BORANG SENARAI SEMAK STANDARD PRESTASI PBS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN

SATU 2012
NAMA SEKOLAH
NAMA PELAJAR
TINGKATAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MARUDI

*GURU DIKEHENDAKI MERUJUK DOKUMEN STANDARD PRESTASI
BAND
1
TAHU

PENYATAA
N
STANDARD
BAND 1

DISKRIPTOR
B1D1
perkembanga
n diri

Mengetahui
Nilai-nilai
berakhlak
mulia
B1D2
kekeluargaan
B1D3
Alam sekitar

B1D4
patriotisme

B1D5 hak
asasi
manusia

B1D6
demokrasi

B1D7
keamanan
dan
keharmonian

2
TAHU
DAN
FAHAM

BAND 2
Mengetahui
dan
memahami
nilai-nilai
berakhlak
mulia

B2D1
perkembanga
n diri

B2D2
kekeluargaan
B2D3
Alam sekitar

EVIDEN
B1D4 E1 bertaggungjawab
B1D5 E1 hemah tinggi
B1D6E1 toleransi
B1D7E1 berdikari
B1D8E1 kerajinan
B1D9E1 kasih sayang
B1D12E1 kesederhanaan
B1D16E1 tanggungjawab terhadap
keluarga
B1D17E1 menyayangi dan menghargai
alam sekitar
B1D19E1 kemapanan alam sekitar
B1D20E1 peka terhadap isu-isu alam
sekitar
B1D21E1 cinta akan negara
B1D22E1 taat setia kepada raja dan
negara
B1D23E1 sanggup berkorban untuk
negara
B1D24E1 melindungi hak kanak-kanak
B1D25E1 menghormati hak wanita
B1D26E1 melindungi hak pekerja
B1D27E1 menghormati hak golongan
kurang upaya
B1D28E1 melindungi hak pengguna
B1D29E1 mematuhi peraturan dan
undang-undang
B1D30E1 kebebasan bersuara
B1D31E1 kebesan beragama
B1D3231 penglibatan diri dalam
pembangunan negara
B1D35E1 saling membantu dan
bekerjasama
B1D36E1 saling menghormati antara
negara

B2D4 E1 bertaggungjawab
B2D5 E1 hemah tinggi
B2D6E1 toleransi
B2D7E1 berdikari
B2D8E1 kerajinan
B2D9E1 kasih sayang
B2D12E1 kesederhanaan
B2D16E1 tanggungjawab terhadap
keluarga
B2D17E1 menyayangi dan menghargai
alam sekitar
B2D19E1 kemapanan alam sekitar
B2D20E1 peka terhadap isu-isu alam

TANDA

TARIKH

BAND 4 sekitar B2D21E1 cinta akan negara B2D22E1 taat setia kepada raja dan negara B2D23E1 sanggup berkorban untuk negara B2D24E1 melindungi hak kanak-kanak B2D25E1 menghormati hak wanita B2D26E1 melindungi hak pekerja B2D27E1 menghormati hak golongan kurang upaya B2D28E1 melindungi hak pengguna B2D29E1 mematuhi peraturan dan undang-undang B2D30E1 kebebasan bersuara B2D31E1 kebesan beragama B2D3231 penglibatan diri dalam pembangunan negara B2D35E1 saling membantu dan bekerjasama B2D36E1 saling menghormati antara negara . memahami.B2D4 patriotisme B2D5 hak asasi manusia B2D6 demokrasi B2D7 keamanan dan keharmonian 3 TAHU FAHAM DAN BOLEH BUAT BAND 3 Mengetahui. menghayati dan mengamalk an nilai-nilai berakhlak mulia B3D1 perkembanga n diri B3D7 keamanan dan keharmonian B3D4 E1 bertaggungjawab B3D5 E1 hemah tinggi B3D6E1 toleransi B3D7E1 berdikari B3D8E1 kerajinan B3D9E1 kasih sayang B3D12E1 kesederhanaan B3D16E1 tanggungjawab terhadap keluarga B3D17E1 menyayangi dan menghargai alam sekitar B3D19E1 kemapanan alam sekitar B3D20E1 peka terhadap isu-isu alam sekitar B3D21E1 cinta akan negara B3D22E1 taat setia kepada raja dan negara B3D23E1 sanggup berkorban untuk negara B3D24E1 melindungi hak kanak-kanak B3D25E1 menghormati hak wanita B3D26E1 melindungi hak pekerja B3D27E1 menghormati hak golongan kurang upaya B3D28E1 melindungi hak pengguna B3D29E1 mematuhi peraturan dan undang-undang B3D30E1 kebebasan bersuara B3D31E1 kebesan beragama B3D3231 penglibatan diri dalam pembangunan negara B2D35E1 saling membantu dan bekerjasama B3D36E1 saling menghormati antara negara B4D1 perkembanga B4D4 E1 bertaggungjawab B4D5 E1 hemah tinggi B3D2 kekeluargaan B3D3 Alam sekitar B3D4 patriotisme B3D5 hak asasi manusia B3D6 demokrasi 4 TAHU.

FAHAM BOLEH BUAT DAN BERAD AB TERPUJ I BAND 5 Memahami. menghayati dan mengamalk an nilai-nilai berakhlak mulia berlandaska n peraturan dan undangundang serta norma masyarakat B5D1 perkembanga n diri B5D2 kekeluargaan B5D3 Alam sekitar B5D4 patriotisme B5D5 hak asasi manusia B5D6 demokrasi B4D6E1 toleransi B4D7E1 berdikari B4D8E1 kerajinan B4D9E1 kasih sayang B4D12E1 kesederhanaan B4D16E1 tanggungjawab terhadap keluarga B4D17E1 menyayangi dan menghargai alam sekitar B4D19E1 kemapanan alam sekitar B4D20E1 peka terhadap isu-isu alam sekitar B4D21E1 cinta akan negara B4D22E1 taat setia kepada raja dan negara B4D23E1 sanggup berkorban untuk negara B4D24E1 melindungi hak kanak-kanak B4D25E1 menghormati hak wanita B4D26E1 melindungi hak pekerja B4D27E1 menghormati hak golongan kurang upaya B4D28E1 melindungi hak pengguna B4D29E1 mematuhi peraturan dan undang-undang B4D30E1 kebebasan bersuara B4D31E1 kebesan beragama B4D3231 penglibatan diri dalam pembangunan negara B4D35E1 saling membantu dan bekerjasama B4D36E1 saling menghormati antara negara B5D4 E1 bertaggungjawab B5D5 E1 hemah tinggi B5D6E1 toleransi B5D7E1 berdikari B5D8E1 kerajinan B5D9E1 kasih sayang B5D12E1 kesederhanaan B5D16E1 tanggungjawab terhadap keluarga B5D17E1 menyayangi dan menghargai alam sekitar B5D19E1 kemapanan alam sekitar B5D20E1 peka terhadap isu-isu alam sekitar B5D21E1 cinta akan negara B5D22E1 taat setia kepada raja dan negara B5D23E1 sanggup berkorban untuk negara B5D24E1 melindungi hak kanak-kanak B5D25E1 menghormati hak wanita B5D26E1 melindungi hak pekerja B5D27E1 menghormati hak golongan kurang upaya B5D28E1 melindungi hak pengguna B5D29E1 mematuhi peraturan dan undang-undang B5D30E1 kebebasan bersuara .FAHAM BOLEH BUAT DAN BERAD AB SOPAN n diri Memahami. menghayati dan mengamalk an nilai-nilai berakhlak mulia berlandaska n peraturan dan undangundang B4D2 kekeluargaan B4D3 Alam sekitar B4D4 patriotisme B4D5 hak asasi manusia B4D6 demokrasi B4D7 keamanan dan keharmonian 5 TAHU.

FAHAM BOLEH BUAT DAN BERAD AB MITHALI BAND 5 Memahami.B5D7 keamanan dan keharmonian 6 TAHU. menghayati dan mengamalk an nilai-nilai berakhlak mulia berlandaska n peraturan dan undangundang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan diteladani B6D1 perkembanga n diri B6D2 kekeluargaan B6D3 Alam sekitar B6D4 patriotisme B6D5 hak asasi manusia B6D6 demokrasi B6D7 keamanan dan keharmonian B5D31E1 kebesan beragama B5D3231 penglibatan diri dalam pembangunan negara B5D35E1 saling membantu dan bekerjasama B5D36E1 saling menghormati antara negara B6D4 E1 bertaggungjawab B6D5 E1 hemah tinggi B6D6E1 toleransi B6D7E1 berdikari B6D8E1 kerajinan B6D9E1 kasih sayang B6D12E1 kesederhanaan B5D16E1 tanggungjawab terhadap keluarga B6D17E1 menyayangi dan menghargai alam sekitar B6D19E1 kemapanan alam sekitar B6D20E1 peka terhadap isu-isu alam sekitar B6D21E1 cinta akan negara B6D22E1 taat setia kepada raja dan negara B5D23E1 sanggup berkorban untuk negara B6D24E1 melindungi hak kanak-kanak B6D25E1 menghormati hak wanita B6D26E1 melindungi hak pekerja B6D27E1 menghormati hak golongan kurang upaya B6D28E1 melindungi hak pengguna B6D29E1 mematuhi peraturan dan undang-undang B6D30E1 kebebasan bersuara B6D31E1 kebesan beragama B6D3231 penglibatan diri dalam pembangunan negara B6D35E1 saling membantu dan bekerjasama B6D36E1 saling menghormati antara negara .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful