteurs applaudirent – linguşitorii aplaudară). mener. un anunţ public. Je l'entendais chanter. avoir eu. se réveiller. 1. regarder. Il n'y avait qu'un demi tour à faire. ouïr. avoir pris. 294. Laissez faire. . prendre.

Vivre c'est agir. (complement). infinitivul este folosit: fără prepoziţie sau precedat de prepoziţiile à. afirmaţia. după modurile personale ale unor verbe ca: aimer mieux – a-i plăcea mai mult aller – a merge avoir beau – în zadar compter – a conta croire – a conta désirer – a dori devoir – a trebui préférer – a prefera prétendre – a pretinde se rappeler – a-şi aminti faire – a face entendre – a înţelege estimer – a socoti s'imaginer – a-şi imagina oser – a îndrăzni penser – a gândi pouvoir – a putea supposer – a presupune savoir – a şti venir** – a veni * Ex. Rennoncer à une liberté c'est rennoncer à sa qualité d'homme. (nume predicativ). Având funcţia de complement. de: Près des flots chéris qu'elle devait revoir. el capătă o funcţie sintactică de complement direct sau indirect. dorinţa. voinţa. Fără prepoziţie. Je songe à te chercher un mari digne de toi. 296. În acest caz. infinitivul poate fi folosit după verbe ca: accepter – a accepta se contenter – a se mulţumi accorder – a acorda convenir – a conveni accuser – a acuza craindre – a se teme achever – a isprăvi décider – a hotărî admettre – a admite défendre – a opri attendre – a aştepta se dispenser – a se dispensa brûler – a arde douter – a se îndoi cesser – a înceta empêcher – a împiedica se charger – a-şi lua envisager – a considera sarcina . deseori infinitivul poate avea alt subiect: Je vois cet homme redescendre d'un pas lourd.şi de apoziţie: Il est nécessaire de travailler.: În general sunt urmate de infinitiv fără prepoziţie verbele care arată gândirea. b) precedat de prepoziţia à. Întrebuinţarea infinitivului: a) fără prepoziţie. Obs. Voulez-vous venir avec moi? Când subiectele sunt diferite. Je suis obligé de partir de bonne heure. Je viens de rencontrer. II. un trecut apropiat: Il vient à passer. (subiect logic). ** Venir à marchează un fapt întâmplător. I. Bien dire et bien penser ne sont rien sans bien faire. Il essayait de demander ce que c'était.. Il n'y a pour l'homme que trois événements: naître. vivre et mourir. Precedat de prepoziţia de. infinitivul este înlocuit cu un mod personal: Vous voulez que je vienne chez vous? Totuşi. Je continue de lire ma lettre. Venir de. c) precedat de prepoziţia de. (subiecte gramaticale). infinitivul poate fi întrebuinţat de regulă când are acelaşi subiect cu al verbului principal*.: Il pouvait ranimer une flamme.. (apoziţii).

Infinitivul poate fi întrebuinţat însoţit de prepoziţia à după verbe ca: aboutir – a duce la encourager – a încuraja aider – a ajuta s'engager – a se angaja s'amuser – a se distra s'essayer – a-şi încerca puterile s'appliquer – a se aspirer – a aspira strădui apprendre – a învăţa s'exercer – a se exersa s'apprêter – a se hésiter – a ezita pregăti arriver – a ajunge se mettre à – a se apuca de s'attendre – a se s'offrir – a se oferi aştepta avoir – a avea parvenir – a parveni persister – a persista se borner – a se mărgini chercher – a căuta (se) préparer– a (se) pregăti condamner – a renoncer – a renunţa condamna se condamner – a se se résigner – a se resemna condamna consentir – a consimţi se résoudre – a se hotărî contribuer–a rester* – a rămâne contribui se décider – a se réussir – a reuşi decide destiner – a destina songer – a visa disposer – a dispune servir – a servi donner – a da tarder – a întârzia tenir – a ţine veiller – a veghea travailler – a lucra viser – a ţinti trouver – a găsi etc. de façon à. * Cu sensul de: r ămâne de făcut (chose qui reste à faire). pour.commander – a porunci conseiller – a sfătui éviter – a evita s'excuser – a se scuza se garder – a se feri se hâter – a se grăbi s'indigner – a se indigna interdire – a interzice jurer – a jura menacer – a ameninţa mériter – a merita offrir – a oferi ordonner – a ordona oublier – a uita permettre – a permite se permettre – a-şi permite prier – a ruga projeter – a proiecta essayer – a încerca s'étonner – a se mira promettre – a promite proposer – a propune se proposer – a-şi propune refuser – a refuza regretter – a regreta se réjouir – a se bucura de se repentir – a se căi rêver – a visa risquer – a risca rougir – a roşi souhaiter – a ura se souvenir – a-şi aminti sugérer – a sugera tâcher – a-şi da silinţa se vanter – a se lăuda etc.: On ne peut pas vivre sans travailler. au point de. avant de. Obs. après. jusqu'à. . sans etc. en vue de. III.: Infinitivul se întrebuin ţează şi după una din prepoziţiile sau locuţiunile prepoziţionale: afen de.

Il mérite d'être pendu. fie cu conjunctivul perfect. Montrer Participiu prezent Participiu trecut simplu compus Diateza activă montrant montré ayant montré* Diateza pronominală se montrant montré s'étant montré Diateza pasivă étant montré montré ayant été montré * În limba franceză există şi un participiu trecut compus (care lipseşte în limba română). Se mai numeşte şi participiu prezent în trecut (participe présent dans le passé). Infinitiv fără prepoziţie: Il veut répondre correctement. sans.: La verbele pronominale. 2. Tous les hommes cherchent à être heureux.Il est sorti afin de rencontrer son ami. Apprenez à penser. 3.. Il craint de passer la rue. Il a beau crier. Si vous vous donnez la peine vous parviendrez à vaincre les difficultés. Après être rentrée. Marie prit son déjeuner. nous. F. După sans se traduce fie cu infinitivul perfect. Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Se întrebuinţează pentru exprimarea unei acţiuni trecute: Il croit avoir bien compris ce problème. 297. Il se mit à lire. marcând o acţiune: J'ai écouté le professeur éxpliquant la leçon de français. verbul întrebuinţat la infinitivul trecut are acelaşi subiect cu verbul principal. În general. acordul participiului trecut se face cu pronumele reflexive me. El exprimă anterioritatea faţa de o acţiune trecută. pour: Cet enfant est tombé pour avoir désobéi à sa mère (înlocuieşte pe parce qu'il a désobéi. se. se: Après nous être lavés. Modul participiu are două timpuri: prezent (le participe présent) trecut (le participe passé) Avouant (mărturisind).. Exemple 1. te. Tu peux résoudre ce problème. Je vous conseille de lire ce livre. personne ne l'écoute. Participiul prezent propriu-zis este invariabil: . Infinitiv precedat de à: Les élèves s'amusent à regarder cet éléphant. Participiul prezent (gerunziul) (Le participe présent) 299. Obs. Infinitivul trecut urmează mai cu seamă după prepoziţiile après. Cette petite essaye de monter l'escalier. Infinitiv precedat de de: Cessez de bavarder. déclarant (declarând) sunt la participiul prezent (gerunziu). b) Adjectiv verbal cu valoare de adjectiv calificativ (adjectiv verbal): Il remporta une victoire éclatante.) Le petit Pierre est sorti sans avoir pris son imperméable. Forma verbală terminată în ant poate fi: a) Participiu prezent propriu-zis. c) Gerundiv (participiul prezent precedat de en): (le gérondif) Il se promène en lisant. Notă: După pour şi après. infinitivul trecut se traduce cu perfectul compus. Cet enfant ne sait pas et n'entend pas mentir. nous nous sommes essuyés. vous. Modul participiu (Le mode participe) 298.

a) În locul unui verb la un timp personal precedat de après que. quand. g: Participiu Adjectiv convainquant convaincant convaincre fabriquant fabricuant fabriquer fatiguant fatigant fatiguer intriguant intrigant intriguer Alte participii prezente se deosebesc de adjectivele verbale prin terminaţie: Participiu Adjectiv excellant excellent exceller différant différent différer équivalant équivalent équivaloir précédant précédent précéder violant violent violer négligeant négligent négliger Adjectivul verbal. Je regarde des filles (des garçons) écrivant leurs devoirs. El se acordă în gen şi număr cu substantivul sau cu pronumele pe care îl determină: Le garçon obéissant est aimé de ses parents. * L-am putea traduce cu gerundivul. gu în c. Cette fille est obéissante. Il la ramassa.) b) În locul unui verb la un timp personal precedat de qui: J'ai vu un enfant jouant dans la cour.Je regarde une fille (un garçon) écrivant ses devoirs. Le gérondif. Cele mai multe adjective verbale au aceeaşi terminaţie (ant) ca şi participiul prezent: Participiu Adjectiv parlant parlant parler vivant vivant vivre Participiile prezente terminate în quant. puisque. El nu este altceva decât gerunziul (le participe présemt) precedat de en. (pentru Quand l'élève eut terminé.: În general. sachant qu'il n'y avait là qu'un contretemps. Vous leur fîtes. simplu calificativ. seigneur. formă adverbială a verbului. Alteori. de obicei se foloseşte participiul prezent: J'imagine encore Sisyphe revenant vers son rocher. Obs. subiectul verbului la "le gérondif" este acelaşi cu al verbului principal. l'élève prit ses livres et partit. les assaillants. Adjectivul verbal. din participiul prezent se formează substantive: le debutant. beaucoup d'honneur. les descendants: Les gros paons. El se întrebuinţează cu sau fără complement: Je vois les deux élèves lisant (qui lisent). Când subiectele sunt diferite. deşi denumirea nu este atestată în limba română. comme. Le gérondif* 301. vert et or. În propoziţie are funcţia de complement circumstanţial: J'attire en me vengeant sa haine et sa colère. ont reconnu les arrivants. Elles restaient paisibles allongeant la tête. iar acţiunile sunt simultane: Marie se promène en chantant. aceste substantive se formează din adjectivele verbale: le fabricant..: Uneori. 300. dar acţiunile nu sunt simultane: Terminant son petit déjeuner. când are acelaşi subiect cu verbul principal. guant devin cant şi gant ca adjective verbale prin schimbarea lui qu. .. lorsque. Obs. l'intrigant. parce que. les arrivants. nu est propriu-zis un mod. en les croquant. se întrebuinţează ca epitet sau ca nume predicativ.

Participiul trecut exprimă un fapt petrecut în trecut în raport cu o acţiune prezentă. te. Elle était surprise et troublée. la. Elle a merché vite. el are deseori rol de nume predicativ (atribut): La porte est ouverte.) 303. d'assembler en plein ciel deux satellites lancés* séparément de la Terre. je comprendrai) les mots prononcés.213 şi urm. participiul rămânând la singular. lequel). Tout s'était mis en ordre. Il se sont serré la main). înlocuieşte pe ils ontété lancés séparément. fie de auxiliarul être. Étant arrivée avant moi. Participiile trecute sunt însoţite fie de verbul auxiliar avoir. un pronume relativ (que. trecută sau viitoare: Je comprends (je comprennais. acordul se face numai la gen. Acordul participiului trecut* (L'accord du participe passé) * vezi nr. Însoţind auxiliarul être. Când are rol de verb. Folosit fără auxiliar. Notă: Când este vorba de persoana a II-a de politeţe care se exprimă cu vous. participiul devine adjectiv şi se acordă în gen şi număr cu substantivul sau pronumele la care se referă**: Une jeune fille bien élevée. porte fermée. participiul trecut are uneori sens pasiv: Lancés séparément de la Terre. Vous êtes arrivée (fem. le. Ils se sont amusés.. în general. dacă este vorba de o persoană: Vous êtes venu.68 şi urm. . Sau fără auxiliar (La manœuvre permit.Nu se acordă cu subiectul: Il a marché vite. Elles ont marché vite.. Participiul trecut compus exprimă. în general. 1. o acţiune anterioară acţiunii exprimate de verbul principal: Ayant passé la rivière. * Întrebuinţat fără auxiliar. Des enfants gâtés.Participiul trecut (Le participe passé) 302... éblouie. . Ils ont marché vite. Elle est venue.. b) Auxiliarul être (Elle est partie. Participiul trecut joacă rol de verb şi de adjectiv. Obs. nous. un pronume personal (me.: Complementul direct poate fi un substantiv. iar altele sunt singure. Participoiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliaru avoir: . pour la première fois... participiile trecute sunt adjective şi ele se acordă cu cuvântul pe care îl califică (vezi nr. homme passionné. vous. el participă la formarea timpurilor compuse: Elle avait beaucoup réfléchi. alături de:: a) Auxiliarul avoir (Pierre a mangé une pomme). obstinée etc.Se acordă cu complementul direct al verbului când acest complement este aşezat înaintea auxiliarului: Les gâteaux qu'il a mangé étaient délicieux.): Enfants gâtés. il s'enfonça dans la forêt. 2. El poate apărea în timpurile compuse. Nous avons chanté. elle fut obligée de m'attendre. les) sau un adjectiv interogativ (quel): C'est une habitude que j'ai contractée.. Neînsoţite de un auxiliar. ** Multe verbe întrebuinţate în mod absolut au participii trecute cu sens activ: Une jeune fille passionnée.

Participiul trecut al verbelor pronominale provenite din verbe active (accidentellement pronominaux): a) Se acordă cu subiectul când pronumele reflexiv este complement direct: Nous nous sommes réveillés à six heures. subiect al lui jouer).: Vous êtes-vous aperçus de ses qualités. se faire.: Il este venu des hommes. se douter.213 şi urm. ta pauvre mère? . permis.: Ca şi în cazul verbelor reflexive. Acordul participiului trecut al verbelor pronominale (L'accord du participe passé des verbes pronominaux) 304. dacă acest complement este aşezat înaintea verbului: Les idées que vous vous êtes formées de ce poète sont justes.a.) se acordă cu subiectul în gen şi număr: Ils sont allés à la pâtisserie. c) Se acordă în gen şi număr cu complementul direct (ca orice verb conjugat cu avoir). toi.) sommes regardés dans la glace. Participiul trecut al verbelor pronominale propriu-zise (essentiellement pronominaux). 4. se acordă întotdeauna cu subiectul*: Elle s'est écriée. aşezat după verb: Ils se sont lavé les mains. participiul trecut al verbelor reciproce se acordă cu pronumele reflexiv când acesta are rol de complement direct: Nous nous (c. excepté. Obs. Participiul trecut al verbelor întrebuinţate impersonal se acordă întotdeauna (la singular) cu subiectul gramatical (il).d. . 1.Vous n'avez plus la bague que je vous ai donnée? L'homme qui les avait si souvent forcés à trembler pour leur vie. 2. y compris ş. Ils sont sortis. * Tot cu subiectul se acordă şi participiul trecut al verbelor pronominale cu pronume aglutinat: s'apercevoir. b) Rămâne invariabil când verbul are un complement direct. b) nu se acordă (rămânând invariabil) dacă este complement direct al infinitivului: La comédie que j'ai vu jouer (que – complement al lui jouer). Laquelle des robes as-tu mise aujourd'hui? Quelle fleur as-tu cueillie? Tu ne l'as donc pas oubliée. Obs. altul decât pronumele reflexiv. 3. Cette actrice que j'ai vue jouer. Il est arrivé des marchandises dans les magasins.Precedat de un complement direct şi urmat de un infinitiv. b) Unele participii approuvé. ca şi al celor cu sens pasiv. pu sunt adesea invariabile: Pierre a prononcé les mots qu'il a voulu (subînţeles: pronocer). Ces marchandises se sont nien vendues au marché. participiul: a) se acordă cu complementul dacă acesta joacă rol de subiect al infinitivului: Les acteurs que j'ai vus jouer (que – complement al lui vus. Je suis arrivée hier. Notă: Nu ne ocupăm aici de cazurile particulare.: a) Participiile dû. Les oiseaux se sont envolés. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul être (vezi nr. luate ca prepoziţii sunt invariabile când stau înaintea substantivului şi când sunt aşezate la începutul frazei: Approuvé la demande ci-dessous. voulu. dit Hélène. s'avancer etc. ci-inclus. Ils ne se sont pas vus depuis hier. s'absenter.

De altfel. Je viendrai tout de suite.. Elles se sont plu les unes aux autres. Adverbul stă după verb. Elles se (c. interogaţia (pourquoi. Il travaille énormément*. Cuvinte invariabile (Mots invariables) 306. Adverbele exprimă în general: modul (bien.adverbe de interogaţie (adverbes d'interrogation).adverbe de loc (adverbes de lieu).adverbe de timp (adverbes de temps).adverbe de îndoială (adverbes de doute). cantitatea (beaucoup.d. Nous marchons fort lentement. 305. hier etc) . Participiul lor trecut fiind un adevărat adjectiv. Participiul trecut al verbelor la diateza pasivă (Le participe passé des verbes à la voix passive) Obs.ind. Adverbul (L'adverbe) 307. 2. afirmaţia (oui.. Adverbele sunt cuvinte invariabile care stau pe lângă un verb. de stil. un alt adverb sau chiar pe lângă o prepoziţie. în general se poate spune că: 1. stil etc. de a da unele nuanţe exprimării: Il marche vite. se succéder. se acordă întotdeauna cu subiectul în gen şi număr: Toutes les baraques des merciers et des marchands de légumes avaient été enlevées. negaţia (non. Locul lor variază în funcţie de necesitate. locul (ici. là.. Cuvintele invariabile sunt: adverbul. între auxiliar şi participiul trecut. de temps en temps (din când în când) etc. se déplaire. Verbele intranzitive nu pot fi niciodată folosite la diateza pasivă. Je reviendrai tout de suite. timpul (maintenant. Cu toate că locul adverbelor variază în funcţie de necesitate. îndoiala (sans doute) .) sont succédé. de simetrie sau de armonie a frazei. la timpurile simple: Vous chantez bien.) sont vues hier. la timpurile compuse: . Georges viendra.Elles se (c. Când pronumele reflexiv este complement indirect nu se face acordul: Nous nous (c. ne. lentement. tout de suite (îndată).ind. certes etc) şi sunt adverbe de afirmaţie (adverbes d'affirmation). Grupul de cuvinte având valoarea unui adverb se numeşte locuţiune adverbială: tout à coup (deodată). loin etc) . se ressembler. comment etc) . au participiile trecute totdeauna invariabile: Ils se sont suffi à eux-mêmes. Elle est très attentive. assez etc) şi sunt adverbe de cantitate (adverbes de quantité).adverbe de negaţie (adverbes de négation). Rolul lor este de a pune în relief anumite sensuri. prepoziţia. tour à tour etc) şi sunt adverbe de mod (adverbes de manière). se plaire. * Vom întâlni însă şi o ordine diferită: Certainement. peu. Deseori. un adjectiv. conjuncţia şi interjecţia. se souffire. Locul adverbelor (La place des adverbes) 308. verbe ca: se parler. plus. neavând complement direct.266). se sourire.: Verbele întrebuinţate la diateza pasivă (verbele tranzitive directe) se conjugă întotdeauna cu auxiliarul être (vezi nr. se survivre. à présent.) sommes parlé (écrit). pas) .

tard etc. fem.: Fac excepţie lent – lente – lentement. gaie . présent – présente – présentement şi véhémente – véhémentement.Cette table est assez lourde.joliment modéré .assidûment Altele se formează în modul următor: profond profonde profondément énorme énormeénormément impuni impunément commode commode commodément .. é. în formarea adverbului de mod el nu se schimbă: masc. assidue . ca şi cele de loc. Obs. 1.assurément absolu . Mon père est bien plus content aujourd'hui. 4. 3. soigneusement.prudemment gal(ant) .: Adverbele de timp hier. adverb heureux heureuse heureusement (fericit) (fericită) (din fericire. lent. adverb facile facile facilement 3. Profondément. il n'est pas tombé. La adjectivele în ai. * Vom întâlni însă şi o ordine diferită: Heureusement. fem.vraiment joli . Ele sunt formate din adjectivele profond.gaîment (dar şi gaiement) assidu. Ce garçon est extrémement appliqué.absolument Există adverbe în care e de la feminin este înlocuit printr-un accent circumflex pus pe vocala precedentă: gai. lentement sunt adverbe de mod. ele se aşază de obicei înainte (mai ales în cazul unei comparaţii): Il est très grand et parle très bas.modérément assuré . care urmează regula generală. Formarea adverbelor în –ment (Formation des adverbes en –ment) 399. Adverbele de mod în –ment se formează în general de la femininul adjectivelor plus terminaţia –ment: masc.galamment Obs. Când stau pe lângă un adjectiv sau pe lângă un alt adverb. Dacă adjectivul are aceeaşi terminaţie (e) şi la masculin şi la feminin. se aşază însă după participiu: Il est arrivé hier. u. Pentru a forma adverbul de mod din adjectivele terminate în –ent şi –ant se înlocuiesc aceste terminaţii prin –emment şi respectiv –amment: prud(ent) . soigneux. în mod fericit) ouvert ouverte ouvertement (deschis) (deschisă) (deschis) 2. i. avant-hier. Adverbele interogative şi exclamative stau la începutul frazei: Comme il est malade! Que de fautes! Pourquoi parle-t-il si vite? 4.Il a suffisamment parlé?* Tu as mal écrit. terminaţia –ment se adaugă direct la forma masculinului: vrai .

Unele locuţiuni adverbiale. Pozitiv Comparativ de superioritate de egalitate de inferioritate loin plus loin (que) aussi loin (que) moins loin (que) le plus lo i le moins l très ( tr (plus) (aussi) (moins) n (le plu o f b facilement facilement facilement facilement s)facileme i o i (que) (que) (que) n n r e l oin Obs. Adverbele loin. formes irr egulières) beaucoup. elles) parle (parlent) le plus facilement possible. prudemment etc.b) la superlativ relativ. peu. Zadig répondit modestement. Dintre acestea menţionăm: 1. Adverbe cu grade de comparaţie neregulate(Degrés de comparaison. haut. grade de comparaţie. C'est une famille bourgeoise excessivement riche et entièrement obscure. Bien. sunt de formaţie diferită: notamment. brièvement.confus confuse confusément gentil gentile gentiment Il devint progressivement maigre. en. près.2. Cea mai mare parte a adverbelor în –ment (attentivement. în sfârşit.) 3. facilement. net. peu. Unele adjective întrebuinţate cu valoare adverbială: das. ils. mal xemp le ue moi beauc Pozitiv peu (puţinmoins ( mai puţin)aussi peu (tot aşa oup (mult)plus Comparativ Superlativ relativ de puţin)le moins (cel mai puţin)très (fort. (mai mult)le plus (cel şi absol bien) peuIl a pe u d'argent Il se fatigue moi mai mult)Elle a beaucoup de charme Il parle pl us qu'elle Il par . Il (elle. juste. Bien şi beaucoup întăresc uneori comparativul de superioritate al adjectivului şi a dverbului: Bien plus lo in (grand) Beaucoup plus gra n d (loin). faux. Il (elle) répond f acilement. Il l'exposa simplement. fort. vite. Unele adverbe pot avea.a. care au grade de comparaţie neregulate.: 1) În exprimarea diferitelor grade de c omparaţie:a) adverbul rămâne n eschimbat. 4. Elle ma rche vite. grièvement ş.311. tôt. bon. tadr. Gradele de comparaţie ale adverbelor (Degrés de comparaison) 310.Altele. 5. Je me sens parfaitement à mon aise ici. 2. clair. ca şi adjectivele. Julien se tourna vivement. mal. longtemps. beaucoup. le nu-şi schimbă forma (genul sau numărul) chiar când se referă la femin ine sau l a plurale:Il marche vite. souvent. . cher.

ş.Adverb de cantitate: Il a bien des livres. mais Hélène l'est davantage. Ils tiennent bon (ei rezistă). ainsi. dar acesta din urmă nu poate modifica un adjectiv sau un adverb. în general: a) rmează. clair. petit à petit (încet. Ryeux y répondit naturellement. debout. BIEN are multe întrebuinţări: . côte à côte (alături). când verbul determinat este la un timp simplu: Aidons-nous mutuellement. La santé est le plus précieux des biens. Ça sent bon (miroase plăcut). La aceste feluri de adverbe putem adăuga: a) O serie de locuţiuni adverbiale de mod. de bon gré (de bună voie).bien (bine) mieux (mai bine) aussi bien (la fel de bine) moins bien (mai puţin bine) plus mal (mai rău) aussi mal (la fel de rău) moins mal (mai puţin rău) le mieux (cel mai bine) le moins bien (cel mai puţin bine) très bien (foarte bine) le plus mal (le pis) (cel mai rău) très (fort) mal (foarte rău) mal (rău) C'est bien C'est mieux C'est moins bien Le mieux est de se taire Il va de mal en pis C'est mal De pis en pis C'est très mal Obs. Locul adverbelor de mod (La place des adverbes de manière) 313. vite. frecvent folosite în limba modernă: à merveille (de minune). à propos (la timp). mauvais. plutôt (mai degrabă). en vain (în zadar). comment. ensemble (împreună). Ça sent mauvais (miroase urât). încet). când verbul determinat este la un timp compus: Elle a bien parlé.a. Adverbe de mod (Adverbes de manière) 312. Se mai foloseşte: . volontiers (bucuros). Cet élève se tient debout. même (chiar). bon. tour à tour (rând pe rând).Substantiv (la singular şi la plural): Discernez le bien du mal. de même (tot aşa). haut.Adjectiv (în limba modernă familiară): C'est un homme bien. Adverbele de mod arată felul cum se săvârşeşte acţiunea verbului şi au rol de complemente circumstanţiale. . .simple (primare): bien. Deci se va spune: Marie et Hélène sont toutes les deux très appliquées. Tu avais mal travaillé. . Je vois clair (văd limpede). . b) Unele adjective întrebuinţate ca adverbe de mod: bas. (en) tête à tête (între patru ochi). à loisir (pe-ndelete). à dessein (într-adins). b) se plasează de obicei între auxiliar şi participiul trecut. fort. mal. Elle chante à merveille. adverbul de mod. Ils s'avancent côte à côte (petit à petit).Adverb de mod: Vous avez bien passé votre temps. à tort (pe nedrept).derivate din adjective cu sufixul –ment: utile – utilement. Întrebuinţarea adverbelor de mod (L'emploi des adverbes de manière) 314. Forma beaucoup ţine loc şi de superlativ absolut. Aşezat lângă un verb.: Plus este înlocuit uneori cu davantage (cu acelaşi înţeles). Parlez bas. Adverbele de mod sunt: .

C'est bien ça? Comparativul mieux se foloseşte: Ca adverb însoţind verbe personale: L'estime vaut mieux que la célébrité. peu (puţin). (vezi şi nr. Le loup est si (tellement) méchant. autant. tellement. même les enfants (toată lumea era acolo. Même l'homme robuste faiblit. chiar şi copiii). moins. Pentru même adjectiv. tant. une multitude de. Adverbele beaucoup***. assez (destul). Obs.) Comparativul are două forme: plus mal şi pis. une grande quantité de etc. deşi comment va marca şi interogaţia. Mieux vaut tard que jamais. environ.din ce în ce mai rău au pis aller . à peu près.cantitatea. MÊME** (chiar şi).Expletiv: Je vous l'avais bien dit. de rău). tant. Adverbele de cantitate exprimă: . c'est trop. din lac în puţ de pis en pis . În limba actuală se foloseşte mai mult forma plus mal. * A nu se confunda mal (adv) cu mauvais. peu. trop.în cel mai rău caz qui pis est . MAL* (rău) este opusul lui bien: Il écrit mal.205. Il est venu chez moi bien des hommes et des femmes. Adverbe de cantitate (Adverbes de quantité) 315. Ils ont à peu près trois kilos de sucre. si (atât). Bien souvent. davantage.cu atât mai rău Tant pis si nous ne tuons pas grand-chose aujourd'hui. de mieux en mieux (din ce în ce mai bine). în faţa adjectivelor sau a adverbelor: Elle est bien sage. Forma pis se foloseşte în locuţiuni ca: de mal en pis . adverb. dit-il. une foule de.ceea ce-i mai supărător tant pis . tant bien que mal (de bine.: Cu mieux se formează numeroase expresii şi locuţiuni ca: tant mieux (cu atât mai bine). quelque. autant. bien du bruit.În faţa unor comparative: Marie est bien plus appliquée que sa sœur. aimer mieux (a prefera) etc. PLUTÔT (mai degrabă) nu se va confunda cu plus tôt (mai devreme). faute de mieux (din lipsă de ceva mai bun). . marchează o gradaţie şi stă pe lângă un substantiv. l'honneur vaut mieux que la gloire. assez. être mal avec quelqu'un (a fi certat cu cineva). **** Tot cu de se construies şi expresiile cantitative: un grand nombre de. moins urmate de un substantiv se construiesc cu de şi corespund adesea unor adjective din limba română: Beaucoup de livres (multe cărţi). plus. ** Tout le monde était là. -e (adj.. C'est beaucoup. Il va de mieux en mieux. *** Bien cu înţelesul de beaucoup nu cere de: Bien des élèves.În locul lui très. se porter mal (a o duce rău cu sănătatea) etc. à qui mieux mieux (care mai de care). COMME şi COMMENT se întrebuinţează ca adverbe de mod.: Il a beaucoup parlé) sau un comparativ . Peu de pommes**** (puţine mere). Il a beaucoup parlé. excesul: beaucoup (mult).59) BEAUCOUP (mult) poate modifica un verb (Ex. vezi nr. Se foloseşte în locuţiuni şi expresii ca: pas mal de (în număr destul de mare). . Il est moins grand que toi.din rău în mai rău. plus.

à droite. Dar în limba familiară este des folosit şi fără comparaţie: Il est très en vogue. Plus il travaille plus il est heureux. Elle souffre moins (plus). uneori se aşază la începutul propoziţiei: Au milieu il y a une table carrée.. Tot aşa şi moins: de moins en moins (din ce în ce mai puţin). à côté. très bien. loin. loin: a) locul în spaţiu: partout.(Ex. dehors etc. Il est de beaucoup plus attentif (este cu mult mai atent). . Dar aceasta se poate exprima şi prin: Il est d'autant plus modeste qu'il a plus de qualités (este cu atât mai modest cu cât are mai multe calităţi). d'ici là. Il est plus (moins) gai que sa sœur. înălţimea: haut. locul unde merge cineva (cu ajutorul prepoziţiei par): par ici. Il est un peu gourmand.. cu valori cantitative. b) locul unde se află cineva sau unde merge cineva: ici. de dehors etc.: devant şi derrière pot fi prepoziţii – devant la maison. PLUS poate fi înlocuit cu davantage în acest din urmă exemplu. Ici. par là etc. dessus. au milieu.. Plus il a des qualités plus il est modeste. AUSSI (la fel de) se întrebuinţează în faţa adjectivelor şi adverbelor: Il est aussi sage que sa sœur. Obs. ailleurs. au-dessous.: Uneori când stă în faţa unui comparativ este precedat de de. moins. Pentru necesităţi de stil. Beaucoup poate fi folosit şi singur şi atunci are sensul unui pronume: Beaucoup m'encouragèrent (mulţi mă încurajară). Obs. Tu manges un tout peu de pain. derrière moi. en arrière. PLUS şi MOINS comparative ale adverbelor beaucoup. c) locul de unde vine cineva (cu ajutorul prepoziţiei de): de loin.. ceea ce echivalează cu: beaucoup plus attentif. à gauche. d'ici. plus. dedans. un petit peu. maintenant. PEU (puţin) este des folosit în limba familiară în expresiile: un peu (un pic). Adverbele de loc stau de obicei după verb: Ils viennent de loin. là. de là. dessous. Tu marches aussi vite que lui. PLUS se foloseşte în expresii ca: de plus en plus (din ce în ce mai mult). interiorul (exteriorul): dedans. Adverbele de loc marchează: Apropierea şi depărtarea: ici. là. ailleurs. près.: Il viendra beaucoup plus tard). TRÈS (foarte) ajută la formarea superlativului absolut: très grand. 317. adjective sau adverbe: Il marche plus (moins) vite que moi. nulle parte. bas. devant. derrière. là. dehors. Adverbe de loc (Adverbes de lieu) 316. au-dessus. Ele se folosesc şi repetat: plus. Il va ailleurs. en avant. ça et là. loin au uneori valori temporale: Jusqu'ici je ne l'ai pas entendu parler (Până acum nu l-am auzit vorbind). moins (cu cât mai mult cu atât. Locul şi întrebuinţarea adverbelor de loc (Place et emploi des adverbes de lieu) 318. cu cât mai puţin cu atât). un tout petit peu. Adverbele de loc indică poziţia în spaţiu. peu stau pe lângă verbe. près.

tout d'un coup (dintr-odată) hier. quelquefois. autrefois.ici. brusquement (brusc) ensuite. j'y reste (sunt aici. Au-dessus de la table il y a une lampe. 320. Désormais je viendrai chez vous chaque jour. aujourd'hui etc. de temps en temps. b) În alcătuirea pronumelor demonstrative de apropiere şi de depărtare: celui-ci. d'heure en heure soudain(ement) (deodată).. tout à coup (deodată). dehors etc. maintenant.la prezent: maintenant. rămân aici). là-dessous. premièrement (mai întâi).153) pot avea valoare de adverbe de loc: J'y suis. ci-dessous. tout de suite etc. c) În precizarea apropierii sau depărtării unui substantiv precedat de un adjectiv demonstrativ: Cet homme-ci. puis (apoi. naguère..la viitor: demain. longtemps. désormais etc. peu de temps souvent. là-dessus. désormais (de azi încolo). În mod obişnuit. Cependant ses parents étaient à table. ci-contre.. ÇA* se foloseşte în locuţiuni adverbiale: ça et là. Adverbe de timp (Adverbes de temps) 319.169). Je l'ai vu hier. celui-là etc. deçà (opusul lui delà). au-dessus de moi une voix d'oiseau cria. dedans. demain. hier etc. là-haut etc. là. D'où (venez-vous)? .par là etc. . * Ça nu trebuie confundat cu forma familiară a pronumelui demonstrativ cela (ça) şi se traduce ici. . Pronumele y (aici. acolo) şi en (de acolo) (vezi nr. Adverbele şi locuţiunile adverbiale de timp indică timpul în mod determinat sau nedeterminat şi se refecră: . ensuite il entra dans la salle de bain. jadis.. Il s'arrêtait souvent. simultanément (simultan). Alors. CI şi LÀ se folosesc: a) În formarea locuţiunilor ci dessus. dès lors (de atunci). Il en vient (vine de acolo).. en deça. adverbele de timp stau după verb: Il venait de temps en temps. Par où (entres-tu)? . cependant (în acest timp). à l'instant. auparavant (mai înainte).. Unele adverbe sau locuţiuni adverbiale devin locuţiuni prepoziţionale când sunt urmate de prepoziţia de: Il est au milieu de la chambre. dans l'espace.de loin etc.Adverbele de loc răspund la întrebările: Où (sont-ils)? . en premier lieu (în primul rând) etc. cet arbre-là etc.la trecut: alors. Tout à coup j'aperçus un drapeau tricolore. (vezi nr. pe urmă) dorénavant (de aici înainte). Adverbe de timp Ce exprimă Anterioritatea Adverbe avant (înainte). d'abord (întâi). Il a parlé très longtemps. Exemple Tu es entré avant moi Simultaneitatea Succesiunea Punctul de plecare în timp Durata Repetarea Rapiditatea Fixează acţiunea în timp Paul ouvrit la porte. à présent. D'abord il sauta du lit. aujourd'hui. . en même temps (în acelaşi timp).

Uneori, ele se aşază înainte: Jamais il ne m'avait paru si grand. QUAND are o valoare interogativă: Quand est-ce que tu finiras la lecture de ce roman? JAMAIS (niciodată) are valoare negativă când înlocuieşte negaţia pas şi în propoziţiile eliptice, dar uneori are sens pozitiv (vreodată): Je n'ai jamais vu Paris (N-am văzut niciodată Parisul). Avez-vous jamais vu Paris (Aţi văzut vreodată Parisul?). Si jamais je le retrouve! (Dacă-l voi regăsi vreodată!) TOUJOURS (totdeauna): Je vous aimerai toujours (Te voi iubi tot mereu) (încă). Sa résistence est toujours plus grande (Rezistenţa sa este tot (mereu) mai mare). NAGUÈRE (altădată – este puţin timp de atunci), JADIS (odinioară – e mult timp de atunci), AUTREFOIS (altădată – foarte îndepărtat). Adverbe de afirmaţie (Adverbes d'affirmation) 321. Adverbele de afirmaţie sunt: oui, si (ba da), certainement (cu siguranţă, negreşit), certes (desigur), assurément (cu siguranţă), bien sûr (desigur), vraiment (într-adevăr), volontiers (bucuros), précisément (în mod precis, tocmai), exactement etc. Cele mai des folosite sunt oui şi si, la care limba familiară actuală adaugă pe d'accord (în locul lui oui). Întrebuinţarea adverbelor de afirmaţie 322. OUI se foloseşte: a) Pentru a da un răspuns afirmativ la întrebările neînsoţite de negaţii: Voulez-vous répondre? Oui! b) Pentru a întări o afirmaţie: Oui, je viendrai chez vous. c) Pentru a înlocui o subordonată afirmativă: Je pense que oui.
Obs.: Pentru un r ăspuns (afirmativ) mai slab la o întrebare folosim: soit (fie), peut-être (poate), probablement (probabil), sans doute (fără îndoială). Tot în sens afirmativ se pot întrebuinţa unele locuţiuni adverbiale ca: en vérité (într-adevăr), si fait (aşa este), pour sûr (desigur) ş.a.

323.. SI poate fi adverb sau conjuncţie: Ca adverb, si (aşa, atât) arată: - Cantitatea, intensitatea, cu sens exclamativ: Il est si (tellement) grand (este atât (aşa) de mare!) Il pleut si (tellement) fort (plouă aşa de tare!) Il trouve le voyage si beau (găseşte călătoria aşa de frumoasă). - Consecinţa, comparaţia (si... que, atât de... încât, ca): Tu as marché si vite que tu es épuisé. Elle n'est pas si belle que sa sœur. SI (ba da), adverb de afirmaţie, este folosit pentru un răspuns afirmativ la o întrebare negativă: N'avez-vous pas compris? Si. SI (dacă), conjuncţie, (vezi nr.282 şi urm.) Adverbe de negaţie (Adverbes de négation) 324. Adverbele de negaţie sunt: non şi ne: NON este contrariul lui oui. El serveşte: a) Ca răspuns negativ la o întrebare:

Allez-vous à la gare? Non! b) Pentru a întări o negaţie: Viendrez-vous avec moi? Non, je ne viendrai pas.
Obs.: Adesea înlocuieşte o întreagă propoziţie: Je pense que non. Non este adesea întărit de pas, vraiment, certes, jamais, assurément, mais sau înlocuit de nullement (nicidecum), pas du tout (deloc), pas encore (nu încă): Je crains votre silence et non pas vos injures. Il pleut, sortirez-vous? Non, certes. Mais non, je ne sortirai pas.

Non* intră în locuţiuni ca non seulement (nu numai). Non plus este echivalentul negativ al lui aussi: Nous le voulons aussi. Nous ne le voulons pas non plus. Tu le veux? Moi aussi. Tu ne le veux pas? Moi non plus (nici eu). Non... pas servesc la alcătuirea formei negative a verbelor (pentru folosirea lor, vezi nr.273). * Non poate fi prefix negativ în unele substantive: une guerre de non-agression; la non-intervention dans les affaires des autres pays; non-sens; non-valeur. PAS şi POINT se folosesc azi în vorbirea curentă fără prea mare diferenţă de sens: Il n'a pas d'argent. Il n'a point d'esprit. Pas şi point, în vorbirea familiară, sunt folosite în loc de non, non pas: C'est pour lui qu'il travaille et pas pour les autres. POINT se foloseşte uneori singur sau însoţit de expresia de întărire du tout. PAS în scris nu se foloseşte singur, ci în locuţiune ca: pas un; pas trop; pas beaucoup. Avez-vous de l'argent? Pas trop.
Obs.: Ne este adesea însoţit şi de alte cuvinte negative: ne... point, ne... jamais, ne... rien, ne... plus, ne... personne, ne... aucun, ne... nul, ne... que. Il n'a point d'amis. Il n'a jamais fait cette affirmation. Il ne voit personne. Ne... que introduce o idee de restricţie: Il ne parle que très rarement. Je ne vous accorde qu'une demi-heure (sinonim cu seulement).

Suprimarea negaţiei PAS (Suppression de la négation pas) 325. Negaţia pas se suprimă adesea: 1. În unele maxime şi zicători: Il n'est pire eau que l'eau qui dort! Il ne faut jurer de rien! Il n'y a que le premier pas qui coûte. Rien ne nous rend si grands qu'une grande douleur**. ** Pisica blândă zgârie rău. Nu pune mâna în foc pentru nimic (nu spune vorbă mare). Începutul este greu. Nimic nu ne face mai mari ca o mare durere. Pas, de altfel, este înlocuit de rien şi que. 2. În unele locuţiuni verbale: n'importe, n'empêche 3. Când în frază se află un alt cuvânt care prin el însuşi este o negaţie ca: jamais (niciodată), rien (nimic), personne (nimeni), point, nullement (nicidecum), guère (deloc, defel), ni (nici), plus (mai), goutte (absolut nimic), nulle part (nicăieri), que (decât), aucun, -e (nici un, o), nul, nulle (nici un, nici o). Il n'est ni querelleur, ni grognon, ni emporté, ni complimenteur, ni opiniâtre. À l'impossible nul n'est tenu (nimeni nu-i obligat să facă imposibilul). Il n'y a que la vérité qui blesse (adevărul supără). Ce garçon ne crie jamais. Cela ne fait rien. On n'entendit plus du tout parler du petit Jean Vallin. Il ne voit goutte (nu vede absolut nimic). 4. NE se poate folosi fără pas în alcătuirea formei negative a unor verbe, ca: cesser, oser,

pouvoir, savoir, mai ales când sunt urmate de un infinitiv: Il ne cesse de parler. Hélas, je n'ose te dire la vérité. Ils ne pouvaient vous approuver. 5. Uneori ne se foloseşte, fără o valoare negativă, fiind expletiv: J'ai peur qu'il ne tombe. (Mi-e teamă să nu cadă). Elle est plus intelligente que vous ne pensez. (Este mai inteligentă decât credeţi). 6. NE se suprimă uneori în limbajul familiar ca şi în unele propoziţii interogative pe ton de intimitate: C'est pas vrai (în loc de: ce n'est pas vrai) Es-tu pas mon fils? (în loc de n'es-tu pas mon fils?). Adverbe de interogaţie* (Adverbes d'interrogation) 326. Adverbele de interogaţie servesc la formularea unei întrebări privind: - locul: où, d'où, par où (unde, de unde, pe unde); - cantitatea: combien de (cât, câtă, câţi, câte); - data timpului: quand (când); - cauza: pourquoi, que; - modul: comment. În limba vorbită, când subiectul este unul din pronumele tu, il, elle, nous, vous, ils, elles, on, ce, inversiunea se face în mod curent: Où vas-tu? D'où vient-il? Où a-t-il pris l'autobus?
Obs.: Când subiectul este je, inversiunea nu se mai face decât în formele: ai-je?, dis-je?, dois-je?, fais-je?, puis-je?, suis-je?, vais-je?, vois-je?, sais-je?

Când subiectul este un substantiv: 1. Inversiunea se poate face cu orice adverb de interogaţie afară de pourquoi. Où s'est arrêté le chien? Comment répond Pierre? 2. Substantivul însă poate fi reluat prin pronumele personal inversat: Où le chien s'est-il arrêté? Pourquoi Pierre répond-il mal? Comment Pierre va-t-il? Expresia est-ce que, se foloseşte foarte des în întrebări: Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il travaille encore?
Notă: Unele adverbe: comme, que se folosesc cu valoare exclamativă: Comme il este souffrant! Qu'il fait chaud! * Ceea ce numim adverbe de interogaţie sunt de fapt adverbe de mod, de timp, etc., folosite pentru a putea pune întrebări cu ele.

Adverbe de îndoială (Adverbes de doute) 327. Principalele adverbe de îndoială sunt: probablement (probabil), sans doute (fără îndoială), peut-être (poate), apparemment (după cât se pare), vraisemblablement (după cum se pare). Il a peut-être compris sa leçon. Adverbele de îndoială pot fi folosite fie ca adverbe predicative, formând propoziţii principale, fie urmate de prepoziţia que şi de o subordonată: Sans doute, réussira-t-il à passer tous les obstacles. Peut-être qu'il viendra dans deux heures. Când fraza începe cu peut-être, sans doute, pronumele subiect se pune de obicei după verb (vezi nr.346): Peut-être viendra-t-il dans deux heures.

en. locuţiunile prepoziţionale sunt formate din: 1. chez. Complement l s'avance avec courage. à. Locuţiuni prepoziţionale (locutions prépositives). à. pour locul Il va à Paris. pendant. (după) (de la) . en raison Complement Il est au lit à cause de sa maladie.: Dacă însă aceste adverbe sunt urmate de que. substantivului Il part pour Jassy. par şi aproape totdeauna urmate de de sau à: à cause de. Il m'a dit son opinion sur l'impotance de l'atome. de. dans. au-dessus de -cauza Apprécié pour ses succès. d'avec. Prepoziţia (La préposition) 328.Obs. près. avant (la) (înainte) timpul Complement Il est arrivé avant moi. devant de loc Tu es dans ta chambre. touchant etc. spaţiu Le toit est au-dessus du grenier. sous. -prioritatea în Le livre est sur l'étagère. avec. -direcţia verbului sau al De l'eau à boire. parte de vorbire invariabilă. Raporturile exprimate de o prepoziţie pot fi de loc. contre. Din substantive uneori precedate de à. à.caracterul Le professeur parle de façon à se faire atribut comprendre. chez. d'après. près de. grâce à. 330. Il est à Paris. envers. Prepoziţiile sunt: 329. sous. Prepoziţia. d'entre. sur. à côté de. -scopul Complement al J'ai des devoirs envers ma patrie. depuis timp Je suis sorti après lui. loin de etc. de timp etc. selon.mijlocul de mod Tu regardes par la fenêtre. de (cu preţul a) de cauză Elle agit par intêt. . par rapport à etc. à l'abri de. en. pour etc. În general. 1. de devant. Alte prepoziţii: de chez. dans. au-dessus de. vers. attendu. pour. Tablou recapitulativ al principalelor prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale cu raportul pe care-l exprimă şi exemple Ce exprimă Prepoziţia Ce introduce Exemple (raportul) Personne ne bouge pendant la classe. avant. vers. La robe est dans l'armoire. avec.modul . (atribut) . à. 1. après. de manière à. Prepoziţii simple (prépositions simples) formate dintr-un singur cuvânt: à. face legătura şi stabileşte un raport de subordonare între două părţi diferite ale unei propoziţii: Jean parle à son frère (à leagă complementul indirect de verb) Il est arrivé de Paris (de leagă complementul de loc de verb).: Les livres sont sur la table. à cause de. jusqu'à. de. substantival Machine à vapeur. -direcţia Complement Elle se trouve devant les autres. par. jusqu'à. prioritatea în de timp Elle est venue depuis trois jours. par. Din adverbe urmate de de: auprès de. nu se mai face inversiunea: Peut-être que nos pauvres personnes n'ont aucune importance. en. au-dessous de. de façon à etc. de façon à. formate din 2-3 cuvinte cu rol de prepoziţie. . sauf etc. sans. de par etc. durant. de Je suis ce que je suis grâce à mes parents. à l'égard de. de.durata Il est parti pour trois jours.

après, au-dessus de, devant, derrière etc. à (au), pour

-ordinea -rangul -chemarea -dedicaţia -atribuirea -posesia -unirea -conformitatea nume predicativ

avec, d'après, selon, suivant etc.

contre, malgré, nonobstant sans, sauf, excepté, hors de, à de, par près de, auprès de

-opoziţie -separarea -exceptarea -excluderea -apartenenţa -agentul -comparaţia

(atribut substantival) Complement indirect Complement circumstanţial Complement circumstanţial Atribut sau nume predicativ Complement de agent Complement circumstanţial

Il est au-dessus de vous. Ses hommes entrent les uns après les autres. Elle est devant sa mère. À moi comte, deux mots. Au secours! À mon bon père! Ce cahier est à lui. C'est pour moi. Portrait d'après nature. Il va avec son père. Selon mon père, tout est en ordre dans la nature. Il a accepté malgré lui. Il le fait contre son gré. Sauf un. Vous irez sans moi. C'est à Marie et non à sa sœur. La cravate de Georges. Les laitues sont vendues par le marchand. Je ne suis rien près de toi.

331. Întrebuinţarea prepoziţiei à: Prepoziţia à are diverse întrebuinţări. Ea indică: - locul, direcţia* Il travaille à la maison. Tu vas à Paris. - timpul Je sors à dix heures. - scopul, destinaţia Chambre à louer. Brosse à dents. - posesia Ce livre appartient à mon cousin. - mijlocul Il pêche à la ligne. Aller à bicyclette. - atribuirea, Ce livre, je le donne à ce dedica-ţia, un apel garçon. Aux grands hommes, la Patrie reconnaissante! - caracteristica Enfant aux yeux bleus. * Când este vorba de persoane şi pronume personale, à este înlocuit cu chez:
Chez Paul, chez mon oncle, chez toi.

À se foloseşte în numeroase locuţiuni şi structuri: à raconter (de povestit), à relire (de recitit), à corrige (de corectat), il a mal à la tête* (îl doare capul), au point de vue (din punct de vedere), à terre (jos, culcat), (il aura affaire) à moi (...cu mine), (rien) à dire (nimic de spus), comparer à (a compara cu ceva de ordin general), à vrai dire (la drept vorbind). 332. Întrebuinţarea prepoziţiei de este de asemenea frecventă. Ea indică:

punctul de plecare originea alegerea materia calitatea

cauza dependenţa apartenenţa, posesia locul, mijlocul

timpul distanţa

il vient de Rome bois de Roumanie lequel des deux frères bijou d'or, clou d'acier; pot ce cuivre homme de talent; oiseau de proie; femme de ménage pleurer de bonheur il dépend de toi le pied du soldat salle d'attente, la maison de droite. Il joue du violon je suis à l'école de 7 1/2 à 11 1/2 heures de Bucarest à Paris

De se foloseşte în numeroase locuţiuni şi expresii: de bonne heure (devreme), de grand matin (dis de dimineaţă), de suite (în şir), du côté de (din partea), au point de vue (de) (din punct de vedere), la ville de Bucarest, d'avance (dinainte), femme de ménage, femme de journée (femeie care vine cu ziua şi face curăţenie), faire la connaissance de (a face cunoştinţă cu), déjeuner de bon appétit (a prânzi cu mare poftă) etc. 333. DANS, EN Dans (în) se întrebuinţează mai mult în faţa unor substantive determinate, fie printr-un articol le, un (une), fie printr-un determinativ (posesiv, demonstrativ, hotărât): Dans la boîte il y a des allumettes. Il a passé deux mois dans une grotte. Dans un domaine. Dans mon enfance. Dans cette vie etc. Dans la chambre Dans une semaine (peste o săptămână) durata Dans les deux demaines modul ...dans un bruit assourdissant cauza Dans sa colère il aurait fait un crime. 334. En are aproape aceleaşi întrebuinţări, dar se foloseşte mai ales în faţa numerelor nedeterminate. Numai rar va fi urmat de articol: en l'honneur de (în cinstea...), en l'aire (în aer), en l'état (în starea), en la présence (în prezenţa), en l'absence (în absenţa). Altfel: en ville, en hiver, en automne (dar: au printemps). En indică: locul data mijlocul, modul Dans indică: locul timpul

en rang, en auto il fait un voyage en France* se précipiter en masse en or, en argent, en bois, en papier, un sac en (de) cuir

starea calitatea felul exprimării

ţinuta etc. * Dar: au Japon, dans les Carpates, aux Antilles, au Canada, au Brésil, en Afrique, en Europe, aux
États-Unis, aux Indes (vezi nr.50) Obs.: En este înlocuit de dans când cuvântul este determinat: Il fait un voyage en France – dar – Il fait un voyage dans la France du Midi. Je fais ce voyage en auto – (dans mon auto). Elle est en pantoufles – elle est dans ses pantoufles rouges. Cu de... en alcătuieşte locuţiuni adverbiale, ca: de temps en temps, de plus en plus, de ville en ville etc.

il est en colère, en bonne santé je te parle en ami (ca prieten) il est mort en héros (ca erou) en roumain, en français, en prose en habit de laine, en chemise

335. DEVANT – DERRIÈRE, AVANT - APRÈS Avant exprimă un raport temporal, iar devant un raport spaţial: Il est entré dans la chambre avant moi (în timp). Devant le magasin il y a un bureau de tabac (în spaţiu). Après (după) este contrariul lui avant: arată că un fapt s-a petrecut în urma altuia (în timp): Il est arrivé avant moi, je suis arrivé après lui. Derrière (în spate, după) este opusul lui devant şi se referă la aşezarea fiinţelor sau a lucrurilor în spaţiu: Devant la maison il y a un arbre, derrière la maison il y a une rivière.

Conjuncţia (La conjonction)
336. Conjuncţiile leagă termeni cu acelaşi rol în propoziţii sau propoziţiile principale de subordonatele lor. - După sens, cele care stabilesc raporturi între termeni cu acelaşi rol sintactic sau între propoziţii de acelaşi fel sunt conjuncţii coordonatoare (de coordination). Cele care leagă o subordonată de regenta ei sunt conjuncţii subordonatoare (de subordination). - După formă, conjuncţiile, cuvinte invariabile de legătură, sunt conjuncţii simple: et, ou, mais, car, donc, que, aussi, soit, ni etc. şi locuţiuni conjuncţionale. Locuţiunile conjuncţionale sunt grupuri de cuvinte cu rol de conjuncţii: depuis que (de când), bien que (cu toate că), parce que (pentru că), puisque (deoarece) etc.

337. Schema principalelor conjuncţii şi locuţiuni conjuncţionale A. Coordonatoare Conjuncţia (loc. conj.) et, ni, alors, puis, aussi etc. ou, soit... soit, ou bien, tantôt (când şi când) Ce indică legătura (copulative) alternarea, alegerea (disjunctive) Exemple Il a mangé une pomme et une poire. Pierre et Jean travaillent dans l'atelier. Tu prendras soit la première (rue) à gauche,soit la première à droite

alors que (chiar dacă. et îngăduie insistenţa asupra elementelor care se adaugă la acţiune: Et Jeannot le père. peur que.292. suivant que (după cum) etc. il lit. gradarea (explicative) Elle a essayé de monter. il s'agit là d'une étape capitale en vue des programmes spatiaux futurs. quand. car. OU (OU BIEN). à mesure que (pe măsură ce). soit que (fie că). de manière que. c'est-à-dire exactement à l'heure prévue. quand même (oricum). bien que (deşi). Tu parles de lui comme si tu le connaissais depuis comme (cum. pourtant. or. 338. Les élèves et les professeurs se réunissent dans la cour de l'école. en attendant que (până ce) etc. il aurait l'occasion de voir son cousin. Cet étudiant travaille bien. par conséquent. en effet aussi. ET leagă două propoziţii subordonate supuse aceleiaşi regente: . ca). quoique. comme (cum). car il pleut à verse. Repetat. au cas où (în Condi ţia Nous viendrons chez vous à condition que vous cazul când). DONC. et Jeannot le fils virent que le bonheur n'est pas dans la vanité. or donc B. Consecinţa Il neige. à cause de (din cauză că) Il a agi de manière que tout le monde a été content que. condition que (cu condiţia ca) etc. Elle a été admise: aussi est-elle contente de son travail? Le satellite a réussi sa jonction avec la fusée-cible à 4 h 20 G. ainsi. de l'entendent bien.) Ce indică Exemple Le professeur lit à haute voix pour que les élèves pour que. donc. Subordonatoare Conjuncţia (loc. de même que Comparaţia longtemps. parce que (pentru Cauza că). étant donné que (dat fiind că). pendant que (în timp ce). comme si (ca şi cum). cependant. MAIS. je ne sortirai pas. si (dacă). două propoziţii de aceeaşi natură: L'or et l'argent sont des métaux. ainsi que (ca şi). savoir (adică) opoziţia. de façon que. c'est pourquoi etc. când). ET leagă două cuvinte. de crainte que (de teamă Scopul că) Il est sorti quoiqu'il fût malade. à soyez à la maison. Lorsqu'il ne travaille paes. par conséquent il réussira. encore Concesia que (deşi). Comme il fait mauvais temps. (precum). conj. et Jeannot la mère. două grupuri de cuvinte cu roluri sintactice identice. c'est pourquoi les enfants sont très gais. c'est pourquoi.mais. au lieu que (câtă vreme) S'il venait. ET. lorsque. puisque (deoarece).M. conséquement c'est-à-dire. Pierre travaille et sourit en même temps.T. restricţia (adversative) cauza (cauzale) consecinţa (consecutive) explicaţia. NI. au cas que. Elle est rentrée vite. chiar când). autant que (atât cât). Obs. pas suite. mais elle n'a pas réussi. Or. afin que (pentru ca). QUE 1. dès que (de îndată ce). au contraire etc. tandis que (pe Timpul Il se mit à travailler dès qu'il fût rentré. tranziţia.: Pentru locuţiunile conjuncţionale care cer conjunctivul vezi nr..

QUE – dintre conjuncţiile subordonatoare que este cea mai frecvent folosită. hé! . aïe!. oh!. adjective. hé!. o!. Mon Dieu! etc. ouf!.. NI (nici) este întrebuinţat în fraze negative fără pas. ouais! etc.. eh quoi!.aprobarea: bravo!. holà! etc. ça!. à la bonne heure!. bon!. Qu'il me soit permis de rendre justice à l'administration Uneori que înlocuieşte pe comme. halte!. encore!. Ca sens. fără a le denumi. eh quoi!. pouah! . Interjecţia este o parte de vorbire invariabilă care exprimă. fi!. fi!. tiens tiens!.indignarea: ho! ho!. hourrah! . tout bas! . 6. exclamaţii sau onomatopee: ha!. eh bien!. MAIS marchează o opoziţie: Il est intelligent.Adjective: parfait!. cu: que pronume interogativ: Que voulez-vous? Qu'et-ce que vous voulez? que pronume relativ: C'est le livre que j'aime le plus. DONC (deci) exprimă o concluzie: Cet enfant a six ans.. or ça!. moines.surpriza. tout était descendu.concesia: soit!.interogarea: hein?. ta. 2.avertismentul: gare! . De multe ori se foloseşte cu bien care-l întăreşte: C'est moi que vous cherchez ou bien lui.încurajarea: courage!. sus!. ta!. attention!. 3. hi!. verbe. Crois-tu que je sois comme le vent d'automne? Obs. comment?. ah!. Unirea unor cuvinte care echivalează cu o interjecţie constituie o locuţiune: à la bonne heure!. suffit!. oh!. oh fi!. misère!.bucuria: hi!. allons!. ta. bien! . eh!. lon! . juste ciel! . 1.durerea: hélas!. fi donc!. sentimente şi emoţii sau reproduce anumite sunete şi zgomote: ah!. ea introduce propoziţii subordonate. mirarea: ha!.. or ça!. si în fraze în care aceste conjuncţii ar trebui repetate: Quand je l'ai vu et que j'ai appris qu'il était aveugle. diantre!. ni: Je ne suis ni l'ange gardien Ni le mauvais destin des hommes. malheur!. aversiunea: oh!. hé! eh!. interjecţiile exprimă: .chemarea: holà!. 4. bon!. soit!. ça!. oh!. ouf!.Je sais que vous travaillez bien et que vous êtes heureux.teama. ET se poate suprima într-o enumerare: Femmes. bah!.. hein!. întrebuinţate singure sau însoţite de un determinativ cu valoare de interjecţie: . uşurarea. donc il peut aller à l'école. soit! . patience! . adverbe. De obicei. gare!. cocorico!. OU şi OU BIEN marchează echivalenţa şi alternativa: Tu pourras ou parler ou écrire.Adverbe: bien!. 5. Din punct de vedere al formei.Substantive: courage!. que poate fi folosit şi în propoziţiile principale independente: Que ton père soit l'espoir. eh bien? . Interjecţia (L'interjection) 339. hi. bon!. oh!. heu! . conjuncţie subordonatoare.Verbe: allons!. en avant! 2.. vieillards. interjecţiile sunt: a) Simple strigăte. diable!. b) Substantive. mais paresseux. ah! . silence! . uneori putându-se repeta: ni. quand. bravo!. frrt!. ho!. menite a întregi înţelesul principalei: Il ne faut pas que je le perde de vue.: Nu se va confunda que.

: O propoziţie poate să existe şi fără verb: Voilà! À bon chat. les élèves de la X-e classe travaillent dans le jardin. PĂRŢI PRINCIPALE (termes essentiels) Ă Ţ subiectul (le sujet): Pierre travaille. Georges écrit. enunţare a unei judecăţi logice. c) Dintr-un subiect.: Această ordine logică poate fi inversată în funcţie de intenţia sau scopul urmărit de cel care vorbeşte. sst!.dezaprobarea: pouah!. Georges est appliqué.tăcerea: paix!. PĂRŢILE PROPOZIŢIEI (Schema) (Schéma de la proposition) ĂŢŢ A. Schema propoziţiei (topica ei) Subiect + predicat Subiect + predicat + nume predicativ Subiect + predicat + complement Subiect + atribut + predicat + complement Obs. predicatul (le verbe): Les enfants s'amusent. Il chante. b) Din subiect. predicat şi un nume predicativ: Zaza était très malade. ah non! SINTAXA (Syntaxe) Propoziţia (La proposition) 340. bon rat! 341.. silence! . d) Numai dintr-un verb: allons! Obs. cu sau fără atribute şi din predicat însoţit de unul sau mai multe complemente: la rivière coule claire sous les saules argentés. Ils jouent. NUMELE PREDICATIV (L'attribu substantival (le compl t ément du i nom) adjectival (l'épit o hète) apoziţia (l'apposi n ) . a unei stări sau acţiuni. Propoziţia. este formată: a) Dintr-un subiect şi un predicat: la rivière coule. hein!. 342. t)Zaza était malad 1.

Această ordine "l ogică" normală (progresivă) este adesea inversată. il etc. Un peu de pain. Complementul adjectivului (complément de l'a ntent de ses réponses. tu. pronumele nehotărât on sau pronumele demonstrative: Parlez-vous le françai it-on? Est-ce vrai?Obs. L'eau coule (qu'est-ce qui coule? L'eau). subiectul este esx p rimat printr-un substanti v sau pronume. .Un adjectiv sau un adverb luate ca ubstantive (un adjectif ou un adverbe pris comme noms: Le blanc est préférable au noir.Un substanti omun (nom commun): L'arbre verdit.: La timpurile compuse.Ils travaillent dans l'atelier. subiectul se aşază î n general înaintea verbul ui:Beaudelaire a écrit "Les fleurs du mal". S ubiectul poate fi: . Subiect u l răspunde la întrebarea qui est-ce qui(pentru fiinţe) şi qu'est ce qui ( pentru lucruri şi noţiuni abstracte):Vic tor écrit (qui est-ce qui écrit? Victor).Ordinea normală: Il (le paysan) laboure la ter Ordinea inversă: Peut-être laboure-t-il la terre.344. Qui chante? Personne ne bouge! . (d'objet dir ircumstanţial: Elle Complement ar son maître. ca şi în limba română.Un pronume (pronom): Il aime sa patrie.Un nume propriu (nom propre): Pierre mange des pommes. Subiectul (Le sujet)343. complément d'agent)L e bon élève est apprécié p onumelui (complément d u pronom)Celui de mon frère. Într-o propoziţie.În general. mplementu i te t p r nd (l Complementul verbulu i (le complément du verb rect: Il obéit à son pèr e. Complementul verbului (comp lément de l'adverbe)Beaucoup de livres.(d'objet indirect) c circonstanciel) bien. s .Locul subiectului(La place du su jet)345.Inversiunea subiectului(L'inversion du s ujet)34 6 . Sub l arată. Ayez du courage. Beauc disent rien. .pposition) tion) oziţia (l'appositio n) osition) e) direct: Il aime sa patrie. Soyons sages. Inversiunea subiectului se face: a) În propoziţiile interogative dir ecte: când subiectul este un pronume perso nal (je.Un verb la infinitiv (un verb à l'infinitif): Lutter pour la paix c'est lutter pour la vie. .). El poate fi însă exprimat prin orice alt c uvânt întrebuinţat ca substantiv. subiectul nu este exprimat: Travaillez avec passion. Când verbul activ este la imperativ. Quelqu'un (o n) me frappe à la porte. Le mie ux est l'ennemi du bien. fiinţa sau lucrul despre care se spune ceva prin intermediul unui ve rb sau cu ajutorul unui nume predicativ.

e) În propoziţiile care încep cu aussi (de aceea). 2.: Nu se face inversiune: 1.Arrive-t-il. După qui şi lequel. Peut-être ce temps viendra-t-il une fois. 298 şi urm. ainsi (astfel).383). felul de a fi al subiectului (les clartés sont douces). Obs. arrivera-t-il?.: Pentru infinitiv şi participiu cu funcţia de predicat. imperativ: Faites vos devoirs! Je voudrais voir Paris. starea sau existenţa (il est malade. a-t-il? T eufonic are rolul de a împiedica hiatul. . subiecte. finit-il par lui dire. Il faut que tu réussisses. aussi vais-je me coucher. j'ai pour toi un sujet magnifique. reprit-il. Pourquoi. toujours (şi totuşi. şi după quel. este adevărat că). À peine fut-il arrivé. lequel (complement) sau quel urmat de verbul être: Que cherchent-ils? Qui écoutes-tu? Quelle est votre opinion? Lequel choisis-tu? Que se passe-t-il? Quelle heure est-il? Obs. b) În propoziţiile numite incidente sau intercalate (incises) întrebuinţate în vorbirea directă: Écoute. Ainsi se voit-il obligé de réfléchir. peut-être (poate). f) În expresii cu care se face o urare sau o presupunere: Vive ma Patrie! Soit un rectangle. Obs. en vain (în zadar): Je suis fatigué. În propoziţiile interogative indirecte: Je te demande quelle heure il est (vezi nr. Într-o propoziţie. Georges travaille. vezi nr. conjunctiv. J'aime voir les hautes cimes de la montagne. urmat de un substantiv-subiect: Qui joue dans la cour? Lequel est parti le dernier? Quelle fillette est plus propre? 3. Il est de haute ville. predicatul exprimă acţiunea (vous prendrez votre place). Predicatul este de obicei un verb la un mod personal: indicativ.295. iar împreună cu numele predicativ. Son visage est rond. que (complement direct).: Când subiectul este exprimat printr-un substantiv (propriu sau comun). Il n'est jamais souffrant. După pronumele interogative întărite: Qui est-ce qu'ils cherchent? Qu'est ce que vous dites. arriva-t-il. qu'il se mit à table. elle est dans la chambre). se laisser envahir par les autres? c) În propoziţiile exclamative: Puisse-t-il répondre clairement! (De-ar putea răspunde clar!) d) În propoziţiile interogative care încep cu qui (având altă funcţie decât cea de subiect).: Inversiunea subiectului se face şi când propoziţia interogativă începe cu: Où sont tes parents? D'où viens-tu? Où Où (d'où) Paul est-il allé hier? Combien de photos voyez-vous? Combien Combien de pièces y a-t-il au rez-de chaussée? Comment est la poupée de Micheline? Comment Comment va ta mère maintenant? Comment Victor parle-t-il le français? Quand viendra-t-il? Quand iras-tu au Quand théâtre? Pourquoi souriez-vous? Pourquoi Predicatul (Le verbe) 347. sans doute (fără îndoială). Sans doute est-il nécessaire de travailler. el se reia prin pronumele inversat: Paul a-t-il un crayon? Ces livres sont-il sur la table? Qui le professeur interrogera-t-il aujourd'hui? Obs. condiţional.

trop verbul se pune la plural: Beaucoup ont réussi dans leur tâche.. ou cer. b) La plural. Când subiectul este un pronume: je. verbul se pune: a) La singular.Dacă numele colectiv-subiect este urmat de un complement la plural. Acordul în număr (cu un subiect simplu) (L'accord en nombre) 349.După expresiile cantitative une foule de. La foule se rua vers le prison. force nombre (bon nombre). 350. on se disait: c'est quelqu'un. plus.Mai multe subiecte. ma chambre. Celui-ci écrit. cer acordul predicatului la singular: L'escalier. elle sau un substantiv la singular. . Pierre parle. când subiectul este un pronume: nous. assez. vous. . . il. les draps et les robes de maman. . une infinité de etc. . Le peu de fruits que j'avais trouvé au marché me surprit.Mai multe subiecte unite prin et. Acordul predicatului cu un subiect multiplu (aspecte principale) (L'accord du verbe avec deux ou plusieurs sujets) În general: . verbul la plural: Georges ou Michel reviendront. un grand nombre de. ni.După un des. predicatul se pune la singular. verbul se pune la singular: On regardait les lampes. În general. şi după adverbele de cantitate beaucoup.Acordul predicatului cu subiectul (L'accord du verbe avec le sujet) 348.. Pierre et Hélène parlent.. în general. tu. Ni l'un ni l'autre n'ont pas l'air de l'accepter. ils. une multitude de.. predicatul se pune la plural: Ce garçon (il) aime la lecture des beaux livres.Subiectul format din două sau mai multe cuvinte la singular sau plural cere acordul la plural: Cet homme et cette femme sont mes parents. tout sent la vanille. rezumate prin tout. elles sau un substantiv la plural.Când subiectul este pronumele nehotărât on sau un substantiv colectiv (cu formă de singular). Plus d'un cere verbul la singular: Plus d'un jour a passé. ceux-là jouent dans la cour. . peu. la plupart. predicatul se acordă cu subiectul în număr şi persoană. când accentul cade pe complementul lui: Un groupe de soldats descendaient la montagne. Un grand nombre d'élèves son allés au bord de la mer. J'ai reçu un de ceux qui ont voulu me voir. un de ceux qui. acordul depinde de sensul frazei: J'ai reçu un de mes amis qui est venu me voir. moins. Le peu urmat de un complement cere singularul când accentul cade pe peu şi pluralul când se atrage atenţia asupra complementului respectiv: Le peu de mots que je parvenais de pronocer ne m'étaient d'aucun secours. (moins de deux).. în cazul când accentul cade pe cuvântul cu sens colectiv: Un troupeau de moutons parut au lointain. Ces garçons (ils) aiment la lecture des beaux livres. tout le monde. în cadrul unei enumerări. . Le mien (mon livre) est beau.

j'irai le voir. verbul este întrebuinţat însoţit de subiect. nous. Pierre ou Jean répondra mieux que moi.. Obs. puis je sortirai un peu.. . La multitude des gouttes qui tombent. il s'amuse. 2. 351. acordul se face la persoana a II-a plural: Toi et lui (vous) partirez. b) când se trece de la un timp la altul sau de la forma afirmativă la cea negativă: Je suis allé chez Paul mais je ne l'ai pas trouvé à la maison. il est malade.rel.Când amândouă subiectele sunt la persoana a III-a singular. spre deosebire de limba română unde adesea subiectul se suprimă: Nous prenons le déjeuner à midi. Repetarea subiectului În general. nous étudierons ensemble. Lui et moi (nous) répondrons. Acordul în persoană (L'accord en personne) 352.: De regulă. – Când într-o propoziţie există două subiecte dintre care unul este la persoana I. Sub forma unui pronume personal accentuat.Mon père et ma mère sont mes parents. Subiectul se repetă: 1. . cet enfant chante bien. predicatul se pune la persoana şi numărul la care este antecedentul acestuia: Vous qui travaillez. lui. precizând persoana: Moi et lui. subiectul nu se repetă: Il fit quelques pas dans le couloir et s'arrêta. vous. sau a marca o opoziţie: Moi. Dar. un pronume subiect de plural rezumă pe celelalte două. Je ferai mes leçons.Când subiectul este qui (pron. introdus de galicismul c'est. elle. când două sau mai multe verbe au acelaşi subiect şi exprimă acţiuni strâns legate una de alta.: Verbul se pune totuşi la singular: a) Când un subiect îl exclude pe celălalt: Sa perte ou son salut dépend de sa réponse.Când subiectul este qui. b) Când două subiecte desemnează aceeaşi persoană: Cet élève.). acordul se face la persoana I plural: Toi et moi. nous partirons. . eux. de obicei. je travaille et lui. vous êtes contents. toi. predicatul se pune de asemenea la persoana la care este antecedentul lui qui: . moi. Obs. .Când sunt două subiecte dintre care unul este la persoana a II-a şi celălalt la persona a III-a. Prin pronumele personal formă neaccentuată: a) pentru efecte de stil. elles cu scopul de a întări exprimarea: Moi. acordul se face la persoana a IIIa plural: Lui et elle partiront.

354.Un adjectiv: Vous êtes sages. Numele predicativ exprimă calitatea sau felul de a fi atribuite unui subiect sau unui complement direct. c'est toi. Atributele completează înţelesul substanti-velor. Atributul substantival poate fi: . c'est nous.C'est moi qui réponds aujourd'hui. C'est toi qui parles. c'est lui.Un pronume: L'acteur favori au public.Un substantiv: L'homme n'est qu'un roseau. Numele predicative determină subiectele sau complemente directe.un substantiv: une tasse de café . îl aşezăm la începutul propoziţiei: Fière est cette forêt. Când subiectul este de persoana a III-a plural se întrebuinţează forma ce sont (eux). Numele predicativ se aşază de obicei după verbul copulativ: Cet enfant est heureux. Douce est ma bonne mère! Atributul substantival (Le complément du nom) 356. nais c'est un roseau pensant. Când vrem să scoatem în relief numele predicativ. Locul numelui predicativ (Place de l'attribut) 355.un substantiv: les fenêtres de la maison . Tu es Français. C'est vous qui nagez le mieux. stă la singular în: c'est moi. .: În general.. când numele predicativ care determin ă un subiect este un substantiv ce arată meseria sau naţionalitatea. Numele predicativ poate fi: . . ce sont (elles).un substantiv: une tasse à café . Ils me semblent très connus. fiind numite atribute substantivale (complément du nom). Numele predicativ (L'attribut) 353..Un adverb luat în sens adjectival: Marie est bien.O propoziţie: Le malheur est que cela ne l'intéresse peut-être pas.Un participiu luat ca adjectiv: La porte semble fermée. C'est. . . prin intermediul unui verb copulativ: Corneille et Racine sont des écrivains classiques. c'est vous qui l'êtes. se omite articolul: Paul est étudiant. c'est vous. Obs. Cet homme je le crois capable d'héroïsme. le plus faible de la nature. .un substantiv: un jardin de roses .

infinitiv. Apoziţia (L'apposition) 358. Complementul poate însă determina şi lămuri nu numai un verb. Complementul verbului (Le complément du verbe) 360. Le mois de septembre.). Complementele determină anumite verbe.Un verb la infinitiv: aimer à travailler (complé-ment de l'infinitf). a le întări: Une vapeur. sunt atributele substantivelor pe care le însoţesc. . şi un adverb poate fi folosit ca atribut adjectival: Un homme bien. În schimb.Un pronume: celui de mon frère (complément du pronom). Adjectivele care însoţesc substantivele. ori un grup de cuvinte alăturate unui substantiv. Ele se numesc atribute adjectivale (épithète). Atributul adjectival (L'épithète) 357.68 şi urm. spre a le sublinia calitatea sau a le da un sens mai larg. arătându-le calitatea. capitale de la France. Apoziţia este un cuvânt (substantiv. maison à louer (complément du nom). Complementul (Le complément) 359. adjective (adjectifs). Complementul verbului poate fi: . vezi nr. verbe la infinitiv. verb la infinitiv etc. verbe la participiu. pronume (pronoms).: Asupra acordului şi locului adjectivului-epitet. . . Es poate sta înainte sau după cuvântul ori cuvintele pe care le completează. Apoziţia poate fi despărţită de cuvântul pe care îl lămureşte prin virgulă: Paris. pronume. Obs.Un substantiv: la cour de l'école.Un adjectiv: avide de connaissances (complé-ment de l'adjectif).un pronume: Il veut faire le bonheur des siens . Complementele pot fi: substantive (noms).. . .un infinitiv: Elle a une machine à coudre.un adverb: Il est sorti par la porte de derrière . Obs. adverbe (adverbes). La ville de Bucarest. Nu orice adjectiv-atribut este un épithète. ci şi: .Un adverb: conformémet aux lois (complément de l'adverbe).: De în acest caz are un rol expletiv şi însoţeşte numele lunilor sau numele geografice: La ville de Moscou. în limba vorbită. une goutte d'eau suffit pour vous tuer. pronume.un substantiv: une famille de mineurs. fiind uneori legată prin prepoziţia de de substantivul pe care-l determină: Le compositeur Gounod.

Indirect (d'objet indirect): .a.142 şi urm. qui.) Je vous en parlerai. cerând un complement indirect.(Pierre aime) ses parents. Complementul circumstanţial (Le complément circonstanciel) .Direct (d'objet direct): . deci în mod indirect. Dites-lui d'être ponctuel. (Il range) ses livres. Totuşi la imperativul afirmativ: Allez-y! prends-en! Ob. on ne s'attendait pas. J'en viens. complementul direct stă înaintea celui indirect: Je passe ce crayon à mon frère. qu'est-ce que. se construiesc întotdeauna cu prepoziţia à (vezi nr. Când complementul direct sau indirect este un pronume personal. Parents este un complement indirect. Pronumele adverbiale en. mai ales în unele locuţiuni: À cela non plus. de quoi etc. Complementul direct şi indirect se aşază de obicei după verb: Il lit un livre. În principiu. . de qui ş. J'y suis.: Necesităţi de stil fac însă ca uneori complementul indirect să stea la începutul frazei. Complementul indirect răspunde la întrebarea à qui. Complementele directe sunt substantive sau pronume. La imperativ forma negativă. Regarde-le.(Il obéit) à ses parents.Ce vieillard (est aidé) par un garçon. complemente indirecte sau circumstanţiale. . Obs. . pronumele complement se aşază după verb: Parle-moi de lui. Locul complementului direct şi indirect (Place du complément d'objet direct et indirect) 362.. el poate fi aşezat după cel indirect: J'ai acheté à ma fille un roman de Flaubert.296). Il le regarde.158 şi urm. unul direct şi altul indirect: Je montre ce livre à mon frère. Elle s'attache à sa mère. Există unele verbe care. Tu me parles. pronumele complement revine în faţa verbului: Ne le regardez pas! Ne lui parlez pas! Obs..: Pentru locul pronumelui complement vezi nr. Il nous aime Când verbul este la imperativ forma afirmativă. În propoziţia il obéit à ses parents. à quoi.: Când însă complementul direct este completat la rândul său de alte cuvinte (complemente sau atribute). el stă întotdeauna înaintea verbului: Je te vois. J'y penserai. stau de obicei înaintea verbelor (vezi nr. Complementul direct şi indirect (Le complément d'objet direct et indirect) 361. acţiunea verbului obéit se răsfrânge asupra cuvântului parents prin intermediul prepoziţiei à. Ele răspund la întrebările qui est-ce que. y. Există şi verbe care se construiesc cu două complemente. (Il range ses livres) sur son étagère.De agent (d'agent): . J'y reste. quoi etc.Aujourd'hui (il travaille) bien.Circumstanţial (circonstanciel): .

conséquence) Obs..de mod (de manière) Aidez-vous mutuellement .a..de timp (de temps) Il viendra demain. par. preţul etc. Complementele circumstanţiale (Les complé-ments circonstaciels) arată împrejurările în care se săvârşeşte acţiunea unui verb. . elle est vêtue en habits noirs.de scop (de but) Les enfants entrent dans le parc pour s'amuser .363. que. Complementul de agent (Complément d'agent) 365. Ele se introduc deseori printr-o prepoziţie: dans. moi j'en ai payé dix.de consecinţă (de Il court à se faire mal. Cet enfant est soigné par sa mère. Dans la nuit éternelle emportés sans retour. Il se promenait tristement. schimbul. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges Jeter l'ancre un seul jour? Când complementul circumstanţial este scos în relief de c'est. Numeral Il a payé cinq francs pour ce livre. de. Adverb Elle a très bien répondu.de cauză (de cause) Le loup mourait presque de faim . Pronume Il ne peut entrer à cause de toi.de loc (de lieu) Jean travaille dans le jardin . el stă la începutul frazei: C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes. schimbarea ordinii este frecventă: Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages. şi se exprimă prin: Substantive Il écrit dans sa chambre.: Complementele circumstanţiale pot exprima şi opoziţia. Complementul circumstanţial stă de obicei după verb (predicat) şi după complementul "de obiect": Je range mes livres sur cette étagère. Motive de stil cer însă uneori schimbarea acestei ordini: Sur des étagères est rangée la verrerie. Verb la infinitiv J'ai acheté ce journal pour y chercher des nouvelles sportives Verb la gerunziu Nous nous promenons en chantant Locuţiune verbală Elle court à perdre haleine Locul complementului circumstanţial (Place du complément circonstanciel) 364. à ş. Ils connaissaient bien ce problème. sa mère are rol de complement . În această propoziţie. materia. În poezie. Circumstanţa poate fi: .

Il faut se rendre utile à sa patrie. Alte complemente Felul complementului Complementul adjectivului (Complément de l'adjectif) Complementul pronumelui (Complément du pronom) Complementul adverbului (Complément de l'adverbe) Ce indică şi ce poate fi Întregeşte înţelesul unui adjectiv şi poate fi un:: .dans sa bibliothèque. Le petit est aidé de son frère. de etc. sunt afirmative.). celle etc. Le professeur est content de ses élèves. Il est bien aimable. exclamative şi imperative. interogativ (qui. propoziţiile pot fi enunţiative şi afective. Paul habite loin de moi. Complementul de agent este subiectul logic sau real al unei propoziţii cu verbul la diateza pasivă.) de livres. de cantitate şi poate fi un substantiv sau un pronume Prin ce se introduce prepoziţia à. Il a assez (beaucoup etc. de Nous habitons près de l'école communale. prepoziţia de prepoziţia à.de agent. de mod. Exemple Il est capable d'héroïsme.infinitiv . Je vous parlerai de celle d'entre mes amie qui chante très bien. Elle est contente de moi. Je serais heureux de visiter Paris. după formă.: Din punctul de vedere al stării afective a subiectului. El indică persoana sau lucrul prin care se săvârşeşte acţiunea şi se introduce totdeauna prin prepoziţiile par sau de: Le jardin est arrosé par le jardinier.pronume . lequel) sau nehotărât (aucun) şi poate fi un pronume sau un substantiv Completează sensul unui adverb de timp. 366.substantiv . Obs. negative.adverb Completează sensul unui pronume demonstrativ (celui. Schema propoziţiilor după forma lor Propoziţia (La proposition) Ce exprimă Modul folosit Exemple . interogative. Aucun de vous ne doit manquer à sa parole. Felul propoziţiilor (Les propositions) 367. Tu dois être sûr de mon amitié. Propoziţiile.

Ne mens pas! L'homme n'écrit rien sur le sable à l'heure où passe l'aquillon. me suivez-vous? Dis. dorinţa etc. tu sais ce qu'il fait. uimirea. L'homme est né bon. --- Negativă (négative) Interogativă (interrogative) Exclamativă (exclamative) neagă un fapt --- indicativ condiţional imperativ --- indignarea. Propoziţia interogativă directă este o propoziţie independentă.inversiunea subiectului: viens-tu?. son père? în loc de Que fais son père? Tu viens. Ils souffriraient tant! Comme je voudrais le voir! Sortez vite! Soyez obéissants! Cultivez les fleurs. Prin intonaţie. făcând-o să depindă de un verb principal (interogativă indirectă): Je vous demnade si vous connaissez le Delta du Danube.: Vorbirea familiară foloseşte în mod curent forme ca acestea: Marcel. oui ou non? Sintaxa frazei . Prin inversiunea subiectului: Peux-tu venir chez moi? Le crois-tu capable d'une mauvaise action? Vous réveillerez-vous à sept heures? 2. Exprimarea interogaţiei se realizează prin: . Il a descendu l'escalier. un sfat. vous me suivez. Cu ajutorul locuţiunii est-ce que. la sfârşitul frazei nu se mai pune semnul întrebării. indicativ condiţional conjunctiv infinitiv imperativ conjunctiv Vive la paix! Moi.Afirmativă (affirmative) un fapt real. Interogaţia directă poate fi exprimată: 1. n'est-ce pas? în loc de Marcel. vocea ridicându-se progresiv. le haïr? O ciel! Grammaire est prise à contresens par toi. o rugăminte Propoziţia interogativă (La proposition interrogative) 368. regretul. Oh! quel amas d'incertitudes! Oh! qu'il est beau monsieur. fără a face inversiunea subiectului: Qu'est-ce que tu es. Faites-moi la grâce de m'écouter! Imperativă (impérative) o poruncă. . O întrebare poate fi pusă direct printr-o propoziţie independentă (interogativă directă): Connaissez-vous le Delta du Danube? sau indirect. În acest caz. as-tu des fleurs?. o acţiune. admiraţia. petit? Est-ce qu'il n'y a pas de servante chez M-me Thénardier? 3.cu ajutorul expresiei est-ce que. un îndemn. o calitate indicativ L'amour propre est le plus grand de tous les flatteurs. fără a se face inversiunea şi fără locuţiunea estce que: Vous êtes venu(e) en voiture? Obs. mirarea. est-ce qui: est-ce qu'il vient? Propoziţia interogativă este de două feluri: directă şi indirectă. Propoziţia interogativă directă (La proposition interrogative directe) 369. Tu es très belle. 370. t'appelles-tu?.

Ele pot fi legate şi printr-un adverb cu valoare de conjuncţie: pourtant. se numeşte frază complexă. Elle allait. ca la forma interogativă: Moi. tu ne peux pas quitter la ville. se disait-il. or.(La syntaxe de la phrase) 371. Obs.: În propoziţiile intercalate.Subordonate (subordonnées). dit-il. dar au în subordonarea lor una sau mai multe propoziţii: J'admirais les cheveux. . ensuite etc.Copulativă: Il lit et réfléchit à ce qu'il lit.Adversativă: Il l'écoute mais il ne l'approuve pas. Subordonarea (La subordination) 375.. unitatea sintactică superioară propoziţiei. Între două sau mai multe propoziţii coordonate există un raport de coordonare. Les cosmonautes subirent les radiations. în limba franceză este numită "frază" chiar o singură propoziţie. qui volaient. mais elles n'ont pas été dangereuses. când nu depind de alte propoziţii. fie la sfârşitul ei. ou. Il fait un clair de toute beauté.. când nu depind de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o altă propoziţie: Manuela filait à une allure folle. Propoziţiile care nu sunt despărţite prin nici un cuvânt de legătură se numesc juxtapuse.Disjunctivă: Comprenez-vous ou vous ne com-prenez pas? . venait. .: În mod curent.: Coordonate între ele pot fi şi două propoziţii secundare: Je vois que vous êtes devant moi et que vous me parlez Propoziţii intercalate (Propositions incises ou intercalées) 374.Principale (principales). répondit Jean. (il) faut se mettre en règle. . Fraza.. mais.Cauzală: Ces paysans sont rentrés de bonne heure car il pleuvait. Propoziţiile principale legate între ele printr-o conjuncţie de coordonare: et.. Coordonarea este: . subiectul stă aproape totdeauna după verb. propoziţiile dintr-o frază pot fi: . propoziţiile subordonate pot fi: . éléphonez-nous ou venez chez nous. După formă. . j'irai avec toi.independente (propositions indépendantes). Considerate în raporturile lor reciproce. când depind de alte propoziţii al căror înţeles îl completează: Où voulez-vous que je porte mes pas? Propoziţii juxtapuse şi coordonate (Propositions juxtaposées et coordonnées) 373. Propoziţiile numite intercalate stau fie în interiorul frazei între virgule. dit-elle. car. . este o alcătuire din două sau mai multe propoziţii legate prin raporturi analoge celor care unesc cuvintele dintr-o propoziţie: Il pense que vous arriverez trop tard. Toi. Într-o frază. Obs. pe lângă propoziţia principală pot exista şi propoziţii subordonate sau dependente: Je sais (aussi) que je ne puis apparemment juger les autres. Fraza simplă este cea care are un singur predicat. Când ea este alcătuită din două sau mai multe propoziţii.. Obs. Cet étudiant a préparé ses examens donc il réussira.Consecutivă: Il respire donc il n'est pas mort. sunt coordonate. în cadrul unui dialog sau al vorbirii directe: Allons. donc. 372.

Je voudrais savoir qui a chanté. Propoziţii subordonate participiale (Propositions participes) 377. que. on entendait. quoi. on entendit). les Barbares furent pris d'une joie désordonnée. l'un après l'autre. 2) Fie la gerundiv: En les voyant si faibles. entendre. prin adjectivul relativ interogativ quel. tous les rayons du crépuscule. voir. rouler au ca subiecte les rayons. 2. Uneori. comme. Obs. elle se mit à relire son livre de chevet. Felul propoziţiilor subordonate (Types de propositions subordonnées) 378.: Infinitivul se traduce în româneşte prin gerunziu. După funcţia în frază. des pierres care sunt în acelaşi timp complemente directe ale verbelor principale (il vit. 4. Infinitivele s'éteindre. propoziţiile subordonate pot fi: 1) Subiective (subordonnées sujet).. dont. care sunt de fapt propoziţii relative: L'enfant qui obéit à ses parents est sage. şi compusele lui que: afin que. regarder. demander. Le livre où tu as rencontré cette phrase est très connu. 3) Fie la participiul trecut: Arrivée à la maison. . pour que.a.: Întrebuinţat nominal. ce lui fut chose aisée. Je le vois écrire (Îl văd scriind). ordonner. il commence à travailler. s'appeler.1.: Je suppose que vous désirez le genre de vie que je mène. Propoziţiile infinitivale de aces gen apar după verbe ca apercevoir. O propoziţie participială are verbul: 1) Fie la participiul prezent: Le maître étant absent. dire. empêcher. 376. Propoziţia participială precede întotdeauna verbul propoziţiei regente. On entendait des voix s'appeler d'une maison à l'autre. Propoziţii subordonate infinitivale (Propositions infinitives) Sans y songer. des voix. il vit s'éteindre. de obicei: quand. ca şi după envoyer. Aceste infinitive alcătuiesc propoziţii numite infinitivale. permettre: Dites-lui de se taire. Propoziţii subordonate introduse prin qui. infinitivul nu formează o propoziţie infinitivală mai ales când completează un verb: Je veux partir.: Je vois cet élève écrire soigneusement ses devoirs (Eu văd acest elev scriindu-şi cu grijă temele). adverbul relativ-interogativ où. Obs. puis le silence revint. Aici. Il m'empêche de parler. principale etc. que. écouter. infinitivul se traduce în română prin conjunctivul prezent. propoziţia infinitivală este introdusă prin prepoziţia de după verbe ca: défendre. faire. On entendit rouler des pierres. après que etc. În general. lequel sau où. Il a laissé ses enfants jouer dans le parc (Şi-a lăsat copiii jucându-se în parc). o propoziţie infinitivală este formată dintr-un verb la infinitiv cu subiect propriu. Propoziţii subordonate interogative indirecte introduse prin pronumele relativ qui. lequel. Je me demande laquelle des deux étoffes est plus belle. Propoziţii subordonate introduse printr-o conjuncţie. si. Je vous prie de me prêter votre stylo. prier. 3. Il les a laissé jouer dans le parc (I-a lăsat jucându-se în parc). 2) Predicative (subordonnées attribut). sau prin conjuncţia si: Dites-moi si vous venez chez moi. sentir. laisser ş. Propoziţii infinitivale. il doit venir. Acest subiect este însă în acelaşi timp complementul direct al verbului principal (ca în exemplele de mai sus).

comprendre. o afirmaţie: Mon père croyait que les ormeaux étaient près de leur fin. Verbul din propoziţia predicativă est fie la indicativ (după o certitudine). Il sait très bien que vos idées sont excellentes). de timp etc. de temps etc.. Que son père eût porté un nom retentissant. 5) Relative (relatives).). o dorinţă.cela me semble très probable.: Propoziţia subiectivă apare mai ales în proverbe. o teamă). croire.. o declaraţie. şi sunt introduse prin conjuncţia que. ori chiar după adverbul pourquoi: Dis-moi qui tu hantes. . Propoziţile completive (directe) răspund la întrebarea complementului direct quoi. infinitivul complement direct are subiectul lui propriu. celui qui. Deşi propoziţia completivă este introdusă de regulă prin conjuncţia que Je veux qu'il vienne. Obs. (circonstancielles de lieu. unde se poate confunda cu o relativă fără antecedent: Qui se ressemble s'assemble.. probabilitatea şi cer de regulă modul indicativ sau uneori modul condiţional (în cazul unei eventualităţi): Il est sûr que tu réussiras. un sentiment. Se foloseşte indicativul pentru a exprima o acţiune reală. posibilitatea.3) Completive introduse prin que (subordonnées complétives). pozitivă. Propoziţiile subiective sunt introduse prin pronumele relative qui. Propoziţia completivă poate avea verbul şi la infinitiv: Je vois cet homme redescendre d'un pas lourd. savoir. imposibilitatea. după verbe ca: apercevoir. il croit etc. fie la conjunctiv (după o acţiune posibilă. şi atunci verbul subiectivei este la conjunctiv: Il est possible que ton père soit arrivé. la conjunctiv sau la condiţional.: În acest caz. 2) La începutul frazei. îndoiala. Modul verbului din propoziţia completivă 382. care indică o constatare. 1. cela ne l'empêchait pas de s'appeler Jack. Je sais de quoi il s'agit. 2. conjuncţia que sau pronumele nehotărât quiconque (oricine). 6) Circumstanţiale de loc. ea poate urma şi după un pronume interogativ sau relativ qui. Se foloseşte conjunctivul: a) După verbe care exprimă voinţa. Propoziţiile subiective joacă rolul de subiect al propoziţiilor principale. după un verb însoţit de o negaţie sau la forma interogativă: J'ai peur que ma petite sœur ne tombe du lit. Il savait pourquoi cet homme est venu. În propoziţia completivă introdusă prin que. cu adăugarea pronumelor demonstrative ce. qu'estce que. Propoziţiile predicative urmează după un verb copulativ (être sau echivalenţii lui) şi sunt introduse prin conjuncţia que. b) Îndoiala. voir etc. Obs. penser. 4) Completive interogative directe (interrogatives indirectes). verbul poate fi la indicativ. Il n'est pas douteux que la règle ne doive s'y entendre. je te dirai qui tu es. Il est probable qu'il y aurait une méthode plus simple. quoi. Propoziţia subordonată predicativă (La proposition subordonnée attribut) 380. Propoziţia completivă (directă) introdusă prin que (La proposition complément d'objet direct) 381. cela: . dire. teama. ele urmează după il faut. sentir. Ele se întrebuinţează: 1) După verbe şi locuţiuni verbale imparsonale care exprimă: a) Certitudinea.. porunca. Propoziţia subordonată subiectivă (La proposition subordonnée sujet) 379.

s'attendre etc. voir etc. J'ordonne que vous obéissiez à vos maîtres. Le-am putea numi completive indirecte. condiţional sau infinitiv. urmate de cuvinte de legătură si. iar cea indirectă este o propoziţie subordonată şi. ignorer. În propoziţia interogativă directă se face inversiunea subiectului. examiner.: În propoziţiile completive indirecte nu se pune semnul întrebării.. fără locuţiunea à ce que: Je consens que tu prennes ce livre. Propoziţia interogativă indirectă este o propoziţie completivă: Il me demande quelle heure il est. în funcţie de felul sau sensul verbului din propoziţia principală: Je vous demande si vous êtes content de moi. Se va observa că propoziţia interogativă indirectă urmează după unele verbe ca demander. Je vous demande de quoi vous parlez (interogaţie indirectă). Se foloseşte condiţionalul pentru a exprima o acţiune eventuală. posibilă: Il a dit que Pierre lirait ce livre. apprenez (apprendre) ş. Există propoziţii completive introduse prin à ce que. Propoziţia relativă (La proposition relative) . este o completivă: De quoi parlez-vous? (interogaţie directă). Între propoziţiile interogative directe şi cele indirecte există anumite deosebiri: 1. Modul în propoziţiile subordonate interogative indirecte (Le mode des propositions interrogatives indirectes) 384. Completivele indirecte urmează şi după unele verbe ca consentir.. racontez (raconter). Propoziţia completivă interogativă indirectă (La proposition complétive interrogative indirecte) 383. comment. douter etc.Il doute que vous ayez raison.: J'obéis à ce qu'il me dit. 2. Dites-lui de venir plus tôt.. Croyez-vous qu'il ait été à Paris? b) Când subordonata se află la începutul frazei: Qu'il me l'ait remis. combien. où. Je doute qu'il vienne chez moi. Dites-moi où je pourrais le rencontrer. 3. Je ne voudrais pas que vous me compreniez mal. pourquoi. iar în cea indirectă nu: Voulezz-vous venir avec moi? Je veux savoir si vous voulez venir avec moi. quand. În propoziţiiile interogative indirecte se folosesc modurile indicativ. Pourquoi ne mange-t-il pas? (interogativă directă) Je te demande pourquoi il ne mange pas (interogativă indirectă) Comparaţi Est-ce que vous aimez (aimez-vous) ces fruits? Dites-moi si vous aimez ces fruits.a. Ele sunt cerute de verbe ca obéir. veiller. je le voudrais bien. Comment s'appelle-t-il? Je demande comment il s'appelle. Propoziţia interogativă directă este o propoziţie independentă. sau după imperative dites (dire). deoarece răspunde la întrebarea complementului "de obiect" direct. Obs.

este introdusă de pronumele relativ qui: Dis-moi qui tu hantes.Locul circumstanţială de loc (circonstancielle de lieu): Il dînait où il se trouvait. quoi. que. je te dirai qui tu es.. folosită rar în limba franceză. . Propoziţiile circumstanţiale (Les propositions circonstancielles) 387. . Infinitivul introdus printr-un pronume relativ precedat de o prepoziţie: Aucun visage sur qui reposer ses yeux dans cette famille. lequel.. Modurile folosite în propoziţiile relative (Les modes employés dans les propositions relatives) 386. Ele exprimă: . où (în care): La chambre où vous dormez est bien aérée..385. Propoziţiile circumstanţiale sunt propoziţii secundare care exprimă împrejurările în care se săvârşeşte acţiunea verbului din propoziţia principală. (le) seul.. un antecedent ale căror atribute sunt: J'aime l'homme qui travaille pour le bien d'autrui. Condiţionalul pentru exprimarea unei eventua-lităţi. .Timpul circumstanţială de timp (circonstancielle de temps): Tandis qu'il parlait je me faisais tout petit dans mon coin. Uneori.. Ea întregeşte sensul substantivului l'homme din propoziţia principală (regentă). (le) dernier. 2. pour que Jean ait la liberté de penser. puisque je ne le voyais pas moi-même. Qui travaille pour le bien d'autrui este o propoziţie raltivă. Propoziţia relativă se introduce prin pronumele relative qui. 3. propoziţia relativă este introdusă prin conjuncţia que: .du temps que j'étais belle. sigur: J'ai vu l'astronaute qui a pris place dans la cabine de son engine. a unei ipoteze: Est-ce une réponse qui vous donnerait satisfaction 4. dont. Propoziţia relativă fără antecedent. Propoziţiile relative au. Indicativul când propoziţia relativă exprimă un fapt pozitiv. (l')unique: Pierre est le seul ami que j'aie eu.Scopul circumstanţială de scop sau finală (circonstancielle de but ou finale): Il a fallu cette course.Cauza circumstanţială de cauză (circonstancielle de cause): Je ne pouvais le lui montrer. a consecinţei sau a scopului către care se tinde: Vouliez-vous un homme qui répondît de vos actions? b) după un superlativ relativ sau după: (le) premier. în general. Conjunctivul: a) pentru exprimarea intenţiei. Propoziţia relativă este propoziţia atributivă din limba română. Modul folosit în propoziţia relativă poate fi: 1. ..

je partirai. pendant que. .. .Opoziţia (concesia) circumstanţială concesivă (circonstancielle de concession): Il appela Éugénie qu'il ne voyait pas quoi qu'elle fût agenouillée devant lui. Propoziţia circumstanţială de loc (Proposition circonstancielle de lieux) 389. Propoziţiile temporale sunt propoziţii subordonate care exprimă o acţiune: . . Verbul din circumstanţiala de loc este la indicativ.posterioară faţă de acea acţiune. M-me Mongloire serrait l'argenterie. Propoziţiile temporale exprimă timpul când s-a petrecut acţiunea din propoziţiile principale de care depind.simultană cu acţiunea acelui verb. . De simultaneitate indicativul De posterioritate conjunctivul Oui.anterioară verbului din principală. . Ea se introduce prin adverbul de loc où sau locuţiunile adverbiale d'où. quand. vous ne chasserez pas avant que je l'aie embrassé. aussitôt que. el poate exprima o eventualitate şi atunci el este la condiţional: Je viendrais là où vous voudriez.Consecinţa circumstanţială consecutivă (circonstancielle de conséquence): La nuit était si claire qu'on y voyait comme en plain jour. ma mère s'y précipitait à son tour Au moment où il traversait cette chambre. tandis que avant que. lorsque.Condiţia circumstanţială condiţională (circonstancielle de condition): Si dans cinq minutes elle n'est pas là. Între propoziţia principală şi cea circumstanţială de timp pot exista următoarele raporturi: Felul raportului De anterioritate Prin ce se introduce après que. Propoziţia circumstanţială de loc arată locul unde se petrece acţiunea verbului din propoziţia principală. . exprimând un fapt real. jusqu'à ce que. dès que. . par où. depuis que au moment où.Modul (propriu-zis) circumstanţială de mod (circonstancielle de manière): Il répondit sans que sa voix tremblât ni s'élevât. en attendant que Modul folosit indicativul Exemple Dès qu'il avait quitté la cuisine. aussi vite que l'eut fait un enfant intelligent.Comparaţia circumstanţială comparativă (circonstancielle de comparaison): Elle apprit les noms des chattes. Uneori. jusqu'où. Propoziţia circumstanţială de timp (Proposition circonstancielle de temps) 388.

verbul fiind în acest caz la conjunctiv: Où que vous allez je vous découvrirai. Propoziţia circumstanţială de scop (finală) (Proposition circonstancielle de but ou finale) 391. comme (cum) – (cu înţelesul de parce que). 4) Propoziţia finală este adesea introdusă prin simpla conjuncţie que (înlocuind pe pour que. Uneori. tellement. Principalele conjuncţii şi locuţiuni conjuncţionale prin care se introduc propoziţiile cauzale sunt: parce que (pentru că).. Gorju se fit un nom. si bien que. mai ales după imperative: Descends. Propoziţia subordonată finală exprimă scopul acţiunii verbului dintr-o regentă. precum şi de que anunţat de si. cere conjunctivul: Il est rentré à neuf heures du soir non qu'il fût tard. de crainte de.: Propoziţia consecutivă se introduce şi prin au point de. dans le but de. du moment que (din moment ce). ca: attendu que (dat fiind). urmate de un verb la modul conjunctiv: Tu as conduit ton roi à Reims pour qu'il y fût sacré. Subordonata de cauză exprimă cauza acţiunii unui verb din regentă. dès que (de îndată ce). Propoziţia consecutivă (La proposition consécutive – de conséquence) 392. vu que (deoarece). care înlocuiesc locuţiunile conjuncţionale cauzale: Il a mal à la gorge pour avoir trop parlé. de crainte que (de teamă că). de manière à. urmate de infinitiv cu acelaşi subiect ca al verbului principal: Il est venu afin de voir son oncle. într-o propoziţie de cauză se foloseşte infinitivul precedat de prepoziţiile à de. de quelque côté que ş. de peur de. Obs. de telle façon que. de façon que. mais parce qu'il était fatigué. Un înţeles cauzal pot avea şi alte conjuncţii şi locuţiuni conjuncţionale. de telle manière que. faute de (din lipsă de).. 2) Prin prepoziţiile şi locuţiunile prepoziţionale: afin de. À force de bavarder. Propoziţia subordonată consecutivă marchează consecinţa acţiunii unui verb din propoziţia principală. tel. tant: Elle parle si vite qu'on ne puisse la comprendre. Propoziţia consecutivă este introdusă prin: de sorte que. pour. de façon à sau chiar numai cu à urmat de infinitiv: . Aceste locuţiuni cer indicativul când consecinţa este reală şi conjunctivul când consecinţa este dorită de subiect. à tel point que. en sorte que. Locuţiunea ce n'est pas que. Propoziţia circumstanţială de cauză (Proposition causale) 390. pour que (pentru ca). dans la crainte de ş. după verbele de mişcare: Les enfants sont allés chercher des escargots.a. étant donné que (dat fiind că). 3) Propoziţia finală poate fi exprimată prin infinitiv. puisque (deoarece). Propoziţia finală (de scop) este introdusă: 1) Prin locuţiunile conjuncţionale: afin que. Je te plains de tomber dans ses mains redoutables. que je t'embrasse. fără ajutorul vreunei conjuncţii. Cet enfant courait dans la rue de peur d'être en retard. afin que). Ea are funcţiunea unui complement de scop. prescurtată uneori în non que. urmate de un verb la indicativ. pour. de peur que. Ea este dezvoltarea unui complement de cauză.a. sous prétexte que (sub pretextul că): Et la lutte cessa faute de combattants. Il s'arrête devant l'obstacle de peur qu'il ne tombe.: Propoziţia circumstanţială de loc poate fi introdusă şi prin où que.Obs.

4. De obicei. quelque. Propoziţia subordonată condiţională se poate introduce şi prin alte conjuncţii sau locuţiuni condiţionale. imperfect. que.a. malgré que. Obs. c'est merveilleux d'avoir une femme capable de déchiffrer.282 şi urm. verbul acestor propoziţii este la conjunctiv: Quelque grands que soient. 3.: Qui que tu sois. dans le cas où. quand même. urmate de indicativ: Selon que vous serez puissant ou misérable. quoi que ş. urmate de indicativ (viitor) sau de conjunctiv: Je viendrai à (la) condition que tu sois à la maison 4. sous la condition. dar nu împiedică. Au lieu de poate fi folosit şi cu conjunctivul.. encore que se construiesc foarte des fără subiect şi fără verbul être: Quoique souffrant je suis sorti. De obicei. il se releva et partit.: Si fort qu'il fût. Prin alte locuţiuni ca: si.: Când este vorba de un fapt real sau de o eventualitate.: bien que. care cer modul conjunctiv: Il arrivera à temps porvu qu'il sache se débrouiller. d'opposition) marchează fapte şi împrejurări care ar putea împiedica.282). quoique. au lieu que. Propoziţia concesivă (La proposition concessive) 393.. ea este introdusă prin conjuncţia condiţională si (vezi întrebuinţarea condiţionalului nr.. sau printr-un gerundiv: ..: Quoiqu'il fût gravement blessé. quoique. pense à ta fin. Propoziţia subordonată concesivă se introduce în frază: 1. realizarea acţiunii din propoziţia principală. Obs.... suivant que. care exprimă ipoteza şi care cer condiţionalul sau indicativul: Au cas où il viendrait. quand même ş. quoique) etc. mais il ne m'a pas vaincu. si tant est que. Prin locuţiuni pronominale ca: quel que. de concession.) După si (condiţional) verbul stă la indicativ prezent.. À (la) condition que.. * În exprimarea orală. qui que. 2. cependant il se releva et partit.a. Selon que. encore que. după bien que. Propoziţia aceasta subordonată exprimă o acţiune de care este condiţionată acţiunea verbului din propoziţia principală. Obs.Il évoque le passé (de manière) à le faire revivre. pour un musicien.: O propoziţie subordonată condiţională se poate exprima şi printr-un verb la infinitiv: À l'entendre on dirait qu'il est une merveille. Au cas où. Propoziţia subordonată condiţională (La proposition subordonnée conditionnelle – de condition) 394. Uneori. quand. supposé que.. Il était fort. que ş. je le verrais. il ne m'a pas vaincu. vu que.: Locuţiunile tandis que. Pourvu que.a. quoique mulţi scriitori folosesc astăzi modul indicativ: Quoique.) ces solitudes ne sont pas déchues de pouvoir. les rois sont ce que nous sommes. que. Vous vous amusez tandis qu'il faudrait étudier. această formă cu conjunctivul după locuţiunile menţionate se înlocuieşte adesea cu forme mai simple fără conjunctiv: Il était gravement blessé. Obs. Subordonatele concesive (concessives..* 3. Il pourra sortir de l'hôpital dans le cas où il sera guéri.: Que les chênes fatidiques soient coupés (. mai mult ca perfect (vezi nr. Prin locuţiunile conjuncţionale: bien que. pour.* 2. à moins que. pendant que cer modul indicativ sau modul condiţional: L'air était frais tandis que le ciel se couvrait de nuages noirs. prin simplul que (înlocuind pe bien que. alors que. ca: 1..

Locuţiunile selon que. afin que. (comparative) plus que.J'attire en me vengeant sa haine et sa colère.. Consideraţii generale. marcând egalitatea: On le respecte autant qu'on l'aime.. puisque. Propoziţia subordonată comparativă exprimă o acţiune care s-a săvârşit ori se săvârşeşte comparativ cu acţiunea verbului din propoziţia principală. que.. finale) crainte que etc.. afin qu'on le (de but. Acest raport se stabileşte atât pentru timpurile indicativului cât şi pentru cele ale conjunctivului. 2.. suivant que. force. Conjuncţia comme sau prin locuţiunile conjuncţionale ainsi que. poartă numele de concordanţa timpurilor. comme La petite fille qui les gardait sans qu'il s'en (de manière) aperçût. de sorte que plaine. Cauzală parce que. étudie sérieusement. bien que. à (la) condition que.Simultană cu acţiunea verbului din principală: . comme. Acţiunea verbului din subordonata introdusă prin que poate fi: . marcând proporţia: Selon que vous serez puissant ou misérable. 3. J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la (consécutive ou de manière que. autant que. 4. 396. de peur que. Concordanţa timpurilor (La concordance des temps) 397.. causale) prétexte que etc. pendant que. de conséquence) Concesivă quoique. selon que etc. même si. au moment où etc. Locuţiunea conjuncţională comme si. ainsi que. de même. (temporelle) que. marcând ipoteza: Elle hésita comme si elle ne voulait pas s'avancer. De exemplu. à même que. În vorbirea modernă s-au găsit şi alte forme pentru exprimarea condiţiei. Conjuncţia que cu corelativele plus. tellement.. Propoziţia comparativă (La proposition comparative – de comparaison) 395. Comparativă comme. Il marchait aussi vite qu'il pouvait. à Nous serions heureux s'il réussissait. autant. L'amour s'en va comme cette eau courante. lorsque. pieusement les essuya. (conditionnelle) supposer que etc.. au cas où. à proportion que. Finală pour que. indicând un raport de egalitate. Condiţională si. De mod sans que. que. ainsi. moins. Il (le nuage) se développa en large ainsi que nos orages du nord. (concessive) même etc. Propoziţiile comparative se introduc prin: 1.. de même que. Consecutivă tant. introdusă prin conjuncţia que (că). de Il tâcha de se mettre sur son séant. Regula care stabileşte raportul dintre timpurile propoziţiei principale ale unei fraze şi cele ale subordonatei ei. printr-o propoziţie interogativă: Voulez-vous triompher des difficultés? Agissez vite sau printr-un imperativ Si tu veux réussir. tandis J'aurais dû deviner quand il disait son nom. de même que. marcând inegalitatea: Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. aussi. si. que.. de echivalenţă etc. sous Il était vite rentré parce qu'il n'avait plus de (de cause. vît de tout l'orchestre. SCHEMĂ REZUMATIVĂ A PROPOZIŢIILOR CIRCUMSTANŢIALE Propoziţia Prin ce se introduce Exemple Temporală quand. quand Socrate fut condamné bien qu'il fût innocent.

Je doute qu'il vienne (demain). II. după prezentul comprends s-a folosit tot prezentul je ne sais rien. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour. perfect compus. Il lui aurait dit qu'il avait soupé le mercredi avec une amie. (Vă spuneam că vorbeşte bine franceza). Je savais que c'était stupide.Je crois qu'il vient (maintenant). 398. perfect simplu. În construcţia frazelor de mai sus. viitor). (Vă spuneam că va vorbi bine franceza). mai mult ca perfect) verbul din propoziţia subordonată se pune la: a) Imperfectul indicativului pentru exprimarea unei acţiuni care se petrece simultan cu acţiunea verbului din propoziţia principală: Je vous disais qu'il parlait bien le français. que je ne sais rien. Je doute qu'il soit venu (hier). perfect simplu. . Când verbul din propoziţia principală este la prezent sau viitor. iar pentru o acţiune posterioară. Anaxagoras disait qu'il était au monde pour admirer le soleil. lui dit Fabrice". Când verbul din propoziţia principală este la un timp trecut (imperfect. c) Condiţionalul trecut (le futur du passé) pentru exprimarea unei acţiuni posterioare acţiunii verbului din propoziţia principală: Je vous disais qu'il parlerait bien le français. ca şi în limba română: qu'il parle bien le français qu'il parlait correctement qu'il parla avec moi Je vous dis qu'il a parlé tout le temps (Je vous qu'il avait fini de parler quand dirai) vous avez téléphoné qu'il parlera toujours bien le français etc. que je ne me débarasserais pas du soleil. mai mult ca perfect. . que j'avais détruit l'équilibre du jour. . d) Condiţionalul perfect (le futur antérieur du passé) pentru un viitor anterior: Je vous disais qu'il serait venu. Je doute qu'il vienne (maintenant). După perfectul compus j'ai compris şi după condiţionalul trecut il aurait dit s-a folosit mai mult ca perfectul indicativului. Concordanţa timpurilor indicativului (La concordance des temps de l'indicatif) "Je comprends bien.Anterioară faţă de ea: Je crois qu'il est venu (hier). în propoziţia subordonată introdusă prin conjuncţia que se foloseşte timpul cerut de sens (prezent. după imperfectul je savais. condiţionalul prezent que je ne me déba-rasserais pas du soleil. b) Mai mult ca perfectul indicativului pentru exprimarea unei acţiuni anterioare acţiunii verbului din propoziţia principală: Je vous disais qu'il avait bien parlé le français. qu'il avait soupé.Posterioară (ulterioară): Je crois qu'il viendra (demain). perfect compus. Regula concordanţei timpurilor indicativului: I. (Vă spuneam că o fi venit). pentru că el exprimă o acţiune anterioară verbului principal. pentru o acţiune care se petrece simultan cu acţiunea principală. pentru o acţiune simultană s-a folosit imperfectul indicativului que c'était stupide. (Vă spuneam că a vorbit bine franceza).

.: Dacă faptul sau acţiunea pe care le exprimă verbul din subordonată sunt date ca sigure după momentul vorbirii. Vauvenargues a dit qu'on ne peut être juste si on n'est humain. acest verb se poate folosi la viitor: Il m'a écrit qu'il viendra (viendrait) samedi. qu'il venait nous voir (imperfect.c.) . iar în subordonată vrem să exprimăm un adevăr valabil în toate timpurile sau un fapt.III.) j'ai dit (p. 399.c. Il m'a écrit qu'il sera arrivé (serait arrivé) samedi. pentru acţiune posterioară).p..) je disais (imp. folosim prezentul indicativului: Avant Copernic. J'ai toujours cru que tu es un homme. pentru o acţiune simultană) Je dirais qu'il viendra comme d'habitude (Condiţional (viitor..c. CU EXEMPLE a) Când verbul din principală este la prezent sau viitor Prezentul sau viitorul în principală Timpul folosit în propoziţia subordonată b) Când verbul din principală este la un timp trecut Timpul trecut folosit în propoziţia principală Timpul folosit în propoziţia subordonată ăţ A.s.că tu vei vorbi (vei fi vorbit) limba franceză D.că tu vorbeşti limba franceză B.m.) j'avais dit (mmcp. pentru acţiune (Condiţional anterioară) trecut) qu'il viendrait parce qu'il devait se reposer (condiţional prezent.) je dis (p. în subordonată se procedează ca în exemplul următor: qu'il vient chez nous (prezent.s.) j'ai dit (p. pentru acţiune posterioară) prezent) qu'il est venu afin de nous souhaiter une bonne année (perfect compus pentru acţiune anterioară). (orice timp trecut) parleras le français que tu aurais parlé le français (viitor) je disais (imp.) que tu parlais le français (imperfect) que tu avais parlé le français (m.) j'avais dit (mmcp.) je dis (p. Când verbul din propoziţia principală este la condiţionalul prezent sau perfect.) je dis (p.. Când verbul din principală este la condiţional . Pentru o acţiune posterioară Je dirais je disais (imp.. Obs.) que tu parlerais (aurais parlé) le français (condiţionalul) .că tu ai vorbit limba franceză C. Pentru o acţiune simultană Je dis (disais) que tu parles le français (prezent) parlais le français que tu as parlé le français avais parlé le français etc. pentru o acţiune simultană) qu'il était venu avant nous (mai J'aurais dit mult ca perfect.s.) j'ai dit (p. personne ne savait que la terre tourne autour du soleil.c. Pentru o acţiune anterioară Je dis (dirai) . Când verbul din propoziţia principală este la un trecut. SCHEMA PRINCIPALELOR ASPECTE ALE CONCORDANŢEI TIMPURILOR INDICATIVULUI.. o situaţie care durează încă în momentul vorbirii.) j'avais dit (mmcp.

iar cel din secundară exprimă: .) -avais parlé (acţ.. Concordanţa timpurilor conjunctivului prezintă următoarele aspecte: I. b) La perfectul conjunctivului (passé du subjonctif). que j'aie vue (perfect).) . spre a exprima o acţiune simultană (prezentă) sau posterioară (viitoare) în raport cu acţiunea verbului din principală: Je veux que tu me répondes.Je dirais parles as parlé etc. folosim: a) Imperfectul conjunctivului (l'imparfait du subjonctif).Sand ait toujours vécu selon ces principes.a que tu j'aurais dit que tu -parlais (acţ. vei vorbi (vei fi vorbit) limba franceză ca în A. Ne doutez pas qu'il ait pu venir. prezentul se pune când verbul din principală este la trecut. B. . que vous je connusse (imperfect). O Beauté.. il n'y avait rien. ca şi atunci când este la imperativul prezent. mai mult ca perfectul).b Obs.poster. este la prezent sau la viitor. Ordonnez qu'il revienne tout de suite. C col. este la un timp trecut (perfect compus. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer. Propoziţiile subordonate din exemplele de mai sus sunt la diferite timpuri ale conjunctivului: que vous n'aimiez (prezent). qu'importe. que tu viennes (prezent). Il faudra que tu sois sorti plus vite. imperfect.Un adevăr valabil în toate vremurile: Copernic a montré că la terre tourne (prezentul). Când verbul din propoziţia principală. Tu es la seule femme que je n'aie jamais vue se regarder dans la glace.O acţiune care durează încă (în prezent): Il m'a écrit que son grand-père est encore malade (prezentul).. 400. tu es la seule. Concordanţa timpurilor conjunctivului (La concordance des temps du subjonctif) -Je suis belle et j'ordonne Que pour l'amour de moi vous n'aimiez que le Beau. Când verbul din propoziţia principală. în general. B. spre a exprima o acţiune anterioară (trecută) în raport cu acţiunea verbului din principală: Je veux que tu aies répondu à cette question.: În subordonată. II. O Beauté.poster. care cer conjunctivul. Ele sunt în corespondenţă cu timpurile verbelor din propoziţiile principale: j'ordonne. ai vorbit. verbul din propoziţia subordonată se pune: a) La prezentul conjunctivului (présent du subjonctif). qu'importe. pentru exprimarea unei acţiuni simultane sau posterioare în raport cu acţiunea verbului din propoziţia principală: . Obs.simult. -Il n'y avait rien ni personne que je connusse mieux au monde. care cere conjunctivul..anter. C col.) -aurais parlé le français (acţ.. Il faudra que tu sortes plus vite.) -parlerais (acţ. perfect simplu. care cere conjunctivul.. orice timp ca la A.: Aceste raporturi se folosesc şi în limba vorbită şi în limba scrisă: Que faut-il que je fasse? Veux-tu que je réponde correctement? Il ne dit pas que G. în propoziţia subordonată.că tu vorbeşti.

) prezentul conjunctivului poate înlocui imperfectul în următoarele cazuri: a) Când verbul din subordonată exprimă un fapt care nu se fixează în timp: Il a voulu que la paix soit toujours. iar mai mult ca perfectul cu perfectul conjunctivului: Je voulais que tu puisses venir (în loc de que tu pusses venir). Obs. CONCORDANŢA TIMPURILOR CONJUNCTIVULUI Schemă rezumativă – aspecte principale cu exemple Propoziţia principală Verbul Timpul (modul) propoziţiei propoziţiei principale principale (timp. poate. Obs.Je voulais (j'ai voulu.: 1. iar mai mult ca perfectul cu perfectul conjunctivului: qu'il puisse venir (acţiune simultan ă sau posterioară) Je voudrais (j'aurais voulu) qu'il ait pu venir (acţiune anterioară) 401.: În limba vorbită şi uneori şi în limba literară. În afară. III.imperfectul conjunctivului pentru o acţiune simultană sau posterioară: Je voudrais qu'il pût venir. Aceste raporturi se folosesc mai mul în limba scrisă. pentru exprimarea unei acţiuni anterioare în raport cu acţiunea verbului din principală: Je voulais (j'ai voulu.mod) Propoziţia subordonată Timpul în limba scrisă Acţ. imperfectul este înlocuit cu prezentul. voii. b) Când verbul din subordonată exprimă un prezent sau un viitor în raport cu momentul vorbirii: Il a voulu que je vienne (aujourd'hui ou dans les deux jours suivants). Je voulais que tu aies pu venir (în loc de que tu eusses pu venir). je voulus. j'avais voulu) qu'il me répondît. b) Mai mult ca perfectul conjunctivului (le plus-que-parfait du subjonctif). Timpul în limba vorbită ă . de persoana a III-a singular a verbelor auxiliare être şi avoir – qu'il fût. imperfectul este înlocuit cu prezentul.. În limba vorbită. Când verbul din propoziţia principală este la condiţionalul prezent sau perfect se întrebuinţează: . 2. imperfectul conjunctivului tinde să dispară şi din limba scrisă. qu'il pût etc. qu'il eût ca şi de persoana a III-a singular a altor câteva verbe: qu'il allât. j'avais voulu) qu'il m'eût répondu – voiam (am vrut. Moi j'ai fait de longs détours parce qu'il fallait que je descende. voisem) ca el să-mi fi răspuns. După un verb la un timp trecut (imperfect etc. .mai mult ca perfectul conjunctivului pentru o acţiune anterioară: Je voudrais qu'il eût pu venir.

II.m..: Transpunerea vorbirii directe în vorbire indirectă antrenează următoarele schimbări: a) persoanele I şi a II-a sunt înlocuite cu persoana a III-a... cuvintele din întrebarea pusă şi cele din răspunsul dat nu mai sunt spuse în mod direct.. sau post ant.qu'elle parte (prez) . c) uneori timpul verbului se schimbă. sim.c.p. sim.qu'elle soit partie (perfect) . ci reproduse. Paul a demandé à Georges: "Es-tu à la maison?" Georges a répondu: "Oui. ca perfect Condiţionalul prezent Il fallait (sau alt timp trecut) sim. d) se introduc unele conjuncţii ca si. Georges lui a répondu qu'il était à la maison. sim.. Obs...qu'elle parte (prez) .Prezent sau viitor Il faut (il faudra) qu'il parte (prez.p.. sau post ant. je suis à la maison" reproduc în mod direct cuvintele vorbitorilor. b) semnul întrebării şi ghilimelele dispar. je suis à la maison" Întrebarea pusă între ghilimele "es-tu à la maison? şi răspunsul "oui. que. Acest mod (stil) de vorbire în care se prezintă textual cuvintele spuse de cineva este numit stil direct.. Paul a demandé à Georges s'il était à la maison. . sau post ant. Stil direct – stil indirect (Discours direct – discours indirect) I.qu'elle soit partie (perfect) . Aici.qu'elle soit partie (perfect) . Elle me dit toujours d'être attentif.c. Stil direct Marie me demande: "parles-tu français?" Elle me dit toujours: "sois attentif!" Stil indirect Marie me demande si je parle français..m..qu'elle parte (prez) ..) Condiţionalul trecut J'aurais voulu 402.) qu'il partît (imp.c. indirect. la persoana a II-a.) Un timp trecut: Imperfect Perfect simplu Perfect compus M.p..m.. Acest mod (stil) de vorbire este numit indirect..qu'elle parte (prez) .) qu'elle fût partie (m.) qu'elle fût partie (m.) qu'elle fût partie (m. de către povestitor. sau post ant.. .) qu'elle soit partie (perfect) qu'il partît (imp.qu'elle soit partie (perfect) Trebuie să plece Trebuie să fi plecat Trebuie să plece Trebuie să fi plecat Aş vrea ca ea să plece Aş fi vrut ca ea să fi plecat Aş vrea ca ea să plece Aş fi vrut ca ea să fi plecat Je voudrais qu'il partît (imp.m.

. . . . . . . CUPRINS FONETICĂ ŞI ORTOGRAFIE Alfabetul fonetic internaţional . accentul grav . Literele Semnele ortografice ale limbii franceze . accentul circumflex . . . Nu se face niciodată legătura . . . . . . . . MORFOLOGIE Substantivul . . . . . . . Consoanele . . . . . . . 7 7 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 . Alte semne ortografice -Sedila . . . . . . . . Se face întotdeauna legătura . -Trema . .Pierre m'a dit: "le frère de mon ami est malade". . . . . Apostroful Despărţirea cuvintelor în silabe – Reguli . . Sunetele şi literele limbii franceze . . . . . . . . "J'ai préféré faire ma promenade habituelle". . . . . . . C. . . B. . . Il affirme qu'il se réveille à six heures du matin. . . Legătura între cuvinte . . . . . . . . . . . . . . . Accentele accentul ascuţit . . . . . . . . . . Sunetele A. -Liniuţa de unire . . . . "Je me réveille à six heures du matin". . . Genul substantivelor (nume de lucruri) . . Vocalele . . . . . . . . . . . . . . . Semivocalele . . . . A. B. . Il racontait qu'il avait préféré faire sa promenade habituelle. . . . . . Pierre m'a dit que le frère de son ami était malade. . . . . .

. . .substantive omonime de gen diferit . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pluralul substantivelor de origine străină . . . . . . . . . . . . . . .întrebuinţarea articolului hotărât înaintea numelor proprii . . . . . . . . . . .substantive cu un singur gen . . . . . Adjectivul . . . . . . . . . . . . . . . . Substantive care se scriu în două sau mai multe cuvinte. . . . . .înlocuirea articolului nehotărât singular cu DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Articolul . . . . A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .denumiri geografice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Substantive care se scriu într-un singur cuvânt . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .Formarea femininului (nume de fiinţe) . . . . . Articolul nehotărât . . . . . . . . . . . . . . . . . Genul substantivelor proprii . . . . . . . .forme . . . . . . . . . . . . . . .substantive cu o singură formă pentru ambele genuri . . . . . . . . . . .prenume de persoane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .forme . . . . . . . .întrebuinţarea articolului partitiv. 9 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 . . . . . . . . .. Pluralul substantivelor compuse . . .întrebuinţarea articolului hotărât . . . . . .forme . . . .substantive cu forme speciale pentru feminin . . . . . . . . . . Substantive folosite numai la plural.înlocirea articolului partitiv şi a articolului nehotărât cu DES şi DE .substantive fără formă de feminin . Pluralul substantivelor proprii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .întrebuinţarea articolului nehotărât . Articolul partitiv .suprimarea articolului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Articolul hotărât . . . . . . . . . . . . . . . . Formarea pluralului substantivelor . B. .

. . . . . . . . . . . . .adjective cu grade de comparaţie neregulate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .adjective care îşi schimbă sensul . . . . . . .forme . . . . . . . . . . . . . . .acordul adjectivelor de culoare . . . Cantitate parţială .întrebuinţarea adjectivului interogativ – exclamativ . . . . . . .locul adjectivului calificativ . . . .întrebuinţarea adjectivelor posesive . . . . . . . . . . Demonstrative (comparative) . . . . . . . . . . . Cantitate integrală . . . . . .formarea femininului . . . . . . . . . 2. . . . . . .acordul adjectivelor compuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calitative 1. . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . .forme . . . Adjectivul demonstrativ. . . .tabloul adjectivelor nehotărâte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjectivele nehotărâte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cantitate nulă . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cardinale . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjectivele numerale .tabloul adjectivelor numerale cardinale . . . . .acordul adjectivului calificativ . . . . . . . . . . B. .întrebuinţarea adjectivelor demonstrative . . . . . . . . . . . . . . . De diversitate . . . . . . . . Adjectivul posesiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. . . .forme .întrebuinţarea adjectivelor nehotărâte A. Cantitative 1. . .formarea pluralului . . . . Adjectivul interogativ – exclamativ .gradele de comparaţie . . . .întrebuinţarea numeralelor cardinale 18 18 18 18 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 28 28 28 29 30 30 . . . . De identitate . . . . . . . . . .pronunţarea unor numerale cardinale . . . . . . .Adjectivul calificativ . . . .

locul adjectivului numeral cardinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pronumele demonstrative . . . . . .forme . . . . . . Pronumele personale subiecte . . . .întrebuinţarea adjectivelor numerale ordinale . . . . . . . . . . . . . .Locul pronumelui personal subiect . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordinale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .forme . . Pronumele personale complemente . . . . . . . . . . . . . .Întrebuinţarea pronumelor personale . . .. . Pronumele neutru IL (LE) . . . . . . . . . . . .tabloul adjectivelor numerale ordinale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Întrebuinţarea pronumelui adverbial EN . . . . . . . . . . . . .două pronume complement . . . . . . . . . . . . . . . . 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 34 34 34 35 35 36 37 37 38 38 38 39 39 40 40 41 41 41 42 . . . . .complement . . . . . . Pronumele Pronumele personale . . . . . . . .Folosirea formei tonice SOI . . . . . . . . . . B. . . . . . . .Întrebuinţarea pronumelui adverbial Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pronumele posesive . .Cuvinte cu valoare de numeral .Locul pronumelui personal reflexiv . . . . . . . . . . . Pronumele personale reflexive . . 2.Locul pronumelor adverbiale . . . .subiect . . . . . . . . . . . . . . . . .întrebuinţarea pronumelor posesive . . . . . . . . .întrebuinţarea pronumelor demonstrative simple .un singur pronume complement . . . . . . . . .Întrebuinţarea pronumelor personale tonice . . Y . . . . . . . . . . . . . . . . . .Locul pronumelui personal complement . . . .Tabloul pronumelor personale . . . . . . . 1. . . . . . . . . Pronumele adverbiale EN. .nume predicativ . . .

. . . . . . . . . . Cantitate parţială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moduri: personale. . . . .întrebuinţarea pronumelor relative simple . . .. . . . . . . . . . . . .Forme . . . . B. . . . Cantitate nulă . . . . . Pronumele relative . . . . . . . 42 42 42 42 43 43 43 44 44 46 46 46 46 48 48 48 48 49 49 50 51 51 52 52 53 53 53 54 54 55 55 55 56 60 . . . . . . .Tabloul pronumelor nehotărâte . CELA . . . . . Verbe tranzitive şi intranzitive . . qui. .. . . . . . . Formarea timpurilor simple . . . . . . . . . . . Radical şi terminaţie . . . . Calitative 1. . . .. . . . . . . . . .întrebuinţarea pronumelor demonstrative compuse . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . Forme compuse . . . . 4. . .Forme . De diversitate . . . . . . . . 3. . . . Pronumele nehotărâte . . . . C'est. . . . Pronumele interogative . . . . . .întrebuinţarea pronumelor demonstrative neutre . . . . . . . . . . . . Relative . . . . . . . . . . .întrebuinţarea pronumelor relative compuse . . .Cantitative 1. . .. . . . . . . . Cantitate totală . . . . . . Forme simple . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . -întrebuinţarea pronumelor interogative A. . . . . . . . . . . . . . . . . Cele 3 grupe ale verbelor . . . . Timpuri: simple şi compuse . . . . . . .. Verbul Locuţiuni verbale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Forme compuse: CECI. . . . Personale . . . . . . . . De identitate . . . . . . . . . . Cu nuanţă demonstrativă . . 2.Forma simplă CE (C') . . . . . . . . . . . .. . que . . . . .C'est. . . . . . . . . . număr . . nepersonale . . . Categoriile verbului: persoană. 2. . . . . . . . . . . . Lista terminaţiilor timpurilor simple . . . . . . . . . . . . . . . . . A. . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .Grupa a II-a – Finir . . . . . . être. . . . . . . . . . . . . . . . 60 60 61 62 62 63 64 64 65 65 65 65 65 66 67 69 70 71 73 76 77 77 78 79 79 81 81 81 81 81 81 81 . . . . . . . . . . . . Diateza pronominală (reflexivă): SE LAVER Observaţii asupra verbelor pronominale . . . . . . . . . . . . . . . Alte verbe folosite ca auxiliare . . . . . . Conjugarea negativă: avoir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Particularităţi ale verbelor din grupa II . . . . III-a Verbe impersonale . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Întrebuinţarea modurilor şi a timpurilor . . . .Grupa a III-a – Verbe în -ir . . . . . . . . Diateza pasivă: ÊTRE AIMÉ . . . . . . . Diateza activă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observaţii asupra formei negative . . . Verbe în -oir. . . . . . . Observaţii asupra formei interogative . . . . . . . . . Verbe în -re . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Conjugarea interogativă . . . . Verbele auxiliare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conjugarea interogativ-negativă. . . . . . . . . . . . . . . . Conjugarea verbelor auxiliare AVOIR şi ÊTRE .Formarea timpurilor compuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grupa I – Parler . . . . . Viitorul apropiat . . . . . . . . . . . . . . Verbe defective . . . . . .. . . Întrebuinţarea verbelor auxiliare AVOIR şi ÊTRE . . . . . . . . . . Trecutul recent . . . . . . parler. . Diatezele verbale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista principalelor verbe neregulate . . . . . . . . Observaţii asupra verbelor AVOIR şi ÊTRE . . Tabel cu formarea timpurilor compuse . . . . . . . . Observaţii asupra verbelor pasive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Particularităţi ale verbelor din grupa I . . . . . . . . . . . . .Particularităţi ale verbelor din gr. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Infinitivul trecut . . . . . . . . .Adverbe de loc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Întrebuinţarea conjunctivului . . . . . . . . . . . .Adverbe de negaţie . . . . . . . Modul participiu . . . .Adverbe cu grade de comparaţie neregulate . Modul imperativ . . . . . . . . . . . . . .. . . Interjecţia . . .Tablou recapitulativ . . . . . . . . . . . . .Participiul folosit ca adjectiv verbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . în propoziţii independente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .Adverbe de interogaţie . . . . . . . . . Modul conjunctiv . D. . . . . . . . . . . . .Adverbe de timp . . .Gradele de comparaţie ale adverbelor . . . . . Modul indicativ: imperfect etc. . . . . . . . . . . . .Le gérondif . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adverbe de cantitate .Întrebuinţarea infinitivului . . . . . SI condiţional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modul infinitiv: timpuri. . . . . . . Adverbul: felurile . . . . . . . . . . . . . . . F.Rolul infinitivului în frază . . . . . . . . . . . . . . .Acodul participiului trecut . . . . . . . . . .Formarea adverbelor în –ment . . . . . . . 81 82 82 83 84 84 84 84 85 86 86 87 87 87 88 88 88 89 90 91 91 91 91 92 92 93 94 94 94 95 95 95 95 95 97 98 99 SINTAXA . .A. Locuţiuni prepoziţionale . Conjuncţia – Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adverbe de afirmaţie . . . .. . . . . . . . . . folosirea lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modul condiţional: prezent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Suprimarea negaţiei pas . . . . .Schema principalelor conjuncţii . . . . . . . E. . . . . .Locul adverbelor . . . . . . . . . . . . . . .Participiul trecut . . . . . . . C. . . . . . . . . . . . în propoziţii subordonate . . . . . . . . Prepoziţia – Prepoziţii simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adverbe de îndoială . . . perfect . . . . . . . . . . . . . . B. . . . .Adverbe de mod . . . . . . . . . .

.acordul în număr . . . . . . . . . . . .acordul în persoană. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schema propoziţiilor . . .Propoziţii intercalate . Predicatul . . .Alte complemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propoziţia interogativă directă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Locul subiectului . . . . . . . Atributul substantival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Părţile propoziţiei – schemă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Inversiunea subiectului . . .Complementul de agent . . . . . . .. . . . . . . . . .Locul complementului direct şi indirect . . . . . . . . . . . . . . . . Atributul adjectival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Complementul circumstanţial . . . . Schema propoziţiei . . . . . . . . .Felurile propoziţiilor în frază . . . . . . . . . . . . . Subordonarea . . . Apoziţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Acordul predicatului cu subiectul . . . . . . . . . . . . . . . . Complementul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subiectul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Propoziţii subordonate infinitivale . . . . .Locul numelui predicativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numele predicativ . . . . . .acordul cu subiectul multiplu . . . .Propoziţia – Generalităţi. . . . . . 99 100 100 100 100 101 101 101 102 103 103 103 103 103 103 103 103 104 104 104 104 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Propoziţii juxtapuse şi coordonate . Felul propoziţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . Propoziţia interogativă . .Complementul verbului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sintaxa frazei . . . . . . . . . . . . . . .Complementul direct şi indirect . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . loc. . . . Propoziţia relativă . . . . . . . . . . .Modurile folosite în propoziţiile relative . . . . . . . . . . . .Schema propoziţiilor cicumstanţiale . . . . . Propoziţia subiectivă . . . . . . . . . . . 107 107 107 107 107 108 108 108 108 109 111 111 111 112 113 113 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propoziţiile subordonate după funcţia lor în frază . . scop etc. . . . . . . . .completivă Propoziţia interogativă indirectă .Concordanţa timpurilor indicativului . . . Propoziţia completivă directă introdusă prin que. . Stil direct. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .Modul verbului în propoziţiile interogative indirecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . cauză. . .Propoziţii subordonate participiale . . . .Schema . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .Schema . . . . . . .Modul verbului din prop. . . . . . . . . . . . . Propoziţia predicativă . . . . . . Concordanţa timpurilor. . Stil indirect . . . . . . . .Concordanţa timpurilor subjonctivului . . . . . Generalităţi . . . . . . . . Propoziţiile circumstanţiale: de timp. . . . . . . . . . . . . . . . . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->