You are on page 1of 8

S e c i u n e a II

CAIETUL DE SARCINI

CONTINUT 1. Generalitati 2. Standarde i normative de referinta 3. Continutul normelor 4. Executarea lucrarilor generalitati 5. Demolarea elementelor de constructie . Desfacerea invelitorilor !. Demolarea i demontarea constructiilor ingineresti ". Demontarea elementelor #refa$ricate %. Demontarea constructiilor #e tim# de noa#te i intem#erii 1&. 'asuri #rotectia muncii 11. 'asuri (S)

Pagina 1 din 8

SPECIFICATII TEHNICE PENTRU DEMOLARI 1. GENERALITATI *cest ca#itol cu#rinde s#ecificatiile te+nice #entru lucrarile anume. / demolari sau desfaceri integrale sau #artiale ale elementelor cladirilor in vederea desfiintarii totale sau #artiale #entru fronturi de constructii sau u0ura morala1 / demolari #artiale ale elementelor cladirilor ,aco#erisuri2 0iduri2 #lansee2 #laca3e2 tencuieli2 etc- in vederea inlocuirii lor sau executarii lucrarilor de re#aratii la elementele res#ective1 / recu#erarea la maximum a materialelor #entru refolosirea lor in lucrare sau la alte lucrari. 2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 4oate lucrarile se considera ca se executa in conformitate cu #revederile si #rescri#tiile te+nice2 #recum si cu normele de #rotectia muncii aflate in vigoare. / 5( 55 / "" / 5ormativ cadru #rovi0oriu #rivind demolarea #artiala sau totala a constructiilor. / 6eglementari #rivind #rotectia si igiena muncii in constructii ,inlocuieste normele re#u$licane de #rotectia muncii-. / 5orme generale de #rotectia im#otriva incendiilor la #roiectarea si reali0area constructiilor si instalatiilor. 3. CONTINUTUL NORMELOR )n normele din acest ca#itol se cu#rind toate o#eratiile necesare executarii unei unitati de lucrare s#ecificate in cadrul fiecarei norme si anume. / montarea2 demontarea si mutarea 3g+ea$urilor de evacuare a deseurilor si a sc+elelor sim#le si de inventar ,#e ca#re2 scari2 etc-1 / executarea lucrarilor #ro#riu/0ise de demolari si desfaceri1 / mani#ularea materialelor re0ultate din demolare si desfacere2 sortarea si stivuirea acestora in de#o0itul de santier de langa o$iectul la care se executa lucrarile de demolare2 #recum si de#o0itarea deseurilor in vederea evacuarii lor de #e santier. 5u sunt cu#rinse. / executarea sc+elelor grele si a esafoda3elor im#ortante care se vor evalua se#arat1 / toate o#eratiile #reva0ute se executa normal exce#tand art. 6#C4 &%. 4. E ECUTIA LUCRARILOR ! GENERALITATI 7rdinea de desfacere a lucrarilor de constructii va fi in #rinci#iu inversa ordinii o#eratiunilor de monta3 folosite la reali0area constructiei. )n vederea res#ectarii ordinii de desfacere2 documentatia te+nica de demolare va cu#rinde 8grafice de lucru9 cu #reci0area elementelor2 ansam$lurilor si su$ansam/$lurilor care se desfac in cadrul fiecarei fa0e de lucrari intr/o anumita succesiune. )n fisa te+nica de executie a lucrarilor de demolare se vor #revedea numai acele mi3loace care asigura evitarea degradarii materialelor si elementelor de constructii. )nainte de ince#erea lucrarilor2 o$iectele #ro#use #entru demolare vor fi verificate amanuntit2 du#a care se intocmeste un #roces ver$al in care se descrie situatia de fa#t a cladirii si #artile care vor fi demolate2 sau masurile de consolidare #rovi0orie sau definitiva.
Pagina 2 din 8

de demolare ,desfaceri- si

(e $a0a #rocesului ver$al se intocmeste #roiectul de organi0are a lucrarilor de demolare a constructiei care va fi a#ro$at de conducerea te+nica a santierului. Conducerea lucrarilor de demolare va fi incredintara unui te+nician cu ex#erienta in astfel de lucrari care va ras#unde de executia corecta a lor. Conducatorul res#onsa$il va aduce la cunostinta muncitorului #lanul de demolare2 modelele de executare a lucrarilor 2 locurile cele mai #ericuloase si masurile de #revenire a accidentelor.

)nainte de ince#erea lucrarilor de urmatoarele masuri.

demolare2 conductorul lucrarii va lua

/va im#re3mui constructia ce urmea0a a fi demolata2 iar la #unctele de acces s#re locul de demolare va #une #lacarde de averti0are1 / va afisa #lacarile de inter0icere a accesului #ersoanelor straine #e teritoriul santierului1 / va intreru#e legaturile conductelor2 retelelor de a#a2 ga0e2 electricitate2 termice si canali0are2 luand masuri #entru a nu fi deteriorate1 / va lua masurile indicate contra #ra$usirii #osi$ile a diferitelor #arti ale constructiei ce se demolea0a. Demolarea #artilor com#onente ale cladirilor tre$uie astfel executata2 incat demolarea unei #arti din cladire sau a unui element de constructie sa nu atraga #ra$usirea ne#reva0uta a altei #arti sau altui element. )n cursul lucrarilor de demolare se vor lua masuri #entru a se evita #raful ,de exem#lu #rin stro#irea cu a#a a #ortiunilor de cladire care se demolea0a-. Gro#ile ramase du#a demolare vor fi astu#ate sau im#re3muite. 'aterialele ramase du#a demolare vor fi de#o0itate #entru a nu constitui #ericol #entru trecatori. )n ca0ul unui front unic de lucru sau al unei re0istente si sta$ilitati insuficiente al elementelor ce se demolea0a 2 muncitorii vor fi legati cu centuri de siguranta de elementele fixe si re0istente al constructiei2 elemente care nu se demolea0a. Se inter0ice. / demolarea concomitenta a elementelor de constructie si a constructiilor #e mai multe eta3e1 / utili0area retelei electrice a cladirii sau constructiei demolate #entru iluminatul locului de lucru. )nainte de demolare se va amena3a o retea electrica se#arata2 care sa nu ai$e nici un fel de legatura cu constructia care se demolea0a. ". DEMOLAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE Demolarea elementelor de constructie se va face in doua eta#e succesive. / de0ec+i#area elementelor ce tre$uiesc demolate de dotari2 instalatii si ec+i#amente1 / demolarea #ro#iu/0isa. De0ec+i#area elementelor de constructie se face cu luarea tuturor masurilor necesare #entru sortare2 #ac+eti0are si de mani#ulare in vederea trans#ortului si de#o0itarii 2 tinand seama de recomandarile din anexa la Decretul nr. 12&:1%"1. De0ec+i#area se va face du#a asigurarea tuturor masurilor de evacuare a materialelor si elementelor re0ultate din demolare2 #rin demontarea mai intai a elementelor de instalatii functionale ale cladirii si a#oi demontarea elementelor de finisa3e interioare si exterioare.

Pagina 3 din 8

#. DESFACEREA INVELITORILOR Demontarea invelitorii se va efectua du#a de0ec+i#area constructiei in #rima eta#a de demolari2 ve0i ca#itolul anterior. Demontarea invelitorilor se va efectua numai la lumina 0ilei. (e durata efectuarii demontarii invelitorii se inter0ice orice fel de activitate la eta3ul imediat inferior. ;ermele si elementele grele vor fi desfacute cu #rudenta si co$orate #e #amant cu a3utorul frang+iilor si scri#etilor. Se inter0ice su#raincarcarea #laseului de su$ invelitoare #rin aglomerarea materialelor demontate. Evacuarea materialelor demontate din aco#eris se va reali0a astfel ca sa nu se #roduca degradarea lor2 utili0and #entru aceasta 3g+ea$uri2 #alete2 containere #recum si dis#o0itivele si utila3ele cores#un0atoare. )n ca0ul aco#erisului terasa inainte de ince#erea o#eratiunilor de desfacere a invelitorii se va face un sonda3 #entru a verifica structura termoi0olatiei 2 in sco#ul sta$ilirii ordinei si organi0arii lucrarilor de desfacere2 a straturilor com#onente a structurii a#licate. $. DEMOLAREA SI DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR INGINERESTI Se inter0ice demolarea #rin atacarea unor #ortiuni de la $a0a elementului ce se demolea0a. Demolarea se va executa numai de sus in 3os. 'uncitorii vor lucra #e o sc+ela cu #ara#et2 executata de 3ur im#re3urul elementului care se demolea0a2 cand acesta este situat la inaltime. )n tim#ul demolarilor se inter0ice lucrul la $a0a fundatiei. Su#rastructura care urmea0a sa fie demolata va fi in #rela$il asigurata cu un esafoda3 #entru sustinerea greutatii elementului ce se demontea0a. *cest esafoda3 se va executa #e $a0a unui #lan verificat de catre inginerul / sef al santierului. 5u se va ince#e demolarea decat du#a verificarea esafoda3ului si du#a inc+eierea #rocesului ver$al de constatare. Se va intocmi un #lan de desfasurare a lucrarilor2 astfel incat sa nu se #roducaincarcari ne#reva0ute ale esafoda3ului care sa conduca la #ericlitarea sta$ilitatii si a re0istentei esafoda3ului. 5u se vor disloca elemente de dimensiuni exagerate2 care sa cree0e dificultati de mani#ulare2 decat in ca0ul cand se vor folosi macarale s#eciale #entru de#lasarea lor. *rmaturile de sectiuni mari din su#rastructura vor fi taiate cu flacara oxiacetilenica. %. DEMONTAREA PANOURILOR MARI& PREFA'RICATE )n te+nologia de demonta3 a constructiilor din #anouri mari2 in diferitele ei fa0e2 se deose$esc urmatoarele o#eratiuni #rinci#ale. / manevrarea #ieselor in de#o0ite cu mi3loace de trans#ort. / trans#ortul #ieselor. / demonta3ul #ro#riu/0is. )n cursul acestor o#eratii se #ot ivi o serie de as#ecte2 care tre$uie sa fie conoscute #entru a se #utea lua masurile menite sa asigure o mani#ulare cores#un0atoare a #ieselor2 atat din #unct de vedere te+nologic 2 cat si su$ as#ectul evitarii #roducerii de accidente. Dintre as#ectele #osi$ile a fi intalnite2 se mentionea0a. / smulgerea urec+ilor de agatare din masa #iesei1 / ru#erea unor urec+i1 / ru#erea unor #arti din dis#o0itivele de agatare1
Pagina 4 din 8

/ su#rasolicitarea macaralei la ridicare2 cu ru#eri de #iese ale macaralei2 sau cu #ericlitarea sta$ilitatii ei 1 / ru#erea #iesei #rin smulgere $rusca1 / sca#area #iesei #rin caderea vreunei legaturi1 / lovirea #iesei de diverse o$stacole sau a oamenilor datorita unei miscari neuniforme de $alansare a #ieselor ce iau nastere in tim#ul ridicarii lor2 mai ales #e vant1 / de0ec+ili$rarea #latformei mi3loacelor de trans#ort ,mai ales in ca0ul remorcilor si treilerului-2 fie in momentul incarcarii sau descarcarii lor2 fie #rin circulatie #e drumuri necores#un0atoare1 / lucrarea #iesei si rastunarea ei in ca0ul cand a fost re0emata #e cola3e necores#un0atoare1 / lovirea #iesei la #unctele de trecere sau de rotire2 din cau0a neres#ectarii ga$aritelor1 / agatarea #iesei de eventualele retele exterioare neregulamentare2 cu #ericol de electrocutare1 / lovirea de sc+ele sau de esafoda3e si eventuala lor daramare1 / rasturnarea #iesei la locul de monta32 datorita unei re0emari defectuase sau li#sei de s#ri3inire 2 ori re0emari de sc+ele ce nu au fost #reva0ute #entru acest sco# . (entru a #reveni accidentele ce se #ot #roduce datorita as#ectelor mai sus aratate2 este necesar sa se verifice de catre montari / inainte de executarea o#eratiilor daca sunt res#ectate conditiile te+nice #rescrise. Dis#o0itivul de agatare2 #reva0ut la ca#ete cu carlige2 tre$uie sa fie astfel dimensionat incat sa re0iste sarcinilor de ridicat si sa nu se deforme0e. El va fi verificat 0ilnic 2 #entru a se #reveni eventualele sla$iri #rin u0ura. <a fiecare manevra se va verifica daca inelul dis#o0itivului de agatare este #rins de carligul macaralei1 de asemenea 2 se va #revedea o siguranta de carlig2 care sa im#iedice iesirea a inelului de agatare. S#atiile de trecere o$ligatorie a #ieselor s#re locul de monta3 tre$uie sa #ermita manevrarea lor normala2 fara #ericol de atingere de alte constructii existente2 de retele electrice2 de sc+ele2 de constructii in demolare etc1 traseul ce/l urmea0a #iesa in miscare tre$uie sa fie sta$ilit2 in mod riguros2 anterior ince#erii monta3ului si sa fie amena3at in consecinta 2 #rin executarea de nivelari2 #rin creari de ga$arite si evitarea intersectiilor cu retelele electrice sau cu macaralele in vecinatate. =tila3ul de monta3 tre$uie sa fie #lasat in #o0itie cores#un0atoare de manevra si de monta32 astfel ca ridicarea #iesei sa a se faca vertical2 fara tarare sau tragere ori0ontala. (iesele ce se demontea0a tre$uie sa fie curatate de noroi2 de rugina sau de alte cor#uri straine aderentei ele nu se vor des#rinde din carligul macaralei decat du#a ce s/a asigurat o #erfecta re0emare si sta$ilitate a lor in #o0itia de descarcare2 #rin intermediul legaturilor cu tensori tiranti2 ca$luri sau suduri 2 nu se vor folosi2 la su#ort #entru #iesele demontate2 alte #iese fixate doat #rovi0oriu in #o0itie si care nu au asigurate o sta$ilitate cores#un0atoare. (entru evitarea accidentelor in tim#ul o#eratiilor de mani#ulare2 de trans#ort si de demonta32 se inter0ice. / tinerea cu mainile sau cu #icioarele a #ieselor ce se manevrea0a sau a dis#o0itivelor de #rindere a lor1 se vor folosi numai fring+ii sau scule de calitate cores#un0atoare1 / stationarea #e sau su$ #iesele in manevrare de catre macarale1 / stationarea #ersoanelor straine de monta3 in ra0a de actiune a utila3elor de ridicat1 / introducerea cu mana a rea0emelor sau a #ieselor de cola3 la formarea stivelor de #iese1 / ridicarea #ieselor la o distanta mai mare decat ra0a de actiune admisa #entru macaraua folosita2 s#re a nu se #roduce un cu#lu de rasturnare a acesteia1 / circulatia utila3elor de ridicat #e senile sau #e #neuri cu sarcina in carlige. / circulatia #ersoanelor #e mi3loacele de trans#ortare a #ieselor #refa$ricate2 in de#lasare ceea ce este foarte #ericulos1
Pagina 5 din 8

/ ridicarea cu macaraua a #ieselor cu greutate mai mare decat cea cores#un0atoare #osi$ilitatilor macaralei1 / folosirea ca su#ort #entru alte manevre a #ieselor #refa$ricate fixate doar #rovi0oriu in #o0itie2 fara o verificare #reala$ila a sta$ilitatii acestora1 / de#o0itarea incorecta a #refa$ricatelor si mai ales a #ieselor mici2 care se #ot rostogoli sau rasturna in ca0 de atingere1 / folosirea de stela3e im#ro#rii si neec+ili$rate #rin de#o0itarea de #iese diferite #e acelasi stela3. <a o#eratiile de demonta32 tre$uie sa se res#ecte anumite #rocedee de lucru si masuri o$ligatorii2 si anume. / manevrarea #ieselor se va face numai cu unelte a3utatoare ,ram#i2 #arg+ii2 frang+ii2 etc-1

/ #otrivirea si verificarea eventualelor orificii se va face numai cu dornuri2 nu cu degetele1


/ #rinderea #ieselor din carligul macaralei se va face numai du#a se s/a asigurat sta$ilitatea #iesei #rintr/o re0emare #erfecta in #o0itie definitiva2 iar semnali0area la macaragiu se va face numai su#a ce s/au desfacut dis#o0itivele de agatare din urec+ile #iesei demontate sau de#o0itate1 / descarcarea #ieselor din mi3loacele de trans#ort ,remorci sau treilere- astfel incat sa evite de0ec+ili$rarea incarcaturii1 / verificarea cailor de rulare si a drumurilor de treilere2 re#ararea si intretinerea acestora in ca0ul constatarii de > li$ere2 de denivelare ale caii2 de degradari etc.-1 / de#istarea #ieselor 2 conform #lanului de de#o0itare2 #e stela3e si #e #latforme cores#un0atoare2 curate si in conditii care sa evite #e de o #arte rasturnarea #ieselor2 iar #e de alta #arte / fisurarea sau strivirea lor la muc+ii sau colturi2 in acest sco#2 se vor intercala #ene sau rea0eme de lemn intre #anourile de #e acelasi stela3 sau de #e aceeasi stiva. (. DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR PE TIMP DE NOAPTE SI INTEMPERII ,nu se recomandaDemonta3ul #e tim# de noa#te se executa cu a#ro$area conducerii forului tutelar a santierului. Este necesar a se asigura o iluminare #erfecta a locului de demonta3 si a de#o0itului / tam#on de #iese si se vor monta reflectoare #uternice care sa asigure un iluminat uniform si suficient si la distanta mai mare. (entru asigurarea vi0i$ilitatii in executarea atat a o#eratiilor de demontare2 cat si semnalelor #reva0ute in cadrul de semnali0are2 se va asigura dotarea ec+i#ei de monta3 cu lanterne de $u0unar2 iar transmiterea comen0ilor se va face numai de catre seful de ec+i#a catre macaragiu. (rogramul de lucru se va ado#ta #eriodic in ra#ort cu durata no#tii2 astfel ca lucrul #e tim# de noa#te sa ai$a o durata minima. )ntrucat noa#tea se executa si o#eratii de sudura 2 se va organi0a executarea acestora in tronsoane diferite fata de tronsonul in monta3 sau la al doilea nivel inferior acestuia. Se va inter0ice executarea sudurilor la nivelul imediat inferior din dre#tul tronsonului in monta32 deoarece arcul de sudura o$oseste oc+ii demontorilor2 #roduce um$re si un iluminat neuniform sau vatamarea oc+ilor din cau0a fenomenului de arc electric. )n afara locului de monta32 se va mai asigura iluminatul #este caile de acces2 al culoarelor al scarilor ,de 3os #ana la nivelul de demonta3-2#recum si al tuturor locurilor de circulatie in tim#ul demonta3ului. <ocurile ce #re0inta #ericol de cadere vor fi inc+ise inca din tim#ul 0ilei2 si c+iar noa#tea / #e masura avansarii demonta3ului / cu #ara#ete sau cu $alustrade de inventar1 totodata se va asigura si iluminatul #ortiunilor res#ective si2 de la ca0 la ca02 se vor #lanta si ta$ele averti0oare de circulatie.

Pagina 6 din 8

)n sc+im$ul lucrului #e tim# de noa#te 2 se va asigura in mod o$ligatoriu / la dis#o0itia ec+i#ei de monta3 un electrician de serviciu dotat cu scule si cu materiale necesare asigurarii iluminatului #e masura necesitatii locurilor de lucru sau re#aratiilor diverselor accidente la circuitele electrice de iluminat si de forta. (e tim# de ceata cu vi0i$ilitate su$ 15 m2 #e viscol2 #e #loaie cu vant sau #e 0a#ada cu vant2 ori numai #e vant cand acesta sufla cu mai mult de 1& m:s2 lucrarile de demolare si demontare se sistea0a com#let. (e tim# de #loaie2 $urnita sau 0a#ada ,liniste sau cu vant moderat-2 lucrarile se #ot executa asigurandu/se ec+i#amentul de lucru adecvat tuturor lucratorilor in conformitate cu normativul a#ro$at #entru astfel de o#eratii. ;iecare macara va fi #reva0uta cu un dis#o0itiv de indicare a directiei vantului2 #entru ca #anourile sau utila3ele sa fie manevrate din frang+ii2 astfel incat fata lor sa se mentina #aralel cu directia acestuia si sa se contra$alanse0e #resiunea exercitata de ele #e fata #anourilor. )n ca0ul cand se formea0a #olei2 se va #resara sare2 cenusa sau nisi# #e su#rafetele circulate. Su#rafetele de re0emare a #anourilor sau utila3elor vor fi $ine maturate de 0a#ada2 #resarandu/se eventual sare2 a se evita formarea crustelor de g+eata. )n ca0 de ninsoare a$undenta2 se va avea o deose$ita gri3a sa se curete drumurile de acces2 caile de rulare si #latformele de monta3 de 0a#ada si de g+eata cunoscut fiind fa#tul ca orice negli3enta #oate genera cau0e de accidente te+nice sau omenesti. )n cursul demontarii constructiilor sau utila3elor2 tre$uie sa se oa masuri im#otriva #ra$usirii neaste#tate a elementelor com#onente. Se va efectua un control #ermanent cu #rivire la sta$ilitatea elementelor care au mai ramas infiintandu/se #osturi de o$servatie. Se inter0ice demontarea simultana a constructiilor la doua sau mai multe niveluri #e aceeasi verticala. (artile de constructie care ameninta sa se #ra$useasca tre$uie sa fie daramate sau demolate la tim#2 luandu/se masuri s#eciale de #revedere si in s#ecial inter0icerea muncitorilor in locurile #ericuloase2 #rin montari de #laci averti0oare etc. 1). MASURI PROTECTIA MUNCII )n #roiectare au fost res#ectate o$ligatiile ce revin unitatilor de #roiectare #reva0ute in legea #rotectiei muncii nr. %&:1%% / 5orme generale de #rotectia muncii: 1%% ca#. 3.12 art. 2&!. <a executarea lucrarilor se vor res#ecta #revederile din 5ormele generale de #rotectia muncii:1%% ca#. 3.3 art. 2&% #rivind o$ligatiile ?eneficiarului. De asemenea la executarea lucrarilor se vor res#ecta 5ormele generale de #rotectia muncii : 1%% ca#. 3.2 art. 2&" #rivind o$ligatiile Executantului. <a executie se vor res#ecta si 5ormele de #rotectia muncii s#ecifice activitatii de constructii / monta3 #entru trans#orturi feroviare2 rutiere si navale a#ro$ate cu ord '44c nr. % din 25.& .1%"2.

Pagina 7 din 8

(artea )) / a ca#. 13 / incarcarea2 descarcarea2 mani#ularea 2 trans#ortul si de#o0itarea materialelor. (artea @))) /a ca#. 5& / demolari si demontari

*ceste masuri nu sunt limitative2 urmand a fi com#letate de executant cu toate masurile #e care le considera necesare.
11. MASURI PSI )n tim#ul executiei lucrarilor de demolare se vor res#ecta 5ormelor (S) referitoare la o$ligatiile executantului #reva0ute in art. 5 / decret 2&%:1%!! si in ( 11" / "3.

Pagina 8 din 8