You are on page 1of 9

Zaman pasca merdeka

31 Ogos saban tahun dikenali sebagai tarikh penuh bersejarah bagi seluruh rakyat Malaysia tidak mengira usia, keturunan, bangsa dan agama. Namun, perkara yang penting dalam menyambut ulang tahun kemerdekaan negara bagi semua rakyat Malaysia adalah menterjemahkan sambutan ke dalam bentuk penghayatan, kesedaran dan kesyukuran. Slogan, laungan merdeka dan cuti umum tidak akan membawa apa-apa kesan jika rakyat tidak menghayati dengan penuh kesedaran dan kesyukuran nilai merdeka yang sebenarnya. Penghayatan kemerdekaan bukan sekadar melaung-laungkan perkataan merdeka. Ia juga bermaksud penghayatan dan pemahaman maksud serta kepentingan kemerdekaan yang dikecapi. Kesedaran kemerdekaan bukan saja bermakna tahu bila dan di mana sambutan kemerdekaan diadakan. Malah, lebih bermakna sedar bahawa kemerdekaan wajib dipertahankan kerana negara boleh dijajah kembali. Mensyukuri kemerdekaan bukan saja bererti gembira dengan kemerdekaan, malah memanjatkan kesyukuran kepada Allah atas anugerah kemerdekaan yang begitu berharga ini. Itulah yang sepatutnya dilakukan oleh generasi pascamerdeka iaitu menghayati, menyedari dan mensyukuri kemerdekaan yang tidak ternilai harganya ini. Hakikatnya, generasi hari ini tidak melalui kesusahan, kepayahan dan kegetiran zaman sebelum merdeka, baik zaman penjajahan Inggeris mahupun zaman pendudukan tentera Jepun ketika Perang Dunia Kedua. Generasi pascamerdeka mengenali zaman sebelum merdeka hanyalah daripada buku sejarah. Mungkin kerana tidak mengalami erti kemerdekaan sebenar, maka ada generasi pascamerdeka yang mengambil mudah sambutan ulang tahun kemerdekaan negara. Ada yang menganggap tarikh 31 Ogos hanyalah cuti umum semata-mata. Hal ini sangat menyedihkan dan merisaukan kerana ketiadaan penghayatan kemerdekaan yang sebenar boleh mengundang penjajah kembali ke negara kita. Kita juga perlu tahu bahawa penjajahan yang boleh berlaku ini tidak lagi sama bentuknya seperti penjajahan ketenteraan suatu masa dulu. Penjajahan bentuk lama ini masih lagi boleh berlaku seperti yang dilihat di sesetengah negara. Hakikatnya, penjajahan bentuk baru mungkin lebih berbahaya. Perkara ini kerana ia mungkin berlaku secara halus, tersembunyi dan tanpa disedari. Antara bentuk penjajahan bentuk baru ialah penjajahan pemikiran, budaya dan ekonomi. Atas sebab ini, maka generasi pascamerdeka ini perlu lebih berhati-hati berbanding generasi terdahulu. Generasi pascamerdeka yang diracuni pemikiran menerusi penjajahan bentuk baru akan memperjuangkan nilai Barat yang bertentangan dengan nilai Islam dan ketimuran. Tidak wujud lagi sebenarnya peradaban Barat, yang ada mungkin adalah ‘perbiadapan’ Barat yang menjunjung nilai songsang dengan merosakkan institusi kekeluargaan dan kemasyarakatan. Keracunan pemikiran akibat penjajahan bentuk baru ini seterusnya akan menyebabkan pencemaran budaya. Rakyat Malaysia terkenal dengan kepelbagaian budaya dan adat resam pelbagai bangsa. Keunikan ini akan hilang jika penjajahan budaya yang terkesan daripada proses globalisasi membawa masuk budaya negatif yang membawa kerosakan.

Kita mengambil masa 446 tahun lamanya untuk mendapatkan kemerdekaan. masyarakat dan negara dengan segala jenis kekuatan. Namun apa yang disangka ‘ubat’ sebenarnya ‘racun’ yang dijadikan senjata untuk mengawal dan mengongkong kedaulatan sebuah negara merdeka. bersepadu dan seimbang. Penting bagi generasi pascamerdeka untuk menghayati dan memahami sejarah silam. Hanya dengan kekuatan dalaman yang dapat membantu mempertahankan kemerdekaan negara. Kejatuhan Empayar Melayu Melaka hanyalah kerana perselisihan dalaman dan perebutan kuasa. Islam sebenarnya memberikan beberapa pendekatan yang mampu untuk memastikan kelangsungan kemerdekaan yang dikecapi oleh negara. Dalam kata lain. politik.Penjajahan ekonomi juga tidak kurang bahayanya. Bermula dari detik hitam pada 1511 itulah. Pendekatan ini perlu dilaksanakan oleh generasi pascamerdeka yang juga majoriti penduduk Malaysia hari ini. Islam turut menganjurkan kita mempersiapkan diri. Akibatnya Portugis menyerang dan berjaya menjajah Melaka. kita bersyukur kerana tidak membuat kesilapan yang sama seperti negara lain di rantau Asia Timur dengan menerima ‘ubat’ yang ditawarkan oleh Tabung Kewangan Antarabangsa dan Bank Dunia. sosial dan ilmu pengetahuan. Program ini menitikberatkan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. negara terpaksa menunggu 446 tahun sebelum kembali merdeka. Di atas bahu generasi inilah terletaknya amanah dan tanggungjawab untuk memastikan agar negara terus merdeka dan makmur. Sanggupkah kita menggadainya sekali lagi? Ciri-ciri zaman pasca merdeka Pendidikan Pra sekolah Program Pendidikan prasekolah merupakan satu program yang ' flexible ' dan tadak formal yang boleh dijalankan dalam jangkamasa satu tahun atau lebih. . malah ekonomi. kekuatan yang perlu dibina itu bukan saja daripada aspek ketenteraan. Dan kita baru sahaja merasai nikmat kemerdekaan ini selama 53 tahun. Mengimbas kembali kegawatan ekonomi pada tahun terakhir 1990-an.

kanakkanak pada peringkat ini sangat memerlukan pendedahan kepada pendidikan awal yang sesuai. menggunakan daya kreatif. terdapat di jalur sekolah. majalah. Pendidikan prasekolah antara lain meliputi pendidikan Taman Kanak-kanak. serta Penitipan Anak di jalur luar sekolah. . Khususnya para orang tua makin lama makin menyadari betapa pentingnya hubungan orang tua-anak yang kelak akan mewarnai hubungan anak dengan lingkungannya. Oleh karena itu.Program pendidikan prasekolah melengkapkan kanak-kanak dengan pengetahuan. teman sebaya. dan buku-buku bagi anak balita. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam kehidupan seharian. surat kabar. pengetahuan. yaitu selalu menarik perhatian orang tua. Program ini menekankan kepada aktiviti yang boleh merangsang naluri ingin tahu. Bantuan dari semua pihak sangat diperlukan. memupuk semangat bergaul. pembinaan dan penyuburan perkembangan kanak-kanak selanjutnya. dan Kelompok Bermain. Mereka menyadari bahwa kualitas masa awal anak ( early childhood) termasuk masa prasekolah merupakan cermin kualitas bangsa di masa yang akan datang. televisi. PENGERTIAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH Pendidikan prasekolah merupakan dasar bagi perkembangan sikap. terutama dari media massa. mengukuhkan kordinasi motor kasar dan motor halus. daya cipta dan penyesuaiannya dengan lingkungan sosialnya.[1] Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar dilingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. masyarakat maupun pemerintahsebagai pengambil keputusan. Dalam program pendidikan prasekolah. Peringkat ini merupakan asas bagi pemupukan. yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. sifat hormat-menghormati dan berdisiplin untuk menyediakan mereka mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang lebih formal di sekolah rendah. proses pembelajaran dijalankan secara tidak formal melalui bermain sambil belajar. sementara kelompok bermain atau penitipan anak diperuntukan anak paling sedikit berusia tiga tahun Pendidikan prasekolah pada tahun 1990-an tidak banyak berbeda dari pendidikan prasekolah pada tahun 60-an bahkan sebelumnya. keterampilan. seperti radio. Oleh yang demikian. Taman Kanak-kanak diperuntukan anak usia 5 dan 6 tahun untuk satu atau dua tahun pendidikan. perlu diusahakan agar pendidikan ini dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. guru maupun atasannya.

seperti menegakan tubuh dalam posisi berdiri. PerkembanganKognitif Perkemabangan kognitif dinyatakan dengan pertumbuhan kemampuan merancang. Perbedaannya terletak dalam penampilan. Batasan yang dipergunakan oleh The National Association for The Education of Young Children (NAEYC). Pada waktu anak berusia 3 tahun anak mampu melakukan gerakan melempar tampa kehilangan keseimbangan. dan keterampilan yang mereka miliki. umumnya mereka mengikuti program Tempat Penitipan Anak (3 bulan-5 tahun) dan Kelompok Bermain (usia 3 tahun). dan para ahli pada umumnya sebagai berikut : Yang dimaksudkan dengan “Early Chilhood” (anak masa awal) adalah anak sejak lahir sampai dengan usia delapan tahun. Contohnya. kesehatan. lebih terkendali dan terorganisasi dalam pola-pola. proporsi tubuh. dan lingkungan fisik lain misalnya tersedianya alat permainan dan kesempatan yang diberikan kepada anak untuk melatih berbagai gerakan. Terbentuknya pola-pola tingkah laku ini memungkinkan anak berespon terhadap berbagai situasi. ia membicarakan perkembangan kognitif. gambar orang. Pada usia 6 tahun diharapkan anak sudah mampu melempar dengan tujuan yang tepat dan mampu mengendarai sepeda roda dua. atau institusi. Perkembangan lain yang terjadi pada anak pra sekolah ialah umumnya jumlah gigi yang mencapai 20 buah. sedangkan pada usia 4-6 tahun biasanya mengikuti program taman kanak-kanak. Sedangkan di Indonesia. Gerakan pada anak pra sekolah. Nursey school adalah program untuk pendidikan anak usia dua. Early Chilhood Setting (tatanan anak masa awal) menunjukkan pelayanan untuk anak sejak lahir sampai dengan delapan tahun di suatu pusat penyelenggaraan. Masingmasing orang mempunyai pengertian yang tidak sama sehingga akan mengaburkan arah pembicaraanya. tiga. berat. Istilah lain yang sering digunakan untuk diskusi tentang pendidikan anak usia dini adalah “ nursey school” atau “preschool” (prasekolah).- - Seringkali apa yang dimaksudkan dengan pendidikan prasekolah sangat simpang siur. mengingat dan mencari penyelesaian masalah yang dihadapi. Perkembangan Jasmani Pada saat anak mencapai tahapan pra-sekolah (3-6 tahun) ada ciri yang jelas berbeda antara anak usia bayi dan anak pra sekolah. Hal tersebut merupakan pengertian yang baku yang dipergunakan oleh NAEYC. dan empat tahun. pada anak pra sekolah telah tampak otototot tubuh yang berkembang dan memungkinkan bagi mereka melakukan berbagai keterampilan. seperti Kinder-garten. biasanya mereka sudah mampu membuat gambar. Sekolah Dasar dan program rekreasi yang menggunakan sebagian waktu atau penuh waktu. maka perkembangan kognitif anak masa pra sekolah berada pada tahap pra-operasional (2-7 tahun). Otot dan system tulang akan terus berkembang sejalan dengan usia mereka. Karakteristik Anak Pra-sekolah a. b. rumah. Batasan ini seringkali dipergunakan untuk merujuk anak yang belum mencapai usia sekolah dan masyarakat menggunakannya bagi berbagai tipe prasekolah ( preschool). mampu melangkahkan kaki dengan menggerakkan tungkai dan kaki. .[2] Anak pra-sekolah adalah mereka yang berusia 3-6 tahun menurut Biechler dan Snowman. Pada anak yang berusia 0-2 tahun mulai lebih mampu memebedakan hal-hal yang diamati. Dari teori Piaget. tinggi badan. Kecepatan perkembangan jasmani dipengaruhi oleh gizi. Pada usia 5 tahun mereka meloncat dengan mempertahankan keseimbangannya.

sekolah dan teman sebaya. Rancangan . dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah”. Pengaturan tersebut sangat penting dalam usaha memberikan landasan bagi penyelenggaraan pendidikan prasekolah. dan keterampilan yang melandasi pendidikan dasar serta mengembangkan diri secara utuh sesuai dengan asas pendidikan sedini mungkin dan seumur hidup. Kurikulum itu akan menghasilkan suatu proses yang akan terjadi seluruhnya di sekolah. lama pendidikan serta penyelenggaraannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. tahapan bantuan kehadiran sesuatu dilingkungannya. pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Perkembangan Bahasa Anak prasekolah biasanya telah mamapu mengembangkan keterampilan berbicara melalui pembicraan yang dapat memikat orang lain. Kelompok Bermain dan Penitipan Anak. Di dalam PP RI No.Mereka dapat menggunakan bahasa dengan berbagai cara antara lain. Pasa 12 ayat (2) menyebutkan : “Selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Setelah masuk pada tahapan praoperasional anakanak mulai dapat belajar dengan menggunakan pemikirannya. anak mampu mngingat kembali simbol-simbol dan membanyangkan benda yang tidak tampak secara fisik. PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH A. Taman Kanak-Kanak terdapat di jalur pendidikan sekolah sedangkan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak terdapat di jalur pendidikan luar sekolah. [4] C. melakukan dialog dan menyanyi. c. Peraturan Pemerintah ini disusun untuk mengatur pendidikan prasekolah. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah. sehingga arah dan tujuan pendidikan prasekolah dapat mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. LANDASAN UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN PRASEKOLAH Dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab I Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Taman Kanak-Kanak (TK) adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar.Perkembangna kognitif anak prasekolah termasuk kedalam pertengahan tahapan dari Pieget yaitu tahapan praoprasional atau fungsi simbolik. dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah. d. pengetahuan. Tidak jarang pada saat tersebut anak dinilai sebagai anak keras kepala. Rancangan Kurikulum Yang dimaksud kurikulum adalah suatu perencanaan pengalaman belajar secara tertulis. Perkembangan social biasanya dimaksudkan.[3] B. yaitu keluarga. Sehubungan dengan itu. adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan pribadi. bentuk satuan. pada usia 2 tahun anak-anak mulai memantapkan identitas dirinya dan selalu ingin menunjukkan kemauan dan kemampuannya dengan pernyataan “inilah saya. Perkembangan Emosi dan Sosial Dalam periode prasekolah. sebagai perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku didalam masyarakat dimana anak berada. yang syarat dan tata cara pendirian. Ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut pada prinsipnya menetapkan bahwa selain jenjang pendidikan dasar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa satuan pendidikan prasekolah meliputi Taman Kanak-Kanak. anak dituntut menyesuaikan diri dengan berbagai orang dari berbagai tatanan. Perkembangan sosial diperoleh dari kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon lingkungan terhadap anak. dengan bertanya. saya bisa”.

Pusat Pengembangan Anak yang Terintegrasi Pusat ini biasanya memberikan berbagai pelayanan yang dibutuhkan anak dengan cara mengkombinasikan sarana pendidikan prasekolah dengan pemberian gizi. yang biasanya dilaksanakan pada saat jam kerja.tersebut akan merupakan silabus yang berupa daftar judul pelajaran dan urutannya akan tersusun secara runtut sehingga merupakan program. antara dua mata pelajaran masih ada kaitannya. intelektual. baik aspek fisik. yaitu disebut kurikulum. maka setiap sekolah perlu mempunyai sebuah rencana pendidikan yang sisitematis. karena antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain saling berkaitan. antara masing-masing mata pelajaran ada kaitannya. Dalam hal ini pengertian Day Care hanya sebagai pelengkap terhadap asuhan orang tua dan bukan sebagai pengganti asuhan orang tua Sarana penitipan anak ini biasanya dirancang secara khusus baik program. 3. Kurikulum yang sifatnya terpisah-pisah. Tujuan sarana ini untuk membantu dalam hal pengasuhan anak-anak yang ibunya bekerja. kurikulum model integrasi lebih sulit untuk dirancang. antara lain:  Kebutuhan untuk melepaskan diri sejenak dari tanggung jawab dalam hal mengasuh anak secara rutin. Semula sarana penitipan anak diperlukan bagi ibu dari kalangan keluarga yang kurang beruntung. sebagai berikut : 1. Pusat Kesehatan atau Gizi Pelayanan ini meliputi kesehatan ibu yang mengandung atau kesehatan janin. 2. Kurikulum yang saling berkaitan. Day care merupakan upaya yang terorganisasi untuk mengasuh anakanak di luar rumah mereka selama beberapa jam dalam satu hari bilamana asuhan orang tua kurang dapat dilaksanakan secara lengkap. social maupun emosional. Pada kenyataannya dari lapangan ada beberapa alasan dari para ibu yang menyerahkan anaknya kepada TPA. 3. staf maupun pengadaan alat-alatnya. Day Care/ Tempat Penitipan Anak (TPA) Day Care adalah sarana pengasuhan anak dalam berbentuk kelompok. Dalam pelayanan ini kesehatan ibu khususnya . artinya setiap mata pelajaran mempunya kurikulum resendiri dan satu dengan yang lainnya tidak ada kaitannya.  Agar anak mendapat stimulasi kognitif secara baik  Agar anak mendapat pengasuh pengganti sementara 2. Beberapa Alternative Program Pendidikan Anak Prasekolah 1.  Keinginan untuk menyediakan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi dengan teman seusianya dan tokoh pengasuh lain. dalam kurikulum ini anak mendapatkan pengalaman yang luas.[6] B. yang berarti perkembangan anak sejak ada di dalam kandungan. Kurikulum yang terintegrasikan. kesehatan dan kadangkadang dengan sarana-sarana yang lain dalam pusat tersebut. Adapun bentuk-bentuk kurikulum. baik didalam maupun di luar kelas. Seluruh pengembangan aspek seseorang dijangkau dengan kurikulum ini. Adapun batasan kurikulum yang sesuai dengan pendidikan TK adalah seluruh usaha atau kegiatan sekolah untuk merangsang anak supaya belajar. sedangkan sekarang sarana ini lebih banyak diminati oleh keluarga menengah dan atas yang umumnya disebabkab kedua orang tuanya bekerja.[5] Untuk dapat memberikan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara membuka sekolah anak-anak kecil di bawah umur 7 tahun. Model Tingkah laku Model „Interactionist‟ (Interaksionis) ngan Kebutuhan Khusus Baik pendidik maupun masyarakat menyadari bahwa dalam masyarakat ada anak yang memiliki kebutuhan khusus yang berbeda jika dibandingkan dengan anak kebanyakan. Program Melalui Media Massa Sarana media massa sebagai bentuk alternative bagi para peserta program pendidikan bagi para orang tua mengenai pendidikan anak balita. Para ibu hamil mendapat perhatian melalui pemeriksaan berkala. 9. jiwa anak-anak di bawah umur 7 tahun itu semata-mata masih berada dalam periode perkembangan panca-inderanya. 4. Dasar inilah yang dipakai Frobel untuk memberi bentuk. Pendidikan Ibu dengan Anak Prasekolah Para ibu adalah subjek utama dalam pengasuhan anak. mendorong adik untuk berbicara. Bentuk sarana pendidikan yang memberikan kesempatan baik anak normal dengan anak cacat atau khusus belajar bersama dalam satu sekolah disebut “ main streaming”. yaitu mungkin anak tersebut cacat. . Umumnya sarana pendidikan ini diselenggarakan oleh masyarakat dari Negara yang sedang berkembang atau pendidikan yang diberikan kepada kaum minoritas atau mereka yang kurang beruntung. berbakat. Head Start (di Amerika) Dimulai pada tahun 1965 yang dibuka selama 8 minggu dalam musim panas untuk anak yang berasal dari keluarga yang kondisi ekonomi dan pendidikannya kurang mampu. Kindergarten atau Taman Kanak-Kanak Kindergarten atau TK adalah buah karya dari Froebel dari Jerman. dalam hal ini ibu yang memiliki anak balita mendapatkan penyuuhan sehingga pengetahuan dan keterampilan ibu dalam mengasuh anak akan meningkat. Dasar itulah pula yang oleh Montessori digunakan untuk mewujudkan cita-cita pendidikannya bagi anak-anak. perguruan nasional Taman Siswa. yang dinamakan Taman Lare atau Taman Anak. setelah meninjau Froebel di Jerman. Model Montessori b. Berbagai Model Sekolah untuk Anak Prasekolah a. isi dan metodenya pada Kindergarten.[7] D. Kindergarten dari Froebel dipruntukkan bagi anak yang berusia antara 3 dan 7 tahun. khususnya pada tiga bulan terakhir. televisi dan radio. c. mengajak bermain dan menyuapi adik. 8. PENDIDIKAN PRASEKOLAH DI INDONESIA Pada tanggal 3 Juli 1922. atau memilii kemampuan yang lebih. 5. biasanya terjadi secara spontan. 7. gizi.wanita menjadi tujuan utama. Selanjutnya nama sekolah ini diganti menjadi “ Taman Indria”. Alasannya adalah karena dipandang dari sudut psikologi. Pengasuhan yang dilakukan oleh kakak. Program Dari Anak untuk Anak Hampir di seluruh dunia. Dengan demikian dapat diajarkan pada para saudara yang lebih tua tentang vaksinasi. Pendekatan dengan media massa akan menjangkau peserta melalui media cetak. anak yang lebih muda diasuh oleh kakak mereka di samping orang tua mereka sendiri. Pada tahun 1860 elizabeth Peabody adalah orang pertama yang membuka Taman Kanak-Kanak di Amerika Serikat. 6.

Anak pra-sekolah adalah mereka yang berusia 3-6 tahun menurut Biechler dan Snowman. yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. dan menyesuaikannya dengan adat Timur. Unggul dan TK Full Day.[8] . dan Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Sejak tahun 1957 dan sejak PP nomor 27 tahun 1990. BAB III PENUTUP Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar dilingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. yang bertujuan membuat kursus guru-guru TK. Pendidikan prasekolah antara lain meliputi pendidikan Taman Kanak-kanak. namun Yayasan Beribu tetap sebagai pelopor berdirinya pendidikan guru TK di Indonesia. menjadi 3 wanita yang belajar langsung di Eropa untuk pengetahuannya dalam mendirikan Yayasan Beribu ini. Yayasan Beribu telah berhasil mencetak guru-guru TK yang selanjutnya tersebar di berbagai TK di Indonesia. Sedangkan di Indonesia. Selain itu. yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. terdapat di jalur sekolah. berdiri pula Yayasan Beribu yang dipelopori oleh Ibu Mary Saleh. sehingga perkumpulan wanita yang mendirikan Taman Kanak-kanak pun akhirnya gagal dan tidak berjalan panjang. dan selanjutnya berdirilah TK-TK lain di Indonesia. Sebetulnya.Dasar-dasar sistem pendidikan Taman Siswa bagi anak-anak di bawah umur 7 tahun ini memodifikasi metode Frobel dan metode Montessori. Gagasan ini bermula untuk mengisi waktu luang para ibu yang ditinggal perang oleh suaminya. didirikanlah TK dalam sebuah garasi yang didukung para ibu pada saat itu. untuk mengajar anak-anak di sekitarnya. Terpadu. Menurut PP tersebut : pendidikan prasekolah berguna untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Ema P. Namun pada tahun 1957. Pada tahun 2000. Landasan Undang-Undang Pendidikan Prasekolah yaitu terdapat pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut pada prinsipnya menetapkan bahwa selain jenjang pendidikan dasar. yang menggagas berdirinya Yayasan Beribu adalah seorang Belanda yang bernama Rina Marsaman. umumnya mereka mengikuti program Tempat Penitipan Anak (3 bulan-5 tahun) dan Kelompok Bermain (usia 3 tahun). Taman Indria inilah yang merupakan awal mula terbentuknya sekolah Taman Kanak-kanak di Indonesia. sedangkan pada usia 4-6 tahun biasanya mengikuti program taman kanak-kanak. Antara tahun 1922-1951 terjadi krisis ekonomi dan krisis pendidikan di Indonesia. pemerintah mulai memperhatikan TK. Mary Saleh. dapat diselenggarakan . dan sejak tahun 2002 muncullah berbagai variasi TK seperti TK Plus. TK di Indonesia telah sangat pesat dalam segi jumlah sampai sekarang. dan Ema S. serta Penitipan Anak di jalur luar sekolah. pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. dan Kelompok Bermain.

yang dinamakan Taman Lare atau Taman Anak. Dan pada tahun 2000. Adapun bentuk-bentuk kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum yang sifatnya terpisah-pisah. kurikulum yang terintegrasikan. Terpadu.pendidikan prasekolah. lama pendidikan serta penyelenggaraannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara membuka sekolah anak-anak kecil di bawah umur 7 tahun. Pada tanggal 3 Juli 1922. bentuk satuan. dan sejak tahun 2002 muncullah berbagai variasi TK seperti TK Plus. kurikulum yang saling berkaitan. namun Yayasan Beribu tetap sebagai pelopor berdirinya pendidikan guru TK di Indonesia. yang syarat dan tata cara pendirian. Pendidikan Rendah . pemerintah mulai memperhatikan TK. Unggul dan TK Full Day. perguruan nasional Taman Siswa.