Cavalerul Medieval

Cavalerul medieval

Avansând cu pași repezi spre finalizarea grandiosului nostru proiect care înseamnă Castel Royal, am început punerea în scenă a actului artistic simbolizând străjerul halbei de aur, element îmbrăcat în foi ă de aur de !! ",aflat pe un piedestal zidit din piatra# $ictura, cu dimensiuni de !%% & '%% cm este realizată pe fa ada principală a clădirii# Cavalerul aflat la poalele treptelor, inând în mâna dreaptă lancea cu steagul alb, având ca și stindard Crinul (mperial, simbolizează străjerul castelului# )trăjerul nostru păstrează întru totul imaginea și elementele cavalerilor templieri# Astfel, la brâu, în veriga cingătorii sale, stă spada în lumina soarelui, strălucind în muchiile tăișurilor# *antia roșie, roșu sânge, zalele și coiful în materialitatea metalului bătut de fierari în focul stins cu sudoarea făuririi fierului întăresc imaginea vechilor templieri# $ictura clasică are la bază grundul vechi al preparatului renascentist# Culorile acrilice mate vor fi patinate și ajustate prin tehnica de învechire# +n diagonala opusă a fa adei principale a ,abricii de bere se va picta emblema Clinica de -ere, având dimensiunile .%% & .%% cm# Aceste picturi vor fi realizate de către artiștii plastici -ianca /iorgiana și (ulian0 $aul $anescu, membrii ai 1niunii Artiștilor $lastici 0 ,iliala 1#A#$# 0 Reși a, Caraș0)everin#

2ana $R(CA3A4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful