Kristofor Kolumbo nije bioprvi čovjek koji je otkrio Ameriku . Mnogi znao za ovaj kontinent prije Kolumba .

Još jedna povijesna laž ! Kristofor Kolumbo nije bio daleko od prvi čovjek koji je stupio na američko tlo . Feničani !orvežani "r#i $ali %retons %aski i portugalski & sve otplovio u Ameriku pred njim . Me'u njima uključivala prin# (enr) *in#lair +ossl)n potvr'uju i rijetke knjige Frederi#k ". ,o-l zove prin# (enr) *in#lair putovanje u !ovi svijet ./01 . *in#lair putovala s druge krvne linije pod nazivom 2eno jednog od najutje#ajniji- obitelji 3rnog plemstva u 4ene#iji . *in#lair i Antonio 2eno sletio u !ovoj 5kotskoj 6 !ova *#otia 7 u ./01. 8 9pisi u svojim poslani#ama Antonija nalaze na zemlji savršenu utakmi#u u detalje u ,i#tou županije bogato zali-ama bitumena nedaleko od sadašnjeg grada !e: $lasgo: . *in#lair je otišao naprijed i sletio u !e: ;ngland danas . ,rospe#t (ill <estford mjesto koje se nalazi => kilometara od %ostona Massa#-ussetts ?ržava je pronašao kameni kip koji predstavlja mač i vitez u oklopu . @.3. Aet-bridge kustos *veučilišne Muzeju ar-eologije i etnologije u 3ambridgeu u ;ngleskoj rekao je da je oružje oklop i -eraldički pripadao viteza četrnaestog stoljeBa na sjeveru 5kotske 8 vrlo su slične onima u *in#lair grof od 9rkne) . 8 %ratstvo ne zna da postoji Amerika tisuBama godina i Kristofor Kolumbo samo je služila kao mama# za službenu okupa#ije Amerike mogla početi . ;vo kako se to dogodilo . !akon masakra u ./>C mnogi templari napustio Fran#uska vezan za 5kotsku kao što smo ranije vidjeli . ?rugi me'utim pretvorili su se u ,ortugalu gdje je postao poznat kao vitezova Krista . 9ni su usmjerene uglavnom na pomorskim djelatnostima . !ajpoznatiji $rand Master of vitezova Krista bio prin# (enr)!avigator 6 još jedan prin# (enr) 7 koji je živio ./0= & .=D> . ,ojam 8 navigator 8 ili 8 nautier 8 je korišten od strane vitezova templara i *ionskog priorija za označavanje veliki majstor pa i ne čudi da su ga pokupili ovaj novi prednji templara vitezova Krista . ,rin# (enr) je bioistraživač kraljevske krvi . !jegovi mornari su bili oni koji su otkrili Madeiru i Azore dva moguBa ostatke Atlantide . 2bog tajnog znanja o %ratstvu prin# (enr) je imao pristup mnogim kartama izvuBi iz feničke i drugi- drevni- naroda me'u kojima su bili neki koji ukazuju na prisustvo Amerike . E samo F> godina nakon što je Kolumbo je zaplovio ide prema Ameri#i & ispričavam se u "ndiju ! & ,in turski admiral +eis na#rtao kartu koja pokazuje koliko je Antarktika />> godina prije službenog otkriBa tog kontinenta ! "spravnost ove karte je osnovana od strane moderne te-nike . Kako je to moguBe G Admiral je rekao da kopiraju karti drugim starijim kartama što svakako imali pristup ,rin#e (enr)!avigator i vitezova Krista . @o postaje još značajniji ako vam kažem da je jedan od kapetana prin#a (enr)ja plovila 6 tj.Knig-t Krista 7 ... djed je bio Kristofor Kolumbo ! @o je samo8 slučajnost 8 K vragu ! !e mislim da svoj dolazak na vjerujem da je on otišao u potrazi za "ndiju ... 2nao je vrlo dobro da se tu destina#iju ide . !ije slučajno veBina veliki- moreplova#a i istraživača u svijetu kao što su 4as#o da $ama i Amerigo 4espu##i su ,ortugalski . Kako objašnjava masonski povjesničar Manl) ,. (all 3olumbus je imao veze s mreže tajni- društava u $enovi i sjevernoj "taliji bastion 3rno plemstvo vene#ijanskom Feničani odnosno gmazovski- loza . E jednom trenutku on je bio angažiran od strane +ene dH Anjou glavu reptila kuBu Aorraine član babilonskog %ratstva i plemenita s bezbroj kontakata diljem ;urope uključujuBi i $enove i 4ene#ije . 3olumbus 6 pravo ime 3olon 7 bio ječlan skupine vrlo aktivan katari templari nada-nut pjesnik

vidjeti prijevod ... .gmazovski.?ante uvjerenja i zastavu koja je ma-nuo na svojim brodovima tijekom putovanja u Ameriku je .resudna podrška za 3olumbus je došao iz dva viši posveBeni#i babilonskog %ratstva Aorenzo de Medi#i a pripadaju u jednu od najmoBnijivene#ijanski.obitelji i umjetnik Aeonardo da 4in#i 4eliki majstor *ionskog priorija .bijela zastava s #rvenim križem na sebi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful