You are on page 1of 23

CERCETARE CALITATIVĂ

GRUPA 3

CUPRINS

Cap.l-Prezentarea mărcii.......................................................................................pag.1 Cap.II-Testul de asociere......................................................................................pag.3 Cap.III-Metoda portretului chinezesc...................................................................pag.5 III.1. Corelaţia marcă –V P………………………………………………...pag.! III.2. Corelaţia marcă-culoare....................................................................... pag." III.3. Corelaţia marcă-animal……………………………………………….pag.1# III.4. Corelaţia marcă-sport…………………………………………………pag.11 III.5. Corelaţia marcă-$ehicul……………………………………………... pag.13 TABEL CENTRALIZATOR ……………………………………………….. pag.15 CONCLUZII Con l!"#a $%&$!l!# '% a&o #%(%…………………………………………...pag.1! Con l!"#a $%&$!l!# )#n%"%& ……………………………………………..pag.1! • • • • • • Concluzia corelaţiei marcă-V P...................................................................pag.1! Concluzia corelaţiei marcă-culoare..............................................................pag.1! Concluzia corelaţiei marcă-animal............................................................. .pag.1% Concluzia corelaţiei marcă-sport..................................................................pag.1% Concluzia corelaţiei marcă-$ehicul............................................................. pag.1% Concluzia &inală-personalitatea mărcii........................................................ pag.1%

BIBLIOGRA*IE .................................................................................................. pag.1"

' .

/rsuleţul de plus este* pentru mulţi copii* 3ucăria cea mai dragă* cu care adorm in 5raţe 6i căreia i se con&esează cu +ncredere* spun2ndu-i lucruri pe care nu le dez$ăluie nimănui. -n anii urmatori* Coccolino a intrat pe noi pieţe . -n reclame* ursuleţul pu&os Coccolino transmite 5ene&iciile &uncţionale ale mărcii – moliciunea 6i par&umul con&erite ru&elor de 5alsamul Coccolino .-ol!l (!.&#.CAPITOLUL I PREZENTAREA +ĂRCII Co ol#no ./0* in 1))! in 1om2nia .6i cele emotionale . 0cest persona3 nu a &ost ales +nt2mplător.%lo( p!. /rsuleţul 3oacă un rol special 6i +n po$e6tile copilăriei* +n care este un persona3 inc2ntător* cald* +ndrăgit 6i 5ine intenţionat* c2teodată năzdră$an* dar niciodată agresi$ sau ur2cios. 1 .ranţa. Pentru mulţi adulţi* ursuleţul de plu6 este 3ucăria care le aminte6te de clipele &ericite 6i lipsite de gri3i din copilărie.a$% (alsamul de ru&e Coccolino a &ost lansat in 1)%'* +n . storia mărcii este str2ns legată de persona3ul animat ales să o reprezinte4 Coccolino* un ursuleţ pu&os* numai 5un de +m5răţi6at.in 1)"3 in . Pe scurt* ursuleţul Coccolino este reprezentarea meta&orică a tuturor lucrurilor moi si pu&oase.ast&el +nc2t +n prezent este comercializat +n '3 de ţări. maginile create pentru a ilustra uni$ersul ursuleţului transmit direct placerea de a dormi +ntr-un a6ternut curat si răcoros sau de a simţi atingerea unui prosop pu&os 6i par&umat* asociind aceste senzaţii cu starea de 5ună dispoziţie 6i cea de plăcere.oa&% /# pa(.!.e$oc2nd +n su&letul consumatorilor stările emoţionale pe care ţi le dau dragostea* siguranţa* gri3a pe care o ai &aţa de alţii 6i gri3a altora &aţa de tine* dorinţa de a +m5raţi6a pe cine$a drag 6i de a &i +m5raţi6at de cine$a drag. niţial o reprezentare $izuală simpatică* asociată mărcii din moti$e tactice* ursuleţul a de$enit* cu timpul* am5asadorul si sim5olul mărcii.

Pauza de ras&at de la Coccolino -n toamna anului '##%* Coccolino 6i-a anunţat consumatorii că le o&eră 9o pauză de răs&aţ* pentru tine 6i hainele tale9* lans2nd un 5alsam de ru&e deose5it4 Coccolino Cr:me.este &in* cremos 6i +m5ogaţit cu ulei de 3o3o5a sau de migdale. ' . Coccolino se di&erenţiaza de celelalte mărci de pe piaţa at2t prin e&ectul asupra ru&elor .% !n# /# &#.pa$# 7e la lansarea mărcii Coccolino pe piaţa rom2nească* +n noiem5rie 1))!* porto&oliul său a &ost e8tins* prin lansarea de noi de $ariante de par&um 6i de grama3e* apoi a &ost adaptat periodic* at2t +n &uncţie de pre&erinţele 6i o5iceiurile de cumpărare ale consumatorilor rom2ni* cat 6i de porto&oliul internaţional al mărcii.ast&el spus* să simţi că ai o pauza de răs&ăţ.+n două $ariante4 Coccolino Cr:me <o3o5a =il si Coccolino Cr:me 0lmond =il . >&ectul său aparte se mani&estă at2t asupra hainelor care de$in moi* pu&oase 6i delicate la atingere . -n timp* Coccolino a c26tigat un loc aparte pe piaţa rom2nească a 5alsamului de ru&e 6i a de$enit o marcă puternică. .c2t* mai ales* asupra simţurilor celui care le poartă.cărora le con&eră moliciune* par&um 6i $italitate . Coccolino Cr:me este creat +n a6a &el +nc2t* atunci c2nd +i percepi par&umul 6i e&ectul de pe hainele pe care le im5raci sau a6ternutul +n care te +n$ălui* să te simţi special 6i să treci prin c2te$a momente de des&ătare . '% (!.Un -al&a.c2t 6i prin &aptul că este reprezentat de un persona3 +ndrăgit* ursuleţul Coccolino* care are un rol esenţial +n construirea 6i consolidarea relaţiei a&ecti$e dintre marcă 6i consumatorii săi.oul 5alsam .

=C >1> 0 C/V .unt rugaţi să &acă acest lucru spontan* pentru a se e8amina aprecierea $alorii mărcii 6i a imaginii acesteia +n r2ndul consumatorilor.ig.1 au &ost o5ţinute +n urma centralizDrii rezultatelor*din chestionarea unui e6antion de '3 de studenţi ai . 0ceastă tehnică cere inter$ie$aţilor sa &acă asociaţii $er5ale Asu5stanti$e* $er5e* ad3ecti$e* onomatopeeB cu o noţiunea introdusă4 Coccolino +n cazul nostru.ineţe (alsam Pu&os Pu&os /rsuleţ /rsulet /rsuleţ Pu&os Par&um 7atele e8primate in .r.CAPITOLUL II TESTUL 0E ASOCIERE Ce este $%&$!l '% a&o #%(%? T>. . crt 1 ' 3 C 5 ! % " ) 1# 11 1' 13 1C 15 1! 1% 1" 1) '# '1 '' '3 Cu$2nt asociat mărcii Pu& Pu&os (alsam Pu&os Pu&os (alsam (alsam Copil Pu&os Pu&os .1 .T/@ 7> 0.ig. 3 .resh /rsuleţ /rsuleţ @enor . .acultDţii de >conomie 6i 0dministrarea 0&acerilor din cadrul specializDrii MarEeting*o5iecti$ul principal &iind e$idenţierea personalităţii mărcii Coccolino.T>@=1 constă +n consemnaarea timpului de reacţie a unui su5iect*căruia i se prezinta o serie de cu$inte stimuli*consemn2ndu-se totodată 6i conţinutul raspunsului 6i emoţia asociată cu &iecare cu$2nt.

C .#n%3%24 &# 1.!.2*+n timp ce +n cate$a cazuri izolate produsului i-au &ost asociate cu$inte precum 1 op#l242pa(.o&2 sau cu$inte +nrudite semantic cu acesta. 7oar c2te$a persoane au corelat produsul cu +ntre5uintarea acestuia 6i anume F5alsam pentru ru&eG*cu$2ntul ales de ace6tia &iind 1-al&a.24 1. 0cest lucru nu este neapărat corelat cu ignoranţa 6i indi&erenţa*ci mai degra5ă cu lipsa de atenţie*de $reme ce caracteristicile 5alsamului de ru&e a&lat +n discuţie*sunt &oarte 5ine surprinse +n primele asocieri cu produsul.e pare că senzaţia pe care 5rand-ul doreste să o inducă se &ace resimţita printre cei mai mulţi dintre consumatorii săi. 7in cele '3 de persoane*una singură a asociat produsul cu unul concurent A@enorB*ceea ce ne poate duce cu g2ndul la &aptul că produsele concurente e8istă 6i sunt prezente +n mintea consumatorului*+nsa acesta le tratează pe am5ele la modul general drept F5alsam de ru&eG*ceea ce poate semni&ica un real semnal de alarma.7e6i acesta se nume6te Coccolino cu du5lu FcG*toţi l-au scris cu un singur FcG.(%&)2. /n alt segment de persoane au &ăcut re&erire la mascota 5randuluiAursuleţul CoccolinoB asociind mărcii cu$2ntul 1!(&!l%32. 0st&el4 Cei mai mulţi dintre cei chestionaţi au asociat 5rand-ului cu$antul 1p!.-n urma unei o5ser$ări atente*prima concluzie la care cu u6urinţă se poate a3unge este următoarea4 7in cele '3 de persoane chestionate nicio persoană nu a reu6it să scrie corect denumirea 5randului..

Eoda Jonda Peugeot Minicooper (icicletă (icicletă Kimnastică (icicletă Para6utism Para6utism <ogging <ogging (alet Para6utism Tenis de masă <ogging Volei Tenis 0ero5ic 0udi 0C (icicletă VolEsLagen 0$ion (icicletă 0udi (icicletă (icicletă 0udi (icicletă Calească .ot5al Tenis -not Carting Tenis Para6utism Vehicul asociat mărcii 0udi TT Trăsură @ogan Trăsură .eling Cleopatra .r.ig.tratan 0drian mutu Cătălin (otezatu Ka5M .mileM Culoare asociată mărcii 0l5 0l5 1oz 0l5astru 0l5astru 0l5astru 1oz 0l5astru 1oz 0l5 0l5 Verde 1oz 0l5 0l5 0l5astru 0l5 1oz 0l5astru 0l5 0l5 0l5astru 0nimal asociat mărcii /rsuleţ /rsuleţ /rsuleţ /rsuleţ /rsulet /rs /rs /rsuleţ /rs /rsuleţ /rsuleţ /rs /rsuleţ /rs /rs /rs /rsuleţ /rsuleţ /rs /rs /rs /rsuleţ 5 .tratan Cătălin Măruţă Magda Catone 0ndreea Marin 0ndreea Marin 0ndreea 1aicu @ucian Viziru 0dela Popescu Magda Catone Cleopatra .port asociat mărcii 0tletism -not Para6utism Para6utism .' .CAPITOLUL III +ETO0A PORTRETULUI C5INEZESC .za5o .tratan Cleopatra . crt 1 ' 3 C 5 ! % " ) 1# 11 1' 13 1C 15 1! 1% 1" 1) '# '1 '' V P asociat mărcii Claudia Pa$el Hate Iitherspoon 0ndreea Marin 1ică 1ăducanu 0ndreea >sca Mihaela 1ădulescu Paula .

mileM 0ndreea Marin '3 0socierea cu o cele5ritate +nseamna a c2stiga o identitate* a 9e8ista9.a( 6 VIP . III.tratan Cătălin Măruţă Magda Catone 0ndreea Marin 0ndreea Marin 0ndreea 1aicu @ucian Viziru 0dela Popescu Magda Catone Cleopatra .tratan Cleopatra . .0ndreea 0l5astru /rs (adminton =pel Tigra Marin /rmărind să a&lăm cum se raportează consumatorul la categoria de produse* care este poziţionarea mărcii din perspecti$a consumatorului* cum este percepută personalitatea mărcii 6i ce mesa3e sunt asociate cu aceasta s-a continuat cu metoda portretului chinezesc*iar ceea ce sNa o5ţinut +n urma &olosirii acestei metode &iind reprezentat de &ig. Prin aceasta tehnică se $eri&ică calitatea produselor 6i notorietatea numelui 7upă cum putem o5ser$a răspunsurile persoanelor chestionate sunt din cele mai di$erse.3 de mai sus.ig.3 .u este de negli3at &aptul că asocierea cu actriţa Magda Catone trimite cu g2ndul la un alt produs de pe o altă piată*cea a detergenţilor* 6i anume (onu8*+nsă &ăc2nd a5stracţie de concurenţă putem aprecia pu5licul ţintă ! .1 Co(%la3#a .eling Cleopatra .r.-nsă cele mai &rec$ente răspunsuri*sau cel puţin cele care se repetă* sunt reprezentate de asocierea mărcii cu 0ndreea Marin*Magda Catone 6i Cleopatra . crt 1 ' 3 C 5 ! % " ) 1# 11 1' 13 1C 15 1! 1% 1" 1) '# '1 '' '3 V P asociat mărcii Claudia Pa$el Hate Iitherspoon 0ndreea Marin 1ică 1ăducanu 0ndreea >sca Mihaela 1ădulescu Paula .tratan.za5o .tratan 0drian mutu Cătălin (otezatu Ka5M .

căruia se adresează produsul*deci +n mod special &emeilor* de după o anumită $2rstă preocupate de curaţenie 6i copii.7e6i +n număr negli3a5il +n comparaţie cu cel al &emeilor*asocierile cu V P-urile de se8 masculin e8istă. % . Putem de asemenea o5ser$a că dintre cele '3 de persoane*un numar in&im au corelat marca a&lată +n discuţie cu o &igură masculină. -n a&ara unei singure persoane al cărei răspuns a &ost Hate Iitherspoon*toate celelalte '' de persoane au asociat mărcii V P-uri autohtone*ceea cea arată că produsul este cu succes &olosit printre romăni*6i chiar este perceput ca &iind un produs romanesc.mileM sau 0drian Mutu.0st&el +ntalnim nume pecum 4 1ică 1ăducanu*Cătălin Mărută*@ucian Viziru*Cătalin (otezatu .

Culoare crt asociată mărcii " .ig.C .r.a( 6.!loa(% .2 Co(%la3#a .III.

-n antichitate* de cele mai multe ori*al5ul era asociat cu regalitatea sau di$initatea. ) . Ma3oritatea studenţilor a optat pentru al-*care de6i este o non-culoare* deţine o pondere semni&icati$ă +n alegerile de asociere ale acestora .1 0l5 ' 0l5 3 1oz C 0l5astru 5 0l5astru ! 0l5astru % 1oz " 0l5astru ) 1oz 1# 0l5 11 0l5 1' Verde 13 1oz 1C 0l5 15 0l5 1! 0l5astru 1% 0l5 1" 1oz 1) 0l5astru '# 0l5 '1 0l5 '' 0l5astru '3 0l5astru 7in chestionarea celor '3 de studenţi putem cu usurinţa o5ser$a asocierea mărcii cu cele c2te$a culori semni&icati$e 6i omniprezente ale prezentarii sale e&ecti$e.-n cultura europeană al5ul este culoarea noului +nceput..0l5ul este asociat cu lumina *5unătatea*inocenţa*puritatea si curăţenia.(rand-ul se &olose6te de culori calde precum tonuri de (o"47#ol%$4o(an8 &# al-a&$(!*tocmai pentru a induce +nca o data starea de căldură 6i totodată starea de 5ine.pre deose5ire de negru*al5ul este considerat 5ene&ic 6i are o conotaţie poziti$ă.

ig.1ozul semni&ică prietenie*dragoste &eminitate*drăgălasenie 6i inocenţa*6i este perceput ca &iind luminos 6i e$anescent.im5olizează +ncredere*loialitate*+ntelepciune*inteligentă*credintă 6i ade$ăr.@a di&erenţa de c2te$a procente*se a&la culoarea al-a&$(! ale cărei tonuri de 5leu trimite ideea de cer*de mare*de lini6te 6i calm.-n ceea ce pri$e6te design-ul am5ala3ului Coccolino*deseori este &olosit alături de tonuri ale ro6ului si gal5enului*a$2nd un impact &oarte puternic 6i put2nd crea impresii $i5rante.. = a treia categorie de persoane +n asocierea mărcii cu o culoare*este reprezentată de persoanele ale căror alegere a &ost (o" .Printre culorile lui Coccolino* $erdele apare 5ine+nţeles*alături de celelalte minunate sortimente.5 1# . = singură persoană a asociat Coccolino cu 7%('%.3 Co(%la$#a .im5olizează &ertilitatea*armonia 6i prospeţimea*are o corespondenţă puternică emotională cu notiunea de siguranţă 6i sugerează sta5ilitate*&iind totodată 6i cea mai rela8antă culoare pentru ochiul uman. ndi&erent de modul +n care este utilizat crează o stare 5ene&ică de optimism 6i 5unădispoziţie.al .a( a-an#.Verdele este o culoare hrănitoare*ne calmează ner$ii 6i creează un echili5ru al corpului transmiţ2ndu-i $i5raţii $indecătoare de la natură.. III.0pare +n designul am5ala3ului di&eritelor apariţii ale 5alsamului*alături de simpatica mascotă*ursuleţul Coccolino care este reprezentat +m5rati62nd o păturică roz.

7e6i ursul este un animal puternic*marca a&lată +n discuţie +l prezintă ca &iind o piesă adora5ilă din plu6 6i ino&ensi$ă. .0nimal asociat mărcii 1 /rsuleţ ' /rsuleţ 3 /rsuleţ C /rsuleţ 5 /rsulet ! /rs % /rs " /rsuleţ ) /rs 1# /rsuleţ 11 /rsuleţ 1' /rs 13 /rsuleţ 1C /rs 15 /rs 1! /rs 1% /rsuleţ 1" /rsuleţ 1) /rs '# /rs '1 /rs '' /rsuleţ '3 /rs >ste usor de remarcat &aptul că din cele '3 de persoane*toate au &ăcut o singură analogie 6i anume cea +ntre Coccolino 6i !(& sau diminuti$ul cu$2ntului Amai potri$it imaginii produsuluiB !(&!l%3.4 Co(%la3#a .a( 6-&po($ 11 .7e o5icei c2nd $ine $or5a despre urs*g2ndul ne poartă spre o primă imagine &ormată +n anii copilăriei*moti$ pentru care datorită simpaticei mascote Coccolino*studenţii au răspuns +n unanimitate.r. crt III.

P=1T 1' ..

6 -n urma corelaţiilor &ăcute +ntre sporturi 6i marca $izată*cea mai mare pondere o ocupă asocierile cu para6utismul*după care urmează +notul* 3oggingul 6i tenisul. 7incolo de dependenţa sa de a e8ecuta anumite mi6cări la un anumit ni$el* +n &uncţie de dez$oltarea sa motrică* se di&erenţiază posi5ilitatea e8ecutării acestor mi6cări su5 anumiţi parametrii calitati$i* care $izează e8presi$itatea sau rele$anţa trăsăturilor psiho-&iziologice ale indi$idului.-a constatat că* cel puţin la ni$elul sporturilor indi$iduale* sporti$ul se poate e8prima pe sine +nsu6i.r. .0ceste sporturi $izează ideea de mi6care*curăţenie*cura3 6i nu +n ultimul r2nd competiţie. 13 .Marea ma3oritate a sporturilor precizate sunt sporturi indi$iduale .. .ocializarea prin sport $izează* +n egală măsură* indi$idul 6i grupul.port asociat mărcii 0tletism -not Paint5all Para6utism . Practicarea sportului a creat premisele dez$oltării acestui mediu* recunoscut ca &a$ora5il socializării.Teoria +n$ăţării sociale* a demonstrat că socializarea se &ace cel mai 5ine prin 6i +n mediul sportului.ot5al Tenis -not Carting Tenis Para6utism Kimnastică Para6utism Para6utism <ogging <ogging (alet Para6utism Tenis de masă <ogging Volei Tenis 0ero5ic (adminton Fig. crt 1 ' 3 C 5 ! % " ) 1# 11 1' 13 1C 15 1! 1% 1" 1) '# '1 '' '3 . = socializare indi$iduală se realizează atunci c2nd indi$idul asimilează atitudini* $alori concepţii sau modele de comportament speci&ice grupului sau comunităţii spori$e +n $ederea adaptării 6i integrării lui.

% .ăc2nd legatura cu marca $izată*putem a&irma că 5rand-ul Coccolino este str2ns legat de $alorile indi$iduale*6i nu este de negli3atApotri$it rezultatelor o5ţinuteBnici &aptul că imaginea Coccolino este +n continuă mi6care .ig.Eoda ! Jonda % Peugeot " Minicooper ) (icicletă 1# (icicletă 11 (icicleta 1' 0udi 0C 13 (icicletă 1C VolEsLagen 15 0$ion 1! (icicleta 1% 0udi 1" (icicletă 1) 5icicleta '# 0udi '1 (icicletă '' Calească '3 =pel Tigra 1C .a( 6-7%)# !l ..r. III. Vehicul crt asociat mărcii 1 0udi TT ' Trăsură 3 @ogan C Trăsură 5 .5 Co(%la3#a .

+a/#n#l% se pare că sunt primele $ehicule la care studenţii au &ăcut trimitere +n asocierea produsului*dacă ar &i să 3udecăm după numărul răspunsurilor +n care studenţii au scris o marcă de ma6ină. -n alegerile lor +n a&ară de mărci de ma6ini 6i 5iciclete*studenţii au mai &ăcut trimitere 6i la a7#on 6i $(6&!(6 sau al%a/ 6*ceea ce ne trimite pe noi cei care analizăm 6i o&erim interpretare rezultatelor* la ideea de cer* +n cazul a$ionului*moti$ adesea +nt2lnit la Coccolino*6i la ideea de tradiţie*de $echi* +n cazul trăsurii sau cale6tii Apentru că +ntr-ade$ăr Coccolino este o marcă cu tradiţie lucru con&irmat de multitudinea de consumatoriB. B# # l%$a4 a doua lor opţiune după numărul răspunsurilor +nregistrate*poate &i interpretată 6i prin accesi5ilitatea produsului.Mărci din cele mai di$erse*de toate mărimile 6i &ormele*demonstrează &aptul că ma6inile sunt prima lor opţiune deci &ăc2nd trimitere la marca noastră $or5im despre con&ort*siguranţă 6i nu +n ultimul r2nd rapiditate*&ie ea +n idei* atitudini sau g2ndire. 15 .7acă oamenii i6i pot procura cu u6urinţă o 5icicletă*nu acela6i lucru se poate spune despre o ma6ină*pentru care in$estiţia ar &i cu mult mai mare.Cu alte cu$inte e8istă două căi de percepere a mărcii4 produse premium ale mărcii Cccolino accesi5ile +ndeose5i persoanelor care caută ra&inamentul 6i lu8ul elemente o&erite de 5alsamul nostru*6i produse utile care nu $izează +n mod e8pres e8tra$aganţa*+nsa asigură sporirea con&ortului &izic 6i psihic consumatorului.

Ta5el Centralizator 1! .

resh /rsuleţ /rsuleţ @enor .mileM 0l5astru 0ndreeaMarin 0l5astru .r.port asociat mărcii 0tletism -not Paint5all Para6utism .eling 1oz Cleopatra 0l5astru .ig.za5o 0l5 ." 0nimal asociat mărcii /rsuleţ /rsuleţ /rsuleţ /rsuleţ /rsulet /rs /rs /rsuleţ /rs /rsuleţ /rsuleţ /rs /rsuleţ /rs /rs /rs /rsuleţ /rsuleţ /rs /rs /rs /rsuleţ /rs .. crt 1 ' 3 C 5 ! % " ) 1# 11 1' 13 1C 15 1! 1% 1" 1) '# '1 '' '3 Cu$2nt asociat mărcii Pu& Pu&os (alsam Pu&os Pu&os (alsam (alsam Copil Pu&os Pu&os .ot5al Tenis -not Carting Tenis Para6utism Vehicul asociat mărcii 0udi TT Trăsură @ogan Trăsură .tratan Cleopatra 1oz .Eoda Jonda Peugeot Minicooper (icicletă (icicletă Kimnastică (icicletă Para6utism Para6utism <ogging <ogging (alet Para6utism 0udi 0C (icicletă VolEsLagen 0$ion (icicletă 0udi Tenis de (icicletă masă <ogging (icicletă Volei 0udi Tenis 0ero5ic (adminton (icicletă Calească =pel Tigra CONCLUZII 1% .tratan Cătălin 0l5 Măruţă Magda 0l5 Catone 0ndreea Verde Marin 0ndreea 1oz Marin 0ndreea 0l5 1aicu @ucian Viziru 0l5 0dela 0l5astru Popescu Magda 0l5 Catone Cleopatra 1oz .tratan 0drian Mutu 0l5astru Cătălin 0l5 (otezatu Ka5M .ineţe (alsam Pu&os Pu&os /rsuleţ /rsulet /rsuleţ Pu&os Par&um V P asociat Culoare mărcii asociată mărcii Claudia Pa$el 0l5 Hate 0l5 Iitherspoon 0ndreea 1oz Marin 1ică 0l5astru 1ăducanu 0ndreea >sca 0l5astru Mihaela 0l5astru 1ădulescu Paula .

2.1.Con l!"## a&o #%(% . 2.0socierea cu o &emeie con&era mărcii un plus de sensi5ilitate*&eminitate*o adiere de gingăsie.al 1" . 2. Con l!"## a&o #%(% .!loa(% Culori calde*culori &ira$e 6i totu6i at2t de puternic impregnate +n mintea consumatorilor*rele$ă &aptul că cei care &olosesc marca amintită anterior caută pentru con&ortul lor ceea ce +i &ace să se simtă 5ine*culori poziti$e*care din nou &ac trimitere la anii copilăriei.emeile sunt cele cărora le sunt adresate produsele Coccolino +n mod e8pres.Chiar 6i asocierea cu un copil spune ce$a despre 5rand-este perceput ca un produs destinat nu neapărat copiilor*ci copilului &iecăruia din noi. Con l!"## a&o #%(% .a( 6-an#.G0ceasta este concluzia la care treptat datorită studiului am a3uns.3.Chiar dacă din neatenţie participanţii la test au scris marca supusă studiului cu un singur FcG 6i nu cu du5lu FcG*nu-i putem numi ignoranţi 6i nici măcar nepăsători.Culorile calde sunt asociate cu apropierea 6i căldura*ceea ce poate &i o reprezentati$ă carte de $izită pentru 5rand*care este preocupat +ndeose5i de emoţia transmisă consumatorului*atent la gusturile 6i cerinţele acestuia.emeia este soţie*este mamă*este cea care se ocupă de spălatul ru&elor*deci practic marca este conceputa +n a6a &el +nc2t să atingă toate ipostazele &emeii*reu6ind cu succes e$idenţierea acestui lucru prin ceea ce cu ade$ărat se simte pe piaţa.Mărturie ne stau cu$intele cheie asociate +n cazul mărcii noastre +n testul de asocire.0socierea cu un 5ăr5at nu &ace altce$a dec2t să relie&eze puterea mărcii*succesul pe care +l are 6i care urmează să-l ai5ă marca*e8pansiunea continuă*ino$aţia*mi6carea constantă.2.a( 6-VIP F..1.a( 6.Produsul este perceput ca &iind unul rom2nesc pe piaţa rom2nească chiar dacă este prezent 6i pe plan internaţional.0cestea ne con&irmă &aptul că cei care cumpără produsele Coccolino au clar +n minte ceea ce 5randul a dorit să transmită*mesa3ul &iind interceptat cu succes-Coccolino este un produs creat pentru &iecare categorie de oameni +n parte*Coccolino este pu&os*Coccolino este un ursuleţ*Coccolino +nseamnă copilărie*Coccolino +nseamnă răs&ăţ*po$este*rela8are.0lt&el cum s-ar e8plica rezultatele testului care arată că cei mai mulţi dintre cei chestionaţi au numit o &emeie.Potri$it studiului*V P-urile precizate sunt autohtone*deci putem a&irma +n cele din urmă că produsul este 5ine poziţionat 6i cu succes +n piaţa rom2nească.Con l!"##l% $%&$!l!# )#n%"%& 2.06a cum rozul 6i 5leu-ul Aculori speci&icate de cei supu6i testuluiB sunt +n mare parte adresate copiilor de c2te$a luni atunci c2nd parinţii +i +m5racă*5leu pentru 5ăieţei 6i respecti$ roz pentru &etiţe*acelea6i culori sunt adresate 6i adulţilor ce $or să re$ină la su&letul de copil.Oi nu oricărui gen de &emeie*ci mai degra5ă &emeii trecute de 3# de ani*&emeia li5eră*independentă * de succes*&emeia emancipată./rsuleţul din copilărie*mirosul 6i con&ortul copilăriei toate sunt redate cu a3utorul unui 5alsam de ru&e.Con l!"##l% $%&$!l!# '% a&o #%(% -n urma rezultatelor o5ţinute anterior pe 5aza testului de asociere putem &ace mai multe a&irmaţii +nsa prima 6i cea mai importantă dintre acestea este că 5randul are o incontesta5ilă notorietate de $reme ce toate persoanele chestionate au 6tiut la ce să se re&ere la auzul mărcii Coccolino*6i au o&erit in&ormaţii strict legate de 5randul +n discuţie.

7aca ar &i să studiem comporatamentul ursului ca 6i animal*am putea o5ser$a &aptul că acesta dupa o perioadă de hi5ernare re$ine Fla $iaţaG cu &orţe noi*relu2ndu-6i $echile acti$itaţi*5a chiar adopt2nd altele noi..Trimitearea +n zona copilăriei din nou se produce*de $reme ce suntem purtaţi +n $remurile trecute alături de asocierile studenţilor cu elemente precum trăsura 6i calea6ca..ără ursuleţ 5randul nu ar mai &i la &el de sonor*iar notorietatea c26tigată de-a lungul timpului se datorează +n mare parte acestuia.>ste clar că marca este recunoscută datorita sim5olului său cheie mai mult dec2t datorită altor &actori poate la &el de importanţi.>ste recunoscut pretutindeni si reprezita imaginea 5randului.-n concluzie*Coccolino*pe c2t este de mic*pe at2t este de puternic 6i de apreciat*pe c2t este de $echiAca 6i perioadă de menţinere pe piaţăB pe at2t este de cunoscut 6i astăzi prin consec$enţa sa.7acă pe de altă parte ar &i să &acem legatura cu ursuleţul copilăriei*atunci am spune că el niciodată nu este uitat 6i lăsat deoparte*niciodată nu este +nlocuit sau negli3at*ceea ce poate &i o5ser$at 6i +n comportamentul consumatorilor mărcii Coccolino..aptul că ma3oritatea $ehiculelor precizate au &ost automo5ile Fde talie micăG nu puteem dec2t să asociem 6i noi la r2ndul nostru unde$a +n su5con6tient* produsul cu o ma6ină la &el de simpatică 6i colorată asemenea adoratului nostru ursuleţ. 3. 7e asemenea este un persona3 in$enti$* gri3uliu* care 6tie &oarte 5ine ce &ace 6i de ce.#nal6 /rsuleţul Coccolino este reprezentarea meta&orică a tuturor lucrurilor moi 6i plăcute. >ste copilăros* 3ucău6 6i inocent. 2.Chiar dacă sunt ma6ini mici*aparţin unor &irme cu renume 6i sunt recunoscute ca &iind automo5ile puternice*consacrate.Con l!"#% .-nsă produsul nostru a FcrescutG*6i deci prin asociere cu $ehiculele moderne de astazi*putem a&irma că asistăm la o reală e$oluţie +n $iaţa 5alsamului de ru&e al adora5ilului ursuleţ.4.-n concluzie*6i pe 5aza asocierii cu un sport*deducem &aptul că 5rand-ul este preocupat de persoană*6i toată atenţia lui se indreaptă spre con&ortul consumatorului*6i nu +n mod special la o primă $edere +nspre modul 5rutal de a capta atenţia celor care +l cumpără. Con l!"## a&o #%(% .(randul este unul +ntr-o continuă mi6care*se rein$entează indi&erent de trecerea timpului*&idelizează consumatorii datorită seriozătaţii demonstrate pe parcursul timpului*6i 1) ..Mascota 5randului este 5ine +ntipărită +n minţile cumpărătorilor*ast&el neapar2nd niciun &el de con&uzie la acest ni$el..porturi legate de +nălţimile cerului*sau de limpezimea apei*ori de curăţenia aerului sau agerimea minţii sunt pre&erate sporurilor care ţin strict de lucrul &izic.a( 6-&po($ -n ceea ce pri$e6te marca de3a consacrată Coccolino*sportul nu este pri$it din punct de $edere al per&orrmanţei*ci mai degra5ă din punct de $edere al curăţeniei 6i puri&icării*at2t la ni$el &izic c2t 6i la ni$el spiritual 6i psihologic.impaticul ursuleţ de plu6 se pare că a ramas +n mintea consumatorilor 6i deci &iecare consumator a asociat mărcii FursuleţulGsim5ol al statorniciei*&idelităţii 6i nu +n ultimul r2nd drăgălă6eniei dacă ar &i să &acem re&erire la diminuti$ul cu$2ntului de 5ază.5. Con l!"## a&o #%(% .= marcă cu tradiţie*6i nu $eche*dacă ar &i să 3udecăm după analogiile inter$ie$aţilor cu $ehicule $echi +nsa at2t de apreciate +n $remea lor.a( 6-7%)# !l Coccolino este o marcă cu tradiţie.ăc2nd analogia cu Coccolino*nu putem să răm2nem indi&erenţi la &aptul că mereu se rein$entează de6i păstrează +n principal aceea6i linie. 2.Coccolino permite consumatorului să aleagă &elul +n care $rea să resimtă con&ortul*ca mai apoi să de$ină &idel senzaţiei de 5ine o&erite doar de moliciunea ursuleţului de plu6.

e pliază surprinzator de 5ine pe cele mai ra&inate gusturi ale consumatorilor*chiar dacă se adresează tuturor segmentelor 6i categoriilor de persoane +n cautare de caliate*5un gust 6i con&ort din punctul de $edere al simţurilor.%&.)$$p9::AAA. 1ezistă pe piaţă +ncă din 1)%'*5a mai mult dec2t at2t* acoperă circa '#P din piaţa glo5ală de 5alsam de ru&e 6i este numarul 1 pe 1C dintre cele '3 de pieţe pe care este comercializat..o(.l%.!n#l%7%(. Pornind de la ipoteza că 5randurile pot do52ndi personalitate +n aproape aceea6i măsură ca 6i oamenii* Fpersonalitatea 5randuluiG nu &ace altce$a dec2t să descrie 5randul din perspecti$a caracteristicilor umane.#n# 2.a.-7=2>a?=.uccesul se indi$idualizeaza prin distincţie 6i calitate con&erind siguranţa consumatorului* dar 6i prin accesi5ilitatea produselor.%&< )l=(o>&o!( %=)p>?= o ol#no>. 0ceastă cercetare permite conturarea pro&ilului de personalitate al mărci Co ol#no 6i a3ută la identi&icarea statutului 6i imaginii pe care le are +n raport cu competitorii săi.(o:o!(-(an'&:)o..a.1eu6e6te să mo5ilizeze populaţia ţintă +n campanii de promo$are ceea ce semni&ică &aptul că cei care +l consumă sunt recepti$i 6i deschi6i la tot ce +nseamnă nou 6i de calitate.c2stigă teren prin in$enti$itate +n &aţa concurenţilor.>a?#=>a?l=>o? @p%n$(! #.a&p-p%n$(! #n. .a. e ceea ce spun alţii despre tine” Co ol#no are notorietate* este o marcă Qpu5licăG &iind apreciată datorită ino$aţiei 6i preocupării pentru $iaţă 6i con&ort.a$##l% p(%"%n$a$% '# .)$$p9::#.(o:#. BIBLIOGRA*IE 1.% a(%: o ol#no. "Brandul nu e ceea ce spui tu că esti.>ste perceput +n mod corect pe piaţă* 6i transmite per&ect ideea 5rand-ului +n sine.oo.