Vine ,vine MOŞ CRĂCI UN!

Profesor învăţământ preşcolar - Andrei Mirabela
Grădiniţa nr.5 Târgovişte , judeţul DâmboviţaPROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

NIVEL: I (grupa mijlocie )
EDUCATOARE: Andrei Mirabela
UNITATEA DE INVATAMANT: Grădiniţa nr. 5-Târgovişte
TEMA ANUALĂ:”CU CE SI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?”
TEMA PROIECTULUI:,,Vine,vine Moş Crăciun ”!
SUBTEMA:”Spiritul Crăciunului”
TEMA ACTIVITĂTII:,,Să-l ajutăm pe Moş Crăciun!”
TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă:
-DLC(însuşire de cunoştinţe)
-ALA(1 SI 2-consolidare)
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DURATA: 3h
Categorii de activităţi:
ADP : Rutine:
 Întâlnirea de dimineaţă -“Am fost cuminte şi îmi doresc să primesc de la Moş Crăciun...”
 Salutul,Prezenţa,Calendarul Naturii;
 Deprinderi de ordine si disciplină;
Tranziţii:
 ”10 degeţele”-joc cu text si cânt;
ADE:
 DLC: Educarea limbajului: “Vine ,vine Moş Crăciun”!(lectura educatoarei)
ALA I:
 Artă: Lipire-,,Brăduţi împodobiţi”-(decorăm brăduţi)
 Ştiinţă: ,, Formează perechi între elementele mulţimilor.Colorează mulţimea cu mai multe
elemente.(corespondenţe)-fişe de lucru
 Joc de masă:Puzzle :,,Moş Crăciun” (reconstituire de întreg)
ALA II:
 ,,Hora lui Moş Crăciun”- Euritmie
 Cântecele de iarnă
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Formarea deprinderii de a audia cu atenţie un text si a deprinderii de exprimare corectă sub aspect
lexical,gramatical,stimularea vorbirii coerente si expresive.
 Consolidarea deprinderii de a lipi,de a forma perechi între elementele mulţimilor date ,de a reconstitui imagini
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
ADE : DLC: (Educarea limbajului): “Vine,vine Moş Crăciun”!(lectura educatoarei)
 Să răspundă corect la întrebările adresate de educatoare cu privire la textul prezentat.
 Să alcătuiască propoziţii simple ,corecte din punct de vedere gramatical.

ALA I:
Ştiinţă:
 Să formeze perechi între elementele mulţimilor date;
 Să coloreze mulţimea cu mai multe elemente;
Joc de masă:
 Să reconstituie din părţi întregul.
Arta:
Să lipească decoraţiunile pe brăduţ;

ALA II:
 Să execute corect mişcări sugerate de textul cântecului
 Să cânte în grup cântece de iarnă,respectând linia melodică

STRATEGII DIDACTICE:
1. Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul, povestirea, brainstorming,turul galeriei,
aprecierea verbală.
2. Mijloace de învăţământ: Moş Crăciun din carton,reni din carton,glob de plastic,feţe vesele(din carton), feţe triste, fişe
matematice ,creioane colorate, lipici,pensule, brăduţi din hartie colorată ,biluţe (de plastic,din hârtie creponată, staniol)beteală,
puzzle,, Moş Crăciun”, steluţe din carton, ,săniuţe din carton,bomboane de ciocolată.


Bibliografie:

MECTS “Învăţământul preşcolar în mileniul III” Editura REPROGRAPH
MEC “Curriculum pentru învăţământul preşcolar”(3-6 / 7 ani), 2009
Revista învăţământului preşcolar nr. 3 – 4, 2011SCENARIUL ZILEI


Întâlnirea de dimineaţă debutează cu Salutul,urmat de Prezenţa si de Calendarul naturii.La Noutatea zilei le spun
copiiilor ca Moş Crăciun o să le aducă daruri frumoase dacă au fost cuminţi.După ce precizează ce-şi doresc să primească de la Moş
Crăciun,le propun un joc care se numeşte,,Globuleţul dorinţelor’’.Tranziţiile se desfăşoară prin intermediul unui joc cu text si cânt
numit :,,10 Degeţele’’moment în care îi demonstrează lui Moş Crăciun că ştiu să se comporte frumos.
La un moment dat,la uşa grupei,se aude un clopoţel si apare o ,, Crăciuniţă „ care aduce o cutie. Solicit unui copil să deschidă
cutia în care se află o scrisoare de la Moş Crăciun si 4 săniute de carton.Din scrisoare aflăm ca Moş Crăciun si spiriduşii sunt foarte
supăraţi că nu vor trimite la timp darurile pentru copii decât dacă îi ajutăm si trecem peste nişte obstacole cu săniuţele pe care ni le-a
trimis.Pe prima săniuţă trebuie să staţi toţi odată şi aveti ca sarcină să ascultaţi lectura spusă de educatoare,,Vine,vine Moş Crăciun” şi
să răspundeţi la întrebările legate de text. Celelalte trei săniuţe se vor opri la câte un sector.La ŞTIINŢE,vom avea de rezolvat nişte
sarcini pe fişe matematice , ca să-i demonstrăm lui Moş Crăciun că suntem inteligenţi,formăm perechi între elementele celor două
mulţimi(om de zapadă -fulg de nea)si colorăm mulţimea cu mai multe elemente.Urmatoarea săniuţă se opreşte la sectorul JOC DE
MASĂ unde vom face puzzle cu elemente de Crăciun,iar ultima se opreşte la sectorul ARTĂ .Aici vom decora brăduţi de iarnă ,lipind
cu atenţie biluţele si beteala pusă la dispoziţie.
După ce trecem pe la toate centrele vom expune lucrările la panou,vom face un tur al galeriei si aprecieri ale lucrărilor.Să -l
înveselim pe Moş Crăciun vom cânta cântece de iarnă si vom face o Horă a Crăciunului pe fond muzical,sărbatorind că darurile vor
ajunge la timp sub brad.

.EVENIMENTE
DIDACTICE

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE /
INSTRUMENTE
ŞI INDICATORI
Metode şi
procedee
Mijloace de
învăţământ
1. Moment
organizatoric
Se asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea în
condiţii optime a activităţii. Mijloacele de învăţământ
necesare vor fi distribuite în fiecare centru de interes.
Întâlnirea de dimineaţă va debuta cu salutul
sub forma unor versuri:
,,Dimineaţa a sosit ,
Toţi copiii au venit,
În cerc să ne adunăm,
Cu toţi să ne salutăm,
A-nceput o nouă zi,
Bună dimineaţa,copii!
Salutul este urmat de prezenţă:
După ce ne-am adunat
Si frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit,
Cine oare n-a venit?
- conversaţia- joc muzical

- brainstorming

-observarea
comportamentului
-răspunsuri ale
copiilor

Calendarul naturii este completat de către un copil care
se uită pe fereastră si spune cum este vremea, în ce
lună si în ce zi suntem.Vor avea loc discuţii legate de
cadourile de Crăciun si vom face un joc numit
,,Globuleţul dorinţelor”.
Tranziţie “10 Degetele” (joc cu text şi cânt)
2. Captarea şi
orientarea atenţiei
Se realizează printr - un element - surpriză : o cutie
adusă de o ,,Crăciuniţă’’ în care se află o scrisoare şi
4 săniuţe de carton .
- expunerea
- conversaţia
cutie-surpriză
3. Anunţarea temei
şi a obiectivelor
Se va face prin intermediul unei scrisori trimise de
Moş Crăciun care anunţă că nu mai poate aduce
cadourile la timp dacă nu este ajutat de grupa mijlocie
, care trebuie să rezolve nişte sarcini ,,urcându-se “pe
săniuţe.(la centre)
- expunerea - observarea
comportamentului
4.Prezentarea
optimă a noului
conţinut
(ADE-DLC)
Se prezintă de către educatoare niste imagini sugestive
cu Moş Crăciun si reni ,după care este redată
lectura,,Vine,vine, Moş Crăciun ”. Sunt puse întrebări
legate de text:
-,,Cum se numeşte povestea noastră?”
-,,Cu cine s-a întalnit Moş Crăciun într-o noapte in
pădure?”
-,,Cum l-a ajutat pe cerb(ren)”?
-,,Ce-au făcut lupii”?
-,, Cum l-a răsplatit cerbul pe Moş Crăciun?”
-,,Ce i-a cerut Moşul în schimb?”
-,,Ce v-a placut cel mai mult din poveste şi ce nu
v-a placut?”
- povestirea


-conversaţia
-imagine cu
Moş Crăciun
-imagine cu
reni
- răspunsuri ale
copiiilor- răspunsuri ale
copiiilor
5. Dirijarea
activităţii
(ALA I )

Sunt prezentate sarcinile fiecărui centru:
Ştiinţă: vor rezolva sarcinile de pe fişa
matematică.(corespondenţe)
Joc de masă:vor realiza puzzle cu elemente de
iarnă(reconstituire de întreg)
Artă:vor decora brăduţul cu globuleţe din hârtie şi
beteală(lipire)

-exerciţiul
- fişe
matematice
-creioane
colorate
-puzzle
-brăduţi de
hârtie
-pastă de lipit
-pensule
-biluţe din
hârtie şi
staniol
-beteală

-capacitatea de
concentrare
- manipularea
materialelor şi
instrumentelor de
lucru


6. Obţinerea
performanţei
(ALA I )
Copiii realizează sarcinile în centrul ales. - lucru
individual
- exerciţiul

7. Evaluarea
performanţelor
Se face aprecierea lucrărilor după următoarele criterii:
- respectarea sarcinilor de lucru
- finalizarea lucrărilor
- gradul de implicare în activitate
- turul
galeriei
- aprecieri verbale
pozitive
ADP Fiecare copil se pregateste pentru horă si cântat.
Dirijarea
activităţii
(ALA II)
,,Hora lui Moş Crăciun” se realizează astfel:
-preşcolarii formază un cerc şi se învârtesc în horă pe fond
muzical(,,Cântec de Crăciun ’’-cântat de Stefan Bănică
Jr.)
- explicaţia
-demonstraţia
- exerciţiul


-Cd-player
-Cd
- observarea
comportamentului

- aprecieri verbale


Cântecele de iarnă vor fi cântate în urmatoarea ordine:
-,,Mii de stele”
-,,Clopoţei,clopoţei”
-,, Moş Crăciun ”-(negativ)
- observarea
comportamentului

- aprecieri verbale

Obţinerea
performanţei
(ALA II)
Copiii desfăşoară activitatea distractivă respectând
regulile impuse de educatoare.

Evaluarea
performanţelor
Se fac aprecieri asupra gradului de participare şi a
respectării regulilor .
- aprecieri verbale
pozitive

Încheierea
activităţii
În încheiere, copiii sunt recompensaţi cu câte o steluţă cu
fulgişori coloraţi si bomboane .
-steluţe din
carton colorat

MATERIALE DIDACTICE


MACHETA CU BRĂDUŢI ( PRODUSELE OBŢINUTE ÎN URMA ACTIVITĂŢII)