Programul activităţilor „BNR – Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti” în perioada 9-10 octombrie 2013, Suceava

Miercuri, 9 octombrie 201 Locul desfăşurării: sediul Agenţiei !" Suceava Adresa# Suceava, Str$ Ana %pătescu nr$ 2, Suceava, tel# 0230 &2322' 09!00 – 10!00 Pre(entare cu tema )"epere din istoria !"*, domnul Mirce" Mureş"n, director ad+unct ,irecţia -omunicare 10!00 – 11! 0 Pre(entare cu tema). nouă ar/itectură pentru guvernanţa economică a 0niunii 1uropene*, doamna #"briel" Mih"ilo$ici, consilier al guvernatorului !"2 11! 0 – 12!%0 Pre(entare cu tema )0niunea 1uropeană din perspectivă bancară* - domnul Nicuşor Ruiu, consilier al vice-guvernatorului !"2 12!%0 – 1 !20 pre(entarea Agenţiei !" Suceava 3 Scurt istoric$ 1lemente de monogra4ie - dna$ &len" 'irete"nu, director agenţie, !" Suceava2 13:20 – 14:30 pau(a 1(! 0 – 1%!%0 Pre(entare cu tema )Statistici ale băncii centrale* 3 domnul )"n *+r$u, 5e4 serviciu, Serviciul raportări statistice directe, ,irecţia Statistică2 1%!%0 – 1,!%0 ) ăncile -entrale-evoluţie 5i provocări ale activităţii de comunicare e6ternă* pre(entare susţinută de doamna Mirel" Rom"n, director, ,irecţia -omunicare2 1,!%0 – 1-!20 . Seminar interactiv 3 susţinut de lectorii !"2 /oi, 10 octombrie 201 Locul desfăşurării: 0niversitatea )7te4an cel 8are* din Suceava, Aula -orp 1 Adresa# Str$ 0niversităţii 13, 920229 Suceava, "om:nia, ;el# <'0 230 21= 1'9 10! 0 – 10!(% cuv:nt de desc/idere din partea domnului pro4$ univ$ dr$ ing$ >alentin Popa, rectorul 0niversităţii )7te4an cel 8are* din Suceava 10!(% – 12! 0 con4erinţă publică susţinută de domnul ogdan .lteanu, viceguvernator !"

1?1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful