You are on page 1of 10

Talesov poučak

Mirta Majerić, Petra Majnarić, Matej Maslovar, Luka Knezović i Vanessa Brkić

|𝑃𝐴′| |𝐴′ 𝐵′| |𝐵′ 𝐶′| |𝑃𝐵′| |𝐴′ 𝐶 ′ | |𝑃𝐶 ′ | = = = = = |𝑃𝐴| |𝐴𝐵| |𝐵𝐶| |𝑃𝐵| |𝐴𝐶| |𝑃𝐶| Time dokazujemo da su dužine odsječene na jednom kraku proporcionalne dužinama na drugom kraku. .Talesov poučak glasi. Usporedni pravci odsijecaju dužine na krakovima kuta uvijek u istom omjeru..

Kako je Tales izmjerio Keopsovu piramidu? .

C .

Krakove kuta presjeci dvama paralelnim pravcima. . Prouči odnose među duljinama dobivenih odsječaka (na krakovima i pravcima) te formuliraj poučak.

C A B .

Odnosi među duljinama odsječaka .

U kojem omjeru simetrala kuta unutarnjeg trokuta dijeli tom trokutu nasuprotne stranice ? .

.

Kraj .