1.1.

Varijacije
Imamo skup S=a1, a2, ... , an, kN, 1kn Varijacija k-te klase bez ponavljanja u skupu S je svaka urenena k-torka (ai1, ai2, ... , ain) menusobno različitih elemenata skupa S. Broj varijacija bez ponavljanja od n elemenata k-te klase odrenujemo po formuli:

( )! ! nk n Vk n  
Varijacija sa ponavljanjem k-te klase u skupu S je svaka urenena k-torka elemenata iz skupa S. Broj varijacija sa ponavljanjem od n elemenata k-te klase odrenujemo po formuli:
kk

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful