Laboratorul nr. 13 Adoptarea tehnologiilor de producţie în funcţie de particularităţile etologice ale păsărilor În România, cadrul legislati ce se referă la adoptarea noilor norme !uropene pri ind condiţiile optime de cre"tere a păsărilor, este repre#entat de e$istenţa %ormei sanitar eterinare pri ind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare, aprobată prin &rdinul '()*)+.11.),,1 "i publicată în -onitorul &ficial 113*1).,).),,). Aceste norme au intrat în igoare începând cu 31.1).),,( pentru fermele care folosesc sistemul clasic de cre"tere în baterii, iar de la data de ,1.,1.),1) pentru fermele care folosesc sistemul îmbunătăţit de cre"tere în baterii. Începând cu ,1.,1.),,., România s/a alinit normelor 0niunii !uropene pri ind legislaţia referitoare la 1unăstarea animalelor. Astfel, e$istă o ba#ă legislati ă ce se referă la condiţiile obligatorii ce or fi respectate de crescătorii de păsări, în funcţie de categoria de cre"tere "i de ârsta păsărilor. / 2ăsări pentru reproducţie / 2ăsări ouătoare / 2ui de o #i / 2ăsări pentru carne / 2ui liberi de germeni patogeni specifici A.%.3.4.3.A. a propus spre aprobare în anul ),,(, Norma sanitara veterinara privind cerintele suplimentare de protectie si bunastare a animalelor crescute pentru scopuri de ferma, în care sunt preci#ate norme standard pentru asigurarea bunăstării păsărilor în funcţie de specie "i de categoria de producţie. a) Cerinţe suplimentare privind protecţia si bunăstarea puilor de carne / 5oncentraţia de amoniac din adăposturile pentru puii de carne nu a depă"i ), ppm, măsurat la ni elul capului păsării. / %i elul de iluminare la ni elul capului puilor de carne trebuie să fie de minimum 1, luc"i. / 2uii de carne care sunt crescuţi într/un sistem de iluminare artificială, or beneficia de o perioadă de lumină de cel puţin + ore pe #i "i de o perioadă de întuneric deplin de nu mai puţin de 3, minute per )' ore. 2erioada de întuneric permite păsărilor să se acomode#e cu acesta, reducându/se stresul în ca#ul în care are loc o pană de curent. / 6ensitatea puilor de carne care sunt tăiaţi la greutăţi de 1,+ 7 3,, 8g nu a depă"i 3' 8g*m) b)Cerinţe suplimentare privind protecţia şi bunăstarea tineretului de înlocuire găini de reproducţie / 9ntensitatea minimă a luminii "i fotoperioadele au următoarele alori: / până la ârsta de 1, #ile: se începe cu (, lucsi în prima #i, scă#ându/se treptat alorile până la 1, lucsi pe o perioadă de cel puţin + ore, la ârsta de 1, #ile. / până în momentul depunerii ouălor: minimum 1, luc"i; perioada de lumina a fi de cel puţin + ore. /în cursul clocirii: minimum ), luc"i; perioada de lumina a fi de +/1+ ore. / 6ensitatea tineretului de reproducţie nu trebuie să depă"ească )< 8g*m). c) Cerinţe suplimentare privind protecţia şi bunăstarea păsărilor de curte / 6ensitatea minimă a efecti elor, în funcţie de suprafaţă are următoarele alori: Sistem de creştere cu"ti 7 păsări crescute pentru producţie de ouă a"ternut permanent 7 păsări crescute pentru producţie de ouă 5urţi 7 păsări crescute pentru producţie ouă / păsări adulte ouătoare Suprafaţă )<, cm)*=g 1. 8g*m) 1, =g*m) + 8g*m) %u mai mult de 3 păsări pe m) Observaţii pentru păsări între 1/) 8g greutate ie păsări adulte: nu mai mult de . păsări*m) / Acolo unde sunt pre ă#ute stinghii, trebuie asigurată o lungime de 1< cm stinghie*pasăre. / În ca#ul cre"terii în cu"ti, frontul de fura>are "i adăpare a fi de cel puţin 1, cm*pasăre; în ca#ul utili#ării adăpătorilor, fiecare pasăre trebuie să aibă acces la cel puţin ) adăpători. d) Cerinţe suplimentare privind protecţia şi bunăstarea curcanilor / Adăposturile trebuie astfel construite "i proiectate încât să permită mi"carea liberă a capului "i gâtului. / 5urcanii nu or fi e$pu"i direct ra#elor soarelui în #ilele călduroase "i nu or fi ţinuţi în condiţii de temperaturi ridicate care pot duce la apariţia stresului hipertermic indicat prin ciocul întredeschis. / ?emperatura a fi strict controlată, mai ales în ca#ul puilor de curcan, care nu poseda încă un mecanism de reglare a temperaturii eficient. / 6ensitatea minimă a efecti elor în funcţie de tipul de cre"tere "i categorie a a ea următoarele alori: / broileri la sol 7 )(, cm) per 8g / clocitoare 7 <1< cm) per 8g / arii împre>muite 7 1, m) per pasăre / femele ţinute pentru inseminare artificială, femele sau masculi ţinuţi împreună pentru reproducere 7 <1< cm) / masculi ţinuţi pentru inseminare artificială 7 1 m) per pasăre / femele de reproducţie ţinute în cu"ti 7 3'< cm) per 8g / masculi de reproducţie ţinuţi în cu"ti 7 1 m) per pasăre / păsări de reproducţie ţinute în arii împre>muite 7 1. m ) per pasăre @i"ti împre>muite <, e$.*m) )< e$.*m) + e$.*m) 3uprafaţa totală include "i #onele ocupate de echipamentele de hrănire sau adăpare Densitatea maximă Recomandări 3( e$.*m) 1' e$.*m) . e$.*m) )<,, e$.*ha 3uprafaţa totală include "i #onele cu grătare, echipamente de hrănire sau adăpare 6acă pa>i"tile au iarba deasă densitatea poate cre"te până la <,,, e$.*ha Adulte: Sistemul de creştere la sol pe grătare din plasa metalică sau stinghii: la sol pe a"ternut permanent: liber, pe pa>i"ti împre>muite Densitatea maximă < e$.*m) Recomandări 3uprafaţa totală include #onele ocupate de echipamentele de hrănire sau adăpare "i #ona de ouat 3uprafaţa totală include #onele ocupate de echipamentele de hrănire sau adăpare "i #ona de ouat 3 e$.*m) ',,, e$*ha / 6imensiunile fronturilor de adăpare "i fura>are pentru 1,, raţe următoarele alori: Vârsta 1 #i 7 + săptămâni peste + săptămâni Front de fura are ,,< m ,,( m ,,< m ,,( m or a ea Front de adăpare / 2arametrii de microclimat or a ea următoarele alori: !emperatura "# -in ) -a$ )' &ptim 13/1+ $miditate relativă % -in -a$ (, ., Vite&a aerului m's 2t.temp.min ,,3 2t.temp.ma$ ,,( 3urse bibliografice: 1. http:**users.o$.ac.u= ). http:**CCC.aphis.usda.go 3. http:**CCC.rural/portal.ro '. http:**CCC.ans .ro* <. http:**CCC.rspca.org.u=* (. http:**CCC.aCionline.org* .. http:**CCC.defra.go .u=*animalh*Celfare*default.htm +. http:**CCC.nal.usda.go *aCic*legislat*usdaleg1.htm A. CCC.ciCf.org.u=*...*broiler.html
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful