You are on page 1of 4

Eugen Ionescu (n. 26 noiembrie 1909, Slatina - d. 28 martie 1994, Paris), cunoscut în afara om!

niei sub numele deEugène Ionesco, conform orto"rafiei france#e, a fost un scriitor de limb$ france#$ ori"inar din om!nia, %rota"onist al teatrului absurdului și membru al &cademiei 'rance#e (fotoliul nr. 6). (bișnuia s$ declare c$ s-a n$scut în anul 1912, ori din %ur$ coc)et$rie, ori din dorin ța de a crea o le"$tur$ între nașterea lui și moartea marelui s$u %recursor *on +uca ,ara"iale. -modificare./io"rafie 0at$l s$u, 1u"en *onescu, rom!n, era a2ocat, iar mama, 3arie-0)4r5se (n$scut$ *%car) a2ea cet$ țenie france#$. +a 2!rsta de %atru ani își însoțește familia în 'ranța, unde 2a r$m!ne %!n$ în 1924. 6n co%il$rie 1u"en *onescu și sora sa au simțit %e %ielea lor drama destr$m$rii c$minului7 mama a %ierdut custodia co%iilor, iar tat$l i-a readus %e am!ndoi co%iii în om!nia. 6n noua lor familie cei mici au fost su%u și la unele abu#uri fi#ice și 2erbale, iar aceast$ traum$ a marcat %rofund destinul artistic al scriitorului. 3arta Petreu susține c$ 3arie-0)4r5se *%car ar fi fost e2reic$, iar 'lorin 3anolescu 2a relua aceast$ afirmație în ca%itolul consacrat dramatur"ului din Enciclopedia exilului literar românesc. 'iica scriitorului, 3arie-'rance *onesco, a demonstrat îns$ cu acte c$ bunica sa, 3arie-0)4r5se, era de confesiune %rotestant$ și c$ nu este ade2$rat$ afirmația lui 3i)ail Sebastian din 8urnal c$ aceasta s-ar fi con2ertit la creștinism abia înainte s$ moar$. 0e#a 3artei Petreu era c$ tocmai acest am$nunt al ori"inii etnice l-ar fi îm%iedicat %e 1u"en s$ se 9rinoceri#e#e9, într-o %erioad$ c!nd cole"ii s$i de "enerație coc)etau de:a cu ideile totalitare. ;u%$ ce mama sa a %ierdut %rocesul de încredințare a minorilor, co%ilul *onescu și-a continuat educația în om!nia, urm!nd liceul la ,ole"iul <ațional Sf!ntul Sa2a din /ucurești. 1=amenul de bacalaureat îl susține la ,ole"iul <ațional ,arol * din ,raio2a. Se înscrie la 'acultatea de +itere din /ucure ști, obțin!nd licența %entru limba france#$. 0ermin!nd cursurile uni2ersitare în 19>4, este numit %rofesor de france#$ la,erna2od$? mai t!r#iu este transferat la /ucurești. 6n 19>6 se c$s$torește cu odica /urileanu, iar în 19>8 %leac$ la Paris ca bursier. &colo lucrea#$ ca ata șat cultural al "u2ernului &ntonescu %e l!n"$ "u2ernul fascist de la @ic)A. 0ot acolo își scrie și te#a de doctorat 90ema morții și a %$catului în %oe#ia france#$9 %e care nu o 2a susține niciodat$. <umirea sa în %ostul de atașat cultural la le"ația om!niei din Paris se datorea#$ %oliticii %e care 3i)ai &ntonescu, ministrul de 1=terne a dus-o de a sal2a mai mul ți intelectuali rom!ni, trimițîndu-i ca s$ lucre#e în di%lomație în ț$rile de care erau le"ați sufletește, %e filo"ermani în Bermania sau %e filo-france#i în 'ranța. &cti2itatea %olitic$ a atașatului cultural la Paris era îns$ minimal$, *onescu re#umîndu-se s$ traduc$ sau s$ facilite#e traducerea unor autori rom!ni contem%orani sau s$ aran:e#e %ublicarea lor în re2istele literare france#e. -modificare.,ariera

literar$
românească

-modificare.Perioada

Primele a%ariții ale lui 1u"en *onescu sunt în limba rom!n$, cu %oe#ii %ublicate în re2ista Bilete de papagal (1928-19>1) a lui 0udor &r")e#i, articole de critic$ literar$ și o încercare de e%ic$ umoristic$, Hugoliada: Viața grotescă și tragică a lui Victor Hugo. @olumul de debut e un 2olum de 2ersuri și se numește Elegii pentru ființe mici. ,ele mai de seam$ scrieri în limba rom!n$ r$m!n eseurile critice, reunite în 2olumul intitulat Nu !, %remiat de un :uriu %re#idat de 0udor @ianu %entru 9scriitori tineri needitați9. ;es%rindem de:a o formul$ a absurdului, cartea %roduc!nd uimire, derut$, comic ire#istibil. &stfel, du%$ ce atac$ fi"urile ma:ore ale literaturii rom!ne din acea 2reme, 3i)ail Sado2eanu, +i2iu ebreanu, *onel 0eodoreanu, 0udor &r")e#i, *on /arbu, ,amil Petrescu %entru c$ nu ar fi creat o o%er$ 2alabil$, 1u"en *onescu re2ine și susține c$ ar %utea do2edi e=act contrariulC 6ntrea"a o%er$ ce 2a urma %oate fi considerat$ ca un efort ori"inal și reușit de a des%rinde din banalitatea contin"entului sensul tra"ic și absurd al e=istenței, fatalitatea morții, s%lendoarea și neantul condiției umane. -modificare.Teatrul

absurd

%osesoare a dre%turilor de autor. $etea și "oamea și a%oi %iesa %egele moare. 2erti"inos și în toate direcțiile. & doua încadrea#$ %iese ca &cigaș fără sim'rie.&nul 1u"ene *onesco . în "eneral. antisentimental și anticon2ențional. atunci. %entru %rima dat$. în care autorul %re#int$.Prima lui %ies$ de teatru. (%era lui 1u"en *onescu a constituit obiectul a #eci de c$rți și sute de studii. Lecția. teatrul lui *onescu este un teatru-:oc. un lanț %asionant. %ur și sincer.u aceast$ oca#ie. . Frmea#$ o %erioad$ foarte fecund$. 2acuitatea.u oca#ia centenarului nașterii scriitorului.e fa%t. 6n aceste %iese acțiunea și decorul ca%$t$ im%ortanț$. an de an. a %rotestat %uternic îm%otri2a %re#ent$rii lui 1u"en *onescu dre%t autor rom!n. deci liber și straniu. Piesa relua o alta. ar"ument!nd c$ toate %iesele sale au fost scrise în limba france#$. (bsesia morții este marea forț$ motrice a o%erei lui 1u"en *onescu. dar tre%tat înce%e s$ se forme#e un cerc de admiratori care salut$ acest comic i2it din absurd. Prima cu%rinde %iese scurte. s%re moarte. %us$ în scen$ la su"estia doamnei 3onica +o2inescu. un :oc ade2$rat. %inocerii. și intitulat$ Engle ește fără profesor. %ro2ocator. unde insolitul face s$ e=%lode#e cadrul cotidian. un mic funcționar modest sau re"e 2is$tor și nai2. %egele moare etc. 3arie-'rance *onesco.(%era -modificare. 0emele %redominante sunt sin"ur$tatea și i#olarea. &nul 19G0 îi aduce o im%ortant$ recunoaștere7 ale"erea sa ca membru al &cademiei 'rance#e. La Cantatrice Chauve (9. S$lile de teatru r$m!n "oale.!nt$reața c)eal$9) a fost re%re#entat$ la 11 mai 19D0 la 0)4atre de la Euc)ette în re"ia lui <ic)olas /ataille. coloc2ii internaționale. La Com!die "ran#aise.riticii distin". cu numele de Berenger sau (ean. la %ro%unerea om!niei și a ambasadorului acestei ț$ri la F<1S. scris$ în limba rom!n$.Dramaturgie • • • • • Cântăreața cheală (19D0) Lecția (19D1) $caunele (19D2) Victimele datoriei (19D>) )madeu (19D4) . -modificare. "eniul autorului creea#$ în mod %arado=al comiculH <ici didactic. at!t în țar$. c!t mai ales în str$in$tate. în care a%are un %ersona: %rinci%al. de la moartea "!ndirii și a limba:ului la moartea neînțeleas$ și neacce%tabil$ a indi2idului. limba:ul este mai %uțin derutant și comicul este înlocuit %ro"resi2 cu tra"icul. nici morali#ant. &utorului i-au fost consacrate numeroase manifest$ri culturale. $caunele și altele. criticul literar %rofesor <icolae 3anolescu. Prin ce minune. 0)4atre de la Euc)ette. Piesa se 2a im%une tre%tat du%$ ce o serie de mari oameni de cultur$ france#i scriu articole entu#iaste des%re ea și 2a de2eni cea mai lon"e2i2$ %ies$ a acestui mic teatru %ari#ian.. comedia și tra"edia se îm%letesc necontenit7 drumul luminos de comedie de2ine drumul s%re întuneric. domiciliat$ la Paris.(. de2enind %rin aceasta %rimul scriitor de ori"ine rom!n$ cu o at!t de înalt$ distincție. .amil Petrescu. fiind %rimit$ cu r$ceal$ de %ublic și de critic$. cea care la /ucurești urmase cursurile Seminarului de re"ie și art$ dramatic$ a lui . cu limba: aberant și caracter comic %redominant7 Cântăreața cheală. %re#int$ în 1966. %ublicat$ din nou în limba natal$ abia du%$ 1990. . c!te o nou$ %ies$. 0eatrul cel mai de seam$ al 'ranței. te#e de doctorat.-1. cu %ersona:e elementare și mecanice. sim%o#ioane și festi2aluri. fiica sa. falsitatea. în anul 2009 o%era lui 1u"en *onescu a fost celebrat$ în mod oficial în întrea"a lume. -modificare. a c$rui sal$ era com%arabil$ cu cea a 0eatrului 'oarte 3ic de la noi. dou$ %erioade sau maniere ale teatrului ionescian. o %ies$ de *onescu.

1ditura @remea. 1ditura Eumanitas. /ucurești.Ediții • • • • • • în limba română Elegii pentru ființe mici. /ucurești. 199> Căutarea intermitentă. traducere de odica . 1ditura &lbatros.elir -n doi (196G) (ocul de. /ucurești. roman. 19>1 (reedit$ri7 /ucurești. /ucurești. 1994 2nsinguratul.escoperiri (1969) $olitarul (19G>) $ituații și perspective (1980) Căutarea intermitentă (1988) -modificare. /ucurești.ercul &nalelor om!ne. traducere de 3arina . 1ditura Eumanitas. 1991? 2002) )ntidoturi. /ucurești. 1ditura Eumanitas. traducere de /arbu . 1999 . 1ditura Eumanitas. traducere de Simona . 2ersuri. 1990 2ntre viață și vis3 Convor'iri cu Claude Bonnefo4. 1ditura . 19>4 (reedit$ri7 /ucurești.a măcelul (19G0) /ac'ett (19G2) Ce formida'ilă hara'a'ură (19G>) 0mul cu vali e (19GD) Călătorie -n lumea morților (1980) -modificare. 1990) Nu.ioculescu.• • • • • • • • • • • • (ac*ues sau supunerea (19DD) &cigaș fără sim'rie (19DG) %inocerii (19D9) %egele moare (1962) +ietonul vă duhului (196>) $etea și foamea (1966) .ioculescu. • • • • • • • • • Proză literară La +hoto du Colonel (1962) Note despre teatrul de avangardă (1962) Note și contranote (1966) (urnal -n fărâme (196G) +re ent trecut1 trecut pre ent (1968) .Eseuri.)iriacescu.imo2. 1ditura 8urnalul +iterar.

ioculescu. 1ditura Eumanitas. /ucurești. 1ditura 1c)ino=. 1ditura Fni2ers. 3i)$ilescu. cu2!nt înainte și note asu%ra ediției de . 1ditura Eumanitas. 200>- • Eu. 2ol. traducere de @lad 2010 usso și @lad Io"rafi. 1992 Note și contranote. /ucurești.• • • (urnal -n fărâme. 1ditura Eumanitas.lu:. 1992 . traducere de <atalia . 1992 +re ent trecut1 trecut pre ent . 1990 • %ă 'oi cu toată lumea3 +u'licistică românească . 1ditura Eumanitas. 1ditura Eumanitas. traducere de Simona . /ucurești. 2ol.. /ucurești. *-J*. *-@. 1994 5eatru. 199> • • $u' semnul -ntre'ării. 1diție în"ri:it$ de 3ariana @artic. /ucurești. ediție în"ri:it$ și biblio"rafie de 3ariana @artic și &urel Sasu.an .ern$uțeanu.u un %rolo" la Engle ește fără profesor de Belu *onescu și un e%ilo" de *on @artic. traducere. 2ol. traducere și cu2!nt introducti2 de *on Po%. . 1ditura Eumanitas. /ucurești. traducere de *rina /$descu. . *-**. /ucurești. 1994-1998 • 5eatru.