You are on page 1of 6

Terapia prin joc la copiii cu ADHD

Despre copiii cu ADHD se ştie că sunt copii cu probleme de adaptare, copii slabi la învăţătură, incapabili să se concentreze pe o sarcină, mereu agitaţi, adesea agresivi. De cele mai multe ori ei sunt incluşi în categoria “ opii obraznici!. "t despre “vină! aceasta este în majoriatatea cazurilor aruncată de la părinţi la dascăli şi invers, #iecare aştept"nd ca celălalt să rezolve problemele copilului. $entru a lucra cu ast#el de copii este necesar în primul r"nd să acceptăm #aptul în sine, să acceptăm că ne con#runtăm cu o problemă, apoi pentru a găsi soluţionarea acesteia, trebuie să înţelegem în ce constă cu adevărat, apoi să%l învăţăm pe copil comportamentul dezirabil. Tocmai de aceea sute de cadre didactice care lucrează cu copii cu ADHD sunt pregătiţi să %şi concentreze atenţia pe trei termeni sugestivi& !Acceptă%mă, înţelege 'mă şi învaţă ' mă!. opilul cu ADHD o dată ce este diagnosticat corect, poate #i îndreptat spre specialiştii care să%l ajute să%şi corecteze comportamentul, să adopte unul c"t mai aproape de cel dezirabil. (n copil cu ADHD intrat în terapii cu siguranţă este ajutat prin serviciile pe care le o#eră acestea. )n #uncţie de v"rsta pe care o are copilul, în #uncţie de rezultatele evaluării psi*ologice, psi*iatrice şi c*iar neurologice , copilul poate #i îndreptat spre terapia corespunzătoare. + ast#el de terapie , este terapia speci#ică prin joc individual, recomandată în special copiilor cu v"rste de p"nă la , ani, terapie utilizată cu precădere în intervenţia timpurie. Terapia prin joc individual este o terapie comple-ă, care se ocupă cu rezolvarea problemelor cu care se con#runtă copilul. Aceasta se adresează copiilor cu probleme de adaptare şcolară, celor abuzaţi #izic sau emoţional, celor care au su#erit pierderi, #ie că vorbim de pierderea unei personae dragi sau de diverse *andicapuri. .egat de terapia speci#ică prin joc individual este bine să prezentăm c"teva idei. )n primele şedinţe de terapie , terapeutul observă copilul, întocmeşte o #işă de evaluare , după care pe baza celor observate va stabili obiective generale, obiective speci#ice pe care le include în programul de intervenţie individualizat al copilului, alături de obiectivele urmărite de către alţi terapeuţi care vor lucra cu copilul . /ezultatele sunt înregistrate şi comunicate în cadrul întalnirii cu microec*ipa #ormată din specialiştii care au în vedere cazul respectiv. +biectivele operaţionale sunt concrete, clare şi măsurabile. +ricare dintre terapeuţii implicaţi în cazul respectiv, poate vedea progresul obţinut de către copil pe o anumită perioadă
1

jocul acestuia capătă noi înţelesuri. #ără a #olosi critica sau disciplinarea violentă9 8laborarea unor reguli şi aplicarea acestora în mod repetat9 Dezvoltarea rutinei care trebuie aplicată % copiii cunosc"nd regulile ce li se impun şi înţeleg"nd care sunt limitele. iar mai apoi să le găsească aplicaţii practice şi bene#ice dezvoltării armonioase a copilului venit în terapie. caută terapeutul să le scoată la iveală. Terapia speci#ică prin joc individual se des#ăşoară în general pe o durată de 12 de minute. 3ucăria reprezintă tocmai unealta de care se #oloseşte terapeutul pentru a capta atentia copilului.de şedinţe. este copilul care asemeni altor cov"rstnici trebuie g*idat în jocul său. pe parcurs. Tocmai de aceea terapia speci#ică prin joc individual vine să completeze rolul jocului spontan al copilului. Dacă în primul an de viaţă predomină jocul e-plorator şi manipulator. 7luni. aşa cum nici aplicarea stimulentelor nu are o perioadă #i-ă. 3ocul #olosit în terapie este divers . opilul cu ADHD. dar sunt #ăcute cunoscute părinţilor copilului. 6unca cu copilul nu implică un număr #i. Datele legate de copil sunt con#idenţiale. pe baza in#ormaţiilor obţinute. şase ani sau c*iar p"nă la maturitate. problema4ele5 cu care se con#runtă. 3ocul este modul de e-primare a copilului. ajut"ndu%l sa recepţioneze sau să îşi e-prime ideile. terapeutul să%şi poate atinge obiectivele propuse în totalitate sau poate doar parţial. )n terapie. (n copil trece prin diverse etape de dezvoltare ast#el si jocul său evoluează . doar după consultarea în prealabil a ec*ipei multidisciplinare. 0e ştie că pentru copii. )n cadrul terapiilor prin joc individual. identi#ică “problemele! cu care se con#runtă copilul şi caută modalităţi de rezolvare a acestora #olosindu%se de joc. tocmai aceste înţelesuri ascunse. 3ucăria se dă copilului în #uncţie de problemele cu care se con#runtă acesta dar şi de v"rsta ape care o are copilul respectiv. 8ste bine să se acţioneze rapid . urmează cu mai multă uşurinţă sarcinile rutiniere date9 • • 2 . )n activitatea terapeutului este bine să #ie urmărite c"teva aspecte& • 8vitarea agravării problemelor tipice ADHD % în discuţia cu copilul trebuie evitate argumentele şi dezbaterile lungi. 0timulentele pot #i luate de copiii cu ADHD. copilul #iind atras de jucăriile senzoriale. terapeutul. pentru ca la #inal. odată cu acumularea de noi cunoştinţe. jocul este #orma cea mai potrivită de a învăţa.de timp. #ără “să ne întindem la vorbă cu copilul!. care din diverse motive nu poate sau nu vrea să verbalizeze. timp în care copilul se joacă g*idat de terapeut.

cultiv"ndu%le abilităţile.de tratamente. cum să se organizeze. un ajutor continuu şi susţinut de îndreptare9 0tilul de a munci încet şi constant ' sc*imbarea în comportamentul copilului va apare dar nu trebuie să ne aşteptăm ca acest lucru să se înt"mple peste noapte9 opiii trebuie ajutaţi să%şi dezvolte punctele tari. acestea însemn"nd. creşterea stimei de sine. medicamente. dacă el va #i disciplinat sau recompensat9 Alcătuirea unui plan de disciplină deja stabilit ' opiii cu ADHD se poartă mai bine dacă sunt judecaţi în acelaşi #el zilnic. pro#esorul. 0ugestii practice de urmat& +rdine şi organizare % copilul trebuie învăţat cum să%şi stabilească priorităţile. De aceea este bine ca toţi cei care cooperează cu copilul respectiv. #le-ibil dar şi ştie c"nd să se retragă. să adopte acelaşi stil de acţiune9 (tilizarea recompenselor sau a pedepselor imediate ' :olosirea recompenselor rapide. . Dacă raportăm aceste in#ormaţii la copilul cu ADHD. simple sau metodele de disciplină care se pot aplica imediat. • • • • • (n terapeut bun este acela care ştie să #ie #erm. alt#el va da rezultate negative9 /eguli % copilul trebuie să primească un set de reguli. au mai mulţi sorţi de izb"ndă în obţinerea unor rezultate scontate dec"t spre e-emplu aplicarea unei pedepse înt"rziate care nu%şi mai are e#ectul9 8c*ilibrarea aspectelor pozitive cu cele negative ' este bine să ec*ilibrăm încurajările cu criticile dacă dorim să obţinem progrese la copilul cu ADHD.ici un copil nu va ajunge mai bun dacă este tot timpul criticat9 :olosirea unei abordări cu perspective multiple ' cel mai mare succes în lucrul cu copilul cu ADHD este obţinut prin utilizarea unui comple. terapeutul este în mod clar cel care deţine controlul. acesta trebuie să ştie că este acceptat şi apreciat. reuşitele nu vor înt"rzia să apară. dar în acelaşi timp. clar #ormulate şi care să%i #ie amintit constant9 3 . creativitatea şi abilităţile % copiii cu ADHD au multe calităţi. învăţătorul. Tuturor ne place să #im primiţi cu entuziasm şi mai ales să #im priviţi în oc*i. el mai uşor îi acceptăm pe cei care ştiu să îşi moduleze vocea şi să se poarte cu oamenii din jur ast#el înc"t să simtă că #iecare dintre ei contează. un program comportamental.• • Acceptarea răspunderii #aţă de propriul comportament % copilul trebuie să înţeleagă #aptul că depinde doar de #elul în care se comportă.

etc. ontactul vizual. entuziasm. . este important să #ie ajutat să îşi organizeze g"ndurile. 0pre e-emplu&!ce teme am< =de ce cărţi am nevoie<!. menţinerea atenţiei prin ton 4 . cum să veri#ice şi cum să plani#ice. . diversitate şi cu instrucţiuni precise şi scurte. =acum e acum!. Animat şi entuziast ' dacă se predau in#ormaţii pe un ton morocănos sau plictisitor. alt#el el se simte şi se descurcă prost în situaţiile în care apar episoade neprevăzute9 . !de ce crezi asta<!. e puţin probabil ca mesajul să treacă de urec*ea e-terioară.istele sunt esenţiale şi pentru copii şi pentru adulţi. şi =ce mesaje trebuie să duc acasă<!. 0pre e-emplu. uvintele! *eie!% au rolul de a atenţiona copilul& !#ii gata?!. adică #iecare in#ormaţie să #ie inclusă în mod organizat într%o secţiune de urmat9 )mpărţirea în bucăţă mici ' copilul cu ADHD rezolvă mai bine o sarcină mare care îi este prezentată în bucăţi mici9 + privire de ansamblu ' copilul reuşeşte mai bine să se organizeze şi să urmeze detaliile. dacă are o privire de ansamblu a ceea ce trebuie #ăcut9 Alocarea timpului ' copiilor cu ADHD le este greu să se programeze pe o anumită perioadă de timp cu at"t mai mult să îşi programeze timpul e#icient9 $ăstrarea atenţiei % la copii în general captarea atenţiei ocupă o etapă importantă în des#ăşurarea activităţii pe o anumită perioadă de timp. =>i ce a mai #ăcut c"inele<!. =(nde era c"inele<!. el trebuie să lucreze plec"nd de la un plan% cadru.a #el se procedează atunci c"nd dorim să citim o poveste copilului.!Hai să vedem ce scrie mai departe?! @orbitul de unul singur ' se ştie că pro#esorilor nu le place c"nd se vorbeşte la clasă. copilul se grăbeşte să povestească despre un c"ine./utina ' copilul are nevoie de rutină. Atenţia poate #i păstrată prin #olosirea unor cuvinte =c*eie!. c"nd copiii pot să #ie învăţaţi.a #iecare pagină ne oprim şi încercăm o scurtă conversaţie& = e o să se înt"mple mai departe<!. =A. )nvăţarea succesiunii evenimentelor ' copiii cu ADHD înt"mpină greutăţi pentru a%şi menţine vorbirea. 8l trebuie încetinit şi întrebat secvenţial&! are c"ine<!. B?)ncepem?!. De ce nu ar ajuta acest lucru şi copilul cu ADHD<? $lanul% cadru ' atunci c"nd un copil uită şi este dezorganizat. 1. g"ndurile şi activităţile şcolare în ordine. dar studiile arată că în cazul multor adolescenţi şi adulţi acest lucru îmbunătăţeşte precizia. 8le cuprind activităţile zilnice. temele şi ec*ipamentul necesar9 $lani#icarea şi automonitorizarea % acestea pot #i #ăcute cur"nd după v"rsta de opt ani.iste % . Atunci c"nd acceptă să #ie corectaţi de către un adult.

în linişte. $edagogii înţelepţi le dau voie copiilor să se #oiască dar.. 7. 5 . pentru a atrage atenţia copilului. sau dacă sunt mai mici să li se deseneze un simbol care să reprezinte o sarcină ce trebuie întotdeauna respectată9 E. #elul în care se #ac pauze sau. #erm deci #olosirea limbajului trupului şi oc*ii. ori se opreşte brusc şi pune întrebări. @orbitul.. spre e-emplu ştim că =D! este înainte de =e! dar după!c!9 B. /imele şi te*nicile de memorare % să ne g"ndim la anumite sc*eme simple care să ne ajute să memorăm. 0pun"ndu%le copiilor ce vreţi să #acă. tocmai pentru a avea mereu asigurată captarea atenţiei9 :eedbacDul % terapeutul trebuie să veri#ice permanent dacă mesajul a #ost înţeles de către copil. 0c*imbări ' în pauze. (n rol important îl au semnalele vizuale % să ne g"ndim .. sau să îi #acă gestul secret prin care. copilul să înţeleagă că a vorbit într%un moment nepotrivit şi că mai trebuie să aibă puţină răbdare9 2. mai repede obţineţi ceea ce doriţi. ori îşi grăbeşte prezentarea. Atingerea şi zgomotele ' copiilor le este greu să stea pur şi simplu. sub un strat de cuvinte inutile9 Cnstrucţiuni pas cu pas ' copiilor cu ADHD nu le convine să aibă liste cu instrucţiuni. de aceea în prezentarea unui material. se vorbeşte încet.itera =A! alături de imaginea unei albine 1.entuziast. (n terapeut sau o persoană care doreşte să prezinte noi in#ormaţii unui copil cu ADHD. nu ceea ce nu vreţi să #acă. $uteţi interzice complet orice obiect care #ace zgomot. să noteze pe m"nă. $auzele ajută la concentarea copilului pe sarcini precise . copilul nu o să aibă răbdare să asculte şi #inalul.. motiv pentru care uită ordinea e#ectuării sarcinilor9 @arietatea ' plictiseala este o problemă serioasă în ADHD. 8i au lapsusuri în memorie. dar copiii tot vor găsi acel =ceva! în care să bată ritmul. pe care să%l atingă sau pe care să%l zg"lţ"ie. pentru că nu este su#icient ca acesta să #ie doar auzit9 Îmbunătăţirea memoriei A. 3ocuri de memorie ' copiii pot #olosi aceleaşi te*nici de memorare pe care le #olosesc şi adulţii uituci& să #acă un nod la batistă. dec"t dacă ascundeţi in#ormaţii importante. toate trebuiesc luate în seamă de cel care lucrează cu un copil cu ADHD9 :iţi concis % adică instrucţiuni scurte şi la subiect. adultul trebuie să îi dea acel semnal privindu%l cu #ermitate în oc*i. % atunci c"nd copilul vorbeşte neîntrebat.

0indromul ADHD tratat necorespunzător poate să ducă la probleme grave pe termen lung. psi*ologii. însă odată ce aceasta ia s#"rşit. +rice metode am #olosi. 1IIJ 3ocul %)nvăţare şi terapie. adică acela de a%i ajuta pe copii să ajungă la v"rsta adultă. av"nd o educaţie corespunzătoare. să #ie diagnosticată c"t mai devreme pentru ca mai apoi. şansele de recuperare sunt mai scăzute. *ristop*er Green. o stimă considerabilă şi bune aptitudini. Timişoara.Hit *ee.Dr.u mai este acceptat #apul ca părinţii. restul e#orturilor depuse sunt zadarnice. olecţia = opii cu nevoi speciale!.)n concluzie. 0ă înţelegem ADHD.8ditura Aramis. 8ste de asemenea important să se păstreze relaţiile #amiliale intacte. ADHD trebuie să #ie recunoscut şi tratat ca atare. Cdeal ar #i ca a#ecţiunea. 1IIE 6 . scopul trebuie să #ie acelaşi. copilului să îi #ie administrat un tratament adecvat. Fibliogra#ie& Dr. cadrele didactice şi medicii pediatri să se poarte ca şi cum ar #i o a#ecţiune inventată şi de mică importanţă. de#icitul de atenţie însoţit de tulburare *iperDinetică. căci dacă dăm greş. )n ADHD e-istă o perioadă limitată în care putem să o#erim ajutorul. . Fucureşti. de aceea trebuie să #ie luat în serios.