You are on page 1of 5

EDU3107 : Bimbingan dan Kaunseling Untuk Kanak-kanak

KULIAH 1 : 1.1.2014 7.45-9.45 (2)

Tajuk 1 : 2 jam     Konsep asas bimbingan, kaunseling dan psikoterapi Matlamat bimbingan dan kaunseling Prinsip dan falsafah bimbingan dan kaunseling Kepentingan bimbingan dan kaunseling

Definisi Dari Kamus DBP • Bimbingan - perbuatan membimbing, memberi petunjuk, huraian, dll

DEFINISI BIMBINGAN • Bimbingan ialah proses untuk membantu individu memahami dirinya dan dunia di sekelilingnya supaya ia boleh menggunakan kebolehan, keupayaan dan bakat yang ada dengan sepenuhnya oleh Suradi Salim, 1996 • Shertzer & Stone (1992) pula mengatakan ia suatu proses yang membantu individu memahami diri mereka dan dunia mereka Huraian Definisi Bimbingan • Proses bermaksud sesuatu tindakan yang dilakukan secara berperingkat ke arah satu matlamat manakala Memahami diri & dunia- menolong individu kenal diri agar dapat menjadi lebih berkesan, produktif dan sejahtera Beberapa Matlamat Bimbingan: • • • • • bantu individu kenal diri bantu kenal orang lain bantu kenal persekitaran fisikal bantu individu jadi lebih berkesan, produktif dan sejahtera lain-lain?

Beberapa Matlamat Perkhidmatan Bimbingan di Sekolah: • • • • Penyuburan dan pengayaan semua aspek diri pelajar Pencegahan salah laku Pemulihan pelajar bermasalah Memberi kaunseling krisis

proses teratur yg melibatkan perbincangan rapi ttg masalah yang dihadapi oleh seseorang & usaha mengatasi / menyelesaikannya menerusi ……. DEFINISI ‘KAUNSELOR’ : (Akta Kaunselor 1998) • Seseorang yang mengadakan perkhidmatan kaunseling bagi suatu fee yang ditetapkan atau apa-apa balasan yang lain KONSEP KAUNSELING • • • • • • • Ada beberapa konsep penting dalam kaunseling.Apakah Pandangan Masyarakat Mengenai Nasihat? • • • • • Islam Kristian Hindu Buddha Lain-lain Definisi Kaunseling Dari Kamus DBP • kaunseling . antaranya ialah: kaunselor seorang yang terlatih seorang klien yang ingin berkembang mengenal pasti keadaan diri sendiri kaunseling ialah suatu proses mencari jalan penyelesaian sendiri bertanggungjawab atas keputusan yang diambil KONSEP BIMBINGAN Ada beberapa konsep penting dalam bimbingan antaranya: • • • bimbingan ialah suatu proses proses menolong proses pengajaran ..

. 4.Bahawasanya setiap murid mempunyai potensi yang boleh digembelingkan secara optimum menerusi pengurusan menyeluruh perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang cekap. Berasaskan proses perlakuan individu-Walaupun buat secara kelompok besar namun kita kene tahu apa kehendak mereka. 3. Mengutamakan perkembangan individu. Untuk semua pelajar 2. 5. berkesan dan beramanah berteraskan sumber dalaman dan luaran bagi melahirkan murid yang seimbang dari aspek intelektual. Proses berterusan. PRINSIP BIMBINGAN – 1. emosi dan rohani serta beriman dan beramal soleh. Satu sistem tanggungjawab bersama. jasmani.Jenis2 Perkhidmatan B & K (sekolah) • • • • • • • • • • Sedia & kendali inventori & rekod pelajar Edar pelbagai maklumat (spt…) Jalankan kaunseling individu Jalankan kaunseling kelompok Bantu pilih ‘koko’ & elektif (& pekerjaan) Aktiviti cegah penyalahgunaan dadah Berbincang kebajikan pelajar dengan… Merujuk pelajar kepada pakar lain… Selaraskan agensi luar dengan sekolah menilai perkhidmatan B & K (sekolah) Matlamat Kaunseling • • TUJUAN KAUNSELING MENGAPA KAUNSELING DIPERLUKAN ? FALSAFAH .

Kaunseling diberi kepada orang normal yang sedang menghadapi kecelaruan dan kerunsingan. Kaunselor membantu klien untuk membuat keputusan. minat dan perkembangan masing-masing. Peranan Guru Sebagai Kaunselor • • Semua sekolah perlu ada kaunselor Guru biasa perlu latihan minima untuk berperanan sebagai kaunselor 1) Menolong murid membuat penyesuaian dalam peribadi sosial emosi akademik perkembangan mental dan akhlak. Kaunselor menggunakan suatu kaedah dan pendekatan berasaskan teori-teori dalam kaunseling. Hubungan interaksi antara kaunselor dan klien berasaskan kemesraan dan kepercayaan. 7. 8) Bekerjasama dengan ibu bapa dalam mengawasi perkembangan pelajar. 5. Kaunselor tidak membuat pilihan atau keputusan.PRINSIP-PRINSIP KAUNSELING 1. 5) Menolong murid dalam proses menyelesaikan maslah pembelajaran. Kepercayaan adalah faktor penting. 4) Memberi kesedaran kepada murid di peringkat awal lagi tentang kepentingan pelajaran.”Kaunselor ibarat lampu picit” 4. Kaunseling mestilah berasaskan etika kaunseling yang baik. . 6) Menolong murid dalam membuat keputusan yang rasional. 2) Menolong murid dalam pelajaran mereka • • • • • • Memperkenalkan sistem pendidikan Matlamat pelajaran Cara belajar Situasi persekitaran Peraturan sekolah Kepentingan mata-mata pelajaran 3) Menyediakan perancangan persekolahan sesuai dengan kebolehan . Orientasi kaunseling haruslah ke arah bekerjasama dan bukannya paksaan. Kaunselor percaya seseorang itu haruslah mempunyai peluang untuk memilih matlamat hidup dan bebas dlm mencapai matlamat hidup. 7) Menolong murid membuat tabiat kerja yang baik menghargai kerja dan membina sifat-sifat personality yang sempurna. 2. 6. 3.

Memberi Sokongan .Membantu klien membuat keputusan . Penyelesaian Konflik .Mengurangkan ketegangan dan permusuhan antara dua pihak .Mengentahui bahawa diri klien adalah punca masalah yang dihadapi 3.Menolong klien menyelesaikan isu yang mengganggu .Menyelidik dan memahami bentuk tekanan jiwa/masalah yang dihadapi klien 5.Masalah kebiasaannya timbul akibat kekurangan maklumat .Memberikan sokongan emosi.Membantu klien memahami diri dan persekitaran .Membantu menerima perbezaan dan jalan penyelesaian yang menguntungkan . 12) Merujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling tentang murid yang memerlukan pertolongan profesional.Mengemukakan cadangan dan berbincang sebelum sesuatu keputusan diambil. 11) Merujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah.9) Mengisi KOD 001(rekod persekolahan) dan Kod 002 (rekod peribadi) 10) Bekerjasama dengan guru bimbingan dan kaunseling dalam mengendalikan program.Mendapat kefahaman yang jelas berhubung dengan sesuatu masalah bagi membantu klien mengatasinya 2. Membuat Keputusan . Kepentingan bimbingan dan kaunseling 1. kemesraan bagi mengurangkan bebanan masalahnya 4.Mempelajari penggunaan perlakuan yang sesuai . . Memberi Maklumat . Menggalakkan Celik Akal .