You are on page 1of 3

Tutorial 1 Gambaran umum tentang kursus dan penjelasan tentang sesi amali & Independent Student Learning (ISL) Perbahagian

kumpulan dan topik tutorial untuk dibentangkan dalam sesi tutorial Perbincangan tentang perkembangan sistem pendidikan sebelum dan selepas merdeka. Tutorial 2 Dalam kumpulan pelajar membanding beza sistem pendidikan semasa berbanding sebelum merdeka dengan menggunakan pengurusan I- Think dan membentangkan dalam kelas. Pelajar membentangkan peta minda mengenai cabang-cabang dalam falsafah pendidikan .

hingga darjah 5 Sekolah Inggeris .Perkembangan Sistem Pendidikan Sebelum Merdeka Selepas Merdeka Fasa 1 Fasa 2 Penyata Rahman Talib 1960 Akta Pelajaran 1961 Laporan Hussien Onn 1971 Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979 (Penyata Mahathir) Peringkat 1 (berpusatkan rumah-rumah guru) Peringkat 2 (berpusatkan masjid.diusahakan oleh pemilik ladang .bantuan British .diusahakan oleh mubaligh .Sistem pendidikan dan guru berasal dari China Sekolah Tamil .Pembiayaan pedagang Cina .di kawasan bandar . dan madarasah) Peringkat 3 (berpusatkan sekolah pondok) Peringkat 1 sebelum peraang dunia ke2 (1786-1941) Peringkat 2 Selepas perang dunia ke-2( 1946-1956) Pendidikan rendah dan menengaah Latihan perguruan pendidikan vokasional dan teknik Pendidikan Tinggi Rancangan Cheeseman Laporan Barnes 1951 Laporan Fenn-Wu 1952 Ordinan Pelajaran 1952 Pernyata Razak 1956 Sekolah Melayu .Tiada sekolah menengah Sekolah Cina .Pendidikan hingga darjah 5 . surau.

Spekulatif Metafizik Perkaitan Sebab-akibat Etika Axiologi Cabang-cabang Falsafah Epistemologi Estetika Ilmu Kepercayaan Logik Indutif Deduktif .